Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer"

Transkript

1 Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6 Lovmæssige forbud... 6 Ansvarsfraskrivelse... 6 Modelspecifikke oplysninger...7 Vigtige sikkerhedsoplysninger...8 Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr... 8 Miljømæssige brugeroplysninger... 8 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)...9 Bemærkninger til brugerne af faxenheden NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND)...10 Vigtige sikkerhedsoplysninger...12 Notes to users in the state of California ENERGY STAR-programmet Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter...15 Udvendige dele Indvendige dele Betjeningspanel...17 Installation af driver og software Lyninstallation...19 Opgradering eller sletning af printerdriveren Grundlæggende opsætning...21 Hvad er Smart Organizing Monitor? Ilægning af papir Understøttet papir...23 Ikke anbefalede papirtyper...24 Udskriftsområde Ilægning af papir Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Placering af originaler Om originaler

4 Placering af originaler på glaspladen Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening...39 Udskrivning på begge sider af papiret Annullering af et udskriftsjob...41 Hvis der opstår papirfejl Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...43 Nulstilling af udskriftsjob Forhindring af papirfejl Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand...47 Grundlæggende betjening...48 Annullering af kopi...49 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør...50 Kombination af flere sider Angivelse af kombinering ved kopiering Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af et ID-kort...55 Udførelse af 2-sidede kopier Angivelse af 2-sidet kopiering Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Valg af dokumenttype i henhold til originalen Scanning via en computer Grundlæggende betjening...63 Brug af TWAIN-scanner TWAIN-scanning...63 Grundlæggende betjening for WIA-scanning Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand...67 Indstilling af dato og tidspunkt

5 Indtastning af tegn...69 Registrering af faxdestinationer...70 Registrering af faxdestinationer Ændring eller sletning af faxdestinationer Konfiguration af faxdestinationer via Smart Organizing Monitor...71 Faxafsendelse...73 Valg af afsendelsestilstand...73 Grundlæggende betjening for afsendelse af fax...74 Angivelse af faxdestination Nyttige afsendelsesfunktioner...80 Angivelse af scanningsindstillinger...82 Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Grundlæggende handling for afsendelse af faxer fra en computer Konfiguration af transmissionsindstillinger Konfiguration af PC-faxens adressebog...87 Redigering af faxforsiden...88 Modtagelse af en fax Valg af modtagelsestilstand Lister/Rapporter relaterede til fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening...93 Indstillinger for kopifunktioner Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for adressebog Systemindstillinger Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden Rapporttyper Indstillinger for printerfunktioner Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor Kontrol af systemoplysninger Kontrol af statusoplysninger Udskrivning af konfigurationsside eller testside

6 Konfiguration af maskinindstillinger Faneindstillinger Firmwareopdatering Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af printpatron Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring Rengøring af maskinen indvendigt Rengøring af glaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder Problemløsning Almindelige problemer Problemer med papirindføring Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af scanningsstop Problemer med udskriftskvalitet Kontrol af maskinens tilstand Udskrivningsproblemer Udskriftspositioner svarer ikke til de viste positioner Kopieringsproblemer Scanningsproblemer Faxproblemer Fejl- og statusmeddelelser på betjeningspanelet Skærmmeddelelser Fejl- og statusmeddelelser der vises på Smart Organizing Monitor Fejl- og statusmeddelelser der vises i PC-fax-vinduet Tillæg Bemærkninger om toner Flytning og transport af maskinen Bortskaffelse Forespørgsler Forbrugsstoffer Printpatron Maskinspecifikationer

7 Specifikationer for almindelige funktioner Specifikationer for printerfunktionen Specifikationer for kopifunktionen Specifikationer for scannerfunktionen Specifikationer for faxfunktionen Varemærker INDEKS

8 Sådan læses denne vejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Lovmæssige forbud Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Ansvarsfraskrivelse Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data, manglende brug eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund af forbedringer eller ændringer af produktet. 6

9 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CXP042 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX -27, V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 7

10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Miljømæssige brugeroplysninger Brugere i EU, Schweiz og Norge Specifikationer for forbrugsstoffer Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller på indpakningen. 8

11 Genbrugspapir Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standard EN 12281:2002 eller DIN For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan der udskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m 2, som indeholder færre råmaterialer og dermed belaster miljøet væsentligt mindre. Udskrivning i duplex (hvis relevant) Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducerer papirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at denne funktion altid er aktiveret, når der udskrives. Returordning for toner- og blækpatroner Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokale bestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved at kontakte en servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, de anvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand, når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det samme fra denne tilstand. Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter et nærmere angivet tidsrum. Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen at blive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fra Klar-tilstanden. For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyring anvendes. Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive. Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. 9

12 Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. Bemærkninger til brugerne af faxenheden Overensstemmelseserklæring Meddelelse til brugere i EØS-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande Dette produkt er beregnet til at kunne etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet er afhængig af indstillingerne af softwareswitcherne. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første. CE-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: og vælge det relevante produkt. NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND) The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services. This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances. Devices connected to the telephone port may lose their memory if this fax machine is on line for extended periods. To prevent this, such devices should have the facility for battery or similar backup of memory. 10

13 This device may be subject to ringing or bell tinkle when certain other devices are connected to the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults Service. This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers. Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary telephone port is not specifically designed for 3-wire connected equipment that may not respond to incoming ringing when attached to this port. 11

14 Vigtige sikkerhedsoplysninger Notes to users in the state of California Perchlorate Material - special handling may apply. See: perchlorate 12

15 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -bestemmelser for billedbehandlingsudstyr ENERGY STAR -bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved at anbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparende funktioner. Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i. Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden. Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 og energisparetilstand 2. Maskinen starter op fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax, eller når der trykkes på en tast. Energisparetilstand 1 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 1 cirka 30 sekunder efter den sidste handling er udført. Energisparetilstand 2 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 2 1 minut efter den sidste handling er udført. Specifikationer Energisparetilstand 1 Strømforbrug *1 45 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 13

16 Energisparetilstand 2 Strømforbrug *1 5 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 1 minut 25 sekunder eller mindre *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser. 14

17 1. Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter Dette afsnit introducerer navnene på de forskellige dele på maskinens for- og bagside og beskriver deres funktioner. Udvendige dele CXP Betjeningspanel Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening. 2. ADF-låge Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en. 3. ADF'ens bakke Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 15 ark almindeligt papir. 4. Bakkeforlænger til ADF Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 5. Kassette Denne kassette kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir. 15

18 1. Vejledning til maskinen 6. Glasplade Anbring originaler her et ark ad gangen. 7. Låge til kassette Løft denne låge, og træk kassetten ud for at lægge papir i. 8. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, for at papiret kan ligge der. 9. Trykudløserhåndtag Hvis papiret sidder fast, skal du sænke håndtaget i venstre side og derefter fjerne papiret. 10. Frontlåge Åbn denne låge for at trække modtagebakken ud før udskrivning. 11. Vedligeholdelseslåge Løft denne låge for at skifte forbrugsstoffer eller for at ordne et papirstop. 12. Automatisk dokumentføder (glaspladelåge) Den automatiske dokumentføder (ADF) er integreret med lågen til glaspladen. Løft låget for at anbringe dokumenter på glaspladen. 13. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 14. USB-port Brug denne port til at tilslutte maskinen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. 15. Linje- og telefonstik Øverste port: stik til ekstern telefonforbindelse Nederste port: G3 analog-linje, interfaceport til telefonforbindelse 16. Strømstik Tilslut strømkablet til maskinen her. Indsæt den anden ende af kablet i den nærmeste stikkontakt. 17. Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. 16

19 Oversigt over komponenter Indvendige dele 1 CXP Printpatron Et forbrugsstof, som kræves for at kunne udskrive på papir. Se s. 115 "Udskiftning af printpatron", hvis du ønsker yderligere oplysninger om udskiftning af patronen. Betjeningspanel Det faktiske betjeningspanel kan være anderledes end på nedenstående illustration afhængigt af landet CXP [Kopi/Fax]-tast Brug denne tast til at skifte mellem kopi- og faxtilstand. 2. Tasten [Kortnummer] Brug denne tast til at sende en fax til et registreret kortnummer. 3. Tasten [Brugerfunktioner] Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger. 17

20 1. Vejledning til maskinen 4. Tasten [OK] Brug denne tast til at kontrollere indstillinger og angivne værdier eller til at gå til næste menuniveau. 5. Tasten [Slet/Stop] Brug denne tast til at annullere eller afbryde et udskriftsjob, dokumentkopiering, faxtransmission/-modtagelse og andre igangværende handlinger. 6. Tasten [Start] Brug denne tast til at starte afsendelse/modtagelse af en fax eller kopiering. 7. Tasten [Kopiering af ID-kort/Opkald med rør på] Når maskinen er i kopitilstand, bruges denne tast til at tage en kopi af et ID-kort eller ændre indstillinger for kopiering af ID-kort. Når maskinen er i faxtilstand, bruges denne tast til at foretage et opkald med rør på. 8. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når maskinen er tændt. Den blinker, når et udskriftsjob er modtaget, og mens udskrivning, scanning eller faxafsendelse/modtagelse er i gang. 9. Skærmbillede Viser aktuel status og meddelelser. 10. Advarselsindikator Denne indikator lyser rødt, når maskinen løber tør for papir eller forbrugsstoffer, når papirindstillingerne ikke svarer til indstillingerne, som er angivet i driveren, eller hvis der opstår andre fejl. Den blinker langsomt, når maskinen løber tør for toner. 11. Rulletaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en bestemt retning. 12. Taltaster Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til at indtaste bogstaver, når der angives navne. 18

21 Installation af driver og software Installation af driver og software Du kan installere den nødvendige driver til denne maskine ved hjælp af den medfølgende cd-rom. Styresystemer, der er kompatible med driverne og softwaren til denne maskine, er: Windows XP/ Vista/7/8 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Sørg for at trække USB-kablet ud af maskinen og slukke den, før du begynder installationen. Lyninstallation Brug Quick Install til at installere printerdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren, PC-faxdriveren og Smart Organizing Monitor fra cd-rommen. 1. Luk alle applikationer undtagen denne vejledning. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. 3. Vælg sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [USB Quick Install] i menuen på cd-rommen. 5. Følg instruktionerne i installationsguiden. Opgradering eller sletning af printerdriveren Opgradering af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printermodel, du vil modificere, og klik på [Printeregenskaber]. 19

22 1. Vejledning til maskinen 3. Klik på fanen [Avanceret]. 4. Klik på [Ny driver...], og klik derefter på [Næste]. 5. Klik på [Disk haves...]. 6. Klik på [Gennemse...], og vælg derefter printerdriverens placering. 7. Klik på [OK], og angiv derefter printermodellen. 8. Klik på [Næste]. 9. Klik på [Udfør]. 10. Klik på [OK] for at lukke vinduet over printeregenskaber. 11. Genstart computeren. Sletning af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printer, du ønsker at slette, og klik derefter på [Fjern enhed]. Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/ Klik på [Ja]. Højreklik på ikonet for den maskine, du vil slette, og klik på [Slet]. 4. Klik på, hvilket som helst printerikon, og derefter på [Udskriv serveregenskaber]. 5. Klik på fanen [Drivere]. 6. Klik på tasten [Skift driverindstillinger], hvis den er vist. 7. Klik på [Fjern...]. 8. Vælg [Fjern driver og driverpakke.], og klik på [OK]. 9. Klik på [Ja]. 10. Klik på [Slet]. 11. Klik på [OK]. 12. Klik på [Luk] for at lukke vinduet egenskaber for printserver. 20

23 Grundlæggende opsætning Grundlæggende opsætning Når du tænder for maskinen første gang, skal du foretage følgende indstillinger. Foretag indstillinger ved brug af [ ], [ ] eller taltasterne, og tryk på [OK]. [Sprog] [Landekode] [År] [Måned] [Dag] Datoformat Tidsformat [Time] [Minut] 21

24 1. Vejledning til maskinen Hvad er Smart Organizing Monitor? Installér dette værktøj på din computer fra den medfølgende cd-rom, før du bruger det. Smart Organizing Monitor indeholder følgende funktioner: Viser maskinens status Viser meddelelser om papirstop og andre fejlmeddelelser. Indstillinger for papirformat og -type. Viser indstillinger for papirformater eller -typer, der er tilgængelige på denne maskine. Udskriv test- og konfigurationssider Udskriver Liste/Rapport for at kontrollere listen over indstillinger for denne maskine samt anden information. Modificér systemindstillingerne. Bruges til at ændre brugerdefinerede indstillinger for papirformat og andre indstillinger på denne maskine. Modificér kortnummer Registrér, skift eller slet indstillinger for kortnummer. Se s. 111 "Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor" for yderligere oplysninger om grundlæggende brug af Smart Organizing Monitor. 22

25 2. Ilægning af papir Understøttet papir Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) 8 " 13 " (F/GL) 8 1 / 2 " 13"(Foolscap) 8 1 / 4 " 13"(Folio) Brugerdefineret papirformat Følgende papirformater understøttes som brugerdefinerede papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) i bredden ca mm (5,8-14 tommer) i længden Papirtype Almindeligt papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Genbrugspapir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tyndt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Kraftigt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapacitet 50 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 23

26 2. Ilægning af papir Ikke anbefalede papirtyper Anvend ikke følgende papirtyper: Inkjet-printerpapir GelJet-specialpapir Bøjet, foldet eller rynket papir Krøllet eller vredet papir Rynket papir Fugtigt papir Snavset eller beskadiget papir Papir, der er tørt nok til at afgive statisk elektricitet Papir, der allerede er blevet skrevet på, bortset fra fortrykt brevpapir. Fejlfunktioner er især sandsynlige, når der bruges papir, der er udskrevet på med andet end en laserprinter (f.eks. sort-hvide kopimaskiner og farvekopimaskiner, inkjetprintere osv.) Specielt papir, som f.eks. termopapir og karbonpapir Papir, der vejer mere elle mindre end grænseværdien Papir med ruder, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger Selvklæbende labelark, hvor limen eller underlaget er blottet Papirklips eller hæfteklammer Når du ilægger papir, skal du sørge for ikke at berøre papirets overflade. Selvom papiret er velegnet til maskinen, kan forkert opbevaret papir resultere i papirstop, dårlig udskriftskvalitet eller fejlfunktioner. 24

27 Udskriftsområde Udskriftsområde Nedenstående diagram viser det område på papiret, hvorpå der kan udskrives. Fra printerdriveren CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformat og indstillinger for printerdriveren. Justér udskriftspositionen ved at angive [Registrering] under [Systemindstillinger]. 25

28 2. Ilægning af papir Kopifunktion CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Faxfunktion Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 26

29 Udskriftsområde 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 27

30 2. Ilægning af papir Ilægning af papir Ilæg en stak papir til udskrift i kassetten på bagsiden af maskinen. Når der ilægges papir, sørg da for at konfigurere papirformat og -type. Angiv papirformat og - type i printerdriveren ved udskrivning af et dokument, så indstillingerne, der blev konfigureret ved ilægning af papiret, kan bruges til udskrivning. 1. Åbn lågen til kassetten, og træk den ud. 1 2 CXP Efter at kassetten er trukket ud, vippes den frem og tilbage, hvorpå enden af den sættes ind i maskinen. 1 2 CXP004 28

31 Ilægning af papir 3. Hæv papirstøtten. CXP Vift papiret, før det lægges i. CBK Træk begge sider af papirstyret ud, og ilæg derefter papiret med udskriftssiden opad, indtil det stopper CXP005 29

32 2. Ilægning af papir 6. Tilpas papirstyrene på begge sider til papirets bredde. 7. Åbn frontlågen og bakkeforlængeren. CXP006 CXP046 Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 30

33 Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirtype], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirtype, og tryk på tasten [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af standardpapirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirformat, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af et brugerdefineret papirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 31

34 2. Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brg.df.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tommer], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive bredde, og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive længde, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunkt.] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Angivelse af papirtype og -format 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Skift...] på fanen [Status]. 7. Angiv papirtype og -format, og klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. Ændring af brugerdefineret papirformat 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 32

35 Ilægning af papir 7. Vælg [mm] eller [tommer] på fanen [System] på listen [Måleenhed:]. 8. Indtast bredden i feltet [Vandret: (90 til 216 mm)]. 9. Indtast længden i feltet [Lodret: (148 til 356 mm)]. 10. Klik på [OK]. 11. Klik på [Luk]. 33

36 2. Ilægning af papir Placering af originaler Dette afsnit beskriver, hvilke typer originaler der kan ilægges, og hvordan de placeres. Om originaler Anbefalet format af originaler Glasplade ADF En bredde på op til 216 mm (8,5 "), en længde på op til 297 mm (11,7 ") Papirformat: 140 til 216 mm (5,5 " til 8,5 ") i bredden, 140 til 356 mm (5,5 " til 14 ") i længden Papirvægt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Der kan lægges op til 15 ark af en original i ADF'en på én gang (når der bruges papir, der vejer 80 g/m 2, 21,3 lb.). Originaltyper, som ikke understøttes af den automatiske dokumentføder Hvis de lægges i ADF'en, kan følgende typer af originaler blive beskadiget, sætte sig fast eller medføre, at der forekommer grå eller sorte linjer på udskrifterne: Originaler, der er større eller tungere end anbefalet Hæftede eller klipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Krøllede, foldede eller rynkede originaler Limede originaler Originaler med enhver form for belægning, f.eks. termopapir til fax, håndlavet papir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linjer Originaler med faner, mærkater eller andre dele, der rager ud over papirets kant Originaler, der kan klæbe, f.eks. gennemsigtigt papir Tynde, meget bøjelige originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller gennemsigtigt papir 34

37 Placering af originaler Originaler, der er våde af toner eller kvajeblæk Billedområde, der ikke kan scannes Selvom du placerer originalerne korrekt, vil en margen på nogle få millimeter på alle fire sider ikke blive scannet. Margener, når glaspladen bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Margener, når ADF'en bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) 35

38 2. Ilægning af papir Placering af originaler på glaspladen Placér ikke originaler, før alt korrektionslak eller toner er helt tørt. Placering af sådanne originaler kan danne mærker på glaspladen, der vil kunne ses på kopier. 1. Løft glaspladens låge. 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 3. Sænk glaspladens låge. CXP047 Scanning af kraftige originaler 1. Løft glaspladens låge. 2. Løft glaspladen op og fjern den. CXP Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 4. Sænk glaspladens låge. 36

39 Placering af originaler Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Placér ikke originaler blandet med andre i ADF'en på én gang. Vift stakken af originalsider, før de placeres i ADF'en, for at forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. 1. Åbn kassetten til ADF'en. CXP Tilpas styrene efter originalernes format. CXP Placér de tilrettede originaler i ADF'en med forsiden opad. Den sidste side skal ligge nederst. CXP050 37

40 38 2. Ilægning af papir

41 3. Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening Brug af printerdriveren til udskrivning af et dokument fra din computer. Før udskrivning, skal du kontrollere, at det angivne papirformat i [Dokumentformat:] på fanen [Papir/Udskriftskvalitet] stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Skift udskriftsindstillinger efter behov. Følgende udskriftsindstillinger kan angives ved hjælp af printerdriveren: Udskrivning af flere sider på et ark Opsplitning af en enkelt side på flere ark Udskrivning på begge sider af papiret Undlade at udskrive blanke sider Sortering af udskrifter Lagring af printerdriverindstillinger som en fil Genindlæsning og sletning af gemte indstillinger for printeregenskaber Udskrivning på papir med brugerdefineret format Udskrivning af et dokument i stort papirformat på et mindre papirformat Formindskelse og forstørrelse af dokumentformatet Ændring af udskriftsopløsning Tonerbesparelse under udskrivning 39

42 3. Udskrivning af dokumenter Ændring af ditheringsmønstret Stempling af udskrifter med tekst Klik på [Hjælp] for at se flere oplysninger om hvert af disse indstillingsemner. 3. Klik på [OK], når ændringen af indstillingerne er gennemført. 4. Udskriv dokumentet ved brug af udskrivningsfunktionen i det program, dokumentet oprindeligt blev oprettet i. Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen halvvejs. Åbn vedligeholdelseslågen for at fjerne det fastklemte papir. Udskrivningen vil automatisk blive genoptaget, når vedligeholdelseslågen lukkes. Tryk på [Start]-tasten for at genoptage udskrivningen, hvis vedligeholdelseslågen ikke har været åbnet for at fjerne fastklemt papir. Hvis maskinen løber tør for papir, skal du ilægge mere papir og trykke på [Start] for at genoptage udskrivningen. Udskrivning på begge sider af papiret 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Vælg, hvordan du ønsker at åbne de indbundne udskrifter på listen [Duplex:] under fanen [Opsætning]. 3. Når du har valgt yderligere indstillinger, skal du klikke på [OK]. 4. Start udskrivningen. Maskinen udskriver først på den ene side af papiret, og derefter vises en skærmmeddelelse på Smart Organizing Monitor om at lægge papiret i igen med den anden side opad. 5. Tag alle udskrifterne ud af modtagebakken, og læg dem i kassetten. For at udskrive på bagsiden af udskrifterne, skal de vendes, så den blanke side vender opad. Læg dem derefter i kassetten. Stående CXP018 40

43 Grundlæggende betjening Liggende CXP Tryk på [Start]. Annullering af et udskriftsjob Du kan annullere udskriftsjob enten på maskinens betjeningspanel eller din computer, afhængigt af jobstatussen. Annullering af et job, før udskrivningen er startet 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens opgavebakke. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på menuen [Dokument], og klik derefter på [Annullér]. Hvis du annullerer et udskriftsjob, der allerede er blevet behandlet, kan der fortsat udskrives nogle få sider, inden udskriftsjobbet annulleres. Det kan tage lidt tid at annullere et stort udskriftsjob. 41

44 3. Udskrivning af dokumenter Annullering af et udskriftsjob under udskrivning 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. 2. Tryk på tasten [1]. CXP102 Tryk på tasten [1] (1: Ja) for at annullere udskrivningen. Tryk på tasten [2] (2: Nej) for at fortsætte udskrivningen. 42

45 Hvis der opstår papirfejl Hvis der opstår papirfejl Hvis papirformatet eller -typen ikke passer til udskriftsjobbets indstillinger, rapporterer maskinen en fejl. Denne fejl kan udbedres på to måder: Hvis [Fortsæt automatisk] er indstillet til [0 sek. ], fortsætter maskinen med at udskrive og viser ingen fejlmeddelelse. Fortsættelse af udskrivning med forkert papir Brug funktionen Fortsæt udskrivning for at springe fejlen over og udskrive med det forkerte papir. Nulstil udskriftsjobbet Annullér udskrivning. Fortsættelse af udskrivning med papirfejl Hvis papiret er for lille til udskriftsjobbet, bliver det udskrevne billede beskåret. 1. Tryk på tasten [Start], hvis fejlmeddelelsen vises. CXP103 Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du kontrollere, om det angivne papirformat stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 43

46 3. Udskrivning af dokumenter Nulstilling af udskriftsjob 1. Hvis fejlmeddelelsen vises, skal du trykke på tasten [Slet/Stop]. CXP102 Forhindring af papirfejl Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere, at udskriftsindstillingerne er korrekt konfigurerede, for at forhindre papirfejl: 1. Angiv det samme papirformat i både applikationen og printerdriveren. Applikation (f.eks WordPad): Klik på [Sideopsætning] i menuen [Fil]. Printerdriver (dialogboksen Printerindstillinger): Klik på fanen [Papir/Udskriftskvalitet]. 44

47 Hvis der opstår papirfejl 2. Hvis fejlen ikke er løst, selv om du har udført trin 1, skal du kontrollere, at indstillingen for det angivne papirformat i printerdriveren stemmer overens med det anvendte papirformat. Smart Organizing Monitor: Klik på [Skift...] på fanen [Status]. Hvis [Alternativt papirformat:] er aktiveret, vil maskinen behandle A4- og Letter-papir som værende sidestillet og vil ikke rapportere en papirformatfejl. 45

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...3

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til komponenter. Konfiguration af printeren. Udskriftsmedier. Udskriver. Kopiering. Scanning. Drivere

Brugervejledning. Vejledning til komponenter. Konfiguration af printeren. Udskriftsmedier. Udskriver. Kopiering. Scanning. Drivere Brugervejledning Vejledning til komponenter Konfiguration af printeren Udskriftsmedier Udskriver Kopiering Scanning Drivere Taster og indikatorer Vedligeholdelse af enheden Fejlfinding Appendiks Husk først

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning DX-C200 Betjeningsvejledning Brugervejledning 1 Vejledning til maskinen 2 Kom godt i gang 3 Brug af printerfunktionen 4 Brug af kopifunktionen 5 Brug af scannerfunktionen 6 Brug af faxfunktionen 7 Konfiguration

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Brugervejledning Kom godt i gang Udskrivning Problemløsning Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning.

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere