TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013"

Transkript

1 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0

2 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil:... 5 Drift... 5 Opladning... 5 Srhed... 5 Adfærd Excutive summery... 6 Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet... 7 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt?...0. Projektets rammer og tidsplan Projektperiode Projektberetning Dataindsamling... 5 Generelt...5 Test-en-elbil ambassadører...5 Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif...5 Testenelbil.dk Bloggen...5 Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes?...5 Opladning på arbejdspladsen?...6 Data på nedbrud af elbiler...6. Kommunikation... 7 Kommunikations indsats...7 Formidlingsplan...8. Bilag og dokumentation Underskrift og dato Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan... 0 Side

3 5. Bilag Nedbrudsstatistik jan-mar Bilag Formidlingsplan Bilag Elbilens fremtid Bilag 5 Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet... 5 Side

4 . Hvad er Projekt Test-en-elbil? Europas største projekt med elbiler Test-en-elbil er dansk og drives til daglig af CLEVER med støtte fra blandt andet Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Europas største forsøgsprojekt Test-en-elbil skal gøre Danmark klogere på elbilens placering og potentiale i vores samfund. Projektet drives af CLEVER med støtte fra en række partnere i det private erhvervsliv og af offentlige samarbejdspartnere herunder Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Test-en-elbil projektet samarbejder med landets førende på transport- og energiområdet både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere om projektets mange un resultater. Projektets data giver CLEVER og de forskellige partnere en unik viden om elbiler og opladning Projektet har opnået stor bevågenhed både politisk og i medierne og har modtaget over ansøgninger fra borgere i hele landet, der har meldt sig som testfamilier. Der stilles en række krav til de familier, der deltager, de skal fx allerede eje en bil, da projektet ønsker at skabe merbilisme. Som testkører får man stillet en elbil til rådighed i tre måneder, hvor bilen i det omfang, det kan lade sig gøre, skal indgå som husstandens primære bil. Testfamilierne bliver alle udstyret med en intelligent ladeboks fra CLEVER, der eksempelvis gør det muligt at tidsindstille opladningen af elbilen til det tidsrum, hvor strømmen i energinettet er grønnes I forsøgsprojektet et deltager danske kommuner, tre hospitaler i Region Hovedstaden og en række virksomheder. Projektet kører ca. to år i hvert område, hvor de i alt.600 testkørere bidrager aktivt til indsamlingen af viden om elbilens implementering i samfunde Der kører ca. 00 elbiler i projektregi. Projektets målsætninger er: at skabe et solidt datagrundlag via testkørernes personlige erfaringer om kørsel, brugsmønstre, og opladning at få indsigt i kørselsbehov og dermed hvilke konkrete transportbehov, elbiler reelt kan dække at indsamle viden og erfaringer i relation til elbilens betydning for energinettet at forstå den forureningsmæssige gevinst ved en elbil at få indsigt i, hvor og hvordan opladning i det offentlige rum foregår for at kvalitetssikre ladenetværket til elbiler Side

5 . Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil: For at undersøge projektets målsætninger er der opstillet 6 hypoteser fordelt i nedenstående kategorier:. Drift,. Opladning. Srhed. Adfærd Drift Der er opstillet 0 hypoteser til at besvare drift kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Opladning CO udledning Serviceomkostninger Rækkevidde Udetemperaturs indflydelse på energiforbrug og batterikapacitet Der er opstillet hypoteser til at besvare opladnings kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Srhed Intelligentopladning Kortlægning af testpiloteres ladecyklus Offentlig infrastruktur Der er opstillet hypoteser til at besvare srheds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Ulykkestatistik elbil vs. konventionel bil Hastighed elbil vs. konventionel bil Elbilens lydløshed Adfærd Der er opstillet 9 hypoteser til at besvare adfærds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Elbilens påvirkning på kørselsadfærd samt øvrige energiforbrug Test en elbil nedbryder fordomme Side 5

6 . Excutive summery Dette er kvartalsrapport nummer 8 ud af i alt kvartalsrapporter, der omhandler Test-en-elbil projekte Kvartalsrapporter er opdelt efter to afrapporteringstyper: en fuld opdatering af alle data og grafer som offentliggøres med juli og december rapporterne. Og en mindre afrapportering med opdatering af nyeste resultater uden opdatering af grafer, som offentliggøres med rapporterne i marts og september. I denne udgave af kvartalsrapporten sætter vi fokus på følgende områder: Vi har gennemført en undersøgelse blandt alle tidligere testpiloter. 587 respondenter har svaret, det er en svarprocent på 5 % Denne stikprøve er valid og vi kan med statistisk srhed sige at svarene i et 95 % konfidensinterval ligger på ±,9 blandt denne målgruppe. Følgende hypoteser er blevet opdateret i denne kvartalsrapport: (Resultater uddybes i næste afsnit) Drift:. opdaterede data på reduktion af drivmiddeludgifter. Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Opladning:. intelligent opladning. Opdateret med resultater fra Freja Friis PhD. projek. Hvor stor økonomisk kompensation skal der til før, testpiloter vil flytte deres forbrug? Opdateret med et niveau for kompensation..0 Kendskab til ladeinfrastruktur og om det virker. Opdateret med kendskab til APP og oversigtskort (ladeinfrastruktur), samt vurdering om aktuel skiltning er tilstrækkelig. Opladning på arbejdspladsen. Opdateret med data fra undersøgelse blandt testpiloter der har ladet på arbejdspladsen Srhed:. Testpiloternes opfattelse af elbilens lydløshed og dens indvirkning på trafiksrheden Adfærd:. TEEB indvirkning på øvrige elforbrug, opdateret med nye data.7 TEEB indvirkning på testpiloternes fordomme. Opdateret med nye data Desuden key finding af blogindlæg om, hvad testpiloterne mener der skal til før elbilen bliver en succes. Side 6

7 Generelle nyheder i CLEVER og Test-en-elbil Kommunikation og Formidlingsplan Der har i alt været omkring 6 artikler om Test-en-elbil projektet, hvor Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævn Følgende artikler blev bragt i. kvartal 0: Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Flere artikler er skrevet om delvejsseminar og konklusionerne herfra, herunder hvorfor skal elbilen oplades intelligent. Særskilt pressemeddelelse herom forventes i, da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden. Desuden videoblog på CLEVER.dk og Facebook om: Elbiler og vinterkørsel, set fra en testpilots perspektiv o En testpilot videoblogger om sine erfaringer med elbilen Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet DRIFT. reduktion af drivmiddeludgifter på en Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Der deltager i alt 6 Nissan Leaf i projektet Test-en-elbil. Disse elbiler har indbygget deres eget dataopsamlingssystem, og data kommer derfor fra det system, som CLEVER har udviklet til de såkaldte Trillinger ; Peugeot Ion, Mitsubishi imiev og Citroen C-Zero. Der har været en del udfald i dataopsamlingen, og det er derfor sparsomt med data. Side 7

8 Men ud fra det tilgængelige data er det fundet at energiforbruget pr kørt kilometer generelt er højere i en Nissan Leaf, end det er i en Trilling. Der er dog som nævnt få data for Nissan Leaf i forhold til Trillingerne, så dette resultat kan ændre sig. Det er heller testet, om der er forskel i de to resultater. OPLADNING. Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi har afsluttet sine studier med intelligent opladning med en empiri på 8 kvalitative interview med testfamilier. Projektet undersøger samspillet mellem smartgrid teknologier og husholdningers hverdagspraksisser. Helt specifikt, fokuserer projektet på hvordan elbiler og dynamiske elpriser influerer på danske husholdningers hverdagsliv og hvordan disse teknologier konstituerer og forandrer rutiner og forbrugsvaner i dagligdagen. Analysen viser at deltagelsen i de to projekter har betydet at samtlige test-piloter har flyttet dele af deres strømforbrug til om natten. Udover elbilen, forsøger alle familierne at flytte opvask, tøjvask og brug af tørretumbler til om natten, hvor net tariffen er laves Dette har bl.a. bevirket at henholdsvis morgen- og aftenrutiner er blevet ændret og flytte De nye former for kørselsadfærd i elbilen er bl.a. at testpiloterne kører flere småture i test-perioden. Elbilens begrænsede rækkevidde, har desuden medvirket til at testpiloterne har udviklet nye køreteknr til at minimere strømforbruge Generelt har testpiloterne fået en større bevidsthed om strømforbrug i forbindelse med køreafstande og rækkevidde. Samtlige testpiloter udtrykker stor tilfredshed omkring prøveforløbet og udtrykker sig positivt om den nye teknologi, men vil dog investere i en elbil i den nærmeste fremtid. Side 8

9 . 9 % af alle adspurgte testpiloter mener at mulighed for variable strømpriser i meget høj/høj grad vil ændre deres måde at forbruge strøm. Dog har % angivet at besparelsen i strømforbruget skal ligge mellem kr om året før de vil være villige til at ændre deres forbrug..0 - Brugerne anvender CLEVERS oversigtskort til at holde sig opdateret om den offentlige tilgængelige infrastruktur. 6 % kender til CLEVERS APP og 7 % har benyttet APP en. 6 % mener at der i meget høj/høj grad er brug for bedre/mere offentlig skiltning for at kunne finde frem til ladestationerne. SIKKERHED. - En af de store fordele ved elbilen er, at den er lydløs ved lave hastigheder på grund af den manglende motorstøj. Men det er samtidigt nævnt som et problem ved elbilen, da der kan være en hypotetisk mulighed for at især bløde trafikanter lægger mærke til, at man kommer kørende i elbilen. Blandt alle testpiloter har 7 % angivet at, det at bilen er lydløs har nogen betydning for deres følelse af srhed. Til gengæld er det fundet både i åbne besvarelser samt i en miniundersøgelse på bloggen, at det faktum at elbilen er lydløs har ændret deres opmærksomhed i trafn. Ovenstående viser at Elbilbrugere i højere grad er opmærksomme på trafn fordi de er bevidste om, at de kører i en lydløs bil og kører derfor mere forsigtigt i nærheden af bløde trafikanter. ADFÆRD. - Fra undersøgelse blandt alle testpiloter er det fundet at deltagelse i Test-en-elbil påvirker respondenternes fokus på energiforbrug også ud over elbilen. % har angivet at de tænker over hustanden øvrige forbrug i meget højere/ højere grad end før.. 69 % af alle testpiloter angiver at de i meget højere/ højere grad end før tænker energirigtig kørsel efter deltagelsen i projekte.6 - Testpiloterne har fordomme inden de bliver testpiloter. De omhandler alt fra køreregenskaber, rækkevidde til batteriets levetid. Særlig bilens kører egenskaber overrasker brugerne positivt, mens rækkevidden stadig er en udfordring for mange testpiloter % af alle testpiloter har angivet at deres fordomme i meget høj/høj grad er blevet mindre efter deltagelsen i test-en-elbil. Dermed sagt deres fordomme er blevet aflivet, men det viser at projektet har en positiv indflydelse på over halvdelen af testpiloterne Side 9

10 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt? Siden sidste kvartalsrapport er applikationen blevet udviklet til også at kunne håndtere de ansøgere til test-en-elbil, som endnu er udvalgt til at være testpiloter. Der ligger en stor gruppe af ansøgere i CLEVERs systemer, som det også er relevant at få til at svare spørgeskemaet, også selvom de bliver udvalgt og kommer til at svare på et afsluttende spørgeskema. I første omgang vil det være frivilligt for denne gruppe om de vil besvare spørgeskemae Hvis de herefter bliver udvalgt, vil der komme endnu en invitation, mens de vil høre noget, hvis der ligger en fuld besvarelse. For at teste systemet for denne nye gruppe ansøgere, er invitationer til at besvare spørgeskemaet sendt ud i mindre portioner, første gang i december og igen i januar. Pr. / var der sendt 777 links til denne gruppe fra CLEVER. Der skal sendes links til yderligere ca ansøgere før alle er invitere Efter en grundig gennemgang af data indsamlet pr. 7/ 0, blev et datasæt med før og efter besvarelser fra de samme 69 individer benyttet i resultaterne præsenteret her. Hvert individ har før selve SP scenarierne angivet en relevant købssituation (tidligere eller fremtidig) for husstanden, og denne har i flere tilfælde stor betydning for respondentens præferencer. Respondenten har kunnet vælge mellem 7 bilklasser, samt om det skulle være en ny eller brugt bil. Først blev respondenten spurgt om et bilkøb inden for de sidste 5 år og, hvis sådan et havde fundet sted, så blev der spurgt til om personen havde til hensigt at købe en bil inden for de næste fem. Et overblik over de angivne købssituationer er vist nedenfor. Variable Category Frequency Percent Purchase situation No recent or future car purchase Did purchase within the last five years Will purchase an extra car in the next five years 7.9 Will replace a current car in the next five years 8.7 Car class Mini Small 8.0 Medium 0 7. Medium 9 5. Large 7.9 MPV. Other 0.7 Car condition New 0.9 Used 0-5 years old 6. Used 5-0 years old 9.9 Da hvert individ har besvaret 8 valgsituationer i hver runde (før og efter erfaring med elbilen), består datasættet af 590 ( x 8 x 69) stated choice observationer. Resultatet af estimering af modellen er præsenteret i nedenstående tabel. Hvis en parameter var signifikant forskellig mellem runde og runde, er den samme parameter benyttet i begge runder. Side 0

11 Før (generisk hvis ingen tal Parameter i diskret valgmodel i efter kolonnen) Efter Enhed Værdi Rob. t-test Værdi Rob. t-test Købspris DKK Omkostning til drivmiddel, El DKK/km Omkostning til drivmiddel, Konventionel DKK/km Rækkevidde, El 00 km Rækkevidde, Konventionel 00 km CO udledning per km, El 00 g/km CO udledning per km, Konventionel 00 g/km Tophastighed (0-0km/t) 00 km/h Tophastighed (0-60km/t) 00 km/h Tophastighed (over 60km/t) 00 km/h Antal Batteristationer, El Antal/ Batteriets levetid, El km Mulighed for opladning på arbejdsplads, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre og ved togstationer, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre, El dummy Offentlig opladning muligt ved togstationer, El dummy Heterogeneitet i attributter Købspris * brugt bil Mini bilklasse Lille bilklasse Medium bilklasse Rækkevidde * flerbilshusstand (EL) Antal batteristationer * flerbilshusstand Mulighed for opladning på arbejdsplads * afstand til arbejde > 0km Heterogeneitet i alternativet Mini bilklasse (El) Lille bilklasse (El).07.8 Medium bilklasse (El) Flerbilshusstand (El) Reference bilklasse er brugt (0-5år), (El) Reference bilklasse er brugt (5-0år), (El) Respondent er Mand (El) Respondent har angivet referencekøb (El) 0.6. ASC (El) SIGMA (El) Skala (runde/runde) * *H0: forskellige fra. Number of estimated parameters: 8 Sample size: 590 Final log-likelihood: De estimerede fortegn er som forvente For eksempel er der negativt fortegn for parameteren for købspris, idet en højere købspris, vil medføre lavere nytte for respondenten, hvorimod alle parametre der beskriver opladningsmuligheder for elbil er positive idet de beskriver forbedringer. Vigtigheden af købspris er tydeligvis forskellig for forskellige segmenter. Den marginale ændring i nytten er større for respondenter, der har angivet et brugtbilskøb ( ), end personer, der har angivet et nybilskøb (-0.709). Derudover er købsprisen tilsyneladende vigtigere for personer der har angivet en lille bil som referencekøb, end personer, der har angivet en stor bil. Omvendt indikerer resultatet, at respondenter, der har angivet en lille bil har større præferencer for elbilen end respondenter, der har angivet en stor bil. Hustanden er angivet som en flerbilshusstand, hvis det angivne referencebilkøb vedrører bil nummer eller flere i husstanden. Hvis husstanden har adgang til en konventionel bil, som kan tage de lange ture, burde det være letter at vælge en elbil, som en yderligere bil i husstanden. Det fremgår af Side

12 resultaterne at for enkeltbilshusstande er den marginale ændring af nytten for ændring i rækkevidde 0.89 og.86 for hhv. runde og runde, hvorimod den kun er 0.67 ( ) og 0.78 ( ) for flerbilshusstande. For begge segmenter er der altså sket en stigning, hvor den dog klart er størst for enkeltbilshusstande. Efter testperioden er det tilsyneladende mere klart for respondenterne at det er svært at få dækket husstandens kørselsbehov, hvis den eneste bil i husstanden er en elbil. Før testperioden har personer i flerbilshusstande meget lavere forventning til vigtigheden af antallet af batteristationer end personer i enkeltbilshusstande (0.9 vs..0). Her er der imidlertid ingen signifikant forskel på de to segmenter i anden runde. Den marginale ændring af nytten for ændringer af tophastigheden er større ved lave hastigheder, hvilket er vist ved at parameteren for tophastighed op til 0km/t er.7 i første runde, mens den falder til. for tophastigheder mellem 0km/t og 60 km/t og yderligere til 0. for hastigheder over 60km/ I anden runde stiger parameter for hastigheder under 0km/t til 6.0, mens værdien falder og bliver insignifikant for de andre intervaller God læselyst, CLEVER A/S og Teamet bag Test-en-elbil. Side

13 . Projektets rammer og tidsplan 98 elbiler i projektet, kommuner, 8 virksomheder. okt- KAL 7 VAR 7 NÆK 7 SE HOK 7 Region H nov- NYK 7 SØK 7 AAB 7 VBK GEK 7 6 dec- ESK 7 SOK 7 ÅHK 7 FAX 8 NRF 8 AAL 8 VKK. 6 Seas Nve jan- KAL 8 FMK 7 Siemens 6 VAR NÆK 8 SE 5 HOK 8 8 feb- NYK 8 SØK 8 VBK 7 AAB GEK 8 Region H 8 mar- ESK 8 SOK 8 ÅHK 8 VKK 7 SE 6 Siemens 7 Seas Nve apr- FMK 8 Siemens 7 SE 6 maj- SØK 8 VBK 8 Region H jun- VKK 8 Seas Nve 5 jul- Siemens 8 SE 7 aug- Region H sep- Seas Nve 6 okt- SE 7 Nov- feb - Region H 5 Region H 6 Side

14 5. Projektperiode Projektets startdato: 5..0 (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato..00 (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår/Sommer 0 6. Projektberetning Projekter der er i gang Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup Afsluttet Aalborg Afsluttet Faxe Afsluttet Nordfyn 6..0 Forventet slutdato mar. 0 Varde 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Kalundborg Afsluttet Nyborg..0 Forventet slutdato apr. 0 Næstved 9..0 Forventet slutdato apr. 0 Sønderborg 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Holbæk.5.0 Forventet slutdato maj 0 Aabenraa Forventet slutdato maj 0 Esbjerg Forventet slutdato maj 0 Gentofte.5.0 Forventet slutdato maj 0 Århus Forventet slutdato jun. 0 Fredericia Middelfart.6.0 Forventet slutdato jun. 0 Sorø Forventet slutdato jun. 0 Vejen Billund Forventet slutdato aug. 0 Vejle Kolding Forventet slutdato aug. 0 Gribskov (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hillerød (RH) 6..0 Forventet slutdato maj 0 Fredensborg (RH)..0 Forventet slutdato maj 0 Virksomheder Siemens Forventet slutdato ok 0 Alka..0 Forventet slutdato dec. 0 Norden..0 Forventet slutdato dec. 0 SE 6..0 Forventet slutdato jan. 0 Seas Nve Forventet slutdato jan. 0 Rigshospitalet (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hvidovre Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Herlev Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 * Region Hovedstaden (RH) Side

15 0. Dataindsamling Generelt Der er opdateret datamateriale i følgende hypoteser:.,.,.,.0,.,.,.,.7 Der er svaret på følgende hypoteser:.0-.,.5-.6,.7-.0,.0-.8,.0,.,.-.7 Test-en-elbil ambassadører Projektet benytter sig af kendte personligheder, både lokalt og nationalt, til at fremme elbilerne. Ambassadørerne deltager i projektet på lige vilkår som alle andre og er fordelt på både trillinger og Nissan Leaf. Projektet har gode erfaringer fra mange andre testpiloter. Derfor bredes deltagelsen i projektet ud til et udvalg af kendte og interesserede personer. Der er krav om specielle aftaler, såsom at de skal bringe artikler eller andet i testperioden. Formålet er, at disse personer skal kunne tale godt om elbilerne og derved via deres position i samfundet få budskabet ud til flere. Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif Delprojektet sammen med Energiselskabet SE er nu overstået og alle 8 testfamilier afleverede bilerne i sidste kvartal. CLEVER har modtaget resultater fra Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi, der har analyseret på sin empiri (8 kvalitative interview med testfamilier). Ligeledes er der foretaget nye interview med familier fra en højere indkomstgruppe. Resultater er vedhæftet som bilag. Testenelbil.dk Bloggen Vi har i den forgangne periode sat fokus hvad der skal til før elbilen bliver en succes, opladning på arbejdspladsen samt på vinterkørsel. Via bloggen har vi drøftet mulige fordele, ulemper, fremtidige udfordringer samt fif til kørsel i elbilerne i en kold periode. Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes? Rækkevidde og prisen på elbilen er de hyppigste barrierer for at ville investere i en elbil, og derfor bliver testpiloterne spurgt om hvad de mener der skal til for at øge efterspørgslen og få producenterne til at sætter gang i en masseproduktion af elbiler? Mulige bud kunne være: Intelligent opladning: Ekstra økonomisk besparelse for bilejeren i form af billigere strøm til elbilen Lovgivning: Øget CO -afgift for særligt forurenede biler og ev en tilskudsordning ved køb af grønne mobilitetsløsninger Kommuner: Den offentlige vognpark vil i videst muligt omfang omfatte eldrevne løsninger Infrastruktur: Opsætning af flere hurtiglade-stationer til at mindske usrheden, når man krydser Danmark Side 5

16 Testpiloterne svarer meget samstemmende Økonomi o Prisen på elbiler skal ned, drifts omkostningerne skal gøres mere gennemsigtige, mulighed for leasing modeller så bilen kan testes uden det store tab. Prisen på el skal ned. Kort sagt det skal være fordelagtigt at tænke Co besparende, når der købes en ny bil. Rækkevidde o Række vidden på batteriet skal øges, flere ladestandere nær motorvejen Komfort o Anhængertræk, større bil med plads til hele familien og bagage, varme i bilen uden det påvirker rækkevidden Opladning på arbejdspladsen? Nogle testpiloter har langt til arbejde, og det har derfor været nødvendigt at lade på arbejdspladsen. For at undersøge hypotesen om, at det er uproblematisk at lade på arbejdspladsen, har vi via bloggen bedt testpiloter, der har ladet mere end gange på deres arbejdsplads, om at besvare et spørgeskema. Det skal belyse om testpiloterne har oplevet udfordringer med at lade på deres arbejdsplads. Vi har modtaget besvarelser. Resultaterne er som følger: 87 % har ladet med nødkablet, % via opstillet ladeboks 65 % har mellem 0-50 km samlet til/fra arbejde, 5 % har over 50 km Større rækkevidde (6 %), nødvendighed (5 %) og økonomisk besparelse ( %) er de primære grunde til respondenterne har opladet på arbejdspladsen 87 % har angivet det var let at overtale arbejdsgiver til at måtte lade. (flertallet primært for at styrke grøn profil, eller fordi der var tale om en begrænset periode) Data på nedbrud af elbiler Der har i første kvartal 0 været 78 nedbrud på elbilerne i Test-en-elbil projekte Nedbrud er fordelt på følgende måde: Afladt V batteri 65 Mekaniske skader Trafikuheld 0 Brugerfejl, tørkørsel 7 Ukendt Falck har været tilkaldt i alle tilfælde af nedbrud eller skader. Se detaljerne for nedbrud i bilag. Afladt V batteri Der er fortsat udfordringer med afladning på V batteriet, hvilket stadig skyldes vores måleudstyr i elbilen. Mekaniske skader De mekaniske skader fordeler sig på: Høj hyletone, fejl i instrument Side 6

17 Ukendt o Pumpe skiftet Cutback efter få km (henholder sig kun til Citroën C EVIE) o Balancering af batteripakke Nedsat bremsekraft o Fejl slettet i bilens computer Der kunne konstateres nogen fejl, da den blev kontrolleret på værksted Brugerfejl Brugerfejl omfatter syv tilfælde af tørkørsel. Elbilerne fungerer fortsat upåklageligt og testpiloterne nyder godt af driftssrheden.. Kommunikation Kommunikations indsats CLEVER A/S og Test-en-elbil understøtter Trafikstyrelsens Kør Grønt kampagne, idet Kør Grønt råd og folder deles med testpiloterne i projekte Kør Grønt kampagnen, der har til formål at få bilister i konventionelle biler til at spare på brændstoffet, giver også rigtig god mening i projekt Test-en-elbil. Det er lige så vigtigt at tænke over kørestil og elforbrug i en elbil og dermed udnytte elbilens potentiale fuldt ud. De samme gode råd fra kampagnen kan således anvendes i elbilerne. CLEVER A/S nævner Trafikstyrelsen og Energistyrelsen i alle artikler vi interviews til og alle pressemeddelelser vi udsender. Vi har denne gang målt på:. Antal artikler for de seneste måneder på TEEB. Antal omtaler i forskellige medier Omtale af Test-en-elbil i perioden I alt fra alle medier: 6 omtaler Landsdækkende dagblade () Regionale dagblade () Lokale ugeaviser (9) Fagblade og magasiner () Webkilder (8) Radio- og TV-indslag () Omtale af Test-en-elbil og Energistyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Side 7

18 Omtale af Test-en-elbil og Trafikstyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Uddrag af de centrale artikler der er bragt i Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Pressemeddelelse om hvorfor skal elbilen oplades intelligent afventer da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden Formidlingsplan I projektet arbejdes der ud fra en række hypoteser, som vi løbende får resultater på. Disse resultater er tilgængelige i denne rapport og udvalgte resultater offentliggøres ligeledes i udvalgte pressemeddelelser eller i andet relevant medie.. Bilag og dokumentation Bilag Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version Bilag Nedbrudsstatistik jan- marts 0 Bilag Formidlingsplan testenelbil.dk Bilag elbilens fremtid - Blogtema Bilag 5 Resultater fra Freja Friis (SBI) kvalitativt studie intelligent opladning Sønderborg/aabenraa. Underskrift og dato Dato: Adm. Dir., Lars Bording Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 8

19 Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Side 9

20 . Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Projekt testenelbil.dk er i gang med at blive rullet ud til alle de 0 kommuner, der skal deltage i projekte I hver kommune skriftes der testpiloter hver tredje måned, hvilket betyder, at datamængden i projektet hele tiden bliver større, og vi kan derfor begynde at sikre valide konklusioner på forskellige områder. Vi har t fire væsentlige områder, hvor vi vil lægge vores kræfter i forhold til at konkludere på de data, vi får i projekte Under hvert af de fire områder opsætter vi forskellige hypoteser. Hypoteserne repræsenterer de spørgsmål vi gerne vil have svar på i forbindelse med projekte De fire områder er:. Drift - En af de store fordele ved elbilen er, at den er billigere i drift, og at den udleder mindre CO.. Intelligent opladning - For at elbilerne skal betyde store udbygninger af elnettet, og for at kunne udnytte den fluktuerende vindmøllestrøm bedst muligt, skal elbilerne lade intelligen. Srhed - Elbilerne er lydløse ved lave hastigheder, hvilket kan give problemer med især gående og cyklister hører dem komme. Samtidig vil en energirigtig kørsel give en lavere gennemsnitshastighed, hvilket kan føre til lavere ulykkesstatistik.. Adfærd - Folk ændrer adfærd, når de kører elbil. Det har kun indflydelse på deres kørestil, men på deres generelle energiforbrug. Skemaet nedenfor viser de fire områder med tilhørende hypoteser. De viste hypoteser er dem, der indtil videre er planlag Dette vil være et dynamisk dokument, hvor vi tilføjer flere hypoteser efterhånden som behovene ændrer sig, og vi bliver klogere på elbiler, det omkringliggende marked og input fra interessenter mv. Det er også beskrevet nedenfor, hvad baggrunden for hypoteserne er, samt hvordan, og af hvem, de vil blive teste Farvede felter i skemaet viser, hvornår de første resultater kan forventes. Da datagrundlaget, som tidligere nævnt, bliver større og større vil hypoteserne blive testet og valideret kontinuerligt gennem hele forsøgets levetid. Listen af hypoteser er derfor endelig, da der også kontinuert opstår nye spørgsmål eller nye vinkler på samme spørgsmål, der skal belyses. Hypoteserne er delt op efter emner, og til hvert emne er der beskrevet forskellige hypoteser, der vil blive teste Nogle hypoteser passer til flere emner, ved disse vil der være angivet flere hypotesenumre. Nedenstående tidsplan viser ligeledes, at vi i takt med at belyse og konkludere på baggrund af en hypotese, vil fortætte hypotesen og grave dybere i data for at udtømme det enkelte emne. De første hypoteser og konklusioner der er fremsendt særskilt, vil være på et overordnet plan og vi vil løbende fylde mere viden, data og mængde på de enkelte hypoteser for at konkludere yderligere og dybere. Det er vores plan at fremlægge nye grafer og konklusioner på forskellige områder, jf. skemaet nedenfor, ved afslutningen af hvert kvartal. På denne måde vil alle interessenter kunne følge med i de erfaringer vi gør os i projekte Side 0

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger. DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SYDENERGI a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S August 2009 Slutrapport for PSO projekt 2006 1 6320. Rapporten

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Hastighedsstrategi 2010 2012

Hastighedsstrategi 2010 2012 Dokumentet er senest opdateret i april 2010 Dokumentet er ikke endeligt! RESUMÉ Handling fører til holdning. Det er grundtanken bag fartstrategien fra 2010 frem. Det er således en strategi som skal aktivere

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen På vej mod job? En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværende, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen Tom Bødker Hansen, Kim Sørensen & Gitte Vedel August 2003 Arbejdsliv

Læs mere