Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling."

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen, Annette Sørensen Gæster: Torben Nørskov Jensen, PwC og Louise Bjerggaard Thomsen under pkt. 1 og 2 L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres O Kommende arrangementer: 18. maj kl Temamøde om Regnskab 2014, Ringparkens beboerhus 19. maj kl reserveret til ekstraordinært bestyrelsesmøde 30. maj kl Ordinært repræsentantskabsmøde, Comwell Roskilde 1. O Gennemgang af revisionsprotokol for 2014 Vedlagt som bilag 1.. Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem revisor og selskabet. TNJ redegjorde for principperne i revisionen og hvilke elementer, der er lagt særlig vægt på i forbindelse med revision Herefter blev hovedlinjerne i revisionsprotokollatet gennemgået, særligt vedrørende besvigelser, kreditorer og periodisering. Herudover blev der givet bemærkninger om konti for afdelingsbestyrelser. Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og underskrevet. 2. O Regnskab 2014 Endeligt regnskab er vedlagt som bilag 2. Herudover vedlægges sideaktivitetsregnskaber for 2014 som hhv. bilag 3 og bilag 4. 1

2 Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. LBT gennemgik regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet. 3. O Afdelingsregnskaber 2014 Godkendelse af regnskaber godkendt af beboermøder/afdelingsbestyrelser Godkendelse af regnskaber uden afdelingsbestyrelser/beboermøder Oversigt over regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelser vedlægges som bilag 5. Alle regnskaber er fremsendt til bestyrelsen som pdf-filer uden bilagsnumre. Godkendelse af ikke-godkendte regnskaber Moesgården (bilag 6, bilag 6a) Ternehaven (bilag 7, bilag 7a, bilag 7b) Anders Larsens-/Kapellan-/Sejerøvej (bilag 8) Bjergmarken (bilag 9) Nygade 10-13, Østergade 33-39, (bilag 10) Søparken (bilag 10a) Ad godkendte regnskaber Samtlige godkendte regnskaber bestyrelser blev enstemmigt Ad regnskaber uden bestyrelse På junimødet skal der ligge forslag til afdelingssammenlægning på samtlige afdelinger uden bestyrelser, og en plan for hvordan de sammenlægges og med hvem. Der ønskes en plan for, hvordan fælleshuset Trehøje afvikles eller gøres aktivt. For institutioner med underskud gælder, at dette skal afvikles over et år. Direktionen bemyndiges til at dispensere for denne beslutning. Der ønskes en redegørelse for, hvorfor henlæggelserne for Bernadotteparken kan falde. For følgende afdelinger ønskes en plan for, hvordan afdelingernes driftsudgifter bringes på niveau med resten af selskabet og dermed selskabets gennemsnit: Amtstue Alle 2

3 Borgmestergårdsvej Hersegade/Grønnegade Bredgade 28 Bernadotteparken Samtlige regnskaber for afdelinger uden bestyrelser blev med ovenstående bemærkninger enstemmigt Ad ikke godkendte regnskaber: Regnskaberne blev særskilt gennemgået og behandlet. Nedenfor angives bestyrelsens bemærkning til de enkelte regnskaber. Ternehaven Indsigt i regnskab på flyttekøkkener skal gives og vil blive og er indskærpet i selskabet. Regnskabet blev i henhold til indstilling og med ovenstående bemærkning enstemmigt Moesgården Ingen bemærkninger ud over indstillingen. Regnskabet blev i henhold til indstilling enstemmigt Søparken Renter på særstøttelån fremtræder urimeligt og Danske Bank skal kontaktes med henblik på en mere fair løsning. Evt. rettelse på baggrund heraf sker i regnskabsåret Konto 114 ligger over selskabets gennemsnit, hvilke tiltag kan tages for at nedbringe det til niveau. Regnskabet blev i henhold til indstilling og med ovenstående bemærkninger enstemmigt Anders Larsensvej, Kapellanvej og Sejerøvej Der ønskes en redegørelse for, hvorfor henlæggelserne ikke er øget, når der er en helhedsplan på vej med stor støtte fra selskabet, og huslejen kan bære dette. Regnskabet blev i henhold til indstilling og med ovenstående bemærkning enstemmigt Nygade Der ønskes en redegørelse for, hvorfor henlæggelserne ikke øges i

4 Regnskabet blev i henhold til indstilling og med ovenstående bemærkning enstemmigt Bjergmarken Der ønskes en redegørelse for, hvorfor henlæggelserne ikke øges i 2015 også om hvordan energipuljen er tænkt anvendt. Regnskabet blev i henhold til indstilling og med ovenstående bemærkninger enstemmigt Samtlige afdelingsregnskaber er således godkendt af selskabsbestyrelsen. 4. L Mundtlig beretning O Takstblad 2016 Vedlagt bilag 12. FU indstiller, at der drøftes, hvorvidt stigningen i administrationsudgifter på ca. 2 % alene som bilag 12 foreskriver sker på grundbidraget eller den fordeles helt eller delvist på selve administrationsbidraget. Til godkendelse Det blev besluttet, at stigningen lægges på grundbidraget. Takster og takstblad blev herefter godkendt. 6. O Indstilling vedrørende midlertidigt udlån fra dispositionsfonden til afdelinger i forbindelse med udførelse af helhedsplaner (Byggeri) Vedlagt bilag 13. Lånene blev bevilget i henhold til indstillingen. 7. O Økonomisk status for Selskab 1-0 og den fælles Drift (1-260) Selskabet og den fælles drift har pr 31/3 balance mellem indtægter og udgifter. Budget for 1. kvartal matcher resultatet. Omkostningerne ved fritvalgsordning udbetales i 2015 primært i april og dækkes inden for det godkendte budgets rammer. 8. L Finansieringsskitse samt støttetilsagn afd. Præstemarkshusene, Roskilde 4

5 Vedlagt indstilling som bilag 14 og Skema A som bilag 14a. 9. O Godkendelse af Skema A på Toppen i Roskilde Vedlagt bilag 15. Direktionen indstilles bemyndiget til at foretage en evt. opdeling i flere skema A inden for den vedtagne ramme. Det indstilles samtidig at antallet af boliger kan øges til 68 med et uændret antal billige boliger. Til godkendelse Skema A blev godkendt med en godkendt anskaffelsessum på t.kr En undlod at stemme. 10. O Fusionsaftale Fjordbo Vedlagt bilag 16. Fusionsaftalen blev godkendt og underskrevet. 11. L Redegørelse over erhvervsejendomme til salg 12. O Ændringer til forretningsordenen for repræsentantskabsmødet Vedlagt bilag 18. Der ønskes samtidig en drøftelse af, hvorvidt en stemme for at være gyldig, skal bestå af det antal kandidater, som er på valg eller om det skal være frivilligt blot at stemme på det antal, man ønsker. Forretningsordenen blev godkendt, herunder at den anførte valgmodel opretholdes. 13. O Orientering fra direktionen og forretningsudvalg Dagsorden til Selskabsbestyrelsesmøde udarbejdet. 5

6 Roskilde kommune har givet principiel accept af, at der kan opføres ca. 57 nye almene boliger som fortætning ifb med helhedsplanen i Æblehaven/Rønnebærparken og mod antallet af mindre boliger reduceres ved helhedsplanen. Torben Joconde, Riffelhavevej i Holbæk har oplyst han ønsker at stille op som suppleant og 2. indkaldelse til repræsentantskabsmødet tilrettes dette. Til orientering 14. O Regnskab BOSJ ApS Vedlagt bilag 19 Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning. 15. O Evaluering af dagens møde, udvælgelse af TV indslag fra mødet samt eventuelt Dagens møde blev evalueret. Følgende punkter blev udvalgt til TV-indslag: Godkendelse af regnskaber Forretningsorden for repræsentantskabsmødet Toppen & Præstemarkshusene L Afsked med Karen og Lisbeth BILAG: Bilag 1 - Protokol for Boligselskabet Sjælland for 2014 Bilag 2 - Eksternt regnskab 2014 BOSJ Bilag 3 - Sideaktivitetsafd. Ekstern ejendomsadministration regnskab 2014 Bilag 4 - Sideaktivitetsafd. Indskud regnskab 2014 Bilag 5 Oversigt over afdelinger uden bestyrelse 6

7 Bilag 6 - Indstilling_Moesgården, regnskabstvist Bilag 6a - Kommentar_Moesgården, regnskabstvist Bilag 7 - Indstilling_Ternehaven, regnskabstvist. Bilag 7a - Boligselskabet Sjælland vedr. anke og regnskab 14 Bilag 7b - Svar fra områdeleder til bestyrelsen i Ternehaven Bilag 8 - Indstilling_Anders Larsensvej_Kapellanvej_Sejerøvej, regnskabstvist Bilag 9 - Indstilling_Bjergmarken, regnskabstvist Bilag 10 - Indstilling_Nygade_Østergade, regnskabstvist Bilag 10a - Indstilling_Søparken, regnskabstvist Bilag 11 - Foreløbigt indhold mundtlig beretning Bilag 12 - Takstblad 2016 Bilag 13 - Indstilling lån helhedsplaner Bilag 14 - Indstilling finansieringsskitse helhedsplan Præstemarkshusene Bilag 14a - Skema A Præstemarkshusene Bilag 15 Skema A Toppen Bilag 16 - Fusionsaftale Fjordbo og Boligselskabet Sjælland Bilag 17 - Redegørelse over erhvervsejendomme Bilag 18 - Forretningsorden for RM Bilag 19 Regnskab BOSJ ApS Oversigt over Dispositionsfonden Efter behov afholdes ekstraordinært møde tirsdag den 19. maj 2015 Næste (konstituerende) møde afholdes tirsdag den 16. juni

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 27. maj 2014 3. juni 2014 /csv Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den. 27. maj 2013, kl. 18:00, på Blovstrød Skole. Deltagere: Formand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Dagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00. Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ A/B Gudenå Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden til bestyrelsesmøde i A/B Gudenå - 29.01. 2015 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere