Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen"

Transkript

1

2 Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING Transportmiddelvalg Vigtige skoleveje og utrygge lokaliteter 7 3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Metode Elevernes valg af transportmiddel til og fra skole Brug af cykelhjelm Mulighed for at være selvtransporterende Elevernes ruter til og fra skole Synspunkter omkring farlige og utrygge steder på skole-vejene 13 4 DE ENKELTE SKOLER Ahlmann-Skolen Augustenborg Skole Broager Skole Den tyske Privatskole Dybbøl-Skolen Egernsund Skole Friskolen Østerlund Förde-Schule Gravenstein Gråsten Friskole Gråsten Skole Havnbjerg Skole Humlehøj-Skolen Hørup Centralskole Kværs Skole Lysabild Skole Midtals Friskole Nordborg Skole Nybøl Skole Nydamskolen Nørreskov-Skolen, Guderup afd Nørreskov-Skolen, Svenstrup afd Privatskolen Als Rinkenæs Skole 103 Sønderborg Kommune

4 4.24 Sønderskov-Skolen Ulkebøl Skole EFTERFØLGENDE TILBAGEMELDINGER Bakkensbro Skole Sønderborg Kommune 2009

5 1 INDLEDNING Sønderborg Kommune har fra september til november 2008 gennemført en skolevejsanalyse, der skal være med til at danne baggrund for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde i kommunen. Formålet med skolevejsundersøgelsen er: at kortlægge elevernes transportmiddelvalg at kortlægge elevernes primære ruter mellem hjem og skole / fritidsordning, at udpege lokaliteter, som eleverne vurderer er farlige, eller hvor de føler sig utrygge ved færdsel til og fra skole / aktivitet. I forbindelse med skolevejsanalysen er følgende hovedaktiviteter gennemført i nævnte rækkefølge: Spørgeskemaundersøgelse på skolerne, hvor eleverne er blevet bedt om at angive deres transportmiddelvalg, udpege deres vej til og fra skole / aktivitet samt give deres vurdering af farlige eller utrygge steder. Skolens færdselsvejleder og skolebestyrelsen er ligeledes blevet opfordret til at vurdere elevernes vej til og fra skole / fritidsordning. Udpegning af skoleruter for de enkelte skoler. Udpegning af farlige steder og strækninger på skolevejene på baggrund af skoleelevernes tilbagemeldinger. Samtlige folke-, fri- og privatskoler samt de tyske skoler i kommunen er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der er 25 skoler, der har deltaget, og disse er listet nedenfor: Ahlmann-Skolen Augustenborg Skole Broager Skole Den tyske Privatskole Dybbøl-Skolen Egernsund Skole Friskolen Østerlund Förde-Schule Gravenstein Gråsten Friskole Gråsten Skole Havnbjerg Skole Humlehøj-Skolen Hørup Centralskole Kværs Skole Lysabild Skole Midtals Friskole Nordborg Skole Nybøl Skole Sønderborg Kommune

6 Nydamskolen Nørreskov-Skolen, Guderup afd. Nørreskov-Skolen, Svenstrup afd. Privatskolen Als Rinkenæs Skole Sønderskov-Skolen Ulkebøl Skole Desuden er der efterfølgende kommet en tilbagemelding fra Bakkensbro Skole, hvor de har kommenteret og kommet med ønsker til trafiksikkerheden omkring skolen. Skolevejsanalysen er udarbejdet af Grontmij Carl Bro A/S for Sønderborg Kommune. 6 Sønderborg Kommune 2009

7 2 SAMMENFATNING Der er gennemført en skolevejsanalyse for Sønderborg Kommune. Formålet med skolevejsanalysen er: at kortlægge elevernes transportmiddelvalg til og fra skole / aktivitet at gennemføre en kortlægning af de ruter, der primært benyttes af eleverne til skole, fra skole til aktivitet og fra aktivitet til hjem, at udpege eventuelle lokaliteter, som eleverne vurderer er farlige, eller hvor de føler sig utrygge ved at færdes. I alt har 25 skoler deltaget i undersøgelsen, og elever har besvaret spørgeskemaet. 2.1 Transportmiddelvalg 4 ud af 5 elever i Sønderborg Kommune går eller cykler til skole. Til sammenligning kan det nævnes, at 7 ud af 10 elever i Horsens Kommune og knap 2 ud af 3 elever i Ikast-Brande Kommune går eller cykler til skole. Over halvdelen af de yngste elever går eller cykler til skole, mens den anden halvdel overvejende bliver kørt i bil til skole. Cykling er mest udbredt blandt de mellemste og ældste elever. I 4. til 8. klasse er det mere end 70 % af eleverne, som cykler til skole. Kollektiv trafik bliver benyttet i lav grad som transportmiddel til skole af eleverne. 2.2 Vigtige skoleveje og utrygge lokaliteter Eleverne har udpeget, hvilke ruter de benytter for at komme til / fra skole. På baggrund heraf udpeges de primære skoleveje altså de skoleveje, hvor der færdes mange elever. I afsnit 4 (De enkelte skoler) fremgår for hver skole de veje, som eleverne har angivet som de vigtigste skoleveje for gående og cyklende elever. Ved udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan bør der være fokus på disse veje. Eleverne har ligeledes angivet, hvor på vejnettet de føler sig utrygge ved at færdes. Dette fremgår ligeledes for hver skole under afsnit 4. Denne viden bør ligeledes blive benyttet ved udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan. Sønderborg Kommune

8 3 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelsen var tilrettelagt således, at alle elever havde mulighed for at deltage i undersøgelsen. Det har således været op til de enkelte skoler at vurdere i hvilket omfang, de ville deltage i undersøgelsen. På de deltagende skoler er der klasser, som ikke har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Som udgangspunkt blev skolerne bedt om at lade 3. klassetrin og opefter deltage i undersøgelsen. Derudover havde skolerne mulighed for at lade 0. til 2. klassetrin deltage elever har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 22 %. Der er dog stor forskel på svarprocenten for de enkelte skoler, idet denne varierer fra 4 % til 76 %. 3.1 Metode På skolerne er eleverne på samtlige klassetrin blevet opfordret til at besvare spørgeskemaet. I en række af de følgende tabeller er de enkelte klassetrin slået sammen af hensyn til overskueligheden. Der er anvendt følgende betegnelser: yngste elever for klassetrin mellemste elever for klassetrin ældste elever for klassetrin Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført via Internettet, hvortil der er udarbejdet en hjemmeside med et spørgeskema. Eleverne har udfyldt spørgeskemaet på klassen, og har derfor fået hjælp og / eller vejledning fra en lærer. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om, hvilket transportmiddel eleverne benyttede den pågældende dag: fra hjem til skole fra skole til eventuel fritidsaktivitet fra skole / fritidsaktivitet til hjem Derudover skulle eleverne svare på, hvilket transportmiddel de normalt bruger. Eleverne har endvidere indtegnet deres rute fra hjem til skole, fra skole til eventuel fritidsaktivitet samt fra skole / fritidsaktivitet til hjem. Herudover skulle eleverne angive, hvor de (eventuelt) føler sig utrygge på deres rute (eller andre steder hvor de færdes), og i givet fald hvad årsagen til utrygheden er. På baggrund af disse registreringer udpeges de mest utrygge skoleveje. 8 Sønderborg Kommune 2009

9 3.2 Elevernes valg af transportmiddel til og fra skole I det følgende gennemgås samtlige elevers besvarelser under ét. Resultatet for de enkelte skoler fremgår af afsnit 4 (De enkelte skoler). Af tabel 1 fremgår det, hvordan eleverne normalt kommer til skole fordelt på de enkelte klassetrin. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt 0. klasse 3 12% 10 40% 12 48% 0 0% % 1. klasse 2 8% 8 32% 13 52% 2 8% % 2. klasse 3 5% 34 54% 23 37% 3 5% % 3. klasse 42 12% % 72 20% 36 10% % 4. klasse 21 11% % 24 13% 6 3% % 5. klasse 40 12% % 24 7% 22 6% % 6. klasse 34 11% % 24 8% 28 9% % 7. klasse 11 8% % 8 6% 11 8% % 8. klasse 50 15% % 13 4% 33 10% % 9. klasse 18 18% 60 59% 11 11% 13 13% % 10. klasse 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1 100% I alt % % % 154 8% % Tabel 1. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole fordelt på klassetrin. Af tabel 2 fremgår det, hvordan eleverne normalt kommer til skole, fordelt på aldersgrupper. Gang Cykel Bil Bus / tog I alt Yngste elever 50 11% % % 41 9% % Mellemste elever 95 12% % 72 9% 56 7% % Ældste elever 79 14% % 33 6% 57 10% % I alt % % % 154 8% % Tabel 2. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole fordelt på aldersgrupper. Sønderborg Kommune

10 Af figur 1 fremgår det grafisk, hvordan eleverne normal kommer til skole, fordelt på aldersgrupper. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 1. Fordeling af transportmiddelvalg til skole fordelt på aldersgrupper for eleverne i Sønderborg Kommune. For både de yngste, mellemste og ældste elever er cyklen det foretrukne transportmiddel. Andel af de elever, der bliver kørt i bil til skole, bliver mindre, jo ældre eleverne bliver. Desuden ses det, at kollektiv trafik generelt ikke er et ofte anvendt transportmiddel for eleverne. Af tabel 3 fremgår det, hvad eleverne foretager sig efter skole. Hjem Fritidshjem Sport / fritidsaktivitet Besøge kammerat Yngste elever % % 38 8% 45 9% % Mellemste elever % 7 1% % % % Ældste elever % 9 2% 88 15% % % I alt % % % % % Tabel 3. Elevernes aktiviteter efter skole. Godt halvdelen af eleverne tager direkte hjem efter skole. Det er primært de yngste elever, der tager på fritidshjem efter skole, og det er primært de mellemste og ældste elever, der dyrker sport eller fritidsaktiviteter umiddelbart efter skole. Desuden er det primært de mellemste og ældste elever, der besøger kammerater efter skole. I alt 10 Sønderborg Kommune 2009

11 Af tabel 4 fremgår det, hvordan de elever, der ikke tager direkte hjem, kommer til fritidshjemmet, til sport / fritidsaktivitet eller over til en kammerat. Gang Cykel Bil Bus / tog I alt Yngste elever % 94 36% 31 12% 11 4% % Mellemste elever 34 11% % 42 14% 7 2% % Ældste elever 26 11% % 21 9% 15 7% % I alt % % 94 12% 33 4% % Tabel 4. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller over til en kammerat efter skole. De yngste elever går fortrinsvis fra skole til fritidshjem, til sport / fritidsaktivitet eller over til en kammerat. Blandt de mellemste og ældste elever er cyklen det hyppigst anvendte transportmiddel fra skole til fritidshjem, til sport / fritidsaktivitet eller over til en kammerat. Af tabel 5 fremgår elevernes transportmiddelvalg til hjemmet fra skole, fra fritidshjem, fra sport / fritidsaktivitet eller fra en kammerat. Gang Cykel Bil Bus / tog I alt Yngste elever 66 14% % % 35 7% % Mellemste elever 99 12% % 89 11% 50 6% % Ældste elever 82 14% % 55 10% 60 11% % I alt % % % 145 8% % Tabel 5. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Det ses, at samtlige elever primært cykler eller bliver kørt i bil til hjemmet. Sønderborg Kommune

12 3.3 Brug af cykelhjelm De elever, der cykler, er blevet spurgt om deres brug af cykelhjelm. Tabellen nedenfor viser deres svar fordelt på klassetrin. Brug af cykelhjelm Ja Nej I alt Antal Andel Antal Andel Antal 0. klasse 5 50% 5 50% klasse 7 88% 1 13% 8 2. klasse 28 82% 6 18% klasse % 58 27% klasse 98 71% 41 29% klasse % % klasse 95 45% % klasse 26 24% 83 76% klasse 26 11% % klasse 6 10% 54 90% klasse Samlet set % % Tabel 6. Elevernes brug af cykelhjelm. Tabellen viser, at der generelt er en ligelig fordeling mellem de elever der anvender cykelhjelm og de elever, der ikke anvender cykelhjelm, når de færdes på cykel. Det er primært de mindste og mellemste elever, der bruger cykelhjelm, mens det blandt de ældste elever er mindre udbredt at bruge cykelhjelm. Brugen af cykelhjelm falder i takt med, at klassetrinnet stiger. 3.4 Mulighed for at være selvtransporterende De elever, der enten er blevet kørt til skole i bil eller er blevet transporteret i bus eller tog, er blevet spurgt om de alternativt har mulighed for enten at cykle eller gå. Tabellen nedenfor viser det samlede generelle svar. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? 78 35% % Kørt i bus/tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? 46 30% % Tabel 7. Elevernes samlede besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende (cykle eller gå). Tabellen viser, at 1 ud af 3 elever, der bliver kørt til skole i bil har mulighed for enten at gå eller tage cyklen til skole. Desuden viser tabellen, at 3 ud af 10 elever, der transporteres med kollektive transportmidler, har mulighed for enten at gå eller tage cyklen til skole. 12 Sønderborg Kommune 2009

13 3.5 Elevernes ruter til og fra skole Elevernes primære ruter til og fra skole er optegnet på kort. I denne del indgår kun de gående og cyklende elever, da de to trafikantgrupper rammes hårdest ved trafikuheld, og da det er disse grupper, der erfaringsmæssigt oplever den største utryghed. Elevernes primære rutevalg fremgår under afsnit 4, hvor resultaterne for de enkelte skoler præsenteres. Størstedelen af skolevejstrafikken sker i lokalområderne, men også flere af de større veje i kommunen benyttes af eleverne for at komme henholdsvis til og fra skole. 3.6 Synspunkter omkring farlige og utrygge steder på skolevejene Igennem spørgeskemaundersøgelsen er det kortlagt, hvor på vejnettet eleverne føler sig utrygge. Lokaliteterne er optegnet på kort og fremgår under afsnit 4, hvor resultaterne for de enkelte skoler præsenteres. Der er i alt udpeget 213 strækninger og 156 kryds, hvor eleverne føler sig utrygge. Hvornår en vej er farlig og / eller utryg, er udtryk for elevernes subjektive vurderinger. En vej, der opleves som farlig eller føles utryg, kan imidlertid godt være relativ sikker set i forhold til antallet af færdselsuheld. Det skyldes ofte, at trafikanterne passer bedre på disse steder. Det kan dog også være almindeligt, at der sker uforholdsmæssigt mange trafikuheld på steder, der opleves som utrygge / farlige. Utryghedsfaktorer I forbindelse med angivelse af utrygge lokaliteter har eleverne ligeledes angivet, hvorfor de føler sig utrygge. En opgørelse af årsagerne til, at kryds hhv. strækninger er udpeget som utrygge, fremgår af tabel 8. Årsag Kryds Strækning I alt Høj hastighed Mange biler Mange lastbiler Farligt kryds Biler holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært at krydse vejen Andet Tabel 8. Elevernes angivelse af årsag til, at de udpegede lokaliteter opleves som utrygge. Af tabel 8 fremgår, at det i kryds især er farligt kryds og mange biler, der medfører, at krydset opleves som farligt og utrygt. Sønderborg Kommune

14 For strækninger er det specielt mange biler, ingen cykelsti og høj hastighed, der medfører opfattelsen af utryghed hos eleverne. Udpegede lokaliteter De hyppigst udpegede utrygge lokaliteter er nedenfor listet i ikkeprioriteret rækkefølge. Af tabellen fremgår ligeledes antallet af elever, som har udpeget den enkelte lokalitet. Lokalitet Antal elever Vestervej Østerbakken, Høruphav 25 Egernsund Brovej Brovej, Egernsund 16 Skolevej Kirkeagervej, Vester Sottrup 13 Katry, Fynshav 10 Aabenraavej / Basaavej / Sognbækvej, Vester Sottrup 7 Kettingvej, Augustenborg 7 Sjellerupvej / Nygade, Guderup 7 Skolegade / Gammel Guderup, Guderup 7 Egernsund Brovej / Sildekulevej, Gråsten 6 Midtkobbel / Nørregade, Augustenborg 6 Sejrsvej Årsbjerg, Rinkenæs 6 Sildekulevej / Egernsund Brovej, Gråsten 6 Søndre Landevej / Toftehøj, Høruphav 6 Tabel 9. De hyppigst udpegede lokaliteter vedrørende utryghed. 14 Sønderborg Kommune 2009

15 4 DE ENKELTE SKOLER Med udgangspunkt i nedenstående punkter gennemgås besvarelserne for de enkelte skoler: Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, Illustration af udpegede ruter til og fra skole, Illustration af udpegede utrygge lokaliteter, Udpegede problemområder, Udtalelser fra skolebestyrelsen og/eller færdselskontaktpersonen. Der er fokuseret på arealerne foran og omkring skolerne, og der er ved de enkelte skoler medtaget udsnit af ruterne til og fra skole. Desuden er der for det sammen område vist, hvor eleverne har udpeget utrygge lokaliteter. Kortudsnittene viser IKKE kun besvarelser fra den enkelte skole, men derimod samtlige af de deltagende elever. Dette betyder, at tabellerne med de hyppigst udpegede utrygge lokaliteter indeholder besvarelser for samtlige af de deltagende elever. Det kan derfor forekomme, at der er udpeget lokaliteter, som ikke er beliggende i det pågældende skoledistrikt. Ligesom den sammen lokalitet kan indgå under flere skoler, hvis det er på kortudsnittet. Samtlige kortudsnit er i samme målestok. Sønderborg Kommune

16 4.1 Ahlmann-Skolen På Ahlmann-Skolen har 25 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 6 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de ældste elever viser, at størstedelen af eleverne kommer cyklende til skole. Mere end 4 ud af 5 af de ældste elever cykler til skole, hver ottende elev går i skole. 1 elev bliver kørt i bil til skole, mens ingen anvender kollektiv trafik. Der er ingen af de yngste og mellemste elever, der har deltaget i undersøgelsen. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ældste elever 3 12% 21 84% 1 4% 0 0% % I alt 3 12% 21 84% 1 4% 0 0% % Tabel 10. Elevernes normale transportmiddelvalg til Ahlmann-Skolen. Det hyppigst anvendte transportmiddel for de ældste elever er cyklen. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 2. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. 16 Sønderborg Kommune 2009

17 Hovedparten af eleverne tager direkte hjem efter skole, hver fjerde elev tager over til en kammerat, mens de resterende elever tager til sport eller anden fritidsaktivitet efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ældste elever 15 60% 0 0% 4 16% 6 24% % I alt 15 60% 0 0% 4 16% 6 24% % I alt Tabel 11. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet cykler de ældste elever oftest. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ældste elever 0 0% 9 90% 1 10% 0 0% % I alt 0 0% 9 90% 1 10% 0 0% % Tabel 12. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Ahlmann-Skolen. 3 ud af 4 elever cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver femte elev cykler hjem, mens 1 elev bliver kørt i bil. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ældste elever 5 20% 19 76% 1 4% 0 0% % I alt 5 20% 19 76% 1 4% 0 0% % Tabel 13. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Af de elever, der går eller cykler til skole, bliver ingen fulgt af en voksen. Af de cyklende elever er det kun 10 % af elever, der har angivet, at de bruger cykelhjelm. Eleven, der i dag bliver kørt i bil til skole, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% 3 100% Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% % Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 2 10% 19 90% Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? 1 100% 0 0% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? Tabel 14. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Sønderborg Kommune

18 Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Ahlmann-Skolen. Figur 3. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Ahlmann-Skolen. 18 Sønderborg Kommune 2009

19 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Ahlmann-Skolen, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 4. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Ahlmann-Skolen. Samtlige lokaliteter omkring Ahlmann-Skolen er udpeget af mellem 1 og 5 elever. Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Ahlmann-Skolen. Sønderborg Kommune

20 4.2 Augustenborg Skole På Augustenborg Skole har 303 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 64 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de yngste elever viser, at langt størstedelen af eleverne kommer cyklende til skole, hver niende af de yngste elever bliver kørt i bil til skole, mens de resterende yngste elever enten går eller tager den kollektive trafik til skole. Næsten 3 ud af 4 af de mellemste elever cykler til skole, hver syvende af de mellemste elever går til skole, mens få elever bliver kørt i bil til skole. Ingen af de mellemste elever anvender den kollektive trafik. Næsten 2 ud af 3 af de ældste elever cykler til skole, knap hver fjerde elev går til skole, mens en mindre andel bliver kørt i bil eller anvender den kollektive transport til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 4 7% 43 77% 6 11% 3 5% % Mellemste elever 19 14% 95 72% 9 7% 0 0% % Ældste elever 25 22% 75 65% 7 6% 0 0% % I alt 48 16% % 22 7% 3 1% % Tabel 15. Elevernes normale transportmiddelvalg til Augustenborg Skole. Det hyppigst anvendte transportmiddel for både de yngste, mellemste og ældste elever er cyklen. Det kan desuden bemærkes, at andelen af gående elever stiger med aldersgrupperne, mens andelen af elever, der bliver kørt i bil til skole, tilsvarende falder. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 5. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. 20 Sønderborg Kommune 2009

21 Hovedparten af eleverne tager hjem efter skole, hver fjerde elev tager over til en kammerat, hver sjette elev tager på fritidshjem, mens hver tiende elev tager til sport eller anden fritidsaktivitet efter skole. For de yngste elever er der dog en større andel, der tager på fritidshjem efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 7 13% 44 79% 3 5% 2 4% % Mellemste elever 75 57% 2 2% 9 7% 46 35% % Ældste elever 64 56% 2 2% 17 15% 32 28% % I alt % 48 16% 29 10% 80 26% % I alt Tabel 16. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet cykler eleverne oftest. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 5 10% 42 86% 2 4% 0 0% % Mellemste elever 7 12% 41 72% 7 12% 2 4% % Ældste elever 9 18% 33 65% 5 10% 4 8% % I alt 21 13% % 14 9% 6 4% % Tabel 17. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Augustenborg Skole. 7 ud af 10 elever cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver syvende elev går til hjemmet, mens en mindre andel bliver kørt i bil eller tager bus/tog til hjemmet. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 7 13% 41 73% 6 11% 2 4% % Mellemste elever 15 11% 99 75% 11 8% 7 5% % Ældste elever 22 19% 73 63% 11 10% 9 8% % I alt 44 15% % 28 9% 18 6% % Tabel 18. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Sønderborg Kommune

22 Af de elever, der går til skole, bliver godt halvdelen af eleverne fulgt af en voksen. Af de elever, der cykler til skole, bliver stort set ingen fulgt af en voksen. 1 ud af 3 af de cyklende elever har angivet, at de bruger cykelhjelm. Samtlige af de elever, som i dag bliver kørt i bil eller anvender bus / tog til skole, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? 28 58% 20 42% Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 4 2% % Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 75 35% % Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? % 0 0% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? 3 100% 0 0% Tabel 19. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Augustenborg Skole. Figur 6. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Augustenborg Skole. 22 Sønderborg Kommune 2009

23 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Augustenborg Skole, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 7. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Augustenborg Skole. I efterfølgende tabel er angivet de lokaliteter, som hyppigst er nævnt af elever som værende utrygge (> 5 elever). I tabellen er ligeledes angivet årsagen til, hvorfor de er blevet udpeget. Høj hastighed Lokalitet Midtkobbel / Nørregade X X X Kettingvej X X Høj trafikintensitet Meget lastbiltrafik Farligt kryds Bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært at krydse vejen Andet Tabel 20. De hyppigst udpegede lokaliteter omkring Augustenborg Skole. Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Augustenborg Skole. Sønderborg Kommune

24 4.3 Broager Skole På Broager Skole har 1 elev deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 0 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. 1 besvarelse fra skolen kan ikke give et repræsentativt billede af elevernes transportvaner og skoleruter, hvorfor Broager Skole ikke indgår i analysen. Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Broager Skole. 24 Sønderborg Kommune 2009

25 4.4 Den tyske Privatskole På Den tyske Privatskole har 1 elev deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 1 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. 1 besvarelse fra skolen kan ikke give et repræsentativt billede af elevernes transportvaner og skoleruter, hvorfor Den tyske Privatskole ikke indgår i analysen. Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Den tyske Privatskole. Sønderborg Kommune

26 4.5 Dybbøl-Skolen På Dybbøl-Skolen har 117 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 13 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de yngste elever viser, at næsten halvdelen af eleverne cykler til skole, hver fjerde af de yngste elever tager bus/tog til skole, hver femte elev bliver kørt i bil til skole, mens de resterende yngste elever går til skole. 4 ud af 5 af de mellemste elever cykler til skole, mens de resterende elever går til skole. Ingen af de mellemste elever bliver kørt i bil til skole eller anvender bus/tog. 3 ud af 4 af de ældste elever cykler til skole, hver femte elve går til skole, mens 1 elev bliver kørt i bil henholdsvis anvender bus/tog til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 4 9% 21 45% 9 19% 13 28% % Mellemste elever 5 20% 20 80% 0 0% 0 0% % Ældste elever 9 20% 34 76% 1 2% 1 2% % I alt 18 15% 75 64% 10 9% 14 12% % Tabel 21. Elevernes normale transportmiddelvalg til Dybbøl-Skolen. Det hyppigst anvendte transportmiddel for både de yngste, mellemste og ældste elever er cyklen. Det kan desuden bemærkes, at andelen af gående elever stiger med aldersgrupperne, mens andelen af elever, der bliver kørt i bil til skole, tilsvarende falder. Derudover er det hovedsageligt de yngste elever, der anvender bus/tog til skole. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 8. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. 26 Sønderborg Kommune 2009

27 Over halvdelen af eleverne tager direkte hjem efter skole, hver femte elev tager til sport eller anden fritidsaktivitet efter skole, og hver femte elev tager over til en kammerat efter skole. En mindre andel af eleverne tager på fritidshjem efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 28 60% 10 21% 5 11% 4 9% % Mellemste elever 10 40% 1 4% 6 24% 8 32% % Ældste elever 22 49% 0 0% 12 27% 11 24% % I alt 60 51% 11 9% 23 20% 23 20% % I alt Tabel 22. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet cykler eleverne oftest. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 2 11% 8 42% 3 16% 6 32% % Mellemste elever 2 13% 11 73% 2 13% 0 0% % Ældste elever 2 9% 19 83% 2 9% 0 0% % I alt 6 11% 38 67% 7 12% 6 11% % Tabel 23. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Dybbøl-Skolen. 2 ud af 3 elever cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver syvende elev bliver kørt i bil, og hver ottende elev går til hjemmet. En mindre del af elevernes tager bus/tog. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 4 9% 22 47% 11 23% 10 21% % Mellemste elever 4 16% 19 76% 2 8% 0 0% % Ældste elever 7 16% 35 78% 3 7% 0 0% % I alt 15 13% 76 65% 16 14% 10 9% % Tabel 24. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Sønderborg Kommune

28 Af de elever, der går til skole, bliver ingen fulgt af en voksen, og af de cyklende elever, er der kun 1 elev, der bliver fulgt af en voksen. Af de cyklende elever er det omkring ligeligt, hvorvidt de bruger cykelhjelm. Samtlige af de elever, som i dag bliver kørt i bil, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Halvdelen af de elever, som i dag anvender bus / tog, har ikke mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% % Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 1 1% 74 99% Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 37 49% 38 51% Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? % 0 0% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? 7 50% 7 50% Tabel 25. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Dybbøl-Skolen. Figur 9. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Dybbøl-Skolen. 28 Sønderborg Kommune 2009

29 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Dybbøl-Skolen, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 10. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Dybbøl-Skolen. Samtlige lokaliteter omkring Dybbøl-Skolen er udpeget af 1 eller 2 elever. Sønderborg Kommune

30 Kommentarer fra skolen Dybbøl-Skolen har indgivet følgende kommentarer / ønsker i forbindelse med trafikforholdene omkring skolen: Jeg læste artiklen i skolebladet omkring sikker skolevej, og dette giver anledning til en lille bemærkning. For en del år siden blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle kigge på "sikring" af skolevejen. Der blev bl.a. kigget meget på Dybbøløstenvej. Desværre løb "projektet" af skinnerne, idet der fremkom de utroligste sager fra nabogader osv. Efterfølgende har Dybbøløstenvej været gravet op adskillige gange, hvilket har bevirket en meget dårlig belægning og ikke desto mindre huller i asfalten. Dette er ikke specielt rart, nu hvor den mørke tid står for døren. Vi er selv beboer på vejen, og har flere gange henvendt os til kommunen, og får svaret, at det vil blive udbedret/ny asfalt. Hullerne bevirker, at man tvinger cyklister længere ud på vejen. Dette er ikke en undskyldning, men hvad gøres der ikke for at undgå evt. vælt/styrt. Dette er set nogle gange. Men disse må ikke være slemme nok (heldigvis for det). Jeg har på gadens vegne atter anmodet kommunen om at kigge på forholdene. Vores søn har fortalt, at det også er blevet diskuteret i elevrådene. Vi håber meget, at der ved lidt "fælles hjælp" kan gøres noget ved problemet. Kommentarer fra skolen er resumeret i nedenstående tabel. Lokalitet Problem Ønske Dybbøløstenvej Huller i asfalt Udbedre belægningen Tabel 26. Skolens kommenterer vedrørende trafikforholdene omkring skolen. 30 Sønderborg Kommune 2009

31 4.6 Egernsund Skole På Egernsund Skole har 72 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 64 %. På skolen går elever fra 0. til 6. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de yngste elever viser, at over halvdelen af eleverne cykler til skole, 2 ud af 5 af de yngste elever går til skole, mens 1 elev tager bus/tog. 4 ud af 5 af de mellemste elever cykler til skole, mens få elever enten går eller bliver kørt i bil til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 6 38% 9 56% 0 0% 1 6% % Mellemste elever 4 7% 44 79% 5 9% 0 0% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 10 14% 53 74% 5 7% 1 1% % Tabel 27. Elevernes normale transportmiddelvalg til Egernsund Skole. Det hyppigst anvendte transportmiddel for både de yngste og mellemste elever er cyklen. Det kan desuden bemærkes, at en del af de yngste elever ligeledes går i skole. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 11. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. Sønderborg Kommune

32 Hovedparten af eleverne tager direkte hjem efter skole, hver fjerde elev tager over til en kammerat, mens få elever enten tager til sport eller anden fritidsaktivitet eller tager på fritidshjem efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 10 63% 4 25% 0 0% 2 13% % Mellemste elever 33 59% 1 2% 4 7% 18 32% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 43 60% 5 7% 4 6% 20 28% % I alt Tabel 28. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet går de yngste elever oftest, mens de mellemste elever hyppigst cykler. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 4 67% 2 33% 0 0% 0 0% 6 100% Mellemste elever 1 4% 21 91% 0 0% 1 4% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 5 17% 23 79% 0 0% 1 3% % Tabel 29. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Egernsund Skole. 3 ud af 4 elever cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver syvende elev går hjem, mens 1 elev tager bus/tog til hjemmet. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 5 31% 10 63% 0 0% 1 6% % Mellemste elever 6 11% 44 79% 3 5% 3 5% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 11 15% 54 75% 3 4% 4 6% % Tabel 30. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. 32 Sønderborg Kommune 2009

33 Af de elever, der går til skole, bliver samtlige elever fulgt af en voksen, og af de cyklende elever, er der ingen, der bliver fulgt af en voksen. Omkring halvdelen af de cyklende elever anvender cykelhjelm. Alle de elever, som i dag bliver kørt i bil eller anvender bus / tog, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? % 0 0% Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% % Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 23 43% 30 57% Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? 5 100% 0 0% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? 1 100% 0 0% Tabel 31. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Egernsund Skole. Figur 12. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Egernsund Skole. Sønderborg Kommune

34 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Egernsund Skole, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 13. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Egernsund Skole. I efterfølgende tabel er angivet de lokaliteter, som hyppigst er nævnt af elever som værende utrygge (> 5 elever). I tabellen er ligeledes angivet årsagen til, hvorfor de er blevet udpeget. Høj hastighed Lokalitet Egernsund Brovej - Brovej X X X X Sildekulevej / Egernsund Brovej X Høj trafikintensitet Meget lastbiltrafik Farligt kryds Bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært at krydse vejen Andet Tabel 32. De hyppigst udpegede lokaliteter omkring Egernsund Skole. 34 Sønderborg Kommune 2009

35 Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Skolebestyrelsen for Egernsund Skole har indgivet følgende kommentarer / ønsker i forbindelse med trafikforholdene omkring skolen: De børn og voksne, der går eller cykler gennem tunnelen og skal ud på Skovgade, træder stort set lige ud på vejen. Dette er uhensigtsmæssigt i især myldretiden, da der er ret tæt biltrafik, når bilerne enten holder og skal ud på Brovej, eller kommer susende om hjørnnet fra Brovej. Tunnelen er lige nu rigtig pæn, men den bør jævnligt checkes for manglende lys, affald osv. Hvor Brillevej munder ud i Brovej, er der et hul i midterhækken af Brovej - dette opfordrer til at krydse Brovej. Brovej er meget trafikeret, og det er farligt for især børn at krydse den. Skovgade, hvor skolen ligger, er smal. Der bør være markering af, at der er børn på vej til skole. Desuden bør der være et fodgængerfelt ved skolen. Ved skolen og nedkørslen til hallen, bør der optegnes den gule stopforbudsmarkeringer, da forældrene om morgenen ofte parkerer på en sådan måde, at det skaber kaos for de elever, der kommer på cykel. Derudover forsøger skolen at "opdrage" forældrene til en mere hensigtsmæssig parkeringskultur om morgenen, når de sætter børn af. Kommentarer fra skolen er resumeret i nedenstående tabel. Lokalitet Problem Ønske Tunnelen ved Skovvej Gående og cyklende kommer næsten direkte ud på Skovvej Der bør jævnligt tjekkes for lys, affald osv. I tunnellen Brovej / Brillevej Hul i midterhækken opfordrer til at krydse Brovej på lokaliteten Skovvej Smal Skiltning af skolebørn på strækningen (A22) Ved skole og indkørsel til hallen Tabel 33. Forældrene parkerer på en sådan måde, at det skaber kaos for de elever, der kommer på cykel Fodgængerfelt ved skolen Gul stopforbundsmarkering ved skolen og ved indkørslen til hallen Skolens kommenterer vedrørende trafikforholdene omkring skolen. Der er ikke et sammenfald mellem de hyppigst udpegede lokaliteter og skolens udpegninger. Sønderborg Kommune

36 4.7 Friskolen Østerlund På Friskolen Østerlund har 137 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 76 %. På skolen går elever fra 0. til 9. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de yngste elever viser, at over halvdelen af eleverne cykler til skole, 2 ud af 5 af de yngste elever bliver kørt i bil til skole, mens de resterende yngste elever enten går eller tager bus/tog til skole. 4 ud af 5 af de mellemste elever cykler til skole, hver niende af de mellemste elever bliver kørt i bil til skole, mens få af eleverne går til skole. Ingen af eleverne tager bus/tog til skole. Langt størstedelen af de ældste elever cykler til skole, men en mindre del af de ældste elever enten går eller bliver kørt i bil til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 2 4% 32 56% 22 39% 1 2% % Mellemste elever 3 7% 37 80% 5 11% 0 0% % Ældste elever 1 3% 30 88% 3 9% 0 0% % I alt 6 4% 99 72% 30 22% 1 1% % Tabel 34. Elevernes normale transportmiddelvalg til Friskolen Østerlund. Det hyppigst anvendte transportmiddel for både de yngste, mellemste og ældste elever er cyklen. Det bør desuden bemærkes, at andelen af elever der bliver kørt i bil til skole falder med aldersgrupperne. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 14. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. 36 Sønderborg Kommune 2009

37 Hovedparten af eleverne tager direkte hjem efter skole, hver femte elev tager over til en kammerat, hver syvende elev tager på fritidshjem og hver ottende elev tager til sport eller anden fritidsaktivitet efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 23 40% 21 37% 7 12% 6 11% % Mellemste elever 29 63% 0 0% 4 9% 13 28% % Ældste elever 21 62% 0 0% 5 15% 8 24% % I alt 73 53% 21 15% 16 12% 27 20% % I alt Tabel 35. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet går de yngste elever oftest, mens de mellemste elever oftest cykler til aktivitet. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 18 53% 9 26% 6 18% 1 3% % Mellemste elever 1 6% 15 88% 1 6% 0 0% % Ældste elever 1 8% 11 85% 1 8% 0 0% % I alt 20 31% 35 55% 8 13% 1 2% % Tabel 36. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Friskolen Østerlund. 5 ud af 7 elever cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver sjette elev bliver kørt i bil til hjemmet, mens en mindre andel enten går eller tager bus/tog hjem. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 6 11% 29 51% 21 37% 1 2% % Mellemste elever 3 7% 39 85% 1 2% 3 7% % Ældste elever 2 6% 31 91% 1 3% 0 0% % I alt 11 8% 99 72% 23 17% 4 3% % Tabel 37. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Sønderborg Kommune

38 Af de elever, der går til skole, bliver ingen fulgt af en voksen, og af de cyklende elever bliver kun få fulgt af en voksen. Omkring halvdelen af de cyklende elever har angivet, at de bruger cykelhjelm. Hovedparten af de elever, som i dag bliver kørt i bil, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Den elev, der anvender bus / tog, har ikke mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% 6 100% Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 5 5% 94 95% Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 48 48% 51 52% Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? 24 80% 6 20% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? 0 0% 1 100% Tabel 38. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Friskolen Østerlund. Figur 15. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Friskolen Østerlund. 38 Sønderborg Kommune 2009

39 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Friskolen Østerlund, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 16. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Friskolen Østerlund. Samtlige lokaliteter omkring Friskolen Østerlund er udpeget af mellem 1 og 5 elever. Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Friskolen Østerlund. Sønderborg Kommune

40 4.8 Förde-Schule Gravenstein På Förde-Schule Gravenstein har 31 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 29 %. På skolen går elever fra 0. til 7. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de mellemste elever viser, at størstedelen af eleverne cykler til skole, men s en mindre andel af eleverne enten bliver kørt i bil eller går til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 1 3% 14 45% 4 13% 0 0% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 1 3% 14 45% 4 13% 0 0% % Tabel 39. Elevernes normale transportmiddelvalg til Förde-Schule Gravenstein. Det hyppigst anvendte transportmiddel for de mellemste elever er cyklen. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 17. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. 40 Sønderborg Kommune 2009

41 Samtlige elever tager direkte hjem efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever % 0 0% 0 0% 0 0% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt % 0 0% 0 0% 0 0% % I alt Tabel 40. Elevernes aktiviteter efter skole. Ingen elever tager til aktivitet efter skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Tabel 41. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Förde-Schule Gravenstein. Størstedelen af elever cykler eller tage bus/tog fra skole til hjemmet. En mindre del af eleverne bliver enten kørt i bil eller går til hjemmet. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 1 3% 14 45% 2 6% 14 45% % Ældste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% I alt 1 3% 14 45% 2 6% 14 45% % Tabel 42. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. Af de elever, der går eller cykler til skole, bliver ingen fulgt af en voksen. Af de cyklende elever har 4 ud af 5 elever angivet, at de bruger cykelhjelm. Samtlige af de elever, som i dag bliver kørt i bil, har mulighed for at cykle eller gå i skole i stedet for. Ja Nej Spørgsmål Antal Andel Antal Andel Gående: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% 1 100% Cyklende: Er du blevet fulgt af en voksen? 0 0% % Cyklende: Bruger du cykelhjelm? 11 79% 3 21% Kørt i bil: Har du mulighed for at cykle eller gå? 4 100% 0 0% Kørt i bus / tog: Har du mulighed for at cykle eller gå? Tabel 43. Elevernes besvarelser vedrørende deres muligheder for at være selvtransporterende som fodgænger eller cyklist til skole. Sønderborg Kommune

42 Rutevalg På efterfølgende figur ses de skoleruter, som eleverne har udpeget omkring Förde-Schule Gravenstein. Figur 18. Udsnit af samtlige elevers angivelse af rutevalg på veje og stier omkring Förde-Schule Gravenstein. 42 Sønderborg Kommune 2009

43 Utrygge lokaliteter På efterfølgende figur ses de lokaliteter omkring Förde-Schule Gravenstein, som eleverne har udpeget som værende utrygge eller farlige at færdes på. Figur 19. Udsnit af samtlige elevers angivelse af farlige og utrygge steder på veje og stier omkring Förde-Schule Gravenstein. I efterfølgende tabel er angivet de lokaliteter, som hyppigst er nævnt af elever som værende utrygge (> 5 elever). I tabellen er ligeledes angivet årsagen til, hvorfor de er blevet udpeget. Høj hastighed Lokalitet Egernsund Brovej Brovej X X X X Årsbjerg X X X X Egernsund Brovej / Sildekulevej X Høj trafikintensitet Meget lastbiltrafik Farligt kryds Bilerne holder ikke tilbage Dårlige oversigtsforhold Ingen cykelsti Svært at krydse vejen Andet Tabel 44. De hyppigst udpegede lokaliteter omkring Förde-Schule Gravenstein. Sønderborg Kommune

44 Kommentarer fra skolens skolebestyrelse Der er ikke indkommet nogle kommentarer fra skolebestyrelsen omkring trafikforholdene ved Förde-Schule Gravenstein. 44 Sønderborg Kommune 2009

45 4.9 Gråsten Friskole På Gråsten Friskole har 18 elever deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til 31 %. På skolen går elever fra 0. til 7. klasse. Transportvaner Transportmiddelvalget for de mellemste elever viser, at størstedelen af eleverne kommer til skole med bus/tog, 2 ud af 5 af de mellemste elever cykler til skole, mens en mindre del enten går eller bliver kørt i bil til skole. Samtlige af de ældste elever cykler til skole. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 1 7% 6 40% 1 7% 7 47% % Ældste elever 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% I alt 1 6% 9 50% 1 6% 7 39% % Tabel 45. Elevernes normale transportmiddelvalg til Gråsten Friskole. Det hyppigst anvendte transportmiddel for de mellemste elever er bus/tog, men også en stor andel cykler til skole. De ældste elever cykler til skole. Transportmiddelvalg til skole 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Yngste Mellemste Ældste Gang Cykel Bil Bus/tog Figur 20. Elevernes normale transportmiddelvalg til skole. Sønderborg Kommune

46 Hovedparten af eleverne tager direkte hjem efter skole, hver sjette elev tager over til en kammerat, mens resten af eleverne tager til sport eller anden fritidsaktivitet efter skole. Hjem Fritidshjem Sport/ fritidsaktivitet Besøge Kammerat Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 11 73% 0 0% 2 13% 2 13% % Ældste elever 2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 3 100% I alt 13 72% 0 0% 2 11% 3 17% % I alt Tabel 46. Elevernes aktiviteter efter skole. Fra skole til aktivitet cykler de mellemste elever oftest, mens de ældste elever går til aktivitet. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4 100% Ældste elever 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% I alt 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5 100% Tabel 47. Elevernes transportmiddelvalg til fritidshjem, til sport/fritidsaktiviteter eller til en kammerat fra Gråsten Friskole. Næsten halvdelen af eleverne cykler fra aktivitet eller direkte fra skole til hjemmet. Hver fjerde elev bliver kørt i bil til hjemmet, hver sjette elev tager bus/tog til hjemmet, mens hver niende elev går hjem. Gang Cykel Bil Bus/tog I alt Yngste elever 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Mellemste elever 2 13% 7 47% 3 20% 3 20% % Ældste elever 0 0% 1 33% 2 67% 0 0% 3 100% I alt 2 11% 8 44% 5 28% 3 17% % Tabel 48. Elevernes transportmiddelvalg fra skole, fra fritidshjem, fra sport/fritidsaktivitet eller fra en kammerat til hjem. 46 Sønderborg Kommune 2009

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Jette M. Andreassen jman@sonderborg.dk Mobil: 27 90 55 55 Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014

Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Notat Skoletransportvaner i Odense Kommune 2014 Baggrund Børns transport til skole er meget vigtig flere skal gå og cykle til skole, da det er godt i forhold til trafikken, sundheden og evnen til indlæring.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg.

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg. Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraa Vej 22 Tlf.

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen.

Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering af dataindsamlingen til skolevejsanalysen. Bilag 6.1 Den 07. marts 2006 Bilag 1 - Teknisk notat for skolevejsanalyse for Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Her følger et teknisk notat med en nærmere beskrivelse og evaluering

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober)

Skolevejsanalyse (fra 7. september til 4. oktober) Randers Kommune Skolevejsanalyse (fra 7 september til 4 oktober) Introduktion COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk 1 Baggrund Randers Kommune er

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik?..................................................................................

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DECEMBER 2014 FREDENSBORG KOMMUNE ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DOKUMENTATIONSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen - Førundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. METODE... 3 2.1 SPØRGESKEMAER... 3 2.2 PRAKTISK UDFØRSEL AF SKOLETRAFIKUNDERSØGELSEN... 4 3. UNDERSØGELSE

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE INTROBREV RESULTAT FRA SKOLEVEJSUNDERSØGELSEN I denne mappe forefindes materiale for jeres skole. Materialet er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af en

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere