Distributionsstyring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Distributionsstyring."

Transkript

1 Distributionsstyring. Formål Formålet med dette dokument er at give et overblik over distributionsstyringen, fra de indledende budgetter til den endelige afregning overfor udgiver. Dokumentet er ikke ment som en egentlig brugervejledning, men mere et forsøg på at vise en oversigt over og sammenhæng i systemet. Ved detajlspørgsmål henvises til de relevante brugervejledninger, Til sidst i dokumentet findes eksempler på brugervejledninger. Målgruppe Dokumentet henvender sig både til beslutningstagere og brugere, som ønsker at forstå sammenhængen i systemet. Basisdata Systemet operere med følgende basistabeller: Kundetabel, som indeholder kunderne med navn og adresse, karaktaristika, samhandelsform, turnumre o.lign. Udgivertabel, som indeholder udgiverne med navn og adresse, samhandelsform o.lign. Publikationstabel, som indeholder publikationerne med titel, karaktaristika, gældende priser, returaftaler o.lign. Stammetabel, som indeholder stammeantal for kunder og publikationer. Afhængig af publikationens distributionsmetode kan stammen indeholde forskellig information. Udgavetabel, som indeholder udgaver med titel, karaktaristika, lager, priser, salgs- og returdatoer o.lign. Udgavestammetabel, som indeholder historiske og prognosticerede stammeantal for kunder og udgaver. Finanstabel, som indeholder kontoplanen. Definitioner For at sikre forståelsen af det følgende, defineres følgende begreber: Distributionsmetode, er den metode, som anvendes for at bestemme oplaget af en given udgave for en forhandler. Distributionsform, er den måde hvorved leveringsnettet pr. forhandler bestemmes. Publikationsvedligehold En publikation er et stamblad for efterfølgende udgaveoprettelser indeholdende titel, priser og andre karaktaristika. D.v.s. eventuelle ændringer af en publikation vil først få effekt på udgaver oprettet efter disse ændringer er foretaget. Publikationen indeholder bl.a. Titel (Fritekstsøgning på titler) Stregkode og alternative stregkoder, som anvendes som alternative nøgle for publikationsnummer i forbindelse med import af salgs- og returtal, scanning og WEB. Gældende priser (Købs, kost, forhandler og coverpris), momskode, minimumssalg (minimumsdebitering) Karaktaristika (Kategori, format o.s.v.) Udgiver og forlag

2 Returaftale forhandler Ej retur, kontrol af 100 % retur, standard hjemkaldelsesfrekvens Returbehandling (miljø o.s.v.) anvendes i returbehandling (udslusning) og udgiverafregning (miljøfaktura) Bogføring (Konteringsmaske til finanssystemet) Frekvens (Dagblade, uge, måneds o.s.v.) Hovednummer, anvendes ved differentieret beskrivelse af ugedage for dagblade, som ønskes opsamlet under et publikationsnummer. BK nummer anvendes som alternativ nøgle i forbindelse med import at retur indsamlet og registreret af BK under andet publikationsnummer. Ændringsbeskrivelse som information ved næste udgaveudsendelse. Forventede oplagstal fra en dato eller en udgave. Publikationen indeholder desuden standard distributionsmetode, samt tabel med datoangivelse for ændringer i metode eller parametrer knyttet til metoden. Følgende distributionsmetoder er tilgængelige: Stammedistribution, hvor stammen indeholder kundens ønskede leveringsantal. Publikationen indeholder i denne forbindelse kundekaraktaristikarelaterede standard sæsonændringer. MBR, hvor leveringsmængden afgøres ud fra kundens udvikling inden for et variabelt antal udgaver reguleret med MAD faktor (Mean average deviation) Rangrække, hvor leveringsmængden afgøres af et variabelt antal distribuerede udgaver sorteret efter et revideret nettosalg. Rangrækken kan være baseret efter enten de sidst hjemkaldte udgaver eller historiske for distributionen i samme periode sidste år. Leveringsantallet bestemmes ud fra oplaget, hvorved rangrækken bestemmes, f.eks. hvor summen af alle kunders tredje højeste nettosalg er mindre end oplaget. Kombineret med publikationer, hvor man for udvalgte kunder har en Prognose pr udgave, hvor leveringsmængden afgøres ud fra kundens udvikling inden for et variabelt antal udgaver, enten de sidst hjemkaldte eller gennemsnitsleveringen i samme periode sidste år evt. manuelt reguleret af sælgere eller forhandler. Publikationen indeholder standard paknings- og distributionsform. Budgettering Pr publikation kan indlægges et antalsbudget pr. måned. Dette budget kan kombineret med en budgetteret salgsprocent, forhandler- og udgiverpris, akkumuleres pr. udgiver til indkøbspris, og som beløbsbudgetter på publikationsafhængige salgs-, vareforbrug og returkonti i finanssystemet. Anvendes i budgetopfølgning, hvor budgetafvigelse gøres op i afvigelse i udlægning, salgsprocent og pris. Stammevedligeholdelse En publikationsstamme er en kombination af et publikations- og et kundenummer. Hvis publikationens distributionsmetode er stammebaseret skal kombinationen have påført et antal, som er forhandlerens normallevering og en eventuel ekstralevering, som træder i kraft ved angivelse i udgavestammeoprettelse. Disse antal kan markeres som værende ikke regulerbare. For dagblade kan disse stammeantal angives pr ugedag.

3 For publikationer, som ikke er stammebaserede, angiver eksistensen af kombinationen, at forhandleren skal have den pågældende publikation leveret. Leveringsantalet kan, ligesom ved stammebaserede, indtastes og evt. angives som værende ikke regulerbart. Hvis leveringantalet ellers indtastes vil det fungere som en midlertidig og med tiden forsvindende ændring af de automatikbaserede leveringsantal. Man kan derudover angive, at de indtastede leveringstal er et maksimumstal pr. en for publikationen afhængig dato. Ekstraleveringsfeltet anvendes ikke for ikke stammebaserede publikationer. Alle ændringer af stammerne vil blive påført en ændringsdato. Stammer kan ændres og oprettes enten ud fra kundens eller publikations stamme, eller et egentligt registreringsbilled. Man vil i forbindelse med registreringen afviser oprettelse af nye stamme på forhandlere, som har en sortimentsliste, hvis publikationerne ikke optræder på denne liste. Derudover kan man overføre en hel eller dele af en evt. modificeret stamme fra en publikation til en ny. Se under udgavestamme for nærmere beskrivelse. MAO systemet er et statistikbaseret oplagsreguleringssystem. Abonnementer Abonnementssystemet indeholder: Registrering af abonnement for en vis periode eller et antal udgaver med automatisk portoberegning. Udskrivning af faktura. Registrering af betaling og igangsættelse af abonnement. Udskrift af fornyelsesfaktura. Abonnementerne indgår således i den almindelige distribution som en forudbetalt ej regulerbar stamme med leveringsmåde post. Udgaveoprettelse Før en evt. prognose, varemodtagelse eller distribution, skal den relevante udgave være oprettet. Dette gøres ved at kalde publikationsnummeret op, og udfylde udgavenummer, pakke-, leverings- og salgsdag, samt øvrige afvigelser fra publikationen. Herved får man oprettet en udgave under den relevante publikation, som en kopi af publikationen med de indtastede ændringer. Hvis den publikation man anvender, har et hovednummer, vil udgaven blive oprettet under hovednummeret og ikke det fremkaldte publikationsnummer. Dette gælder hovedsageligt dagblade med forskellig distributionsmetode, priser og titel for f.eks. lørdag- søndagsudgaven. Distributionsmetode og -parametre bestemmes ud fra publikationen og dens tilhørende datoafhængige distributionsmetode tabel. Disse kan efterfølgende ændres på udgaven. Hjemkaldelse- og returdato kan udregnes på basis af salgsdagen ud fra publikationsdata, ellers generes de ved udsendelse af næste udgave. Man vil nu kunne finde denne udgave ved diverse forespørgsler på publikationen (hovednummeret) og ved forespørgsel på pakkeprogram, hvor den vil være at finde under den indtastede pakkedato. Samtidige vil den kunne findes under hjemkaldelsesprogrammet under den udregnede forventede hjemkaldelses dato. Varemodtagelse

4 Hvis publikationen er modtaget ved udgaveoprettelsen indtastes det modtagene antal i forbindelse med udgaveoprettelsen. Ved senere modtagelse af varer på distributionslagret indtastes eller indscannes publikation og udgave og det modtagne antal registreres. Ved bekræftelse opdateres distributionslagrets saldo. Hvis det modtagne antal afviger fra distributionsmængden kan udgavestammen tilpasses oplaget, og pakkesedlerne udskrives på ny. Da aviser ikke modtages og pakkes hos DCA, men lokalt rundt omkring i landet, sker "varemodtagelsen" ved registrering af restoplag på avisleveringerne, hvorved modtaget antal bliver kalkuleret som distribueret plus rest, og restoplaget "overføres" til returlageret til senere udgiverafregning. Udgavestamme Da alle udgaver vil være påført distributionsmetode og -parametre ved oprettelse, kan man overføre hovedpublikationens eller en anden publikations stamme helt eller delvist til udgaven på forskellige måder. Man kan: Overføre alle udvalgte. Overføre nye forhandlere, som er på publikationsstammen, men ikke på udgavestammen. Dette er specielt anvendeligt, hvis udgavestammen er genereret på et tidligere tidspunkt (prognose), eller den er genereret selektivt. Medtage midlertidigt lukkede forhandlere. Dette er kun interessant i forbindelse med prognoser. I forbindelse med overførelse af antalsbaserede stammer kan man overføre stammeantal +/- en procent, overføre ekstra +/- en procent og overføre et +/- antal. Dette antal vil blive udgavestammens antal og leveringsantal. Hvis man derudover opgiver et oplag til de udvalgte forhandlere, vil systemet automatisk korrigere leveringsantallet, således at summen tilpasses oplaget. I forbindelse med ikke antalsbaserede stammer vil systemet, ud fra diverse parametre knyttet til udgaven, generere en udgavestamme, som ligesom ovenstående kan oplagstilpasses. Efter generering kan man forespørge og ændre på udgavestammen, enten ved forespørgsel på udgavestammen, eller ved forespørgsel på publikation/kunde. Udgavestammen indeholder også evt. abonnementer. Udgaven er nu klar til levering. Leveringsvedligehold Man kan ved forespørgsel på pakkeprogram se hvilke udgaver, der skal pakkes på en dato. Man kan således afkrydse de enkelte udgaver, og opsamle dem under et 4-cifferet leveringsnummer, hvor man pr udgave kan angive pakkebord, pakker og sekvens. Ved bekræftelse vil systemet udtrække de relevante udgaver og forhandlere og sammensætte pakkerne. Hvis man ikke har opgivet pakker og sekvens, vil systemet foreslå en sekvenskode. Denne proces kan og skal foretages ved ændringer på leveringen eller ved ændringer af udgavestammerne. Når leveringen således er klar, kan man udskrive pakkesedler eller danne diverse filer til pakkesystemer eksempelvis TOP. Pakkeseddelsprintfiler kan overføres og udskrives lokalt (Aviser i f.eks. Jylland og Bornholm). Der er endnu ikke sket nogen opdatering af systemet, og de ovenstående processer kan derfor gentages, hvis der sker ændring i f.eks. en udgaves oplag eller lignende. Pakkesedlerne vil blive nummereret med det 4-cifferede leveringsnummer, samt et 4-cifferede løbe/sekvensnummer i udskriftsfasen. Pakkesedlerne bliver udskrevet i pakkebord (pakkesystem) leveringsnet og turnummer. Mulighed for titelsorteing efter antal pluk, således at man pakke pakkesedler med mindst frekvente publikationer først til frigørelse af pakkepersonale.

5 Derudover vil de enkelte pakkesedler nu blive tilknyttet leveringsdagen på det valgte net. Pakning Efter endt pakning kan eventuelle ændringer importeres evt. fra andre pakkesystemer og leveringen bekræftes og følgende opdateres i systemet: Lagersaldoen på distributionslagret nedskrives. Pakkesedlerne bogføres som varesalg og foreløbigt tilgodehavende på forhandlerne. Udgavestammen opdateres med den distribuerede mængde pr. forhandler. Eventuelle restoplag kan overføres til f.eks. særordre- eller returlagret og svind registreres. Særordre Særordre kan indlægges til senere levering. Ved levering udskrives pakkesedlen på særordrelagret og ud fra forhandlerens særordrenet bestemmes leveringsdagen. Denne leveringsdag kan ændres på særordrelagret. Følgende opdateres ved særordrelevering: Lagersaldoen på særordrelagret nedskrives. Pakkesedlen bogføres som varesalg og foreløbigt tilgodehavende på forhandleren. Udgavestammen opdateres med særordremængden for forhandleren. Pakkesedlen tilknyttes leveringsdagen på forhandlerens særordrenet. Hjemkaldelse Man kan ved forespørgsel på hjemkaldlesesprogram se hvilke udgaver, som skal hjemkaldes på hvilke dage. Man kan med en funktion generere en hjemkaldelse ved angivelse af fra/til dato, hvorved systemet udtrækker de udgaver, som skal hjemkaldes i den pågældende periode. Systemet svarer tilbage med antal forhandlere samt 50 % af den udlagte mængde pr udgave, hvilket kunne give en ide om hvorvidt det er en stor eller lille hjemkaldelse. På lukkede kunder hjemkaldelse hele sortimentet. Derefter kan hjemkaldelserne udskrives. Seddelnummeret vil være et 6-cifferet returordrenummer, samt et 2-cifferede løbenr pr forhandler (flere sedler til samme forhandler) og checkciffer. Man kan efter endt udskrift forespørge på en forhandleres hjemkaldelse (6-cifferede returordre) og dette nummer vil følge alt vedrørende denne hjemkaldelse. Returordren vil blive tilknyttet både leverings- og afhentningsdag på den pågældende net. Levering Man kan på et hvilket som helst tidspunkt udskrive diverse leveringspapirer ved angivelse af dato og net. Der foregår ingen opdatering i denne fase, idet system udelukkende finder de papirer (pakkesedler, særordre faktura og hjemkaldelser), som er tilknyttet. Reklamationer

6 Efter levering til forhandlerne kan man registrere følgende typer reklamationer: Modtagelse nægtet Pakkefejl Pakkefejl m. erstatningslevering Leveringsfejl Leveringsfejl m. erstatningslevering Fælles for alle typer reklamationer er, at man altid tager udgangspunkt i forhandlerens pakkeseddel. Dette betyder, at alle reklamationer vil blive opdateret på originalpakkesedlen, hvilket skulle forhindre dobbeltregistrering af reklamationer. Desuden vil alle reklamationsbilag få pakkesedlens dato og nummer efterfulgt af et løbenummer. Erstatningsleveringer vil blive udskrevet og behandlet som særordre, men til 0,00 kr. Forskellen på de enkelte typer reklamationer er dels hvad der skal registreres, og hvad der bliver opdateret: Type Antal Lager Udgavestamme Bemærkning Modtagelse nægtet Leveret Returlagret bliver opdateret via ORB Retur Pakkefejl Indtastes - Pakkefejl Pakkefejl m. erstatningslevering Indtastes Særordrelagret Pakkefejl og særordre Som pakkefejl + særdordre til 0 kr. Leveringsfejl Leveret - Leveringsfejl Leveringsfejl m. erstatningslevering Leveret Særordrelagret Leveringsfejl og særordre Som leveringsfejl + særordre til 0 kr. Antal (leveret eller indtastes) er det antal, som pakkesedlen vil vise ved forespørgsel. Dette kan altid ændres til det ønskede. Desuden kan man tekstet pakkesedlen med årsag o.lign. Vognsalg Man kan foretage lagerflytninger mellem f.eks. særordrelagret og de enkelte vogne. Derudover kan man indtaste de enkelte vognes notaer med registrering af notanummer, dato og forhandler. Efter end indtastning af bladkode, udgave og antal bekræftes notaen og følgende opdateres: Vognens lagersaldo reduceres Varesalg og foreløbigt tilgodehavende på forhandleren Særordre på forhandlerens udgavestamme. Forhandlerretur Efterhånden som returen kommer hjem, registreres denne enten via filer fra BK, scanningssystem, vægtlinie eller manuelt evt. fra WEB.

7 For manuel returbehandling indtastes/scanner seddelnr, hvorved forhandlerens 6-cifferede returordre fremkommer med kontonr o.s.v. udfyldt. Derefter indtastes/scanner publikation og udgavenr og antal. Efter færdigbehandling af sedlen bekræftes denne. Der bliver nu dannet et returbilag med returordrenr og seddelnr plus evt løbenr, hvis den samme seddel bliver registreret i flere omgange. Følgende opdateres: Returordren med den enkelte seddels returantal. D.v.s. på den 6-cifferede returordre findes alt retur registreret vedrørende denne hjemkaldelse. Både via import og manuelt. De enkelte registreringer findes som underbilag til ordren evt. med billed af scannet dokument. Returbilaget bogføres og lægges ind som foreløbig gæld til forhandleren. Udgavestammen opdateres med returantallet for forhandleren. Returlagersaldoen opskrives. Fra ISO modtages salgstal løbende, som således kan ligge til grund for returbehandlingen. Returreklamation Da den største del af returreklamationen vil blive foretaget efter afregning, skal man overveje følgende nøje før registrering: Skal forhandleren krediteres med det samme eller skal reklamtionen lægges ind til afregning ved næste fakturering (se forhandlerafregning). I forbindelse med returreklamationer findes en række forespørgsler til støtte i analysefasen. Med udgangspunkt i returordren, hvor man ser hele hjemkaldelsen med registreret returantal pr. udgave, kan man gå videre og forespørge på de enkelte retursedler og reklamationer vedrørende denne returordre. Derefter kan man indtaste reklamationstekst og antal på returordren og danne enten et kreditbilag til brug for indbetalingsudligning eller et reklamationsbilag til brug for næste forhandlerafregning. Forhandlerens udgavestamme opdateres med reklamationsantallet og bilaget bogføres enten som foreløbig eller faktisk gæld til forhandleren. Forhandlerafregning Forhandlerafregning - fakturering - kan foretages på valgfrie perioder. Alle pakkesedler, returnotaer og reklamationer vil være bogført som foreløbige tilgodehavender eller gæld. Når man således starter faktureringen pr. en dato, udtrækkes alle ikke tidligere fakturerede bilag med leverings- eller afleveringsdato op til den opgivne dato. Der dannes en faktura indeholdende samtlige bilag for perioden, som nu overføres fra foreløbig til faktiskt tilgodehavende. I forbindelse med fakturering faktureres eventuelt leveringsgebyr, minimumsdebitering og renter. Såfremt forhandleren har fakturakonto tilknyttet, vil fakturaen blive bogført på fakturakontoen. Der udskrives følgende: Faktura med notanummer momspligtigt, momsfrit, moms og ialt beløb med bladkodespecifikation af pakke- og leveringsreklamationer, samt minimumsdebitering. Første side vil indeholde betalingskort med fakturabeløb. Returspecifikation med al returregistrering og reklamation pr. notanummer og udgave. Her vil også udskrives eventuelle kommentarer fra indtastning af reklamationer.

8 Rentenota med specifikation af renteberegnede poster. Kontoudtog såfremt forhandlerens saldo ikke er i 0, når fakturaen dannes (betalingspåmindelse) Samtlige bilag vil komme i sekvens pr. fohandler, hvilket vil medføre at hele forhandlerkommunikationen i bogholderihenseende er overstået med denne kørsel. Fakturering foretages hver 14. dag, med EDI udveksling med Coop og andre kæder. Indbetaling Hvis forhandleren overføre det på indbetalingskortet anførte beløb vil fakturaen bliver udlignet, hvis ikke vil den blive udlignet delvist. Ved manuel registering kan indbetalinger automatiskt pares med åbne fakturaer, returkrediteringer og indbetalinger. Ved maskinelt eller PBS vil indbetalingskortets information blive anvendt De enkelte bilag vil blive påført en udligningsdato til brug for renteberegningen. Udgiverretur Efter eventuelle lagerflytninger mellem returlagret og særordre- eller distrinutionslagret, kan man ved opgivelse af afslutningsdato, danne en udgiverreturordre med de udgaver, som må returneres, med lagerbeholdningen pr. denne dato. Ved bekræftelse udskrives udgiverreturnota og følgende opdateres: Returlagrets lagersaldo nedskrives. Returnotaen indlægges på udgiveren. Beregning af miljøfaktura Beregning af returgebyr Udgiverafregning foretages per uge til udgivere der er med i ISPC-systemet ellers per måned. Udgiverafregning Ved modtagelse af udgiverfaktura lægges denne ind i systemet, som et indtastet bilag. De enkelte varemodtagelser vil være lagt ind som bilag, som varer der er leveret, men ikke faktureret. Ved fremkomst af udgiverfaktura, kan bede om et afregingsbilag med ej afregnede varemodtagelser og returneringer pr. en dato. Dette bilag kan således krydscheckes med udgiverens faktura og afvigelser kan registsreres med angivelse af hvorvidt ny afregning vil fremkomme eller ej. Ved bekræftelse vil de påførte bilag blive helt eller delvist overført fra modtaget ej faktureret til modtaget og kreditorgæld opdateres. Beregning af distributionsomkostninger. Sammen med udgiverreturberegningerne (incl miljø etc) beregnes den endelige udbetaling til udgiver. LedelsesInformationsSystem

9 Alle variable omkostninger fra ovenstående delsystemer samles op i et Ledelses Information System, og kombineret med diverse nøgletal kan DB med fuld fordeleing af omkostninger beregnes på forskellige niveauer f.eks. udgiver, kundegruppe o.s.v.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer

Læs mere

MANUAL. Debitorrykkere

MANUAL. Debitorrykkere MANUAL Debitorrykkere Version 1.0 Dato 02.05.2013 Indholdsfortegnelse 1 Forudsætninger... 3 2 Debitorrykker... 3 2.1 Opret og udskriv rykkere... 5 2.2 Proforma rykker... 5 3 Opsætning... 6 Side 2 af 6

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret

C5 Produktion. Produktion. Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret Produktion Nyt modul til håndtering af simpel produktion. Opdateret 28-03.2014 1 Ordrelinier Typisk udspringer en produktionsordre fra ordrelinierne i ordremodulet. Der er derfor indlagt funktionalitet

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.

Formålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr. Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Ændringer til Regnskabssystemet:

Ændringer til Regnskabssystemet: Ændringer til Regnskabssystemet: Generelt: Der er lavet nyt layout i alle skærmbilleder. Farveskalaen der er anvendt er ændret. De steder hvor der i øvrigt er lavet ændringer til layoutet, er dette nævnt

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Samleafregning Brugervejledning

Samleafregning Brugervejledning Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Butik Gavekort og Tilgodebevis Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel. Det er muligt at følge hvor

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1

STYKLISTER. Copyright Aesiras 2009 Side 1 Styklister gør det nemt at holde styr på hvilke varenumre, der indgår i en samlet pakke. Et eksempel på en stykliste kan være et sæt havemøbler. Der skal være stole eller bænke, et bord og måske nogle

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Minuba - C5 Integration Manual

Minuba - C5 Integration Manual Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning. Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Brugervejledning til Bogportalen.dk

Brugervejledning til Bogportalen.dk Brugervejledning til Bogportalen.dk - oprettelse og ajourføring af produktinformationer Side 1 af 16 Indhold 1. Hvad anvendes bogportalen til?... 3 2. Hvem har adgang til at oprette produkter?... 3 3.

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere