TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013"

Transkript

1 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 0 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN. JANUAR. MARTS 0

2 Indholdsfortegnelse. Hvad er Projekt Test-en-elbil?.... Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil:... 5 Drift... 5 Opladning... 5 Srhed... 5 Adfærd Excutive summery... 6 Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet... 7 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt?...0. Projektets rammer og tidsplan Projektperiode Projektberetning Dataindsamling... 5 Generelt...5 Test-en-elbil ambassadører...5 Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif...5 Testenelbil.dk Bloggen...5 Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes?...5 Opladning på arbejdspladsen?...6 Data på nedbrud af elbiler...6. Kommunikation... 7 Kommunikations indsats...7 Formidlingsplan...8. Bilag og dokumentation Underskrift og dato Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan... 0 Side

3 5. Bilag Nedbrudsstatistik jan-mar Bilag Formidlingsplan Bilag Elbilens fremtid Bilag 5 Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet... 5 Side

4 . Hvad er Projekt Test-en-elbil? Europas største projekt med elbiler Test-en-elbil er dansk og drives til daglig af CLEVER med støtte fra blandt andet Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Europas største forsøgsprojekt Test-en-elbil skal gøre Danmark klogere på elbilens placering og potentiale i vores samfund. Projektet drives af CLEVER med støtte fra en række partnere i det private erhvervsliv og af offentlige samarbejdspartnere herunder Trafikstyrelsen og Energistyrelsen. Test-en-elbil projektet samarbejder med landets førende på transport- og energiområdet både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere om projektets mange un resultater. Projektets data giver CLEVER og de forskellige partnere en unik viden om elbiler og opladning Projektet har opnået stor bevågenhed både politisk og i medierne og har modtaget over ansøgninger fra borgere i hele landet, der har meldt sig som testfamilier. Der stilles en række krav til de familier, der deltager, de skal fx allerede eje en bil, da projektet ønsker at skabe merbilisme. Som testkører får man stillet en elbil til rådighed i tre måneder, hvor bilen i det omfang, det kan lade sig gøre, skal indgå som husstandens primære bil. Testfamilierne bliver alle udstyret med en intelligent ladeboks fra CLEVER, der eksempelvis gør det muligt at tidsindstille opladningen af elbilen til det tidsrum, hvor strømmen i energinettet er grønnes I forsøgsprojektet et deltager danske kommuner, tre hospitaler i Region Hovedstaden og en række virksomheder. Projektet kører ca. to år i hvert område, hvor de i alt.600 testkørere bidrager aktivt til indsamlingen af viden om elbilens implementering i samfunde Der kører ca. 00 elbiler i projektregi. Projektets målsætninger er: at skabe et solidt datagrundlag via testkørernes personlige erfaringer om kørsel, brugsmønstre, og opladning at få indsigt i kørselsbehov og dermed hvilke konkrete transportbehov, elbiler reelt kan dække at indsamle viden og erfaringer i relation til elbilens betydning for energinettet at forstå den forureningsmæssige gevinst ved en elbil at få indsigt i, hvor og hvordan opladning i det offentlige rum foregår for at kvalitetssikre ladenetværket til elbiler Side

5 . Hypoteserne der skal besvarer målsætningen i Projekt Test-en-elbil: For at undersøge projektets målsætninger er der opstillet 6 hypoteser fordelt i nedenstående kategorier:. Drift,. Opladning. Srhed. Adfærd Drift Der er opstillet 0 hypoteser til at besvare drift kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Opladning CO udledning Serviceomkostninger Rækkevidde Udetemperaturs indflydelse på energiforbrug og batterikapacitet Der er opstillet hypoteser til at besvare opladnings kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Srhed Intelligentopladning Kortlægning af testpiloteres ladecyklus Offentlig infrastruktur Der er opstillet hypoteser til at besvare srheds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Ulykkestatistik elbil vs. konventionel bil Hastighed elbil vs. konventionel bil Elbilens lydløshed Adfærd Der er opstillet 9 hypoteser til at besvare adfærds kategorien, hypoteserne besvares indenfor følgende emner: Elbilens påvirkning på kørselsadfærd samt øvrige energiforbrug Test en elbil nedbryder fordomme Side 5

6 . Excutive summery Dette er kvartalsrapport nummer 8 ud af i alt kvartalsrapporter, der omhandler Test-en-elbil projekte Kvartalsrapporter er opdelt efter to afrapporteringstyper: en fuld opdatering af alle data og grafer som offentliggøres med juli og december rapporterne. Og en mindre afrapportering med opdatering af nyeste resultater uden opdatering af grafer, som offentliggøres med rapporterne i marts og september. I denne udgave af kvartalsrapporten sætter vi fokus på følgende områder: Vi har gennemført en undersøgelse blandt alle tidligere testpiloter. 587 respondenter har svaret, det er en svarprocent på 5 % Denne stikprøve er valid og vi kan med statistisk srhed sige at svarene i et 95 % konfidensinterval ligger på ±,9 blandt denne målgruppe. Følgende hypoteser er blevet opdateret i denne kvartalsrapport: (Resultater uddybes i næste afsnit) Drift:. opdaterede data på reduktion af drivmiddeludgifter. Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Opladning:. intelligent opladning. Opdateret med resultater fra Freja Friis PhD. projek. Hvor stor økonomisk kompensation skal der til før, testpiloter vil flytte deres forbrug? Opdateret med et niveau for kompensation..0 Kendskab til ladeinfrastruktur og om det virker. Opdateret med kendskab til APP og oversigtskort (ladeinfrastruktur), samt vurdering om aktuel skiltning er tilstrækkelig. Opladning på arbejdspladsen. Opdateret med data fra undersøgelse blandt testpiloter der har ladet på arbejdspladsen Srhed:. Testpiloternes opfattelse af elbilens lydløshed og dens indvirkning på trafiksrheden Adfærd:. TEEB indvirkning på øvrige elforbrug, opdateret med nye data.7 TEEB indvirkning på testpiloternes fordomme. Opdateret med nye data Desuden key finding af blogindlæg om, hvad testpiloterne mener der skal til før elbilen bliver en succes. Side 6

7 Generelle nyheder i CLEVER og Test-en-elbil Kommunikation og Formidlingsplan Der har i alt været omkring 6 artikler om Test-en-elbil projektet, hvor Trafikstyrelsen og Energistyrelsen er nævn Følgende artikler blev bragt i. kvartal 0: Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Flere artikler er skrevet om delvejsseminar og konklusionerne herfra, herunder hvorfor skal elbilen oplades intelligent. Særskilt pressemeddelelse herom forventes i, da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden. Desuden videoblog på CLEVER.dk og Facebook om: Elbiler og vinterkørsel, set fra en testpilots perspektiv o En testpilot videoblogger om sine erfaringer med elbilen Nyeste resultater fra Test-en-elbil projektet DRIFT. reduktion af drivmiddeludgifter på en Nissan Leaf i forhold til en tilsvarende konventionel bil Der deltager i alt 6 Nissan Leaf i projektet Test-en-elbil. Disse elbiler har indbygget deres eget dataopsamlingssystem, og data kommer derfor fra det system, som CLEVER har udviklet til de såkaldte Trillinger ; Peugeot Ion, Mitsubishi imiev og Citroen C-Zero. Der har været en del udfald i dataopsamlingen, og det er derfor sparsomt med data. Side 7

8 Men ud fra det tilgængelige data er det fundet at energiforbruget pr kørt kilometer generelt er højere i en Nissan Leaf, end det er i en Trilling. Der er dog som nævnt få data for Nissan Leaf i forhold til Trillingerne, så dette resultat kan ændre sig. Det er heller testet, om der er forskel i de to resultater. OPLADNING. Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi har afsluttet sine studier med intelligent opladning med en empiri på 8 kvalitative interview med testfamilier. Projektet undersøger samspillet mellem smartgrid teknologier og husholdningers hverdagspraksisser. Helt specifikt, fokuserer projektet på hvordan elbiler og dynamiske elpriser influerer på danske husholdningers hverdagsliv og hvordan disse teknologier konstituerer og forandrer rutiner og forbrugsvaner i dagligdagen. Analysen viser at deltagelsen i de to projekter har betydet at samtlige test-piloter har flyttet dele af deres strømforbrug til om natten. Udover elbilen, forsøger alle familierne at flytte opvask, tøjvask og brug af tørretumbler til om natten, hvor net tariffen er laves Dette har bl.a. bevirket at henholdsvis morgen- og aftenrutiner er blevet ændret og flytte De nye former for kørselsadfærd i elbilen er bl.a. at testpiloterne kører flere småture i test-perioden. Elbilens begrænsede rækkevidde, har desuden medvirket til at testpiloterne har udviklet nye køreteknr til at minimere strømforbruge Generelt har testpiloterne fået en større bevidsthed om strømforbrug i forbindelse med køreafstande og rækkevidde. Samtlige testpiloter udtrykker stor tilfredshed omkring prøveforløbet og udtrykker sig positivt om den nye teknologi, men vil dog investere i en elbil i den nærmeste fremtid. Side 8

9 . 9 % af alle adspurgte testpiloter mener at mulighed for variable strømpriser i meget høj/høj grad vil ændre deres måde at forbruge strøm. Dog har % angivet at besparelsen i strømforbruget skal ligge mellem kr om året før de vil være villige til at ændre deres forbrug..0 - Brugerne anvender CLEVERS oversigtskort til at holde sig opdateret om den offentlige tilgængelige infrastruktur. 6 % kender til CLEVERS APP og 7 % har benyttet APP en. 6 % mener at der i meget høj/høj grad er brug for bedre/mere offentlig skiltning for at kunne finde frem til ladestationerne. SIKKERHED. - En af de store fordele ved elbilen er, at den er lydløs ved lave hastigheder på grund af den manglende motorstøj. Men det er samtidigt nævnt som et problem ved elbilen, da der kan være en hypotetisk mulighed for at især bløde trafikanter lægger mærke til, at man kommer kørende i elbilen. Blandt alle testpiloter har 7 % angivet at, det at bilen er lydløs har nogen betydning for deres følelse af srhed. Til gengæld er det fundet både i åbne besvarelser samt i en miniundersøgelse på bloggen, at det faktum at elbilen er lydløs har ændret deres opmærksomhed i trafn. Ovenstående viser at Elbilbrugere i højere grad er opmærksomme på trafn fordi de er bevidste om, at de kører i en lydløs bil og kører derfor mere forsigtigt i nærheden af bløde trafikanter. ADFÆRD. - Fra undersøgelse blandt alle testpiloter er det fundet at deltagelse i Test-en-elbil påvirker respondenternes fokus på energiforbrug også ud over elbilen. % har angivet at de tænker over hustanden øvrige forbrug i meget højere/ højere grad end før.. 69 % af alle testpiloter angiver at de i meget højere/ højere grad end før tænker energirigtig kørsel efter deltagelsen i projekte.6 - Testpiloterne har fordomme inden de bliver testpiloter. De omhandler alt fra køreregenskaber, rækkevidde til batteriets levetid. Særlig bilens kører egenskaber overrasker brugerne positivt, mens rækkevidden stadig er en udfordring for mange testpiloter % af alle testpiloter har angivet at deres fordomme i meget høj/høj grad er blevet mindre efter deltagelsen i test-en-elbil. Dermed sagt deres fordomme er blevet aflivet, men det viser at projektet har en positiv indflydelse på over halvdelen af testpiloterne Side 9

10 Stated Preference (SP) spørgeskema hvad er nyt? Siden sidste kvartalsrapport er applikationen blevet udviklet til også at kunne håndtere de ansøgere til test-en-elbil, som endnu er udvalgt til at være testpiloter. Der ligger en stor gruppe af ansøgere i CLEVERs systemer, som det også er relevant at få til at svare spørgeskemaet, også selvom de bliver udvalgt og kommer til at svare på et afsluttende spørgeskema. I første omgang vil det være frivilligt for denne gruppe om de vil besvare spørgeskemae Hvis de herefter bliver udvalgt, vil der komme endnu en invitation, mens de vil høre noget, hvis der ligger en fuld besvarelse. For at teste systemet for denne nye gruppe ansøgere, er invitationer til at besvare spørgeskemaet sendt ud i mindre portioner, første gang i december og igen i januar. Pr. / var der sendt 777 links til denne gruppe fra CLEVER. Der skal sendes links til yderligere ca ansøgere før alle er invitere Efter en grundig gennemgang af data indsamlet pr. 7/ 0, blev et datasæt med før og efter besvarelser fra de samme 69 individer benyttet i resultaterne præsenteret her. Hvert individ har før selve SP scenarierne angivet en relevant købssituation (tidligere eller fremtidig) for husstanden, og denne har i flere tilfælde stor betydning for respondentens præferencer. Respondenten har kunnet vælge mellem 7 bilklasser, samt om det skulle være en ny eller brugt bil. Først blev respondenten spurgt om et bilkøb inden for de sidste 5 år og, hvis sådan et havde fundet sted, så blev der spurgt til om personen havde til hensigt at købe en bil inden for de næste fem. Et overblik over de angivne købssituationer er vist nedenfor. Variable Category Frequency Percent Purchase situation No recent or future car purchase Did purchase within the last five years Will purchase an extra car in the next five years 7.9 Will replace a current car in the next five years 8.7 Car class Mini Small 8.0 Medium 0 7. Medium 9 5. Large 7.9 MPV. Other 0.7 Car condition New 0.9 Used 0-5 years old 6. Used 5-0 years old 9.9 Da hvert individ har besvaret 8 valgsituationer i hver runde (før og efter erfaring med elbilen), består datasættet af 590 ( x 8 x 69) stated choice observationer. Resultatet af estimering af modellen er præsenteret i nedenstående tabel. Hvis en parameter var signifikant forskellig mellem runde og runde, er den samme parameter benyttet i begge runder. Side 0

11 Før (generisk hvis ingen tal Parameter i diskret valgmodel i efter kolonnen) Efter Enhed Værdi Rob. t-test Værdi Rob. t-test Købspris DKK Omkostning til drivmiddel, El DKK/km Omkostning til drivmiddel, Konventionel DKK/km Rækkevidde, El 00 km Rækkevidde, Konventionel 00 km CO udledning per km, El 00 g/km CO udledning per km, Konventionel 00 g/km Tophastighed (0-0km/t) 00 km/h Tophastighed (0-60km/t) 00 km/h Tophastighed (over 60km/t) 00 km/h Antal Batteristationer, El Antal/ Batteriets levetid, El km Mulighed for opladning på arbejdsplads, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre og ved togstationer, El dummy Offentlig opladning muligt i bycentre, El dummy Offentlig opladning muligt ved togstationer, El dummy Heterogeneitet i attributter Købspris * brugt bil Mini bilklasse Lille bilklasse Medium bilklasse Rækkevidde * flerbilshusstand (EL) Antal batteristationer * flerbilshusstand Mulighed for opladning på arbejdsplads * afstand til arbejde > 0km Heterogeneitet i alternativet Mini bilklasse (El) Lille bilklasse (El).07.8 Medium bilklasse (El) Flerbilshusstand (El) Reference bilklasse er brugt (0-5år), (El) Reference bilklasse er brugt (5-0år), (El) Respondent er Mand (El) Respondent har angivet referencekøb (El) 0.6. ASC (El) SIGMA (El) Skala (runde/runde) * *H0: forskellige fra. Number of estimated parameters: 8 Sample size: 590 Final log-likelihood: De estimerede fortegn er som forvente For eksempel er der negativt fortegn for parameteren for købspris, idet en højere købspris, vil medføre lavere nytte for respondenten, hvorimod alle parametre der beskriver opladningsmuligheder for elbil er positive idet de beskriver forbedringer. Vigtigheden af købspris er tydeligvis forskellig for forskellige segmenter. Den marginale ændring i nytten er større for respondenter, der har angivet et brugtbilskøb ( ), end personer, der har angivet et nybilskøb (-0.709). Derudover er købsprisen tilsyneladende vigtigere for personer der har angivet en lille bil som referencekøb, end personer, der har angivet en stor bil. Omvendt indikerer resultatet, at respondenter, der har angivet en lille bil har større præferencer for elbilen end respondenter, der har angivet en stor bil. Hustanden er angivet som en flerbilshusstand, hvis det angivne referencebilkøb vedrører bil nummer eller flere i husstanden. Hvis husstanden har adgang til en konventionel bil, som kan tage de lange ture, burde det være letter at vælge en elbil, som en yderligere bil i husstanden. Det fremgår af Side

12 resultaterne at for enkeltbilshusstande er den marginale ændring af nytten for ændring i rækkevidde 0.89 og.86 for hhv. runde og runde, hvorimod den kun er 0.67 ( ) og 0.78 ( ) for flerbilshusstande. For begge segmenter er der altså sket en stigning, hvor den dog klart er størst for enkeltbilshusstande. Efter testperioden er det tilsyneladende mere klart for respondenterne at det er svært at få dækket husstandens kørselsbehov, hvis den eneste bil i husstanden er en elbil. Før testperioden har personer i flerbilshusstande meget lavere forventning til vigtigheden af antallet af batteristationer end personer i enkeltbilshusstande (0.9 vs..0). Her er der imidlertid ingen signifikant forskel på de to segmenter i anden runde. Den marginale ændring af nytten for ændringer af tophastigheden er større ved lave hastigheder, hvilket er vist ved at parameteren for tophastighed op til 0km/t er.7 i første runde, mens den falder til. for tophastigheder mellem 0km/t og 60 km/t og yderligere til 0. for hastigheder over 60km/ I anden runde stiger parameter for hastigheder under 0km/t til 6.0, mens værdien falder og bliver insignifikant for de andre intervaller God læselyst, CLEVER A/S og Teamet bag Test-en-elbil. Side

13 . Projektets rammer og tidsplan 98 elbiler i projektet, kommuner, 8 virksomheder. okt- KAL 7 VAR 7 NÆK 7 SE HOK 7 Region H nov- NYK 7 SØK 7 AAB 7 VBK GEK 7 6 dec- ESK 7 SOK 7 ÅHK 7 FAX 8 NRF 8 AAL 8 VKK. 6 Seas Nve jan- KAL 8 FMK 7 Siemens 6 VAR NÆK 8 SE 5 HOK 8 8 feb- NYK 8 SØK 8 VBK 7 AAB GEK 8 Region H 8 mar- ESK 8 SOK 8 ÅHK 8 VKK 7 SE 6 Siemens 7 Seas Nve apr- FMK 8 Siemens 7 SE 6 maj- SØK 8 VBK 8 Region H jun- VKK 8 Seas Nve 5 jul- Siemens 8 SE 7 aug- Region H sep- Seas Nve 6 okt- SE 7 Nov- feb - Region H 5 Region H 6 Side

14 5. Projektperiode Projektets startdato: 5..0 (første projekt i Aalborg) Projektets lanceringsdato..00 (første projekt i Høje Taastrup) Projektets forventede slutdato: Forår/Sommer 0 6. Projektberetning Projekter der er i gang Startdato Bemærkninger Kommuner Høje Taastrup Afsluttet Aalborg Afsluttet Faxe Afsluttet Nordfyn 6..0 Forventet slutdato mar. 0 Varde 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Kalundborg Afsluttet Nyborg..0 Forventet slutdato apr. 0 Næstved 9..0 Forventet slutdato apr. 0 Sønderborg 0..0 Forventet slutdato apr. 0 Holbæk.5.0 Forventet slutdato maj 0 Aabenraa Forventet slutdato maj 0 Esbjerg Forventet slutdato maj 0 Gentofte.5.0 Forventet slutdato maj 0 Århus Forventet slutdato jun. 0 Fredericia Middelfart.6.0 Forventet slutdato jun. 0 Sorø Forventet slutdato jun. 0 Vejen Billund Forventet slutdato aug. 0 Vejle Kolding Forventet slutdato aug. 0 Gribskov (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hillerød (RH) 6..0 Forventet slutdato maj 0 Fredensborg (RH)..0 Forventet slutdato maj 0 Virksomheder Siemens Forventet slutdato ok 0 Alka..0 Forventet slutdato dec. 0 Norden..0 Forventet slutdato dec. 0 SE 6..0 Forventet slutdato jan. 0 Seas Nve Forventet slutdato jan. 0 Rigshospitalet (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Hvidovre Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 Herlev Hospital (RH).0.0 Forventet slutdato maj 0 * Region Hovedstaden (RH) Side

15 0. Dataindsamling Generelt Der er opdateret datamateriale i følgende hypoteser:.,.,.,.0,.,.,.,.7 Der er svaret på følgende hypoteser:.0-.,.5-.6,.7-.0,.0-.8,.0,.,.-.7 Test-en-elbil ambassadører Projektet benytter sig af kendte personligheder, både lokalt og nationalt, til at fremme elbilerne. Ambassadørerne deltager i projektet på lige vilkår som alle andre og er fordelt på både trillinger og Nissan Leaf. Projektet har gode erfaringer fra mange andre testpiloter. Derfor bredes deltagelsen i projektet ud til et udvalg af kendte og interesserede personer. Der er krav om specielle aftaler, såsom at de skal bringe artikler eller andet i testperioden. Formålet er, at disse personer skal kunne tale godt om elbilerne og derved via deres position i samfundet få budskabet ud til flere. Forsøg med In opladning - Projekt Dynamisk Nettarif Delprojektet sammen med Energiselskabet SE er nu overstået og alle 8 testfamilier afleverede bilerne i sidste kvartal. CLEVER har modtaget resultater fra Freja Friis, PhD. studerende tilknyttet SBi, der har analyseret på sin empiri (8 kvalitative interview med testfamilier). Ligeledes er der foretaget nye interview med familier fra en højere indkomstgruppe. Resultater er vedhæftet som bilag. Testenelbil.dk Bloggen Vi har i den forgangne periode sat fokus hvad der skal til før elbilen bliver en succes, opladning på arbejdspladsen samt på vinterkørsel. Via bloggen har vi drøftet mulige fordele, ulemper, fremtidige udfordringer samt fif til kørsel i elbilerne i en kold periode. Hvad skal der til før elbilen for alvor bliver en succes? Rækkevidde og prisen på elbilen er de hyppigste barrierer for at ville investere i en elbil, og derfor bliver testpiloterne spurgt om hvad de mener der skal til for at øge efterspørgslen og få producenterne til at sætter gang i en masseproduktion af elbiler? Mulige bud kunne være: Intelligent opladning: Ekstra økonomisk besparelse for bilejeren i form af billigere strøm til elbilen Lovgivning: Øget CO -afgift for særligt forurenede biler og ev en tilskudsordning ved køb af grønne mobilitetsløsninger Kommuner: Den offentlige vognpark vil i videst muligt omfang omfatte eldrevne løsninger Infrastruktur: Opsætning af flere hurtiglade-stationer til at mindske usrheden, når man krydser Danmark Side 5

16 Testpiloterne svarer meget samstemmende Økonomi o Prisen på elbiler skal ned, drifts omkostningerne skal gøres mere gennemsigtige, mulighed for leasing modeller så bilen kan testes uden det store tab. Prisen på el skal ned. Kort sagt det skal være fordelagtigt at tænke Co besparende, når der købes en ny bil. Rækkevidde o Række vidden på batteriet skal øges, flere ladestandere nær motorvejen Komfort o Anhængertræk, større bil med plads til hele familien og bagage, varme i bilen uden det påvirker rækkevidden Opladning på arbejdspladsen? Nogle testpiloter har langt til arbejde, og det har derfor været nødvendigt at lade på arbejdspladsen. For at undersøge hypotesen om, at det er uproblematisk at lade på arbejdspladsen, har vi via bloggen bedt testpiloter, der har ladet mere end gange på deres arbejdsplads, om at besvare et spørgeskema. Det skal belyse om testpiloterne har oplevet udfordringer med at lade på deres arbejdsplads. Vi har modtaget besvarelser. Resultaterne er som følger: 87 % har ladet med nødkablet, % via opstillet ladeboks 65 % har mellem 0-50 km samlet til/fra arbejde, 5 % har over 50 km Større rækkevidde (6 %), nødvendighed (5 %) og økonomisk besparelse ( %) er de primære grunde til respondenterne har opladet på arbejdspladsen 87 % har angivet det var let at overtale arbejdsgiver til at måtte lade. (flertallet primært for at styrke grøn profil, eller fordi der var tale om en begrænset periode) Data på nedbrud af elbiler Der har i første kvartal 0 været 78 nedbrud på elbilerne i Test-en-elbil projekte Nedbrud er fordelt på følgende måde: Afladt V batteri 65 Mekaniske skader Trafikuheld 0 Brugerfejl, tørkørsel 7 Ukendt Falck har været tilkaldt i alle tilfælde af nedbrud eller skader. Se detaljerne for nedbrud i bilag. Afladt V batteri Der er fortsat udfordringer med afladning på V batteriet, hvilket stadig skyldes vores måleudstyr i elbilen. Mekaniske skader De mekaniske skader fordeler sig på: Høj hyletone, fejl i instrument Side 6

17 Ukendt o Pumpe skiftet Cutback efter få km (henholder sig kun til Citroën C EVIE) o Balancering af batteripakke Nedsat bremsekraft o Fejl slettet i bilens computer Der kunne konstateres nogen fejl, da den blev kontrolleret på værksted Brugerfejl Brugerfejl omfatter syv tilfælde af tørkørsel. Elbilerne fungerer fortsat upåklageligt og testpiloterne nyder godt af driftssrheden.. Kommunikation Kommunikations indsats CLEVER A/S og Test-en-elbil understøtter Trafikstyrelsens Kør Grønt kampagne, idet Kør Grønt råd og folder deles med testpiloterne i projekte Kør Grønt kampagnen, der har til formål at få bilister i konventionelle biler til at spare på brændstoffet, giver også rigtig god mening i projekt Test-en-elbil. Det er lige så vigtigt at tænke over kørestil og elforbrug i en elbil og dermed udnytte elbilens potentiale fuldt ud. De samme gode råd fra kampagnen kan således anvendes i elbilerne. CLEVER A/S nævner Trafikstyrelsen og Energistyrelsen i alle artikler vi interviews til og alle pressemeddelelser vi udsender. Vi har denne gang målt på:. Antal artikler for de seneste måneder på TEEB. Antal omtaler i forskellige medier Omtale af Test-en-elbil i perioden I alt fra alle medier: 6 omtaler Landsdækkende dagblade () Regionale dagblade () Lokale ugeaviser (9) Fagblade og magasiner () Webkilder (8) Radio- og TV-indslag () Omtale af Test-en-elbil og Energistyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Side 7

18 Omtale af Test-en-elbil og Trafikstyrelsen indeværende år I alt fra alle medier: 6 Uddrag af de centrale artikler der er bragt i Opstarten af Test-en-elbil i Gribskov Kommune (del af Region Hovedstaden-projektet) har fået en del omtale Afslutningsarrangementerne i de kommuner, hvor projektet har kørt i to år og nærmer sig sin afslutning, har ligeledes opnået god omtale Danskerne blåstempler elbilen om delvejsresultaterne fra Test-en-elbil. Herunder omtale af hvor langt man kører i elbil jf. formidlingsplanen for Pressemeddelelse om hvorfor skal elbilen oplades intelligent afventer da vi gerne vil have yderligere analyser af Sønderborg/Aabenraa-projektet inden Formidlingsplan I projektet arbejdes der ud fra en række hypoteser, som vi løbende får resultater på. Disse resultater er tilgængelige i denne rapport og udvalgte resultater offentliggøres ligeledes i udvalgte pressemeddelelser eller i andet relevant medie.. Bilag og dokumentation Bilag Projektbeskrivelse med hypoteser og tidsplan Version Bilag Nedbrudsstatistik jan- marts 0 Bilag Formidlingsplan testenelbil.dk Bilag elbilens fremtid - Blogtema Bilag 5 Resultater fra Freja Friis (SBI) kvalitativt studie intelligent opladning Sønderborg/aabenraa. Underskrift og dato Dato: Adm. Dir., Lars Bording Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 8

19 Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Side 9

20 . Bilag Projektbeskrivelse og tidsplan Projekt testenelbil.dk er i gang med at blive rullet ud til alle de 0 kommuner, der skal deltage i projekte I hver kommune skriftes der testpiloter hver tredje måned, hvilket betyder, at datamængden i projektet hele tiden bliver større, og vi kan derfor begynde at sikre valide konklusioner på forskellige områder. Vi har t fire væsentlige områder, hvor vi vil lægge vores kræfter i forhold til at konkludere på de data, vi får i projekte Under hvert af de fire områder opsætter vi forskellige hypoteser. Hypoteserne repræsenterer de spørgsmål vi gerne vil have svar på i forbindelse med projekte De fire områder er:. Drift - En af de store fordele ved elbilen er, at den er billigere i drift, og at den udleder mindre CO.. Intelligent opladning - For at elbilerne skal betyde store udbygninger af elnettet, og for at kunne udnytte den fluktuerende vindmøllestrøm bedst muligt, skal elbilerne lade intelligen. Srhed - Elbilerne er lydløse ved lave hastigheder, hvilket kan give problemer med især gående og cyklister hører dem komme. Samtidig vil en energirigtig kørsel give en lavere gennemsnitshastighed, hvilket kan føre til lavere ulykkesstatistik.. Adfærd - Folk ændrer adfærd, når de kører elbil. Det har kun indflydelse på deres kørestil, men på deres generelle energiforbrug. Skemaet nedenfor viser de fire områder med tilhørende hypoteser. De viste hypoteser er dem, der indtil videre er planlag Dette vil være et dynamisk dokument, hvor vi tilføjer flere hypoteser efterhånden som behovene ændrer sig, og vi bliver klogere på elbiler, det omkringliggende marked og input fra interessenter mv. Det er også beskrevet nedenfor, hvad baggrunden for hypoteserne er, samt hvordan, og af hvem, de vil blive teste Farvede felter i skemaet viser, hvornår de første resultater kan forventes. Da datagrundlaget, som tidligere nævnt, bliver større og større vil hypoteserne blive testet og valideret kontinuerligt gennem hele forsøgets levetid. Listen af hypoteser er derfor endelig, da der også kontinuert opstår nye spørgsmål eller nye vinkler på samme spørgsmål, der skal belyses. Hypoteserne er delt op efter emner, og til hvert emne er der beskrevet forskellige hypoteser, der vil blive teste Nogle hypoteser passer til flere emner, ved disse vil der være angivet flere hypotesenumre. Nedenstående tidsplan viser ligeledes, at vi i takt med at belyse og konkludere på baggrund af en hypotese, vil fortætte hypotesen og grave dybere i data for at udtømme det enkelte emne. De første hypoteser og konklusioner der er fremsendt særskilt, vil være på et overordnet plan og vi vil løbende fylde mere viden, data og mængde på de enkelte hypoteser for at konkludere yderligere og dybere. Det er vores plan at fremlægge nye grafer og konklusioner på forskellige områder, jf. skemaet nedenfor, ved afslutningen af hvert kvartal. På denne måde vil alle interessenter kunne følge med i de erfaringer vi gør os i projekte Side 0

baner vejen for elbilen i Danmark

baner vejen for elbilen i Danmark Analyse af kørsel i Sønderborg Kommune Land og by baner vejen for elbilen i Danmark Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 5219839 Besøg os på www.clever.dk, eller facebook.com/clever

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6

TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 TEST-EN-ELBIL KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013/6 CLEVER A/S KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. APRIL 30. JUNI 2013 CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013

TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 TEST EN ELBIL MIDTVEJSRAPPORT Februar 2013 CLEVER A/S MIDTVEJSRAPPORT FOR TEST-EN-ELBIL PROJEKTET CLEVER A/S Vester Farimagsgade 17, 1. sal / DK-1606 København V Tlf.: +45 8230 3030 / www.clever.dk Indhold

Læs mere

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut

Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet. PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Integration af smart-grid teknologier i hverdagslivet PhD stud Freja Friis Statens Byggeforskningsinstitut Baggrund Mål Mere vedvarende energi i energi systemet Udfordringer At skabe balance mellem forbrug

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien

86 dage med en elbil. Alt fra vinduesviskere til kabinevarme koster energi. Det tænker man ikke over i en almindelig bil. Større fokus på energien Af Jesper Andersen foto lars bahl 86 dage med en elbil Alle snakker om elbiler, men kun få har prøvet dem. Henrik Egholm Andersen er en af de heldige. Han har deltaget i projektet Testenelbil.dk og har

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Kvartalsrapport December 2011

Kvartalsrapport December 2011 Kvartalsrapport December 2011 Høje Taastrup d. 18.11.2011 Projekttitel: Testenelbil.dk ChoosEV valgte d. 18.11.2011 at opsætte en Quick Charge station i Høje Taastrup Kommune, Hedehusene station, for at

Læs mere

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City

Think City. - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Erfaringer med Think City Think City - erfaringer fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Model: Think City Sæder: 2-personer Batterikapacitet: 28,3 kwh Batteritype: ZEBRA (NaNiCl 2) Energiforbrug (målt): 510-630 Wh/km

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data

Analyser af GPS data fra Test en elbil og TU data Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.

Analyse af elbilers forbrug Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

eflex projektet Poul Brath

eflex projektet Poul Brath eflex projektet Poul Brath Udgangspunktet Mere vindenergi på produktionssiden: Fluktuerende elproduktion Flere og nye elforbrugene apparater: specielt elbilen kan skabe uhensigtsmæssige effektpeaks i elnettet

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a)

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut

Demonstration med 13 elbiler. Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut Kjeld Nørregaard Programleder for Elektrisk Transport Teknologisk Institut Ladepladser til 4 elbiler hos

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere