INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT"

Transkript

1 4. årgang nr 4 juni/juli 2006

2

3 LEDER 5 Den danske model gør livet lettere Jens Klarskov AKTUELT 6 Dansk Byggeris Repræsentantskab TEMA: ARBEJDSKRAFT Bygge- og anlægssektoren skal arbejde målrettet for at sikre tilstrækkeligt med arbejdskraft i fremtiden 9 Nu gælder det fastholdelse 10 Arbejdskraft til fremtiden 11 Håb for integrationen 12 Ansættelse af udlændinge 13 Holder på medarbejderne KORT OG GODT 15 Nyheder om bygge- og anlægsbranchen MENNESKER OG MENINGER 21 Traditionsrigt fag under forandring Stenhuggerfagets udfordringer 22 Håndværket i centrum Nyt byggeri på Bispebjerg Bakke 24 Det er størrelsen, der gør det SkanDek fremstiller tagelementer i spændvidde op til 22 meter 26 Tag over taget 28 Snedkerfaget under forandring 30 Vartegn i Bruxelles renoveret FAGLIGT 33 Nystartede virksomheder som målgruppe Bygteq it udlejer leksible it-løsninger 35 It giver plus på bundlinjen Det digitale byggeri 37 Spar tid og penge med LER 38 Uklarheder, hindringer og lignede forhold SERVICESTOF 39 Paragraffer 41 Entreprenørskolens kurser 43 Produktnyheder 45 Navne 47 Kalender INDKØBSNYT 49 Nyt fra indkøbspartnerne INDHOLD JUNI/JULI årgang nr 4 juni/juli 2006 Redaktion Martin K.I. Christensen (redaktør), Anders Hundahl (ansv.), Louise Westy Andersen, Anja Binderup, Mogens Hjelm, Stine Zeeberg Kristiansen, Søren Riisgaard Mortensen, Katrine Kehlet Nørskov og Mette Schmidt. Design salomet-lucky group. Layout Ditte Brøndum og salomet-lucky group. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for knap virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , danskbyggeri.dk. Annoncesalg Jan Hesselberg, Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, telefon , fax , Oplag , 9 gange årligt. Tryk Elbo Grafisk A/S, Nørrebrogade 14-16, 7000 Fredericia. ISSN Oplagskontrol Fagpressens Medie Kontrol (FMK). Der gøres opmærksom på, at indhold i annoncer og lignende udelukkende er annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en officiel holdning hos Dansk Byggeri, annoncer skal leve op til Dansk Byggeris etiske retningslinjer, ligesom bladets redaktion alene redigerer bladets redaktionelle indhold. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i redaktionelt materiale og læserbreve. Forside Parketgulv i Fredericia VIII's palæ på Amalienborg, der frem til 2009 sættes i stand som bolig for kronprinseparret. Foto Ulrik Samsøe FIgen. 3

4 Løb ikke snuden mod dårligt håndværk Det er ikke umagen værd at løbe snuden ind i dårligt håndværk. Det er både dyrt og irriterende. Derfor skal man altid vælge en faguddannet og organiseret gulvmand, når gulvet skal lægges. I Gulvbranchen (tidligere GSO) arbejdes der altid i overensstemmelse med Gulvfakta, og medlemmerne er dermed knyttet til høj faglighed, kvalitet og professionalisme ved alle former for gulvarbejde. Forlang altid ordenligt håndværk! Klik ind på

5 leder JENS KLARSKOV, Adm. Direktør foto RICKY JOHN MOLLOY OK07 Den danske model gør livet lettere for virksomhederne. I 2007 skal vi forhandle de kommende års løn- og ansættelsesvilkår med lønmodtagerne. Forhandlingerne foregår inden for rammen af 'den danske model', hvor parterne på arbejdsmarkedet selv aftaler de fleste af spillereglerne. Den danske model betyder, at vi har et fleksibelt og enkelt system til at regulere f.eks. konflikter. Tag konfliktløsningssystemet med mæglingsmøder, voldgift og Arbejdsretten. Det er centralt for den danske model. Havde den ikke eksisteret, skulle en mægling mellem to parter i Aalborg måske have foregået ved domstolene måske endda i København. En gyselig tanke! Den danske model forudsætter, at arbejdsgivere og lønmodtagere er ansvarlige, når de forhandler overenskomster. Er vi ikke det, risikerer vi, at regeringen overtager hele styringen af arbejdsmarkedet og det er ikke noget, vi ønsker. "Den danske model forudsætter, at arbejdsgivere og lønmodtagere er ansvarlige, når de forhandler overenskomster" - Jens Klarskov Lad mig give et eksempel: Ved sidste overenskomstfornyelse etablerede vi en barselsudligningsordning. Det var ikke vores livret, men set i bakspejlet kan vi være tilfredse med, at vi selv tog initiativ til ordningen. I dag koster ordningen os ca. 700 kr. pr. medarbejder, mens virksomheder, der ikke er dækket af en overenskomst, får lov at betale ca. 900 kr. til en lovbaseret barselsudligningsordning. Vi må indstille os på, at vi også ved de kommende overenskomstfornyelser skal indarbejde løsninger, der ikke er vores livret. Det kan - som eksemplet med barselsordningen - vise sig at være nødvendigt for at bevare vores selvstændighed på overenskomstområdet. Samtidig skal vi holde fast i de moderate stigningstakter, vi skal holde igen med "sofalønnen", dvs. de omkostninger, der ikke modsvares af produktion, og vi skal sikre størst mulig fleksibilitet i virksomhederne. Set i historisk lys er der altid givet og taget ved overenskomstforhandlingerne; men jeg tror, at medarbejderne og deres forbund godt ved, at vi kan ødelægge de gode konjunkturer ved at gennemføre alt for dyre forhandlinger. 2 5

6 Dansk Byggeri REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2006 vil fortsætte den aktive linje Et udsnit af de 250 repræsentanter, der er udvalgt så de afspejler bredden i Dansk Byggeris medlemskreds både fagligt og geografisk af ANJA BINDERUP, foto MORTEN BENTZON. I sin mundtlige beretning på Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde den 3. maj fremhævede Povl Christensen, at Dansk Byggeri har haft stor synlighed og på en række områder har formået at få indflydelse og levere resultater det gælder blandt andet store fingeraftryk på den lempede østaftale, afskaffelsen af det objektive ansvar og de mange udfordringer omkring udbudsformer og byggeriets samarbejdsformer. Adgangen til arbejdskraft på kort og lang sigt fik også et par markante udsagn med på vejen: "Nu er der tryk på kedlerne, og vi må koncentrere os om at skaffe endnu flere medarbejdere til byggeri, anlæg og byggematerialeproduktion. Det vil være direkte ødelæggende, hvis der ikke er arbejdskraft nok især hvis det medfører, at vi stjæler medarbejdere fra hinanden. Det giver lønfest og inflation!" understregede Povl Christensen. "Vi skal undgå denne situation. Derfor skal vi fortsætte med at tage mange elever ind, vi skal holde endnu bedre fast i vores medarbejdere, så de ikke forsvinder til andre erhverv, og vi skal øge integrationen af flygtninge og indvandrere på vores del af arbejdsmarkedet. Herudover kommer vi ikke uden om, at det er nødvendigt at hente flere medarbejdere i udlandet, hvor beskæftigelsessituationen ikke er så gunstig som i Danmark." Velfærd Han tog Dansk Byggeris aktive linje i de foregående år som et godt varsel for de kommende år, hvor ikke mindst udfordringer omkring velfærdssamfundets indretning vil få en fremtrædende plads i debatten som i høj grad bør involvere erhvervslivet. "Vi vil fortsætte den aktive linje i årene fremover. Først og fremmest er der hele velfærdsdiskussionen. Der er bestemt gode takter i regeringens oplæg, men det er vores opfattelse, at der skal mere kontante midler i brug for at sikre velfærden fremover." "Hvad nytter det for eksempel at hæve efterlønsalderen over en ti-femten års periode, når det er her og nu, vi har brug for arbejdskraften? Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke er mere ambitiøse netop i en situation, hvor dansk økonomi har det rigtig godt. Det er nu, vi har mulighed for at fremtidssikre den danske økonomi og dermed den danske velfærd." 2 beretning repræsentantskabsmøde 6

7 Dansk Byggeris Malersektion havde stillet forslag om bedre adgang til den tekniske videnportal, bygviden. dk med det formål, at fremme adgang til byggeteknisk viden blandt Dansk Byggeris medlemmer, så fejl og mangler i byggeriet minimeres og helst undgås. Forslaget blev vedtaget. VEDTÆGTERNE for BYG GA- RANTIORDNING, blev ændret så der kan gribes hurtigere ind over for medlemmer, der forårsager træk på garantien og en enklere afgrænsning af dækningsområdet i stedet for faglig opremsning. Ændringerne træder i kraft 1. juni. Kontingentet blev sat ned fra 0,42% til 0,39%. Nedsættelse svarer til i alt 7 mio. kr. Ud over kontingent af lønsum til medarbejderne, betaler medlemmer af Dansk Byggeri kr. årligt i grundkontingent, der ikke har ikke været reguleret siden repræsentantskabsmødet Repræsentanterne lytter til formandens beretning ved repræsentantskabsmødet Repræsentantskabet er Dansk Byggeris øverste besluttende organ Dansk Byggeris adm. direktør Jens Klarskov svarer på spørgsmål fra salen Den nye bestyrelse På det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabet blev Jørn Buch Andersen genvalgt som næstformand. Povl Christensen, Jørn Buch Andersen, Carsten Andersen, Viggo Andersen, Peter Assam, Hans-Ulrik Jensen, Jørn Vejgaard Jensen, Jørn Johansen, Christian May, Niels P. Pretzmann, Kurt F. Sørensen, Søren Ulslev 7

8 FUNCTION AND DESIGN ARCHITECTURAL SURFACES INTELLIGENT ARCHITECTURE BAU 2007 JANUARY 15 20, th INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR BUILDING MATERIALS, BUILDING SYSTEMS AND BUILDING RENOVATION NEW MUNICH TRADE FAIR CENTRE Information / ticket reservation: Det Tysk-Danske Handelskammer, 1217 København K, Tlf

9 EFTERUDDANNELSE halter i de små virksomheder. Det er især de store virksomheder i byggeriet, der sender medarbejderne på efteruddannelse, viser en undersøgelse fra Dansk Byggeri. De mindre virksomheder savner vejledning og bedre samarbejde med erhvervsskolerne, hvor de er henvist til at bruge lange standardkurser. Hver gang en medarbejder i en virksomhed med under fem ansatte har deltaget i et AMU-kursus én gang, så har deres kolleger i virksomheder med over 500 ansatte været af sted fem gange. Til gengæld er medarbejderne fra de små virksomheder i gennemsnit af sted mere end dobbelt så lang tid som medarbejdere fra store virksomheder. Flade ledelsesstrukturer. Den danske byggesektor består for en stor del af mindre virksomheder, hvor en mester styrer tre til fem svende, der igen leder to til tre lærlinge. Byggeriet uddanner hver fjerde lærling med en erhvervsuddannelse. Men mere end hver anden faglærte byggeog anlægsmedarbejder vælger på et tidspunkt at arbejde i andre brancher. Og hver tiende søger aktivt job i en anden branche. Det fremgår af en undersøgelse fra Dansk Byggeri af, hvorfor bygge- og anlægsbranchen ikke kan holde fast på den faglærte arbejdskraft. ARBEJDSKRAFT udfordring af MARTIN K.I. CHRISTENSEN og ANJA BINDERUP, foto MORTEN BENTZON NU GÆLDER DET FASTHOLDELSE Overvejelser om brancheskift: Har du inden for de seneste fem år overvejet at skifte branche? (Personer der arbejder i bygge- og anlægsbranchen) Mere end hver anden faglærte medarbejder forlader bygge- og anlægsbranchen, der for står overfor store udfordringer 60% 50% 40% 50%. Arbejdskraft handler ikke kun om at tiltrække nye medarbejdere. Det gælder i høj grad også om at holde fast i de ansatte, man allerede har. Og som situationen er i dag, forlader over halvdelen af de faglærte bygge- og anlægsarbejdere branchen. Nu har Dansk Byggeris analysebrev 'Barometer' gennemført en undersøgelse, der viser, at det er mangel på sikkerhed i ansættelsen og hårdt fysisk arbejde, der får medarbejderne til at søge væk. Det er lang tid siden, at bygge- og anlægsbranchen var et lavtlønsfag, men til gengæld gør den manglende sikkerhed i ansættelsen, at den samlede årsløn kan være ustabil. "Den negative holdning til lønniveauet er derfor snarere udtryk for, at medarbejderne ikke bryder sig om den usikkerhed, der kan være ved en ansættelse i bygge- og anlægssektoren, vurderer Henrik Stig Sørensen med henvisning til, at et arbejde i byggeriet er præget af løse ansættelsesforhold, konjunkturfølsomhed og betydelige sæsonudsving i byggeaktiviteten. Det giver medarbejderne en stor risiko for midlertidige perioder med ledighed, som har betydning for den samlede indkomst over året. Nye lønstrukturer Til gengæld opfattes akkordsystemet ikke som det store problem. Undersøgelsen viser, at akkordarbejdet kun bliver angivet som en middelfaktor for lysten til at søge nye græsgange. 30% 20% 10% 0% 10% Ja, jeg søger i øjeblikket nyt job i en anden branche Kilde: ZAPERA og DANSK BYGGERI 13% Ja, jeg har seriøst overvejet af skifte branche Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ipsen kan man ikke aflive akkordarbejdet. Men der er behov for at skrue nye lønsystemer sammen, hvor medarbejderne kan opnå tillæg for særlige kompetencer og personlige egenskaber. Lønsystemerne i byggebranchen skal moderniseres, så de passer til måden, man organiserer arbejdet på, og til de ønsker, medarbejderne har. De løse ansættelsesforhold og de traditionelle lønsystemer kontra mere moderne systemer kan vise sig at være en hæmsko for byggeriets virksomheder. Dels i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere, dels i forhold til at opbygge en virksomhedskultur med en høj grad af medejerskab. 25% Ja, jeg har i nogen grad overvejet at skifte branche Nej, jeg har ikke overvejet at skifte branche 2% Ved ikke Karrieremuligheder mangler De faglærte byggearbejdere peger i undersøgelsen på de begrænsede karrieremuligheder som en af de tre væsentligste faktorer for at søge væk. Det er en udfordring, for byggeriet er på mange områder et arbejdskraftintensivt erhverv. På byggepladsen er der en overvægt af svende og lærlinge, som udfører det praktiske arbejde. Antallet af pladsformænd, mellemledere og ledere er relativt beskedent, og derfor må en stor del af arbejdskraften forblive svende i mange år. "Der er med andre ord en flad ledelsesstruktur i en stor del af sektoren uden de store muligheder for at kravle op ad rangstigen - medmindre man vil starte for sig selv. Det er i al fald en af forklaringerne på, at så mange peger på de manglende karrieremuligheder som en årsag til, at de overvejer at forlade branchen," siger Henrik Stig Sørensen. 2 barometer 9

10 SÆSONUDJÆVNING ARBEJDSKRAFT Arbejdskraft til fremtiden Forskningschef Lars Haagen Pedersen Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Professor Henning Jørgensen Der blev sat spot på arbejdskraften ved temamødet i forbindelse med Dansk Byggeris repræsentantskabsmøde af ANJA BINDERUP, foto MORTEN BENTZON. "I byggeerhvervet står vi med en dobbelt udfordring i øjeblikket. Vi skal finde svar på, hvordan vi får skaffet kvalificeret arbejdskraft både her-og-nu og på længere sigt. Det vil dagens indlæg og debat forhåbentlig give nogle konkrete bud på," sagde Povl Christensen, formand for Dansk Byggeri, ved sin indledning til dagens temamøde 'Arbejdskraft til fremtiden'. Der bliver kamp om arbejdskraften i fremtiden. Arbejdsstyrken falder og bygge- og anlægsbranchen er i hård konkurrere med andre brancher om at tiltrække og fastholde medarbejderne. "Antallet af indgåede uddannelsesaftaler steg med 25% sidste år, så tilgangen til sektoren er stor. Desværre er der også mange, der forlader byggeriet," fortsatte Povl Christensen. Dansk Byggeri har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at halvdelen af de faglærte bygge- og anlægsuddannede forlader byggeriet til fordel for job i andre brancher. De tre vigtigste årsager til, at så mange ønsker at søge væk fra byggeriet er det hårde fysiske arbejde, begrænsede karrieremuligheder og lønnen. "Det er nødvendigt, at vi spørger os selv, hvad vi kan gøre for at holde fast på medarbejderne. Vi skal også kraftigt overveje, hvordan vi kan få de medarbejdere, som har forladt branchen, tilbage igen. Her viser Dansk Byggeris undersøgelse, at to tredjedele af dem, der har forladt sektoren, ikke kommer tilbage. Til gengæld overvejer 15% at vende tilbage på et eller andet tidspunkt. Og over for dem er det måske på sin plads med en charmeoffensiv," opfordrede Povl Christensen. Arbejdskraften på kort sigt Til at belyse dagens tema var inviteret en række oplægsholdere. Den første var professor Henning Jørgensen fra Ålborg universitet, som kom med sit bud på, hvordan branchen sikrer arbejdskraften på kort sigt. "I Danmark er vi arbejdsnarkomaner. Vi har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i Europa, men der bliver færre og færre unge, og den generation, der går på pension, bliver tilsvarende større," fortalte Henning Jørgensen. Derfor skal bygge- og anlægsvirksomhederne være bedre til at gøre det attraktivt at arbejde i branchen. Men der er ifølge Henning Jørgensen også andre muligheder for at få fat i den svindende arbejdsstyrke: "Indvandrere og efterkommere er en del af løsningen, ligesom det er oplagt at hente arbejdskraft fra øst. Men virksomhederne kan også hente meget ved en bedre planlægning og organisering af arbejdet." Henning Jørgensen rettede også blikket mod AF, der kan gøre en større indsats for at matche de ledige med de aktuelle job. Arbejdskraften på lang sigt Den næste på podiet var forskningschef i Finansministeriet, Lars Haagen Pedersen, som gav sit bud på, hvordan vi sikrer arbejdskraften på lang sigt. "Der vil ske et fald i antallet af unge, der får en erhvervsfaglig grunduddannelse. Og vi kan forvente, at der vil ske et fald på 20% faglærte bygge- og anlægsarbejdere frem til 2040," fortalte Lars Haagen Pedersen. Den kraftigt svindende arbejdsstyrke både i byggeriet og andre erhverv gør det nødvendigt at reagere nu. Lars Haagen Pedersen redegjorde for Velfærdskommissionens bud på, hvad der skal gøres. "95% af alle unge skal have en uddannelse, og det skal kunne betale sig at læse, så det ikke er mere attraktivt at gå på kontanthjælp. Desuden skal vi være bedre til at integrere indvandrerne på arbejdsmarkedet, og tilbagetrækningsalderen skal være højere." initiativer fra ministeren Sidste mand på talerstolen var økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen sagde: "Vi har lempet østaftalen, så det er blevet mindre bureaukratisk for jer at hyre arbejdskraft fra Østeuropa. Vi er også opmærksomme på, at der skal være langt mere byggeri om vinteren, så vi undgår de store sæsonudsving i byggeriet og de mange uheldige følgevirkninger, det har." 2 repræsentantskabsmøde 10

11 Kampagne til efteråret. Dansk Byggeri vil sammen med Integrationsministeriet iværksætte en kampagne overfor unge indvandrere og deres forældre. For virksomhederne er det et spørgsmål om at tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft. De unge skal have øjnene op for de mange muligheder inden for branchen såsom muligheden for at vælge videreuddannelse, udsigten til en tilværelse som selvstændig eller et arbejdsliv som svend i en af branchens virksomheder. Cavos Aslan er lærling hos Malermester Geert Hansen & Co ApS i Rødovre af EVA KARTHOLM, foto SIMON LADEFOGED etnisk HÅB FOR INTEGRATIONEN Der er ansat få med anden etnisk baggrund i bygge- og anlægssektoren, men Dansk Byggeri prøver at ændre på situationen. Bygge- og anlægssektoren beskyldes igen og igen for ikke at medvirke nok til integration af personer med anden etnisk baggrund, og senest har pressen langet ud efter branchen i kølvandet af regeringens velfærdsudspil. Et stykke ad vejen er det også rigtigt, at der er relativt få indvandrere og efterkommere i bygge- og anlægsbranchen. I runde tal er ca. 1% af de danske indvandrere og deres efterkommere beskæftiget i branchen, mens det tilsvarende tal for etniske danskere er 6-7%. Dansk Byggeri har i en nyligt gennemført stikprøveundersøgelse blandt sine medlemmer konstateret, at tæt på to tredjedele af de adspurgte har eller har haft medarbejdere med indvandrerbaggrund, og at 36% har indvandrere eller efterkommere ansat i dag. Kommunerne Dansk Byggeri ser kritisk på kommunernes indsats, som vi opfatter er utilstrækkelig. Det bekræftes af undersøgelsen, som viser at kun 34% af virksomhederne har oplevet at kommunen har henvendt sig for at skabe job til en borger med anden etnisk baggrund. Det er kritisabelt, da undersøgelsen bekræfter, at det er en af vejene til succes. Fire ud af fem hen- vendelser fra kommunen til virksomhederne i branchen resulterer nemlig i en konkret ansættelse. For en stor dels vedkommende i øvrigt i ordinær beskæftigelse. Der er en meget stor andel af indvandrere og efterkommer på overførselsindkomst. Desværre er få af dem kompetenceafklaret og efteruddannet men er i stedet sat på passivydelse, hvorfra de ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en utilfredsstillende situation for den enkelte, men det er endnu værre, at mange af disse passivt forsørgede er forældre til unge uddannelsessøgende, og der mangler gode rollemodeller til at ændre billedet. Manglende netværk Det er et andet generelt problem, at de unge med anden etnisk baggrund ikke har netværk og rollemodeller, som er i kontakt med arbejdsmarkedet. Dansk Byggeri bliver tit præsenteret for historier om, at unge praktikpladssøgende andengenerationsindvandrere har søgt op mod 100 praktikvirksomheder, uden at få job. Det er ikke altid, hvad det ser ud til. Hvis man går bag om historien viser det sig ofte, at den unge har sendt men ikke har opsøgt en eneste læremester personligt. Virksomhederne Det er naturligt også at spørge, hvad virksomhederne kan gøre? Kort og godt så kan virksomhederne ansætte flere medarbejdere med anden etnisk baggrund. Og gerne lærlinge. Så får vi nemlig som branche nogle erfaringer og nogle gode historier, som vi kan bringe videre, og på den måde får vi måske forbedret situationen i fremtiden. Dansk Byggeri er godt klar over, at det er et problem, at der næsten ikke er nogle ansøgere til de ledige stillinger i medlemsvirksomhederne. Det er ikke særlig populært blandt indvandrerne at være håndværker, og det hænger sammen med, at branchen har lav status i oprindelseslandene. Den gode nyhed er imidlertid, at Dansk Byggeris undersøgelse viser, at når først parterne har fundet hinanden, så fungerer samarbejdet godt. Mere end halvdelen (56%) af de indvandrere og efterkommere, som har været beskæftiget i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, er holdt op ved frivillig afgang som fx nyt job eller pension. Andre 15,5% er blevet opsagt på grund af nedskæringer. Sidst er der omkring en fjerdedel, som er blevet opsagt på grund af utilfredsstillende indsats eller samarbejdsproblemer. Håb for integrationen Mere end 75% af de virksomheder, som har deltaget i undersøgelsen planlægger at ansætte indvandrere eller efterkommere i fremtiden, også selv om de ikke har erfaringer med integration. Virksomhederne betragter det som et gennemgående problem, at de unge med anden etnisk baggrund ikke er så tilgængelige, når der sker ansættelser i virksomhederne

12 SÆSONUDJÆVNING ARBEJDSKRAFT Østaftalen er blevet forlænget og lempet på en række punkter. Blandt andet kan overenskomstdækkede virksomheder nu blive forhåndsgodkendt hos udlændingemyndighederne. Så er det blevet meget nemmere for personer fra de nye EU-lande at skifte arbejdsplads, så længe skiftet sker til en overenskomstdækket virksomhed med forhåndsgodkendelse. Der skal altså ikke som tidligere individuelle arbejdstilladelser fra Udlændingestyrelsen til statsborgerne fra de nye EU-lande. EU-BORGERE har ret til at arbejde i Danmark uden arbejdstilladelse. Statsamtet udsteder opholdsbevis og tilladelse, og ansøgningsblanketter o opholdsbevis kan man også få udleveret her eller på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Dansk Byggeri vejleder sine medlemmer i at rekruttere udenlandsk arbejdskraft men ikke i skattespørgsmål, da de er ofte er komplicerede og af individuel karakter fra kommune til kommune. I stedet anbefaler Dansk Byggeri at få en forhåndsaftale med SKAT. Bestil folderen 'Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft' på Den danske model. Organisationsgraden i Danmark er meget høj. Omkring 80% af arbejdsstyrken er tilmeldt en fagforening. Det udgør en væsentlig basis for de kollektive overenskomster, der er på arbejdsmarkedet. Størstedelen af arbejdsmarkedets regler bygger på aftaler og overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. Staten blander sig mindst muligt, og det er et punkt, hvor Danmark adskiller sig fra de fleste andre EU-lande. Østaftalen er forlænget og lempet Hvad er forskellen på før og nu? af SØREN RIISGAARD MORTENSEN Frygten for at Danmark ville blive overfaldet af billig arbejdskraft fra de nye EU-lande er blevet gjort til skamme. "Udsigten til flere måneders behandlingstid for en ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse har sikkert afskrækket mange fra at antage de polske og baltiske arbejde- Tyske håndværkere på danske vilkår Manglen på arbejdskraft i byggeriet fik tømrer- og snedkermester Jens Otto Olsen til at hyre tyske håndværkere. Sprogproblemer, bureaukrati og forskellige faglige traditioner til trods er han glad for at have fundet gode arbejdere af SØREN RIISGAARD MORTENSEN foto RICKY JOHN MOLLOY. Jens Otto Olsen har siden midten af marts i år haft fire tyskere ansat i sin stab i Kirke Hyllinge Tømrerog Snedkerværksted aps, og kender alt til sproglige og faglige barrierer. Han taler ikke selv tysk, men heldigvis har en af hans svende så gode tyskkundskaber, at han har kunnet hjælpe til i processen med at få de tyske svende ansat og sat ind i arbejdet. På egen hånd har Jens Otto Olsen kunnet gøre sig forståelig med tegninger. "Selvom de kommer fra Hammen ved Køln, der kun ligger ca. 600 km fra den danske grænse, kom- re. Det har helt sikkert også holdt arbejderne fra de nye EU-lande fra at søge uopfordret. De har jo været nødt til at rejse hjem og vente totre måneder på at kunne komme her og arbejde," forklarer direktør i Dansk Byggeri, Børge Elgaard. Arbejde fra dag et Efter de første to år er østaftalen nu forlænget med yderligere tre år og samtidig blevet lempet. Blandt mer de fra en anden arbejdskultur. Der er nok røget en finke af fadet et par gange, fordi de har troet, at de kunne bruge samme arbejdsmetoder, som de har været vant til. Jeg skal som leder finde ud af, hvad mine folk hver især er gode til, og det bliver lidt besværligt på grund af sproget," forklarer han. Med lys og lygte For ham har det ikke handlet om at få fat i billigere arbejdskraft men blot at få ansat nye svende. "Jeg har ansat tyskere, fordi jeg ikke har kunnet få fat i lokal arbejdskraft. Jeg søgte både i lokalavisen, hos Arbejdsformidlingen og hos fagbevægelsens organisationer, men der var ikke nogen ledige svende," siger Jens Otto Olsen. Til gengæld var interessen stor, da han henvendte sig til AF i Sønderborg. Han fik i omkring 60 ansøgninger tilbage fra interesserede tyske håndværkere. Ansat på danske betingelser Tyskland er et af de lande, der har andet kan overenskomstdækkede virksomheder blive forhåndsgodkendt hos Udlændingestyrelsen. Nu kan den polske håndværker starte bilen og sætte kurs mod Danmark, og bliver han hyret, kan han begynde at arbejde med det samme. Men betyder det så, at der starter en regulær bustrafik med arbejdssøgende håndværkere fra de otte nye EU-lande? "Med fagbevægelsen og den en stram, regeringsstyret arbejdsmarkedspolitik og en lav organisationsgrad. Det er ikke unormalt, at en tømmersvend går for 8-9 euro i timen. Så det var også nye toner for de tyske håndværkere, da Jens Otto Olsen stillede krav om, at de meldte sig ind i en fagforening. "Arbejdet hænger ikke ligefrem på træerne dernede. I Danmark er høje organisationsgrad, vi har her i landet in mente, tror jeg ikke, vi skal frygte et scenario, hvor vi bliver overrendt af horder af håndværkere fra øst. Desuden er der stadig mange sproglige og faglige barrierer for især de mindre firmaer," siger Børge Elgaard. 2 udenlandsk "Det er en besværligere proces at ansætte en tysker frem for en dansker. De offentligt ansatte taler jo ikke nødvendigvis sproget, og der er meget papirarbejde." siger Jens Otto Olsen de garanteret en højere mindsteløn via overenskomsterne, og hos mig får de samme løn som de danske svende. Derfor er de også opsatte på at arbejde meget, men det kan være svært at forklare, at de altså ikke bare kan arbejde 90 timer om ugen, selvom de allerhelst ville," fortæller Jens Otto Olsen

13 Michael Lund og Henrik Staun forsøger at skabe et godt sammenhold på arbejdspladsen og at give de ansatte medansvar Peter Møller, 42, er tillidsmand i Lund & Staun ApS. Han har været ansat i over tre år og kan godt lide det gode sammenhold mellem medarbejderne og mulighederne for efteruddannelse Holder på medarbejderne Lund & Staun ApS gør alt for, at medarbejderne bliver i virksomheden. Det sker ved at give medansvar til den enkelte, efteruddannelse og ved skabe et godt socialt sammenhold af JAKOB SCHULTZ, foto ULRIK SAMSØE FIGEN. Ligesom hos alle andre i byggebranchen, er der travlhed hos Lund & Staun i Nibe ved Limfjorden. Firmaet, der både løser tømrer-, murer- og snedkeropgaver, dækker hele området i en radius af 25 kilometer med sine 45 medarbejdere. Staben er vokset støt, siden Michael Lund og Henrik Staun etablerede firmaet i 1997 med to mand i hver sin vogn. Opskriften på succesen indeholder ingredienser som udvikling af medarbejderne, efteruddannelse, et godt kammeratskab, ansvarlighed og så de 12 bud, som Michael Lund og Henrik Staun sammen har skrevet ned på et stykke papir. De 12 bud skal minde medarbejderne om, at de repræsenterer virksomheden, når de skal ud til kunderne. Derfor er første bud, at man skal vise respekt over for kunderne, mens tredje bud handler om, at medarbejderen skal være venlig overfor kunden og tiende bud understreger, at man skal gøre rent efter sig, når arbejdet er slut. "Jeg tror, at der er mange virksomheder, der regner med, at medarbejderne opfører sig sådan. Og det skal man også. Vi tog bare skridtet videre og fik det skrevet ned. Det tror jeg er en god idé, fordi så står det sort på hvidt, hvad vi forventer af vores medarbejdere," siger Henrik Staun. Medarbejderne bliver I Lund & Staun er de 12 bud ikke blevet modtaget negativt af de ansatte, der tæller både syv lærlinge og en række erfarne medarbejdere. Både Michael Lund og Henrik Staun forsøger at være synlige for deres medarbejdere og give dem medansvar for opgaverne ved at tage rundt på byggepladserne og interesse sig for deres arbejde. Derudover har medarbejderne for nylig været på et kursus, hvor der udover det rent byggefaglige også var danskundervisning på 10. klasses niveau. "Der var nogen, der ikke var vilde med, at de skulle have danskundervisning, fordi de måske var usikre og har svært ved det. Men vi synes, at det er vigtigt. I dag er der meget, der skal læses og skrives efter en dag på byggepladsen. Det sjove er, at alle fik en meget positiv oplevelse ud af danskundervisningen. De fandt ud af, at de lærte noget og fik styr på nogle ting, som de måske havde været usikre i. De fik blandt andet undervisning i at skimme en brugsanvisning, så de hurtigere kan finde frem til, hvordan et bestemt produkt skal monteres. Det havde de stor glæde af," siger Michael Lund. Én stor familie Virksomheden har ikke problemer med, at medarbejderne rejser for at søge nye udfordringer. Mange af lærlingene vil gerne ud og prøve noget nyt, når er blevet udlært, men nogle vender tilbage igen efter nogle år. "Vi forsøger at gøre en masse socialt for medarbejderne. Vi laver arrangementer i fritiden er ude at køre gokart, og vi har også haft en tur til Tjekkiet, hvor vi stod på ski, og medarbejderne kunne have deres koner og kærester med. Det er noget, der giver et godt sammenhold i firmaet. Vi føler også, at medarbejderne har tillid til os, fordi vi forsøger at bløde lidt op på skellet mellem chef og ansat. Vi har også lavet et intranet, hvor medarbejderne kan skrive arbejdssedlerne direkte ind i systemet, så derfor overvejer vi nu at købe medarbejder-pc'er, fordi det sparer den enkelte tid at kunne taste informationerne direkte ind i systemet," siger Henrik Staun

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø

Tækkemanden. Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Nyt fra Dansk Byggeri. 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006. 2 Energimærkning betaler sig. 2 Udflugt til Rømø Tækkemanden Nr. 4-2006 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2006 2 Udflugt til Rømø 2 Organisationstanker efter Bindedag 2006 2 Er tækkefaget parat? 2 Krav til APV 2 Nyt fra Dansk Byggeri 2 Energimærkning

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd

CO-Magasinet. FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd CO-Magasinet Nr/År 04/2014 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 CHEFEN SKAL BAKKE OP OM DET GODE ARBEjd DSMILJØ SIDE 6-7 FÅ TILLIDSVALGTE HAR ANDEN ETNISK BAGGRUND

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011

sektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Efterårshilsen fra formanden Oktober 2011 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Oktober 2011 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 sektionen Efterårshilsen fra formanden Endnu en sommer er gået. En sommer, der ikke helt har levet op til de forhåbninger, lysere tider normalt

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330

NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 tæk NR 1 APRIL 2015 STRAATAGETS KONTOR ISSN 1903-5330 STRAATAGETS KONTOR 1 Læs bl.a. om: Forside: Collage fra Vadehavscentret og fra naturen, der leverer tagrørene til det nye byggeri. Det er nu besluttet,

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere