Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til arbejdet med dataopsamling...3"

Transkript

1

2 Indhold Introduktion til arbejdet med dataopsamling Kommentarer til øvelserne Øvelserne 11. Alfapartikler Baggrundsstrålingens variation Induktion Vekselspændingskurven Effektiv- og maksimalspænding Neutralisering A og B Svingningstiden for et fjederpendul Fra is til vanddamp Fra is til vanddamp, Xplorer Solcreme og UVA-stråler Teoriopgave med solfaktor Elektromagnetens styrke A, B og C Støjmålinger A og B Hæfter er udarbejdet af lærebogsforfatter Anette Sønderup Varenr ISBN nr Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette hæfte eller dele af det er ikke tilladt efter gældende lov om ophavsret.

3 Introduktion til arbejdet med dataopsamling Som lærer behøver man ikke være nervøs for at gå i gang med dataopsamling i PasPort, selvom man ikke har kendskab til programmet DataStudio og sensorerne. Det er tanken, at eleverne kan arbejde direkte ud fra forsøgsvejledningerne uden yderligere introduktion fra læreren. Det er blot at tage fat på dataopsamling som et spændende supplement til undervisningen. Øvelserne i hæftet er skrevet til eleverne i fysik/kemi i klasse; men de kan også benyttes af en eller flere lærere som selvintroduktion til dataopsamling med PasPort. Arbejdet med øvelserne kræver, at skolen har de pågældende sensorer samt programmet DataStudio installeret på en computer. I øvelserne benyttes USB-link; men man kan i stedet anvende Xplorer (se øvelse 9) eller Xplorer GLX, som bindeled mellem sensorer og computer. I øvelserne 2, 4 og 5, hvor der anvendes henholdsvis søjlediagram og oscilloskop, er det nødvendigt med en licensversion af DataStudio. De øvrige øvelser kan benyttes sammen med den gratis liteversion af programmet. I valget af øvelser er der lagt vægt på, at et bredt udsnit af faciliteterne i programmet DataStudio kommer i brug. Det har endvidere været et ønske at vise, at dataopsamling byder på nye muligheder i undervisningen. Målinger af UVA-stråler, undersøgelse af db-skalaens opbygning og måling af induktionsspænding er valgt ud fra dette kriterium. Filer med måleindstillinger De fleste øvelser har et afsnit, der hedder måleindstillinger. I disse afsnit er der en beskrivelse af, hvordan måleindstillingerne bag forsøget udføres. I stedet for selv at udarbejde måleindstillingerne ud fra forsøgsbeskrivelsen kan man downloade dem fra vores hjemmeside 1. Alfapartikler.ds 2. Baggrundsstråling.ds 3. Induktion.ds 4. Vekselspænding.ds 5. Effektiv, maksimal.ds 6. Neutralisering.ds 7. Fjederpendul.ds 8. Fra is til vanddamp.ds 10. Solcreme.ds 11. Elektromagneter.ds 12. Støj.ds Øvrige materialer til PasPort dataopsamling Der er et tilsvarende hæfte til Xplorer GLX med øvelser både til natur/teknik og fysik. På vores hjemmeside kan man downloade elektroniske arbejdsbøger, de indeholder såvel forsøgsbeskrivelse som opsætning. Eleverne kan skrive deres svar direkte i den elektroniske arbejdsbog. Til nogle af arbejdsbøgerne findes også en lærerversion. Brug af arbejdsbøger kræver fuld version af DataStudio. Frederiksens arbejdsbøger til PasPort sensorer i programmet DataStudio. Til hver enkelt sensor er der en vejledning, og for mange sensorer er der også i denne vejledning eksempler på forsøg. Mange af vejledningerne findes på dansk, hvis du modtaget en engelsk version, kan du sikkert hente den danske version fra vores hjemmeside. Download opdateringer af DataStudio Man kan downloade programmet DataStudio og opdateringer på Pasco s hjemmeside Det er en god idé at installere den nyeste version, da den også genkender de nyeste sensorer. Side 3

4 Kommentarer til øvelserne Øvelserne er udvalgt, så de illustrerer forskellige muligheder for at anvende dataopsamling i fysik/kemiundervisningen i grundskolen, samtidig giver de et varieret indtryk af nogle af de forskellige faciliteter i programmet DataStudio. De fleste øvelser er meget lettilgængelige; men Neutralisering og Elektromagneters styrke B og C er vanskeligere og benytter mere avancerede faciliteter. Oscilloskopet anvendes i øvelserne Vekselspændingskurven og Effektiv- og maksimalspænding. 1. Alfapartikler Her anvender vi den traditionelle målemetode ved at måle aktiviteten i 5 x 10 s og finde gennemsnittet. Måleindstillingen kan også benyttes i forbindelse med målinger på andre kilder. Lyden kan ikke fjernes fra GM-sensoren. 2. Baggrundsstrålingens variation Histogrammet viser variationen i baggrundsstrålingen. Baggrundsstrålingen er ikke et fast tal; men der er store statistiske variationer. resultaterne blive så gode, at det tydeligt fremgår, at en spole med vindinger giver en spændingsforskel, der er 8 gange så stor som spolen med 200 vindinger. 4. Vekselspændingskurven I øvelsen anvendes DataStudios oscilloskop til at vise vekselspændingskurven. Det er let at anvende oscilloskopet. Man skal blot være opmærksom på, at strøm/spændingssensoren maks. kan tåle +/- 10 volt. Forsøget fungerer fint som elevforsøg med 4-5 elever i hver gruppe. 5. Effektiv- og maksimalspænding Med 2 strøm/spændingssensorer vises effektivog maksimalspænding i oscilloskopet. Der er også mulighed for at arbejde med trefaset vekselspænding efter samme fremgangsmåde, det kræver dog én af følgende 4 muligheder er til rådighed: 3 USB-indgange på computeren, en USB-HUB, GLX-Xplorer eller et Power Link. 6. Neutralisering A og B Forsøget er tidskrævende og kræver stor omhyggelighed af eleverne, til gengæld opnås meget fine resultater. Det kan gennemføres som fællesforsøg eller af en mindre gruppe elever. Forsøget kunne udvides til at omfatte målingerne på de radioaktive kilder. De udsender ikke den samme mængde ioniserende stråling hele tiden. Atomkernerne henfalder som følge af spontane processer. 3. Induktion Forsøget er en variant af det traditionelle forsøg, hvor der undersøges hvilke faktorer, der afgør induktionsspændingens størrelse. Forsøget er let at udføre og gennemskue for eleverne. - De arbejder med spænding i stedet for strømstyrke. - De kan måle selv meget små værdier nøjagtigt. - De kan let se, at induktionsspænding er vekselspænding. Hvis eleverne finder en god og ensartet metode til at bevæge magneten i spolen, kan Eksempel på graf over neutralisering af HCl med NaOH. 7. Svingningstiden for et fjederpendul Bevægelsessensoren er opbygget som et ekkolod. I sensoren er placeret en transducer, der både kan fungere som sender og modtager af ultralyd. Når transduceren sender ultralyd hen mod en genstand, reflekteres lyden. Det giver oplysninger om afstanden til en given genstand på et bestemt tidspunkt. Side 4

5 Det er enkelt og let at udføre forsøget, og det giver meget præcise resultater. Ved bestemmelse af snorpendulets svingningstid skal amplituden være forholdsvis lille, så pendulet ikke kommer udenfor transducerens rækkevidde. 8. og 9. Fra is til vanddamp Her er 2 forskellige udgaver af det samme forsøg Fra is til vanddamp. I det første forsøg tilsluttes temperatursensoren til computeren via USB-linket. I det andet forsøg sker dataopsamlingen med dataloggeren, Xplorer. Det foregår uafhængigt af computeren. Efterfølgende overføres dataene til DataStudio på computeren, hvor selve databehandlingen finder sted. Begge forsøgene er enkle og lette at udføre også for eleverne. af UVA-stråler gennem et døgn eller variationer i løbet af et år. Det kan være vanskeligt at opnå valide resultater, da det er svært at smøre lige meget solcreme på alle glaspladerne. Undgå at smøre for meget creme på, da alle solfaktorerne så vil stoppe UVA-strålerne lige godt. 12. Elektromagneters styrke A, B og C Øvelsen har 2 trin med forskellige sværhedsgrader. 1. trin er Elektromagneters styrke A, som er tiltænkt alle klassens elever. Klassen har måske fundet frem til, at en spole med mange vindinger og en stor strøm giver en stærk elektromagnet, som kan tiltrække mange søm. Her kan det klassiske forsøg udbygges, da de direkte kan aflæse magnetfeltets styrke af de forskellige elektromagneter. 2. trin Elektromagneters styrke B og C er en mere kompliceret udgave, som giver mulighed for at komme mere i dybden med teorien. En mindre del af klassens elever kan arbejde videre med forsøgsresultaterne fra trin 1. De benytter lineær tilpasning til at eftervise den lineære sammenhæng mellem den totale strøm rundt om jernkernen og magnetfeltets størrelse. Trin 2 er ret kompliceret for mange elever i grundskolen, det kræver god indsigt i såvel matematik som fysik. Eksempel på graf over Fra is til vanddamp. Måleindstillingerne vil med få ændringer kunne benyttes i mange andre øvelser med temperaturmålinger. 10. Solcreme og UVA-stråler De fleste elever synes det er et spændende område, da de har meget forhåndsviden fra fx: solarier, solvarsler, UV-indeks, kræftrisiko. 13. Støjmålinger A og B Allerede i 7. klasse vil det være muligt at arbejde med støjmålingerne. Hvis man tager udgangspunkt i elevernes brug af diverse musikafspillere og forsøger at inddrage teori omkring sammenhæng mellem støjniveau og risiko for høreskader, er det et område, som umiddelbart har elevernes interesse. Øvelsen er let at udføre. Man kan udbygge arbejdet med UV-indeks og solvarsler fra DMI s internetadresse. Man kan også undersøge variationen i solens udsendelse Side 5

6 1. Alfapartikler Du skal undersøge alfapartiklers evne til at trænge gennem forskellige materialer. Alfakilde USB-link GM-sensor og digitaladapter Stativ Papir Aluminium 0,5 mm Tip til at slette kørsler Du kan slette en kørsel ved: - at trykke på: efterfulgt af Delete. - at trykke ALT +. Her slettes den seneste kørsel. Målinger på alfakilden Anbring GM-sensoren ca. 0,5 cm fra alfakilden. Placer de forskellige stopmaterialer mellem alfakilden og GM-sensoren. Mål aktiviteten hver gang ved at trykke på: NB! Hvis forsøget med alfakilden skal give gode resultater, skal du fjerne beskyttelseshætten på GM-sensoren. Men spørg din lærer først, da GM-sensoren nu er meget sårbar. Konklusion Noter dine resultater i skemaet. Tilslut GM-sensoren til USB-linket via den digitale adapter. Måleindstillinger: Klik på: Pulstælling. Vælg Opsætning efterfulgt af fanebladet Konstanter. Sæt tidsintervallet til 10 s. Klik på: Måleindstillinger efterfulgt af Automatisk stop, sæt denne til 51 s. Dobbeltklik på: Pulstal i venstre hjørne under Data. Vinduet Dataegenskaber dukker op. Vælg fanebladet Numerisk, og fjern decimalerne ved tiden og pulstallet. I tabelvinduet trykkes på, så gennemsnittet vises. Nu måler du aktiviteten i 5 x 10 s og finder gennemsnittet. Baggrundsstråling Mål baggrundsstrålingen i 5 x 10 s og aflæs gennemsnittet i tabellen. Baggrundsstrålingen blev: Uden afskærmning Papir 1 lag Papir 2 lag Aluminium 0,5 mm tyk Gennemsnit Gennemsnit minus baggrundsstråling Hvad skal der til for at stoppe alfapartikler? Prøv også med bly. Sæt hætten på og gentag forsøget med beta- og gammakilden. Side 6

7 2. Baggrundsstrålingens variation Du skal undersøge, hvordan baggrundsstrålingen varierer gennem mange målinger. GM-sensor og digitaladapter USB-link Stubformet fod Tip til at tilpasse akserne Du kan tilpasse akserne i søjlediagrammet ved: - at sætte pilen over et af tallene på en af akserne og trække enten til venstre/højre eller op/ned. - at trykke på: Tip til histogrammet Et histogram viser, hvor mange gange de forskellige pulstal fremkommer i løbet af 10 s. Nedenfor kan du fx se, at pulstallet 5 fremkommer 5 gange. Tilslut GM-sensoren til USB-linket via den digitale adapter. Måleindstillinger: Klik på: Pulstælling. Vælg Opsætning efterfulgt af fanebladet Konstanter. Sæt tidsintervallet til 10 s. Klik på Måleindstillinger efterfulgt af Automatisk stop, sæt denne til s. Luk tabelvinduet og vælg Søjlediagram ved at dobbeltklikke på: Dobbeltklik på selve diagrammet, så Indstillinger for søjlediagram dukker op. Vælg fanebladet Søjler og sæt søjlebredden til 1. Tryk OK. Nu måler du aktiviteten i intervaller af 10 sekunder gennem 1 time og tegner et histogram over målingerne. Histogram over baggrundsstrålingen Sæt GM-sensoren i stativet og begynd målingerne ved at trykke på: Konklusion Tryk på: ikonet i søjlediagrammet for at aflæse: minimum, maksimum og typetallet. Minimum: Maksimum: Typetallet: Hvad viser histogrammet om baggrundsstrålingen? Hvorfor er baggrundsstrålingen ikke konstant? Side 7

8 3. Induktion Du skal undersøge, hvordan du frembringer den størst mulige induktionsspænding. Strøm/spændingssensor USB-link Spoler: 200, 400 og vindinger 2 stangmagneter Tape Vindingstallet og induktionsspændingen Bevæg magneten med samme hastighed i de 3 spoler. Aflæs hver gang den maksimale spænding og noter den i skemaet. Spolens vindingstal Spænding Magnetens hastighed og induktionsspændingen Bevæg magneten med forskellige hastigheder i en spole med 400 vindinger. Aflæs den maksimale spænding og noter i skemaet. Bevægelse af magneten Langsom Middel Hurtig Spænding Tilslut spændingssensoren til USB-linket. Måleindstillinger: Luk ciffervinduet og klik på Opsætning. Fjern fluebenet ved Strøm. Sæt herefter Målehastighed til 200 Hz. Klik på Måleindstillinger efterfulgt af Automatisk stop, sæt denne til 12 s. Dobbeltklik på Graf, og grafvinduet dukker op. Maksimer grafvinduet. Dobbeltklik i grafvinduet, og vælg fanebladet Akseindstillinger. Ved y-aksen sættes minimum til -1,2 V og maksimum til 1,2 V. Nu måler du spændingsforskellen over spolen i 12 s og ser resultatet i grafvinduet. Tip til at slette seneste kørsel Du kan slette seneste kørsel ved: at trykke ALT +. Bestemmelse af induktionsspændingen Begynd målingerne ved at trykke på:, efter 12 s stopper dataindsamlingen automatisk. Magnetens styrke og induktionsspændingen Benyt henholdsvis 1 og 2 magneter i spolen med 400 vindinger. Aflæs den maksimale spænding og noter i skemaet. Magnets styrke 1 magnet 2 magneter Hvad viser dit forsøg om induktionsspændingen? Spænding Hvordan skaber du den størst mulige induktionsspænding? Hvor stor en induktionsspænding kan du opnå? Side 8

9 4. Vekselspændingskurven Du skal undersøge vekselspændingskurven på oscilloskopet. Strøm/spændingssensor USB-link Strømforsyning Tip til aflæsning i oscilloskopet Tryk først på: for at fastlåse billedet. Aktiver herefter: i oscilloskopets øverste venstre hjørne, så det er muligt at aflæse. Tip til justering af y-aksen I oscilloskopets højre hjørne kan y-aksens spændingsskala ændres ved at klikke på henholdsvis den opadgående eller nedadgående pil under: Tip til justering af x-aksen Nederst i oscilloskopet kan x-aksens tidsskala ændres ved at trykke på henholdsvis pilen til venstre eller højre under: Tilslut spændingssensoren til USB-linket. Måleindstillinger Luk Cifferviduet og klik på Opsætning. Fjern fluebenet ved Strøm. Dobbeltklik på Oscilloskop. Oscilloskopet dukker op. Analyse af vekselspændingskurven Aflæs den maksimale spænding: Udregn den effektive spænding ud fra: U eff = U max 2 Hvor lang tid strækker en periode sig over? Udregn frekvensen ud fra f = T 1 = Oscilloskopet i PasPort. Vekselspændingskurven på oscilloskopet Sæt spændingssensoren til strømforsyningens vekselspændingsdel. Sæt fx spændingen på 4 V og tryk på: OBS! Spændingssensoren kan maks. tåle 10 volt. Side 9

10 5. Effektiv- og maksimalspænding Du skal undersøge den effektive og maksimale spænding med oscilloskopet. 2 strøm/spændingssensorer 2 USB-link Strømforsyning 2 lampefatninger 2 pærer 6V, 1A Ledninger Oscilloskopet er klar til at vise de 2 målinger. Graferne på oscilloskopet Begynd målingerne ved at trykke på:. Effektiv- og maksimalspænding En vekselspænding varierer hele tiden mellem nul og +/- maksimalværdien. Et oscilloskop viser, hvordan vekselspændingen varierer over tid, mens et voltmeter viser den effektive værdi af en vekselspænding. Forsøgsopstilling Byg de 2 kredse og indstil strømforsyningen på henholdsvis 6 volt vekselspænding og 6 volt jævnspænding. Tjek evt. spændingsforskellen med et voltmeter. Tilslut de 2 sensorer til hver sit USB-link og forbind dem som vist på fotoet. Måleindstillinger Luk Cifferviduet og klik på Opsætning. Fjern fluebenet ved Strøm på begge sensorer. Luk opsætningsvinduet igen. Dobbeltklik på Oscilloskop og vælg Spænding (V) som datakilde. Træk: fra venstre hjørne ind over oscilloskopet. Nu viser oscilloskopet spændingen for begge sensorer. OBS! Spændingssensoren kan maks. tåle 10 volt. Vekselspændingens effektive værdi, svarer til en jævnspænding, der giver den samme effekt. To pærer tilsluttet henholdsvis en vekselspænding på 6 volt og en jævnspænding på 6 volt vil lyse med samme styrke. Sammenhæng mellem effektiv- og maksimal spænding Der er følgende sammenhæng mellem den effektive spænding, U eff, og den maksimale spænding, U maks U maks = U eff 2 = U eff 1,4142 Aflæs de 2 spændinger i oscilloskop og undersøg forholdet mellem den maksimale og den effektive spænding. Hvad fandt du frem til? Tip til aflæsning i oscilloskopet Tryk først på: for at fastlåse billedet. Aktiver herefter: i oscilloskopets øverste venstre hjørne, så det er muligt at aflæse. Side 10

11 6. Neutralisering Du skal neutralisere en syre med en base og undersøge, hvordan ph-værdien ændrer sig. ph-sensor Demineraliseret vand 2 bægerglas, 250 ml USB-link Saltsyre, HCl, 1M Natriumhydroxid, NaOH, 1 M Burette eller dråbepipette Evt. magnetomrører Sikkerhedsbriller Elektrodeholder Tip til måling af ph-værdi Du skal sørge for, at væskerne bliver blandet godt. Du kan enten bruge en magnetomrører eller bevæge glasset i cirkulerende bevægelser, hver gang du tilsætter noget base. Luk opsætningsvinduet og vælg tabelvinduet ved at dobbeltklikke på:. Vælg nu ph som datakilde. Træk: ind over tabellen, så den får to kolonner. Tilslut ph-sensoren til USB-linket. Måleindstillinger: Programmet registrerer kun dataene, når du aktivt beder om det. Luk ciffervinduet og vælg Opsætninger efterfulgt af Måleindstillinger. Sæt flueben ved Behold kun dataværdier ved kommando og skriv som vist ved Navn: og Enheder. Tryk til slut på OK. OBS! De nederste 2 cm af ph-elektroden skal være i kontakt med syren under målingerne. Neutraliseringen Hæld ca. 60 ml saltsyre op i et 250 ml bægerglas. Registrer den første ph-værdi, inden du begynder med at dryppe natriumhydroxid ned i Side 11

12 6. Neutralisering fortsat syren. Sæt ph-elektroden ned i syren og lad phværdien stabilisere sig. Tryk på: indtast 0 ved Tilsat mængde NaOH. og Dryp langsomt natriumhydroxid ned i saltsyren. Hver gang ph-værdien stiger med ca. 0,3 enheder, trykker du på:. Skriv nu hvor mange ml natriumhydroxid der i alt er dryppet ned i syren. Når ph-værdien er omkring 2,5, skal du registrere ph-værdien for hver halve ml base, du tilsætter. Fortsæt målingerne indtil ph-værdien forbliver konstant gennem flere målinger. Tryk nu på: for at stoppe forsøget. Neutraliseringskurven Åben grafvinduet ved at dobbeltklikke på ikonet:. Vælg ph som datakilde. Træk: ind over Tid(s) på x-aksen, så der fremkommer en stiplet ramme rundt om aksen. I grafvinduet ser du nu ph-værdien som funktion af tilsat mængde NaOH. Beskriv ændringen i væskens ph-værdi, der hvor kurven stiger voldsomt? _ Hvilke ioner er der i saltsyre? Hvilke ioner er der i natriumhydroxid? Hvordan er forholdet mellem koncentrationen af H + -ioner og OH - -ioner, der hvor kurven stiger voldsomt? Hvorfor kan saltsyre og natriumhydroxid neutralisere hinanden? Inddampning Undersøg hvilken stof, der er dannet ved neutraliseringen. Bunsenbrænder Tændstikker Stativ med keramisk net Porcelænsskål Sikkerhedsbriller Inddamp en lille del af væsken fra neutraliseringsforsøget. Hvilket stof er tilbage i skålen Konklusion Beskriv kurven: Skriv reaktionsligningen op. Benyt evt. ioner. Side 12

13 7. Svingningstid for et fjederpendul Du skal undersøge, hvad der bestemmer svingningstiden for et fjederpendul. Bevægelsessensor USB-link Forskellige fjedre Slidslodder med holder Stativ Fjederpendulet Hæng loddet op i fjederen og sørg for at afstanden til bevægelsessensoren er mindst 20 cm, når loddet er i hvile. Bestemmelse af svingningstiden Sæt loddet i rolig bevægelse og tryk på: for at begynde målingerne. Efter 8 s stopper målingerne. Hvad aflæser vi op ad y-aksen? Hvad aflæser vi hen ad x-aksen? Hvorfor kan vi bestemme svingsningstiden ved at finde afstanden mellem to bølgetoppe eller to bølgedale? Tilslut Bevægelsessensoren til USB-linket og vælg bilen øverst på bevægelsessensoren. Måleindstillinger: Grafvinduet dukker automatisk op, når bevægelsessensoren tilsluttes USB-linket. Vælg Opsætning og sæt målehastigheden til 20 Hz. Vælg dernæst fanebladet Måleindstillinger efterfulgt af Automatisk stop, sæt tiden til 8 s. Luk opsætningsvinduet og gå tilbage til grafen. Du måler afstanden til loddet i 8 s og tegner en kurve over den. Ud fra kurven kan du bestemme loddets svingningstid. Tip til aflæsning af svingningstiden Du kan bestemme tidsforskellen mellem to bølgetoppe ved at trykke: og placer det i en bølgetop. Anbring Pilen ved et af trådkorsets hjørner. Nu fremkommer der en hånd med en lille trekant. Træk hånden hen til næste bølgetop og aflæs svingningstiden. Her aflæses svingningstiden til 1,05 s. Hvad blev svingningstiden for dit fjederpendul? Side 13

14 8. Fra is til vanddamp USB-link Du skal undersøge, hvordan temperaturen ændrer sig, når is opvarmes til kogepunktet. Temperatursensor USB-link Isterninger Stativ med keramisk net Tændstikker Bunsenbrænder Bægerglas 250 ml Elektrodeholder Tænd for bunsenbrænderen og tryk på: for at begynde målingerne. Tip til at tilpasse akserne Du kan tilpasse akserne i målingerne ved: - at sætte pilen over et af tallene på en af akserne og trække enten til venstre/højre eller op/ned. - at trykke på: Fortsæt målingerne indtil vandet har kogt et par minutter. Tryk nu på: målingerne. for at stoppe Tip til at skrive på grafen Du kan skrive relevante ting på grafen ved: - at trykke på: og efterfølgende klikke i grafvinduet. Skriv fx Smeltepunkt og Kogepunkt på kurven. Konklusion Hvor lang tid er isen om at smelte? Hvad sker der med temperaturen, mens isen smelter? Tilslut temperatursensoren til USB-linket. Måleindstillinger: Vælg Opsætning. Sæt målehastigheden til 15 s. Hvad bruges energien til, når isen smelter? Hvad sker der med temperaturen, når isen er smeltet? Nu måler du temperaturen hvert 15. s og tegner en graf over målingerne. Opvarm isen Byg forsøgsopstillingen og hæld isen ned i bægerglasset. Det er bedst, hvis du anbringer temperatursensorens føler midt i isen i bægerglasset og undgår, at føleren rører glassets bund. Ved hvilken temperatur koger vandet? Hvad bruges energien til, når vandet koger? Side 14

15 9. Fra is til vanddamp - Xplorer Du skal undersøge, hvordan temperaturen ændrer sig, når is opvarmes til kogepunktet. Tilslut Xplorer til en af computerens USBindgange. Følgende vindue dukker op på skærmen. Temperatursensor Xplorer Isterninger Stativ med keramisk net Tændstikker Bunsenbrænder Bægerglas 250 ml Elektrodeholder Slet fluebenet ved Fjern data fra Xplorer og tryk på Hent nu. Alle dine målinger vises nu i en graf. Tip til at skrive på grafen Du kan skrive relevante ting på grafen ved: - at trykke på: og efterfølgende klikke i grafvinduet. Skriv fx Smeltepunkt og Kogepunkt på kurven. Tilslut temperatursensoren til Xplorer. Måleindstillinger: Når temperatursensoren tilsluttes Xplorer, sættes målehastigheden automatisk til 15 s. Opvarm isen Byg forsøgsopstillingen og hæld isen ned i bægerglasset. Det er bedst, hvis du anbringer temperatursensorens føler midt i isen i bægerglasset og undgår, at føleren rører glassets bund. Tænd for bunsenbrænderen og tryk på: på Xplorer for at begynde målingerne. Fortsæt målingerne indtil vandet har kogt et par minutter. Tryk nu på: for at stoppe målingerne. Konklusion Hvor lang tid er isen om at smelte? Hvad sker der med temperaturen, mens isen smelter? Hvad bruges energien til, når isen smelter? Hvad sker der med temperaturen, når isen er smeltet? Ved hvilken temperatur koger vandet? Hvad bruges energien til, når vandet koger? Side 15

16 10. Solcremen og UVA-stråler Du skal undersøge effektiviteten af forskellige typer solcreme. UVA-sensor USB-link 4 glasplader 7 x 7 cm Ny solcreme faktor: 6, 8, 15 og 30 Stativ med klo Køkkenrulle UVA-lampe eller solen Målinger med UVA-lampen som kilde UVA-strålingen fra en lampe er ikke konstant. Intensiteten svinger med en frekvens på 100 Hz. I forsøget måles intensiteten gennem en periode af 25 sekunder, og gennemsnittet findes. Hvis solen er UVA-kilde, er det unødvendigt at finde gennemsnittet. Stop UVA-strålerne Mål først hvor stor en del af UVA-strålingen den rene glasplade lader passere. Hver gang en ny måling skal begynde trykker du på:. Målingen stopper automatisk efter 25 s. Mål herefter, hvor stor en del der passerer, når du har smurt solcreme på pladen. Indsæt resultaterne i skemaet. Tilslut UVA-sensoren til USB-linket. Inden du begynder målingerne, skal du sikre dig, at du har det rigtige filter på UVA-sensoren, se fotoet. Sensoren har forskellige måleområder, du skal vælge det højeste måleområde med solen. Måleindstillinger: Luk grafvinduet og vælg Opsætning. Vælg herefter Måleindstillinger efterfulgt af fanebladet Automatisk stop. Sæt tiden til 25 s. Åben ciffervinduet ved at trykke på:. Lad vinduet vise gennemsnittet ved at trykke på pilen efter: og sæt flueben ved Gennemsnit. Ciffervinduet ser nu ud som vist nedenfor. Det er vigtigt, at du smører lige meget creme på pladerne ved alle målingerne, så overvej nøje hvordan du vil klare det problem. Stopmateriale UVA-intensitet Fald i procent Intet Glasplade Solfaktor Solfaktor Solfaktor Konklusion Overvej hvilken solfaktor du vil købe ud fra dine forsøgsresultater. Begrund dit valg her. Side 16

17 11. Teoriopgave med solfaktorer Beregning af forskellige solfaktorers effekt Der findes en formel til at beregne, hvor mange procent der stoppes af forskellige solfaktorer. % UV der stoppes = / faktor. Kilde: Kræftens Bekæmpelse. Brug formlen til at beregne, hvor mange procent de forskellige solcremer, du anvendte i forsøget stopper UV-strålingen. Stopmateriale Intet Glasplade Solfaktor Solfaktor Solfaktor Fald i procent ved forsøget Fald i procent Beregnet efter formlen Hvordan stemmer dine udregninger med dine forsøgsresultater? Hvad kan være årsagen til eventuelle afvigelser? Du kan også undersøge, om en solcreme kan blive for gammel. Side 17

18 12. Elektromagneters styrke A Du skal undersøge, hvad elektromagnetens styrke afhænger af. Magnetfeltsensor Strøm/spændingssensor 2 USB-link Spoler 200, 400 og vindinger Jernkerne Strømforsyning Ledninger Måleindstillinger: Luk graf- og ciffervinduerne og vælg Opsætning. Ved magnetfeltsensoren vælges måleenheden: mt, milli-tesla, i stedet for den nuværende måleenhed, gauss. Ved strøm/spændingssensoren fjernes fluebenet ved spænding. Vælg fanebladet Måleindstillinger, sæt flueben ved Behold kun dataværdier ved kommando. Luk opsætningsvinduet. Vælg tabelvinduet ved at dobbeltklikke på:. Vælg magnetfelt (mt) som datakilde. Træk: ind over tabellen, så den får to kolonner. Mål elektromagnetens styrke Tag først spolen med 200 vindinger og put jernkernen i. Byg spolen ind i kredsen som vist på fotoet. Husk at forbinde strømsensoren med plus til plus og minus til minus. OBS! Strømsensoren kan maks. tåle 1 Amp. Ved hyletone skru straks ned for spændingen! Begynd målingerne ved at trykke på:. Skru langsomt op for spændingen indtil strømstyrken er 0,1 A. Tjek at den magnetiske feltstyrke giver et positivt tal, hvis ikke så vend spolen. Når alt er klar, trykker du på:. Noter magnetfeltets styrke i skemaet og fortsæt med målingerne. Når du har resultaterne for én spole, trykker du på: for at stoppe målingerne. Undersøg de øvrige spoler på samme måde. Husk ikke at slette nogen af resultaterne. Gem forsøget. Elektromagnetens styrke Strømstyrke vindinger vindinger vindinger 0,1 A mt mt mt 0,2 A mt mt mt 0,4 A mt mt mt Konklusion Hvad afhænger elektromagnets styrke af? Hvordan kan du fremstille en stærk elektromagnet? Målingerne registreres kun, når du aktivt beder om det ved at trykke på:. Side 18

19 12. Elektromagneters styrke B Du skal undersøge, hvad den totale strøm i spolen betyder for elektromagnetens styrke. Den totale strøm gennem en spole Den totale strøm rundt om jernkernen findes som: Spolens vindingstal gange strømmens størrelse. Eks. I en elektromagnet med 5 vindinger og en strøm på 4 A, bliver den totale strøm 4 5 A = 20 A. Du skal bruge måleresultaterne fra Elektromagneters styrke A. Målingerne for spolen med 200 vindinger kunne fx se ud som vist her. I lommeregnervinduet skal du definere din funktion y i feltet Definition. y er den totale strøm og benævnes I tot x skal være den målte strømstyrke, så sæt flueben ved Målt værdi og vælg Strøm (A). For at finde den totale strøm skal x ganges med 200, så skriv: I tot = x * 200 og tryk på:. Magnetfeltets styrke og den totale strøm Opret en graf, hvor datakilden er Magnetfelt (mt) 200 vindinger. Nu vises den magnetiske feltstyrke som funktion af tiden, men det skal være som funktion af antal vindinger. Det ændrer du ved at trække fra øverste venstre hjørne indover Tid(s) på x- aksen, så der fremkommer en stiplet ramme rundt om x-aksen. Tip til at ændre navn på en kørsel Du kan ændre navnet på en kørsel ved: - at klikke 2 gange på kørslen i venstre hjørne: feltet.. Skriv det nye navn i Skift navn på kørsel 1, så den i stedet kommer til at hedde 200 vindinger. Nu ser du magnetfeltets styrke som funktion af den totale strøm. Vælg Lineær tilpasning under Tilpas i grafvinduet. Den totale strøm Vælg ikonet: og lommeregnervinduet dukker op. I tot Side 19

20 12. Elektromagneters styrke C - Lidt matematik Hvordan lyder den generelle ligning for en lineær funktion? Se på din graf og besvar følgende spørgsmål: M(Hældning) svarer til stigningstallet eller hældningskoefficienten a-værdien. Hvilken værdi har hældningskoefficienten: b (Y-skæringspunkt) her er (0,b) skæringen med y-aksen. Hvilken værdi har b: Opstil ligningen for den rette linie: y = x + Find på tilsvarende måde den lineære sammenhæng mellem magnetfeltets styrke og den totale strøm ved spolerne med henholdsvis 400 og vindinger. Den lineære funktion ved 400 vindinger: Den lineære funktion ved vindinger: Sammenlign de tre funktioner. Hvad ser du og hvorfor? Side 20

21 13. Støjmålinger A Du skal undersøge, hvordan db-skalaen er opbygget. Lydsensor USB-link Musikafspiller Optag db(a)-grafer for flere af kammeraternes sædvanlige indstillinger. Lydintensitet og db(c) Opret en tabel ved at dobbeltklikke på:. Vælg db(a) som datakilde. Udvid tabellen til 3 kolonner. Træk: indover tabellen, så den får to kolonner og træk: ind, så tabellen får 3 kolonner. Tilslut lydsensoren til USB-linket. Måleindstillinger: Luk ciffervinduet og vælg grafvinduet. Vælg lydstyrke (dba) som datakilde. Lydsensoren har 3 indstillingsmuligheder. Vælg det højeste måleområde med flyet. Musik på din ipod db(a)-område Find et musiknummer på din afspiller og indstil lydstyrke på det niveau, du plejer. Hold en af hovedtelefonerne helt hen til lydsensorens mikrofon og tryk på: at begynde målingerne. Hvad var den højeste db(a)-værdi: for Hvad var den laveste db(a)-værdi: Indenfor hvilket db(a)-område ligger musikken? Find et par steder i tabellen, hvor der er en forskel på 3 db(c) mellem 2 målinger. Noter tallene i skemaerne og beregn forskellene mellem lydstyrke og lydintensitet. A) Forskel på 3 db(c) Lydstyrke 1. måling 2. måling Forskel db(c) B) Forskel på 3 db(c) Lydstyrke 1. måling 2. måling Forskel db(c) Lydintensitet µw/m 2 Lydintensitet µw/m 2 Hvor mange gange stiger lydintensiteten, når lydstyrken stiger med 3 db(c)? Side 21

Dataopsamling øvelser

Dataopsamling øvelser Dataopsamling øvelser Øvelse 6.1 Tolkning af data 1... 3 Øvelse 6.2 Tolkning af data 2... 3 Øvelse 6.3 Målinger med dataloggere 1... 5 Øvelse 6.4 Målinger med dataloggere 2... 6 Dataopsamling øvelser Side

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk.

Kapitel 1 Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 1-1-kraftvarme Energiforsyningen i Danmark 1.1 Kraftvarmeværket Formål: Du skal forklare de forskellige processer, der sker på et gasfyret kraftvarmeværk. 9 3 8 2 4 Luft 1 Naturgas 7 Havvand Pumpe 6 Skriv

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere

Vi SPARK er. gang i dataopsamling. fokus på læring ikke på teknik. al drig har det været nemmere Vi SPARK er gang i dataopsamling al drig har det været nemmere SPARK taler dansk. Samme brugerflade på logger og computer. Matcher alle skærmstørrelser og opløsninger. Trygt og godt med færdige SPARKlabs.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Fysikforsøg 9.kl. 2008

Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikforsøg 9.kl. 2008 Fysikrapport 1: Fremstilling af elektricitet ved induktion Fysikrapport 2: Vekselstrøm og jævnstrøm Fysikrapport 3: Titrering Fysikrapport 4: Radioaktiv Stråling Fysikrapport 5:

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning

Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Om temperatur, energi, varmefylde, varmekapacitet og nyttevirkning Temperaturskala Gennem næsten 400 år har man fastlagt temperaturskalaen ud fra isens smeltepunkt (=vands frysepunkt) og vands kogepunkt.

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation.

Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Undervisningsforløb om elforsyning og transformation. Forløbet tager udgangspunkt i at eleverne besidder følgende forhåndsviden: el, strøm, spænding, modstand, effekt og elkraftværk. Målgruppe: 9. klasse.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere