Bemærkninger til budgetforslag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til budgetforslag:"

Transkript

1 Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale Lokaler Samlingerne Undersøgelser Konservering Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed Administration Entréindtægter Betaling for kap. 8 undersøgelser Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter Renter Købmandsgård Kiosk Forlag Hensættelser Tilskud SUM Resultat, balance 0 Bemærkninger til budgetforslag: Gager fremskrevet med 1,5 %. Øvrige udgifter uændret. I budget er forudsat uændret museumslov ved beregning af statstilskud. 1 Fjordcenter lukket i Almindelig driftsbudget for Peugeot i Samlet rengøring i Sukkerhuskarre 4 Konto opskrives 5 Konto bespares 6 Driftsaftale af Sankt Laurentii kirkeruin indgår i løbende drift og tilskud. 7 Projekt ved Roskilde Museum anses for udgiftsneutralt. 8 Fryseprojekt afsluttet i Udstillingsvirksomhed Domkirken afholdes i samarbejde med museet over Menighedsråds drift. 10 Inklusive udgift til drift af Roskilde-computere: 4 stk. i Lejre og 4 stk. i Frederikssund. 11 Engangsudgift i 2013 på kr til registrering i fm flytning af magasin fra Ols Gade og kr i fm flytning af magasin fra Fjordcenter. 12 Inklusiv kr til digitalisering af Vindinge. 13 Udvendig vedlighold Sukkerhuskarré. Ols 15 og 17 fraflyttet 14 Heraf engangsudgift på kr til udarbejdelse af prospekt for udstillinger i Hesterbjerggård. 15 Arkiv, materialer udgår. AV, drift opskrives til finansiering ad Fotodatabasens drift. Magasinmat. Opskrives 16 Registreringsprojekt afsluttes. Finansieres af henlæggelser til formålet. 17 Anskaffelse og drift af varebil til skoletjeneste. Finansieres af henlæggelse til formidling. 18 Arkæologisk videnscenter. Ny post. 19 Maritim aktivitet, Fjordmuseet omdøbes til Maritim skoletjeneste. 20 Udgifter til bådelau for Sommerflid og Arne og Jørgen jolle mv. 21 Repræsentationskonto opskrives med kr Hensat Museum: Arbejde med beretningsefterslæb. 23 Ny konto til samarbejde mellem biblioteker og Museum. 24 Kulturstyrelse bevilget kr og Møller-Clausen fonden bevilget kr til projekt for gennemgang af samlinger. 25 Projekt Danmarks Rockmuseum. Foruden ovennævnte driftsbudget for Roskilde Museum har Roskilde Museum et anlægs- og projektprogram. Roskilde, den 19. december 2012 Frank Birkebæk Museumsdirektør Lars Buhl Regnskabsfører

2 Specifikationer til regnskab og budget Budget 2012 Budgetforslag Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager Fleksjobansættelser Finansstyrelsens fleksjobordning Finansieringsbidrag, ATP AER Barsel.dk Kørselsgodtgørelse Telefongodtgørelse Lovpligtige arbejdsskadeforsikring Diæter Personaleudgifter, Lejre Museum Personaleudgifter, Fjordcenter Personaleudgifter, Tadre Mølle Personaleudgifter Personaleudgifter, Færgegård Kurser og efteruddannelse Rejser Refusioner Personale Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter 3 79 Rengøring, Sukkerhuskarre Rengøring, Lützhøft Rengøring, permanent udstilling Rengøring, Laurentii kirkeruin Rengøring, Fjordmuseet Rengøring, Tadre Mølle Rengøring, Lejre Museum Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk Vask Rengøringsmidler mv. Laurentii ruin Lokaledrift, Fjordmuseet Vedligehold, Tadre Mølle Pærer, permanent udstilling Ols Gade Vedligehold, Sukkerhuskarré Vedligehold, Lützhøft Renovation Vinduespudsning, Ols Gade Tilsyn med elevator mv Tilsyn og pasning af planter, Roskilde Forbrugsafg., Skt. Ols G. 15C/Munkebro Varme, Skt. Ols Gade 15C/Munkebro Forbrugsafgifter, udstillinger Varme, Liebes gård og Sukkerhuset Varme, Skt. Ols Gade 17/Munkebro Forbrugsafgifter, Skt. Ols G. 17/Munkebro Forbrugsafgifter, Lützhøft

3 115 Forbrugsafgifter, Tadre Mølle Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum Varme og vand, Ols Gade 15A/Munkebro El, Ols Gade 15A Ledreborg Allé, El og olie ,6 120 Alarmsikring, drift Falck abonnement Brandalarm, drift Afgift, brandvæsen Værkstedet, drift Forsikring, ejendomme DSIH Magasiner Ledreborg, olie El Ols 15D Drift af ejendom, Fjordcenter Forsikring Færgegård lejemål Indvendig vedligehold Færgegård Vand: Færgegård og magasin Vedligehold udearealer, Færgegården El- Færgegården Refusion af lokaleudgifter Lokaler Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter 11, Studentermedhjælp, samlinger Arkiv, materialer AV, anlæg AV, drift AV, salg Magasinmaterialer Registreringsmateriale Bogkøb Årbøger, abb Computer, drift Driftsaftale PC-ere Bil, VW Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto Bil, Opel Movano, anlæg og drift Bil, Toyota 4W, anlæg og drift Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift Forsikring, samlinger Bil, skoletjeneste Indkøb af museumsgenstande Internet/Hjemmeside Magasin Projektledere Projekter, materialer Indtægt, samlinger

4 32 Samlingerne Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, nyere tid 176 Studentermedhjælp, arkæologi 5 Lønninger, rekvirerede undersøg Antikvarisk afdeling Udstyrskonto, arkæologi Arkæologiudstyr, drift Udvikling, antikvarisk afdeling 220 Egne undersøgelser, arkæologi 221 Egne undersøgelser, nyere tid 800 RUC-udviklingspulje Arkæologisk Videnscenter Materialer, rekvirerede undersøg Refusioner mv Opmåling 0 38 Undersøgelser Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter 246 Konservering, drift Restaurering af fartøjer Konservering, løn Konservering, anlæg Fælleskonservering Fremmed konservering Frysning af museumsgenstande Refusion af konservering 44 Konservering Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter 301 Kustoder, permanente udstillinger Kustoder, Lejre Museum Kustoder, Fjordmuseet Kustoder Færgegården Arrangementer Lützhøfts Markedsføring Særudstillinger og arrangementer Sankt Laurentii kirkeruin Udstillingsvirksomhed, Fjordmuseet Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum Udstillingsvirksomhed, Færgegård Juleudstilling Refusion af udstillingsudg Udstillinger Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter 100 NEMO Domkirkemuseum Omvisninger, Domkirkemuseet

5 Bibmus Årbog og årsberetning Bidrag Museumsforeningen Studenterrundvisning Færgegård Medhjælp, Lützhøfts Skoletjenestemedarbejder Studenterrundvisning, Skt. Ols Gade Formidler, Lejre Museum Studenterrundvisning, Fjordmuseum Skoletjeneste, ROMU Møder og kulturhistorisk information Skoletjeneste Færgegård Arrangem. og skoletjeneste, Tadre Mølle , Maritim skoletjeneste Plakater og foldere Aftenåbent og andre særarrrangementer Gebyr, Turistrådet Arrangementer, Lejre Museum Naturvejleder Arrangementer Færgegård Maritim aktivitet Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager Telefon, inventar, transport Administration, Roskilde Museum Administration, hjemmeside Driftsbidrag, Musicon Administration, personale Registrering og materialer Leje af magasiner Projektudvikling/Forundersøgelse Hal Rockens Danmarkskort Refusion og salg af kulturhistorisk inf Anden oplysningsvirksomhed Administration udgifter indtægter udgifter indtægter 411 Kontorartikler Kontorartikler, Lützhøfts Repræsentation og gaver Kontorinventar Maskinindkøb Programmel Bestyrelsesmøder Fotokopiering, abb Telefon

6 423 Telefon, Lützhøfts Porto og fragt Porto og fragt, Lützhøfts Revision EDB-udgifter, lønkørsel Erhvervsservice Kontingenter, abb Vedligehold, kontormaskiner Differencer administrationskasse Gebyrer i pengeinstitutter Administrationsbidrag, Museumsforening Administration Fjordmuseum Administration, Færgegård Administration Lejre Museum Refusion af administrationsudgifter Administration Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu Billetsalg, Skt. Ols Gade Billetsalg, fællesordninger Omvisninger, Skt. Ols Gade Omvisninger Ringstedgade Billetsalg, Tadre Mølle Omvisninger og undervisning, Tadre Mølle Omvisninger og undervisning, Lejre Museum Overnatning naturlejrplads Omvisninger og undervisning, Fjordmuseum Billetsalg, Museet Færgegården Omvisninger og undervisning, FG Entréindtægter Betaling for kap. 8 undersøgelser Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner Husleje, Ols Gade 17+18/Munkebro Husleje, Gøderup Husleje, Ledreborg II Bidrag til vedligeholdkto, Ols Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15C Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15A Husleje Ols 15D Magasinleje Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum Indretning Roskilde Museum Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter Renter udgifter indtægter udgifter indtægter 470 Renteudgifter

7 471 Renteindtægter Kontantrabat Kurtager Kursgevinst, værdipapirer Renter Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg Varekøb Købmandsgård Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg, Ols Varekøb, Ols Materialer mv, kiosk, Ols Teller-gebyrer Kiosksalg, Lejre Museum Varekøb kiosk, Lejre Varesalg, Museet Færgegården Varekøb, Museet Færgegården Café, Lejre Kiosk Forlag Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter Hensat Roskilde Museum Hensat Museum Færgegården Hensat Roskilde Museums forlag Hensat Rockmuseet Hensættelser Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter Roskilde kom. Ordinært tilskud Roskilde k., tilskud skoletjeneste Frederikssund kommune Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund Løntilskud, Frederikssund Frederikssund, div. Tilskud Driftstilskud, Lejre kommune Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre Lejre kommune, lokalplangennemgang Roskilde kommune, Rockmuseum Tilskud til ROMU Tilskud til Håndværkermuseet Frivillig entré, Fjordmuseum Tilskud mv Domkirkemuseet Tilskud mv. Tadre Mølle Private tilskud, Rockmuseum Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond 0 0

8 99100 Statstilskud Statstilskud, børn og unge Statstilskud, rådighedssum mv Tilsyn med fredede fortidsminder Roskilde og Frederiksborg Amt/Overgangsordning Statstilskud, Frederikssund Friluftsråd Økonoministeriets Fleksjobordning Statstilskud Lejre i ht museumslov Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre Friluftsråd, Skjoldungeland Kulturstyrelsen, projektbevilling Tilskud

9 linger.

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid: B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Hvis der ikke skrives andet,

Læs mere

1 INDLEDNING Indhold

1 INDLEDNING Indhold Budget- og regnskabssystem Dato: 8. november 2005 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.5 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 2.5 Artsinddelingen Den autoriserede artsinddeling Kontonummerets to sidste cifre indeholder

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750

5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 Regnskabsrapport Driftsregnskab Side : 1 Vis tal i hele k&roner 5 Klubhus udvidelse indtægt 10 Klubhus afgift... 88.628 85.750 24 Ialt indtægter klubhus udvidelse... 88.628 85.750 25 Klubhus udvidelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7825. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7825 CVR-nr. 45613119 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Standardkontoplan for institutioner i MDI

Standardkontoplan for institutioner i MDI Standardkontoplan for institutioner i MDI Indhold Generelt om denne vejledning og kontoplaner... 4 Formål med denne vejledning... 4 Generelle regler... 4 Generelt om udgifter... 4 Krav til bogføring...

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13

Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Udkast budget 2015 13-Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058,000 696 Andre indtægter 25,000 25 22,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere