Indholdsfortegnelse. 1 Indledning Hastighed og ulykkesrisiko Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8"

Transkript

1 Hastighedsplan

2 Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Hastighed og ulykkesrisiko Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10 4 Strategi Samarbejde Kampagne og information Kontrol Vejudformning og færdselsregulering Fysisk planlægning Data og analyse 16 5 Hastighedsklassifikation Vejklasser Hastighedsklasser i åbent land Hastighedsklasser i byområder Hastighedsklassificering 21 6 Fysiske virkemidler Åbent land Byområder Fra land til by 25 7 Realisering af planen 26

3 Hastighedsplan 2 1 Indledning Høj hastighed på kommunens veje er et af indsatsområderne i Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan. I trafiksikkerhedsplanen er der angivet en lang række initiativer, der skal medvirke til at sikre, at hastighedsgrænserne på kommunens veje bliver overholdt. Det er bl.a. angivet, at kommunen vil udarbejde en hastighedsplan. Definition af høj hastighed Høj hastighed defineres i hastighedsplanen, som når hastighedsgrænsen overskrides eller, når hastigheden ikke tilpasses de aktuelle forhold (fx tæt trafik, kurver eller glat føre). Et centralt element i hastighedsplanlægningen er sammenhængen mellem trafiksikkerhed og hastighed. Hastighedsplanen udgør derfor en del af grundlaget for de kommende års arbejde med at forbedre trafiksikkerheden og den oplevede tryghed på kommunens veje. Denne hastighedsplan indeholder en beskrivelse af hastighedens betydning for trafiksikkerheden (afsnit 1) og planens formål (afsnit 2). Derefter er der to afsnit med planens målsætninger (afsnit 3) og strategien for, hvordan målsætningen skal nås (afsnit 4). Derudover er kommunens vejnet gennemgået for at fastlægge den ønskede hastighed for hver enkelt vej. Denne hastighedsklassifikation er beskrevet (afsnit 5). Der er opstillet et katalog med de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der kan etableres på kommunens veje (afsnit 6), og endelig er det beskrevet, hvordan planen kan realiseres (afsnit 7). Den gennemførte hastighedsklassifikation er afrapporteret i en bilagsrapport, som indeholder en række kort, der viser de fremtidige hastighedsgrænser på kommunens veje. Aabenraa Kommune har med denne hastighedsplan et værktøj, der fastlægger rammerne for kommunens arbejde med at tilpasse hastigheden på kommunens veje. Ud over at sætte fokus på hastighed udgør hastighedsplanen en del af grundlaget for den daglige administration og den fremtidige planlægning for kommunens veje. Hastighedsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og COWI A/S.

4 Hastighedsplan Hastighed og ulykkesrisiko Mange trafikulykker sker, fordi trafikanterne ikke tilpasser deres hastighed efter forholdene. På landsplan vurderes mindst hver 5. trafikulykke at skyldes for høj hastighed. Det er også derfor, at hastighed er et af indsatsområderne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Det er gennem mange undersøgelser dokumenteret, at der er en tæt sammenhæng mellem hastighed og trafiksikkerhed. Med stigende hastighed er der større risiko for, at føreren mister herredømmet over køretøjet, og føreren har sværere ved at vurdere trafikken, vejens forløb og dens omgivelser. Samtidig er der også større risiko for, at de øvrige trafikanter fejlvurderer den hurtigkørendes hastighed. Dertil kommer, at bremselængden øges med stigende hastighed (se evt. figur 1). Derfor vil højere hastighed medføre øget risiko for, at der sker ulykker. Som følge af den højere hastighed er der mere mekanisk energi, der skal frigives i kollisionen. Derfor vil skadesgraden ligeledes ofte blive øget med stigende hastighed. Standslængde Km/t Meter Figur 1 Reaktionslængde [m] Bremselængde [m] Bremselængden ved en katastrofe opbremsning (reaktionstid på 2 sekunder og deceleration på 5,6 m/s 2 ).

5 Hastighedsplan 4 Selvom vi ikke har samme respekt for hastighed, som vi har for højde, kan risikoforståelsen for høj hastighed sammenlignes med en person, der springer ud fra et højhus. Jo højere sal der springes fra, des større må skaden forventes at blive. Som vist på figur 2 svarer et spring fra tredje sal til at blive påkørt med 50 km/t, mens et spring fra 8. sal svarer til at blive påkørt med 80 km/t. Figur 2 Vi har en naturlig respekt for højde - men ikke samme fornemmelse for hastighed. At blive ramt af en bil der kører fx 50 km/t svarer til at ramme jorden ved spring fra 3. sal. Kilde: Vejdirektoratet, Håndbog i hastighedsplanlægning, 2000.

6 Hastighedsplan 5 Det er ikke kun de høje hastigheder, der kan få fatale følger. Som vist på figur 3 er der 80 % risiko for, at en fodgænger eller cyklist vil blive dræbt ved påkørsel af en bil med 50 km/t. Det svarer til den generelle hastighed i byområder, hvor fodgængere eller cyklister typisk færdes. Tilsvarende er der 80 % risiko for at blive dræbt i en bil ved en sidekollision (sker typisk i kryds) med en påkørselshastighed på 70 km/t. Ved frontalkollisioner (fx ved overhaling) er der 80 % risiko for at blive dræbt ved 90 km/t. Risiko for dødsulykker Risiko Figur Hastighed (km/t) Risiko for at blive dræbt ved udvalgte uheldssituationer ved forskellige påkørselshastigheder. Kilde: Wramborg, A New Approach to a Safe and Sustainable Road Structure and Street Design for Urban Areas, Eksempel: Bil rammer fodgænger Ved 50 km/t bliver 4 ud af 10 dræbt 50 Men ved 60 km/t dør 7 ud af Figur 4 Risiko for at en fodgænger eller cyklist vil blive dræbt ved påkørsel med henholdsvis 50 og 60 km/t.

7 Hastighedsplan 6 I forlængelse af det foregående kan det ligeledes konstateres, at selv små ændringer i gennemsnitshastigheden kan have stor effekt på antallet af trafikulykker. Figur 5 viser, at en stigning i gennemsnitshastigheden på 10 % vil medføre en stigning i antallet af dræbte på 55 %, mens antallet af alvorlige personskader og alle personskader stiger med henholdsvis 40 % og 30 %. En hastighedsreduktion har således størst effekt på de alvorlige ulykker. Sammenhæng mellem hastighedsændring og ulykker 60 Ændring i antal ulykker [%] , ,5-5 -2,5 0 2,5 5 7, ,5 Ændring i hastighed [%] Alle personskader Alvorlige personskader Dræbte Figur 5 Sammenhæng mellem procentvis ændring af gennemsnitshastighed og procentvis ændring af personskade- og dødsulykker. Tabel 1 viser den procentvise reduktion i antallet af dræbte ved at reducere gennemsnitshastigheden med henholdsvis 1 og 2 km/t ved forskellige hastigheder. Tabellen viser med al tydelighed, at selv små ændringer i hastighedsniveauet kan have stor betydning på trafiksikkerheden. Tabellen viser også, at den sikkerhedsmæssige effekt vil være størst i byområderne, hvor den generelle hastighedsgrænse er 50 km/t. Sænkning af gennemsnitshastigheden Hastighed (km/t) km/t 9,40 7,99 6,58 6,11 5,17 4,70 4,23 2 km/t 18,72 15,36 12,96 11,75 10,34 9,40 8,42 Tabel 1 Procentvis reduktion i antal dræbte ved at sænke gennemsnitshastigheden med henholdsvis 1 og 2 km/t. Figur 6 viser et andet eksempel på, at små ændringer i hastighedsniveauet kan have stor betydning for, om der sker uheld eller ej. Eksemplet viser to biler der begynder at bremse samtidig. Den ene bil, som kører med 50 km/t, når at stoppe inden bilen rammer fodgængeren. Den anden bil, der kører med 60 km/t, kan ikke nå at standse og vil ramme fodgængeren med 44 km/t.

8 Hastighedsplan 7 Figur 6 Lille forskel - stor virkning. Hvis en bilist, der kører 50 km/t, lige når at standse, når en fodgænger krydser vejen, vil en bilist, der kører 60 km/t, ramme fodgængeren med 44 km/t. Kilde: Rådet for større færdselssikkerhed, 10=44, Der er undersøgelser, der viser, at det ikke kun er et spørgsmål om, hvor hurtigt den enkelte trafikant kører, men at det også er et spørgsmål om, hvor hurtigt den enkelte trafikant kører i forhold til de øvrige trafikanter. Ud over risikoen for at blive overrasket kan nogle trafikanter have svært ved at bedømme andres hastighed. Dette kan fx i forbindelse med overhalinger føre til fatale situationer. Det er derfor vigtigt at fokusere på, at de få, der overskrider hastighedsgrænsen, ikke kun er til fare for dem selv - men også for deres medtrafikanter. Erfaringsmæssigt vil den oplevede tryghed blandt fodgængere og cyklister ligeledes blive forbedret, hvis hastigheden reduceres. Tilsvarende vil barriereeffekten blive mindsket, hvilket betyder, at det vil være lettere at krydse vejen. 1.2 Hastighed og støj I Aabenraa Kommunes støjhandlingsplan for vejtrafikstøj er hastighedsplanlægning nævnt som et af virkemidlerne til at reducere støjen fra vejtrafik. En reduktion i hastighedsniveauet vil generelt medføre et lavere støjniveau. Der kan dog i forbindelse med hastighedsdæmpning forekomme et stigende støjniveau, hvis bilernes køremåde ændres markant med opbremsninger og accelerationer, der kan give øget motorstøj. Støjmæssige hensyn vil under hensyntagen til trafiksikkerhed og tryghed komme til at indgå i kommunens hastighedsplanlægning.

9 Hastighedsplan 8 2 Formål Hastighedsplanens primære formål er at medvirke til at forbedre trafiksikkerheden på kommunens veje. Som beskrevet i forrige afsnit har hastigheden stor betydning for trafiksikkerheden. Hastighedsplanen indeholder derfor en række aktiviteter, der skal medvirke til at styre og regulere biltrafikkens hastighed. Gennem hastighedsplanen fastlægges den ønskede hastighed for Aabenraa Kommunes veje, og der udpeges en række indsatsområder, som skal medvirke til at sikre, at trafikanterne respekterer og overholder de fastlagte hastigheder. Hastighedsgrænserne på kommunens veje fastlægges med udgangspunkt i kommunens vejklassificering. I forbindelse hermed gennemgås kommunens veje systematisk med henblik på at tilpasse vejens hastighedsgrænse ud fra overvejelser omkring trafiksikkerhed, tryghed, tilgængelighed og fremkommelighed. Hastighedsplanen vil komme til at udgøre en del af grundlaget for den daglige administration og den fremtidige planlægning for kommunens veje.

10 Hastighedsplan 9 3 Målsætning På grund af hastighedens betydning for trafiksikkerheden og borgernes oplevede tryghed på kommunens veje er hastighedsplanen et vigtigt redskab til at opnå de visioner og målsætninger, der er i Aabenraa Kommunes trafiksikkerhedsplan. Trafiksikkerhedsplanens overordnede vision er, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken, mens en anden vision lyder, at alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på kommunens veje. Det betyder bl.a., at en del af vejnettet skal indrettes, så biltrafikken afvikles med lavere hastigheder. Derudover skal hastighedsplanen medvirke til at nå trafiksikkerhedsplanens målsætning om, at antallet af dræbte og tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012, regnet med udgangspunkt i gennemsnittet af årene Trafiksikkerhedsplanens målsætning Personskader Personskader Målsætning Figur 7 Trafiksikkerhedsplanens målsætning viser, at antallet af personskader skal reduceres med 40 % inden udgangen af Derudover indeholder trafiksikkerhedsplanen følgende delmål, som har relevans for hastighedsplanen:

11 Hastighedsplan 10 Hastighedsniveauet på kommunens veje må ikke stige hen over årene. Der tages udgangspunkt i målepunkter på kommunens vejnet Max 30 % af trafikanterne overskrider hastighedsgrænserne Hastighedsoverskridelser på mere end 20 km/t skal være blandt de 2 ulykkesfaktorer, som trafikanterne mener, har størst betydning for antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen I forbindelse med hastighedsplanen fastlægges hastighedsgrænsen for alle kommunens veje. Det fører til følgende målsætninger for hastighedsplanen: På veje i byområder skal gennemsnitshastigheden bringes i overensstemmelse med den tildelte hastighedsgrænse, inden for maksimalt +5 km/t På veje i byområder må 85 %-fraktilhastigheden 1 højest overstige de tildelte hastighedsgrænser med 10 km/t For veje i byområder vil der blive udarbejdet et projektforslag, som vil komme på Aabenraa Kommunes prioriteringsliste for sikkerhedsfremmende projekter, hvis gennemsnitshastigheden er 5 km/t højere end hastighedsgrænsen eller hvis 85 %-fraktilhastigheden overstiger hastighedsgrænsen med 10 km/t I kurver og kryds i åbent land må gennemsnitshastigheden ikke være mere end 5 km/t højere end hastighedsgrænsen I kurver og kryds i åbent land må 85 %-fraktilhastigheden ikke overstige hastighedsgrænsen med mere end 15 km/t I kurver og kryds i åbent land vil der blive udarbejdet et projektforslag, som vil komme på Aabenraa Kommunes prioriteringsliste for sikkerhedsfremmende projekter, hvis gennemsnitshastigheden er 5 km/t højere end hastighedsgrænsen eller hvis 85 %-fraktilhastigheden overstiger hastighedsgrænsen med 15 km/t For strækninger i åbent land vil hastighedsniveauet løbende blive vurderet i forhold til de lokale forhold. Såfremt der er forhold, der er problematiske, vil der blive udarbejdet et projektforslag, som vil komme på Aabenraa Kommunes prioriteringsliste for sikkerhedsfremmende projekter Realiseringen af projekterne vil bl.a. afhænge af de politiske fastsatte budgetrammer %-fraktilhastigheden er den hastighed, der overskrides af 15 % af trafikanterne. En 85 %-fraktilhastighed på 59 km/t betyder, at 15 % af trafikanterne eller hver 7. trafikant kører stærkere end 59 km/t.

12 Hastighedsplan 11 4 Strategi Hastighedsplanens strategi omfatter en række aktiviteter, der skal medvirke til at opfylde hastighedsplanens målsætninger. Aktiviteterne skal sikre, at trafikanterne respekterer og overholder hastighedsgrænserne - og i øvrigt tilpasser hastigheden efter forholdene. Hastighedsplanen omfatter følgende strategier: samarbejde kontrol kampagner og information vejudformning og færdselsregulering fysisk planlægning data og analyse 4.1 Samarbejde Aabenraa Kommune vil: samarbejde med kommunens trafiksikkerhedsudvalg omkring gennemførelse af kampagner og aktiviteter, der kan skabe øget fokus på hastighedens betydning for trafiksikkerheden samarbejde med Vejdirektoratets Vejcenter Syddanmark for at sætte fokus på hastighed samarbejde med politiet omkring fartkontrol og tilpasning af hastighedsgrænser samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed for at sætte fokus på hastighed gennem kampagner og informationsmateriale samarbejde med andre kommuner med henblik på erfaringsudveksling om vejteknik (fx effekt af hastighedsdæmpende foranstaltninger) og udarbejdelse af kampagner samarbejde med pressen for at sætte fokus på hastighedens betydning for trafiksikkerheden

13 Hastighedsplan 12 samarbejde med kommunens borgere om høj hastighed i deres kvarter og by samt opfordre dem til at henvende sig til kommunen, hvis der er forhold, der bør udbedres. Gennem samarbejdet med borgerne vil der endvidere blive opmuntret til et lokalt ejerskab over for deres lokale veje, så borgerne selv presser på for at få reduceret hastighederne blandt områdets egne beboere samarbejde med skoler omkring færdselsundervisning og udarbejdelse af trafikpolitikker samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at orientere om risikoforhold ved høj hastighed samarbejde med lokale virksomheder for at få flere til at føle et medansvar for ansvarlig kørsel i erhvervsmæssig sammenhæng i Teknik & Miljø udarbejde en trafikpolitik, der bl.a. også indeholder politikker om hastighed samarbejde med virksomheder om at bringe fokus på hastighed. Dette kan fx ske i forbindelse med udarbejdelse af trafikpolitikker på de enkelte virksomheder 4.2 Kampagne og information Aabenraa Kommune vil: deltage i kampagner om hastighed Figur 8 Aabenraa kommune har i 2009 deltaget i fartkampagnen "Ta' 10 af farten", som er arrangeret af Rådet for større færdselssikkerhed.

14 Hastighedsplan 13 afholde årlige dialogmøder med borgerne om hastighed. Det kunne fx være møder med borgerforeninger, lokalråd eller seniorlokalråd om risikoforståelse for hastighedens betydning for trafiksikkerheden anvende mobile fartvisere til at sætte fokus på lokale problemer i en kampagneperiode Figur 9 Aabenraa Kommune anvender mobile fartvisere til at sætte fokus på lokale problemer. 4.3 Kontrol Aabenraa Kommune har aftalt med politiet: at der samarbejdes med henblik på at udpege strækninger til ATK (Automatisk Trafik Kontrol) at der gennemføres opfølgende kontrol under kampagner og andre aktiviteter at hastighedsgrænsen på en række af kommunens veje vil blive justeret 4.4 Vejudformning og færdselsregulering Aabenraa Kommune vil: etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækninger i byområder, hvor høj hastighed er en medvirkende faktor til forringet trafiksikkerhed og tryghed. Der vil være særlig fokus på strækninger med mange lette trafikanter tage hensyn til støjbelastning ved etablering af hastighedsdæmpning i byområder, men hensynet til trafiksikkerhed og tryghed vil veje tungest etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger i kurver og kryds i åbent land, hvor høj hastighed er en medvirkende faktor til forringet trafiksikkerhed og tryghed. Der vil være fokus på uheldsbelastede lokaliteter

15 Hastighedsplan 14 etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækninger i åbent land, hvor det synes hensigtsmæssigt. Antallet af mulige løsninger er dog begrænset og stærkt afhængig af de lokale forhold Faktabox: Langt størstedelen af uheldene i Aabenraa Kommune sker på de overordnede veje. 71 % af personskaderne i forbindelse med trafikulykker sker på veje i vejklasse 1 og 2, selvom disse veje kun udgør 18 % af kommunens veje 2. Vejklasse Selvom vejklasse 4 vejene udgør 65 % af kommunens veje udgør antallet af personskader på disse veje kun 9 % af personskaderne på kommunens veje. Det skal i den forbindelse nævnes, at selvom der sker forholdsvis få uheld / personskader, kan den oplevede utryghed på vejklasse 4 vejene være høj pga. høj hastighed. Mange af vejklasse 4 vejene i byområder er boligveje, hvor der færdes mange lette trafikanter, mens vejklasse 4 vejene i åbent land ofte er smalle og snoede veje med dårlige oversigtsforhold. etablere hastighedszoner i en række boligområder Hastighedszoner Andel af vejnet Andel af uheld Andel af personskader Uheld pr. km vej pr. år Personskader pr. km vej pr. år 1 11 % 49 % 53 % 0,86 0, % 16 % 18 % 0,40 0, % 17 % 20 % 0,19 0, % 18 % 9 % 0,05 0,01 En hastighedszone er et område med en hastighedsgrænse på typisk 40 km/t. Hastighedsgrænsen er dækkende for hele det område, som zonen dækker. Der foretages ikke yderligere skiltning inde i området. Idet der kun skiltes ved indkørsel til hastighedszonen er det et krav, at vejnettet er indrettet sådan, at trafikanterne ikke uforvarende forledes til at køre væsentligt stærkere end den fastsatte hastighedsgrænse i zonen. Dette sikres enten gennem vejens linieføring eller ved hastighedsdæmpning. åbne op for at borgerne ved selvfinansiering kan få etableret hastighedsdæmpning i deres nærområde. Aabenraa Kommune vil udarbejde forslag til løsninger i samarbejde med politiet 2 Vejklasserne er beskrevet i afsnit 5.1.

16 Hastighedsplan 15 etablere hastighedsdæmpning forbi en række af kommunens skoler, hvor høj hastighed er en medvirkende faktor til forringet trafiksikkerhed og tryghed. På veje i vejklasse 1-3 vil det ligeledes blive overvejet, om der skal etableres dynamiske tavler med en lokal hastighedsbegrænsning på 30 eller 40 km/t have fokus på overgangene fra land til by. I forbindelse med udarbejdelse af hastighedsplanen er placeringen af samtlige byzonetavler gennemgået. En række af byzonetavlerne vil blive flyttet, så alle tavler er placeret efter samme princip om, at de skal være placeret ved den fysiske overgang mellem land og by. For at markere overgangen yderligere vil der på en række steder blive etableret byporte og opsat stationære fartdisplays. Dette skal medvirke til at højne bilisternes respekt for byzonetavlerne have fokus på veje gennem mindre bysamfund ("blå byer"), hvor der ofte forekommer krydsende fodgænger- og cykeltrafik samt ind- og udkørsel til de enkelte ejendomme. I de "blå byer" vil der som udgangspunkt blive etableret lokale hastighedsbegrænsninger på 60 km/t Faktabox: I Århus Amt blev der etableret lokale hastighedsbegrænsninger på 70 km/t gennem 5 "blå byer". Efter 1½ år var gennemsnitshastigheden faldet fra 77,7 til 71,0 km/t. antallet af biler over 80 km/t faldt med 45 %. Kilde: Vejdirektoratet, Hastighedstilpasning i åbent land, 2003

17 Hastighedsplan 16 gennemgå kommunens bygennemfarter og større indfaldsveje til de større byer med henblik på at vurdere behovet for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger Faktabox: I perioden gennemførte Vejdirektoratet miljøprioriterede gennemfarter i 21 byer. Projekterne havde til formål at få nedbragt hastigheden, at øge trafiksikkerheden og trygheden samt at forskønne vejene vha. forskellige virkemidler. Bygennemfarterne omfatter virkemidler som byporte, sideheller, midterheller, rundkørsler, hævede flader, belægningsskift, vejafmærkning, skiltning, belysning, vejlukninger, rumlestriber samt cykelstier og -baner. Umiddelbart efter saneringen af bygennemfarterne faldt hastigheden i gennemsnit ca. 10 km/t, svarende til et fald på 16 %, hvilket dog dækker over store variationer afhængigt af hvor der er målt, og hvilke foranstaltninger, der er benyttet. Nye målinger af hastigheden på bygennemfarterne viser, at hastighedsreduktionen er fastholdt til i dag. Det samlede antal uheld blev (efter korrektion for den generelle uheldsudvikling) reduceret med 20 %, mens det samlede antal personskader blev reduceret med 29 %. Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne blev reduceret med 39 %. Kilde: Vejdirektoratet, 21 miljøprioriterede bygennemfarter, 2005 skilte hastighedsgrænsen ned på kurvede forløb, hvor der ikke er mødesigte pga. små kurveradier 4.5 Fysisk planlægning Aabenraa Kommune vil: gennemgå nye vejprojekter (herunder også byggemodninger) for at sikre, at vejens udformning underbygger den ønskede hastighed. Dette indebærer fx., at lange lige strækninger uden hastighedsdæmpende strækninger bør undgås i områder med en hastighedsgrænse lavere end 50 km/t i forbindelse med godkendelse af byggeprojekter og ombygninger af eksisterende ejendomme, som indebærer ændrede til- og frakørselsforhold, sikre at trafikken til og fra ejendommen kan foregå i overensstemmelse med trafikintensiteten og hastigheden på vejen og dermed trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt 4.6 Data og analyse Aabenraa Kommune vil:

18 Hastighedsplan 17 udarbejde et måleprogram for gennemførelse af hastighedsmålinger på kommunens veje gennemføre målinger og analyser med henblik på at udpege veje til ATK gennemføre hastighedsmålinger for at vurdere og behandle borgerhenvendelser om høj hastighed på kommunens veje hvert 3. år gennemføre spørgeskemaundersøgelser for at klarlægge borgernes holdning til bl.a. hastighedsovertrædelser som ulykkesfaktor gennemføre både kort- og langsigtede evalueringer af hastighedsdæmpende projekter

19 Hastighedsplan 18 5 Hastighedsklassifikation Trafiksikkerhedsplanens målsætning om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % betyder, at hastighedsgrænsen så vidt muligt skal tilpasses således, at skadesgraden ved eventuelle ulykker minimeres. Særligt bør risikoen for, at en eventuel ulykke medfører død eller invalidering minimeres. Det betyder, at hastighedsgrænserne skal fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af, hvilke trafikantgrupper der skal færdes på de enkelte vejstrækninger. Denne vurdering er gennemført med udgangspunkt i kommunens funktionelle vejklassificering. 5.1 Vejklasser Vejene i Aabenraa Kommune er inddelt i 8 vejklasser, som fordeler sig med 4 i åbent land og 4 i byområder. Der anvendes de samme betegnelser for vejklasserne i henholdsvis åbent land og byområder: Vejklasse 1, overordnede trafikveje (gennemfartsveje) Vejklasse 2, øvrige primære trafikveje (gennemfartsveje) Vejklasse 3, sekundære trafikveje (fordelingsveje) Vejklasse 4, mindre betydende veje, herunder grusveje (lokalveje) Vejklasse 1-3 omfatter kommunens trafikveje. Trafikvejenes primære funktion er at sikre god fremkommelighed for biltrafikken, hvilket betyder, at trafikken bør afvikles med relativt høje hastigheder. Vejklasse 4 omfatter lokalvejene. På lokalvejene afvikles trafikken på de lette trafikanters præmisser, hvilket ofte betyder, at hastigheden bør være forholdsvis lav.

20 Hastighedsplan 19 Figur 10 Haderslevvej mellem Aabenraa og Bodum er klassificeret som en trafikvej i vejklasse 1 i åbent land. Figur 11 Haderslevvej i Aabenraa er klassificeret som en trafikvej i vejklasse 1 i byzone. Figur 12 Bolderslev Skovvej mellem Bolderslev og Tøndervej er klassificeret som en lokalvej i vejklasse 4 i åbent land. Figur 13 Åløkke i Bylderup-Bov er klassificeret som en lokalvej i vejklasse 4 i byzone.

21 Hastighedsplan Hastighedsklasser i åbent land På gennemfartsvejene (vejklasse 1 og 2) bør hastigheden som udgangspunkt være 80 km/t, men lokalt kan der fastsættes en lavere eller højere hastighedsgrænse. En lavere hastighed bør kun forekomme i forbindelse med kryds, skarpe kurver eller igennem en "blå by". På fordelingsvejene (vejklasse 3) er hastighedsgrænsen som udgangspunkt 80 km/t, men der kan også forekomme hastighedsgrænser på km/t eller i særlige tilfælde lokalt en hastighedsgrænse på km/t. På lokalvejene (vejklasse 4) er hastighedsgrænsen 80 km/t. Lokalt kan der fastsættes lavere hastighedsgrænser på km/t. Det kan enkelte steder være nødvendigt at supplere den lave hastighed med hastighedsdæmpende foranstaltninger. 5.3 Hastighedsklasser i byområder På gennemfartsvejene (vejklasse 1 og 2) er hastighedsgrænsen km/t. På fordelingsvejene (vejklasse 3) er hastighedsgrænsen km/t eller lokalt 70 km/t. Lokalt kan hastighedsgrænsen også være km/t. Fordelingsveje med lav hastighed (30-40 km/t) benyttes på veje foran skoler, institutioner, butikker el.lign. Fordelingsveje med lav hastighed bør have en udformning, der understøtter den lave hastighedsgrænse evt. gennem hastighedsdæmpende foranstaltninger. På lokalvejene (vejklasse 4) er hastighedsgrænsen 50 km/t. Lokalt kan hastighedsgrænsen være km/t. Dette vil typisk være i boligområder. Lavere hastigheder kan benyttes hvor vejene er udformet som lege- og opholdsområder (jf. Færdselslovens 40), gågader eller på torve og pladser. Procedure for etablering af lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t (inkl. hastighedszoner) Det er politiet, der afgør, om der skal etableres lokale hastighedsbegrænsninger, herunder også hastighedszoner. Imidlertid kan der kun fastsættes en hastighedsgrænse på 30 km/t eller derunder på veje, der er karakteriseret som enten stilleveje eller lege- og opholdsområder. Hvis politiet vurderer, at der ikke er tale om de ovenfor nævnte veje, skal politiet søge Justitsministeriet om dispensation til at fastsætte en hastighedsgrænse på 30 km/t eller derunder.

22 Hastighedsplan Hastighedsklassificering Med udgangspunkt i kommunens vejklassificering og de nævnte hastighedsklasser er kommunens veje gennemgået med henblik på at fastlægge hastighedsgrænsen. Dette har også omfattet en gennemgang af samtlige byzonetavlers placering med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af byzonetavlen. Hastigheden inden for de enkelte hastighedsklasser er valgt ud fra overvejelser om trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed, tilgængelighed, randbebyggelse og vejens udformning (tværprofil, linieføring og længdeprofil). I forbindelse med denne vurdering er der foretaget besigtigelse af udvalgte strækninger. Ændringer i hastighedsgrænserne er vist på kortbilag, som kan findes på kommunens hjemmeside ( eller rekvireres hos kommunen.

23 Hastighedsplan 22 6 Fysiske virkemidler På veje med et hastighedsniveau, som er højere end hastighedsgrænsen, kan det være nødvendigt at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger for at dæmpe trafikanternes hastighed. De hastighedsdæmpende foranstaltninger, som Aabenraa Kommune vil anvende på kommunens veje, kan opdeles i: åbent land byområder overgangen fra land til by Foranstaltningerne er i det følgende yderligere opdelt på de enkelte vej- og hastighedsklasser. Ved hver foranstaltning er det med "x" markeret, på hvilke vejklasser den pågældende foranstaltning kan anvendes. En markering med "(x)" angiver, at der bør være særlige argumenter inden foranstaltningen anvendes. Figur 14 Bump på Nystadvej i Byllerup-Bov. 6.1 Åbent land I åbent land vil Aabenraa Kommune anvende lokale hastighedsgrænser, som det fremgår af tabel 2. Derudover vil der blive anvendt hastighedsdæmpende foranstaltninger som angivet i tabel 3.

24 Hastighedsplan 23 Hastighedsgrænse Vejklasse x x x x 60 x x x x 50 (x) x x 40 (x) x Tabel 2 Anvendelse af lokale hastighedsbegrænsninger i åbent land. Foranstaltning Hastighedsgrænse Vejklasse Variabel hastighedsbegrænsning x x x x x x x x Rundkørsel x x x x x x x x 2 1 vej x x x x Indsnævring af kørespor (effekt kan x x x x x x x x x forstærkes med kantafmærkning, profilerede kantlinier eller rumleriller langs midter- eller kantlinie) Midterrabat på 2-sporet vej (evt. som x x x x x x (x) spærreflade) Midterautoværn (adskillelse af køreretninger) x x x Advarselshelle x x x x x (x) Beplantning x x x x x x x x x Baggrundsafmærkning x x x x x x x Stationær fartviser x x x x x x x Rumlestriber x x x x x x x x Kanalisering x x x x x x (x) Sekundærhelle (dråbe- eller klumphelle) x x x x x x x (x) Tabel veje Hastighedsdæmpende foranstaltninger i åbent land. 2 1 veje kan etableres på mindre veje med lav trafikbelastning. Princippet bag 2 1 veje er, at kørebanen indsnævres / afmærkes som et bredt kørespor, der er afgrænset af brede punkterede linier. Kantbanerne er primært tiltænkt de lette trafikanter, men vil også blive benyttet af biltrafik, når 2 modkørende biler skal passere hinanden. 2 1 veje har en hastighedsdæmpende effekt samtidig med, at forholdene for de lette trafikanter forbedres. 2 1 veje bør kun etableres på veje, hvor der er maksimalt 60 km/t og mødesigt. Mødesigt betyder, at 2 modkørende biler med den skiltede hastighed skal kunne erkende hinanden og bringe køretøjerne til standsning uden at kollidere.

25 Hastighedsplan 24 Figur 15 Der er i 2009 etableret en 2 1 vej på Sandskærvej mellem Sandskær og Løjt Kirkeby. 6.2 Byområder I byområder vil Aabenraa Kommune primært anvende de hastighedsdæmpende foranstaltninger, der fremgår af tabel 4. Foranstaltning Hastighed Vejklasse Lokal hastighedsbegrænsning (evt. variabel) x x x x x x x x x Hastighedszone x x (x) x Rundkørsel x x x x x x Mini-rundkørsel (overkørbar midterø) x x (x) x 2 1 vej x x (x) (x) x Indsnævring af kørespor (på strækning) x x x x x x x x x Indsnævring til 1 kørespor (punktvis) x x x (x) x Smal vulst eller spærreflade i midterareal på x x x x 2-sporet vej Midterhelle x x x x x x x x Hævet flade (på strækninger og i kryds) x x x (x) x x Bump x x x (x) x x Forsætning af kørespor x x x (x) x Stationær fartviser x x x x x x x Mobil fartviser x x x x x (x) (x) x x Overkørsel (fortov og cykelsti føres ubrudt forbi sidevejen, hvis sidevejen er i vejklasse 3 eller 4) x x x x x Tabel 4 Hastighedsdæmpende foranstaltninger i tættere bebyggede områder.

26 Hastighedsplan Fra land til by For at markere overgangen fra land til by vil Aabenraa Kommune etablere byporte. I Aabenraa Kommune vil der blive etableret to typer af byporte. Dette skal sikre en ensartethed, som skal medvirke til at tydeliggøre overgangen og gøre den let genkendelig for trafikanterne. Eksisterende byporte vil løbende blive tilpasset i takt med, at de skal fornyes. Byport type 1 vil fortrinsvist blive etableret på de større veje. Type 1 kan omfatte følgende elementer: portvirkning (byzonetavler på høje standere, belysningsmaster og eventuelt beplantning) hastighedsdæmpning i form af markant midterhelle belysning beplantning eventuel stationær fartviser Byport type 2 består af bump, der etableres ved byzonetavlerne. Type 2 vil fortrinsvist blive etableret på de mindre betydende veje. Foranstaltning Hastighedsklasse (km/t) Vejklasse Byport - type x x (x) Byport - type x x x Tabel 5 Aabenraa Kommune vil anvende to typer af byporte.

27 Hastighedsplan 26 7 Realisering af planen Aabenraa Kommune arbejder allerede i dag med en række af hastighedsplanens bløde aktiviteter (fx samarbejde med eksterne aktører, kampagner og information). Kommunen vil i de kommende arbejde videre med og videreudvikle disse områder. Hastighedens konkrete forslag for veje i byzone vil blive realiseret i 2010 og De konkrete forslag omfatter ændrede hastighedsgrænser, placering af byzonetavler, bump ved nogle af byzonetavlerne og hastighedszoner (herunder også bump i det omfang det er nødvendigt). Hastighedsplanens konkrete forslag for veje i åbent land vil blive realiseret, når forslagene for byzone er realiseret.

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan TRAFIKPLAN Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Hastighedstilpasning i åbent land

Hastighedstilpasning i åbent land Hastighedstilpasning i åbent land Idékatalog December 2003 2 Forord Hastighedstilpasning Ved hastighedstilpasning forstås, at der skabes overensstemmelse mellem på den ene side en vejs udformning, vejens

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø

NØRRESUNDBY. Trafik & miljø NØRRESUNDBY Trafik & miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord Aalborg Kommune har en

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere