Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?"

Transkript

1 Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker, 52 telegrammer, tre terninger, tre slags pengesedler, fem prisoversigter. Scenen sættes Vi er i det vestlige USA i 1880erne. Landet er bebygget fra kyst til kyst og har nu et udbygget jernbanenet. Spillernes opgave er at drive hvert sit togselskab og få størst succes med at transportere gods og passagerer mellem Vestens byer. Undervejs lurer farerne i form af modspillere, som prøver at forhindre éns succes. Jo længere og mere risikabel en transport er, jo højere er indtjeningen, hvis lasten kommer hel frem. Spillet vindes ved hjælp af mere eller mindre hæderlige strategier. Der tjenes penge på lovlig vis gennem tog- og stationsdrift, men Det Vilde Vesten er også et paradis for skruppelløse jernbanebaroner, der ikke skyr nogen midler i jagten på rigdom. Spillerne kan derfor vælge at bruge ufine metoder som sabotage og overfald på konkurrenternes tog. Velkommen til Wild West Express Inden spillet begynder Telegrammerne placeres med bagsiden opad i det lodrette felt nederst til venstre på spillepladen. Pengene (herefter kaldet 'banken') placeres for enden af spillepladen sammen med sherif-, godsog dynamitbrikkerne. Der kan med fordel vælges en spiller til at passe banken. Spillerne vælger hver sin spillefarve. Hvad transporterer man og hvordan? Man kan transportere: våben, guld, mineudstyr, kvæg, sølv, alkohol, fødevarer, luksusvarer, bomuld og passagerer. Der findes to slags tog: Små tog, der kan medtage én slags gods ad gangen. Store tog, som kan køre hurtigere og medtage dobbelt så meget gods (samme slags eller to forskellige slags). I løbet af spillet kan spillerne købe tog, så de ejer op til seks tog. Et købt tog indsættes på en valgfri station ejet af spilleren. Små tog kan desuden opgraderes til store tog, men kun når de står på en station ejet af spilleren. Priser: Lille tog: 500 $. Opgradering: 600 $. Stort tog: 1100 $. Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Købe og sælge gods Gods købes, transporteres og sælges med fortjeneste. De enkelte godstyper købes og sælges i bestemte byer, som fremgår af både prisoversigten og spillepladen. Gods markeret med rødt kan 1

2 købes i byen, mens gods markeret med grønt aftages i byen. Når gods købes, placeres den relevante godsbrik på toget, og når spillerne handler, betaler de til og modtager penge fra banken. Køre med passagerer Spillerne kan vælge at køre med passagerer i stedet for gods. Det koster intet at tage passagerer ombord, og det er derfor en mulighed, hvis man ikke har råd til at købe gods eller ikke ønsker at købe de typer gods, der sælges på den station, man befinder sig på. Passagerer kan tages ombord i alle byer, ved at en passagerbrik placeres på toget. På spillepladen er tidszoner angivet med lodrette dobbelt-stiplede linjer i tre forskellige farver. Passagerbrikken skal have samme farve som den tidszone, passagererne samles op i. Fragtes passagerer over én stiplet linje, afregnes spilleren med 30$. Krydses to linjer, betales der 90$. Eje stationer Når en spillers tog står på en station, kan spilleren købe stationen af banken for 400$. Køberens flag sættes på den sorte prik ved byen. Når de andre spillere efterfølgende lander på stationen, skal de, uanset om dette sker tilfældigt, betale ejeren for påfyldning af kul og vand. Prisen er 20$ for små tog og 40$ for store. Ejeren skal selv huske at opkræve pengene. Kan en spiller ikke betale for kul og vand, må toget vente, til beløbet er betalt. Er stationen, man standser på, ikke ejet af nogen, eller ejer man den selv, betales der ikke for påfyldning af kul og vand. Vælger en spiller at afsætte sit gods på en station, han/hun selv ejer, får spilleren en ejerskabsbonus på 20$ oven i den normale afregningspris. Denne bonus opnås ikke ved afsætning af passagerer. Ejerskabsbonus gives per godsbrik. Afsættes begge godsbrikker fra et stort tog, får spilleren derfor 40$. Sådan kommer spillet i gang Alle spillere slår med en terning. Den, der slår højest, vælger som den første en startby. Herefter går turen med uret rundt om bordet, til alle spillere har valgt en by. Sidste spiller vælger nu endnu en by, og herefter går turen modsat uret rundt, indtil alle spillere har valgt to startbyer. Spillerne ejer nu stationerne i deres valgte byer. Dette markeres ved, at spillernes flag placeres på de sorte prikker ved byerne. Nu placerer den spiller, som startede med at vælge by, sin desperadobrik (symboliseret ved to krydsede revolvere) i den ene af sine to startbyer. Herefter går turen med uret rundt om bordet, indtil alle spillere har placeret deres desperado i én af deres startbyer. Hver spiller tildeles et lille tog i hver startby. Togene lastes gratis med den billigste godstype, der sælges i byen. Godsbrikkerne placeres på togene. Hver spiller tildeles 450$ fra banken som startkapital. Således har hver spiller to byer, to små tog, en desperadobrik og 450$ ved spillets start. Terningkast og flytning af tog Spilleren, der vandt retten til at starte, slår nu med tre terninger og flytter sine tog det antal felter, der angives af de to højeste terninger. Købes der store tog senere i spillet, flyttes disse det antal felter, de tre terninger viser tilsammen. Alle spillerens tog skal flyttes i hver runde. Glemmer en spiller at flytte sit 2

3 tog, må toget stå stille til næste omgang. Hvert tog skal flyttes hele det slåede antal felter. Det er dog altid tilladt at standse ved en station, hvor man vil handle gods eller medtage/afsætte passagerer. I denne situation udnyttes resten af slaget ikke. Derimod er det ikke tilladt at standse ved en station blot for at købe den eller for at opgradere et af sine tog. Det er ikke tilladt at dumpe gods. Godset skal altid afsættes på en station, der aftager den pågældende type gods. Det er kun muligt at vende og køre i modsat retning af den, man kom fra, når toget er standset på en station. Spillernes tog kan passere hinanden på sporene. En spillers tog kan i en sporforgrening køre i alle retninger, uanset hvordan forgreningen er udformet. Flytning af desperadobrikker Desperadobrikkerne (se afsnittet 'Farer undervejs' nedenfor) bevæger sig rundt på spillepladen på samme vis som togene. Desperados er dog til hest og flyttes derfor kun det antal felter, den højeste terning angiver. Desperadobrikken skal flyttes hver omgang, men kan i modsætning til togene godt skifte retning mellem stationer, dog ikke i samme runde. Køb og salg af gods Gods sælges umiddelbart, når toget ankommer til stationen. Ønsker man herefter at købe nyt gods, skal det ske, umiddelbart inden man forlader byen. Glemmer en spiller at købe gods til sit tog, må toget gerne blive stående til næste runde. Undervejs i spillet kan den enkelte spiller vælge at anvende prisoversigten til at skabe sig overblik og lægge sin handelsstrategi. Før terningkast Med undtagelse af salg af gods og afsætning af passagerer skal alle handlinger i en spillers tur foretages, inden spilleren slår med terningen. Disse handlinger kan omfatte: køb af gods, ombordtagning af passagerer, køb af stationer, køb og opgradering af tog, køb og udlægning af dynamit samt brug af eventuelle gemte telegramkort. Turen går videre, og spillet er i gang! Hvordan vindes spillet? Vinderen er den spiller, der først opnår et bestemt antal 'succespoint' og dermed kan kalde sig Vestens største jernbanebaron. Det krævede antal succespoint varierer med antallet af spillere: 2 spillere = 11 point 3 spillere = 10 point 4 spillere = 9 point 5 spillere = 8 point Spillerne opnår succespoint ved at have: Lille tog: 1 point Stort tog: 2 point Station: 1 point 1.200$ kontant: 2 point. Spillerne starter med to små tog og to stationer og har dermed fire succespoint hver fra spillets start. Farer undervejs Spillerne kan tage følgende metoder i brug for at sabotere hinandens forretning: Desperados Spillerne råder hver over én desperado, som kan angribe tog, der passerer eller lander på det felt, hvor desperadobrikken står på lur. Når et tog rammer eller passerer en anden spillers desperado, skal der udkæmpes en duel: Begge spillere slår med én terning. Højeste slag vinder duellen. I tilfælde af samme antal øjne vinder toget. Hvis toget vinder duellen, kan det køre uhindret videre. 3

4 Vinder den angribende desperado, overdrages byttet til bagmanden, det vil sige den spiller, der står bag angrebet. Dette sker i praksis ved, at godset returneres til banken, og bagmanden får 100$ for salg af godset på det sorte marked. Når et stort tog overfaldes, kæmpes der om begge godsbrikker på samme tid. Det vil sige, at vinder desperadoen duellen, forsvinder begge godsbrikker, og desperadoens ejer modtager 200$ af banken. Er der passagerer ombord, frarøves de deres penge, og de kan derfor ikke betale for turen og må forlade toget. Bagmanden modtager her ligeledes 100$. Uanset om angrebet lykkes eller ej, flytter toget det fulde antal felter, som terningslaget viste. Passerer et tog to desperadobrikker på samme felt, skal der udkæmpes en duel med hver desperado. Vinder begge desperadoer duellen, deles udbyttet imellem bagmændene. Vinder kun den ene, får denne hele udbyttet. Desperados kan godt stå i en by, men kan ikke angribe derfra. Flyttes desperadobrikken hen på et felt, hvor der står et tog i forvejen, angribes der ikke. Lander en desperadobrik på en sherifstjerne eller et telegramfelt, udløser dette ikke nogen handling. Ønsker man at bruge sin desperadobrik et andet sted på pladen, kan man vælge at engagere en ny bande desperados i en anden af de byer, hvor man ejer stationen. Dette sker i praksis ved, at desperadobrikken på normal vis flyttes til den nærmeste af spillerens stationer (man behøver ikke udnytte alle øjnene på terningen), hvorefter den straks flyttes til en hvilken som helst anden af spillerens stationer. Brikken er nu klar til at udgå fra den nye by i næste runde. Dynamit Inden en spiller slår med terningerne, kan han/hun købe og lægge dynamit på sporet, så modstandernes tog afspores og må vente en omgang, mens det bliver repareret. En dynamitbrik koster 20$ og kan lægges hvor som helst på spillepladen undtagen i byerne. Der må maksimalt ligge tre dynamitbrikker ved siden af hinanden. Placeret dynamit bliver liggende, til en spillers tog lander på feltet. Et tog skal lande direkte på et felt med dynamit for at sprænges og ikke blot passere feltet. Lander en spiller på sin egen dynamit, sprænges toget også. Gods forbliver intakt ved sprængning, mens eventuelle passagerer forlader toget (passagerbrikken fjernes fra toget). Hver spiller må maksimalt lægge tre dynamitbrikker pr. omgang. Sheriffer Spillet indeholder to sheriffer, der skal sikre lov og orden. Lander et tog på et felt med en sherifstjerne, må ejeren lægge en sherifbrik på et felt efter eget valg. Sheriffen begrænser desperadoernes bevægelsesmuligheder, idet desperadobrikker ikke kan passere en sherifbrik. 4

5 Desperados skal altid flytte det fulde antal felter, terningen viser. Så er der ikke tilstrækkeligt mange frie felter, inden der stødes på en sherif, må man vælge at gå i en anden retning. Bliver en desperadobrik spærret inde mellem to sheriffer, så den er ude af stand til at flytte det fulde antal felter, som terningen viser, skal desperadoen ikke flyttes i spillerens tur. Placeres sheriffen på et felt med dynamit, fjernes det, uden at bagmanden fanges. Er begge sheriffer allerede i brug, når en spiller lander på en sherifstjerne, vælger spilleren, hvilken sherif der skal flyttes. Telegrammer Lander man på et felt med et T, udløses et telegram. Telegrammer kan bebude såvel positive som negative nyheder for eksempel konkurrencer, som alle spillere kan deltage i. Den spiller, der lander på feltet, tager det øverste telegramkort fra bunken. Er det markeret med et symbol af en konduktør, der råber, læses det højt for alle spillere. Er symbolet i stedet en konduktør, der er stille, er telegrammet personligt og kan bruges straks eller gemmes til senere brug. Gemmes telegrammet, skal det bruges, når det er spillerens tur, og inden der slås med terningerne. Skal spilleren eksempelvis rykke et antal felter frem eller tilbage, gælder det kun det tog, der landede på telegramfeltet. Er der tale om en konkurrence, lægges kortet i et af de tre markerede felter nederst på spillepladen. Er alle tre felter optaget af igangværende konkurrencer, lægges kortet tilbage nederst i bunken. Når et konkurrencetelegram ikke længere er aktuelt, lægges det også nederst i bunken. God fornøjelse! Tips & tricks! Spilletid: Et spil Wild West Express varer normalt to til tre timer. Ønskes et hurtigere spil, kan man fra starten aftale at spille til færre succes-point eller i et bestemt antal minutter. Dette vil typisk være en fordel de første gange, man spiller spillet. Flow i spillet: For at opnå en god rytme i spillet, er det en fordel at overveje sit næste træk, mens det er de andres tur. Dermed kan lange ophold i spillet undgås. Prisoversigten: Det er valgfrit, om man vil bruge prisoversigten til at få overblik over købs- og salgspriser i de forskellige byer, eller om man udelukkende vil orientere sig ved hjælp af spillepladen. Ekstra desperadobrikker: Er man to spillere, vil der være et begrænset antal tog på spillepladen, og der vil sandsynligvis kun være spilaktivitet på dele af pladen ad gangen. Der kan derfor med fordel spilles med to desperadobrikker per spiller. Læg vægt på strategien: Husk, at en spillers valg kan påvirke modspillernes forretning direkte. For eksempel kan man aflure en modspillers foretrukne rute og så belægge ruten med dynamit og overfalde togene med sin desperado. Dermed tvinges modspilleren til enten at løbe en stor risiko, vælge en anden og længere rute eller helt at lægge sin strategi om. 'Beskidte tricks': Spillet foregår i det Vilde Vesten, et område fyldt med tvivlsomme karakterer i en æra af lovløshed og pengegriskhed. Derfor vil selviske strategier og skruppelløst spil kun bidrage til underholdningen. Vær ikke bange for at bruge 'beskidte tricks' og for eksempel indgå aftaler med andre spillere under bordet. 5

6 Alternative regler der øger spændingen: o Hæv prisen på dynamit til eksempelvis 50$ og lad tog, der lander på en dynamitbrik miste godset. o Gør det muligt for spillerne at købe en ekstra bande desperados for eksempelvis 250$. 6

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

KING OF CHICAGO MANUALEN

KING OF CHICAGO MANUALEN KING OF CHICAGO MANUALEN TUSBAS King of Chicago TM er designet og produceret af Tusbas TM Jeppe K. Jørgensen, Steven B. Camphausen, Rune K. Jørgensen, Morten Primdahl and Jakob Keller Grafisk Design Jeppe

Læs mere

Regler til Lethian XI. Version 11.1

Regler til Lethian XI. Version 11.1 Regler til Lethian XI Version 11.1 Indhold 1 Introduktion 3 2 Basisregler 4 2.1 Kampagneregler....................................... 4 2.2 Kampregler.......................................... 6 2.3 Oprustning..........................................

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

(Ord og vendinger skrevet med grøn, kan du slå op i ordlisten. Ordlisten starter på side 26.) Ill. Greg Staples

(Ord og vendinger skrevet med grøn, kan du slå op i ordlisten. Ordlisten starter på side 26.) Ill. Greg Staples INTRODUKTION Du læser dette, fordi du ønsker at lære spillet Magic: The Gathering - verdens førende bytte kortspil. Det var det første af sin art og er stadig både det største og det bedste. I Magic -spillet

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go.

Vejen til Go 52. Vejen til Go 1. Denne oversættelse af Karl Bakers The way to Go giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Vejen til Go 52 Vejen til Go 1 Denne oversættelse af Karl Bakers "The way to Go" giver en introduktion til det Asiatiske brætspil Go. Go blev første gang spillet for mellem 2000-4000 år siden. Det tager

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune

Flagfootball. Undervisningsmateriale. udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune Flagfootball Undervisningsmateriale udarbejdet af DAFF i forbindelse med Øget kvalitet i Idrætsundervisningen i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Flagfootball

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Aarhus Requiem. Regelsamling. Version 1.00 (November 2009) Af Mai Engbo Boas, Søren Rousing Petersen, Lilli Beck Jakobsen og Tue Wincentz Boas

Aarhus Requiem. Regelsamling. Version 1.00 (November 2009) Af Mai Engbo Boas, Søren Rousing Petersen, Lilli Beck Jakobsen og Tue Wincentz Boas 1 Aarhus Requiem Regelsamling Version 1.00 (November 2009) Af Mai Engbo Boas, Søren Rousing Petersen, Lilli Beck Jakobsen og Tue Wincentz Boas 2 Indhold Om det at være vampyr... 5 1. Oplysninger på Karakterark:...

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere