Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer"

Transkript

1 Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6 Lovmæssige forbud... 6 Ansvarsfraskrivelse... 6 Modelspecifikke oplysninger...7 Vigtige sikkerhedsoplysninger...8 Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr... 8 Miljømæssige brugeroplysninger... 8 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande)...9 Bemærkninger til brugerne af faxenheden NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND)...10 Vigtige sikkerhedsoplysninger...12 Notes to users in the state of California ENERGY STAR-programmet Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter...15 Udvendige dele Indvendige dele Betjeningspanel...17 Installation af driver og software Lyninstallation...19 Opgradering eller sletning af printerdriveren Grundlæggende opsætning...21 Hvad er Smart Organizing Monitor? Ilægning af papir Understøttet papir...23 Ikke anbefalede papirtyper...24 Udskriftsområde Ilægning af papir Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Placering af originaler Om originaler

4 Placering af originaler på glaspladen Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening...39 Udskrivning på begge sider af papiret Annullering af et udskriftsjob...41 Hvis der opstår papirfejl Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...43 Nulstilling af udskriftsjob Forhindring af papirfejl Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand...47 Grundlæggende betjening...48 Annullering af kopi...49 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør...50 Kombination af flere sider Angivelse af kombinering ved kopiering Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af et ID-kort...55 Udførelse af 2-sidede kopier Angivelse af 2-sidet kopiering Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Valg af dokumenttype i henhold til originalen Scanning via en computer Grundlæggende betjening...63 Brug af TWAIN-scanner TWAIN-scanning...63 Grundlæggende betjening for WIA-scanning Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand...67 Indstilling af dato og tidspunkt

5 Indtastning af tegn...69 Registrering af faxdestinationer...70 Registrering af faxdestinationer Ændring eller sletning af faxdestinationer Konfiguration af faxdestinationer via Smart Organizing Monitor...71 Faxafsendelse...73 Valg af afsendelsestilstand...73 Grundlæggende betjening for afsendelse af fax...74 Angivelse af faxdestination Nyttige afsendelsesfunktioner...80 Angivelse af scanningsindstillinger...82 Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Grundlæggende handling for afsendelse af faxer fra en computer Konfiguration af transmissionsindstillinger Konfiguration af PC-faxens adressebog...87 Redigering af faxforsiden...88 Modtagelse af en fax Valg af modtagelsestilstand Lister/Rapporter relaterede til fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening...93 Indstillinger for kopifunktioner Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for adressebog Systemindstillinger Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden Rapporttyper Indstillinger for printerfunktioner Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor Kontrol af systemoplysninger Kontrol af statusoplysninger Udskrivning af konfigurationsside eller testside

6 Konfiguration af maskinindstillinger Faneindstillinger Firmwareopdatering Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af printpatron Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring Rengøring af maskinen indvendigt Rengøring af glaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder Problemløsning Almindelige problemer Problemer med papirindføring Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af scanningsstop Problemer med udskriftskvalitet Kontrol af maskinens tilstand Udskrivningsproblemer Udskriftspositioner svarer ikke til de viste positioner Kopieringsproblemer Scanningsproblemer Faxproblemer Fejl- og statusmeddelelser på betjeningspanelet Skærmmeddelelser Fejl- og statusmeddelelser der vises på Smart Organizing Monitor Fejl- og statusmeddelelser der vises i PC-fax-vinduet Tillæg Bemærkninger om toner Flytning og transport af maskinen Bortskaffelse Forespørgsler Forbrugsstoffer Printpatron Maskinspecifikationer

7 Specifikationer for almindelige funktioner Specifikationer for printerfunktionen Specifikationer for kopifunktionen Specifikationer for scannerfunktionen Specifikationer for faxfunktionen Varemærker INDEKS

8 Sådan læses denne vejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Lovmæssige forbud Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Ansvarsfraskrivelse Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data, manglende brug eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund af forbedringer eller ændringer af produktet. 6

9 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CXP042 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX -27, V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 7

10 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Miljømæssige brugeroplysninger Brugere i EU, Schweiz og Norge Specifikationer for forbrugsstoffer Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller på indpakningen. 8

11 Genbrugspapir Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standard EN 12281:2002 eller DIN For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan der udskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m 2, som indeholder færre råmaterialer og dermed belaster miljøet væsentligt mindre. Udskrivning i duplex (hvis relevant) Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducerer papirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at denne funktion altid er aktiveret, når der udskrives. Returordning for toner- og blækpatroner Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokale bestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved at kontakte en servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, de anvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand, når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det samme fra denne tilstand. Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter et nærmere angivet tidsrum. Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen at blive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fra Klar-tilstanden. For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyring anvendes. Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive. Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. 9

12 Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. Bemærkninger til brugerne af faxenheden Overensstemmelseserklæring Meddelelse til brugere i EØS-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande Dette produkt er beregnet til at kunne etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet er afhængig af indstillingerne af softwareswitcherne. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første. CE-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: og vælge det relevante produkt. NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND) The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services. This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances. Devices connected to the telephone port may lose their memory if this fax machine is on line for extended periods. To prevent this, such devices should have the facility for battery or similar backup of memory. 10

13 This device may be subject to ringing or bell tinkle when certain other devices are connected to the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults Service. This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers. Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary telephone port is not specifically designed for 3-wire connected equipment that may not respond to incoming ringing when attached to this port. 11

14 Vigtige sikkerhedsoplysninger Notes to users in the state of California Perchlorate Material - special handling may apply. See: perchlorate 12

15 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -bestemmelser for billedbehandlingsudstyr ENERGY STAR -bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved at anbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparende funktioner. Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i. Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden. Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 og energisparetilstand 2. Maskinen starter op fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax, eller når der trykkes på en tast. Energisparetilstand 1 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 1 cirka 30 sekunder efter den sidste handling er udført. Energisparetilstand 2 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 2 1 minut efter den sidste handling er udført. Specifikationer Energisparetilstand 1 Strømforbrug *1 45 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 13

16 Energisparetilstand 2 Strømforbrug *1 5 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 1 minut 25 sekunder eller mindre *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser. 14

17 1. Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter Dette afsnit introducerer navnene på de forskellige dele på maskinens for- og bagside og beskriver deres funktioner. Udvendige dele CXP Betjeningspanel Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening. 2. ADF-låge Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en. 3. ADF'ens bakke Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 15 ark almindeligt papir. 4. Bakkeforlænger til ADF Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 5. Kassette Denne kassette kan indeholde op til 50 ark almindeligt papir. 15

18 1. Vejledning til maskinen 6. Glasplade Anbring originaler her et ark ad gangen. 7. Låge til kassette Løft denne låge, og træk kassetten ud for at lægge papir i. 8. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, for at papiret kan ligge der. 9. Trykudløserhåndtag Hvis papiret sidder fast, skal du sænke håndtaget i venstre side og derefter fjerne papiret. 10. Frontlåge Åbn denne låge for at trække modtagebakken ud før udskrivning. 11. Vedligeholdelseslåge Løft denne låge for at skifte forbrugsstoffer eller for at ordne et papirstop. 12. Automatisk dokumentføder (glaspladelåge) Den automatiske dokumentføder (ADF) er integreret med lågen til glaspladen. Løft låget for at anbringe dokumenter på glaspladen. 13. Bakkeforlænger Træk forlængeren ud, så originalerne kan ligge der. 14. USB-port Brug denne port til at tilslutte maskinen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. 15. Linje- og telefonstik Øverste port: stik til ekstern telefonforbindelse Nederste port: G3 analog-linje, interfaceport til telefonforbindelse 16. Strømstik Tilslut strømkablet til maskinen her. Indsæt den anden ende af kablet i den nærmeste stikkontakt. 17. Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. 16

19 Oversigt over komponenter Indvendige dele 1 CXP Printpatron Et forbrugsstof, som kræves for at kunne udskrive på papir. Se s. 115 "Udskiftning af printpatron", hvis du ønsker yderligere oplysninger om udskiftning af patronen. Betjeningspanel Det faktiske betjeningspanel kan være anderledes end på nedenstående illustration afhængigt af landet CXP [Kopi/Fax]-tast Brug denne tast til at skifte mellem kopi- og faxtilstand. 2. Tasten [Kortnummer] Brug denne tast til at sende en fax til et registreret kortnummer. 3. Tasten [Brugerfunktioner] Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger. 17

20 1. Vejledning til maskinen 4. Tasten [OK] Brug denne tast til at kontrollere indstillinger og angivne værdier eller til at gå til næste menuniveau. 5. Tasten [Slet/Stop] Brug denne tast til at annullere eller afbryde et udskriftsjob, dokumentkopiering, faxtransmission/-modtagelse og andre igangværende handlinger. 6. Tasten [Start] Brug denne tast til at starte afsendelse/modtagelse af en fax eller kopiering. 7. Tasten [Kopiering af ID-kort/Opkald med rør på] Når maskinen er i kopitilstand, bruges denne tast til at tage en kopi af et ID-kort eller ændre indstillinger for kopiering af ID-kort. Når maskinen er i faxtilstand, bruges denne tast til at foretage et opkald med rør på. 8. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når maskinen er tændt. Den blinker, når et udskriftsjob er modtaget, og mens udskrivning, scanning eller faxafsendelse/modtagelse er i gang. 9. Skærmbillede Viser aktuel status og meddelelser. 10. Advarselsindikator Denne indikator lyser rødt, når maskinen løber tør for papir eller forbrugsstoffer, når papirindstillingerne ikke svarer til indstillingerne, som er angivet i driveren, eller hvis der opstår andre fejl. Den blinker langsomt, når maskinen løber tør for toner. 11. Rulletaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en bestemt retning. 12. Taltaster Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til at indtaste bogstaver, når der angives navne. 18

21 Installation af driver og software Installation af driver og software Du kan installere den nødvendige driver til denne maskine ved hjælp af den medfølgende cd-rom. Styresystemer, der er kompatible med driverne og softwaren til denne maskine, er: Windows XP/ Vista/7/8 og Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Sørg for at trække USB-kablet ud af maskinen og slukke den, før du begynder installationen. Lyninstallation Brug Quick Install til at installere printerdriveren, TWAIN-driveren, WIA-driveren, PC-faxdriveren og Smart Organizing Monitor fra cd-rommen. 1. Luk alle applikationer undtagen denne vejledning. 2. Sæt cd-rommen i cd-rom-drevet. 3. Vælg sprog for interfacet, og klik på [OK]. 4. Klik på [USB Quick Install] i menuen på cd-rommen. 5. Følg instruktionerne i installationsguiden. Opgradering eller sletning af printerdriveren Opgradering af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printermodel, du vil modificere, og klik på [Printeregenskaber]. 19

22 1. Vejledning til maskinen 3. Klik på fanen [Avanceret]. 4. Klik på [Ny driver...], og klik derefter på [Næste]. 5. Klik på [Disk haves...]. 6. Klik på [Gennemse...], og vælg derefter printerdriverens placering. 7. Klik på [OK], og angiv derefter printermodellen. 8. Klik på [Næste]. 9. Klik på [Udfør]. 10. Klik på [OK] for at lukke vinduet over printeregenskaber. 11. Genstart computeren. Sletning af printerdriveren 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Windows XP, Windows Server 2003/2003 R2: Vælg [Printere og faxenheder] i menuen [Start]. Windows Vista, Windows Server 2008: Vælg [Kontrolpanel] i [Start]-menuen, og klik derefter på [Printere] i kategorien [Hardware og lyd]. Windows 8, Windows Server 2012: Klik på [Søg] på symbolpanelet, og klik derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den printer, du ønsker at slette, og klik derefter på [Fjern enhed]. Windows XP/Vista, Windows Server 2003/2003 R2/ Klik på [Ja]. Højreklik på ikonet for den maskine, du vil slette, og klik på [Slet]. 4. Klik på, hvilket som helst printerikon, og derefter på [Udskriv serveregenskaber]. 5. Klik på fanen [Drivere]. 6. Klik på tasten [Skift driverindstillinger], hvis den er vist. 7. Klik på [Fjern...]. 8. Vælg [Fjern driver og driverpakke.], og klik på [OK]. 9. Klik på [Ja]. 10. Klik på [Slet]. 11. Klik på [OK]. 12. Klik på [Luk] for at lukke vinduet egenskaber for printserver. 20

23 Grundlæggende opsætning Grundlæggende opsætning Når du tænder for maskinen første gang, skal du foretage følgende indstillinger. Foretag indstillinger ved brug af [ ], [ ] eller taltasterne, og tryk på [OK]. [Sprog] [Landekode] [År] [Måned] [Dag] Datoformat Tidsformat [Time] [Minut] 21

24 1. Vejledning til maskinen Hvad er Smart Organizing Monitor? Installér dette værktøj på din computer fra den medfølgende cd-rom, før du bruger det. Smart Organizing Monitor indeholder følgende funktioner: Viser maskinens status Viser meddelelser om papirstop og andre fejlmeddelelser. Indstillinger for papirformat og -type. Viser indstillinger for papirformater eller -typer, der er tilgængelige på denne maskine. Udskriv test- og konfigurationssider Udskriver Liste/Rapport for at kontrollere listen over indstillinger for denne maskine samt anden information. Modificér systemindstillingerne. Bruges til at ændre brugerdefinerede indstillinger for papirformat og andre indstillinger på denne maskine. Modificér kortnummer Registrér, skift eller slet indstillinger for kortnummer. Se s. 111 "Konfiguration af maskinen ved hjælp af Smart Organizing Monitor" for yderligere oplysninger om grundlæggende brug af Smart Organizing Monitor. 22

25 2. Ilægning af papir Understøttet papir Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) 8 " 13 " (F/GL) 8 1 / 2 " 13"(Foolscap) 8 1 / 4 " 13"(Folio) Brugerdefineret papirformat Følgende papirformater understøttes som brugerdefinerede papirformater: ca mm (3,6-8,5 tommer) i bredden ca mm (5,8-14 tommer) i længden Papirtype Almindeligt papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Genbrugspapir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tyndt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Kraftigt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapacitet 50 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 23

26 2. Ilægning af papir Ikke anbefalede papirtyper Anvend ikke følgende papirtyper: Inkjet-printerpapir GelJet-specialpapir Bøjet, foldet eller rynket papir Krøllet eller vredet papir Rynket papir Fugtigt papir Snavset eller beskadiget papir Papir, der er tørt nok til at afgive statisk elektricitet Papir, der allerede er blevet skrevet på, bortset fra fortrykt brevpapir. Fejlfunktioner er især sandsynlige, når der bruges papir, der er udskrevet på med andet end en laserprinter (f.eks. sort-hvide kopimaskiner og farvekopimaskiner, inkjetprintere osv.) Specielt papir, som f.eks. termopapir og karbonpapir Papir, der vejer mere elle mindre end grænseværdien Papir med ruder, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger Selvklæbende labelark, hvor limen eller underlaget er blottet Papirklips eller hæfteklammer Når du ilægger papir, skal du sørge for ikke at berøre papirets overflade. Selvom papiret er velegnet til maskinen, kan forkert opbevaret papir resultere i papirstop, dårlig udskriftskvalitet eller fejlfunktioner. 24

27 Udskriftsområde Udskriftsområde Nedenstående diagram viser det område på papiret, hvorpå der kan udskrives. Fra printerdriveren CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformat og indstillinger for printerdriveren. Justér udskriftspositionen ved at angive [Registrering] under [Systemindstillinger]. 25

28 2. Ilægning af papir Kopifunktion CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Faxfunktion Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 26

29 Udskriftsområde 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 27

30 2. Ilægning af papir Ilægning af papir Ilæg en stak papir til udskrift i kassetten på bagsiden af maskinen. Når der ilægges papir, sørg da for at konfigurere papirformat og -type. Angiv papirformat og - type i printerdriveren ved udskrivning af et dokument, så indstillingerne, der blev konfigureret ved ilægning af papiret, kan bruges til udskrivning. 1. Åbn lågen til kassetten, og træk den ud. 1 2 CXP Efter at kassetten er trukket ud, vippes den frem og tilbage, hvorpå enden af den sættes ind i maskinen. 1 2 CXP004 28

31 Ilægning af papir 3. Hæv papirstøtten. CXP Vift papiret, før det lægges i. CBK Træk begge sider af papirstyret ud, og ilæg derefter papiret med udskriftssiden opad, indtil det stopper CXP005 29

32 2. Ilægning af papir 6. Tilpas papirstyrene på begge sider til papirets bredde. 7. Åbn frontlågen og bakkeforlængeren. CXP006 CXP046 Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 30

33 Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirtype], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirtype, og tryk på tasten [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af standardpapirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirformat, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af et brugerdefineret papirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunkt.]. CXP Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 31

34 2. Ilægning af papir 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brg.df.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tommer], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive bredde, og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive længde, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunkt.] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Angivelse af papirtype og -format 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Skift...] på fanen [Status]. 7. Angiv papirtype og -format, og klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. Ændring af brugerdefineret papirformat 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 32

35 Ilægning af papir 7. Vælg [mm] eller [tommer] på fanen [System] på listen [Måleenhed:]. 8. Indtast bredden i feltet [Vandret: (90 til 216 mm)]. 9. Indtast længden i feltet [Lodret: (148 til 356 mm)]. 10. Klik på [OK]. 11. Klik på [Luk]. 33

36 2. Ilægning af papir Placering af originaler Dette afsnit beskriver, hvilke typer originaler der kan ilægges, og hvordan de placeres. Om originaler Anbefalet format af originaler Glasplade ADF En bredde på op til 216 mm (8,5 "), en længde på op til 297 mm (11,7 ") Papirformat: 140 til 216 mm (5,5 " til 8,5 ") i bredden, 140 til 356 mm (5,5 " til 14 ") i længden Papirvægt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Der kan lægges op til 15 ark af en original i ADF'en på én gang (når der bruges papir, der vejer 80 g/m 2, 21,3 lb.). Originaltyper, som ikke understøttes af den automatiske dokumentføder Hvis de lægges i ADF'en, kan følgende typer af originaler blive beskadiget, sætte sig fast eller medføre, at der forekommer grå eller sorte linjer på udskrifterne: Originaler, der er større eller tungere end anbefalet Hæftede eller klipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Krøllede, foldede eller rynkede originaler Limede originaler Originaler med enhver form for belægning, f.eks. termopapir til fax, håndlavet papir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linjer Originaler med faner, mærkater eller andre dele, der rager ud over papirets kant Originaler, der kan klæbe, f.eks. gennemsigtigt papir Tynde, meget bøjelige originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller gennemsigtigt papir 34

37 Placering af originaler Originaler, der er våde af toner eller kvajeblæk Billedområde, der ikke kan scannes Selvom du placerer originalerne korrekt, vil en margen på nogle få millimeter på alle fire sider ikke blive scannet. Margener, når glaspladen bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Margener, når ADF'en bruges CHZ Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) 35

38 2. Ilægning af papir Placering af originaler på glaspladen Placér ikke originaler, før alt korrektionslak eller toner er helt tørt. Placering af sådanne originaler kan danne mærker på glaspladen, der vil kunne ses på kopier. 1. Løft glaspladens låge. 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 3. Sænk glaspladens låge. CXP047 Scanning af kraftige originaler 1. Løft glaspladens låge. 2. Løft glaspladen op og fjern den. CXP Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 4. Sænk glaspladens låge. 36

39 Placering af originaler Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Placér ikke originaler blandet med andre i ADF'en på én gang. Vift stakken af originalsider, før de placeres i ADF'en, for at forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. 1. Åbn kassetten til ADF'en. CXP Tilpas styrene efter originalernes format. CXP Placér de tilrettede originaler i ADF'en med forsiden opad. Den sidste side skal ligge nederst. CXP050 37

40 38 2. Ilægning af papir

41 3. Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening Brug af printerdriveren til udskrivning af et dokument fra din computer. Før udskrivning, skal du kontrollere, at det angivne papirformat i [Dokumentformat:] på fanen [Papir/Udskriftskvalitet] stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Skift udskriftsindstillinger efter behov. Følgende udskriftsindstillinger kan angives ved hjælp af printerdriveren: Udskrivning af flere sider på et ark Opsplitning af en enkelt side på flere ark Udskrivning på begge sider af papiret Undlade at udskrive blanke sider Sortering af udskrifter Lagring af printerdriverindstillinger som en fil Genindlæsning og sletning af gemte indstillinger for printeregenskaber Udskrivning på papir med brugerdefineret format Udskrivning af et dokument i stort papirformat på et mindre papirformat Formindskelse og forstørrelse af dokumentformatet Ændring af udskriftsopløsning Tonerbesparelse under udskrivning 39

42 3. Udskrivning af dokumenter Ændring af ditheringsmønstret Stempling af udskrifter med tekst Klik på [Hjælp] for at se flere oplysninger om hvert af disse indstillingsemner. 3. Klik på [OK], når ændringen af indstillingerne er gennemført. 4. Udskriv dokumentet ved brug af udskrivningsfunktionen i det program, dokumentet oprindeligt blev oprettet i. Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen halvvejs. Åbn vedligeholdelseslågen for at fjerne det fastklemte papir. Udskrivningen vil automatisk blive genoptaget, når vedligeholdelseslågen lukkes. Tryk på [Start]-tasten for at genoptage udskrivningen, hvis vedligeholdelseslågen ikke har været åbnet for at fjerne fastklemt papir. Hvis maskinen løber tør for papir, skal du ilægge mere papir og trykke på [Start] for at genoptage udskrivningen. Udskrivning på begge sider af papiret 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Vælg, hvordan du ønsker at åbne de indbundne udskrifter på listen [Duplex:] under fanen [Opsætning]. 3. Når du har valgt yderligere indstillinger, skal du klikke på [OK]. 4. Start udskrivningen. Maskinen udskriver først på den ene side af papiret, og derefter vises en skærmmeddelelse på Smart Organizing Monitor om at lægge papiret i igen med den anden side opad. 5. Tag alle udskrifterne ud af modtagebakken, og læg dem i kassetten. For at udskrive på bagsiden af udskrifterne, skal de vendes, så den blanke side vender opad. Læg dem derefter i kassetten. Stående CXP018 40

43 Grundlæggende betjening Liggende CXP Tryk på [Start]. Annullering af et udskriftsjob Du kan annullere udskriftsjob enten på maskinens betjeningspanel eller din computer, afhængigt af jobstatussen. Annullering af et job, før udskrivningen er startet 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens opgavebakke. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på menuen [Dokument], og klik derefter på [Annullér]. Hvis du annullerer et udskriftsjob, der allerede er blevet behandlet, kan der fortsat udskrives nogle få sider, inden udskriftsjobbet annulleres. Det kan tage lidt tid at annullere et stort udskriftsjob. 41

44 3. Udskrivning af dokumenter Annullering af et udskriftsjob under udskrivning 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. 2. Tryk på tasten [1]. CXP102 Tryk på tasten [1] (1: Ja) for at annullere udskrivningen. Tryk på tasten [2] (2: Nej) for at fortsætte udskrivningen. 42

45 Hvis der opstår papirfejl Hvis der opstår papirfejl Hvis papirformatet eller -typen ikke passer til udskriftsjobbets indstillinger, rapporterer maskinen en fejl. Denne fejl kan udbedres på to måder: Hvis [Fortsæt automatisk] er indstillet til [0 sek. ], fortsætter maskinen med at udskrive og viser ingen fejlmeddelelse. Fortsættelse af udskrivning med forkert papir Brug funktionen Fortsæt udskrivning for at springe fejlen over og udskrive med det forkerte papir. Nulstil udskriftsjobbet Annullér udskrivning. Fortsættelse af udskrivning med papirfejl Hvis papiret er for lille til udskriftsjobbet, bliver det udskrevne billede beskåret. 1. Tryk på tasten [Start], hvis fejlmeddelelsen vises. CXP103 Hvis fejlmeddelelsen vises igen, skal du kontrollere, om det angivne papirformat stemmer overens med formatet på papiret i kassetten. 43

46 3. Udskrivning af dokumenter Nulstilling af udskriftsjob 1. Hvis fejlmeddelelsen vises, skal du trykke på tasten [Slet/Stop]. CXP102 Forhindring af papirfejl Brug følgende fremgangsmåde til at kontrollere, at udskriftsindstillingerne er korrekt konfigurerede, for at forhindre papirfejl: 1. Angiv det samme papirformat i både applikationen og printerdriveren. Applikation (f.eks WordPad): Klik på [Sideopsætning] i menuen [Fil]. Printerdriver (dialogboksen Printerindstillinger): Klik på fanen [Papir/Udskriftskvalitet]. 44

47 Hvis der opstår papirfejl 2. Hvis fejlen ikke er løst, selv om du har udført trin 1, skal du kontrollere, at indstillingen for det angivne papirformat i printerdriveren stemmer overens med det anvendte papirformat. Smart Organizing Monitor: Klik på [Skift...] på fanen [Status]. Hvis [Alternativt papirformat:] er aktiveret, vil maskinen behandle A4- og Letter-papir som værende sidestillet og vil ikke rapportere en papirformatfejl. 45

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere