International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt"

Transkript

1 International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

2 Sorø, november Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt (IBU 2) under det overordnede projekt Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen (IBU). Rapporten er udarbejdet af konsulentvirksomheden Tetraplan og i samarbejde med projektledelsen i IBU 2. Rapporten indgår i en samlet kortlægning af international tilgængelighed, transport og infrastruktur i Øresundsregionen, som er gennemført i perioden april til november 2009 og som har dækket over følgende fire delopgaver: 1. International tilgængelighed i Øresundsregionen 2. International persontransport i Øresundsregionen 3. International godstransport i Øresundsregionen 4. Knudepunkter og infrastrukturlinjer for international person- og godstransport i Øresundsregionen Information om IBU-projektet og adgang til de øvrige rapporter og notater i projektet kan ske via hjemmesiden Spørgsmål og kommentarer til rapporten kan rettes til undertegnede. Leif Gjesing Hansen, chefkonsulent og delaktivitetsleder for IBU 2 Region Sjælland Mail: Telefon:

3 International persontransport i Øresundsregionen IBU 2 Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt November 2009 Dato: 30. oktober 2009 Notatnummer: _001_persontrafik Rev: 1 Udarbejdet af: MSP/MB Incentive Partners Kontrolleret / godkendt: Filnavn: C:\Documents and Settings\lgi\Dokumenter\IBU-Øresund\Delaktivitet 2 - Øresund som internationalt trafikknudepunkt\konsulenter IBU 2\Tetraplan\Slutrapport Delopgave 2, \ _001P_1_Øresundsregionens internationale tilgængelighed_2.doc

4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sammenfatning Den internationale persontransport i Personbiler Flytrafik Banetrafik International persontransport i Baggrund for udvikling i personrejser Lang-distance pendleren Den internationalt orienterede vidensarbejder Internationale fritidsrejser Turistrejser Kortlægning af persontrafikstrømme Overordnet passageranalyse Definition af passagerstrømme Zoner Transportmidler og turformål Øvrige forudsætninger Passagerstrømme Overordnet trafik Bilrejser Flyrejser Togrejser Busrejser Passagerstrømme Beskrivelse af 4 rejseprofiler Overordnet beskrivelse af drivkræfter Befolkningens udvikling Urbanisering Migration Økonomisk udvikling Turisme Teknologisk udvikling Transportudvikling Valg af profiler Analyse af mobilitet og rejser Lang-distance pendleren Den internationalt orienterede vidensarbejder Internationale fritidsrejser Turistrejser Referencer... 51

5 1 Indledning Nærværende notat beskriver udviklingen i vigtige internationale trafikstrømme i Øresundsregionen. 2 Sammenfatning 2.1 Den internationale persontransport i 2005 Samlede vurderinger af persontransporten ind og ud af Øresundsregionen findes kun tilgængeligt i kraft af en persontransportmodel, TRANS-TOOLS, udviklet for EUkommissionen. Det skal understreges, at TRANS-TOOLS modellen er opbygget til at give svar på helt overordnede Europæiske transportspørgsmål, og at anvendelse af modellen på et område som Øresundsregionen vil resultere i stor usikkerhed, med mindre modellen tillempes de aktuelle forhold i regionen. Dette er sket i forbindelse med modellens anvendelse til belysning af en ny banestrategi (IBU3). I forbindelse med dette arbejde er der foretaget en kalibrering og der er udarbejdet prognoser for I nærværende notat er beskrevet manuelle justeringer der er foretaget i TRANS-TOOLS modellens datagrundlag vedrørende trafikkens omfang og størrelse, således at det samlede persontransportomfang ind og ud af Øresundsregionen stemmer nogenlunde med de faktisk observerede rejser i 2005, og dette grundlag er fremskrevet til I 2005 kan der skønnes at være ca. 80 mio. personrejser mellem Øresundsregionen og de omgivende regioner. Personbiltrafikken dominerer disse med 57 % af alle rejser som henholdsvis fører og passager i bil. Flytrafikken udgør 25 % af alle rejser ud af regionen. Side 1

6 Resten af Europa Øvrige Danmark, øvrige Sverige samt Norge og Finland 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 m. personrejser Personrejser m. Bil Fly Tog Bus Kilde: korrigerede 2005 TRANS-TOOLS matricer Figur 2.1. Personrejser mellem Øresundsregionen og omgivende regioner, 2005 fordelt på transportmidler Rejser med bil udgør 62% af alle rejser til fra regioner Nord og vest for Øresundsregionen, men kun 24 % af rejser til og fra resten af Europa. I den relation dominerer fly helt med godt 70% af alle rejser. Tog har ingen rolle i persontransporten til resten af Europa, men står for 21 % af alle rejser til og fra regionerne nord og vest for ØR. De lange rejser udgør et meget lille segment af alle rejser. I henhold til den svenske rejsevaneundersøgelse udgjorde rejser i Sverige over 100 km inkl. udlandsrejser foretaget af svenskere 1,5 % af samtlige rejser i Men disse rejser stod for 55 % af persontransportarbejdet. De lange rejser skaber altså en mere permanent belastning af de overordnede transportsystemer, men den egentlige trængsel ved myldretider skyldes i langt højere grad alle de mange (korte) ture, der skal afvikles på samme tid Personbiler Personture som fører af personbil svarer til personbilturene. Ser man på det overordnede transportsystem, så er de helt centrale porte, når det gælder personbiltrafik til og fra Øresundsregionen, illustreret i Figur 2.2. Side 2

7 Figur 2.2 Personbiltrafik på de vigtigste porte for den internationale biltrafik, 2005 Trelleborg, Ystad og Gedser er medtaget fordi der kun kommer international trafik gennem disse porte. Det gælder selvfølgelig også for Rødby, men den er stor i sig selv. Personbiltrafikken på Øresundsruterne er også illustreret. Den er betydelig med ca personbiler i døgnet eller ca. 6,5 m. personbiler i Et skøn over den internationale trafik på Køgebugtmotorvejen ved Ølby indikerer, at der var ca internationale personbilture ud af de i alt personbilture registreret pr hverdagsdøgn i De internationale ture udgør altså ca. 8 % af personbiltrafikken ved Ølby. I øvrigt er vejsystemet omkring København regionens mest belastede med enkelte strækninger på mere end køretøjer i døgnet. På de mest trafikerede veje ved Malmö (E6 nord for byen, og på E22) er der mere end køretøjer Flytrafik Ved sammenligning af de to kilder vi har til rådighed for beskrivelse af den internationale persontransport, nemlig Femern Bælt undersøgelserne og TRANS-TOOLS, fremgår det, Side 3

8 at flytrafikken i Femern Bælt undersøgelserne udgør ca. 33 % af alle personrejser til resten af Europa, mens de baseret på TRANS-TOOLS er vurderet at udgøre ca. 66 %. Til dette kan der bemærkes to forhold. Det ene er, at TRANS-TOOLS synes at overvurdere de meget lange ture, det andet at Femern Bælt analyserne blev udført på et tidspunkt (1996) hvor lavprisflyene endnu ikke havde slået igennem på de skandinaviske relationer. Men i 2005 var det sket, og dette kan være en hovedårsag til at der er sket et markant skift i transportmiddelvalget. Flyrejser udgør ca. 25 % af alle rejser til og fra regionen, og da de i vid udstrækning er koncentreret på Københavns lufthavn, Kastrup betyder det at denne terminal er den absolut vigtigste for den internationale persontrafik i Øresundsregionen. Den trafik, der primært betjenes af Kastrup, er primært trafik til og fra de nære områder, som indikeret i Figur 2.3. Det er trafikken til Sydeuropa (Belgien, Holland, Frankrig, Spanien), trafik til det øvrige Sverige, Norge og Finland samt trafik til Tyskland og UK. Mens flyets markedsandel på UK og Sydeuropa er tæt på 100 %, er den under 40% for Tyskland og under 20 % for det øvrige Norden. Figur 2.3. Markedsstørrelser med fly og flyets markedsandel. Kilde: Modificerede Transtool-data inkl. transferpassagerer i Københavns Lufthavn. Igennem de seneste 10 år er flyrejser blevet både mere almindelige og billigere. Det har betydet, at flyrejser udgør en stigende andel af det samlede forbrug for husholdninger, og det afspejles i, at stigningen af flyrejser til det øvrige Vest- og Sydeuropa har været blandt de højeste. Liberaliseringen af flytrafikken startede i begyndelsen af 90 erne, og flymarkedet er stadig under hastig udvikling. Fra at være domineret af statslige netværksselskaber er det Europæiske marked nu præget af stadig flere nye flyruter, som er rentable for de såkaldte lavprisselskaber. SAS markedsandel i Københavns lufthavn er faldet, og andelen af passagerer med lavprisselskaber i Københavns Lufthavn er steget fra 0% til ca. 15% i Side 4

9 Generelt giver øget konkurrence lavere priser, flere rejsende og dermed bedre tilgængelighed til og fra regionen. Liberaliseringen og den dermed stigende konkurrence som rigtig tog fart i begyndelsen af 2000-tallet har også skærpet konkurrencen mellem netværksselskaberne og deres hubs. Amsterdam er sammen med Paris Charles de Gaulle, Frankfurt og London Heathrow de fire såkaldte super-hubs i Europa. Frekvensen fra Øresundsregionen til disse fire superhubs og dermed til et stort udbud af interkontinentale forbindelser er forholdsvis høj. Transfertrafikken er af disse to årsager (flere direkte ruter og konkurrence mellem netværksselskaber) faldet betydeligt i Københavns Lufthavn. 25,0 20,0 15,0 Lokal 10,0 Transfer Total 5,0 0, Skøn 2009 Figur 2.4. Trafikken i Københavns Lufthavn opdelt på lokal og transfertrafik. Kilde: Lokaltrafikken omfatter både indenrigs og udenrigstrafik. Grafen viser tydeligt trendbrud fra år 2002, hvor andelen af transferpassagerer tidligere var ret konstant. Isoleret set betyder reduktionen i transferpassagerer, at færre ruter er rentable for flyselskaberne, og tilgængeligheden til og fra Øresundsregionen bliver mindre. Det er dog værd at bemærke, at det stadig er mere end 85% af passagererne, der flyver direkte fra Københavns Lufthavn til deres endelige destination. Den indirekte tilgængelighed (relevant for de sidste 15% af passagererne og eventuelt nye passagerer) er tilmed vokset i de seneste år, primært som følge af oprettelse af en direkte rute mellem København og verdens største lufthavn i Atlanta i USA. Side 5

10 Prisen er dog også en afgørende faktor for den samlede tilgængelighed. Den stigende konkurrence mellem selskaberne har medført lavere priser Banetrafik Næsten alle personrejserne med tog til/fra Øresundsregionen er til/fra den øvrige del af Norden (S, N, FIN og DK). Togrejser til det øvrige Europa er stort set ikke eksisterende. Det betyder, at der er et potentiale for flere rejser, hvis udbuddet af banerejser til Europa forbedres. Banerejserne er primært ferierejser (72 %), men forretningsrejser udgør også et vigtigt segment med ca. 17 % af alle banerejser. På strækningerne over Østersøen udgjorde de forretningsrejsende ca. 5 % af alle banerejser i I 2005 blev der observeret 8,2 mio. rejser over Storebælt, og TRANS-TOOLS indikerer 4,3 mio. Rejsende over Skånes länsgränse mod nord og øst. Dette sidste tal kan være noget overvurderet. De vigtigste banelinier for persontransporten er hovedbanen København Roskilde Ringsted Storebælt i Danmark og Södra stambanan Malmö Lund Hässleholm Älmhult, samt Västkustbanan Lund Helsingborg Halland. Der er også internationale passagerer på strækningerne Rødby Ringsted, Trelleborg Malmö og Ystad Malmö. Men det skal understeges, at banerne helt overvejende betjener den nationale trafik samt Øresundstrafikken. Trafikken på disse baner 2006/08 er illustreret i Figur 2.5. Side 6

11 Figur 2.5. Persontrafik på bane i 2006 på Sjælland m øer og i 2008 i Skåne (ex. X2000 og nattog) 2.2 International persontransport i 2020 Vore prognoser for den fremtidige trafik er baseret på EU-kommissionens transportmodel TRANS-TOOLS. I slutningen af oktober 2009 kom der resultater fra den model, der er afstemt på Øresundsregionen. Vi har derfor primært anvendt manuelt justerede rejsetal og fremskrevet disse med den vækst, der antages som følge af de forudsætninger der er lagt ind i TRANS-TOOLS modellen. På dette grundlag forudses en begrænset stigning på 10% i personrejserne til og fra Øresundsregionen. Side 7

12 Ændring i personrejser til og fra ØR % 80% 60% 40% 20% 0% Bil fly tog bus I alt -20% -40% Nord og vest Resten Figur 2.6. Ændring i personrejser til og fra Øresundsregionen i perioden Rejserne mod nord og vest forventes at stige med 7%, mens rejserne til og fra resten af Europa forventes at vokse med 15 %. Især banerejser ventes at vokse voldsomt til og fra resten af Europa, næsten 500%. Udgangspunktet er imidlertid meget lavt. På det efterfølgende kort (Figur 2.7) er angivet de modelberegnede ændringer i procent i trafikken på vejnettet fra 2005 til Det fremgår heraf, at der er tale om begrænsede stigninger på Sjælland og fald på en del strækninger i Skåne. Kortet viser også at der forventes en forholdsvis stærk udvikling i trafikken mod de baltiske lande (færgelinier), hvilket primært kan tilskrives den forudsatte betydelige økonomiske vækst der er antaget for disse lande. Desuden er Unity-lines Ystad Swinoujscie rute lagt om til Trelleborg Swinoujscie, hvilket betyder en stærk stigning i trafikken på Trelleborg. Side 8

13 Kilde: Beregninger med TRANS-TOOLS Øresund Figur 2.7. Procentvise ændringer i vejnetsbelastningerne fra 2005 til 2020 fastlagt ved hjælp af trafikmodelberegninger. Et tilsvarende kort (Figur 2.8) er udarbejdet for passagerbelastningen på banenettet. Trafikken på hovedbanerne stiger undtagen på Stambanen gennem Skåne. Dette sidste resultat må nok tilskrives ruteudlægningsmodellen, der udlægger trafikken fra Malmö til Stockholm på ruten via den opgraderede Vestkystbane og højhastighedsbanen mellem Göteborg og Stockholm. Desuden viser Figur 2.8 en kraftig vækst på ruten mellem Sassnitz og Trelleborg. Antallet af rejsende er imidlertid meget lille, så en vækst på 50 % har ingen indflydelse på antal tog, kapacitet, etc. Side 9

14 Kilde: Beregninger med TRANS-TOOLS Øresund Figur 2.8. Procentvise ændringer i passagerbelastningerne på bane fra 2005 til 2020 fastlagt ved hjælp af trafikmodelberegninger. 2.3 Baggrund for udvikling i personrejser De tendenser, som er vigtige for at forklare persontransportens udvikling, kan sammenfattes i nogle overordnede generelle drivkræfter. Blandt disse er befolkningsudvikling, indkomstudvikling, urbanisering og turisme. Men også udviklingen af transportmiddelteknologi, IT-teknologi og energipriserne har en stor betydning for persontransportens udvikling. Således har den teknologiske udvikling parret med den økonomiske udvikling medført at den gennemsnitlige afstand en person transporterer sig pr. dag er øget fra ca. 2 km omkring 1800 til 40 km omkring Og måske vil denne parameter øges yderligere i fremtiden. Årsagen til, at antallet af personrejser udvikler sig forholdsvist langsomt frem til 2020, er en antagelse om en meget beskeden økonomisk vækst i de Nordeuropæiske økonomier sammen med et stagnerende befolkningstal. I de Sydeuropæiske lande forventes der en højere økonomisk vækst, og derfor er der mere udvikling i rejserne, der går sydpå, som indikeret i Figur 2.6. Et forhold der ikke er analyseret i nærværende rapport er udviklingen i rejseafstand. Det er forventeligt, at rejseafstanden øges, og at der dermed sker en stærkere vækst i antal- Side 10

15 let af personkm end i antallet af rejser. Dette har været den overordnede konklusion på de analyser, der er gennemført på Europæisk plan Lang-distance pendleren Lang-distance pendleren er karakteriseret ved at der er et større økonomisk eller udviklingsmæssigt udbytte af at pendle langt frem for kort. Årsagen kan være at pendlerens husstand er bundet til et specielt område (naturværdier, ægtefælles arbejde, børns skolegang), mens det i en begrænset periode kan være fordelagtigt for pendleren at arbejde i en sammenhæng, hvor indtjening og/eller personlig udvikling fremmes. Lang-distance pendleren er ikke en daglig pendler men foretager sin rejse en eller to gange i løbet af en uge. Pendleren kan derfor have en dobbeltbosætning, eller pendleren er i stand til at udnytte de moderne elektroniske kommunikationsmidler i sit daglige arbejde, således at arbejdet kan udføres fra et hjemmekontor. Generelt vil fremtiden bringe en frigørelse af arbejdslivet fra de traditionelle fysiske rammer, og det vil også kunne påvirke pendlingens omfang og længde. Lang-distance pendleren har krav til transportmidlet om, at rejsen kan udnyttes effektivt, dvs. enten til arbejde eller til afslapning. Transportmidlernes teknologiske udvikling muliggør længere ture indenfor en acceptabel tidsramme, hvilket kan medføre, at daglig pendling eksempelvis mellem Göteborg og Helsingborg vil være en mulighed. Lang-distance pendleren vil typisk være bruger af fly eller hurtige tog. Lang-distance pendleren eksisterer på nuværende tidspunkt, men der er meget få i forhold til den almindelige pendling. AKF har i en analyse af pendlingen i Østdanmark i 2006 beskrevet forskellige pendlertyper. Med en fortolkning af disse beskrivelser vil langdistance pendleren typisk være en højtuddannet mand i aldersgruppen år Den internationalt orienterede vidensarbejder Med den stigende internationalisering af forskning og udvikling opstår der et stigende behov for at gennemføre møder, workshops og konferencer i en international sammenhæng. Dette er allerede en udvikling der har kunnet følges i Europa og Nordamerika, men som fremover formentlig vil brede sig til Kina, Indien og andre lande med betydelige udviklingsressourcer. De internationale forskningssamarbejder der støttes af EU har også udviklet behovet for samarbejder på tværs af grænserne. De stærkt nedadgående flypriser har fremmet det internationale samspil, og det er også blevet fremmet af lokaliseringsvalg for produktion, der er sket under en stærk indflydelse af billige arbejdskraftressourcer og mindre hensyntagen til den efterfølgende transport til markedet af de færdige produkter samt den transport der knytter sig til såvel ledelsessom udviklingsressourcer. Øresundsregionen er et område med mange resurser qua sine mange universiteter og højere læreanstalter. Området har derfor brug for gode kommunikationsforbindelser til omverdenen i form af fly, bane og vejinfrastruktur, som sikrer den gode forbindelse mellem de forskellige vidensarbejdere. Derfor er det af stor betydning at bevare en god tilgængelighed og et godt netværk for såvel Kastrup lufthavn, som de to vigtige hovedbanegårde i henholdsvis København og Malmö. Side 11

16 2.3.3 Internationale fritidsrejser Det rejsesegment der er vokset mest blandt de daglige rejser, er fritidsrejser. Når husstandene går fra at være 0-bil til 1 eller 2-bils husstande, øges mulighederne for at bevæge sig rundt mærkbart, og dermed udvikler der sig et nyt rejsemønster, hvor arbejdsrejserne får en mindre fremtrædende plads. Internationale fritidsrejser vil sjældent kunne gennemføres på en dag, bortset fra grænserejser. Shopping i London, der også karakteriseres som en fritidsrejse, vil afstedkomme mindst en overnatning. Med en stigende økonomisk formåen, der blandt andet skyldes en fortsat vækst i BNP (forudsætningerne for de gennemførte TRANS-TOOLS beregninger er en årlig tilvækst på 2 %, 2,7 % og 1,5 % for henholdsvis Danmark, Sverige og Tyskland i perioden ), og et bedre transportudbud kan man forvente, at de lange fritidsrejser vil øges. Dette rejsesegment er stigende, men også stærkt konjunkturfølsomt. En helt anden type fritidsrejser, der har eksisteret i lang tid ved grænser, er besøg på den anden side af grænsen for at gøre nogle gode handler. Det er velkendt, at meget forskellig fastsættelse af afgifter på øl, vin og spiritus samt røgvarer har en betydelig påvirkning på antallet af fritidsrejser med shopping som formål. Noget tilsvarende gælder for benzin og en række andre varer. Så længe sådanne forskelle består, er det sandsynligt, at der fortsat vil være en grænsehandelstrafik, både med private biler og med bus Turistrejser Segmentet af turistrejser er stort, og et stigende antal foregår mellem interkontinentale destinationer. Hvor busrejser til Tyskland var dominerende i midten af forrige århundrede, skete der en udvikling af flycharter fra midten af tresserne til destinationer i Spanien. Billedet er blevet mere broget, men Spanien, Portugal, Italien, Grækenland og Tyrkiet er i dag store vigtige turistrejsemål, og en begyndende udvikling ses i Bulgarien og Kroatien. Fjernere destinationer som Thailand er også vokset meget, men disse er forholdsvis små sammenlignet med de store europæiske turistmål. Den væsentligste stigning i turistrejserne må antages at komme fra de hastigt voksende økonomier i Rusland, Kina og Indien. Efterhånden som store mellemindkomstgrupper i disse lande får mulighed for at rejse ud, vil Europa også gradvist komme på landkortet. Det vil være mest oplagt for Ruslands vedkommende. Der forventes fortsat primært flyrejser, men udbygning af højhastighedsbaner i Europa vil gøre det nemmere og hurtigere at benytte disse til turistrejser. Det betyder, at det kan være af strategisk betydning at være knyttet til disse net, der for øjeblikket stopper i Hamburg. Et særligt turistsegment er krydstogtpassagerer. Disse har brug for skiftesteder, hvor man let kommer fra skib til fly, og København har udviklet et sådant koncept, inklusive hotelovernatningspladser til at kunne betjene et stort antal passagerer. Ser man på turistrejserne i bred forstand er det af væsentlig betydning, at der er gode forbindelser i Kastrup mellem de landbaserede transportmidler og fly. Det er helt centralt, når man overvejer en banestrategi, at Kastrup får en fremtrædende placering i samtlige betjeningskoncepter, men ikke mindst de hurtige, for at sikre en fortsat tilførsel af rejsende. Kun derved vil der hele tiden kunne sikres, at turisterne får de valgmuligheder blandt rejsemål, der vil følge af et større behov for rejser. Side 12

17 Det skal også nævnes, at der i mange tilfælde er behov for at have sin bil med på ferie. I Tyskland eksisterer der biltog, hvorved man kan parkere sin bil på et tog, og selv anvende sovevogn. Sådanne koncepter vil kunne udvikles fra Øresundsregionen og sydpå. Det er imidlertid nødvendigt med en fortsat vurdering af pris, kvalitet, og sammenligning med fly og leje af bil på feriemålet. Men med faste forbindelser til kontinentet vil det ikke være utænkeligt, at et sådant koncept kommer til at indgå som en mulighed i fremtiden. Side 13

18 3 Kortlægning af persontrafikstrømme 3.1 Overordnet passageranalyse Den overordnede passageranalyse beskriver den overordnede internationale persontransport til/fra og gennem Øresundsregionen i henholdsvis 2005 og er valgt som udgangspunkt for den nuværende situation, fordi der for 2005 foreligger et samlet datagrundlag for person- og godstrafikken. Dette er af væsentlig betydning hvis man vil foretage sammenligninger mellem turformål og transportmidler er valgt af samme grund, og desuden kan det forudsættes at en fast Femern Bælt forbindelse er gennemført på det tidspunkt. Det understreges, at de data, der var forventet tilgængelige i juni 2009 vedrørende rejseadfærd i 2005 og 2020 først er blevet klar med udgangen af oktober Det har medført, at analyserne er blevet baseret på manuelt justerede matricer, hvor det primære formål har været at få den samlede trafik til og fra Øresundsregionen til at udvise overensstemmelse med den aktuelle 2005 trafik Definition af passagerstrømme Passagerstrømme, der er af betydning for vurderingen af den internationale tilgængelighed til Øresundsregionen, har dels en geografisk udstrækning, men i definitionen indgår også turformål og transportmidler. Definition er også tilpasset de indikatorer, der har betydning for beskrivelsen af international tilgængelighed. I passageranalysen beskrives den overordnede internationale persontransport til/fra og gennem Øresundsregionen i henholdsvis 2005 og 2020/2030. Analysen er baseret på tilgængelige TRANS-TOOLS data for de respektive år. Det skal her nævnes, at TRANS-TOOLS ikke er udarbejdet og kalibreret med henblik på at kunne give en detaljeret beskrivelse af en enkelt region i Europa, men i højere grad et samlet overblik over personrejser i Europa. Til brug for IBU 3 s analyser af et nyt banebetjeningskoncept er TRANS-TOOLS modellen blevet detaljeret og kalibreret i Øresundsregionen og det Nord-europæiske område. Det var forudset at resultater fra denne model ville have været tilgængelige for nærværende arbejde. Da det ikke er tilfældet er nærværende notat bygget over tilgængelige resultater på Europæisk niveau, med enkelte manuelle korrektioner for Øresundsregionens rejser. Disse korrektioner er omtalt nærmere i det følgende afsnit Zoner Udgangspunktet for den geografiske inddeling er den zoneinddeling, der er anvendt i TRANS-TOOLS. Zoneinddelingen er baseret på den administrative klassifikation af regioner benævnt NUTS3 (amter i Danmark, län i Sverige) og TRANS-TOOLS modellens gyldighedsområde er inddelt i i alt zoner. For at kunne anskueliggøre persontransporten med tilknytning til Øresundsregionen er det valgt at gruppere TRANS-TOOLS zonerne i større sammenhængende geografiske områder. Denne gruppering er vist i Figur 3.1. Øresundsregionen, der i TRANS-TOOLS modellen omfatter 7 zoner, hvoraf Skåne kun er en, opdeles dog yderligere for at kunne foretage en mere specifik beskrivelse af de internationale transportstrømmes mål og udgangspunkter i Øresundsregionen. Den zoneinddeling er ligeledes anvendt i den version af TRANS-TOOLS modellen der er udviklet for Øresundsregionen. Side 14

19 Figur 3.1 Illustration af de grupperede TRANS-TOOLS zoner Transportmidler og turformål I analysen er der taget udgangspunkt i de i TRANS-TOOLS anvendte transportmidler: Bil, fører Bil, passager Fly Tog Bus Turformålene er ligeledes fastlagt med udgangspunkt i de turformål, der anvendes i TRANS-TOOLS: Erhvervsrejser Fritidsrejser Turistrejser Pendlerrejser Det noteres, at uanset opgaven fokuserer på de internationale rejser, inddrager analysen også de nationale rejser mellem Øresundsregionen og henholdsvis Danmarks og Sveriges øvrige regioner. Side 15

20 3.1.4 Øvrige forudsætninger TRANS-TOOLS modellen kræver specifikation af et betydeligt antal forudsætninger for at kunne anvendes. Vigtigst er plandata, infrastrukturforudsætninger og økonomiske forudsætninger. Befolkning Danmark ,1% 3,1% Sverige ,5% 7,2% Tyskland ,1% -1,8% Bilejerskab Danmark ,5% 25,5% Sverige ,9% 33,7% Tyskland ,6% 20,5% Økonomisk vækst Danmark 34,6% 53,1% Sverige 49,1% 83,6% Tyskland 25,0% 36,7% Tabel 3.1. Plandata 2005, 2020 og 2030 for Danmark, Sverige og Tyskland Transportøkonomiske priser er anført i tabellen nedenfor År Personbil + 7 % + 7 % Fly Uændrede Uændrede Tog / bus + 50 % af vækst i BNP, dog max 30 % (17% i DK, 25% i SE, 13% i DE) + 50 % af vækst i BNP, dog max 30 % (27% i DK, 30% i SE, 18% i DE) Tabel 3.2. Ændringer i transportøkonomiske priser fra 2005 til henholdsvis 2020 og 2030 Endelig er der fortaget ændringer i vej- og banenet. Der er anvendt konservative forudsætninger i basisprognoserne, idet der kun er forudsat projekter, som allerede er under konstruktion eller under konkret planlægning og indmeldt af EU s medlemslande. Der er kun medtaget TEN-T prioritetsprojekter, hvor bygning forventes påbegyndt før Dog indgår en fast Femer Bælt forbindelse i de anvendte prognoser. Der er i vejnettet for 2020/30 tilføjet 95 nye vejstrækninger i vejnettet, som næsten alle er nye motorvejstrækninger, i forhold til 2005-vejnetett. Derudover er 1700 strækninger i nettet opgraderet til motorvej sammenlignet med Der er i jernbanenettet for 2020/30 tilføjet 66 nye strækninger i forhold til Derudover er 722 strækninger opgraderet til betjening med højhastighedstog. Flynettet i 2020/30 forudsættes uændret i forhold til For en mere udførlig beskrivelse af forudsætningerne henvises til notat _B_Forudsætninger, udarbejdet af Christian Overgaard Hansen og Bjarke Brun. Side 16

21 3.2 Passagerstrømme Overordnet trafik Med udgangspunkt i TRANS-TOOLS med korrektioner baseret på observeret trafik kan det skønnes, at der i 2005 blev udført ca. 80 mio. rejser mellem Øresundsregionen og områder udenfor Øresundsregionen. Langt hovedparten af disse rejser blev udført mellem Øresundsregionen på den ene side og Danmark, henholdsvis Sverige på den anden side. I alt drejer det sig om ca. 62 mio. rejser. Mio rejser Forretning Private Ferierejser Pendling I alt mellem ØR og: ture Nord (øvr. Sverige, Norge, Finland) 7,9 17,4 10,4 0,0 35,8 Vest, tæt (øvr. Danmark) 5,4 10,1 10,9 0,0 26,5 Vest, rest (UK, Irland, Island) 0,2 0,0 2,2 0,0 2,4 Syd, tæt (Tyskland, Polen) 1,0 1,9 2,4 0,0 5,3 Kontinentet ekskl. Tyskland og Polen 1,8 0,4 6,2 0,0 8,4 Øst (Rusland, Hviderusland, Baltikum) 0,1 0,6 0,7 0,0 1,4 16,6 30,5 32,8 0,0 79,9 Kilde: korrigerede TRANS-TOOLS matricer Tabel 3.3. Mio. rejser 2005 mellem Øresundsregionen og områder i Europa. Især forretningsrejser og private ture er nationale. Således foregår ca. 90% af de private ture mellem Øresundsregionen og resten af Sverige og Danmark. 80 % af erhvervsrejserne foregår mellem Øresundsregionen og det øvrige Danmark og Sverige. Derimod er det kun 65 % af ferierejserne, der foregår internt i Danmark og Sverige, mens det sydlige Europa tegner sig for næsten 20% af ferierejserne. Pendling over Øresundsregionens grænser er i henhold til TRANS-TOOLS stort set ikke eksisterende. Det er forventeligt, da TRANS-TOOLS ikke er udviklet med henblik på at beskrive pendlingsrejser. Der foregår aktuelt en del pendling på tværs af regionsgrænsen, idet byer som Älmhult og Laholm trækker ansatte fra Skåne, og der er et forholdsvis integreret arbejdsmarked i grænseregionen mellem Blekinge og Skåne, hvor der foregår en pendling mellem Olufström, Bromölla og Sölvesborg kommuner. Også mellem Vestog Østdanmark er der en vis pendling. Det er sandsynligt, at pendlingsrejser på tværs af regionens grænser er registreret som erhvervsrejser i TRANS-TOOLS. Side 17

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen

Danskernes rejsevaner ved lange rejser. Mette Aagaard Knudsen Danskernes rejsevaner ved lange rejser Mette Aagaard Knudsen Analyse af karakteristika for lange rejser Indledende analyse af danskeres rejser Baggrundsviden til overnatningsmodellen i NTM Grundlæggende

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel

Regionsanalyse: Hovedstadens trafikale trængsel February 25, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger

Persontransport. Resume. IDAs anbefalinger September 2008 Persontransport Resume Hver dansker tilbagelægger i gennemsnit ca. 14.500 km årligt. Størsteparten (67 %) af denne transport sker i personbiler. Omfanget af tilbagelagte personkilometer

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere