Tavshedens didaktik?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavshedens didaktik?"

Transkript

1 Allan Weirgang Larsen, Jan Rene Strojek, Morten Reynhard Olsen, Nataniel Haibrock & Nikolaj Mads Fuerbo Henriksen Tavshedens didaktik? Bilagskompendiet Forår 0 PROJEKTOPGAVE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Tavshedens didaktik? En eksplorativ og didaktisk analyse af judoundervisningen i en dansk idrætsforening Kandidatmodul (+) Forår 0 Vejleder: Lene Larsen. LlLlfLLarsen P Æ D A G O G I K O G U D D A N N E L S E S S T U D I E R, R U C

2 Indholdsfortegnelse.0 Introduktion til bilagskompendiet.0 Rammerne. Forkortelser og forståelses tegnsætning.. Den empiriske undersøgelse..interviewpersonen..konteksten.. Feltet.. Køge Judoklub. Interviewene. Videooptagelserne, DVD diskene og drejebog. Nogle Japanske ord og deres danske betydning.0 Nikolajs tekniker notater til interviewet med Træner John.0 Interviewguide med cheftræner John. Indledende spørgsmål. Sonderende spørgsmål. Debriefing.0 Transskribering - interview med Træner John R - hovedinterviewet.0 Observationer træningsgangene ved voksentræningen.. Dag Observationer OBS. Jans observation Voksen og børnetræningen OBS. Nataniels observationer - børnene: OBS. Mortens observationer - børnene: OBS. Allans observationer - børnene 0.. Dag Interviews INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel: INT. Meningstransskriberet interview med Morten INT. Meningstransskriberet interview med Allan

3 .. Video observation: et metodologisk eksempel 0 VID. 0. Dag.. Dag Observationer OBS. Allans observationer.. Dag Interviews 0 INT. Meningstransskriberet interview med Nikolaj 0 INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel 0. Dag 0.. Dag Observationer 0 OBS. Jans observationer 0.. Dag Interviews INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel INT. Meningstransskriberet interview med Allan.0 Nataniels dagbog Dag. personlige refleksioner i umiddelbar forlængelse af træningstimerne.0 Meningstransskribering træner Dragør Judoklub den --0 R: Interview med informant.0 Judoens historie. Fra dengang til nu.... Judo i Danmark -00

4 .0 Introduktion til bilagskompendiet Vi har med dette kompendium haft et ønske om at gøre læsningen af vores projekt enklere for læseren. I dette hæfte kan ses de bilag, som ikke har sin plads i et projekt, men som vi alligevel for anskuelighedens og gennemskuelighedens skyld ønsker at præsentere. Her kan findes transskriptionen af interviewet med træner John, interviewguiden og andre relevante bilag såsom observationsnotater og interne interviews med os selv. Her kan også findes den dagbog, som den af os, der har deltaget aktivt i feltet, har ført over hans oplevelser hvordan verden ser ud og er! Feltet introduceres her, og vi laver her en introduktion til de DVD er, som forefindes påhæftet dette kompendium. På disse skiver kan man se alle de film, vi har optaget som empirisk materiale. For at gøre henvisningerne i projektet mere gennemskuelige har vi valgt følgende: i kapitlerne og er nummeret i underoverskrifterne erstattet af henholdsvis R og R (respondent og ). I kapitel er underoverskrifterne erstattet af henholdsvis OBS, INT eller VID som står for observationer, interviews og videooptagelser. I kapitel er underoverskriften erstattet med DAG, som står for dagbog. Hermed sikres, at man allerede ved henvisningerne i projektet kan se, hvilken type af empiri, der er tale om. Hensigten er, at læseren kan se, hvilken empiritype, hvilken dag samt hvilket nummer i rækken af hhv. observationer eller interviews, der er tale om. Eksempelvis er henvisningen: (OBS.: L.0-) refereres der til observation, dag, linje 0-, der befinder sig på side. God fornøjelse med læsningen. Allan Weirgang Larsen, Jan Rene Strojek, Morten Reynhard Olsen, Nataniel Haibrock & Nikolaj Mads Fuerbo Henriksen

5 .0 Rammerne. Forkortelser og forståelses tegnsætning. Når vi i projektet (og bilagskompendiet) refererer til transskriptionen, så betyder eksempelvis /- at der refereres til side linjerne til. Hvis der eksempelvis er tale om interview med Nataniel efter Dag, står teksten på følgende måde: Naha-: /-. Når vi i transskriptionen skriver [en tekst] så betyder det, at vi for forståelsens skyld fylder et ord ind, som når det er talt ikke giver anledning til forståelsesvanskeligheder, mens det på skrift kan se mangelfuldt ud. Når vi skriver [en tekst i kursiv] så er det gruppens bemærkninger til en transskription eksempelvis et stemningsbillede eller anskueliggørelsen af den emotionelle stemning på lokaliteten på det tidspunkt. Dette kan have betydning for forståelsen af det trykte ord, hvor krop, mimik og gestus ikke er inkluderet. Tre prikker efter hinanden ( ) betyder, at der er en pause i talen på dette sted eller et skift midt i en sætning til et andet emne.. Den empiriske undersøgelse..interviewpersonen En af vores gruppemedlemmer dyrker selv judo, og havde i anden anledning ladet en bemærkning falde over for træner John, om han ville være positiv overfor en henvendelse fra en RUC projektgruppe, hvis det skulle blive aktuelt?! Det ville han godt. John er assisterende ungdomstræner for judolandsholdet, og er den første i det regi, som har gennemført samtlige træneruddannelser indenfor judoforbundets rammer. Efter såvel som telefonisk korrespondance fik vi en invitation til at overvære tre træningsaftener...konteksten Vi besluttede, at vi ville komme tidligt på dagen, da der er undervisning sent eftermiddag for børn og unge på det tidspunkt. Vi havde et ønske om at se feltet, som det så ud, og prøvede derfor at negligere vores forforståelser jf. vores teoretiske ønske om en fænomologisk inspireret tilgang også selv om projektet ikke er fuldstændigt styret af denne tankegang! Vi havde ikke på forhånd afgjort, om det var børne- eller voksenholdet, vi ville følge. Vi fandt hurtigt ud af, at det skulle være voksenholdet, men valgte alligevel at komme tidligt alle gangene, så vi også kunne følge børneholdene. Så selvom vi ikke beskæftiger specifikt

6 med børneholdet i projektet, var det alligevel spændende også teoretisk at følge børnene, da denne træning satte voksenundervisningen i relief. Vi kommer ikke nævneværdigt ind på børneundervisningen i projektet, men fandt det relevant at nævne her... Feltet I projektet redegøres nærmere for konteksten, som idrætsklubber og Køge Judoklub virker i... Køge Judoklub De skriver selv kort i deres love:. Klubbens formål er at samle medlemmerne til dyrkning af judo. De uddyber det selv i samtaler med os, hvad det går ud på. Disse samtaler er ikke optaget, da de er ført undervejs ved træningen og snakken bagefter denne. Men eksempelvis hjælpetræner René fortæller, at han oplever, at de unge er glade for den mere strikse disciplin, der hersker under træningen, og han mener, at den har en opdragende effekt. Dette er konsistent med megen læringsforståelse. Et eksempel fra Undervisningsministeriets (UVM) hjemmeside: Jeg mener, det bedste vil være, at skolen lærer eleverne kvalificeret tillid og mistillid. Det vil sige, at de bliver opdraget til at Der er i det hele taget et ønske om at kombinere selvrealisation med videregivelse af en forståelse fra træner til elever. John siger på et tidspunkt i interviewet: Wolfgang [efternavn], som stadigvæk er aktiv nede i klubben som -årig, og stadigvæk kommer en gang imellem på voksenholdet og ikke kigger mig i sømmene, men nok nærmere, at der er nogen, der gider og videreføre det, som han engang har påbegyndt. Og, jeg må da sige, at jeg tager det meget seriøst, og at jeg gerne vil følge op på det arbejde, han har påbegyndt. Der får jeg da nogle rygklap en gang imellem (/-+/-). Konkurrencer er også et element, som vi vil berøre i projektet. Men trænerne skiftevis opfordrer til mere gejst og tilbageholdenhed undervejs i træningen. Det gælder om, at alle har en god oplevelse, samtidig med, at dem, der skal med til stævner, får den nødvendige undervisning. Læring er altså et overordentligt vigtigt begreb for trænerne i Køge Judoklub selvom de ikke går til hverdag og hæfter ord som læring på deres indsats.. Interviewene Forud for interviewet med træner John havde vi gennemført interviews med os selv umiddelbart efter hver træningspas. Karsten Gynther, formand for Medierådet for Børn og Unge og underviser på Holbæk Seminarium den /-00

7 Egen interviewene blev som nævnt gennemført umiddelbart efter undervisningen for at få en forståelse af, hvordan vi selv som deltagere oplevede og erfarede det felt, som var tilstede. Alle interviewene blev optaget på video og simultant meningstransskriberet, og disse notater er med i dette kompendium. Samtidig har den ene af os, der har været med til undervisningen alle gangene, ført en dagbog over, hvordan feltet viste sig for ham. Disse notater er tilsvarende med i dette kompendium. Endelig gennemførte vi ud fra interviewguiden et interview med træner. Forud for interviewet havde vi udarbejdet en interviewguide, som blev fulgt ganske loyalt under selve interviewet. Guiden er vedlagt dette hæfte. Interviewet med John er efterfølgende blevet transskriberet, og den samlede transskribering er med i dette kompendium.. Videooptagelserne, DVD diskene og drejebog Vedhæftet dette kompendium er samtlige DVD som vi optog på voksenholdene. For eksemplets skyld vedlægger vi også en DVD fra den første børnetræningstime. DVD erne er afprøvet i såvel Windows Mediaplayer og på en almindelig DVD maskine forbundet med et fjernsyn. De virker begge steder. I forbindelse med optagelserne er der ført et omfattende notat ark af de af os, der virkede som observatører på dagen. Drejebog for Didaktisk observation Købe Judoklub 00 Dato, tid & sted. Observation - Onsdag den. marts - kl Observation - Onsdag den. marts - kl Observation - Mandag den. marts - kl Køge Judoklub Rishøjhallen, Skolevej, 00 Køge Roller på dagen Det er vigtigt, at vi på dagen klart har defineret alles roller således, at alle ved hvilket ansvarsområde de har og vi dermed undgår forvirring. Der er umiddelbart tre roller, hvor rolle og kan være sammenfaldende, hvilket kræver ekstra opmærksomhed fra vores side.. Deltagere (- personer). Vi deltager på voksenholdet og vi har to GI er med til formålet.. Teknikeren - Person der opstiller, afprøver og holder styr på lyd og billedoptagelsen.. Observatør (klassisk) - Person, der skriver alle detaljer ned som personen umiddelbart finder interessant. Eksempelvis de fysiske rammer, stemningen, små kommentarer på sidelinjen, hvor godt blender vi ind i miljøet etc.

8 Briefing og debriefing Når vi har fået en snak med cheftræneren John stiller vi udstyret op. Det er vigtigt at vi kort snakker om hvad det er vi siger til ham. Jeg foreslår at vi ikke snakker for meget, så vi måske kommer til at give falske forestillinger om hvad det er vi skal til at lave. Når holdene kommer kan vi også ultra kort fortælle om hvorfor vi er tilstede, men igen skal vi ikke have lange snørklede forklaringer. Når vi pakker sammen og slutter af for dagens observation, kan vi kort debriefe altså kort sige noget om hvordan vi synes det var at være med, samt fortælle hvornår vi kommer igen m.m. Om feedback til de medvirkende Det er vigtigt at vi ikke lover noget / for meget! Hvis nogle af samarbejdspartnerne nævner noget om at få rapporten eller video optagelser mm. Så er det vigtigt, at vi siger, at vi vil give en tilbagemelding så snart vi har afleveret projektet. Vi skal således ikke komme ind på form eller mængde, det må vi tage stilling til kollektivt senere. Der kan være nogle konsekvenser, vi hver især ikke har tænkt over! Det tekniske Kamera m.m. Vi låner et kamera til hele perioden i AV på RUC. Det skal være digital kvalitet, så vi efterfølgende kan arbejde med det på PC. Husk: o Digitalt kamera og en kort instruktion af en af AV-drengene. o Stativ o Div. kabler o Evt. ekstra mikrofon. o Få Ca. 0 stk. bånd af Karin, tjek at det system vi kan få bånd til også er det vi låner! o Forlænger-ledning ca. meter. For en sikkerheds skyld. o Tjek om noget kører på batterier. I givet fald skal de være opladte! Ankomst og forberedelse Aftalen er at vi ankommer kl... Så har vi min til at se lokalerne an, stille kamera op, afprøve det og eventuelt skrive nogle umiddelbare noter ned (observatøren). Observationsmetode & arbejdsgang Vi arbejder ud fra det Helle Rønholt kalder en diffus-metode, hvor vi stiller kameraet i hjørnet og optager helheden - gerne med vidvinkel! Overordnet set har vi ikke læst os ind på emnet Judo i særlig grad, da vi ideelt set arbejder induktivt. Børnene træner Kl..00 til.00. Vi optager forløbet og observer fra sidelinjen.

9 Kl.. til 0.00 træner de voksne. Her gør vi os klar til også at deltage aktivt. Vi er i denne forbindelse ikke fluen på væggen, da vi jo deltager, men vi bør på den anden heller ikke være for offensive ved f.eks. at stille for mange spørgsmål, der kan virke forstyrrende. De umiddelbare oplevelser efter observationen & afgang Umiddelbart efter træningen er afsluttet finder vi et lokale, hvor vi uforstyrret kan sætte ord på deltagerens oplevelser. Det skal nok ikke vare mere end -0 min. Vi kan evt. tage - min., hvor hver deltager kort fortæller ud fra spørgsmål som: o Hvordan det var at deltage? o Var det let eller svært? o Var der noget der overraskede? Herefter kan det måske fungere som en samtale mellem deltager-observatørerne - min. Vi pakker sammen, så vi kan være ude af døren kl. 0.0 inkl. bad m.m.. Nogle Japanske ord og deres danske betydning Jigoro Kano (0-): Judoens grundlægger Tori: Den udøvende (træneren); Uke: den modtagende (eleven eller offeret ) Gi: træningsdragten; Uchikomi: gentagne indgange uden kast [øvelsernes enkelte bevægelser gentages igen og igen] Zarei: knælende hilsen; Budo: kampkunst; Dan: trin, mestergrad; Mattai: slut/ende på øvelse Dojo: træningslokale.0 Nikolajs tekniker notater til interviewet med Træner John Fortrinsvis taget fra DIF Gradueringsudvalg/Judosektionens bog om Pensum (). Se projekt i øvrigt.

10 Interview med John kl. :: vi ankommer til et villakvarter i tårnbykommune, det er en gul trævilla, meget velholdt. Vi mødes med John, der byder os velkommen, og vi går ud på hans terrasse, hvor vi placerer os. To interviewere på den ene side og John, og observatøren på den modsatte side, vi bliver tilbudt en kop kaffe, og hyggesnakker lidt med John, omkring judoen, han har fået hold i nakken, under træningen dagen før og han taler lidt om hvordan det går i klubben, Jan spørger ind til hvornår i(køge judoklub, skal til DM, han fortæller det går meget godt). En del medaljer blev høstet. Den humoristiske og venlige stemte måde at konversere på er tydeligt tilstede. 0 0 :: Jan introducerer John, for vores tilgang til judo og hvad vores interesse er i at kontakte Køge judoklub. interviewets indhold bliver præsenteret overordnet Vi er tæt på lufthavnen, (fly flyver over området, det larmer) John fortæller om Køge Judoklub grundlæggelse m.v. John bliver formand ballade - væltede tidligere formand, tager det alvorligt. Judoens principper, viderebringelse af sportsgrenen og dens tilgang til kampen, man skader ikke sin modstander. Jiu jitsu, skader dem man kæmper mod, judo, fjerner de skadende elementer og det bliver til den milde vej. Jan spørger lidt indtil, hvem der gør noget i Køge judoklub, engagement betyder noget, Allan, følger op, Engagement, i judo følger graduering, og John bruger hænderne til at fortælle, graduerings hierarki og ved at markere bælte, fører hånden fremefter den anden og markerer at han snakker om et højere bælte, der er noget åndeligt over judoen, der er noget fedt over det. Det er judo for mig. 0 :0 Din judomæssige baggrund. 0

11 inden vi går i gang, holder vi lige en pause, og Johns kone kommer forbi vi hilser alle pænt på hende, Jan beder om endnu en kop kaffe. Johns søn kommer også forbi, han har lige været nede og dyrke judo. (Fly flyver over området) John snakker lidt om hans arbejde. og hans studier, han har sendt en ansøgning af sted om et pædagogik studium. Vi fortsætter interviewet. 0 : uddannelsesmæssigt og kvalifikation,, bæltegrad og lyst, indlevelse gennem kurser osv. dansk judo union, træneruddannelse, moduler, A-licens. startede sammen med sin bror, tog alle moduler, muskelopbygning - (knap så vigtig) men også pædagogik, rigtig vigtig, man suger hvad man kan bruge, judo folk i DK har a-licens, giver adgang til universitetet, mener John. Adgang til overbygning, ikke så interessant, det handler mere om at være i klubben, lokkes af unionen. 0 Hvordan bygger man en god træning op, grundopvarmning, teknik, og slås til sidst. Nogle gange har han skrevet det ned, men tager det mest på rutinen.. klubben, organisation osv. (fly flyver over området) ikke noget værdigrundlag, men klublove - retningslinjer. Knowhow og engagement. værdigrundlag syntes ikke så relevant, men det er der på amager. Grundet en grim pædofilisag var det nødvendigt der. 0

12 Judoklubben, er bygget op gennem tre andre klubber og idolisering af højtgraduerede. Folkeoplysningsloven, reglen meter, Pensum, (hånden ligger fladt på bordet for ligesom at markere at pensum er vigtigt.) Pædofili attest påkræves hvert år fra trænere, det sørger John for. 0. hvordan med Køge judoklub, er der en særlig kultur, der er plads til alle, og vi er brede, det synes vi er fedt formelle krav følger med pengeposen, ingen træningskrav. : Træningspraksissen - hvordan videregives den? Man skal ligne hinanden, og man gør nogen ting som man gør hver gang. høflighed og humor. det opfanges hurtig. Opvarmning, temperaturen skal op, faldteknikker vigtigt trænes hver gang. man griner sammen ikke ad hinanden, ingen mobning. 0 :,formål med judo Videregivelse af judoens ophavsmands budskaber. Mental udvikling-- teknikker, Jeg ser lidt at jeg kan redde mennesker fra at stå på gadehjørnet og ryge hash. Judoen gør folk seje, og fede at snakke med og imødekommende. (fly flyver over området)

13 Allan snakker indforstået gennem facts om det mentale aspekt. Det mentale aspekt, kommer i tråd med at man stiger i graderne, det kommer på et tidspunkt og bøger om judo og egen interesse, gør at det kommer af sig selv. Dem John kan se kan og vil noget med judoen, får bogen med hjem, til at læse i. : Der er en måde der er den bedste måde at undervise i judo på, men man bestemmer selv, bare man når pensum i forhold til gradueringer. 0 Er der uge planlægning? Nej det er meget hvis der er stævne, så er det kamptræning, efter stævner, pensumtræning. Plus almen formtræning. 0 : er der sammenhæng mellem graduering og konkurrence, ja det er forskellige ting, men grader giver adgang til flere stævner. Blåt over midten, der bliver det rigtig spændende og sjovt. Kamppoint til brunt og sort, kamppoint fås kun til stævner. : lidt mere konkret, vi så mønster i trænings seancen, opvarmning min. forskellige led, opvarmes, gulvkamp vigtig, man er tæt på hinanden, en enkelt eller to teknikker, [Utchi kumo], gentagne indgange, uden kast, efter teknikken og en del af opvarmningen. gerne judo relaterede opvarmning. vi ruller bare, siger jeg hver gang, og de ved hvad det gælder om, 0% energi, teknik, planlagt gennemtænkt, pulsen op,

14 stående kamp, efter [Utchi kumo], det er et skema, jeg har, men jeg laver justeringer fra gang til gang, men det er ikke nødvendigt, for at gøre det interessant, (vi for lovning på et håndskrevet skema som der omtales foroven) 0 : Hvordan anerkender du deltagerne, jeg er åben for kritik, og der er medbestemmelse, det er fint med spørgsmål til ting, jeg laver. Hvad forventer folk når de kommer i en judoklub. Det er vigtigt at gøre noget ud af den gamle stil, høfligheden : Hvad gør den formalia der er? det er bare start og åbning, :0 sekvens vises 0 udvælgelsen af uke, bevidst valg, Pædagogik i DK, i Japan autoritært, ingen fis og ballade i de store dojoer i Japan, strenge instrukser på en seddel i Japan. udpensling af teknik vigtigt især hvis der er nye, det er vigtigt at man i usolo gai, går ind med venstre ben på den rigtige måde. judo folk taler gennem andre kanaler end det sproglige, man skal stå rigtigt med benene vises ved let spark/skub med benet mod den andens ben.

15 Jeg er meget opmærksom på at vise de forskellige vinkler, men det er ikke noget jeg har tænkt på, at jeg gør det på den måde. :0 anden sekvens vises, strangulering teori man går sådan så slipper man med det samme, (klapper sig på skulderen) : Tredje sekvens vises strangulerings praksis. 0 Man kan ikke bare forklare det - det visuelle er enormt vigtigt, Den fysiske irettesættelse af armens position vises, også med armen under interviewet. Jeg [John]viser benet op i knæhasen forkert, :0 Differentieret træning. Det bliver vi nødt til at gøre fordi der er mange forskellige mennesker til træningen. 0 : variation i træningen inspirationen kommer fra andre klubber, politiets judoklub, egne notater nedskrivninger, forklarer om variation, viser løber rundt i cirkel med håndbevægelse, samtidig med italesættelse. : evaluerer du efter træning

16 responsen kommer automatisk fra udøverne, og andre steder fra en min egen klub. alle oplevelser lagres ikke i harddisken, man glemmer også det er det med [slettet af os]. Gentagelser er vigtige. Allan, glemmer man teknikkens detaljer efterhånden ved de her gentagelser. ja, det gør man pause. 0 : vi genoptager, interviewet. kontakt, nærvær. Giver hånd. det er vigtigt at man får den kontakt, til hver enkelt det giver at give hånd. Hvad giver det? nærvær, respekt, ikke nødvendigvis læringsmæssigt, men tryghed. 0 børnene larmer lidt, for at vide de lige skal gå om på den anden side, det med at give hånd er ikke nogen der kommer fra Japan, det er rent personligt, sådan gør man humor er vigtig, det er en del af mig de får hele pakken. : forskel på dig som person og træner John? nej jeg er mig - der er nogen der har brug for meget respekt.

17 Jan: nogen gange er du en ven, andre gange irettesætter du? Det bliver jeg nødt til, ellers løber det løbsk, : hvidbælter sendes over i et andet hjørne, hvorfor, Differentieret træning. 0 anerkendelse af Wolfgang, og hans berettigelse i klubben, vises ved at lade ham forestå træning. : Navne. det er vigtigt for kontakten, at man kan hinandens navne, peger med hele hånden mod Allan, sådan imødekommende gestus. meget bevidst omkring valg og intuitive opståede skader med videre piberi. 0 : klapper i hænderne. Attention, opmærksomhed på ham der bestemmer. dansk judo en mellemvej, i forhold til Japansk. : praksis og teori, teorien kan man læse sig til, det er vigtigere at gøre det

18 : judo skal mærkes, før det er od judo, reference til stævne og god modstander man alligevel kan kaste med Det er ikke i hovedet det ligger på rygraden. eksempel fra judokamp, der varede sek. så var der [ippon]. Den rigtige indgang munder ud i det gode kast. indgang - udbalancering kast. 0 : leg leg er en god måde at indlære ting og sager, godt hvis det er judorelaterede lege. giver leg noget læringsmæssigt, næh, jo hvis man føler sig godt tilpas, er man mere motiverede. ( min. til mad) Ingen paralleller til dans. Folk skal føle sig godt tilpas. Billeder og anden udsmykning. 0 Japanske udtryk er judosprog. ligeså det Japanske flag - og en hyldest til judoens ophavsmand. Interviewet sluttede, og så skulle vi spise.

19 .0 Interviewguide med cheftræner John Valg af lokalitet og interviewpersoner Vi har med vilje spurgt John, om vi kunne lave interviewet i hans hjem dette for at søge at udligne magtbalancen mellem interviewer og den interviewede. Ved en første betragtning har vi som interviewere et psykologisk overtag i kraft af vores autoritetsrolle vi er dem, der udspørger. Ved at det foregår i hans hjem mindsker vi den afstand, idet han befinder sig i trygge rammer. Han kan således i princippet bede os om at gå, hvis han ikke ønsker at fortsætte interviewet. Da relationen John og os imellem virker autentisk og uproblematisk, var vi dog ikke nervøse på dette punkt. Vi valgte Jan som førsteinterviewer, dels på grund af at han har haft minimal kontakt til judoens verden og John. Jan vil dermed forhåbentlig i højere grad lægge mærke til eventuelle selvfølgeligheder i det, John siger og spørge ind til disse. Derudover vil Jans korporlige fremtræden modvirke John karismatiske mestertræk. Vi oplever nemlig, at Johns rolle som leder ikke kun begrænser sig til træningslokalet, men er et karaktertræk, der træder frem i mange sammenhænge. Allan er medinterviewer, hvilket betyder at han holder øje med teknikken og interviewguiden og supplerer frit. Allan som judodyrker kan forstå Johns fagudtryk, hvorfor ved med denne sammensætning håber at have dækket hele feltet ind. Nikolaj er observatør og noterer sig faktuelle forhold og stemninger. Briefing intro hvor vi sætter rammerne for interviewet Inden vi går i gang vil vi kort tale med John for at afklare, hvor meget tid vi har til rådighed og spørge ham, om han evt. har spørgsmål inden, vi går i gang. Desuden vil vi høre, om det er okay, at vi bånder samtalen?! Vi fortæller KORT om, hvordan vi i dette semester sætter fokus på uddannelses og undervisningsplanlægning i fritidssektoren. Vi kan ligeledes skitsere de forskellige niveauer i undersøgelsen: Den centrale uddannelsesplanlægning Det samfundsmæssige og organisatoriske niveau (politiske prioritering) Lovgivningen m.m.) foreningslivets organisering i Danmark Den lokale undervisningsplanlægning i foreningens vedtægter m.m. Undervisningens konkrete tilrettelæggelse hvilket er det primære fokus i undersøgelsen. For uddybning omkring magtrelationerne i en interviewsituation, kan med fordel læses Steiner Kvales kritik af bl.a. sin egen bog om Kvalitative Interview; i artiklen The Dominance of Dialogical Interview Research i Impuls nr. fra 00:-. Han konstaterer, at der ER et asymmetrisk forhold til stede, så derfor SKAL der foretages en etisk overvejelse om dette emne.

20 Den (kritiske) analytiske bearbejdning relation til pædagogiske og didaktiske teorier om praksis fortæller vi om bagefter for ikke at forurene interviewpersonen med vores egen forforståelse. Vi vil høre ham, om det er nødvendigt at anonymisere hans navn, foreningens navn, og om vi eventuelt må bruge nogle af deltagernes fornavne? Vi skal fortælle ham, at projektet kommer til at ligge på RUC s digitale bibliotek i givet fald. Vi skal også fortælle ham, at selvom vi ikke går efter at lave en facitliste og en bedømmelse af selve hans øvelser det har vi slet ikke kompetence til så vil vi måske i projektet kommentere på nogle enkelte punkter. Det er de etiske overvejelser. Vi skal være sikre på disse aspekter, inden vi når for langt i projektet [John har accepteret alle disse punkter uden forbehold]. Der er vigtigt, at vi giver et godt førstehåndsindtryk, selvom vi har mødtes med John før. Det er altid vigtigt at skabe en god stemning, der er præget af gensidig respekt, tillid og tryghed. Humor og hyggesnak er godt, når man ønsker at skabe en afslappet stemning. I briefingen vil det for eksempel være naturligt at tale om emner, der skaber en fælles referenceramme. Inden vi starter med selve interviewet, kan vi måske fortælle om, hvordan vi forestiller os samtalen vil forløbe: A. Vi spørger lidt ind til Køge Judoklubs historie og hvad det er, der evt. gør denne klub speciel. Derudover vil vi spørge ind til Johns arbejde som cheftræner og formand for klubben. B. Vi vil høre noget om den uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund, John har i relation til de roller, han har i klubben. Og i denne sammenhæng vil vi kort høre noget om, hvordan John konkret arbejder i dagligdagen. C. Vi vil spørge ind til eventuelle konkrete vedtægter i relation til måden, hvorpå undervisningen tilrettelægges og gennemføres. I denne sammenhæng vil vi ydermere spørge ind til, hvilke overvejelser klubben har gjort sig i relation til måden, hvorpå de vil leve op til egne vedtægter, samt de overordnede love, vedtægter eller vejledninger, der evt. er udstukket fra DJU s (Dansk Judo Union) og folkeoplysningsloven side? D. Dernæst vil vi spørge ind til, hvordan John mener det overordnede formål med undervisningen afspejler sig i den konkrete undervisningspraksis. Er der formål som ikke fremgår af vedtægter m.m. E. Vi vil efterfølgende spørge ind til en række temaer, der under de første umiddelbare refleksioner over det empiriske materiale (observationerne) har vækket vores interesse. Interviewet vil sandsynligvis tage form som en åben, men dog struktureret samtale, hvor vi (forhåbentlig) vil udforske emnerne i fællesskab. Men vi skal også gøre det klart, at vi søger 0

21 at være mere aktivt lyttende, således at John får mere plads til reflektere over og besvare de stillede spørgsmål.. Indledende spørgsmål En afklaring af konteksten: For at få en ide om de rammer du til daglig arbejder under, vil vi godt høre dig om du indledningsvis kunne fortælle os lidt om Køge Judoklub historie og dagligdagen her på stedet? Hvad er det der, efter din mening, gør Køge Judoklub til noget særligt? Kan du fortælle noget om de opgaver du varetager som cheftræner og formand her i klubben? I dag er der mange tusinde judoka er (judoudøvere)i Danmark kan du kort sige noget om Judoens udvikling i Danmark og hvordan du ser fremtiden på dette område?. Sonderende spørgsmål En afklaring af den uddannelsesmæssige baggrund: Kan du fortælle os noget om din baggrund altså dine personlige og faglige kvalifikationer i forhold til rollen som træner? Hvor mange år har du f.eks. virket som træner? En afklaring af klubbens lovmæssige og organisatoriske rammer: Folkeoplysningsloven som er en af de få love, der omhandler foreningslivet siger ikke meget om det konkrete indhold af undervisningen. Der omtales dog, at der skal være et værdigrundlag / vedtægter. Kan du fortælle noget om Køge judoklubs vedtægter og værdigrundlag? Hvordan er I kommet frem til netop dette grundlag, denne klubkultur? Kan man tale om en særlig klubkultur i Køge Judoklub? Loven siger at fritidsklubber er folkelig oplysning og omhandler folkets brede almene dannelse ja, det er et demokratiprojekt kan vi se på UVM hjemmeside. Hvordan forholder Køge Judoklub sig til det? Der er tilsyneladende ikke mange lovmæssige restriktioner i relation til indhold, men klubben er dog alligevel meget afhængig af kommunal / statslig støtte! Er det rigtigt forstået? Kan du fortælle lidt mere om, hvordan skolen rent økonomisk er afhængig af staten/kommunen/regionen? Den lokale planlægning af klubbens undervisningspraksis: Hvordan forsøger I at formidle den før omtalte judokultur til nye medlemmer? I relation til værdigrundlaget og det overordnede sigte med klubbens eksistens,

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

1 101 Samtaleåbnere EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 101 Samtaleåbnere EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 101 Samtaleåbnere 101 samtaleåbnere en kort introduktion Har du nogensinde været i tvivl om hvad du skulle sige til hende? Denne bog er til dig der mangler nogle gode ideer. Ideer til hvordan du starter

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser.

Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. UJJ Undervisnings Jiu Jitsu Bang akademi tilbyder nu som introduktionstilbud de to første moduler af UJJ Praktiske undervisningsteknikker til dig der underviser. Bang Akademi introducerer nu Undervisnings

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere