Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder"

Transkript

1 Kanalstrategi Ønskede kommunikationslinjer mellem kommunen, borgere og virksomheder

2 Forsiden Viser det ønskede forhold mellem anvendelsen af de forskellige kanaler ved udgangen af strategiperioden. Øverst med rød - den personlige henvendelse. Med grøn - den telefoniske henvendelse, med bordeaux - kommunikation og med blå - selvbetjening. Breve og anden papirbaseret kommunikation ønskes ikke i Læs mere herom i strategiens afsnit 5. Kanalstrategi for Hvidovre Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen Udarbejdet af en tværgående projektgruppe for direktionen og DIKO. Kontakt: It-chef Niels Bjørn Jensen Chefkonsulent Juri Christensen Acadre dokument nr /11 Indhold 1. Borgmesterens forord Vision og målsætning Strategi og handleveje Handleplan Forandringer på vej Bilag Borgerservicepolitik i Hvidovre Kommune

3 1. Borgmesterens forord Med denne kanalstrategi vil vi slå fast, på hvilken måde (ad hvilke kanaler) kommunen ønsker at borgere og virksomheder henvender sig til os, og vi til dem, med fokus på at gøre kommunikationen lettest og billigst. Det er ambitionen med kanalstrategien at pege på muligheder for at digitalisere og på anden måde effektivisere kommunens arbejdsgange over for borgere og virksomheder. Dette er interessant, fordi en digital henvendelse er gange billigere end når kommunikationen sker over skranken eller via brev, og fordi borgerne gerne vil kunne betjene sig selv. Men en kommune skal kunne så meget mere end blot tilbyde selvbetjening og tælle kroner og øre. Kommunen er et hjem og arbejdsplads for os som bor og arbejder her, og derfor er det også et krav, at vi med kanalstrategien skaber en fornuftig balance mellem effektivitet og god borgerservice. Ikke alle borgere er endnu klar eller trygge ved det digitale samfund, og det skal vi huske og respektere. Såvel nationalt som lokalt er der forventninger til, at digitalisering kan medføre store besparelser. Det håber jeg også, for så kan vi i stedet bruge nogle af pengene til at fastholde et højt serviceniveau i vores borgernære områder: Pleje, pasning, skole, kultur m.v. Helt konkret giver dokumentet svar på: Vores vision og målsætning, når det gælder valg af kanaler Vores strategi og handleveje De resultater vi forventer De forandringer vi skal forberede os på Jeg glæder mig til at se strategien blive sat i værk over de næste år. Med venlig hilsen Milton Graff Pedersen, Borgmester 2

4 2. Vision og målsætning Med afsæt i kommunens borgerservicepolitik og vores anerkendende kultur er det kommunens kanalstrategiske vision at: I vores valg af kanaler har Hvidovre Kommune fokus på at yde effektiv og respektfuld service. Vi opfordrer og tilskynder borgere og virksomheder til at udnytte de digitale tjenester samtidig med at vi afstemmer vores service efter den enkeltes muligheder og vores handling efter den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. Vi bygger visionen på følgende grundholdninger: Alle borgere og virksomheder skal kunne komme i kontakt med kommunen og få god service. Kommunens borgere er kompetente til at bruge digital selvbetjening og til at blive guidet til at blive mere selvhjulpne. Kanalstrategiske projekter skal løfte en del af de effektiviserings- og strukturudfordringer, som kommunen står over for. Målsætningen Kommunernes Landsforening (KL) har i forbindelse med udgivelse af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi estimeret hvad en henvendelse gennemsnitligt koster ved brug af forskellige kanaler. Kr. per henvendelse 100 % digital selvbetjening Telefonisk henvendelse Personligt fremmøde Skriftlig henvendelse via brev, og Digital Post En skriftlig henvendelse til kommunen er altså 24 gange så dyr som en henvendelse som borgeren selv gennemfører via selvbetjening forudsat at selvbetjeningen kan foregå helt automatisk; altså uden at en sagsbehandler behøver kontrollere eller bruge tid på at håndtere henvendelsen. Man kan spørge: Hvis det er så meget billigere at betjene borgerne digitalt, hvorfor så ikke bare skifte? Kanalstrategien lægger også op til, at vi erstatter de dyreste kanaler med billigere hvor det er muligt og giver mening. Men ofte vil der være en række konkrete tekniske, juridiske og uddannelsesmæssige forhold som først skal afklares så derfor skal kommunens kanalstrategiske projekt ses som et længerevarende projekt, hvor vi år for år vil tager bestik af retningen, udmønter, evaluerer og sætter nye konkrete mål. 3

5 Overordnet set lægger Hvidovre Kommune vores kanalstrategiske målsætning op af det fælleskommunale mål: At 30 % af alle henvendelser fra borgerne til kommunen er digitale i 2012 stigende til 50 % i Disse mål er ambitiøse for Hvidovre Kommune, men er gode pejlemærker som vi ønsker at nå. For at nå de 50 % samlet set for kommunen, skal forvaltninger og institutioner arbejde systematisk med at analysere den kommunikation de har med borgere og virksomheder for at prøve at flytte mest mulig af kommunikationen fra dyre kanaler og over til billigere kanaler. I processen vil vi blive tvunget til at tage stilling til både hvordan og hvorfor vi løser vores opgaver og det er altid en sund øvelse. 4

6 3. Strategi og handleveje Strategiens tidsperspektiv er 2015 da det er godt at have de langsigtede lokale og fællesoffentlige planer i tankerne, når vi kigger fremad. Det er dog første gang kommunen arbejder med en kanalstrategi, så der skal også være plads til at blive klogere, og eventuelt revidere kanalstrategien tidligere end Det er kommunens strategi: At realisere målsætningen via tre handleveje som tilsammen tilgodeser behovene hos alle de som bruger kommunen (se nedenfor) At prioritere og gennemføre centrale kanalstrategiske projekter under lederskab af kommunens tværgående koordineringsgruppe for digital udvikling (DIKO), som også årligt skal lave en kanalstrategisk redegørelse til kommunalbestyrelsen. At understøtte de fællesoffentlige digitaliseringstiltag. Tre handleveje Direktionen har sat som ramme, at kanalstrategien både skal tilgodese de it-øvede borgere, der gerne vil betjene sig selv, men også have fokus på de borgere, som ikke er øvede it-brugere, og derfor ikke umiddelbart kan bruge digital selvbetjening. Samtidig skal kanalstrategien bidrage til at effektivisere kommunens drift. Disse tre spor er vist nedenfor og de tre handleveje er beskrevet hver for sig på de næste sider. 5

7 Handlevej nr. 1 Formålet med at sætte fokus på En kommune der er til at forstå er: At gøre borgere, virksomheder og medarbejdere tilfredse, trygge og kompetente til at benytte digitale og effektive kanaler At bruge og styrke de ressourcer som kommunens borgere og medarbejdere har Hvornår er resultaterne af handlevejen en succes? Når 90 % af borgerne, 95 % af virksomhederne og 100 % af medarbejdere er tilfredse med de kommunikationsmuligheder som kommunen har valgt at tilbyde. Når alle relevante borger- og virksomhedsorganisationer i kommunen er involveret og har mulighed for at bidrage til at realisere den digitale omstilling som kommunen har sat i gang Når der er lagt planer for, og påbegyndt væsentlige aktiviteter der øger de digitale kompetencer for medarbejdere og ledere samt hos de borgere og virksomheder der har behov og ønske om det Handlevejen forventes at indeholde projekter med følgende temaer: Fokus på at lette kommunens sprog og kommunikation Hvidovre på nettet Det digitale brand fokus på at finde og fortælle de gode kanal historier - Se side 10 og 11 for forventede resultater af de enkelte projekter - 6

8 Handlevej nr. 2 Formålet med at sætte fokus på Et stærkt digitalt tilbud er: At tilbyde borgerne en moderne digital indgang til kommunen At implementere de obligatoriske fælleskommunale digitale selvbetjeningsløsninger At sætte fokus på at effektivisere kommunikationen med virksomheder og øge digitaliseringen af kommunikationen mellem borgere og kommunens institutioner Hvornår er resultaterne af handlevejen en succes? Når andelen af digitale henvendelser kontinuerligt øges hvert kvartal Når der er identificeret og etableret tiltag der i væsentlig grad øger den digitale kommunikation med virksomheder og brugere af kommunens institutioner og samtidigt mindsker den ikke-digitale kontakt Når borgerne siger Det er sgu smart til kommunens digitale tilbud Handlevejen forventes at indeholde projekter med følgende temaer: Øget anvendelse af digital post og fjernprint Effektivisere kommunikationen med virksomheder og professionelle samarbejdspartnere Indføre obligatoriske fælleskommunale selvbetjeningsløsninger 7

9 Handlevej nr. 3 Formålet med at sætte fokus på Afstemt kontakt er: At kunne tilbyde borgere et mere målrettet og personligt tilbud At kommunen bliver bevidst om hvad de enkelte kanaler koster At frigøre ressourcer Hvornår er resultaterne af handlevejen en succes? Når borgerne generelt er tilfreds med adgangen til kommunen Når alle forvaltninger har lavet en analyse og plan der tegner et billede af kanalhenvendelsesmønstret i dag, det ønskede mønster og er begyndt en tilpasning for at nå det ønskede mønster Når kommunen samlet set har vurderet og vedtaget politikker for åbningstider, tidsbestilling og kontaktcenter Handlevejen forventes at indeholde projekter med følgende temaer: Tidsbestilling og kommunalt kontaktcenter muligheder undersøges Alternative driftsformer, fx fælleskommunale samarbejder og offentlig-privat partnerskab på borgerserviceområdet muligheder undersøges Dokumentation og opfølgning på realisering af kanalmålsætningen 8

10 4. Handleplan Figur 1: Oversigt over planlagte(*) kanal projekter (*) Kommunalbestyrelsen og kommunens direktion vil løbende i strategiperioden få forelagt kvalificerede beslutningsoplæg på projekterne, og på den måde kunne tage stilling til de konkrete projekter. 9

11 Forventede resultater af projekterne Projekt Forventede resultater Fokus på at lette kommunens sprog og kommunikation At kommunen bliver mere tilgængelig Øget tilliden til kommunen og fremme et godt image Mindre tilbageløb og færre misforståelser når kommunen kontaktes og kommunikerer Kommunen på nettet, herunder: - Nye hjemmesider - Digital uddannelse og Digitale Ambassadører - Involvere borgere og brugere Nettet er borgerens foretrukne genvej til kommunen Medarbejdere, borgere og virksomheder er digitalt kompetente og selvhjulpne Teknologi skal gøre det sjovere at være borger og medarbejder i Hvidovre Kommune og give kommunen som offentlig virksomhed ny mening Det digitale brand En udbredt, positiv bevægelse omkring det digitale og en kultur hvor itteknologi er et fremtrædende og naturligt valg At kommunens selvbetjeningsløsninger bliver brugt mest muligt Øget anvendelse af digital post og fjernprint Borgere og virksomheder får en let og sikker måde at kommunikere med kommunen på Styrede kommunikationsprocesser og reduceret papirbaseret kommunikation At udnytte de it-systemer og tjenester som udvikles i fælles-offentligt regi Effektivisere kommunikationen med virksomheder Det skal være let at drive virksomhed i Hvidovre Kommune Vi skal efterleve 2012 kravet om fuld digitale kommunikation med virksomheder Virksomhedernes behov og idéer kan være med til at sætte turbo på rådhusets og kommunens udvikling 10

12 Projekt Forventede resultater Implementere fælleskommunale digitale løsninger Det digitale bliver det naturlige valg Et mere ensartet og sammenhængende digitalt billede i kommunen og på tværs af kommuner Tidsbestilling frem for generel åbningstid Mulighed for at kunne optimere situationen omkring den personlige betjening Målretning af åbningstiden i forhold til målgrupperne Kontaktcenter Øget straksafklaring og hurtigere svar til borgere og virksomheder Bedre styring af henvendelse ind og ud af kommunen Mulighed for at målrette og dedikere mandskab i forhold til fx sæson eller aktualitet Alternative driftsformer Øgede muligheder for vækst, herunder fx at kunne betjene andre kommuners borgere og virksomheder Innovation og nye perspektiver på opgaveløsningen Effektivisering: At flytte ressourcer til serviceområderne (de varme hænder) Dokumentation af effekter og kanalmønstre Øget indsigt til styring og prioritering 11

13 5. Forandringer på vej Nationalt er der fokus på at det offentlige skal effektivisere og modernisere kontakten med borgerne. I udspillet til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi peges på, at den moderne offentlige sektor skal være enkel, effektiv og sammenhængende, og det sættes i udsigt at: Offentlige service vi kan forvente af i morgen er ikke nødvendigvis den samme som vi kender i dag. For når den offentlige service bliver digitaliseret skabes en ny relation mellem borgere og den offentlige sektor. Morgendagens kommune lægger særlig vægt på at være åben døgnet rundt via nettet, og være en del af en sammenhængende offentlig sektor. Store og små forandringer Hvidovre Kommune talte i 2010 antallet af indkomne og udgående kontakter til borgerne. Der er store variationer mellem forvaltningerne, og figuren neden for er derfor kun til illustration af tendenser. Søjlen til venstre i figur 2 illustrerer fordelingen mellem kanal-henvendelse i 2010; set på tværs af forvaltninger. De to andre søjler skitserer et bud på et udviklingsforløb, hvis vi ønsker at leve op til målsætningen om 50 % digitale henvendelser i 2015 (50 % digital regnes ved at lægge selvbetjening og s sammen). Der er vigtigt at slå fast, at allerede i dag er nogle kommunikationslinjer og processer i Hvidovre Kommune langt mere digitale end 50 %. I pladsanvisningen foregik 84 % af henvendelserne i 2010 via selvbetjening. Dette flotte tal var muligt, fordi vi har et godt selvbetjeningssystem til området, og fordi vi har sat politisk og administrativt fokus på projektet med at digitaliser pladsanvisningen. Andre kommuner har andre fyrtårns projekter og dem skal vi lære af. Andre serviceområder kan ikke på nuværende tidspunkt opnå en sådan grad af digitalisering, fordi enten lovgivning, kompleksitet eller borgernes udgangspunkt gør andre kommunikationslinjer mere oplagte. Figur 2: Kanalfordeling 2010, 2012 og 2015 på vej mod 50% digital % 5 % 10 % 5 % 11 % 45 % 55 % 50 % 5 % 10 % 45 % 17 % 20 % 7 % Breve Personlig Telefonisk Selvbetjening 12

14 Det er værd at bemærke i forhold til figur 2: At vi først i 2015 regner med at reducere i mulighederne for at borgeren kan få personlig betjening og kun hvis der er etableret gode digitale alternativer. At telefonisk betjening fortsat i 2015 er en væsentlig del af kommunens kanalprofil. At vi ønsker at reducere antallet af s og helt eliminere de papirbaserede henvendelser i 2015, fordi disse er de dyreste kanaler. Hvad med borgerne? Internet analysevirksomheden Dwaft A/S udgav i efteråret 2010 en rapport om kommunernes udnyttelse af web-mediet. Små borgere, heraf 97 fra Hvidovre, har svaret på hvordan de ønsker at kontakte kommunen ved forskellige opgavetyper. Undersøgelsen viser, at der hvor kontakten er simpel, og borgerne har tillid til at systemet virker (for eksempel flytning og lægeskift, se figur 3), så er der et stort ønske om at kontakten til kommunen sker via Internettet. Der hvor kontakten handler om noget vi har tættere på kroppen (for eksempel vores barns skolegang eller anmeldelser) så vil vi gerne tale med en medarbejder: Enten i telefonen eller ved personlig kontakt. Figur 3: Hvilke kanaler foretrækker borgeren på forskellige services? Melde flytning Bestille sygesikringskort Skifte læge Ændre skatteforhold Registrere et køretøj Ansøge om folkepension Ansøge om pensionstillæg Det digitale råd Indskrive le råd dit barn i institution et Indskrive dit barn i skole Internet Telefon Anmelde et tyveri til politiet Kilde: Whitepaper: Kommunal Web Excellence, Dwarf A/S,

15 Bilag Borgerservicepolitik i Hvidovre Kommune Godkendt i Økonomiudvalget Vision Vi vil møde borgerne professionelt i forhold til deres ressourcer og behov. Vi vil være imødekommende og indrette os, så vores borgerservice er fleksibel, tydelig og effektiv. De kommunale virksomheder skal med udgangspunkt i visionen, selv udarbejde plan for implementeringen altså Hvad vil vi?, Hvordan gør vi det? og Sådan realiserer vi det! Professionel Hvad vil vi? Vi vil yde en service, der er faglig kompetent og tilpasset den enkelte borgers situation. Hvordan gør vi det? De enkelte afdelinger følger med udviklingen indenfor for deres fagområder. Vi vil uddanne og træne personalet, så vi styrker fagligheden. Sådan realiserer vi det! Sikres bl.a. ved at medarbejderne abonnerer på nyheder fra lovinformation, m.v. at medarbejderne får mulighed for faglig sparring. Med udgangspunkt i mus-samtalerne indarbejdes kompetenceudviklingsplaner. Imødekommende Hvad vil vi? Vi vil møde borgeren med respekt og venlighed. Hvordan gør vi det? Vi er lydhøre overfor borgernes ønsker indenfor rammerne. Vi betragter borgere som ligeværdige og lige vigtige, men de skal behandles ud fra netop deres livssituation og personlighed. Sådan realiserer vi det! Hver forvaltning laver specifik guide-line for serviceniveauet, som er afpasset opgaven. Det fysiske rum indrettes, så borgerne føler sig velkomne. Personalet skal have fokus på at optræde med professionel, venlig og positiv udstråling. 14

16 Fleksibel Hvad vil vi? Vi er omstillingsparate og planlægger vore arbejdsopgaver med borgeren i centrum. Hvordan gør vi det? Inden for de politisk afstukne rammer tilpasser vi løbende vores opgaveløsning til borgernes behov. Sådan realiserer vi det! Ved hjælp af brugerundersøgelser vil vi måle borgernes tilfredshed med det eksisterende og løbende tilpasse arbejdsopgaver og rutiner. Borgernes valg af henvendelseskanal undersøges og eventuelle justeringer foretages løbende. Tydelig Hvad vil vi? Vi vil gøre det tydeligt hvilke kriterier, der er for at modtage de forskellige kommunale ydelser og tilbud. Hvordan gør vi det? Vi vil udarbejde vejledninger og anden information målrettet mod borgerne og derved synliggøre hvilket ydelser, vi leverer (det skal være synligt for borgeren, hvad de kan forvente). Sådan realiserer vi det! I samarbejde med Infoplus udarbejdes kommunikationsplaner for hensigtsmæssig og målrettet kommunikation. Vejledning og anden information produceres. Effektiv Hvad vil vi? Borgerne skal henvises korrekt og skal som udgangspunkt kun henvende sig et sted. Flere borgere skal anvende selvbetjeningsløsninger, så vi kan frigøre ressourcer til dem, der har særlige behov. Hvad vil vi? Vi vil tilrettelægge vores arbejdsopgaver med henblik på at samle de typer af ekspeditioner, som er hurtige at løse, og lade dem blive løst i front. Vi vil undersøge, om der i nogen afdelinger er behov for at indføre fast telefontid. Stille krav til at de borgere der kan betjene sig selv på nettet, selv skal! Sådan realiserer vi det! I samarbejde med forvaltningerne, skal der foretages en analyse af hvilke opgaver der kan ligge i front hvad angår telefoniske henvendelser og personlig betjening. Indkøb af elektronisk værktøj til generalister til personlig og telefonisk betjening. Effektiv skiltning. Med udgangspunkt i kanalanalysen vurderes, hvor åbningstiden for personlig betjening kan reguleres. Det undersøges, hvordan biblioteket kan bidrage ved lørdagsbetjening. 15

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice

Politik for mødet mellem borger og kommune borgerservice Indhold Introduktion... 3 Visioner... 4 Skanderborg Kommunes borgerservice kendetegnes ved... 5 Åbenhed i borgerservice... 6 En borgerservice præget af mod og handlekraft... 7 Borgerservice fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET

DIGITALISERINGENS BLINDE PLET DIGITALISERINGENS BLINDE PLET / Resultater fra borgerundersøgelse og medarbejderundersøgelse januar 2016 / 10 pejlemærker for digitalisering med borgeren i centrum Sæt borgeren først / Tag hånd om borgerens

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere