God service i Haderslev Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God service i Haderslev Kommune"

Transkript

1 God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune

2 God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer på værdier og medborgerskab, har vi udarbejdet God service i Haderslev Kommune. Vi skal have fokus på vores eksistensberretigelse: borgerne, virksomhederne og foreningerne i Haderslev Kommune. Vi skal med hinanden og borgerne vurdere, om den service og myndighed, vi har ansvaret for, giver mening for borgerne. Der er borgerservice med lille b og Borgerservice med stort B Sidstnævnte er en afdeling i Haderslev Kommune det andet altså borgerservice med lille b - er noget, vi alle skal yde. Så hvad er det, vi tænker på, når vi taler om god service for borgerne? Hvilke forventninger har borgere og virksomheder til service, når de kontakter Haderslev Kommune? Og hvad tænker vi om god service som ansatte? Er det, der var god service for borgerne for fem år siden, stadig god service? Eller skal vi tænke borgerservice anderledes, end vi plejer? Borgerservice som borgernes indgang til hele den offentlige sektor Når kommunen i dag skal være borgernes indgang til hele den offentlige sektor, kræver det en bred generel viden om det offentliges ydelser og services for at kunne hjælpe borgerne. Den samlede information og fælles indgang til det offentlige findes hos borger.dk, så det er nemt og effektivt for både medarbejdere og borgere at orientere sig og finde de nødvendige oplysninger og selvbetjeningsløsninger. Derfor er import af velskrevne tekster fra borger.dk en vigtig del af den service, kommunen leverer gennem sin egen hjemmeside. Service for borgerne som e-inklusion og hjælp til selvforvaltning Det - at være borger i dagens Danmark - kræver ofte IT-færdigheder, fx til at melde sig ledig på jobnet.dk, og kunne få kontanthjælp eller dagpenge, ændre skattekort, flytte eller søge om børnebidrag og boligsikring. Heldigvis er det færdigheder, langt de fleste borgere har; 83 % af danskerne bruger og 71 % bruger internetbank og 52 % har i 2013 brugt deres NemID på skat.dk. De borgere, der af forskellige grunde ikke har de IT-færdigheder, skal have hjælp. Den bedste hjælp og service tager udgangspunkt i den enkelte borger og hjælper borgeren til at blive så selvhjulpen, som det er muligt for den enkelte borger. Det er en væsentlig serviceopgave at give borgerne den nødvendige hjælp og vejledning i at bruge IT samtidig med, at vi sikrer adgang til pc ere og internettet i Borgerservicecentret, på bibliotekerne og andre steder, hvor borgerne møder kommunen. God service er at hjælpe borgerne med at kunne selv, fordi det stiller borgerne bedre i mødet med det offentlige og i samfundet generelt. På flere og flere områder bliver det obligatorisk at bruge digitale services, ligesom det i dag kun er muligt at søge SU digitalt. Derfor er det god service, at medarbejderne hjælper borgerne med selvbetjening og aktivt inddrager borgerne i løsningen, så alle kan få glæde af de digitale muligheder i samfundet. Ingen Haderslevborgere skal opleve, at de ikke bliver hjulpet og bliver hægtet af udviklingen. Hvor foregår borgerservice? Borgerservice plejer at handle om lange åbningstider, kort ventetid og personlig betjening i telefonen eller ved skranken i Borgerservice. Men borgerservice findes mange steder og sker hver gang, en borger er i kontakt med kommunen når hjemmeplejen kommer på besøg, når borgeren skal bygge sit hus om og finde ud af, om han skal søge tilladelse eller anmelde byggeriet, når forældre skal søge om vuggestueplads til lillesøster, eller når storebror skal tilmeldes en skole, og når den studerende skal låne en god krimi på biblioteket. Altså alle steder i den kommunale organisation!

3 Så service sker via mange kanaler gennem personlig kontakt med sagsbehandleren eller sundhedsplejersken, via telefonen, på og via digital post, gennem avisen, pr. eller via selvbetjeningsløsninger og sms. Hvad er god service? For 30 år siden var det god service, at købmanden stod bag disken og fandt de varer frem, kunden ønskede at købe, for 15 år siden var det god service, at man som bankkunde kunne betale regninger og få ajourført sin bankbog i banken. I dag er vi lykkelige for selv at kunne betale regninger via netbank, handle dagligvarer i supermarkedet (eller online) og at kunne købe en sms-billet til bussen. På samme måde udvikler service for borgerne sig også. I dag kan god service også være, når borgeren får en sms fra biblioteket om, at lånetiden snart udløber og, hvordan hun kan forlænge lånetiden via sin mobiltelefon. God service kan være, når forældre ikke behøver at ringe eller besøge pladsanvisningen i arbejdstiden for at få vuggestueplads, men kan ansøge om en plads hjemmefra via nettet, når børnene er lagt i seng. God service kan være, når borgeren ikke behøver at skrive til Byg og Bolig for at spørge om reglerne for byggeri, men kan læse om dem og ansøge/anmelde byggeri på nettet. God service kan være, når hjemmeplejen kan hjælpe pensionisten med at søge om boligydelse, og pensionisten kan ringe til kommunen, hvis hjemmehjælpen udebliver. God service kan også være venlig og professionel betjening i Borgerservice, når borgeren skal have fornyet sit pas. God service er med andre ord, at bruge de kanaler, der er nemmest og mest effektive for både borgerne og kommunen. God service er altså, hvorledes du møder borgeren uanset, hvor du er ansat og i hvilken funktion. Helhedsbetjening kvalitet i kontakt med det offentlige Den mest effektive service er helhedsbetjening og straksafklaring det at kunne få taget hånd om hele sin henvendelse på en gang. Der er god økonomi i helhedsbetjening og i at sikre en høj kvalitet i den første kontakt mellem borger og kommune, fordi det reducerer behovet for flere henvendelser og øger kvaliteten og hastigheden i sagsbehandlingen. Samtidig giver det en god serviceoplevelse. Helhedsbetjening handler ikke kun om personlig betjening, men kan ske gennem god information på nettet, hvor det er tydeligt, hvad det offentlige tilbyder, og hvad borgeren skal gøre - fx i en selvbetjeningsløsning. Det kan også være gennem lette telefonmenuer, der sikrer, at borgeren får fat i den rigtige medarbejder. Helhedsbetjening kan også ske gennem en kombination af flere kanaler, som alle bidrager med væsentlige kvaliteter, og det er således ikke overraskende, at borgere efterspørger selvbetjeningsstandere og medarbejdere til at guide dem i fx borger.dk og selvbetjeningsløsninger.

4 Politik for god service i Haderslev Kommune Vi sikrer, at borgere aldrig henvender sig forgæves, når de møder Haderslev Kommune Vi møder borgere hjælpsomt, imødekommende og løsningsorienteret Vi udviser respekt for medborgerskabet og borgerens eget ansvar derfor yder vi kompetent hjælp til selvhjælp Borgerens oplevelse Borgere, der er i kontakt med Haderslev Kommune, skal opleve en service, der bygger på udpræget respekt, høflighed og hjælpsomhed. De skal opleve, at deres henvendelse bliver fuldt til dørs. Vi skal derfor Som ansat i Haderslev Kommune skal vi have en borgerservice-tilgang, der tager afsæt i professionelle kompetencer, et menneskesyn, der bygger på tillid og ligeværdighed, og hvor enhver dialog er løsningsorienteret. Vi kendetegnes ved o Vi behandler borgeren som en ligeværdig partner og inddrager mest muligt o Vi tager udgangspunkt i borgerens behov o Vi servicerer borgeren ud fra et helhedssyn o Vi tager ansvar for koordination i komplekse sager o Vi giver velargumenterede, korrekte afgørelser i forståeligt sprog o Vi giver vejledning om mulige alternativer, såfremt vi giver afslag o Vi informerer og kommunikerer professionelt og åbent

5 Telefon- og åbningstider i Haderslev Kommune Åbningstiden Åbningstiden for fysiske borgerhenvendelser i Haderslev kommune er: Haderslev Kommune/administrationen på nær Jobcentret: Mandag til onsdag 10-15, torsdag og fredag Jobcentret, Hansborg: Mandag til onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag Helt overordnet gælder, at der skal være fokus på at få borgerne til at bruge de digitale kanaler. Fokus i åbningstiden skal være oplysende og medbetjenende for at gøre borgerne trygge ved at benytte de digitale kanaler. Haderslev Kommune er tilgængelig for borgerne i åbningstiden. Haderslev Kommune tilbyder mulighed for at aftale andet mødetidspunkt, såfremt borgeren ikke har mulighed for at benytte den officielle åbningstid. Borgere kan til enhver tid betjene sig selv på vores hjemmeside Telefontiden Telefontiden er ens for alle enheder og afdelinger i kommunen. Telefontiden for hele Haderslev Kommune: Mandag til onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag I den telefoniske åbningstid vil der altid være en mulighed for at tale med en medarbejder. Hvis medarbejderen ikke kan besvare borgerens spørgsmål, skal der tages der imod besked, så rette vedkommende kan kontakte borgeren.

6 Telefon- og mailpolitik i Haderslev Kommune God telefonpolitik handler om, hvorledes vi håndterer vores opkald, både interne og eksterne. Internt gælder i forhold hinanden som kollegaer og eksternt, hvorledes vi håndterer opkald i forhold til borgere, samarbejdspartnere og andre. Institutioner og afdelinger er ansvarlige for, at alle opkald skal besvares. Det er derfor en anbefaling, at alle drøfter, hvorledes de vil håndtere telefonpolitikken og tilrettelægge arbejdet. En god telefonkultur er lige så vigtig som en god personlig eller skriftlig betjening. Telefonpolitik i Haderslev Kommune Sådan besvares telefoner i Haderslev Kommune: Telefonerne skal være åbne i den officielle telefontid både internt og eksternt, præsenter dig med dit fulde navn og afdeling ved eksterne opkald, når du ikke har mulighed for at tage din telefon, er den viderestillet til en kollega, der kan tage imod besked eller i bedste fald besvare opkaldet, opdater din kalender, da det er Omstillingens og kollegaers mulighed for at viderestille telefonen korrekt, eller tage imod besked, hvis du ikke kan tage telefonen. Standardopsætningen i kalenderen er, at alle har læseadgang, respekter, når en kollega viderestiller en opringning fra en borger. Når en kollega viderestiller telefonen, er det fordi kollegaen har vurderet, at borgeren har brug for, at du taler videre med borgeren, når du viderestiller en opringning fra en borger, er borgeren dit ansvar, indtil en anden har taget over. Når du har et opkald: Vær hjælpsom og imødekommende tænk på, at borgeren skal have den samme service som, når de står foran dig, vær naturlig udvis respekt tal ordentligt og smil det kan høres, ved ubehagelige samtaler kan en samtale afsluttes, men afslut altid med en begrundelse.

7 Mailpolitik i Haderslev Kommune God mailkultur handler om at håndtere sine mails på samme måde, som var det en anden form for henvendelse. Enhver mail kræver, at der bliver taget stilling til, hvad der skal ske med henvendelsen er det til orientering eller noget, der skal medføre en aktiv handling? Almindelig må ikke bruges til korrespondance af personfølsomme oplysninger. Hvis borgeren skal sende eller modtage mail med personfølsomme oplysninger, skal dette ske gennem den digitale postkasse via Borger.dk. Hvis Haderslev Kommune sender personfølsomme oplysninger til andre myndigheder, benyttes send sikkert i Outlook. Se desuden Sådan kommunikerer vi digitalt på intranettet. Indkomne mail, der er en del af en sag eller kan føre til oprettelsen af en sag, skal sagsbehandles indenfor de sagsbehandlings-frister, der er på det pågældende område. En mail er et officielt dokument, derfor skal den officielle designlinje også være gældende i mail. Det er derfor ikke en god politik at udarbejde personlige opsætninger eller lignende i mail. Signaturen i udgående mail skal følge Haderslev Kommunes designmanual og bestå af de felter, der angives der brug gerne kommunens hovednummer, hvis andet ikke er en nødvendighed. Mail læses minimum én gang om dagen. Hvis du ikke er til stede sættes ikke tilstedeassistenten til at udsende autosvar. Autosvar skal være høfligt og imødekommende og indeholde oplysninger om, hvem der kan kontaktes, hvis en henvendelse haster, og hvornår du er tilbage til at svare på henvendelsen. Du kan med fordel differentiere dit interne og eksterne autosvar. Såfremt en mail har betydning for en sag, journaliseres den på lige vilkår som andet indgået post. Tænk over hvilke mails du sender, og til hvem. Et opslag på det nye intranet, kan med fordel erstatte en mail til mange. Tænk på dit sprog ironi og humor er svær at bruge i en mail modtageren opfatter måske det modtagne i en anden ånd, end det er skrevet og tænkt.

8 Haderslev Kommunes kanal- og digitaliseringsstrategi Strategien dækker kommunikationen mellem en borger/virksomhed og kommunen i forbindelse med forespørgsler, meddelelser, anmeldelser, ansøgninger mm. med særligt sigte på at effektivisere standardiserede og standardiserbare henvendelser. Det gælder for alle henvendelser både til og fra kommunen. Den fælles kommunale vision for e2012 lyder: Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov. Denne vision skal nås ved hjælp af 3 delmål: - Bedre løsninger - Stærkere fokus - Øget anvendelse. I Haderslev Kommune betyder det At al kommunikation fra borger/virksomheder til kommunen og omvendt foregår via effektive og sammenhængende kommunikationsformer. Samtidig leverer vi service med respekt for borgernes tid, penge og behov. Strategiske pejlemærker Digital service anvendes som det naturlige førstevalg ved henvendelse til kommunen. Vi giver borgerne en nem adgang i den mest egnede kontaktform. Kommunen kommunikerer primært digitalt, både internt og eksternt, via effektive og sikre løsninger. Vi laver ikke noget manuelt, som teknologien kan gøre for os. Effektiviseringen af arbejdsgange skal understøttes af tidssvarende digitale løsninger. Kanalstrategien har til formål at flytte henvendelser fra traditionelle skriftlige og personlige kommunikationsformer til mere effektive digitale kommunikationsformer. Hensigten hermed er: at kommunen fremadrettet kan levere det besluttede serviceniveau ved anvendelse af færrest mulige ressourcer. at kommunen kan leve op til eksterne krav og forventninger fra KL, Finansministeriet og borgerne.

9 Konkrete mål Herunder fremgår de konkrete mål for kommunens kanal- og digitaliseringsstrategi. De konkrete mål vil sikre, at de strategiske pejlemærker kan indfries. Vores overordnede målsætning er: Med digital tilgang som den foretrukne tilgang, er målet den bedste velfærd og service når som helst, hvor som helst med hvad som helst og vi går selv forrest! Indgående post Mængden af traditionel indgående post reduceres og digitaliseres. Udgående post Alt udgående post skal så vidt muligt sendes digitalt til borgerens eller virksomhedens elektroniske postkasse. Selvbetjening Kommunen tilbyder som minimum det antal selvbetjeningsløsninger, som aftales fælleskommunalt. Telefon Andelen af telefoniske henvendelser, som afklares ved første instans, stiger. Personligt fremmøde Det personlige fremmøde til kommunens borgerrettede service falder.

10 Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev Udarbejdet af Borgerservice forår 2014 For mere information: Chef for Borgerservice Anne-Mette Michelsen eller konsulent Signe Marie Sundekilde

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Personas for borger.dk proces og baggrund

Personas for borger.dk proces og baggrund Personas for borger.dk proces og baggrund maj 2012 udarbejdet af Lene Nielsen, ITU Elisabeth Landbo, SnitkerGroup Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet... 3 Hvem står bag undersøgelsen... 3 Hvad er

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere