JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER"

Transkript

1 JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER

2 Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker 8. udgave, 1. oplag Februar 2014 Copyright 2001 by Dansk Sygeplejeråd Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. 2

3 INDHOLD FORORD 4 MANGE MÅDER AT REJSE UD PÅ 5 ANNONCERING 6 FØR AFREJSE 7 DE NORDISKE LANDE 14 EU-LANDE 15 ANDRE LANDE 16 ULANDE 18 VI KAN FORESLÅ FØLGENDE ORGANISATIONER 19 VED HJEMKOMSTEN 20 3

4 FORORD Danske sygeplejersker har en lang tradition for at søge udfordringer og ny viden gennem ansættelse i andre lande. Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i gennemsnit medlemmer i udlandet. Denne rejselyst giver anledning til mange medlemskontakter til DSR. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som er et resultat af vort mangeårige internationale engagement, hvor vi har oparbejdet en videns- og erfaringsbase om arbejdsforholdene uden for Danmark. Pjecen indeholder informationer om de lande, der er størst interesse for. Da vi ikke kan tage højde for alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med ansættelse i udlandet, har vi samlet kontaktoplysningerne til mange lande i pjecen og på hjemmesiden. Vi håber, at pjecen vil være en hjælp i forbindelse med planlægningen af et ophold i udlandet. Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejeråd 4

5 MANGE MÅDER AT REJSE UD PÅ Danske sygeplejersker har mange muligheder for at få arbejde uden for Danmarks grænser. Overenskomsten om fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. sygeplejersker og EU-direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gør det muligt at få autorisation i de nordiske lande og inden for Den Europæiske Union (EU) uden større problemer. Sygeplejersker kan også søge arbejde som ulandsfrivillige (se adresser på side 19). Endelig er der mulighed for at tage ansættelse ved institutioner i udlandet, som DSR har indgået overenskomst med. Sygeplejersker kan også udsendes til arbejde i udlandet via ansættelse i et vikarbureau, som har indgået overenskomst med DSR. Disse overenskomster findes på DSR s hjemmeside Skal du ansættes som sygeplejerske i udlandet, skal du som hovedregel søge autorisation i det land, hvor du skal arbejde. Adresser på autorisationsmyndigheder i de lande, som er omtalt i pjecen, finder du på side 21. Husk, at kontakte os for at få oplyst, om du opfylder betingelserne for at få det billige passive medlemskab af DSR. 5

6 ANNONCERING Udenlandske stillingsannoncer, som DSR modtager, bliver trykt i tidsskriftet Sygeplejersken og lagt på DSR s hjemmeside. Mange udenlandske tidsskrifter for sygeplejersker har opslået ledige stillinger på deres hjemmesider på internettet. Henvend dig til DSR, hvis du vil have nærmere informationer om udenlandske hjemmesideadresser. 6

7 FØR AFREJSE DSR anbefaler, at du undersøger nedenstående områder, når du planlægger et ophold i udlandet. Kontakt relevante ambassader og konsulater, hvis du vil have yderligere oplysninger. DSR står naturligvis til rådighed med de oplysninger, vi har om forskellige lande. ANCIENNITET Inden du bliver ansat i udlandet, er det vigtigt at blive enig med arbejdsgiveren om lønindplacering. Sædvanligvis vil du kunne medregne din optjente anciennitet. For at få den medregnet forlanger arbejdsgiveren normalt dokumentation fra dine tidligere ansættelser. Opstår der problemer med at få medregnet optjent anciennitet, kan du kontakte sygeplejerskeorganisationen i ansættelseslandet. Du finder sygeplejerskeorganisationerne i ICN på internetadressen: ARBEJDSLSLØSHEDS- FORSIKRING Generelt er det en god idé at tage kontakt til Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), før du tager af sted, så du kan sikre dine rettigheder bedst muligt. ARBEJDE I EØS-OMRÅDET (EUROPÆISK ØKONOMISK SAMARBEJDE) Landene inden for EØS-området (Belgien, Bulgarien Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) har fælles regler om overflytning af arbejdsløshedsforsikring. Bliver du ansat i et af disse lande, skal du være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet. I visse EØS-lande kan man ikke blive forsikret, hvis man f.eks. har deltidsarbejde eller er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land, kan du fortsætte som medlem af DSA. Vi anbefaler, at du venter med at melde dig ud af DSA, til du har fået fast arbejde og er helt sikker på, at du er blevet optaget i arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du skal arbejde. Bliver du ledig på et senere tidspunkt, vil forsikringsmyndigheden i det land, hvor du arbejder, medregne anciennitet fra DSA og dit arbejde i Danmark efter 7

8 de gældende regler i landet. DSA udsteder en attest, som dokumenterer medlemskab og arbejde i Danmark. Opstår der alligevel problemer i forhold til arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, kan du stadig kontakte DSA. EØS-DAGPENGE Har du været ledig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet i fire uger, har du mulighed for at tage til et andet EØS-land for at søge arbejde i op til tre måneder, samtidig med at du modtager dagpenge. DSA skal inden afrejsen udstede en attest, PDU2. DSA står efterfølgende for udbetalingen af dagpenge. Det er muligt at dispensere fra kravet om fire ugers forudgående ledighed, f.eks. hvis din ægtefælle skal flytte til landet eller du selv har statsborgerskab i det pågældende land. Du kan få yderligere vejledning hos DSA. VED HJEMKOMST Vender du tilbage til Danmark, inden der er gået fem år, skal du skriftligt søge om optagelse i DSA senest otte uger efter, at arbejdsløshedsforsikringen er ophørt i det EØS-land, hvor du har arbejdet. Du skal straks melde dig ledig på jobnet.dk, hvis du vil sikre dig, at du kan få dagpenge umiddelbart efter, at du er kommet hjem til Danmark. Herudover skal de almindelige betingelser for at få dagpenge også være opfyldt. Har du været udmeldt af DSA i mere end fem år, kan du igen blive dagpengeberettiget, hvis du senest otte uger efter, at arbejdsløshedsforsikringen er ophørt i det andet EØS-land, søger om optagelse i DSA. Det er desuden et krav, at du skal have arbejdet i Danmark senest otte uger efter, at du er ophørt med at arbejde i det andet EØS-land. For at kunne blive fuldtidsforsikret skal du have haft mindst 296 arbejdstimer inden for 12 uger/3 måneder. Er du deltidsforsikret, skal du have haft mindst 148 arbejdstimer inden for 12 uger/3 måneder. Overskrider du otte-ugers fristen hvad enten du har været udrejst over eller under fem år, skal du være medlem i et år og opfylde et arbejdskrav på løntimer, inden du har mulighed for at få dagpenge igen. Kontakt derfor altid DSA for mere specifik vejledning, når du kommer hjem til Danmark. 8

9 ARBEJDE UDEN FOR EØS-OMRÅDET Hvis du i en periode rejser til lande uden for EØS-området, kan du ved at opretholde dit medlemskab af DSA og fortsat indbetaler medlemskontingent, sikre dig dagpenge når du kommer hjem igen. Også her skal man opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Bemærk, at arbejde i Grønland og i 3. lande (f.eks. ulande) behandles efter disse regler og ikke efter samme regler som inden for EØS-området. Arbejder du på Færøerne, er reglerne i store træk som ved arbejde i et EØS-land. GENERELT Det er vigtigt, at du får detaljeret dokumentation om dine arbejdsforhold med hjem. Både arbejdsperioder, timer og aflønning har betydning for retten til dagpenge fra DSA. SÆRLIG T OM EFTERLØN Er du fyldt 30 år, er det vigtigt, at du ikke har afbrydelser i dit medlemskab af DSA. Du skal derfor bevare dit medlemskab, indtil du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Først når du har fået fast beskæftigelse i landet og er sikker på at være omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af DSA. Du skal have betalt til efterlønsordningen i 1 år for at have ret til at efterbetale dit efterlønsbidrag, når du vender hjem. Der er flere andre regler, du skal overholde for ikke at miste din ret til efterløn. Kontakt derfor altid DSA for vejledning om efterløn, inden du rejser ud. ARBEJDS- OG OPHOLDSTILLADELSE Danske statsborgere skal ikke have arbejdsog opholdstilladelse, når de bliver ansat i Norden. Som dansk statsborger skal du have opholdstilladelse, hvis du har mere end seks måneders ansættelse i et EØS-land. Du kan få en opholdstilladelse ved at henvende dig til ansættelseslandets politieller immigrationsmyndighed mod fremlæggelse af dokumentation fra arbejdsgiveren. Du skal søge om arbejdstilladelse i lande uden for Norden og EØS-området. Du kan 9

10 eventuelt kontakte det pågældende lands ambassade eller konsulat for at få nærmere oplysninger om, hvad der kræves i det enkelte tilfælde. Hjemmesiden Europa-internetportalen til EU - giver adgang til praktiske oplysninger om rettigheder og muligheder i hele EU. AUTORISATION Du skal søge autorisation i det land, hvor du ønsker at arbejde. Inden for de nordiske lande skal autorisationsansøgningen bl.a. vedlægges vedlægges autorisationsid og dokumentation for statsborgerskab, evt. i form af relevante sider fra passet. Notarius Publicus, en relevant offentlig myndighed, ambassade, ansøgerens sygeplejeskole, borgerservice eller lignende instanser skal bekræfte de nødvendige kopier. Ansøger du om autorisation i lande uden for Norden, skal du normalt medsende kopier af bl.a. eksamensbeviser og en attestation på autorisationens gyldighed i Danmark. Du får attestationen ved at henvende dig skriftligt til Sundhedsstyrelsen med oplysninger om: Ansøgers profession Navn og fødselsdato I hvilket land der søges autorisation Hvilken adresse attestationen skal sendes til, og Om attestationen skal være på dansk eller engelsk. Du har mulighed for at få en oversættelse af dit eksamensbevis til engelsk ved at henvende dig til den sygeplejeskole, hvor du er uddannet fra. FOLKEREGISTRET Henvend dig til folkeregisteret i din bopælskommune hvis du vil have nærmere informationer om reglerne i forbindelse med flytning til udlandet. FORSIKRING Da du som sygeplejerske ikke automatisk er dækket af den almindelige arbejdsgiverpligtige forsikring og de almindelige ansvarsretlige regler under ansættelse i alle lande, anbefaler DSR, at du kontakter syge- 10

11 plejerskeorganisationen i ansættelseslandet for at få nærmere oplysninger om reglerne i landet. Det er også en god idé, at du kontakter dit forsikringsselskab for at få informationer om, hvordan du bedst dækker dig ind rent forsikringsmæssigt i din fritid. MEDLEMSKAB AF DSR UNDER OPHOLD I UDLANDET Du kan bevare dit medlemskab af DSR, når du flytter til udlandet. Du skal meddele DSR flytningen. Det kan du gøre ved at udfylde en ændringsblanket, som du finder på DSR s hjemmeside - Bliver du ansat som sygeplejerske i henhold til en overenskomst, som DSR har indgået, skal du betale fuldt aktivt kontingent, som hvis du var ansat i Danmark. Hvis dit ansættelsesforhold er uden for DSR s forhandlingsområde, eller hvis du ikke er ansat som sygeplejerske, kan du vælge et passivt medlemskab. Når du vender hjem til Danmark, skal du meddele det til DSR på hjemmesiden. Det betyder, at vort medlemsregister hele tiden er korrekt og opdateret, og at bladet ikke bliver sendt til en forkert adresse. Hvor du end befinder dig i verden, kan du få tilsendt Sygeplejersken, medmindre du vælger at få det sendt til en adresse i Danmark. 11

12 MEDLEMSKAB AF UDENLANDSK SYGEPLEJERSKEORGANISATION For at sikre at du kan få råd og vejledning under din ansættelse, anbefaler DSR, at du melder dig ind i sygeplejerskeorganisationen i det land, hvor du skal arbejde. Du kan finde en liste over ICN s medlemsorganisationer på hjemmesiden Det er dog ikke alle sygeplejerskeorganisationer, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår, men alene arbejder med professionelle sygeplejespørgsmål. PENSIONSFORHOLD Mens du opholder dig i udlandet, bortfalder din arbejdsgivers indbetaling til Pensionskassernes Administration (PKA). Du kan i den forbindelse vælge mellem at: blive omfattet af bidragsfri dækning overgå til hvilende medlemskab betale pensionsbidrag for egen regning. Når du er bidragsfri dækket, har du de samme dækninger ved sygdom og død som tidligere. Betalingen for dækningerne tages af det beløb, der er hensat til dine pensioner. Betingelsen er, at der er penge nok, og konsekvensen er, at dine pensioner bliver lidt lavere efter perioden med den bidragsfri dækning. Som tommelfingerregel koster det, hvad der svarer til tre måneders bidrag at være bidragsfri dækket i et år. Du er automatisk bidragsfri dækket i op til 12 måneder, efter at indbetalingen er stoppet. Derefter overgår du til hvilende medlemskab, medmindre du ansøger om forlængelse eller indgår aftale om selvbetaling. Ønsker du ikke at være bidragsfri dækket det første år, skal du skriftligt meddele, at du ønsker at overgå til hvilende medlemskab straks. 12

13 Som hvilende medlem får du en lavere pension, end hvis der blev indbetalt til pensionsordningen. Du er ikke omfattet af gruppeforsikringerne ( Sum ved død, Sum ved førtidspension og Sum ved kritisk sygdom ). Du kan indgå en aftale om betaling for egen regning indtil 12 måneder efter, at arbejdsgiverens indbetaling til pensionsordningen er stoppet. Du kan begynde at betale selv, når du fratræder, eller du kan vente, til de 12 måneder med bidragsfri dækning ophører. Er du stadig skattepligtig i Danmark under dit udlandsophold, har du fuldt fradrag for indbetalingerne. SYGESIKRING Du er ikke automatisk dækket af sygesikringen fra dit hjemland, hvis du flytter til et andet land. DSR anbefaler derfor, at du retter henvendelse til sundhedsforvaltningen i både hjem- og ansættelseslandet for at få at vide, hvordan du skal forholde dig. Inden afrejse fra Danmark skal du meddele din nye adresse til PKA. Hos PKA kan du også få svar på spørgsmål om pensionsordningen. SKATTEFORHOLD Vil du have nærmere oplysninger om, hvilken betydning flytningen eller udstationeringen har for din skattepligt her i landet, anbefaler vi, at du henvender dig til SKAT. 13

14 DE NORDISKE LANDE De fem nordiske lande har indgået en aftale om et fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. sygeplejersker*). Det betyder generelt, at det er let at få en autorisation som sygeplejerske. Du kan læse mere om ansøgning om autorisation i et nordisk land i afsnittet Autorisation på side 10. Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), som består af sygeplejerskeorganisationerne i de fem nordiske lande og Færøerne, har udarbejdet en pjece med praktiske oplysninger i forbindelse med ansættelse i et nordisk land. Du finder pjecen under publikationer på SSN s hjemmeside *) Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. 14

15 EU-LANDE De Europæiske Fællesskaber vedtog i 1977 direktiver**), som fastsætter mindstekrav til sygeplejerskeuddannelsen. Hensigten med direktiverne er at gøre det så let som muligt for sygeplejersker inden for EU-lande at opnå autorisation og arbejde i et andet EU-land. Direktiverne er nu indarbejdet i EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer vedtaget den 6. juni 2005***). Direktivet forenkler anerkendelse af professionelle kvalifikationer på tværs af grænser for at lette mobiliteten i EU. Som nævnt tidligere skal sygeplejersker for at opnå autorisation i et EU-land have en attestation fra Sundhedsstyrelsen på, at deres autorisation stadig er gældende i Danmark. Desuden skal du have en bekræftelse på, at din uddannelse opfylder EU-direktivernes mindstekrav til uddannelsen. Endelig skal du bl.a. sende eksamensbeviset fra sygeplejeskolen med din ansøgning om autorisation. Kontakt DSR hvis du vil have yderligere oplysninger om dine ansættelsesmuligheder. **) Direktiv 77/452/EØF og 77/453/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske samt senere ændringer ved direktiv 89/594/EØF og 89/595/EØF ***)Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 15

16 ANDRE LANDE Schweiz Der er indgået en bilateral aftale mellem Schweiz og EU i juni Aftalen gør det lettere at få autorisation som sygeplejerske i Schweiz. Der findes et bureau i Schweiz, som formidler ansættelse for udenlandske sygeplejersker: Schweizerische Beratungs- und Vermittlungsstelle für das Gesundheitswesen AG, Schaffhauserstrasse 21, CH-8042 Zürich (Internet: Canada I Canada er der krav om, at du som sygeplejerske skal autoriseres i den provins eller det territorium, hvor du ønsker at arbejde. Det kræver, at du skal bestå en autorisationseksamen, som kun bliver afholdt i Canada. Sprogkravene for at få canadisk autorisation er enten fransk eller engelsk, afhængig af i hvilken provins eller territorium, du skal arbejde. På Canadian Nurses Association s (CNA) hjemmeside findes informationer til udenlandsk uddannede sygeplejersker, der ønsker at arbejde i Canada bl.a. en oversigt over autorisationsmyndighederne. USA For at få ansættelse i USA kræves det i de fleste stater, at udenlandsk uddannede sygeplejersker består en bedømmelseseksamen - CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools) Qualifying Examination. Den bliver afholdt fire gange om året - i marts, juli, september og november - og består af både en faglig og en sproglig test. Du finder nærmere informationer om bedømmelseseksamen på internetadressen: Efter at have bestået CGFNS-eksamen skal du søge autorisation i den stat, hvor du ønsker at arbejde, hvilket kræver endnu en eksamen. Australien Ansøgning om autorisation i Australien skal stiles til Nursing and Midwifery Board of Australia. Nærmere informationer om kravene til udenlandsk uddannede sygeplejersker findes på adressen www. nursingmidwiferyboard.gov.au. 16

17 New Zealand I New Zealand bliver sygeplejerskeuddannelser fra udlandet vurderet individuelt af den new zealandske autorisationsmyndighed Nursing Council of New Zealand. Som sygeplejerske skal du bl.a. bestå en af følgende sprogtests: The Occupational English Test (OET) The International English Language Testing System (IELTS), Academic Test Supplerende oplysninger om kravene for at få autorisation i New Zealand findes på autorisationsmyndighedens hjemmeside Ansættelsesmulighederne i ovennævnte lande er ikke nævnt, da der hurtigt kan ske ændringer. 17

18 ULANDE Kravene til ulandsfrivillige varierer med hensyn til arbejdserfaring inden for forskellige specialer. Desuden kan hjælpeorganisationernes løn- og ansættelsesforhold variere. DSR anbefaler derfor, at du henvender dig direkte til organisationerne for at få nærmere orientering om betingelserne. Nærmere oplysninger om eventuelle vaccinationer får du på Udlandsvaccinationens internetadresse: Du er velkommen til at kontakte DSR, hvis du vil vide, om der er indgået overenskomst med den pågældende hjælpeorganisation. 18

19 VI KAN FORESLÅ FØLGENDE ORGANISATIONER: ADRESSER CARITAS DANMARK Gl. Kongevej sal 1610 København Telefon: Internet: Læger uden Grænser Kristianiagade København Ø Telefon: Internet: DANIDA Asiatisk Plads København K Telefon: Internet: Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej København N Telefon: Internet: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Telefon: Internet: Red Barnet Rosenørns Allé København V Telefon: Internet: Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Telefon: Internet: 19

20 VED HJEMKOMSTEN Når du vender tilbage til Danmark, bør du sikre dig, at du bliver registreret korrekt i bl.a. DSR s medlemsregister og i DSA. Det er vigtigt at få dokumentation for ansættelsen og stillingsindholdet til brug ved ansøgning om medregning af sygeplejefagligt arbejde fra udlandet. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding om din ansættelse i udlandet, så vi kan videregive disse erfaringer til andre sygeplejersker, som måske gerne vil arbejde samme sted. DSR formidler også gerne kontakt mellem sygeplejersker - f.eks. ved at du giver os lov til at videregive dit navn og adresse eller telefonnummer til en sygeplejerske, der gerne vil have gode råd fra en hjemvendt kollega. ADRESSER DANSK SYGEPLEJERÅD (DSR) Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K Telefon: , Fax: Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA) Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K Telefon: , Fax: Pensionskassernes Administration (PKA) Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: , Fax: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, Postbox København S Telefon: , Fax:

21 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER NORDEN EU-lande Finland National Supervisory Authority for Welfare and Health Lintulahdenkuja 4, SF Helsinki Telefon: , Belgien Federal Public Service, Health, Food Chain Safety and Environment Place Victor Horta, 40, P.O.Box 10 B 1060 Bruxelles Telefon: , Island Directorate of Health Austurströnd 5, IS Seltjarnarnes Telefon: , Norge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep., N-0031 Oslo Telefon , Sverige Socialstyrelsen S Stockholm Telefon: , Frankrig Adresser over departementernes autorisationsmyndigheder findes på Grækenland Adresser over præfekturernes autorisationsmyndigheder findes på www. en.wikipedia.org/wiki/ Prefectures_of_Greece Holland Ministry of Health, Welfare and Sport P.O.Box 20350, NL Ej The Hague Telefon: , 21

22 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER Irland AN Bord Altranais 18/20 Carysfort Avenue, Blackrock, Co. -IR - Dublin Telefon: , Spanien Organización Colegial de Enfermea C/Fuente del Rey no 2, E Madrid Telefon: , Italien Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Via Agostino Depretis 70, I Roma Telefon: , Luxembourg Ministère de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle 29, rue Aldringen, L Luxembourg Telefon: , Portugal Ordem dos Enfermeiros Av. Almirante Gago Coutinho, 75 PT Lisboa Telefon: , Storbritannien Nursing & Midwifery Council 23 Portland Place, UK - London W1B 1PZ Telefon: , Tyskland Autorisation søges hos Sundhedsmyndigheden i den delstat du skal arbejde i. Østrig Bundesministerium für Gesundheit, Radetzkystrasse 2, A Wien Telefon: , 22

23 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER ANDRE LANDE Australien Nursing and Midwifery Board of Australia G.P.O. Box 9958 AU-Melbourne VIC 3001 Telefon: Canada Adresser over provinser og territoriers autorisationsmyndigheder findes på internetadressen: Schweiz Swiss Red Cross Rainmattstrasse 10, CH Bern Telefon: , USA Adresser over delstaternes autorisationsmyndigheder findes på internetadressen: New Zealand Nursing Council of New Zealand P.O.Box 9644, NZ - Wellington 6141 Telefon: , 23

24 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax ISBN

Job i udlandet. - en mulighed for sygeplejersker

Job i udlandet. - en mulighed for sygeplejersker Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker 6. udgave, 1. oplag feburar 2008 Copyright 2001 by Dansk Sygeplejeråd Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Ansættelse af sundhedsfagligt

Ansættelse af sundhedsfagligt Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer 2013 Ansættelse af sundhedsfagligt personale gode råd og præciseringer Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Miniguide for grænsependlere i Norden

Miniguide for grænsependlere i Norden Miniguide for grænsependlere i Norden Til dig der søger arbejde/ arbejder inden for hotel, restauration, catering og turisme Side 1 I Norden er der følgende forbund som overenskomstdækker og organiserer

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere