Tavshedens didaktik?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavshedens didaktik?"

Transkript

1 Allan Weirgang Larsen, Jan Rene Strojek, Morten Reynhard Olsen, Nataniel Haibrock & Nikolaj Mads Fuerbo Henriksen Tavshedens didaktik? Bilagskompendiet Forår 0 PROJEKTOPGAVE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Tavshedens didaktik? En eksplorativ og didaktisk analyse af judoundervisningen i en dansk idrætsforening Kandidatmodul (+) Forår 0 Vejleder: Lene Larsen. LlLlfLLarsen P Æ D A G O G I K O G U D D A N N E L S E S S T U D I E R, R U C

2 Indholdsfortegnelse.0 Introduktion til bilagskompendiet.0 Rammerne. Forkortelser og forståelses tegnsætning.. Den empiriske undersøgelse..interviewpersonen..konteksten.. Feltet.. Køge Judoklub. Interviewene. Videooptagelserne, DVD diskene og drejebog. Nogle Japanske ord og deres danske betydning.0 Nikolajs tekniker notater til interviewet med Træner John.0 Interviewguide med cheftræner John. Indledende spørgsmål. Sonderende spørgsmål. Debriefing.0 Transskribering - interview med Træner John R - hovedinterviewet.0 Observationer træningsgangene ved voksentræningen.. Dag Observationer OBS. Jans observation Voksen og børnetræningen OBS. Nataniels observationer - børnene: OBS. Mortens observationer - børnene: OBS. Allans observationer - børnene 0.. Dag Interviews INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel: INT. Meningstransskriberet interview med Morten INT. Meningstransskriberet interview med Allan

3 .. Video observation: et metodologisk eksempel 0 VID. 0. Dag.. Dag Observationer OBS. Allans observationer.. Dag Interviews 0 INT. Meningstransskriberet interview med Nikolaj 0 INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel 0. Dag 0.. Dag Observationer 0 OBS. Jans observationer 0.. Dag Interviews INT. Meningstransskriberet interview med Nataniel INT. Meningstransskriberet interview med Allan.0 Nataniels dagbog Dag. personlige refleksioner i umiddelbar forlængelse af træningstimerne.0 Meningstransskribering træner Dragør Judoklub den --0 R: Interview med informant.0 Judoens historie. Fra dengang til nu.... Judo i Danmark -00

4 .0 Introduktion til bilagskompendiet Vi har med dette kompendium haft et ønske om at gøre læsningen af vores projekt enklere for læseren. I dette hæfte kan ses de bilag, som ikke har sin plads i et projekt, men som vi alligevel for anskuelighedens og gennemskuelighedens skyld ønsker at præsentere. Her kan findes transskriptionen af interviewet med træner John, interviewguiden og andre relevante bilag såsom observationsnotater og interne interviews med os selv. Her kan også findes den dagbog, som den af os, der har deltaget aktivt i feltet, har ført over hans oplevelser hvordan verden ser ud og er! Feltet introduceres her, og vi laver her en introduktion til de DVD er, som forefindes påhæftet dette kompendium. På disse skiver kan man se alle de film, vi har optaget som empirisk materiale. For at gøre henvisningerne i projektet mere gennemskuelige har vi valgt følgende: i kapitlerne og er nummeret i underoverskrifterne erstattet af henholdsvis R og R (respondent og ). I kapitel er underoverskrifterne erstattet af henholdsvis OBS, INT eller VID som står for observationer, interviews og videooptagelser. I kapitel er underoverskriften erstattet med DAG, som står for dagbog. Hermed sikres, at man allerede ved henvisningerne i projektet kan se, hvilken type af empiri, der er tale om. Hensigten er, at læseren kan se, hvilken empiritype, hvilken dag samt hvilket nummer i rækken af hhv. observationer eller interviews, der er tale om. Eksempelvis er henvisningen: (OBS.: L.0-) refereres der til observation, dag, linje 0-, der befinder sig på side. God fornøjelse med læsningen. Allan Weirgang Larsen, Jan Rene Strojek, Morten Reynhard Olsen, Nataniel Haibrock & Nikolaj Mads Fuerbo Henriksen

5 .0 Rammerne. Forkortelser og forståelses tegnsætning. Når vi i projektet (og bilagskompendiet) refererer til transskriptionen, så betyder eksempelvis /- at der refereres til side linjerne til. Hvis der eksempelvis er tale om interview med Nataniel efter Dag, står teksten på følgende måde: Naha-: /-. Når vi i transskriptionen skriver [en tekst] så betyder det, at vi for forståelsens skyld fylder et ord ind, som når det er talt ikke giver anledning til forståelsesvanskeligheder, mens det på skrift kan se mangelfuldt ud. Når vi skriver [en tekst i kursiv] så er det gruppens bemærkninger til en transskription eksempelvis et stemningsbillede eller anskueliggørelsen af den emotionelle stemning på lokaliteten på det tidspunkt. Dette kan have betydning for forståelsen af det trykte ord, hvor krop, mimik og gestus ikke er inkluderet. Tre prikker efter hinanden ( ) betyder, at der er en pause i talen på dette sted eller et skift midt i en sætning til et andet emne.. Den empiriske undersøgelse..interviewpersonen En af vores gruppemedlemmer dyrker selv judo, og havde i anden anledning ladet en bemærkning falde over for træner John, om han ville være positiv overfor en henvendelse fra en RUC projektgruppe, hvis det skulle blive aktuelt?! Det ville han godt. John er assisterende ungdomstræner for judolandsholdet, og er den første i det regi, som har gennemført samtlige træneruddannelser indenfor judoforbundets rammer. Efter såvel som telefonisk korrespondance fik vi en invitation til at overvære tre træningsaftener...konteksten Vi besluttede, at vi ville komme tidligt på dagen, da der er undervisning sent eftermiddag for børn og unge på det tidspunkt. Vi havde et ønske om at se feltet, som det så ud, og prøvede derfor at negligere vores forforståelser jf. vores teoretiske ønske om en fænomologisk inspireret tilgang også selv om projektet ikke er fuldstændigt styret af denne tankegang! Vi havde ikke på forhånd afgjort, om det var børne- eller voksenholdet, vi ville følge. Vi fandt hurtigt ud af, at det skulle være voksenholdet, men valgte alligevel at komme tidligt alle gangene, så vi også kunne følge børneholdene. Så selvom vi ikke beskæftiger specifikt

6 med børneholdet i projektet, var det alligevel spændende også teoretisk at følge børnene, da denne træning satte voksenundervisningen i relief. Vi kommer ikke nævneværdigt ind på børneundervisningen i projektet, men fandt det relevant at nævne her... Feltet I projektet redegøres nærmere for konteksten, som idrætsklubber og Køge Judoklub virker i... Køge Judoklub De skriver selv kort i deres love:. Klubbens formål er at samle medlemmerne til dyrkning af judo. De uddyber det selv i samtaler med os, hvad det går ud på. Disse samtaler er ikke optaget, da de er ført undervejs ved træningen og snakken bagefter denne. Men eksempelvis hjælpetræner René fortæller, at han oplever, at de unge er glade for den mere strikse disciplin, der hersker under træningen, og han mener, at den har en opdragende effekt. Dette er konsistent med megen læringsforståelse. Et eksempel fra Undervisningsministeriets (UVM) hjemmeside: Jeg mener, det bedste vil være, at skolen lærer eleverne kvalificeret tillid og mistillid. Det vil sige, at de bliver opdraget til at Der er i det hele taget et ønske om at kombinere selvrealisation med videregivelse af en forståelse fra træner til elever. John siger på et tidspunkt i interviewet: Wolfgang [efternavn], som stadigvæk er aktiv nede i klubben som -årig, og stadigvæk kommer en gang imellem på voksenholdet og ikke kigger mig i sømmene, men nok nærmere, at der er nogen, der gider og videreføre det, som han engang har påbegyndt. Og, jeg må da sige, at jeg tager det meget seriøst, og at jeg gerne vil følge op på det arbejde, han har påbegyndt. Der får jeg da nogle rygklap en gang imellem (/-+/-). Konkurrencer er også et element, som vi vil berøre i projektet. Men trænerne skiftevis opfordrer til mere gejst og tilbageholdenhed undervejs i træningen. Det gælder om, at alle har en god oplevelse, samtidig med, at dem, der skal med til stævner, får den nødvendige undervisning. Læring er altså et overordentligt vigtigt begreb for trænerne i Køge Judoklub selvom de ikke går til hverdag og hæfter ord som læring på deres indsats.. Interviewene Forud for interviewet med træner John havde vi gennemført interviews med os selv umiddelbart efter hver træningspas. Karsten Gynther, formand for Medierådet for Børn og Unge og underviser på Holbæk Seminarium den /-00

7 Egen interviewene blev som nævnt gennemført umiddelbart efter undervisningen for at få en forståelse af, hvordan vi selv som deltagere oplevede og erfarede det felt, som var tilstede. Alle interviewene blev optaget på video og simultant meningstransskriberet, og disse notater er med i dette kompendium. Samtidig har den ene af os, der har været med til undervisningen alle gangene, ført en dagbog over, hvordan feltet viste sig for ham. Disse notater er tilsvarende med i dette kompendium. Endelig gennemførte vi ud fra interviewguiden et interview med træner. Forud for interviewet havde vi udarbejdet en interviewguide, som blev fulgt ganske loyalt under selve interviewet. Guiden er vedlagt dette hæfte. Interviewet med John er efterfølgende blevet transskriberet, og den samlede transskribering er med i dette kompendium.. Videooptagelserne, DVD diskene og drejebog Vedhæftet dette kompendium er samtlige DVD som vi optog på voksenholdene. For eksemplets skyld vedlægger vi også en DVD fra den første børnetræningstime. DVD erne er afprøvet i såvel Windows Mediaplayer og på en almindelig DVD maskine forbundet med et fjernsyn. De virker begge steder. I forbindelse med optagelserne er der ført et omfattende notat ark af de af os, der virkede som observatører på dagen. Drejebog for Didaktisk observation Købe Judoklub 00 Dato, tid & sted. Observation - Onsdag den. marts - kl Observation - Onsdag den. marts - kl Observation - Mandag den. marts - kl Køge Judoklub Rishøjhallen, Skolevej, 00 Køge Roller på dagen Det er vigtigt, at vi på dagen klart har defineret alles roller således, at alle ved hvilket ansvarsområde de har og vi dermed undgår forvirring. Der er umiddelbart tre roller, hvor rolle og kan være sammenfaldende, hvilket kræver ekstra opmærksomhed fra vores side.. Deltagere (- personer). Vi deltager på voksenholdet og vi har to GI er med til formålet.. Teknikeren - Person der opstiller, afprøver og holder styr på lyd og billedoptagelsen.. Observatør (klassisk) - Person, der skriver alle detaljer ned som personen umiddelbart finder interessant. Eksempelvis de fysiske rammer, stemningen, små kommentarer på sidelinjen, hvor godt blender vi ind i miljøet etc.

8 Briefing og debriefing Når vi har fået en snak med cheftræneren John stiller vi udstyret op. Det er vigtigt at vi kort snakker om hvad det er vi siger til ham. Jeg foreslår at vi ikke snakker for meget, så vi måske kommer til at give falske forestillinger om hvad det er vi skal til at lave. Når holdene kommer kan vi også ultra kort fortælle om hvorfor vi er tilstede, men igen skal vi ikke have lange snørklede forklaringer. Når vi pakker sammen og slutter af for dagens observation, kan vi kort debriefe altså kort sige noget om hvordan vi synes det var at være med, samt fortælle hvornår vi kommer igen m.m. Om feedback til de medvirkende Det er vigtigt at vi ikke lover noget / for meget! Hvis nogle af samarbejdspartnerne nævner noget om at få rapporten eller video optagelser mm. Så er det vigtigt, at vi siger, at vi vil give en tilbagemelding så snart vi har afleveret projektet. Vi skal således ikke komme ind på form eller mængde, det må vi tage stilling til kollektivt senere. Der kan være nogle konsekvenser, vi hver især ikke har tænkt over! Det tekniske Kamera m.m. Vi låner et kamera til hele perioden i AV på RUC. Det skal være digital kvalitet, så vi efterfølgende kan arbejde med det på PC. Husk: o Digitalt kamera og en kort instruktion af en af AV-drengene. o Stativ o Div. kabler o Evt. ekstra mikrofon. o Få Ca. 0 stk. bånd af Karin, tjek at det system vi kan få bånd til også er det vi låner! o Forlænger-ledning ca. meter. For en sikkerheds skyld. o Tjek om noget kører på batterier. I givet fald skal de være opladte! Ankomst og forberedelse Aftalen er at vi ankommer kl... Så har vi min til at se lokalerne an, stille kamera op, afprøve det og eventuelt skrive nogle umiddelbare noter ned (observatøren). Observationsmetode & arbejdsgang Vi arbejder ud fra det Helle Rønholt kalder en diffus-metode, hvor vi stiller kameraet i hjørnet og optager helheden - gerne med vidvinkel! Overordnet set har vi ikke læst os ind på emnet Judo i særlig grad, da vi ideelt set arbejder induktivt. Børnene træner Kl..00 til.00. Vi optager forløbet og observer fra sidelinjen.

9 Kl.. til 0.00 træner de voksne. Her gør vi os klar til også at deltage aktivt. Vi er i denne forbindelse ikke fluen på væggen, da vi jo deltager, men vi bør på den anden heller ikke være for offensive ved f.eks. at stille for mange spørgsmål, der kan virke forstyrrende. De umiddelbare oplevelser efter observationen & afgang Umiddelbart efter træningen er afsluttet finder vi et lokale, hvor vi uforstyrret kan sætte ord på deltagerens oplevelser. Det skal nok ikke vare mere end -0 min. Vi kan evt. tage - min., hvor hver deltager kort fortæller ud fra spørgsmål som: o Hvordan det var at deltage? o Var det let eller svært? o Var der noget der overraskede? Herefter kan det måske fungere som en samtale mellem deltager-observatørerne - min. Vi pakker sammen, så vi kan være ude af døren kl. 0.0 inkl. bad m.m.. Nogle Japanske ord og deres danske betydning Jigoro Kano (0-): Judoens grundlægger Tori: Den udøvende (træneren); Uke: den modtagende (eleven eller offeret ) Gi: træningsdragten; Uchikomi: gentagne indgange uden kast [øvelsernes enkelte bevægelser gentages igen og igen] Zarei: knælende hilsen; Budo: kampkunst; Dan: trin, mestergrad; Mattai: slut/ende på øvelse Dojo: træningslokale.0 Nikolajs tekniker notater til interviewet med Træner John Fortrinsvis taget fra DIF Gradueringsudvalg/Judosektionens bog om Pensum (). Se projekt i øvrigt.

10 Interview med John kl. :: vi ankommer til et villakvarter i tårnbykommune, det er en gul trævilla, meget velholdt. Vi mødes med John, der byder os velkommen, og vi går ud på hans terrasse, hvor vi placerer os. To interviewere på den ene side og John, og observatøren på den modsatte side, vi bliver tilbudt en kop kaffe, og hyggesnakker lidt med John, omkring judoen, han har fået hold i nakken, under træningen dagen før og han taler lidt om hvordan det går i klubben, Jan spørger ind til hvornår i(køge judoklub, skal til DM, han fortæller det går meget godt). En del medaljer blev høstet. Den humoristiske og venlige stemte måde at konversere på er tydeligt tilstede. 0 0 :: Jan introducerer John, for vores tilgang til judo og hvad vores interesse er i at kontakte Køge judoklub. interviewets indhold bliver præsenteret overordnet Vi er tæt på lufthavnen, (fly flyver over området, det larmer) John fortæller om Køge Judoklub grundlæggelse m.v. John bliver formand ballade - væltede tidligere formand, tager det alvorligt. Judoens principper, viderebringelse af sportsgrenen og dens tilgang til kampen, man skader ikke sin modstander. Jiu jitsu, skader dem man kæmper mod, judo, fjerner de skadende elementer og det bliver til den milde vej. Jan spørger lidt indtil, hvem der gør noget i Køge judoklub, engagement betyder noget, Allan, følger op, Engagement, i judo følger graduering, og John bruger hænderne til at fortælle, graduerings hierarki og ved at markere bælte, fører hånden fremefter den anden og markerer at han snakker om et højere bælte, der er noget åndeligt over judoen, der er noget fedt over det. Det er judo for mig. 0 :0 Din judomæssige baggrund. 0

11 inden vi går i gang, holder vi lige en pause, og Johns kone kommer forbi vi hilser alle pænt på hende, Jan beder om endnu en kop kaffe. Johns søn kommer også forbi, han har lige været nede og dyrke judo. (Fly flyver over området) John snakker lidt om hans arbejde. og hans studier, han har sendt en ansøgning af sted om et pædagogik studium. Vi fortsætter interviewet. 0 : uddannelsesmæssigt og kvalifikation,, bæltegrad og lyst, indlevelse gennem kurser osv. dansk judo union, træneruddannelse, moduler, A-licens. startede sammen med sin bror, tog alle moduler, muskelopbygning - (knap så vigtig) men også pædagogik, rigtig vigtig, man suger hvad man kan bruge, judo folk i DK har a-licens, giver adgang til universitetet, mener John. Adgang til overbygning, ikke så interessant, det handler mere om at være i klubben, lokkes af unionen. 0 Hvordan bygger man en god træning op, grundopvarmning, teknik, og slås til sidst. Nogle gange har han skrevet det ned, men tager det mest på rutinen.. klubben, organisation osv. (fly flyver over området) ikke noget værdigrundlag, men klublove - retningslinjer. Knowhow og engagement. værdigrundlag syntes ikke så relevant, men det er der på amager. Grundet en grim pædofilisag var det nødvendigt der. 0

12 Judoklubben, er bygget op gennem tre andre klubber og idolisering af højtgraduerede. Folkeoplysningsloven, reglen meter, Pensum, (hånden ligger fladt på bordet for ligesom at markere at pensum er vigtigt.) Pædofili attest påkræves hvert år fra trænere, det sørger John for. 0. hvordan med Køge judoklub, er der en særlig kultur, der er plads til alle, og vi er brede, det synes vi er fedt formelle krav følger med pengeposen, ingen træningskrav. : Træningspraksissen - hvordan videregives den? Man skal ligne hinanden, og man gør nogen ting som man gør hver gang. høflighed og humor. det opfanges hurtig. Opvarmning, temperaturen skal op, faldteknikker vigtigt trænes hver gang. man griner sammen ikke ad hinanden, ingen mobning. 0 :,formål med judo Videregivelse af judoens ophavsmands budskaber. Mental udvikling-- teknikker, Jeg ser lidt at jeg kan redde mennesker fra at stå på gadehjørnet og ryge hash. Judoen gør folk seje, og fede at snakke med og imødekommende. (fly flyver over området)

13 Allan snakker indforstået gennem facts om det mentale aspekt. Det mentale aspekt, kommer i tråd med at man stiger i graderne, det kommer på et tidspunkt og bøger om judo og egen interesse, gør at det kommer af sig selv. Dem John kan se kan og vil noget med judoen, får bogen med hjem, til at læse i. : Der er en måde der er den bedste måde at undervise i judo på, men man bestemmer selv, bare man når pensum i forhold til gradueringer. 0 Er der uge planlægning? Nej det er meget hvis der er stævne, så er det kamptræning, efter stævner, pensumtræning. Plus almen formtræning. 0 : er der sammenhæng mellem graduering og konkurrence, ja det er forskellige ting, men grader giver adgang til flere stævner. Blåt over midten, der bliver det rigtig spændende og sjovt. Kamppoint til brunt og sort, kamppoint fås kun til stævner. : lidt mere konkret, vi så mønster i trænings seancen, opvarmning min. forskellige led, opvarmes, gulvkamp vigtig, man er tæt på hinanden, en enkelt eller to teknikker, [Utchi kumo], gentagne indgange, uden kast, efter teknikken og en del af opvarmningen. gerne judo relaterede opvarmning. vi ruller bare, siger jeg hver gang, og de ved hvad det gælder om, 0% energi, teknik, planlagt gennemtænkt, pulsen op,

14 stående kamp, efter [Utchi kumo], det er et skema, jeg har, men jeg laver justeringer fra gang til gang, men det er ikke nødvendigt, for at gøre det interessant, (vi for lovning på et håndskrevet skema som der omtales foroven) 0 : Hvordan anerkender du deltagerne, jeg er åben for kritik, og der er medbestemmelse, det er fint med spørgsmål til ting, jeg laver. Hvad forventer folk når de kommer i en judoklub. Det er vigtigt at gøre noget ud af den gamle stil, høfligheden : Hvad gør den formalia der er? det er bare start og åbning, :0 sekvens vises 0 udvælgelsen af uke, bevidst valg, Pædagogik i DK, i Japan autoritært, ingen fis og ballade i de store dojoer i Japan, strenge instrukser på en seddel i Japan. udpensling af teknik vigtigt især hvis der er nye, det er vigtigt at man i usolo gai, går ind med venstre ben på den rigtige måde. judo folk taler gennem andre kanaler end det sproglige, man skal stå rigtigt med benene vises ved let spark/skub med benet mod den andens ben.

15 Jeg er meget opmærksom på at vise de forskellige vinkler, men det er ikke noget jeg har tænkt på, at jeg gør det på den måde. :0 anden sekvens vises, strangulering teori man går sådan så slipper man med det samme, (klapper sig på skulderen) : Tredje sekvens vises strangulerings praksis. 0 Man kan ikke bare forklare det - det visuelle er enormt vigtigt, Den fysiske irettesættelse af armens position vises, også med armen under interviewet. Jeg [John]viser benet op i knæhasen forkert, :0 Differentieret træning. Det bliver vi nødt til at gøre fordi der er mange forskellige mennesker til træningen. 0 : variation i træningen inspirationen kommer fra andre klubber, politiets judoklub, egne notater nedskrivninger, forklarer om variation, viser løber rundt i cirkel med håndbevægelse, samtidig med italesættelse. : evaluerer du efter træning

16 responsen kommer automatisk fra udøverne, og andre steder fra en min egen klub. alle oplevelser lagres ikke i harddisken, man glemmer også det er det med [slettet af os]. Gentagelser er vigtige. Allan, glemmer man teknikkens detaljer efterhånden ved de her gentagelser. ja, det gør man pause. 0 : vi genoptager, interviewet. kontakt, nærvær. Giver hånd. det er vigtigt at man får den kontakt, til hver enkelt det giver at give hånd. Hvad giver det? nærvær, respekt, ikke nødvendigvis læringsmæssigt, men tryghed. 0 børnene larmer lidt, for at vide de lige skal gå om på den anden side, det med at give hånd er ikke nogen der kommer fra Japan, det er rent personligt, sådan gør man humor er vigtig, det er en del af mig de får hele pakken. : forskel på dig som person og træner John? nej jeg er mig - der er nogen der har brug for meget respekt.

17 Jan: nogen gange er du en ven, andre gange irettesætter du? Det bliver jeg nødt til, ellers løber det løbsk, : hvidbælter sendes over i et andet hjørne, hvorfor, Differentieret træning. 0 anerkendelse af Wolfgang, og hans berettigelse i klubben, vises ved at lade ham forestå træning. : Navne. det er vigtigt for kontakten, at man kan hinandens navne, peger med hele hånden mod Allan, sådan imødekommende gestus. meget bevidst omkring valg og intuitive opståede skader med videre piberi. 0 : klapper i hænderne. Attention, opmærksomhed på ham der bestemmer. dansk judo en mellemvej, i forhold til Japansk. : praksis og teori, teorien kan man læse sig til, det er vigtigere at gøre det

18 : judo skal mærkes, før det er od judo, reference til stævne og god modstander man alligevel kan kaste med Det er ikke i hovedet det ligger på rygraden. eksempel fra judokamp, der varede sek. så var der [ippon]. Den rigtige indgang munder ud i det gode kast. indgang - udbalancering kast. 0 : leg leg er en god måde at indlære ting og sager, godt hvis det er judorelaterede lege. giver leg noget læringsmæssigt, næh, jo hvis man føler sig godt tilpas, er man mere motiverede. ( min. til mad) Ingen paralleller til dans. Folk skal føle sig godt tilpas. Billeder og anden udsmykning. 0 Japanske udtryk er judosprog. ligeså det Japanske flag - og en hyldest til judoens ophavsmand. Interviewet sluttede, og så skulle vi spise.

19 .0 Interviewguide med cheftræner John Valg af lokalitet og interviewpersoner Vi har med vilje spurgt John, om vi kunne lave interviewet i hans hjem dette for at søge at udligne magtbalancen mellem interviewer og den interviewede. Ved en første betragtning har vi som interviewere et psykologisk overtag i kraft af vores autoritetsrolle vi er dem, der udspørger. Ved at det foregår i hans hjem mindsker vi den afstand, idet han befinder sig i trygge rammer. Han kan således i princippet bede os om at gå, hvis han ikke ønsker at fortsætte interviewet. Da relationen John og os imellem virker autentisk og uproblematisk, var vi dog ikke nervøse på dette punkt. Vi valgte Jan som førsteinterviewer, dels på grund af at han har haft minimal kontakt til judoens verden og John. Jan vil dermed forhåbentlig i højere grad lægge mærke til eventuelle selvfølgeligheder i det, John siger og spørge ind til disse. Derudover vil Jans korporlige fremtræden modvirke John karismatiske mestertræk. Vi oplever nemlig, at Johns rolle som leder ikke kun begrænser sig til træningslokalet, men er et karaktertræk, der træder frem i mange sammenhænge. Allan er medinterviewer, hvilket betyder at han holder øje med teknikken og interviewguiden og supplerer frit. Allan som judodyrker kan forstå Johns fagudtryk, hvorfor ved med denne sammensætning håber at have dækket hele feltet ind. Nikolaj er observatør og noterer sig faktuelle forhold og stemninger. Briefing intro hvor vi sætter rammerne for interviewet Inden vi går i gang vil vi kort tale med John for at afklare, hvor meget tid vi har til rådighed og spørge ham, om han evt. har spørgsmål inden, vi går i gang. Desuden vil vi høre, om det er okay, at vi bånder samtalen?! Vi fortæller KORT om, hvordan vi i dette semester sætter fokus på uddannelses og undervisningsplanlægning i fritidssektoren. Vi kan ligeledes skitsere de forskellige niveauer i undersøgelsen: Den centrale uddannelsesplanlægning Det samfundsmæssige og organisatoriske niveau (politiske prioritering) Lovgivningen m.m.) foreningslivets organisering i Danmark Den lokale undervisningsplanlægning i foreningens vedtægter m.m. Undervisningens konkrete tilrettelæggelse hvilket er det primære fokus i undersøgelsen. For uddybning omkring magtrelationerne i en interviewsituation, kan med fordel læses Steiner Kvales kritik af bl.a. sin egen bog om Kvalitative Interview; i artiklen The Dominance of Dialogical Interview Research i Impuls nr. fra 00:-. Han konstaterer, at der ER et asymmetrisk forhold til stede, så derfor SKAL der foretages en etisk overvejelse om dette emne.

20 Den (kritiske) analytiske bearbejdning relation til pædagogiske og didaktiske teorier om praksis fortæller vi om bagefter for ikke at forurene interviewpersonen med vores egen forforståelse. Vi vil høre ham, om det er nødvendigt at anonymisere hans navn, foreningens navn, og om vi eventuelt må bruge nogle af deltagernes fornavne? Vi skal fortælle ham, at projektet kommer til at ligge på RUC s digitale bibliotek i givet fald. Vi skal også fortælle ham, at selvom vi ikke går efter at lave en facitliste og en bedømmelse af selve hans øvelser det har vi slet ikke kompetence til så vil vi måske i projektet kommentere på nogle enkelte punkter. Det er de etiske overvejelser. Vi skal være sikre på disse aspekter, inden vi når for langt i projektet [John har accepteret alle disse punkter uden forbehold]. Der er vigtigt, at vi giver et godt førstehåndsindtryk, selvom vi har mødtes med John før. Det er altid vigtigt at skabe en god stemning, der er præget af gensidig respekt, tillid og tryghed. Humor og hyggesnak er godt, når man ønsker at skabe en afslappet stemning. I briefingen vil det for eksempel være naturligt at tale om emner, der skaber en fælles referenceramme. Inden vi starter med selve interviewet, kan vi måske fortælle om, hvordan vi forestiller os samtalen vil forløbe: A. Vi spørger lidt ind til Køge Judoklubs historie og hvad det er, der evt. gør denne klub speciel. Derudover vil vi spørge ind til Johns arbejde som cheftræner og formand for klubben. B. Vi vil høre noget om den uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund, John har i relation til de roller, han har i klubben. Og i denne sammenhæng vil vi kort høre noget om, hvordan John konkret arbejder i dagligdagen. C. Vi vil spørge ind til eventuelle konkrete vedtægter i relation til måden, hvorpå undervisningen tilrettelægges og gennemføres. I denne sammenhæng vil vi ydermere spørge ind til, hvilke overvejelser klubben har gjort sig i relation til måden, hvorpå de vil leve op til egne vedtægter, samt de overordnede love, vedtægter eller vejledninger, der evt. er udstukket fra DJU s (Dansk Judo Union) og folkeoplysningsloven side? D. Dernæst vil vi spørge ind til, hvordan John mener det overordnede formål med undervisningen afspejler sig i den konkrete undervisningspraksis. Er der formål som ikke fremgår af vedtægter m.m. E. Vi vil efterfølgende spørge ind til en række temaer, der under de første umiddelbare refleksioner over det empiriske materiale (observationerne) har vækket vores interesse. Interviewet vil sandsynligvis tage form som en åben, men dog struktureret samtale, hvor vi (forhåbentlig) vil udforske emnerne i fællesskab. Men vi skal også gøre det klart, at vi søger 0

21 at være mere aktivt lyttende, således at John får mere plads til reflektere over og besvare de stillede spørgsmål.. Indledende spørgsmål En afklaring af konteksten: For at få en ide om de rammer du til daglig arbejder under, vil vi godt høre dig om du indledningsvis kunne fortælle os lidt om Køge Judoklub historie og dagligdagen her på stedet? Hvad er det der, efter din mening, gør Køge Judoklub til noget særligt? Kan du fortælle noget om de opgaver du varetager som cheftræner og formand her i klubben? I dag er der mange tusinde judoka er (judoudøvere)i Danmark kan du kort sige noget om Judoens udvikling i Danmark og hvordan du ser fremtiden på dette område?. Sonderende spørgsmål En afklaring af den uddannelsesmæssige baggrund: Kan du fortælle os noget om din baggrund altså dine personlige og faglige kvalifikationer i forhold til rollen som træner? Hvor mange år har du f.eks. virket som træner? En afklaring af klubbens lovmæssige og organisatoriske rammer: Folkeoplysningsloven som er en af de få love, der omhandler foreningslivet siger ikke meget om det konkrete indhold af undervisningen. Der omtales dog, at der skal være et værdigrundlag / vedtægter. Kan du fortælle noget om Køge judoklubs vedtægter og værdigrundlag? Hvordan er I kommet frem til netop dette grundlag, denne klubkultur? Kan man tale om en særlig klubkultur i Køge Judoklub? Loven siger at fritidsklubber er folkelig oplysning og omhandler folkets brede almene dannelse ja, det er et demokratiprojekt kan vi se på UVM hjemmeside. Hvordan forholder Køge Judoklub sig til det? Der er tilsyneladende ikke mange lovmæssige restriktioner i relation til indhold, men klubben er dog alligevel meget afhængig af kommunal / statslig støtte! Er det rigtigt forstået? Kan du fortælle lidt mere om, hvordan skolen rent økonomisk er afhængig af staten/kommunen/regionen? Den lokale planlægning af klubbens undervisningspraksis: Hvordan forsøger I at formidle den før omtalte judokultur til nye medlemmer? I relation til værdigrundlaget og det overordnede sigte med klubbens eksistens,

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Velkomst folder

Velkomst folder Velkomst folder 2016-2017 Klubben Korsør Judoklub blev dannet i 1975 af Stephen Bakker. Der er i løbet af årene blevet en lille håndfuld elever, der har opnået det sorte bælte og ligeledes har klubben

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen

teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen teknikker til at bryde isen, skabe energi & fremme dialogen [navnelegen] Introduktion af deltagerne 3 minutter At skabe tryghed i gruppen inden start Bruges som en hurtig og kort præsentation af navne

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier

Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Papir til afklaring af begreber i en undervisning uden lektier Af Flemming B. Olsen I vores forsøg med næsten lektiefri undervisning er et af succeskriterierne, at der hos lærerne sker en didaktisk videreudvikling,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Strategi for læring Daginstitution Torsted

Strategi for læring Daginstitution Torsted 2016-2017 SMTTE Pædagogisk læreplan via 2016-17 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus: Hjælpsomhed

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Hverdagslivstema bleskift.

Hverdagslivstema bleskift. Hverdagslivstema bleskift. Vi har valgt hverdagslivstemaet bleskift i middagsstunden. Det har vi, fordi denne situation nogle gange omtales som en samlebåndsopgave, hvor det kun handler om praktisk arbejde.

Læs mere

OM GRÆNSER TIL KLASSE

OM GRÆNSER TIL KLASSE UDDRAG AF STÆRKE SAMMEN 1 OM TIL 0. 3. KLASSE 2 3 Hvad er grænser? Modulet indledes med en snak om ordet grænser. Her arbejdes med elevernes forforståelse af arbejdet med at mærke sine egne grænser. Bed

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere