KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, København K Nævnet har modtaget klagen den 15. februar Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om et køkkens alder og som følge heraf er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 7. maj 2007 skrev klagerne en til indklagede og afgav købstilbud på ejendommen. Det fremgår af sagen, at klagerne efter forhandlinger med sælger, underskrev købsaftale om køb af ejendommen den 21. august Kontantprisen var aftalt til kr. og overtagelsesdagen til den 1. maj Af den salgsopstilling, der hører til købsaftalen, fremgår bl.a.: Villaen der er opført i 1981, er indenfor de sidste par år blevet gennemgribende

2 2 renoveret, så alt fremstår nyt, med sans for de gode detaljer, så som fyldningsdøre, plankegulv, lækre terrasser m.m. [ ] Flot nyt køkken i åben forbindelse med spiseafdeling. [ ] Det fremgår videre af salgsopstillingens ejendomsoplysninger, at ejendommen er opført i 1981 og ombygget år Den 22. maj 2008 skrev klagernes advokat til indklagede bl.a.: Mine klienter overtog den omtalte ejendom 1. maj 2008 og kort efter overtagelsen bliver de opmærksom på visse forhold, som ikke er i overensstemmelse med de oplysninger, der findes i den af Dem udarbejdede salgsopstilling. Det fremgår for det første af salgsopstillingen, at ejendommen skulle være udstyret med et flot nyt køkken. Efter overtagelsen bliver det tydeligt for mine klienter, at væsentlige dele af køkkenet ikke er nyt, men at lågerne er blevet skiftet og den resterende del er blevet malet. Dette kan på ingen måde anses for at være et nyt køkken og det har ikke været muligt for mine klienter at konstatere i forbindelse med besigtigelsen af huset forud for købet. [ ] Mine klienter har i dette tilfælde betalt for noget, som ikke stemte overens med virkeligheden. Dette skete på baggrund af den salgsopstilling, som De har udfærdiget. Der vil således kunne rettes et krav mod Dem og sælger svarende til det nedslag i prisen, som mine klienter er berettigede til at modtage, da ejendommens faktiske forhold ikke svarer til salgsopstillingens oplysninger. Jeg skal derfor bede Dem oplyse mig, hvorvidt De fortsat repræsenterer sælger eller om De kan oplyse mig sælgers nuværende adresse. Det fremgår af sagen, at klagernes advokat den 29. januar 2009 udarbejdede skønstema til brug for isoleret bevisoptagelse. Det fremgår heraf blandt andet:

3 3 Den 14. april 2009 skrev indklagedes advokat til klagernes advokat og anmodede om at få tilføjet yderligere to spørgsmål i skønstemaet:

4 4 Den 28. maj 2009 fremkom skønsmandens erklæring vedrørende køkkenet. Det fremgår heraf: Efterfølgende fremkom supplerende skønstema:

5 5 Den 18. august 2009 skrev skønsmanden vedrørende det supplerende skønstema:

6 6 Den 3. september 2009 udarbejdede klagernes advokat yderligere supplerende skønstema: Den 23. november 2009 sendte skønsmanden på vegne det køkkenfirma, hvor han var ansat, tegninger og tilbud på nyt køkken svarende til det besigtigede. Tilbuddet lød på kr. inkl. moms. I dette beløb var medregnet levering og opsætning af nyt køkken samt nedtagning og bortskaffelse af gammelt køkken. Indklagede har fremlagt dokumentation for, at 4 nye skabe vil kunne købes for kr. Klagerne har bl.a. anført: Det kan ikke komme klagerne til skade, at indklagede har valgt en forretningsform,

7 7 hvor sælger varetager en del af opgaverne i forbindelse med salget. Hvis indklagede ikke ønskede at være ansvarlig for det, hun skrev i salgsopstillingen, burde hun have taget forbehold for oplysningens rigtighed. Det har indklagede ikke gjort. Indklagede har givet fejlagtige oplysninger og skal derfor erstatte klagerne værdien af et nyt køkken af tilsvarende art og størrelse. Indklagede har i salgsopstillingen oplyst, at der var nyt køkken. Efter klagerne flyttede ind i huset, opdagede de, at dette ikke var tilfældet. Det er klagernes opfattelse, at køkkenet har fået et facelift forinden salget, og kun et begrænset antal af køkkenets fronter samt bordplade kan betragtes som nyere, men ikke nyt. Beskrivelsen nyt køkken må give indtryk af, at køkkenet samlet er helt nyt. Klagerne har ikke haft mulighed for at opdage dette ved fremvisningen, idet de ikke har åbnet køkkenskabene. Det er indklagede, der som professionel ejendomsmægler har ansvaret for, at oplysningerne i salgsopstillingen er korrekte, og derfor må sikre sig, at oplysningerne er korrekte. På klagernes foranledning er der indhentet syn og skønserklæring. Parterne har godkendt spørgsmålene til skønsmanden og denne har vurderet, at værdien af et nyt køkken af tilsvarende art og størrelse til kr. Det er rigtigt, som af indklagede anført, at den ene af klagerne er fotograf og har fotograferet ejendommen i forbindelse med, at denne blev sat til salg hos indklagede. På daværende tidspunkt var klagerne dog ikke indstillet på at købe ejendommen, og klager så derfor ikke på ejendommen med købers øjne, men alene som en fotoopgave. Indklagedes ansvarsforsikringsselskab har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. Indklagede er RobinHus mægler, og konceptet i RobinHus er, at indklagede vurderer ejendommen og kommer med et salgsoplæg. Sælger viser selv boligen frem, og kontaktoplysninger på sælger er tilgængelige på hjemmesiden, så køberne kan kontakte sælger direkte. Indklagede har således ikke kontrol med, hvad sælger og køber har dialog omkring, og sælger har større indflydelse og større ansvar end normalt ved andre ejendomsmæglere. Indklagede kommer alene ind over ved prisforhandling og mæglerfaglige spørgsmål. Indklagede udarbejdede på baggrund af sælgers oplysninger en salgsopstilling, som blev godkendt af sælger inden salgsarbejdet påbegyndtes. Sælger har således godkendt salgsopstillingens ordlyd og oplysningen om, at køkkenet var nyt, kom fra sælger. Indklagede foretog en sædvanlig gennemgang af ejendommen og konstaterede, at køkkenet var nyt, men indklagede har ikke haft alle skuffer og

8 8 skabe gennemgået indvendigt. Indklagede har ikke haft anledning til at tvivle på sælgers oplysninger, og det kan i øvrigt ikke forventes, at indklagede skulle kunne vurdere, om et skab er 1½ år gammelt eller 2½ år gammelt. Klagerne besigtigede ejendommen 4 5 gange inden handlen, hvor de tog noter og fotograferede ejendommen. Den ene af klagerne, som er professionel fotograf, havde desuden fotograferet ejendommen, da den blev sat til salg. Klagerne havde således et indgående kendskab til ejendommen på det tidspunkt, hvor de købte den, og det er indklagedes opfattelse, at klagerne allerede gik i købstanker, da den ene klager fotograferede ejendommen den april Klagernes første købstilbud er da også fra den 7. maj Det tilbud, klagerne har indhentet, er fra Invita, hvorimod det eksisterende køkken er fra HTH. Tilbuddet fra Invita er udarbejdet af den skønsmand, som har udarbejdet skønsrapport i sagen, og der er derfor også tale om en sammenblanding af interesser. Subsidiært bør klager maksimalt være berettiget til værdiforringelsen, som af skønsmanden er opgjort til kr. Indklagede bestrider, at klagerne kan gøre krav på et nyt køkken. Såfremt nævnet måtte nå frem til, at indklagede har handlet ansvarspådragende, er klagerne alene berettiget til udskiftning af de 4 skabe, som skønsmanden mener er gamle. Udskiftningen vil med 2 arbejdstimer a 750 kr. beløbe sig til kr. Det påvirker hverken køkkenets funktion eller ejendommens handelspris, hvorvidt de 4 skabselementer er nye. Den såkaldte mangel udgør endvidere mindre end 5 % af købesummen og er dermed ikke væsentlig. Alene af den grund bør kravet afvises. Nævnet udtaler: Indklagede oplyste i salgsopstillingen af 14. august 2007, at villaen var blevet gennemgribende renoveret inden for de sidste par år, og at der var flot nyt køkken. Nævnets formand, Dansk Ejendomsmæglerforenings repræsentanter og Grundejernes Landsorganisations repræsentant (4 nævnsmedlemmer) lægger efter det foreliggende til grund, at oplysningen om nyt køkken stammede fra sælger, og at indklagede videregav denne oplysning i salgsopstillingen. Disse nævnsmedlemmer finder det ikke godtgjort, at indklagede ved besigtigelsen af ejendommen burde have indset, at dele af køkkenet ikke var skiftet inden for de seneste par år, og finder ikke, at indklagede havde pligt til at kontrollere, om oplysningen fra sælger om køkkenets alder var rigtig. Disse medlemmer kan derfor ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne, som følge af at der var skabselementer i køkkenet, som var af ældre dato. Forbrugerrådets repræsentant (1 medlem) finder, at når indklagede i

9 9 salgsopstillingen vil fremhæve, at køkkenet er nyt, påhviler det indklagede at indhente dokumentation for, at denne oplysning er korrekt. Såfremt denne dokumentation ikke kan fremskaffes, må indklagede undlade at beskrive køkkenet som nyt. Dette nævnsmedlem finder herefter, at indklagede må bære risikoen for, at oplysningen om nyt køkken ikke er korrekt, og stemmer derfor for at pålægge indklagede at betale en skønsmæssigt fastsat erstatning på kr. til klagerne. Efter stemmeflertallet kan nævnet ikke pålægge indklagede at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages herefter ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere