Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 26. januar 2016 Landbrugets kapitalforhold: En del nødlidende landbrug, men ingen trussel mod den finansielle stabilitet Sammenfatning Både landbrugets egen organisation Landbrug og fødevarer og regeringen har for nyligt analyseret landbrugets kapitalforhold, herunder hvor mange landbrug, der er nødlidende. Endvidere har Nationalbanken vurderet den finansielle stabilitet i lyset af landbrugets økonomiske situation. Resultatet er, at både Landbrug og Fødevarer (L&F) og regeringen vurderer, at en del landbrugsbedrifter er nødlidende. L&F skønner ca heltidsbedrifter (ca. 14 pct. af det samlede antal) og regereingen vurderer, at antallet er ca heltidsbedrifter (ca. 20 pct. af totalen). Det er i særlig grad inden for malkekvæg og svineproduktion, at bedrifterne er nødlidende. På trods af dette er det Nationalbankens vurdering efter en omfattende stresstest af kreditinstitutterne, at den finansielle stabilitet ikke er truet. 1

2 1. Indledning - Et kriseramt landbrug I løbet af 2. halvår 2015 er der udarbejdet tre publikationer af landbrugets kapitalforhold og herunder om landbrugets krise med mange nødlidende landbrugsbedrifter. De tre publikationer/analyser er: - Svar på spørgsmål til regeringen, dateret den 4. december 2015, blandt andet om hvor mange landbrug, der står på randen af konkurs 1. Svaret er udarbejdet af Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet. - Analyse udarbejdet i december 2015 af landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevarer (L&F) om landbrugets kapitalforhold 2. - Artikel i publikationen Finansiel Stabilitet udarbejdet af Nationalbanken fra 2. halvår Overskrift: Landbruget er i krise, men truer ikke den finansielle stabilitet 3. Notatet sammenfatter resultaterne af de tre analyser kort. Der inddrages i begrænset omfang også data fra andre kilder. 2. Stigning i konkurser Fig. 1 viser antallet af konkurser inden for landbruget. Fig. 1: Antallet af konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: Danmarks Statistik, KONK4. Konkurser i landbrug, skovbrug og fiskeri

3 Siden 2010 er antallet af konkurser i landbruget steget 4. Senest er antallet af konkurser steget med 51 pct. fra 2014 til Dermed er antallet af konkurser nu oppe på 160 i En ejendom kan godt sælges på tvangsauktion uden at være erklæret konkurs, derfor gennemgås udviklingen i antallet af tvangsauktioner i landbruget siden 1979 nedenfor, jf. Fig. 2. Fig. 2: Antallet af tvangsauktioner af landbrugsejendomme Tvangsaktioner af landbrugsejendomme Kilde: Danmarks Statistik, TVANG2. Af ovenstående Fig. 2 ses det tydeligt, at antallet af tvangsauktioner historisk har være betydelig højere i perioden I denne periode gennemgik landbruget en krise dels på grund af høje renter og dels på grund af faldende bytteforhold (dvs. stigende omkostninger og faldende salgspriser) 5. Den seneste udvikling viser, at antallet af tvangsauktioner har være nogenlunde konstant på ca. 200 årligt for perioden Dog steg antallet fra 2007 til 2012 til 244 tvangsauktioner, mens antallet af tvangsauktioner siden 2012 er faldet med 34 pct. til 160 tvangsauktioner i Danmarks Statistik opgør antallet af konkurser for landbrug, skovbrug og fiskeri. Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) vurderer dog, at langt størstedelen af konkurserne vedrører landbruget. Opdateret notat om konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs, Jakob Vesterlund Olsen, IFRO, KU, november Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling), MOF Alm. del endeligt svar på spørgsmål Hansen, Jens (2010). Dansk landbrugs økonomiske op- og nedture siden midten af 1970 erne. Tidsskrift for Landøkonomi nr. 2,

4 Hverken antallet af tvangsauktioner eller konkurser afsejler dog det reelle billedet af ejendomme, der er afhændet som følge af svære økonomiske vanskeligheder 6. Årsagen er, at det oftest vil være billigst at sælge den nødlidende ejendom i fri handel, da det typisk indbringer en højere pris end ved en tvangsauktion. 3. Nødlidende landmænd Nedenstående Fig. 3 viser L & F s vurdering af, hvor stor en andel af landbrug, der er nødlidende. Fig. 3: Heltidsbedrifter fordelt efter gældsprocent og likviditetsunderskud/overskud Gæld Høj gæld Likviditetsbehov Antal: Andel: 14,4 % Høj gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel: 25,9 % Høj gæld (4.484/40,3%) 70% Lav gæld Likviditetsbehov Antal: Andel 15,3% Lav gæld Likviditetsoverskud Antal: Andel 44,5 % Lav gæld (6.658/59,7%) Likviditetsunderskud (3.304/29,7 %) Likviditetsoverskud (7.838/70,3%) Kilde: Landbrugets kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december Note: Til udarbejdelse af figuren benytter Landbrug og Fødevarer konjunkturneutrale produktpriser og renter for heltidsbedrifternes regnskaber for 2014 Øverste højre kvadrant viser, at ca. 14 pct. af landbrugets samlede antal heltidsbedrifter er nødlidende. 7 Det svarer til heltidsbedrifter. Det er heltidsbedrifter, der både har et likviditetsunderskud og en gældsprocent på over 70 pct. 6 Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december

5 I øvrigt kan man aflæse af Fig. 3, at hele 40 pct. af alle heltidsbedrifter har en gældsprocent på over 70 pct. mens ca. 30 pct. har et likviditetsbehov. Det er dog værd at bemærke, at Fig. 3 er udarbejdet på baggrund af konjunkturneutrale priser og renter. Institut for Fødevarer- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet har på foranledning af et spørgsmål til regeringen fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vurderet antallet af landbrugsbedrifter på randen af konkurs. Tabel 1: Antallet af heltidsbedrifter på randen af konkurs, opdelt på driftsgrene. Antal bedrifter Andel Planteavl 148 5% Malkekvæg % Svineproduktion % Øvrige 139 6% I alt % Kilde: IFRO baseret på data fra Danmarks Statistik IFRO (regeringen) vurderer, at heltidsbedrifter, svarende til ca. 20 procent af alle heltidsbedrifterne, er på randen af konkurs 8. Det er især mælkeog svineproducenter, der har økonomiske vanskeligheder, jf. Tabel 1. Regeringen vurderer således, at antallet af nødlidende landmænd er højere end L & F 9. En af forskellene mellem de to vurderinger er, at regeringen baserer sin vurdering på de aktuelle priser, mens L&F baserer sin vurdering på konjunkturneutrale priser og renter. Hvis priserne fortsætter med at være ugunstige for landmændene, vurderer IFRO dog, at fremfor heltidsbedrifter er på randen af konkurs. Det svarer til 25 pct. af alle heltidsbedrifterne. 8 IFRO s vurdering baserer sig ligesom L&F på Jordbrugets regnskabsstatistik (Danmarks Statistik) for Dog baserer vurderingen af en bedrifts likviditetssituation sig på de forventede priser for Opdateret notat om konkurser og landbrugsbedrifter på randen af konkurs, Jakob Vesterlund Olsen, IFRO, KU, november Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling), MOF Alm. del endeligt svar på spørgsmål 59. 5

6 Mia. kr. 4. Generelt om udviklingen i landbrugets gæld m.v. Det høje gældsniveau i landbruget blev opbygget i årene frem til 2010, hvor udlånet til landbrug steg kraftigt jf. Fig Siden 2010 har bankernes og realkreditinstitutternes udlån til landbruget ligget omkring 350 mia. kr. ifølge Nationalbankens tal 11. Fig. 4: Udlån til landbrug Banklån Realkreditlån, fast rente Realkreditlån, variabel rente I alt Kilde: Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. Halvår Fig. 4 illustrerer, at banklån udgør 76 mia. kr. i landbruget, mens realkreditgælden er på 275 mia. kr. i september Det er summen af realkreditlån med fast og variabel rente. Samlet udgør realkreditgælden 78 pct. af den samlede gæld, mens banklån udgør 22 pct. Variabel forrentet lån udgør en høj andel Det er vigtigt at bemærke, at hele 90 pct. af den samlede gæld til landbruget er med variabel rente og, at den variable rente er meget lav for tiden. Der er således kun 10 pct. af den samlede gæld, der består af realkreditgæld med 10 Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. Halvår Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. Halvår Der er dog forskellige måder at opgøre landbrugets realkreditgæld på afhængigt af, hvordan man afgrænser landbruget. For en uddybning se Olsen, J. V., & Pedersen, M. F., (2014). Finansieringsforhold i dansk landbrug, Nr / , 81 s., (IFRO Udredning; Nr. 2014/22). Hertil kan det nævnes, at Landbrug og fødevarer eksempelvis opgør landbrugets samlede gæld ultimo 2014 til 371 mia. kr. i Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december

7 Mia. kr. fast rente. Det betyder, at landbruget er særlig udsat for en eventuel rentestigning. Fig. 5 nedenfor viser den absolutte fordeling af de variable realkreditlån opdelt på intervaller til næste rentefastsættelse. Fig. 5: Variabelt realkreditlån til landbruget fordelt efter tid til næste rentefastsættelse (november 2015) I alt - - Op til og med 6 mdr. - - Over 6 mdr. og op til og med 1 år - Over 1 år og op til og med 5 år - Over 5 år Kilde: Danmarks Statistik, DNRUDDKS. De seneste tal for Danmarks Statistik viser, at andelen af de samlede variable realkreditlån med over et år tilbage udgør 25 pct. af alle realkreditlån inden for landbruget (november 2015). Det er summen af de to sidste kolonner i Fig. 5 set i forhold til alle realkreditudlån med variabel rente til landbruget. Af realkreditlån med variabel rente har 71 pct. op til og med 6 mdr. til næste rentefastsættelse. Det absolutte beløb afspejles i kolonne nr. 2 ovenfor. Det vil sige, at en stor del af landbrugets realkreditgæld ikke kun er med variabel rente, men en høj andel af denne har mindre end et halvt år til næste rentefastsættelse. Umiddelbart synes der dog ikke at være udsigt til særlige stigninger i den korte rente på kort sigt (egne bemærkninger). 7

8 Renteudgifter er faldet, mens bidragssatser er steget De faktiske renteudgifter til jordbruget var på sit højeste med 16,8 mia. kr. i Siden da er renteudgifterne faldet markant til det nuværende niveau på 9,3 mia. kr. i Dette er et fald svarende til 45 pct. i forhold til Bidragssatserne for udestående realkreditlån i DKK er steget betydeligt efter finanskrisen fra 0,49 pct. ultimo 2008 til 0,82 pct. i november 2015 for husholdninger. For husholdninger med personlig ejet virksomhed er bidragssatsen oppe på 0,93 pct. (november 2015) 14. Det vurderes at være sidstnævnte kategori, der repræsenterer landbruget bedst 15. Der er dog ingen tvivl om, at landbruget ligesom andre erhverv aktuelt er begunstiget af historisk lave renter på deres gæld. Fig. 6: Renteudvikling for rentetilpasningslån 6% 5% 4% 3% 2% F1-lån F3-lån F5-lån 1% 0% Kilde: Landbrug og Fødevarer på baggrund af data fra Nykredit. Fig. 6 ovenfor viser, at renterne er historisk lave med en rente på hhv. 0,31 pct. for F1-lån, 0,39 pct. for F2-lån og 0,77 pct. for F5-lån i juli Realiseret tab ved swap mv. er ikke medregnet. Nyt fra Danmarks statistik fra 4. november Det bemærkes, at L & F opgør de samlede nettorenteudgifter for heltidsbrug til 6,4 mia. kr. i Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december Danmarks Statistik, DNRUURI og DNRURI. For nye realkreditlån er bidragssatsen for husholdninger med personligt ejet virksomhed 0,88 pct. i november Danmarks Statistik, DNRNURI. 15 Olsen, J.V., & Pedersen, M.F., (2014). Finansieringsforhold i dansk landbrug, Nr / , 81 s., (IFRO Udredning; Nr. 2014/22). 8

9 mia. kr. Bortfald af afdragsfrihed I 2014 udgjorde lån med afdragsfrihed 61,5 pct. af restgælden. Det er et beskedent fald på 600 mio. kr. fra 170,9 mia. kr. i 2013 til 170,3 mia. kr. i Landbruget begyndte at tegne realkreditlån med afdragsfrihed fra februar 2005 jf. Fig. 7. Fig. 7: Afdragsfrie realkreditlån Realkreditudlån - Afdragsfrie lån Kilde: Danmarks Statistik, DNEJER Fig. 7 viser, at den samlede realkreditgæld med afdragsfrihed har ligget nogenlunde stabil siden Typisk er den afdragsfrie periode på 10 år. 16 Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december

10 Fig. 8 nedenfor viser, at i løbet af perioden vil ca. 43 pct. af de afdragsfrie lån udløbe. Fig. 8: Tilbageværende løbetid på lån med afdragsfrihed i 2014, pct. af restgælden. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kilde: Landbrug og Fødevarer baseret på data fra Realkreditinstitutterne (egne årstal). Med den nuværende lånestruktur vil over halvdelen af de afdragsfrie lån miste deres afdragsfrihed fra , påpeger L & F i deres rapport 17. Landmænd med en realkreditbelåning under 60 pct. har typisk ikke et stort problem ved afdragsfrihedens ophør, da de kan omlægge til nye afdragsfrie lån, hvis de ønsker det 18. Tal fra realkreditinstitutterne viser, at langt størstedelen af lånene, holder sig inden for de 60 pct. af værdien 19. Landmænd, der har optaget lån op til den maksimale lånegrænse for realkredit, og hvis ejendom er faldet i værdi, kan dog stå i en likviditetsmæssig problematisk situation. I det lys er det værd at erindre, at jordpriserne er faldet kraftigt med ca. 42 pct. i perioden fra toppunktet i 2008 til bundniveauet i 2012 for alle landbrug, jf. Fig Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december Olsen, J.V., & Pedersen, M.F., (2014). Finansieringsforhold i dansk landbrug, Nr / , 81 s., (IFRO Udredning; Nr. 2014/22). 19 Landbrugets Kapitalforhold 2014, Landbrug og Fødevarer, december I artiklen Prisen på danske gårde stiger, bragt den i finans.dk ses på en udvikling på pris i kr. pr. ha på landbrugsejendomme på over 15 ha. Heri nævnes, at priserne på disse faldt med 45 pct. fra 2008 til

11 Købesum pr. ha/m2 Fig. 9: Udviklingen i ejendomspris for landbrug solgt i alm. fri handel Landbrug i alt solgt i almindelig fri handel Kilde: Danmarks Statistik, EJEN77 Fra 2003 til 2008 mere end fordobledes jordpriserne, og ifølge Nationalbanken var der tale om en jordprisboble 21. Denne udvikling ses også af ovenstående Fig. 9. Faldende jordpriser siden finanskrisen har ifølge IFRO på Københavns Universitet været hvis ikke den, så én af de vigtigste udløsende faktorer for landbrugets aktuelle finansieringsproblemer Den finansielle stabilitet Der er stor forskel blandt kreditinstitutter på, hvor eksponerede de er over for landbruget. Store banker har kun knap 4 pct. af de samlede lån til landbruget ifølge Nationalbanken, mens ca. 11 pct. af de samlede lån og garantier i små og mellemstore banker går til landbruget, jf. Fig. 10. Realkreditlån til landbrug må højst udgøre 60 pct. af pantets værdi ved låneoptagelse 23. Tabsrisikoen er således højest hos bankerne i forhold til realkreditinstitutterne, idet bankerne får tilbagebetalt deres lån efter realkreditinstitutioner ved en eventuel konkurs. 21 Danmarks Nationalbank, kvartalsoversigt, 2. Kvartal, 2014.: 22 Olsen, J.V., & Pedersen, M.F., (2014). Finansieringsforhold i dansk landbrug, Nr / , 81 s., (IFRO Udredning; Nr. 2014/22). 23 Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. Halvår

12 Pct- af udlån og garantier Fig. 10: Andel udlån til landbrug mv. i penge- og realkreditinstitutter ultimo juni Store banker Små og mellemstore banker Realkreditinstitutter I alt Landbrug mv. Husholdninger Øvrige erhverv Kilde: Nationalbanken på baggrund af data fra Finanstilsynet. Fig. 10 viser, at det i særlig grad er de små og mellemstore banker, der er udsatte. Konsekvenser af en rentestigning Nationalbanken har beregnet, at med en rentestigning på 2,5 pct. point på alle lån, ville næsten halvdelen af alle landmænd have et underskud i Det er dobbelt så mange som i den aktuelle situation, hvor næsten hver fjerde landbrug har underskud i 2014 på trods af de meget lave renter. Nationalbankdirektør Lars Rohde nævnte i sin tale til Finansrådet i december sidste år, at en rentestigning på 2,5 pct. point ikke er meget 24. Dette svarer omtrent til renteniveauet for den aktuelle rente på et fastforrentet lån. Op mod hver anden landmand har dermed ikke råd til at lægge om til et lån med fast rente, konkluderer Nationalbankdirektøren. Højere renter vil alt andet lige give lavere priser på landbrug, herunder fald i jordprisen. Det er problematisk i den aktuelle situation, da det betyder, at sikkerheden bag lånene bliver mindre værd. Derfor opfordrer Nationalbanken kreditinstitutionerne til at tage højde for, at nedskrivningerne og tabene kan 24 Nationalbankdirektør Lars Rohdes tale ved Finansrådets Årsmøde 7. december 2015: LRO_Finansraadet_2015.pdf 12

13 stige betydeligt, hvis afregningspriserne fortsætter med at være lave og renteniveauet pludseligt stiger kraftigt. Ved en nedskrivning, nedsætter kreditinstitutterne et landbrugs aktivers værdi, når der konstateres værdiforringelse af mere varig karakter. Ved udgangen af 2014 var bankernes udlån til landbruget i gennemsnit nedskrevet med 14 pct. 25 Risici forbundet med utilstrækkelige nedskrivninger på bankernes udlån Retvisende nedskrivninger er grundlæggende vigtige for tilliden til bankernes regnskaber og i sidste ende det finansielle system. Hvis landmændenes gæld ikke er nedskrevet tilstrækkeligt, vil en banks aktiver være større og dermed solvens være bedre end i realiteten. I løbet af 2014 foretog Finanstilsynet en kreditundersøgelse af udlån til landbrugskunder i seks udvalgte pengeinstitutter med høj udlånseksponering mod landbruget. Undersøgelsen, der blev offentliggjort i januar 2015, viste, at institutterne i flere tilfælde har anvendt for høj samlet værdiansættelse af landbrugsaktiver i forbindelse med nedskrivningsberegninger. Derfor blev 4 pengeinstitutter pålagt at tilrette deres værdiansættelse af landbrugslån af Finanstilsynet 26. Samlet var nedskrivningsbehovet på 139 mio. kr. Finansiel stabilitet ikke truet På trods af landbrugets høje gæld vurderer Nationalbanken, at yderligere høje nedskrivninger på landbrug ikke vil true den finansielle stabilitet, selv hvis det sker i en situation med hård recession i dansk økonomi. Nationalbanken har foretaget en omfattende stresstest af kreditinstitutterne. Konkret har de vurderet at selv med meget høje nedskrivninger på mindst 50 pct. af landbrugsudlån ved udgangen af 2017, vil de systemisk vigtige finansielle institutter have en solid økonomi 27. Det er de institutter, der er så store og vigtige, at det kan få store problemer for hele samfundsøkonomien, hvis de kommer i problemer. Lige så vigtigt er det, at selv med meget store nedskrivninger på landbrugslån for de ikke-systemiske institutter, dvs. de mindre banker, udgør kapitalbehovet ikke en trussel mod den finansielle stabilitet, heller ikke i scenariet med hård recession. Med venlig hilsen Birgitte Smith Lange (3335) & NH 25 Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2. Halvår For mere information se: 27 De systemisk vigtige finansielle institutter er Danske Bank A/S, Nykredit Realkredit A/S, Nordea Bank Danmark A/S, Jyske Bank A/S, Sydbank og DLR Kredit A/S. Se mere herom: 13

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne).

Når projekterne er færdige, bliver byggekreditterne konverteret til lån. Ydelserne på lånene betales af Frederiksberg Forsyning (via taksterne). Planlagt lånoptagelse i 2015 Lånoptagelse til plejeboliger: Der er budgetlagt med lånefinansiering til etablering af botilbud på Nordens Plads (under Den sociale masterplan) på 45,6 mio. kr. Imidlertid

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Økonomikonferencen 2013. v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Økonomikonferencen 2013 v. Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition 1. Internationale tendenser og finansiel regulering 2. Reguleringen af den finansielle sektor og dets betydning for landbruget

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen

Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Havkatten og realkreditten. v/erhvervscenterdirektør Kaj Andersen Den nye koncern BRF Renteforventninger Danske pengeinstitutter 2008 Egenkap. *) 1 Danske Bank 104.355 2 Jyske Bank 9.704 3 FIH Erhvervsbank

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Vækst & kreditkonference - hånd i hånd. Heden og Fjorden Herning 5. januar 2016 Kristian Vie Madsen

Vækst & kreditkonference - hånd i hånd. Heden og Fjorden Herning 5. januar 2016 Kristian Vie Madsen Vækst & kreditkonference - hånd i hånd Heden og Fjorden Herning 5. januar 2016 Kristian Vie Madsen Overblik Dansk landbrug er økonomisk presset Pengeinstitutterne er generelt velkapitaliserede og likvide

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi

Notat. Behov for strategi hos en landmand. Udvælgelse af landmandscasen. Formål. Interview om strategi Notat SEGES P/S Erhvervsøkonomi Behov for strategi hos en landmand Ansvarlig KGOU Oprettet 23-12-2015 Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering Side 1 af 5 Behov for strategi hos en landmand

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

VIDEN VÆKST BALANCE. Landbrugets kapitalforhold

VIDEN VÆKST BALANCE. Landbrugets kapitalforhold VIDEN VÆKST BALANCE Landbrugets kapitalforhold November 213 Side 2 Indledning Fødevaresektoren bidrager betydeligt til samfundsøkonomien og beskæftigelsen. Med en eksport på over 148 milliarder kroner

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Økonomiudvalget til orientering

Økonomiudvalget til orientering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2012 Sags id 2009-10185 Login fnj Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 Økonomiudvalget til orientering E-mail fnj@esbjergkommune.dk Finansiel

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2015 SEGES P/S Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 31-12-2015 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK DANSK ØKONOMI OG LANDBRUGETS SITUATION Nationalbankdirektør Hugo Frey Jensen Dansk økonomi et overblik 2 Værdiskabelse på udvalgte sektorer. Olie og gas samt landbrug trækker ned

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

UDLÅNSREDEGØRELSE. Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 UDLÅNSREDEGØRELSE Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013 JUNI 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Udviklingen i kreditinstitutternes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 25. april 2016 Forfattere: Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Kristoffer Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Juli 2016 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2015 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2015 på 0,99 pct. en stigning på 0,16 procentpoint fra 2012 til

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Side 1 af 9 VEJ nr 9121 af 17/03/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-03-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Den fulde tekst Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2011. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

6 fakta om Sparekassens. Soliditet 2011. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 30. juni 2011 2 3 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og engagement

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Stor ulighed blandt pensionister

Stor ulighed blandt pensionister Formuerne blandt pensionisterne er meget skævt fordelt. Indregnes de forbrugsmuligheder, som formuerne giver i indkomsten, så er uligheden blandt pensionister markant større end uligheden blandt de erhvervsaktive.

Læs mere

Trends og tendenser // risikostyring

Trends og tendenser // risikostyring Trends og tendenser // risikostyring Risikostyring et must i fremtidens landbrug Per Sveistrup Finansrådgiver Bjørn Asmussen Råvarerådgiver Risikostyring Finansiel risikostyring i Landbruget Billeder af

Læs mere

Forpagtning af nød og lyst

Forpagtning af nød og lyst Juni 2017 Forpagtning af nød og lyst Baggrund Landbruget har siden starten af 80 erne oplevet en støt stigning i arealet af forpagtet jord. Notatet gengiver den hidtidige udvikling, den forventede udvikling

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

PublikationSynovate2008. boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån PublikationSynovate boligejernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i foretaget af Synovate Analyseinstituttet Synovate har på vegne

Læs mere