KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD"

Transkript

1 / TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Sagens part - KMD KMD s lønsystem Andre leverandører af lønsystemer til det offentlige Markedsundersøgelser om lønsystemer til kommuner og regioner Beskrivelse af KMD s strategi om at tilskynde kommuner til at undlade at afholde udbud gennem brug af økonomiske incitamenter KMD s strategi ift. Vordingborg kommune KMD s strategi ift. Tønder kommune KMD s strategi ift. Skive Kommune KMD s strategi ift. Rudersdal Kommune Dokumenter vedr. KMD s håndtering af forestående lønudbud i andre kommuner Høringssvar VURDERING Vurdering af markedsafgrænsning og dominans hvis markedet kan afgrænses til lønsystemer til kommuner og regioner Samhandelspåvirkning Vurdering af KMD s strategi om til at tilskynde kommuner til at undlade udbud SAMLET KONKLUSION... 44

3 1 RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt KMD A/S har udøvet misbrug i strid med konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102 ved at forfølge en strategi om at få kommuner til at indgå it-kontrakter med KMD uden afholdelse af forudgående udbud. 2. Offentlige myndigheder har som udgangspunkt pligt til at afholde udbud, såfremt myndigheden vil indgå en it-kontrakt, hvis værdi overstiger 1,5 mio. kr. 3. Sagen er foranlediget af en klage over KMD s adfærd ved salg af it-systemer til kommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse angår KMD s strategi i perioden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på en kontrolundersøgelse hos KMD fundet en række interne dokumenter, hvori medarbejdere hos KMD beskriver, at 4 af KMD s kommunale kunder havde påtænkt at afholde udbud, men at det lykkedes medarbejdere hos KMD, ved hjælp af forskellige økonomiske incitamenter, at få disse kommuner til at undlade at afholde udbud og i stedet indgå kontrakt med KMD om bl.a. KMD s lønsystem. KMD s lønsystem indgår som en del af KMD s it-system KMD OPUS. Af de interne dokumenter fundet hos KMD fremgår bl.a.: Skive ville have været i udbud her i efteråret på økonomi, løn og debitor, og med det in mente, så synes jeg at vi har lavet en rigtig god sag. Vi har haft 4 forhandlingsmøder, og vi har haft Kommunaldirektør [NAVN] inde over for at få [NAVN] til at turde lave aftalen uden udbud Kunden [Rudersdal Kommune] fik en attraktiv betalingsaftale, idet de truede med at gå i udbud på specielt Løn- og Økonomiområdet [styrelsens tilføjelse] Vordingborg: I forbindelse med a conto betalingsaftale for 2009 blev jeg konfronteret med, at kommunen overvejede at gå i udbud på flere områder i Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det forhindres, hvor jeg fremlagde forslag om indgåelse af en 3 årig fastprisaftale med en rabattering gående på, at overskridelsen på a conto aftalen for 2008 blev kompenseret kommunen. Til gengæld fik vi hensigtserklæring på OPUS Administrativ styring med projektaftale inden Rabatten på [x] mio. kr. svarer til kr. [x] kr. pr. år i aftaleperioden 1

4 hermed materialet omkring fast aftale for 3 år[] Materialet kan danne grundlag for at få kommunerne til at droppe udbudstanken og spare disse mange udgifter og indgå en længere aftale med KMD. Materialet bedes behandlet meget fortroligt. Jeg forsøger at få Tønder med på denne tanke 5. Af de på kontrolundersøgelsen fundne dokumenter findes det dokumenteret, at KMD har tilskyndet i hvert fald sine kommunale kunder Skive, Tønder, Rudersdal og Vordingborg til at indgå kontrakt direkte med KMD uden at gennemføre påtænkte udbud af lønsystemer. KMD har i forbindelse med kontraktindgåelsen tilbudt disse kommuner forskellige økonomiske incitamenter i form af (1) prisnedslag og rabatter, (2) indbetaling fra KMD til udviklingspuljer, (3) favorable optioner på forlængelse af aftaler og (4) indgåelse af fastprisbetalingsaftaler frem for a conto betalingsaftaler. Tilbud om fastprisaftaler er i denne sammenhæng et særligt middel over for kommunerne, fordi det giver en vigtig budgetsikkerhed for kommunerne. 6. De kontrakter, som KMD indgik med de 4 kommuner, har en værdi der overstiger 1,5 mio. kr., hvilket er tærskelværdien for, hvornår kommuner har pligt til at afholde udbud. 7. Styrelsen fandt endvidere på kontrolundersøgelsen følgende dokument: Vedhæftet bilag til sendt 30. marts 2009 fra KMD s områdedirektør [NAVN] til [NAVN] og cc til salgsdirektør [NAVN], hvoraf bl.a. fremgår: Rapportering til bestyrelsen, marts måned a. Direktionens rapportering Udvikling/begivenheder siden seneste møde Kommunemarkedet Kommunerne er fortsat presset på økonomi, og vi oplever pt. et stigende ønske om at gå i EU-udbud, specielt på områderne Økonomi, Løn og Arbejdsmarked... På kommunemarkedet er de fleste kontrakter uden aftalt udløb, men større del af kunderne indgår betalingsaftaler med KMD hvor der for en given periode laves en betalingsaftale/partneraftale, det er i væsentliggrad disse typer af aftaler man genforhandler Der er fortsat fokus på, at få lavet nye totalaftaler med kunderne indeholdende en overgang fra KMD ØS til KMD OPUS Økonomi. Det kan betyde, at flere af salgsmulighederne på KMD OPUS nedenfor vil blive indeholdt i en kommende totalaftale, hvis kunderne vil være med til det.. 2

5 Følgende kontrakter er til genforhandling inden for den kommende 12 mdr. periode Viborg Kommunes totalaftale udløber ikke i 2009, men først ved udgangen af Imidlertid er genforhandling et led i at undgå udbud på økonomi, løn og debitor nu, hvor vi i givet fald står til at miste lønsystemet fra Randers Kommunes totalaftale udløber ikke 2009, men først ved udgangen af Kommunen ønsker at gå i totaludbud nu af hensyn til overholdelse af udbudspligt. Vi arbejder i stedet på at forlænge eksisterende totalaftale med senere overgang til SKI kontrakt... Vejen kommune har Fujitsus økonomisystem og en ny partneraftale vil være en samlet aftale indeholdende en fencing af KMD s løn og debitorsystem... Der vil i næste rapportering optræde flere genforhandlinger eller rettere nye fastprisaftaler som erstatning for de nuværende a conto betalingsaftaler Mange kunder er pt. på vej i udbud med deres økonomi- og lønsystemer (KMD OPUS) Vi er i dialog med Slagelse Kommune om at tilkøbe KMD OPUS under deres totalaftale. Aftalen omfatter overgang til løsninger på områderne Økonomi, Løn, Betaling og evt. indkøb... Billund er i udbud på økonomi, løn og debitor med KL som konsulenter. De er nuværende kunder og positive overfor KMD, men vi ved også at vi generelt har der svært i udbudssituationen på grund af pris og færdiggørelsesgraden på KMD OPUS. Vi har møde med Middelfart Kommune torsdag den 2. april, hvor vi anbefaler kunden at udskyde udbud og afvente SKI 02.19, da vi ikke forventer at byde på opgaven. Vi tilbyder samtidig kunden en fastprisaftale 3

6 8. KMD blev i 1972 oprettet af kommunerne for at udvikle it-løsninger til kommuner, og har i en lang årrække været kommuners væsentligste itleverandør. KMD er den eneste leverandør af en række it-løsninger til kommuner til brug for udbetaling af sociale ydelser. Disse it-løsninger er nødvendige for, at kommunerne kan overholde deres forpligtelser iht. sociallovgivningen, hvorfor kommunerne er nødsaget til at købe dem af KMD. I relation til lønsystemer til kommuner, som denne sag omhandler, har der i perioden reelt kun været én anden leverandør udover KMD, nemlig Silkeborg Data. Silkeborg Data har i en årrække leveret lønsystemer til danske amter (der i 2007 blev til regioner), men begyndte i 2001 at sælge lønsystemer til danske kommuner. 9. KMD blev i 2009 solgt til kapitalfonden EQT og ATP, men har fortsat fungeret som den væsentligste leverandør af it-løsninger til kommuner. 10. I denne sag har styrelsen foretaget markedsundersøgelser blandt leverandører og kunder af lønsystemer i perioden På baggrund af disse undersøgelser har styrelsen arbejdet ud fra den hypotese, at der kan afgrænses et særskilt marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner i Danmark. På et sådant marked ville KMD i perioden have en markedsandel på [55-75] pct. Det har derfor været den umiddelbare vurdering, at KMD i perioden ville være dominerende på et sådant marked. 11. KMD har i perioden leveret lønsystem til omkring [90-100] kommuner, mens Silkeborg Data leverede til omkring [0-10] kommuner. Ud af KMD s kommunekontrakter er [70-90] indgået uden udbud, mens [10-20] er indgået efter udbud. Silkeborg Datas kommunekontrakter er alle indgået efter udbud. KMD har leveret lønsystem til [0-5] regioner, mens Silkeborg Data har leveret til [0-5] regioner. Kontrakterne med regionerne er alle indgået efter udbud. 12. Ifølge retspraksis samt EU-Kommissionens vejledning vedrørende artikel 102 bærer en dominerende virksomhed et særligt ansvar for ikke ved sin adfærd at skade konkurrencen på markedet. Det kan udgøre et misbrug efter konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102, hvis en dominerende virksomhed med andre midler end fair konkurrence afskærmer markedet for sine konkurrenter. 13. Ved vurderingen af, om en dominerende virksomheds adfærd medfører konkurrenceskadelig afskærmning og dermed udgør misbrug, skal efter retspraksis som gengivet i EU-Kommssionens vejledning inddrages en række 4

7 faktorer i form af bl.a. virksomhedens stilling og forholdene på markedet, om der foreligger bevis på faktisk afskærmning samt, om der foreligger en ekskluderende strategi. 14. I tilfælde af prisbaseret ekskluderende adfærd anbefaler EU-Kommissionen endvidere, at det vurderes, om den pågældende adfærd har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen fra virksomheder, der kan anses for at være lige så effektive som den dominerende virksomhed. Følgende fremgår således af EU-Kommissionens vejledning pkt. 23: Kommissionen vil normalt kun gribe ind med det formål at forhindre konkurrenceskadelig afskærmning, hvis den pågældende adfærd har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen fra virksomheder, der anses for at være lige så effektive som den dominerende virksomhed 15. For at fastslå om dette er tilfældet, anbefaler EU-Kommissionen at undersøge økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser: For at fastslå, om det er sandsynligt at den pågældende adfærd vil kunne afskærme markedet, for selv en hypotetisk konkurrent, der er lige så effektiv som den dominerende virksomhed, vil Kommissionen undersøge økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser, og den vil navnlig undersøge, om den dominerende virksomhed anvender priser der er lavere end dens omkostninger I visse situationer kan det dog uden foretagelse af en sådan detaljeret vurdering fastslås, at en adfærd udgør misbrug, såfremt adfærden udelukkende hindrer konkurrencen og ikke medfører effektivitetsgevinster. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den dominerende virksomhed søger at forhindre sine kunder i at prøve konkurrentens produkter eller giver dem økonomiske incitamenter til ikke at prøve dem. Det fremgår således af EU- Kommissionens vejledning pkt. 22, at Der kan være tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt, at Kommissionen foretager en detaljeret vurdering, inden den konkluderer, at den pågældende adfærd vil kunne skade forbrugerne. Hvis det viser sig, at den udelukkende hindrer konkurrencen og ikke medfører effektivitetsgevinster, kan det konkluderes, at den har konkurrencebegrænsende virkninger. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis den dominerende virksomhed forhindrer sine kunder i at prøve konkurrenternes produkter eller giver dem økonomiske incitamenter til ikke at prøve dem, eller betaler en distributør eller en kunde for at forsinke markedsføringen af en konkurrents produkt 17. På baggrund af det på kontrolundersøgelsen fundne materiale, herunder de ovenfor citerede dokumenter, er der foretaget en vurdering af, om KMD s adfærd har en sådan karakter, at adfærden uden foretagelse af en detaljeret økonomisk vurdering kan fastslås at udgøre misbrug. 5

8 18. At en virksomhed herunder en dominerende virksomhed har en strategi om at forsøge at påvirke køberne til at købe flest mulige af virksomhedens produkter er sædvanligt og kan ikke i sig selv anses som en strategi om at eliminere konkurrencen. Tilsvarende er det normalt, at virksomheder giver rabatter og andre økonomiske incitamenter til køberne for at skaffe flest mulige salg. 19. Spørgsmålet i denne sag er imidlertid, om det forhold, at KMD s adfærd er udført på et marked, hvor køberne er undergivet en særlig pligt i form af udbudspligt, og hvor KMD s forfølgelse af strategien har haft som konsekvens, at køberne har undladt at opfylde denne udbudspligt, i sig selv kan føre til, at adfærden kan karakteriseres som misbrug. 20. Det vurderes, at der ikke er grundlag for at anse KMD s strategi i denne sag selvom den formentlig har medvirket til at afskærme markedet for et per se misbrug uden foretagelse af en detaljeret økonomisk vurdering. Dette skyldes, flere forhold. 21. For det første gælder udbudspligten kun for offentlige myndigheder (herunder kommuner). 22. For det andet er der i udbudsreglerne kun økonomiske sanktioner imod ordregiver, der ikke overholder udbudspligten ikke mod den virksomhed, der får ordren. 23. For det tredje var KMD i forvejen leverandør af lønsystem i de 4 kommuner, hvor de har givet økonomiske incitamenter. Der er således ikke tale om, at KMD gennem sin adfærd i de konkrete kommuner har elimineret konkurrenters eksisterende kundeforhold. 24. Endelig ville KMD, såfremt kommunerne havde gennemført et udbud, kunne give tilbud, der indeholder samme eller større rabatter, så længe den test der er beskrevet i Kommissionens vejledning pkt. 23 ikke viser, at lige så effektive konkurrenter dermed ville blive afskærmet. 25. Der findes derfor ikke at være grundlag for at anse KMD A/S strategi om at tilskynde de 4 kommuner til at indgå it-kontrakter uden forudgående udbud for at være en per se overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF artikel At det er kommunerne, der skal overholde udbudsreglerne ved indkøb af itydelser, er tidligere blevet understreget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 34 kommuners indgåelse af aftaler med KMD om KMD OPUS, der bl.a. indeholder KMD s lønsystem. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen fastslog i denne undersøgelse, der blev offentliggjort i 6

9 juni 2010, at 29 ud af 34 undersøgte kommuner havde overtrådt EU s udbudsdirektiv. Blandt disse 29 kommuner var kommunerne Tønder og Skive. 27. Endvidere fastslog Klagenævnet for Udbud i december 2009, at Tønder kommune havde overtrådt udbudsreglerne ved indgåelse af aftale med KMD om køb af produktet KMD OPUS. 28. Når der ikke er tale om en adfærd, der udgør en per se overtrædelse, anbefaler Kommissionen en undersøgelse af økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser, bl.a. for at vurdere, om den dominerende virksomhed anvender priser, der er lavere end dens omkostninger og dermed kan afskærme en lige så lige effektiv konkurrent, jf. Kommissionens vejledningen pkt I forhold til to af de fire kommuner (Vordingborg og Skive) skønnes det umiddelbart, at rabatprocenterne ikke overstiger ca. [5-15] pct. og formentlig er lavere. Når de særlige markedsforhold, der gør sig gældende i denne sag tages i betragtning, er det næppe sandsynligt, at rabatterne har en sådan størrelse, at de kan afskærme lige så effektive konkurrenter, jf. vejledningens pkt I forhold til de andre to kommuner (Tønder og Rudersdal), hvor der indgår bestemmelser om såkaldte udviklingspuljer i betalingsaftalerne, er det vanskeligere med stor præcision at opgøre et interval for rabatprocenterne. 31. Indregnes KMD s betaling til en udviklingspulje ikke ved opgørelsen af rabatprocenten i Tønder kommune, skønnes rabatprocenten at være i et interval på [0-10] til [15-25] pct. afhængigt af, om rabatten sættes i forhold til den samlede kontraktsum eller en mindre del heraf svarende til kontraktværdien af lønsystem, finansiel styring samt debitor/kreditor moduler. Inddrages yderligere moduler/programmer fra betalingsaftalen herunder andre konkurrenceudsatte bliver rabatten lavere end det øvre skøn. 32. Vedr. Rudersdal kommune skønnes et interval for rabatprocenten at være i et interval på [0-10] til [15-25] pct. afhængigt af, om rabatten sættes i forhold til den samlede kontraktsum eller en mindre del heraf svarende til kontraktværdien af lønsystem, finansiel styring samt debitor/kreditor moduler. Inddrages yderligere moduler/programmer fra betalingsaftalen herunder andre konkurrenceudsatte bliver rabatten lavere end det øvre skøn. I skønnet for Rudersdal kommune er endvidere ikke indregnet en forpligtigelse for kommunen til at købe tjenester og ydelser hos KMD på yderligere [x] kr. årligt gennem kommunalt betalte bidrag til en udviklingspulje. 7

10 33. Givet de store usikkerheder med at opgøre rabatterne i disse to kommuner i kombination med de særlige markedsforhold, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet, at det ikke er sandsynligt, at KMD s rabatter mv. til disse to kommuner kan afskærme lige så effektive konkurrenter, jf. vejledningens pkt Der er dog ikke foretaget en tilbundsgående undersøgelse af problemstillingen, herunder foretaget den test, som Kommissionen anbefaler baseret på virksomhedernes økonomiske data og salgspriser som nævnes ovenfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således ikke fundet det hensigtsmæssigt at anvende de betydelige yderligere myndighedsressourcer, der vil være nødvendige for at undersøge og træffe en sådan afgørelse jf. konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. 2 AFGØRELSE 35. Det meddeles KMD A/S, at Konkurrencerådet ikke finder grundlag for at anse KMD A/S strategi om at tilskynde de 4 kommuner til at indgå it-kontrakter uden forudgående udbud for at være en per se overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF artikel Det meddeles KMD A/S, at Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt., har besluttet ikke at undersøge, hvorvidt de økonomiske incitamenter (rabatter mv.) som KMD har givet de 4 kommuner har en sådan størrelse at de kan udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF art SAGSFREMSTILLING 3.1 SAGENS PART - KMD 37. KMD er en af de største danskbaserede it-virksomheder. Virksomheden har eksisteret siden 1972, hvor den første fælles datacentral blev oprettet. KMD har i således næsten 40 år løst it-opgaver for offentlige myndigheder og leveret og udviklet en række forskellige it-løsninger til offentlige myndigheder (primært kommuner). 38. Fra havde Kommunernes Landsforening (KL) det fulde ejerskab af KMD. Det har givet KMD en betydelig indsigt i den kommunale forretning, og 8

11 KMD har i kraft af sin historie haft tætte relationer til de kommunale kunder. 1 I februar 2009 godkendte Konkurrencestyrelsen KL s salg af KMD A/S til kapitalfonden EQT og ATP, og den 2. marts 2009 overtog kapitalfonden EQT og ATP virksomheden. 39. KMD har nu mere end ansatte fordelt over fem afdelinger i hele Danmark, og KMD udvikler og leverer it-løsninger til kommuner, regioner, statslige institutioner og den private sektor. I 2009 omsatte KMD for ca. [x] mia. kr., hvoraf de [x] mia. kr. udgjorde omsætning fra salg til kommuner. KMD havde i 2009 et overskud på [x] mio. kr. 40. Selskabet er aktivt inden for en bred vifte af områder inden for it med danske kommuner som den primære kundegruppe. I 2009 kom [50-80] pct. af virksomhedens omsætning fra salg til kommunerne. KMD har også aktiviteter på det private marked inden for bl.a. outsourcing og ASP-løsninger. KMD s salg af it-systemer til virksomheder og forvaltninger er fordelt på tre forskellige hovedgrupper: kritiske faglige it-løsninger, faglige it-systemer og administrative it-systemer, herunder løn- og økonomisystemer. 2 KMD er den eneste leverandør af de kritiske faglige it-løsninger, som kun anvendes af kommuner indenfor socialområdet KMD s omsætning fra salg af administrative it-systemer udgjorde [x] mio. kr. i KMD s omsætning fra salg af faglige it-systemer og kritiske it-løsninger henholdsvis [x] mio. kr. og [x] mio. kr. i KMD S LØNSYSTEM 42. KMD har siden tilbudt sit lønsystem som et modul, der kan indgå i et samlet it-system til kommuner og regioner kaldet KMD Opus. KMD Opus er et samlet ERP-system 6, der er specielt udviklet til at understøtte de fleste arbejdsprocesser i kommuner og regioner, herunder administration af løn. KMD Opus er baseret på en teknologisk platform fra SAP. 43. KMD Opus er en ASP-løsning 7, hvor der købes brugsret til it-systemet samt support og drift af dette, og hvor hele driften varetages af KMD. KMD Opus består af en række delsystemer, herunder Administrativ Styring. 1 KMD s årsrapport []. 3 It-systemerne KMD Aktiv, Boligstøtte, Dagpengesystemet, KMD Social Pension, Underholdsbidragsystemet. 4 []. 5 Før KMD introducerede Opus, tilbød KMD et særskilt lønsystem, særskilt økonomisystem osv. til kommuner og regioner. Lønsystemet, kaldet KMD Løn, var ikke baseret på en platform fra SAP. 6 Enterprise Resource Planning eller ERP betegnes ofte som et samlet it-system, der håndterer størstedelen af virksomhedens funktionelle områder. 7 ASP står for Application Service Provision. 9

12 44. Administrativ Styring består af fire moduler: Økonomi, Løn & Personale, Indkøb & Logistik og Projekt & Ressource, der tilsammen understøtter hele den kommunale administration. Løn & Personale udgør KMD s lønsystem. Systemerne i Administrativ Styring er bygget op modulært, så man kan tilkøbe de enkelte moduler, efterhånden som behovet opstår. 3.3 ANDRE LEVERANDØRER AF LØNSYSTEMER TIL DET OFFENTLIGE 45. Ud over KMD leverede Silkeborg Data og Accenture som de eneste øvrige leverandører også lønsystemer til kommuner og regioner i perioden Efter at have leveret lønsystemer til danske amter i en årrække begyndte Silkeborg Data i 2001 også at markedsføre konceptet Silkeborg Løn over for danske kommuner. I perioden har Silkeborg Data således leveret lønsystemer til amter, regioner og kommuner. 46. Accenture leverede lønsystem til Københavns Kommune indtil Siden da har Accenture ikke leveret lønsystemer til hverken kommuner eller regioner. 47. Staten anvender Statens Lønsystem (SLS), som er ejet af Økonomistyrelsen/Finansministeriet. 9 Driften af systemet varetages af CSC Danmark A/S. Lønsystemet SLS anvendes kun af statslige institutioner og kan ikke sælges til andre kunder end statslige institutioner. 3.4 MARKEDSUNDERSØGELSER OM LØNSYSTEMER TIL KOMMUNER OG REGIONER 48. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag foretaget flere markedsundersøgelser for at undersøge vilkårene for levering af lønsystemer til kommuner og regioner. Styrelsen har bl.a. undersøgt, om lønsystemer adskiller sig funktionelt fra andre administrative it-systemer, samt om de lønsystemer, der anvendes i kommuner og regioner, adskiller sig fra lønsystemer, der anvendes af andre kundegrupper. 49. Endvidere har styrelsen undersøgt potentielle leverandørers mulighed for at etablere sig som leverandør af lønsystemer til kommuner og regioner, herunder omfanget af de tilpasningsomkostninger, der er nødvendige for at tilpasse et lønsystem, så det kan anvendes i en kommune eller region. 8 Silkeborg Data er en it-virksomhed, der leverer løn- og personaleadministrative it-systemer til blandt andre kommuner og regioner. Silkeborg data begyndte i 1968 at udvikle lønsystemer til danske sygehuse, og fra 1992 beskæftigede virksomheden sig alene med løn- og personalesystemer til den offentlige sektor i Danmark. I perioden havde Silkeborg Data en samarbejdsaftale med KMD. Silkeborg Datas lønsystem Silkeborg Løn er en såkaldt Best of Breed løsning, dvs. en løsning kun understøtter processer vedrørende løn, i modsætning til KMD s Opus-løsning, der er en samlet ERP-løsning. Derudover er Silkeborg Løn egenudviklet, mens KMD OPUS er baseret på en SAP-platform. Silkeborg Løn er ligesom KMD Opus en ASP-løsning, hvor kunden køber brugsret til it-systemet samt support og drift af dette, hvor hele driften varetages af leverandøren på egne maskiner og i egne lokaler. 9 Virksomheden CSC Danmark A/S forestår for drift og applikationsforvaltning af systemet. CSC kan således ikke tilbyde systemet til eventuelle andre kunder. Alle statsinstitutioner anvender SLS. 10

13 50. Endelig har styrelsen undersøgt kommuner og regioners kundepræferencer og købemønstre, herunder de krav der stilles til lønsystemer i udbudsmateriale. 51. Det fremgår af styrelsens undersøgelse, at KMD i perioden leverede lønsystem til omkring [80-100] kommuner, mens Silkeborg Data leverede til omkring [0-20] kommuner, jf. tabel 1. Ud af KMD s kommunekontrakter er [70-90] indgået uden udbud, mens [10-20] er indgået efter udbud. Silkeborg Datas kommunekontrakter er alle indgået efter udbud. KMD har leveret lønsystem til [0-5] regioner, mens Silkeborg Data har leveret til [0-5] regioner. Kontrakterne med regionerne er alle indgået efter udbud. 52. Endvidere ses det af tabel 1, at KMD i perioden har haft langt de fleste kommuner som kunder. Silkeborg Data har primært leveret lønsystemer til regioner, mens antallet af kommunekunder har været lavt. Tabel 1: Antal kommune- og regionskunder på lønsystem ( ) [] KMD kunder i alt [90-100] [90-100] [90-100] - heraf kommunekunder [90-100] [90-100] [90-100] - heraf regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] Silkeborg Data kunder i alt [0-15] [0-15] [0-15] - heraf kommunekunder [0-10] [0-10] [0-10] - heraf regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] Kunder i alt [] [] [] 53. Den kontraktmæssige værdi af KMD s salg af lønsystemer til kommuner og regioner udgjorde [ ] mio. kr. i 2009, jf. tabel 2. Tilsvarende udgjorde værdien af Silkeborg Datas salg af lønsystemer [75-125] mio. kr. 11

14 Tabel 2: Salg af lønsystemer til kommuner og regioner i Kontraktmæssig værdi i mio. kr KMD s kommunekunder [ ] [ ] [ ] KMD s regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] KMD i alt [ ] [ ] [ ] Silkeborg Datas kommunekunder Silkeborg Datas regionskunder [0-25] [0-25] [0-25] [75-100] [75-100] [75-100] Silkeborg Data i alt [75-125] [75-125] [75-125] 54. Styrelsens markedsundersøgelser viste bl.a., at konkurrencen mellem aktørerne på dette marked primært udspiller sig, når kommuner og regioner afholder udbud. Markedsundersøgelserne viste således, at KMD s eneste konkurrent, Silkeborg Data, kun har overtaget sine [0-25] kommunekunder fra KMD, når kommunerne har afholdt udbud. 55. Markedsundersøgelserne viste også, at [80-100] pct. af samtlige kommuners og regioners lønsystemkontrakter har en værdi på over 1,5 mio. kr. (hvilket er tærskelværdien i udbudsreglerne). Dette betyder, at langt de fleste kommuner og regioner i Danmark anvender lønsystemer, der er så dyre, at de er forpligtet til at afholde udbud inden anskaffelse heraf. 56. Det fremgår ligeledes af markedsundersøgelserne, at der blev afholdt relativt få udbud af lønsystemer blandt kommuner i perioden (ca. 6 udbud årligt). 10 Dertil kom, at mange kommuner i udbudsmaterialet stillede krav om, at tilbudsgivere skulle have leveret et tilsvarende lønsystem til en anden kommune eller region. 57. Markedsundersøgelserne viste endvidere, at nye leverandører måtte afholde både væsentlige initiale omkostninger, samt tilegne sig specifikke kompetencer om kommunernes og regionernes overenskomster for at kunne indtræde på et evt. marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner. 58. Derudover viste markedsundersøgelserne, at kommunernes kontrakter om lønsystemer typisk indgås for en periode på 4 år, inkl. option på forlængelse i to år. Disse forholdsvis lange kontrakter har, kombineret med de relativt få 10 I perioden (før kommunalreformen) var der 271 kommuner. Efter kommunalreformen var der 98 kommuner. 12

15 afholdte udbud, medført, at leverandørskifte har været sjældne i den undersøgte periode. 59. Endelig viste markedsundersøgelserne, at KMD og Silkeborg Data i perioden reelt var de eneste aktører på et evt. marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner. 11 Ifølge styrelsens undersøgelser modtog kommuner og regioner ikke tilbud om lønsystemer fra andre leverandører end KMD og Silkeborg Data i denne periode. 3.5 BESKRIVELSE AF KMD S STRATEGI OM AT TILSKYNDE KOMMUNER TIL AT UNDLADE AT AFHOLDE UDBUD GENNEM BRUG AF ØKONOMISKE INCITAMENTER 60. I dette afsnit beskrives KMD s strategi om at tilskynde kommuner til at indgå it-kontrakter med KMD uden forudgående udbud gennem brug af økonomiske incitamenter. Dette beskrives på baggrund af dokumenter fundet på kontrolundersøgelsen samt et antal kontrakter, som KMD har indgået med kommunerne Vordingborg, Tønder, Rudersdal og Skive om køb af lønsystemer. 61. Dokumenterne viser, at kommunerne Vordingborg, Tønder, Rudersdal og Skive påtænkte at konkurrenceudsætte indkøbet af et lønsystem ved at gennemføre et udbud, samt at KMD tilbød disse 4 kommuner at indgå nye kontrakter (eller forlænge eksisterende) om KMD s lønsystem i stedet for at afholde udbud. Det kan konstateres, at de 4 kommuner efterfølgende indgik de pågældende kontrakter om KMD s lønsystem uden at afholde udbud. I alle fire tilfælde overstiger værdien af de pågældende kontrakter tærskelværdien i udbudsreglerne på 1,5 mio. kr. 62. KMD s bevæggrund for at hindre konkurrenceudsættelser via udbud af lønsystemer synes at være, at KMD forventede at tabe disse udbud. Dette understreges i flere dokumenter fundet på kontrolundersøgelsen, hvori KMD bl.a. skriver: vi ved også at vi generelt har der svært i udbudssituationen 12, samt Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det [udbuddet] forhindres samt Risikofaktorer: _1 Udbud er den største fare. Vi har svært ved at vinde udbud på disse sager. Pris er for høj Accenture udgik af markedet i 2006, hvor leverandørens aftale med Københavns Kommune blev opsagt hvorefter KMD vandt Københavns Kommune som følge af en udbudsproces. 12 jf. pkt. 7 og pkt Jf. pkt..4 og pkt jf. pkt

16 3.5.1 KMD s strategi ift. Vordingborg kommune 63. Følgende KU-dokument beskriver, at Vordingborg kommune overvejede at gå i udbud på flere områder i 2009, herunder udbud på løn- og økonomisystemområdet. Det fremgår endvidere, at KMD gav et økonomisk incitament i form af en 3-årig fastprisaftale, samt en rabat på [x] mio. kr., der var en eftergivelse af kommunens gæld for overskridelse af den tidligere a conto aftale, for at få kommunen til at indgå kontrakt med KMD uden forudgående udbud: sendt 23. januar 2009 fra kundechef i KMD [NAVN] til områdedirektør i KMD [NAVN]. Emnefeltet i en er Redegørelse for rabat : 15 Vordingborg: I forbindelse med a conto betalingsaftale for 2009 blev jeg konfronteret med, at kommunen overvejede at gå i udbud på flere områder i Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det forhindres, hvor jeg fremlagde forslag om indgåelse af en 3 årig fastprisaftale med en rabattering gående på, at overskridelsen på a conto aftalen for 2008 blev kompenseret kommunen. Til gengæld fik vi hensigtserklæring på OPUS Administrativ styring 16 med projektaftale inden Rabatten på [x] mio. kr. svarer til kr. [x.] kr. pr. år i aftaleperioden. 64. KMD og Vordingborg kommune havde i 2008 en a conto betalingsaftale for kommunens samlede forbrug af KMD s forskellige it-løsninger, herunder både administrative it-løsninger såsom økonomi- og lønsystemer, men også de itløsninger, hvor KMD er eneleverandør (dvs. de it-løsninger som kommunerne bruger til udbetaling af sociale ydelser). 65. Når en kommune har en a conto betalingsaftale for 2008 med KMD betyder det, at kommunen i løbet af året 2008 indbetalte et beløb til KMD, der skulle dække kommunens forventede forbrug af KMD s it-ydelser for året Inkluderet i a conto betalingsaftalen er både betaling for it-løsninger, hvor KMD er eneleverandør og it-løsninger, hvor KMD møder konkurrence. 66. I starten af året 2009 skulle der foretages en opgørelse, der sammenstillede kommunens faktiske forbrug af KMD s ydelser i 2008 med det forventede forbrug. Hvis kommunens faktiske forbrug oversteg betalingsaftalens beløb skulle kommunen betale differencen for merforbrug til KMD. Omvendt skulle KMD betale et beløb til kommunen, hvis det faktiske forbrug var lavere end beløbet på betalingsaftalen. I modsætning til a conto aftaler har visse 15 []. 16 Administrativ styring er fælles betegnelse for KMD Opus Løn, KMD Opus Økonomi og KMD Debitor. 14

17 kommuner fastprisaftaler, hvor der ikke sker afregning for merforbrug eller for mindre forbrug i forhold til det forventede. 67. I slutningen af 2008 forventede Vordingborg kommune og KMD, at kommunen ville overskride beløbet på a conto betalingsaftalen for 2008 med ca. [x] mio. kr., som kommunen derfor skulle betale til KMD. 68. Denne overskridelse af a conto aftalen på ca. [x] mio. kr. tilbød KMD at eftergive, hvis kommunen til gengæld ville underskrive en hensigtserklæring om at indgå aftale med KMD om KMD s produkt OPUS Administrativ styring, i stedet for at gå i udbud. Produktet OPUS Administrativ styring omfatter bl.a. KMD s økonomi- og lønsystem. 69. Den forventede overskridelse af betalingsaftalen på [x] mio. kr. opgjordes i en efterfølgende KMD-intern mere præcist til [x] mio. kr. Dette beløb anmodes KMD s salgsdirektør [NAVN] om at godkende som en rabat, der er givet til Vordingborg kommune i 2008: sendt 28. januar 2009 fra afdelingsleder i KMD [NAVN] til KMD s salgsdirektør [NAVN]. 17 Emnefeltet er Redegørelse for rabat : Hej [NAVN] Jeg havde en kort snak med [NAVN] i går om rabatter afgivet i 2008, hvor der mangler en formel godkendelse fra dig Vordingborg kommune [x] mio. kr. Kompensation ved eftergivelse af efterregulering af 2008 betalingsaftale for indgåelse af 3- årig fastprisaftale 70. KMD og Vordingborg kommune indgik efterfølgende de i en omtalte aftaler, dvs. hhv. en 3-årig fastprisaftale, 18 med en rabat, samt en hensigtserklæring om kommunens køb af KMD OPUS til administrativ styring. 71. Fastprisaftalen omfatter kommunens betaling for 23 af KMD s ydelser, heriblandt KMD s lønsystem og de it-løsninger hvor KMD er eneleverandør []. 18 []. 15

18 Den samlede betaling udgør årligt [x] mio. kr. i årene 2009, 2010, Betaling for økonomi- og lønsystemmoduler udgør samlet [x] mio. kr. årligt Der er foreløbigt opgjort en øvre og en nedre grænse for rabatprocenten. Ved opgørelsen af den nedre grænse sættes rabatten på [x] mio. kr. ift. den samlede kontraktsum (dvs. kommunens årlige betaling iht. fastprisaftalen i 3 år). I så fald udgør rabatten [0-5] pct. 21 Den øvre grænse beregnes ved at sætte rabatten på [x] mio. kr. ift. værdien af økonomi- og lønsystemmoduler, som kommunen overvejede at bringe i udbud (jf. citatet i en ovenfor) 22. I så fald bliver rabatten ca. [5-10] pct Hensigtserklæringen indeholder kommunens løfte om indenfor 4 måneder at indgå kontrakt om køb af KMD OPUS til Administrativ styring, der bl.a. indeholder KMD s lønsystem KMD s strategi ift. Tønder kommune 74. Styrelsen fandt på kontrolundersøgelsen følgende interne , der viser, at KMD forsøgte at få Tønder kommune til at droppe udbudstanken : sendt 10. september 2007 fra KMD s kundechef [NAVN] til alle kundechefer i KMD s Kundecenter Syd: 25 hermed materialet omkring fast aftale for 3 år[] Materialet kan danne grundlag for at få kommunerne til at droppe udbudstanken og spare disse mange udgifter og indgå en længere aftale med KMD. Materialet bedes behandlet meget fortroligt. Jeg forsøger at få Tønder med på denne tanke. Vh [NAVN]. 75. I foråret 2008 forhandlede Tønder kommune og KMD om indgåelse af en ny partneraftale, da parternes tidligere partneraftale var ved at udløbe. En partneraftale er en aftale, der typisk vedrører konkrete it-projekter, som en kommune og KMD ønsker at udføre i fællesskab. I forhandlingerne indgik en 19 Samtlige løsninger er Arbejdsmarkedsydelser, Arkivering, Beskæftigelse, Betaling, Boligstøtte, Borger- og virksomhedsservice, Børn og Unge, E-Handel og logistik, Ejendom, Energi, Familieydelser, Finansiel Styring, Foranstaltninger, Forretningsstyring, Hjælpemidler, Individuelle aftaler, Løn og Personale, Outsourcing, Pensioner, Person- og virksomhedsoplysninger, Sagsbehandlingsstøtte, Sikkerhed og Tekniske produkter. 20 []. 21 []. 22 []. 23 []. 24 Hensigtserklæringen er underskrevet 19. december 2008, og det fremgår, at parterne er enige om, at inden 31. marts 2009 indgås projektaftale med tilhørende løsningsaftaler om levering og implementering af KMD Opus til Administrativ Styring incl. lønfornyelsen til idriftsættelse senest Endvidere forpligter parterne sig til ikke at forhandle til anden side, så længe der pågår forhandlinger om en aftales indhold, og i øvrigt underrette den anden part, hvis sådanne forhandlinger til anden side agtes påbegyndt jf. [] 25 []. 16

19 lang række it-systemer herunder KMD s lønsystem. Parterne indgik herefter en aftale om implementering af KMD OPUS til Administrativ Styring, hvoraf det fremgår, at Kommunen anvender allerede KMD OPUS Personale, samt en række tilhørende moduler. Denne aftale omfatter ydelser til implementering af de øvrige områder indenfor Administrativ Styring, herunder nye moduler/funktionaliteter til Løn- og Personalestyring Styrelsen fandt på kontrolundersøgelsen hos KMD nedenfor citerede KUdokument benævnt Kundeplan for Tønder Kommune. Det fremgår af kundeplanen, at KMD vurderede, at Tønder Kommune ikke ønskede at gå i udbud, men at kommunen gerne ville indgå en fastprisaftale for årene Tønder kommune havde på daværende tidspunkt en a conto betalingsaftale. Endvidere fremgår, at der er en særdeles positiv holdning til KMD på kommunaldirektørniveau : Kundeplan med bilag for Tønder Kommune (revideret 15. maj 2008) 27 Kommunen er en nøglekunde med KMD, og anvender stort set alle KMD s produkter. De har i mange år haft en partneraftale med KMD, og denne er i øjeblikket ved at blive genforhandlet, med forventet underskrift maj Tønder Kommune ønsker ikke at gå i udbud, men vil gerne indgå en fastprisaftale for årene 2009 til skal være et basis år for beregning af den kommende fastprisaftale KMD skal i forbindelse med denne fastprisaftale sikre, at alle KMD s produkter bliver en del af denne fastprisaftale, dette reguleres via allongen til aftalen Direktionsniveau Der er ligeledes en særdeles positiv holdning til KMD på kommunaldirektørniveau. Samarbejdet gennem allianceaftalen/partneraftalen har gjort at KMD er med ved alle beslutninger, og bliver hørt i alle sager som har relation til IT Jf. citat fra afgørelsen fra Klagenævnets afgørelse Tabulex mod Tønder Kommune (december 2009) (s. 10). Endvidere forklarer Tønder Kommunes kommunaldirektør [NAVN] i klagenævnets afgørelse (s. 13), at allongen til partneraftalen omfatter en række administrationssystemer bl.a. løn". 27 []. 17

20 de kunne aldrig træffe beslutninger omkring IT, uden at KMD bliver spurgt, og der skal betydelige grunde til at der træffes et valg som ikke er til fordel for KMD 77. På et møde den 12. juni 2008 skulle Tønder kommunes ledelse (chefgruppen) og kommunaldirektøren tage stilling til, om man ville indgå den nye partneraftale samt den nye fastprisaftale, som KMD havde tilbudt kommunen, eller om der skulle afholdes udbud. Aftalerne angik bl.a. KMD Opus, der indeholder KMD s lønsystem. 78. Nedenfor ses et uddrag af mødereferatet fra mødet 12. juni i 2008 i Tønder kommunes ledelse. Det fremgår af mødereferatet, at kommunen vurderede, at der var store fordele ved at indgå partneraftalen og fastprisaftalen, og at det var en økonomisk gevinst: Godkendelse af Partnerskabsaftale mellem Tønder og KMD A/S for perioden 1. januar december Baggrund/sagsfremstilling Kommunaldirektøren og IT-chefen har i foråret 2008 forhandlet oplæg til partneraftale med KMD gældende for perioden Den ny Partneraftale indeholder udover også en fastprisaftale på de KMDfagsystemer Tønder Kommune anvender. Fastprisaftalen løber i perioden Bilag Notat vedrørende Ny partneraftale med KMD for perioden Vurdering: Det vurderes, at indgåelse af ny partneraftale for en 4-årig periode inkl. fastprisaftale på 3 år samlet set giver Tønder Kommune store fordele. Udover økonomisk gevinst sikrer partneraftalen stabilitet og ro til at implementere Tønder Kommunes IT-strategi 28 []. 18

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat Indstilling Det indstilles, at det her fremsendte overblik over omstillingsomkostninger godkendes som grundlag for

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018468 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Erik Hammer) 11. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018468 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Erik Hammer) 11. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018468 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Erik Hammer) 11. december 2009 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Majse Jarlov, København) mod Tønder Kommune (advokat René

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3559 (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 K E N D E L S E Danske Care A/S (advokat Ann Christina Rindom Sørensen, Holbæk) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Høring af Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus m.m.

Høring af Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus m.m. 03-05-2010 OK 4/0420-0204-0006 /BBA KONKURRENCESTYRELSEN Høring af Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus m.m. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 2/23 Kapitel 2 Hvornår finder

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 49.781 (H.P. Rosenmeier, Tage Iversen, Viggo Olesen) 8. juni 1998 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Skovbo Kommune (selv) Under denne sag har klager (L.R. Service)

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked

MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN. v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked MONOPOLBRUDDET ØKONOMI & TRANSITIONSAFTALEN v/poul Ditlev Christiansen Vicedirektør - Marked Kommunedage, november 2016 Agenda 1. Status på de 25 % omkostningsreduktion i forhold til forsinkelse 2. Status

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Anne Bergholt Sommer, specialistadvokat ase@bechbruun.com 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Hvornår

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Konkurrenceudsættelsesprogrammet

Konkurrenceudsættelsesprogrammet Konkurrenceudsættelsesprogrammet Dagsorden Tidsplan Status Konkurrenceudsættelsens effekt på IT-driftsomkostninger Budgetprocessen for det årlige Administrationsbidrag UDK Kommunernes IT-driftsomkostninger

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret 2014 1. Resumé Dette er første årlige statusrapport for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til forsvaret, der

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere