International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt"

Transkript

1 International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

2 Sorø, november Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt (IBU 2) under det overordnede projekt Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU). Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Tetraplan og i samarbejde med projektledelsen i IBU 2. Rapporten indgår i en samlet kortlægning af international tilgængelighed, transport og infrastruktur i Øresundsregionen, som er gennemført i perioden april til november 2009 og som har dækket over følgende fire delopgaver: 1. International tilgængelighed i Øresundsregionen 2. International persontransport i Øresundsregionen 3. International godstransport i Øresundsregionen 4. Knudepunkter og infrastrukturlinjer for international person- og godstransport i Øresundsregionen Information om IBU-projektet og adgang til de øvrige rapporter og notater i projektet kan ske via hjemmesiden Spørgsmål og kommentarer til rapporten kan rettes til undertegnede. Leif Gjesing Hansen, chefkonsulent og delaktivitetsleder for IBU 2 Region Sjælland Mail: Telefon:

3 International persontransport i Øresundsregionen IBU 2 Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt November 2009 Dato: 30. oktober 2009 Notatnummer: _001_persontrafik Rev: 1 Udarbejdet af: MSP/MB Incentive Partners Kontrolleret / godkendt: Filnavn: C:\Documents and Settings\lgi\Dokumenter\IBU-Øresund\Delaktivitet 2 - Øresund som internationalt trafikknudepunkt\konsulenter IBU 2\Tetraplan\Slutrapport Delopgave 2, \ _001P_1_Øresundsregionens internationale tilgængelighed_2.doc

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sammenfatning Den internationale persontransport i Personbiler Flytrafik Banetrafik International persontransport i Baggrund for udvikling i personrejser Lang-distance pendleren Den internationalt orienterede vidensarbejder Internationale fritidsrejser Turistrejser Kortlægning af persontrafikstrømme Overordnet passageranalyse Definition af passagerstrømme Zoner Transportmidler og turformål Øvrige forudsætninger Passagerstrømme Overordnet trafik Bilrejser Flyrejser Togrejser Busrejser Passagerstrømme Beskrivelse af 4 rejseprofiler Overordnet beskrivelse af drivkræfter Befolkningens udvikling Urbanisering Migration Økonomisk udvikling Turisme Teknologisk udvikling Transportudvikling Valg af profiler Analyse af mobilitet og rejser Lang-distance pendleren Den internationalt orienterede vidensarbejder Internationale fritidsrejser Turistrejser Referencer... 51

5 1 Indledning Nærværende notat beskriver udviklingen i vigtige internationale trafikstrømme i Øresundsregionen. 2 Sammenfatning 2.1 Den internationale persontransport i 2005 Samlede vurderinger af persontransporten ind og ud af Øresundsregionen findes kun tilgængeligt i kraft af en persontransportmodel, TRANS-TOOLS, udviklet for EUkommissionen. Det skal understreges, at TRANS-TOOLS modellen er opbygget til at give svar på helt overordnede Europæiske transportspørgsmål, og at anvendelse af modellen på et område som Øresundsregionen vil resultere i stor usikkerhed, med mindre modellen tillempes de aktuelle forhold i regionen. Dette er sket i forbindelse med modellens anvendelse til belysning af en ny banestrategi (IBU3). I forbindelse med dette arbejde er der foretaget en kalibrering og der er udarbejdet prognoser for I nærværende notat er beskrevet manuelle justeringer der er foretaget i TRANS-TOOLS modellens datagrundlag vedrørende trafikkens omfang og størrelse, således at det samlede persontransportomfang ind og ud af Øresundsregionen stemmer nogenlunde med de faktisk observerede rejser i 2005, og dette grundlag er fremskrevet til I 2005 kan der skønnes at være ca. 80 mio. personrejser mellem Øresundsregionen og de omgivende regioner. Personbiltrafikken dominerer disse med 57 % af alle rejser som henholdsvis fører og passager i bil. Flytrafikken udgør 25 % af alle rejser ud af regionen. Side 1

6 Resten af Europa Øvrige Danmark, øvrige Sverige samt Norge og Finland 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 m. personrejser Personrejser m. Bil Fly Tog Bus Kilde: korrigerede 2005 TRANS-TOOLS matricer Figur 2.1. Personrejser mellem Øresundsregionen og omgivende regioner, 2005 fordelt på transportmidler Rejser med bil udgør 62% af alle rejser til fra regioner Nord og vest for Øresundsregionen, men kun 24 % af rejser til og fra resten af Europa. I den relation dominerer fly helt med godt 70% af alle rejser. Tog har ingen rolle i persontransporten til resten af Europa, men står for 21 % af alle rejser til og fra regionerne nord og vest for ØR. De lange rejser udgør et meget lille segment af alle rejser. I henhold til den svenske rejsevaneundersøgelse udgjorde rejser i Sverige over 100 km inkl. udlandsrejser foretaget af svenskere 1,5 % af samtlige rejser i Men disse rejser stod for 55 % af persontransportarbejdet. De lange rejser skaber altså en mere permanent belastning af de overordnede transportsystemer, men den egentlige trængsel ved myldretider skyldes i langt højere grad alle de mange (korte) ture, der skal afvikles på samme tid Personbiler Personture som fører af personbil svarer til personbilturene. Ser man på det overordnede transportsystem, så er de helt centrale porte, når det gælder personbiltrafik til og fra Øresundsregionen, illustreret i Figur 2.2. Side 2

7 Figur 2.2 Personbiltrafik på de vigtigste porte for den internationale biltrafik, 2005 Trelleborg, Ystad og Gedser er medtaget fordi der kun kommer international trafik gennem disse porte. Det gælder selvfølgelig også for Rødby, men den er stor i sig selv. Personbiltrafikken på Øresundsruterne er også illustreret. Den er betydelig med ca personbiler i døgnet eller ca. 6,5 m. personbiler i Et skøn over den internationale trafik på Køgebugtmotorvejen ved Ølby indikerer, at der var ca internationale personbilture ud af de i alt personbilture registreret pr hverdagsdøgn i De internationale ture udgør altså ca. 8 % af personbiltrafikken ved Ølby. I øvrigt er vejsystemet omkring København regionens mest belastede med enkelte strækninger på mere end køretøjer i døgnet. På de mest trafikerede veje ved Malmö (E6 nord for byen, og på E22) er der mere end køretøjer Flytrafik Ved sammenligning af de to kilder vi har til rådighed for beskrivelse af den internationale persontransport, nemlig Femern Bælt undersøgelserne og TRANS-TOOLS, fremgår det, Side 3

8 at flytrafikken i Femern Bælt undersøgelserne udgør ca. 33 % af alle personrejser til resten af Europa, mens de baseret på TRANS-TOOLS er vurderet at udgøre ca. 66 %. Til dette kan der bemærkes to forhold. Det ene er, at TRANS-TOOLS synes at overvurdere de meget lange ture, det andet at Femern Bælt analyserne blev udført på et tidspunkt (1996) hvor lavprisflyene endnu ikke havde slået igennem på de skandinaviske relationer. Men i 2005 var det sket, og dette kan være en hovedårsag til at der er sket et markant skift i transportmiddelvalget. Flyrejser udgør ca. 25 % af alle rejser til og fra regionen, og da de i vid udstrækning er koncentreret på Københavns lufthavn, Kastrup betyder det at denne terminal er den absolut vigtigste for den internationale persontrafik i Øresundsregionen. Den trafik, der primært betjenes af Kastrup, er primært trafik til og fra de nære områder, som indikeret i Figur 2.3. Det er trafikken til Sydeuropa (Belgien, Holland, Frankrig, Spanien), trafik til det øvrige Sverige, Norge og Finland samt trafik til Tyskland og UK. Mens flyets markedsandel på UK og Sydeuropa er tæt på 100 %, er den under 40% for Tyskland og under 20 % for det øvrige Norden. Figur 2.3. Markedsstørrelser med fly og flyets markedsandel. Kilde: Modificerede Transtool-data inkl. transferpassagerer i Københavns Lufthavn. Igennem de seneste 10 år er flyrejser blevet både mere almindelige og billigere. Det har betydet, at flyrejser udgør en stigende andel af det samlede forbrug for husholdninger, og det afspejles i, at stigningen af flyrejser til det øvrige Vest- og Sydeuropa har været blandt de højeste. Liberaliseringen af flytrafikken startede i begyndelsen af 90 erne, og flymarkedet er stadig under hastig udvikling. Fra at være domineret af statslige netværksselskaber er det Europæiske marked nu præget af stadig flere nye flyruter, som er rentable for de såkaldte lavprisselskaber. SAS markedsandel i Københavns lufthavn er faldet, og andelen af passagerer med lavprisselskaber i Københavns Lufthavn er steget fra 0% til ca. 15% i Side 4

9 Generelt giver øget konkurrence lavere priser, flere rejsende og dermed bedre tilgængelighed til og fra regionen. Liberaliseringen og den dermed stigende konkurrence som rigtig tog fart i begyndelsen af 2000-tallet har også skærpet konkurrencen mellem netværksselskaberne og deres hubs. Amsterdam er sammen med Paris Charles de Gaulle, Frankfurt og London Heathrow de fire såkaldte super-hubs i Europa. Frekvensen fra Øresundsregionen til disse fire superhubs og dermed til et stort udbud af interkontinentale forbindelser er forholdsvis høj. Transfertrafikken er af disse to årsager (flere direkte ruter og konkurrence mellem netværksselskaber) faldet betydeligt i Københavns Lufthavn. 25,0 20,0 15,0 Lokal 10,0 Transfer Total 5,0 0, Skøn 2009 Figur 2.4. Trafikken i Københavns Lufthavn opdelt på lokal og transfertrafik. Kilde: Lokaltrafikken omfatter både indenrigs og udenrigstrafik. Grafen viser tydeligt trendbrud fra år 2002, hvor andelen af transferpassagerer tidligere var ret konstant. Isoleret set betyder reduktionen i transferpassagerer, at færre ruter er rentable for flyselskaberne, og tilgængeligheden til og fra Øresundsregionen bliver mindre. Det er dog værd at bemærke, at det stadig er mere end 85% af passagererne, der flyver direkte fra Københavns Lufthavn til deres endelige destination. Den indirekte tilgængelighed (relevant for de sidste 15% af passagererne og eventuelt nye passagerer) er tilmed vokset i de seneste år, primært som følge af oprettelse af en direkte rute mellem København og verdens største lufthavn i Atlanta i USA. Side 5

10 Prisen er dog også en afgørende faktor for den samlede tilgængelighed. Den stigende konkurrence mellem selskaberne har medført lavere priser Banetrafik Næsten alle personrejserne med tog til/fra Øresundsregionen er til/fra den øvrige del af Norden (S, N, FIN og DK). Togrejser til det øvrige Europa er stort set ikke eksisterende. Det betyder, at der er et potentiale for flere rejser, hvis udbuddet af banerejser til Europa forbedres. Banerejserne er primært ferierejser (72 %), men forretningsrejser udgør også et vigtigt segment med ca. 17 % af alle banerejser. På strækningerne over Østersøen udgjorde de forretningsrejsende ca. 5 % af alle banerejser i I 2005 blev der observeret 8,2 mio. rejser over Storebælt, og TRANS-TOOLS indikerer 4,3 mio. Rejsende over Skånes länsgränse mod nord og øst. Dette sidste tal kan være noget overvurderet. De vigtigste banelinier for persontransporten er hovedbanen København Roskilde Ringsted Storebælt i Danmark og Södra stambanan Malmö Lund Hässleholm Älmhult, samt Västkustbanan Lund Helsingborg Halland. Der er også internationale passagerer på strækningerne Rødby Ringsted, Trelleborg Malmö og Ystad Malmö. Men det skal understeges, at banerne helt overvejende betjener den nationale trafik samt Øresundstrafikken. Trafikken på disse baner 2006/08 er illustreret i Figur 2.5. Side 6

11 Figur 2.5. Persontrafik på bane i 2006 på Sjælland m øer og i 2008 i Skåne (ex. X2000 og nattog) 2.2 International persontransport i 2020 Vore prognoser for den fremtidige trafik er baseret på EU-kommissionens transportmodel TRANS-TOOLS. I slutningen af oktober 2009 kom der resultater fra den model, der er afstemt på Øresundsregionen. Vi har derfor primært anvendt manuelt justerede rejsetal og fremskrevet disse med den vækst, der antages som følge af de forudsætninger der er lagt ind i TRANS-TOOLS modellen. På dette grundlag forudses en begrænset stigning på 10% i personrejserne til og fra Øresundsregionen. Side 7

12 Ændring i personrejser til og fra ØR % 80% 60% 40% 20% 0% Bil fly tog bus I alt -20% -40% Nord og vest Resten Figur 2.6. Ændring i personrejser til og fra Øresundsregionen i perioden Rejserne mod nord og vest forventes at stige med 7%, mens rejserne til og fra resten af Europa forventes at vokse med 15 %. Især banerejser ventes at vokse voldsomt til og fra resten af Europa, næsten 500%. Udgangspunktet er imidlertid meget lavt. På det efterfølgende kort (Figur 2.7) er angivet de modelberegnede ændringer i procent i trafikken på vejnettet fra 2005 til Det fremgår heraf, at der er tale om begrænsede stigninger på Sjælland og fald på en del strækninger i Skåne. Kortet viser også at der forventes en forholdsvis stærk udvikling i trafikken mod de baltiske lande (færgelinier), hvilket primært kan tilskrives den forudsatte betydelige økonomiske vækst der er antaget for disse lande. Desuden er Unity-lines Ystad Swinoujscie rute lagt om til Trelleborg Swinoujscie, hvilket betyder en stærk stigning i trafikken på Trelleborg. Side 8

13 Kilde: Beregninger med TRANS-TOOLS Øresund Figur 2.7. Procentvise ændringer i vejnetsbelastningerne fra 2005 til 2020 fastlagt ved hjælp af trafikmodelberegninger. Et tilsvarende kort (Figur 2.8) er udarbejdet for passagerbelastningen på banenettet. Trafikken på hovedbanerne stiger undtagen på Stambanen gennem Skåne. Dette sidste resultat må nok tilskrives ruteudlægningsmodellen, der udlægger trafikken fra Malmö til Stockholm på ruten via den opgraderede Vestkystbane og højhastighedsbanen mellem Göteborg og Stockholm. Desuden viser Figur 2.8 en kraftig vækst på ruten mellem Sassnitz og Trelleborg. Antallet af rejsende er imidlertid meget lille, så en vækst på 50 % har ingen indflydelse på antal tog, kapacitet, etc. Side 9

14 Kilde: Beregninger med TRANS-TOOLS Øresund Figur 2.8. Procentvise ændringer i passagerbelastningerne på bane fra 2005 til 2020 fastlagt ved hjælp af trafikmodelberegninger. 2.3 Baggrund for udvikling i personrejser De tendenser, som er vigtige for at forklare persontransportens udvikling, kan sammenfattes i nogle overordnede generelle drivkræfter. Blandt disse er befolkningsudvikling, indkomstudvikling, urbanisering og turisme. Men også udviklingen af transportmiddelteknologi, IT-teknologi og energipriserne har en stor betydning for persontransportens udvikling. Således har den teknologiske udvikling parret med den økonomiske udvikling medført at den gennemsnitlige afstand en person transporterer sig pr. dag er øget fra ca. 2 km omkring 1800 til 40 km omkring Og måske vil denne parameter øges yderligere i fremtiden. Årsagen til, at antallet af personrejser udvikler sig forholdsvist langsomt frem til 2020, er en antagelse om en meget beskeden økonomisk vækst i de Nordeuropæiske økonomier sammen med et stagnerende befolkningstal. I de Sydeuropæiske lande forventes der en højere økonomisk vækst, og derfor er der mere udvikling i rejserne, der går sydpå, som indikeret i Figur 2.6. Et forhold der ikke er analyseret i nærværende rapport er udviklingen i rejseafstand. Det er forventeligt, at rejseafstanden øges, og at der dermed sker en stærkere vækst i antal- Side 10

15 let af personkm end i antallet af rejser. Dette har været den overordnede konklusion på de analyser, der er gennemført på Europæisk plan Lang-distance pendleren Lang-distance pendleren er karakteriseret ved at der er et større økonomisk eller udviklingsmæssigt udbytte af at pendle langt frem for kort. Årsagen kan være at pendlerens husstand er bundet til et specielt område (naturværdier, ægtefælles arbejde, børns skolegang), mens det i en begrænset periode kan være fordelagtigt for pendleren at arbejde i en sammenhæng, hvor indtjening og/eller personlig udvikling fremmes. Lang-distance pendleren er ikke en daglig pendler men foretager sin rejse en eller to gange i løbet af en uge. Pendleren kan derfor have en dobbeltbosætning, eller pendleren er i stand til at udnytte de moderne elektroniske kommunikationsmidler i sit daglige arbejde, således at arbejdet kan udføres fra et hjemmekontor. Generelt vil fremtiden bringe en frigørelse af arbejdslivet fra de traditionelle fysiske rammer, og det vil også kunne påvirke pendlingens omfang og længde. Lang-distance pendleren har krav til transportmidlet om, at rejsen kan udnyttes effektivt, dvs. enten til arbejde eller til afslapning. Transportmidlernes teknologiske udvikling muliggør længere ture indenfor en acceptabel tidsramme, hvilket kan medføre, at daglig pendling eksempelvis mellem Göteborg og Helsingborg vil være en mulighed. Lang-distance pendleren vil typisk være bruger af fly eller hurtige tog. Lang-distance pendleren eksisterer på nuværende tidspunkt, men der er meget få i forhold til den almindelige pendling. AKF har i en analyse af pendlingen i Østdanmark i 2006 beskrevet forskellige pendlertyper. Med en fortolkning af disse beskrivelser vil langdistance pendleren typisk være en højtuddannet mand i aldersgruppen år Den internationalt orienterede vidensarbejder Med den stigende internationalisering af forskning og udvikling opstår der et stigende behov for at gennemføre møder, workshops og konferencer i en international sammenhæng. Dette er allerede en udvikling der har kunnet følges i Europa og Nordamerika, men som fremover formentlig vil brede sig til Kina, Indien og andre lande med betydelige udviklingsressourcer. De internationale forskningssamarbejder der støttes af EU har også udviklet behovet for samarbejder på tværs af grænserne. De stærkt nedadgående flypriser har fremmet det internationale samspil, og det er også blevet fremmet af lokaliseringsvalg for produktion, der er sket under en stærk indflydelse af billige arbejdskraftressourcer og mindre hensyntagen til den efterfølgende transport til markedet af de færdige produkter samt den transport der knytter sig til såvel ledelsessom udviklingsressourcer. Øresundsregionen er et område med mange resurser qua sine mange universiteter og højere læreanstalter. Området har derfor brug for gode kommunikationsforbindelser til omverdenen i form af fly, bane og vejinfrastruktur, som sikrer den gode forbindelse mellem de forskellige vidensarbejdere. Derfor er det af stor betydning at bevare en god tilgængelighed og et godt netværk for såvel Kastrup lufthavn, som de to vigtige hovedbanegårde i henholdsvis København og Malmö. Side 11

16 2.3.3 Internationale fritidsrejser Det rejsesegment der er vokset mest blandt de daglige rejser, er fritidsrejser. Når husstandene går fra at være 0-bil til 1 eller 2-bils husstande, øges mulighederne for at bevæge sig rundt mærkbart, og dermed udvikler der sig et nyt rejsemønster, hvor arbejdsrejserne får en mindre fremtrædende plads. Internationale fritidsrejser vil sjældent kunne gennemføres på en dag, bortset fra grænserejser. Shopping i London, der også karakteriseres som en fritidsrejse, vil afstedkomme mindst en overnatning. Med en stigende økonomisk formåen, der blandt andet skyldes en fortsat vækst i BNP (forudsætningerne for de gennemførte TRANS-TOOLS beregninger er en årlig tilvækst på 2 %, 2,7 % og 1,5 % for henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland i perioden ), og et bedre transportudbud kan man forvente, at de lange fritidsrejser vil øges. Dette rejsesegment er stigende, men også stærkt konjunkturfølsomt. En helt anden type fritidsrejser, der har eksisteret i lang tid ved grænser, er besøg på den anden side af grænsen for at gøre nogle gode handler. Det er velkendt, at meget forskellig fastsættelse af afgifter på øl, vin og spiritus samt røgvarer har en betydelig påvirkning på antallet af fritidsrejser med shopping som formål. Noget tilsvarende gælder for benzin og en række andre varer. Så længe sådanne forskelle består, er det sandsynligt, at der fortsat vil være en grænsehandelstrafik, både med private biler og med bus Turistrejser Segmentet af turistrejser er stort, og et stigende antal foregår mellem interkontinentale destinationer. Hvor busrejser til Tyskland var dominerende i midten af forrige århundrede, skete der en udvikling af flycharter fra midten af tresserne til destinationer i Spanien. Billedet er blevet mere broget, men Spanien, Portugal, Italien, Grækenland og Tyrkiet er i dag store vigtige turistrejsemål, og en begyndende udvikling ses i Bulgarien og Kroatien. Fjernere destinationer som Thailand er også vokset meget, men disse er forholdsvis små sammenlignet med de store europæiske turistmål. Den væsentligste stigning i turistrejserne må antages at komme fra de hastigt voksende økonomier i Rusland, Kina og Indien. Efterhånden som store mellemindkomstgrupper i disse lande får mulighed for at rejse ud, vil Europa også gradvist komme på landkortet. Det vil være mest oplagt for Ruslands vedkommende. Der forventes fortsat primært flyrejser, men udbygning af højhastighedsbaner i Europa vil gøre det nemmere og hurtigere at benytte disse til turistrejser. Det betyder, at det kan være af strategisk betydning at være knyttet til disse net, der for øjeblikket stopper i Hamburg. Et særligt turistsegment er krydstogtpassagerer. Disse har brug for skiftesteder, hvor man let kommer fra skib til fly, og København har udviklet et sådant koncept, inklusive hotelovernatningspladser til at kunne betjene et stort antal passagerer. Ser man på turistrejserne i bred forstand er det af væsentlig betydning, at der er gode forbindelser i Kastrup mellem de landbaserede transportmidler og fly. Det er helt centralt, når man overvejer en banestrategi, at Kastrup får en fremtrædende placering i samtlige betjeningskoncepter, men ikke mindst de hurtige, for at sikre en fortsat tilførsel af rejsende. Kun derved vil der hele tiden kunne sikres, at turisterne får de valgmuligheder blandt rejsemål, der vil følge af et større behov for rejser. Side 12

17 Det skal også nævnes, at der i mange tilfælde er behov for at have sin bil med på ferie. I Tyskland eksisterer der biltog, hvorved man kan parkere sin bil på et tog, og selv anvende sovevogn. Sådanne koncepter vil kunne udvikles fra Øresundsregionen og sydpå. Det er imidlertid nødvendigt med en fortsat vurdering af pris, kvalitet, og sammenligning med fly og leje af bil på feriemålet. Men med faste forbindelser til kontinentet vil det ikke være utænkeligt, at et sådant koncept kommer til at indgå som en mulighed i fremtiden. Side 13

18 3 Kortlægning af persontrafikstrømme 3.1 Overordnet passageranalyse Den overordnede passageranalyse beskriver den overordnede internationale persontransport til/fra og gennem Øresundsregionen i henholdsvis 2005 og er valgt som udgangspunkt for den nuværende situation, fordi der for 2005 foreligger et samlet datagrundlag for person- og godstrafikken. Dette er af væsentlig betydning hvis man vil foretage sammenligninger mellem turformål og transportmidler er valgt af samme grund, og desuden kan det forudsættes at en fast Femern Bælt forbindelse er gennemført på det tidspunkt. Det understreges, at de data, der var forventet tilgængelige i juni 2009 vedrørende rejseadfærd i 2005 og 2020 først er blevet klar med udgangen af oktober Det har medført, at analyserne er blevet baseret på manuelt justerede matricer, hvor det primære formål har været at få den samlede trafik til og fra Øresundsregionen til at udvise overensstemmelse med den aktuelle 2005 trafik Definition af passagerstrømme Passagerstrømme, der er af betydning for vurderingen af den internationale tilgængelighed til Øresundsregionen, har dels en geografisk udstrækning, men i definitionen indgår også turformål og transportmidler. Definition er også tilpasset de indikatorer, der har betydning for beskrivelsen af international tilgængelighed. I passageranalysen beskrives den overordnede internationale persontransport til/fra og gennem Øresundsregionen i henholdsvis 2005 og 2020/2030. Analysen er baseret på tilgængelige TRANS-TOOLS data for de respektive år. Det skal her nævnes, at TRANS-TOOLS ikke er udarbejdet og kalibreret med henblik på at kunne give en detaljeret beskrivelse af en enkelt region i Europa, men i højere grad et samlet overblik over personrejser i Europa. Til brug for IBU 3 s analyser af et nyt banebetjeningskoncept er TRANS-TOOLS modellen blevet detaljeret og kalibreret i Øresundsregionen og det Nord-europæiske område. Det var forudset at resultater fra denne model ville have været tilgængelige for nærværende arbejde. Da det ikke er tilfældet er nærværende notat bygget over tilgængelige resultater på Europæisk niveau, med enkelte manuelle korrektioner for Øresundsregionens rejser. Disse korrektioner er omtalt nærmere i det følgende afsnit Zoner Udgangspunktet for den geografiske inddeling er den zoneinddeling, der er anvendt i TRANS-TOOLS. Zoneinddelingen er baseret på den administrative klassifikation af regioner benævnt NUTS3 (amter i Danmark, län i Sverige) og TRANS-TOOLS modellens gyldighedsområde er inddelt i i alt zoner. For at kunne anskueliggøre persontransporten med tilknytning til Øresundsregionen er det valgt at gruppere TRANS-TOOLS zonerne i større sammenhængende geografiske områder. Denne gruppering er vist i Figur 3.1. Øresundsregionen, der i TRANS-TOOLS modellen omfatter 7 zoner, hvoraf Skåne kun er en, opdeles dog yderligere for at kunne foretage en mere specifik beskrivelse af de internationale transportstrømmes mål og udgangspunkter i Øresundsregionen. Den zoneinddeling er ligeledes anvendt i den version af TRANS-TOOLS modellen der er udviklet for Øresundsregionen. Side 14

19 Figur 3.1 Illustration af de grupperede TRANS-TOOLS zoner Transportmidler og turformål I analysen er der taget udgangspunkt i de i TRANS-TOOLS anvendte transportmidler: Bil, fører Bil, passager Fly Tog Bus Turformålene er ligeledes fastlagt med udgangspunkt i de turformål, der anvendes i TRANS-TOOLS: Erhvervsrejser Fritidsrejser Turistrejser Pendlerrejser Det noteres, at uanset opgaven fokuserer på de internationale rejser, inddrager analysen også de nationale rejser mellem Øresundsregionen og henholdsvis Danmarks og Sveriges øvrige regioner. Side 15

20 3.1.4 Øvrige forudsætninger TRANS-TOOLS modellen kræver specifikation af et betydeligt antal forudsætninger for at kunne anvendes. Vigtigst er plandata, infrastrukturforudsætninger og økonomiske forudsætninger. Befolkning Danmark ,1% 3,1% Sverige ,5% 7,2% Tyskland ,1% -1,8% Bilejerskab Danmark ,5% 25,5% Sverige ,9% 33,7% Tyskland ,6% 20,5% Økonomisk vækst Danmark 34,6% 53,1% Sverige 49,1% 83,6% Tyskland 25,0% 36,7% Tabel 3.1. Plandata 2005, 2020 og 2030 for Danmark, Sverige og Tyskland Transportøkonomiske priser er anført i tabellen nedenfor År Personbil + 7 % + 7 % Fly Uændrede Uændrede Tog / bus + 50 % af vækst i BNP, dog max 30 % (17% i DK, 25% i SE, 13% i DE) + 50 % af vækst i BNP, dog max 30 % (27% i DK, 30% i SE, 18% i DE) Tabel 3.2. Ændringer i transportøkonomiske priser fra 2005 til henholdsvis 2020 og 2030 Endelig er der fortaget ændringer i vej- og banenet. Der er anvendt konservative forudsætninger i basisprognoserne, idet der kun er forudsat projekter, som allerede er under konstruktion eller under konkret planlægning og indmeldt af EU s medlemslande. Der er kun medtaget TEN-T prioritetsprojekter, hvor bygning forventes påbegyndt før Dog indgår en fast Femer Bælt forbindelse i de anvendte prognoser. Der er i vejnettet for 2020/30 tilføjet 95 nye vejstrækninger i vejnettet, som næsten alle er nye motorvejstrækninger, i forhold til 2005-vejnetett. Derudover er 1700 strækninger i nettet opgraderet til motorvej sammenlignet med Der er i jernbanenettet for 2020/30 tilføjet 66 nye strækninger i forhold til Derudover er 722 strækninger opgraderet til betjening med højhastighedstog. Flynettet i 2020/30 forudsættes uændret i forhold til For en mere udførlig beskrivelse af forudsætningerne henvises til notat _B_Forudsætninger, udarbejdet af Christian Overgaard Hansen og Bjarke Brun. Side 16

21 3.2 Passagerstrømme Overordnet trafik Med udgangspunkt i TRANS-TOOLS med korrektioner baseret på observeret trafik kan det skønnes, at der i 2005 blev udført ca. 80 mio. rejser mellem Øresundsregionen og områder udenfor Øresundsregionen. Langt hovedparten af disse rejser blev udført mellem Øresundsregionen på den ene side og Danmark, henholdsvis Sverige på den anden side. I alt drejer det sig om ca. 62 mio. rejser. Mio rejser Forretning Private Ferierejser Pendling I alt mellem ØR og: ture Nord (øvr. Sverige, Norge, Finland) 7,9 17,4 10,4 0,0 35,8 Vest, tæt (øvr. Danmark) 5,4 10,1 10,9 0,0 26,5 Vest, rest (UK, Irland, Island) 0,2 0,0 2,2 0,0 2,4 Syd, tæt (Tyskland, Polen) 1,0 1,9 2,4 0,0 5,3 Kontinentet ekskl. Tyskland og Polen 1,8 0,4 6,2 0,0 8,4 Øst (Rusland, Hviderusland, Baltikum) 0,1 0,6 0,7 0,0 1,4 16,6 30,5 32,8 0,0 79,9 Kilde: korrigerede TRANS-TOOLS matricer Tabel 3.3. Mio. rejser 2005 mellem Øresundsregionen og områder i Europa. Især forretningsrejser og private ture er nationale. Således foregår ca. 90% af de private ture mellem Øresundsregionen og resten af Sverige og Danmark. 80 % af erhvervsrejserne foregår mellem Øresundsregionen og det øvrige Danmark og Sverige. Derimod er det kun 65 % af ferierejserne, der foregår internt i Danmark og Sverige, mens det sydlige Europa tegner sig for næsten 20% af ferierejserne. Pendling over Øresundsregionens grænser er i henhold til TRANS-TOOLS stort set ikke eksisterende. Det er forventeligt, da TRANS-TOOLS ikke er udviklet med henblik på at beskrive pendlingsrejser. Der foregår aktuelt en del pendling på tværs af regionsgrænsen, idet byer som Älmhult og Laholm trækker ansatte fra Skåne, og der er et forholdsvis integreret arbejdsmarked i grænseregionen mellem Blekinge og Skåne, hvor der foregår en pendling mellem Olufström, Bromölla og Sölvesborg kommuner. Også mellem Vestog Østdanmark er der en vis pendling. Det er sandsynligt, at pendlingsrejser på tværs af regionens grænser er registreret som erhvervsrejser i TRANS-TOOLS. Side 17

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen

Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Fremtidens infrastruktur i Øresundsregionen Otto Anker Nielsen Professor Leder af Transport DTU Afdelingsleder for Transportmodeller Otto Anker Nielsen Overblik Hvorfor en langsigtet strategi? Seneste

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

STORT ER POTENTIALET?

STORT ER POTENTIALET? ARBEJDSPLADSLOKALISERING - HVOR Baggrund STORT ER POTENTIALET? - En analyse af pendlertrafik i Frederiksborg Amt Af Civilingeniør Morten Agerlin, Anders Nyvig A/S Blandt de langsigtede midler til påvirkning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

ANALYSE AF TRAFIKKEN TIL OG FRA BORNHOLM

ANALYSE AF TRAFIKKEN TIL OG FRA BORNHOLM Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 (Omtryk - 19-02-2014 - Yderligere rapport vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 66 Offentligt (01) ANALYSE AF TRAFIKKEN TIL OG FRA BORNHOLM Jeppe Rich 17-12-2013 DTU Transport

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL)

Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt Danmark som attraktivt luftfartsland Rapport udarbejdet for Brancheforeningen Dansk Luftfart (BDL) TRU/ERU Fællessalen Christiansborg

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere