FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE"

Transkript

1 FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE Idékatalog til arbejdet i almen praksis 2005

2 Indhold 4 Hvor går grænsen? 5 Kort om kræft 6 Patienten er min metode 7 Kort om depression 8 Forebyggelse og behandling supplerer hinanden 9 Kort om hjerte-karsygdomme 10 Det er umagen værd at tage fat på forebyggelse 11 Kort om type 2 diabetes 12 Ét skridt ad gangen 13 Kort om muskel- og skeletlidelser 14 Systematisering af forebyggelsen 15 Kort om alkoholmisbrug 16 Forebyggelse kan markedsføres 17 Kort om knogleskørhed 18 Sygeplejersker styrker forebyggelsen 19 Kort om astma 20 Forebyggelse og rehabilitering 21 Kort om KOL 22 Få mere at vide FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE IDÉKATALOG TIL ARBEJDET I ALMEN PRAKSIS er udarbejdet for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe Sundhedsstyrelsen. Research og tekst: Cand.scient.san.publ. Lise Højbjerre og Advice Analyse og Strategi A/S, foto: Erik Bredahl, layout: Signe Bjerre gaard og Jane Jacobsen, DeSigne, repro: Morten Ehrhorn, tryk: 1. edition ApS, papir: Cyklus 115 gram, omslag: Cyklus 140 gram, oplag ISBN: Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe bestod af Jesper Lundh, Amtsrådsforeningen/Amtslige kvalitetsudviklingsudvalg, Dorte Halkjær, Forebyggelsesudvalg PLO/DSAM, Anneli Sandbæk, DSAM, Lone Sinding, Faglig Sammenslutning af Konsultationssygeplejersker, Jytte Elisabeth Schmidt, repræsentant fra RIV-projektet, Marianne Stubbe Østergaard, Forskningsenhed for Almen Praksis og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet, samt afdelingslæge Barbara Hjalsted og projektleder Regitze Siggaard, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen. 2 Folkesygdomme og forebyggelse

3 Forebyggelse i almen praksis I den kontakt, som almen praksis har med størstedelen af befolkningen, ligger der et stort potentiale for at forebygge sygdomme. Den praktiserende læge og praksispersonalet har gode muligheder for tidligt at opspore og sætte ind over for de otte folkesygdomme, som omtales i regeringens sundhedsprogram Sund hele livet, nemlig hjerte-karsygdomme, KOL, diabetes, forebyggelige kræftsygdomme, osteoporose, muskel-skeletlidelser, psykiske lidelser samt overfølsomhedssygdomme. Derfor fylder det forebyggende arbejde mere og mere i almen praksis, og den udvikling vil forhåbentlig fortsætte. Dette idékatalog har som sit primære formål at give inspiration og eksempler, som kan styrke og udbrede forebyggelsesindsatsen i almen praksis. Forebyggelse er en udfordring, og op gaverne løses på mange forskellige måder. Der er mange faktorer, der afgør, om patient, læge og praksispersonale oplever et godt forløb, og at det nytter noget. I forhold til hver af de otte folkesygdomme giver idékataloget eksempler på: Gode måder at gennemføre en forebyggende samtale på Gode måder at organisere forebyggelsesindsatsen på, herunder rolle- og opgavefordelingen mellem lægen og praksispersonalet Behovet for udvikling og læring omkring forebyggelsesopgaverne. Eksemplerne berører kort de otte folkesygdomme, men det er lægens og praksispersonalets håndtering af forebyggelsesopgaven, der er i fokus. Sundhedsstyrelsen vil gerne takke arbejds gruppen som bestod af repræsentanter fra PLO/DSAM s forebyggelsesudvalg, DSAM, FS9, Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis, de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg samt RIV (praksispersonalets efteruddannelse). Vi håber, at mange vil gøre brug af idékataloget, og at det kan bidrage til gode diskussioner om forebyggelse i almen praksis og dermed styrke indsatsen. Else Smith Overlæge, centerchef Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Folkesygdomme og forebyggelse 3

4 Ret og pligt? Pia Koefoed og hendes kolleger diskuterer løbende disse spørgsmål: Har vi ret til at spørge til livsstil uden klare medicinske indikationer? Gør vi dem en tjeneste, hvis de får dårlig samvittighed? Kan vi være bekendt ikke at komme ind på risikofaktorerne i deres livsstil? Hvor går grænsen? Pia Koefoed deler praksis på Torvet i Køge med to lægekolleger, en sygeplejerske, en sekretær og har yderligere en diætist tilknyttet. Klinikken arbejder på at sætte forebyggelse i system. Noget, der diskuteres i den forbindelse, er, hvem der skal sætte dagsordenen lægen eller patienten. Patienten sætter dagsordenen Pia Koefoed er en af de praktiserende læger, som kan komme i tvivl om, hvornår lægen har ret til at spørge til patientens adfærd. Hvis der kommer en patient med et symptom på fx tobaks- eller alkoholrelaterede problemer, så tager jeg det selvfølgelig op med dem. Men hvis der kommer én, som i øvrigt trives og bare har ondt i knæet, så diskutere jeg ikke rygevaner med patienten. Er vedkommende stærkt overvægtig, er det selvfølgelig en anden sag, fortæller Pia Koefoed og fortsætter: Tit benytter jeg mig af en lungefunktionsmåling, hvis der er anledning til det. Det giver en god og naturlig ramme for en snak om, hvad rygning gør. Men jeg har sværere ved at tage det op, hvis det ikke er oplagt på baggrund af det, som patienten selv vil tale med mig om. Ingen løftede pegefingre En af Pia Kofoeds patienter, som hun prøvede at få til at holde op med at ryge, udeblev efterfølgende et helt år fra klinikken. Her kom jeg nok til at gå for langt eller presse for hårdt, og så er det, at de udebliver fra opfølgningen. Og så kan vi jo ikke gøre noget. Vi kan jo ikke ringe efter dem, fortæller hun. Det gælder om at finde den rigtige anledning og et tidspunkt, hvor patienten kan tage imod, mener hun. Ellers kan man måske gøre mere skade end gavn. Hun tilføjer dog, at hun trods sin forsigtighed gør, hvad hun kan for at gribe de muligheder, der er for at tale om forebyggelse. Et åbent vindue Pia Koefoed får sin viden om patienterne ind gennem sine samtaler med dem, gennem kendskabet til familien og somme tider ved at pårørende fortæller hende om deres bekymring for en af deres nære. Når der så er advarselsblink, må jeg jo spørge ind til patienten. Jeg er generelt ikke bange for at spørge, når jeg har grund til det, siger hun. Men jeg har ikke løsningen 4 Folkesygdomme og forebyggelse

5 til dem. Det bedste jeg kan er at spørge og spørge. Så kan der vise sig et åbent vindue, som er deres vej til en sundere adfærd på et eller to punkter. Naturlig arbejdsdeling Pia Kofoed understeger, at hun som læge i almen praksis er vant til at arbejde med sociale og psykiske problemer, og at det forebyggende arbejde dermed falder naturligt ind. Pia Kofoed tager derfor ofte hul på den forebyggende samtale sammen med patienten, og hvis patienten er motiveret, sender hun dem videre til sygeplejersken. Jeg er glad for at sende dem videre til sygeplejersken, da hun har mange kompetencer inden for alt det bløde. Og alt hvad der hedder rygestop, vejning mm., det tager hun sig af, fortæller Pia Koefoed. Skal vi give dem dårlig samvittighed? Pia Koefoed mener, at hun og mange andre praktiserende læger nærer en generel bekymring for at sygeliggøre patienter og give dem dårlig samvittighed. Vi drøfter det her på klinikken. Spørgsmålet er, om vi virkelig har gjort dem en tjeneste, hvis de forlader os med dårlig samvittighed. Skal man ikke overveje grundigt, hvem man snakker om livsstilsrisici med, og om det er det rigtige tidspunkt? Og omvendt: Kan man være bekendt at lade være? I sidste ende handler det nok om, hvad den enkelte læge føler sig parat til, og hvordan man taler med patienten. KORT OM FOREBYGGELIGE KRÆFTFORMER Hvert år dør ca mennesker som følge af kræft danskere får hvert år kræft som følge af rygning. De mest udbredte former er kræft i lungerne og i tyk- eller endetarmen. Mænd har hyppigst kræft i blærehalskirtlen, og kvinder får hyppigst brystkræft. Rygere Storforbrugere af alkohol Overvægtige Patienter med dårlig kondition Patienter, som viser tegn på overdreven solbadning, særligt dem med svag hudpigmentering Årsagerne til kræft er blandt andet rygning, alkohol, mad med højt fedtindhold og lavt indhold af frugt og grønt, fysisk inaktivitet samt overdreven solbadning. Rygning og alkohol er særligt alvorlige risikofaktorer og i kombination fordobler disse faktorer risikoen for kræft. Livsstilsændringer er derfor den bedste forebyggelse. Der er grund til at tage en samtale om kræftrisici med følgende patienter: Dødeligheden af lungekræft i Danmark aldersstandardiserede rater pr Mænd Kvinder Kilde: Juel, 2004: Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Folkesygdomme og forebyggelse 5

6 Eksempler på spørgsmål Tror du, din hoste og din rygning kan hænge sammen? Hvorfor er rygning så vigtig for dig? Kunne du godt tænke dig at holde op? Hvad ville være sværest ved at holde op? Har du gode erfaringer fra tidligere forsøg? Kan du bruge dem igen? Hvorfor gik det galt sidste gang du prøvede? Er der nogen blandt din familie eller venner, der kan hjælpe eller støtte dig? Patienten er min metode Kirsten Freund, praktiserende læge i Gandrup i Nordjylland, har gennem flere år arbejdet med og forsket i livsstilsinterventioner, specielt over for dem, der har færrest ressourcer. Ingen standardmetoder Når Kirsten Freund kommer ind på livsstilsemner med sine patienter, er anledningen de symptomer, patienterne kommer med såsom vedvarende hoste, træthed, stakåndethed eller andet. Først hører jeg, om de typiske livsstilsrisici er til stede, og om de vil tale om dem. Dernæst gælder det om at få patienten til at formulere sin ambivalens. Patienterne vil som regel gerne holde op, men..., fortæller Kirsten Freund. Og herfra bliver det individuelt. Der er ingen enkel opskrift. Hver patient har sin specifikke situation. Man kan ikke trække noget ned over hovedet på dem. Det gælder om at hjælpe dem med at finde og styrke de muligheder, de har, og se, om man kan få dem til at udnytte dem. Det skal være patienten, der vælger. Al begyndelse er svær Kirsten Freund har eksperimenteret, taget kurser og lært af sin erfaring. Jeg har også prøvet at give et godt råd, og så lade patienten passe sig selv, smiler hun og fortsætter: Før eller siden kommer de jo igen med samme problem i en alvorligere udgave. Så lærer man, at der skal noget andet til, og at der skal følges op. Kirsten Freund bruger minutter på en forebyggelsessamtale og tager opfølgningskonsultationer så ofte som månedligt eller endda ugentligt, hvis patientens situation taler for det. Hun kender Den motiverende samtale og er inspireret af den, men hun anvender aldrig faste opskrifter. Det er altid den enkelte patient og dennes egen oplevelse af sin tilværelse, der er hendes indfaldsvinkel. Patienten i førersædet Man kan ikke bare give patienterne nogle gode råd, og så virker det, fortæller Kirsten Freund. Man må lytte sig frem til, hvordan tingene hænger sammen i patientens oplevelse af sit liv. Og så få patienten til at beskrive sit mønster og derigennem opdage mulighederne for at bryde det. Hvis patienten har prøvet før, men har fået tilbagefald, kan man få patienten til at identificere 6 Folkesygdomme og forebyggelse

7 de faktorer, som udløste tilbagefaldet og undgå dem fremover. Det gælder om at bringe patienten i kontakt med sin viden og sine ressourcer, så de selv kan tage herredømmet over deres liv. Det er tit dér, det er gået galt, siger Kirsten Freund. Livsstilsproblemerne i anden række Det er ofte problemer på andre fronter, psykisk og/eller socialt, som tager herredømmet fra folk, fortæller Kirsten Freund. Mange af dem med de tungeste livsstilsproblemer er også hårdt presset på andre områder, siger hun og fortsætter: Mange er ensomme og føler ikke, de kan bruge familie og venner til at snakke med. De har fx svært ved at sætte grænser for børnene eller oplever et for stort forventningspres hjemme eller på arbejdet. Enkelte har depressioner og har derfor ikke overskud til livsstilsændringer. I de tilfælde kan livsstilsproblemerne være indfaldsvinklen, men så glider de lidt i baggrunden. Først skal patienten finde en ny balance med sin tilværelse. Ellers er livsstilsinterventioner dømt til at mislykkes, siger Kirsten Freund. Samtale eller medicin Kunsten er så at få afklaret, om patienten gennem samtaler og gennem justeringer i tilværelsen kan komme overens med dagligdagen igen, eller om der er tale om en dybere krise eller depression. Det gælder så om at finde ud af, om der er en chance for bedring gennem yderligere samtaler, eventuelt hos en psykolog eller en psykiater, og måske suppleret med antidepressiv medicin, siger Kirsten Freund og fortsætter: Hvis det lykkes at motivere til motion, vil det have en yderligere positiv effekt på psyken og patientens livsstilsrisici. KORT OM DEPRESSION Det skønnes, at der hvert år optræder en depressiv lidelse hos cirka voksne danskere. Diagnosen stilles med udgangspunkt i WHO s klassifikationssystem ICD-10, Hamiltonskalaen og gennem samtale. Det antages, at sårbarheden overfor depression er medfødt eller grundlagt tidligt i livet. Den udløsende faktor kan være af biologisk, psykisk eller social art. Forebyggelse og behandling kan ofte give gode resultater, hvis der samtidig arbejdes med motion, samtaler, stressreduktion og stresshåndtering, støttemuligheder i krisesituationer, forebyggelse eller reduktion af alkohol- og stofmisbrug. Følgende symptomer kan være tegn på depression: Kernesymptomer: Nedtrykthed, motivationsproblemer, nedsat energi, eller øget træthed Ledsagesymptomer: Nedsat selvtillid, sygelig skyldfølelse, selvmordstanker, koncentration eller tænkebesvær, langsomhed i bevægelserne, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtændring Læs mere om depression og om den motiverende samtale på DSAM s hjemmeside: For supplerende litteratur, links og værktøjer se henvisningerne bagerst i kataloget. Folkesygdomme og forebyggelse 7

8 Kill your darlings! Forebyggelse handler mere om at lytte og føre samtaler end om diagnose og behandling. Omvendt kan patientens indgang til livsstilsændringer vise sig efter ordination af medicin. Det er altså en fordel at være fleksibel i forhold til forebyggelse og behandling. Den motiverende samtale kan være en del af forebyggelsessamtalen, der i øvrigt udløser et særligt forebyggelseshonorar i forbindelse med risiko for iskæmisk hjertesygdom (0104) Forebyggelse og behandling supplerer hinanden Bo Christensen, der har praksis i Låsby mellem Århus og Silkeborg, er professor i almen medicin ved Århus Universitet. Han har i en årrække haft fokus på forebyggelse og behandling af hjerte-karsygdomme og har været med til at udarbejde DSAM s kliniske vejledning om kardiovaskulær sygdom. Mange indfaldsvinkler Bo Christensen har opbygget et årelangt kendskab til mange af sine patienter og ofte også deres familier. Det betyder, at jeg tit har en mere personlig baggrund for de problemer, de kommer med og vil have løst. Men jeg skal også passe på, for deres historie fortæller jo ikke alt, fx om de er begyndt at ryge. Det gælder om at være opmærksom på de små ting og lytte og spørge. Der er også patienter, der selv bringer kredsløbet på tale. Så er det med at finde ud af hvorfor. Måske er der en god grund til det, og man skal gribe muligheden, når den er der, fortæller Bo Christensen. Risikoformidling er det vanskeligste Bo Christensen finder det vanskeligt at give patienterne et forståeligt billede af deres risiko før og efter en livsstilsændring. Hvad er gevinsten ved at kvitte en risikofaktor? Og hvad vil det sige i forhold til de risici, der også er uden pågældende risikofaktorer. Patienterne har tit nogle subjektive og måske forkerte opfattelser. Det er en vanskelig kommunikationsopgave. Der er mange veje Det varierer fra patient til patient, hvil ken vej der er farbar, og den vej skal patienten vælge. Jeg havde en patient, som var parat til at omlægge sine mad- og motionsvaner, men rygningen ville han ikke tale om. Så gik vi i gang med mad og motion, og fulgte op på det over et stykke tid. En dag fortalte han, at han var meget tilfreds og stolt af kostomlægningerne, og nu ville han holde op med at ryge. Han fortalte, at hvis jeg var startet dér, ville han have blokeret. Det gælder altså om at acceptere, at patienten er specialist på sit eget liv, konstaterer Bo Christensen. Sommetider oplever han, at en medicinsk behandling er den eneste mulighed her og nu. Men når patienter 8 Folkesygdomme og forebyggelse

9 så har fået medicin dagligt gennem en periode, sætter det tanker i gang, som kan motivere til livsstilsændringer. Vi har tit sluppet for tidligt Livsstilsændringer hjælper, hvis de fastholdes. En sænkning af kolesteroltallet på op til 15% kan opnås gennem livsstilsændring. Men den store udfordring er at opnå varige livsstilsforbedringer, siger Bo Christensen og fortsætter: Mange falder tilbage til deres gamle vaner. Vi slipper dem nok for tidligt. Der skal ofte en længere opfølgning til. Hver måned eller hver tredje måned, det afhænger af patienten, og hvor man er i forløbet. Ikke et enten-eller Livsstilsændringer og medicinsk behandling ses ofte som alternativer. Men sådan er det ikke ifølge Bo Christensen. Tager man for eksempel forhøjet blodtryk, skal der i mange tilfælde to til tre lægemidler til. Livsstilsændringer kan erstatte ét af disse. Og hvorfor dog tage medicin én eller to gange dagligt og så modarbejde virkningen resten af dagen? spørger Bo Christensen, der også fortæller, at han har mange gode erfaringer med livsstilsændringer, enten alene eller sammen med medicin. Kulturændring For mange alment praktiserende læger føles det fremmedartet at gå i gang med forebyggelse. Man skal overskride egne grænser om noget, der kan opfattes som patientens private anliggender. Men det er dokumenteret, at patienterne både accepterer og forventer dette. Forebyggelse er desuden noget nær det modsatte af den traditionelle lægegerning, hvor lægen fokuserer på sygdommen og vælger behandlingen. I stedet skal lægen få patienten til at definere og vælge. Jeg har ofte hørt læger give udtryk for, at de ikke rigtig følte, at de bestilte noget, når de havde en forebyggelsessamtale, fortæller Bo Christensen. KORT OM HJERTE-KARSYGDOMME Mere end danskere rammes hvert år af en alvorlig hændelse som følge af hjerte-karsygdom. Det er en af de hyppigste dødsårsager i Danmark, men dødeligheden som følge af hjerte-karsygdomme er i dag faldende. Hver tredje patient med aldersdiabetes har hjerte-karproblemer på diagnosetidspunktet, og hvis de ryger, har de særlig høj risiko for en alvorlig hændelse. Hjerte-karproblemer kan være arvelige, men er primært livsstilsbetingede. Livsstilsændringer, især rygestop, kan halvere risikoen for en hændelse. De hyppigste risikoindikatorer er: Overvægt Hjerte-karproblemer i familien Manglende fysisk aktivitet Hypertension Dyslipidæmi Rygning Type 2 diabetes Mænd har endvidere større risiko end kvinder. Læs mere under iskæmisk hjertesygdom på DSAM s hjemmeside Dødeligheden af iskæmisk hjertesygdom for årige aldersstandardiserede rater pr Kilde: Juel, 2004: Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Mænd Kvinder Folkesygdomme og forebyggelse 9

10 Gradvis læring Douglas Henderson har arbejdet systematisk og vedholdende med at udvikle forebyggelsesindsatsen. Han begyndte med de patienter, han vidste mest om, tog kurser, øvede sig, inddrog nye patientkategorier, tog kurser, øvede sig igen osv. På samme måde er klinikkens lægesekretærer efteruddannet og trænet i at varetage deres del af opgaverne i relation til opfølgning på patienterne. Det er umagen værd at tage fat på forebyggelse Douglas Henderson i Vodskov i Nordjylland har gennem flere år udviklet sine kompetencer med hensyn til at forebygge folkesygdomme. Opsporingen sat i system Douglas Henderson opsporer personer med risiko for at udvikle diabetes på baggrund af de almindelige risikofaktorer. Som en fast rutine løber han sin elektroniske journal igennem, inden patienterne kommer ind i konsultationsværelset. Hvis der er tale om risikopatienter, indstiller han sig på at tage en livsstilssnak med dem. Den største barriere er i os selv Det var ikke helt ligetil for Douglas Henderson at tage de første samtaler med patienterne om deres mad-, ryge-, drikke-, og motionsvaner. Jeg følte ikke uden videre, at jeg havde ret til at komme ind på den slags, når de ikke selv bragte det på bane eller allerede havde klare diabetessymptomer. Men det viste sig næsten hver gang, at de blev glade for det. Det var altså ikke deres tærskel, jeg overskred, siger han. Forebyggelse kræver træning Douglas Henderson har gennem årene efteruddannet sig i forhold til forebyggelse. Han har taget flere kurser i kommunikation, samtaler og motivation. Og så begyndte jeg i det små. Først de patienter, hvor diabetesrisikoen var helt åbenlys, så dem hvor der kun var indirekte tegn på en risiko, og så efterhånden flere og flere med en livsstil, der kunne indebære en risiko. Det har også været en udfordring at fastholde dette fokus, men nu er det nærmest en vane, fortæller han. En investering der lønner sig Det har på mange måder været krævende for Douglas Henderson at tage hul på forebyggelsesarbejdet. Det har krævet tid til uddannelse, tid til samtaler med patienterne og tid til uddannelse af lægesekretærerne, som varetager en del af både opsporingen og opfølgningen. Men bevidstheden om, at han er med til at redde ben, øjne og liv er det hele værd. Og det, at patienterne bliver glade for, at jeg interesserer mig for, hvad de laver, og at jeg ofte kan se, 10 Folkesygdomme og forebyggelse

11 at de får det bedre, gør arbejdet tilfredsstillende, fortæller han. Han har også prøvet at løbe panden mod en mur. Der er patienter som ikke vil vide af, at de har en diabetesrisiko, og som er helt afvisende. De fleste er dog åbne for at tage en snak om deres risikoprofil og eventuelt få taget en blodprøve. Lidt men godt Det kan være op ad bakke at få patienterne til at ændre livsstil. For nogle er det næsten utænkeligt at spise anden mad end den, de er vant til. Andre føler en stor skam ved at være overvægtige og kan derfor ikke få sig selv til at vise sig offentligt i træningstøj. Det gælder derfor om at finde frem til de livsstilsændringer, som passer til den enkelte. Undertiden, når vi har snakket nogle gange om det, overrasker de mig med deres opfindsomhed. Der var fx en ældre dame, som på grund af balancebesvær ikke turde gå i gang med almindelig motion. Men så skaffede hun sig en trehjulet cykel og gik i gang med den, fortæller Douglas Henderson og fortsætter: Det er naturligvis ikke hver gang, vi når så langt. Bare vi sætter tankerne i gang, sker der som regel et eller andet godt. Vi må ikke være for ambitiøse på patienternes vegne. KORT OM TYPE 2 DIABETES 2% af befolkningen har fået stillet diagnosen type 2 diabetes. Det svarer til ca. 30 patienter hos hver praktiserende læge. Det anslås, at dobbelt så mange faktisk har type 2 diabetes. Og antallet vokser i disse år. Ofte har patienten sygdommen 6-10 år, før det opdages. I de senere år viser type 2 diabetes sig hos stadigt yngre aldersgrupper Overvægt og fysisk inaktivitet er de primære årsager til type 2 diabetes. Sygdommen kan derfor forebygges med sunde madvaner og fysisk aktivitet. Forebyggelsesopgaven går ud på at motivere patienten til dette, følge op på patientens indsats og resultater samt på forebyggelsesmålene. Der er grund til at undersøge for type 2 diabetes ved overvægt og familiær disposition. Diabetes forværrer prognosen ved hjertekredsløbssygdomme. Hvert tredje år bør der undersøges for diabetes hos personer med to eller flere af følgende risikofaktorer for type 2 diabetes og hjerte-karsygdom: Rygning, svær overvægt, familiær disposition til hjerte-kredsløbssygdom og mikroalbuminuri. Kvinder med tidligere gestationel diabetes og personer med familiær disposition for diabetes bør også undersøges for diabetes hvert tredje år. Læs mere i DSAM s vejledning om type 2 diabetes på For inspirerende kurser se referencelisten bagerst i kataloget. Dødeligheden af diabetes for årige i Danmark aldersstandardiserede rater pr Kilde: Juel, 2004: Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Mænd Kvinder Folkesygdomme og forebyggelse 11

12 Mange samtaler Eva Juel Steffensen deler forebyggelsessamtalen op i afsnit: Først motivere til at se på livsstil Så overbevise om, at det er patienten selv, der skal løse problemet Så fokus på en eller to ændringer. Herefter kommer så den løbende opfølgning. Ét skridt ad gangen Sygeplejerske Eva Juel Steffensen varetager forebyggelsesopgaverne i et lægehus i Aars i Vesthimmerland. Hun er uddannet som rygestopinstruktør samt kost- og motionsvejleder. Fokus på flere folkesygdomme Eva Juel Steffensen tager forebyggelsessamtaler med patienterne i relation til alle otte folkesygdomme. Flertallet af patienterne henvises til hende fra lægerne, men hun fanger også selv nogle i konsultationen eller laboratoriet, hvis de er overvægtige, har skæve lab-tal eller har pibende vejrtrækning. Endelig er Eva Juel Steffensen blevet lidt af en institution i institutionen, så hun har også patienter, der selv bestiller tid til en forebyggelsessamtale. Forebyggelse tager tid Eva Juel Steffensen anvender i reglen to-tre timer over nogle gange til at tage forebyggelsessamtalerne. Dette relativt store tidsforbrug har lægehuset besluttet at investere, fordi der er enighed om, at forebyggelse nytter. Og så balancerer det i kraft af forebyggelsesydelsen. Med denne tidsramme til rådighed, kan Eva Juel Steffensen tilrettelægge patientforløb, hvor der først arbejdes med at motivere, så med fx motion, så rygestop eller kostændringer osv. Det, som er så tidskrævende, er at vænne patienterne til, at det ikke er mig, der skal levere løsningen, men dem selv, hvis de kan finde motivationen frem og holde liv i den, siger Eva Juel Steffensen. Efter den indledende serie af forebyggelsessamtaler kommer så opfølgningskonsultationerne, hvor patientens udvikling og erfaringer evalueres. Det sker ofte hver fjortende dag. Overvægt gør ondt Jeg har mange patienter, som har ondt overalt i kroppen. Det er som regel, fordi de vejer for meget og motionerer for lidt. Deres overvægt belaster deres led for meget, og ryggen lider af, at muskelkorsettet er for slapt. Overvægt forårsager ofte slidgigt og øger smerterne, fortæller Eva Juel Steffensen. Udfordringen er nu at finde de løsninger, der er realistiske for den enkelte. Ofte føler de sig helt magtesløse. Det gør ondt at motionere, og de har svært ved ikke at proppe i munden, når de er inaktive. I den slags tilfælde sætter Eva Juel Steffensen først fokus på kosten. 12 Folkesygdomme og forebyggelse

13 KORT OM MUSKEL- OG SKELETLIDELSER Hvis det lykkes patienterne at lægge kostvanerne om, så de taber sig, mindskes deres smerter som regel, og så kan det næste skridt blive motion. Hos mig må man godt græde Mange af Eva Juel Steffensens patienter ved godt, at deres overvægt er et problem i forhold til deres selvværd, deres led og kan føre til diabetes, og de er ofte fortvivlede over det. Somme tider kommer de til at græde, men det må man godt hos mig. Så finder vi sammen ud af, hvad de ved om deres problemer, og hvad de kan og har mod på. De får somme tider også nogle gode råd med det samme. Der er ikke altid tid til at vente på at få deres motivation helt på toppen. Nogle gange kan det virke motiverende, hvis de går i gang med et eller andet med det samme. Så føler de ligesom, at de er kommet i gang, fortæller Eva Juel Steffensen. Ingen statistik Det er svært at ændre livsstil. Hvornår har jeg sidst gjort det selv og lavet om på nogle grundlæggende vaner i mit liv? spørger Eva Juel Steffensen. Jeg har ikke tal på det, men succesraten er ikke altid så stor, som man kunne ønske. Men jeg har da en del succeshistorier, hvor patienterne har oplevet en øget livskvalitet af at leve sundere og derfor holder ved. Ondt i ryggen, nakkehold, slidgigt, leddegigt, knogleskørhed, piskesmæld og musearm indgår alle i gruppen muskel- og skeletlidelser, som er årsag til hver femte af alle førtidspensioneringer. 1,8 millioner danskere har haft smerter i lænden inden for de seneste år. Der er som regel ingen patoanatomisk forklaring. Årsagerne kan være arv, overbelastning, svag muskulatur og psykosociale forhold, herunder stress. Henvisning til supplerende diagnostik og behandling bør ske på klare og snævre indikationer, og der bør altid følges op ved kontrolkonsultationer. Fysisk aktivitet kan forebygge og lindre de mest udbredte former for muskel- og skeletlidelser. Følgende forhold kan indikere risiko for udvikling af kroniske muskel- og skeletlidelser: Dårlig fysisk form Overvægt Stress Arbejdsbetingede smerter Folkesygdomme og forebyggelse 13

14 At spørge om alkohol Brug et eller flere af følgende spørgsmål: Har du nogensinde følt, at du burde drikke mindre? Har du forsøgt at nedsætte dit alkoholforbrug? Er du blevet generet ved kritik af dine alkoholvaner? Har du følt dig dårligt tilpas på grund af dine alkohol vaner? Har du nogensinde taget en genstand om morgenen for at berolige nerverne eller blive fri for tømmermænd? Hvis der svares ja til to eller fleres spørgsmål, tyder det på et overforbrug. Systematisering af forebyggelsen Sverre Barfod er praktiserende læge i et lægehus i Frederiksværk på Sjælland. Han har gode erfaringer med at tale med patienterne om alkohol. Ud over lægerne arbejder to sekretærer, en bioanalytiker og en sygeplejerske i lægehuset. Lægehuset har bredt fokus på forebyggelse. Høflighed åbner døre Sverre Barfod tager udgangspunkt i det problem patienterne henvender sig med, når han tager spørgsmålet om alkohol op. Man kan ikke bare screene alle for et sundhedstruende forbrug. Til gengæld kan spørgsmål om alkoholvaner være relevant i rigtig mange tilfælde, fortæller han. Det kan være mavesmerter, træthed eller hyppige småskader. Udfordringen er at tage hul på snakken på en måde, der fortæller patienten, at alkoholspørgsmålet er relevant, med respekt for patientens eventuelle afvisning af spørgsmålet. Ved klare tegn spørger jeg patienten direkte ved at fortælle, at der kan være en sammenhæng mellem patientens problem og alkohol, og at jeg er bekymret for patientens helbred. Derpå spørger jeg, om jeg må høre om patientens alkoholvaner. Høflighed åbner mange døre. fortæller Sverre Barfod, der kun sjældent oplever, at patienterne takker nej. Elektronisk livsstilsskema Sverre Barfod fører livsstilsskema* ) over sine patienter, så han kan få et hurtigt overblik over deres motions-, mad-, ryge- og drikkevaner mv. Jeg fortæller, at jeg lægger vægt på deres oplysninger og derfor noterer dem i journalen, fortæller Sverre Barfod. Han fortæller videre, at han på den måde også kan inddrage tidligere oplysninger om forbrug i sin snak med patienterne om de aktuelle alkohol- eller rygevaner. Det tidsperspektiv kan ofte få patienten til at overveje reduktion. Hver læge sin metode Sverre Barfod bruger elementer fra Den motiverende samtale og spørgeskemaer som CAGE og WHO-AUDIT, der passer til den konkrete situation. Det er vigtigt, at den enkelte læge finder de metoder, der passer i hans eller hendes kram. Og til den enkelte patient. Det kan nytte at bede nogle patienter udfylde et skema, mens det ikke dur 14 Folkesygdomme og forebyggelse

15 med andre. Sådan må metoden individualiseres, fortæller Sverre Barfod og fortsætter: Det kan også ske, at jeg går for langt, og patienten lukker af. Så er det med at bøje af, eventuelt beklage åbent og tilbyde en senere konsultation. Her kan jeg så spørge patienten, hvad jeg gjorde galt sidste gang. Små skridt tæller også Det er ikke altid nogen nem sag at få en storforbruger ned under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Man skal huske på, at det handler om at ændre adfærd og vaner. Det er ikke noget, man bare udskifter med noget andet. Spørg til patientens tidligere succes med at ændre vaner. Sigtet er langstrakt og kræver opfølgning. Selv de mindste skridt på vejen er af det gode. Det kan være en sejr at hjælpe patienten til at gå fra ti til seks guldøl om dagen, fortæller Sverre Barfod. Livsstilsproblemer følges ad Et stort forbrug af alkohol hænger ofte sammen med et stort tobaksforbrug, for lidt motion og forkert kost, som igen kan hænge sammen med sociale eller personlige problemer. Man er nødt til at anlægge et helhedssyn på livsstilsændringer og finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, og hvad patienten finder væsentligst. Og hvis der er problemer i familien, er det måske her, vi skal begynde, fx med en parsamtale siger Sverre Barfod. * ) Skabelon til livsstilsskema: Dato: (pågældende dato) Kost: (fx. for få grøntsager) Motion: (fx. cykler til arbejde + gymnastik) Tobak: (antal cigaretter dagligt.) Alkohol: (antal genstande dagligt.) Signatur: KORT OM ALKOHOLMISBRUG Ca danskere anslås at være alkoholafhængige og har et overforbrug i forhold til Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Mens et moderat alkoholforbrug kan begrænse risikoen for kredsløbssygdomme, kan et forbrug ud over de anbefalede genstandsgrænser medføre mange forskellige skader såsom skrumpelever, kræft og kredsløbsproblemer samt sociale og familiemæssige problemer. Dertil kommer ulykker som følge af beruselse. Storforbrug af alkohol er stærkt socialt arveligt. For supplerende links og værktøjer se henvisningerne bagerst i kataloget. Alkoholrelaterede dødelighed og årligt antal liter ren alkohol pr. indbygger på 14 år og derover i Danmark aldersstandardiserede rater pr Mænd Følgende kan være tegn på et overforbrug af alkohol: Psykiske problemer, søvnbesvær, træthed Højt blodtryk, svimmelhed Gentagen tilskadekomst Overvægt, mavesmerter Uforklarlige smerter Familiemæssige og sociale problemer Forbrug 20 5 Kvinder Kilde: Juel, 2004: Dødeligheden i Danmark gennem 100 år. Folkesygdomme og forebyggelse 15

16 Forebyggelse i flere trin Michala og Peter Schultz-Larsen tænker i forløb: 1. Almindelig konsultation 2. Måling og prøver 3. Resultatformidling og folder med invitation 4. To til tre forebyggelsessamtaler 5. Kontrol og opfølgning 6. Eventuelt forankring af livsstilsændringer i patientens netværk. Forebyggelse kan markedsføres Sygeplejerske Michala Schultz-Larsen og hendes mand Peter Schultz-Larsen, der er alment praktiserende læge, deler en praksis i Virum ved København. De har gjort forebyggelse til et tilbud, som markedsføres over for patienterne. Lad os tage en forebyggende samtale På disken i receptionen står, som noget af det eneste, en folder med overskriften: Lad os tage en forebyggende samtale. Det siger noget om det fokus, forebyg gelse har. Vi har en idé om, at en grun dig forebyggelse vil spare penge og triste skæbner senere. Hvis vi kan forhindre de værste tilfælde, hænger alt jo smukt sammen, siger Michala Schultz-Larsen. Aktivt salg De fleste af Michala Schultz-Larsens patienter henvises fra hendes mands konsultation ud fra tegn på en særlig risiko. Så står den på vejning, lungefunktionsmåling og/eller blod- og urin prøver. Ved tilbagemeldingen om resultater forberedes et eventuelt forebyggelsesforløb ved at oplyse om risici og mulige forebyggelsestiltag, og pa ti enten får tilbudt en tid til en forebyggelsessamtale. Det sker da også, at jeg ser, at en af vores patienter har lagt sig ud. Så kan jeg finde på at gå hen og prikke ham på maven og spørge, hvornår han skal nedkomme. Det kan være en god humoristisk begyndelse på et forebyggelsesforløb. Humor er meget vigtig, fortæller Michala Schultz-Larsen. Mad og motion Michala Schultz-Larsen fortæller, at der er en tendens til, at hjerte-karsygdomme og diabetes tager hele billedet inden for forebyggelse. Selv prøver hun at være opmærksom på alle folkesygdommene. Når kvinder har tidlig menopause, sørger vi for at rådgive dem om at få motion og kalkholdig mad, så de kan undgå knogleskørhed. Og hvis de har svage knogler, gælder det om at forebygge knoglebrud, fx ved at fjerne løse tæpper, de kan falde i, og sikre patienten motion, fortæller hun og fortsætter: Heldigvis er det jo sådan, at passende motion og sund mad har en gavnlig effekt i forhold til næsten alle sygdomme. Det samme gælder rygestop og begrænsning af alkoholindtaget. Engagerede patienter Patienterne må meget gerne se det som 16 Folkesygdomme og forebyggelse

17 KORT OM KNOGLESKØRHED en sport at smide nogle kilo og få sundere vaner, fortæller Michala Schultz- Larsen. Og hun har gode eksempler. En gruppe ældre, overvægtige diabetespatienter har hun fået til at etablere en spadsereklub (såkaldte walk-mænd ), som mødes ugentligt for at gå ture med det lokale plejehjems beboere. Bagefter hygger de sig sammen hos en af dem. Folderen hjælper Michala Schultz-Larsen kender godt til, at det kan være svært at tage hul på en patients livsstilsproblemer, hvis der ikke direkte er symptomer på livsstilssygdomme. Her er vores folder med information om forebyggelsessamtalen en stor hjælp. For med den kan jeg sådan set bare bruge de første kontakter til at varme lidt op og så stikke dem vores folder. Så kan de gå og tænke lidt over det, indtil jeg følger op på det. Det gør det hele lidt nemmere og mere naturligt. Se folderen via link bagerst i hæftet. Michala Schultz-Larsen fører alle væsentlige informationer om sine patienters risikoprofil og forløb ind i et elektronisk skema. Det gør det let for hende at tage tråden op fra samtale til samtale, hvad enten det drejer sig om at starte et forebyggelsesforløb eller følge op på de mål, en patient har sat for sig selv. Ca danskere har knogleskørhed. Sygdommen rammer især kvinder over 50 år, men forekomsten blandt mænd er stigende. Årsagerne er ikke endeligt fastlagt, men risikoen kan opspores ved DEXA scanning af knoglemassen. Der er en sammenhæng mellem knogleskørhed og usund livsstil, og endvidere hormonelle og arvelige faktorer samt andre sygdomme og behandlingen af disse. Ændring af patientens livsstil er i kombination med kalk- og D-vitamintilskud et fast element i forebyggelsen. Knoglebrud forebygges ved motion, forsigtighed med medicin, der kan give svimmelhed samt ved at fjerne løse tæpper og etablering af god belysning mv. i hjemmet. Følgende forhold kan indikere risiko for knogleskørhed: Sen første menstruation og/eller tidlig menopause Utilstrækkelig ernæring og undervægt Rygning Overforbrug af alkohol Fysisk inaktivitet Fortilfælde i familien Disponerende sygdom Glukokortoidbehandling Læs mere i DSAM s vejledning om osteoporose på Folkesygdomme og forebyggelse 17

18 Økonomi Forebyggelsessamtaler om astma udløser endnu ikke et særligt honorar som forebyggelsessamtaler om iskæmisk hjertesygdom. Ved en målrettet anvendelse af forebyggelsessygeplejersker kan det dog løbe rundt. Sygeplejersker styrker forebyggelsen I Lægernes Hus i Korsør samarbejder alment praktiserende læge Allan Gravesen og sygeplejerske Ingelise Ranthe om en række patienter, når det gælder forebyggelses- og kontrolkonsultationer. Sammen har de sat system i opsporing og forebyggelse af astma. Sygeplejerskernes initiativ Det er to sygeplejerskers fortjeneste, at lægehuset fik sat system i forebyggelsen af astma. Den ene, Anette Essam, fik ideen. Ingelise gik med, og sammen præsenterede de ideen for lægehuset, der blev overbevist og frigav tid til de to sygeplejersker. Det har løftet vores forebyggelsesarbejde betragteligt. Sygeplejersker er bedre end læger til at organisere og følge procedurer. De lytter bedre og er bedre til samtaler. I stedet for at jeg føler, at jeg ikke har tid nok til en ordentlig astmasamtale, så får de en ordentlig snak med Ingelise, fortæller Allan Gravesen. Samarbejde skal læres Det var ikke let i starten. Allan Gravesen og de andre læger skulle vænne sig til at slippe ansvaret og lade sygeplejerskerne tage over. Og de skulle vænne sig til, at sygeplejerskerne blev eksperter, som de selv på en række punkter skulle lytte til. Det er ikke lige den rolle, vi som læger er vant til, siger Allan Gravesen, og Ingelise Ranthe følger op: Det var svært i starten. Men jo bedre vi blev til at mestre opgaverne og samarbejdet, jo mere tilfredsstillende blev det. De er enige om, at de tilsammen løser opsporings- og forebyggelsesopgaverne meget bedre, end det havde været muligt uden samarbejdet mellem læge og sygeplejerske. Astma har mange ansigter Man kan let komme til at overse astma. Det er en sygdom, der ofte opleves som noget andet, især hos børn. Konstant forkølelse, hoste, manglende oplagthed, hyppige lungeinfektioner er nogle af de måder, astma kan vise sig på, fortæller Allan Gravesen. En dreng syntes at have psykiske problemer. Han var træt, irritabel og aggressiv. Det viste sig at være astma. Det, vi har lært gennem samarbejdet med sygeplejerskerne, 18 Folkesygdomme og forebyggelse

19 er at spørge ind til, hvornår symptomerne viser sig, hvor længe de har haft symptomerne, om der er systematik og så videre, fortæller han. Vi har også forskellige metoder til at finde ud af, om det er anstrengelsesudløst astma. Fx kildelege til små børn, fordi anstrengelsesastma kan vise sig, når de ler voldsomt, eller en løbetur til større børn og voksne efterfulgt af lungefunktionsundersøgelse, supplerer Ingelise Ranthe. Lakmusprøven er medicin Hvis mistanken om astma bestyrkes, testes det på patienten, om astmamedicin virker. Virker medicinen, siger Ingelise Ranthe, så er alle overbevist om, at det er astma. Det næste trin er så at identificere det, som fremkalder eller forværrer astmaen. Er det allergener, fx pollen, eller er det anstrengelsesudløst, er der tobaksrøg i patientens miljø, og hvad kan patienten gøre i forhold til de forskellige faktorer? Modstand mod binyrebarkhormon Allan Gravesen fortæller, at mange patienter og ikke mindst forældre til børn med astma er skeptiske over for binyrebarkhormon. Det gælder da om at få fortalt, at medicinen ikke er farlig, og at alternativet til medicin kan være ganske alvorligt. Den opgave tager sygeplejerskerne sig af. Vi spørger også ind til, om de tager astmamedicinen, og om de aldrig glemmer at tage den, fortæller Allan Gravesen, og så viser det sig, at nogle snyder. Når vi spørger videre ind, er det, fordi de ikke vil opleve sig selv som kronisk syge eller er bange for medicinen. Og Ingelise Ranthe fortsætter: Ja, og så er vores opgave sammen med dem at finde frem til de tider på året eller de situationer, hvor de bedst kan tage en medicinpause. KORT OM ASTMA Ca. 5-7% af befolkningen har astma, og astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. Sygdommen udvikles i et samspil mellem arv og miljø, og anfald kan udløses af forkølelser, fugtigt vejr, røg, stress og allergener som husstøvmider, skimmelsvampe og dyrehår. En fjerdedel af alle med pollenhøfeber får også astmasymptomer. I forebyggelsen er det vigtigt at lære patienten at forstå sygdommen, dens symptomer og medicinering samt brugen af peakflowmeter. Desuden kortlægges de udløsende faktorer, hvor patienten færdes, og patienten rådes til at undgå tobaksrøg, sanere boligen i den udstrækning det er nødvendigt og tage sin forebyggende medicin. Følgende forhold kan indikere astma: Natlig hoste Hoste og åndedrætsbesvær ved anstrengelse Pibende vejrtrækning Vedvarende hoste Hyppige luftvejsinfektioner Irritabilitet (særligt hos børn) Skønnet antal astmatikere i Danmark i 2000 fordelt på aldersgrupper Hele Astma Astma- Andel af alle Alder, år befolkningen prævalens tikere astmatikere ,5% ,6% % ,4% % % 67 eller mere % ,5% Alle ,7% ,0% Kilde: Ugeskrift for Læger nr. 26, 2003;165: Folkesygdomme og forebyggelse 19

20 Minimal intervention Lill Moll spørger så vidt muligt alle: Ryger du? Har du tænkt på at stoppe? Det er enkelt og kan faktisk få en del til at stoppe. Er patienten ikke motiveret borer hun ikke mere i det, men spørger igen næste gang. Er patienten motiveret, tilbydes opfølgende konsultationer hos kliniksygeplejersken, som er uddannet rygestopinstruktør. Forebyggelse og rehabilitering I en lægepraksis i Gladsaxe ved København arbejder alment praktiserende læge Lill Moll Nielsen sammen med kliniksygeplejerske Gunhild Vibe om forebyggelse af folkesygdommene, og ikke mindst KOL. Fokus på egen læring For nogle år siden valgte Lill Moll og Gunhild Vibe som led i at have fokus på egen læring at arbejde med deres teamfunktion. Deres første fælles fokus - emne var astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Sammen med praktiserende læger og kliniksygeplejersker i lokalområdet etablerede de en smågruppebaseret efteruddannel sesgruppe, der startede med at sætte fokus på sygdommene astma og KOL og specielt på, hvordan læger og klinikpersonale kunne udvikle samarbejdet i retning af egentlige teams. Gunhild og jeg har deltaget i en række kurser sammen, og vi har efterhånden udviklet et nyt og bedre samarbejde. For fire år siden investerede vi i et spirometer, som allerede har tjent sig hjem. Teamarbejdet har smittet af på andre områder som fx forebyggelse og behandling af diabetes og hjerte-karlidelser, og det er blevet sjovere at arbejde med disse ofte tunge patientgrupper. Astma og KOL Vi fandt ud af, at en række af de patienter, vi før havde rubriceret som astmapatienter ud fra en umiddelbar klinisk vurdering, ved nærmere gennemgang af anamnese, rygevaner, allergi og lungefunktionsundersøgelse havde KOL. Siden har vi diagnosticeret KOL hos patienter, vi ikke før ville have drømt om kunne være i en tidlig fase af en alvorlig lungelidelse. Da jeg startede i praksis, kaldte vi ikke sygdommen for KOL, men kronisk bronkitis eller emphysem, og det har jo formentlig været den gruppe, som vi i dag diagnosticerer med svær KOL, siger Lill Moll. Hos hende som alle andre steder har KOL været en underdiagnosticeret lidelse. Rygestop Underdiagnostiseringen kan skyldes, at både patienter og mange læger tidligere betragtede tobakshoste som en naturlig konsekvens af at ryge. Men tobakshoste er altid patologisk, un- 20 Folkesygdomme og forebyggelse

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE Kræft - en folkesygdom Omkring 32.000 danskere rammes hvert år af kræft. Sygdommen er kendetegnet ved, at en enkelt eller flere celler begynder at dele sig, uden at kroppen

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere

Idræt og Astma. Information til trænere og idrætslærere Idræt og Astma Information til trænere og idrætslærere Hvorfor skal børn og unge med astma træne? Astma Du møder mange, der har astma Som underviser i idræt kan du ikke undgå at møde børn med astma. 7%

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide

Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Her er symptomerne: Opdag diabetes i tide Hjertekarsygdomme, dårlige øjne og nyreproblemer. Det er blot nogle af de sygdomme, som sender folk til lægen, hvorefter de kommer hjem med ikke blot én, men hele

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme

Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune. Kroniske sygdomme Uddrag af Sundhedsprofil 2013 for Københavns Kommune Kroniske sygdomme Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Kroniske sygdomme... 5 2.1 Diabetes... 5 2.2 Hjertesygdom... 9 2.3 KOL... 13 2.4 Kræft... 17

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Simpel lungetest kan redde KOL patienter

Simpel lungetest kan redde KOL patienter Simpel lungetest kan redde KOL patienter Flere lungeundersøgelser kan redde liv og forbedre livskvalitet hos flere af de 300.000 danskere, der har sygdommen KOL uden at vide det. Danske Regioner lover

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering:

Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Frase til indledende samtale Indledende samtale om hjerterehabilitering: Baggrund for rehabiliteringsforløb: Akut myokardieinfarkt Koronar bypassoperation eller ballonudvidelse Anden dokumenteret iskæmisk

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

din hverdag pustliv.dk

din hverdag pustliv.dk » Hoste? Åndenød?» Pustlivi din hverdag pustliv.dk 1 2 3 4 Et lungetjek foregår hos lægen og tager kun 10 minutter. Hos lægen puster du i et apparat, der måler din lungefunktion. Det gør ikke ondt, og

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Alkoholbehandling de nye farmakologiske midler og samtalen om alkohol Alkoholbehandling Ulrik Becker, professor, overlæge, dr.med., Hvidovre Sverre Barfod, Speciallæge i almen medicin, Frederiksværk

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion

Patientinformation. Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M. Kost Rygning Alkohol Motion Patientinformation Aleris-Hamlet Hospitaler giver et kram A M ost ygning Alkohol Motion ost A M Forekomsten af fedme i Danmark er steget 30-40 gange i løbet af de seneste 50 år, hvilket betyder at 40%

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion

Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Giv sundheden et K R A M! Kost, Rygning, Alkohol og Motion Selandia Park 4-4100 Ringsted Tlf. 70 70 22 18 - www.selandiaklinikken.dk SK patientinformation KRAM vers1 070417 KOST Forekomsten af fedme i

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen

IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen IT-understøttet egenomsorg - Fra hjulpen til selvhjulpen HISTORIK - Afprøvninger - Udbredelse RH PATIENTGRUPPER Ca. 3500 patienter fordelt over det meste af Region Hovedstaden 1/3 mænd Alle aldersgrupper

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem?

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? De sårbare patienter - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? - Og hvad med det sårbare system? En sårbar patient med kronisk sygdom er dysreguleret Eller en patient der ikke kan gennemføre

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere