KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter."

Transkript

1 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at indklagede ikke fik tegnet ejerskifteforsikring, inden klagerne fik dispositionsret over fritidshuset. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde et fritidshus til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 4. august 2010 underskrev klagerne købsaftale om køb af fritidshuset for en kontantpris på kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. september Det fremgår af købsaftalen, at klager i forbindelse med handlen havde fået udleveret

2 2 blandt andet tilstandsrapport, energimærke samt tilbud på ejerskifteforsikring fra Willis/Dansk Boligforsikring. Det fremgår af sagen, at tilstandsrapport og energimærke vedrørende ejendommen var udarbejdet den 3. august I den salgsopstilling, der hører til købsaftalen, er det oplyst, at 1. års ejerudgifter uden prioritetsydelser udgør ,18 kr. Der var anført 7 poster. En sammentælling af disse giver 9.461,18 kr. Derudover var anført en håndskreven post (fibernet) på kr. Den 12. august 2010 sendte klagerne deres accept af ejerskifteforsikring til indklagede.: Vedlagt finder du underskrift på Ejerskifteforsikrings tilbud fra købsaftalen vedr. [ejendommens adresse] Vi har valgt jeres tilbud fra Willis med Udvidet garanti og 5 års løbetid. Se vedhæftede dokumenter. Start dato for Ejerskifte forsikring er fra på søndag hvor jeg så også håber vi kan få nøglerne. Bekræft venligst modtagelse af denne mail. Den 13. august skrev klagerne til indklagede: Så skulle udbetalingen være overført til jer. Vi har skrevet under på Ejerskifte forsikringen (sendt til [indklagedes ansatte] i går den 12. august) Skødet er klart vi afventer dog en digital signatur da vi havde fået NemID i stedet for den gamle signatur. Er det muligt at vi kan få nøglen til sommer huset på søndag og evt. lave nøgle overdragelse eller bare få brugsret. Den 14. august 2010 skrev klagerne på ny til indklagede: Så er skødet på [ejendommens adresse] underskrevet på Tinglysning.dk Vi har sendt underskrevet aftale på ejerskifte til jer (jeres tilbud på Willis ejerskifte forsikring med selvrisiko på ,-) Vi har tegnet husforsikring gennem GF. Udbetalingen er deponeret. Kan vi lave en dato for nøgle overdragelse?

3 3 Den 20. august 2010 meddelte indklagede ejerskifte til forsyningsselskaberne og anførte, at ejendommen var overtaget den 17. august Klagerne har oplyst, at de den 20. august 2010 var på indklagedes kontor, fordi de havde opdaget, at sælger havde fjernet en bærende mur/væg, og at dette gav problemer i forhold til ny tagbelægning, som de skulle have på huset. Klagerne ville melde dette forhold til ejerskifteforsikringen og ville også gerne have udleveret forsikringsbetingelser. Under besøget fandt klagerne ud af, at indklagede havde glemt at tegne forsikringen. Den 25. august 2010 skrev klagerne til indklagede: I forbindelse med købet af [ejendommens adresse] har vi nu fået en regning fra forsikrings selskabet Willis på ejerskifte forsikring. Jeg kan dog se af beløbets størrelse at det er for den Basis som du fejlagtigt tegnede mens vi var til stede i jeres forretning. Jeg vil derfor sikre mig at du får den ændret til den udvidet forsikring som vi oprindeligt bedte om elektronisk. Du må også ringe til Willis og bede dem trække fakturaen retur på den basis forsikring du har tegnet. Da jeg ikke ønsker at rykker gebyr eller mora renter på noget som jeg ikke har tegnet. Den 22. november 2010 skrev Willis til klagerne: Jeg skal bede dig sende dit kontonummer til så du kan få dine penge tilbage. Ejerskifteforsikringen er opsagt på opfordring fra Dansk Boligforsikring, da ejendomsmægleren har været i ond tro og oprettet forsikringen, til trods for at du allerede havde overtaget ejendommen pr Oprettelsen sker den , med besked til dig om, at den bare tegnes pr , for så kan han bare snyde systemet. Den 25. november 2010 skrev Dansk Boligforsikring A/S til klagerne: Jeg har via Willis I/S modtaget din af 23. ds. vedrørende din tegning af ejerskifteforsikring i Dansk Boligforsikring A/S. Desuden har jeg via EDC Marielyst fået tilsendt kopi af din begæring om tegning af ejerskifteforsikring. Jeg har nu gennemgået sagen og jeg kan oplyse at Dansk Boligforsikring A/S accepterer at tegne en ejerskifteforsikring for din ejendom [ejendommens adresse]. Du vil snarest modtage en police på din forsikring, og jeg skal beklage det noget rodede

4 4 forløb omkring din tegning af forsikringen. Hvis du ønsker at anmelde en skade på ejendommen, bedes du venligst indsende en skadesanmeldelse og dertil hørende dokumenter. Dette kan nemmest ske via vores hjemmeside, hvor der også er en vejledning til udfyldelsen: [ ] Af klagernes forsikringspolice vedrørende ejerskifteforsikringen fremgår, at forsikringen trådte i kraft den 15. august 2010, og at den har udvidet dækning. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede har ikke tegnet ejerskifteforsikring for klagerne, selvom klagerne havde afleveret anmodning herom til indklagede. Da fejlen blev opdaget, foreslog indklagede, at de kunne sende anmodningen til forsikringen og lade den træde i kraft den 1. september, selvom klagerne havde fået nøgle til ejendommen tidligere. Forsikringsselskabet opsagde den først tegnede ejerskifteforsikring, da selskabet opdagede, at den var tegnet af indklagede efter, at klagerne havde fået nøgle til ejendommen. Efterfølgende har forsikringsselskabet accepteret at tegne en ejerskifteforsikring, fordi de fik dokumenteret, at klagerne havde sendt underskrevet forsikringsanmodning til indklagede, inden de fik nøgle til ejendommen, og inden klagerne dermed kunne disponere over ejendommen. Indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. Beløbene er regnet forkert sammen og giver derfor et forkert indtryk af udgiften, og der er desuden skrevet beløb på i hånden. Indklagede skal betale godtgørelse til klagerne som følge af denne fejl. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at ejerskifteforsikringen ikke blev tegnet, inden klagerne disponerede over ejendommen. Indklagede beklager, at det har været et rodet forløb med tegningen af ejerskifteforsikringen. Men da forsikringsselskabet har accepteret at tegne en ejerskifteforsikring, afvises klagernes krav. Modtagelse af en begæring om tegning af ejerskifteforsikring hos indklagede har samme gyldighed, som hvis forsikringen var tegnet direkte hos forsikringsselskabet. Klagerne henvises til at rette henvendelse til ejerskifteforsikringen med eventuelle krav.

5 5 Indklagede havde på tidspunktet for udarbejdelsen af salgsopstillingen fået opdateret it software, og i den forbindelse var antallet af poster i brutto/ejerudgifter blevet begrænset til 7 enkeltstående poster. Dette var indklagede ikke klar over. På det fritidshus, som klagerne købte, var der 9 poster, som alle var indtastet korrekt i indklagedes sagssystem. Beløbene er da også medregnet, men ved en fejl kunne de to sidste ikke at ses på salgsopstillingen. Alle relevante udgifter er således medregnet i beløbet, og klagerne kan ikke have været i tvivl om ejendommens brutto/ejerudgift. Hverken klagerne eller klagernes rådgiver har stillet spørgsmål til beløbene ved gennemgangen af købsaftalen. Nævnet udtaler: Nævnet udtaler kritik af, at indklagede ikke sørgede for at videregive klagernes forsikringsanmodning vedrørende tegning af ejerskifteforsikring til forsikringsselskabet, og at indklagede efterfølgende anførte forkert overtagelsesdag til forsikringsselskabet, hvilket bevirkede, at klagernes ejerskifteforsikring blev opsagt af selskabet som følge af, at den var tegnet på baggrund af urigtige oplysninger om klagernes dispositionsret over ejendommen. Da forsikringsselskabet imidlertid efterfølgende indvilgede i at tegne ejerskifteforsikringen med ikrafttræden den 15. august 2010, fordi det kunne dokumenteres, at klagerne havde sendt forsikringsanmodningen til indklagede, inden de opnåede dispositionsret til fritidshuset, finder nævnet, at klagerne er stillet som forventet, og finder herefter ikke at kunne pålægge indklagede et erstatningsansvar. Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af ejerudgift ved køb, eller af forslag til finansiering, og er forbrugeren i god tro, har forbrugeren krav på rimelig godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. I den salgsopstilling, der hører til købsaftalen, er 1. års ejerudgift uden prioritetsydelser oplyst til ,18 kr. En sammentælling af de beløb, der er oplistet i kolonnen, giver dog ikke dette beløb, heller ikke selvom en håndskrevet post på kr. til fibernet medregnes. Nævnet finder det kritisabelt, at de oplistede beløb vedrørende ejerudgifter ikke stemmer overens med sammentællingen. Indklagede har til sagen fremlagt skærmprint fra sit sagssystem, der viser, at de to beløb, som er medregnet, men ikke vist på salgsopstillingen er fibernet med kr. og kr. til forsikring. Da beløbene således er medregnet i det samlede beløb til ejerudgifter 1. år, finder nævnet ikke at kunne pålægge indklagede at betale godtgørelse til klagerne. Konklusion:

6 6 Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere