Mælkebehandling og teknologihistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mælkebehandling og teknologihistorie"

Transkript

1 Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner af hvordan man gjorde i gamle dage. Ud over at det er spændende, kan en historisk indsigt imidlertid også være et redskab til at forstå forudsætningerne for det vi laver nu. Overvej hvad man kan få svar på, hvis man kan analysere en teknologi eller en teknologisk udvikling. Her er et par bud: 1. Hvilke faktorer havde betydning for en bestemt teknologisk udvikling? 2. Hvad forhindrede denne udvikling i at komme før? 3. Hvorfor var der fx ingen der opfandt cyklen i vikingetiden? 4. Hvorfor fandt man først ud af at lave samlebåndsproduktion for 100 år siden? 5. Hvad besværliggør en teknologisk udvikling i Afghanistan i dag? Find selv på mindst to spørgsmål mere: Udviklingen af det danske mejerivæsen er et godt eksempel på en teknologisk udvikling. Den har udgangspunkt i oldtidens mælkebehandling og er nu oftest en automatiseret industriel produktion. Den teknologiske udvikling i mælkebehandlingen har gennemløbet en række faser. I det følgende er disse faser sammenlignet ud fra en teknologimodel, som har fire elementer, se figur 1. Den VIDEN som anvendes når produktet udvikles og fremstilles Den ORGANISATION som står for fremstillingsprocessen Den TEKNIK, maskiner o.l. som anvendes under fremstillingen Det PRODUKT som fremstilles Figur 1. Teknologimodel. Modellen er fx uddybet i Peter Larsen: Problemer og teknologi, 2. udgave, Systime Kresten Cæsar Torp Bioteknologi by Nucleus Forlag ISBN

2 Traditionel mælkebehandling Den traditionelle mælkebehandling var et håndværk som oftest foregik i hjemmet. Dvs. at en person besad den viden som skulle til og ejede den nødvendige teknik og udstyr i form af fade og smørkerne. Det var også håndværkeren der ejede produktet, og kunne sælge det. Oftest har mælkebehandlingen været kvindernes opgave, og oplæringen er sket fra de ældre kvinder til de yngre. Produkterne var mælk, smør og syrnet mælk som blev fremstillet på baggrund af teknikker som kendes fra Mellemøsten fra omkring år 3000 før vores tidsregning. I middelalderen kom nye teknikker til Danmark. Munkene kunne lave ost. Metoderne blev udbredt på gårdene hvor man stadig organiserede mælkebehandlingen som beskrevet ovenfor. Kvaliteten var ikke altid lige god. På en lille gård måtte man samle mælken fra flere dage, og der kom let forurenende bakterier i de åbne fade. I dag ville vi nok anse smørret for harskt. I 1700-tallet kom der igen nye teknikker til landet. På herregårdene ansatte man mejersker eller hollændere, dvs. personer med en håndværksmæssig kunnen inden for mælkebehandlingen. Rent teknisk drejede det sig først og fremmest om at holde en bedre hygiejne end på gårdene og evt. holde mælken kølig. Den organisatoriske forudsætning for herregårdsmejerierne var at man på herregårdene kunne samle tilstrækkeligt med mælk til at kærne smørret, inden det blev harskt. Produktet var herregårdssmør. Enkelte steder i landet dukkede der private mejerier op. De opkøbte mælken på gårdene og behandlede den. Det kunne imidlertid være svært at sikre kvaliteten. Man kunne fx ikke med sikkerhed angive hvor meget fedt der var i mælken. Man kunne heller ikke være sikker på at landmændene leverede mælken som aftalt. Hvis køerne gav for lidt mælk, kunne man jo som landmand også fristes til at blande lidt ekstra vand i mælken. 1. Beskriv forskellene på et herregårdsmejeri og et privat mejeri ud fra de fire elementer i teknologimodellen. Andelsmejerierne I 1882 åbnede det første andelsmejeri i Danmark i Hjedding. Andelsmejerierne byggede på fire vigtige principper for andelshaverne: 1. Lige stemmeret 2. Leveringspligt 3. Solidarisk økonomisk ansvar 4. Udbyttefordeling i forhold til leveret mælkemængde Det solidariske økonomiske ansvar gav andelsforeningen mulighed for at optage lån og investere. Samtidig skete der en række tekniske fremskridt: Th.R. Segelcke lavede målrettet forskning over temperaturens betydning i mælkebehandlingen, se Thomas_Riise_Segelcke. Han publicerede sine resultater, hvilket bl.a. førte til at man nedkølede mælken med is. Vilhelm Storch rendyrkede mælkesyrebakterierne så man kunne pasteurisere mælken og tilsætte renkulturer. De blev sat i produktion af bl.a. Chr. Hansen, se L. C. Nielsen opfandt Maglekildecentrifugen som kunne centrifugere kontinuert. N. J. Fjord opfandt en metode til at kontrollere mælkens indhold af fløde. Dermed kunne man afregne mælkeprisen ud fra fedtindholdet. Niels Pedersen oprettede Ladelund Mælkeriskole hvorfra man uddannede egentlige mejerister, typisk mænd med en baggrund som maskinister.

3 Sigurd Orla-Jensen rendyrkede i starten af det 20. århundrede flere af de bakterier som er virksomme ved ostemodningen, og beskrev løbeenzymernes rolle i mælkens koagulering. Han var også en af hovedmændene bag udviklingen af bioteknologien som forskningsområde i Danmark. Læs mere på Andelsmejeriernes betydning er fx beskrevet i Der er en god oversigtsartikel om Storchs og N. J. Fjords betydning for udviklingen af den danske smørproduktion i Anita Kildebæk Nielsen: Mikrobiologi og lurmærket smør en succeshistorie, Aktuel Naturvidenskab 2, 2003, se 1. Beskriv andelsmejerierne vha. de fire elementer i teknologimodellen. Læg vægt på hvad der adskiller andelsmejerierne fra de tidligere måder at behandle mælken på. 2. Hvad betød de teknologiske landvindinger for de produkter man kunne lave på andelsmejerierne? 3. Hvad betød organisationsformen for teknologiudviklingen? 4. I løbet af en kort årrække udviklede Danmark sig til at være verdens førende smøreksportør. Hvilke nye teknologiske elementer vil du mene var afgørende for andelsmejeriernes succes? Mejeriselskaberne Efter 2. verdenskrig ændrede en række af mejeriindustriens forudsætninger sig. Transportmulighederne blev væsentligt forbedret. Mælk kunne transporteres længere vha. tankvogne og kølebiler. Transportmulighederne øgede den internationale konkurrence, og mejerierne måtte bruge flere midler på markedsføring. Prisen på produkterne ændrede sig så oste blev af større betydning og smør af mindre i forhold til tidligere. Fra 1950 til 1990 faldt smøreksporten fra 160 til 40 tons, mens osteeksporten steg fra 40 til 240 tons. Markedet ændrede sig til fordel for et større produktsortiment og nye produkter. Gennem de seneste år er fødevarer som er udviklet til at have særlige sundhedsegenskaber, kommet i produktion (probiotiske produkter, functional foods). Produktionen kunne automatiseres. Det betød at man med færre ansatte kunne styre en større produktion. Det betød til gengæld også større investeringer i anlæg, og dermed at anlæggene skulle bearbejde mere mælk for at kunne forrente sig. Skrappere miljøkrav krævede investeringer i fx spildevandsrensning. Konsekvensen var at mejerierne sluttede sig sammen i større mejeriselskaber og sammenlagde mejerier. Af ca andelsmejerier i 1940 er der nu omkring 30 mejeriselskaber. De små mejerier producerer typisk specialprodukter eller henvender sig til specielle kundesegmenter. Læs fx om mejerierne på 1. Beskriv et moderne mejeriselskab vha. de fire elementer i teknologimodellen. Læg vægt på hvordan mælkebehandlingen er anderledes. 2. Hvad betød organisationsformen for teknologiudviklingen? 3. Hvilke teknologiske fornyelser er der kommet til gennem de sidste 60 år? Hvad betyder disse teknologiske landvindinger for hvilke produkter man kan lave? 4. Se på køledisken i et supermarked. Hvor finder du produkter, som du sikkert ikke ville have fundet for 60 år siden? Hvad karakteriserer disse produkter? Vælg evt. produkter ud, som I kan undersøge nærmere.

4 5. Hvordan er reglerne for markedsføring af functional foods i Danmark? 6. Økologisk mælk er blevet en fast bestanddel af mælkesortimentet. Hvilke forskelle er der på hvordan økologisk og konventionel mælk produceres og behandles på mejeriet? 7. Undersøg hvordan salget af økologisk mælk har ændret sig gennem årene. Hvornår er salget af økologisk mælk slået særligt kraftigt igennem? Undersøg hvilke årsager der var til det. Hvordan behandler man mælken på mejeriet? Det kan være nyttigt at supplere jeres historiske viden med viden om de teknikker man bruger i mælkebehandlingen på mejeriet Her er nogle vejledende spørgsmål og links: 1. Hvad består mælk af? Kom ind på: a. Mælkens kulhydrater b. Mælkens fedt c. Mælkens proteiner d. Hvordan er proteinernes sammensætning? e. Hvad er deres funktion i mælken? 2. Hvordan behandles mælk for at det kan blive til konsummælk, smør, syrnede mælkeprodukter og ost? Kom ind på følgende processer: a. Afkøling b. Pasteurisering c. Centrifugering d. Homogenisering e. Syrning f. Syrevækker / mælkesyrekultur g. Osteløbe / løbeenzym h. Lagring i. Hvad er processens formål? j. Hvordan gør man det rent teknisk? En god kilde kan være: Herluf Thougaard m.fl.: Mikrobiologi fødevarer, hygiejne, genteknologi, 3. udgave, Teknisk Forlag, En oversigt over mælkens bestanddele findes på: God gennemgang af bakterievækst i mælk og afkøling: En billedserie om ostefremstilling på mejeriet kan ses på: Mælkeprodukter kan slås op i Karolines Leksikon på: her med et direkte link til en kort beskrivelse af mælketyper og af hvordan mælk behandles når det ankommer til mejeriet.

5

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks en historisk oversigt Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 87-90789-83-0

Læs mere

Som forberedelse til turen blev der forsøgt etableret kontakt til danske virksomheder som har kontorer i Kina samt gennem kontakter på LIFE.

Som forberedelse til turen blev der forsøgt etableret kontakt til danske virksomheder som har kontorer i Kina samt gennem kontakter på LIFE. Studietur til Kina 2007 Fra slutningen af september til slutningen af oktober 2007 var jeg på studie tur til Kina for at besøge den kinesiske mejeriindustri samt relateret industri og universiteter. Turen

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Teknologi - Teknologihistorie

Teknologi - Teknologihistorie Roskilde Tekniske Gymnaisum Teknologi - Teknologihistorie Teknologisk udvikling i industrisamfundet Forudsætninger og konsekvenser Klasse 2.4 Louise Andersen Vejledere Kåre Sørensen, Jørn Chr. Bendtsen

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Nytårsbrev 2014. Det første år. Food Fair Messe og forretningsudvikling. Økonomien

Nytårsbrev 2014. Det første år. Food Fair Messe og forretningsudvikling. Økonomien Nytårsbrev 2014 Det første år.som ny adm. direktør hos Aurion er ved at være gået. Det har været en meget spændende periode, hvor der er sket mange og interessante ting. Vigtigst har selvfølgelig været,

Læs mere