EU-udbud nr. 2014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-udbud nr. 2014/S 171-302975. Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere."

Transkript

1 EU-udbud nr. 014/S Udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere Spørgsmål/Svar Offentliggjort den 10. oktober 014 (VERSION ) Spørgsmål Spørgsmål nr. 1 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 50.1, 51.1 og 5.1 Udbyder ønsker rundstrikkede individuelt fremstillede handsker med langt skaft med og uden fingre og tommel. Udbyder bedes være opmærksom på, at såfremt behandlingen kræver en langskaftet handske, så er der tale om en kraftigt ødem og kan derfor udelukkende behandles med en fladstrikket handske. En rundstrikket handske vil ikke være stabil nok til ødemer af denne karakter og vil derfor være en uhensigtsmæssig behandlingsform. Ydermere er tilbudsgiver ikke bekendt med at rundstrikkede handsker med langt skaft overhovedet findes på markedet. Udbyder bedes venligst fjerne linje 50.1, 51.1 og 5.1 fra tilbudslisten. Svar Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Se svar på spørgsmål 4 nedenfor for konsekvenser ved tilbudsafgivelse. Alternative produkttilbud behandles i overensstemmelse med det i bilag Kravspecifikation, faneblad 1, afsnit 1.6 anførte. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 4 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 4 oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 10. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

2 nr. 19 Spørgsmål 1 Bilag 1 Tilbudsliste delaftale A og B, pos. Nr. 7.1 og 8.1 Inderstrømper: Der findes ingen kompressionsarmstrømper, der kræver brug af inderstrømper på det danske marked. Tilbudsgiver er bekendt med én armstrømpe, hvor inderstrømpen er påsyet bandagen og derfor med rette ikke kan kaldes for en reel inderstrømpe. Vil udbyder definere/uddybe, hvad der menes med et inderærme, da det os bekendt ikke er nogle produkter på det danske marked (til arm), hvor der anvendes en inderstrømpe. Ordregiver lader positionsnr. 7.1 og 8.1 udgå og flytter vægtningen på 0,50 % for Produktkategori: Kompressionsærme med velcrolukning over til Produktkategori: kompressionsærmer lige (CG). Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION 3 og bilag 1B Tilbudsliste VERSION 3 oploades på hjemmesiden Armstrømper med velcro: Udbyder bedes bemærke, at når der isættes en velcroåbning i en armstrømpe (eller benstrømpe ), vil strømpen ikke opfylde en RAL godkendelsen til fulde. Det findes derfor ikke hensigtsmæssigt at isætte velcroåbning i hele ærmets længde. Som oftest vælges kun velcroåbninger i mindst muligt omfang, netop for at opfylde RAL kriterierne. Tilbudsgiver er bekendt med ét kompressionsærme med velcroåbning i hele ærmets længde. Dette ærme fraviger fra ovenstående ved at trykket justeres efter anlæggelse vha. et målekort. Dette gør at ærmet overholder krav og kriterier for RAL. Dette konkrete ærme leveres ikke som en ccl., men kan justeres vha. målekortet, så den kan anvendes i hhv. Ccl. 1,, 3 og 4. Vil udbyder definere/uddybe velcroåbning og placering af velcroåbning, så det er gennemsigtigt for alle tilbudsgivere, hvad der skal bydes ind med. Udbyder bedes ydermere bekræfte, at såfremt der indsættes en velcroåbning, vil produktet, med mindre der er tale om føromtalte justerbare kompressionsærme, ikke opfylde RAL kriterier med 100%.

3 0 Udbuddet ser ud til at det er udformet således at brystproteser og kompressionsærmer hænger ubehjælpeligt sammen. er det korrekt forstået? Hvis det er tilfældet må jeg endnu engang erkende at vi er aldeles udelukket fra at komme i betragtning i dette udbud. Vi er ganske nye på området kompressionsærmer og vi kan udelukkende tilbyde måltagning og fornyelse af kompressions materialer, vi er afhængige af at vi kan henvise til lymfødem specialister hvis måltagningen viser for store udsving. Er der mulighed for at man kan byde på de to vidtforskellige hjælpemiddel udbud hver for sig?eller er konklusionen at vi er totalt udelukket hvis vi ikke kan byde på begge områder? Ordregiver har valgt at udbyde brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere i ét samlet udbud, med geografisk opdelte delaftaler. Der kan ikke bydes særskilt ind på dele af en delaftale jfr. Udbudsbrevets afsnit.11 Delaftaler. Ordregiver vil henlede opmærksomheden på at Tilbudsgiver har mulighed for at: 1) antage en underleverandør, hvor Tilbudsgiver garanterer for opfyldelsen, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen jfr. Udbudsbrevets kapitel 5 Rammeaftale 1 ) indgå i et konsortium jfr. Udbudsbrevets afsnit.14 Konsortier Desuden er Tilbudsgiver, som følge af reglerne om frit leverandørvalg, ikke afskåret fra at levere de i udbuddet omfattede hjælpemidler til borgerne.

4 Offentliggjort den 9. oktober 014 Spørgsmål Spørgsmål nr. 5 spørgsmål 1 1E Tilbudsgiver accepterer, at Ordregiver ikke yder tilskud til lingeri, badetøj og øvrig beklædning. Det må være udbyder uvedkommende hvilke priser en borger kan indkøbe en beklædningsgenstand til, som ikke er omfattet af noget offentligt tilskud. Dette punkt er i strid med udbudsreglerne. Svar Ordregiver anmoder ikke Tilbudsgiver om priser på de i positionsnr. 1E anførte produkter. Bestemmelsen var af Ordregiver tænkt som en information rettet til Tilbudsgiver. Ordregiver anerkender dog, at bestemmelsen ikke bør anføres som et mindstekrav, men derimod en information anført i udbudsbrevets afsnit 1.4 Udbuddets omfang. Mindstekravet i positionsnr. 1E udgår. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION samt Udbudsbetingelser - VERSION oploades på hjemmesiden 6 spørgsmål 1F Iht. Servicelovens 11 har borgeren Det frie hjælpemiddelvalg, hvilket bl.a. betyder, at borgeren kan vælge anden leverandør, end Ordregivers aftaleleverandør, af det hjælpemiddel, Ordregiver har udstedt bevilling til. Ordregiver kan i så fald højst yde tilskud med et beløb svarende til den pris, som Ordregiver kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin aftaleleverandør. Borgeren kan ligeledes som følge af det frie hjælpemiddelvalg vælge et dyrere hjælpemiddel end det, Ordregiver vurderer som bedst egnet og billigst. Ordregiver vil da højst kunne yde tilskud svarende til den pris, Ordregiver kunne have erhvervet dette bedst egnede og billigste hjælpemiddel til hos sin aftaleleverandør. Tilbudsgiver accepterer, at borgeren, såfremt denne ønsker det, kan gøre brug af sit frie hjælpemiddelvalg. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven fremgår det, at Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en konkret og individuel vurdering af brugerens samlede funktionsnedsættelse og de deraf affødte behov for kompensation i hver enkelt sag afgør, hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst. Ordregiver indkalder som udgangspunkt ikke borger til en konsultation. Vurderingen af hvad der er bedst egnet og billigst sker i overensstemmelse med Serviceloven, herunder ovenstående vejledning, ud fra en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af leverandørens begrundelse for valgte produkt, lægelige oplysninger (journaloplysninger), samtale med borger og øvrige forhold.

5 Vil ordregiver indkalde borgeren til konsultation for at kunne vurdere hvilket hjælpemiddel der er bedst egnet og billigst eller hvordan skal ovenstående formulering tolkes.? 7 spørgsmål 3 1J Genansøgning om bevilling af brystprotese kan, som udgangspunkt, tidligst ske 1 måneder efter seneste bevilling heraf, og kun såfremt protesen er slidt. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 1 brystprotese pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af proteser. En dobbelt amputeret må ikke stilles dårlige end en enkeltsidig amputeret. Denne begrænsning er lovstridig. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. En borger, som har fået bortopereret begge bryster vil kunne opnå bevilling i overensstemmelse med Servicelovens bestemmelser. Ifølge vejledning nr. 6 af 15. februar 011 til Serviceloven pkt. 96 fremgår det, at Der kan ydes hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge bryster Vedrørende udskiftningstidspunkt kan det være vejledende, hvilken garanti leverandøren har givet. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at 1 måneder er den forventede holdbarhed af produktet, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er en markedskonform forventet garantiperiodes størrelse. Positionsnr. 1J er ikke i strid med ovenstående, idet det fremgår af positionsnr. 1J, at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter 1 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. F, at Tilbudsgiver skal stille en garanti for protesens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1J refererede bevillingspraksis. 8 spørgsmål 4 1K Ved udlevering af brystprotese kan en skifteprotese, såfremt dette er bevilget af Ordregiver, tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af den første brystprotese - har haft kontakt med borgeren Ordregiver fastholder kravet. Bestemmelsen omhandler den situation, hvor borger efter en konkret og individuel vurdering skønnes at have et særligt behov, og dermed bevilges proteser. Ordregiver ønsker med bestemmelsen at undgå at borger får udleveret begge de bevilgede proteser samtidig, idet det herved risikeres, at borger får udleveret en eller to proteser, som viser sig ikke at passe til

6 og har konstateret at den udleverede brystprotese er tilfredsstillende. De enkelte kommuners bevillingspraksis gennemgås ved disses opstartsmøde med vindende Tilbudsgiver. Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 9 spørgsmål 5 1L Genansøgning om bevilling af kompressionsærme kan, som udgangspunkt, tidligst ske 4 måneder efter seneste bevilling heraf, og af kompressionshandsker, som udgangspunkt, tidligst måneder efter seneste bevilling heraf. Der bevilges således, som udgangspunkt, maksimalt 3 kompressionsærmer og 6 kompressionshandsker pr. borger/pr. år. Dette er i strid med gældende lovgivning. BEK. nr. 143 af 3/1/01. Der er ingen periode eller antals retningslinjer i serviceloven. Det bør være en individuel vurdering der ligger til grund for behovet af ærmer og handsker. Denne begrænsning er lovstridig. 10 spørgsmål 6 borgers behov. Ordregiver fastholder kravet. Ordregiver foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens behov. Har borger et særligt behov eller har et stort slid på hjælpemidlet, vil dette indgå i ovenstående vurdering. Ordregiver har på baggrund af markedsafdækning samt Ordregivers tidligere aftale på området erfaret at henholdsvis og 4 måneder er de forventede holdbarheder af produkterne, ved korrekt vedligeholdelse og almindelig brug, og derfor er markedskonforme forventede garantiperioders størrelse. Positionsnr. 1L er ikke i strid med Serviceloven, idet det fremgår af bestemmelsen at genansøgning som udgangspunkt tidligst kan ske efter henholdsvis og 4 måneder. Desuden fremgår det af bilag Kravspecifikation positionsnr. M, at Tilbudsgiver skal stille garantier for kompressionsærmets eller -handskens holdbarhed der modsvarer den i positionsnr. 1L refererede bevillingspraksis. Ordregiver fastholder kravet. Se svar på spørgsmål 8. 1M Såfremt en borger er bevilget flere kompressionsærmer og/eller -handsker på samme bevilling, kan skifteærme eller -handske tidligst udleveres, når Tilbudsgiver - efter udlevering af det første kompressionsærme eller -handske - har haft kontakt med borgeren og har konstateret at den foretagne måltagning er korrekt og hjælpemidlet er tilfredsstillende.

7 Er det muligt at dette kan ændres til en ombytningsret på skifteprotesen på x antal uger fra udlevering?? 11 spørgsmål 7 1T Såfremt der - efter borgerens ønske i henhold til det frie hjælpemiddelvalg - ansøges om en dyrere hjælpemiddel end det hjælpemiddel, Tilbudsgiver vurderer bedst egnet (tilstrækkelig jf. positionsnr. 1N), skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive, hvilket produkt (positionsnr. på tilbudslisten) Tilbudsgiver anser for "bedst egnet." Prisdifferencen skal afregnes direkte mellem Tilbudsgiver og borger. Dette punkt bedes uddybes? Hvordan skal tilbudsgiver vurdere en borger som har valgt en anden leverandør? 1 spørgsmål 8 1U Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver - sammen med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). Venligst beskriv hvordan denne praksis skal gennemføres når kommunerne benytter sig af elektronisk ansøgninger via virk.dk! Bestemmelsen omhandler ikke den situation, hvor borger har valgt en anden leverandør end aftaleleverandør. Bestemmelsen vedrører den situation, hvor borger efter konsultation hos Tilbudsgiver/aftaleleverandør, ønsker et andet og dyrere produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør ud fra en konkret og individuelt vurdering anser for at være tilstrækkeligt for borger. Ifølge bilag Kravspecifikation positionsnr. 1G skal Tilbudsgiver/aftaleleverandør oplyse borger om at denne risikerer en egenbetaling såfremt denne ønsker et andet produkt end det Tilbudsgiver/aftaleleverandør skønner tilstrækkeligt. Ordregiver ønsker jfr. positionsnr. 1T at Tilbudsgiver/aftaleleverandør gør Ordregiver opmærksom på ovenstående divergens mellem borgers ønske og Tilbudsgiver/aftaleleverandørs vurdering, og oplyser Ordregiver om hvilket produkt der ville være tilstrækkeligt for den pågældende borger. Ordregiver ændrer bestemmelsens ordlyd til følgende: Såfremt borgeren har et særligt produktbehov, som ikke kan dækkes via tilbudslisten, skal Tilbudsgiver i forbindelse med borgerens ansøgning - fremsende en begrundelse for hvorfor Tilbudsgiver vurderer det valgte produkt som værende bedst egnet (tilstrækkeligt jf. positionsnr. 1N). I øvrigt henvises til den i spørgsmål 1, afsnit beskrevne proces, hvorefter udgangspunktet vil være at borger får en forhåndsgodkendelse. Ordregiver ændrer ligeledes følgende positionsnumres ordlyd: - 1H, 1R, 1S, 1X og 1Y: sammen med borgerens

8 ansøgning ændres til i forbindelse med borgerens ansøgning - 1T: skal dette fremgå af borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da på ansøgningen tilkendegive ændres til skal dette fremgå i forbindelse med borgerens ansøgning. Tilbudsgiver skal da i forbindelse med ansøgningen tilkendegive 13 spørgsmål 9 C Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren. Er naturgummi at betragte som et sundhedsskadeligt produkt?? Der bør skelnes mellem om produktet har hud kontakt eller ej!! Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Det fremgår ikke klart af spørgsmålet hvorvidt spørgsmålet vedrører samtlige de i udbuddet omfattede produkter eller alene dele heraf. For så vidt angår brystproteser har Ordregiver stillet et mindstekrav om at disse skal være af silikone jfr. Bilag Kravspecifikation positionsnr. G. Ordregiver anerkender, at mindstekravet i positionsnr. C kan præciseres, og ændrer derfor ordlyden som følger: Ingen af de af Tilbudsgiver tilbudte produkter må indeholde stoffer, der er kendt allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for borgeren ved den på produktet anviste korrekte brug. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Såfremt Tilbudsgiver ikke er enig med Ordregiver i ovenstående bedes Tilbudsgiver præcisere hvori problemstillingen består. 14 spørgsmål 10 Ordregiver ændrer bestemmelsen til følgende ordlyd: O Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og -handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage Sammenføjninger på de tilbudte kompressionsærmer og - handsker med søm (fladstrik) skal være udført således, at disse ikke kan give gener eller forårsage fysisk skade, som fx trykskader,

9 fysisk skade, som fx trykskader, på borgeren i forbindelse med brugen heraf. Der bør tilføjes: på borgeren i forbindelse af korrekt brug heraf. 15 spørgsmål 11 Ordregiver vil efter nærværende udbuds afslutning, i forbindelse med bevilling, informere borgeren om indgået samhandelsaftale med vindende Tilbudsgiver, og om det frie hjælpemiddelvalg samt om konsekvenserne ved valg af anden leverandør end Ordregivers aftaleleverandør Venligst beskriv hvad der menes med konsekvensen af valg af anden leverandør?? 16 spørgsmål 1 På forlangende skal Kontrakthaver fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at Ordregiver kan foretage en miljøvurdering af produktet. Kontrakthavers udgifter i den forbindelse er Ordregiver uvedkommende. Venligst beskriv hvad der menes med miljømæssige egenskaber??? 17 Spørgsmål 1 Bilag Kravspecifikation, Produkt og kvalitet, pkt. N Udbyder ønsker at de tilbudte kompressionsærmer og -handsker skal være fremstillet i et hudvenligt materiale der er blødt og ikke kradser på huden. Udbyder bedes venligst være opmærksom på, at på borgeren i forbindelse korrekt brug heraf. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Hermed mener Ordregiver konsekvenserne af at borger gør brug det frie leverandørvalg, som det fremgår af bilag Kravspecifikation positionsnr. 1F. Borger orienteres om, at såfremt denne vælger Ordregivers aftaleleverandør, kan borger kræve levering i overensstemmelse med vilkårene i udbudsmaterialet, herunder kravene til levering, reklamation mv. Desuden orienteres borger om risikoen for egenbetaling, idet aftaleleverandørens priser er udgangspunktet for beregning af Ordregivers tilskud. Det i spørgsmålet refererede fremgår af udbudsmaterialets kapitel 5 Rammeaftale 37 Miljø. Med dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber mener Ordregiver - afhængig af hvad der ønskes undersøgt fx dokumentation der beskriver forhold omkring produktet, herunder indholdsstoffer, fremstilling, bortskaffelse mv., således at Ordregiver bliver i stand til at vurdere om produktet bl.a. lever op til gældende miljøregler, -love, - bekendtgørelser, EU-direktiver mv., som ligeledes er krævet i 37. Der ligger i Ordregivers formulering ikke et forlangende om, at borgeren skal føle det behageligt at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender, at det som udgangspunkt ikke er behageligt for borger at anvende kompressionsærmer og handsker. Ordregiver anerkender ligeledes, at kraftigt materiale kan være påkrævet anvendt ved særlige ødemer, der kræver høj

10 kompressionsarmstrømper og -handsker er hjælpemidler med det formål, at de skal afhjælpe borgere med et varigt ødem eller lignende ved hjælp af specifik kompression i et særligt påkrævet område. Afhængig af ødemets størrelse og problemets/sygdommens kompleksistet kan det oftest være nødvendigt at udlevere/fremstille strømper udarbejdet i kraftigt materiale og/eller med kraftig kompression og disse strømper er som udgangspunkt ikke behagelige for den enkelte borger, men derimod en nødvendighed i forhold til afhjælpning af den konkrete problemstilling. Tilbudsgiver ser det derfor særdeles vanskeligt at kunne garantere, at alle borgere vil føle strømpeforsyningen lige behagelig. Ligeledes er kravet om blødt materiale meget subjektivt. Hvad der umiddelbart antages for at være blødt materiale kan sagtens føles hårdt af hypersensible borgere, hvilke også er omfattet af målgruppen for disse hjælpemidler. Udbyder bedes venligst overveje nuværende formulering af dette mindstekrav og anbefales enten at slette eller omskrive kravet jf. ovenstående. 18 Spørgsmål Bilag Kravspecifikation, Service, pkt. 3K Da flere borgere fra Mariagerfjord kommune erfaringsmæssigt benytter lokationer i Aalborg i forhold til kropsbårne hjælpemidler, bedes udbyder tage stilling til, hvorvidt en afstand jf. krak.dk på 55 km. kan accepteres i stedet for de i kravspecifikationen anførte 50 km. kompression. Ordregiver mener med sin formulering, at kompressionsærmerog handsker skal være fremstillet af materialer, der ved umiddelbar berøring for den gennemsnitlige bruger ikke synes at kradse huden (som Ordregiver f.eks. vil vurdere på såfremt Ordregiver gennemfører en afprøvning af vareprøver). Ved særligt sensitive borgere, som der refereres til i spørgsmålet, har Ordregiver en forventning om, at den kommende aftaleleverandør i kraft af sin faglighed anbefaler brug af det produkt, der for den enkelte borger har den tilstrækkelige kompression og samtidigt så optimal en komfort som muligt i den givne situation. Formuleringen er blødt og udgår, således at formuleringen bliver: De tilbudte kompressionsærmer og handsker skal være i et hudvenligt materiale. Ved hudvenligt forstår Ordregiver et materiale der ikke kradser på huden. Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Ordregiver accepterer, at det i bilag Kravspecifikation positionsnr. 3K anførte afstandskrav for Mariagerfjord Kommune ændres til: Mariagerfjord: Nordre Kaj Gade 1, 9500 Hobro (55 km). Ny kravspecifikation bilag Kravspecifikation VERSION oploades på hjemmesiden Offentliggjort den 30. september 014 Spørgsmål Spørgsmål Svar

11 nr Producentens varenr. samt positionsnummer Af Kravspecifikation, Mindstekrav, pkt. 1H samt Udkast til Rammeaftale 8 fremgår det, at der i ansøgningen skal anføres producentens varenummer., ligesom der skal anføres positionsnummer. Såfremt de ønskede oplysninger skal fremgå af ansøgningen, skal måltagning foretages før bevilling foreligger. Hvordan forestiller udbyder sig, at proceduren omkring ansøgningsfasen skal foregå? Ordregivers visitation kan, i henhold til Servicelovens 11, alene bevilge tilskud til det hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme og/eller handske eller ærmepåtager) der er bedst egnet og billigst. For at Ordregivers visitation kan foretage en vurdering heraf er det nødvendigt at det, forud for fastsættelse af bevillingens størrelse, oplyses hvilket produkt/positionsnr. der ansøges om tilskud til, samt at Tilbudsgiver begrunder valget af produkt/positionsnr. som værende tilstrækkeligt i det omfang det fremgår af bilag Kravspecifikation. Processen vil således som udgangspunkt være, at borger - eller sygehuset på vegne af borger - ansøger Ordregivers visitation om bevilling af et hjælpemiddel (brystprotese, kompressionsærme eller handske eller ærmepåtager). Såfremt borger opfylder kriterierne for at være berettiget til et sådant hjælpemiddel vil borger få en forhåndsgodkendelse og vil i forbindelse hermed blive oplyst om det frie leverandør- og hjælpemiddelvalg. Borger oplyses om hvem der er Ordregivers aftaleleverandør samt konsekvensen af at vælge en anden leverandør end aftaleleverandøren. Borger kontakter den ønskede leverandør, som foretager en faglig vurdering af hvilket produkt/positionsnr. der er tilstrækkeligt i forhold til at Ordregiver alene kan bevilge tilskud til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Tilbudsgiver skal i forbindelse med den faglige vurdering foretage de nødvendige arbejder, herunder måltagning/afprøvning.. Producentens varenummer kompressionsærmer og - handsker På tilbudslisten skal der oplyses producentens varenr. for såvel standardærmer og handsker som individuelt fremstillede ærmer og handsker. Der findes ikke producentvarenumre for individuelt fremstillede ærmer og handsker, da det er efter mål. Ved bestilling af individuelt fremstillede ærmer og handsker fremsendes særligt Ordregiver frafalder kravet om producentvarenummer for så vidt angår de individuelt fremstillede produkter. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

12 målskema til producenten. Udbyder bedes derfor frafalde kravet om, at der skal oplyses producentvarenummer under de individuelt fremstillede produkter Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Kompressionsklasse 1 og er slået sammen og der ønskes samlet pris, samlet produktnavn og samlet varenummer for kompressionsklasse 1 og. - Der er prisforskel på klasse 1 og klasse kompressionsærmer og handsker. - Nogle typer af ærmer og handsker findes kun som kompressionsklasse 1, mens andre typer kun findes som kompressionsklasse. Dermed bliver disse typer af strømper udelukket, såfremt udbyder fastholder at kl. 1 og skal slås sammen. - Der ønskes oplyst varenummer for hvert produkt. Klasse 1 og klasse har hver deres varenummer hos producenten og hos tilbudsgiver. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten således, kompressionsklasse 1 og får hver deres varelinje. Ordregiver har valgt, på baggrund af spørgsmålet, at ændre tilbudslistens faneblad 3 således at: 1) Tilbudsgiver alene skal afgive tilbud på kompressionsærmer og handsker i kompressionsklasse II. ) Tilbudsgiver skal, såfremt denne i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I, tilbyde Ordregiver dette produkt til maksimum samme pris. Ad. 1) Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle de orangemarkerede kravspecificerede varelinjer i kompressionsklasse II. Manglende tilbudsafgivelse på en orangemarkeret kravspecificeret varelinje i kompressionsklasse II har følgende retsvirkning: a) Afgiver ingen tilbudsgivere tilbud på varelinjen i kompressionsklasse II vil varelinjen udgå af evalueringen og ingen tilbud afvises som ikke-konditionsmæssigt. b) Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud på varelinjen, men andre Tilbudsgivere gør det, vil Tilbudsgivers tilbud blive afvist som ikke-konditionsmæssigt. Tilbudsgiver bærer selv risikoen for at manglende tilbudsafgivelse jfr. ovenfor kan resultere i at tilbuddet afvises som ikkekonditionsmæssigt. Ad. ) Såfremt Tilbudsgiver i sit sortiment fører det tilbudte produkt i kompressionsklasse I skal Tilbudsgiver sætte kryds i de gule celler på varelinjen for det tilbudte produkt. Disse produkter indgår ikke i evalueringen af underkriteriet Pris.

13 Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer) og frivillige (rosa varelinjer jfr. nedenfor spsm. 4) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Se i øvrigt faneblad 1 Instruktion tilføjelse til pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer og nyt pkt. 4.3 Kompressionsklasse I og II. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden Tilbudslisten kompressionsærmer og -handsker Der ønskes tilbud på en række standardærmer og -handsker. Der er flere af de ønskede typer som ikke findes, jf. vedlagte liste. Udbyder bedes tilrette tilbudslisten, således de typer, der ikke findes, fjernes fra listen. Pos.nr. Standar d 3.1 Ærme Lige kant Fladstrik Silikonekant 11.1 Ærme Skrå kant Fladstrik 1.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 13.1 Ærme Skrå kant Fladstrik Silikonekant 14.1 Ærme Skrå kant Rundstrik 15.1 Ærme Skrå kant Rundstrik Silikonekant 1.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik.1 Ærme Skulderkappe Fladstrik Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Funtionszone f.eks. Albuekile Ordregiver ønsker i videst muligt omfang tilbud på det der er kravspecificeret på tilbudslisten. Ordregiver ønsker ikke at slette de i spørgsmålet anførte varelinjer, men ændrer i stedet disse varelinjer fra at være kravspecificerede varelinjer, til at være frivillige varelinjer. De frivillige varelinjer er markeret med rosa farve. Manglende tilbudsafgivelse på de rosa markerede varelinjer vil ikke medføre at tilbuddet afvises som ikke-konditionsmæssigt, uanset at andre tilbudsgivere afgiver tilbud på varelinjen. De frivillige varelinjer behandles som anført i faneblad 1 Instruktion, pkt. 1.6 Alternative produkttilbud vedr. prissætning mv. jfr. pkt. 1.5 Kravspecificerede varelinjer hvilket bl.a. får følgende retsvirkning: Afgiver ingen Tilbudsgivere tilbud på varelinjen udgår varelinjen af evalueringen. Afgiver Tilbudsgiver ikke tilbud, mens andre tilbudsgivere gør det, vil Ordregiver indsætte et beløb svarende til

14 41.1 Handske langt skaft Fladstrik med fingre 4.1 Handske langt skaft Fladstrik 43.1 Handske langt skaft Fladstrik med tommel 44.1 Handske langt skaft Rundstrik med fingre 45.1 Handske langt skaft Rundstrik 46.1 Handske langt skaft Rundstrik med tommel højest afgivne tilbudspris for varelinjen fra alle indkomne tilbud + 10 % med henblik på en gennemsigtig prisevaluering. Såfremt varelinjer udgår fordeles vægtningen, i forbindelse med evalueringen, forholdsmæssigt blandt de tilbageværende varelinjer. Den i udbudsbrevets afsnit. Formkrav og kapitel 3 Tilbudsdisposition krævede produktoversigt skal omfatte oplysninger vedrørende de tilbudte kravspecificerede (orange varelinjer jfr. ovenfor spsm. 3) og frivillige (rosa varelinjer) produkter i kompressionsklasse II, men ikke vedrørende produkterne i kompressionsklasse I. Ny tilbudsliste bilag 1A Tilbudsliste VERSION og bilag 1B Tilbudsliste VERSION oploades på hjemmesiden

Tilbudsgiver accepterer, at der alene må udleveres de af udbuddet omfattede produkter når der foreligger en skriftlig bevilling fra Ordregiver.

Tilbudsgiver accepterer, at der alene må udleveres de af udbuddet omfattede produkter når der foreligger en skriftlig bevilling fra Ordregiver. Bilag 2 - "Kravspecifikation" Faneblad 2 "Mindstekrav." NR. 1 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H GENERELLE BETINGELSER Ansøgninger Ansøgninger - generelle krav Iht. vejledningen til servicelovens 112 skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sektion Brystproteser

Sektion Brystproteser Opret dine sektioner nedenfor (max 50 sektioner) Dette er ikke nødvendigt hvis spørgsmålene importeres aftalespecifikt Fortsæt til spørgsmålsarket efter at have oprettet alle sektioner. Sektion Brystproteser

Læs mere

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015

Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 Spørgsmål og svar 3 10.02.2015 EU-udbud på ortopædisk fodtøj Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Kravspecifikation,

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22

EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 EU udbud: Ortoser og proteser Spørgsmål & svar 7-22 Delaftale 3 Brystproteser ANNULLERES jf Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse indsendt den 27.05.2015, da

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere.

Leverandøren er forpligtet til at levere til samtlige visiterede borgere. Kravspecifikation Generelle krav gældende for alle delaftaler 1. Generelt Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. den til enhver tid gældende lovgivning vedr. anskaffelser af hjælpemidler

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120

Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Spørgsmål og svar EU udbud 2013/S 194-334120 Udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Dato for modtagelse 1. 30.10.13 2. 30.10.13 3. 30.10.13 Spørgsmål Svar Besvaret d. Udbudsbetingelser, pkt.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Udbud 2014/S 109-191844. Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj

EU-Udbud 2014/S 109-191844. Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj EU-Udbud 2014/S 109-191844 Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj til Jysk Fællesindkøb Spørgsmål/Svar Spørgsmål nr. Spørgsmål

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe

På Delaftale 1 Legetøj skal tilbudsgiver endvidere tilbyde minimum 2 varelinjer indenfor hver produktgruppe Ordregivers svar på de spørgsmål der er indkommet vedr. legetøj og institutionskøretøjer. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar er markeret med blåt. 1. I Tilbudslistens fane 1

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF RAMMEAFTALER VEDRØRENDE KONSULENTBISTAND TIL DANMARKS MILJØPORTAL EU-UDBUD NR. 2014/S 115-203019 Offentliggjort i EU-tidende den: 18. juni 2014 (version 3. juli 2014) Page 1 of 7

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.:

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1 af 6 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

EU-Udbud 2014/S 109-191844. Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj

EU-Udbud 2014/S 109-191844. Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj EU-Udbud 2014/S 109-191844 Levering af ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg, ortopædisk tilretning af fodtøj og reparation af ortopædisk fodtøj til Jysk Fællesindkøb Spørgsmål/Svar Spørgsmål nr. Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 171-302975

EU-UDBUD 2014/S 171-302975 EU-UDBUD 2014/S 171-302975 Varer Offentligt udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb September 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation

Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Udbudspræsentation Sagsnr. 1-23-4-101-18-13 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Rengøringsmidler og artikler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-6 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Udbudsbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem

Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Spørgsmål / svar pr. 11. oktober 2013 vedr. EU udbud 2013/S 177-305173 Udbud på CPAP behandling til søvnapnøpatienter i eget hjem Revideret fra spørgsmål 8 Spørgsmål 1 Administrationsgebyrer: Skal det

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler

Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler Prisindhentning til brug for beregning af bevillingsgrundlag ved bevilling af stomihjælpemidler 21.10.2015 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 1 05.10.2015 05.10.2015

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør, hvor den ordinære kontraktperiode vil løbe i 2 år. Sagsnr. 1-23-4-78-10-10/ EU udbud 2012/S 210-345661 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Klinisk ernæring, Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier SPØRGSMÅL

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER

SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER SPØRGSMÅL OG SVAR UDBUD MED FORHANDLING AF PROCESLEDELSE OG ANALYSER I TVÆRREGIONALT PROJEKT OM VÆRDIBASERET STYRING I SUNDHEDSVÆSENET DANSKE REGIONER PRÆKVALIFIKATIONSFASE EU-UDBUD NR. 2016/S 243-443517

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72

EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 EU-udbud Genbrugshjælpemidler 2015 Spørgsmål & svar 58-72 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål Svar 58 2.3.2015 5.3.2015 Udbudsbetingelser side 11 punkt 2.4 Afprøvning

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389

Spørgsmål og svar til udbud på Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker Udbud nr. 10/4389 Nr. Spørgsmål Svar Generelle spørgsmål 1 - Pkt. 2.17.: Der skal i tilbuddet vedlægges gældende prisliste og oplyses en rabatsats for køb udover det i tilbudslisten anførte. Den nævnte rabatsats indgår

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden Kompressionsstrømper 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014

EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af 21.03.2014 Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet 1. 2.13 Konsortier / 14 Underleverandører

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19.

Prisaftale. mellem. Syddjurs Kommune og optikere. vedrørende. optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik. Gældende fra den 19. Prisaftale mellem Syddjurs Kommune og optikere vedrørende optiske synshjælpemidler omfattende svagsynsoptik Gældende fra den 19. september 2012 Prislisten offentliggøres på Syddjurs Kommunes hjemmeside

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet.

Nyt udbudsbilag 3 er uploadet. Sagsnr.1-23-4-101-25-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar

Randers Kommune, EU-udbud på levering af kontormøbler August Bilag 1 - Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Bilag 1 - Spørgsmål og svar 24.08.2016 1 Udbudsbetingelser pkt 11 Under pris nævens det at tilbudsgiverne skal udfylde bilag 1 spørgsmål / svar. Bilag 1 er imidlertid ikke en del af Zipfilen fra jeres

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS

EPJ-Syd SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS SPØRGSMÅL OG SVAR I PRÆKVALIFIKATIONSFASEN FOR UDBUD VEDR. EPJ/PAS 1. Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen... 1 1.Spørgsmål & Svar i prækvalifikationsfasen Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009

Kommentar fra udbudspræsentationen den , samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S pr. 15. oktober 2009 Kommentar fra udbudspræsentationen den 21.9.2009, samt spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S175-252308 pr. 15. oktober 2009 Hjerteklapper og -ringe til Region Midt- og Nordjylland Oplysninger fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering

Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Dato 26. november 2014 TRM Sags nr. 2013111286 trm@dkma.dk / 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Udbud af Renovation & Sikkerhedsmakulering Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse over samtlige

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud /S

Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud /S Spørgsmål og svar til Headsets til KomUdbud - 2016/S 090-159782 Dato for offentliggørelse: 26-05-2016 Nummer Spørgsmål Svar 1 1. Udbud - punkt 9. Tildelingskriterium og underkriterier - Kvalitetsvurdering

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14

Udbud af produkter til OP sug Sagsnr.: 1-23-4-101-13-14 1 af 11 SPØRGSMÅL & SVAR Venligst bemærk, at nummeret yderst til venstre på de senest opdaterede spørgsmål er fremhævet med rødt I kontraktbilag 5 står der følgende: " Region Det er korrekt. Kontraktbilag

Læs mere

E-mail. KomUdbud udarbejder referater for hvert dialogmøde. Referater vil i anonymiseret form blive offentliggjort på KomUdbuds hjemmeside.

E-mail. KomUdbud udarbejder referater for hvert dialogmøde. Referater vil i anonymiseret form blive offentliggjort på KomUdbuds hjemmeside. Teknisk dialog vedr. udbud på ortoser Deltagere: Leverandører af ortoser, der har tilmeldt sig teknisk dialog Leverandør 1 Dato 9. og 10. marts 2015 Sted Sagsbehandler Vejle Kommune Susanne Fuglsang Agerbo

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere