NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT"

Transkript

1 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende berørt af en udbygning af færgetrafikken direkte mellem Sverige og Tyskland, bl.a. fordi den samlede trafik til kontinentet stiger kraftigt, persontrafikken således med ca. 50 procent og godstrafikken med 55 procent Ifølge prognosen, der bygger på omfattende analyser af trafikken mellem Øst-Danmark/Skandinavien og kontinentet, vil der være en daglig trafik på Femern ælt på køretøjer, hvoraf de er lastbiler, afhængig af de valgte forudsætninger. De laveste tal fremkommer under meget ugunstige forudsætninger for Femern ælt ved stærkt øget konkurrence fra færgerne i form af øget udbud af færgetrafik samt 25 procent lavere færgetakster. Vejtrafikken på Femern ælt vil blive højere end på Øresundsforbindelsen i åbningsåret. Takstniveauet ligger generelt højere på Femern æltforbindelsen end på Storebælt- og Øresundsforbindelsen. Til en given trafikmængde på Femern ælt-forbindelsen - jf. de valgte forudsætninger om et taktsniveau svarende til færgetaksten - svarer derfor et større indtægtsgrundlag end på Storebælts- og Øresundsforbindelsen. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2003\trafik-2-fh.doc

2 2 NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT I forbindelse med de omfattende analyser, der gennemføres vedr. en eventuel fast forbindelse over Femern ælt, har Fehmarnbelt Traffic Consortium (FTC) på vegne af det danske og tyske trafikministerium gennemført en opdatering af trafikprognoserne vedr. en fast forbindelse over Femern ælt. Den forrige prognose var fra 1999 og var hovedsagelig baseret på data fra I den nye prognose fra 2003 tages der hensyn til udviklingen siden da, herunder åbningen af Storebælts- og af Øresundsforbindelsen, lukningen af visse færgeforbindelser over Østersøen, ændret takstniveau etc. Man har herudover specielt ønsket af belyse betydningen af konkurrencen fra færgeruterne mellem Sverige og Tyskland, f.eks. ved et større udbud af færgetrafik og/eller lavere færgetakster. Prognoser frem til og 2025 Prognosen fra 1999 gik frem til år Nærværende prognose går frem til år, som svarer til tidshorisonten for den tyske trafikinvesteringsplan, ligesom tidspunktet for åbningen af en fast forbindelse over Femern ælt jo også har forskubbet sig lidt. Herudover er der gennemført en langtidsprognose frem til 2025, der angiver trafikudviklingen efter åbningen af den faste forbindelse. I prognosen analyseres ikke blot trafikken over Femern ælt, men hele trafikken mellem på den ene side Skandinavien (Finland, Norge, Sverige og Danmark øst for Storebælt) og på den anden side det europæiske kontinent, fremover betegnet som trafikken: "Danmark/Skandinavien-kontinentet". Der gennemføres særskilte analyser for både persontrafik og for godstrafik prognose og 1999-prognose Hovedkonklusionen i 2003-prognosen er, at der ikke er nogen dramatiske ændringer i forhold til 1999-prognosen. Derimod giver 2003-prognosen langt bedre grundlag for at vurdere konkurrencen mellem en fast Femern ælt-forbindelse og færgeforbindelserne over Østersøen mellem Sverige/Finland og Tyskland.

3 3 Den hidtidige udvikling Udviklingen i trafikken har formet sig meget forskelligt, hvad angår persontrafik og godstrafik. Det samlede antal personbiler mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet har været næsten konstant fra 1990 til Rødby/Puttgarden og Gedser/Rostock tabte markedsandele i begyndelsen af 1990'erne, men har sidenhen genvundet dem og tegner sig i 2001 for omkring 50 procent af den samlede overførsel af personbiler mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet. Færgerne over Østersøen mellem Sverige og Tyskland har kun en markedsandel på omkring 10 procent og andre konkurrerende færgeruter har ligeledes en lille markedsandel. ntallet af overførte lastbiler mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet er steget med næsten 50 procent fra 1990 til Det er især trafikken mellem Sverige og Tyskland, der er steget, og i 2001 tegner sig for 40 procent af det samlede antal overførte lastbiler mellem Danmark/Skandinavienkontinentet, mens Rødby- og Gedser-ruterne har tabt markedsandele fra 26 procent i 1990 til 22 procent i Indtil 1996 tegnede Rødby-Puttgarden sig for ca. 66 procent af de samlede jernbanegodstog over Østersøen. Siden åbningen af den faste forbindelse over Storebælt i 1997 transporteres jernbanegodset denne vej og al godstogstrafik over Femern ælt er ophørt. Generelle forudsætninger for -prognosen Det antages, at man bygger en fast forbindelse over Femern ælt med en 4-sporet motorvej og en 2-sporet jernbane ("4+2-løsningen"). ntallet af færgeforbindelser og sejlplaner antages at være som i 2002 (bortset fra Rødby-Puttgarden), dog med enkelte mindre forbedringer. Der gennemføres en udbygning af landanlæggene i Danmark og Tyskland af de større planlagte og vedtagne projekter. Taksterne for overfart over den faste Femer ælt-forbindelse skal svare til de gældende satser for Rødby-Puttgarden færgeruten. Dette er noget lavere end i 1999-prognosen, hvor man forudsatte højere takster end de gældende færgetakster. Den årlige stigning i NP er forudsat lidt lavere, ca. -1/2-1 procent - end i 1999-prognosen.

4 4 To basisforløb + fire scenarier I prognosen frem til opererer man med to forskellige basisforløb: og. bygger hovedsagelig på det såkaldte integrations scenarie i den tyske trafikinfrastrukturplanlægning (undesverkehrswegeplanung = VWP), som indebærer en miljøvenlig transportpolitik med kraftig satsning på jernbanen med deraf følgende øgede markedsandele til den. Fra tysk side har man lagt megen vægt på beregningerne i dette basisforløb udfra ønsket om at overføre trafik fra vej til bane. bygger grundlæggende på de samme forudsætninger som i 1999-prognosen, dog med en række ændringer tilpasset udviklingen siden da. Generelt er der her tale om en mere "liberal" trafikpolitik, hvor vejtrafikken får en større rolle end i basisforløb. I tilknytning til basisforløb er der gennemført yderligere fire scenarier frem til, hvor man ændrer på konkurrenceforholdene mellem Femern ælt-forbindelsen og de konkurrerende færgeruter. Disse udgøres af færgeforbindelsen mellem Øst-Danmark (Gedser-Rostock) og Tyskland samt af færgeruter mellem Sverige/Finland og Tyskland. Ændringerne i konkurrenceforholdene vedrører dels ændrede færgetakster dels et bedre færgeudbud i form af nyere, større og hurtigere færger med deraf følgende flere afgange (ca. 25 procent) og kortere sejltid (ca. 20 procent).

5 5 I forhold til basisforløb sker der følgende ændringer: Konkurrerende færger: (Østdanmark/Sverige/Finland- Tyskland) Konkurrerende færger: (Østdanmark/Sverige/Finland- Tyskland) Øresund: (Fast-forbindelse samt Helsingør- Helsingborg-færger) Konkurrerende færger: (Østdanmark/Sverige/Finland- Tyskland) Øresund: (Fast-forbindelse samt Helsingør- Helsingborg-færger) Samme som scenarie 2 samt færge-forbindelse Rødby-Puttgarden edre færgeudbud Uændrede takster edre færgeudbud Takster nedsættes med 25 procent Takster stiger 25 procent Ringere færgeudbud Takster stiger 25 procent Takster nedsættes med 25 procent eregningsresultater Det fremgår af beregningerne, at en færgerute Rødby-Puttgarden parallel med den faste Femern ælt-forbindelse kun vil få et trafikgrundlag på omkring 15 procent af den nuværende Rødby-Puttgarden forbindelse. Den skønnes derfor ikke at blive finansielt levedygtig, jf. i øvrigt at der ikke er nogen færgerute parallelt med Storebæltforbindelsen eller Øresundsforbindelsen (færgeruten Helsingør-Helsingborg ligger ca. 50 km nordligere). Da beregningsresultaterne vedr. scenarie 4 i øvrigt ikke afviger afgørende fra scenarie 2 er der derfor valgt i det følgende at se bort fra beregningsresultaterne i scenarie 4 og i stedet koncentrere sig om basisforløb og samt om scenarie 1, 2 og 3. Persontrafik Den samlede persontrafik mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet antages at vokse med omkring 50 procent fra 2001 til, jf. tabel 1.

6 6 Tabel 1. Persontrafik - Danmark/Skandinavien-kontinentet Mill. passagerer årligt Jernbane 0,9 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 il 8,5 12,0 12,4 12,1 12,1 12,0 us 2,7 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 Fly 9,9 16,8 17,4 16,8 16,8 16,8 Landgangspass. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,7 I alt 23,9 35,2 36,0 35,3 35,4 35,1 Stigning i pct % 50 % 48 % 48 % 47 % Kilde: FTC samt egne beregninger Persontrafikken over Femern ælt er anført i tabel 2. Den antages at vokse med godt 50 procent i basisforløb og. Stigningen bliver lidt lavere i scenarie 1 og 2, hvor der forudsættes en øget konkurrence fra færgerne mellem Sverige/Finland og Tyskland, og noget højere i scenarie 3, hvor denne konkurrence forudsættes svækket. Forskellen mellem de forskellige prognoser for er dog ikke særlig stor. Det samlede antal rejsende over Femern ælt vil udgøre omkring 9-10 mill. personer, jf. tabel 2. ntallet af jernbanepassagerer er lidt højere i det jernbanevenlige basisforløb end i basisforløb, mens antallet af bilpassagerer er højest i basisforløb. Variationerne er dog forholdsvis begrænsede. I forhold til situationen i 2001 med færgefart bliver antallet af jernbanepassagerer over den faste forbindelse firedoblet i. Tabel 2. Persontrafik - Femern ælt Mill. passagerer årligt Jernbane 0,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 il 4,1 6,6 6,8 6,3 6,1 7,1 us 1,2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 Landgangspass. 0, I alt 6,4 9,8 9,8 9,4 9,2 10,3 Stigning i pct % 54 % 48 % 45 % 61 % Kilde: Jf. tabel 1

7 7 Godstrafik Den samlede godstrafik mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet skønnes - jf. tabel 3 - at stige fra knap 30 mill. tons i 2001 til knap 46 mill. tons i, en stigning på 55 procent. Denne stigning er den samme i alle prognoseforløbene, jf. tabel 4. Mill. tons årligt Tabel 3. Godstrafik - Danmark/Skandinavien-kontinentet Vej 23,0 31,3 35,4 31,4 31,5 31,1 Jernbane 6,6 14,6 10,5 14,5 14,4 14,8 I alt 29,6 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 Kilde: Jf. tabel 1 Tabel 4. Stigning i godstrafik - Danmark/Skandinavien-kontinentet i år I forhold til basis år Vej 36 % 54 % 36 % 37 % 35 % Jernbane 121 % 59 % 120 % 118 % 124 % I alt 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % Kilde: Jf. tabel 1 Med hensyn til godstrafikken over Femern ælt er situationen i dag den, at der ikke, jf. tabel 5 - fragtes jernbanegods, idet det siden åbningen af den faste jernbaneforbindelse over Storebælt i 1997 sendes denne vej. Mill. tons årligt Tabel 5. Godstrafik - Femern ælt Vej 4,4 6,4 7,2 6,1 5,3 7,3 Jernbane 0 10,9 8,0 10,4 10,1 12,0 I alt 4,4 17,3 15,2 16,5 15,4 19,3 Kilde: Jf. tabel 1 Hvad angår godstransport ad landevej har Femern ælt i dag kun en andel af den samlede godstrafik Danmark/Skandinavien-kontinentet på 18 procent, jf. tabel 6, der viser antallet af overførte lastbiler pr. år. Færgerne mellem Finland/Sverige og Tyskland har på lastbilområdet en andel på næsten 50 procent af den samlede godstrafik Danmark/Skandinavien-kontinentet.

8 8 Tabel 6. Godstrafik - Danmark/Skandinavien-kontinentet lastbiler pr. år Norge/Sverige-Jylland Olso/Göteborg-Tyskland Femern ælt Øvrige Danmark-Tyskland Finland/Sverige-Tyskland Danmark/Sverige-Polen I alt Kilde: FTC Prognoserne for godstrafikken over Femern ælt i viser i alle forløb en kraftig stigning, jf. tabel 5. I det jernbanevenlige basisforløb har jernbanegodset en særlig fremtrædende rolle med næsten 11 mill. tons årligt, mens det i basisforløb kun udgør 8 mill. tons. Forskellen mellem basisforløb og er klart større for godstrafik end for persontrafik. Vejgodstrafikken er større i basisforløb (7,2 mill. tons) end i (6,4 mill. tons) og betydelig større end de 4,4 mill. tons, der blev fragtet over i Generelt gælder for alle fremskrivninger, at der transporteres mere gods med jernbane end med lastbil over Femern ælt. Etableringen af en fast Femern ælt-forbindelse vil i basisforløb medføre, at jernbanegodsets andel af den samlede godstrafik Danmark/Skandinavienkontinentet stiger til 32 procent i. Konkurrencen fra færgerne En vigtig faktor i bedømmelsen af trafikken over Femern ælt er, hvorledes konkurrencen fra færgeforbindelserne mellem især Syd-Sverige og Tyskland - men også færger mellem Finland-Tyskland og Øst-Danmark- Tyskland - udvikler sig.

9 9 Resultaterne af en skærpet konkurrence fremgår af scenarie 1, hvor færgeudbuddet er øget 25 procent og scenarie 2, hvor der dels yderligere er forudsat en taktsreduktion hos de konkurrerende færgeforbindelser på 25 procent, dels forudsat, at Øresundstaksterne - både for færge- og fast forbindelse - hæves med 25 procent, hvilket fordyrer transporten mellem Skandinavien og kontinentet via Femern ælt. Sammenlagt er der således her tale om meget pessimistiske forudsætninger for Femern ælt-forbindelsen. Sammenholdes scenarie 1 og 2 med basisforløb i tabel 2, ses det, at virkningen på persontrafikken er forholdsvis beskeden. ntallet af overførte personbiler vil kun falde med henholdsvis 4 procent og 7 procent i scenarie 1 og scenarie 2. Virkningen af den skærpede konkurrence er lidt større for godset, jf. tabel 5, end for persontrafikken og større for vejgodset en banegodset. Det samlede antal lastbiler over Femern ælt-forbindelsen falder i så tilfælde, jf. tabel 6, fra i basisforløb til i scenarie 1 og i scenarie 2, et fald på henholdsvis knap 6 procent og knap 18 procent. I så tilfælde vil Femern ælt-forbindelsens andel af den samlede lastbiltrafik mellem Danmark/Skandinavien-kontinentet reduceres fra 19 procent i basisforløb til 18 procent i scenarie 1 og 16 procent i scenarie 2. Det fremgår af tabel 6, at selv med udgangspunkt i det jernbanevenlige basisforløb, hvor lastbiltrafikken over Femern ælt er klart mindre ( årligt) end i basisforløb ( årligt) og med ekstremt ugunstige forudsætninger vedr. øget færgeudbud og lavere takster hos de konkurrerende færger samt højere takster på Øresund vil lastbiltrafikken over Femern ælt i med årligt ligge 24 procent højere end niveauet i 2001 på lastbiler. I scenarie 3 har man beregnet trafikken på Femern ælt i tilfælde af, at konkurrencen fra færgerne svækkes gennem mindre færgeudbud og højere takster, d.v.s. modsat ændrede forudsætninger i forhold til scenarie 2. I så tilfælde øges antallet af personbiler med 7 procent og af lastbiler med 14 procent i forhold til basisforløb.

10 10 Generelt gælder, jf. tabel 6, at færgerne mellem Sverige/Finland-Tyskland under alle forløb frem til på lastbilområdet vil have en andel af den samlede trafik Danmark/Skandinavien-kontinentet på over 50 procent. På personbilområdet vil Femern ælt-forbindelsen derimod i alle forløb have en andel på klart over 50 procent, mens de konkurrerende færgers andel af den samlede trafik vil svinge omkring 20 procent. Virkningen af yderligere konkurrence fra færgerne Med udgangspunkt i de forskellige scenarier frem til er det beregnet, hvorledes trafikken på Femern ælt påvirkes af en skærpelse af konkurrencen fra færgerne Sverige/Finland-Tyskland i form af øget færgeudbud og/eller lavere færgetakster. Det fremgår, at biltrafikken på virkes mere en jernbanetrafikken og at godstrafikken påvirkes mere end persontrafikken. Et øget færgeudbud på 10 procent medfører et fald i antal personbiler på 1,6 procent og et fald i antal lastbiler på 2,2 procent. ntallet af jernbanepassagerer falder med 0,2 procent og antallet af jernbanegodsvogne med 2,0 procent. En sænkning af færgetaksterne med 10 procent medfører et fald i antal personbiler på 1,4 procent og et fald i antal lastbiler på 5,1 procent. ntallet af jerbanepassagerer falder med 0,1 procent og antallet af jernbanegodsvogne med 1,1 procent. Det fremgår, at det mest følsomme er lastbiltrafikken ved en reduktion af taksterne hos de konkurrerende færger. Generelt er påvirkningen af trafikken over Femern ælt ved øget færgekonkurrence forholdsvis beskeden. Konkurrence fra Storebæltsforbindelsen Det er også vurderet i hvilket omfang, der består et konkurrenceforhold mellem den faste Storebæltsforbindelse og en fast Femern ælt-forbindelse, hvad angår vejtrafikken.

11 11 Man fastholder her konklusionerne fra tidligere beregninger, der viste, at Storebælt i tilfælde af en fast Femern ælt-forbindelse vil miste under 2 procent af personbiltrafikken og under 1 procent af lastbiltrafikken. aggrunden herfor er bl.a., at størstedelen af vejtrafikken over Storebælt er ren national-trafik. Modsat regner man heller ikke med, at Storebæltsforbindelsen vil udgøre noget attraktivt alternativ til en fast Femern ælt-forbindelse. Med de valgte forudsætninger for Femern ælt, hvorefter brotaksterne skal svare til de gældende færgetakster, skal der ske en meget kraftig nedsættelse af Storebæltstaksterne før en omvejskørsel på 160 km bliver tiltrækkende. Daglig trafik over Femern ælt Udover at betragte den samlede persontrafik og godstrafik har man også vurderet omfanget af den samlede vejtrafik og den samlede jernbanetrafik. I tabel 7 er angivet den daglige vejtrafik over Femern ælt. Det fremgår, at det samlede daglige antal køretøjer vil blive fordoblet fra godt i 2001 til omkring i. fhængig af de valgte forudsætninger skønnes antallet at lige mellem ca

12 12 Tabel 7. Daglig vejtrafik over Femern ælt Færgefarten prognose Personbiler Lastbiler us Ialt Kilde: Jf. tabel 1 I forhold til 1999-prognosen ligger antallet af personbiler noget højere, hvilket dels skyldes, at nærværende prognose vedrører, mens prognosen kun gik til 2010, dels øget bilejerskab. ntallet af lastbiler ligger derimod generelt lidt lavere end i 1999-prognosen, hvilket bl.a. skyldes nyere og bedre statistisk materiale, der viser, at lastbiler i gennemsnit kan rumme mere gods end tidligere antaget, således at en givet samlet godsmængde behøver færre lastbiler til transporten. Selv under meget pessimistiske forudsætninger vedr. øget færgekonkurrence vil antallet af lastbiler ligge på godt 900 dagligt, mens det under mere optimale forudsætninger kommer op på I tabel 8 er vist den daglige jernbanetrafik over Femern ælt. Der sker her en betydelig vækst i antal tog. Tabel 8. Daglig jernbanetrafik over Femern ælt Færgefarten prognose Persontog Godstog I alt antal tog Kilde: Jf. tabel 1 I dag overføres kun et begrænset antal persontog over Femern ælt. Dette antal forudsættes mere end firedoblet. Hertil kommer et betydeligt antal godstog, således at der dagligt ville køre ca tog i alt. Generelt bliver der tale om en betydelig jernbanegodstrafik via Femern ælt, jf. at godstrafikken med jernbane over Femern ælt i alle fremskrivninger bliver større end godstrafikken med lastbil.

13 13 Trend frem til 2025 Udover den generelle prognose, der går frem til, har man foretaget en trendfremskrivning til Man har dels gennemført en lavvækst fremskrivning, hvor trafikstigningen fra til 2025 grundlæggende antages at følge udviklingen fra 2001 til, dels en højvækstfremskrivning, hvor etableringen af den faste Femern ælt-forbindelse antages at medføre øget integration etc. med deraf følgende højere trafikvækst. I basisforløb stiger det samlede daglige antal køretøjer over Femern ælt fra i til i henholdsvis lav- og højvækstfremskrivningen i I basisforløb er de tilsvarende tal i og i Godstrafikken vil vokse betydeligt fra til I det jernbanevenlige basisforløb vil antallet af overførte jernbanegodsvogne stige procent i henholdsvis lav- og højvækstfremskrivningen, mens antallet af lastbiler vil stige procent. I basisforløb stiger antallet af jernbanegodsvogne med procent, mens antallet af lastbiler stiger med procent. Storebælt, Øresund, Femern ælt Det er nærliggende at sammenligne trafikken på de forskellige faste forbindelser. Hvad angår jernbanen var der på Storebælt i det første hele kalenderår for jernbaneforbindelsens åbning - omkring 6 ½ mill. passagerer. Øresundsforbindelsen havde tilsvarende i 2001 knap 5 mill. passagerer med jernbanen. På Femern ælt-forbindelsen skønnes omkring 1 ½ mill. passagerer i åbningsåret. Derimod skønnes jernbanegodstrafikken væsentligt større på Femern ælt end på de to øvrige faste forbindelser.

14 14 På Storebælt kører der årligt ca godstog og på Øresund ca For Femern ælt skønnes antallet af godstog i til afhængig af valg af forudsætninger. Hvad angår vejtrafikken havde Storebælt i det første hele kalenderår efter vejforbindelsens åbning køretøjer pr. dag. Øresundsforbindelsen havde tilsvarende køretøjer dagligt i Siden er denne trafik over de faste forbindelser steget. ntallet af køretøjer over Øresundsforbindelsen steg således med 16 procent i2002 og yderligere med 12 procent i de første fire måneder af For Femern ælt-forbindelsen skønnes det daglige antal køretøjer i åbningsåret - til afhængig af valg af forudsætninger. Det kan tilføjes, at taktsniveauet generelt ligger højere på Femern æltforbindelsen end på Storebælt- og Øresundsforbindelsen. Til en given trafikmængde på Femern ælt-forbindelsen - jf. de valgte forudsætninger om et taktsniveau svarende til færgetaksten - svarer derfor et større indtægtsgrundlag end på Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Valg af trafikmodel hvorfor FTC?

Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Trafikprognosen Valg af trafikmodel hvorfor FTC? Landstrafikmodellen: ikke opdateret med den internationale trafik, men data fra LTM indgår i FTC-prognosen. Trans-Tools modellen: Ikke tilpasset korridoren.

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Trafikgrundlag og økonomi for faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt

Trafikgrundlag og økonomi for faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt Startside Forrige Næste Trafikgrundlag og økonomi for faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt Copyright A/S Storebælt, Maj 1990 Indholdsfortegnelse Sammenfatning I Trafikanalyserne II Trafikudviklingen

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Udarbejdet af Femern Bælt A/S. for. Transportministeriet. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet Finansiel analyse September 2008 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse September 2008 Transportministeriet

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger

De foreliggende rapporter, der er resultat af et omfattende undersøgelsesarbejde, viser, at disse forudsætninger i:\december 99\femer-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 20. december 1999 RESUMÈ GOD ØKONOMI I FEMER BÆLT-FORBINDELSEN Den senest foreliggende rapport fra Trafikministeriet vedr. en

Læs mere

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET

EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET NOVEMBER 2015 TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET EKSTERN KVALITETSSIKRING AF DEN OPDATEREDE TRAFIKPROGNOSE AF FEMERN BÆLT-PROJEKTET TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT

EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT 5. oktober 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 EU'S HVIDBOG OM TRANSPORT Resumé: I sin Hvidbog om EU's transportpolitik frem til 2010 lægger EUkommissionen op til et afgørende skifte.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt

Trafikministeriet Tredje kontor. Banegods i Danmark. med relation til Femern Bælt Trafikministeriet Tredje kontor Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Trafikministeriet Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt Maj 2005 Dokument nr.: 1100741_001 Revision nr.:

Læs mere

2 Forudsætninger for beregninger

2 Forudsætninger for beregninger Notat Projekt: Femer bælt 99 Sag: Til: Miljøberegninger for Femer bælt projekt Trafikministeriet Fra: Morten Steen Petersen, Goran Jovicic 18 maj 2000 1 Indledning Dette notat beskriver udvalgte miljøeffekter

Læs mere

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt

Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Trafikberegninger for en fast forbindelse over Femer Bælt Baggrund Efter en fælles beslutning truffet af den danske og den tyske trafikminister indledtes i 1995 en række forundersøgelser vedrørende en

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund

Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Priser, barrierer og trafikstrømme over Øresund Af analysechef Jarn Schauby Øresundskonsortiet, analyseafdelingen js@oresundskonsortiet.com For at beregne de samlede rejseomkostninger og dermed bestemme

Læs mere

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik

Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Startside Forrige kap. Næste kap. Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik Konsekvenserne af en fast forbindelse for erhvervslivet på Fyn og i Syd- og Sønderjylland

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Rapport Transportministeriet Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Oversigt 5 2.1 Indledning 5 2.2 Resultater 5 2.3 Struktur i rapporten

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

Data om international lastbiltrafik i Danmark

Data om international lastbiltrafik i Danmark Data om international lastbiltrafik i Danmark August 06 Lars Dagnæs Lars Dagnæs Uddannelse: Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet IA s lederuddannelse: Ledelse af teknologisk forandring Egen

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2

Statistisk analyse: Udviklingen i den internationale lastbiltrafik Lars Dagnæs, TransECO2 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 16039696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Institut for Transportstudier

Institut for Transportstudier Fysisk tælling af den internationale transittrafik gennem Danmark Forfatter Direktør Palle Egebjerg, Institut for Transportstudier Indhold 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Alle registreringer 4. Den

Læs mere

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger

Notat. Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Notat Januar 2015 Analyse af Femern-prognose baseret på fejlfortolkninger Knud Erik Andersen har i januar 2015 publiceret endnu en debatbog om Femern-projektet - Analyse af nye trafikprognoser for Femern-forbindelsen,

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten En Evaluering af Projektøkonomien For Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten 2. Udgave LR Consulting Januar 2015 2 1. Indledning En projektide om en fast forbindelse

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Landstrafikmodellens anvendelse

Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellens anvendelse Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Fra Landstrafikmodel til beslutningsgrundlag Lands- trafikmodel Basis- fremskrivning Scenario- fremskrivning 2

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

DTL's klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen

DTL's klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen DTL's klage over taksterne på Storebæltsforbindelsen Journal nr.3:1120-0100-173/infrastruktur/kl Rådsmødet den 27. februar 2002 Resumé 1. Dansk Transport og Logistik (DTL) har klaget over, at Storebæltsforbindelsens

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN

EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. december 2013 EN FAST KATTEGATFORBINDELSE - FORELØBIGE TRAFIKBEREGNINGER MED LANDSTRAFIKMODELLEN Med dette notat afrapporteres de trafikmodelberegninger vedr.

Læs mere

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten

En Evaluering af Projektøkonomien. For. Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten En Evaluering af Projektøkonomien For Etableringen af En fast forbindelse over Femern Bælt mellem Rødby og Puttgarten November 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Investeringer...

Læs mere

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet.

Trafikudviklingen skønnes større end i undersøgelsesrapporterne hvilket i givet fald yderligere vil forbedre rentabiliteten af projektet. i:\jan-feb-2000\femer-bælt-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 28. februar 2000 RESUMÈ GODT BESLUTNINGSGRUNDLAG FOR FAST FEMER BÆLT-FORBINDELSE Trafikministeriet og Transportrådet afholdt

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten

Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten Kollektiv transport: en gevinst for samfundsøkonomien Effekter af kollektiv transport som instrument til regulering af vejtrafikvæksten September 2007 Rapport udarbejdet af ------------------------------------------------------------

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT. Trafikministeriet, Danmark. Finansiel analyse FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Finansiel analyse Juni 2004 FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Finansiel analyse Juni 2004 Trafikministeriet Frederiksholms Kanal 27 DK-1220

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter

Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Storebæltsforbindelsens trafikale effekter Indhold Forord 3 Resumé 4 Indledning 7 Persontrafikken over Storebælt 8 Personbilerne på Storebæltsforbindelsen 10 Alternativerne til Storebæltsforbindelsen 12

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt

Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Takstsystemet for busser ved benyttelse af den faste forbindelse over Storebælt Trafikministeriet juni 1997 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrunden for arbejdet----------------------------------------------------------2

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder

Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Øresundskonsortiets samlede trafikprognose barrierer og følsomheder Af økonom Agnete E. Fich Øresundskonsortiet, analyseafdelingen aef@oresundskonsortiet.com 1. INDLEDNING Øresundsmodellen beskriver den

Læs mere