KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD"

Transkript

1 / TBJ/SEM PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 28. MARTS 2012 KMD S STRATEGI OM AT FÅ KOMMUNER TIL AT INDGÅ IT- KONTRAKTER MED KMD UDEN AFHOLDELSE AF UDBUD KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING Sagens part - KMD KMD s lønsystem Andre leverandører af lønsystemer til det offentlige Markedsundersøgelser om lønsystemer til kommuner og regioner Beskrivelse af KMD s strategi om at tilskynde kommuner til at undlade at afholde udbud gennem brug af økonomiske incitamenter KMD s strategi ift. Vordingborg kommune KMD s strategi ift. Tønder kommune KMD s strategi ift. Skive Kommune KMD s strategi ift. Rudersdal Kommune Dokumenter vedr. KMD s håndtering af forestående lønudbud i andre kommuner Høringssvar VURDERING Vurdering af markedsafgrænsning og dominans hvis markedet kan afgrænses til lønsystemer til kommuner og regioner Samhandelspåvirkning Vurdering af KMD s strategi om til at tilskynde kommuner til at undlade udbud SAMLET KONKLUSION... 44

3 1 RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt KMD A/S har udøvet misbrug i strid med konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102 ved at forfølge en strategi om at få kommuner til at indgå it-kontrakter med KMD uden afholdelse af forudgående udbud. 2. Offentlige myndigheder har som udgangspunkt pligt til at afholde udbud, såfremt myndigheden vil indgå en it-kontrakt, hvis værdi overstiger 1,5 mio. kr. 3. Sagen er foranlediget af en klage over KMD s adfærd ved salg af it-systemer til kommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse angår KMD s strategi i perioden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på en kontrolundersøgelse hos KMD fundet en række interne dokumenter, hvori medarbejdere hos KMD beskriver, at 4 af KMD s kommunale kunder havde påtænkt at afholde udbud, men at det lykkedes medarbejdere hos KMD, ved hjælp af forskellige økonomiske incitamenter, at få disse kommuner til at undlade at afholde udbud og i stedet indgå kontrakt med KMD om bl.a. KMD s lønsystem. KMD s lønsystem indgår som en del af KMD s it-system KMD OPUS. Af de interne dokumenter fundet hos KMD fremgår bl.a.: Skive ville have været i udbud her i efteråret på økonomi, løn og debitor, og med det in mente, så synes jeg at vi har lavet en rigtig god sag. Vi har haft 4 forhandlingsmøder, og vi har haft Kommunaldirektør [NAVN] inde over for at få [NAVN] til at turde lave aftalen uden udbud Kunden [Rudersdal Kommune] fik en attraktiv betalingsaftale, idet de truede med at gå i udbud på specielt Løn- og Økonomiområdet [styrelsens tilføjelse] Vordingborg: I forbindelse med a conto betalingsaftale for 2009 blev jeg konfronteret med, at kommunen overvejede at gå i udbud på flere områder i Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det forhindres, hvor jeg fremlagde forslag om indgåelse af en 3 årig fastprisaftale med en rabattering gående på, at overskridelsen på a conto aftalen for 2008 blev kompenseret kommunen. Til gengæld fik vi hensigtserklæring på OPUS Administrativ styring med projektaftale inden Rabatten på [x] mio. kr. svarer til kr. [x] kr. pr. år i aftaleperioden 1

4 hermed materialet omkring fast aftale for 3 år[] Materialet kan danne grundlag for at få kommunerne til at droppe udbudstanken og spare disse mange udgifter og indgå en længere aftale med KMD. Materialet bedes behandlet meget fortroligt. Jeg forsøger at få Tønder med på denne tanke 5. Af de på kontrolundersøgelsen fundne dokumenter findes det dokumenteret, at KMD har tilskyndet i hvert fald sine kommunale kunder Skive, Tønder, Rudersdal og Vordingborg til at indgå kontrakt direkte med KMD uden at gennemføre påtænkte udbud af lønsystemer. KMD har i forbindelse med kontraktindgåelsen tilbudt disse kommuner forskellige økonomiske incitamenter i form af (1) prisnedslag og rabatter, (2) indbetaling fra KMD til udviklingspuljer, (3) favorable optioner på forlængelse af aftaler og (4) indgåelse af fastprisbetalingsaftaler frem for a conto betalingsaftaler. Tilbud om fastprisaftaler er i denne sammenhæng et særligt middel over for kommunerne, fordi det giver en vigtig budgetsikkerhed for kommunerne. 6. De kontrakter, som KMD indgik med de 4 kommuner, har en værdi der overstiger 1,5 mio. kr., hvilket er tærskelværdien for, hvornår kommuner har pligt til at afholde udbud. 7. Styrelsen fandt endvidere på kontrolundersøgelsen følgende dokument: Vedhæftet bilag til sendt 30. marts 2009 fra KMD s områdedirektør [NAVN] til [NAVN] og cc til salgsdirektør [NAVN], hvoraf bl.a. fremgår: Rapportering til bestyrelsen, marts måned a. Direktionens rapportering Udvikling/begivenheder siden seneste møde Kommunemarkedet Kommunerne er fortsat presset på økonomi, og vi oplever pt. et stigende ønske om at gå i EU-udbud, specielt på områderne Økonomi, Løn og Arbejdsmarked... På kommunemarkedet er de fleste kontrakter uden aftalt udløb, men større del af kunderne indgår betalingsaftaler med KMD hvor der for en given periode laves en betalingsaftale/partneraftale, det er i væsentliggrad disse typer af aftaler man genforhandler Der er fortsat fokus på, at få lavet nye totalaftaler med kunderne indeholdende en overgang fra KMD ØS til KMD OPUS Økonomi. Det kan betyde, at flere af salgsmulighederne på KMD OPUS nedenfor vil blive indeholdt i en kommende totalaftale, hvis kunderne vil være med til det.. 2

5 Følgende kontrakter er til genforhandling inden for den kommende 12 mdr. periode Viborg Kommunes totalaftale udløber ikke i 2009, men først ved udgangen af Imidlertid er genforhandling et led i at undgå udbud på økonomi, løn og debitor nu, hvor vi i givet fald står til at miste lønsystemet fra Randers Kommunes totalaftale udløber ikke 2009, men først ved udgangen af Kommunen ønsker at gå i totaludbud nu af hensyn til overholdelse af udbudspligt. Vi arbejder i stedet på at forlænge eksisterende totalaftale med senere overgang til SKI kontrakt... Vejen kommune har Fujitsus økonomisystem og en ny partneraftale vil være en samlet aftale indeholdende en fencing af KMD s løn og debitorsystem... Der vil i næste rapportering optræde flere genforhandlinger eller rettere nye fastprisaftaler som erstatning for de nuværende a conto betalingsaftaler Mange kunder er pt. på vej i udbud med deres økonomi- og lønsystemer (KMD OPUS) Vi er i dialog med Slagelse Kommune om at tilkøbe KMD OPUS under deres totalaftale. Aftalen omfatter overgang til løsninger på områderne Økonomi, Løn, Betaling og evt. indkøb... Billund er i udbud på økonomi, løn og debitor med KL som konsulenter. De er nuværende kunder og positive overfor KMD, men vi ved også at vi generelt har der svært i udbudssituationen på grund af pris og færdiggørelsesgraden på KMD OPUS. Vi har møde med Middelfart Kommune torsdag den 2. april, hvor vi anbefaler kunden at udskyde udbud og afvente SKI 02.19, da vi ikke forventer at byde på opgaven. Vi tilbyder samtidig kunden en fastprisaftale 3

6 8. KMD blev i 1972 oprettet af kommunerne for at udvikle it-løsninger til kommuner, og har i en lang årrække været kommuners væsentligste itleverandør. KMD er den eneste leverandør af en række it-løsninger til kommuner til brug for udbetaling af sociale ydelser. Disse it-løsninger er nødvendige for, at kommunerne kan overholde deres forpligtelser iht. sociallovgivningen, hvorfor kommunerne er nødsaget til at købe dem af KMD. I relation til lønsystemer til kommuner, som denne sag omhandler, har der i perioden reelt kun været én anden leverandør udover KMD, nemlig Silkeborg Data. Silkeborg Data har i en årrække leveret lønsystemer til danske amter (der i 2007 blev til regioner), men begyndte i 2001 at sælge lønsystemer til danske kommuner. 9. KMD blev i 2009 solgt til kapitalfonden EQT og ATP, men har fortsat fungeret som den væsentligste leverandør af it-løsninger til kommuner. 10. I denne sag har styrelsen foretaget markedsundersøgelser blandt leverandører og kunder af lønsystemer i perioden På baggrund af disse undersøgelser har styrelsen arbejdet ud fra den hypotese, at der kan afgrænses et særskilt marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner i Danmark. På et sådant marked ville KMD i perioden have en markedsandel på [55-75] pct. Det har derfor været den umiddelbare vurdering, at KMD i perioden ville være dominerende på et sådant marked. 11. KMD har i perioden leveret lønsystem til omkring [90-100] kommuner, mens Silkeborg Data leverede til omkring [0-10] kommuner. Ud af KMD s kommunekontrakter er [70-90] indgået uden udbud, mens [10-20] er indgået efter udbud. Silkeborg Datas kommunekontrakter er alle indgået efter udbud. KMD har leveret lønsystem til [0-5] regioner, mens Silkeborg Data har leveret til [0-5] regioner. Kontrakterne med regionerne er alle indgået efter udbud. 12. Ifølge retspraksis samt EU-Kommissionens vejledning vedrørende artikel 102 bærer en dominerende virksomhed et særligt ansvar for ikke ved sin adfærd at skade konkurrencen på markedet. Det kan udgøre et misbrug efter konkurrencelovens 11 og TEUF artikel 102, hvis en dominerende virksomhed med andre midler end fair konkurrence afskærmer markedet for sine konkurrenter. 13. Ved vurderingen af, om en dominerende virksomheds adfærd medfører konkurrenceskadelig afskærmning og dermed udgør misbrug, skal efter retspraksis som gengivet i EU-Kommssionens vejledning inddrages en række 4

7 faktorer i form af bl.a. virksomhedens stilling og forholdene på markedet, om der foreligger bevis på faktisk afskærmning samt, om der foreligger en ekskluderende strategi. 14. I tilfælde af prisbaseret ekskluderende adfærd anbefaler EU-Kommissionen endvidere, at det vurderes, om den pågældende adfærd har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen fra virksomheder, der kan anses for at være lige så effektive som den dominerende virksomhed. Følgende fremgår således af EU-Kommissionens vejledning pkt. 23: Kommissionen vil normalt kun gribe ind med det formål at forhindre konkurrenceskadelig afskærmning, hvis den pågældende adfærd har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen fra virksomheder, der anses for at være lige så effektive som den dominerende virksomhed 15. For at fastslå om dette er tilfældet, anbefaler EU-Kommissionen at undersøge økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser: For at fastslå, om det er sandsynligt at den pågældende adfærd vil kunne afskærme markedet, for selv en hypotetisk konkurrent, der er lige så effektiv som den dominerende virksomhed, vil Kommissionen undersøge økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser, og den vil navnlig undersøge, om den dominerende virksomhed anvender priser der er lavere end dens omkostninger I visse situationer kan det dog uden foretagelse af en sådan detaljeret vurdering fastslås, at en adfærd udgør misbrug, såfremt adfærden udelukkende hindrer konkurrencen og ikke medfører effektivitetsgevinster. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den dominerende virksomhed søger at forhindre sine kunder i at prøve konkurrentens produkter eller giver dem økonomiske incitamenter til ikke at prøve dem. Det fremgår således af EU- Kommissionens vejledning pkt. 22, at Der kan være tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt, at Kommissionen foretager en detaljeret vurdering, inden den konkluderer, at den pågældende adfærd vil kunne skade forbrugerne. Hvis det viser sig, at den udelukkende hindrer konkurrencen og ikke medfører effektivitetsgevinster, kan det konkluderes, at den har konkurrencebegrænsende virkninger. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis den dominerende virksomhed forhindrer sine kunder i at prøve konkurrenternes produkter eller giver dem økonomiske incitamenter til ikke at prøve dem, eller betaler en distributør eller en kunde for at forsinke markedsføringen af en konkurrents produkt 17. På baggrund af det på kontrolundersøgelsen fundne materiale, herunder de ovenfor citerede dokumenter, er der foretaget en vurdering af, om KMD s adfærd har en sådan karakter, at adfærden uden foretagelse af en detaljeret økonomisk vurdering kan fastslås at udgøre misbrug. 5

8 18. At en virksomhed herunder en dominerende virksomhed har en strategi om at forsøge at påvirke køberne til at købe flest mulige af virksomhedens produkter er sædvanligt og kan ikke i sig selv anses som en strategi om at eliminere konkurrencen. Tilsvarende er det normalt, at virksomheder giver rabatter og andre økonomiske incitamenter til køberne for at skaffe flest mulige salg. 19. Spørgsmålet i denne sag er imidlertid, om det forhold, at KMD s adfærd er udført på et marked, hvor køberne er undergivet en særlig pligt i form af udbudspligt, og hvor KMD s forfølgelse af strategien har haft som konsekvens, at køberne har undladt at opfylde denne udbudspligt, i sig selv kan føre til, at adfærden kan karakteriseres som misbrug. 20. Det vurderes, at der ikke er grundlag for at anse KMD s strategi i denne sag selvom den formentlig har medvirket til at afskærme markedet for et per se misbrug uden foretagelse af en detaljeret økonomisk vurdering. Dette skyldes, flere forhold. 21. For det første gælder udbudspligten kun for offentlige myndigheder (herunder kommuner). 22. For det andet er der i udbudsreglerne kun økonomiske sanktioner imod ordregiver, der ikke overholder udbudspligten ikke mod den virksomhed, der får ordren. 23. For det tredje var KMD i forvejen leverandør af lønsystem i de 4 kommuner, hvor de har givet økonomiske incitamenter. Der er således ikke tale om, at KMD gennem sin adfærd i de konkrete kommuner har elimineret konkurrenters eksisterende kundeforhold. 24. Endelig ville KMD, såfremt kommunerne havde gennemført et udbud, kunne give tilbud, der indeholder samme eller større rabatter, så længe den test der er beskrevet i Kommissionens vejledning pkt. 23 ikke viser, at lige så effektive konkurrenter dermed ville blive afskærmet. 25. Der findes derfor ikke at være grundlag for at anse KMD A/S strategi om at tilskynde de 4 kommuner til at indgå it-kontrakter uden forudgående udbud for at være en per se overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF artikel At det er kommunerne, der skal overholde udbudsreglerne ved indkøb af itydelser, er tidligere blevet understreget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse af 34 kommuners indgåelse af aftaler med KMD om KMD OPUS, der bl.a. indeholder KMD s lønsystem. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen fastslog i denne undersøgelse, der blev offentliggjort i 6

9 juni 2010, at 29 ud af 34 undersøgte kommuner havde overtrådt EU s udbudsdirektiv. Blandt disse 29 kommuner var kommunerne Tønder og Skive. 27. Endvidere fastslog Klagenævnet for Udbud i december 2009, at Tønder kommune havde overtrådt udbudsreglerne ved indgåelse af aftale med KMD om køb af produktet KMD OPUS. 28. Når der ikke er tale om en adfærd, der udgør en per se overtrædelse, anbefaler Kommissionen en undersøgelse af økonomiske data vedrørende omkostninger og salgspriser, bl.a. for at vurdere, om den dominerende virksomhed anvender priser, der er lavere end dens omkostninger og dermed kan afskærme en lige så lige effektiv konkurrent, jf. Kommissionens vejledningen pkt I forhold til to af de fire kommuner (Vordingborg og Skive) skønnes det umiddelbart, at rabatprocenterne ikke overstiger ca. [5-15] pct. og formentlig er lavere. Når de særlige markedsforhold, der gør sig gældende i denne sag tages i betragtning, er det næppe sandsynligt, at rabatterne har en sådan størrelse, at de kan afskærme lige så effektive konkurrenter, jf. vejledningens pkt I forhold til de andre to kommuner (Tønder og Rudersdal), hvor der indgår bestemmelser om såkaldte udviklingspuljer i betalingsaftalerne, er det vanskeligere med stor præcision at opgøre et interval for rabatprocenterne. 31. Indregnes KMD s betaling til en udviklingspulje ikke ved opgørelsen af rabatprocenten i Tønder kommune, skønnes rabatprocenten at være i et interval på [0-10] til [15-25] pct. afhængigt af, om rabatten sættes i forhold til den samlede kontraktsum eller en mindre del heraf svarende til kontraktværdien af lønsystem, finansiel styring samt debitor/kreditor moduler. Inddrages yderligere moduler/programmer fra betalingsaftalen herunder andre konkurrenceudsatte bliver rabatten lavere end det øvre skøn. 32. Vedr. Rudersdal kommune skønnes et interval for rabatprocenten at være i et interval på [0-10] til [15-25] pct. afhængigt af, om rabatten sættes i forhold til den samlede kontraktsum eller en mindre del heraf svarende til kontraktværdien af lønsystem, finansiel styring samt debitor/kreditor moduler. Inddrages yderligere moduler/programmer fra betalingsaftalen herunder andre konkurrenceudsatte bliver rabatten lavere end det øvre skøn. I skønnet for Rudersdal kommune er endvidere ikke indregnet en forpligtigelse for kommunen til at købe tjenester og ydelser hos KMD på yderligere [x] kr. årligt gennem kommunalt betalte bidrag til en udviklingspulje. 7

10 33. Givet de store usikkerheder med at opgøre rabatterne i disse to kommuner i kombination med de særlige markedsforhold, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet, at det ikke er sandsynligt, at KMD s rabatter mv. til disse to kommuner kan afskærme lige så effektive konkurrenter, jf. vejledningens pkt Der er dog ikke foretaget en tilbundsgående undersøgelse af problemstillingen, herunder foretaget den test, som Kommissionen anbefaler baseret på virksomhedernes økonomiske data og salgspriser som nævnes ovenfor. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således ikke fundet det hensigtsmæssigt at anvende de betydelige yderligere myndighedsressourcer, der vil være nødvendige for at undersøge og træffe en sådan afgørelse jf. konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. 2 AFGØRELSE 35. Det meddeles KMD A/S, at Konkurrencerådet ikke finder grundlag for at anse KMD A/S strategi om at tilskynde de 4 kommuner til at indgå it-kontrakter uden forudgående udbud for at være en per se overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF artikel Det meddeles KMD A/S, at Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens 14, stk. 1, 4. pkt., har besluttet ikke at undersøge, hvorvidt de økonomiske incitamenter (rabatter mv.) som KMD har givet de 4 kommuner har en sådan størrelse at de kan udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 11 og TEUF art SAGSFREMSTILLING 3.1 SAGENS PART - KMD 37. KMD er en af de største danskbaserede it-virksomheder. Virksomheden har eksisteret siden 1972, hvor den første fælles datacentral blev oprettet. KMD har i således næsten 40 år løst it-opgaver for offentlige myndigheder og leveret og udviklet en række forskellige it-løsninger til offentlige myndigheder (primært kommuner). 38. Fra havde Kommunernes Landsforening (KL) det fulde ejerskab af KMD. Det har givet KMD en betydelig indsigt i den kommunale forretning, og 8

11 KMD har i kraft af sin historie haft tætte relationer til de kommunale kunder. 1 I februar 2009 godkendte Konkurrencestyrelsen KL s salg af KMD A/S til kapitalfonden EQT og ATP, og den 2. marts 2009 overtog kapitalfonden EQT og ATP virksomheden. 39. KMD har nu mere end ansatte fordelt over fem afdelinger i hele Danmark, og KMD udvikler og leverer it-løsninger til kommuner, regioner, statslige institutioner og den private sektor. I 2009 omsatte KMD for ca. [x] mia. kr., hvoraf de [x] mia. kr. udgjorde omsætning fra salg til kommuner. KMD havde i 2009 et overskud på [x] mio. kr. 40. Selskabet er aktivt inden for en bred vifte af områder inden for it med danske kommuner som den primære kundegruppe. I 2009 kom [50-80] pct. af virksomhedens omsætning fra salg til kommunerne. KMD har også aktiviteter på det private marked inden for bl.a. outsourcing og ASP-løsninger. KMD s salg af it-systemer til virksomheder og forvaltninger er fordelt på tre forskellige hovedgrupper: kritiske faglige it-løsninger, faglige it-systemer og administrative it-systemer, herunder løn- og økonomisystemer. 2 KMD er den eneste leverandør af de kritiske faglige it-løsninger, som kun anvendes af kommuner indenfor socialområdet KMD s omsætning fra salg af administrative it-systemer udgjorde [x] mio. kr. i KMD s omsætning fra salg af faglige it-systemer og kritiske it-løsninger henholdsvis [x] mio. kr. og [x] mio. kr. i KMD S LØNSYSTEM 42. KMD har siden tilbudt sit lønsystem som et modul, der kan indgå i et samlet it-system til kommuner og regioner kaldet KMD Opus. KMD Opus er et samlet ERP-system 6, der er specielt udviklet til at understøtte de fleste arbejdsprocesser i kommuner og regioner, herunder administration af løn. KMD Opus er baseret på en teknologisk platform fra SAP. 43. KMD Opus er en ASP-løsning 7, hvor der købes brugsret til it-systemet samt support og drift af dette, og hvor hele driften varetages af KMD. KMD Opus består af en række delsystemer, herunder Administrativ Styring. 1 KMD s årsrapport []. 3 It-systemerne KMD Aktiv, Boligstøtte, Dagpengesystemet, KMD Social Pension, Underholdsbidragsystemet. 4 []. 5 Før KMD introducerede Opus, tilbød KMD et særskilt lønsystem, særskilt økonomisystem osv. til kommuner og regioner. Lønsystemet, kaldet KMD Løn, var ikke baseret på en platform fra SAP. 6 Enterprise Resource Planning eller ERP betegnes ofte som et samlet it-system, der håndterer størstedelen af virksomhedens funktionelle områder. 7 ASP står for Application Service Provision. 9

12 44. Administrativ Styring består af fire moduler: Økonomi, Løn & Personale, Indkøb & Logistik og Projekt & Ressource, der tilsammen understøtter hele den kommunale administration. Løn & Personale udgør KMD s lønsystem. Systemerne i Administrativ Styring er bygget op modulært, så man kan tilkøbe de enkelte moduler, efterhånden som behovet opstår. 3.3 ANDRE LEVERANDØRER AF LØNSYSTEMER TIL DET OFFENTLIGE 45. Ud over KMD leverede Silkeborg Data og Accenture som de eneste øvrige leverandører også lønsystemer til kommuner og regioner i perioden Efter at have leveret lønsystemer til danske amter i en årrække begyndte Silkeborg Data i 2001 også at markedsføre konceptet Silkeborg Løn over for danske kommuner. I perioden har Silkeborg Data således leveret lønsystemer til amter, regioner og kommuner. 46. Accenture leverede lønsystem til Københavns Kommune indtil Siden da har Accenture ikke leveret lønsystemer til hverken kommuner eller regioner. 47. Staten anvender Statens Lønsystem (SLS), som er ejet af Økonomistyrelsen/Finansministeriet. 9 Driften af systemet varetages af CSC Danmark A/S. Lønsystemet SLS anvendes kun af statslige institutioner og kan ikke sælges til andre kunder end statslige institutioner. 3.4 MARKEDSUNDERSØGELSER OM LØNSYSTEMER TIL KOMMUNER OG REGIONER 48. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne sag foretaget flere markedsundersøgelser for at undersøge vilkårene for levering af lønsystemer til kommuner og regioner. Styrelsen har bl.a. undersøgt, om lønsystemer adskiller sig funktionelt fra andre administrative it-systemer, samt om de lønsystemer, der anvendes i kommuner og regioner, adskiller sig fra lønsystemer, der anvendes af andre kundegrupper. 49. Endvidere har styrelsen undersøgt potentielle leverandørers mulighed for at etablere sig som leverandør af lønsystemer til kommuner og regioner, herunder omfanget af de tilpasningsomkostninger, der er nødvendige for at tilpasse et lønsystem, så det kan anvendes i en kommune eller region. 8 Silkeborg Data er en it-virksomhed, der leverer løn- og personaleadministrative it-systemer til blandt andre kommuner og regioner. Silkeborg data begyndte i 1968 at udvikle lønsystemer til danske sygehuse, og fra 1992 beskæftigede virksomheden sig alene med løn- og personalesystemer til den offentlige sektor i Danmark. I perioden havde Silkeborg Data en samarbejdsaftale med KMD. Silkeborg Datas lønsystem Silkeborg Løn er en såkaldt Best of Breed løsning, dvs. en løsning kun understøtter processer vedrørende løn, i modsætning til KMD s Opus-løsning, der er en samlet ERP-løsning. Derudover er Silkeborg Løn egenudviklet, mens KMD OPUS er baseret på en SAP-platform. Silkeborg Løn er ligesom KMD Opus en ASP-løsning, hvor kunden køber brugsret til it-systemet samt support og drift af dette, hvor hele driften varetages af leverandøren på egne maskiner og i egne lokaler. 9 Virksomheden CSC Danmark A/S forestår for drift og applikationsforvaltning af systemet. CSC kan således ikke tilbyde systemet til eventuelle andre kunder. Alle statsinstitutioner anvender SLS. 10

13 50. Endelig har styrelsen undersøgt kommuner og regioners kundepræferencer og købemønstre, herunder de krav der stilles til lønsystemer i udbudsmateriale. 51. Det fremgår af styrelsens undersøgelse, at KMD i perioden leverede lønsystem til omkring [80-100] kommuner, mens Silkeborg Data leverede til omkring [0-20] kommuner, jf. tabel 1. Ud af KMD s kommunekontrakter er [70-90] indgået uden udbud, mens [10-20] er indgået efter udbud. Silkeborg Datas kommunekontrakter er alle indgået efter udbud. KMD har leveret lønsystem til [0-5] regioner, mens Silkeborg Data har leveret til [0-5] regioner. Kontrakterne med regionerne er alle indgået efter udbud. 52. Endvidere ses det af tabel 1, at KMD i perioden har haft langt de fleste kommuner som kunder. Silkeborg Data har primært leveret lønsystemer til regioner, mens antallet af kommunekunder har været lavt. Tabel 1: Antal kommune- og regionskunder på lønsystem ( ) [] KMD kunder i alt [90-100] [90-100] [90-100] - heraf kommunekunder [90-100] [90-100] [90-100] - heraf regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] Silkeborg Data kunder i alt [0-15] [0-15] [0-15] - heraf kommunekunder [0-10] [0-10] [0-10] - heraf regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] Kunder i alt [] [] [] 53. Den kontraktmæssige værdi af KMD s salg af lønsystemer til kommuner og regioner udgjorde [ ] mio. kr. i 2009, jf. tabel 2. Tilsvarende udgjorde værdien af Silkeborg Datas salg af lønsystemer [75-125] mio. kr. 11

14 Tabel 2: Salg af lønsystemer til kommuner og regioner i Kontraktmæssig værdi i mio. kr KMD s kommunekunder [ ] [ ] [ ] KMD s regionskunder [0-5] [0-5] [0-5] KMD i alt [ ] [ ] [ ] Silkeborg Datas kommunekunder Silkeborg Datas regionskunder [0-25] [0-25] [0-25] [75-100] [75-100] [75-100] Silkeborg Data i alt [75-125] [75-125] [75-125] 54. Styrelsens markedsundersøgelser viste bl.a., at konkurrencen mellem aktørerne på dette marked primært udspiller sig, når kommuner og regioner afholder udbud. Markedsundersøgelserne viste således, at KMD s eneste konkurrent, Silkeborg Data, kun har overtaget sine [0-25] kommunekunder fra KMD, når kommunerne har afholdt udbud. 55. Markedsundersøgelserne viste også, at [80-100] pct. af samtlige kommuners og regioners lønsystemkontrakter har en værdi på over 1,5 mio. kr. (hvilket er tærskelværdien i udbudsreglerne). Dette betyder, at langt de fleste kommuner og regioner i Danmark anvender lønsystemer, der er så dyre, at de er forpligtet til at afholde udbud inden anskaffelse heraf. 56. Det fremgår ligeledes af markedsundersøgelserne, at der blev afholdt relativt få udbud af lønsystemer blandt kommuner i perioden (ca. 6 udbud årligt). 10 Dertil kom, at mange kommuner i udbudsmaterialet stillede krav om, at tilbudsgivere skulle have leveret et tilsvarende lønsystem til en anden kommune eller region. 57. Markedsundersøgelserne viste endvidere, at nye leverandører måtte afholde både væsentlige initiale omkostninger, samt tilegne sig specifikke kompetencer om kommunernes og regionernes overenskomster for at kunne indtræde på et evt. marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner. 58. Derudover viste markedsundersøgelserne, at kommunernes kontrakter om lønsystemer typisk indgås for en periode på 4 år, inkl. option på forlængelse i to år. Disse forholdsvis lange kontrakter har, kombineret med de relativt få 10 I perioden (før kommunalreformen) var der 271 kommuner. Efter kommunalreformen var der 98 kommuner. 12

15 afholdte udbud, medført, at leverandørskifte har været sjældne i den undersøgte periode. 59. Endelig viste markedsundersøgelserne, at KMD og Silkeborg Data i perioden reelt var de eneste aktører på et evt. marked for salg af lønsystemer til kommuner og regioner. 11 Ifølge styrelsens undersøgelser modtog kommuner og regioner ikke tilbud om lønsystemer fra andre leverandører end KMD og Silkeborg Data i denne periode. 3.5 BESKRIVELSE AF KMD S STRATEGI OM AT TILSKYNDE KOMMUNER TIL AT UNDLADE AT AFHOLDE UDBUD GENNEM BRUG AF ØKONOMISKE INCITAMENTER 60. I dette afsnit beskrives KMD s strategi om at tilskynde kommuner til at indgå it-kontrakter med KMD uden forudgående udbud gennem brug af økonomiske incitamenter. Dette beskrives på baggrund af dokumenter fundet på kontrolundersøgelsen samt et antal kontrakter, som KMD har indgået med kommunerne Vordingborg, Tønder, Rudersdal og Skive om køb af lønsystemer. 61. Dokumenterne viser, at kommunerne Vordingborg, Tønder, Rudersdal og Skive påtænkte at konkurrenceudsætte indkøbet af et lønsystem ved at gennemføre et udbud, samt at KMD tilbød disse 4 kommuner at indgå nye kontrakter (eller forlænge eksisterende) om KMD s lønsystem i stedet for at afholde udbud. Det kan konstateres, at de 4 kommuner efterfølgende indgik de pågældende kontrakter om KMD s lønsystem uden at afholde udbud. I alle fire tilfælde overstiger værdien af de pågældende kontrakter tærskelværdien i udbudsreglerne på 1,5 mio. kr. 62. KMD s bevæggrund for at hindre konkurrenceudsættelser via udbud af lønsystemer synes at være, at KMD forventede at tabe disse udbud. Dette understreges i flere dokumenter fundet på kontrolundersøgelsen, hvori KMD bl.a. skriver: vi ved også at vi generelt har der svært i udbudssituationen 12, samt Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det [udbuddet] forhindres samt Risikofaktorer: _1 Udbud er den største fare. Vi har svært ved at vinde udbud på disse sager. Pris er for høj Accenture udgik af markedet i 2006, hvor leverandørens aftale med Københavns Kommune blev opsagt hvorefter KMD vandt Københavns Kommune som følge af en udbudsproces. 12 jf. pkt. 7 og pkt Jf. pkt..4 og pkt jf. pkt

16 3.5.1 KMD s strategi ift. Vordingborg kommune 63. Følgende KU-dokument beskriver, at Vordingborg kommune overvejede at gå i udbud på flere områder i 2009, herunder udbud på løn- og økonomisystemområdet. Det fremgår endvidere, at KMD gav et økonomisk incitament i form af en 3-årig fastprisaftale, samt en rabat på [x] mio. kr., der var en eftergivelse af kommunens gæld for overskridelse af den tidligere a conto aftale, for at få kommunen til at indgå kontrakt med KMD uden forudgående udbud: sendt 23. januar 2009 fra kundechef i KMD [NAVN] til områdedirektør i KMD [NAVN]. Emnefeltet i en er Redegørelse for rabat : 15 Vordingborg: I forbindelse med a conto betalingsaftale for 2009 blev jeg konfronteret med, at kommunen overvejede at gå i udbud på flere områder i Da vi p.t. er specielt sårbare på løn- og økonomi måtte det forhindres, hvor jeg fremlagde forslag om indgåelse af en 3 årig fastprisaftale med en rabattering gående på, at overskridelsen på a conto aftalen for 2008 blev kompenseret kommunen. Til gengæld fik vi hensigtserklæring på OPUS Administrativ styring 16 med projektaftale inden Rabatten på [x] mio. kr. svarer til kr. [x.] kr. pr. år i aftaleperioden. 64. KMD og Vordingborg kommune havde i 2008 en a conto betalingsaftale for kommunens samlede forbrug af KMD s forskellige it-løsninger, herunder både administrative it-løsninger såsom økonomi- og lønsystemer, men også de itløsninger, hvor KMD er eneleverandør (dvs. de it-løsninger som kommunerne bruger til udbetaling af sociale ydelser). 65. Når en kommune har en a conto betalingsaftale for 2008 med KMD betyder det, at kommunen i løbet af året 2008 indbetalte et beløb til KMD, der skulle dække kommunens forventede forbrug af KMD s it-ydelser for året Inkluderet i a conto betalingsaftalen er både betaling for it-løsninger, hvor KMD er eneleverandør og it-løsninger, hvor KMD møder konkurrence. 66. I starten af året 2009 skulle der foretages en opgørelse, der sammenstillede kommunens faktiske forbrug af KMD s ydelser i 2008 med det forventede forbrug. Hvis kommunens faktiske forbrug oversteg betalingsaftalens beløb skulle kommunen betale differencen for merforbrug til KMD. Omvendt skulle KMD betale et beløb til kommunen, hvis det faktiske forbrug var lavere end beløbet på betalingsaftalen. I modsætning til a conto aftaler har visse 15 []. 16 Administrativ styring er fælles betegnelse for KMD Opus Løn, KMD Opus Økonomi og KMD Debitor. 14

17 kommuner fastprisaftaler, hvor der ikke sker afregning for merforbrug eller for mindre forbrug i forhold til det forventede. 67. I slutningen af 2008 forventede Vordingborg kommune og KMD, at kommunen ville overskride beløbet på a conto betalingsaftalen for 2008 med ca. [x] mio. kr., som kommunen derfor skulle betale til KMD. 68. Denne overskridelse af a conto aftalen på ca. [x] mio. kr. tilbød KMD at eftergive, hvis kommunen til gengæld ville underskrive en hensigtserklæring om at indgå aftale med KMD om KMD s produkt OPUS Administrativ styring, i stedet for at gå i udbud. Produktet OPUS Administrativ styring omfatter bl.a. KMD s økonomi- og lønsystem. 69. Den forventede overskridelse af betalingsaftalen på [x] mio. kr. opgjordes i en efterfølgende KMD-intern mere præcist til [x] mio. kr. Dette beløb anmodes KMD s salgsdirektør [NAVN] om at godkende som en rabat, der er givet til Vordingborg kommune i 2008: sendt 28. januar 2009 fra afdelingsleder i KMD [NAVN] til KMD s salgsdirektør [NAVN]. 17 Emnefeltet er Redegørelse for rabat : Hej [NAVN] Jeg havde en kort snak med [NAVN] i går om rabatter afgivet i 2008, hvor der mangler en formel godkendelse fra dig Vordingborg kommune [x] mio. kr. Kompensation ved eftergivelse af efterregulering af 2008 betalingsaftale for indgåelse af 3- årig fastprisaftale 70. KMD og Vordingborg kommune indgik efterfølgende de i en omtalte aftaler, dvs. hhv. en 3-årig fastprisaftale, 18 med en rabat, samt en hensigtserklæring om kommunens køb af KMD OPUS til administrativ styring. 71. Fastprisaftalen omfatter kommunens betaling for 23 af KMD s ydelser, heriblandt KMD s lønsystem og de it-løsninger hvor KMD er eneleverandør []. 18 []. 15

18 Den samlede betaling udgør årligt [x] mio. kr. i årene 2009, 2010, Betaling for økonomi- og lønsystemmoduler udgør samlet [x] mio. kr. årligt Der er foreløbigt opgjort en øvre og en nedre grænse for rabatprocenten. Ved opgørelsen af den nedre grænse sættes rabatten på [x] mio. kr. ift. den samlede kontraktsum (dvs. kommunens årlige betaling iht. fastprisaftalen i 3 år). I så fald udgør rabatten [0-5] pct. 21 Den øvre grænse beregnes ved at sætte rabatten på [x] mio. kr. ift. værdien af økonomi- og lønsystemmoduler, som kommunen overvejede at bringe i udbud (jf. citatet i en ovenfor) 22. I så fald bliver rabatten ca. [5-10] pct Hensigtserklæringen indeholder kommunens løfte om indenfor 4 måneder at indgå kontrakt om køb af KMD OPUS til Administrativ styring, der bl.a. indeholder KMD s lønsystem KMD s strategi ift. Tønder kommune 74. Styrelsen fandt på kontrolundersøgelsen følgende interne , der viser, at KMD forsøgte at få Tønder kommune til at droppe udbudstanken : sendt 10. september 2007 fra KMD s kundechef [NAVN] til alle kundechefer i KMD s Kundecenter Syd: 25 hermed materialet omkring fast aftale for 3 år[] Materialet kan danne grundlag for at få kommunerne til at droppe udbudstanken og spare disse mange udgifter og indgå en længere aftale med KMD. Materialet bedes behandlet meget fortroligt. Jeg forsøger at få Tønder med på denne tanke. Vh [NAVN]. 75. I foråret 2008 forhandlede Tønder kommune og KMD om indgåelse af en ny partneraftale, da parternes tidligere partneraftale var ved at udløbe. En partneraftale er en aftale, der typisk vedrører konkrete it-projekter, som en kommune og KMD ønsker at udføre i fællesskab. I forhandlingerne indgik en 19 Samtlige løsninger er Arbejdsmarkedsydelser, Arkivering, Beskæftigelse, Betaling, Boligstøtte, Borger- og virksomhedsservice, Børn og Unge, E-Handel og logistik, Ejendom, Energi, Familieydelser, Finansiel Styring, Foranstaltninger, Forretningsstyring, Hjælpemidler, Individuelle aftaler, Løn og Personale, Outsourcing, Pensioner, Person- og virksomhedsoplysninger, Sagsbehandlingsstøtte, Sikkerhed og Tekniske produkter. 20 []. 21 []. 22 []. 23 []. 24 Hensigtserklæringen er underskrevet 19. december 2008, og det fremgår, at parterne er enige om, at inden 31. marts 2009 indgås projektaftale med tilhørende løsningsaftaler om levering og implementering af KMD Opus til Administrativ Styring incl. lønfornyelsen til idriftsættelse senest Endvidere forpligter parterne sig til ikke at forhandle til anden side, så længe der pågår forhandlinger om en aftales indhold, og i øvrigt underrette den anden part, hvis sådanne forhandlinger til anden side agtes påbegyndt jf. [] 25 []. 16

19 lang række it-systemer herunder KMD s lønsystem. Parterne indgik herefter en aftale om implementering af KMD OPUS til Administrativ Styring, hvoraf det fremgår, at Kommunen anvender allerede KMD OPUS Personale, samt en række tilhørende moduler. Denne aftale omfatter ydelser til implementering af de øvrige områder indenfor Administrativ Styring, herunder nye moduler/funktionaliteter til Løn- og Personalestyring Styrelsen fandt på kontrolundersøgelsen hos KMD nedenfor citerede KUdokument benævnt Kundeplan for Tønder Kommune. Det fremgår af kundeplanen, at KMD vurderede, at Tønder Kommune ikke ønskede at gå i udbud, men at kommunen gerne ville indgå en fastprisaftale for årene Tønder kommune havde på daværende tidspunkt en a conto betalingsaftale. Endvidere fremgår, at der er en særdeles positiv holdning til KMD på kommunaldirektørniveau : Kundeplan med bilag for Tønder Kommune (revideret 15. maj 2008) 27 Kommunen er en nøglekunde med KMD, og anvender stort set alle KMD s produkter. De har i mange år haft en partneraftale med KMD, og denne er i øjeblikket ved at blive genforhandlet, med forventet underskrift maj Tønder Kommune ønsker ikke at gå i udbud, men vil gerne indgå en fastprisaftale for årene 2009 til skal være et basis år for beregning af den kommende fastprisaftale KMD skal i forbindelse med denne fastprisaftale sikre, at alle KMD s produkter bliver en del af denne fastprisaftale, dette reguleres via allongen til aftalen Direktionsniveau Der er ligeledes en særdeles positiv holdning til KMD på kommunaldirektørniveau. Samarbejdet gennem allianceaftalen/partneraftalen har gjort at KMD er med ved alle beslutninger, og bliver hørt i alle sager som har relation til IT Jf. citat fra afgørelsen fra Klagenævnets afgørelse Tabulex mod Tønder Kommune (december 2009) (s. 10). Endvidere forklarer Tønder Kommunes kommunaldirektør [NAVN] i klagenævnets afgørelse (s. 13), at allongen til partneraftalen omfatter en række administrationssystemer bl.a. løn". 27 []. 17

20 de kunne aldrig træffe beslutninger omkring IT, uden at KMD bliver spurgt, og der skal betydelige grunde til at der træffes et valg som ikke er til fordel for KMD 77. På et møde den 12. juni 2008 skulle Tønder kommunes ledelse (chefgruppen) og kommunaldirektøren tage stilling til, om man ville indgå den nye partneraftale samt den nye fastprisaftale, som KMD havde tilbudt kommunen, eller om der skulle afholdes udbud. Aftalerne angik bl.a. KMD Opus, der indeholder KMD s lønsystem. 78. Nedenfor ses et uddrag af mødereferatet fra mødet 12. juni i 2008 i Tønder kommunes ledelse. Det fremgår af mødereferatet, at kommunen vurderede, at der var store fordele ved at indgå partneraftalen og fastprisaftalen, og at det var en økonomisk gevinst: Godkendelse af Partnerskabsaftale mellem Tønder og KMD A/S for perioden 1. januar december Baggrund/sagsfremstilling Kommunaldirektøren og IT-chefen har i foråret 2008 forhandlet oplæg til partneraftale med KMD gældende for perioden Den ny Partneraftale indeholder udover også en fastprisaftale på de KMDfagsystemer Tønder Kommune anvender. Fastprisaftalen løber i perioden Bilag Notat vedrørende Ny partneraftale med KMD for perioden Vurdering: Det vurderes, at indgåelse af ny partneraftale for en 4-årig periode inkl. fastprisaftale på 3 år samlet set giver Tønder Kommune store fordele. Udover økonomisk gevinst sikrer partneraftalen stabilitet og ro til at implementere Tønder Kommunes IT-strategi 28 []. 18

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen:

Disse tre overordnede principper er udmøntet i følgende seks hovedprincipper for transitionsaftalen: Beskrivelse af Transitionsaftale for kommunernes kritiske it-løsninger ved salg af KMD I forbindelse med overdragelsen af aktiemajoriteten i KMD skal køberen af KMD tiltræde en aftale mellem KL og KMD

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard

Evaluering af tilbud. Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evaluering af tilbud Udbudsdirektør Christian Lunding & Advokat Michael Lund Nørgaard Evalueringen afslutter en udbudsproces Evalueringen skal danne grundlag for tildeling og afslag og dermed kontraktindgåelse

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Advokat Jesper Fabricius, Oplæg på FOPS-møde den 23. november 2011 Det klassiske udgangspunkt Udbudsreglerne angår procedurer for indgåelse af kontrakt,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere