Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?"

Transkript

1 Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja, øhm, altså jeg er jo... advokat, så min professionelle relation til politiet er jo, at jeg er øhm at jeg øhm repræsenterer enten folk der er blevet udsat for forbrydelser, eller folk der er mistænkt for at begået forbrydelser. Øhm og, i begge typer tilfælde vil jeg jo så prøve at varetage personens interesser bedst muligt, det vil så sige at? politiet ofre for forbrydelser, det er der der hedder en? Bistandsadvokat, så plejer de at være forholdsvis overskuelige, det er ret begrænset hvad bistandsadvokater kan gøre i virkeligheden. Øhm, så det der er det primære område, for virksomheden, der er at være forsvarsadvokat, og der er det jo sådan at politiet de efterforsker, øhm de mener der er begået en overtrædelse, og øhm i det omfang at de retter skytsene imod en person, så vil personen i nogle tilfælde kontakte mig, og så vil vi tale om det, og så vil jeg så indtræde som som forsvarsadvokat for den person. Ja, det er fordi vi har læst lidt på din blog, og sådan øhm, vi er egentlig ret interesseret i nogle af dine sådan, det måske mere i din rolle som privatperson du har nogle af de her kritiske holdninger til politiet. Men det vil jeg spørge lidt ind til senere. Altså det jo svært at sige hvornår man er privatperson og hvornår man er advokat. Altså øhm, jeg er jo den samme person uanset hvad, men det jo klart det jo ikke, der er nogle adfærdsmæssige regler som gør at at hvis jeg går over i sådan nogle mere politiske synspunkter i forhold til politiets arbejde, så kan jeg ikke stå i retten og holde tale om det, fordi der er nogle regler om man som advokat skal optræde med respekt overfor dem myndigheder, ikke dermed sagt at man skal have respekt overfor myndighederne, man skal bare vise respekt. Men øhm, jeg er meget meget lidt imponeret af politiet i Danmark og det skyldes jo både oplevelser som advokat hvor at folk fortæller mig hvordan politiet agerer, men også i vidt omfang oplevelser som privatperson, har oplevet politiet som privatperson gemmen over 10 år i København og og er gennemtrængende uimponeret for formalitet øhm men mere værre er det jo at i min tid som forsvarsadvokat øhm og det har jeg jo ikke været længere end i et halvt år, der er jeg jo bare blevet bekræftet 100 % i at den opfattelse jeg havde af politiet, det er sådan politiet er, og hvis der er nogen forskel mellem hvad jeg mente politiet var, og hvad politiet er, så er forskellen at politiet opfører sig værre end det jeg troede... Okay, men det kommer vi faktisk også ind på i nogen senere spørgsmål, men øhm, hvordan hvordan ser du politiets rolle i samfundet, sådan helt, og jeg ved ikke hvor meget du ved om sådan politireformen og sådan noget? Jo jeg ved da massere om politireformen, men men men øhm, det virker jo på mig som om at at øhm fokus er ikke så meget på at skabe mest mulig glæde og livskvalitet for befolkningen, men mere på at øhm at visse områder, det sætter man rigtig hårdt ind på, andre områder der er man fuldstændig ligeglad, øhm jeg har en sag hvor at man har benyttet øhm... ja jeg vil jo sige det sjældent at politiet har en? For det jo noget man skal gøre i den private arrestpleje, men det gælder åbenbart ikke hvis det er politifolk der føler sig forurettet, øhm, og man kan også læse inde på Frihedsaktivisten at øh det er nogle mærkelige ting nogle gange politi bruger tid på at beskylde folk for at have gjort, så derfor er jeg nogle gange overrasket over at det virker ikke som om der er nogen sådan større øhm sammenhæng mellem folks ønsker og det politiet vil. Det kan muligvis skyldes at at at vores øverste politiske leder justitsminister som jo er omskiftelig måske simpelthen, de mål der bliver udstukket derfra er for uklare dvs. det er overladt meget til politidirektøren og laverestående personer i politikredsene at udstikke hvad der skal være politiets fokusområder og adfærd, dvs. det faktisk folk uden et demokratisk mandat som bestemmer meget det her som har enorm indflydelse på befolkningen, og man kan jo så også se at når der så kommer en bestemt justitsminister som den nuværende, som rent faktisk siger hør nu her det kan godt være i gør tingene på en vis måde men i synes er godt, men det er mig der er folkevalgt, og det er mig der er minister, det faktisk mig der bestemmer så er der sådan en enorm modreaktion fra embedsverden hvor at folk møder op i sørgetøj fordi at de synes ej hvor er det synd for os 1

2 nu altså. Det jo til at grine af men øhm. Og så ved jeg godt dit spørgsmål handler ligeså meget om embedsmænd i justitsministeriets departement, men man skal bare huske på at det er præcis den samme type folk som sidder derinde, som sidder på de ledende stillinger i politikredsene. Det den samme type jurister. Ret? ikke en? En tanke i jeres liv,? For den her øhm mulighed for skjult magt uden noget demokratisk mandat helst have en justitsminister som er let at håndtere, og som bare bliver sådan en administrativ type som gør hvad embedsmændene siger. Så øhm. Ja husk det med? Fredsens bod hvad det angår, men jeg tror måske det i virkeligheden er lidt en væsentlig del af forklaringen på hvorfor det er?, nemlig at det er... Altså som i ledelsen i politiet? A hvad? Ledelsen i politiet, eller hvad tænker du sådan? Ja jeg siger at at når der er meget langt mellem det som befolkningen ønsker at politiet skal være, og dem der bestemmer hvordan politiet skal være. Jeg siger bare at befolkningens ønsker skulle optimalt set blive transplanteret gennem de folkevalgte i folketinget til ministeren som så ville sørge for at politiet agerede på en vis måde, men hvis der er meget langt mellem dem der rent faktisk bestemmer hvordan politiet skal opføre sig, og befolkningens ønsker om hvordan politiet skal opføre sig, så kan det jo forklare hvorfor at der er sådan en stor afstand mellem ønske og fakto adfærd. Øh okay. Øhm jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til hvad det er for nogle, jeg ved det ikke, du det virker som om du tager et mange sager i klagesager mod politiet, er det rigtigt? Ja altså tager, ja øh, hvis folk melder sig og de er blevet dårligt behandlet af politiet, så øh er det rigtigt, så får jeg dem gerne hvis så jeg tager da alle sager hvor der er noget at komme efter og jeg har endnu ikke oplevet at nogen har henvendt sig uden at der var anmeldelser i det, men altså jeg kan jo bare sige at det... jeg har en sag for øjeblikket hvor en øhm germesisk indvandre han bliver anholdt af politiet, og så da han lå på jorden og havde håndjern på og han lå på maven med håndjern på ryggen, så var der en politimand der trampede på hans ben så han brækkede. Okay ja, det lyder voldsomt Og så øhm så han så av det gør ondt, i har brækket mit ben og sådan noget, og så politiet griner af ham, peger på ham og siger haha du har dit? Ben fordi det begyndt at hæve meget kraftigt. Og så slynger man ham så ind i vestre fængsel og lader ham ligge og rådne der i 5 dage før der så er en? Der siger at han nok skal opereres fordi han har et brækket ben. Så øhm. Det nok jeg ikke? På hvordan politiet opfører sig i Danmark, det er der bare ikke så mange der er klar over fordi øhm for det første er der meget få mennesker der ved hvordan politiet rent faktisk agerer fordi de fleste folk erfaringer med politiet begrænser sig til at de f.eks. har haft indbrud en enkelt gang i deres liv og så kom der en flink landbetjent og tørrede nogle fingeraftryk af og så så synes de at uhh politiet er alletiders. Men det er ikke kun det folk taler om, man burde jo ikke lave en undersøgelse der spørger mener du vi har et godt politi? Man burde jo også lave en undersøgelse hvor der er et kryds sådan det må du ikke spørge mig om, for jeg har ikke nogen kvalificeret mening om det. Og det burde stort set alle mennesker sætte kryds i, for hvis man kun har oplevet politiet et par gange, kan man jo ikke have en kvalificeret mening om hvorvidt de er professionelle eller om de er voldspsykopatiske idioter altså. Men i hvert fald øhm er det et eksempel på en sag, som jeg gerne påtager mig når denne her spanier eller germaneser fra Spanien sagde til mig i Vestre Fængsel at han gerne vil have at jeg anmeldte betjenten for at have begået vold mod ham og brækket hans ben så var jeg mere end lydig til at gøre det og der skete jo også det at retten i Århus beskikkede mig som hans bistandsadvokat i den sag. Det jeg synes er interessant er at han? Forsvarer som han havde fået af retten, havde han også bedt om det og der havde han sagt nej det gider jeg ikke hjælpe dig med. Så nogle af de her? Forsvarer folk får, de er åbenbart ret politivenlige til at? Men det er der så meget, det er vi?-system Men i hvert fald ja, så det er et eksempel på en sag jeg gerne tager. En anden sag, er en sag hvor en en mand blev blufærdighedskrænket og raget på sin bagdel af en betjent ude ved Christiania, da der skulle foretages en visitation. Altså jeg synes at folk der henvender sig til mig næsten altid har øh god grund til at være? For 2

3 sådan noget her. Jeg tror desværre det kun er toppen, eller ikke tror, jeg er overbevist om at det kun er toppen af isbjerget. Øhm men det der sker er jo så at jeg prøver at man kan gøre det til en formulere det til politiklagemyndigheden, og så sender jeg det dem, og så vil der? Ske det at jeg vil blive beskikket som bistandsadvokat for den person som er blevet forulempet af politiet. Men øhm altså der er jo hele den her tendens med at folk de klager i stigende grad over politiets adfærd, tror du kun at det er politiets skyld, eller tror du sådan at der er, altså er tonen blevet hårdere politi og borgere imellem eller er det kun sån eller er det kun fra politiets side der bliver? Altså synes du slet ikke at politiet har noget og... øhm jeg ved ikke hvordan jeg skal spørge. Altså at folk er blevet mere kritiske overfor politiet???? Det skyldes borgernes adfærd at der er flere klager, at det ikke skyldes at politiet er blevet værre, er det det du spørger mig om? Ja, altså, er folk blevet mere kritiske overfor politiet? Jamen jeg tror da at det sagtens kan være at at at tidligere kan det være at folk bare har fundet sig i flere krænkelser fra politiet, men det betyder jo ikke at, altså så er erfaringen jo at folk ikke tidligere har klaget tilstrækkeligt. Og jeg, min opfattelse til? stadigvæk alt alt for meget fra politi. Altså jeg talte med en ung gut på 18 som simpelthen for et par uger siden, altså stort set alle de regler som politiet kan overtræde i retsplejeloven overfor en mistænkt havde de overtrådt. Ransagning uden kendelse, håndjern på ham, ydmygede ham, kaldte ham mus. Sagde til ham at hvis han nu bare fortalte hvem hans medskyldige var, så ville ske ham noget. Dvs. At de kommer med falske formgivninger det må man ikke. Nej han havde ikke mulighed for en advokat, og det var der heller ikke brug for, nu skulle han bare udtale sig, han sagde han ikke ville udtale sig, og alligevel kom de 2-3 gange og besøgte ham i hans lejlighed og prøvede at få ham til udtale sig alligevel. Øhm altså og øhm det jo et rent? I virkeligheden. Så så hvis der er sket en forandring, og det er jeg ikke statistiker, det kan jeg ikke sige noget om, men det kan man vel sikkert læse sig til så bare det at i forhold til hvor mange krænkelser folk tidligere ikke har gjort noget ved så er det lidt flere man nu reagerer på. Men men mit indtryk er at der stadigvæk er enorme mængder der ikke bliver gjort noget ved, især især de allerværste, for de allerværste handlinger politiet begår, altså ulovlige handlinger mod borgerne er jo typisk mod de allersvageste. Altså journalister og advokater er jo ikke de første som bliver udsat for den værste form for chikane fra politiet, for politiet ved godt at journalister og advokater er sådan oftest i stand til at give tilbage på et andet niveau, så jeg bliver sgu også chikaneret af politiet men jeg er ikke bange for at jeg bliver lagt i benlås på gaden, fordi det er jo chikane det begrænser sig lissom, for de ved at der jo nok er grænser for hvad de kan, hvad der sådan går, hvilket er ret begrænset. Men i forhold til svage mennesker, hjemløse og narkomaner og sådan noget, så er der ikke grænser for, tror jeg, hvad der er af mørketal i forhold til hvad politiet gør, og jeg tror da at at ham her germaneseren er et godt eksempel, for jeg tror da at den voldspsykopatiske betjent som hoppede på ham på hans ben så det brækkede, havde sikkert i tankerne at her har vi en udlænding uden noget netværk, som bare skal udvises, og derfor er der ikke nogen konsekvenser for det jeg gør. Men ser du det som en tendens i politiet at de er blevet mere hårdhændet sådan i løbet af de sidste 10 år f.eks.? der er jo ingen, jeg ved ikke om det er i løbet af de sidste 10 år, jo også i løbet af de sidste 10 år, men jeg tror ikke at det er noget der er startet for 10 år siden, altså hele tendensen fra 50 erne og frem har jo været at politiet, og det er der jo lavet massere af undersøgelser om, og det kan man jo læse sig til, men altså hele tendensen har jo været at i 50 erne der gik de rundt på gaden, og havde muligvis en knippel og det var så også det, og blev nødt til at bruge deres menneskelighed og og psykologi til at tale med folk ikk? og så gav men dem jo kampuniformer og skydevåben og nu også peberspray, så man sige at det at man har givet dem peberspray var ikke begyndelsen på en udvikling hvor at de blev mere og mere frastødende stormtropper, det var bare endnu en tak på den udvikling der allerede var i gang med at nu er en paramilitær styrke til at bekæmpe borgerne, i stedet for en servicevirksomhed som skal hjælpe borgerne. Men jeg er da enig i, i forhold til de sidste 10 år, at der kan man sige markeringen af, at det var den vej man øsnkede politiet skulle gå, nemlig at være nogen som skader borgerne og som gør det ubehageligt at leve i Danmark for borgerne, det jo klart, at hvis man giver dem en peberspray så siger man jo sådan her nej unge unge mennesker, som 3

4 ikke har nogen uddannelse udover politiskolens 8 måneders indledende? i skal ikke tale med folk og prøve at opnå en fredsommelig løsning i kan bare spraye dem med peberspray i ansigtet i stedet for det meget nemmere. Øhm og selvom man ikke har sagt sådan, så er det det der er resultatet fordi der er jo ikke en grund til at sådan en ung 21 årig politielev som ikke har andet end en 10. klasse og så har været 8 måneder på politiskolen, hvorfor skulle den person stå og tale med en person, og prøve at få vedkommende til at medvirke til en fredsommelig løsning på en konflikt, hvis politieleven bare kan tage pebersprayen frem og spraye vedkommende i hovedet. Altså det er jo at stille meget store krav til hvad sådan en uuddannet ufaglært person i politiuniform er i stand til i virkeligheden. Øhm nu snakker du meget om hvordan politiet møder borgeren, men hvad med de her nye tendenser med at borgerne filmer politiet og alt det her, særligt omkring Christiania. Synes du det er nødvendigt at filme politiet, og øhm ja hvad synes du om det? Ja det er der jo en god grund til, var det sådan at borgerne var tilfredse med politiet så var der jo ikke nogen af dem der havde behov for at filme. Men altså politiet hyler jo konstant om hvor dygtige de er, altså politiets opfattelse, det er jo det som Oxfeldt og politiforbundet gerne siger når han har muligheden, at han mener vi har et rigtig godt politi i Danmark, det jo ligesom altså veluddannet og godt politi, og jeg har mødt politi i mange andre lande, så jeg har latter til overs for den påstand, men altså det jo klart de fleste danskere har jo også noget nationalt romantik i sig, man vil jo gerne tro at man har et godt politi når vi bor i Danmark osv. Men det jo bare et resultat, det at folk filmer politiet er jo et resultat for at de ikke er tilfredse med politiets adfærd. Og ligesom i alle andre i offentlige rum må finde os i at blive filmet, så må politifolk også finde sig i at blive filmet. Og hvis de er så stolte af deres høje kvalitet i arbejdet, som de jo hele tiden giver udtryk for at de er, så ville det jo være noget de tog imod med kyshånd. Altså de mener jo selv at de er så utrolige dygtige og serviceorienterede og professionelle og aldrig begår fejl i livet, når det er deres opfattelse så kan jeg kun forvente at de siger vi vil rigtig gerne filmes hele tiden fordi så har vi beviser på det vi siger, vi er så dygtige. Ja okay, vi har faktisk snakket med Claus Oxfeldt, og han har sagt at altså det er nærmest en lidt provokerende måde at møde politiet på synes han, og i flere tilfælde synes de faktisk at det er decideret forstyrrende for deres arbejde. Kan du slet ikke sådan se noget i hvad han mener med det? Jamen så skal man jo ikke være politimand. Så er man jo inkompetent til overhovedet at være politiperson hvis man ikke er i stand til at udføre sit job uden at blive, man må jo vide noget når man søger ind på politiskolen, hvilket der jo er enorm konkurrence om. Så vil man jo vide at øhm, og grunden til at jeg siger det er er jo for så vil man jo virkeligt gerne når man deltager i en konkurrence med alle mulige andre mennesker om at blive optaget på politiskolen, at at en meget vigtigt del af politiarbejdet er jo at være ude i offentligheden og blive at iagttaget imens man udfører sit arbejde. Og det er jo også derfor at de, for at kunne modstå det pres, hvis man kan kalde det det, har enorme mængder magtmidler til deres rådighed, de går rundt med peberspray, pistol, knippel, håndjern som de kan bruge i et væk, de kan slå folk i ansigtet, de kan tage kvælertag på folk, der er ikke grænser for hvad de kan gøre, som de så også gør i et væk. Så nej, hvis de bliver forstyrret i, hvis de føler sig provokeret, altså? politifolk bør ikke føle sig provokeret, så er man jo ikke egnet til at være politiperson hvis man føler sig provokeret af folks adfærd, altså en politiperson skal være en person som aldrig bliver provokeret. Og det at blive provokeret af noget, det er forbeholdt privatpersoner, så så det lyder, det er noget af det mest tåbelige jeg længe har hørt, jeg har været i radioen en hel time med Oxfeldt hvor vi har talt om ting, så jeg har hørt mange tåbeligheder fra ham, men altså med al respekt, vi jo ikke enige vel? Men jeg synes det lyder utroligt dumt, for øhm jeg kan slet ikke se at det kan være acceptabelt at politiet bliver provokeret af noget som helst, så er de jo ikke egnet til at være politifolk. Og jeg kan slet ikke se at det skulle forstyrre deres arbejde, tværtimod burde de da tage imod det med kyshånd og sige ja nu står vi i en voldelig konfrontation, vi rigtig glade for at i filmer os fordi altid påstår at vi gør det perfekt og derfor vil vi nu gerne have at I også dokumenterer det. Altså har du altså, nu har vi, vores opgave handler også lidt om numre på betjentene og sådan nogle forslag som kropskameraer og sådan noget. Er det noget du tænker kunne nytte noget, være en løsning på problemet? Jeg ved ikke med en løsning, men jeg synes at kropskameraer er en god ide, altså jeg har ikke noget imod at politiet optager heller, altså det jo, jeg siger jo lige, alle borgere må jo finde sig at blive optaget i det offentlige rum øhm sådan er reglerne i dag. Og jeg siger bare når reglerne nu er sådan i dag, så må politifolk 4

5 tåle det samme. Man kunne sagtens have en diskussion om, og det ikke så meget politiet, det sgu mere en samfundsmæssig diskussion, vil man gerne have et samfund hvor man risikerer at blive optaget så snart man træder udenfor sin dør, og det det er der mange meninger om, det er jeg ikke sikker på man vil i virkeligheden, jeg kunne godt forstille mig at hvis man talte om de her ting så ønsker folk ikke at leve i et samfund hvor man bliver så overvåget, men så længe det nu er sådan, og sådan er det jo. Så synes jeg at politiet må finde sig i præcis det samme eller mere, taget i betragtning at de har mange flere midler til deres rådighed burde de finde sig i endnu mere overvågning, men men, og i forhold til numre så er det jo helt nødvendigt, altså jeg har, jeg tror jeg kan nævne 20 eller 30 politifolk jeg har spurgt om deres navne hvor længe har nægtet, og kun sagt deres fornavn. Og jeg vil også sige, at hvis du bliver stoppet på gaden af en politiperson og vedkommende siger jeg vil gerne vide hvad dit navn er og hvor du bor hvad din fødselsdag er, og så siger du nja, ej men det har du pligt til at oplyse, så kan du prøve at sige til vedkommende ej men jeg hedder Kathrine og så kan du jo se hvad reaktionen bliver, jeg kan godt fortælle dig det vil de ikke acceptere, så vil de sige ej du skal sige dit fulde navn. Det sjovt når de mener at det er den regel der gælder, men når de skal sige deres navn så gælder det kun deres fornavn, øhm og det står der ikke noget om, men altså det er sådan politiet har valgt at tolke det, så dvs. at det man kan sige at når der er regler der pålægger politiet pligter så tænker politiet som kriminelle hvad de jo også ofte er i øvrigt. Dvs. de tænker hvordan kan vi sådan overholde den regel som minimum ah men så skal vi jo nok nøjes med kun at oplyse vores fornavn ikk? det er sådan en kriminel tankegang i stedet for at leve op til det som åbenlyst er formålet med regelen så så prøver de at gøre mindst muligt for på en måde at overholde reglen ikk? så det er ja, mit problem her at jeg har mødt så mange politifolk, jeg har talt med over politifolk og derfor har jeg svært ved at, det er meget svært for mig at finde noget positivt at sige fordi de, nærmest uden undtagelse har de lavet den ene? som den anden, øhm og i bedste fald har de bare uuddannet og uoplyste og folkelige i ordets værste betydning, men ofte har de jo været direkte magtliderlige og øhm ubehagelige. Men vi snakkede faktisk også med Claus Oxfeldt om sådan nogle tiltag som f.eks. numre på øhm, hvad hedder det, uniformerne. Og han frygtede lidt at det kunne føre til, altså nu har der også været en del sager af chikane af politimænd i, altså når de ikke engang var på arbejde som privatpersoner. Er det slet ikke noget du kunne frygte? Altså jeg har ikke rigtig set da den der chikane skulle og og, for mig at se er det noget man opfinder som et fiktivt begreb til medierne, det eneste jeg har set det er at jeg har set en optagelse, en eller anden optog i Fona forretning hvor han sagde til en eller anden politimand at han synes at politimanden var en øhm ubehagelig person eller sådan noget, øhm altså hvis det er chikane så er der godt nok en lav tærskel for at hvornår det er chikane. Jeg vil sige at jeg synes det er meget normalt, hvis man udfører et job, og man udfører det så dårligt at personer som man har kontakt med på arbejdet synes at man er dårlig til sit job, hvis personen så møder en i byen, så er det ikke unormalt at vedkommende siger i øvrigt synes jeg du er meget dårlig til dit job. Altså den risiko i livet, lever vi andre med den risiko, det tror jeg da nok, altså hvis jeg udfører mit job meget dårligt, og der er en eller anden som synes det, så kunne det sagtens være at hvis han så mig i en forretning så det da ikke unormalt at han ville sige til mig jeg synes i øvrigt du en meget dårlig advokat. Hvad skulle jeg så gøre, skulle jeg så løbe til politiet med det og sige at jeg var udsat for chikane, jeg kan godt fortælle dig hvad der ville ske hvis jeg gjorde det, de ville grine langt væk, altså de ville virkeligt le af mig og sige at det kan jeg godt glemme det gør vi da ikke noget ved. Så så øhm for mig at se er det sådan set lidt en? at der er ikke meget, jeg har ikke set mange direkte beviser på at der skulle være nogen chikane, det der er det er at at nogle gang hvis folk får muligheden så udtrykker overfor politifolk både når politifolk er på arbejde og når politifolk er fri, at at politifolk er dårlige til deres arbejde, men der er der jo den fordel at det at gøre det når politifolk har fri, at så risikerer man ikke så tit at få peberspray i ansigtet når man siger sin ærlige mening om hvor dårlige de er til at udføre deres job. Øhm så det kan jo være, altså hvis politifolk nu lod være med at sprøjte folk i ansigtet med peberspray hvis de modtog kritik, så kunne det være at folk ville begrænse deres kritik til når de var på arbejde. Ja, øhm, altså nu har vi også læst lidt om dine røde kort. Øhm. Kan du fortælle lidt om dem, og hvorfor du synes de er nødvendige? Ja det jo fordi politiet de lyver og ikke overholder loven overhovedet. Det derfor de er nødvendige. Øhm. Når det nu er sådan at der skal være øhm begrundet mistanke rimelig grund til mistanke for at man stopper folk og visiterer dem, så synes jeg det er meget trist at politiet stopper folk og narrer folk til at blive stående og 5

6 lade sig visitere frivilligt, selvom folk beklager sig. Og det der er politiets tankegang det er at vi stopper folk og siger nu må du lige stå her og lade dig visitere, så siger folk ej men jeg har ikke lyst til at blive visitere t ej men det gør vi alligevel, og så bagefter siger politiet jamen de blev stående så derfor var det frivilligt de blev stående og blev visiteret, de stod der jo stadigvæk. Jeg siger bare det er ikke frivilligt når folk står og beklager sig og siger de ikke har lyst, men i politiets øjne så er det frivilligt, øhm fordi man ikke er gået væk. Og jeg siger bare jamen okay, nu er politiet med deres adfærd fuldstændig udelukket en eller anden form for civiliseret løsning her, dvs. nu skal det være hårdt mod hårdt? udelukkende altså? til folk må være nej lad være med at tal med politiet overhovedet, politiet de er fuld af løgn de bryder loven så meget de overhovedet kan, så derfor vil enhver form for samtale med politiet vil bare putte dig i en udsat situation hvor de prøver at udnytte dit manglende kendskab til loven og og chikanere dig. Og derfor så kan du give dem dit navn, din fødselsdag og din adresse, for det siger loven du skal, og det kan du skrive på kortet så hvis politiet stopper dig så giver du dem kortet og så går du din vej. Og så må de jo løbe efter dig og anholde dig hvis de vil det, men det ændrer ikke på at du skal ikke tale med dem fordi de prøver bare at manipulere dig, og det er også og det er fuldstændig sådan som det er, der er ikke nogen, der er ikke noget i det, det jo, så det bare det et hjælpemiddel til folk sådan at at man minimerer politiets mulighed for at at bryde loven i virkeligheden. Øh nu har vi også været lidt rundt på frihedsaktivisten som du også nævnte før, der er meget fokus på det her med hvad for nogle rettigheder man egentlig har overfor politiet. Føler du at der er sådan øget interesse for hvordan politiet egentlig må behandle en eller sådan, føler du at folk er mere bevidste om deres rettigheder? Jeg tror folk ønsker muligvis at være mere bevidste, om de også er det ved jeg ikke, altså jeg synes stadigvæk der er meget stor form for uvidenhed desværre, og det vil der jo være så længe politiet ikke gør noget som helst for at informere folk. Altså politiet informerer ikke folk om hvad deres rettigheder er, det skal de, men det gør de ikke overhovedet. Men jeg tror da nok at i forhold til at der er kommet meget mere opmærksomhed, altså det her med at når folk er dårlig behandlet af politiet, for 20 år siden var det meget svært at få det ud fordi at så skulle man have en journalist til at skrive en artikel om det og det var meget svært, nu på de sociale medier er det meget nemmere for folk selv lissom at få bragt de her sager ud via sådan en blog som frihedsaktivisten og bare ved at skrive noget på sin Facebook-væg kan lissom blive spredt til tusindevis af mennesker, så på den måde er der mulighed for at informere andre om at man er blevet dårligt behandlet af politiet, den er blevet øhm mangedoblet øhm i forbindelse med de sociale medier, internettets udvikling de sidste 20 år, så det kan også være dét der i virkeligheden har gjort det. Altså der har været et problem hele tiden men værktøjet til at skabe opmærksomhed omkring det, den dårlige adfærd fra politiets side er blevet meget forbedret og så er folk også blevet mere opmærksomme på at der er det her problem. Øhm var det dit spørgsmål? Nu glemte jeg lidt dit spørgsmål. Om folk var blevet mere bevidste om deres rettigheder, men. Ja okay, nja men det ikke, men det kan jo være at folk er blevet mere, folk vil gerne vide mere om deres rettigheder sådan sådan vil jeg sige det. Om de rent faktisk ved mere om deres rettigheder det kan jeg godt tvivle på, jeg vil sige at det virker som om at folk måske er mindre sådan, finder sig i mindre fra politiets side når det er sådan tvivlsomt om politiet i virkeligheden har lov til at gøre hvad de gør. Altså man stiller spørgsmålstegn ved om en ordre fra politiet nu også skal efterkommes og hvis skyld er det? Ja det er jo politiets egen skyld, fordi de jo så ofte giver nogle nogle ordrer som er fuldstændig grundløse og så er det jo klart, hvis politiet var fuld af respekt og serviceorientering overfor borgerne og kun gav ordrer når det var berettiget og begrundet så ville reaktionen jo ikke være den samme, altså så for mig at se så kan man fuldstændig sige at det er politiets egen adfærd der resulterer i det her, jeg tror det er Newtons 3. lov at hvis der er en aktion så kommer der også en re-aktion på det. Så så øhm altså, hvis Claus Oxfeldt gerne vil vide hvem den skyldige er, så behøver han kun at se i et spejl. Okay, men frygter du slet ikke at den her meget kritiske tilgang simpelthen kan føre til at tilliden til politiet falder og at de simpelthen bliver handlingslammet fordi der ikke er noget tillid, altså du må vel også mene at politiet har en eller anden funktion i vores samfund, altså de gør vel ikke kun dårlige ting? Øhm. Altså øhm. Jeg tror at hvis, forhåbentligt er det sådan at hvis flere og flere er opmærksomme på hvad der er rimelig adfærd fra politiets side og ikke finder sig i alt muligt chikane fra politiets side, så kan det jo 6

7 være at politiets ledelse og andre i politiet føler sig tvunget til at rette ind og begynder at behandle folk ordentligt. Øhm. Hvis det er tilfældet så vil tilliden til politiet jo stige. Men jeg kan sige fuldstændig altså øhm? hus forbi i forhold til om jeg den jeg rådgiver skulle have noget ansvar for det her, altså hvis tilliden til politiet daler så skyldes det alene politifolk og jurister i politiet og deres adfærd. Det er de helt ene og alene ansvarlige for. Og derfor vil jeg blive meget overrasket hvis det gik modsat, altså da jeg ved hvor dårligt politifolk opfører sig ikke kun at de opfører sig chikanøst overfor borgere men også at de grundlæggende er dårlige til deres arbejde. Det er sådan at man kan være dygtig eller dårlig til at være politiperson og efterforsker af forbrydelse og og og fange kriminelle og jeg siger bare at det jo ligesom kerneområdet, det er de dårlige til, de er dårlige til deres arbejde. Derudover er de også uforskammet og chikanøse overfor borgerne, men de kunne da være meget bedre hvis de sådan i det mindste, altså hvis de var meget dygtige til at fange forbrydere og til at efterforske kriminalitet, så var det måske nemmere nemmere at udholde at de var uforskammet og voldspsykopatiske men det er de jo ikke engang, de meget dårlige til at efterforske forbrydelser, det ser man jo fordi hver gang man har en eller anden kompliceret sag om økonomisk kriminalitet som, hvor en af dem har stjålet 300 millioner kroner fra andre mennesker ved? bedragerier så lægger den i et halvt år hos politiet som så siger ej men vi lukker den for det kan vi nok ikke bevise, nej for det kan i jo ikke efterforske, det al for kompliceret for jer. Men det her med at stoppe folk der har et halvt gram hash på sig og give dem en bøde det vil i jo gerne, fordi det jo meget enkelt for jer, det kan i godt forstå ikk? altså det er sådan en orangutang-logik her at da vi kun kan finde ud af noget der har med bananer at gøre så løser vi kun lovovertrædelser som har noget med bananer at gøre, selvom at det? mindste lovovertrædelser, alle dem med de enorme lovovertrædelser det al for kompliceret det rører vi ikke ved. Så derfor vil det være helt forståeligt for mig hvis tilliden til politiet dalede yderligere og jeg har også forklaret dig hvem jeg mener er eneansvarlig, jeg ser ikke nogen gråzoner her, det er ikke sådan at nogle, at ansvaret skal bæres af mange, nej nej ansvaret skal alene bæres af politifolk og jurister i politiet de er de eneste der har ansvaret. Okay så det jeg hører dig sige er at politiet de er simpelthen ikke dygtige nok, og de prioriterer deres tid forkert, er det sådan? Ja, udover at de er uforskammede, og de opfører sig helt forkert overfor borgere. Men men udover det så er de også dårlige til at være på arbejde fordi de ikke kan finde ud af at efterforske komplicerede forhold, og når jeg siger komplicerede forhold så mener jeg forhold som du og jeg sagtens ville kunne efterforske, uden at have været på politiskolen, det kan de ikke finde ud af øhm, og de prioriterer også helt forkert, det rigtigt. Hvis der nu var kvalificerede jurister i ledelsen hos politiet så ville det her nok være anderledes, meningen er jo at juristerne hos politiet skal lave sådan en legalitetskontrol som lissom holder den her horde af folk i uniformer under kontrol sådan at de overholder loven osv. Men det har jeg ikke set nogen som helst? tilfældet. Så øhm der er lidt frit på alle hylder, det er som en western tavle hvor at der bare sådan, hvor at der bare er et sherif-skilt og en pistol og så er det sådan knock yourself out skyd bare hvem du har lyst til de alle sammen forbrydere her. Så hvis vi skal slutte på et lidt øhm, lidt mere håbefuldt punkt så dygtigere jurister i politiet, og hvad har du ellers af forslag til sådan noget der ku? Ja så skal man jo også altså udvælgelsen foregår også helt forkert, altså, ja altså politiskolen udvælgelsen foregår helt forkert, men tager jo meget unge mennesker som ikke har nogle særlige menneskekendskaber og dem tager man øhm, jeg tror at man udvælger på en meget forkert måde ift. at dem som tænker for meget dem vil man ikke have for det skal være nogen som lissom i militær præcision kan sige vel, men desuden når man har udvalgt folk så uddanner man dem også forkert fordi man lægger al for meget vægt på sådan noget med at gå i geled og bruge peberspray på folk og sådan noget, og alt for lidt på at at, altså i det hele taget så er der jo ingen grund til at politifolk går rundt med pistoler, det gør de jo ikke i Storbritannien der klarer de sig udemærket uden. Så det er der ikke noget behov for. Og så vil der så være betydeligt færre psykisk syge som bliver skudt og dræbt af politiet fordi øhm statistikken er jo ganske horribel ift. at hvor ofte politifolk i Danmark skyder og dræber psykisk syge helt unødvendigt men altså, det viser noget om hvor tåbelige reglerne er i Danmark og Claus Oxfeldt, jeg tror han sagde noget til mig på et tidspunkt om at det mærkede jo enhver for livet når de havde dræbt en med deres tjenestepistol, ja men altså så skulle de jo nok havde ladet være med at trykke ikk? altså vi andre vi kan godt finde ud af at lade være med at købe en pistol og gå ud og skyde folk, så det burde politiet nok også godt kunne og hvis det er sådan et stort traume 7

8 for dem så skulle de ikke være politifolk, men der er så mange ting som er galt der, men i hvert fald uddannelsen er helt ved siden af, meget mere fokus på øhm på det menneskelige og på samtale og så fjern, altså jeg kan slet ikke se, fjern dog pebersprayen og pistol fra de fleste politifolk, udover helt specielle enheder så er der slet ikke nogen grund til at almindelige politifolk har de her midler på sig, hvis de ikke har dem bliver de nødt til rent faktisk at tale med folk øhm og få dem til at medvirke ved talens magt, så det kunne man i 50 erne så det kan man da også sagtens i dag. 8

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi

BORNHOLM. nr. 03 2014. dansk politi Spillet Sendt på om BORNHOLM bænken nr. 03 2014 dansk politi indhold lederen Kommer dansk politi på 2. holdet? Hvad der lyder som tørre, juridiske spidsfindigheder besluttet i Bruxelles, får voldsom betydning

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig

Bilag nr.1. Den 18. februar 2013. Kære jobkonsulent og arbejdsledig Bilag nr.1 Den 18. februar 2013 Kære jobkonsulent og arbejdsledig Vi er en gruppe studerende på Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation på RUC, som er i gang med at skrive vores masteropgave. Vores

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere