TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013"

Transkript

1 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0

2 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil:... 5 Drift... 5 Opladning... 5 Srhed... 5 Adfærd Excutive summery... 6 Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet... 7 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt?...0. Projektets rammer og tidsplan Projektperiode Projektberetning Dataindsamling... 5 Generelt...5 Test-en-elbil ambassadører...5 Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif...5 Testenelbil.dk Bloggen...5 Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes?...5 Opladning på arbejdspladsen?...6 Data på nedbrud af elbiler...6. Kommunikation... 7 Kommunikations indsats...7 Formidlingsplan...8. Bilag og dokumentation Underskrift og dato Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan... 0 Side

3 5. Bilag Nedbrudsstatistik jan-mar Bilag Formidlingsplan Bilag Elbilens fremtid Bilag 5 Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet... 5 Side

4 . Hvad er Projekt Test-en-elbil? Europas største projekt med elbiler Test-en-elbil er dansk og drives til daglig af CLEVER med støtte fra blandt andet Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Europas største forsøgsprojekt Test-en-elbil skal gøre Danmark klogere på elbilens placering og potentiale i vores samfund. Projektet drives af CLEVER med støtte fra en række partnere i det private erhvervsliv og af offentlige samarbejdspartnere herunder Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Test-en-elbil projektet samarbejder med landets førende på transport- og energiområdet både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere om projektets mange un resultater. Projektets data giver CLEVER og de forskellige partnere en unik viden om elbiler og opladning Projektet har opnået stor bevågenhed både politisk og i medierne og har modtaget over ansøgninger fra borgere i hele landet, der har meldt sig som testfamilier. Der stilles en række krav til de familier, der deltager, de skal fx allerede eje en bil, da projektet ønsker at skabe merbilisme. Som testkører får man stillet en elbil til rådighed i tre måneder, hvor bilen i det omfang, det kan lade sig gøre, skal indgå som husstandens primære bil. Testfamilierne bliver alle udstyret med en intelligent ladeboks fra CLEVER, der eksempelvis gør det muligt at tidsindstille opladningen af elbilen til det tidsrum, hvor strømmen i energinettet er grønnes I forsøgsprojektet et deltager danske kommuner, tre hospitaler i Region Hovedstaden og en række virksomheder. Projektet kører ca. to år i hvert område, hvor de i alt.600 testkørere bidrager aktivt til indsamlingen af viden om elbilens implementering i samfunde Der kører ca. 00 elbiler i projektregi. Projektets målsætninger er: at skabe et solidt datagrundlag via testkørernes personlige erfaringer om kørsel, brugsmønstre, og opladning at få indsigt i kørselsbehov og dermed hvilke konkrete transportbehov, elbiler reelt kan dække at indsamle viden og erfaringer i relation til elbilens betydning for energinettet at forstå den forureningsmæssige gevinst ved en elbil at få indsigt i, hvor og hvordan opladning i det offentlige rum foregår for at kvalitetssikre ladenetværket til elbiler Side

5 . Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil: For at undersøge projektets målsætninger er der opstillet 6 hypoteser fordelt i nedenstående kategorier:. Drift,. Opladning. Srhed. Adfærd Drift Der er opstillet 0 hypoteser til at besvare drift kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Opladning CO udledning Serviceomkostninger Rækkevidde Udetemperaturs indflydelse på energiforbrug og batterikapacitet Der er opstillet hypoteser til at besvare opladnings kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Srhed Intelligentopladning Kortlægning af testpiloteres ladecyklus Offentlig infrastruktur Der er opstillet hypoteser til at besvare srheds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Ulykkestatistik elbil vs. konventionel bil Hastighed elbil vs. konventionel bil Elbilens lydløshed Adfærd Der er opstillet 9 hypoteser til at besvare adfærds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Elbilens påvirkning på kørselsadfærd samt øvrige energiforbrug Test en elbil nedbryder fordomme Side 5

6 . Excutive summery Dette er kvartalsrapport nummer 8 ud af i alt kvartalsrapporter, der omhandler Test-en-elbil projekte Kvartalsrapporter er opdelt efter to afrapporteringstyper: en fuld opdatering af alle data og grafer som offentliggøres med juli og december rapporterne. Og en mindre afrapportering med opdatering af nyeste resultater uden opdatering af grafer, som offentliggøres med rapporterne i marts og september. I denne udgave af kvartalsrapporten sætter vi fokus på følgende områder: Vi har gennemført en undersøgelse blandt alle tidligere testpiloter. 587 respondenter har svaret, det er en svarprocent på 5 % Denne stikprøve er valid og vi kan med statistisk srhed sige at svarene i et 95 % konfidensinterval ligger på ±,9 blandt denne målgruppe. Følgende hypoteser er blevet opdateret i denne kvartalsrapport: (Resultater uddybes i næste afsnit) Drift:. opdaterede data på reduktion af drivmiddeludgifter. Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Opladning:. intelligent opladning. Opdateret med resultater fra Freja Friis PhD. projek. Hvor stor økonomisk kompensation skal der til før, testpiloter vil flytte deres forbrug? Opdateret med et niveau for kompensation..0 Kendskab til ladeinfrastruktur og om det virker. Opdateret med kendskab til APP og oversigtskort (ladeinfrastruktur), samt vurdering om aktuel skiltning er tilstrækkelig. Opladning på arbejdspladsen. Opdateret med data fra undersøgelse blandt testpiloter der har ladet på arbejdspladsen Srhed:. Testpiloternes opfattelse af elbilens lydløshed og dens indvirkning på trafiksrheden Adfærd:. TEEB indvirkning på øvrige elforbrug, opdateret med nye data.7 TEEB indvirkning på testpiloternes fordomme. Opdateret med nye data Desuden key finding af blogindlæg om, hvad testpiloterne mener der skal til før elbilen bliver en succes. Side 6

7 Generelle nyheder i CLEVER og Test-en-elbil Kommunikation og Formidlingsplan Der har i alt været omkring 6 artikler om Test-en-elbil projektet, hvor Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævn Følgende artikler blev bragt i. kvartal 0: Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Flere artikler er skrevet om delvejsseminar og konklusionerne herfra, herunder hvorfor skal elbilen oplades intelligent. Særskilt pressemeddelelse herom forventes i, da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden. Desuden videoblog på CLEVER.dk og Facebook om: Elbiler og vinterkørsel, set fra en testpilots perspektiv o En testpilot videoblogger om sine erfaringer med elbilen Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet DRIFT. reduktion af drivmiddeludgifter på en Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Der deltager i alt 6 Nissan Leaf i projektet Test-en-elbil. Disse elbiler har indbygget deres eget dataopsamlingssystem, og data kommer derfor fra det system, som CLEVER har udviklet til de såkaldte Trillinger ; Peugeot Ion, Mitsubishi imiev og Citroen C-Zero. Der har været en del udfald i dataopsamlingen, og det er derfor sparsomt med data. Side 7

8 Men ud fra det tilgængelige data er det fundet at energiforbruget pr kørt kilometer generelt er højere i en Nissan Leaf, end det er i en Trilling. Der er dog som nævnt få data for Nissan Leaf i forhold til Trillingerne, så dette resultat kan ændre sig. Det er heller testet, om der er forskel i de to resultater. OPLADNING. Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi har afsluttet sine studier med intelligent opladning med en empiri på 8 kvalitative interview med testfamilier. Projektet undersøger samspillet mellem smartgrid teknologier og husholdningers hverdagspraksisser. Helt specifikt, fokuserer projektet på hvordan elbiler og dynamiske elpriser influerer på danske husholdningers hverdagsliv og hvordan disse teknologier konstituerer og forandrer rutiner og forbrugsvaner i dagligdagen. Analysen viser at deltagelsen i de to projekter har betydet at samtlige test-piloter har flyttet dele af deres strømforbrug til om natten. Udover elbilen, forsøger alle familierne at flytte opvask, tøjvask og brug af tørretumbler til om natten, hvor net tariffen er laves Dette har bl.a. bevirket at henholdsvis morgen- og aftenrutiner er blevet ændret og flytte De nye former for kørselsadfærd i elbilen er bl.a. at testpiloterne kører flere småture i test-perioden. Elbilens begrænsede rækkevidde, har desuden medvirket til at testpiloterne har udviklet nye køreteknr til at minimere strømforbruge Generelt har testpiloterne fået en større bevidsthed om strømforbrug i forbindelse med køreafstande og rækkevidde. Samtlige testpiloter udtrykker stor tilfredshed omkring prøveforløbet og udtrykker sig positivt om den nye teknologi, men vil dog investere i en elbil i den nærmeste fremtid. Side 8

9 . 9 % af alle adspurgte testpiloter mener at mulighed for variable strømpriser i meget høj/høj grad vil ændre deres måde at forbruge strøm. Dog har % angivet at besparelsen i strømforbruget skal ligge mellem kr om året før de vil være villige til at ændre deres forbrug..0 - Brugerne anvender CLEVERS oversigtskort til at holde sig opdateret om den offentlige tilgængelige infrastruktur. 6 % kender til CLEVERS APP og 7 % har benyttet APP en. 6 % mener at der i meget høj/høj grad er brug for bedre/mere offentlig skiltning for at kunne finde frem til ladestationerne. SIKKERHED. - En af de store fordele ved elbilen er, at den er lydløs ved lave hastigheder på grund af den manglende motorstøj. Men det er samtidigt nævnt som et problem ved elbilen, da der kan være en hypotetisk mulighed for at især bløde trafikanter lægger mærke til, at man kommer kørende i elbilen. Blandt alle testpiloter har 7 % angivet at, det at bilen er lydløs har nogen betydning for deres følelse af srhed. Til gengæld er det fundet både i åbne besvarelser samt i en miniundersøgelse på bloggen, at det faktum at elbilen er lydløs har ændret deres opmærksomhed i trafn. Ovenstående viser at Elbilbrugere i højere grad er opmærksomme på trafn fordi de er bevidste om, at de kører i en lydløs bil og kører derfor mere forsigtigt i nærheden af bløde trafikanter. ADFÆRD. - Fra undersøgelse blandt alle testpiloter er det fundet at deltagelse i Test-en-elbil påvirker respondenternes fokus på energiforbrug også ud over elbilen. % har angivet at de tænker over hustanden øvrige forbrug i meget højere/ højere grad end før.. 69 % af alle testpiloter angiver at de i meget højere/ højere grad end før tænker energirigtig kørsel efter deltagelsen i projekte.6 - Testpiloterne har fordomme inden de bliver testpiloter. De omhandler alt fra køreregenskaber, rækkevidde til batteriets levetid. Særlig bilens kører egenskaber overrasker brugerne positivt, mens rækkevidden stadig er en udfordring for mange testpiloter % af alle testpiloter har angivet at deres fordomme i meget høj/høj grad er blevet mindre efter deltagelsen i test-en-elbil. Dermed sagt deres fordomme er blevet aflivet, men det viser at projektet har en positiv indflydelse på over halvdelen af testpiloterne Side 9

10 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt? Siden sidste kvartalsrapport er applikationen blevet udviklet til også at kunne håndtere de ansøgere til test-en-elbil, som endnu er udvalgt til at være testpiloter. Der ligger en stor gruppe af ansøgere i CLEVERs systemer, som det også er relevant at få til at svare spørgeskemaet, også selvom de bliver udvalgt og kommer til at svare på et afsluttende spørgeskema. I første omgang vil det være frivilligt for denne gruppe om de vil besvare spørgeskemae Hvis de herefter bliver udvalgt, vil der komme endnu en invitation, mens de vil høre noget, hvis der ligger en fuld besvarelse. For at teste systemet for denne nye gruppe ansøgere, er invitationer til at besvare spørgeskemaet sendt ud i mindre portioner, første gang i december og igen i januar. Pr. / var der sendt 777 links til denne gruppe fra CLEVER. Der skal sendes links til yderligere ca ansøgere før alle er invitere Efter en grundig gennemgang af data indsamlet pr. 7/ 0, blev et datasæt med før og efter besvarelser fra de samme 69 individer benyttet i resultaterne præsenteret her. Hvert individ har før selve SP scenarierne angivet en relevant købssituation (tidligere eller fremtidig) for husstanden, og denne har i flere tilfælde stor betydning for respondentens præferencer. Respondenten har kunnet vælge mellem 7 bilklasser, samt om det skulle være en ny eller brugt bil. Først blev respondenten spurgt om et bilkøb inden for de sidste 5 år og, hvis sådan et havde fundet sted, så blev der spurgt til om personen havde til hensigt at købe en bil inden for de næste fem. Et overblik over de angivne købssituationer er vist nedenfor. Variable Category Frequency Percent Purchase situation No recent or future car purchase Did purchase within the last five years Will purchase an extra car in the next five years 7.9 Will replace a current car in the next five years 8.7 Car class Mini Small 8.0 Medium 0 7. Medium 9 5. Large 7.9 MPV. Other 0.7 Car condition New 0.9 Used 0-5 years old 6. Used 5-0 years old 9.9 Da hvert individ har besvaret 8 valgsituationer i hver runde (før og efter erfaring med elbilen), består datasættet af 590 ( x 8 x 69) stated choice observationer. Resultatet af estimering af modellen er præsenteret i nedenstående tabel. Hvis en parameter var signifikant forskellig mellem runde og runde, er den samme parameter benyttet i begge runder. Side 0

11 Før (generisk hvis ingen tal Parameter i diskret valgmodel i efter kolonnen) Efter Enhed Værdi Rob. t-test Værdi Rob. t-test Købspris DKK Omkostning til drivmiddel, El DKK/km Omkostning til drivmiddel, Konventionel DKK/km Rækkevidde, El 00 km Rækkevidde, Konventionel 00 km CO udledning per km, El 00 g/km CO udledning per km, Konventionel 00 g/km Tophastighed (0-0km/t) 00 km/h Tophastighed (0-60km/t) 00 km/h Tophastighed (over 60km/t) 00 km/h Antal Batteristationer, El Antal/ Batteriets levetid, El km Mulighed for opladning på arbejdsplads, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre og ved togstationer, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre, El dummy Offentlig opladning muligt ved togstationer, El dummy Heterogeneitet i attributter Købspris * brugt bil Mini bilklasse Lille bilklasse Medium bilklasse Rækkevidde * flerbilshusstand (EL) Antal batteristationer * flerbilshusstand Mulighed for opladning på arbejdsplads * afstand til arbejde > 0km Heterogeneitet i alternativet Mini bilklasse (El) Lille bilklasse (El).07.8 Medium bilklasse (El) Flerbilshusstand (El) Reference bilklasse er brugt (0-5år), (El) Reference bilklasse er brugt (5-0år), (El) Respondent er Mand (El) Respondent har angivet referencekøb (El) 0.6. ASC (El) SIGMA (El) Skala (runde/runde) * *H0: forskellige fra. Number of estimated parameters: 8 Sample size: 590 Final log-likelihood: De estimerede fortegn er som forvente For eksempel er der negativt fortegn for parameteren for købspris, idet en højere købspris, vil medføre lavere nytte for respondenten, hvorimod alle parametre der beskriver opladningsmuligheder for elbil er positive idet de beskriver forbedringer. Vigtigheden af købspris er tydeligvis forskellig for forskellige segmenter. Den marginale ændring i nytten er større for respondenter, der har angivet et brugtbilskøb ( ), end personer, der har angivet et nybilskøb (-0.709). Derudover er købsprisen tilsyneladende vigtigere for personer der har angivet en lille bil som referencekøb, end personer, der har angivet en stor bil. Omvendt indikerer resultatet, at respondenter, der har angivet en lille bil har større præferencer for elbilen end respondenter, der har angivet en stor bil. Hustanden er angivet som en flerbilshusstand, hvis det angivne referencebilkøb vedrører bil nummer eller flere i husstanden. Hvis husstanden har adgang til en konventionel bil, som kan tage de lange ture, burde det være letter at vælge en elbil, som en yderligere bil i husstanden. Det fremgår af Side

12 resultaterne at for enkeltbilshusstande er den marginale ændring af nytten for ændring i rækkevidde 0.89 og.86 for hhv. runde og runde, hvorimod den kun er 0.67 ( ) og 0.78 ( ) for flerbilshusstande. For begge segmenter er der altså sket en stigning, hvor den dog klart er størst for enkeltbilshusstande. Efter testperioden er det tilsyneladende mere klart for respondenterne at det er svært at få dækket husstandens kørselsbehov, hvis den eneste bil i husstanden er en elbil. Før testperioden har personer i flerbilshusstande meget lavere forventning til vigtigheden af antallet af batteristationer end personer i enkeltbilshusstande (0.9 vs..0). Her er der imidlertid ingen signifikant forskel på de to segmenter i anden runde. Den marginale ændring af nytten for ændringer af tophastigheden er større ved lave hastigheder, hvilket er vist ved at parameteren for tophastighed op til 0km/t er.7 i første runde, mens den falder til. for tophastigheder mellem 0km/t og 60 km/t og yderligere til 0. for hastigheder over 60km/ I anden runde stiger parameter for hastigheder under 0km/t til 6.0, mens værdien falder og bliver insignifikant for de andre intervaller God læselyst, CLEVER A/S og Teamet bag Test-en-elbil. Side

13 . Projektets rammer og tidsplan 98 elbiler i projektet, kommuner, 8 virksomheder. okt- KAL 7 VAR 7 NÆK 7 SE HOK 7 Region H nov- NYK 7 SØK 7 AAB 7 VBK GEK 7 6 dec- ESK 7 SOK 7 ÅHK 7 FAX 8 NRF 8 AAL 8 VKK. 6 Seas Nve jan- KAL 8 FMK 7 Siemens 6 VAR NÆK 8 SE 5 HOK 8 8 feb- NYK 8 SØK 8 VBK 7 AAB GEK 8 Region H 8 mar- ESK 8 SOK 8 ÅHK 8 VKK 7 SE 6 Siemens 7 Seas Nve apr- FMK 8 Siemens 7 SE 6 maj- SØK 8 VBK 8 Region H jun- VKK 8 Seas Nve 5 jul- Siemens 8 SE 7 aug- Region H sep- Seas Nve 6 okt- SE 7 Nov- feb - Region H 5 Region H 6 Side

14 5. Projektperiode Projektets startdato: 5..0 (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato..00 (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår/Sommer 0 6. Projektberetning Projekter der er i gang Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup Afsluttet Aalborg Afsluttet Faxe Afsluttet Nordfyn 6..0 Forventet slutdato mar. 0 Varde 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Kalundborg Afsluttet Nyborg..0 Forventet slutdato apr. 0 Næstved 9..0 Forventet slutdato apr. 0 Sønderborg 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Holbæk.5.0 Forventet slutdato maj 0 Aabenraa Forventet slutdato maj 0 Esbjerg Forventet slutdato maj 0 Gentofte.5.0 Forventet slutdato maj 0 Århus Forventet slutdato jun. 0 Fredericia Middelfart.6.0 Forventet slutdato jun. 0 Sorø Forventet slutdato jun. 0 Vejen Billund Forventet slutdato aug. 0 Vejle Kolding Forventet slutdato aug. 0 Gribskov (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hillerød (RH) 6..0 Forventet slutdato maj 0 Fredensborg (RH)..0 Forventet slutdato maj 0 Virksomheder Siemens Forventet slutdato ok 0 Alka..0 Forventet slutdato dec. 0 Norden..0 Forventet slutdato dec. 0 SE 6..0 Forventet slutdato jan. 0 Seas Nve Forventet slutdato jan. 0 Rigshospitalet (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hvidovre Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Herlev Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 * Region Hovedstaden (RH) Side

15 0. Dataindsamling Generelt Der er opdateret datamateriale i følgende hypoteser:.,.,.,.0,.,.,.,.7 Der er svaret på følgende hypoteser:.0-.,.5-.6,.7-.0,.0-.8,.0,.,.-.7 Test-en-elbil ambassadører Projektet benytter sig af kendte personligheder, både lokalt og nationalt, til at fremme elbilerne. Ambassadørerne deltager i projektet på lige vilkår som alle andre og er fordelt på både trillinger og Nissan Leaf. Projektet har gode erfaringer fra mange andre testpiloter. Derfor bredes deltagelsen i projektet ud til et udvalg af kendte og interesserede personer. Der er krav om specielle aftaler, såsom at de skal bringe artikler eller andet i testperioden. Formålet er, at disse personer skal kunne tale godt om elbilerne og derved via deres position i samfundet få budskabet ud til flere. Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif Delprojektet sammen med Energiselskabet SE er nu overstået og alle 8 testfamilier afleverede bilerne i sidste kvartal. CLEVER har modtaget resultater fra Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi, der har analyseret på sin empiri (8 kvalitative interview med testfamilier). Ligeledes er der foretaget nye interview med familier fra en højere indkomstgruppe. Resultater er vedhæftet som bilag. Testenelbil.dk Bloggen Vi har i den forgangne periode sat fokus hvad der skal til før elbilen bliver en succes, opladning på arbejdspladsen samt på vinterkørsel. Via bloggen har vi drøftet mulige fordele, ulemper, fremtidige udfordringer samt fif til kørsel i elbilerne i en kold periode. Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes? Rækkevidde og prisen på elbilen er de hyppigste barrierer for at ville investere i en elbil, og derfor bliver testpiloterne spurgt om hvad de mener der skal til for at øge efterspørgslen og få producenterne til at sætter gang i en masseproduktion af elbiler? Mulige bud kunne være: Intelligent opladning: Ekstra økonomisk besparelse for bilejeren i form af billigere strøm til elbilen Lovgivning: Øget CO -afgift for særligt forurenede biler og ev en tilskudsordning ved køb af grønne mobilitetsløsninger Kommuner: Den offentlige vognpark vil i videst muligt omfang omfatte eldrevne løsninger Infrastruktur: Opsætning af flere hurtiglade-stationer til at mindske usrheden, når man krydser Danmark Side 5

16 Testpiloterne svarer meget samstemmende Økonomi o Prisen på elbiler skal ned, drifts omkostningerne skal gøres mere gennemsigtige, mulighed for leasing modeller så bilen kan testes uden det store tab. Prisen på el skal ned. Kort sagt det skal være fordelagtigt at tænke Co besparende, når der købes en ny bil. Rækkevidde o Række vidden på batteriet skal øges, flere ladestandere nær motorvejen Komfort o Anhængertræk, større bil med plads til hele familien og bagage, varme i bilen uden det påvirker rækkevidden Opladning på arbejdspladsen? Nogle testpiloter har langt til arbejde, og det har derfor været nødvendigt at lade på arbejdspladsen. For at undersøge hypotesen om, at det er uproblematisk at lade på arbejdspladsen, har vi via bloggen bedt testpiloter, der har ladet mere end gange på deres arbejdsplads, om at besvare et spørgeskema. Det skal belyse om testpiloterne har oplevet udfordringer med at lade på deres arbejdsplads. Vi har modtaget besvarelser. Resultaterne er som følger: 87 % har ladet med nødkablet, % via opstillet ladeboks 65 % har mellem 0-50 km samlet til/fra arbejde, 5 % har over 50 km Større rækkevidde (6 %), nødvendighed (5 %) og økonomisk besparelse ( %) er de primære grunde til respondenterne har opladet på arbejdspladsen 87 % har angivet det var let at overtale arbejdsgiver til at måtte lade. (flertallet primært for at styrke grøn profil, eller fordi der var tale om en begrænset periode) Data på nedbrud af elbiler Der har i første kvartal 0 været 78 nedbrud på elbilerne i Test-en-elbil projekte Nedbrud er fordelt på følgende måde: Afladt V batteri 65 Mekaniske skader Trafikuheld 0 Brugerfejl, tørkørsel 7 Ukendt Falck har været tilkaldt i alle tilfælde af nedbrud eller skader. Se detaljerne for nedbrud i bilag. Afladt V batteri Der er fortsat udfordringer med afladning på V batteriet, hvilket stadig skyldes vores måleudstyr i elbilen. Mekaniske skader De mekaniske skader fordeler sig på: Høj hyletone, fejl i instrument Side 6

17 Ukendt o Pumpe skiftet Cutback efter få km (henholder sig kun til Citroën C EVIE) o Balancering af batteripakke Nedsat bremsekraft o Fejl slettet i bilens computer Der kunne konstateres nogen fejl, da den blev kontrolleret på værksted Brugerfejl Brugerfejl omfatter syv tilfælde af tørkørsel. Elbilerne fungerer fortsat upåklageligt og testpiloterne nyder godt af driftssrheden.. Kommunikation Kommunikations indsats CLEVER A/S og Test-en-elbil understøtter Trafikstyrelsens Kør Grønt kampagne, idet Kør Grønt råd og folder deles med testpiloterne i projekte Kør Grønt kampagnen, der har til formål at få bilister i konventionelle biler til at spare på brændstoffet, giver også rigtig god mening i projekt Test-en-elbil. Det er lige så vigtigt at tænke over kørestil og elforbrug i en elbil og dermed udnytte elbilens potentiale fuldt ud. De samme gode råd fra kampagnen kan således anvendes i elbilerne. CLEVER A/S nævner Trafikstyrelsen og Energistyrelsen i alle artikler vi interviews til og alle pressemeddelelser vi udsender. Vi har denne gang målt på:. Antal artikler for de seneste måneder på TEEB. Antal omtaler i forskellige medier Omtale af Test-en-elbil i perioden I alt fra alle medier: 6 omtaler Landsdækkende dagblade () Regionale dagblade () Lokale ugeaviser (9) Fagblade og magasiner () Webkilder (8) Radio- og TV-indslag () Omtale af Test-en-elbil og Energistyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Side 7

18 Omtale af Test-en-elbil og Trafikstyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Uddrag af de centrale artikler der er bragt i Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Pressemeddelelse om hvorfor skal elbilen oplades intelligent afventer da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden Formidlingsplan I projektet arbejdes der ud fra en række hypoteser, som vi løbende får resultater på. Disse resultater er tilgængelige i denne rapport og udvalgte resultater offentliggøres ligeledes i udvalgte pressemeddelelser eller i andet relevant medie.. Bilag og dokumentation Bilag Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version Bilag Nedbrudsstatistik jan- marts 0 Bilag Formidlingsplan testenelbil.dk Bilag elbilens fremtid - Blogtema Bilag 5 Resultater fra Freja Friis (SBI) kvalitativt studie intelligent opladning Sønderborg/aabenraa. Underskrift og dato Dato: Adm. Dir., Lars Bording Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 8

19 Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Side 9

20 . Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Projekt testenelbil.dk er i gang med at blive rullet ud til alle de 0 kommuner, der skal deltage i projekte I hver kommune skriftes der testpiloter hver tredje måned, hvilket betyder, at datamængden i projektet hele tiden bliver større, og vi kan derfor begynde at sikre valide konklusioner på forskellige områder. Vi har t fire væsentlige områder, hvor vi vil lægge vores kræfter i forhold til at konkludere på de data, vi får i projekte Under hvert af de fire områder opsætter vi forskellige hypoteser. Hypoteserne repræsenterer de spørgsmål vi gerne vil have svar på i forbindelse med projekte De fire områder er:. Drift - En af de store fordele ved elbilen er, at den er billigere i drift, og at den udleder mindre CO.. Intelligent opladning - For at elbilerne skal betyde store udbygninger af elnettet, og for at kunne udnytte den fluktuerende vindmøllestrøm bedst muligt, skal elbilerne lade intelligen. Srhed - Elbilerne er lydløse ved lave hastigheder, hvilket kan give problemer med især gående og cyklister hører dem komme. Samtidig vil en energirigtig kørsel give en lavere gennemsnitshastighed, hvilket kan føre til lavere ulykkesstatistik.. Adfærd - Folk ændrer adfærd, når de kører elbil. Det har kun indflydelse på deres kørestil, men på deres generelle energiforbrug. Skemaet nedenfor viser de fire områder med tilhørende hypoteser. De viste hypoteser er dem, der indtil videre er planlag Dette vil være et dynamisk dokument, hvor vi tilføjer flere hypoteser efterhånden som behovene ændrer sig, og vi bliver klogere på elbiler, det omkringliggende marked og input fra interessenter mv. Det er også beskrevet nedenfor, hvad baggrunden for hypoteserne er, samt hvordan, og af hvem, de vil blive teste Farvede felter i skemaet viser, hvornår de første resultater kan forventes. Da datagrundlaget, som tidligere nævnt, bliver større og større vil hypoteserne blive testet og valideret kontinuerligt gennem hele forsøgets levetid. Listen af hypoteser er derfor endelig, da der også kontinuert opstår nye spørgsmål eller nye vinkler på samme spørgsmål, der skal belyses. Hypoteserne er delt op efter emner, og til hvert emne er der beskrevet forskellige hypoteser, der vil blive teste Nogle hypoteser passer til flere emner, ved disse vil der være angivet flere hypotesenumre. Nedenstående tidsplan viser ligeledes, at vi i takt med at belyse og konkludere på baggrund af en hypotese, vil fortætte hypotesen og grave dybere i data for at udtømme det enkelte emne. De første hypoteser og konklusioner der er fremsendt særskilt, vil være på et overordnet plan og vi vil løbende fylde mere viden, data og mængde på de enkelte hypoteser for at konkludere yderligere og dybere. Det er vores plan at fremlægge nye grafer og konklusioner på forskellige områder, jf. skemaet nedenfor, ved afslutningen af hvert kvartal. På denne måde vil alle interessenter kunne følge med i de erfaringer vi gør os i projekte Side 0

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JULI 30. SEPTEMBER 2012 Indhold 1. Executive summary... 3 2. Projektets rammer og tidsplan... 5 3. Projektperiode...

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2012 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. OKTOBER 31. DECEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Executive summary... 3 2. Projektets rammer og tidsplan... 7 3.

Læs mere

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. APRIL 30. JUNI 2013 CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06

TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING. Introduktion. Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 TESTENELBIL SP DATAINDSAMLING Anders Fjendbo Jensen, DTU Transport, 2013-12-06 Introduktion Denne kvartalsrapport beskriver data, indsamlet i samarbejde mellem DTU og Clever. Dataindsamlingen er baseret

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Afsluttende konference

Afsluttende konference Afsluttende konference 23. Juni 2014 Side 1 Projektets rammer, formål og gennemførsel Side 2 Side 3 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVERs største opgave Test-en-elbil er gennemført af CLEVER A/S Test-en-elbil

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012

TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 TEST EN ELBIL KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. APRIL 30. JUNI 2012 CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Baggrund Mål Mere vedvarende energi i energi systemet Udfordringer At skabe balance mellem forbrug

Læs mere

CLEVER. Strøm til din elbil

CLEVER. Strøm til din elbil CLEVER Strøm til din elbil 15. september 2014 CLEVER A/S Danmarks førende elbiloperatørr Etableret i oktober 2009 og er i dag 30 medarbejdere CLEVER er danske og ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE,

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

År Dato Model By Fejl Afhjælpning Løsning Årsag Kategori Mangler strøm Falck bugsering til adresse. 2012 31-01-12 Peugeot Holbæk

År Dato Model By Fejl Afhjælpning Løsning Årsag Kategori Mangler strøm Falck bugsering til adresse. 2012 31-01-12 Peugeot Holbæk År Dato Model By Fejl Afhjælpning Løsning Årsag Kategori. 2012 31-01-12 Peugeot Holbæk Boost Ingen Starthjælp. 2012 02-02-12 Peugeot Aabenraa 2012 03-02-12 Mitsubishi Nørresundby 2012 04-02-12 Peugeot

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

1. Forord... 4. 2. Fakta om projektet... 6. 3. Testforløbet og den typiske testfamilie... 10

1. Forord... 4. 2. Fakta om projektet... 6. 3. Testforløbet og den typiske testfamilie... 10 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februarr 2013 201 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S V Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data

Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Analyser af GPS-data fra Test en elbil og TU-data Morten Aabrink og Stefan L. Mabit Trafikdage, Aalborg d. 24. august 2015 Overblik Motivation Data GPS-data TU-data Analyser Deskriptiv sammenligning Kørsel

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

Hvidovre Hospital El-Biler

Hvidovre Hospital El-Biler Hvidovre Hospital El-Biler El-biler status rapport august 2014 Hvidovre Hospital Teknisk Central Yaseen Ahmad Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse El-biler status rapport august 2014 Region Hovedstaden statusrapport

Læs mere

Elbil til mødekørsel og tilsyn

Elbil til mødekørsel og tilsyn Elbil til mødekørsel og tilsyn - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Middelfart Spildevand benytter en Think City Foto: Middelfart Kommune til mødekørsel samt ved tilsyn

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett

Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett Fiat Fiorino E ombygget af Micro-Vett - erfaringsopsamling fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Fiat Fiorino E, ombygget af Micro- Vett. Sæder: Van: 2-personer, Combi: 5- personer Batterikapacitet:

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg

Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg Kommune el-skraldebil Slutrapport på el- skraldebil på Frederiksberg Frederiksberg kommune har siden status rapporten fra februar 2015 kørt med elskraldebilen i fuld drift over hele året.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEST-EN-ELBIL Slutrapport Juli 2014

TEST-EN-ELBIL Slutrapport Juli 2014 TEST-EN-ELBIL Slutrapport Juli 2014 CLEVER A/S SLUTRAPPORT FOR SØNDERBORG KOMMUNE CLEVER A/S Støberigade 14, 3 sal / DK-2450 København SV Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold 1. Forord... 4 2. Fakta

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler om elbiler Edvard Thomsens vej 14 2300 København S. Tlf: 72218800 Fax: 33381439 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk 1. Indledning Dette notat skal redegøre for de hidtidige erfaringer med elbiler

Læs mere

Kvartalsrapport December 2011

Kvartalsrapport December 2011 Kvartalsrapport December 2011 Høje Taastrup d. 18.11.2011 Projekttitel: Testenelbil.dk ChoosEV valgte d. 18.11.2011 at opsætte en Quick Charge station i Høje Taastrup Kommune, Hedehusene station, for at

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK

VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK VEJEN TIL EN GRØNNERE VOGNPARK Seminar om grøn bilflåde i kommunerne NGF nature Energy, den 2. oktober 2014 AGENDA Kort om DEA Status for salget af elbiler i Danmark Hvordan ser elbil-økonomien ud Hvad

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Anvendelsen af kommunale elbiler i Skive Kommune. Endelig evaluering af forsøgsordning med elbiler i Skive Kommune

Anvendelsen af kommunale elbiler i Skive Kommune. Endelig evaluering af forsøgsordning med elbiler i Skive Kommune Anvendelsen af kommunale elbiler i Skive Kommune Endelig evaluering af forsøgsordning med elbiler i Skive Kommune 1 Forord Rapporten er skrevet i perioden 1. oktober 213-1. januar 214 Skive Kommune har

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen?

Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav. Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Delebiler i småbyer Brugerinterviews i Fynshav Hvad synes beboerne i Fynshav om delebilsordningen? Respondenter Respondent Køn Alder Personer i husstanden Indkomst ca. efter skat pr. måned (ikke for husstanden

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Afslutningsrapport. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Afslutningsrapport Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Gladsaxe Kommune har indsamlet erfaringer med fire person-elbiler

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44

Opladning BMW i3 Indsendt af kenn Dec :44 Opladning BMW i3 Indsendt af kenn - 14. Dec 2015 10:44 Opladning BMW i3 Når beslutningen er truffet omkring valget på en Elbil er der en vigtig detalje som man forsøger at få styr på. Nemlig opladningen

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport oktober 21 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere