Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland. Rapport for Konkurrencenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland. Rapport for Konkurrencenævnet"

Transkript

1 Konkurrencen og Returpantsystemet i Grønland Rapport for Konkurrencenævnet Konkurrencetilsynet, 2012

2 Kolofon Forfattere: Torben Thorø Pedersen og Frederik Harhoff Ansvar: Konkurrencetilsynet Dato: 17. november 2011 Kontakt: Hans Egedes vej 3, 3900 Nuuk, eller Sankt Annæ Plads 13, 2. Sal, 1250 København K, 2

3 Forord De buttede grønlandske ølflasker er indbegrebet af grønlandsk øl. Langs hele Vestgrønlands kyst er de særegne grønlandske flasker den eneste emballage som øl og sodavand sælges i. En ny undersøgelse konkluderer dog, at vi vil få større udvalg af og lavere priser på øl og sodavand, hvis pantsystemet åbnes for dåser og andre flasketyper. Undersøgelsen er lavet for Konkurrencenævnet af konsulentfirmaet Copenhagen Economics. Med den udgår den første reelle kortlægning af konkurrencemæssige gevinster ved at liberalisere det nuværende returpantsystem. Konkurrencenævnet vil med undersøgelsen sikre, at disse gevinster ikke bliver glemt i diskussionen af fordele og ulemper ved det nuværende returpantsystem. Nuværende pantsystem blokerer for gevinster Konkurrence får virksomheder til at kappes om at tilbyde bedre og billigere produkter til forbrugerne. På markedet for øl, sodavand og andre drikkevarer svarer det til, at bryggerier, supermarkeder og importører kappes om at levere et bredt udvalg af drikkevarer til konkurrencedygtige priser. Det er ikke tilfældet i dag. En cocktail af et skrapt pantsystem, et skævt afgiftssystem og tætte bånd mellem branchens aktører har bremset konkurrencen. Essensen i det vestgrønlandske pantproblem er de blot fire godkendte flasketyper. Det er i praksis umuligt at sælge øl og sodavand i Vestgrønland på andre flasker end de fire specielt udvalgte. Af disse fire flasketyper bruges de to endda ikke i nogen andre lande. Det betyder, at en producent skal indrette et specielt produktionssystem målrettet det vestgrønlandske marked, hvis producenten vil sælge sine drikkevarer i Vestgrønland. Dertil kommer, at det er et krav, at alle flasker skal genbruges og genpåfyldes. Det sidste øger især omkostningerne ved import, fordi de tomme flasker dermed i praksis skal samles ind og returneres til oprindelseslandet. De skrappe krav til flaskerne er desværre ikke alene om at skabe problemer. Afgiftssystemet forværrer situationen, fordi importeret øl og sodavand i praksis beskattes højere end øl og sodavand produceret i Grønland. Tætte bånd mellem parterne på markedet forværrer kun situationen, fordi Nuuk Imeq og KNI har haft en gensidig eksklusivaftale om leverance og distribution af øl og sodavand i hele Vestgrønland. Aftalen gør det sværere at konkurrere for både andre producenter og andre distributører, der måtte ønske at producere eller distribuere drikkevarer i Grønland. Et yderligere problem fra samme skuffe er, at Carlsberg og Royal Unibrew i fællesskab ejer Nuuk Imeq. De to 3

4 virksomheder er i andre lande konkurrenter, men i Vestgrønland samarbejder de snarere end at konkurrere. Tilsammen har returpantsystem, afgiftssystem og tætte bånd mellem parterne hidtil reelt forhindret konkurrence til Nuuk Imeq. Ganske vist kan forbrugerne i Vestgrønland købe øl fra Godthåbs Bryghus på flaske. Men salget sker i kraft af en aftale med Nuuk Imeq, hvor Nuuk Imeq køber øllet af Godthåbs Bryghus, tapper det på flasker og dernæst distribuerer det på vilkår og til priser, som Nuuk Imeq bestemmer. I praksis er der derfor ingen konkurrenceeffekt af denne aftale. Endvidere er salget af og konkurrence fra andre mikrobryggerier marginalt. Lavere priser og større udvalg Hvordan kan det være, at en forbruger i Tasiilaq kan købe Heineken øl på dåse, når en forbruger i Nuuk hverken kan købe Heineken eller dåseøl? Forklaringen er, at Østgrønland ikke er omfattet af de samme pantregler, der forhindrer dåser. I praksis er de vestgrønlandske pantproblemer med til at holde konkurrerende mærker som Heineken ude af markedet. Den ny undersøgelse peger på, at en liberalisering vil kunne medføre nogle vigtige fordele for de vestgrønlandske forbrugere. Forbrugerne kan få fordel af et større udvalg af forskellige øl og sodavand i butikkerne, både i form af nye varianter af drikkevarer og andre emballageformer. I dag springer det eksempelvis i øjnene, at de grønlandske forbrugere slet ikke kan købe discountprodukter. I både Færøerne og Danmark sælges lavprisprodukter som Harboe eller COOP. Vestgrønlandske forbrugere kan heller ikke købe hverken dåser, der er lettere og nemmere at håndtere, eller 1,5 liters flasker, der er praktiske, hvis man vil købe større mængder. Det er sandsynligt, at en liberalisering kan åbne for både import af discountprodukter og af andre emballagetyper. Desuden kan en liberalisering sikre adgang til lavere priser. Både faktisk konkurrence og truslen om potentiel konkurrence kan sætte Nuuk Imeqs avancer og effektivitet under pres. Det vil sikre konkurrencedygtige priser. Erfaringerne fra andre lande viser, at introduktion af såvel discountprodukter som større flasker end 0,5 liter kan sikre adgang til billigere øl og sodavand. Åbent system med frit emballagevalg Copenhagen Economics anbefaler ikke én konkret vej til at liberalisere det vestgrønlandske pantsystem. Uanset hvilke nye typer af flasker eller dåser, der tillades, vil en liberalisering koste nogle engangsomkostninger i form af administration og indkøb af nye returautomater. Inspireret af erfaringer fra andre lande, herunder Danmark, giver undersøgelsen 4

5 imidlertid nogle hovedprincipper for, hvordan gevinsterne af konkurrence kan høstes. For det første angives, at frit emballagevalg og konkurrence hænger sammen. Konkurrence kræver et åbent system med adgang til markedet, ens for alle, på lige vilkår. Derudover er det afgørende, at aktørerne selv kan vælge deres foretrukne emballage. Jo større denne frihed er, desto lettere er det at gå ind på markedet, og desto større er sandsynligheden for at høste konkurrencegevinsterne. For det andet slås det fast, at det for konkurrencen er en fordel med ens emballagekrav for alle drikkevarer. Ens emballagekrav vil give den mest lige konkurrence mellem forskellige drikkevarer og dermed det bedste udfald for forbrugerne. Det betyder konkret, at det vestgrønlandske returpantsystem ikke som i dag kun bør omfatte øl og sodavand. Det vil være en fordel, hvis også andre drikkevarer, såsom kakao, cider, kildevand mv., kommer med. Tiden vil vise, om grønlandske forbrugere fremover vil kunne nyde nye drikkevarer i andre flasker eller i dåser. For de grønlandske forbrugeres skyld, håber Konkurrencenævnet, at det bliver tilfældet. God læselyst Carl-Aage Skovaa Formand for Konkurrencenævnet 5

6 Indholdsfortegnelse Indledning og Konklusioner... 7 Den aktuelle Konkurrence Ringe konkurrence Nuuk Imeq dominerer En vis konkurrence fra andre drikkevarer Barrierer for konkurrence Returpantsystemet De vertikale relationer Afgiftssystemet Sammenhæng mellem barrierer Konkurrencemæssige gevinster Vejen til gevinster Fortsat obligatorisk returpantsystem Åbent, fair og gennemsigtigt returpantsystem Prioritering af Grønlands Selvstyres tre forslag Større udvalg Aktørernes vurderinger Erfaringer fra andre steder Lavere prisniveau Dåser og andre flaskestørrelser Mere priskonkurrence Øvrige virkninger Virkninger på miljøet Højere pantsats kan øge returprocent Virkninger på den grønlandske økonomi Omstillingsomkostninger Arbejdspladser Skatteprovenu Bygder... 47

7 Indledning og Konklusioner På det seneste har det vestgrønlandske returflaskesystem for øl og sodavand (kulsyreholdige læskedrikke) været til diskussion flere steder. Blandt andet var systemets fordele og ulemper på dagsordenen i en forespørgselsdebat i Inatsisartut d. 29. april Naalakkersuisut besluttede, at Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø skal foretage en undersøgelse af det vestgrønlandske returflaskesystem. Undersøgelsens formål er at belyse de samfundsmæssige fordele og ulemper samt de miljømæssige konsekvenser ved at liberalisere returpantsystemet, hvorved det ville blive muligt at sælge øl og sodavand i flere forskellige slags emballage end i dag. Desuden skal departementet vurdere, hvordan det fremtidige returflaskesystem konkret skal designes for bedst at høste de mulige gevinster. Formål og afgrænsning Konkurrencetilsynet har bedt Copenhagen Economics undersøge de konkurrencemæssige gevinster af en sådan liberalisering. Konkurrencetilsynet mener, at de samfundsmæssige gevinster kan øges ved at sikre konkurrencen. Konkurrencetilsynet vil med undersøgelsen sikre, at disse gevinster belyses, så de kan indgå i beslutningen om en mulig fremtidig liberalisering. Desuden har Konkurrencetilsynet specifikt bedt os vurdere tre konkrete alternativer til det nuværende returpantsystem. Der er tale om modeller, der tidligere har været drøftet i Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø. Vores informationer om de tre alternativer er yderst sparsomme. Ifølge vores oplysninger er det ene en model, hvor det nuværende system erstattes af et dåsesystem, og hvor engangsflasker af plast og glas ikke bliver tilladt. Det andet er en model, hvor der indføres mulighed for dåser, engangsplastflasker og engangsglasflasker. Det tredje er en zonemodel, hvor der kan være forskellige systemer i forskellige egne af Grønland. I alle tre modeller er det tiltænkt, at engangsemballage der tillades skal genanvendes. Desuden har Konkurrencetilsynet specifikt bedt os vurdere, om der vil være større gevinster, hvis et fremtidigt returpantsystem udvides til også at omfatte andre drikkevarer end øl og sodavand, herunder kakao, cider og flaskevand. Vores undersøgelse for Konkurrencetilsynet er overordnet set baseret på to kilder. For det første har vi til brug i undersøgelsen interviewet en

8 række interessenter i Grønland omkring det grønlandske marked og det grønlandske returpantsystem. Videre har vi interviewet Dansk Retursystem, der driver det danske returpantsystem for engangsemballage, omkring tekniske aspekter vedrørende pant og panthåndtering. Disse interviews har udover konkret viden om det grønlandske marked givet os værdifuld baggrundsviden om udfordringerne ved at forene konkurrencehensynet med hensynet til at skabe et effektivt returpantsystem. Derudover har vi gennemgået erfaringer med returpantsystemer i andre lande og markeder. Denne gennemgang har især givet viden om, hvordan udfordringerne er løst andre steder, og hvordan disse løsninger kan give gevinster i Grønland. Større udvalg og lavere priser Den overordnede konklusion af vores undersøgelse er, at Vestgrønland med det nuværende returpantsystem går glip af en række konkurrencemæssige gevinster. Konsekvenserne mærker de vestgrønlandske forbrugere, når de handler i form af mindre udvalg og høje priser. Fra et konkurrencemæssigt synspunkt er problemet, at det vestgrønlandske returpantsystem afskærmer markedet for konkurrence. De nuværende emballagekrav i Vestgrønland er så specifikke og specielle, at de gør det meget svært at skabe konkurrence på markedet. Dertil kommer et afgiftssystem, der hæmmer import, og nogle konkurrencebegrænsende relationer mellem virksomheder i forskellige led af markedets værdikæde (vertikale strukturer). I praksis har kombinationen af returpantsystemet, afgiftssystemet og de vertikale strukturer gjort det umuligt for konkurrenter at etablere sig på markedet. Først og fremmest skal alle aktører benytte fire specielle typer flasker, der ikke anvendes andre steder, og som derfor er vanskelige at skaffe. Dertil kommer, at flaskerne skal genbruges og genpåfyldes. Dette øger især omkostningerne ved import, fordi kravet om genpåfyldning i praksis betyder, at de tomme flasker må returneres til det land de kom fra. Vores undersøgelse sandsynliggør, at de vestgrønlandske forbrugere vil få flere fordele af en liberalisering af returpantsystemet. Frem for alt vil de højest sandsynligt opleve, at udvalget vokser. Vores undersøgelser viser, at de vestgrønlandske forbrugere i dag har adgang til forholdsvist begrænset udvalg af øl og sodavand. En liberalisering af returpantsystemet kan forventes at give flere forskellige produkter at vælge imellem. Fx er det sandsynligt, at forbrugerne vil kunne få adgang til discountprodukter og helt nye slags øl og sodavand. Desuden vil forbrugerne kunne nyde gavn af nye emballageformer, der passer bedre til 8

9 forskellige brugssituationer. Fx er det bemærkelsesværdigt, at store flasker som 1,5 og 2 liters sodavand ikke markedsføres i Vestgrønland. Returpantsystemets konkurrenceafskærmende virkning er desuden årsag til, at forbrugerne går glip af muligheder for at købe billigere øl og sodavand. Fraværet af konkurrencepres kan øge prisniveauet via højere avancer og lavere effektivitet. Dertil kommer imidlertid, at manglende konkurrence giver et mere begrænset udvalg. I Vestgrønland kommer det konkret til udtryk ved, at hele discountsegmentet er fraværende, og at forbrugerne ikke har mulighed for at købe øl og sodavand på flasker på mere end 0,5 liter. Udover bedre valgmuligheder for forbrugerne giver både discountprodukter og større flasker i andre lande mulighed for besparelser, og disse besparelse er forbrugerne i Vestgrønland afskåret fra. Åbent system med frit emballagevalg I undersøgelsen anviser vi nogle hovedprincipper for en fremtidig liberalisering, der kan høste de potentielle konkurrencemæssige gevinster. Hovedprincipperne er inspireret af EU-kommissionens retningsliner for at forene konkurrence med et effektivt returpantsystem. For det første vil et frit emballagevalg styrke sandsynligheden for konkurrence. EU-kommissionen lægger fx vægt på, at aktørerne skal tilbydes adgang til markedet på gennemsigtige og lige vilkår, men derudover er det afgørende for konkurrencen, at aktørerne har frihed til at vælge deres foretrukne emballage. Jo større denne frihed er, desto lettere er det at gå ind på markedet, og desto større er sandsynligheden for at høste gevinsterne af virksom konkurrence. Dette giver umiddelbart mulighed for en rangordning af de tre konkrete alternativer, som Konkurrencetilsynet har bedt os vurdere, jf. ovenfor. Et returpantsystem med frit valg mellem både dåser, plastflasker og glasflasker er konkurrencemæssigt at foretrække frem for et returpantsystem, der udelukkende giver mulighed for dåser. Rangeringen af zonemodellen vil afhænge af den konkrete udformning i de forskellige zoner, men som udgangspunkt vil en zonemodel være mindre gennemsigtig for aktører og dermed ikke at foretrække ud fra en konkurrencemæssig vurdering. For det andet er det konkurrencemæssigt en fordel, at emballagekravene er ens for så mange drikkevarer som muligt. Ens emballagekrav vil ofte give den mest lige konkurrence mellem forskellige drikkevarer og dermed det bedste udfald for forbrugerne. Konsekvensen heraf er, at det for konkurrencen klart vil være en fordel, hvis det vestgrønlandske returpantsystem udvides til også at omfatte andre drikkevarer end øl og sodavand, herunder kakao, cider, kildevand mv. 9

10 Øvrige virkninger Undersøgelsen af de konkurrencemæssige virkninger har givet anledning til nogle overordnede betragtninger om de miljømæssige og økonomiske virkninger af en liberalisering. Vi understreger, at disse betragtninger er baseret på en overordnet og ikke en konkret konsekvensvurdering. Dette medfører, at konklusionerne skal ses som retningsgivende. Når det kommer til returprocenten vil en liberalisering af det vestgrønlandske returpantsystem formenligt ikke være en ulempe. Isoleret set kan en overgang til engangsemballage (dåser og engangsflasker) give tendens til en lavere returprocent for øl og sodavand. Til gengæld vil returprocenten vokse markant for andre drikkevarer, som i dag slet ikke er omfattet af returpantsystemet. Dertil kommer, at en højere pantsats kan bruges til at sikre en fortsat høj returprocent. Samlet set kan den nuværende returprocent dermed potentielt bevares eller i bedste fald vokse i forbindelse med en liberalisering. En liberalisering af returpantsystemet vil desuden højst sandsynligt ikke skade den grønlandske økonomi betragteligt. Ganske vist kan en liberalisering medføre færre arbejdspladser hos Nuuk Imeq, fordi der bliver færre tomme emballager at håndtere. Til gengæld kan nye mikrobryggerier skabe nye arbejdspladser, ligesom import fra udlandet også kan give arbejdspladser i Grønland. Dertil kommer, at øget import af engangsemballager vil kunne give et voksende skatteprovenu fra emballageafgiften. Der må dog forventes en mærkbar engangsomkostning i form af administration og indkøb af nye returautomater, hvis der indføres et nyt returpantsystem. 10

11 Den aktuelle Konkurrence Det vestgrønlandske returpantsystem gælder øl og kulsyreholdige læskedrikke (herefter kaldet sodavand) i Vestgrønland. Bortset fra fadøl må øl og sodavand i hele Vestgrønland ikke sælges udenom returpantsystemet. 1 Konkurrencetilsynet og Konkurrencenævnet har i sager mod Nuuk Imeq A/S (herefter blot kaldet Nuuk Imeq) fundet, at øl og sodavand udgør separate produktmarkeder, og at Vestgrønland udgør et separat geografisk marked. 2 Afgørelsen er blandt andet begrundet i, at markedsforholdene er specielle, fordi returpantsystemet stiller specielle krav til udbydere af øl og sodavand. Formålet med vores undersøgelse er at vurdere, om en liberalisering af det vestgrønlandske returpantsystem kan forventes at give konkurrencemæssige gevinster, og i givet fald hvordan de vestgrønlandske forbrugere vil mærke disse gevinster. I dette kapitel vurderer vi den aktuelle konkurrencesituation samt hvilke barrierer, der blokerer for konkurrencen. Begge vurderinger er en forudsætning for at kunne vurdere effekten af en ændring i returpantsystemet. Muligheden for gevinster afhænger af den aktuelle konkurrencesituation. Det vestgrønlandske markeds størrelse og geografi skal naturligvis tages i betragtning, men hvis der slet ingen konkurrence er, er muligheden for konkurrencemæssige gevinster større, end hvis den allerede er sund og virksom. Desuden er muligheden for gevinster afhængig af, om andre forhold også blokerer for konkurrencen. Hvis det er tilfældet, kan konkurrencemæssige gevinster bevirke, at der ikke kun ændres i returpantsystemet, men også i andre rammevilkår. Vores undersøgelse viser for det første, at konkurrencen i dag er yderst beskeden. For det andet viser undersøgelsen, at returpantsystemet er med til at blokere for konkurrence, og at manglen på konkurrence også 1 Undtagelsen for fadøl følger af en beslutning fra Landsstyret af 27. juni Med denne beslutning blev der meddelt generel dispensation fra emballagebekendtgørelsens 1, stk. 1, hvorved fustager og postmixanlæg blev undtaget bekendtgørelsens krav til emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke i Vestgrønland. På det seneste er der opstået tvivl om rækkevidden af emballagebekendtgørelsen, når det gælder sodavand. Tvivlen skyldes, at definitionen på kulsyreholdige læskedrikke tilsyneladende ikke er juridisk klar. Det fremgår af et notat, som Direktoratet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har udarbejdet til Konkurrencetilsynet i februar Notatet påpeger bl.a., at energidrikke er at betragte som kulsyreholdige læskedrikke, selvom de ikke har været omfattet af den hidtidige praksis i henhold til emballagebekendtgørelsen. Desuden fremgår det af notatet, at det pga. den uklare definition teoretisk set er tilladt at importere sodavand i dåser til Vestgrønland. I praksis har dette dog endnu ingen betydning haft. 2 Seneste afgørelse er fra 16. februar 2011, jf. Konkurrencetilsynet (2011). 11

12 hænger sammen med dels de vertikale relationer på markedet, 3 dels afgiftssystemet for øl og sodavand. Vores konklusion er, at en ændring af returpantsystemet ikke er nok til at skabe muligheder for konkurrence, men at der også som minimum må ske en ændring i de vertikale strukturer på markedet. Konkurrencetilsynets afgørelse fra den 16. februar 2011 indebærer en konkurrencefremmende ændring af de vertikale strukturer, som træder i kraft d. 1. september Med denne afgørelse er chancen for gevinster af en liberalisering af returpantsystemet vokset markant. Ringe konkurrence Vores kortlægning af den aktuelle konkurrencesituation giver et klart indtryk af mulige konkurrencemæssige gevinster. For både øl og sodavand er der i dag stort set ingen konkurrence i Vestgrønland. Nuuk Imeq dominerer I Vestgrønland er Nuuk Imeq den største leverandør af både øl og sodavand. Virksomheden har siden dens etablering i 1989 haft en markedsandel på 100 procent for salg af øl og sodavand på flaske indenfor returpantsystemet i Vestgrønland. I 2009 udgjorde virksomhedens salg i Vestgrønland ca. 12,4 mio. liter. Salget var omtrent ligeligt fordelt på øl og sodavand. Som følge af blandt andet stigende afgifter og finanskrisen har virksomhedens salg for både øl og sodavand vist en faldende tendens i de senere år, jf. Figur 1 3 Vertikale strukturer er relationer mellem virksomheder i forskellige led af markedets værdikæde, fx mellem producenter og distributører. Vertikale strukturer skal ses i modsætning til horisontale strukturer, der er relationer mellem virksomheder i samme led i værdikæden, fx producenter af samme vare. 4 Jf. Konkurrencetilsynet (2011) 12

13 Figur 1 Nuuk Imeqs salg af øl og sodavand i Vestgrønland, ,8 6,7 6,7 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Mio. Liter 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 6,2 6,2 6, Øl Sodavand Kilde: Konkurrencetilsynet (2011) Nuuk Imeqs markedsandel på 100 procent for øl og sodavand på genbrugsflasker fulgte i en årrække direkte af to forhold. For det første var Nuuk Imeq af Grønlands Selvstyre sikret en formel eneret til at sælge øl og sodavand i Vestgrønland. For det andet var Grønlands Selvstyre medejere af Nuuk Imeq og havde dermed en økonomisk interesse i, at salget var koncentreret hos Nuuk Imeq. I dag er begge forhold bragt til ophør. Enerettens ophævelse i 2003 kom efter, at en afgørelse fra Konkurrencenævnet havde kendt den ulovlig efter konkurrenceloven. Senere solgte Grønlands Selvstyre i 2005 sin ejerandel i Nuuk Imeq. Køberne var selskabets tre øvrige ejere, Kommuneqarfik Sermersooq, Carlsberg Breweries A/S og Royal Unibrew A/S. Baggrunden for salget var et ønske om at skabe mulighed for konkurrence dels fra import og dels fra etablering af nye bryggerier i Grønland uden at komme i konflikt med aftalerne med de øvrige aktionærer omkring driften af Nuuk Imeq, jf. Boks 1 13

14 Boks 1 Nuuk Imeqs ejerforhold og aktiviteter Nuuk Imeq blev etableret af i 1986 og startede produktionen Etableringen skete i et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre, Nuup Kommunea, Carlsberg Breweries A/S og Royal Unibrew A/S. Baggrunden var, at man af miljømæssige hensyn ønskede at indføre et returemballagesystem og samtidig opnå importbegrænsning og lokal arbejdspladsetablering. Nuuk Imeqs primære aktiviteter er at producere kulsyreholdige læskedrikke og at aftappe øl fra Royal Unibrew A/S, Carlsberg Breweries A/S, The Coca Cola Company og i mindre omfang Godthåb Bryghus. Nuuk Imeq har desuden en mindre produktion af saftkoncentrater og Grønlandsk vand under egne varemærker. Selskabets produkter tappes i returemballage i henhold til Grønlands Selvstyres bekendtgørelse om Emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke. Distributionen af Nuuk Imeqs produkter sker i henhold til aftale med KNI A/S. Siden 2005 har Grønlands Selvstyre ikke været medejere af Nuuk Imeq A/S. I 2003 satte Grønlands Selvstyre sin aktieandel til salg, og i 2005 blev Grønlands Landsstyre enige med Carlsberg Breweries A/S, Royal Unibrew A/S og Nuup Kommununea om salg af landsstyrets aktiepost på 25,66 pct. svarende 9,75 mio. kr. nominel aktiekapital. Siden salget har aktiekapitalen fordelt sig med 31,86 procent hver til Carlsberg Breweries og Royal Unibrew og de resterede 36,28 procent til Nuup Kommunea. Baggrunden for Landsstyrets salg af aktierne var et ønske om at skabe mulighed for konkurrence. Med aktiesalget ophørte en aktionæroverenskomst, som sikrede Nuuk Imeq en formel eneret til salg af øl og sodavand i Vestgrønland. Siden da har landsstyret kunnet behandle konkrete ansøgninger om import af fadøl og etablering af mikrobryggerier uden at komme i konflikt med aftalerne med de øvrige aktionærer omkring driften af Nuuk Imeq. Kilde: Nuuk Imeqs hjemmeside: og nyhed fra Grønlands Hjemmestyre (2005) Alligevel er der i dag ingen konkurrence om salget af hverken øl eller sodavand på flaske. Ganske vist kan forbrugerne i Vestgrønland købe øl fra Godthåbs Bryghus på flaske. Salget sker imidlertid i kraft af en aftale med Nuuk Imeq, hvor Nuuk Imeq køber øllet af Godthåbs Bryghus, tapper det på flasker og dernæst distribuerer det på vilkår og til priser, som Nuuk Imeq fastsætter. 5 Derfor er der i praksis ingen konkurrenceeffekt af denne aftale. En vis konkurrence fra andre drikkevarer Salget af øl og sodavand er dog udsat for en vis konkurrence i Vestgrønland. Konkurrencen kommer fra andre drikkevarer, som forbrugerne i visse situationer kan erstatte øl eller sodavand på flaske med. For øl kommer konkurrencen fra andre alkoholiske drikke som vin, spiritus, ciderdrikke og især fadøl. Siden Grønlands Selvstyre solgte deres ejerandel i Nuuk Imeq, har det været muligt at få tilladelse til at sælge fadøl i Vestgrønland. Aktuelt er der to mikrobryggerier, som benytter sig af denne mulighed, nemlig Godthåb Bryghus og Icefiord Bryghus. 6 5 Jf. interview med Godthåbs Bryghus. 6 Tidligere var et tredje mikrobryggeri, Greenland Brewhouse, også på markedet. Greenland Brewhouse gik konkurs i efteråret I efteråret 2010 blev der arbejdet på en genåbning med nye ejere, men virksomheden er endnu ikke genåbnet. 14

15 Konkurrencen fra mikrobryggerierne er dog i praksis beskeden. Først og fremmest er der tale om et andet produkt end flaskeøl. Fadøl er især egnet til fester og restauranter, men ikke til privates daglige forbrug i hjemmet, på picnic osv. Den begrænsede substitution og dermed begrænsede konkurrence understreges af, at konkurrencemyndigheder, herunder Konkurrencetilsynet i Grønland og Konkurrencestyrelsen i Danmark, ikke inkluderer flaskeøl og fadøl i samme produktmarked. 7 Dertil kommer, at fadølssalget er beskedent sammenlignet med Nuuk Imeqs salg af flaskeøl. Icefiord Bryghus er ejet af Hotel Icefiord, og produktionen er yderst beskeden og kun til eget forbrug på hotellet. Godthåb Bryghus produktion er større, og virksomheden sælger sit fadøl på en række restauranter i Grønland. Den samlede produktion udgør dog højst 3 procent af det samlede ølforbrug i Vestgrønland. 8 Konkurrencetilsynet har vurderet, at Nuuk Imeqs markedsandel udgør procent, når både mikrobryggerier og illegalt salg tages med. 9 Nuuk Imeq møder for sodavand nogen konkurrence fra andre alkoholfrie drikke. Disse drikke omfatter blandt andet energidrikke, juice og mælkedrikke. Fælles for dem er, at de ikke er omfattet af den hidtidige praksis i henhold til emballagebekendtgørelsen for Vestgrønland. 10 Derfor kan de importeres og sælges i Vestgrønland i engangsemballage, herunder både dåser og flasker, udenom returpantsystemet. Salget af disse drikke er steget i de senere år. Der er ingen officielle tal for størrelsen af dette salg i Vestgrønland, men en stigning i skatteprovenuet fra emballageafgiften på 25 procent fra 2004 til 2009 giver en indikation af udviklingen. 11 Da salget sker i engangsemballage, skal der betales emballageafgift ved indførslen til Vestgrønland. Herudover har avisartikler peget på en stigende popularitet for disse drikkevarer. 12 Den faktiske konkurrence til Nuuk Imeq er dog også her beskeden. Først og fremmest er der igen tale om et andre produkter end sodavand, der kun delvist opfylder samme behov hos forbrugerne. Ligesom for øl understreger konkurrencemyndighedernes praksis den begrænsede 7 Jf. bl.a. Konkurrencestyrelsen (2000) 8 I 2010 producerede Godthåbs Bryghus i alt liter øl (jf selvstaendigt-29965). Dette svarer til ca. 3 procent af Nuuk Imeqs salg i Vestgrønland i 2009 på ca. 6,2 mio. liter øl, jf. ovenfor i figur 1. Salget af fadøl i Vestgrønland er dog mindre. Dels sælges en del af Godthåbs Bryghus produktion som flaskeøl via Nuuk Imeq, og dels sælges en del af produktionen udenfor Vestgrønland. 9 Jf. Konkurrencetilsynet (2011). 10 Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har påpeget, at energidrikke er at betragte som kulsyreholdige læskedrikke, selvom de ikke har været omfattet af den hidtidige praksis i henhold til emballagebekendtgørelsen. 11 Jf. oplysninger fra Skattestyrelsen i mail fra Peter Aarup Andersen, specialkonsulent i Skattestyrelsen, Grønland. 12 Jf. eksempelvis Energidrikke populære i Grønland, 14. juli

16 konkurrence, idet sodavand ikke er omfattet af samme produktmarked som andre ikke-alkoholiske drikke. 13 Barrierer for konkurrence Konkurrencen er altså beskeden på det vestgrønlandske marked for øl og sodavand. Det er dog ikke ensbetydende med, at en ændring af det vestgrønlandske returpantsystem vil øge konkurrencen. Det kræver, at der ikke er andre tilbageværende barrierer, som fortsat vil blokere for konkurrencen. I dette afsnit redegør vi for de væsentligste aktuelle barrierer for konkurrencen. Vi vurderer, at emballagebekendtgørelsen og de vertikale relationer udgør de største barrierer, men at det grønlandske afgiftssystem for øl og sodavand også begrænser mulighederne for virksom konkurrence, jf. Figur 2. Figur 2 Oversigt over 3 barrierer for konkurrence Emballagebekendtgørelse Vertikale relationer Afgiftssystem Svag konkurrence Kilde: Copenhagen Economics Returpantsystemet Ud fra en konkurrencemæssig vurdering er der ikke tvivl om, at det vestgrønlandske returpantsystem er med til at blokere for konkurrence. Returpantsystemet er bygget op om emballagebekendtgørelsen. 14 De overordnede krav i denne bekendtgørelse er, at øl og kulsyreholdige læskedrikke udelukkende må sælges i emballage, der overholder de specifikationer, der er angivet i bilaget til bekendtgørelsen, og at en væsentlig del af emballagen skal returneres til fornyet påfyldning, jf. Boks 2 13 Jf. bl.a. Konkurrencestyrelsen (2000). 14 Jf. Grønlands Hjemmestyre (2002). 16

17 Boks 2 Emballagebekendtgørelsens overordnede krav for Vestgrønland 1. Øl og kulsyreholdige læskedrikke må kun sælges og serveres i returemballage, der overholder de i bilag til bekendtgørelsen angivne specifikationer. Stk. 2. Ved returemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage, som indgår i et retursystem, hvor en væsentlig del af emballagen efter tømning hos forbrugeren returneres til fornyet påfyldning. Kilde: Grønlands Hjemmestyre (2002) Det relevante bilag til emballagebekendtgørelsen viser, at den tilladte emballage udelukkende omfatter 4 godkendte flasker. To af dem er de særlige buttede grønlandske flasker på henholdsvis 0,25 liter og 0,33 liter, og de to øvrige er på 0,5 liter. Specifikationerne er imidlertid endnu mere præcise. De nøjes ikke med at angive størrelsen af flaskernes indhold, men angiver også formen, højden og bredden på flaskerne, jf. Figur 3. Figur 3 Specifikationer for tilladte flasker Flaskeskitse 1 Flaskeskitse 2 Flaskeskitse 3 Flaskeskitse 4 Note: Desuden specificerer bekendtgørelsen, at der ved salg af øl og sodavand kun må benyttes tre specifikke kasser til disse flasker. Kilde: Grønlands Hjemmestyre (2002). 17

18 Den direkte konsekvens af emballagebekendtgørelsens detaljerede krav er, at leverandører med andre emballageformer udelukkes fra det vestgrønlandske marked. Returflasker i andre størrelser, fx 1 liter, 1,5 liter eller 2 liter, er forbudte. Det samme gælder alle slags engangsemballage, herunder både dåser og engangsplasticflasker i alle størrelser. Indirekte er konsekvensen af de detaljerede krav, at der i praksis er blokeret for konkurrence til Nuuk Imeq. Forklaringen skal findes to steder. For det første blokerer det i høj grad for konkurrencen, at øl og sodavand kun må sælges i 4 konkrete flasker. Problemet er, at de to mindste flasker ikke bruges andre steder end i Vestgrønland, og at de to største flasker kun bruges til sodavand andre steder. Flasker på 0,25, 0,33 og 0,5 liter er ikke sjældne i udlandet, men det er til gengæld flasker, der opfylder de konkrete specifikationer om form, høje og bredde for de 4 tilladte flasker. Konsekvensen er, at det i praksis er umuligt at opkøbe et parti tappet øl og sodavand i udlandet og importere det til Vestgrønland. Derudover har konkurrenter svært ved at få tappet øl eller sodavand på godkendte flasker. Konkurrenter kan få tappet på godkendte flasker, hvis de fx køber sig adgang til et tapperi i udlandet, eller hvis de etablerer deres eget tapperi i Vestgrønland. I begge tilfælde gør flaskernes sjældenhed imidlertid, at konkurrenterne skal have produceret flasker specielt til opgaven. Det er at overdrive at påstå, at dette er umuligt, men vores interviews har vist, at det vil øge omkostningerne i forhold til en situation, hvor emballagevalget var mere frit, og emballage fra andre lande kunne bruges direkte i Vestgrønland. For det andet øger det importomkostningerne, at flaskerne skal genpåfyldes. Problemet er, at en importør udover at transportere de fulde flasker til Vestgrønland og indsamle de tomme flasker også skal transportere de tomme flasker tilbage til oprindelseslandet, så de kan blive genpåfyldt. Kravet om genpåfyldning betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at flaskerne eller dåserne destrueres i Grønland og sendes til genbrug. Konsekvensen er markant højere transportomkostninger ved import sammenlignet med en situation, hvor engangsemballage var tilladt. 15 Her skal den indsamlede tomme emballage blot knuses eller mases i Vestgrønland og derefter transporteres til nærmeste 15 Det er usikkert, hvor store besparelserne for en importør vil være, hvis han kunne importere engangsemballage i stedet for genpåfyldelige flasker. Royal Arctic Line, der fragter gods langs de grønlandske kyster samt til bl.a. Danmark og USA opererer både med volumen- og vægtbaserede fragtrater afhængig af, hvad der fragtes, jf. En ramme med 24 fyldte dåseøl fylder ca. 40% mindre og vejer ca. 50% mindre end en kasse med 24 fyldte grønlandske 33 cl. flasker. Vægt- og volumenforskellen er endnu større for tomme dåser i forhold til tomme grønlandske flasker, fordi dåser er lettere og kan sammenpresses. For anden engangsemballage end dåser kan der formentlig ikke forventes transportbesparelser i fyldt tilstand, men muligvis i tom tilstand, fordi emballagen så kan knuses eller presses. 18

19 genbrugsanlæg. Igen er det at overdrive at påstå, at det umuliggør import fuldstændigt, men det vil øge omkostningerne i forhold til en situation, hvor engangsemballage var tilladt. I praksis har den eneste vej ind på det vestgrønlandske marked været via en tapningsaftale med Nuuk Imeq. En tapningsaftale indebærer, at Nuuk Imeq tapper andre leverandørers færdige produkter (øl eller sodavand) på godkendte returflasker, hvorefter produkterne sælges videre til detailhandlen og andre aftagere. Konkurrenceeffekten heraf har indtil videre i bedste fald været beskeden. For sodavand har der endnu ingen tapningsaftaler været. 16 For øl er det i øjeblikket kun Godthåb Bryghus, som benytter sig af muligheden for en tapningsaftale, og ifølge vores oplysninger er den reelle konkurrenceeffekt af denne aftale meget beskeden. Dette skyldes primært, at konkurrenceeffekten dæmpes af, at Nuuk Imeq ikke blot tapper Godthåb Bryghus øl, men også distribuerer og fastsætter prisniveauet for øllet overfor aftagerne i blandt andet detailhandlen. Vores oplysninger tyder på, at det begrænsede antal aftaler hænger sammen med, at Nuuk Imeq stiller krav om en vis volumen for at lave en tapningsaftale. I konkrete aftaler har Nuuk Imeq stillet krav om en volumen på mindst liter svarende til normale ølflasker. 17 Denne mindste volumen er ofte for stor for en ny leverandør, som vil ind på markedet og sælge et nicheprodukt. Et konkret eksempel kan være en specialøl, hvor det kan være usikkert, om der er et så stort salgspotentiale i det lille grønlandske marked. 18 Det er imidlertid vigtigt at understrege, at emballagebekendtgørelsen ikke er den eneste barriere for konkurrence. Vores vurdering er, at der i praksis er to andre barrierer for konkurrence, som også er med til at skabe den aktuelle konkurrencesituation. De vertikale relationer De vertikale relationer er også en væsentlig forklaring på den manglende konkurrence til Nuuk Imeq. Dette gælder uafhængigt af, om emballagebekendtgørelsen ændres eller ej. Ved vertikale relationer forstås relationer mellem virksomheder i forskellige led af markedets værdikæde. Der kan være tale om aftaler, fx mellem producenter og distributører, men der kan også være tale om fælles ejerskab, fx at to konkurrenter i detailleddet samarbejder om et fælles produktionsanlæg. 16 Jf. oplysninger fra Nuuk Imeq. 17 Jf. interview med Vinslottet. 18 Jf. interview med Vinslottet og det tidligere Greenland Brewhouse. 19

20 På det vestgrønlandske marked for øl og sodavand udgjorde den gensidige eksklusivaftale mellem producenten Nuuk Imeq og handelsvirksomheden KNI A/S (herefter blot omtalt KNI) den mest betydningsfulde vertikale relation. Aftalen betød, at KNI havde eksklusive rettigheder til at distribuere Nuuk Imeqs produkter. Alle Nuuk Imeqs produkter skulle altså sælges gennem KNI. Det gensidige ligger i, at Nuuk Imeq samtidig havde eksklusiv ret til at benytte KNI s distributionsnet. KNI måtte altså ikke distribuere øl og sodavand fra andre end Nuuk Imeq. Aftalen om eksklusivitet mellem Nuuk Imeq og KNI blev ophæver 1. januar Carlsberg og Royal Unibrews fælles ejerskab af produktionsselskabet Nuuk Imeq er en anden væsentlig vertikal relation. Carlsberg og Royal Unibrew er uafhængige producenter af øl og sodavand. Som udgangspunkt er de derfor også direkte konkurrenter til hinanden. I Vestgrønland er de imidlertid mere samarbejdspartnere end konkurrenter. Begge er medejere af Nuuk Imeq, der producerer og tapper begges produkter til det vestgrønlandske marked Vertikale relationer behøver ikke være et problem for konkurrencen. Vertikalt samarbejde kan tværtimod øge effektiviteten og konkurrencen til gavn for både virksomheder og forbrugere. Dette anerkendes af konkurrencemyndighederne i både Grønland og andre steder. EUkommissionen skriver i sine guidelines om vertikale begrænsninger blandt andet, at det er vigtigt at anerkende, at vertikale begrænsninger kan have positive virkninger, især fordi de fremmer konkurrencen på andet end prisen og forbedrer servicekvaliteten. 19 Der er afgjort potentielle effektivitetsfordele ved Carlsberg og Royal Unibrews samarbejde om fælles tapperi i Vestgrønland. To tapperier ville sandsynligvis give højere enhedsomkostninger og potentielt dyrere øl og sodavand. Tilsvarende er der potentiale for effektivitetsfordele ved, at Carlsberg og Royal Unibrew samarbejder om og samler deres distribution af øl og sodavand hos KNI. De fleste byer og bygder er små og geografisk svært fremkommelige, og umiddelbart virker to parallelle distributionssystemer som en mere ineffektiv løsning. Vertikalt samarbejde kan imidlertid også give konkurrencemæssige problemer. EU-kommissionen fremhæver i den forbindelse, at vertikalt samarbejde både kan svække den horisontale konkurrence mellem to konkurrenter og holde nye konkurrenter ud af markedet. 20 De vertikale relationer på det vestgrønlandske marked for øl og sodavand medfører begge konkurrencemæssige problemer. 19 Jf. EU-kommissionen (2010), punkt Jf. EU-kommissionen (2010), punkt

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik Konkurrencetilsynet Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Konkurrencenævnet 17. januar 2011 Sagsnr. 2008-011626 Dok.nr. 505112 Assinga uunga Kopi til Sag 2008-011626

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2006 1. Det danske returpantsystem... 1 2. Europapolitik / EBCU...3 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen...

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand

Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand Priser og avancer i grænsehandelen med øl og sodavand 2001 2/51 1 RESUMÉ 4 1.1 Baggrund...4 1.2 Grænsehandelen omfang og udvikling...4 1.3 Prisniveauet for øl og læskedrikke...5 1.4 Dekomponering af priserne...6

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005

Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Alkoholstatistik 2006:1 Indførsel af alkohol til Grønland 2001-2005 Sammenfatning Stigning i samlede indførsel af alkohol Figur 1 Der blev i 2005 indført 515.000 liter ren alkohol i drikkevarer, jf. Figur

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase HH2F Nicklas Millard, Mads Rasmussen, Mads Therchilsen, Rasmus Ellegaard Eksamensperiode: 14-16. April 2010 Lyngvej 19, 4600 Køge 14. - 16. April 2010 Erhvervscase Fur Bryghus

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen

22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen 22 forslag til forbedret produktivitet i detailhandelen Konkrete forslag fra Produktivitetskommissionen 2014 DSK kan med undtagelse af Produktivitetskommissionens forslag om liberalisering af planlovens

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke

Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke Bekendtgørelse om pant og indsamling mv. af emballager til øl og visse læskedrikke I medfør af 9, 9 a, 9 c, stk. 2, 9 e, stk. 4, 9 f, stk. 2, 51, 53, 53 a, 53 c, stk. 3, 55 c, 56, 67, 80, 88, stk. 3, og

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften

1. dag på lejren Tæl kassen op! Overdragelse af værtshuset. Første aften Værtshusmanual 2015 I denne manual kan du læse, hvordan værtshuset fungerer på kvindelejren. På Kvindelejren betaler vi øl, vand, sprut og vores varme bad med klistermærker (mærker), som kvinderne køber

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1

Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014. Slide 1 Distributør-baseret indsamlingsordning Lyskildebranchens WEEE Forening August/september 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 El-installatørernes profil 4 Udgangspunkt; viden og oplevede vanskeligheder

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere