FRIVILLIG Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE FRIVILLIG - Oktober Side 1 / 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25"

Transkript

1 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige beredskab. BF STÆVNE 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG Vi mødtes 501 frivillige i konkurrencer og som arrangører i Slangerup. Se billederne fra et fantastisk stævne. Flagdagen i København - og landet over havde deltagelse fra frivillige i Beredskabsforbundet. Se billederne fra Kastellet. En stort tilrettelagt udstilling på Kastellet i København- mellem og så bl.a. frivillige i action. FRIVILLIG - Oktober Side 1 / 25

2 FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke: 9. januar 2013 kl Per Junker Thiesgaard Landschef BF Stævne 2012 Vi skal gøre befolkningen selvhjulpen - hjælp til at hjælpe sig selv September var en begivenhedsrig måned med mange store aktiviteter. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 var naturligvis det absolutte højdepunkt - en stor succes, der gav varige og gode minder for de over 500 deltagere, der på den ene og den anden måde alle bidrog til at gøre stævnet til den store oplevelse, det var. En stor tak til alle og naturligvis også en særlig tak til det Supplerende Frivillige Beredskab Frederikssund, som alle kunne se havde lagt - og lagde - store kræfter i arrangementet. Næste gang vi mødes til Landsstævne bliver i 80-årsjubilæumsåret og med Ringkøbing-Skjern som arrangører. Det vil vi se frem til! Husk Region Hovedstadens Nytårsgudstjeneste den 9. januar 2013 Ved det Stævne håber vi at indføre en konkurrence i Forebyggelse. Forebyggelse stiftede vi bekendtskab med som begreb for tre-fire år siden, og i 2011 gennemførtes pilotprojektet med Befolknings-uddannelsen i Forebyggelse. Et pilot-projekt, der forløb godt, og som her i 2012 har ført til en særlig indsats, nemlig at uddanne instruktører i kurset over det ganske land. Også denne indsats er lykkedes - takket være en ihærdig indsats fra projektets Styregruppe, og over et hundrede frivillige, der har haft lyst og mod til at prøve kræfter med opgaven som instruktør. Tak for den store indsats! SKAL DU MED? RB PRISEN FOREBYGGELSE DIALOGMØDE HOLMENS KIRKE 5. oktober Mindehøjtidelighed og uddeling af Den Danske Redningsbereds kabspris 2011,Holmens Kirke. De fleste kredse har nu instruktører. Hver kreds skal forsøge at afholde mindst ét kursus inden jul. Giv det en ekstra indsats! Den 7. november 2012 holder Folk & Forsvar Dialogmøde i Aalborg om Frivillighed. Kom og deltag og vis flaget for redningsberedskabet. 9. januar 2013 kl inviteres alle til Region Hovedstadens Nytårsgudstjen este i Holmens Kirke. FRIVILLIG - Oktober Side 2 / 25

3 Nu forestår imidlertid en endnu større opgave - nemlig at få befolkningen uddannet. Det er jo formålet med kurset. Vi hører løbende om den store indsats, frivillige gør for det danske samfund, når der kaldes på jer! - rigtig mange frivillige bruger 200 timer eller mere årligt på at træde til, når der er behov - også midt om natten, ved ekstremt vejr, og nogle gange også med betydelig fare. Den indsats vil jeg gerne takke for! - det kan ikke gøres for tit. Men det danske samfund bliver mere komplekst, samtidig med, at vi oplever hyppigere forekomster af ekstremt vejr og en terror-trussel, der desværre ikke er aftaget i de senere år. Og det er en opgave, som alle regner med, at vi løser og lykkes med. Og det gør vi - men det kræver, at vi for alvor sætter fokus i kredse og regioner på at få afholdt så mange befolkningskurser, som muligt. Præsidiet vil via regionerne og i samarbejde med Styregruppen udsende en opfordring til alle kredsledelser og instruktører om at afholde befolkningskurser i alle kredse inden jul i år. Og at planlægge mindst to kurser i hvert halvår i Sammen med opfordringen vil vi komme med gode ideer til, hvordan kurserne sættes op og hvordan vi sikrer videndeling på tværs af kredsene. LANDSLEDELSEN Derfor har Beredskabsforbundet fået den vigtige opgave at sikre, at befolkningen bliver selvhjulpen ved store hændelser - at hver enkelt borger har viden om beredskabet og forstår at forebygge ulykker i eget hjem, og forberede sig bedst muligt ved varsler om f.eks. farligt vejr. Det er iøvrigt viden, der også er nyttig i hverdagen - så de små ulykker undgås. Det er ikke en opgave vi har alene. Beredskabsstyrelsen og alle beredskabschefer har samme opgave - men Beredskabsforbundet har en særlig rolle idet vi som de eneste kan mobilisere et landsdækkende net af dygtige, lokale instruktører, der kan sikre, at der hvert uddannes et stort antal borgere i at være selvhjulpne. Det er en meget vigtig opgave. Forebyggelses-uddannelsen er en central brik i arbejdet med at sikre, at befolkningen er selvhjulpen både ved store og små ulykker. Det er en opgave vi kan være stolte af at løse, og som vi skal gribe og gøre til en overvældende succes - for beredskabet, for befolkningen, og for i sidste ende at redde menneskeliv og værdier og være med til at gøre samfundet tryggere og øge beredskabets robusthed. Vi kan gøre en stor forskel! - hjælp med at sætte særlig fokus på forebyggelse nu, og afhold mindst et kursus i hver kreds inden jul. Lad os få rigtig gang i befolkningsuddannelsen i forebyggelse nu! Instruktørerne er klar. Per Junker Thiesgaard Landschef Landsledelsen Landsledelsen, der er ansvarlig for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver, har følgende sammensætning: Præsidiet (Præsidenten, Landschefen og Vicelandscheferne) Regionslederen og 2 viceregionsledere fra region Hovedstaden. Regionslederen og 1 viceregionsleder fra hver af regionerne Sjælland,Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Et medlem udpeget af Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund og godkendt af landsledelsen. Beredskabsforbundets direktør er sekretær for Præsidiet. FRIVILLIG - Oktober Side 3 / 25

4 BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE 2012 VAR EN STOR SUCCES LEDER I BF Med over 500 deltagere i konkurrencerne og bag kulissen, beviste det frivillige beredskab igen, at vi er en slagkraftig ressource. Her i Frivillig bringer vi en billedreportage, der giver en fornemmelse af den store oplevelse, alle deltagere tog hjem med. Men selvom der er gode billeder, er det noget andet at være der selv! - husk allerede nu at planlægge deltagelsen i Jubilæumsårets Landsstævne i 2014, der foregår i Ringkøbing-Skjern. En stor tak til Det Frivillige Supplerende Beredskab Frederikssund, til Dommerkorpset, til Styregruppen og til alle deltagere og gæster for en stor oplevelse, der var med til at sætte frivilligheden i redningsberedskabet på landkortet og styrke vores fællesskab og samarbejde landet over. Se billederne fra den fantastiske oplevelse på de næste sider! Gør en forskel som leder Beredskabsforbundet er organiseret i 75 kredse, der dækker de fleste af landets kommuner. Kredsene er omdrejningspunktet for Beredskabsforbundets virke. Kredsen ledes af frivillige ledere, der udpeges på Årsmøderne. Kredsene har mange opgaver og som en del af ledelsen har du mulighed for at være med til at præge kredsens arbejde. Spørg din kredsleder om mulighederne i din kreds - der er altid brug for aktive frivillige i kredsarbejdet - og med tiden kan du måske blive en af lederne? Vi hjælper Danmark og Beredskabet i ekstreme vejrsituationer! Du finder navne på kredsog regionsledere på forbundets web-site under punktet kontakt beredskabsforbundet/ kontakt/ FRIVILLIG - Oktober Side 4 / 25

5 BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE 2012 VAR EN STOR SUCCES Foto: Mads Jakobsen, Kommunikationschef, Beredskabsforbundet Kim Lintrup, Beredskabschef Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab, taler ved åbningen Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, byder Stævnet velkommen FRIVILLIG - Oktober Side 5 / 25

6 FRIVILLIG - Oktober Side 6 / 25

7 FRIVILLIG - Oktober Side 7 / 25

8 FRIVILLIG - Oktober Side 8 / 25

9 LEDER I BEREDSKABSFORBUNDET NÅR LEDELSE ER EN ÆRESSAG Beredskabsforbundets psykolog Anders Amstrup interviewer hver måned en af forbundets ledere. Uformelt interview med Carsten Lind Olsen om at være leder i Beredskabsforbundet. Af Anders Amstrup, BF Psykolog I mere end 50 år har Carsten Lind Olsen været aktiv i Beredskabsforbundet - i de seneste 10 år som regionsleder for Region Hovedstaden. Carsten var 16 år da han startede i Helsingørs kommandocentral. Spørgsmål: Hvad er det unikke ved Beredskabsforbundets måde at drive ledelse på? Carsten: Vi har en forhandlingskultur. Hele forbundet bygger på, at man kan forhandle sig frem til en løsning. Vi laver ikke afstemninger, men vi sætter os sammen og opnår enighed. Det er sådan at vi er opbygget. Spørgsmål: Kan man kalde BF-ledelse for dialogbaseret ledelse? Carsten: Ja, og det er godt for demokratiet mener jeg. Vi har en åben debat, hvor alle får lov at sige noget. Fordelen er at bagefter er alle stadigvæk venner, og vi står ikke med en taber. Jeg tror også at løsningerne bliver bedre, når alle deltager i forhandlingen, og der findes en løsning som alle har bidraget med input til. Det betyder også at alle har lyst til at blande sig med meninger og løsningsforslag, fordi de ved at der bliver lyttet. Spørgsmål: Hvad kendetegner en leder der er god til at forhandle? Carsten: Det er en leder der sikrer at vi rammer en rimelig beslutning, og at alle er hele bagefter; vi skal ikke have nogen tabere. Det kræver at lederen taler med og lytter til alle. Vi er jo alle frivillige, med den samme interesse. Når beslutningen er truffet, så skulle det gerne være sådan at alle stadig er engagerede og trækker videre. Det er lederens opgave at skabe fremdrift og sammenhold på en og samme tid. Spørgsmål: Vil du prøve at beskrive din egen regionsledelse? Carsten: Jeg har en rigtig god regionsledelse. Vi har den rette forskellighed, og lederne i teamet er dygtige. De er gode til at samarbejde, lytte til hinanden, komme med nye idéer og så bakker de hinanden op. Der er en god dynamik imellem os. Spørgsmål: Hvordan er din ledelsesstil? Carsten: Det betyder meget for mig at være en god samarbejdspartner som man kan stole på. Jeg vil også gerne være fleksibel. Når det er nødvendigt kan jeg være skarp, men det er ikke så ofte påkrævet i Beredskabsforbundet. Jeg bryder mig ikke om møder, hvor man spilder sin tid, fordi folk bare sidder og pludrer og siger det samme. Der skal jo træffes en beslutning så vi kan komme videre, og så er vi nødt til at udvise engagement og melde vores holdning ud, så der opnås en ærlig og konstruktiv proces. Beredskabsforbundets Præsident, Bjarne Laustsen, siger tillykke til Carsten Lind Olsen i anledning af 50 års god tjeneste i Beredskabet. FRIVILLIG - Oktober Side 9 / 25

10 Spørgsmål: Hvordan er det at være regionsleder? jeg selv er med ude, og eksempelvis dirigerer færdsel ved et cykelløb. Carsten: Det er interessant at samarbejde med 17 meget forskellige kredse. Jeg er naturligvis til rådighed, hvis en kreds har brug for hjælp og støtte. Men måden samarbejdet foregår på er meget forskellig, fordi kredsene eksempelvis har helt forskellige samarbejder med de kommunale og/eller statslige myndigheder. Spørgsmål: Hvis du var en bil, hvilken bil var du så? Carsten: Så var jeg en Nissan. En Nissan forbinder jeg med en god solid bil, der næsten aldrig er noget i vejen med. Den er ikke så dyr, og kører stort set af sig selv, også når turen er lang. Det med de lange ture har jeg glæde af når turen går til ferielejligheden i Frankrig. Tidligere havde jeg Nissan Primera, men i dag har jeg en Nissan Qashqai. Spørgsmål: Hvad betyder mest for dig i Beredskabsforbundet? Carsten: Min motivation og glæde kommer fra at løse opgaverne sammen med de frivillige. Det er det som er spændende og sjovt. Jeg holder af det lokale arbejde, når Spørgsmål: Hvad bruger du din tid på uden for BF? Carsten: Uha jeg er blandet ind i mange ting, men først kommer min søn og mine to børnebørn der bor i Roskilde. Jeg sidder i en del kommunale udvalg, men ikke i byrådet, og her har jeg en del møder. Jeg er også aktiv spejderleder for nogle børn i 8-10 års alderen. Er med i Nordsjællands politis seniorklub hvor jeg er med i bestyrelsen og her laver jeg også aktiviteter. Så er jeg medejer af en lejlighed ved den Franske Middelhavskyst så her er jeg en 6-8 uger om året, hvor jeg nyder klimaet og naturen. Anders Amstrup er frivillig konsulent og Erhvervspsykolog i Beredskabsforbundet. Han er involveret i Beredskabsforbundets lederudvikling, ad hoc sparring med ledelsen og senere også udbredning af viden og færdigheder inden for stress- og krisehåndtering i beredskabsmæssige situationer. Anders arbejder i dag som Erhvervspsykolog og er uddannet cand. psych., HD. Hans arbejdsopgaver i det civile er coaching og træning af ledere i danske virksomheder samt undervisning i faget Ledelse i Praksis hos Ledernes Hovedorganisation. FRIVILLIG - Oktober Side 10 / 25

11 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE REGIONSLEDER? Af Vicelandschef Else Højsager Ganske kort forklaret er det en lederog tillidspost i Beredskabsforbundet med såvel store personlige udfordringer samt store forventninger fra omverdenen. Regionslederen skal kunne samle en hel region en region, som vi i dag ved, er meget stor rent geografisk, men sandsynligvis også med store forskelle fra kommune til kommune. Regionslederen skal kunne støtte op om de enkelte kredses arbejde, skal kunne motivere og kunne sikre vidensdeling kredsene imellem. Regionslederen er medlem af landsledelsen og således bindeleddet ud til kredsene, og skal kunne sikre at informationsniveauet er optimalt fra kredse til landsledelsen og omvendt. I landsledelsen er man med til at godkende overordnede beslutninger og aftaler med diverse samarbejdspartnere og myndigheder. Dette arbejde skal altid være nøje gennemdrøftet, for at man er parat til at formidle det ud i sit eget område. Som regionsleder skal man kunne mestre forhandlingsteknik i forhold til indgåelse af samarbejdsaftaler i de forskellige kommuner. Og endelig skal man kunne fremstå som en troværdig samarbejdspartner i forhold til såvel kommunale som regionale samarbejdspartnere. Det lyder af rigtig meget arbejde. Det er det også, men det er fortsat et frivilligt arbejde til gavn for samfundet. Derfor betyder det rigtig meget, at regionslederen forstår at uddelegere forskellige arbejdsområder til de øvrige medlemmer i regionsledelsen. Regionslederen/regionsledelsen skal være synlig i det daglige arbejde. Det er en stor udfordring at påtage sig dette arbejde, men det er også direkte personligt udviklende, hvor man også får et indgående kendskab til beredskabet på lands-, regionalt- og kommunalt plan. I 2013 skal vi på de mange årsmøder (gen)udpege kredslederne og regionslederne. Der er en speciel fremgangsmåde, når lederne skal indstilles og udpeges. Som regel har ledelsen en kandidat, som man vil indstille til lederposten. Men det er også på selve årsmødet, at andre kandidater kan blive foreslået. Det er vigtigt, at den ansvarlige på dette punkt af dagsordenen er grundig her. Der skal foreligge en god præsentation af kandidaten, ligesom kandidaten selv skal have ordet. Den pågældende bør fortælle om sine bevæggrunde for at stille op til lederfunktionen, hvilke visioner har man for Beredskabsforbundet i sit område, og hvordan kan man bidrage med sin arbejdskraft. Der skal være god mulighed for, at de fremmødte kan stille spørgsmål og kommentere selve indstillingen. Og endelig har mødelederen af dette punkt så tiden til at spørge ind til personens faglige baggrund for lederfunktionen og anskueliggøre hvilke uddannelseskrav, der stilles. Det er ligeledes vigtigt at få talt om den aktuelle funktionsbeskrivelse, så opgavesættet er synligt for alle. Når alle spørgsmål er besvaret, og der ikke kan være flere bemærkninger fra de fremmødte, træffes beslutningen fra mødelederen om udpegning. Den udpegede leder skal umiddelbart efter årsmødet have tilsendt et udpegningsbrev. Kopi heraf skal sendes til nærmeste overordnede i Beredskabsforbundet, til landskontoret og til den nærmeste beredskabsmyndighed. FRIVILLIG - Oktober Side 11 / 25

12 Kære frivillige og medlem af Beredskabsforbundet Din region vil gerne invitere dig til at deltage i en uddannelsesdag, hvor vi har lagt os i selen for at lave netop det du kunne tænke dig. Vi gennemfører en slags kursus i kursus. Der er 6 moduler, hvor du frit kan vælge de to, som du har brug for. Din kreds optjener point, når du deltager på de forskellige moduler. På næste side kan du se det antal point de enkelte moduler giver. I løbet af dagen vil der også være mulighed for at optjene point i forskellige konkurrencer. Vi glæder os til at se dig og din kreds. På regionens vegne og med venlig hilsen Carsten Lind Olsen Regionsleder Praktiske oplysninger: Dato: 17. november 2012 Sted: Gildbroskolen, Gildbrovej Ishøj Dagens Program: 08:30: Velkomst af Landschefen 09.30: Modul 1 12:30: Frokost 13:30: DMI foredrag om Vejret ved/ Søren Olufsen Modul 2 16:30 Foredrag Søren Benthin 17:30 Evaluering 17:45 Afslutning Deltagere: Alle frivillige Tilmelding på Påklædning:: Uniform Best Practice Region Hovedstaden gennemfører hvert år efteruddannelse for regionens ledere og alle frivillige i regionen. I år er Region Sjælland inviteret med - og der er sikkert også plads til deltagere fra de andre regioner. Kursusleder: Mette Meyer Mobil: Økonomikursus / Kredsrevision 10 point Målgruppe: Kasserer, revisorer, revisorsuppleanter, kredsledelse m.m. Risikobaseret dimensionering 10 point Det er da ikke for frivillige. Kom og hør hvordan frivillige kan være en del af beredskabet og hvorfor vi bør støtte op om de akutte beredskab. Foredrag og debat om Katestrofer 10 point "Hvad er en katastrofe?" Beskrivelse: "Mediedækningen af fyrværkerieksplosionen i Seest viste, at det ikke er antallet af døde, der afgør, hvornår en ulykke bliver til en katastrofe. Men hvordan definerer man så katastrofen? Hvordan kunne det frygtelige jordskælv i Lissabon 1755 blive en inspiration for Immanuel Kant til at udvikle seismologien og Voltaire til at rejse en omfattende debat om guds retfærdighed, der fik afgørende betydning for fremtiden? Hvordan kunne Halifax-katastrofen i 1917 lægge grunden til den moderne socialpsykologi? Og er det i virkeligheden slet ikke katastrofen, der slår mennesker ihjel - men den samfundsmæssige sårbarhed, der blotlægges, når voldsomme hændelser indtræffer? Underviser :Rasmus Dahlberg ekstern lektor i katastrofehistorie og -fænomenologi ved Master of Disaster Management, Københavnsuniversitet. Forfatter til bl.a. "Små og store ulykker", "100 års katastrofer" og "Solstorm". HAT: Kredsløbsforståelse, halskrave, spindboard En lille smule teori. Masser af praktik Underviser :Jesper Marcussen Førstehjælp vedligeholdelse Nu for du mulighed for at få vedligeholdt din førstehjælp. Der udstedes førstehjælpsbevis Underviser : Søren Brandt 10 point 10 Point Forebyggelses uddannelsen 10 Point Her får du mulighed for at være elev på den nye forebyggelsesuddannelse som Beredskabsforbundet skal afholde for befolkningen Underviser : Rene Andersen Psykisk 1.Hjælp. 5 Point Lidt om vigtigheden af briefing og de briefing foredrag om hvordan man gør det og hvad man får ud af det case udsendelse til internationale opgaver i beredskabs regi. Foredrag: Min helikopter Katestrofe Foredragsholder: Søren Benthin 10 point FRIVILLIG - Oktober Side 12 / 25

13 LOKALPOLITIKERE BESØGER BEREDSKABET Fra Rudersdal-Hørsholm kreds, lød invitationen: Venstre i Birkerød vil gerne have lov til at invitere medlemmer af Venstre i Søllerød og Birkerød til et spændende aftenarrangement på brandstationen, Birkerød Kongevej 160 i Birkerød. Temaet for aftenens arrangement er Beredskabet lokalt, nationalt og internationalt, og der vil blive fortalt både om det lokale brandvæsen, Beredskabsstyrelsens aktiviteter og om de frivillige i beredskabet, ligesom der efterfølgende vil være mulighed for at se nærmere på køretøjer og materiel. På scenen denne aften var Beredskabschef Jesper Djurhuus, Chefen for Nationalt Beredskab, Kolonnechef Jørn Allan Pedersen, Landschef Per Junker Thiesgaard, frivillige og medlemmer af kredsledelse og Foreningsformand Søren Brandt Politiets Beredskabs- Ordenskorps. Forrest, Søren Brandt Best Practice Beredskabsforbundet i Rudersdal-Hørsholm er med til at synliggøre beredskabet overfor lokalpolitikerne - sammen med det lokale redningsberedskab og Beredskabsstyrelsen Beredskabschef Jesper Djurhuus FRIVILLIG - Oktober Side 13 / 25

14 FLAGDAG 2012 PÅ KASTELLET Foto og tekst: Mads Jakobsen, Kommunikationschef, Beredskabsforbundet Onsdag den 5. september afholdtes den årlige nationale flagdag, hvor Danmarks udsendte blev hædret for den indsats, de har ydet i det forgangne år heriblandt frivillige fra redningsberedskabet. På Kastellet i København højtideligholdtes Flagdagen af det officielle Danmark med deltagelse af Kronprinseparret, Folketinget og Forsvaret med flere. Her lagde blandet andet Beredskabsforbundets landschef Per Junker Thiesgaard og frivillig Mette Meyer en krans til ære og respekt for de udsendte. Kredsleder Frederiksberg, Preben Vrøj Sørensen bærer beredskabets fane FRIVILLIG - Oktober Side 14 / 25

15 FLAGDAG 2012 PÅ KASTELLET FRIVILLIG - Oktober Side 15 / 25

16 FLAGDAG 2012 PÅ KASTELLET Uddannelsesassistent i Region Hovedstaden, Mette Meyer, og Landschef Per Junker Thiesgaard - efter kranselægningen, hvor Mette Meyer var kransebærer. FRIVILLIG - Oktober Side 16 / 25

17 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE September Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Stevns Brandvagt ved ildfestival Brandvagt ved Danmarks første ildfestival i Bosdal Kalkbrud. 2 frivillige, i alt 10 frivilligtimer Ringkøbing Samaritter ved rallyløb Samarittervagt ved rallyløb i Ringkøbing og omegn 6 frivillige, i alt 60 frivilligtimer Esbjerg Brand i 1000 m2 lagerhal med affald Frivillige ved støttepunktet assisterede med kørsel med luft til fyldning af flasker Branden kom hurtig under kontrol. Fyldte 8 stk 300 bars flasker 2 frivillige, i alt 7 frivilligtimer Esbjerg Voldsom brand på Esbjerg Havn Det kan man læse på Voldsom-brand-paa-Esbjerg-Havn. Støttepunkt blev kaldt medens vi var på øvelse 500 mtr. fra branden. Derfor var vi på brandstedet efter få minutter. Vi blev kaldt med tankvogn og luft. 4 frivillige, 12 frivilligtimer Sønderborg Forplejning til indsatte styrker ved større brand Forsamlingshuset ved havekoloni. Overtændt v. ankomst. Frivillige tilkaldt til forplejning af personel. 4 frivillige, i alt 12 frivilligtimer [1] FRIVILLIG - Oktober Side 17 / 25

18 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE September Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Skive Førstehjælpsvagt ved motionsarrangement Førstehjælpsvagt ved motionscykelløb med 1350 deltagere og motionsløb med 5000 deltagere. I cykelløbet var der et enkelt styrt, men ikke alvorligt. I alt blev 28 behandlet. 24 frivillige, ialt 130 frivilligtimer Greve Deltagelse i øvelse ved Øresundsbroen 15 frivillige, ialt 45 frivilligtimer Skanderborg Forplejning Forplejning til dagøvelse på brandskolen i Aarhus. Maden forberedt på stationen i Skanderborg og derefter transporteret til Århus. 4 frivillige, i alt 32 frivilligtimer Kolding Weekendvagt på Station Vamdrup 6 frivillige, i alt 118 frivilligtimer BF Region Syddanmark Informationmøde Informationsmøde om mulighederne for at være frivillig for Falck i særlige situationer. Mødet var et af flere velbesøgt møder rundt omkring i regionen. 30 frivillige, i alt 60 frivilligtimer [2] FRIVILLIG - Oktober Side 18 / 25

19 BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE September Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange Ikast-Brande Forplejning ved idrætsstævne I weekenden fra den 21. til den 23. September har der været forplejning til 1200 håndboldspiller og leder. Det er første gang vi har været involveret i dette stævne, så vi var lidt spændt på hvordan det ville gå. De første frivillige mødte til kl. 04:00 for at gøre klar til morgenmad, og de sidste gik hjem til kl. 21:00 Stort set har det været en weekend hvor alt har kørt som det skulle. 14 frivillige, i alt 282 frivilligtimer BF Region Syddanmark Deltagelse i Frivillig Fredag Deltagelse i Frivillig Fredag i Nyborg. 2 frivillige, i alt 12 frivilligtimer Nordfyn Socialt arrangement for de frivillige Kredsen sikrer socialt samvær bandt de frivillige ved at gennemføre et sensommerarrangement. 12 frivillige, i alt 60 frivilligtimer [3] FRIVILLIG - Oktober Side 19 / 25

20 TOTALFORSVARETS DAG PÅ KASTELLET Foto: Jannik Hansen Tekst:Jesper Marcussen Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak for en fantastisk dag på kastellet, hvor vi fik vist det supplerende frivillige beredskab frem. Arrangørerne og Politiet anslår at der har været mellem 5- og besøgende. Da Københavns Politi ikke har ressourcer til at deltage i dette års Kulturnat, valgte vi i fælles flok, at melde fra. I stedet fik vi mulighed for at deltage i Totalforsvarets Dag. Et arrangement som jeg håber, bliver en fast tradition. Pladsen er større, rammerne er fantastiske, og mulighederne er nærmest uendelige. Skulle arrangementet gentages til næste år, håber jeg at endnu flere kredse vil deltage, ligesom jeg håber Dansk Sørednings Selskab og vore juniorbrandkorps får mulighed for at deltage. Beredskabsforbundets Musikkorps deltog også i arrangementet, og gav en rigtig flot koncert på pladsen foran kirken. Politiets Beredskabs Ordenskorps (POBROK) fra kreds Nordsjælland, arbejder til dagligt i Nordsjællands Politikreds, men havde i dagens anledning sendt to mand af sted i en patruljevogn til Kastellet. POBROK stod sammen med Københavns Politi, og fortalte bla. og færdselsregulering, og deres øvrige opgaver. Rudersdal Hørsholm havde kørt gullaschkanonen i stilling, og købt ind til at skulle producere 1000 hånddeller. Det blev til 998 stk. og de var klar til servering kl. 10:00 og de sidste blev delt ud kl. 15:00, da vi lukkede udstillignen. Om der er tale om god planlægning og håndværk eller blot svineheld, skal jeg lade være usagt, men som frivillige i redningsberedskabet er vi jo garanter for en god sammenhæng mellem planlægning og gennemførelse. Frederikssund deltog med kommandovogn, transportkøretøjer, samarittervagt og kompressor til fyldning af røgdykkerflasker Frederiksberg viste mobildæmninger og stormposer frem. Egedal leverede underholdningen og motivet til billederne af børnene, da de havde medbragt deres ATV er og skiltevogn. Førstehjælpsvagten blev, udover Frederikssund, leveret af København Nordvest, København Nord samt Nordsjælland, som havde medbragt deres førstehjælpsmateriel. Derudover stod vi sammen forsvarets Sundhedstjeneste, der havde medbragt en ambulance. Vi havde sammen med Benthe fra landskontoret lavet en stand, hvor vi reklamerede for forebyggelsesuddannelsen. Standen blev bemandet med folk fra kreds Albertslund, København Syd og Regionsledelsen. Alle udstillere tog opstilling på kirkepladsen, da Totalforsvarets Dag blev åbnet kl. 10, ved chef for hjemmeværnsregion Sjælland Oberst Frank Lissner. Beredskabsforbundets forebyggelsestand blev bemandet med frivillige fra kreds Albertslund, København Syd og regionsledelsen. Alle sammen under kyndig og hård ledelse af Benthe Petersen fra Landskontoret. FRIVILLIG - Oktober Side 20 / 25

21 De var go e!!!!!! Der var købt fars hjem til 1000 deller, så der blev næsten ramt plet. Rudersdal Hørsholm havde kørt gullaschkanonen i stilling på det gamle forsvarsværk, og producere hånddeller, så gæsterne kunne få en lille smagsprøve på forplejningsfolkenes kundskaber. Transportkøretøj, mobil kompressor og kommandovogn fra Frederikssund En lille pige har været forbi de dygtige sminkører. Hjemmeværnet og Beredskabsforbundet bemandede i fællesskab en skønhedssalon, hvor det var muligt at blive sminket med skader. FRIVILLIG - Oktober Side 21 / 25

22 Blandt udstillerne var også Region Hovedstadens akutberedskab med akutlæge, paramedicinerambulance og akutlægehelikopter. Der var også udstillet en ambulance af lidt ældre dato. Københavns Brandvæsen var også blandt udstillerne, sammen med Falck, Københavns Politi, forsvaret, Hjemmeværnet og mange mange flere Redningshundene fra kreds Halsnæs Frederikssundafdeling viste hunde og hundeførernes færdigheder frem, til stor beundring for de mange besøgende. FRIVILLIG - Oktober Side 22 / 25

23 Beredskabsforbundets landschef besøgte udstillingen. Her er det kreds Frederiksberg der har besøg Denne ene side af gaden var dedikeret til førstehjælps-/samaritterposter. Service- og kompetenceniveauet var højt. Billedet er fra kreds København Nordvest. FRIVILLIG - Oktober Side 23 / 25

24 Lige en lille artikel som er bragt i Herning Folkeblad mandag d 2. juli Om vores assistance med varetagelse af førstehjælps-beredskabet ved Ikast Cup Stor tak til dem som hjalp til. Med venlig hilsen Jakob Bonde Aggerholm - Skive. FRIVILLIG - Oktober Side 24 / 25

25 HER FINDER DU BEREDSKABSFORBUNDET På landsplan: Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland (Ingen web-site aktiv p.t.) Region Hovedstaden Brug Beredskabsforbundet Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab, aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder vi stiller til rådighed for dig - vi er dit organisatoriske ståsted. Du er altid velkommen til at kontakte os. Brug din kreds og region aktivt - spørg om aktiviteter og uddannelse Har du et eksempel på best Practice fra jeres kreds eller beredskab? - så del den med alle de andre tusinde frivillige i Beredskabsforbundet. Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med. Der er plads til frivillige fra hele landet: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke: 9. januar 2013 kl Skriv en kort mail om emnet til adressen angivet nedenfor. Så koordinerer vi i delprojektet Best Practice og bringer en omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge Smartphone App en BF Reporter, eller få din kreds info-assistent til at gøre det, når den i løbet af foråret 2012 bliver udbredt til alle kredsene. Husk: Et foto med frivillige igang med best practice aktiviteten, eller f.eks. et link til en web-site med jeres medlemsblad etc. 2. Viceregionsleder Flemming Elniff, Region Midtjylland, direkte: Send dit bidrag FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillige - og mellem de frivillige. Landschefen er redaktør - og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage - enten direkte eller via din kreds - Brug den nye BF Reporter App eller send en med ord og foto direkte til Landschefen: Videndeling og best practice Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter andre kan lære af. FRIVILLIG Redaktør og udgiver: Landschef i Beredskabsforbundet Per Junker Thiesgaard Beredskabsforbundet Hedelykken Hedehusene FRIVILLIG - Oktober Side 25 / 25

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. august 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen, René Andersen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. september 2012 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. marts 2008 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. januar 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 11. januar 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet

FRIVILLIG. Ny kreds i København. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet FRIVILLIG januar/februar 2013 Ny kreds i København Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke Strukturændringer i Beredskabsforbundet Albertslund lavede flest forebyggelseskurser FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

FRIVILLIG 2012. September

FRIVILLIG 2012. September FRIVILLIG 2012 September RANDERS BRYGGER 6.500 KOPPER KAFFE 2.500 kaffetørstige pensionister fik morgenkaffen serveret i Randers - 7 frivillige stod ved gryderne. De Sønderjyske Frivillige Brandværn mødes

Læs mere

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008

Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 Side: 1/13 Vedtægter for Beredskabsforbundet Juni 2008 1. Beredskabsforbundet. 1. Beredskabsforbundet er en landsdækkende organisation, der optager frivillige i redningsberedskabet og frivillige, der har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. 2. november 2008 kl. 10.00 på Hotel Fredensborg, Strandvejen 116, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 29. august 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. marts 2013 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Stævneavis nr. 6. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. Er alle klar? Det handler jo om at være med! I denne sidste stævneavis:

Stævneavis nr. 6. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. Er alle klar? Det handler jo om at være med! I denne sidste stævneavis: Stævneavis nr. 6 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 Er alle klar? Det handler jo om at være med! I denne sidste stævneavis: Beredskabschefen har ordet Landschefen har ordet Ankomst fredag Praktiske oplysninger

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. og 21. november 2010 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Juni. Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed?

FRIVILLIG 2012. Juni. Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed? FRIVILLIG 2012 Juni Temadagen i Aarhus - her arbejder deltagerne med temaet: Hvordan omsætter vi Best Practice til virkelighed? PROJEKT ØSTBØRN FØLGER OP ROSKILDE BESØGER HEDEHUSENE BRANDBUSSEN KOMMER

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

FRIVILLIG 2012. November. Parat til Parade i Paris FORLIG OM BEREDSKABET FOLK & FORSVAR BERETTER OM BF PARADE I PARIS

FRIVILLIG 2012. November. Parat til Parade i Paris FORLIG OM BEREDSKABET FOLK & FORSVAR BERETTER OM BF PARADE I PARIS FRIVILLIG 2012 November PARADE I PARIS Sammen med over 200 frivillige fra Frankrig og Italien deltog 5 medlemmer af Beredskabsforbundet i Paraden i Paris i starten af oktober. Læs og se billeder. Parat

Læs mere

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET

FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET FRIVILLIG - ET MÅNEDLIGT NYHEDSBREV FRA ALLE FRIVILLIGE I BEREDSKABSFORBUNDET Vi ses til Nytårsgudstjenesten! Sæt datoen i kalenderen, og kom og vær med: Region Hovedstadens højtidelige Nytårsgudstjeneste

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg

Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg Gambias Venner til Beredskabets årsmøde på Beredskabsstationen i Silkeborg I februar måned i år blev der afholdt årsmøde i Beredskabsforbundet hos Brand og Redning i Silkeborg. Fra Gambias Venner deltog

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016

Beredskabets Venner. Nummer 88 Februar 2016 Nummer 88 Februar 2016 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Vi måtte den 26 marts afholde ekstraordinært årsmøde i Nyborg Og ligeledes den 13 maj, ekstraordinært årsmøde i Vejen.

Vi måtte den 26 marts afholde ekstraordinært årsmøde i Nyborg Og ligeledes den 13 maj, ekstraordinært årsmøde i Vejen. Beretning for Region Syddanmark 2014 Vi startede året med Nytårsgudstjeneste i holmens kirke. Et arrangement som region hovedstaden afholder for alle regionerne. Derefter fik vi afholdt de 18 kredsårsmøder..

Læs mere

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE

PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE Torsdag, d. 6. september 2012 PÅ VEJ MOD DEN ROBUSTE KOMMUNE FOREBYGGELSESUDDANNELSER www.maersk.com/mitas Hedelykken 10 2640 Hedehusene Telefon + 3524 0000 www.beredskab.dk Politisk beslutning i 2009:

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Februar

FRIVILLIG 2012. Februar FRIVILLIG 2012 Februar Et nyt hold frivillige på Frederiksberg skal støtte og supplere redningsberedskabet i henholdsvis Operationsog Støttelinierne læs mere... BEREDSKABSSTYRELSENS NYTÅRSHILSEN TEMADAG

Læs mere

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener.

NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr De tre moduler uddannelsen består af kan enten tages samlet i løbet af én dag eller deles op over flere dage/aftener. NYHEDSBREV FOREBYGGELSE Nr. 3 1 Nyhedsbrev Forebyggelse August 2013 NYT FOREBYGGELSESPOWER-POINT I DETTE NUMMER Ny forebyggelses- og afhjælpningsuddannelse på vej af Helgi Bachmann Fra næste år skal forebyggelsesuddannelsen

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds

Samarbejdsaftale mellem. Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune. Beredskabsforbundet Djurslands kreds Samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune, Syddjurs kommune og Beredskabsforbundet Djurslands kreds Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for aftalen og aftalens parter....2 2. Generelle opgaver....2 Information

Læs mere

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa

Program forår Torsdage i ulige uger. Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Program forår 2013 Torsdage i ulige uger Fra klokken 16 i Videndjurs multisal N.P. Josiassensvej 44, 8500 Grenaa Torsdag 17/1 kl. 16 Solstorm? Hvordan vil en længe forventet solstorm påvirke Danmark? Rasmus

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25. marts 2013 kl. 18.30 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 REFERAT Torsdag den 20. december 2012 kl. 16.00 På brandstationen i Slangerup Kingovej 14 3550 Slangerup Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 74 November 2012

Beredskabets Venner. Nummer 74 November 2012 Beredskabets Venner Nummer 74 November 2012 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer.

FRIVILLIG 2012. Juli. Landsrådsmødet blev traditionen tro holdt på Nyborg Strand. Forsvarsministeren deltog sammen med flere folketingsmedlemmer. FRIVILLIG 2012 Juli VÆR PARAT TIL SKYBRUD Juni bragte 40% mere nedbør end normalt. Det ekstreme vejr er kommet for at blive - forebyggelse er vigtigt. DET NORSKE STORTING PÅ BESØG Fem medlemmer af det

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 6. maj 2014 kl. 19.00 hos Søren Brandt, Piskesmældet 3, 3000 Helsingør. Tilstede:

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011

Beredskabets Venner. Nummer 69 November 2011 Beredskabets Venner Nummer 69 November 2011 Side 2 Beredskabets Venner Bladet Beredskabets Venner udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Flammerne brænder i regionsledelsen. November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat November 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Flammerne brænder i regionsledelsen For to måneder siden kunne I i nyhedsbrevet læse om korpsets nye Projekt Ildsjæl og i Nektar har I siden

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 24. maj 2012 kl. 19.00 hos Gitte S. Olesen, Strynøvej 1, 3140 Ålsgårde. Tilstede:

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere