Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?"

Transkript

1 Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja, øhm, altså jeg er jo... advokat, så min professionelle relation til politiet er jo, at jeg er øhm at jeg øhm repræsenterer enten folk der er blevet udsat for forbrydelser, eller folk der er mistænkt for at begået forbrydelser. Øhm og, i begge typer tilfælde vil jeg jo så prøve at varetage personens interesser bedst muligt, det vil så sige at? politiet ofre for forbrydelser, det er der der hedder en? Bistandsadvokat, så plejer de at være forholdsvis overskuelige, det er ret begrænset hvad bistandsadvokater kan gøre i virkeligheden. Øhm, så det der er det primære område, for virksomheden, der er at være forsvarsadvokat, og der er det jo sådan at politiet de efterforsker, øhm de mener der er begået en overtrædelse, og øhm i det omfang at de retter skytsene imod en person, så vil personen i nogle tilfælde kontakte mig, og så vil vi tale om det, og så vil jeg så indtræde som som forsvarsadvokat for den person. Ja, det er fordi vi har læst lidt på din blog, og sådan øhm, vi er egentlig ret interesseret i nogle af dine sådan, det måske mere i din rolle som privatperson du har nogle af de her kritiske holdninger til politiet. Men det vil jeg spørge lidt ind til senere. Altså det jo svært at sige hvornår man er privatperson og hvornår man er advokat. Altså øhm, jeg er jo den samme person uanset hvad, men det jo klart det jo ikke, der er nogle adfærdsmæssige regler som gør at at hvis jeg går over i sådan nogle mere politiske synspunkter i forhold til politiets arbejde, så kan jeg ikke stå i retten og holde tale om det, fordi der er nogle regler om man som advokat skal optræde med respekt overfor dem myndigheder, ikke dermed sagt at man skal have respekt overfor myndighederne, man skal bare vise respekt. Men øhm, jeg er meget meget lidt imponeret af politiet i Danmark og det skyldes jo både oplevelser som advokat hvor at folk fortæller mig hvordan politiet agerer, men også i vidt omfang oplevelser som privatperson, har oplevet politiet som privatperson gemmen over 10 år i København og og er gennemtrængende uimponeret for formalitet øhm men mere værre er det jo at i min tid som forsvarsadvokat øhm og det har jeg jo ikke været længere end i et halvt år, der er jeg jo bare blevet bekræftet 100 % i at den opfattelse jeg havde af politiet, det er sådan politiet er, og hvis der er nogen forskel mellem hvad jeg mente politiet var, og hvad politiet er, så er forskellen at politiet opfører sig værre end det jeg troede... Okay, men det kommer vi faktisk også ind på i nogen senere spørgsmål, men øhm, hvordan hvordan ser du politiets rolle i samfundet, sådan helt, og jeg ved ikke hvor meget du ved om sådan politireformen og sådan noget? Jo jeg ved da massere om politireformen, men men men øhm, det virker jo på mig som om at at øhm fokus er ikke så meget på at skabe mest mulig glæde og livskvalitet for befolkningen, men mere på at øhm at visse områder, det sætter man rigtig hårdt ind på, andre områder der er man fuldstændig ligeglad, øhm jeg har en sag hvor at man har benyttet øhm... ja jeg vil jo sige det sjældent at politiet har en? For det jo noget man skal gøre i den private arrestpleje, men det gælder åbenbart ikke hvis det er politifolk der føler sig forurettet, øhm, og man kan også læse inde på Frihedsaktivisten at øh det er nogle mærkelige ting nogle gange politi bruger tid på at beskylde folk for at have gjort, så derfor er jeg nogle gange overrasket over at det virker ikke som om der er nogen sådan større øhm sammenhæng mellem folks ønsker og det politiet vil. Det kan muligvis skyldes at at at vores øverste politiske leder justitsminister som jo er omskiftelig måske simpelthen, de mål der bliver udstukket derfra er for uklare dvs. det er overladt meget til politidirektøren og laverestående personer i politikredsene at udstikke hvad der skal være politiets fokusområder og adfærd, dvs. det faktisk folk uden et demokratisk mandat som bestemmer meget det her som har enorm indflydelse på befolkningen, og man kan jo så også se at når der så kommer en bestemt justitsminister som den nuværende, som rent faktisk siger hør nu her det kan godt være i gør tingene på en vis måde men i synes er godt, men det er mig der er folkevalgt, og det er mig der er minister, det faktisk mig der bestemmer så er der sådan en enorm modreaktion fra embedsverden hvor at folk møder op i sørgetøj fordi at de synes ej hvor er det synd for os 1

2 nu altså. Det jo til at grine af men øhm. Og så ved jeg godt dit spørgsmål handler ligeså meget om embedsmænd i justitsministeriets departement, men man skal bare huske på at det er præcis den samme type folk som sidder derinde, som sidder på de ledende stillinger i politikredsene. Det den samme type jurister. Ret? ikke en? En tanke i jeres liv,? For den her øhm mulighed for skjult magt uden noget demokratisk mandat helst have en justitsminister som er let at håndtere, og som bare bliver sådan en administrativ type som gør hvad embedsmændene siger. Så øhm. Ja husk det med? Fredsens bod hvad det angår, men jeg tror måske det i virkeligheden er lidt en væsentlig del af forklaringen på hvorfor det er?, nemlig at det er... Altså som i ledelsen i politiet? A hvad? Ledelsen i politiet, eller hvad tænker du sådan? Ja jeg siger at at når der er meget langt mellem det som befolkningen ønsker at politiet skal være, og dem der bestemmer hvordan politiet skal være. Jeg siger bare at befolkningens ønsker skulle optimalt set blive transplanteret gennem de folkevalgte i folketinget til ministeren som så ville sørge for at politiet agerede på en vis måde, men hvis der er meget langt mellem dem der rent faktisk bestemmer hvordan politiet skal opføre sig, og befolkningens ønsker om hvordan politiet skal opføre sig, så kan det jo forklare hvorfor at der er sådan en stor afstand mellem ønske og fakto adfærd. Øh okay. Øhm jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til hvad det er for nogle, jeg ved det ikke, du det virker som om du tager et mange sager i klagesager mod politiet, er det rigtigt? Ja altså tager, ja øh, hvis folk melder sig og de er blevet dårligt behandlet af politiet, så øh er det rigtigt, så får jeg dem gerne hvis så jeg tager da alle sager hvor der er noget at komme efter og jeg har endnu ikke oplevet at nogen har henvendt sig uden at der var anmeldelser i det, men altså jeg kan jo bare sige at det... jeg har en sag for øjeblikket hvor en øhm germesisk indvandre han bliver anholdt af politiet, og så da han lå på jorden og havde håndjern på og han lå på maven med håndjern på ryggen, så var der en politimand der trampede på hans ben så han brækkede. Okay ja, det lyder voldsomt Og så øhm så han så av det gør ondt, i har brækket mit ben og sådan noget, og så politiet griner af ham, peger på ham og siger haha du har dit? Ben fordi det begyndt at hæve meget kraftigt. Og så slynger man ham så ind i vestre fængsel og lader ham ligge og rådne der i 5 dage før der så er en? Der siger at han nok skal opereres fordi han har et brækket ben. Så øhm. Det nok jeg ikke? På hvordan politiet opfører sig i Danmark, det er der bare ikke så mange der er klar over fordi øhm for det første er der meget få mennesker der ved hvordan politiet rent faktisk agerer fordi de fleste folk erfaringer med politiet begrænser sig til at de f.eks. har haft indbrud en enkelt gang i deres liv og så kom der en flink landbetjent og tørrede nogle fingeraftryk af og så så synes de at uhh politiet er alletiders. Men det er ikke kun det folk taler om, man burde jo ikke lave en undersøgelse der spørger mener du vi har et godt politi? Man burde jo også lave en undersøgelse hvor der er et kryds sådan det må du ikke spørge mig om, for jeg har ikke nogen kvalificeret mening om det. Og det burde stort set alle mennesker sætte kryds i, for hvis man kun har oplevet politiet et par gange, kan man jo ikke have en kvalificeret mening om hvorvidt de er professionelle eller om de er voldspsykopatiske idioter altså. Men i hvert fald øhm er det et eksempel på en sag, som jeg gerne påtager mig når denne her spanier eller germaneser fra Spanien sagde til mig i Vestre Fængsel at han gerne vil have at jeg anmeldte betjenten for at have begået vold mod ham og brækket hans ben så var jeg mere end lydig til at gøre det og der skete jo også det at retten i Århus beskikkede mig som hans bistandsadvokat i den sag. Det jeg synes er interessant er at han? Forsvarer som han havde fået af retten, havde han også bedt om det og der havde han sagt nej det gider jeg ikke hjælpe dig med. Så nogle af de her? Forsvarer folk får, de er åbenbart ret politivenlige til at? Men det er der så meget, det er vi?-system Men i hvert fald ja, så det er et eksempel på en sag jeg gerne tager. En anden sag, er en sag hvor en en mand blev blufærdighedskrænket og raget på sin bagdel af en betjent ude ved Christiania, da der skulle foretages en visitation. Altså jeg synes at folk der henvender sig til mig næsten altid har øh god grund til at være? For 2

3 sådan noget her. Jeg tror desværre det kun er toppen, eller ikke tror, jeg er overbevist om at det kun er toppen af isbjerget. Øhm men det der sker er jo så at jeg prøver at man kan gøre det til en formulere det til politiklagemyndigheden, og så sender jeg det dem, og så vil der? Ske det at jeg vil blive beskikket som bistandsadvokat for den person som er blevet forulempet af politiet. Men øhm altså der er jo hele den her tendens med at folk de klager i stigende grad over politiets adfærd, tror du kun at det er politiets skyld, eller tror du sådan at der er, altså er tonen blevet hårdere politi og borgere imellem eller er det kun sån eller er det kun fra politiets side der bliver? Altså synes du slet ikke at politiet har noget og... øhm jeg ved ikke hvordan jeg skal spørge. Altså at folk er blevet mere kritiske overfor politiet???? Det skyldes borgernes adfærd at der er flere klager, at det ikke skyldes at politiet er blevet værre, er det det du spørger mig om? Ja, altså, er folk blevet mere kritiske overfor politiet? Jamen jeg tror da at det sagtens kan være at at at tidligere kan det være at folk bare har fundet sig i flere krænkelser fra politiet, men det betyder jo ikke at, altså så er erfaringen jo at folk ikke tidligere har klaget tilstrækkeligt. Og jeg, min opfattelse til? stadigvæk alt alt for meget fra politi. Altså jeg talte med en ung gut på 18 som simpelthen for et par uger siden, altså stort set alle de regler som politiet kan overtræde i retsplejeloven overfor en mistænkt havde de overtrådt. Ransagning uden kendelse, håndjern på ham, ydmygede ham, kaldte ham mus. Sagde til ham at hvis han nu bare fortalte hvem hans medskyldige var, så ville ske ham noget. Dvs. At de kommer med falske formgivninger det må man ikke. Nej han havde ikke mulighed for en advokat, og det var der heller ikke brug for, nu skulle han bare udtale sig, han sagde han ikke ville udtale sig, og alligevel kom de 2-3 gange og besøgte ham i hans lejlighed og prøvede at få ham til udtale sig alligevel. Øhm altså og øhm det jo et rent? I virkeligheden. Så så hvis der er sket en forandring, og det er jeg ikke statistiker, det kan jeg ikke sige noget om, men det kan man vel sikkert læse sig til så bare det at i forhold til hvor mange krænkelser folk tidligere ikke har gjort noget ved så er det lidt flere man nu reagerer på. Men men mit indtryk er at der stadigvæk er enorme mængder der ikke bliver gjort noget ved, især især de allerværste, for de allerværste handlinger politiet begår, altså ulovlige handlinger mod borgerne er jo typisk mod de allersvageste. Altså journalister og advokater er jo ikke de første som bliver udsat for den værste form for chikane fra politiet, for politiet ved godt at journalister og advokater er sådan oftest i stand til at give tilbage på et andet niveau, så jeg bliver sgu også chikaneret af politiet men jeg er ikke bange for at jeg bliver lagt i benlås på gaden, fordi det er jo chikane det begrænser sig lissom, for de ved at der jo nok er grænser for hvad de kan, hvad der sådan går, hvilket er ret begrænset. Men i forhold til svage mennesker, hjemløse og narkomaner og sådan noget, så er der ikke grænser for, tror jeg, hvad der er af mørketal i forhold til hvad politiet gør, og jeg tror da at at ham her germaneseren er et godt eksempel, for jeg tror da at den voldspsykopatiske betjent som hoppede på ham på hans ben så det brækkede, havde sikkert i tankerne at her har vi en udlænding uden noget netværk, som bare skal udvises, og derfor er der ikke nogen konsekvenser for det jeg gør. Men ser du det som en tendens i politiet at de er blevet mere hårdhændet sådan i løbet af de sidste 10 år f.eks.? der er jo ingen, jeg ved ikke om det er i løbet af de sidste 10 år, jo også i løbet af de sidste 10 år, men jeg tror ikke at det er noget der er startet for 10 år siden, altså hele tendensen fra 50 erne og frem har jo været at politiet, og det er der jo lavet massere af undersøgelser om, og det kan man jo læse sig til, men altså hele tendensen har jo været at i 50 erne der gik de rundt på gaden, og havde muligvis en knippel og det var så også det, og blev nødt til at bruge deres menneskelighed og og psykologi til at tale med folk ikk? og så gav men dem jo kampuniformer og skydevåben og nu også peberspray, så man sige at det at man har givet dem peberspray var ikke begyndelsen på en udvikling hvor at de blev mere og mere frastødende stormtropper, det var bare endnu en tak på den udvikling der allerede var i gang med at nu er en paramilitær styrke til at bekæmpe borgerne, i stedet for en servicevirksomhed som skal hjælpe borgerne. Men jeg er da enig i, i forhold til de sidste 10 år, at der kan man sige markeringen af, at det var den vej man øsnkede politiet skulle gå, nemlig at være nogen som skader borgerne og som gør det ubehageligt at leve i Danmark for borgerne, det jo klart, at hvis man giver dem en peberspray så siger man jo sådan her nej unge unge mennesker, som 3

4 ikke har nogen uddannelse udover politiskolens 8 måneders indledende? i skal ikke tale med folk og prøve at opnå en fredsommelig løsning i kan bare spraye dem med peberspray i ansigtet i stedet for det meget nemmere. Øhm og selvom man ikke har sagt sådan, så er det det der er resultatet fordi der er jo ikke en grund til at sådan en ung 21 årig politielev som ikke har andet end en 10. klasse og så har været 8 måneder på politiskolen, hvorfor skulle den person stå og tale med en person, og prøve at få vedkommende til at medvirke til en fredsommelig løsning på en konflikt, hvis politieleven bare kan tage pebersprayen frem og spraye vedkommende i hovedet. Altså det er jo at stille meget store krav til hvad sådan en uuddannet ufaglært person i politiuniform er i stand til i virkeligheden. Øhm nu snakker du meget om hvordan politiet møder borgeren, men hvad med de her nye tendenser med at borgerne filmer politiet og alt det her, særligt omkring Christiania. Synes du det er nødvendigt at filme politiet, og øhm ja hvad synes du om det? Ja det er der jo en god grund til, var det sådan at borgerne var tilfredse med politiet så var der jo ikke nogen af dem der havde behov for at filme. Men altså politiet hyler jo konstant om hvor dygtige de er, altså politiets opfattelse, det er jo det som Oxfeldt og politiforbundet gerne siger når han har muligheden, at han mener vi har et rigtig godt politi i Danmark, det jo ligesom altså veluddannet og godt politi, og jeg har mødt politi i mange andre lande, så jeg har latter til overs for den påstand, men altså det jo klart de fleste danskere har jo også noget nationalt romantik i sig, man vil jo gerne tro at man har et godt politi når vi bor i Danmark osv. Men det jo bare et resultat, det at folk filmer politiet er jo et resultat for at de ikke er tilfredse med politiets adfærd. Og ligesom i alle andre i offentlige rum må finde os i at blive filmet, så må politifolk også finde sig i at blive filmet. Og hvis de er så stolte af deres høje kvalitet i arbejdet, som de jo hele tiden giver udtryk for at de er, så ville det jo være noget de tog imod med kyshånd. Altså de mener jo selv at de er så utrolige dygtige og serviceorienterede og professionelle og aldrig begår fejl i livet, når det er deres opfattelse så kan jeg kun forvente at de siger vi vil rigtig gerne filmes hele tiden fordi så har vi beviser på det vi siger, vi er så dygtige. Ja okay, vi har faktisk snakket med Claus Oxfeldt, og han har sagt at altså det er nærmest en lidt provokerende måde at møde politiet på synes han, og i flere tilfælde synes de faktisk at det er decideret forstyrrende for deres arbejde. Kan du slet ikke sådan se noget i hvad han mener med det? Jamen så skal man jo ikke være politimand. Så er man jo inkompetent til overhovedet at være politiperson hvis man ikke er i stand til at udføre sit job uden at blive, man må jo vide noget når man søger ind på politiskolen, hvilket der jo er enorm konkurrence om. Så vil man jo vide at øhm, og grunden til at jeg siger det er er jo for så vil man jo virkeligt gerne når man deltager i en konkurrence med alle mulige andre mennesker om at blive optaget på politiskolen, at at en meget vigtigt del af politiarbejdet er jo at være ude i offentligheden og blive at iagttaget imens man udfører sit arbejde. Og det er jo også derfor at de, for at kunne modstå det pres, hvis man kan kalde det det, har enorme mængder magtmidler til deres rådighed, de går rundt med peberspray, pistol, knippel, håndjern som de kan bruge i et væk, de kan slå folk i ansigtet, de kan tage kvælertag på folk, der er ikke grænser for hvad de kan gøre, som de så også gør i et væk. Så nej, hvis de bliver forstyrret i, hvis de føler sig provokeret, altså? politifolk bør ikke føle sig provokeret, så er man jo ikke egnet til at være politiperson hvis man føler sig provokeret af folks adfærd, altså en politiperson skal være en person som aldrig bliver provokeret. Og det at blive provokeret af noget, det er forbeholdt privatpersoner, så så det lyder, det er noget af det mest tåbelige jeg længe har hørt, jeg har været i radioen en hel time med Oxfeldt hvor vi har talt om ting, så jeg har hørt mange tåbeligheder fra ham, men altså med al respekt, vi jo ikke enige vel? Men jeg synes det lyder utroligt dumt, for øhm jeg kan slet ikke se at det kan være acceptabelt at politiet bliver provokeret af noget som helst, så er de jo ikke egnet til at være politifolk. Og jeg kan slet ikke se at det skulle forstyrre deres arbejde, tværtimod burde de da tage imod det med kyshånd og sige ja nu står vi i en voldelig konfrontation, vi rigtig glade for at i filmer os fordi altid påstår at vi gør det perfekt og derfor vil vi nu gerne have at I også dokumenterer det. Altså har du altså, nu har vi, vores opgave handler også lidt om numre på betjentene og sådan nogle forslag som kropskameraer og sådan noget. Er det noget du tænker kunne nytte noget, være en løsning på problemet? Jeg ved ikke med en løsning, men jeg synes at kropskameraer er en god ide, altså jeg har ikke noget imod at politiet optager heller, altså det jo, jeg siger jo lige, alle borgere må jo finde sig at blive optaget i det offentlige rum øhm sådan er reglerne i dag. Og jeg siger bare når reglerne nu er sådan i dag, så må politifolk 4

5 tåle det samme. Man kunne sagtens have en diskussion om, og det ikke så meget politiet, det sgu mere en samfundsmæssig diskussion, vil man gerne have et samfund hvor man risikerer at blive optaget så snart man træder udenfor sin dør, og det det er der mange meninger om, det er jeg ikke sikker på man vil i virkeligheden, jeg kunne godt forstille mig at hvis man talte om de her ting så ønsker folk ikke at leve i et samfund hvor man bliver så overvåget, men så længe det nu er sådan, og sådan er det jo. Så synes jeg at politiet må finde sig i præcis det samme eller mere, taget i betragtning at de har mange flere midler til deres rådighed burde de finde sig i endnu mere overvågning, men men, og i forhold til numre så er det jo helt nødvendigt, altså jeg har, jeg tror jeg kan nævne 20 eller 30 politifolk jeg har spurgt om deres navne hvor længe har nægtet, og kun sagt deres fornavn. Og jeg vil også sige, at hvis du bliver stoppet på gaden af en politiperson og vedkommende siger jeg vil gerne vide hvad dit navn er og hvor du bor hvad din fødselsdag er, og så siger du nja, ej men det har du pligt til at oplyse, så kan du prøve at sige til vedkommende ej men jeg hedder Kathrine og så kan du jo se hvad reaktionen bliver, jeg kan godt fortælle dig det vil de ikke acceptere, så vil de sige ej du skal sige dit fulde navn. Det sjovt når de mener at det er den regel der gælder, men når de skal sige deres navn så gælder det kun deres fornavn, øhm og det står der ikke noget om, men altså det er sådan politiet har valgt at tolke det, så dvs. at det man kan sige at når der er regler der pålægger politiet pligter så tænker politiet som kriminelle hvad de jo også ofte er i øvrigt. Dvs. de tænker hvordan kan vi sådan overholde den regel som minimum ah men så skal vi jo nok nøjes med kun at oplyse vores fornavn ikk? det er sådan en kriminel tankegang i stedet for at leve op til det som åbenlyst er formålet med regelen så så prøver de at gøre mindst muligt for på en måde at overholde reglen ikk? så det er ja, mit problem her at jeg har mødt så mange politifolk, jeg har talt med over politifolk og derfor har jeg svært ved at, det er meget svært for mig at finde noget positivt at sige fordi de, nærmest uden undtagelse har de lavet den ene? som den anden, øhm og i bedste fald har de bare uuddannet og uoplyste og folkelige i ordets værste betydning, men ofte har de jo været direkte magtliderlige og øhm ubehagelige. Men vi snakkede faktisk også med Claus Oxfeldt om sådan nogle tiltag som f.eks. numre på øhm, hvad hedder det, uniformerne. Og han frygtede lidt at det kunne føre til, altså nu har der også været en del sager af chikane af politimænd i, altså når de ikke engang var på arbejde som privatpersoner. Er det slet ikke noget du kunne frygte? Altså jeg har ikke rigtig set da den der chikane skulle og og, for mig at se er det noget man opfinder som et fiktivt begreb til medierne, det eneste jeg har set det er at jeg har set en optagelse, en eller anden optog i Fona forretning hvor han sagde til en eller anden politimand at han synes at politimanden var en øhm ubehagelig person eller sådan noget, øhm altså hvis det er chikane så er der godt nok en lav tærskel for at hvornår det er chikane. Jeg vil sige at jeg synes det er meget normalt, hvis man udfører et job, og man udfører det så dårligt at personer som man har kontakt med på arbejdet synes at man er dårlig til sit job, hvis personen så møder en i byen, så er det ikke unormalt at vedkommende siger i øvrigt synes jeg du er meget dårlig til dit job. Altså den risiko i livet, lever vi andre med den risiko, det tror jeg da nok, altså hvis jeg udfører mit job meget dårligt, og der er en eller anden som synes det, så kunne det sagtens være at hvis han så mig i en forretning så det da ikke unormalt at han ville sige til mig jeg synes i øvrigt du en meget dårlig advokat. Hvad skulle jeg så gøre, skulle jeg så løbe til politiet med det og sige at jeg var udsat for chikane, jeg kan godt fortælle dig hvad der ville ske hvis jeg gjorde det, de ville grine langt væk, altså de ville virkeligt le af mig og sige at det kan jeg godt glemme det gør vi da ikke noget ved. Så så øhm for mig at se er det sådan set lidt en? at der er ikke meget, jeg har ikke set mange direkte beviser på at der skulle være nogen chikane, det der er det er at at nogle gang hvis folk får muligheden så udtrykker overfor politifolk både når politifolk er på arbejde og når politifolk er fri, at at politifolk er dårlige til deres arbejde, men der er der jo den fordel at det at gøre det når politifolk har fri, at så risikerer man ikke så tit at få peberspray i ansigtet når man siger sin ærlige mening om hvor dårlige de er til at udføre deres job. Øhm så det kan jo være, altså hvis politifolk nu lod være med at sprøjte folk i ansigtet med peberspray hvis de modtog kritik, så kunne det være at folk ville begrænse deres kritik til når de var på arbejde. Ja, øhm, altså nu har vi også læst lidt om dine røde kort. Øhm. Kan du fortælle lidt om dem, og hvorfor du synes de er nødvendige? Ja det jo fordi politiet de lyver og ikke overholder loven overhovedet. Det derfor de er nødvendige. Øhm. Når det nu er sådan at der skal være øhm begrundet mistanke rimelig grund til mistanke for at man stopper folk og visiterer dem, så synes jeg det er meget trist at politiet stopper folk og narrer folk til at blive stående og 5

6 lade sig visitere frivilligt, selvom folk beklager sig. Og det der er politiets tankegang det er at vi stopper folk og siger nu må du lige stå her og lade dig visitere, så siger folk ej men jeg har ikke lyst til at blive visitere t ej men det gør vi alligevel, og så bagefter siger politiet jamen de blev stående så derfor var det frivilligt de blev stående og blev visiteret, de stod der jo stadigvæk. Jeg siger bare det er ikke frivilligt når folk står og beklager sig og siger de ikke har lyst, men i politiets øjne så er det frivilligt, øhm fordi man ikke er gået væk. Og jeg siger bare jamen okay, nu er politiet med deres adfærd fuldstændig udelukket en eller anden form for civiliseret løsning her, dvs. nu skal det være hårdt mod hårdt? udelukkende altså? til folk må være nej lad være med at tal med politiet overhovedet, politiet de er fuld af løgn de bryder loven så meget de overhovedet kan, så derfor vil enhver form for samtale med politiet vil bare putte dig i en udsat situation hvor de prøver at udnytte dit manglende kendskab til loven og og chikanere dig. Og derfor så kan du give dem dit navn, din fødselsdag og din adresse, for det siger loven du skal, og det kan du skrive på kortet så hvis politiet stopper dig så giver du dem kortet og så går du din vej. Og så må de jo løbe efter dig og anholde dig hvis de vil det, men det ændrer ikke på at du skal ikke tale med dem fordi de prøver bare at manipulere dig, og det er også og det er fuldstændig sådan som det er, der er ikke nogen, der er ikke noget i det, det jo, så det bare det et hjælpemiddel til folk sådan at at man minimerer politiets mulighed for at at bryde loven i virkeligheden. Øh nu har vi også været lidt rundt på frihedsaktivisten som du også nævnte før, der er meget fokus på det her med hvad for nogle rettigheder man egentlig har overfor politiet. Føler du at der er sådan øget interesse for hvordan politiet egentlig må behandle en eller sådan, føler du at folk er mere bevidste om deres rettigheder? Jeg tror folk ønsker muligvis at være mere bevidste, om de også er det ved jeg ikke, altså jeg synes stadigvæk der er meget stor form for uvidenhed desværre, og det vil der jo være så længe politiet ikke gør noget som helst for at informere folk. Altså politiet informerer ikke folk om hvad deres rettigheder er, det skal de, men det gør de ikke overhovedet. Men jeg tror da nok at i forhold til at der er kommet meget mere opmærksomhed, altså det her med at når folk er dårlig behandlet af politiet, for 20 år siden var det meget svært at få det ud fordi at så skulle man have en journalist til at skrive en artikel om det og det var meget svært, nu på de sociale medier er det meget nemmere for folk selv lissom at få bragt de her sager ud via sådan en blog som frihedsaktivisten og bare ved at skrive noget på sin Facebook-væg kan lissom blive spredt til tusindevis af mennesker, så på den måde er der mulighed for at informere andre om at man er blevet dårligt behandlet af politiet, den er blevet øhm mangedoblet øhm i forbindelse med de sociale medier, internettets udvikling de sidste 20 år, så det kan også være dét der i virkeligheden har gjort det. Altså der har været et problem hele tiden men værktøjet til at skabe opmærksomhed omkring det, den dårlige adfærd fra politiets side er blevet meget forbedret og så er folk også blevet mere opmærksomme på at der er det her problem. Øhm var det dit spørgsmål? Nu glemte jeg lidt dit spørgsmål. Om folk var blevet mere bevidste om deres rettigheder, men. Ja okay, nja men det ikke, men det kan jo være at folk er blevet mere, folk vil gerne vide mere om deres rettigheder sådan sådan vil jeg sige det. Om de rent faktisk ved mere om deres rettigheder det kan jeg godt tvivle på, jeg vil sige at det virker som om at folk måske er mindre sådan, finder sig i mindre fra politiets side når det er sådan tvivlsomt om politiet i virkeligheden har lov til at gøre hvad de gør. Altså man stiller spørgsmålstegn ved om en ordre fra politiet nu også skal efterkommes og hvis skyld er det? Ja det er jo politiets egen skyld, fordi de jo så ofte giver nogle nogle ordrer som er fuldstændig grundløse og så er det jo klart, hvis politiet var fuld af respekt og serviceorientering overfor borgerne og kun gav ordrer når det var berettiget og begrundet så ville reaktionen jo ikke være den samme, altså så for mig at se så kan man fuldstændig sige at det er politiets egen adfærd der resulterer i det her, jeg tror det er Newtons 3. lov at hvis der er en aktion så kommer der også en re-aktion på det. Så så øhm altså, hvis Claus Oxfeldt gerne vil vide hvem den skyldige er, så behøver han kun at se i et spejl. Okay, men frygter du slet ikke at den her meget kritiske tilgang simpelthen kan føre til at tilliden til politiet falder og at de simpelthen bliver handlingslammet fordi der ikke er noget tillid, altså du må vel også mene at politiet har en eller anden funktion i vores samfund, altså de gør vel ikke kun dårlige ting? Øhm. Altså øhm. Jeg tror at hvis, forhåbentligt er det sådan at hvis flere og flere er opmærksomme på hvad der er rimelig adfærd fra politiets side og ikke finder sig i alt muligt chikane fra politiets side, så kan det jo 6

7 være at politiets ledelse og andre i politiet føler sig tvunget til at rette ind og begynder at behandle folk ordentligt. Øhm. Hvis det er tilfældet så vil tilliden til politiet jo stige. Men jeg kan sige fuldstændig altså øhm? hus forbi i forhold til om jeg den jeg rådgiver skulle have noget ansvar for det her, altså hvis tilliden til politiet daler så skyldes det alene politifolk og jurister i politiet og deres adfærd. Det er de helt ene og alene ansvarlige for. Og derfor vil jeg blive meget overrasket hvis det gik modsat, altså da jeg ved hvor dårligt politifolk opfører sig ikke kun at de opfører sig chikanøst overfor borgere men også at de grundlæggende er dårlige til deres arbejde. Det er sådan at man kan være dygtig eller dårlig til at være politiperson og efterforsker af forbrydelse og og og fange kriminelle og jeg siger bare at det jo ligesom kerneområdet, det er de dårlige til, de er dårlige til deres arbejde. Derudover er de også uforskammet og chikanøse overfor borgerne, men de kunne da være meget bedre hvis de sådan i det mindste, altså hvis de var meget dygtige til at fange forbrydere og til at efterforske kriminalitet, så var det måske nemmere nemmere at udholde at de var uforskammet og voldspsykopatiske men det er de jo ikke engang, de meget dårlige til at efterforske forbrydelser, det ser man jo fordi hver gang man har en eller anden kompliceret sag om økonomisk kriminalitet som, hvor en af dem har stjålet 300 millioner kroner fra andre mennesker ved? bedragerier så lægger den i et halvt år hos politiet som så siger ej men vi lukker den for det kan vi nok ikke bevise, nej for det kan i jo ikke efterforske, det al for kompliceret for jer. Men det her med at stoppe folk der har et halvt gram hash på sig og give dem en bøde det vil i jo gerne, fordi det jo meget enkelt for jer, det kan i godt forstå ikk? altså det er sådan en orangutang-logik her at da vi kun kan finde ud af noget der har med bananer at gøre så løser vi kun lovovertrædelser som har noget med bananer at gøre, selvom at det? mindste lovovertrædelser, alle dem med de enorme lovovertrædelser det al for kompliceret det rører vi ikke ved. Så derfor vil det være helt forståeligt for mig hvis tilliden til politiet dalede yderligere og jeg har også forklaret dig hvem jeg mener er eneansvarlig, jeg ser ikke nogen gråzoner her, det er ikke sådan at nogle, at ansvaret skal bæres af mange, nej nej ansvaret skal alene bæres af politifolk og jurister i politiet de er de eneste der har ansvaret. Okay så det jeg hører dig sige er at politiet de er simpelthen ikke dygtige nok, og de prioriterer deres tid forkert, er det sådan? Ja, udover at de er uforskammede, og de opfører sig helt forkert overfor borgere. Men men udover det så er de også dårlige til at være på arbejde fordi de ikke kan finde ud af at efterforske komplicerede forhold, og når jeg siger komplicerede forhold så mener jeg forhold som du og jeg sagtens ville kunne efterforske, uden at have været på politiskolen, det kan de ikke finde ud af øhm, og de prioriterer også helt forkert, det rigtigt. Hvis der nu var kvalificerede jurister i ledelsen hos politiet så ville det her nok være anderledes, meningen er jo at juristerne hos politiet skal lave sådan en legalitetskontrol som lissom holder den her horde af folk i uniformer under kontrol sådan at de overholder loven osv. Men det har jeg ikke set nogen som helst? tilfældet. Så øhm der er lidt frit på alle hylder, det er som en western tavle hvor at der bare sådan, hvor at der bare er et sherif-skilt og en pistol og så er det sådan knock yourself out skyd bare hvem du har lyst til de alle sammen forbrydere her. Så hvis vi skal slutte på et lidt øhm, lidt mere håbefuldt punkt så dygtigere jurister i politiet, og hvad har du ellers af forslag til sådan noget der ku? Ja så skal man jo også altså udvælgelsen foregår også helt forkert, altså, ja altså politiskolen udvælgelsen foregår helt forkert, men tager jo meget unge mennesker som ikke har nogle særlige menneskekendskaber og dem tager man øhm, jeg tror at man udvælger på en meget forkert måde ift. at dem som tænker for meget dem vil man ikke have for det skal være nogen som lissom i militær præcision kan sige vel, men desuden når man har udvalgt folk så uddanner man dem også forkert fordi man lægger al for meget vægt på sådan noget med at gå i geled og bruge peberspray på folk og sådan noget, og alt for lidt på at at, altså i det hele taget så er der jo ingen grund til at politifolk går rundt med pistoler, det gør de jo ikke i Storbritannien der klarer de sig udemærket uden. Så det er der ikke noget behov for. Og så vil der så være betydeligt færre psykisk syge som bliver skudt og dræbt af politiet fordi øhm statistikken er jo ganske horribel ift. at hvor ofte politifolk i Danmark skyder og dræber psykisk syge helt unødvendigt men altså, det viser noget om hvor tåbelige reglerne er i Danmark og Claus Oxfeldt, jeg tror han sagde noget til mig på et tidspunkt om at det mærkede jo enhver for livet når de havde dræbt en med deres tjenestepistol, ja men altså så skulle de jo nok havde ladet være med at trykke ikk? altså vi andre vi kan godt finde ud af at lade være med at købe en pistol og gå ud og skyde folk, så det burde politiet nok også godt kunne og hvis det er sådan et stort traume 7

8 for dem så skulle de ikke være politifolk, men der er så mange ting som er galt der, men i hvert fald uddannelsen er helt ved siden af, meget mere fokus på øhm på det menneskelige og på samtale og så fjern, altså jeg kan slet ikke se, fjern dog pebersprayen og pistol fra de fleste politifolk, udover helt specielle enheder så er der slet ikke nogen grund til at almindelige politifolk har de her midler på sig, hvis de ikke har dem bliver de nødt til rent faktisk at tale med folk øhm og få dem til at medvirke ved talens magt, så det kunne man i 50 erne så det kan man da også sagtens i dag. 8

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD

KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD KØBENHAVNS KOMMUNE VALGTE AT GÅ PLANKEN UD Da anklager om hashmisbrug væltede ind over institutionen Nexus i maj, overraskede Københavns socialborgmester Mikkel Warming ved at stille sig op og forsvare

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4)

Tilstede er: Moderator, Person 1 (P1), Person 2(P2), Person 3(P3) og Person 4(P4) Bilag 1 Transskribering - Fokusgruppe interview Overordnet transkriberings-regler der er brugt: [ ] = overlap i tale ( ) = uforståelig tale = når taler selv understreger noget NEJ = høje udbrud [latter]

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Fra trivselsmåling til succesmåling

Fra trivselsmåling til succesmåling Fra trivselsmåling til succesmåling af Claus Albrechtsen, partner i Scandinavian Training Design Trivselsmålinger eller medarbejdertilfredsheds- / klimamålinger er en naturlig del af mange organisationers

Læs mere

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig:

Flere gange har han besøgt lande, som mange opfatter som farlige rejsemål. Claus Qvist-Jessen undrer sig: At leve for at rejse Claus Qvist-Jessen har rejst i over hundrede lande og oplevet mere end de fleste. Det har sat tingene i perspektiv, og gjort ham kritisk over for danskerne som folk men også over for

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Procedure for behandling af klagesager

Procedure for behandling af klagesager Procedure for behandling af klagesager I Ringgårdens administration modtager vi rigtig mange klager alt i alt behandler vi omkring 150 klagesager om året. Det er klager om emner, som hører under husordenen

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere