Dimensionsgivende Trafikant Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensionsgivende Trafikant Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister"

Transkript

1 Dimensionsgivende Trafikant Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister Litteraturstudium Sammenfatning Indsæt foto så det fylder rammen ud h = øjenhøjde Lene Herrstedt 1. oktober 2008 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold 1. Introduktion Hvad siger vejreglerne Værdier for øjenhøjde i nordiske og udenlandske vejregler Skrifttyperne på nordiske og udenlandske vejtavler Øjenhøjder Definitioner af begreber Hvad ved vi om øjenhøjder? Læseafstand og læsetid Definition og beskrivelse af centrale begreber Hvad siger forskningsresultaterne om læseafstand og læsetid Fokuseringsforsinkelse Aldring af øjne Behov for ny viden Referencer

3 1. Introduktion Litteraturstudiet om Øjenhøjde, læseafstand og læsetid for bilister indgår i det nordiske samarbejdsprojekt Den dimensionsgivende Trafikant. Projektet omhandler forskellige trafikantgruppers krav til vejsystemets udformning og indretning baseret på eksisterende viden om trafikanters fysiske og mentale formåen i forskellige trafiksituationer. Projektet Den Dimensionsgivende Trafikant er initieret af Nordisk Vejregelgruppe. Resultaterne fra projektet beskrives i en række temanotater, som publiceres på Dette notat indgår i denne række af temanotater og indeholder en sammenfatning af et litteraturstudium om bilisters øjenhøjde, læseafstand og læsetid samt fokuseringsforsinkelse, med særlig fokus på ældre bilisters formåen. Som supplement foreligger der et arbejdspapir i form af et baggrundsnotat, der indeholder resuméer af udvalgte referencer. 3

4 2. Hvad siger vejreglerne Øjenhøjde er, sammen med objekthøjde, højdeplacering af baglygter og køretøjshøjde, vigtige elementer til beregning af sigtlængder både i relation til vejkryds og overhaling på strækninger samt til beregning af stopsigt i horisontale og vertikale vejkurver. Figur 2.1: Øjenhøjde og objekthøjde er afgørende for beregning af sigtlængder i vertikalkurver 2.1 Værdier for øjenhøjde i nordiske og udenlandske vejregler Danske vejregler Dimensionsgivende øjenhøjde ligger mellem 1,0 2,5 m. For personbilister og fodgængere er øjenhøjden sat til 1,0 m. For lastbilchauffører er øjenhøjden sat til 2,5 m. For objekthøjde og køretøjshøjde skelnes mellem dimensionsgivende værdi og beregningsmæssige værdi. Det betyder, at en bilist, der passerer en vertikalkurve (se illustrationen i figur 2.1) skal kunne se mindst 5 cm af en genstands top for at kunne erkende dens tilstedeværelse. Den dimensionsgivende værdi for objekthøjde er derfor sat til 0,20 m, mens den beregningsmæssige værdi for objekthøjde er 0,15 m. Tilsvarende er den dimensionsgivende værdi for køretøjshøjde valgt til 1,25 m, mens den beregningsmæssige værdi kun er 1,00 m. Norske vejregler Dimensionsgivende øjenhøjde er sat til 1,1 m. For objekthøjde og køretøjshøjde skelnes mellem dimensionsgivende værdi og beregningsmæssige værdi : - Den beregningsmæssige værdi for objekthøjde er 0,25 m og den dimensionsgivende værdi er 0,30 m. - Den beregningsmæssige værdi for køretøjshøjde er 1,25 m og den dimensionsgivende værdi er 1,35 m. 4

5 Finske vejregler Dimensionsgivende øjenhøjde for personbilister er sat til 1,1 m. For lastbilchauffører er øjenhøjden valgt til 2,5 m. For cyklende børn er øjenhøjden sat til 0,8 m af hensyn til sigtkrav. Svenske vejregler Den dimensionsgivende øjenhøjde er sat til 1,1 m. Den dimensionsgivende objekthøjde er generelt sat til 0,2 m, men på motorveje, hvor ÅDT < , er objekthøjden sat til 0,35 m. Tyske vejregler I de tyske vejstandarder er den dimensionsgivende øjenhøjde for personbilister sat til 1,0 m. Den dimensionsgivende værdi for højde af personbiler er sat til 1,5 m ud fra den betragtning, at mindst 0,5 m af bilens top skal være synlig, for at bilisten kan genkende bilen som objekt. Amerikanske vejregler Den dimensionsgivende øjenhøjde for personbilister er ud fra målinger (ref.10) fastsat til 1,08 m (3.5 ft.). For lastbilchauffører anbefales en designværdi på 2,33 m. (ref.2). Objekthøjden til beregning af stopsigtlængder er fastsat til 0,6 m (ref.2, 3, 10) Højde for personbil er sat til 1,33 m. 2.2 Skrifttyperne på nordiske og udenlandske vejtavler Skrifttypen Helvetica, som er udviklet i Schweiz, er udgangspunktet for de læsevenlige skrifttyper, der anvendes på vejtavlerne i de nordiske lande. Danske vejtavler Der anvendes Dansk Vejtavleskrift i farvekombinationerne rød/hvid og blå/hvid samt grøn/hvid. Dansk vejtavleskrift er en videreudvikling af skrifttypen British rail. Dansk Vejtavleskrift anvendes i en serie, hvor skrifthøjden trinvis øges med ca. 19 % så fire trin svarer til en fordobling. Valg af skrifthøjde på vejtavler afhænger af tavletype, tavleplacering samt hastighedsniveau og ligger fra 120 mm til 480 mm. For vejnavneskilte og husnumre vælges skrifthøjden afhængig af hastighedsniveau og opsætningshøjde inden for intervallet fra 50 mm op til 120 mm. For 50 km/t veje ligger minimumshøjden 71mm 101mm. For hastighed større end 60 km/t bruges minimum 120 mm. 5

6 Norske vejtavler I Norge anvendes et særligt Trafikalfabet til design af skrift og tal på vejtavler. Der anvendes skrift i farvekombinationerne hvid/blå, sort/gul og sort/hvid. Valg af skrifthøjder er relateret til tavletype, tavleplacering og hastighedsniveau. Minimumshøjden for tavleskrift øges med hastighedsniveauet og ligger fra 126 mm til 350 mm. For gade/vejnavneskilte ligger minimumshøjden på mm. Tyske vejtavler På tyske vejtavler bruges skrifttypen Serifenlose Linear-Antiqua, hvor de enkelte tegn synes mere slanke dvs. aflange i højden - sammenlignet med Dansk Vejtavleskrift. Amerikanske vejtavler I USA anvendes skrifttypen Clearview Font (reference 13) I 1997 vedtog FHWA, at skrifthøjden på gadenavneskilte i USA bør være minimum 15 cm i stedet for tidligere 10 cm (reference 13). 6

7 3. Øjenhøjder Resultaterne af litteraturstudiet vedrørende bilisters øjenhøjder sammenfattes i de to overskrifter Definitioner af begreber Hvad ved vi om øjenhøjder? 3.1 Definitioner af begreber Øjenhøjden defineres her som bilistens øjenhøjde over kørebaneoverfladen. Den dimensionsgivende værdi for øjenhøjde fastlægges ud fra, at størstedelen af bilisterne har en øjenhøjde, der er større end den dimensionsgivende værdi. Bilisters øjenhøjde indgår i beregningerne for sigtlængder og fastlæggelse af vejes vertikalkurver. Objekthøjden er defineret som højden på en genstand, som bilisten skal kunne se i tilpas afstand til at kunne bremse og stoppe. 3.2 Hvad ved vi om øjenhøjder? Øjenhøjden afhænger både af bilistens kropsbygning og af bilens design. Øjenhøjde afhænger af bilernes design og varierer over tid Bilernes design ændres over tid, og det har som konsekvens, at øjenhøjden kan variere over tid. Øjenhøjden har betydning for refleksion af lys fra vejtavler Da øjenhøjden hos førerne af lastbiler er større sammenlignet med førere af personbiler, er vinklerne for refleksionen af lys fra vejtavler større for lastbilførerne. Konsekvensen er, at den mængde lys, der reflekteres tilbage til øjnene hos lastbilførerne er betydeligt mindre. Effekten er mere udtalt i en læseafstand på ca. 150 m sammenlignet med den dobbelte afstand på ca. 300 m. En engelsk undersøgelse fra 1990 (ref.9) viste således, at i en afstand på 305 m, får lastbilføreren kun 68 % af det lys, som føreren af personbiler modtager, men ved en afstand på 152 m får han kun 25 %. Det kan påvirke læsbarheden af vejtavler. 7

8 Øjenhøjder i tal Der findes en række undersøgelser med registrering af bilisters øjenhøjde. De fleste er fra USA. Middelværdien for bilisters øjenhøjde i USA er faldet hen gennem årene. Målinger fra 1936 viste middelværdi på 1,45 m og i 1957 på 1,30 m for personbiler. Nye målinger fra 1998 (ref.10) viser en middelværdi på 1,15 m, 15 % fraktil på 1,09 m og 10 % fraktil på 1,08 m. Ø J E N H Ø J D E R (m) PERSONBILER LASTBILER (LB) Reference Middel 15 Min Max Middel 15 % Min Max % CIA 2008, USA Ref.6 1, , Sivak1997, USA. 1, smålb 1, De 15 mest solgte bilmærker i 1995 Ref.8 Olson et al. 1984, USA 1,10* Ref.8 Cobb, 1990, UK Ref.9 Fitzpatrick Et al. 1998, USA Ref.10 Barker 1987 Australia Ref. 10 1,14-1,00 1,58 1,15 1, ,13 1,07 smålb 1,63 storelb 2,33 Vans 1,48 storelb 2,45 Tabel 3.1: Registreringer af øjenhøjder. *)50th-percentil - Vans 1,33 storelb 2,34 smålb 1,07 storelb 1, smålb 2,23 storelb 2, Der mangler tidssvarende registreringer af øjenhøjder i de nordiske lande. 8

9 4. Læseafstand og læsetid En tavleskrift kan læses, når skriften eller baggrunden har en tilstrækkelig luminans, og der er en tilstrækkelig kontrast mellem baggrund og skrift. I afhængighed heraf kan skriften læses i en afstand, der er proportional med skrifthøjden. Derudover spiller skriftens udformning og spatiering også en rolle for læsbarheden. 4.1 Definition og beskrivelse af centrale begreber Luminans er udtryk for, hvor kraftigt en flade lyser i en given retning set i forhold til fladens areal. Udsendelsen af lys i en given retning kaldes lysstyrken og måles i candela (cd). Luminans måles derfor i cd/m2. Kontrast udtrykker den relative forskel mellem luminanserne for baggrund og for skriften på en vejtavle. Den angives ved et forhold eller en procentvis forskel i luminans. Lysstyrken udtrykker, hvor stor en belysningsstyrke (måles i lux), der kan fremkaldes på 1 m afstand. Belysningsstyrken aftager med kvadratet på afstanden. Det betyder at den på f.eks. 10 m afstand findes som lysstyrken divideret med 10x10= 100. En flade, som er belyst, får en luminans ved at reflektere en del af det indfaldende lys. Synsskarphed (acuity) er et mål for den visuelle formåen med hensyn til at se små detaljer. Ved normal synsskarphed (6/6) kan en detalje på 1 bueminut ses på en afstand af ca. 6 meter. En synsskarphed på 6/12 (et typisk minimumsniveau som krav til kørekort) betyder, at personen lige akkurat kan se en detalje på 6 meters afstand, som én med normalt syn kan se på 12 meters afstand. I praksis betyder det, at en person kun kan læse tekst på vejtavler inden for den halve afstand af det, én med normalt syn kan klare. Flere undersøgelser har påvist, at synsskarpheden aftager næsten lineært med stigende alder allerede fra omkring 15 års alderen, hvor middelværdien ligger omkring 1,5, mens den for 50-årige ligger omkring 1,0 og for 80-årige er reduceret til omkring 0,5. (ref. 7) Læseafstand Den afstand (D i meter), hvor man kan begynde at læse en tavle, er bestemt ved: D= (D/H) x H 9

10 hvor H er skrifthøjden i mm. Forholdet mellem læseafstand og skrifthøjde D/H kaldes læsbarhedsindekset (legibility index) eller læsbarheden. 4.2 Hvad siger forskningsresultaterne om læseafstand og læsetid? Fire helt basale egenskaber hos trafikanten er afgørende i forbindelse med læsning af vejtavler: synsskarphed, kontrastfølsomhed, blændingsfølsomhed samt hvor hurtig, trafikanten er til at detektere, identificere, beslutte og initiere en respons (reaktionstid). Alle fire forhold er beskrevet særskilt i andre temanotater fra projektet (se reference 19 og 20). De fleste undersøgelser af, hvordan trafikanter læser vejtavler, er foretaget i et statisk trafikmiljø, men i virkeligheden læser trafikanterne jo vejtavler, mens de bevæger sig. Figur 4.1: Bilisterne læser vejtavler, mens de bevæger sig (ref.6) Den læsetid der er til rådighed Den tid (t i sekunder) der er til rådighed for at læse en vejtavle skal være mindst lige så stor, som den tid (T i sekunder) det tager at læse en tavle. Den tid (t i sekunder) der går under kørslen frem mod tavlen, og som er til rådighed for læsning af tavlen, er bestemt ved: t = 3,6 (D D2)/ V hvor D er læseafstand og D2 er den afstand, hvor læsningen må ophøre. En sideplaceret tavle er i princippet synlig indtil man kommer ind på ganske kort afstand, men en bilist vil normalt ophøre med læsningen, når vinklen er grader til siden for køreretningen (ref.5 og ref Schieber 2004). Længdeafstan- 10

11 den (D2) kan da være m afhængig af sideafstanden til tavlen. For en portaltavle er begrænsningen, at tavlen skjules af biltaget allerede på en afstand af m afhængig af førerens højde og køretøjets udformning. (a fstand D) 445 Silkebo rg Silkeborg 31 (afstand D 2) 445 Silkeborg 31 Figur 4.2: D er den afstand hvor man kan begynde at læse en tavle og D2 er den afstand, hvor læsningen må ophøre (ref. 5) Den nødvendige læsestrækning Længden af den nødvendige læsestrækning (S) i meter afhænger af den hastighed (V) angivet i km/t, der køres med, og er bestemt ved: S = (V x T)/3,6 hvor T angives i sekunder Der er tilstrækkelig tid til at læse en vejtavle, hvis D D2 er mindst lige så stor som S, dvs. D > S + D2 Læsetid Læsetiden er den tid (T i sekunder) det tager at læse en tavle. T er bestemt ved: T = 2 + N/3 hvor N er antallet af budskaber, der skal læses. Et budskab kan være et ord, f.eks. et vejnavn, et rutenummer eller et piktogram mv. Læsetiden for en vejvisningstavle med 6 budskaber vil således ligge omkring 4 sekunder. En bilist holder ganske vist ikke blikket fast på vejtavlen i hele læsetiden, men kaster kun sit blik på den et par gange under læsningen. Resten af tiden sker der en bearbejdning af det visuelle indtryk, så der opnås en forståelse og en accept af informationen, og den samlede tid kan ikke kortes ned. 11

12 Det er klart dokumenteret, at læsetiden, der kræves for at kunne identificere et givet stednavn på en vejtavle, øges med stigende antal af navne på tavlen. (ref.15) Hall m.fl. (1991) fandt at læsetiden stiger lineært med antallet af navne, mens Agg (1994) fandt, at læsetiden øges logaritmisk. Diagramtavler giver en hurtigere identificering af rigtigt vejvalg sammenlignet med tabelvejvisere. Antallet af stednavne på en vejtavle skal begrænses til maksimalt 3-6, og hvis der bruges forkortelser skal de være velkendte (ref.15). Hastighed 50 km/h 60 km/h 70 km/h 80 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h Antal budskaber Nødvendig læsestrækning 1 32 m 39 m 45 m 52 m 58 m 71 m 84 m 2 37 m 44 m 52 m 59 m 67 m 81 m 96 m 3 42 m 50 m 58 m 67 m 75 m 92 m 108 m 4 46 m 56 m 65 m 74 m 83 m 102 m 120 m Tabel 4.1: Den nødvendige læsestrækning S for forskellige hastighedsniveauer og forskelligt antal budskaber. Læseafstand i dagslys Generelt ligger den maksimale læsbarhed i dagslys for yngre bilister på ca. 6 m/cm og lidt lavere for ældre bilister på ca. 4,8 m/cm (reference 6, 13 og 5). I dagslys er belysningen så kraftig, at det ikke er afgørende om luminansen er lidt højere eller lavere. Det er heller ikke afgørende om kontrasten er ekstra god, hvis blot den overstiger en kritisk værdi. Når det er opfyldt, kan en person med normal synsstyrke skelne en detalje på 1 bueminut. De detaljer som gør, at man kan læse en skrift, er ca. 5 gange så små som skrifthøjden. (ref. 5) Læseafstand om natten De fleste studier viser, at selv under ideelle nat betingelser ligger læsbarheden typisk på ca. 75 % af læsbarheden i dagslys. Det betyder, at den maksimale læsbarhed i mørke ligger på ca. 4,8 m/cm for yngre og ned til ca. 3,6 m/cm for ældre bilister (reference 6 og 5). I mørke kan bilisterne kun læse tavleskrift ved brug af billygterne (nærlys/ fjernlys). Tavlernes luminans er meget lavere end om dagen. Læseafstanden forkortes i 12

13 et omfang, der bestemmes af tavlernes faktiske luminans og kontrasten mellem skrift og baggrund (ref.5). Luminans og læsbarhed i lys fra billygter En stor del af tiden må bilisterne køre med nærlys, hvor læsbarheden er væsentlig reduceret i forhold til kørsel med fjernlys. Situationen med nærlys er derfor dimensionsgivende for vejtavlerne. En motorcyklist har lygten lige foran og tæt ved øjet det giver en god læsbarhed af tavlerne. En personbilist har to lygter, men de er placeret et stykke væk fra øjet, hvilket stiller ham ringere end motorcyklisten. Endnu værre er det for en lastbilchauffør, som sidder højt over lygterne. Førerne af store køretøjer ser kun 1/3 af den luminans fra vejtavlerne, som opleves af personbilister. Retrorefleksionen aftager normalt, når indfaldsvinklen mellem belysningsretning og tavlens normal øges, men ikke så meget at det udgør nogen væsentlig faktor ved de fleste vejtavler. Højt placerede tavler, især portaltavler, får lavere belysning end lavt placerede tavler. Tavler i vejens venstre side får noget lavere belysning end tavlerne i højre side. Tavler der står lavt i højre side kan til gengæld få så kraftig en belysning fra billygterne, at det kan tendere til blænding. Der kan opnås en bedre generel læsbarhed af vejtavlerne ved at bruge forskellige refleksionsklasser for tavlefolier til at skabe luminansbalance i tværprofilet. Eksempelvis anvendes i de danske vejregler refleksionsklasse 3 for lavt placerede vejtavler i højre side, refleksionsklasse 4 for portaltavler og klasse 5 for vejtavler i venstre side af tværprofilet. I øvrigt giver snavs på billygter og ælde (ridser) faktisk en bedre belysning af vejtavler end helt nye rene billygter, fordi lyset fordeles mere jævnt hen over vinkelrummet. I tværprofilet op til vejkryds kan vigepligtstavlerne gøres til de mest synlige for bilisterne ved at anvende en relativ høj refleksionsklasse, så luminansen for alle andre vejtavler i tværprofilet drosles ned i forhold til vigepligtstavlerne. Sammenhæng mellem læseafstand/skrifthøjde og luminans Sammenhængen mellem læsbarhedsindekset (læseafstand/skrifthøjde) og luminans er beskrevet af T.W. Forbes ud fra en række forsøg, der blev udført i 1970érne, se Figur 4.3 og 4.4. (Ref. 4, 5 og 6). Forbes resultater er baseret på skrifttypen Helvetica. 13

14 læseafst and D i forhold til skrifthøjde H (m/mm) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 sort/hvid hvid/blå sort/gul hvid/grøn hvid/rød sort/orange hvid/brun hvid/orange luminans af skrift eller baggrund L (cd/m2) 100 Figur 4.3: Læseafstand i forhold til skrifthøjde (m/mm) som funktion af luminans for forskellige farvekombinationer (Reference 4, 5 og 6) luminans af skrift eller baggrund (cd/m2) hvid/blå (høj kontast) rød/hvid (lavere kontrast) 3 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 læseafstand D i forhold til skrifthøjde H (m/mm) Figur 4.4: Den luminans, der kræves ved forskellige læseafstande i forhold til skrifthøjden, for to farvekombinationer (Reference 4 og 5) 14

15 Figur 4.4 viser Forbes resultater for farvekombinationerne rød/hvid og hvid/blå sammen med luminanserne 3, 5 og 10 cd/m2. Det ses, at læseafstanden er relativt lav og afhænger af luminansniveau og farvekombination. Luminansniveauet på 3 cd/m2 er det lavest acceptable, men 10 cd/m2 er ganske godt. Niveauet skal dog op på omkring 30 cd/m2 før de fleste bilister vil være tilfredse (ref.5 og 13). Højere niveauer op imod 100 cd/m2 vil være blændende. Forbes formler (ref.4 og 6) for sammenhængen mellem luminansen (L) af de hvide dele og læsbarhedsindekset LI (forholdet mellem læseafstand (D) i m og skrifthøjden (H) i cm) for forskellige farvekombinationer er vist i figur 4.5. Læsbarhedsindekset LI som funktion af luminansen L LI = D/H = 2,35 + 2,07 x log (L) LI = D/H = 2,19 + 1,54 x log (L) LI = D/H = 2,24 + 1,81 x log (L) LI = D/H = 2,42 + 2,12 x log (L) LI = D/H = 2,28 + 1,91 x log (L) LI = D/H = 2,16 + 1,38 x log (L) LI = D/H = 2,14 + 1,36 x log (L) Figur 4.5: Forbes formler for forskellige farvekombinationer Farvekombination Hvid på blå Hvid på rød Hvid på grøn Hvid på sort/ sort på hvid Sort på gul Sort på orange Hvid på brun Forbes resultater om sammenhæng skal tages med et grant salt for luminanser over 30 cd/m2, men så høje luminanser forekommer normalt ikke ved kørsel med nærlys om natten.(reference 5). Der er senere udført flere studier, som er foretaget under vidt forskellige betingelser og ved brug af ret forskellige metoder. Det må da også konstateres, at resultaterne er meget spredte og sammenlignet med Forbes resultater, synes Forbes kurver at ligge som en nedre grænse. (ref.6) Nye undersøgelser foretaget af Carlson (2003) under velkontrollerede forsøgsbetingelser har nu bekræftet Forbes resultater, når det gælder gruppen af ældre bilister på 55 år og derover. I Carlsons undersøgelser indgik farvekombinationerne hvid/grøn og hvid/blå (se figur 4.6) (ref.6). 15

16 Legibility Index (m/cm) T. Forbes, white on green T. Forbes, white on blue P. Carlson, guide signs P. Carlson, street name signs Sivak & Olson luminance of letter or sign L (cd/m2) Figur 4.6: Carlsons resultater(2003) for vejvisningstavler og gadenavneskilte i farvekombinationen grøn/hvid sammenholdt med Forbes data for hvid på grøn og hvid på blå. Sivak & Olson s anbefalede værdi er også vist. Sivak and Olson, (1985) har sammenholdt geometriske middelværdier for en række undersøgelser af vejtavlers læsbarhed. Derudfra anbefaler de en luminansværdi på 16,8 cd/m 2 for 85percentilen af ældre bilister og et læsbarhedsindeks på 4,8 m/cm. Det svarer til et punkt, der ligger på Forbes' kurve for farvekombinationen hvid og blå. I 2007 gentog Carlson sine studier fra 2003 men med flere farvekombinationer. Resultaterne bekræftede det han fandt i Derudover fandt han at hvid på blå kræver mindre luminans end hvid på grøn, som igen kræver mindre luminans end hvid på brun. I 1994 fandt Mace, at sammenhængen mellem læseafstand og skrifthøjde kun er lineær op til cirka 600 ft. (183 m) med en skrifthøjde på 8 10 in. (20,3 25,5 cm) for yngre observatører og 12 in (30,5 cm) for de ældre. Herefter flader kurven ud. En yderligere forøgelse af skrifthøjden ud over denne kritiske værdi, resulterer i en væsentlig mindre stigning i læseafstand. (ref. 13 p.142) Læsbarhed af symboler Generelt er læsbarheden af symboltavler bedre end tilsvarende teksttavler. Læseafstanden kan være op til 2-3 gange så stor. Det varierer dog en hel del afhængigt af, hvor gode symbolerne er (ref.6, ref.13, ref.16). 16

17 Den bedre læsbarhed af gode symboltavler gælder for ældre så vel som for yngre bilister. Gode symboler består af elementer med grove konturer og med tilpas stor separation mellem de forskellige dele af symbolet, hvilket resulterer i en tydelig Gestalt. Det betyder med andre ord, at symbolerne har en lav spatial frekvens. En lav spatial frekvens er generelt en vigtig forudsætning for læsbarhed på lang afstand, og det gælder i særlig grad for ældre trafikanter. Tavler med fint designede symboler kræver samme luminans som teksttavler i samme farvekombination, mens symboler i mere kraftig/fed design kræver mindre luminans (Carlsson 2007-ref.6). En længere læsbarhed giver længere tid til respons. Et problem ved anvendelse af symboler kan dog være, at betydningen ikke altid er helt indlysende for betragteren i modsætning til en læsbar tekst. Nogle undersøgelser tyder på en tendens til, at ældre trafikanter generelt set har lidt sværere ved at forstå betydningen af symboler end yngre, hvorfor en del ældre foretrækker tekstinformation i stedet for (ref.14 og 15). Vejtavlers tydelighed mindskes på en kompleks baggrund Tydeligheden af en vejtavle dvs. hvor iøjnefaldende den er - afhænger både af tavlens placering, tavlens karakteristika, baggrund og omgivelser samt trafikantens visuelle formåen. Den tid bilister skal bruge til at søge og finde visuel information på vejtavler øges med stigende grad af forstyrrende baggrund ( clutter ). (ref. 7 og 11) Flere undersøgelser har dokumenteret, at hvis yngre bilister har problemer med at foretage en effektiv visuel søgning efter vejtavler på steder med forstyrrende visuelle omgivelser (høj grad af clutter ) så bliver problemet endnu større for de ældre bilister (ref.11, 12, 13). Det skyldes bl.a., at useful field of view reduceres med alderen og ældre har dermed behov for brug af et større antal fikseringer til at afsøge information. Ældre behøver oftere flere tilbagevendende blik på et mål. (ref.7, 11) Både størrelse og farve er også vigtige for detektering af vejtavler. Undersøgelser har således vist, at hvide tavler har større detekteringsgrad end farvede tavler. 4.3 Fokuseringsforsinkelse Når en bilist flytter blikket fra vejen og trafikken forude for at checke hastigheden på speedometeret på instrumentpanelet inde i bilen, går der tid til at ændre fokuse- 17

18 ring fra fjern til nær og justere for de ændrede lysforhold inde i bilen. Efterfølgende skal bilisten vende blikket tilbage til vejen og omgivelserne. En normal bilist på år vil normalt skulle bruge op til ca. 2 sekunder for at tilpasse øjet, checke speedometeret og vende blikket tilbage til vejen (ref.12). Ældre bilister bruger mere tid til at justere for ændrede lysforhold, de fokuserer langsommere og har i det hele taget vanskeligere ved at fokusere på nære objekter. Derfor vil ældre bilister normalt bruge længere tid til den samme manøvre. (ref.7, 12). Større tal og symboler, bedre luminans og større kontrast både i vejtavler og i instrumentpanelets visninger vil alt andet lige gøre det lettere for de ældre bilister. Synsskarpheden aftager generelt med stigende alder. Bilisters visuelle verden er hele tiden i bevægelse. Dynamisk synsskarphed forringes hurtigere med alderen end den statiske synsskarphed. Det hænger sammen med, at ældre skal bruge længere tid til at justere fokuseringen. Personer der har samme statiske synsskarphed kan godt have forskellig dynamisk synsskarphed.(ref. 13) Figur 4.7: Illustration af ældre trafikanters visuelle verden 4.4 Aldring af øjne Den generelle aldring af øjne medfører (ref.7, 11, 12, 13, 19): Øget spredning af lyset i øjet med øget følsomhed for blændingseffekter Hornhinderne bliver gule og dermed reduceres mængden af blåt lys, der kan nå nethinden 18

19 Mængden af lys der kommer ind i øjet mindskes generelt, dels fordi linserne gulnes, og dels fordi pupillerne bliver mindre, så der lukkes mindre lys ind. Ved 60 års alderen er lysmængden reduceret til ca. ½ -1/3 af det, der kom ind ved 20 års alderen Linserne vokser hele livet og bliver ved med at tilføje nye lag, hvorved de inderste lag får tilført mindre ilt. De centrale lag bliver rigide (stive) og dermed nedsættes øjets evne til at akkommodere (tilpasse) og fokusere på nære objekter. Det sker typisk omkring år og den reducerede smidighed resulterer i fokuseringsforsinkelser i forhold til unge øjne Der dannes med alderen et gult pigment på den centrale del af nethinden, hvor vi oprindeligt har det bedste syn Generelt bliver muskelfibrene mindre elastiske med alderen. Det gælder også for øjne. Det medfører at ældre trafikanter må dreje hovedet som supplement til øjenbevægelser for at bringe perifere objekter ind i det centrale synsfelt. Når lysniveauet ændres op eller ned, tilpasser øjet sig de ændrede forhold. Tilpasningsprocessen tager tid flere minutter - og den tid, der går, øges med alderen. Ældre trafikanter har vanskeligere ved at skelne farver. De ser farver på samme måde som yngre, der ser gennem et gult filter, hvilket betyder, at der kommer mindre lys ind i øjet, og de blå nuancer sorteres fra. Derfor har ældre bilister svært ved at opfatte og skelne blå, blågrønne og violette farver på vejtavler. Blå tekst på grøn baggrund er vanskelig at læse for alle men især for ældre. Synsskarpheden (evnen til at skelne detaljer) forringes med alderen. Dynamisk synsskarphed forringes hurtigere med alderen end den statiske synsskarphed. Kontrastfølsomheden forringes med alderen. Tabet af kontrastfølsomhed er størst ved de høje spatial frekvenser. Synsfeltet reduceres med alderen fra omkring år Forskningsresultater har vist at ældre trafikanter har vanskeligere ved at søge og finde visuel information, når der er irrelevante distraktorer i de nære omgivelser. 19

20 Ældre bilisters læseafstand i mørke er betydelig kortere end for yngre bilister, og i dagslys kan forskellen være endnu mere markant. Amerikanske undersøgelser fra 1994 (ref.13) viste en forskel på 0,6 2,4 m/cm (5-20 ft./in.) i mørke og helt op til 2,4 3,6 m/cm (20-30 ft./in.) i dagslys (ref.13). *) 1 ft. = 30,48 cm og 1 inch = 2,54 cm 20

21 5. Behov for ny viden Der mangler tidssvarende registreringer af øjenhøjder i den nordiske bilpark. Der er behov for bedre viden om bilisters læsetid og nødvendige læsestrækning i trafiksituationer med mange informationer (informationsoverbelastning) relateret til alder, f.eks. i forbindelse med vejvisning i forgreningsanlæg på motorveje. 21

22 6. Referencer 1) NCHRP Report 400: Determination of Stopping Sight Distances, Transportation research Board, Washington D.C., ) AASHTO - Geometric Design of Highways and Streets (Green Book) ) Poul Greibe og Marie B. Andersen: Højden af baglygter og bremselygter på personbiler, Rapport, september ) T.W. Forbes: Luminance and contrast requirements for legibility and visibility of highway signs, Final report part III Interpretation and application, Michigan State University, ) Kjemtrup, Randrup og Sørensen: Grundlaget for vejtavlers læsbarhed og valg af skrifthøjder. Dansk Vejtidsskrift juni/juli ) CIE-Technical Committe 4-40: Performance Evaluation of Retroreflective Traffic Signs, Draft Marts (Chairman: Poul Carlson, Texas Transportation Institute) 7) Poul Olson & Eugene Farber: Forensic Aspects og Driver Perception and Response, Second Edition 2003, Lawyers and Judges, USA. 8) M. Sivak, M. Flannagan, E.Budnik, C. Flannagan, S. Kojima: The locations of headlamps and driver eye positions in vehicles sold in the USA. University of Michigan, Transportation Research Institute, ERGONOMICS 1997, vol. 40, no. 9, USA. 9) M. Sivak, M. Flannagan, A. Gellatly: The Influence of truck driver eye position on the effectiveness of retro reflective traffic signs. Report no. UMTRI-91-35, September

23 10) K. Fitzpatrick, T. Lienau, D.B. Fambro: Driver Eye and Vehicle Heights for Use in Geometric Design. Texas Transportation Institute. Transportation Research Record USA ) G.Ho, C. Scialfa, J. Caird, T. Graw: Visual Search for Traffic Signs The effects of clutter, luminance and aging. Human Factors vol. 43.No 2, ) M. Green, M. Allan, B. Abrams and L. Weintraub: Forensic Vision with application to Highway Safety. Third Edition, Lawyers and Judges, USA ) C. Owsley: Driver Capabilities and Frank Schieber: Highway Research to Enhance Safety and Mobility of Older Road users. Transportation in an Aging Society, Conference Proceedings 27, Transportation Research Board, ) G. Helmers, P. Henriksson, Liisa Hakamiis-Blomquist: Trafikmiljö för äldre bilförere analyse och rekommendationer utifrån en litteraturstudie. VTI rapport 493, ) Fridulv Sagberg: Påvirkning av bilførere gjennom utformning av vegsystemet. TØI rapport 648/ ) T.B. Kline, L. M. Ghali, D.W. Kline (university of Calgary, Canada) and S. Brown (Queens University, Ontario, Canada): Visibility Distance of Highway Signs among Young, Middle-Aged and Older Observers: Icons are better than text. Human Factors, 1990, 32(5), ) G.M. Long & D. F. Kearns (Villanova University, Pensylvania): Visibility of Text and Icon Highway Signs under Dynamic Viewing Conditions. Human factors, 1996, 38(4), ) L. Herland og G. Helmers: Jämförelse av typsnitt för lokaliseringsmärken för vägvisning. VTI meddelande 818/ ) Alf Glad: Sammenhengen mellom synsevne og alder sammenfatning av litteraturgjennomgang. Temanotat fra nordisk projekt Dimensionsgivende Trafikant, 2006, 23

Nordic Human Factors Guidelines Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister

Nordic Human Factors Guidelines Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister Nordic Human Factors Guidelines Øjenhøjde, Læseafstand og Læsetid for bilister Litteraturstudium BAGGRUNDSNOTAT Indsæt foto så det fylder rammen ud h = øjenhøjde Lene Herrstedt 24. februar 2012 Scion-DTU

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Projektoplæg Lene Herrstedt 10. april 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål... 3 Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Trafiksyn Indhold 3 3 5 7 7 9 11 12 14 16 17 18 Synet og trafiksikkerhed Synskrav og kørekort Kørekortes gyldighed Synskrav til kørekort Synsstyrken Test din synsstyrke Synsfeltet Dobbeltsyn Kontrast og

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen Billedopfattelse MMT, 2003 Kristoffer Jensen Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... Visuel oplevelse Mønster Afstand Form Størrelse Tidspunkt Perception : Oversigt Hvordan et objekt ser ud afhænger af hvad

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

GPS data til undersøgelse af trængsel

GPS data til undersøgelse af trængsel GPS data til undersøgelse af trængsel Ove Andersen Benjamin B. Krogh Kristian Torp Institut for Datalogi, Aalborg Universitet {xcalibur, bkrogh, torp}@cs.aau.dk Introduktion GPS data fra køretøjer er i

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013

Henrik Holton. Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra. Javel, men hvor dårligt skal synet være? VOS 3-2013 Henrik Holton Optometrist Synscentralen i Vordingborg OPINION: Hjælp fra Synscentralen Javel, men hvor dårligt skal synet være? 10 En undersøgelse fra Synscentralen i Vordingborg viser, at blandt ældre

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Helsinki den 24./25. november 2008 Til stede: Peter Aalto (forsinket), Osmo Anttila (mødets

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort

vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort vialume 1 Vejbelysning med visuel komfort Specialdesignede AGC-linser som giver minimal blænding Trinløst tilt ± 15º over vejbanen Justering udligner skæve master Fås med forskellige lysstyringssystemer

Læs mere

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island

Trafiksikkerhed i Island. NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed i Island NVF Trafiksikkerhed Årsmøde i Silkeborg 3 juni 2015 Audur Thora Arnadottir, formand NVF-Trafiksikkerhed i Island Trafiksikkerhed - Status 4 personer døde i trafikken i 2014 1,2

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal.

Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. Tre slags gennemsnit Allan C. Malmberg Det er en af de hyppigst forekommende udregninger i den elementære talbehandling at beregne gennemsnit eller middeltal af en række tal. For mange skoleelever indgår

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6.

NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. NORDISK MØDE FOR FORBEDRET VEJUDSTYR - visuel information til trafikanten Referat fra koordineringsgruppens møde i Reykjavik den 5./6. maj 2008 Til stede: Peter Aalto, Osmo Anttila, Terje Giæver, Gabriel

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

www.sas-forum.dk Lav bedre rapporter Online feedback/dialog: f Se password på dit navneskilt Alan Hjemsted, Seniorkonsulent SAS Institute

www.sas-forum.dk Lav bedre rapporter Online feedback/dialog: f Se password på dit navneskilt Alan Hjemsted, Seniorkonsulent SAS Institute make connections share ideas be inspired Online feedback/dialog: f www.sas-forum.dk f Se password på dit navneskilt Lav bedre rapporter Alan Hjemsted, Seniorkonsulent SAS Institute Hvorfor tale om rapportdesign?

Læs mere

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys

Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys Skitsering og arkitektonisk planlægning med dagslys september 2006 arkitekt maa Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Teknologi Belysning Dagslysets parametre sollys himmellys reflekslys

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC

Matematik C. Højere forberedelseseksamen. Skriftlig prøve (3 timer) Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 2HF093-MAC Matematik C Højere forberedelseseksamen Skriftlig prøve (3 timer) 2HF093-MAC Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 14 spørgsmål. De 14 spørgsmål indgår

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Eksperimenter med farver for de ældste klasser.

Eksperimenter med farver for de ældste klasser. Eksperimenter med farver for de ældste klasser. v/ Geert Cederkvist ! "# $ Farver og farveopfattelse side 2 Indhold Farver... 3 Hvordan opfatter vi farver?... 4 Farvemixeren.... 6 Komplementærfarver...

Læs mere

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard

Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv. Dagslys. Nokia Hvidt & Mølgaard Hvad er dagslys? Visuel komfort Energi og dagslys Analyse af behov Dagslysteknikker Dagslys i bolig og erhverv Dagslys Nokia Hvidt & Mølgaard Dagslysseminar Esbensen Rådgivende Ingeniører Lyslaboratorium

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Distraktorer i trafikken

Distraktorer i trafikken - Reklamer og trafiksikkerhed December 2004 Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Hvad er

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Skal potensmodellen lægges på hylden?

Skal potensmodellen lægges på hylden? Skal potensmodellen lægges på hylden? T R A F I K D A G E 2 0 1 4 A A L B O R G U N I V E R S I T E T K A T R I N E T E R P N I E L S E N, C O W I O G C A M I L L A S L O T H A N D E R S E N, A A U KATRINE

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere