Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer"

Transkript

1 Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6 Lovmæssige forbud... 6 Ansvarsfraskrivelse... 6 Modelspecifikke oplysninger...7 Vigtige sikkerhedsoplysninger...8 Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr... 8 Miljømæssige brugeroplysninger... 8 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)...9 Bemærkninger til brugerne af faxenheden NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND)...10 Vigtige sikkerhedsoplysninger...12 Notes to users in the state of California ENERGY STAR-programmet Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter...15 Udvendige dele Indvendige dele Betjeningspanel...17 Installation af driver og software Lyninstallation...19 Opgradering eller sletning af printerdriveren Grundlæggende opsætning...21 Hvad er Smart Organizing Monitor? Ilægning af papir Understøttet papir...23 Ikke anbefalede papirtyper...24 Udskriftsområde Ilægning af papir Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Placering af originaler Om originaler

4 Placering af originaler på glaspladen Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening...39 Udskrivning på begge sider af papiret Annullering af et udskriftsjob...41 Hvis der opstår papirfejl Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...43 Nulstilling af udskriftsjob Forhindring af papirfejl Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand...47 Grundlæggende betjening...48 Annullering af kopi...49 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør...50 Kombination af flere sider Angivelse af kombinering ved kopiering Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af et ID-kort...55 Udførelse af 2-sidede kopier Angivelse af 2-sidet kopiering Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Valg af dokumenttype i henhold til originalen Scanning via en computer Grundlæggende betjening...63 Brug af TWAIN-scanner TWAIN-scanning...63 Grundlæggende betjening for WIA-scanning Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand...67 Indstilling af dato og tidspunkt

5 Indtastning af tegn...69 Registrering af faxdestinationer...70 Registrering af faxdestinationer Ændring eller sletning af faxdestinationer Konfiguration af faxdestinationer via Smart Organizing Monitor...71 Faxafsendelse...73 Valg af afsendelsestilstand...73 Grundlæggende betjening for afsendelse af fax...74 Angivelse af faxdestination Nyttige afsendelsesfunktioner...80 Angivelse af scanningsindstillinger...82 Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Grundlæggende handling for afsendelse af faxer fra en computer Konfiguration af transmissionsindstillinger Konfiguration af PC-faxens adressebog...87 Redigering af faxforsiden...88 Modtagelse af en fax Valg af modtagelsestilstand Lister/Rapporter relaterede til fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening...93 Indstillinger for kopifunktioner Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for adressebog Systemindstillinger Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden Rapporttyper Indstillinger for printerfunktioner Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor Kontrol af systemoplysninger Kontrol af statusoplysninger Udskrivning af konfigurationsside eller testside

6 Konfiguration af maskinindstillinger Faneindstillinger Firmwareopdatering Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af printpatron Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring Rengøring af maskinen indvendigt Rengøring af glaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder Problemløsning Almindelige problemer Problemer med papirindføring Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af scanningsstop Problemer med udskriftskvalitet Kontrol af maskinens tilstand Udskrivningsproblemer Udskriftspositioner svarer ikke til de viste positioner Kopieringsproblemer Scanningsproblemer Faxproblemer Fejl- og statusmeddelelser på betjeningspanelet Skærmmeddelelser Fejl- og statusmeddelelser der vises på Smart Organizing Monitor Fejl- og statusmeddelelser der vises i PC-fax-vinduet Tillæg Bemærkninger om toner Flytning og transport af maskinen Bortskaffelse Forespørgsler Forbrugsstoffer Printpatron Maskinspecifikationer

7 Specifikationer for almindelige funktioner Specifikationer for printerfunktionen Specifikationer for kopifunktionen Specifikationer for scannerfunktionen Specifikationer for faxfunktionen Varemærker INDEKS

8 Sådan læses denne vejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Lovmæssige forbud Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Ansvarsfraskrivelse Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data, manglende brug eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund af forbedringer eller ændringer af produktet. 6

9 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CXP042 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX -27, V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 7

10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Miljømæssige brugeroplysninger Brugere i EU, Schweiz og Norge Specifikationer for forbrugsstoffer Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller på indpakningen. 8

11 Genbrugspapir Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standard EN 12281:2002 eller DIN For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan der udskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m 2, som indeholder færre råmaterialer og dermed belaster miljøet væsentligt mindre. Udskrivning i duplex (hvis relevant) Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducerer papirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at denne funktion altid er aktiveret, når der udskrives. Returordning for toner- og blækpatroner Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokale bestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved at kontakte en servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, de anvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand, når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det samme fra denne tilstand. Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter et nærmere angivet tidsrum. Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen at blive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fra Klar-tilstanden. For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyring anvendes. Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive. Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. 9

12 Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. Bemærkninger til brugerne af faxenheden Overensstemmelseserklæring Meddelelse til brugere i EØS-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande Dette produkt er beregnet til at kunne etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet er afhængig af indstillingerne af softwareswitcherne. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første. CE-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: og vælge det relevante produkt. NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND) The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services. This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances. Devices connected to the telephone port may lose their memory if this fax machine is on line for extended periods. To prevent this, such devices should have the facility for battery or similar backup of memory. 10

13 This device may be subject to ringing or bell tinkle when certain other devices are connected to the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults Service. This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers. Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary telephone port is not specifically designed for 3-wire connected equipment that may not respond to incoming ringing when attached to this port. 11

14 Vigtige sikkerhedsoplysninger Notes to users in the state of California Perchlorate Material - special handling may apply. See: perchlorate 12

15 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -bestemmelser for billedbehandlingsudstyr ENERGY STAR -bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved at anbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparende funktioner. Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i. Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden. Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 og energisparetilstand 2. Maskinen starter op fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax, eller når der trykkes på en tast. Energisparetilstand 1 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 1 cirka 30 sekunder efter den sidste handling er udført. Energisparetilstand 2 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 2 1 minut efter den sidste handling er udført. Specifikationer Energisparetilstand 1 Strømforbrug *1 45 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 13

16 Energisparetilstand 2 Strømforbrug *1 5 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 1 minut 25 sekunder eller mindre *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser. 14

17 1. Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter Dette afsnit introducerer navnene på de forskellige dele på maskinens for- og bagside og beskriver deres funktioner. Udvendige dele CXP Betjeningspanel Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening. 2. ADF-låge Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en. 3. ADF'ens bakke Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 15 ark almindeligt papir. 4. Bakkeforlænger til ADF Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 5. Kassette Denne kassette kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir. 15

18 1. Vejledning til maskinen 6. Glasplade Anbring originaler her et ark ad gangen. 7. Låge til kassette Løft denne låge, og træk kassetten ud for at lægge papir i. 8. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, for at papiret kan ligge der. 9. Trykudløserhåndtag Hvis papiret sidder fast, skal du sænke håndtaget i venstre side og derefter fjerne papiret. 10. Frontlåge Åbn denne låge for at trække modtagebakken ud før udskrivning. 11. Vedligeholdelseslåge Løft denne låge for at skifte forbrugsstoffer eller for at ordne et papirstop. 12. Automatisk dokumentføder (glaspladelåge) Den automatiske dokumentføder (ADF) er integreret med lågen til glaspladen. Løft låget for at anbringe dokumenter på glaspladen. 13. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 14. USB-port Brug denne port til at tilslutte maskinen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. 15. Linje- og telefonstik Øverste port: stik til ekstern telefonforbindelse Nederste port: G3 analog-linje, interfaceport til telefonforbindelse 16. Strømstik Tilslut strømkablet til maskinen her. Indsæt den anden ende af kablet i den nærmeste stikkontakt. 17. Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. 16

19 Oversigt over komponenter Indvendige dele 1 CXP Printpatron Et forbrugsstof, som kræves for at kunne udskrive på papir. Se s. 115 "Udskiftning af printpatron", hvis du ønsker yderligere oplysninger om udskiftning af patronen. Betjeningspanel Det faktiske betjeningspanel kan være anderledes end på nedenstående illustration afhængigt af landet CXP [Kopi/Fax]-tast Brug denne tast til at skifte mellem kopi- og faxtilstand. 2. Tasten [Kortnummer] Brug denne tast til at sende en fax til et registreret kortnummer. 3. Tasten [Brugerfunktioner] Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger. 17

20 1. Vejledning til maskinen 4. Tasten [OK] Brug denne tast til at kontrollere indstillinger og angivne værdier eller til at gå til næste menuniveau. 5. Tasten [Slet/Stop] Brug denne tast til at annullere eller afbryde et udskriftsjob, dokumentkopiering, faxtransmission/-modtagelse og andre igangværende handlinger. 6. Tasten [Start] Brug denne tast til at starte afsendelse/modtagelse af en fax eller kopiering. 7. Tasten [Kopiering af ID-kort/Opkald med rør på] Når maskinen er i kopitilstand, bruges denne tast til at tage en kopi af et ID-kort eller ændre indstillinger for kopiering af ID-kort. Når maskinen er i faxtilstand, bruges denne tast til at foretage et opkald med rør på. 8. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når maskinen er tændt. Den blinker, når et udskriftsjob er modtaget, og mens udskrivning, scanning eller faxafsendelse/modtagelse er i gang. 9. Skærmbillede Viser aktuel status og meddelelser. 10. Advarselsindikator Denne indikator lyser rødt, når maskinen løber tør for papir eller forbrugsstoffer, når papirindstillingerne ikke svarer til indstillingerne, som er angivet i driveren, eller hvis der opstår andre fejl. Den blinker langsomt, når maskinen løber tør for toner. 11. Rulletaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en bestemt retning. 12. Taltaster Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til at indtaste bogstaver, når der angives navne. 18

21 Installation af driver og software Installation af driver og software Du kan installere den nødvendige driver til denne maskine ved hjælp af den medfølgende cd-rom. Styresystemer, der er kompatible med driverne og softwaren til denne maskine, er: Windows XP/ Vista/7/8 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Sørg for at trække USB-kablet ud af maskinen og slukke den, før du begynder installationen. Lyninstallation Brug Quick Install til at installere printerdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren, PC-faxdriveren og Smart Organizing Monitor fra cd-rommen. 1. Luk alle applikationer undtagen denne vejledning. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. 3. Vælg sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [USB Quick Install] i menuen på cd-rommen. 5. Følg instruktionerne i installationsguiden. Opgradering eller sletning af printerdriveren Opgradering af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printermodel, du vil modificere, og klik på [Printeregenskaber]. 19

22 1. Vejledning til maskinen 3. Klik på fanen [Avanceret]. 4. Klik på [Ny driver...], og klik derefter på [Næste]. 5. Klik på [Disk haves...]. 6. Klik på [Gennemse...], og vælg derefter printerdriverens placering. 7. Klik på [OK], og angiv derefter printermodellen. 8. Klik på [Næste]. 9. Klik på [Udfør]. 10. Klik på [OK] for at lukke vinduet over printeregenskaber. 11. Genstart computeren. Sletning af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printer, du ønsker at slette, og klik derefter på [Fjern enhed]. Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/ Klik på [Ja]. Højreklik på ikonet for den maskine, du vil slette, og klik på [Slet]. 4. Klik på, hvilket som helst printerikon, og derefter på [Udskriv serveregenskaber]. 5. Klik på fanen [Drivere]. 6. Klik på tasten [Skift driverindstillinger], hvis den er vist. 7. Klik på [Fjern...]. 8. Vælg [Fjern driver og driverpakke.], og klik på [OK]. 9. Klik på [Ja]. 10. Klik på [Slet]. 11. Klik på [OK]. 12. Klik på [Luk] for at lukke vinduet egenskaber for printserver. 20

23 Grundlæggende opsætning Grundlæggende opsætning Når du tænder for maskinen første gang, skal du foretage følgende indstillinger. Foretag indstillinger ved brug af [ ], [ ] eller taltasterne, og tryk på [OK]. [Sprog] [Landekode] [År] [Måned] [Dag] Datoformat Tidsformat [Time] [Minut] 21

24 1. Vejledning til maskinen Hvad er Smart Organizing Monitor? Installér dette værktøj på din computer fra den medfølgende cd-rom, før du bruger det. Smart Organizing Monitor indeholder følgende funktioner: Viser maskinens status Viser meddelelser om papirstop og andre fejlmeddelelser. Indstillinger for papirformat og -type. Viser indstillinger for papirformater eller -typer, der er tilgængelige på denne maskine. Udskriv test- og konfigurationssider Udskriver Liste/Rapport for at kontrollere listen over indstillinger for denne maskine samt anden information. Modificér systemindstillingerne. Bruges til at ændre brugerdefinerede indstillinger for papirformat og andre indstillinger på denne maskine. Modificér kortnummer Registrér, skift eller slet indstillinger for kortnummer. Se s. 111 "Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor" for yderligere oplysninger om grundlæggende brug af Smart Organizing Monitor. 22

25 2. Ilægning af papir Understøttet papir Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) 8 " 13 " (F/GL) 8 1 / 2 " 13"(Foolscap) 8 1 / 4 " 13"(Folio) Brugerdefineret papirformat Følgende papirformater understøttes som brugerdefinerede papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) i bredden ca mm (5,8-14 tommer) i længden Papirtype Almindeligt papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Genbrugspapir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tyndt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Kraftigt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapacitet 50 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 23

26 2. Ilægning af papir Ikke anbefalede papirtyper Anvend ikke følgende papirtyper: Inkjet-printerpapir GelJet-specialpapir Bøjet, foldet eller rynket papir Krøllet eller vredet papir Rynket papir Fugtigt papir Snavset eller beskadiget papir Papir, der er tørt nok til at afgive statisk elektricitet Papir, der allerede er blevet skrevet på, bortset fra fortrykt brevpapir. Fejlfunktioner er især sandsynlige, når der bruges papir, der er udskrevet på med andet end en laserprinter (f.eks. sort-hvide kopimaskiner og farvekopimaskiner, inkjetprintere osv.) Specielt papir, som f.eks. termopapir og karbonpapir Papir, der vejer mere elle mindre end grænseværdien Papir med ruder, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger Selvklæbende labelark, hvor limen eller underlaget er blottet Papirklips eller hæfteklammer Når du ilægger papir, skal du sørge for ikke at berøre papirets overflade. Selvom papiret er velegnet til maskinen, kan forkert opbevaret papir resultere i papirstop, dårlig udskriftskvalitet eller fejlfunktioner. 24

27 Udskriftsområde Udskriftsområde Nedenstående diagram viser det område på papiret, hvorpå der kan udskrives. Fra printerdriveren CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformat og indstillinger for printerdriveren. Justér udskriftspositionen ved at angive [Registrering] under [Systemindstillinger]. 25

28 2. Ilægning af papir Kopifunktion CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Faxfunktion Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 26

29 Udskriftsområde 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 27

30 2. Ilægning af papir Ilægning af papir Ilæg en stak papir til udskrift i kassetten på bagsiden af maskinen. Når der ilægges papir, sørg da for at konfigurere papirformat og -type. Angiv papirformat og - type i printerdriveren ved udskrivning af et dokument, så indstillingerne, der blev konfigureret ved ilægning af papiret, kan bruges til udskrivning. 1. Åbn lågen til kassetten, og træk den ud. 1 2 CXP Efter at kassetten er trukket ud, vippes den frem og tilbage, hvorpå enden af den sættes ind i maskinen. 1 2 CXP004 28

31 Ilægning af papir 3. Hæv papirstøtten. CXP Vift papiret, før det lægges i. CBK Træk begge sider af papirstyret ud, og ilæg derefter papiret med udskriftssiden opad, indtil det stopper CXP005 29

32 2. Ilægning af papir 6. Tilpas papirstyrene på begge sider til papirets bredde. 7. Åbn frontlågen og bakkeforlængeren. CXP006 CXP046 Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 30

33 Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirtype], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirtype, og tryk på tasten [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af standardpapirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirformat, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af et brugerdefineret papirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 31

34 2. Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brg.df.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tommer], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive bredde, og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive længde, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunkt.] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Angivelse af papirtype og -format 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Skift...] på fanen [Status]. 7. Angiv papirtype og -format, og klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. Ændring af brugerdefineret papirformat 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 32

35 Ilægning af papir 7. Vælg [mm] eller [tommer] på fanen [System] på listen [Måleenhed:]. 8. Indtast bredden i feltet [Vandret: (90 til 216 mm)]. 9. Indtast længden i feltet [Lodret: (148 til 356 mm)]. 10. Klik på [OK]. 11. Klik på [Luk]. 33

36 2. Ilægning af papir Placering af originaler Dette afsnit beskriver, hvilke typer originaler der kan ilægges, og hvordan de placeres. Om originaler Anbefalet format af originaler Glasplade ADF En bredde på op til 216 mm (8,5 "), en længde på op til 297 mm (11,7 ") Papirformat: 140 til 216 mm (5,5 " til 8,5 ") i bredden, 140 til 356 mm (5,5 " til 14 ") i længden Papirvægt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Der kan lægges op til 15 ark af en original i ADF'en på én gang (når der bruges papir, der vejer 80 g/m 2, 21,3 lb.). Originaltyper, som ikke understøttes af den automatiske dokumentføder Hvis de lægges i ADF'en, kan følgende typer af originaler blive beskadiget, sætte sig fast eller medføre, at der forekommer grå eller sorte linjer på udskrifterne: Originaler, der er større eller tungere end anbefalet Hæftede eller klipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Krøllede, foldede eller rynkede originaler Limede originaler Originaler med enhver form for belægning, f.eks. termopapir til fax, håndlavet papir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linjer Originaler med faner, mærkater eller andre dele, der rager ud over papirets kant Originaler, der kan klæbe, f.eks. gennemsigtigt papir Tynde, meget bøjelige originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller gennemsigtigt papir 34

37 Placering af originaler Originaler, der er våde af toner eller kvajeblæk Billedområde, der ikke kan scannes Selvom du placerer originalerne korrekt, vil en margen på nogle få millimeter på alle fire sider ikke blive scannet. Margener, når glaspladen bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Margener, når ADF'en bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) 35

38 2. Ilægning af papir Placering af originaler på glaspladen Placér ikke originaler, før alt korrektionslak eller toner er helt tørt. Placering af sådanne originaler kan danne mærker på glaspladen, der vil kunne ses på kopier. 1. Løft glaspladens låge. 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 3. Sænk glaspladens låge. CXP047 Scanning af kraftige originaler 1. Løft glaspladens låge. 2. Løft glaspladen op og fjern den. CXP Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 4. Sænk glaspladens låge. 36

39 Placering af originaler Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Placér ikke originaler blandet med andre i ADF'en på én gang. Vift stakken af originalsider, før de placeres i ADF'en, for at forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. 1. Åbn kassetten til ADF'en. CXP Tilpas styrene efter originalernes format. CXP Placér de tilrettede originaler i ADF'en med forsiden opad. Den sidste side skal ligge nederst. CXP050 37

40 38 2. Ilægning af papir

41 3. Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening Brug af printerdriveren til udskrivning af et dokument fra din computer. Før udskrivning, skal du kontrollere, at det angivne papirformat i [Dokumentformat:] på fanen [Papir/Udskriftskvalitet] stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Skift udskriftsindstillinger efter behov. Følgende udskriftsindstillinger kan angives ved hjælp af printerdriveren: Udskrivning af flere sider på et ark Opsplitning af en enkelt side på flere ark Udskrivning på begge sider af papiret Undlade at udskrive blanke sider Sortering af udskrifter Lagring af printerdriverindstillinger som en fil Genindlæsning og sletning af gemte indstillinger for printeregenskaber Udskrivning på papir med brugerdefineret format Udskrivning af et dokument i stort papirformat på et mindre papirformat Formindskelse og forstørrelse af dokumentformatet Ændring af udskriftsopløsning Tonerbesparelse under udskrivning 39

42 3. Udskrivning af dokumenter Ændring af ditheringsmønstret Stempling af udskrifter med tekst Klik på [Hjælp] for at se flere oplysninger om hvert af disse indstillingsemner. 3. Klik på [OK], når ændringen af indstillingerne er gennemført. 4. Udskriv dokumentet ved brug af udskrivningsfunktionen i det program, dokumentet oprindeligt blev oprettet i. Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen halvvejs. Åbn vedligeholdelseslågen for at fjerne det fastklemte papir. Udskrivningen vil automatisk blive genoptaget, når vedligeholdelseslågen lukkes. Tryk på [Start]-tasten for at genoptage udskrivningen, hvis vedligeholdelseslågen ikke har været åbnet for at fjerne fastklemt papir. Hvis maskinen løber tør for papir, skal du ilægge mere papir og trykke på [Start] for at genoptage udskrivningen. Udskrivning på begge sider af papiret 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Vælg, hvordan du ønsker at åbne de indbundne udskrifter på listen [Duplex:] under fanen [Opsætning]. 3. Når du har valgt yderligere indstillinger, skal du klikke på [OK]. 4. Start udskrivningen. Maskinen udskriver først på den ene side af papiret, og derefter vises en skærmmeddelelse på Smart Organizing Monitor om at lægge papiret i igen med den anden side opad. 5. Tag alle udskrifterne ud af modtagebakken, og læg dem i kassetten. For at udskrive på bagsiden af udskrifterne, skal de vendes, så den blanke side vender opad. Læg dem derefter i kassetten. Stående CXP018 40

43 Grundlæggende betjening Liggende CXP Tryk på [Start]. Annullering af et udskriftsjob Du kan annullere udskriftsjob enten på maskinens betjeningspanel eller din computer, afhængigt af jobstatussen. Annullering af et job, før udskrivningen er startet 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens opgavebakke. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på menuen [Dokument], og klik derefter på [Annullér]. Hvis du annullerer et udskriftsjob, der allerede er blevet behandlet, kan der fortsat udskrives nogle få sider, inden udskriftsjobbet annulleres. Det kan tage lidt tid at annullere et stort udskriftsjob. 41

44 3. Udskrivning af dokumenter Annullering af et udskriftsjob under udskrivning 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. 2. Tryk på tasten [1]. CXP102 Tryk på tasten [1] (1: Ja) for at annullere udskrivningen. Tryk på tasten [2] (2: Nej) for at fortsætte udskrivningen. 42

45 Hvis der opstår papirfejl Hvis der opstår papirfejl Hvis papirformatet eller -typen ikke passer til udskriftsjobbets indstillinger, rapporterer maskinen en fejl. Denne fejl kan udbedres på to måder: Hvis [Fortsæt automatisk] er indstillet til [0 sek. ], fortsætter maskinen med at udskrive og viser ingen fejlmeddelelse. Fortsættelse af udskrivning med forkert papir Brug funktionen Fortsæt udskrivning for at springe fejlen over og udskrive med det forkerte papir. Nulstil udskriftsjobbet Annullér udskrivning. Fortsættelse af udskrivning med papirfejl Hvis papiret er for lille til udskriftsjobbet, bliver det udskrevne billede beskåret. 1. Tryk på tasten [Start], hvis fejlmeddelelsen vises. CXP103 Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du kontrollere, om det angivne papirformat stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 43

46 3. Udskrivning af dokumenter Nulstilling af udskriftsjob 1. Hvis fejlmeddelelsen vises, skal du trykke på tasten [Slet/Stop]. CXP102 Forhindring af papirfejl Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere, at udskriftsindstillingerne er korrekt konfigurerede, for at forhindre papirfejl: 1. Angiv det samme papirformat i både applikationen og printerdriveren. Applikation (f.eks WordPad): Klik på [Sideopsætning] i menuen [Fil]. Printerdriver (dialogboksen Printerindstillinger): Klik på fanen [Papir/Udskriftskvalitet]. 44

47 Hvis der opstår papirfejl 2. Hvis fejlen ikke er løst, selv om du har udført trin 1, skal du kontrollere, at indstillingen for det angivne papirformat i printerdriveren stemmer overens med det anvendte papirformat. Smart Organizing Monitor: Klik på [Skift...] på fanen [Status]. Hvis [Alternativt papirformat:] er aktiveret, vil maskinen behandle A4- og Letter-papir som værende sidestillet og vil ikke rapportere en papirformatfejl. 45

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Problemløsning Tillæg Husk først

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Sådan læses denne vejledning...12 Symboler...12 Beskrivelse af den angivne model...13 Brug af taster...14 Forberedelse

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Brugervejledning. Læs dette først. Papir

Brugervejledning. Læs dette først. Papir Brugervejledning Læs dette først INHOLDFORTEGNELSE Om dette produkt...11 Indledning...11 Varemærker...11 Ansvarsfraskrivelse... 12 Vejledninger til denne printer... 12 Sådan læser du denne vejledning...

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere