JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER"

Transkript

1 JOB I UDLANDET - EN MULIGHED FOR SYGEPLEJERSKER

2 Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker 8. udgave, 1. oplag Februar 2014 Copyright 2001 by Dansk Sygeplejeråd Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. 2

3 INDHOLD FORORD 4 MANGE MÅDER AT REJSE UD PÅ 5 ANNONCERING 6 FØR AFREJSE 7 DE NORDISKE LANDE 14 EU-LANDE 15 ANDRE LANDE 16 ULANDE 18 VI KAN FORESLÅ FØLGENDE ORGANISATIONER 19 VED HJEMKOMSTEN 20 3

4 FORORD Danske sygeplejersker har en lang tradition for at søge udfordringer og ny viden gennem ansættelse i andre lande. Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i gennemsnit medlemmer i udlandet. Denne rejselyst giver anledning til mange medlemskontakter til DSR. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som er et resultat af vort mangeårige internationale engagement, hvor vi har oparbejdet en videns- og erfaringsbase om arbejdsforholdene uden for Danmark. Pjecen indeholder informationer om de lande, der er størst interesse for. Da vi ikke kan tage højde for alle de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med ansættelse i udlandet, har vi samlet kontaktoplysningerne til mange lande i pjecen og på hjemmesiden. Vi håber, at pjecen vil være en hjælp i forbindelse med planlægningen af et ophold i udlandet. Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejeråd 4

5 MANGE MÅDER AT REJSE UD PÅ Danske sygeplejersker har mange muligheder for at få arbejde uden for Danmarks grænser. Overenskomsten om fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. sygeplejersker og EU-direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gør det muligt at få autorisation i de nordiske lande og inden for Den Europæiske Union (EU) uden større problemer. Sygeplejersker kan også søge arbejde som ulandsfrivillige (se adresser på side 19). Endelig er der mulighed for at tage ansættelse ved institutioner i udlandet, som DSR har indgået overenskomst med. Sygeplejersker kan også udsendes til arbejde i udlandet via ansættelse i et vikarbureau, som har indgået overenskomst med DSR. Disse overenskomster findes på DSR s hjemmeside Skal du ansættes som sygeplejerske i udlandet, skal du som hovedregel søge autorisation i det land, hvor du skal arbejde. Adresser på autorisationsmyndigheder i de lande, som er omtalt i pjecen, finder du på side 21. Husk, at kontakte os for at få oplyst, om du opfylder betingelserne for at få det billige passive medlemskab af DSR. 5

6 ANNONCERING Udenlandske stillingsannoncer, som DSR modtager, bliver trykt i tidsskriftet Sygeplejersken og lagt på DSR s hjemmeside. Mange udenlandske tidsskrifter for sygeplejersker har opslået ledige stillinger på deres hjemmesider på internettet. Henvend dig til DSR, hvis du vil have nærmere informationer om udenlandske hjemmesideadresser. 6

7 FØR AFREJSE DSR anbefaler, at du undersøger nedenstående områder, når du planlægger et ophold i udlandet. Kontakt relevante ambassader og konsulater, hvis du vil have yderligere oplysninger. DSR står naturligvis til rådighed med de oplysninger, vi har om forskellige lande. ANCIENNITET Inden du bliver ansat i udlandet, er det vigtigt at blive enig med arbejdsgiveren om lønindplacering. Sædvanligvis vil du kunne medregne din optjente anciennitet. For at få den medregnet forlanger arbejdsgiveren normalt dokumentation fra dine tidligere ansættelser. Opstår der problemer med at få medregnet optjent anciennitet, kan du kontakte sygeplejerskeorganisationen i ansættelseslandet. Du finder sygeplejerskeorganisationerne i ICN på internetadressen: ARBEJDSLSLØSHEDS- FORSIKRING Generelt er det en god idé at tage kontakt til Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA), før du tager af sted, så du kan sikre dine rettigheder bedst muligt. ARBEJDE I EØS-OMRÅDET (EUROPÆISK ØKONOMISK SAMARBEJDE) Landene inden for EØS-området (Belgien, Bulgarien Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) har fælles regler om overflytning af arbejdsløshedsforsikring. Bliver du ansat i et af disse lande, skal du være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i landet. I visse EØS-lande kan man ikke blive forsikret, hvis man f.eks. har deltidsarbejde eller er selvstændig erhvervsdrivende. Hvis du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land, kan du fortsætte som medlem af DSA. Vi anbefaler, at du venter med at melde dig ud af DSA, til du har fået fast arbejde og er helt sikker på, at du er blevet optaget i arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du skal arbejde. Bliver du ledig på et senere tidspunkt, vil forsikringsmyndigheden i det land, hvor du arbejder, medregne anciennitet fra DSA og dit arbejde i Danmark efter 7

8 de gældende regler i landet. DSA udsteder en attest, som dokumenterer medlemskab og arbejde i Danmark. Opstår der alligevel problemer i forhold til arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, kan du stadig kontakte DSA. EØS-DAGPENGE Har du været ledig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet i fire uger, har du mulighed for at tage til et andet EØS-land for at søge arbejde i op til tre måneder, samtidig med at du modtager dagpenge. DSA skal inden afrejsen udstede en attest, PDU2. DSA står efterfølgende for udbetalingen af dagpenge. Det er muligt at dispensere fra kravet om fire ugers forudgående ledighed, f.eks. hvis din ægtefælle skal flytte til landet eller du selv har statsborgerskab i det pågældende land. Du kan få yderligere vejledning hos DSA. VED HJEMKOMST Vender du tilbage til Danmark, inden der er gået fem år, skal du skriftligt søge om optagelse i DSA senest otte uger efter, at arbejdsløshedsforsikringen er ophørt i det EØS-land, hvor du har arbejdet. Du skal straks melde dig ledig på jobnet.dk, hvis du vil sikre dig, at du kan få dagpenge umiddelbart efter, at du er kommet hjem til Danmark. Herudover skal de almindelige betingelser for at få dagpenge også være opfyldt. Har du været udmeldt af DSA i mere end fem år, kan du igen blive dagpengeberettiget, hvis du senest otte uger efter, at arbejdsløshedsforsikringen er ophørt i det andet EØS-land, søger om optagelse i DSA. Det er desuden et krav, at du skal have arbejdet i Danmark senest otte uger efter, at du er ophørt med at arbejde i det andet EØS-land. For at kunne blive fuldtidsforsikret skal du have haft mindst 296 arbejdstimer inden for 12 uger/3 måneder. Er du deltidsforsikret, skal du have haft mindst 148 arbejdstimer inden for 12 uger/3 måneder. Overskrider du otte-ugers fristen hvad enten du har været udrejst over eller under fem år, skal du være medlem i et år og opfylde et arbejdskrav på løntimer, inden du har mulighed for at få dagpenge igen. Kontakt derfor altid DSA for mere specifik vejledning, når du kommer hjem til Danmark. 8

9 ARBEJDE UDEN FOR EØS-OMRÅDET Hvis du i en periode rejser til lande uden for EØS-området, kan du ved at opretholde dit medlemskab af DSA og fortsat indbetaler medlemskontingent, sikre dig dagpenge når du kommer hjem igen. Også her skal man opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Bemærk, at arbejde i Grønland og i 3. lande (f.eks. ulande) behandles efter disse regler og ikke efter samme regler som inden for EØS-området. Arbejder du på Færøerne, er reglerne i store træk som ved arbejde i et EØS-land. GENERELT Det er vigtigt, at du får detaljeret dokumentation om dine arbejdsforhold med hjem. Både arbejdsperioder, timer og aflønning har betydning for retten til dagpenge fra DSA. SÆRLIG T OM EFTERLØN Er du fyldt 30 år, er det vigtigt, at du ikke har afbrydelser i dit medlemskab af DSA. Du skal derfor bevare dit medlemskab, indtil du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Først når du har fået fast beskæftigelse i landet og er sikker på at være omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring, skal du melde dig ud af DSA. Du skal have betalt til efterlønsordningen i 1 år for at have ret til at efterbetale dit efterlønsbidrag, når du vender hjem. Der er flere andre regler, du skal overholde for ikke at miste din ret til efterløn. Kontakt derfor altid DSA for vejledning om efterløn, inden du rejser ud. ARBEJDS- OG OPHOLDSTILLADELSE Danske statsborgere skal ikke have arbejdsog opholdstilladelse, når de bliver ansat i Norden. Som dansk statsborger skal du have opholdstilladelse, hvis du har mere end seks måneders ansættelse i et EØS-land. Du kan få en opholdstilladelse ved at henvende dig til ansættelseslandets politieller immigrationsmyndighed mod fremlæggelse af dokumentation fra arbejdsgiveren. Du skal søge om arbejdstilladelse i lande uden for Norden og EØS-området. Du kan 9

10 eventuelt kontakte det pågældende lands ambassade eller konsulat for at få nærmere oplysninger om, hvad der kræves i det enkelte tilfælde. Hjemmesiden Europa-internetportalen til EU - giver adgang til praktiske oplysninger om rettigheder og muligheder i hele EU. AUTORISATION Du skal søge autorisation i det land, hvor du ønsker at arbejde. Inden for de nordiske lande skal autorisationsansøgningen bl.a. vedlægges vedlægges autorisationsid og dokumentation for statsborgerskab, evt. i form af relevante sider fra passet. Notarius Publicus, en relevant offentlig myndighed, ambassade, ansøgerens sygeplejeskole, borgerservice eller lignende instanser skal bekræfte de nødvendige kopier. Ansøger du om autorisation i lande uden for Norden, skal du normalt medsende kopier af bl.a. eksamensbeviser og en attestation på autorisationens gyldighed i Danmark. Du får attestationen ved at henvende dig skriftligt til Sundhedsstyrelsen med oplysninger om: Ansøgers profession Navn og fødselsdato I hvilket land der søges autorisation Hvilken adresse attestationen skal sendes til, og Om attestationen skal være på dansk eller engelsk. Du har mulighed for at få en oversættelse af dit eksamensbevis til engelsk ved at henvende dig til den sygeplejeskole, hvor du er uddannet fra. FOLKEREGISTRET Henvend dig til folkeregisteret i din bopælskommune hvis du vil have nærmere informationer om reglerne i forbindelse med flytning til udlandet. FORSIKRING Da du som sygeplejerske ikke automatisk er dækket af den almindelige arbejdsgiverpligtige forsikring og de almindelige ansvarsretlige regler under ansættelse i alle lande, anbefaler DSR, at du kontakter syge- 10

11 plejerskeorganisationen i ansættelseslandet for at få nærmere oplysninger om reglerne i landet. Det er også en god idé, at du kontakter dit forsikringsselskab for at få informationer om, hvordan du bedst dækker dig ind rent forsikringsmæssigt i din fritid. MEDLEMSKAB AF DSR UNDER OPHOLD I UDLANDET Du kan bevare dit medlemskab af DSR, når du flytter til udlandet. Du skal meddele DSR flytningen. Det kan du gøre ved at udfylde en ændringsblanket, som du finder på DSR s hjemmeside - Bliver du ansat som sygeplejerske i henhold til en overenskomst, som DSR har indgået, skal du betale fuldt aktivt kontingent, som hvis du var ansat i Danmark. Hvis dit ansættelsesforhold er uden for DSR s forhandlingsområde, eller hvis du ikke er ansat som sygeplejerske, kan du vælge et passivt medlemskab. Når du vender hjem til Danmark, skal du meddele det til DSR på hjemmesiden. Det betyder, at vort medlemsregister hele tiden er korrekt og opdateret, og at bladet ikke bliver sendt til en forkert adresse. Hvor du end befinder dig i verden, kan du få tilsendt Sygeplejersken, medmindre du vælger at få det sendt til en adresse i Danmark. 11

12 MEDLEMSKAB AF UDENLANDSK SYGEPLEJERSKEORGANISATION For at sikre at du kan få råd og vejledning under din ansættelse, anbefaler DSR, at du melder dig ind i sygeplejerskeorganisationen i det land, hvor du skal arbejde. Du kan finde en liste over ICN s medlemsorganisationer på hjemmesiden Det er dog ikke alle sygeplejerskeorganisationer, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår, men alene arbejder med professionelle sygeplejespørgsmål. PENSIONSFORHOLD Mens du opholder dig i udlandet, bortfalder din arbejdsgivers indbetaling til Pensionskassernes Administration (PKA). Du kan i den forbindelse vælge mellem at: blive omfattet af bidragsfri dækning overgå til hvilende medlemskab betale pensionsbidrag for egen regning. Når du er bidragsfri dækket, har du de samme dækninger ved sygdom og død som tidligere. Betalingen for dækningerne tages af det beløb, der er hensat til dine pensioner. Betingelsen er, at der er penge nok, og konsekvensen er, at dine pensioner bliver lidt lavere efter perioden med den bidragsfri dækning. Som tommelfingerregel koster det, hvad der svarer til tre måneders bidrag at være bidragsfri dækket i et år. Du er automatisk bidragsfri dækket i op til 12 måneder, efter at indbetalingen er stoppet. Derefter overgår du til hvilende medlemskab, medmindre du ansøger om forlængelse eller indgår aftale om selvbetaling. Ønsker du ikke at være bidragsfri dækket det første år, skal du skriftligt meddele, at du ønsker at overgå til hvilende medlemskab straks. 12

13 Som hvilende medlem får du en lavere pension, end hvis der blev indbetalt til pensionsordningen. Du er ikke omfattet af gruppeforsikringerne ( Sum ved død, Sum ved førtidspension og Sum ved kritisk sygdom ). Du kan indgå en aftale om betaling for egen regning indtil 12 måneder efter, at arbejdsgiverens indbetaling til pensionsordningen er stoppet. Du kan begynde at betale selv, når du fratræder, eller du kan vente, til de 12 måneder med bidragsfri dækning ophører. Er du stadig skattepligtig i Danmark under dit udlandsophold, har du fuldt fradrag for indbetalingerne. SYGESIKRING Du er ikke automatisk dækket af sygesikringen fra dit hjemland, hvis du flytter til et andet land. DSR anbefaler derfor, at du retter henvendelse til sundhedsforvaltningen i både hjem- og ansættelseslandet for at få at vide, hvordan du skal forholde dig. Inden afrejse fra Danmark skal du meddele din nye adresse til PKA. Hos PKA kan du også få svar på spørgsmål om pensionsordningen. SKATTEFORHOLD Vil du have nærmere oplysninger om, hvilken betydning flytningen eller udstationeringen har for din skattepligt her i landet, anbefaler vi, at du henvender dig til SKAT. 13

14 DE NORDISKE LANDE De fem nordiske lande har indgået en aftale om et fælles nordisk arbejdsmarked for bl.a. sygeplejersker*). Det betyder generelt, at det er let at få en autorisation som sygeplejerske. Du kan læse mere om ansøgning om autorisation i et nordisk land i afsnittet Autorisation på side 10. Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), som består af sygeplejerskeorganisationerne i de fem nordiske lande og Færøerne, har udarbejdet en pjece med praktiske oplysninger i forbindelse med ansættelse i et nordisk land. Du finder pjecen under publikationer på SSN s hjemmeside *) Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet. 14

15 EU-LANDE De Europæiske Fællesskaber vedtog i 1977 direktiver**), som fastsætter mindstekrav til sygeplejerskeuddannelsen. Hensigten med direktiverne er at gøre det så let som muligt for sygeplejersker inden for EU-lande at opnå autorisation og arbejde i et andet EU-land. Direktiverne er nu indarbejdet i EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer vedtaget den 6. juni 2005***). Direktivet forenkler anerkendelse af professionelle kvalifikationer på tværs af grænser for at lette mobiliteten i EU. Som nævnt tidligere skal sygeplejersker for at opnå autorisation i et EU-land have en attestation fra Sundhedsstyrelsen på, at deres autorisation stadig er gældende i Danmark. Desuden skal du have en bekræftelse på, at din uddannelse opfylder EU-direktivernes mindstekrav til uddannelsen. Endelig skal du bl.a. sende eksamensbeviset fra sygeplejeskolen med din ansøgning om autorisation. Kontakt DSR hvis du vil have yderligere oplysninger om dine ansættelsesmuligheder. **) Direktiv 77/452/EØF og 77/453/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske samt senere ændringer ved direktiv 89/594/EØF og 89/595/EØF ***)Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 15

16 ANDRE LANDE Schweiz Der er indgået en bilateral aftale mellem Schweiz og EU i juni Aftalen gør det lettere at få autorisation som sygeplejerske i Schweiz. Der findes et bureau i Schweiz, som formidler ansættelse for udenlandske sygeplejersker: Schweizerische Beratungs- und Vermittlungsstelle für das Gesundheitswesen AG, Schaffhauserstrasse 21, CH-8042 Zürich (Internet: Canada I Canada er der krav om, at du som sygeplejerske skal autoriseres i den provins eller det territorium, hvor du ønsker at arbejde. Det kræver, at du skal bestå en autorisationseksamen, som kun bliver afholdt i Canada. Sprogkravene for at få canadisk autorisation er enten fransk eller engelsk, afhængig af i hvilken provins eller territorium, du skal arbejde. På Canadian Nurses Association s (CNA) hjemmeside findes informationer til udenlandsk uddannede sygeplejersker, der ønsker at arbejde i Canada bl.a. en oversigt over autorisationsmyndighederne. USA For at få ansættelse i USA kræves det i de fleste stater, at udenlandsk uddannede sygeplejersker består en bedømmelseseksamen - CGFNS (Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools) Qualifying Examination. Den bliver afholdt fire gange om året - i marts, juli, september og november - og består af både en faglig og en sproglig test. Du finder nærmere informationer om bedømmelseseksamen på internetadressen: Efter at have bestået CGFNS-eksamen skal du søge autorisation i den stat, hvor du ønsker at arbejde, hvilket kræver endnu en eksamen. Australien Ansøgning om autorisation i Australien skal stiles til Nursing and Midwifery Board of Australia. Nærmere informationer om kravene til udenlandsk uddannede sygeplejersker findes på adressen www. nursingmidwiferyboard.gov.au. 16

17 New Zealand I New Zealand bliver sygeplejerskeuddannelser fra udlandet vurderet individuelt af den new zealandske autorisationsmyndighed Nursing Council of New Zealand. Som sygeplejerske skal du bl.a. bestå en af følgende sprogtests: The Occupational English Test (OET) The International English Language Testing System (IELTS), Academic Test Supplerende oplysninger om kravene for at få autorisation i New Zealand findes på autorisationsmyndighedens hjemmeside Ansættelsesmulighederne i ovennævnte lande er ikke nævnt, da der hurtigt kan ske ændringer. 17

18 ULANDE Kravene til ulandsfrivillige varierer med hensyn til arbejdserfaring inden for forskellige specialer. Desuden kan hjælpeorganisationernes løn- og ansættelsesforhold variere. DSR anbefaler derfor, at du henvender dig direkte til organisationerne for at få nærmere orientering om betingelserne. Nærmere oplysninger om eventuelle vaccinationer får du på Udlandsvaccinationens internetadresse: Du er velkommen til at kontakte DSR, hvis du vil vide, om der er indgået overenskomst med den pågældende hjælpeorganisation. 18

19 VI KAN FORESLÅ FØLGENDE ORGANISATIONER: ADRESSER CARITAS DANMARK Gl. Kongevej sal 1610 København Telefon: Internet: Læger uden Grænser Kristianiagade København Ø Telefon: Internet: DANIDA Asiatisk Plads København K Telefon: Internet: Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej København N Telefon: Internet: Dansk Røde Kors Blegdamsvej København Ø Telefon: Internet: Red Barnet Rosenørns Allé København V Telefon: Internet: Folkekirkens Nødhjælp Nørregade København K Telefon: Internet: 19

20 VED HJEMKOMSTEN Når du vender tilbage til Danmark, bør du sikre dig, at du bliver registreret korrekt i bl.a. DSR s medlemsregister og i DSA. Det er vigtigt at få dokumentation for ansættelsen og stillingsindholdet til brug ved ansøgning om medregning af sygeplejefagligt arbejde fra udlandet. Vi vil meget gerne have en tilbagemelding om din ansættelse i udlandet, så vi kan videregive disse erfaringer til andre sygeplejersker, som måske gerne vil arbejde samme sted. DSR formidler også gerne kontakt mellem sygeplejersker - f.eks. ved at du giver os lov til at videregive dit navn og adresse eller telefonnummer til en sygeplejerske, der gerne vil have gode råd fra en hjemvendt kollega. ADRESSER DANSK SYGEPLEJERÅD (DSR) Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K Telefon: , Fax: Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA) Sankt Annæ Plads 30, Postboks København K Telefon: , Fax: Pensionskassernes Administration (PKA) Tuborg Boulevard Hellerup Telefon: , Fax: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67, Postbox København S Telefon: , Fax:

21 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER NORDEN EU-lande Finland National Supervisory Authority for Welfare and Health Lintulahdenkuja 4, SF Helsinki Telefon: , Belgien Federal Public Service, Health, Food Chain Safety and Environment Place Victor Horta, 40, P.O.Box 10 B 1060 Bruxelles Telefon: , Island Directorate of Health Austurströnd 5, IS Seltjarnarnes Telefon: , Norge Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Postboks 8053 Dep., N-0031 Oslo Telefon , Sverige Socialstyrelsen S Stockholm Telefon: , Frankrig Adresser over departementernes autorisationsmyndigheder findes på Grækenland Adresser over præfekturernes autorisationsmyndigheder findes på www. en.wikipedia.org/wiki/ Prefectures_of_Greece Holland Ministry of Health, Welfare and Sport P.O.Box 20350, NL Ej The Hague Telefon: , 21

22 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER Irland AN Bord Altranais 18/20 Carysfort Avenue, Blackrock, Co. -IR - Dublin Telefon: , Spanien Organización Colegial de Enfermea C/Fuente del Rey no 2, E Madrid Telefon: , Italien Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Via Agostino Depretis 70, I Roma Telefon: , Luxembourg Ministère de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle 29, rue Aldringen, L Luxembourg Telefon: , Portugal Ordem dos Enfermeiros Av. Almirante Gago Coutinho, 75 PT Lisboa Telefon: , Storbritannien Nursing & Midwifery Council 23 Portland Place, UK - London W1B 1PZ Telefon: , Tyskland Autorisation søges hos Sundhedsmyndigheden i den delstat du skal arbejde i. Østrig Bundesministerium für Gesundheit, Radetzkystrasse 2, A Wien Telefon: , 22

23 AUTORISATIONSMYNDIGHEDER ANDRE LANDE Australien Nursing and Midwifery Board of Australia G.P.O. Box 9958 AU-Melbourne VIC 3001 Telefon: Canada Adresser over provinser og territoriers autorisationsmyndigheder findes på internetadressen: Schweiz Swiss Red Cross Rainmattstrasse 10, CH Bern Telefon: , USA Adresser over delstaternes autorisationsmyndigheder findes på internetadressen: New Zealand Nursing Council of New Zealand P.O.Box 9644, NZ - Wellington 6141 Telefon: , 23

24 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax ISBN

Job i udlandet. - en mulighed for sygeplejersker

Job i udlandet. - en mulighed for sygeplejersker Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker Job i udlandet - en mulighed for sygeplejersker 6. udgave, 1. oplag feburar 2008 Copyright 2001 by Dansk Sygeplejeråd Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland

Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Bilagsmateriale vedrørende ansættelse af udenlandske læger i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse: Tjekliste vedrørende ansøgninger om praktik eller prøveansættelser fra udenlandske læger.... 2 Procedurebeskrivelse

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser.

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser. Notat Landemærket 11 DK-1119 København K Rapport over udstedte PD U2 i 2010 Tlf. +45 38 10 60 11 PD U2 1 (Personbåren dokument jobsøgning i andet EØS-land) udstedes til medlemmer af en arbejdsløshedskasse,

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere