Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud... 9 Ansvarsfraskrivelse... 9 Funktionsforskelle mellem forskellige modeller...10 Bemærkninger til administratoren...10 Om IP-adresser Oversigt over ekstraudstyr Modelspecifikke oplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger...13 Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr...13 Miljømæssige brugeroplysninger...13 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) Bemærkninger til brugerne af faxenheden Vigtige sikkerhedsoplysninger...16 Notes to users in the state of California ENERGY STAR-programmet Energibesparelse Kom godt i gang Maskinens dele Printeren set forfra...19 Printeren set bagfra...21 Printerens indvendige dele...23 Betjeningspanel...24 Installation af maskinen...27 Placering af maskinen...27 Installation af ekstraudstyr Montering af kassettemodulet...30 Om maskinbetjening Grundlæggende opsætning...34 Startopsætning Ændring af funktionstilstand...35 Multiadgang

4 Tildeling af indstilling til tasten [ID-kortkopiering] (genvejsfunktion)...40 Konfiguration af netværksindstillinger Konfiguration af IP-adresseindstillinger...42 Deling af printeren på et netværk...46 Opsætning af trådløst LAN Begrænsning af maskinfunktioner for brugere...50 Aktivering af indstillinger for brugerbegrænsning...50 Når maskinfunktioner er begrænsede Ilægning af papir Understøttet papir...57 Specifikationer for papirtyper...60 Ikke anbefalede papirtyper...67 Udskriftsområde Ilægning af papir Ilægning af papir i kassette 1 og Ilægning af papir i bypassbakken...75 Ilægning af kuverter...76 Angivelse af papirtype og papirformat via betjeningspanel Placering af originaler Om originaler...82 Placering af originaler Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening...87 Annullering af et udskriftsjob...87 Hvis der opstår papirfejl Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...89 Nulstilling af udskriftsjob Udskrivning af fortrolige dokumenter Lagring af filer af typen Sikker udskrift Udskrivning af filer af typen Sikker udskrift...91 Sletning af filer af typen Sikker udskrift Kontrol af status for job af typen Sikker udskrift Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge)

5 Hvad er PictBridge?...95 Udskrivning med PictBridge Understøttede PictBridge-funktioner på denne maskine...96 Afslutning af PictBridge...96 Hvis der ikke kan udskrives med PictBridge...97 Brug af forskellige udskriftsfunktioner Funktioner for udskriftskvalitet Udskriftsmetoder Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand Grundlæggende betjening Annullering af kopiering Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør Brug af 2-sidet og kombineret kopiering Angivelse af kombinerede og 2-sidede kopier Kopiering af 2-sidede originaler med 2-sidet og kombineret udskrift (Manuel 2-sidet kopiering) Manuel 2-sidet kopiering via ADF'en Manuel 2-sidet kopiering via glaspladen Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af et ID-kort Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Valg af dokumenttype i henhold til originalen Scanning af originaler Skærmbillede for scannertilstand Registrering af scanningsdestinationer Ændring af scanningsdestinationer Sletning af scanningsdestinationer Grundlæggende betjening Scan til /ftp/mappe Grundlæggende handling for Scan til USB Angivelse af scanningsindstillinger

6 Angivelse af scanningsformat i henhold til originalformatet Justering af belysning Angivelse af opløsning Scanning via en computer Grundlæggende handlinger for TWAIN-scanning Brug af TWAIN-scanner TWAIN-scanning Grundlæggende betjening for WIA-scanning Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand Indstilling af dato og tidspunkt Indtastning af tegn Registrering af faxdestinationer Registrering af faxdestinationer via betjeningspanelet Registrering af faxdesinationer med Web Image Monitor Forhindring af overførsel til den forkerte destination Faxafsendelse Valg af transmissionstilstand Internetfaxtransmission Grundlæggende betjening for afsendelse af fax Annullering af overførsel Angivelse af faxdestination Nyttige afsendelsesfunktioner Angivelse af scanningsindstillinger Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax) Grundlæggende handlinger for afsendelse af fax fra en computer Konfiguration af transmissionsindstillinger Konfiguration af LAN-faxens adressebog Redigering af en faxforside Modtagelse af en fax Valg af modtagelsestilstand Modtagelse af en internetfax Videresendelse eller lagring af faxer i hukommelse

7 Udskrivning af faxer, der er lagret i hukommelsen Modtagelse eller afvisning af faxer fra specielle afsendere Lister/Rapporter relaterede til fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening Menuoversigt Indstillinger for kopifunktioner Indstillinger for scannerfunktioner Indstillinger for faxtransmission Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for adressebog Systemindstillinger Indstillinger for papirkassetter Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden Typer af lister/rapporter Indstillinger for printerfunktioner Netværksindstillinger Administratorindstillinger Konfiguration af maskinen via Web Image Monitor Brug af Web Image Monitor Visning af startsiden Ændring af interfacesproget Kontrol af systemoplysninger Statusfanen Fanen Tæller Fanen Maskinoplysninger Konfiguration af systemindstillinger Fanen Justér lydstyrke Fanen Papirindstillinger Fanen Kopimaskine Fanen Fax Fanen Prioritetskassette

8 Fanen Tonerbesparelse Fanen I/O-timeout Fanen S/h-udskriftsprioritet Fanen Genvej til funktion Registrering af destinationer Registrering af specielle faxafsendere Begrænsning af maskinfunktioner for brugere Konfiguration af netværksindstillinger Fanen Netværksstatus Fanen IPv6-konfiguration Fanen Netværksapplikation Fanen DNS Fanen Automatisk besked pr Fanen SNMP Fanen SMTP Fanen POP Fanen Internetfax Fanen Trådløs Konfiguration af IPsec-indstillinger Fanen Globale IPsec-indstillinger Fanen Liste over IPsec-politik Udskrivning af lister/rapporter Konfiguration af adminstratorindstillinger Fanen Administrator Fanen Nulstil indstillinger Fanen Tag backup af indstilling Fanen Gendan indstillingen Fanen Indstil dato/tidspunkt Fanen Energisparetilstand PCL6-tilstand Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af printpatron Udskiftning af resttonerbeholder

9 Udskiftning af en komponent Udskiftning af ITB-bæltet Udskiftning af varmeenheden og overførselsrullen Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring Rengøring af tonertæthedssensoren Rengøring af friktionspuden og papirfremføringsrullen Rengøring af registreringsrullen og kassetten Rengøring af glaspladen og ADF'en Rengøring af glaspladen Rengøring af ADF'en Problemløsning Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af scanningsstop Almindelige problemer Problemer med papirtilførsel Problemer med udskriftskvaliteten Kontrol af maskinens tilstand Kontrol af printerdriverindstillingerne Problemer med udskrivning Hvis du ikke kan udskrive korrekt Problemer med udskrivning Hvis papiret ikke indføres korrekt Andre udskrivningsproblemer Kopiproblemer Kopiproblemer Når du ikke kan lave de ønskede kopier Scannerproblemer Når du ikke kan browse netværket for at sende en scannet fil Når scanning ikke udføres som forventet Faxproblemer Når du ikke kan sende eller modtage faxbeskeder som ønsket Når en fejl meddeles via en rapport eller

10 Fejlkode Fejl- og statusmeddelelser på skærmen Tillæg Tilgængelige funktioner og netværksindstillinger i et IPv6-miljø Tilgængelige funktioner Transmission med IPsec Kryptering og godkendelse med IPsec Sikkerhedstilknytning Konfigurationsflow for udveksling af krypteringsnøgle Angivelse af indstillinger for udveksling af krypteringsnøgle Angivelse af IPsec-indstillinger på computeren Aktivering og deaktivering af IPsec via betjeningspanelet Bemærkninger om toner Flytning og transport af maskinen Bortskaffelse Forespørgsler Forbrugsstoffer Printpatron Resttonerbeholder Maskinspecifikationer Specifikationer for almindelige funktioner Specifikationer for printerfunktionen Specifikationer for kopifunktionen Specifikationer for scannerfunktionen Specifikationer for faxfunktionen Specifikationer for ekstraudstyr Paper Feed Unit TK Oplysninger om copyright på installerede programmer expat Iperf WPA Supplicant Varemærker INDEKS

11 Sådan læses denne vejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Lovmæssige forbud Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Denne maskine er udstyret med en funktion, der forhindrer fremstilling af falske pengesedler. På grund af denne funktion kan originalbilleder, der ligner pengesedler, muligvis ikke kopieres som ønsket. Ansvarsfraskrivelse Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Virksomheden påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte, særlige, hændelige eller efterfølgende skader, der måtte opstå i forbindelse med håndtering eller betjening af maskinen. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data samt brug eller manglende brug af dette produkt og de medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da dokumenter eller data kan gå tabt i tilfælde af brugerfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brug af denne maskine, eller for resultater i forbindelse med datakørsler på maskinen. For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. 9

12 Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund af forbedringer eller ændringer af produktet. Funktionsforskelle mellem forskellige modeller Forskellene på modellernes hovedfunktioner er som følger: SP C250SF SP C252SF Type Type 1 Type 2 Begrænsning af tilgængelige funktioner Ikke tilgængelig Tilgængelig Brugerbegrænsning Ikke tilgængelig Tilgængelig Sikker udskrift Ikke tilgængelig Tilgængelig Internetfax Ikke tilgængelig Tilgængelig Papirløs fax (indstilling for modtagelsesfil, udskriv modtaget fil, udskriv videresendt fil, besked om videresendelse) Meddelelse om udskiftning af dele (varmeenhed, overførselsrulle, ITB-bælte) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Bemærkninger til administratoren Password Visse maskinkonfigurationer kan passwordbeskyttes for at forhindre uautoriserede ændringer. Vi anbefaler, at du opretter et personligt password med det samme. Følgende handlinger kan passwordbeskyttes: Konfiguration af menuen [Adressebog], [Netværksindstillinger] eller [Administratorværktøjer] via betjeningspanelet. Disse menuer kan åbnes uden password som fabriksstandard. Indstillingen til oprettelse af passwords findes under [Admininistratorværktøjer]. Konfiguration af menuen [Systemindstillinger], [Hurtigopkaldsdestination], [Scanningsdestination], [Kortnummerdestination for fax], [Speciel afsender], [Begræns tilgængelige funktioner], [Netværksindstillinger], [IPsec-indstillinger] eller [Administratorværktøjer] ved brug af Web Image Monitor. 10

13 Adgang til maskinen via Web Image Monitor er som standard ikke passwordbeskyttet. Indstillingen til konfiguration af passwords findes under [Administr.indstillinger]. For yderligere oplysninger om oprettelse af passwords, se s. 228 "Administratorindstillinger" eller s. 269 "Konfiguration af adminstratorindstillinger". Brugerbegrænsning Du kan begrænse brugen af bestemte funktioner på denne maskine ved brug af godkendelse. Du kan vælge de funktioner, som du ønsker at begrænse, via Web Image Monitor og registrere de brugere, som kan få adgang til dem ved brug af godkendelse. For yderligere oplysninger om oprettelse af passwords og konfiguration af indstillinger for brugerbegrænsning, se s. 50 "Begrænsning af maskinfunktioner for brugere". Om IP-adresser I denne vejledning dækker "IP-adresse" både IPv4- og IPv6-miljøer. Læs de instruktioner, der er relevante i forhold til det miljø, du anvender. Oversigt over ekstraudstyr Liste over ekstraudstyr Betegnes som Paper Feed Unit TK1010 Kassettemodul Hvis kassettemodulet er monteret, vises "Kassette 2" på maskinens betjeningspanel. 11

14 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. DAC029 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 12

15 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Miljømæssige brugeroplysninger Brugere i EU, Schweiz og Norge Specifikationer for forbrugsstoffer Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller på indpakningen. 13

16 Genbrugspapir Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standard EN 12281:2002 eller DIN For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan der udskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m 2, som indeholder færre råmaterialer og dermed belaster miljøet væsentligt mindre. Udskrivning i duplex (hvis relevant) Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducerer papirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at denne funktion altid er aktiveret, når der udskrives. Returordning for toner- og blækpatroner Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokale bestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved at kontakte en servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, de anvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand, når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det samme fra denne tilstand. Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter et nærmere angivet tidsrum. Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen at blive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fra Klar-tilstanden. For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyring anvendes. Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive. Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. 14

17 Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. Bemærkninger til brugerne af faxenheden Overensstemmelseserklæring Meddelelse til brugere i EØS-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og telekommunikationsudstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande Dette produkt kan etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet afhænger af softwarens switch-indstillinger. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første. CE-overensstemmelseserklæringen kan findes ved at gå ind på følgende adresse og vælge det relevante produkt. 15

18 Vigtige sikkerhedsoplysninger Notes to users in the state of California Perchlorate Material - special handling may apply. See: perchlorate 16

19 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -bestemmelser for billedbehandlingsudstyr ENERGY STAR -bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved at anbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparende funktioner. Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i. Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden. Energibesparelse Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 og energisparetilstand 2. Hvis maskinen har været ude af drift i en vis periode, går maskinen automatisk i energisparetilstand. Maskinen gendannes fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax eller når der trykkes på tasten [Kopiering], [Start farve] eller [Start sort-hvid]. Energisparetilstand 1 Maskinen går i Energisparetilstand 1, hvis maskinen har været inaktiv i cirka 30 sekunder. Det tager kortere tid at gendanne fra energisparetilstand 1 end fra slukket tilstand eller energisparetilstand 2, men strømforbruget er højere i energisparetilstand 1 end i energisparetilstand 2. Energisparetilstand 2 Maskinen går i Energisparetilstand 2, når det angivne tidsrum for denne indstilling er udløbet. Strømforbruget er lavere i energisparetilstand 2 end i energisparetilstand 1, men det tager længere tid at gendanne fra tilstand 2. 17

20 Specifikationer Energisparetilstand 1 Strømforbrug *1 80 W eller mindre Standardtid Genoprettelsestid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre Energisparetilstand 2 Strømforbrug *1 (hovedsageligt Europa og Asien) 3,8 W eller mindre 3,2 W eller mindre (hovedsageligt Nordamerika) Standardtid Genoprettelsestid *1 1 minut 30 sekunder Duplexfunktion *2 Standard *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser. *2 Opnår energibesparelser, der overholder bestemmelserne i ENERGY STAR-programmet, når produktet er udstyret med (eller bruges med) en duplexbakke, og duplexfunktionen er aktiveret. For yderligere oplysninger om energisparetilstande, se s. 228 "Administratorindstillinger". Hvis maskinen er i energisparetilstand i 24 timer i træk, vender den automatisk tilbage til normaltilstand og udfører selvvedligeholdelse. 18

21 1. Kom godt i gang Maskinens dele Dette afsnit indeholder en oversigt over maskinens forskellige dele og deres funktioner. Printeren set forfra DAC ADF-låge Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en. 2. ADF-modtagebakke Originaler, der scannes via ADF'en, kommer ud her. 3. Port til USB-nøgle Isæt en USB-nøgle for at anvende funktionen Scan til USB, eller forbind et digitalt kamera vha. et USB-kabel til PictBridge-udskrivning. 19

22 1. Kom godt i gang 4. Betjeningspanel Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening. 5. Frontlåge Åbn denne låge, hvis du skal fjerne resttonerbeholderen eller fastklemt papir. 6. Bypassbakke Indlæg papir her et ark ad gangen. 7. ADF-bakke Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 35 ark almindeligt papir. 8. Forlænger til ADF-bakke Forlæng disse, når der ilægges papir i ADF-bakken, som er længere end A4. 9. Låg til glasplade Åbn låget for at anbringe originaler på glaspladen. 10. Glasplade Anbring originaler her et ark ad gangen. 11. Modtagebakke/toplåge Udskrevet papir leveres til denne bakke. Her kan stakkes op til 150 ark almindeligt papir. Åbn denne for at udskifte printpatronerne. 12. Håndtag til åbning af frontlågen Åbn frontlågen ved at trække i dette håndtag på højre side af maskinen. 13. Kassette 1 Denne kassette kan indeholde op til 250 ark almindeligt papir. 14. Kassette 2 (ekstraudstyr) Denne kassette kan indeholde op til 500 ark almindeligt papir. 20

23 Maskinens dele Printeren set bagfra DAC Stopstyr Træk dette styr op for at forhindre papiret i at falde af, når der udskrives store stakke papir ad gangen. Styret kan justeres til formatet A4/Letter eller Legal. 2. Kabeldæksel Fjern dette dæksel, når der tilsluttes kabler til maskinen. 3. Interfaceforbinder til (analog) G3-linje For tilslutning til en telefonlinje. 4. Ethernet-port For tilslutning af maskinen til netværket med et netværkskabel. 5. USB-port For tilslutning af maskinen til en computer med et USB-kabel. 6. Stik til ekstern telefon For tilslutning af en ekstern telefon. 7. Baglåge Fjern denne låge ved ilægning af papir, der er længere end A4, i kassette Strømstik Tilslut strømkablet til maskinen. 21

24 1. Kom godt i gang 9. Knap til forskydning af ADF'en Tryk på denne for at forskyde ADF'en mod maskinens bagside, hvis papiret, der leveres til modtagebakken, er vanskeligt at få fat i. 10. Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. ADF'en forskydes ved at trykke på den viste knap og holde den nede. Husk at kontrollere på forhånd, at ADF'en er lukket. Pas på, du ikke får fingrene i klemme under foskydningen. DAC009 Træk holderen op som vist nedenfor for at forhindre A4-udskrifter i at falde af. DAC034 Træk holderen op som vist nedenfor for at forhindre udskrifter i Legal-format i at falde af DAC035 22

25 Maskinens dele Printerens indvendige dele DAC Printpatroner Installér printpatronerne fra bagsiden af maskinen i følgende rækkefølge: cyan (C), magenta (M), gul (Y) og sort (K). Der kommer meddelelser frem på skærmen, når printpatroner skal udskiftes, eller nye skal gøres klar. 2. Håndtag til varmeenhed Sænk både højre og venstre håndtag, hvis du vil udskrive på kuverter. 3. Varmeenhed Fuser toneren til papiret. Det kan være nødvendigt at flytte denne enhed, hvis du vil lokalisere eller fjerne fastklemt papir. 4. Resttonerbeholder Opsamler overskydende toner ved udskrivning. 5. Overførselsenhed Du skal fjerne denne, når du udskifter resttonerbeholderen. For oplysninger om viste meddelelser for udskiftning af forbrugsstoffer, se s. 339 "Fejl- og statusmeddelelser på skærmen". 23

26 1. Kom godt i gang Betjeningspanel DAC Indikator for faxmodtagelse Lyser, når der findes modtagede faxer, som ikke er blevet udskrevet, i maskinens hukommelse. Blinker, når maskinen er ude af stand til at udskrive faxer som følge af maskinfejl såsom en tom kassette eller fastklemt papir. 2. Tasten [Pause/Genopkald] Pause Tryk på denne for at indsætte en pause i et faxnummer. Pausen angives med et "P". Genopkald Tryk her for at få vist den sidst anvendte scannings- eller faxdestionation. 3. Tasten [Rør på] Tryk her for at bruge opkald med rør på til at kontrollere status for faxdestinationen. 4. Tasten [Adressebog] Tryk her for at vælge en scannings- eller faxdestination fra adressebogen. 5. Tasten [Billedkvalitet] Tryk her for at vælge billedkvalitet for det aktuelle job. Kopitilstand: Vælg tekst, foto eller blandet Scannertilstand: Vælg opløsning Faxtilstand: Vælg standard, detaljeret eller foto 6. Tasten [Brugerfunkt.] Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger. 7. Tasten [Kopi] Tryk her for at skifte til kopitilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i kopitilstanden. 8. Tasten [ID-kortkopiering] Tryk her for at vælge ID-korttilstand for det aktuelle job. 24

27 Maskinens dele Hvis du ikke bruger ID-kortkopiering jævnligt, kan du konfigurere [Funktionsgenvej] i [Administratorværktøjer] for at benytte denne tast til omgående faxning eller til at vise destinationer for scanningsfiler. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 34 "Grundlæggende opsætning". 9. Skærmbillede Viser den aktuelle status og meddelelser. 10. Piletaster Tryk her for at flytte markøren i en af fire retninger. Hvis der trykkes på [ ][ ], mens maskinen er i standbytilstand, vises menuen til konfiguration af maskinens aktuelle funktionstilstand (kopimaskine, scanner eller fax). 11. Taltaster Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til at indtaste bogstaver, når der angives navne. 12. Tasten [Slet/stop] Mens maskinen behandler et job: Tryk her for at annullere det aktuelle job. Mens maskinens indstillinger konfigureres: Tryk her for at annullere den aktuelle indstilling og vende tilbage til standbytilstand. I standbytilstand: Tryk her for at annullere midlertidige indstillinger såsom belysning eller opløsning. 13. Tasten [S/h Start] Tryk for at scanne eller kopiere i sort-hvid eller for at starte afsendelsen af en fax. 14. Tasten [Farve Start] Tryk her for at scanne eller kopiere i farver. 15. Tasten [OK] Tryk her for at bekræfte indstillinger eller gå til næste niveau i menuen. 16. Tasten [Escape] Tryk her for at annullere den sidste handling eller forlade det foregående niveau i menuen. 17. Valgtaster Tryk på tasten for et emne på skærmens nederste linje. 18. Tasten [Fax] Tryk her for at skifte til faxtilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i faxtilstand. 19. Tasten [Scanner] Tryk her for at skifte til scannertilstanden. Tasten bliver ved med at lyse, mens maskinen er i scannertilstand. 20. Tasten [Belysning] Tryk her for at justere belysningen for det aktuelle job. Kopitilstand: Vælg mellem 5 belysningsniveauer Scannertilstand: Vælg mellem 5 belysningsniveauer Faxtilstand: Vælg mellem 3 belysningsniveauer 21. Tasten [Reducér/Forstør] Kopitilstand: Tryk her for at angive en zoomprocent for det aktuelle job. 25

28 1. Kom godt i gang Scannertilstand: Tryk her for at angive scanningsformatet for den aktuelle original. 22. Tasten [Skift] Tryk her for at skifte mellem hurtigopkaldsnummer 1 til 10 og 11 til 20, når der angives scannings- eller faxdestinationer med enkelttryk-taster. 23. Fejlindikator Blinker gult, hvis maskinen snart kræver vedligeholdelse (fx udskiftning af forbrugsstoffer), og lyser rødt, hvis der opstår en maskinfejl. Hvis der er en fejlindikation, kan du kontrollere meddelelsen på skærmen. For yderligere oplysninger om fejlmeddelelser, se s. 339 "Fejl- og statusmeddelelser på skærmen". 24. Strømindikator Lyser, mens printeren er tændt. Lyser ikke, når der er slukket for strømmen. 25. Enkelttryk-taster Tryk her for at vælge en scannings- eller faxdestination for hurtigopkald. Skærmens bagbelysning slukkes, når maskinen er i energisparetilstand. Når maskinen behandler et job, kan du ikke få vist menuen til konfiguration af maskinen. Du kan kontrollere maskinens status ved at læse meddelelserne på skærmen. Hvis du ser meddelelser som "Udskriver...", "S/h-kopiering...", "Farvekopiering..." eller "Behandler...", skal du vente, til det aktuelle job er afsluttet. Der medfølger muligvis sprogmærkater til funktionstasterne og genvejstasterne på betjeningspanelet. Hvis der sidder et beskyttelsesark på betjeningspanelet, skal dette først fjernes. DAC028 Farven på betjeningspanelet afhænger af modellen. 26

29 Installation af maskinen Installation af maskinen Placering af maskinen Vær forsigtig med, hvor du placerer maskinen, da miljøforhold i høj grad påvirker dens ydeevne. Der må ikke anvendes brændbar spray eller opløsningsmidler i nærheden af maskinen. Undgå desuden at placere dem i nærheden af denne maskine. Det kan medføre brand eller elektriske stød. Der må ikke stilles vaser, potteplanter, krus, toiletartikler, medicin, små metalgenstande eller beholdere, der indeholder vand eller andre væsker, ovenpå eller i nærheden af maskinen. Der kan opstår risiko for brand eller elektriske stød, hvis der spildes væsker, eller hvis genstande tabes ned i maskinen. Hold maskinen væk fra fugtighed og støv. I modsat fald kan det medføre brand eller elektriske stød. Anbring ikke maskinen på en ustabil eller skrånende overflade. Hvis den tipper, kan det medføre personskader. Anbring ikke tunge genstande oven på maskinen. Maskinen kan vælte, og der kan opstå personskader. Opstil maskinen et sted med optimale miljømæssige forhold. Hvis du anvender maskinen i omgivelser, som ikke opfylder de anbefalede krav til fugt og temperatur, kan der være risiko for elektrisk stød eller brandfare. Sørg for at holde område rundt om stikket frit for støv. Ophobet støv kan udgøre en risiko for brand. Sørg for, at det rum, maskinen benyttes i, er velventileret og rummeligt. God ventilation er især vigtigt, hvis maskinen bruges meget. Blokér ikke maskinens ventilationshuller. De indvendige komponenter kan blive overophedet og medføre brand. 27

30 1. Kom godt i gang Maskinen må ikke udsættes for saltholdig luft eller ætsende gasser. Endvidere må maskinen ikke placeres på steder, hvor der arbejdes med kemiske stoffer (f.eks. på laboratorier), da det kan medføre fejlfunktioner. Påkrævet plads til printeren Den anbefalede (minimum) mængde plads omkring printeren er som følger: 24 cm (9,5") 20 cm (7,9") 20 cm (7,9") 70 cm (27,6") 10 cm (4") DAC022 Miljømæssige omgivelser Det tilladte og anbefalede temperatur- og luftfugtighedsområde er som følger: DAC581 Hvidt felt: Acceptabelt område Gråt felt: Anbefalet område For at undgå en stigning i ozon skal du placere maskinen i et stort, ventileret rum med en luftudskiftning på mere end 30 m 3 /t/person. 28

31 Installation af maskinen Uegnede omgivelser Steder med direkte sol eller stærkt lys Støvede områder Områder med ætsende gasser Områder, som er meget kolde, varme eller fugtige Områder, som er direkte udsat for varm eller kold luft fra klimaanlæg Områder, der er direkte udsat for strålevarme fra varmeapparater Placeringer tæt på klimaanlæg eller befugtere Placeringer tæt på andet elektronisk udstyr Placeringer, hvor der forekommer hyppige og stærke vibrationer Ventilation Hvis printeren anvendes i et lille rum uden tilstrækkelig ventilation gennem længere tid, eller der udskrives meget, vil der muligvis opstå en mærkelig lugt. Denne lugt kan også forekomme på det udskrevne papir. Sørg for god udluftning for at undgå lugtgener og opretholde et behageligt arbejdsklima. Stil maskinen et sted, hvor dens udluftning ikke er til gene for medarbejderne. Ventilationen skal være på mere end 30 m 3 /time/person. Lugt fra nye maskiner Når en maskine er ny, kan den afgive en speciel lugt. Lugten forsvinder i løbet af en uge. Hvis du opdager en underligt lugt, skal du sørge for tilstrækkelig udluftning og cirkulation af luften i rummet. Strømkrav (hovedsagelig Europa og Asien) V, 50/ 60 Hz, 6 A eller mere (hovedsageligt Nordamerika) V, 60 Hz, 11 A eller mere Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde med en spænding som ovenstående. 29

32 1. Kom godt i gang Installation af ekstraudstyr I dette afsnit beskrives, hvordan du installerer ekstraudstyr. Montering af kassettemodulet Berøring af kablets stikben med metal kan give elektriske stød og medføre brand. Det er farligt at håndtere kablets stik med våde hænder. Det kan give elektriske stød. Før du installerer eller fjerner ekstraudstyr, skal du altid tage strømkablet ud af stikkontakten og vente, til hovedenheden er kølet helt ned. Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan det resultere i forbrændinger. Maskinen vejer ca. 29,0 kg (64 lb.). Der skal mindst to personer til at flytte maskinen; brug håndtagene på begge sider, og løft den forsigtigt. Maskinen kan gå i stykker og medføre skader, hvis den tabes. Hvis du løfter kassettemodulet skødesløst eller taber det, kan det medføre personskader. Før maskinen flyttes, skal du tage ledningen ud af stikkontakten. Hvis stikket rykkes ud for voldsomt, kan det blive beskadiget. Beskadigede stik eller ledninger kan udgøre en fare for elektriske stød eller brand. Kassette 1 er påkrævet, når der skal udskrives fra det ekstra kassettemodul. Uden kassette 1 vil der opstå papirstop. Maskinen skal altid løftes af to personer. Tag ikke fat i bakken for at løfte maskinen. 30

33 Installation af ekstraudstyr 1. Kontrollér, at pakken indeholder kassettemodulet. 2. Sluk maskinen på hovedafbryderen, og træk stikket ud af stikkontakten. 3. Fjern tapen fra kassettemodulet. DAC Løft maskinen ved at bruge de indfældede greb på begge sider af maskinen. DAC048 DAC020 31

34 1. Kom godt i gang 5. Der findes tre lodrette stifter på kassettemodulet (ekstraudstyr). Justér dem til hullerne på undersiden af maskinen, og sænk maskinen forsigtigt. DAC Udskriv konfigurationssiden efter installation af det valgfri kassettemodul for at kontrollere enhedskonfigurationen. Hvis den er monteret korrekt, vises Kassette 2 under Papirtilførsel på konfigurationssiden. Efter montering af det ekstra kassettemodul skal kassette 2 vælges i printerdriveren. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Hvis den nye enhed er opført i kolonnen med konfigureret ekstraudstyr, er den korrekt installeret. Hvis det valgfri kassettemodul ikke er installeret korrekt, så prøv at installere det igen ved at gentage proceduren. Kontakt en salgskonsulent eller tekniker, hvis problemet ikke kan løses. For oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se s. 218 "Udskrivning af lister/rapporter". 32

35 Om maskinbetjening Om maskinbetjening Dette afsnit beskriver, hvordan maskinen betjenes. Betjeningspanel Betjeningspanelet består af en skærm og taster til styring af maskinen. Du kan konfigurere maskinens diverse indstillinger via betjeningspanelet. For yderligere oplysninger om brug af betjeningspanelet, se s. 189 "Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet". Web Image Monitor Du kan kontrollere maskinens status og konfigurere dens indstillinger via Web Image Monitor. For yderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor, se s. 233 "Konfiguration af maskinen via Web Image Monitor". 33

36 1. Kom godt i gang Grundlæggende opsætning Startopsætning Når du tænder for maskinen for første gang, kommer en menu til konfiguration af de nedenfor beskrevne indstillinger frem på displayet. Dette afsnit forklarer, hvordan startopsætningen udføres. (hovedsageligt Nordamerika): Faxnummerkoden er påkrævet ifølge international lovgivning. Du kan ikke på lovlig vis forbinde en faxmaskine til telefonsystemet, hvis faxnummerkoden ikke er programmeret. Desuden skal faxforsidekoden samt dato og tidspunkt for transmission inkluderes i hovedet for alle sider, der faxes inden for samt til eller fra USA. Sørg for at vælge korrekt landekode for det land, hvor faxen bruges. Hvis du kommer til at vælge en forkert kode, kan faxafsendelser sandsynligvis ikke gennemføres. Displaysprog Det her valgte sprog bruges til at vise beskeder med mere. Brugerfaxnummer Det her registrerede nummer bruges som maskinens faxnummer. Brugerfaxnummeret kan indeholde tal fra 0 til 9, mellemrum og "+". Brugernavn Det her indtastede navn bruges som navn på faxafsenderen. Landekode Den valgte landekode bruges til konfiguration af dato- og tidsformater for displayet samt til indstilling af de relevante standardværdier for landet i forbindelse med faxning. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge emnet, som du vil konfigurere, indtast om nødvendigt nummeret eller navnet (op til 20 cifre eller tegn), og tryk derefter på [OK]. For oplysninger om indtastning af tegn, se s. 146 "Indtastning af tegn". Du kan senere ændre de indstillinger, der blev konfigureret under startopsætningen, under [Administratorværktøjer]. Du kan også konfigurere tid og dato i menuen [Administratorværktøjer]. For yderligere oplysninger om [Administratorværktøjer], se s. 228 "Administratorindstillinger". Hvis indstillingen [Udskriv faxhoved] under indstillingerne for faxtransmission er aktiveret, fremkommer det registrerede brugerfaxnummer, brugernavn samt tidspunkt og dato for transmissionen på sidehovedet af hver fax, du sender. For yderligere oplysninger om [Udskriv faxhoved], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". 34

37 Grundlæggende opsætning Ændring af funktionstilstand Du kan skifte mellem kopi-, scanner- og faxtilstande ved at trykke på de tilsvarende taster. Tryk på tasten for [Kopimaskine], [Scanner] eller [Fax] for at vælge den ønskede tilstand. Den valgte tast lyser unden brugen. DAC521 Funktionsprioritet Maskinen går automatisk i kopitilstand, når den tændes, eller hvis den forudindstillede tid under [Timer f. auto. syst.nulst.] opbruges, mens startskærmen for en anden tilstand vises. Du kan ændre den tilstand, der skal skiftes til under sådanne forhold, ved brug af [Funk.prioritet] under [Administratorværktøjer]. Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. For yderligere oplysninger om [Timer f. auto. syst.nulst.] eller [Funk.prioritet], se s. 228 "Administratorindstillinger". Multiadgang Denne maskine kan udføre flere job i forskellige funktioner, såsom kopiering og faxning, samtidig. Udførsel af flere funktioner samtidig kaldes "Multiadgang". Følgende tabel viser de funktioner, der kan udføres samtidigt. 35

38 1. Kom godt i gang Kopiering Scanning Aktuelle job Lagring af scannet faxfil i maskinens hukommelse før afsendelse Omgående faxtransmission (samtidig scanning og afsendelse af original) Jobtyper der kan udføres samtidig Faxhukommelsestransmission Faxhukommelsesmodtagelse Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Faxhukommelsestransmission Omgående faxudskrivning Faxhukommelsesmodtagelse Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax Udskrivning *1 *7 Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer (undtagen TWAIN-scanning) LAN-faxtransmission (undtagen TWAIN-scanning) Faxhukommelsestransmission Omgående faxudskrivning Faxhukommelsesmodtagelse Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax Udskrivning Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Udskrivning *5 Modtagelse af internetfax Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer 36

39 Grundlæggende opsætning Aktuelle job Faxhukommelsestransmission (afsendelse af fax allerede lagret i maskinens hukommelse) Transmission af internetfax Omgående faxudskrivning (samtidig modtagelse og udskrivning af fax) Faxhukommelsesmodtagelse (lagring af modtaget fax i maskinens hukommelse) Jobtyper der kan udføres samtidig Kopiering Scanning Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Transmission af internetfax Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax Udskrivning *5 Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer Faxhukommelsestransmission Omgående faxudskrivning Faxhukommelsesmodtagelse Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Udskrivning *5 Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Scanning *6 Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Transmission af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer Kopiering Scanning Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Transmission af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer 37

40 1. Kom godt i gang Aktuelle job Udskrivning af fax, der er lagret i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Udskrivning Jobtyper der kan udføres samtidig Scanning *6 Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Omgående faxtransmission Faxhukommelsestransmission Transmission af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Scanning Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Omgående faxtransmission Faxhukommelsestransmission Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Kopiering Scanning Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Omgående faxtransmission Faxhukommelsestransmission Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Faxhukommelsesmodtagelse Udskrivning Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Scanning *2 Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Omgående faxtransmission *3 Faxhukommelsestransmission *3 Transmission af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) LAN-faxtransmission 38

41 Grundlæggende opsætning Aktuelle job PictBridge-udskrivning Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Jobtyper der kan udføres samtidig Scanning *4 (undtagen Scan til USB) Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Omgående faxtransmission Faxhukommelsestransmission Transmission af internetfax Modtagelse af internetfax (ingen udskrivning) Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer LAN-faxtransmission Kopiering Scanning (med undtagelse af TWAIN-scanning) Omgående faxudskrivning Faxhukommelsesmodtagelse Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax PictBridge-udskrivning LAN-faxtransmission Kopiering Scanning (med undtagelse af TWAIN-scanning) Scanning af fax til maskinens hukommelse inden transmission Udskrivning af fax modtaget i maskinens hukommelse Modtagelse af internetfax Transmission af internetfax Udskrivning Modtagelse af et LAN-faxjob fra en computer *1 Udskrivningen starter, når scanningen er afsluttet, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCLprinterdriver), eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren. *2 Scanning er ikke muligt, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren. *3 Faxtransmission er ikke muligt, hvis [Gradering:] er indstillet til [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren. *4 Udskrivning med PictBridge kan mislykkes, hvis der er for lidt hukommelse. 39

42 1. Kom godt i gang *5 Udskrivningen kan blive annulleret, hvis [Gradering:] er indstillet til [Standard] eller [Fin] (PCL-printerdriver), eller hvis der udskrives fra PostScript 3-printerdriveren. *6 Faxudskrivning kan tage længere tid end normalt, hvis du foretager scanning via maskinen samtidig, især når der scannes flere sider fra glaspladen. *7 Scan til USB er ikke tilgængelig med PictBridge. Hvis du forsøger at bruge en funktion, der ikke kan udføres samtidig, bipper maskinen, eller der vises en fejlmeddelelse på computerskærmen. I det tilfælde skal du prøve igen, når det aktuelle job er afsluttet. Tildeling af indstilling til tasten [ID-kortkopiering] (genvejsfunktion) Du kan tilgå en ofte brugt indstilling med et enkelt tryk ved at tildele indstillingen til tasten [IDkortkopiering]. Du kan konfigurere indstillinger for følgende fire funktioner: ID-kortkopiering (standard) Indst. for aut. faxudskr. Omgående faxafsendelse Faxadressebog Vælg scanningsdestination Tildeling af en indstilling via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Administratorværktøjer], og tryk derefter på [OK]. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Funktionsgenvej], og tryk på [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge den indstilling, du vil konfigurere, og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. 40

43 Grundlæggende opsætning Tildeling af en indstilling via Web Image Monitor Denne indstilling kommer kun frem, hvis der er angivet administrator-password på siden [Administrator]. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Systemindstillinger]. 3. Klik på fanen [Genvej til funktion] 4. Angiv den indstilling, du vil konfigurere, under [Genvej til funktionsindstillinger]. 5. Indtast administrator-passwordet. 6. Klik på [OK]. 7. Luk webbrowseren. For yderligere oplysninger om [Administrator], se s. 269 "Konfiguration af adminstratorindstillinger". 41

44 1. Kom godt i gang Konfiguration af netværksindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan man konfigurerer påkrævede indstillinger til brug af maskinen på et netværk. Konfiguration af IP-adresseindstillinger Proceduren til konfiguration af netværksindstillinger afhænger af, om IP-adressen automatisk tildeles af netværket (DHCP) eller angives manuelt. Passwordet for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives under [Låsning af adm.værktøjer]. Hvis dit netværkmiljø kræver en bestemt transmissionshastighed, der ikke registreres automatisk, skal transmissionshastigheden angives under [Indstil Ethernet-hastighed] under [Netværksindstillinger]. Konfigurér først IP-adresseindstillingen, og installér driveren. For oplysninger om driverinstallation, se vejledningen Driver Installation Guide. For oplysninger om udskrivning af konfigurationssiden, se s. 218 "Udskrivning af lister/rapporter". Angivelse af indstillinger til automatisk modtagelse af IPv4-adresse En DHCP-server på netværket er påkrævet for at maskinen automatisk kan modtage en IPv4- adresse. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. DAC509 42

45 Konfiguration af netværksindstillinger 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv4-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK]. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 9. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde den igen. 10. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen. IPv4-adresseindstillingen vil blive vist under "TCP/IP" på konfigurationssiden. Manuel tildeling af maskinens IPv4-adresse IPv4-adressen, der tildeles maskinen, må ikke bruges af nogen anden enhed på samme netværk. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. DAC Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv4-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Inaktiv], og tryk på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IP-adresse], og tryk på [OK]. Den aktuelle IPv4-adresse vises. 43

46 1. Kom godt i gang 9. Indtast maskinens IPv4-adresse med taltasterne, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet. 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Subnetmaske], og tryk på [OK]. Den aktuelle subnetmaske vises. 11. Indtast subnetmasken med taltasterne, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet. 12. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Gateway-adresse], og tryk på [OK]. Den aktuelle gatewayadresse vises. 13. Indtast gatewayadressen med taltasterne, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at flytte fra et felt til et andet. 14. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 15. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde den igen. 16. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen. IPv4-adresseindstillingen vil blive vist under "TCP/IP" på konfigurationssiden. Hvis [DHCP] er aktiveret, anvendes manuelt konfigurerede IPv4-adresseindstillinger ikke. Angivelse af indstillinger til automatisk modtagelse af IPv6-adresse En DHCP-server skal være tilsluttet til netværket for at maskinen automatisk kan modtage en IPv6- adresse. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. DAC509 44

47 Konfiguration af netværksindstillinger 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK]. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 11. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde den igen. 12. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen. IPv6-adresseindstillingen vil blive vist under "IPv6-konfiguration" på konfigurationssiden. Manuel tildeling af maskinens IPv6-adresse IPv6-adressen, der tildeles maskinen, må ikke bruges af nogen anden enhed på samme netværk. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. DAC Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IPv6], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [DHCP], og tryk på [OK]. 45

48 1. Kom godt i gang 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Inaktiv], og tryk på [OK]. 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Manuel konfig.adresse], og tryk på [OK]. 11. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Manuel konfig.adresse], og tryk på [OK]. 12. Indtast maskinens IPv6-adresse med taltasterne, og tryk på [OK]. 13. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Præfikslængde], og tryk på [OK]. 14. Indtast præfikslængden med taltasterne, og tryk på [OK]. 15. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Gateway-adresse], og tryk på [OK]. 16. Indtast gatewayadressen med taltasterne, og tryk på [OK]. 17. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 18. Hvis du bliver bedt om at genstarte maskinen, skal du slukke for maskinen og tænde den igen. 19. Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere indstillingen. IPv6-adresseindstillingen vil blive vist under "IPv6-konfiguration" på konfigurationssiden. Deling af printeren på et netværk I dette afsnit beskrives, hvordan man konfigurerer maskinen som en Windows-netværksprinter. Indstillingerne for netværksprinteren kan konfigureres, så netværksklienter mulighed kan anvende maskinen. Du skal have adgangsrettigheder til printerstyring for at ændre printeregenskaber. Du skal logge på som medlem af administratorgruppen. Følgende fremgangsmåde er baseret på Windows 7. Hvis du bruger et andet operativsystem, kan proceduren være lidt anderledes. 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. Hvis du bruger en computer, der kører Windows 8 eller Windows Server 2012, skal du klikke på [Søg] i "Charm Bar" og derefter på [Kontrolpanel]. Når vinduet [Kontrolpanel] vises, skal du klikke på [Vis enheder og printere]. 2. Højreklik på ikonet for den ønskede printer, og klik på [Egenskaber]. Dialogboksen for printeregenskaber vises. 3. Klik på [Del denne printer] på fanen [Deling]. Fortsæt med denne procedure for at dele denne printer med brugere, som bruger en anden version af Windows. Gå til trin 8, hvis du har installeret en alternativ driver, ved at vælge [Del denne printer] under installation af printerdriveren. 4. Klik på [Yderligere drivere...]. 46

49 Konfiguration af netværksindstillinger 5. Vælg den Windows-version, du vil dele printeren med, og klik på [OK]. 6. Klik på [Gennemse...], vælg driverfilen, og klik på [Åbn]. 7. Klik på [OK]. 8. Klik på [Udskriftsstandarder...] på fanen [Avanceret]. Angiv standardværdier for printerdriveren, som skal bruges af klientcomputerne, og klik på [OK]. 9. Klik på [Anvend]. 10. Klik på [OK]. Opsætning af trådløst LAN Dette afsnit beskriver, hvordan indstillingerne for trådløst LAN konfigureres via betjeningspanelet. For oplysninger om enkel opsætning med WPS (Wi-Fi Protected Setup), se vejledningen "Indstillinger for trådløst netværk". Hvis [Inaktiv] er angivet for [WiFi], kan [Guide til opsætning] ikke benyttes. Angiv [Aktiv] for [WiFi]. Hvis du ændrer [WiFi]-indstilling, skal maskinen genstartes. Sørg for, at både router, adgangspunkt eller enheder med trådløst LAN er tændt. Kontrollér godkendelsesmetoden og navnet på routeren, adgangspunktet eller enheden med trådløst netværk (SSID/IBSS) på forhånd. Konfigurér først indstilling for trådløst netværk, og installér derefter driveren. For oplysninger om driverinstallation, se vejledningen Driver Installation Guide. Infrastrukturtilstand Brug følgende fremgangsmåde for at tilslutte routeren eller adgangspunktet manuelt. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Guide til ops.], og tryk på [[OK]]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Infrastruktur], og tryk derefter på [Næste]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge destinations-ssid'et, og tryk derefter på [Næste]. Hvis du ikke kan finde destinations-ssid'et, skal du kontrollere, om enheden er tændt. 47

50 1. Kom godt i gang Ved indtastning af SSID skal du vælge [Angiv SSID] og derefter trykke på [Næste]. Skærmbilledet til indtastning af SSID vises. Indtast SSID'et med taltasterne, og tryk på [Næste]. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge godkendelsesmetode, og tryk på [Næste]. Vælg den samme metode, som routeren eller adgangspunktet bruger. Gå til trin 11, hvis du har valgt [WPA2-PSK] eller [Blandet WPA2/WPA-tilstand]. 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge krypteringsmetode, og tryk på [Næste]. Vælg den samme metode, som routeren eller adgangspunktet bruger. 11. Indtast krypteringsnøglen med taltasterne, og tryk derefter på [Tilslut]. Hvis du valgte [Delt nøgle] eller [Åbent system] i trin 9, er det nødvendigt at indtaste ID. ID'et bruges til at identificere kryperingsnøglen. Du kan registrere fire krypteringsnøgler (ID 1 til 4). Brug [ ] eller [ ] til at skifte mellem indstillinger for krypteringsnøgle og ID. 12. Tryk på [Ja]. Wifi-skærmen vises, når der er oprettet forbindelse til netværket. 13. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-status], og tryk på [OK]. Hvis "Tilsluttet" vises, er forbindelsen etableret. Hvis "Afbrudt" vises, er der ikke oprettet forbindelse. Start forfra. Ad hoc-tilstand Dette afsnit beskriver, hvordan der oprettes direkte forbindelse til enheder udstyret med trådløst LAN, som fx computere på et peer-til-peer netværk. På ad hoc-netværk skal hver enhed tildeles en IP-adresse for TCP/IP manuelt, hvis der ikke findes en DHCP-server. I ad hoc-tilstand understøttes kun åbent system eller WEP-kryptering. Godkendelse ved brug af WPA2-PSK og blandet WPA2/WPA-tilstand understøttes ikke. 1. Tænd for maskinen. 2. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstillinger], og tryk på [OK]. 4. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-konfiguration], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Guide til ops.], og tryk på [[OK]]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Ad-Hoc], og tryk på [Næste]. 48

51 Konfiguration af netværksindstillinger 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge en kommunikationskanal, og tryk på [Næste]. Vælg en kanal, der svarer til enheden, som du vil tilslutte til. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge navnet på destinationsenheden (IBSS), og tryk på [Næste]. Hvis du ikke kan finde destinationen, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Ved indtastning af enhedsnavnet skal du vælge [Angiv SSID] og derefter trykke på [Næste]. Skærmbilledet til indtastning af SSID vises. Indtast enhedsnavnet med taltasterne, og tryk derefter på [Næste]. 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge godkendelsesmetode, og tryk på [Næste]. 11. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge krypteringsmetode, og tryk på [Næste]. 12. Indtast krypteringsnøgle og ID med taltasterne, og tryk derefter på [Tilslut]. ID'et bruges til identifikation af krypteringsnøglen. Du kan registrere fire krypteringsnøgler (ID 1 til 4). 13. Tryk på [Ja]. Wifi-skærmen vises, når der er oprettet forbindelse til netværket. 14. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-status], og tryk på [OK]. Hvis "Tilsluttet" vises, er forbindelsen etableret. Hvis "Afbrudt" vises, er der ikke oprettet forbindelse. Start forfra. 49

52 1. Kom godt i gang Begrænsning af maskinfunktioner for brugere Du kan konfigurere indstillinger, så der kræves en brugerkode for at anvende bestemte maskinfunktioner. For at aktivere denne indstilling skal du først konfigurere maskinindstillinger via Web Image Monitor. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Du kan kun bruge PCL-printerdriveren til at udskrive job, der kræver godkendelse. Udskrivning af sådanne job via PostScript 3-printerdriveren er ikke muligt. Se s. 233 "Brug af Web Image Monitor" for yderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor. Aktivering af indstillinger for brugerbegrænsning Dette afsnit beskriver, hvordan man konfigurerer indstillinger, så kun autoriserede brugere kan bruge bestemte maskinfunktioner. Du kan aktivere brugerbegrænsning for nogle eller alle nedenstående funktioner via Web Image Monitor og derefter registrere de brugere, som må anvende funktionerne. Kopiering (både farve og sort-hvid) Farvekopiering Afsendelse af faxer Scan til /ftp/mappe Scan til USB PictBridge-udskrivning Udskrivning (både farve og sort-hvid) Farveudskrivning Afsendelse af faxer via LAN-fax Du kan angive, hvilke funktioner der skal være tilgængelige for godkendte brugere. Der kan registreres op til 30 brugere. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Begræns tilgængelige funktioner]. 3. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 4. Tryk på [Anvend]. 50

53 Begrænsning af maskinfunktioner for brugere 5. Vælg [Begræns] under "Tilgængelige funktioner" for de ønskede funktioner, og klik på [Anvend]. Vælg [Begræns ikke] for de funktioner, der ikke skal begrænses. Brugerbegrænsningen aktiveres for den valgte funktion. Fortsæt til følgende trin for at registrere brugere. 6. Klik på [Tilgæng. funktioner pr. bruger]. En liste over aktuelt registrerede brugere kommer frem. 7. Vælg bruger, og klik på [Skift]. Følgende vindue vises. 8. Indtast brugernavnet under [Brugernavn] med op til 16 alfanumeriske tegn. 51

54 1. Kom godt i gang 9. Indtast brugerkoden i [Brugerkode] med op til 8 tal. Brugerkoden vil blive brugt til at godkende brugere, som forsøger at anvende en begrænset funktion. 10. Vælg de funktioner, der skal være tilgængelige for brugeren efter godkendelse. Funktioner, der ikke markeres, vil ikke være tilgængelige for godkendte brugere under denne brugerkode. 11. Tryk på [Anvend]. 12. Luk webbrowseren. Du skal indtaste både brugernavn og brugerkode for at registrere en bruger. Husk at sikre, at de forskellige brugere ikke deler samme brugernavn eller brugerkode. Redigering af brugere Dette afsnit beskriver, hvordan brugeroptegnelser ændres. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Begræns tilgængelige funktioner]. 3. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 4. Tryk på [Anvend]. 5. Klik på [Tilgæng. funktioner pr. bruger]. En liste over aktuelt registrerede brugere kommer frem. 6. Vælg den optegnelse, der skal ændres, og klik på [Skift]. 7. Skift indstillinger efter behov. 8. Tryk på [Anvend]. 9. Luk webbrowseren. Sletning af brugere Dette afsnit beskriver, hvordan brugere slettes fra listen. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Begræns tilgængelige funktioner]. 3. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 4. Tryk på [Anvend]. 5. Klik på [Tilgæng. funktioner pr. bruger]. En liste over aktuelt registrerede brugere kommer frem. 52

55 Begrænsning af maskinfunktioner for brugere 6. Vælg den optegnelse, der skal slettes, og klik på [Slet]. 7. Kontrollér, at den valgte optegnelse er den, der skal slettes. 8. Tryk på [Anvend]. 9. Luk webbrowseren. 53

56 1. Kom godt i gang Når maskinfunktioner er begrænsede Begrænsede funktioner kan kun bruges af autoriserede brugere. Afhængigt af funktionen godkendes brugerne via maskinens betjeningspanel eller printer-/lanfaxdriveren. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Du kan kun bruge PCL-printerdriveren til at udskrive job, der kræver godkendelse. Udskrivning af sådanne job via PostScript 3-printerdriveren er ikke muligt. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Tabellen nedenfor viser de funktioner, der kan begrænses, og hvordan brugerne kan blive godkendt til at bruge dem. Begrænset funktion Kopiering (både farve og sort-hvid) Farvekopiering Afsendelse af faxer Scan til /ftp/mappe Scan til USB PictBridge-udskrivning Udskrivning (både farve og sort-hvid) Farveudskrivning Afsendelse af faxer via LANfax Godkendelsesmetode Maskinen beder om en brugerkode, når en bruger trykker på tasten [S/h Start] eller [Farve Start]. Brugeren skal indtaste en gyldig brugerkode via betjeningspanelet. Maskinen beder om en brugerkode, når et digitalkamera er forbundet til maskinen. Brugeren skal indtaste en gyldig brugerkode via betjeningspanelet. Brugeren skal indtaste en gyldig brugerkode i printer- eller LANfaxdriveren, inden en printkommando udføres. Godkendelse via betjeningspanelet 1. Hvis maskinen beder om en brugerkode, skal der indtastes en brugerkode med taltastern. Hvis du indtaster en forkert brugerkode 3 gange, bipper maskinen og afviser yderligere forsøg på godkendelse. 54

57 Når maskinfunktioner er begrænsede 2. Tryk på [OK]. Godkendelse via printer- eller LAN-faxdriveren 1. Åbn den fil, du vil udskrive på din computer. 2. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 3. Vælg navnet på denne maskine i området [Vælg printer], og klik på [Indstillinger]. 4. Klik på fanen [Gyldig adgang] (PCL printerdriver), eller sæt kryds i feltet [Brugerkode]. (LAN-fax-driver). 5. Indtast brugerkoden med 1 til 8 cifre, og klik på [OK]. 6. Udfør en printkommando. Hvis en forkert brugerkode indtastes, bliver jobbet automatisk annulleret (uden nogen fejlmeddelelse). 55

58 56 1. Kom godt i gang

59 2. Ilægning af papir Understøttet papir Kassette 1 Type Format Vægt Kapacitet Tyndt papir A4 60 til 160 g/m Almindeligt papir B5 JIS (16 til 43 lb.) (80 g/m 2, 20 lb.) Halvkraftigt papir A5 Kraftigt papir 1, 2 B6 JIS Genbrugspapir A6 Farvet papir Legal (8 1 / 2 14 tommer) Fortrykt papir Letter (8 1 / 2 11 tommer) Hullet papir Brevpapir Half Letter (5 1 / / 2 tommer) Kontraktpapir Karton Labelark Kuverter Executive (7 1 / / 2 tommer) 8 x 13 tommer 8 1 / 2 13 tommer Folio (8 1 / 4 13 tommer) 16K ( mm) Com 10 (4 1 / / 2 tommer) Monarch (3 7 / / 2 tommer) C5-kuv. ( mm) C6-kuv. ( mm) DL-kuv. ( mm) Brugerdefineret format: 90 til 216 mm i bredden, 148 til 356 mm i længden (3,54 til 8,50 tommer i bredden, 5,83 til 14,0 tommer i længden) 57

60 2. Ilægning af papir Kassette 2 (ekstraudstyr) Type Format Vægt Kapacitet Tyndt papir A4 60 til 105 g/m Almindeligt papir Letter (8 1 / 2 11 tommer) (16 til 28 lb.) (80 g/m 2, 20 lb.) Halvkraftigt papir Kraftigt papir 1 Genbrugspapir Farvet papir Fortrykt papir Hullet papir Brevpapir 58

61 Understøttet papir Bypassbakke Type Format Vægt Kapacitet Tyndt papir A4 60 til 160 g/m 2 1 Almindeligt papir B5 JIS (16 til 43 lb.) Halvkraftigt papir A5 Kraftigt papir 1, 2 B6 JIS Genbrugspapir A6 Farvet papir Legal (8 1 / 2 14 tommer) Hullet papir Letter (8 1 / 2 11 tommer) Brevpapir Kontraktpapir Half Letter (5 1 / / 2 tommer) Karton Labelark Kuverter Executive (7 1 / / 2 tommer) 8 x / 2 x 13 Folio (8 1 / 4 13 tommer) 16K (195 mm 267 mm) Com 10 (4 1 / / 2 tommer) Monarch (3 7 / / 2 tommer) C5-kuv. ( mm) C6-kuv. ( mm) DL-kuv. ( mm) Brugerdefineret format: 90 til 216 mm i bredden, 148 til 356 mm i længden (3,54 til 8,50 tommer i bredden, 5,83 til 14,0 tommer i længden) Der kan ikke udskrives på papir i Legal-format i følgende tilfælde: PCL-printerdriver Når [Gradering:] i [Uds.kval.] er indstillet til [Fin] 59

62 2. Ilægning af papir PostScript 3-printerdriver Når [Uds.kval.] i [Printerfunktioner] er indstillet til [Bedste kvalitet] Specifikationer for papirtyper Følgende oversigter viser de papirtyper, der kan bruges på denne maskine. Afhængigt af papirtypen kan det tage lidt tid, før toneren er tør. Før håndtering skal du kontrollere, at de udskrevne ark er helt tørre. I modsat fald kan toneren plette. Der kan kun garanteres for printkvaliteten, hvis der anvendes anbefalet papir. Kontakt en salskonsulent eller tekniker for yderligere oplysninger om anbefalet papir. Halvkraftigt papir Emne Beskrivelse Gramvægt Understøttet kassette Understøttede formater for duplex 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Kan bruges i alle kassetter. A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Kraftigt papir 1 Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 91 til 105 g/m 2 (24 til 28 lb.) Kan bruges i alle kassetter. Ingen Beskrivelse Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af halvkraftigt papir. Kraftigt papir 2 Emne Gramvægt Understøttet kassette 106 til 160 g/m 2 (28 til 43 lb.) Kassette 1 og bypassbakke Beskrivelse 60

63 Understøttet papir Emne Beskrivelse Understøttede formater for duplex Bemærkninger Ingen Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af halvkraftigt papir. Tyndt papir Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex 60 til 65g/m2 (16 til 17 lb.) Kan bruges i alle kassetter. Beskrivelse A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Almindeligt papir Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex 66 til 74 g/m2 (18 til 20 lb.) Kan bruges i alle kassetter. Beskrivelse A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Genbrugspapir Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Kan bruges i alle kassetter. Beskrivelse A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Hvis papirtykkelsen er uden for det angivne område, skal du vælge [Tyndt papir], [Alm, papir], [Kraftigt pap. 1] eller [Kraftigt pap. 2]. 61

64 2. Ilægning af papir Farvet papir Emne Beskrivelse Gramvægt Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Kan bruges i alle kassetter. A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Hvis papirtykkelsen er uden for det angivne område, skal du vælge [Tyndt papir], [Alm, papir], [Kraftigt pap. 1] eller [Kraftigt pap. 2]. Fortrykt papir Gramvægt Emne 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Beskrivelse Understøttet kassette Kassette 1 og 2 Understøttede formater for duplex Bemærkninger A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13 tommer, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Hvis papirtykkelsen er uden for det angivne område, skal du vælge [Tyndt papir], [Alm, papir], [Kraftigt pap. 1] eller [Kraftigt pap. 2]. Hullet papir Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Kan bruges i alle kassetter. Beskrivelse A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Hvis papirtykkelsen er uden for det angivne område, skal du vælge [Tyndt papir], [Alm, papir], [Kraftigt pap. 1] eller [Kraftigt pap. 2]. 62

65 Understøttet papir Brevpapir Emne Beskrivelse Gramvægt Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 75 til 90 g/m 2 (20 til 24 lb.) Kan bruges i alle kassetter. A4, B5 JIS, Legal (8 1 / 2 14 tommer), Letter (8 1 / 2 11 tommer), Executive (7 1 / / 2 tommer), 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer), 16K (195 mm 267 mm) Der kan ikke udskrives på papir med en tykkelse, som er uden for det angivne område. Kontraktpapir Gramvægt Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 106 til 160 g/m 2 (28 til 43 lb.) Kassette 1 og bypassbakke Ingen Beskrivelse Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af halvkraftigt papir. Hvis papirtykkelsen er uden for det angivne område, skal du vælge [Kraftigt pap. 1]. Karton Emne Beskrivelse Gramvægt Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger 106 til 160 g/m 2 (28 til 43 lb.) Kassette 1 og bypassbakke Ingen Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af halvkraftigt papir. Der kan ikke udskrives på papir, der er kraftigere end 160 g/m 2. 63

66 2. Ilægning af papir Labelark Emne Beskrivelse Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Bemærkninger Kassette 1 og bypassbakke Ingen Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af halvkraftigt papir. Undgå at bruge selvklæbende labels, hvor limen er blottet. Limen kan klistre til delene inde i maskinen og medføre problemer med papirindføring, forringe udskriftskvaliteten eller slide på printpatronens PCU. Kuverter Emne Understøttet kassette Understøttede formater for duplex Kassette 1 og bypassbakke Ingen Beskrivelse Bemærkninger Undgå selvklæbende kuverter. De kan medføre maskinfejl. Antal kuverter, der kan udskrives pr. minut, er ca. det halve af mellemkraftigt papir. Papir kan kun ilægges op til det nederste af de to mærker i kassetten. Hvis de udskrevne kuverter bliver krøllede, skal de ilægges i den modsatte retning. Endvidere skal du i printerdriveren angive, at objektet skal roteres 180 grader. Der er flere oplysninger om ændring af retningen i hjælpen til printerdriveren. Miljømæssige faktorer kan forringe udskriftskvaliteten på både anbefalede og ikke-anbefalede kuverter. Hvis kuverterne buer meget, når de er udskrevet, kan du udglatte dem ved at bøje dem i den modsatte retning. Ved udskrivning kan der af og til opstå folder på langs og udtværet toner på den modsatte side af kuverten. Udskriftsbillederne kan desuden være slørede. Ved udskrivning af store, sorte områder kan der opstå striber som et resultat af, at kuverterne overlapper. Når du vil angive længden på en kuvert, hvis flap åbner langs den korte kant, skal du sørge for at medtage den åbne flap, når du måler. 64

67 Understøttet papir CER112 Vift kuverterne, og justér deres kanter før ilægning. DAC573 Når du vifter kuverterne, skal du kontrollere, at de ikke klæber til hinanden. Hvis de hænger sammen, skal du skille dem ad. Når du vifter kuverterne, skal du kontrollere, at flapperne ikke klæber sammen. Hvis de hænger sammen, skal du skille dem ad. Før ilægning af kuverter skal du udglatte dem, så de ikke buer mere end angivet nedenfor. 5 mm (0,2") 0 mm (0") DAC574 Hvis de buer meget, skal du udglatte dem med fingrene som vist nedenfor. 65

68 2. Ilægning af papir DAC575 Du kan muligvis ikke udskrive i duplex på 8 13, 8 1 / 2 13, Folio (8 1 / 4 13 tommer) eller 16K (195 mm 267 mm) i følgende tilfælde: PCL-printerdriver Når [Gradering:] i [Uds.kval.] er indstillet til [Fin] PostScript 3-printerdriver Når [Uds.kval.] i [Printerfunktioner] er indstillet til [Bedste kvalitet] 66

69 Ikke anbefalede papirtyper Ikke anbefalede papirtyper Anvend ikke følgende papirtyper: Inkjet-printerpapir Bøjet, foldet eller rynket papir Krøllet eller vredet papir Iturevet papir Rynket papir Fugtigt papir Snavset eller beskadiget papir Papir, der er tørt nok til at afgive statisk elektricitet Papir, der allerede er blevet skrevet på, bortset fra fortrykt brevpapir. Fejlfunktioner er især sandsynlige, når der bruges papir, der er udskrevet på med andet end en laserprinter (f.eks. sort-hvide kopimaskiner og farvekopimaskiner, inkjetprintere osv.) Specielt papir, som f.eks. termopapir og karbonpapir Papir, der vejer mere elle mindre end grænseværdien Papir med ruder, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger Selvklæbende labelark, hvor limen eller underlaget er blottet Papirklips eller hæfteklammer Når du ilægger papir, skal du sørge for ikke at berøre papirets overflade. Selvom papiret er velegnet til maskinen, kan forkert opbevaret papir resultere i papirstop, dårlig udskriftskvalitet eller fejlfunktioner. 67

70 2. Ilægning af papir Udskriftsområde Nedenstående diagram viser det område på papiret, hvorpå der kan udskrives. Papir DAC Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Kuverter DAC Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 10 mm (0,4 tommer) 4. Ca. 15 mm (0,6 tommer) 68

71 Udskriftsområde Kantløs udskrivning understøttes ikke. Udskriftsområdet kan variere afhængigt af papirformat, printersprog og printerdriverindstillingerne. For at opnå en bedre udskriftskvalitet på kuverter anbefaler vi, at højre og venstre margen samt øverste og nederste margen er på mindst 15 mm (0,6"). Kopifunktion DAC Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 69

72 2. Ilægning af papir Faxfunktion DAC Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 2 mm (0,08 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 70

73 Ilægning af papir Ilægning af papir Ilægning af papir i kassette 1 og 2 Følgende eksempel beskriver, hvordan der lægges papir i standardkassetten (kassette 1). Samme fremgangsmåde gælder for ilægning af papir i kassette 2. Kontrollér, at begge håndtag bag lågen på maskinens bagside er hævet, når der skal udskrives på andet end kuverter. Buet papir kan forårsage papirstop. Glat buet papir ud, før det ilægges. Når papiret er lagt i kassetten, skal du angive papirtype og -format via betjeningspanelet for at undgå printproblemer. Printeren kan ikke automatisk registrere papirformatet. 1. Træk forsigtigt kassetten ud med begge hænder. DAC070 Placér kassetten på en plan flade. 2. Tryk metalpladen ned, så den klikker på plads. DAC050 71

74 2. Ilægning af papir 3. Tryk på clipsen på sidestyret, og flyt det, så det passer til papirformatet. DAC051 Når du ilægger brugerdefinerede formater, skal du justere papirstyret, så der er god plads til papiret. 4. Tryk derefter endestyret indad, så det passer til papirformatet. DAC053 Når du ilægger brugerdefinerede formater, skal du justere papirstyret, så der er god plads til papiret. 5. Ilæg papirarkene med udskriftssiden nedad. Kontrollér, at højden på papirstakken ikke overskrider grænsemærket i kassetten. Grænsemærket i kassette 2 er anderledes end den viste markering. DAC052 72

75 Ilægning af papir Skub styrene indad, så de flugter med papirkanterne. Kontrollér, at højden på papirstakken ikke overskrider tapperne på papirstyrene. Kontrollér også, at højden på papirstakken ikke overskrider grænsemarkeringen, når du bruger kassette 2. DAC Kontrollér, at der ikke er mellemrum mellem papiret og papirstyrene (både side- og endestyrene). DAC Skub forsigtigt kassetten lige ind i printeren. Kontrollér, at kassetten er indsat korrekt, så papirstop undgås. Hvor meget papir, der kan ilægges, afhænger af papirtypen (tyndt eller kraftigt papir). Kontrollér mærkatet inde i kassetten for se den øvre grænse. Papirindikatoren på forsiden af kassetten viser omtrent, hvor meget papir der er tilbage. Forlængelse af kassette 1 til større format I dette afsnit beskrives, hvordan der ilægges papir i maskinen, der er længere end A4 (297 mm). 73

76 2. Ilægning af papir 1. Fjern baglågen med en mønt. DAC Træk forsigtigt kassette 1 ud med begge hænder. Placér kassetten på en plan flade. 3. Tryk metalpladen ned, så den klikker på plads. DAC Klem på forlængeren, og træk den ud i retningen "PUSH", til den klikker på plads. DAC055 Når forlængeren er trukket ud, skal du sikre, at pilene på forlængeren og kassetten flugter med hinanden. 74

77 Ilægning af papir DAC Følg trin 3 til 7 under "Ilægning af papir i kassette 1 og 2". Du skal muligvis trykke lidt ekstra på forlængeren, når den skal genindsættes. Ilægning af papir i bypassbakken Kontrollér, at begge håndtag bag lågen på maskinens bagside er hævet, når der skal udskrives på andet end kuverter. Ilæg papiret med udskriftssiden nedad og den korte kant i indføringsretningen. Læg ikke papir i maskinen, mens der udskrives. Buet papir kan forårsage papirstop. Glat buet papir ud, før det ilægges. Der kan ikke udskrives i duplex. Kassette 1 og 2 er ikke tilgængelige, hvis der er lagt papir i bypassbakken. Der kan ikke læggges papir i bypassbakken, når maskinen er i energisparetilstand. 1. Indfør den øverste kant af papiret i maskinen. DAC067 75

78 2. Ilægning af papir 2. Indstil papirstyrene til papirformatet. 3. Hold papiret med begge hænder, og indfør det forsigtigt, indtil det stopper. DAC066 DAC065 Ilægning af kuverter Før der udskrives på kuverter, skal håndtagene inde bag baglågen sænkes for at undgå, at kuverterne bliver krøllede. Flyt håndtagene tilbage til hævet position efter udskrivning. Undgå selvklæbende kuverter. De kan medføre maskinfejl. Kontrollér, at der ikke er luft i kuverterne, før de lægges i. Ilæg kun én kuverttype og et kuvertformat ad gangen. Før du ilægger kuverter, skal du glatte indføringskanten (siden, der skal ind i maskinen) ved køre en blyant eller lineal hen over den. Visse kuverttyper kan forårsage papirstop, krølle eller være svære at udskrive på. Udskriftskvaliteten på kuverter kan blive ujævn, hvis dele af kuverten har forskellig tykkelse. Udskriv en eller to kuverter på forhånd for at kontrollere udskriftskvaliteten. I et varmt eller fugtigt miljø kan kuverter krølle, når de udskrives, eller udskriftskvaliteten kan forringes. 76

79 Ilægning af papir Sænkning af håndtag til varmeenheden 1. Tryk på grebet til frontlågen, og åbn den forsigtigt Sænk håndtagene til varmeenheden. DAC061 DAC Luk frontlågen igen med begge hænder. DAC062 For mere om ilægning af kuverter, se s. 71 "Ilægning af papir i kassette 1 og 2" og s. 75 "Ilægning af papir i bypassbakken". Bemærk, at der ikke kan lægges kuverter i kassette 2. Sørg for at placere kuverter med flapperne til højre. I modsat fald kan de blive krøllede. 77

80 2. Ilægning af papir Hvis kuverterne er krøllede, når de kommer ud, skal du ilægge dem i den modsatte retning og rotere billedet 180 grader via printerdriveren. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Når kassette 1 anvendes Hvis flappen er på kuvertens korte side, skal kuverten placeres med flappen i kassettens fordybning. Hvis den er på den lange side af kuverten, skal kanten med flappen placeres i højre side. DAC576 Når bypassbakken anvendes Hvis flappen er på kuvertens korte side, skal kuverten placeres med flappen indad. Hvis den er på den lange side af kuverten, skal kanten med flappen placeres i højre side. DAC473 Angivelse af papirtype og papirformat via betjeningspanel Dette afsnit beskriver, hvordan man angiver papirformat og papirtype via betjeningspanelet. Indstilling af papirtype og -format kan også foretages via printerdriveren. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. 78

81 Ilægning af papir For udskrivning via bypassbakken eller kassette 1 kan du vælge, om du vil udskrive i henhold til indstillingerne i printerdriveren eller displayet, under [Bypassbakke-prioritet] eller [Kassette 1- prioritet] i Papirindstillinger. For mere om [Bypassbakke-prioritet] og [Kassette 1-prioritet], se s. 215 "Indstillinger for papirkassetter". Hvis [Fortsæt automatisk] under systemindstillinger er aktiveret, stopper udskrivning midlertidigt, hvis der er fejl med papirtypen eller formatet. Udskrivning starter automatisk igen efter ca. ti sekunder med de indstillinger, der blev foretaget via betjeningspanelet. Bemærk, at hvis det angivne format på betjeningspanelet for det ilagte papir i kassetten og det angivne papirformat for printjobbet ikke matcher, kan der opstå papirstop, når udskrivning genstartes. For yderligere oplysninger om [Fortsæt automatisk], se s. 209 "Systemindstillinger". Angivelse af papirtype Dette afsnit forklarer, hvordan man angiver papirtypen. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirtype for den ønskede kassette, og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede papirtype, og tryk på [OK]. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af standardformat Det følgende forklarer, hvordan man angiver et standardformat. 79

82 2. Ilægning af papir 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge format for den ønskede kassette, og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ], [ ], [ ], eller [ ] for at vælge det ønskede papirformat, og tryk på [OK]. 5. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af brugerdefineret format Dette afsnit forklarer, hvordan man angiver et brugerdefineret papirformat. Når du udskriver, skal du sørge for, at det angivne papirformat i printerdriveren passer til formatet, der er angivet via betjeningspanelet. Hvis der opstår en formatfejl, vises en meddelelse på skærmen. Hvis du vil ignorere fejlmeddelelsen og udskrive med forskellige formater, se s. 89 "Hvis der opstår papirfejl". Der kan ikke lægges brugerdefinerede formater i kassette Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirindstillinger], og tryk på [OK]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge format for den ønskede kassette, og tryk på [OK]. 80

83 Ilægning af papir 4. Tryk på [ ], [ ], [ ], eller [ ] for at vælge [Brugerdefineret format], og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tom.], og tryk på [OK]. 6. Indtast bredden med taltasterne, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [ ] for at indtaste decimaler. 7. Indtast længden med taltasterne, og tryk på [OK]. Tryk på tasten [ ] for at indtaste decimaler. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 81

84 2. Ilægning af papir Placering af originaler Dette afsnit beskriver, hvilke typer originaler der kan bruges, og hvordan de placeres. Om originaler Det følgende beskriver de originaltyper, der kan ilægges, og hvilke dele af originalen, der ikke medtages i den scannede kopi. Anbefalede originalformater Nedenstående formater anbefales. Glasplade ADF Op til 216 mm (8.5 tommer) i bredden og 297 mm (11.7 tommer) i længden Papirformat: 140 til 216 mm (5 1 / 2 til 8 1 / 2 tommer) i bredden og 140 til 356 mm (5 1 / 2 til 14 tommer) i længden Papirvægt: 52 til 105 g/m 2 (13.8 til 28.0 lb.) Der kan kun lægges én orginal på glaspladen ad gangen. Op til 35 originaler kan placeres i ADF'en ad gangen (for papir med en vægt på 80 g/m 2 ), 20 lb.). Originaltyper, der ikke understøttes af ADF'en Følgende originaltyper kan blive beskadiget, sætte sig fast eller medføre, at der kommer grå eller sorte linjer på udskrifterne, hvis de lægges i ADF'en: Originaler, der er større eller kraftigere end anbefalet Hæftede eller klipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Buede, foldede eller krøllede originaler Limede originaler Alle belagte originaler som f.eks. termisk faxpapir, håndlavet papir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linjer Originaler med faner, mærkater eller andet, der rager ud over papirkanten 82

85 Placering af originaler Originaler, der kan klæbe, f.eks. transparenter Tynde, meget bøjelige originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller gennemsigtigt papir Originaler med våd toner eller slettelak Billedområde, der ikke kan scannes Selv om du lægger originalen korrekt i ADF'en eller på glaspladen, vil nogle få millimeter på alle fire sider af originalen ikke blive scannet. DAC579 Margener ved brug af glaspladen I kopitilstanden I scannertilstand I faxtilstand Top 4 mm (0.2 tommer) 0 mm (0 tommer) 1 mm (0.05 tommer) Højre 3 mm (0.1 tommer) 0 mm (0 tommer) 1 mm (0.05 tommer) Venstre 3 mm (0.1 tommer) 0 mm (0 tommer) 1 mm (0.05 tommer) Bund 4 mm (0.2 tommer) 0 mm (0 tommer) 2 mm (0.08 tommer) Margener ved brug af ADF'en I kopitilstanden I scannertilstand I faxtilstand Top 4 mm (0.2 tommer) 0 mm (0 tommer) 0 mm (0 tommer) 83

86 2. Ilægning af papir I kopitilstanden I scannertilstand I faxtilstand Højre 3 mm (0.1 tommer) 0 mm (0 tommer) 1 mm (0.05 tommer) (Letter, Legal) 0 mm (0 tommer) (andre formater) Venstre 3 mm (0.1 tommer) 0 mm (0 tommer) 1 mm (0.05 tommer) (Letter, Legal) 0 mm (0 tommer) (andre formater) Bund 4 mm (0.2 tommer) 2 mm (0.08 tommer) 2 mm (0.08 tommer) Placering af originaler Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for placering af originaler på glaspladen eller i ADF'en. Originaler må ikke ilægges, før eventuel slettelak og toner er helt tørt. Der kan komme mærker på glaspladen, der vil kunne ses på kopier. Hvis du både anbringer originaler i ADF'en og på glaspladen, har originalen i ADF'en forrang over den på glaspladen. Placering af originaler på glaspladen 1. Løft glaspladelåget. Du må ikke tage fat i bakken på ADF'en, når du hæver ADF'en. Det kan beskadige bakken. 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Ret originalen ind efter bagerste venstre hjørne. DAC006 84

87 Placering af originaler 3. Sænk ADF'en. Hvis der bruges kraftige, foldede eller indbundne originaler, og ADF'en ikke kan sænkes helt, skal du holde den nede med begge hænder. Placering af originaler i ADF'en Du kan scanne flere sider ad gangen via ADF'en. Der må ikke placeres forskellige originalformater i ADF'en på én gang. Udglat buede originaler, før de lægges i ADF'en. Du kan forhindre, at der indføres flere ark ad gangen ved at vifte originalerne, inden de ilægges. Kontrollér, at originalerne ikke placeres skråt. 1. Åbn lågen til ADF-bakken, og justér styrene i henhold til originalformatet. DAC Placér originalerne i ADF'en med forsiden opad. Sidste side skal ligge nederst. DAC019 Ved ilægning af originaler, der er længere end A4, skal forlængeren til ADF-bakken trækkes ud. 85

88 86 2. Ilægning af papir

89 3. Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening Det følgende beskriver den grundlæggende fremgangsmåde for udskrivning. 1. Åbn dialogboksen for [printeregenskaber] i dit dokuments program på pc'en. Klik på [Hjælp] for oplysninger om de enkelte indstillinger. Du kan også klikke på informationsikonerne for at få vist konfigurationsoplysninger. 2. Konfigurér udskriftsindstillinger efter behov, og klik derefter på [OK]. Dialogboksen over printeregenskaber lukkes. 3. Klik på [OK]. Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen, når den aktuelle side er blevet udskrevet. Når det fatsklemte papir er fjernet, starter udskrivning igen fra den side, der havde sat sig fast. For oplysninger om fjernelse af fastklemt papir, se s. 299 "Fjernelse af fastklemt papir". Efter udskrivning på kuverter skal du sørge for at hæve håndtagene til kuvertudskrivning igen, så de står på den originale position. For oplysninger om håndtagene til udskrivning på kuverter, se s. 76 "Ilægning af kuverter". Annullering af et udskriftsjob Udskriftsjob kan annulleres via maskinens betjeningspanel eller din computer, afhængigt af jobstatus. 87

90 3. Udskrivning af dokumenter Annullering af et job, før udskrivningen er startet Windows 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens opgavefelt. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på [Dokument]-menuen, og klik derefter på [Annullér]. Mac OS X 1. Vælg [Systemindstillinger...] i Applemenuen. 2. Klik på [Print & Fax] eller [Print & Scan] under "Hardware". 3. Dobbeltklik på maskinen i "Printere". 4. Vælg det udskriftsjob, du ønsker at annullere, og klik dernæst på [Slet]. Hvis du annullerer et udskriftsjob, der allerede er blevet behandlet, kan der fortsat udskrives nogle få sider, inden udskriftsjobbet annulleres. Det kan tage lidt tid at annullere et stort udskriftsjob. Annullering af et udskriftsjob under udskrivning 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. DAC517 88

91 Hvis der opstår papirfejl Hvis der opstår papirfejl Maskinen rapporterer en fejl, hvis: Papirformatet ikke svarer til indstillingerne for printjobbet, når [Kassette:] er indstillet til [Aut. kassettevalg]. Disse fejl kan udbedres på to måder: Fortsæt udskrivningen med det forkerte papir Brug Form Feed-funktionen for at springe fejlen over og udskrive med det forkerte papir. Nulstil udskriftsjobbet Annullér udskrivning. Fortsættelse af udskrivning med papirfejl Hvis papirformatet er for småt til jobbet, vil udskriftsbilledet blive beskåret. 1. Tryk på [Fortsæt], mens fejlmeddelelsen vises. Nulstilling af udskriftsjob 1. Tryk på [Nul. job], når fejlmeddelelsen vises. 89

92 3. Udskrivning af dokumenter Udskrivning af fortrolige dokumenter Du kan beskytte udskriftsjob med passwords ved brug af funktionen Sikker udskrift. Det betyder, at jobbet kun kan udskrives, hvis du indtaster dit password via maskinens betjeningspanel. Dette funktion forhindrer uautoriserede brugere i at se følsomme dokumenter på maskinen. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Denne funktion kan kun benyttes, når PCL-printerdriveren anvendes, og der udskrives fra en computer, som kører et Windows operativsystem. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Lagring af filer af typen Sikker udskrift Dette afsnit forklarer, hvordan sikre udskriftsfiler lagres i maskinen via printerdriveren. 1. Åbn den fil, du vil udskrive på din computer. 2. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 3. Vælg navnet på denne maskine i området [Vælg printer], og klik på [Indstillinger]. 4. Klik på fanen [Opsætning], og vælg [Sikker udskrift]. Tekstfeltet [Password:] og [User ID:] bliver tilgængelige. Tekstfeltet [User ID:] indeholder login-brugernavnet til din computer eller den brugerkode, der blev brugt til et tidligere job af typen Sikker udskrift. 5. Indtast passwordet (med 4 til 8 cifre) og bruger-id'et (med 1 til 9 alfanumeriske tegn), og klik på [OK]. Brugerkoden vil blive brugt til at identificere din sikre udskriftsfil på maskinens betjeningspanel. 6. Udfør en printkommando. Jobbet lagres på maskinen som en sikker udskriftsfil. Du kan udskrive filen ved at indtaste et password via betjeningspanelet. Den sikre udskriftsfil slettes automatisk fra maskinens hukommelse, når den udskrives, eller når der slukkes for strømmen til maskinen. Maskinen kan maksimalt lagre op til 5 job eller 5 MB data af typen Sikker udskrift ad gangen. Selv hvis maskinen ikke kan lagre flere sikre filer, gemmes en ny fil af typen Sikker udskrift i det tidsrum, der er angivet under [Sikker udskrift] i Systemindstillinger, inden jobbet annulleres. Inden for dette tidsrum kan du udskrive eller slette den nye fil. Du kan også udskrive eller slette en eksisterende sikker fil, så den nye fil kan lagres i maskinen. 90

93 Udskrivning af fortrolige dokumenter Hvis udskrivning af en sikker fil annulleres, registreres annulleringen automatisk. Du kan bruge denne logbog til at identificere, hvilke sikre udskriftsjob der er blevet annulleret. Udskrivning af filer af typen Sikker udskrift Når en fil af typen Sikker udskrift er lagret i maskinen, kommer "Sikker udskr.job Tryk på Brg.funkt.-tast" frem på maskinens betjeningspanel, når maskinen er i kopimaskinetilstand. Sikker udskriftsjob Bldt. Dup/komb. Tryk på Brg.funkt.-tast 1 A4 Bldt. [100 ] 1 Dup/komb. Brug følgende procedure til at åbne og udskrive filen. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner], når meddelelsen Sikker udskrift vises. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den fil, du vil udskrive, og tryk på [OK]. Sikker udskriftsjob Du kan identificere filen ved at kontrollere dens tidsstempel og bruger-id. 3. Tryk på [Udskriv]. 4. Indtast passwordet med taltasterne, og tryk på [OK]. Filen udskrives. Tryk på [Scanner]- eller [Fax]-tasten for at få adgang til menuen til ændring af maskinindstillinger, og tryk derefter på [Brugerfunktioner]. For at udskrive filer af typen Sikker udskrift skal der trykkes på tasten [Kopimaskine] for at skifte til kopitilstanden. Du kan ikke udskrive en sikker udskriftsfil, mens et andet udskriftsjob er i gang. Maskinen bipper, hvis du forsøger på det. Maskinen kan ikke udføre andre udskriftsjob, mens der indtastes et password via betjeningspanelet. 91

94 3. Udskrivning af dokumenter Den sikre udskriftsfil slettes automatisk fra maskinens hukommelse, når den udskrives, eller når der slukkes for strømmen til maskinen. Sletning af filer af typen Sikker udskrift Hvis en sikker fil er lagret i maskinen, kommer "Sikker udskr.job Tryk på Brg.funkt.-tast " frem på maskinens betjeningspanel, når maskinen er i kopimaskinetilstand. Sikker udskriftsjob Bldt. Dup/komb. Tryk på Brg.funkt.-tast 1 A4 Bldt. [100 ] 1 Dup/komb. Brug følgende procedure til at slette sikre udskriftsfiler. Du behøver ikke indtaste et password for at slette sikre filer. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner], når meddelelsen Sikker udskrift vises. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den fil, du vil slette, og tryk på [OK]. Sikker udskriftsjob Du kan identificere filen ved at kontrollere dens tidsstempel og bruger-id. 3. Tryk på [Slet]. Filen slettes. Hvis der er sikre filer/logge tilbage i maskinen, vil listen over disse filer/logge blive vist. Hvis der ikke findes nogen, skiftes der til startskærmen. Tryk på [Scanner]- eller [Fax]-tasten for at få adgang til menuen til ændring af maskinindstillinger, og tryk derefter på [Brugerfunktioner]. For at slette filer af typen Sikker udskrift skal der trykkes på tasten [Kopimaskine] for at skifte til kopitilstanden. 92

95 Udskrivning af fortrolige dokumenter Kontrol af status for job af typen Sikker udskrift Hvis udskrivning af en sikker fil annulleres, registreres annulleringen automatisk. Hvis maskinen har oprettet en log over annullering, vil "Sikker udskr.job slettet Tryk på Brg.funkt.-tast" komme frem på betjeningspanelet, når maskinen er i kopimaskinetilstand. Sikker udskr.job slettet Bldt. Dup/komb. Tryk på Brg.funkt.-tast 1 A4 Bldt. [100 ] 1 Dup/komb. Brug følgende procedure til at kontrollere, hvilke jobfiler der er blevet annulleret. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner], når meddelelsen Sikker udskrift vises. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at finde en fil, hvis navn starter med et "!". "!"-mærket angiver, at jobbet er blevet annulleret. Sikker udskriftsjob Du kan identificere filen ved at kontrollere dens tidsstempel og bruger-id. Fortsæt til følgende trin for at slette en post i logbogen. 3. Tryk på [OK]. 4. Tryk på [Slet]. Logbogen slettes. Hvis der er logbøger/sikre filer tilbage i maskinen, skiftes der til listen over filer. Hvis der ikke findes nogen, skiftes der til startskærmen. Tryk på [Scanner]- eller [Fax]-tasten for at få adgang til menuen til ændring af maskinindstillinger, og tryk derefter på [Brugerfunktioner]. Tryk på [Kopimaskine]-tasten for at skifte til kopimaskinetilstanden og kontrollere loggen. 93

96 3. Udskrivning af dokumenter Maskinen gemmer en logbog over de 10 senest annullerede job. Hvis filen af typen Sikker udskrift annulleres, når logbogen allerede er fuld, bliver den ældste post automatisk slettet. Meddelelsen "Job af typen Sikker udskrift slettet Tryk på tasten Brugerfunktioner" forsvinder, når alle logsposter er ryddet. Logbogen bliver ryddet, når der slukkes for maskinen. 94

97 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) Hvad er PictBridge? Du kan slutte et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til printeren med et USB-kabel. Dette giver dig mulighed for at udskrive fotografier direkte fra digitalkameraet. Kontrollér, at dit digitalkamera er PictBridge-kompatibelt. Der kan sendes op til 999 billeder fra digitalkameraet til printeren under en enkel udskriftshandling. Hvis du forsøger at sende flere billeder, sendes der en fejlmeddelelse til kameraet, og udskrivningen annulleres. Da betingelserne for udskrivning er angivet på digitalkameraet, afhænger de specifikke parametre af digitalkameraet. Yderligere oplysninger findes i vejledningerne til digitalkameraet. Denne funktion er kompatibel med USB 2,0. Udskrivning med PictBridge Følg nedenstående fremgangsmåde for at starte udskrivning med PictBridge på denne maskine. Der kan opstå hukommelsesoverløb under udskrivning af billeder i høj opløsning. I det tilfælde skal du reducere datastørrelsen og udføre handlingen igen. Du må ikke fjerne USB-kablet, mens der overføres data. Hvis du fjerner det, kan der ikke udskrives. 1. Kontrollér, at både maskinen og digitalkameraet er tændt. 2. Åbn dækset til porten for USB-nøglen, tilslut USB-kablet, og tilslut dernæst kablets anden ende til digitalkameraet. 1 2 DAC030 95

98 3. Udskrivning af dokumenter Når maskinen har registreret digitalkameraet som en PictBridge-enhed, kommer "Forbinder PictBridge..." og derefter "Klar" frem på maskinens betjeningspanel. 3. Vælg de billeder på dit kamera, som du vil udskrive, og angiv derefter udskriftsindstillinger. 4. Maskinen modtager de specifikke data fra digitalkameraet og starter udskrivningen. På visse typer digitalkameraer skal der angives indstillinger manuelt for PictBridge-handlinger. Du kan se mere om dette i den medfølgende vejledning til digitalkameraet. På nogle digitalkameraer skal indstillingen til brug af PictBridge aktiveres manuelt. Du kan se mere om dette i den medfølgende vejledning til digitalkameraet. Visse digitalkameraer skal være slukkede, når de tilsluttes printeren. Du kan se mere om dette i den medfølgende vejledning til digitalkameraet. Understøttede PictBridge-funktioner på denne maskine Denne maskine kan udføre følgende handlinger ved brug af PictBridge-funktionen. Følgende funktionsindstillinger er tilgængelige: Udskrivning af et enkelt billede Udskrivning af udvalgte billeder Udskrivning af alle billeder Udskrivning af indeks Kopier Papirformat N-up-layout Indstillingsparametrene og deres navne kan variere afhængigt af digitalkameraet. Yderligere oplysninger findes i vejledningerne til digitalkameraet. Afslutning af PictBridge Følg denne procedure for at afslutte PictBridge. Du må ikke frakoble USB-kablet, mens der sendes data til maskinen. Hvis du fjerner det, kan der ikke udskrives. 1. Kontrollér, at meddelelsen "Klar" vises på skærmen. 96

99 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 2. Tag USB-kablet ud af maskinen. Husk at lukke dækslet til USB-porten efter brug. Hvis der ikke kan udskrives med PictBridge Dette afsnit indeholder oplysninger om problemer under PictBridge-udskrivning, og hvordan disse kan løses. Problem Årsag Løsning PictBridge er ikke tilgængelig. Når der er tilsluttet to eller flere digitalkameraer, genkendes det andet og de efterfølgende kameraer ikke. Kan ikke udskrive. Der er et problem med USBtilslutningen eller PictBridgeindstillingerne. Du har tilsluttet flere digitalkameraer. Det angivne antal udskrifter overskrider det maksimale antal, der kan udskrives på én gang. Brug følgende procedure for at kontrollere tilslutningen og indstillingerne: 1. Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen. 2. Kontrollér, at PictBridgeindstillingerne er aktiveret. 3. Tag USB-kablet ud, og sluk derefter for maskinen. Tænd for maskinen igen. Når maskinen er startet helt op igen, skal USBkablet tilsluttes igen. Tilslut kun et digitalkamera. Tilslut ikke flere kameraer. Det maksimale antal udskrifter, der kan angives ad gangen, er 999. Skift til 999 eller mindre, og prøv at udskriv igen. 97

100 3. Udskrivning af dokumenter Problem Årsag Løsning Kan ikke udskrive. Kan ikke udskrive. Den angivne papirtype er ikke ilagt. Det angivne papirformat understøttes ikke af denne maskine. Den angivne papirtype er ikke ilagt. Hvis du bliver nødt til at bruge andet papir end det angivne format, kan du fortsætte udskrivningen med forkert papir eller annullere jobbet. For yderligere oplysninger, se s. 89 "Hvis der opstår papirfejl". Vælg et papirformat, der kan udskrives på denne maskine. 98

101 Brug af forskellige udskriftsfunktioner Brug af forskellige udskriftsfunktioner Dette afsnit beskriver kort de forskellige udskriftsfunktioner, du kan konfigurere via printerdriveren efter behov. Funktioner for udskriftskvalitet Udskriftskvalitet og farvetone kan justeres, så de passer til printdataene. Nogle af de indstillinger, der kan konfigureres, er beskrevet nedenfor. Udskrivning af farvedokumenter i sort-hvid Den sorte farve, der produceres ved sort-hvid udskrivning, er en skarpere sort end den, der produceres ved farveudskrivning. Adskillelse af printdata i CMYK og udskrivning i valgt farve Normalt bruges alle fire farver (CMYK) til farveudskrivning. Hvis du ikke ønsker at bruge visse farver, kan du deaktivere brugen af dem og udskrive i andre farver. Tonerbesparelse under udskrivning (Economy Color) Du kan spare toner ved at udskrive med lavere tonerforbrug. Mængden af toner, der bruges, afhænger af objektet, såsom tekst, linje eller billde. Ændring af printmetode Du kan vælge at prioritere udskriftskvalitet eller printhastighed. Jo højere opløsning, jo længere tid tager det at udskrive. Ændring af dither-mønster Et dither-mønster bruges til at simulere et billedes farve eller nuance. Hvis mønstret ændres, ændres billedets karakter også. Du kan vælge et mønster, der er velegnet til det billede, der skal udskrives. Ændring af farveprofil Du kan vælge en farveprofil for at justere farvetonerne ud fra de farver, der vises på computerskærmen. Da farver på computerskærmen skabes ved hjælp af de tre RGB-farver, mens farver til udskrivning består af de fire CMYK-farver, skal farver konverteres under udskrivningsprocessen. Billeder på det udskrevne ark kan derfor se anderledes ud end dem på computerskærmen, hvis der ikke foretages justering. Udskrivning af gråtonebilleder med sort eller CMYK Du kan udskrive sorte eller grå dele af billedet med sort toner fremfor at bruge alle CMYK-tonerne. Sammenlignet med den sorte farve, der udskrives med CMYK-toner, giver dette en sort farve, der er fladere og renere. 99

102 3. Udskrivning af dokumenter Brug af ICM (Image Color Matching) Du kan bruge Windows ICM-funktionen til at gengive farver på computerskærmen, så de svarer til farverne på det fysiske dokument. For at bruge denne funktion skal farveprofilen føjes til computeren. Du kan finde farveprofilen i ICM-mappen, der er lagret på den medfølgende cd-rom med printerdriveren. Søg efter "farveprofil" i hjælpen til Windows for oplysninger om tilføjelse af en farveprofil, og vælg derefter det ønskede emne. Nogle af de ovennævnte funktioner er muligvis ikke tilgængelige i printerdriveren eller operativsystemet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Udskriftsmetoder Du kan angive udskriftsmetoden afhængigt af dine behov. Dette afsnit beskriver kort nogle af de indstillinger, du kan angive. Udskrivning af flere sæt af et dokument Du kan udskrive flere sæt af det samme dokument. Samling af udskrifter i dokumentsæt Du kan udskrive flersidede dokumenter et sæt ad gangen (S1, S2, S1, S2...). Hvis denne funktion ikke bruges, når der udskrives flere sæt, udskrives der i sæt af sider (S1, S1, S2, S2...). Denne funktion er for eksempel nyttig til præsentationsmaterialer. Ændring af retning eller billedrotation Du kan ændre et billedes retning til stående eller liggende format. Du kan også rotere billedet 180 grader. Brug rotation til at forhindre, at billeder udskrives på hovedet, når der bruges papirtyper såsom brevhovedpapir. Udskrivning af flere sider pr. ark Du kan udskrive flere sider på ét ark papir. Når denne funktion bruges, vælges der automatisk et passende gengivelsesformat baseret på papirformatet og det antal sider, du vil have på hvert ark. Udskrivning på begge sider af papiret (duplexudskrivning) Du kan udskrive på begge sider af papiret. Reduktion eller forstørrelse af dokumentet Du kan reducere eller forstørre dokumenter med en bestemt procent, fra 25 % til 400 % i trin af 1 %. Du kan også reducere eller forstørre dokumenter, så de automatisk passer til et bestemt papirformat. Denne funktion er for eksempel nyttig til udskrivning af websider. Hvis indstillingen [Aktivér stort papir] er valgt, kan dokumenter i formatet A3/11 17/B4/8K skaleres til et format, som maskinen understøtter, så det derefter kan udskrives. 100

103 Brug af forskellige udskriftsfunktioner Ingen udskrivning af tomme sider Hvis et udskriftsjob indeholder tomme sider, kan man angive, at de ikke skal udskrives. Bemærk, at denne indstilling har højere prioritet end [Udskriv tom side] under printindstillingerne på betjeningspanelet. Udskrivning med et omslagsark Du kan tilføje et omslagsark til udskriftsjobbet. Du kan vælge at efterlade omslagsarket tomt eller at udskrive dokumentets første side på omslagsarket. Hvis der indsættes et omslagsark i et duplexjob, kan du også udskrive på dets bagside. Papir til omslagsarket kan enten være det samme eller forskelligt fra de resterende sider. Udskrivning på papir med brugerdefinerede formater Du kan udskrive på papir i specielle formater ved at angive brugerdefineret format. For at angive et brugerdefineret format skal du vælge [Brugerdefineret papirformat] i listen [Dokumentformat:] og derefter klikke på tasten [Brugerdefineret papirformat...] i den nederste del af dialogboksen for at konfigurere formatet. Tilføjelse af vandmærketekst til udskrifter Du kan tilføje vandmærketekst til udskrifter. Forskellige vandmærker er til rådighed. Du kan også oprette dine egne vandmærker. Nogle af de ovennævnte funktioner er muligvis ikke tilgængelige i printerdriveren eller operativsystemet. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. 101

104 Udskrivning af dokumenter

105 4. Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand Dette afsnit kommer med oplysninger om skærmen, når maskinen er i kopitilstand. Som standardindstilling viser skærmen kopiskærmen, når maskinen er tændt. Hvis scanner- eller faxskærmen vises på displayet, skal der trykkes på tasten [Kopi] på betjeningspanelet for at skifte til kopiskærmen. DAC505 Skærm i standby-tilstand Klar Bldt. Dup/komb. DAC Aktuel status eller meddelelser Viser den aktuelle status eller meddelelser. 2. Aktuelle indstillinger Viser den aktuelle kassette, gengivelsesprocent og scannerindstillinger. 3. Valgtaster Viser de funktioner, du kan bruge ved at trykke på de tilsvarende valgtaster. 4. Antal kopier Viser det aktuelle antal kopier. Du kan ændre antallet af kopier med de numeriske taster. Opstartstilstanden kan angives i indstillingen [Funktionsprioritet] under [Admin.værktøjer]. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". 103

106 4. Kopiering af originaler Grundlæggende betjening Hvis du både anbringer originaler i ADF'en og på glaspladen, har originalen i ADF'en forrang over den på glaspladen. 1. Tryk på [Kopi]-tasten. 2. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. For oplysninger om placering af originaler, se s. 82 "Placering af originaler". Konfigurér eventuelt avancerede kopiindstillinger. 3. For at lave flere kopier skal antallet af kopier indtastes med taltasterne. 4. Tryk på tasten [S/h Start] eller [Farve Start]. DAC505 DAC519 Tryk på tasten [S/h Start] for at kopiere i sort-hvid. Tryk på tasten [Farve Start] for at kopiere i farver. Det maksimale antal kopier er 99. Du kan ændre kassette for det aktuelle job ved at trykke på [ ] eller [ ]. Hvis kassette 2 er installeret, kan du vælge at skifte kassette automatisk ud fra papirformatet (A4 eller Letter). 104

107 Grundlæggende betjening Du kan vælge kassette til udskrivning af kopier under [Vælg papir] i kopiindstillingerne. Hvis du vælger, at der automatisk skal skiftes mellem kassette 1 og 2 afhængig af papirformatet, kan du også angive, hvilken kassette der skal anvendes først, under [Papirkassetteprioritet] i papirindstillingerne. For [Vælg papir], se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". For [Papirkassetteprioritet], se s. 215 "Indstillinger for papirkassetter". Når du kopierer et flersidet dokument, kan du vælge, om kopierne skal udskrives i sæt eller sidevis under [Sortering] i kopiindstillingerne. [Sortering] kan ikke bruges til bypassbakken. For yderligere oplysninger om [Sortering], se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen, når den aktuelle side er blevet udskrevet. Når det fatsklemte papir er fjernet, starter udskrivning igen fra den side, der havde sat sig fast. Hvis der opstår originalstop i ADF'en, annulleres kopieringen øjeblikkeligt. I det tilfælde skal du kopiere originalerne igen, startende med den fastklemte side. For oplysninger om fjernelse af fastklemt papir, se s. 299 "Fjernelse af fastklemt papir". Annullering af kopiering Mens originalen scannes Hvis kopieringen annulleres, mens maskinen scanner originalen, annulleres den øjeblikkeligt, og der udskrives ingenting. Hvis originalerne er placeret i ADF'en, annulleres scanningen øjeblikkeligt, og alle originaler skubbes ud. Under udskrivning Hvis kopieringen annulleres under udskrivning, annulleres processen, når den aktuelle side er blevet udskrevet. Følg nedenstående procedure for at annullere kopiering. 1. Tryk på [Kopi]-tasten. DAC

108 4. Kopiering af originaler 2. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. DAC

109 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Skaleringsprocenten kan indstilles på to måder: med en forudindstillet procent eller ved manuelt at angive en brugerdefineret procent. Forudindstillet procent DAC578 (hovedsageligt Europa og Asien) 50 %, 71 %, 82 %, 93 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % (hovedsageligt Nordamerika) 50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 % Brugerdefineret procent CES % til 400 % i trin a 1 %. 107

110 4. Kopiering af originaler Angivelse af Reducér/Forstør 1. Tryk på tasten [Reducér/forstør]. DAC Tryk på [Reducér], [Fors.] eller [Zoom]. For [Reducér] eller [Fors.] skal du trykke på [ ], [ ], [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede zoomprocent. For [Zoom] angiv den ønskede størrelse ved brug af de numeriske taster. 3. Tryk på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Reducér/forstør] til altid at lave fotokopier i den angivne procent. For yderligere oplysninger, se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 108

111 Brug af 2-sidet og kombineret kopiering Brug af 2-sidet og kombineret kopiering Dette afsnit beskriver, hvordan man kombinerer og udskriver flere sider (to eller fire) på en side eller på begge sider af papiret. Denne funktion kan kun benyttes, når originalen er placeret i ADF'en - ikke på glaspladen. For at benytte kombineret kopiering skal papirformatet til udskrivning være indstillet til A4, Letter eller Legal. For at bruge 2-sidet kopiering skal papirformatet indstilles til A4, B5 JIS, Legal, Letter, Executive, 8 13, 8 1 / 2 13, Folio eller 16K. Papiret til 2-sidede kopier kan indføres fra kassette 1 eller 2, men ikke fra bypassbakken. Der kan anvendes tyndt, almindeligt, halvkraftigt, genbrugs, farvet, fortrykt og hullet papir til 2- sidet kopiering. Følgende kopitilstande er tilgængelige. Vælg kopitilstand i henhold til originalen og det ønskede resultat for kopien. Kombinering på én side I denne tilstand kombineres og udskrives en to- eller firesidet original på den ene side af papiret. 1sd. 2org->Komb.2på1 1sd. Original Kopi Liggende Stående DA CMF250 1sd. 4org->Komb.4på1 1sd. 109

112 4. Kopiering af originaler Original Kopi Venstre til højre Top til bund Liggende Stående Venstre til højre Top til bund DA CMF251 Kombineret kopi på begge sider I denne tilstand kombineres og udskrives en flersidet original på begge sider af papiret. 1sd. 4org->Komb.2på1 2sd. Original Kopi Top til top Top til bund Liggende Stående Top til top Top til bund CMF254 1sd. 8org->Komb.4på1 2sd. 110

113 Brug af 2-sidet og kombineret kopiering Original Kopi Venstre til højre, Top til top 6 5 Venstre til højre, Top til bund 8 7 Stående 8 7 Top til bund, Top til top Top til bund, Top til bund DA CMF256 Original Kopi Venstre til højre, Top til top 6 5 Venstre til højre, Top til bund 8 7 Liggende 8 7 Top til bund, Top til top Top til bund, Top til bund DA CMF257 2-sidet kopi: 2-sidet orig.->2-sidet kopi I denne tilstand udskrives enkeltsidede ark på forsiden og bagsiden af papiret uden at blive kombineret. 111

114 4. Kopiering af originaler Original Kopi Top til top Top til bund Liggende Stående Top til top Top til bund DA CMF261 Angivelse af kombinerede og 2-sidede kopier 1. Tryk på [Dup./komb.]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede kopitilstand, og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirretning og siderækkefølge, og tryk på [OK]. 4. Tryk på [Escape]. Skærmen vil vise den valgte kopitilstand. Du kan ændre maskinens standardindstilling af [Duplex/kombinér] til altid at lave kopier i kombineret tilstand. For yderligere oplysninger, se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". Indstilling til kombineret og 2-sidet kopiering deaktiverer automatisk indstillingen [ID-kort-kop.]. Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 112

115 Kopiering af 2-sidede originaler med 2-sidet og kombineret udskrift (Manuel 2-sidet kopiering) Kopiering af 2-sidede originaler med 2-sidet og kombineret udskrift (Manuel 2-sidet kopiering) Dette afsnit forklarer, hvordan 2-sidede kopier fremstilles af 2-sidede originaler, to originalsider kopieres til et ark, eller fire originalsider kopieres til et ark med to sider pr. side. DAC602 DAC603 DAC603 [2sd. 1org->Komb.2på1 1sd.], [2sd. 2org->Komb.4på1 1sd.], [2-sidet orig->2-sidet kopi], [2sd. 2org->Komb.2på1 2sd.], eller [2sd. 4org->Komb.4på1 2sd.] er tilgængelig for kopiering ved brug af ADF'en, men ikke ved brug af glasplade. Kopiér på for- og bagside af arket i samme farvetilstand. Hvis du kopierer i en anden tilstand, vil der lyde en alarm. De følgende seks typer manuel 2-sidet kopiering er tilgængelige. 2sd. 1org->Komb.2på1 1sd Kopierer én 2-sidet original på den ene side af et ark. 2sd. 2org->Komb.4på1 1sd Kopierer to 2-sidede originaler på den ene side af et ark. 113

116 4. Kopiering af originaler 2-sidet orig.->2-sidet kopi Fremstiller 2-sidede kopier af 2-sidede originaler. 2sd. 2org->Komb.2på1 2sd. Kopierer begge sider af en 2-sidet original til en side af et ark, og begge sider af en anden 2-sidet original til den anden side af arket. 2sd. 4org->Komb.4på1 2sd. Kopierer fire 2-sidede originaler til ét ark med fire sider pr. side. 2-sidet manuel scanning Vælg denne funktion for at lave 2-sidede kopier med glaspladen. Manuel 2-sidet kopiering via ADF'en Sørg for, at de samme antal sider bliver udskrevet på for- og bagsiden af alle ark. Ellers bliver jobbet nulstillet. 1. Tryk på [Dup./komb.]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede kopitilstand, og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirretning og siderækkefølge, og tryk på [OK]. 4. Placér alle 2-sidede originaler i ADF'en med forsiden opad. 5. Tryk på tasten [S/h Start] eller [Farve Start]. 6. Når alle originaler er modtaget, skal du placere dem i ADF'en igen med forsiden nedad. 7. Tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve] igen. Brug den samme tilstand (farve eller sort-hvid) til begge sider. Kopiering starter, når alle sider er scannet. Når du har placeret originalerne, tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve], inden for den angivne tid i [Timer f. auto. syst.nulst.]. Ellers bliver jobbet annulleret. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Hvis hukommelsen bliver fyldt, mens originaler scannes, bliver jobbet annulleret. 114

117 Kopiering af 2-sidede originaler med 2-sidet og kombineret udskrift (Manuel 2-sidet kopiering) Manuel 2-sidet kopiering via glaspladen Hvis du udskriver et ulige antal sider ved brug af [2-sidet manuel scanning], kan du ikke udskrive den sidste side. I dette tilfælde udskriv den sidste side med [Dup/komb.] indstillet til [Fra]. 1. Tryk på [Dup./komb.]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [2-sidet manuel scanning], og tryk på [OK]. 3. Placér originalen med forsiden nedad og toppen mod maskinens bagside på glaspladen. Placér originalerne en efter en. 4. Tryk på tasten [S/h Start] eller [Farve Start]. 5. Efter "Indstil bagside & Start" vises på displayet, så placer den på glaspladen igen med bagsiden nedad. 6. Tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve] igen. Brug den samme tilstand (farve eller sort-hvid) til begge sider. Når du har placeret originalerne, tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve], inden for den angivne tid i [Timer f. auto. syst.nulst.]. Ellers bliver jobbet annulleret. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Denne funktion er ikke tilgængelig med sorteringsfunktionen. 115

118 4. Kopiering af originaler Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Dette afsnit beskriver, hvordan du kan kopiere for- og bagsiden af et ID-kort eller andre små dokumenter over på den ene side af et ark. Denne funktion kan kun benyttes, når originalen er placeret på glaspladen, ikke når den er lagt i ADF'en. For at bruge denne funktion skal det papirformat, der bruges til udskrivning af kopier, indstilles til A4 eller Letter. Udskrevet papirformat Scannet papirformat A4 Letter A5 ( mm) Half Letter ( mm) Forside Forside Bagside Bagside DA CES165 Kopiering af et ID-kort 1. Tryk på tasten [ID-kort-kopi]. DAC508 For at aktivere kopiering af ID-kort for det aktuelle job med tasten [ID-kort-kopi] skal [Funktionsgenvej] under administratorindstillinger indstilles til [ID-kortkopiering]. 116

119 Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Hvis tilstanden ID-kortkopiering ikke vises, selvom du har trykket på tasten [ID-kort-kopi], skal du indstille [Funktionsgenvej] til [ID-kortkopiering], og tryk så på tasten [ID-kort-kopi] igen. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 228 "Administratorindstillinger". 2. Placér originalen med forsiden nedad og toppen mod maskinens bagside på glaspladen. Placér originalen midt på scanningsområdet for A5/Half Letter. Bagside DAC Tryk på tasten [S/h Start] eller [Farve Start]. En meddelelse, der beder dig placere originalen med bagsiden nedad på glaspladen, vises på skærmen. 4. Originalen skal placeres på glaspladen med bagsiden nedad og toppen mod maskinens bagside, tryk derefter på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve] igen. Brug den samme tilstand (farve eller sort-hvid) til begge sider. Når du har placeret originalerne, skal du trykke på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve], inden for den angivne tid i [Timer f. auto. syst.nulst.]. Ellers bliver jobbet annulleret. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Uanset maskinens procentindstilling til reduktion eller forstørrelse vil kopiering af ID-kort altid blive foretaget ved 100 %. Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 117

120 4. Kopiering af originaler Angivelse af scanningsindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du angiver billedbelysning og scanningskvalitet for det aktuelle job. Justering af billedbelysning Der er fem belysningsniveauer. Jo højere belysningsniveau, desto mørkere udskrift. 1. Tryk på tasten [Belysning]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede belysningsniveau, og tryk derefter på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Belysning] til altid at lave kopier med et bestemt belysningsniveau. For yderligere oplysninger, se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. Valg af dokumenttype i henhold til originalen Der er tre dokumenttyper: Bldt. Vælg dette, når originalen indeholder både tekst og fotografier eller billeder. 118

121 Angivelse af scanningsindstillinger Tekst Foto Vælg dette, når originalen kun indeholder tekst og ingen fotografier eller billeder. Vælg dette, når originalen kun indeholder fotografier eller billeder. Brug denne tilstand til følgende typer originaler: Fotografier Sider, der er helt eller primært fotografier eller billeder, såsom tidsskriftssider. Angivelse af originaltypen 1. Tryk på tasten [Billedkvalitet]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede dokumenttype, og tryk derefter på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Originaltype] til altid at lave kopier med en bestemt dokumenttype. For yderligere oplysninger, se s. 193 "Indstillinger for kopifunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 119

122 Kopiering af originaler

123 5. Scanning af originaler Skærmbillede for scannertilstand Dette afsnit indeholder oplysninger om skærmen i scannertilstanden. Som standardindstilling viser skærmen kopiskærmen, når maskinen er tændt. Hvis kopi- eller faxskærmen er vist på skærmen, skal der trykkes på tasten [Scanner] på betjeningspanelet for at skifte til scannerskærmen. DAC507 Skærm i standby-tilstand Klar Angiv dest. 300 x 300dpi Enk/fler 8 1/2 x 11 Sc.form. DAC Aktuel status eller meddelelser Viser den aktuelle status eller meddelelser. 2. Aktuelle indstillinger Viser den aktuelle scanningstilstand og de aktuelle scanningsindstillinger. Når "Angiv dest." vises: Funktionerne Scan til , Scan til FTP eller Scan til mappe kan bruges. Når "Gem sc. data på USB" vises: En USB-nøgle er sat i maskinen, og funktionen Scan til USB kan bruges. 3. Valgtaster Viser de funktioner, du kan bruge ved at trykke på de tilsvarende valgtaster. 121

124 5. Scanning af originaler Maskinens standardtilstand, når der tændes for den, kan angives i indstillingen for [Funktionsprioritet] under [Admin.værktøjer]. Se s. 228 "Administratorindstillinger" for [Funk.prioritet]. 122

125 Registrering af scanningsdestinationer Registrering af scanningsdestinationer Dette afsnit forklarer, hvordan man registrerer scanningsdestinationer i adressebogen. For at sende filer til en -adresse (Scan til ), FTP-server (Scan til FTP) eller en delt mappe på en netværkscomputer (Scan til mappe) skal du først registrere destinationen i adressebogen via Web Image Monitor. Adressebogsdata kan blive beskadiget eller mistet på uventet vis. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af sådant datatab. Sørg for regelmæssigt at lave backup-filer af adressebogsdata. For at bruge Scan til FTP- og Scan til mappe-funktionerne skal der, afhængigt af dit netværksmiljø, muligvis indtastes et brugernavn og password under oplysningerne om destinationen. I det tilfælde kan man efter registreringen af destinationerne kontrollere, at brugernavnet og passwordet er indtastet korrekt, ved at sende testdokumenter til destinationerne ved at klikke [Forbindelsestest]. Adressebogen kan indeholde op til 100 poster, inkl. 20 hurtigopkaldsnumre. Destinationer, der er registreret som hurtigopkaldsnumre, kan vælges ved at trykke på den tilsvarende enkelttryksknap. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Hurtigopkaldsdestination] eller [Scanningsdestination]. 3. På listen [Destinationstype] skal du vælge [ -adresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Registrér oplysningerne efter behov. De oplysninger, der skal registreres, varierer afhængigt af destinationstypen. Yderligere oplysninger findes i tabellerne nedenfor. 5. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 6. Tryk på [Anvend]. 7. Luk webbrowseren. 123

126 5. Scanning af originaler Scan til -indstillinger Emne Indstilling Beskrivelse Hurtigopkaldsnummer Navn Destinationens adresse -adresse for besked Valgfri Påkrævet Påkrævet Valgfri Vælges, når destinationen indstilles som et hurtigopkaldsnummer. Navn på destinationen. Det navn, der angives her, vil blive vist på skærmen, når der vælges en scanningsdestination. Kan indeholde op til 16 tegn. -adresse på destinationen. Kan indeholde op til 64 tegn. -adresse, til hvilken der sendes besked efter transmissionen. Kan indeholde op til 64 tegn. Emne Påkrævet Emne for en. Kan indeholde op til 64 tegn. Afsenders navn Filformat (farve/gråtoner) Filformat (sort-hvid) Valgfri Påkrævet Påkrævet Navn på -afsenderen. Det navn, der er angivet her, vil blive vist under "Fra" eller et lignende felt i modtagerens . Kan indeholde op til 32 tegn. Filformat på den scannede fil, når der scannes i farver. PDF eller JPEG kan vælges. PDF understøtter flersidede dokumenter, men det gør JPEG ikke. Filformat på den scannede fil, når der scannes i sorthvid. PDF eller TIFF kan vælges. Begge formater understøtter flersidede dokumenter. 124

127 Registrering af scanningsdestinationer Emne Indstilling Beskrivelse Scanningsformat Opløsning Belysning Valgfri Valgfri Valgfri Vælg A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal eller et brugerdefineret format som scanningsformat. Hvis du vælger et særligt format, skal du vælge [mm] eller [tommer] og derefter angive bredden og længden. Vælg , , , , eller dpi som scanningsopløsning. Angiv en billedbelysning ved at trykke på højre eller venstre tast. Belysningen kan indstilles i fem trin. Scan til FTP-indstillinger Emne Indstilling Beskrivelse Hurtigopkaldsnummer Navn Værtsnavn eller IP-adresse Valgfri Påkrævet Påkrævet Vælges, når destinationen indstilles som et hurtigopkaldsnummer. Navn på destinationen. Det navn, der angives her, vil blive vist på skærmen, når der vælges en scanningsdestination. Kan indeholde op til 16 tegn. Navn eller IP-adresse på FTP-serveren. Kan indeholde op til 64 tegn. 125

128 5. Scanning af originaler Emne Indstilling Beskrivelse Filformat (farve/gråtoner) Filformat (sort-hvid) FTP-brugernavn FTP-password Mappe -adresse for besked Scanningsformat Opløsning Belysning Påkrævet Påkrævet Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Filformat på den scannede fil, når der scannes i farver. PDF eller JPEG kan vælges. PDF understøtter flersidede dokumenter, men det gør JPEG ikke. Filformat på den scannede fil, når der scannes i sorthvid. PDF eller TIFF kan vælges. Begge formater understøtter flersidede dokumenter. Brugernavn til login på FTP-serveren. Kan indeholde op til 32 tegn. Password til login på FTP-serveren. Kan indeholde op til 32 tegn. Navn på FTP-serverens mappe, hvor scannede filer lagres. Kan indeholde op til 64 tegn. -adresse, til hvilken der sendes besked efter transmissionen. Kan indeholde op til 64 tegn. Vælg A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal eller et brugerdefineret format som scanningsformat. Hvis du vælger et særligt format, skal du vælge [mm] eller [tommer] og derefter angive bredden og længden. Vælg , , , , eller dpi som scanningsopløsning. Angiv en billedbelysning ved at trykke på højre eller venstre tast. Belysningen kan indstilles i fem trin. Test af forb. - Der udføres en test af forbindelsen for at kontrollere, om den angivne FTP-server eksisterer. 126

129 Registrering af scanningsdestinationer Scan til mappe-indstillinger Emne Indstilling Beskrivelse Hurtigopkaldsnummer Navn Tjenestenavn Domæne Login-brugernavn Login-password Mappe -adresse for besked Valgfri Påkrævet Påkrævet Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Valgfri Vælges, når destinationen indstilles som et hurtigopkaldsnummer. Navn på destinationen. Det navn, der angives her, vil blive vist på skærmen, når der vælges en scanningsdestination. Kan indeholde op til 16 tegn. Sti til mappen, hvor scannede filer vil blive lagret. Består af IP-adressen eller navnet på destinationscomputeren (kan indeholde op til 64 tegn) og navnet på den delte mappe (kan indeholde op til 32 tegn). Hvis destinationscomputeren er en del af et aktivt mappedomæne, skal domænenavnet angives. Kan indeholde op til 15 tegn. Brugernavn for pålogning af destinationscomputeren. Kan indeholde op til 32 tegn. Password for pålogning af destinationscomputeren. Kan indeholde op til 32 tegn. Mappe i den delte mappe til lagring af scannede filer. Kan indeholde op til 64 tegn. -adresse, til hvilken der sendes besked efter transmissionen. Kan indeholde op til 64 tegn. 127

130 5. Scanning af originaler Emne Indstilling Beskrivelse Filformat (farve/gråtoner) Filformat (sort-hvid) Scanningsformat Opløsning Belysning Påkrævet Påkrævet Valgfri Valgfri Valgfri Filformat på den scannede fil, når der scannes i farver. PDF eller JPEG kan vælges. PDF understøtter flersidede dokumenter, men det gør JPEG ikke. Filformat på den scannede fil, når der scannes i sorthvid. PDF eller TIFF kan vælges. Begge formater understøtter flersidede dokumenter. Vælg A5, B5, A4, Executive, Half Letter, Letter, Legal eller et brugerdefineret format som scanningsformat. Hvis du vælger et særligt format, skal du vælge [mm] eller [tommer] og derefter angive bredden og længden. Vælg , , , , eller dpi som scanningsopløsning. Angiv en billedbelysning ved at trykke på højre eller venstre tast. Belysningen kan indstilles i fem trin. Test af forb. - Der udføres en test af forbindelsen for at kontrollere, om den angivne delte mappe eksisterer. SMPT- og DNS-indstillinger skal konfigureres korrekt, for at der kan sendes filer via . For oplysninger om SMTP- og DNS-indstillinger, se s. 256 "Fanen DNS" og s. 259 "Fanen SMTP ". Hvis du bruger funktionen Scan til , skal du vælge en tidszone ud fra din geografiske placering for at sende med korrekt transmissionsdato og -tidspunkt. For oplysninger om indstilling af tidszone, se s. 259 "Fanen SMTP ". Brugernavn, password og mappen skal konfigureres korrekt for at der kan sendes filer til en FTPserver eller computer. På netværk, hvor en DNS-server anvendes, skal der angives et computernavn i [Tjenestenavn], og navnet på computerens domæne skal angives under [Domæne]. I et sådant tilfælde skal DNSrelaterede indstillinger også konfigureres via Web Image Monitor. Scan til mappe-destinationen skal køre på et af følgende operativsystemer: Windows XP/Vista/ 7/8, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012 eller Mac OS X Scanningsdestinationer kan ikke registreres via betjeningspanelet. 128

131 Registrering af scanningsdestinationer Ændring af scanningsdestinationer Dette afsnit forklarer, hvordan du modificerer oplysningerne for registrerede destinationer. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Scanningsdestination]. 3. Klik på fanen [ -addresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Vælg den optegnelse, der skal ændres, og klik på [Skift]. 5. Skift indstillinger efter behov. 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Tryk på [Anvend]. 8. Luk webbrowseren. Du kan fjerne tildeling af en hurtigopkaldspost fra en knap til enkelttryk fra siden [Destination for hurtigopkald]. For at gøre dette skal du vælge den ønskede post, klikke på [Slet] og derefter klikke på [Anvend] igen på bekræftelsessiden. Maskinen vil underrette dig, hvis den destination, du ønsker at redigere, er sat som en destination for videresendelse. Oplysninger om indstillinger for faxvideresendelse findes på s. 245 "Fanen Fax". Sletning af scanningsdestinationer Dette afsnit forklarer, hvordan du sletter registrerede destinationer. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Scanningsdestination]. 3. Klik på fanen [ -addresse], [FTP] eller [Mappe]. 4. Vælg den optegnelse, der skal slettes, og klik på [Slet]. 5. Kontrollér, at den valgte optegnelse er den, der skal slettes. 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Tryk på [Anvend]. 8. Luk webbrowseren. Maskinen vil underrette dig, hvis den destination, du ønsker at slette, er sat som en destination til videresendelse af modtagede faxe. Hvis du alligevel sletter destinationen, skal du konfigurere indstillingen til faxvideresendelse. Oplysninger om indstillinger for faxvideresendelse findes på s. 245 "Fanen Fax". 129

132 5. Scanning af originaler Grundlæggende betjening Scanning via betjeningspanelet kan bruges til at sende scannede filer via (Scan til ), til en FTP-server (Scan til FTP), til en computers delte mappe på et netværk (Scan til mappe) eller til en USBnøgle (Scan til USB). Funktionerne Scan til , Scan til FTP og Scan til mappe er kun tilgængelige gennem en netværksforbindelse. En netværksforbindelse er ikke nødvendig til funktionen Scan til USB. De scannede filer sendes direkte til en USB-nøgle, der indsættes foran på maskinen. Scan til /ftp/mappe I dette afsnit beskrives de grundlæggende handlinger for afsendelse af scannede filer via , til en FTP-server eller til en computer. Den scannede fil sendes via til en FTP-server eller en computer, afhængigt af den angivne destination. Hvis du både anbringer originaler i ADF'en og på glaspladen, har originalen i ADF'en forrang over den på glaspladen. Når funktionen Scan til , Scan til FTP eller Scan til mappe bruges, skal du først registrere destinationen i adressebogen ved hjælp af Web Image Monitor. For yderligere oplysninger, se s. 123 "Registrering af scanningsdestinationer". Hvis der er indsat en USB-nøgle i maskinen, er andre scanningsfunktioner end Scan til USB ikke mulige via betjeningspanelet. Kontrollér, at der ikke sidder en USB-nøgle i maskinen. 1. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. For oplysninger om placering af originaler, se s. 82 "Placering af originaler". 2. Tryk på [Scanner]-tasten. 3. Tryk på tasten [Adressebog]. DAC507 Alternativt kan du trykke på tasten [ ID Card Copy], hvis [Funktionsgenvej] under administratorindstillinger er indstillet til [Vælg scanningsdestination]. Tryk på tasten for at skifte 130

133 Grundlæggende betjening menu for scannerdestinationsvalg. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 228 "Administratorindstillinger". 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at scrolle i adressebogen, og tryk på [OK]. 5. Søg efter den ønskede destination ved at trykke på [ ] eller [ ] for at gennemse adressebogen, og tryk derefter på [OK]. Når du angiver en scanningsdestination, ændres maskinens scanningsindstillinger automatisk i henhold til de registrerede oplysninger for den destination i adressebogen. Om nødvendigt kan du ændre scanningsindstillinger via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om scanningsindstillinger findes på s. 137 "Angivelse af scanningsindstillinger". 6. Tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve]. DAC519 Tryk på tasten [Start sort-hvid] for at scanne i sort-hvid. Tryk på tasten [Start farve] for at scanne i farve. Afhængigt af maskinens indstillinger kan du eventuelt se følgende skærmbillede på displayet, når der scannes fra glaspladen. Vil du scanne næste? Ja Nej Fortsæt til næste trin, hvis du ser dette skærmbillede. 7. Hvis du har flere originaler, der skal scannes, skal du lægge den næste original på glaspladen og trykke på tasten [Ja]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. 8. Når alle originaler er scannet, skal du trykke på [Nej] for at starte afsendelsen af den scannede fil. For at annullere scanning skal du trykke på tasten [Scanner], og tryk på tasten [Slet/Stop]. Scanningsfilerne kasseres. 131

134 5. Scanning af originaler Du kan også angive en destination med enkelttryk-tasterne eller [Pause/genopkald]. Se mere under s. 132 "Angivelse af scanningsdestinationer ved brug af enkelttryksknapper eller tasten [Pause/Genopkald]". Hvis indstillingen [Ubegrænset scanning] under scannerindstillinger er aktiveret, kan du anbringe originalerne på glaspladen gentagne gange i en enkelt scanningsprocedure. For yderligere oplysninger om [Ubegræns. scanning], se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Hvis [Enkelt-/flersidet] under scannerindstillinger er sat til [Flersidet], kan du scanne flere sider til at oprette en enkelt PDF- eller TIFF-fil, der indeholder alle sider. Hvis filen er i JPEG-format, vil en enkeltsidet fil imidlertid blive oprettet for hver side, der scannes. For yderligere oplysninger, se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Hvis papiret sidder fast i ADF'en, vil scanningsjobbet blive annulleret. Fjern det fastklemte papir, og scan alle originalerne igen. Oplysninger om retningen for fjernelse af fastklemt papir i ADF'en findes under s. 306 "Fjernelse af scanningsstop". Angivelse af scanningsdestinationer ved brug af enkelttryksknapper eller tasten [Pause/Genopkald] Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver en destination ved hjælp af følgende taster: Enkelttryk-taster Brug disse til at angive destinationer, der er registreret som poster til hurtigopkald. Tasten [Pause/Genopkald] Tryk på denne for at angive den sidst anvendte destination som destinationen til det aktuelle job. Brug af enkelttryksknapperne Tryk på enkelttryksknappen, hvor den ønskede post til hurtigopkald er registreret. Tryk på tasten [Shift] for at skifte enkelttryksknapperne mellem posterne til hurtigopkald nr. 1 til 10 og nr. 11 til 20. DAC516 Brug af tasten [Pause/Genopkald] Tryk på tasten [Pause/Genopkald] for at vælge den sidstbrugte destination. 132

135 Grundlæggende betjening DAC515 Når du angiver en scanningsdestination, ændres maskinens scanningsindstillinger automatisk i henhold til de registrerede oplysninger for den destination i adressebogen. Om nødvendigt kan du ændre scanningsindstillinger via betjeningspanelet. Yderligere oplysninger om scanningsindstillinger findes på s. 137 "Angivelse af scanningsindstillinger". Tasten [Pause/Genopkald] er ikke effektiv til den første scanning, efter der er tændt for maskinen. For at vælge destinationer, der ikke er registreret som poster til hurtigopkald, skal tasten [Adressebog] bruges. For angivelse af destinationer med tasten [Address Book], se s. 130 "Scan til /ftp/mappe". Du kan trykke på tasten [Slet/Stop] for at rydde destinationen. Grundlæggende handling for Scan til USB I dette afsnit beskrives de grundlæggende handlinger for afsendelse af scannede filer til en USB-nøgle. Hvis du både anbringer originaler i ADF'en og på glaspladen, har originalen i ADF'en forrang over den på glaspladen. Denne maskine støtter ikke brug af USB-nøgler, der er forbundet til eksterne USB-hubs. Sæt din USB-nøgle direkte i porten til USB-nøgler, som sidder i maskinens øverste venstre hjørne. Visse typer USB-nøgler kan ikke anvendes. Vælg typen for at aktivere funktionen Scan til USB. Angiv først [Aktiv] for indstillingen [Gem sc. data på USB]. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". 133

136 5. Scanning af originaler 1. Isæt din USB-nøgle i USB-stikket. 1 2 DAC Tryk på [Scanner]-tasten. DAC507 "Indlæser..." vises på displayet. Vent, indtil displayet skifter til "Gem sc.data på USB" (ventetiden afhænger af din USB-nøgle). 3. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. Konfigurér om nødvendigt avancerede scanningsindstillinger. For yderligere oplysninger, se s. 118 "Angivelse af scanningsindstillinger". 4. Tryk på tasten [Start sort-hvid] eller [Start farve]. DAC519 Tryk på tasten [Start sort-hvid] for at scanne i sort-hvid. 134

137 Grundlæggende betjening Tryk på tasten [Start farve] for at scanne i farve. Du vil, afhængigt af maskinens indstilling, se følgende skærmbillede på displayet. I halvtone-, sort-hvid scanningstilstand: Vælg filformat: I farve- eller gråtonet sort-hvid scanningstilstand: Vælg filformat: 5. Tryk på den relevante tast afhængigt af det ønskede filformat. Afhængigt af maskinens indstillinger kan du eventuelt se følgende skærmbillede på displayet, når der scannes fra glaspladen. Vil du scanne næste? Ja Nej Fortsæt til næste trin, hvis du ser dette skærmbillede. Hvis ikke skal du fortsætte til trin Hvis du har flere originaler, der skal scannes, skal du lægge den næste original på glaspladen og trykke på tasten [Ja]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. 7. Når alle originaler er scannet, skal du trykke på [Nej] for at starte afsendelsen af den scannede fil. 8. Bekræft, at "Klar" vises på displayet. Den scannede fil oprettes i rodmappen på USB-nøglen. 9. Fjern USB-nøglen fra maskinen. Husk at lukke dækslet til USB-porten efter brug. For at annullere scanning skal du trykke på tasten [Scanner], og tryk på tasten [Slet/Stop]. Scanningsfilerne kasseres. Du kan konfigurere maskinen til at udføre sort-hvid scanning i halvtone eller gråtone ved at ændre indstillingen [Sort-hvid scanningstilstand] under scannerindstillinger. For yderligere oplysninger om [S/h-scan.funktion], se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". 135

138 5. Scanning af originaler Hvis indstillingen [Ubegrænset scanning] under scannerindstillinger er aktiveret, kan du anbringe originalerne på glaspladen gentagne gange i en enkelt scanningsprocedure. For yderligere oplysninger om [Ubegræns. scanning], se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Hvis [Enkelt-/flersidet] indstillingen under scannerindstillinger er sat til [Flersidet], kan du scanne flere sider til at oprette en enkelt PDF- eller TIFF-fil, der indeholder alle sider. Hvis filen er i JPEGformat, vil en enkeltsidet fil imidlertid blive oprettet for hver side, der scannes. For oplysninger om [Enkelt-/flersidet] se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Hvis der er papirstop i ADF'en, bliver scanningsjobbet sat i bero. For at genoptage det aktuelle job skal det papirstoppet ryddes og originalerne scannes igen fra den fastklemte side. For yderligere oplysninger om, hvordan fastklemt papir i ADF'en fjernes, se s. 306 "Fjernelse af scanningsstop". 136

139 Angivelse af scanningsindstillinger Angivelse af scanningsindstillinger Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver scanningsformat, billedbelysning og opløsning for det aktuelle job. Når en scanningsdestination angives Når du angiver en scanningsdestination, ændres maskinens scanningsindstillinger automatisk i henhold til de registrerede oplysninger for den destination i adressebogen. Om nødvendigt kan du ændre scanningsindstilingerne for det aktuelle job via betjeningspanelet. Maskinen bibeholder de forudindstillede scanningsindstillinger til den aktuelle destination, til maskinen returnerer til standby-tilstand. Ændring af de forudindstillede scanningsindstillinger til den aktuelle destination ændrer ikke de oplysninger, der er registreret i adressebogen. Hvis du angiver den sidstbrugte destination, bliver de forudindstillede scanningsindstillinger effektive igen, selv hvis du har ændret indstillingerne til det foregående job. Angivelse af scanningsformat i henhold til originalformatet Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver scanningsformatet i henhold til den aktuelle originals format. 1. Tryk på [Reducér/Forstør] eller [Scanningsformat]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge originalformat, og tryk på [OK]. Hvis du valgte alt andet end [Særligt format], behøver du ikke resten af trinene i proceduren. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tom.], og tryk på [OK]. 4. Indtast bredden med de numeriske taster, og tryk derefter på [OK]. Tryk på tasten [ ] for at indtaste decimaler. 5. Indtast længden med de numeriske taster, og tryk derefter på [OK]. Tryk på tasten [ ] for at indtaste decimaler. 137

140 5. Scanning af originaler Du kan ændre maskinens standardindstilling [Scanningsformat] til altid at scanne originalerne med et bestemt scanningsformat. For yderligere oplysninger, se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres Justering af belysning Dette afsnit forklarer, hvordan du justerer belysning for det aktuelle job. Der er fem belysningsniveauer. Jo højere belysning, desto mørkere bliver det scannede billede. 1. Tryk på tasten [Belysning]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede belysningsniveau, og tryk derefter på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Belysning] til altid at scanne med et bestemt belysningsniveau. For yderligere oplysninger, se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. 138

141 Angivelse af scanningsindstillinger Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. Angivelse af opløsning Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver scanningsopløsning for det aktuelle job. Der er seks opløsningsindstillinger. Jo højere opløsning, desto højere kvalitet, men større filstørrelse. 1. Tryk på tasten [Billedkvalitet]. DAC Tryk på [ ], [ ], [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede opløsning, og tryk på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Opløsning] til altid at scanne med et bestemt opløsningsniveau. For yderligere oplysninger, se s. 198 "Indstillinger for scannerfunktioner". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. For yderligere oplysninger, se s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 139

142 5. Scanning af originaler Scanning via en computer Scanning fra en computer, der er tilsluttet via netværket eller USB (TWAIN-scanning og WIA-scanning), giver dig mulighed for at betjene maskinen fra din computer og scanne originaler ind i computeren direkte. Grundlæggende handlinger for TWAIN-scanning I dette afsnit beskrives de grundlæggende handlinger for TWAIN-scanning. TWAIN-scanning er tilgængeligt, hvis der kører et TWAIN-kompatibelt program på din computer. Brug af TWAIN-scanner I dette afsnit beskrives forberedelserne til og proceduren for brug af TWAIN-scanneren. For at anvende TWAIN-scanneren skal du have installeret TWAIN-driveren, som findes på den vedlagte cd-rom. For at anvende TWAIN-scanneren skal et TWAIN-kompatibelt program installeres. For at anvende maskinen som en TWAIN-scanner skal du først gøre følgende: Installér TWAIN-driveren. Installér et TWAIN-kompatibelt program. TWAIN-scanning TWAIN-scanning er tilgængeligt, hvis din computer kører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 2. Åbn dialogboksen for egenskaber for denne maskine ved hjælp af et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurér scanningsindstillingerne som påkrævet, og klik derefter på [Scan]. 140

143 Scanning via en computer Indstillinger, du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen DAC Scanner: Vælg den scanner, du vil bruge. Den scanner, du vælger, bliver den standardindstillede scanner. Klik på [Opdatér] for at se alle tilgængelige scannere, der er forbundet via USB eller netværket. 2. Original: Vælg [Refleksiv] for at scanne fra glaspladen eller [Automatisk dokumentføder] for at scanne fra ADF'en. 3. Originaltype Ud fra din original skal du vælge en indstilling fra listen over ekstraudstyr, der er beskrevet i detaljer nedenfor, eller vælge [Brugerdefineret...] for at konfigurere dine egne scanningsindstillinger. "Tilstand", "Opløsning" og "Format" under "Scanningskonfiguration" ændres i henhold til originaltypeindstillingen, som du valgte her. Ved brug af glaspladen: [Redigering af tekst (OCR)] [Faxing, arkivering eller kopiering] [Sort-hvidt foto] [Farvedokument - hurtigere] [Farvedokument - bedre kvalitet] [Brugerdefineret...] Ved brug af ADF'en: [ADF-hurtigere] [ADF-bedre] [ADF - grå] 141

144 5. Scanning af originaler 4. Tilstand: [Brugerdefineret...] Vælg mellem farve, gråtone eller sort-hvid. 5. Opløsning: Vælg en opløsning fra listen. Hvis du vælger [Brugerdefineret], skal du indtaste en opløsningsværdi direkte i redigeringsboksen. Bemærk, at øget opløsning også øger filstørrelsen og scanningstiden. Valgbare opløsninger varierer afhængigt af, hvordan originalen indstilles. Ved brug af glaspladen: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, dpi, Brugerdefineret Ved brug af ADF'en: 6. Format: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 dpi, Brugerdefineret Vælg scanningsformat. Hvis du vælger [Brugerdefineret], skal du indtaste scanningsformatet direkte i redigeringsboksen. Desuden kan du ændre scanningsformatet med din mus i Vis eksempel-området. Du kan vælge denne måleenhed blandt [cm], [tommer] eller [pixels]. Valgbare opløsninger varierer afhængigt af, hvordan originalen indstilles. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til TWAIN. 7. Scanopgave: (ved brug af glaspladen) Viser op til 10 tidligere anvendte scanningsområder. For at fjerne en scanningsopgave skal du vælge opgavens nummer og derefter klikke på [Fjern]. Du kan vælge [AutoCrop], så scanneren automatisk registrerer originalens format. Hvis scanningsdataene er større end hukommelseskapaciteten, kommer der fejlmeddelelse frem, og scanning annulleres. Hvis det sker, skal du angive en lavere opløsning og scanne originalen igen. Grundlæggende betjening for WIA-scanning 1. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 2. I menuen [Start] på din computer skal du klikke på [Enheder og printere]. 3. Højreklik på ikonet for printeren, som du vil bruge, og klik derefter på [Start scanning] for at åbne dialogboksen for scanningsindstillinger. 4. I dialogboksen skal du konfigurere scanningsindstillingerne efter behov og derefter klikke på [Scan]. 5. Klik på [Import]. 142

145 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand Dette afsnit indeholder oplysninger om skærmen i faxtilstanden. Som standardindstilling viser skærmen kopiskærmen, når maskinen er tændt. Hvis kopi- eller scannerskærmbilledet vises på displayet, skal du trykke på tasten [Fax] på betjeningspanelet for at skifte til faxskærmbilledet. DAC506 Skærm i standby-tilstand Klar Standard Normal Modt.fil Slet fil 4 DAC Aktuel status eller meddelelser Viser den aktuelle status eller meddelelser. 2. Aktuelle indstillinger Viser de aktuelle belysnings- og opløsningsindstillinger. 3. Valgtaster Viser de funktioner, du kan bruge ved at trykke på de tilsvarende valgtaster. 4. Aktuel dato og klokkeslæt Viser den aktuelle dato og klokkeslæt. Maskinens standardtilstand, når der tændes for den, kan angives i indstillingen for [Funktionsprioritet] under [Admin.værktøjer]. Se s. 228 "Administratorindstillinger" for [Funk.prioritet]. 143

146 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Displayets format til klokkeslæt og data kan angives under [Indstil dato/tidspunkt] under [Admin.værktøjer]. Oplysninger om indstilling af dato og tid findes på s. 145 "Indstilling af dato og tidspunkt". Hvis advarselsindikatoren blinker på startskærmbilledet for fax, skal du trykke på tasten [Kopi] og kontrollere den viste meddelelse. 144

147 Indstilling af dato og tidspunkt Indstilling af dato og tidspunkt 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Administratorværktøjer], og tryk derefter på [OK]. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og derefter trykke på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil dato/tidspunkt], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil dato], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede datoformat, og tryk derefter på [OK]. Oplysninger om visning af dato- og tidsformatet findes på s. 228 "Administratorindstillinger". 7. Indtast den aktuelle dato med taltasterne, og tryk derefter på [OK]. Du kan trykke på [ ] eller [ ] for at flytte mellem felter. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil tidspunkt], og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede tidsformat, og tryk derefter på [OK]. 10. Indtast det aktuelle tidspunkt med taltasterne, og tryk derefter på [OK]. Hvis du valgte [12-timers format], skal du trykke på [ ] eller [ ] for at vælge [AM] eller [PM]. Du kan trykke på [ ] eller [ ] for at flytte mellem felter. 11. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. Oplysninger om [Låsn. af adm.værk.] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". 145

148 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Indtastning af tegn Brug følgende taster for at indtaste tegn: Sådan indtaster man et tal Tryk på en numerisk tast. Sådan sletter man et tegn Tryk på [ ]. Sådan indtaster man et faxnummer Sådan indtaster man et tal Brug de numeriske taster. Sådan indtaster man andre tegn end tal " ": Tryk på tasten [ ]. " ": Tryk på tasten [ ]. Pause: Tryk på tasten [Pause/Genopkald]. "P" kommer frem på skærmen. Mellemrum: Tryk på [ ]. Sådan indtaster man et navn Bogstaver, tal og symboler kan indtastes med de numeriske taster. For at indtaste to tegn lige efter hinanden med den samme taltast skal du trykke på [ ] for at flytte markøren, før du indtaster det andet tegn. Taltast Antal tastetryk œ ~ \ DAC442 Tegn, du kan indtaste, afhænger af den indstilling, du konfigurerer. 146

149 Indtastning af tegn Hvis det tal, du indtastede, er for stort eller for lille til indstillingen, bliver den ikke accepteret. Hvis du trykker på [OK], vil maskinen øge eller sænke tallet til minimums- eller maksimumsværdien for indstillingen. 147

150 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Registrering af faxdestinationer Dette afsnit forklarer, hvordan du registrerer faxdestinationer i adressebogen via betjeningspanelet eller Web Image Monitor. Ved at bruge adressebogen kan du angive faxdestinationer hurtigt og nemt. Adressebogsdata kan blive beskadiget eller mistet på uventet vis. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af sådant datatab. Sørg for regelmæssigt at lave backup-filer af adressebogsdata. For yderligere oplysninger om at lave backup-filer, se s. 270 "Fanen Tag backup af indstilling". Adressebogen kan indeholde op til 220 numre (20 hurtigopkaldsnumre og 200 kortnummre). Hurtigopkaldsnumre Destinationer, der er registreret som hurtigopkaldsnumre, kan vælges ved at trykke på den tilsvarende enkelttryksknap. Kortnumre Destinationer, registreret som kortnummerposter, kan vælges fra adressebogen. Tryk på tasten [Address Book], og vælg derefter den ønskede post med [ ] eller [ ]. Registrering af faxdestinationer via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Adressebog], og tryk på [OK]. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Hurtigopkaldsdest.] eller [Kortnr. til faxdest.], og tryk derefter på [OK]. 148

151 Registrering af faxdestinationer 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Nr. :], og indtast derefter det ønskede hurtigopkaldsnummer (1 til 20) eller kortnummer (1 til 200) med taltasterne. Hvis en destination allerede er registreret til indtastningsnummeret, vises faxnummeret og faxnavnet, der er registreret til det nummer. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxnr.], og indtast derefter faxnummeret (op til 40 tegn). 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Navn], og indtast derefter faxnavnet (op til 20 tegn). Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på s. 146 "Indtastning af tegn". 8. Bekræft indstillingen, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Alternativt kan du trykke på tasten [[ ID Card Copy] ], hvis [Funktionsgenvej] under administratorindstillinger er indstillet til [Faxadressebog]. Tryk på tasten for at skifte til menuen [Adressebog]. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 228 "Administratorindstillinger". Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, pause, " ", " " og mellemrum. Om nødvendigt kan du indsætte en pause i faxnummeret. Maskinen holder kort pause, inden den indtaster de tal, der følger efter pausen. Du kan angive længden på pausetiden under indstillingen [Pauselængde] under indstillinger for faxtransmission. For oplysninger om [Pauselængde], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". For at bruge tonetjenester på en impulsopkaldslinje skal du indsætte " " i faxnummeret. " " skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. Hvis maskinen er tilsluttet telefonnetværket gennem en PBX, skal adgangsnummeret til den eksterne linje, som blev angivet i [PBX-adgangsnummer], indtastes før faxnummeret. Yderligere oplysninger om [PBX-adgangsnummer] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". Brug Web Image Monitor til at registrere en internet-faxdestination (en -adresse). Oplysninger om registrering af en internet-faxdestination findes på s. 148 "Registrering af faxdestinationer". Et password til at få adgang til menuen [Adressebog] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. Oplysninger om [Låsn. af adm.værk.] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". 149

152 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Ændring eller sletning af faxdestinationer 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Adressebog], og tryk på [OK]. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. Et password til at få adgang til menuen [Adressebog] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. For yderligere oplysninger om [Låsn. af adm.værk.], se s. 228 "Administratorindstillinger". 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Hurtigopkaldsdest.] eller [Kortnr. til faxdest.], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Nr. :], og indtast derefter det ønskede hurtigopkaldsnummer (1 til 20) eller kortnummer (1 til 200) med taltasterne. Det faxnummer og det faxnavn, der er registreret til det nummer, vises. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxnr. ], og skift derefter faxummeret (op til 40 tegn). Hvis du vil slette faxnummeret, skal du trykke på [ ], indtil det aktuelle nummer er slettet. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Navn], og skift derefter faxnavnet (op til 20 tegn). For oplysninger om indtastning af tegn, se s. 146 "Indtastning af tegn". Hvis du vil slette faxnavnet, skal du trykke på [ ], indtil det aktuelle navn er slettet. 8. Bekræft indstillingen, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Registrering af faxdesinationer med Web Image Monitor 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Hurtigopkaldsdestination] eller [Kortnummerdestination for fax]. 3. Vælg [Fax] i listen [Destinationstype]. 150

153 Registrering af faxdestinationer 4. Vælg [Hurtigopkaldsnummer] eller [Kortnummer], og vælg derefter et registreringsnummer på listen. 5. Registrér oplysningerne efter behov. 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Tryk på [Anvend]. 8. Luk webbrowseren. Indstillinger for faxdestination Emne Indstilling Beskrivelse Hurtigopkaldsnummer / Kortnummer Navn Faxnummer -adresse Påkrævet Valgfri Påkrævet Valgfri Vælg det nummer, som hurtigopkalds- eller kortnummerdestinationen skal registreres til. Navn på destinationen. Det navn, der angives her, vil blive vist på skærmen, når der vælges en faxdestination. Kan indeholde op til 20 tegn. Destinationens faxnummer. Kan indeholde op til 40 tegn. Hvis maskinen er tilsluttet telefonnetværket gennem en PBX, skal adgangsnummeret til den eksterne linje, som blev angivet i [PBX-adgangsnummer], indtastes før faxnummeret. Yderligere oplysninger om [PBXadgangsnummer] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". -adresse på destinationen for internetfaxen. Kan indeholde op til 64 tegn. Denne indstilling vises kun for type 2-modellen. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, "P" (pause), " ", " ", "-" og mellemrum. Om nødvendigt kan du indsætte en pause i faxnummeret. Maskinen holder kort pause, inden den indtaster de tal, der følger efter pausen. Du kan angive længden på pausetiden under indstillingen 151

154 6. Afsendelse og modtagelse af en fax [Pauselængde] under indstillinger for faxtransmission. For oplysninger om [Pauselængde], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Yderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor findes på s. 233 "Brug af Web Image Monitor". For at bruge tonetjenester på en impulsopkaldslinje skal du indsætte " " i faxnummeret. " " skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. Ændring af faxdestinationer 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Hurtigopkaldsdestination] eller [Kortnummerdestination for fax]. Fortsæt til trin 4, hvis du ændrer kortnummeret. 3. Klik på [Hurtigopkaldsdestination for fax]. 4. Vælg den optegnelse, der skal ændres, og klik på [Skift]. Hvis du vil slette nummeret, skal du klikke på [Slet]. 5. Skift indstillinger efter behov. Hvis du vil slette nummeret, skal du bekræfte det valgte nummer. 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Tryk på [Anvend]. 8. Luk webbrowseren. Forhindring af overførsel til den forkerte destination Hvis du ønsker at undgå, at dokumenter sendes til forkerte destinationer, kan du konfigurere maskinen til enten at bede brugeren om at angive destinationen to gange eller til at vise den indtastede destination før afsendelsen. Genindtastning af et faxnummer for at bekræfte destinationen Indtast faxnummeret igen for at bekræfte, at destinationen er korrekt. Transmissionen afbrydes, hvis bekræftelsesfaxnummeret ikke stemmer overens med det første faxnummer. Funktionen forhindrer, at brugere ved et uheld sender faxmeddelelser til en forkert destination. Denne funktion kan kun vælges, når der er angivet et administratorpassword. 152

155 Registrering af faxdestinationer 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Administratorværktøjer], og tryk derefter på [OK]. 3. Hvis du bliver bedt om at indtaste et password, skal du indtaste passwordet med taltasterne og trykke på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Bekræft faxnummer], og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Til] eller [Fra], og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Et password for adgang til menuen [Administratorværktøjer] kan angives i [Låsning af adm.værktøjer]. Oplysninger om [Låsn. af adm.værk.] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". 153

156 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Faxafsendelse Det anbefales, at du ringer til modtageren og får bekræftet modtagelsen, når du sender vigtige dokumenter. Valg af transmissionstilstand Der findes to afsendelsestilstande: Hukommelsestransmission og Omgående afsendelse. Hukommelsestransmission I denne tilstand scanner maskinen flere originaler i hukommelsen og sender dem alle på en gang. Dette er bekvemt, hvis du har travlt og ønsker at tage dokumentet væk fra maskinen. I denne tilstand kan du sende en fax til flere destinationer. Du kan aktivere indstillingen [Aut. genopkald] under faxtransmissionsindstillingerne for at indstille maskinen til automatisk at ringe op til destinationen igen, hvis linjen er optaget, eller der opstår en fejl under transmission. Antallet af genopkaldsforsøg er forudindstillet til to eller tre gange med fem minutters intervaller, afhængigt af indstillingen for [Land] under [Admin.værktøjer]. For yderligere oplysninger, se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Omgående afsendelse I denne tilstand scanner maskinen originalen og faxer den samtidigt uden at lagre den i hukommelsen. Det er bekvemt, når du ønsker at sende en original hurtigt. I denne tilstand kan du kun angive én destination. 1. Tryk på tasten [Fax] og derefter på [ ] eller [ ]. DAC520 Alternativt kan du trykke på tasten [ID Card Copy], hvis [Funktionsgenvej] under administratorindstillinger er indstillet til [Omgående faxafsendelse]. Tryk på tasten for at skifte til menuen [Omgående afsendelse]. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 228 "Administratorindstillinger". 154

157 Faxafsendelse 2. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Omgående afsendelse], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Fra], [Til] eller [Kun næste fax], og tryk derefter på [OK]. Vælg [Fra] for hukommelsestransmission. For Omgående afsendelse skal du vælge [Til] eller [Kun næste fax]. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Internetfaxtransmission Du kan sende faxer over internettet. Når du sender faxer til internetfaxdestinationer, omdanner maskinen scannede billeder til filer i TIFF-F-format og sende dem som vedhæftede filer til s. Sikkerhedsniveauet for internetkommunikation er lavt. Det anbefales, at du bruger telefonnetværket til fortrolig kommunikation. Levering af internetfax kan forsinkes ved overbelastning af netværket. Brug en telefonlinje, hvis faxen skal leveres rettidigt. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Den internetfaxfunktion, der er understøttet af denne maskine, understøtter ITU-T-anbefaling T.37 (enkel tilstand). For at bruge internetfaxfunktionen skal netværksindstillingerne være konfigureret korrekt. For yderligere oplysninger om netværksindstillinger, se s. 254 "Konfiguration af netværksindstillinger". Internetfaxtransmissionen kan tage noget tid, inden den starter. Maskinen behøver en vis mængde tid til at omdanne data i hukommelsen forud for transmission. Afhængigt af -miljøforholdene vil du muligvis ikke kunne faxe store billeder. Opløsningen "Foto" er ikke tilgængelig til internetfaxer. Faxer vil blive sendt med opløsningen "Detalje", hvis opløsningen "Foto" er blevet angivet. Hvis faxerne modtages på en computer, skal der installeres et visningsprogram for at se dokumenterne. Grundlæggende betjening for afsendelse af fax Hvis du både anbringer originaler i ADF'en og på glaspladen, har originalen i ADF'en forrang over den på glaspladen. 155

158 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. Oplysninger om placering af originalerne findes på s. 82 "Placering af originaler". 3. Indtast faxnummeret (op til 40 tegn) med taltasterne, eller angiv en destination ved brug af enkelttryk-knapperne eller hurtigopkaldsfunktionen. For oplysninger om indtastning af tegn, se s. 146 "Indtastning af tegn". Yderligere oplysninger om angivelse af destinationer med enkelttryk-knapperne eller hurtigopkaldsfunktionen findes på s. 160 "Angivelse af faxdestination". Hvis maskinen er tilsluttet telefonnetværket gennem en PBX, skal adgangsnummeret til den eksterne linje, som blev angivet i [PBX-adgangsnummer], indtastes før faxnummeret. Yderligere oplysninger om [PBX-adgangsnummer] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". Brug enkelttryk-knapperne eller hurtigopkaldsfunktionen til at angive internetfaxdestinationen. 4. Tryk på tasten [Start sort-hvid]. DAC518 Afhængigt af maskinens indstillinger, kan du blive bedt om at indtaste faxnummeret igen, hvis du har indtastet faxnummeret manuelt. I dette tilfælde skal du genindtaste nummeret inden for 60 sekunder. Hvis faxnumrene ikke stemmer overens, skal du gå tilbage til trin 3. For oplysninger om [Bekræft faxnummer] se s. 152 "Forhindring af overførsel til den forkerte destination". 156

159 Faxafsendelse Når du anvender glaspladen i hukommelsestransmissionstilstand, vil du blive bedt om at ilægge en ny original. Fortsæt i så fald til næste trin. 5. Hvis du har flere originaler, der skal scannes, skal du trykke på [Ja] inden for 60 sekunder, lægge den næste original på glaspladen og trykke på [OK]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. Hvis du ikke trykker på [Ja] inden for 60 sekunder, vil maskinen begynde at ringe til destinationen. 6. Når alle originaler er scannet, skal du trykke på [Nej] for at starte faxafsendelsen. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, pause, " ", " " og mellemrum. Om nødvendigt kan du indsætte en pause i et faxnummer. Maskinen holder kort pause, inden den indtaster de tal, der følger efter pausen. Du kan angive længden på pausetiden under indstillingen [Pauselængde] under indstillinger for faxtransmission. For oplysninger om [Pauselængde], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Indsæt " " i faxnummeret for at anvende tonetjenester. " " skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. Du kan angive flere destinationer og rundsende den fax, du er i gang med at sende. Yderligere oplysninger om faxafsendelse med rundsendingsfunktionen findes på s. 160 "Angivelse af faxdestination". Når [Bekræft faxnummer] er indstillet til [Til], beder maskinen dig om at indtaste faxnummeret to gange, når du indtaster destinationen manuelt. Destinationer, der er angivet med enkelttrykknapperne, kortnummerfunktionen eller tasten [Pause/Genopkald], behøver ikke blive bekræftet. For yderligere oplysninger om [Bekræft faxnummer], se s. 152 "Forhindring af overførsel til den forkerte destination". I tilstanden Hukommelsestransmission kan du aktivere indstillingen [Aut. genopkald] under faxtransmissionsindstillingerne for at indstille maskinen til automatisk at ringe op til destinationen igen, hvis linjen er optaget, eller der opstår en fejl under transmission. Yderligere oplysninger om [Aut. genopkald] findes på s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". I tilstanden Hukommelsestransmission kan maskinens hukommelse blive fuld, når originalerne scannes. I det tilfælde beder skærmen dig om at annullere transmissionen eller om kun at sende de sider, der er blevet scannet. Hvis du angiver en Internetfaxdestination i tilstanden Omgående transmission, skifter tilstanden midlertidigt til Hukommelsestransmission. Hvis der er papir fastklemt i ADF'en, er den fastklemte side ikke blevet scannet korrekt. Når maskinen er i tilstanden Omgående transmission, skal faxen sendes igen fra den fastklemte side. I tilstanden Hukommelsestransmission skal hele originalen scannes igen. Yderligere oplysninger om fjernelse af fastklemt papir i ADF'en findes på s. 306 "Fjernelse af scanningsstop". Maskinen kan lagre op til 5 usendte faxjob. 157

160 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Annullering af overførsel I dette afsnit beskrives, hvordan man annullerer en faxtransmission. Annullering af en overførsel, før originalen er scannet Brug denne procedure til at annullere en transmission, før du trykker på tasten [B&W Start]. 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. DAC517 Annullering af en overførsel, mens originalen scannes Brug denne procedure for at annullere scanning eller transmission af originalen, mens den scannes. 1. Tryk på [Slet/Stop]-tasten. DAC517 Annullering af en transmission, efter at originalen er scannet (mens en transmission er i gang) Brug proceduren til at slette en fil, der sendes, efter at originalen er scannet. 158

161 Faxafsendelse 1. Tryk på tasten [Ryd/Stop], mens der vises "Overfører... " på displayet. DAC517 Hvis du annullerer et dokument, mens det sendes, afbrydes transmissionen, så snart du har fuldført annulleringsproceduren. Imidlertid er nogle sider af dokumentet muligvis allerede sendt og vil dermed nå frem til modtageren. Hvis overførslen afslutter, mens denne procedure behandles, bliver overførslen ikke annulleret. Bemærk, at overførslens varighed er kort, hvis en internet-fax, overførsel eller mappeoverførsel udføres. Hvis du annullerer afsendelse af fax under rundsending, er det kun faxen til den aktuelle destination, der bliver annulleret. Faxen vil blive sendt til efterfølgende destinationer på normal vis. Yderligere oplysninger om faxafsendelse med rundsendingsfunktionen findes på s. 160 "Angivelse af faxdestination". Annullering af en overførsel efter originalen er scannet (Før en overførsel starter) Brug proceduren til at slette en fil, der er gemt i hukommelsen, før transmissionen starter. Brug den følgende procedure til at slette en fil, der er gemt i hukommelsen (såsom automatisk genopkald), før dens overførsel starter. 1. Bekræft, at startskærmen for fax-indstillinger vises på displayet. For oplysninger om startskærmen se s. 143 "Skærmbilledet for faxtilstand ". 2. Tryk på [Slet fil]. Klar Standard Normal Modt.fil Slet fil 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Slet valgt fil] eller [Slet alle filer] og tryk på [OK]. [Slet valgt fil] 159

162 6. Afsendelse og modtagelse af en fax For at slette et faxjob skal du vælge det ønskede job og derefter vælge [Ja]. Valget af [Nej] eksisterer for det foregående niveau i menutræet, uden at faxjobbet slettes. [Slet alle filer] For at slette alle faxjobbene skal du vælge [Ja]. Valget af [Nej] eksisterer for det foregående niveau i menutræet, uden at faxjobbet slettes. 4. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Du kan ikke se filer, der er i gang med at blive sendt. Du kan specificere en broadcast-opgave, alle ikke-afsendte destinationer annulleres. Angivelse af faxdestination Foruden at indtaste faxnummeret for destinationen med de numeriske taster kan du angive destinationerne ved hjælp af følgende funktioner: Enkelttryk-taster Kortnummer Rundsendingsfunktion Genopkaldsfunktion For at undgå, at dokumenter sendes til forkerte destinationer, kan du konfigurere maskinen til enten at bede brugeren om at angive destinationen to gange eller til at vise den indtastede destination før afsendelse. For yderligere oplysninger, se s. 152 "Forhindring af overførsel til den forkerte destination". Angivelse af destination med enkelttryk-taster 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC

163 Faxafsendelse 2. Tryk på enkelttryksknappen, hvor den ønskede post til hurtigopkald er registreret. Yderligere oplysninger om registrering af hurtigopkaldsnumre findes på s. 148 "Registrering af faxdestinationer". Tryk på tasten [Skift], hvis du vil bruge kortnummerposterne 11 til 20, inden der trykkes på en enkelttryk-knap. DAC516 Du kan kontrollere registrerede navne og faxnumre ved at udskrive en rapport. Yderligere oplysninger om udskrivning af listen over hurtigopkaldsnumre findes på s. 218 "Udskrivning af lister/rapporter". Angivelse af destinationen med kortnummer 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC

164 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 2. Tryk på tasten [Adressebog]. 3. Tryk på [OK]. DAC513 Anvend følgende procedure, hvis du vil søge efter en specifik post ud fra dens registreringsnummer eller navn: Søgning ud fra registreringsnummer Tryk på tasten [Address Book] igen, og indtast derefter nummeret med taltasterne. Søgning ud fra navnet Indtast de første bogstaver i navnet med de numeriske taster. Hver gang du indtaster et tegn, ændres displayet, så det tilsvarende navn vises. 4. Tryk på tasterne [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede kortnummerpost, og tryk derefter på [OK]. Yderligere oplysninger om registrering af kortnumre findes på s. 148 "Registrering af faxdestinationer". Adressebogen viser kun kortnummerposterne. Brug enkelttryksknapperne til at angive kortnummerdestinationer. Du kan kontrollere registrerede navne og faxnumre ved at udskrive en rapport. Yderligere oplysninger om udskrivning af listen over kortnumre findes på s. 218 "Udskrivning af lister/ rapporter". Angivelse af destination ved brug af rundsendingsfunktion Du kan sende en fax til flere destinationer (op til 100 destinationer) samtidigt. Faxer sendes til destinationer i den rækkefølge, de blev angivet. 162

165 Faxafsendelse 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC Tilføj en destination ved hjælp af en af følgende metoder: For at tilføje en hurtigopkaldsdestination, tryk på en tilsvarende enkelttryk-knap. For at tilføje en hurtigopkaldsdestination tryk på tasten [Adressebog], vælg en destination, og tryk derefter på [OK]. For at tilføje en manuelt angivet destination bekræft at der er trykket på [Nr.tast], og indtast derefter destinationsfaxnummeret med de numeriske taster. 3. Tryk på [OK]. Tryk på [Liste] for at listen over destinationer, der er blevet tilføjet indtil videre. Gå tilbage til trin 2 for at tilføje yderligere destinationer. Mens der angives flere destinationer, kan du trykke på tasten [Slet/Stop] for kun at rydde de sidst angivne destinationer. Hvis du angiver flere destinationer i tilstanden Omgående transmission, skifter tilstanden midlertidigt til Hukommelsestransmissionen. Hvis destinationerne indeholder både normale faxdestinationer og internetfaxdestinationer, vil faxen blive sendt til internetfaxdestinationerne først (kun type 2-model). Under transmission annullerer tryk på tasten [Slet/Stop] kun faxen til den aktuelle destination. Angivelse af destination ved brug af genopkaldsfunktionen Du kan angive den sidst anvendte destination som destinationen til det aktuelle job. Med denne funktion kan du spare tid, når du sender flere gange til samme destination, da du ikke behøver at indtaste destinationen hver gang. 163

166 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC Tryk på tasten [Pause/Genopkald]. DAC515 Hvis en faxafsendelse skal annulleres, skal du trykke på tasten [Slet/Stop]. Nyttige afsendelsesfunktioner Du kan kontrollere den anden parts maskinstatus, inden en faxafsendelse, ved hjælp af funktionen Opkald med rør på. Hvis du har en ekstra telefon, kan du tale og sende en fax med ét opkald. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Omgående transmission. Denne funktion er ikke tilgængelig med internetfax. Afsendelse af en fax ved brug af Opkald med rør på Med funktionen Opkald med rør på kan du kontrollere destinationens status, mens du hører tonen fra den interne højttaler. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at sikre, at faxen vil blive modtaget. 164

167 Faxafsendelse Funktionen Opkald med rør på kan ikke bruges, når [Bekræft faxnummer] under administratorindstillinger er aktiveret. 1. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 2. Tryk på tasten [Fax]. 3. Tryk på tasten [Rør på]. DAC506 DAC514 "Lagt på" kommer frem på skærmen. 4. Angiv destinationen med de numeriske taster. 5. Hvis du hører en høj tone, skal du trykke på tasten [Start sort-hvid]. DAC

168 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 6. Tryk på [TX], og tryk derefter på tasten [Start sort-hvid]. Oplysninger om valg af transmissionstilstand findes på s. 154 "Valg af transmissionstilstand". For yderligere oplysninger om [Bekræft faxnummer], se s. 228 "Administratorindstillinger". Afsendelse af en fax efter en samtale Med en ekstern telefon kan du sende en fax, når du er færdig med din samtale uden at skulle lægge på og ringe op igen. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at sikre, at faxen er blevet modtaget. 1. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 2. Tryk på tasten [Fax]. DAC Løft røret på den eksterne telefon. 4. Angiv destinationen med den eksterne telefon. 5. Når den anden part svarer, bed dem om at trykke på startknappen på deres fax. 6. Hvis du hører en høj tone, skal du trykke på tasten [Start sort-hvid]. DAC Tryk på [TX], og tryk derefter på tasten [Start sort-hvid]. 8. Læg røret på. 166

169 Faxafsendelse Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Dette afsnit forklarer, hvordan du justerer belysning for det aktuelle job. Der er tre billedbelysningsniveauer. Jo mørkere belysningsniveau, desto mørkere udskrift. 1. Tryk på tasten [Belysning]. DAC Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge det ønskede belysningsniveau, og tryk derefter på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Belysning] til altid at scanne med et bestemt belysningsniveau. Yderligere oplysninger om [Belysning] findes på s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. Yderligere oplysninger om [Timer f. auto. syst.nulst.] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. Angivelse af opløsning Dette afsnit forklarer, hvordan du angiver scanningsopløsning for det aktuelle job. Der er tre opløsningsindstillinger: 167

170 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Standard Detalje Foto Vælg dette, når originalen er et udskrevet eller maskinskrevet dokument med tegn af normal størrelse. Vælg dette, når originalen er et dokument med lille skrift. Vælg dette, når originalen indeholder billeder, såsom fotografier eller skraverede tegninger. 1. Tryk på tasten [Billedkvalitet]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede opløsningsindstilling, og tryk dernæst på [OK]. Du kan ændre maskinens standardindstilling [Opløsning] til altid at scanne med et bestemt opløsningsniveau. Yderligere oplysninger om [Opløsning] findes på s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Midlertidige jobindstillinger slettes i følgende tilfælde: Når der ikke er modtaget input i den periode, der er angivet i [Timer f. auto. syst.nulst.], mens startskærmen vises. Yderligere oplysninger om [Timer f. auto. syst.nulst.] findes på s. 228 "Administratorindstillinger". Når der trykkes på tasten [Slet/Stop], mens startskærmen vises. Når maskinens tilstand ændres. Når der slukkes for strømmen. Når maskinens standardindstilling for den samme indstilling ændres. 168

171 Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax) Brug af faxfunktionen fra en computer (LANfax) Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger maskinens faxfunktion fra en computer. Du kan sende et dokument direkte fra en computer via maskinen til en anden faxmaskine uden at udskrive det. Denne funktion understøttes af Windows XP/Vista/7/8, and Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012. Mac OS X understøtter ikke funktionen. Grundlæggende handlinger for afsendelse af fax fra en computer Dette afsnit beskriver de grundlæggende handlinger for afsendelse af faxer fra en computer. Du kan vælge en destination fra LAN-faxens adressebog eller indtaste et faxnummer manuelt. Du kan sende faxer til op til 100 destinationer på én gang. Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Inden afsendelse af en fax lagrer maskinen alle faxdataene i hukommelsen. Hvis maskinens hukommelse bliver fuld under lagring af disse data, bliver faxtransmissionen annulleret. Hvis det sker, skal du sænke opløsningen eller reducere sideantallet og prøve igen. 1. Åbn den fil, du ønsker at sende. 2. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 3. Vælg LAN-faxdriveren som printer, og klik derefter på [Udskriv]. 4. Angiv en destination. For at angive en destination fra LAN-fax-adressebogen: Vælg en destination fra [Brugerliste:], og klik derefter på [Tilføj til liste]. Gentag dette trin for at tilføje flere destinationer. Sådan indtaster du et faxnummer direkte: Klik på fanen [Angiv destination], indtast et faxnummer (op til 40 cifre) i [Faxnummer:], og klik derefter på [Tilføj til liste]. Gentag dette trin for at tilføje flere destinationer. 5. Hvis du vil vedhæfte en forside, skal du klikke på [Redigér forside] på fanen [Angiv destination] og derefter markere afkrydsningsfeltet [Vedhæft en forside]. Redigér forsiden efter behov, og klik derefter på [OK]. 169

172 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Oplysninger om redigering af en faxforside findes på s. 175 "Redigering af en faxforside". 6. Klik på [Send]. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til LAN-faxdriveren. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, "P" (pause), " ", " ", "-" og mellemrum. Om nødvendigt kan du indsætte en pause i et faxnummer. Maskinen holder kort pause, inden den indtaster de tal, der følger efter pausen. Du kan angive længden på pausetiden under indstillingen [Pauselængde] under indstillinger for faxtransmission. For oplysninger om [Pauselængde], se s. 200 "Indstillinger for faxtransmission". Indsæt " " i faxnummeret for at anvende tonetjenester. " " skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. For at slette en indtastet destination skal du vælge destinationen i [Destinationsliste:] og derefter klikke på [Slet fra liste]. Du kan registrere det indtastede faxnummer på fanen [Angiv destination] i LAN-faxadressebogen. Klik på [Gem til adressebog] for at åbne dialogboksen til registrering af en destination. Fra listen [Vis:] kan du vælge de typer destinationer, der skal vises. [Alle]: Viser alle destinationer. [Gruppe]: Viser kun grupper. [Bruger]: Vis kun individuelle destinationer. Hvis afsendelse af faxer via LAN-fax er begrænset, skal du indtaste en brugerkode i LANfaxdriverens egenskaber inden afsendelse af en fax. Oplysninger om indtastning af en brugerkode findes på s. 54 "Når maskinfunktioner er begrænsede". Annullering af fax Du kan annullere afsendelse af en fax enten med maskinens betjeningspanel eller din computer afhængigt af jobstatussen. Annullering, mens maskinen modtager en fax fra computeren Hvis maskinen deles af flere computere, skal du passe på, at du ikke kommer til at annullere en anden brugers fax. 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens proceslinje. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på [Dokument]-menuen, og klik derefter på [Annullér]. Annullering, mens en fax sendes Annullér faxen via betjeningspanelet. 170

173 Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax) 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC Tryk på [Slet/Stop]-tasten. DAC517 Konfiguration af transmissionsindstillinger Dette afsnit forklarer, hvordan du konfigurerer transmissionsindstillinger i LAN-faxdriverens egenskaber. Egenskaber indstilles separat for hver applikation. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 2. Vælg LAN-faxdriveren som printer, og klik på knappen [Indstillinger]. Dialogboksen til LAN-faxdriverens egenskaber kommer frem. 3. Klik på fanen [Installation]. 4. Konfigurér indstillinger efter behov, og klik derefter på [OK]. Yderligere oplysninger om indstillingerne findes i hjælpen til LAN-faxdriveren. 171

174 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af LAN-faxens adressebog Dette afsnit beskriver LAN-faxens adressebog. Konfigurér LAN-faxens adressebog på computeren. LAN-faxens adressebog gør det muligt for dig hurtigt og nemt at angive LAN-faxdestinationer. LAN-faxens adressebog kan indeholde op til 1000 poster inklusive individuelle destinationer og grupper af destinationer. Du kan konfigurere separate LAN-faxadressebøger for hver brugerkonto på din computer. Du kan importere og eksportere LAN-faxens adressebog efter behov. Åbning af LAN-faxens adressebog 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. 2. Højreklik på ikonet for LAN-fax-driveren, og klik på [Udskriftsindstillinger]. 3. Klik på fanen [Adressebog]. Registrering af destinationer 1. Åbn LAN-faxens adressebog, og klik derefter på [Tilføj bruger]. 2. Indtast destinationsoplysningerne. Du skal indtaste et kontaktnavn og faxnummer. 3. Klik på [OK]. Modificering af destinationer 1. Åbn LAN-faxens adressebog, vælg den destination, du ønsker at ændre, fra [Brugerliste:], og klik derefter på [Redigér]. 2. Modificér oplysningerne efter behov, og klik derefter på [OK]. Klik på [Gem som ny bruger], hvis du ønsker at registrere en ny destination med lignende oplysninger. Dette er nyttigt, når du ønsker at registrere en række destinationer, der indeholder lignende oplysninger. Klik på [Annullér] for at lukke dialogboksen uden at modificere den originale destination. Registrering af grupper 1. Åbn LAN-faxens adressebog, og klik derefter på [Tilføj gruppe]. 2. Indtast gruppenavnet under [Gruppenavn]. 172

175 Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax) 3. Vælg den destination, du ønsker at inkludere i gruppen, fra [Brugerliste:], og klik derefter på [Tilføj]. 4. Klik på [OK] En gruppe skal bestå af mindst én destination. Der skal angives et gruppenavn for en gruppe. Et gruppenavn må ikke anvendes til flere grupper. En bestemt destination må gerne registreres under flere grupper. Ændring af grupper 1. Åbn LAN-faxens adressebog, vælg den gruppe, du ønsker at ændre, fra [Brugerliste:], og klik derefter på [Redigér]. 2. For at tilføje en destination til gruppen, skal du vælge den destination, du ønsker at tilføje, fra [Brugerliste:] og klikke på [Tilføj]. 3. For at slette en destination fra gruppen skal du først vælge den destination, du ønsker at slette, fra [Liste over grup.medl.:] og derefter klikke på [Slet fra liste]. 4. Klik på [OK]. Der vises en meddelelse, hvis det angivne navn allerede findes i LAN-faxens adressebog. Klik på [OK], og angiv et andet navn. Sletning af individuelle destinationer eller grupper 1. Åbn LAN-faxens adressebog, vælg den destination, du ønsker at slette, fra [Brugerliste:], og klik derefter på [Slet]. En bekræftelsesmeddelelse vises. 2. Klik på [Ja]. En destination slettes automatisk fra en gruppe, hvis den destination slettes fra LAN-faxens adressebog. Hvis du sletter den sidste destination fra en gruppe, vises en meddelelse, der beder dig om at bekræfte sletningen. Klik på [OK], hvis du ønsker at slette gruppen. Sletning af en gruppe sletter ikke de destinationer, den indeholder, fra LAN-faxens adressebog. 173

176 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Eksport/import af dataene fra LAN-faxens adressebog I følgende procedure anvendes Windows 7 som eksempel. Hvis der bruges et andet styresystem, kan fremgangsmåden være anderledes Eksport af dataene fra LAN-faxens adressebog Data fra LAN-faxens adressebog kan eksporteres til en fil i formatet CSV (kommaseparerede værdier). Følg denne procedure for at eksportere dataene fra LAN-faxens adressebog. 1. Åbn LAN-faxens adressebog, og klik derefter på [Eksportér]. 2. Navigér til positionen for at gemme dataene fra LAN-faxens adressebog, angiv et navn til filen, og klik derefter på [Gem]. Import af dataene fra LAN-faxens adressebog Data fra LAN-faxens adressebog kan importeres fra filer i formatet CSV. Du kan importere adressebogens data fra andre applikationer, hvis dataene er gemt som en CSV-fil. Følg denne procedure for at importere data fra LAN-faxens adressebog. For at importere adressebogens data fra andre applikationer skal du vælge de relevante punkter, der skal importeres. 1. Åbn LAN-faxens adressebog, og klik derefter på [Importér]. 2. Vælg filen, der indeholder adressebogens data, og klik derefter på [Åbn]. Der kommer en dialogboks frem til valg af de punkter, der skal importeres. 3. For hvert felt skal du vælge et relevant punkt fra listen. Vælg [*tom*] for felter, hvorfra der ikke er nogen data at importere. Bemærk, at [*tom*] ikke kan vælges for [Navn] og [Fax]. 4. Klik på [OK]. Yderligere oplysninger om indstillingerne findes i hjælpen til LAN-faxdriveren. CSV-filer eksporteres ved hjælp af Unikode-kodning. Data fra LAN-faxens adressebog kan importeres fra CSV-filer, hvis tegnkodning er Unicode eller ASCII. Gruppedata kan ikke eksporteres eller importeres. Op til 1000 destinationer kan registreres i LAN-faxens adressebog. Hvis denne grænse overstiges under import, vil de resterende destinationer ikke blive importeret. 174

177 Brug af faxfunktionen fra en computer (LAN-fax) Redigering af en faxforside 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 2. Vælg LAN-faxdriveren som printer, og klik derefter på [Udskriv]. 3. Klik på fanen [Angiv destination], og klik derefter på [Redigér forside]. 4. Konfigurér indstillinger efter behov, og klik derefter på [Udskriv]. Yderligere oplysninger om indstillingerne findes i hjælpen til LAN-faxdriveren. 175

178 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Modtagelse af en fax Når du modtager en vigtig fax, anbefaler vi, at du bekræfter indholdet af den modtagne fax over for afsenderen. Maskinen kan muligvis ikke modtage faxer, når der ikke er ret meget ledig plads i hukommelsen. Det kræver en ekstern telefon for at bruge denne maskine som telefon. Der kan kun bruges papir af formatet A4, Letter eller Legal til udskrivning af faxer. Valg af modtagelsestilstand Typer af modtagelsesmetoder: Når maskinen kun bruges som en faxmaskine Vælg følgende tilstand, når der ikke er tilsluttet nogen ekstern telefon eller telefonsvarer: Kun fax (automatisk modtagelse) I denne tilstand bruges maskinen kun som en faxmaskine og modtager automatisk faxer. Når maskinen bruges med en ekstern anordning Vælg en af følgende tilstande, når der er tilsluttet en ekstern telefon eller telefonsvarer: Manuel FAX/TLF. (manuel modtagelse) I denne tilstand skal du besvare alle opkald med en ekstern telefon. Hvis et opkald er et faxopkald, skal du starte faxmodtagelsen manuelt. Kun fax (automatisk modtagelse) I denne tilstand besvarer maskinen automatisk alle indgående opkald i faxmodtagelsestilstanden. Automatisk FAX/TLF. (automatisk modtagelse) I denne tilstand kan du besvare telefonopkald med en ekstern telefon og modtage faxer automatisk. FAX/TAD (automatisk modtagelse) I denne tilstand kan du bruge maskinen med en ekstern telefonsvarer. 176

179 Modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modt.indst.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Skift modtagefunktion], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på tasterne [ ], [ ], [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede modtagetilstand, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Modtagelse af en fax i den manuelle FAX/TLF-tilstand. 1. Løft røret på den eksterne telefon for at besvare opkaldet. Et normalt telefonopkald starter. 2. Når du hører en faxtone, eller der ikke er nogen lyd, skal du trykke på tasten [Fax] og dernæst på [Start sort-hvid]. 3. Tryk på [Modt.]. 4. Tryk på tasten [Start sort-hvid]. "Modtager..." vises på displayet. 5. Læg røret på. Modtagelse af en fax i tilstanden fax alene Når modtagelsesmetoden er indstillet til "Kun fax", besvarer maskinen automatisk alle indgående faxopkald. Du kan angive det antal gange maskinen ringer, inden den besvarer et opkald i indstillingen [Antal ringninger] under [Faxfunktioner]. Yderligere oplysninger om [Antal ringninger] findes på s. 202 "Indstillinger for faxfunktioner ". 177

180 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Hvis du besvarer et opkald med den eksterne telefon, mens maskinen ringer, starter et normalt telefonopkald. Hvis du hører en faxopkaldstone eller ingen lyd, modtages faxen manuelt. Yderligere oplysninger om manuel faxmodtagelse findes på s. 177 "Modtagelse af en fax i den manuelle FAX/TLF-tilstand.". Modtagelse af en fax i den automatiske FAX/TLF-tilstand Når modtagelsesmetoden er indstillet til automatisk FAX/TLF., modtager maskinen automatisk faxen, hvis det indgående opkald er et faxopkald, og ringer, når den modtager almindelige telefonopkald. 1. Når der er et indgående opkald, forsøger maskinen at spore en faxopkaldstone i fem sekunder. Hvis der spores en faxopkaldstone, begynder maskinen at modtage faxen automatisk. 2. Hvis der ikke registreres en faxopkaldstone, begynder maskinen at ringe og fortsætter med at prøve at registrere en faxopkaldstone i det tidsrum, der er angivet i Automodtagelsestid under Faxfunktioner. Hvis der spores en faxopkaldstone, eller hvis røret ikke løftes, starter maskinen faxmodtagelsen automatisk. For at foretage et normalt telefonopkald skal du løfte røret, trykke på tasten [Fax] og dernæst trykke på [Slet/Stop]. Hvis du hører en faxopkaldstone eller ingen lyd, modtages faxen manuelt. Oplysninger om manuel faxmodtagelse findes på s. 177 "Modtagelse af en fax i den manuelle FAX/TLF-tilstand.". Hvis du løfter røret, men den angivne tid i [Automodtagelsestid] udløber, før et almindeligt telefonopkald starter, starter maskinen faxmodtagelsen automatisk. Oplysninger om [Automodtagelsestid] findes på s. 202 "Indstillinger for faxfunktioner ". Når du har løfter røret for at besvare et opkald, skal du sørge for at trykke på tasten [Fax] for at aktivere faxtilstanden, inden du trykker på [Slet/Stop]. Hvis maskinen ikke er i faxtilstand, vil du ikke kunne foretage et almindeligt telefonopkald ved at trykke på [Slet/Stop]. Modtagelse af en fax i FAX/TAD-tilstanden Når modtagelsesmetoden er indstillet til FAX/TAD, besvarer og optager den eksterne telefonsvarer meddelelser, når maskine modtager telefonopkald. Hvis det indgående opkald er et faxopkald, modtager maskinen automatisk faxen. 1. Når der er et indgående opkald, vil den eksterne telefonsvarer ringe. Hvis den eksterne telefonsvarer ikke svarer, begynder maskinen at modtage faxen automatisk. Hvis du besvarer et opkald med den eksterne telefon, mens maskinen ringer, starter et normalt telefonopkald. Vent indtil "Modtager... " vises på displayet, hvis du hører en faxopkaldstone. 178

181 Modtagelse af en fax Maskinen starter faxmodtagelsen. Hvis beskeden "Modtager... " ikke vises, så modtag faxen manuelt. Yderligere oplysninger om manuel faxmodtagelse findes på s. 177 "Modtagelse af en fax i den manuelle FAX/TLF-tilstand.". 2. Hvis den eksterne telefonsvarer svarer, vil maskinen vente i 30 sekunder på, at der bliver stille på linjen. Hvis en faxopkaldstone eller ingen lyd registreres, begynder maskinen automatisk at modtage faxen. Hvis en stemme registreres, starter et normalt telefonopkald. Den eksterne telefonsvarer optager meddelelser. Du kan manuelt modtage en fax under tavshedssporing. Yderligere oplysninger om manuel faxmodtagelse findes på s. 177 "Modtagelse af en fax i den manuelle FAX/TLF-tilstand.". Tavshedssporing standser ikke i 30 sekunder, selv hvis den eksterne telefonsvarer lægges på, med mindre du trykker på tasten [Slet/Stop] og afbryder opkaldet. Modtagelse af en internetfax Du kan indstille maskinen til regelmæssigt at kontrollere for s (internetfaxer) og automatisk modtage dem, eller du kan manuelt kontrollere og modtage dem. Angiv denne maskines adresse til modtagelse af internetfaxer i Brugerkonto under POP3- indstillinger til Web Image Monitor. Denne maskine kan muligvis ikke modtage s i HTML-format. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Automatisk modtagelse Når [Automatisk POP] under internetfaxindstillingerne til Web Image Monitor er aktiveret, kobles maskinen periodisk til POP3-serveren som angivet i [POP-interval (minutter)] for at kontrollere for nye s. Maskinen vil downloade dem, hvis der er nogen. Manuel modtagelse Når [Automatisk POP] er deaktiveret, skal du bruge betjeningspanelet til manuelt at koble til POP3- serveren og kontrollere for nye s. 179

182 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Faxmodtagelse via betjeningspanelet 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modt.indst.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Manuel POP], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [Ja] på bekræftelsesskærmen. Maskinen kontrollerer for nye s og downloader dem, hvis der er nogen. Faxmodtagelse via Web Image Monitor 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Netværksindstillinger]. 3. Klik på fanen [Internetfax]. 4. Vælg [Aktiv] eller [Inaktiv] for "Automatisk POP". [Aktiv]: Automatisk modtagelse [Inaktiv]: Manuel modtagelse 5. Klik på [OK]. 6. Luk webbrowseren. Yderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor findes på s. 233 "Brug af Web Image Monitor". Hvis -modtagelsen mislykkes og [Besked om fejl pr. ] under internetfaxindstillingerne til Web Image Monitor er aktiveret, vil en besked om fejl pr. blive sendt til den originale afsender. Oplysninger om indstillinger af Web Image Monitor findes på s. 260 "Fanen Internetfax". 180

183 Modtagelse af en fax Hvis [Besked om fejl pr. ] er deaktiveret, eller beskeden om fejl pr. mislykkedes, udskriver maskinen en fejlrapport. Videresendelse eller lagring af faxer i hukommelse For at forhindre uautoriserede brugere i at se følsomme faxer, kan du indstille maskinen til at videresende modtagede faxer til en forudindstillet destination eller lagre dem i hukommelsen uden at udskrive dem. Denne funktion kan kun benyttes på modeller af type 2. Nedenstående tabel viser, hvad der sker efter videresendelse lykkes eller mislykkes afhængigt af maskinens konfiguration. Videresendel se [Udskriv videresendt fil] [Udskriv videresendt fil] Resultater Succes Fra Ikke relevant Maskinen sletter faxen fra hukommelsen. Succes Til Til Maskinen udskriver faxen og sletter den fra hukommelsen. Succes Til Fra Maskinen lagrer faxen i hukommelsen til senere manuel udskrivning. Fejl Fra Ikke relevant Maskinen udskriver en fejlrapport over videresendelser og sletter faxen fra hukommelsen. Fejl Til Til Maskinen udskriver en fejlrapport over videresendelse, udskriver faxen og derefter sletter den fra hukommelsen. Fejl Til Fra Maskinen udskriver en fejlrapport over videresendelse og lagrer faxen i hukommelsen til senere manuel udskrivning. Hvis maskinen er ude af stand til at udskrive en fax som følge af maskinfejl såsom en tom kassette eller et papirstop, forbliver faxen i hukommelsen, og indikatoren Fax modtaget blinker. De resterende sider vil starte med at udskrive, så snart problemet er udbedret. 181

184 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Antallet af videresendelsesforsøg og forsøgsintervallet kan angives ved hjælp af Web Image Monitor. Oplysninger om indstillinger for videresendelsesdestination, videresendelsesforsøg og interval findes på s. 245 "Fanen Fax". Indstillinger for videresendelse For at angive videresendelsesbetingelserne for modtagne faxer skal maskinen konfigureres som følger: 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modt.indst.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstilling for modt.fil], og tryk på [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Videresend], og tryk på [OK]. Fortsæt til trin 6 for at sende beskeder, efter faxer er blevet videresendt. Hvis ikke, så fortsæt til trin Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Besked om vider.status], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Aktiv], og tryk på [OK]. [Aktiv]: Send en -besked efter videresendelse. -beskedens destination afhænger af, hvordan videresendelsesdestinationen er konfigureret. [Inaktiv]: En -besked bliver ikke sendt. 8. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 182

185 Modtagelse af en fax Konfiguration af videresendelsesbetingelser 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. DAC Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modt.indst.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskriv videresendt fil], og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Til] eller [Fra], og tryk på [OK]. [Til]: Lagr faxerne i hukommelsen til udskrivning. [Fra]: Slet faxerne fra hukommelsen. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskriv modtaget fil], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Til] eller [Fra], og tryk på [OK]. [Til]: Udskriver automatisk de modtagede faxer og sletter fra hukommelsen. [Fra]: Lagrer de modtagne faxer i hukommelsen til senere manuel udskrivning. Oplysninger om manuel udskrivning af modtagne faxer, der er lagret i hukommelsen, findes på s. 185 "Udskrivning af faxer, der er lagret i hukommelsen". Hvis du vælger [Til], skal du fortsætte til næste trin. Hvis du vælger [Fra], skal du fortsætte til trin Indtast starttiden og sluttiden, og tryk på tasten [OK]. Maskinen printer de modtagne faxer og sletter dem fra hukommelsen inden for den angivne tid. 9. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af videresendelsesdestination via Web Image Monitor 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Systemindstillinger]. 3. Klik på fanen [Fax]. 4. Angiv videresendelsesdestinationen i [Videresendelsesdestination]. [ -adresse]: Indtast en destinations -adresse. 183

186 6. Afsendelse og modtagelse af en fax [Scanningsdestination]: Vælg en scanningsdestination som en videresendelsesdestination. 5. Klik på [OK]. 6. Luk webbrowseren. Se s. 233 "Brug af Web Image Monitor" for yderligere oplysninger om brug af Web Image Monitor. Konfiguration af lagringsbetingelserne For at angive lagringsbetingelserne for modtagne faxer skal maskinen konfigureres som følger: 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modt.indst.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstilling for modt.fil], og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskriv], og tryk på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskriv modtaget fil], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Til] eller [Fra], og tryk på [OK]. [Til]: Udskriver automatisk de modtagede faxer og sletter fra hukommelsen. [Fra]: Lagrer de modtagne faxer i hukommelsen til senere manuel udskrivning. Oplysninger om manuel udskrivning af modtagne faxer, der er lagret i hukommelsen, findes på s. 185 "Udskrivning af faxer, der er lagret i hukommelsen". Hvis du vælger [Til], skal du fortsætte til næste trin. Hvis du vælger [Fra], skal du fortsætte til trin Indtast starttiden og sluttiden. Maskinen printer de modtagne faxer ud og sletter dem fra hukommelsen inden for den angivne tid. 9. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Alternativt kan du trykke på tasten [ID-kort-kop.], hvis [Funktionsgenvej] under administratorindstillinger er sat til [Indst. for aut. faxudskr.]. Tryk på tasten for at skifte til menuen [Udskriv modtaget fil]. For yderligere oplysninger om [Funktionsgenvej], se s. 228 "Administratorindstillinger". Når faxen er blevet udskrevet, bliver den slettet fra hukommelsen. Hvis maskinen er ude af stand til at udskrive en fax som følge af maskinfejl såsom en tom kassette eller et papirstop, forbliver faxen i hukommelsen, og indikatoren Fax modtaget blinker. De resterende sider vil starte med at udskrive, så snart problemet er udbedret. 184

187 Modtagelse af en fax Udskrivning af faxer, der er lagret i hukommelsen Dette afsnit forklarer, hvordan du udskriver modtagede faxer, der er lagret i maskinens hukommelse. Når indikatoren Fax modtaget lyser, er der en fax lagret i maskinens hukommelse. Følg nedenstående procedure for at udskrive faxen. 1. Tryk på tasten [Fax]. DAC Tryk på [Modt. fil]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Til], og tryk på [OK]. Maskinen udskriver den lagrede fax og sletter den fra hukommelsen. Hvis der vælges [Til] her, bliver [Udskriv modtaget fil] aktiveret under faxfunktionsindstillinger. Hvis du ikke ønsker at udskrive efterfølgende faxer automatisk, skal den sættes tilbage til [Fra]. For yderligere oplysninger, se s. 202 "Indstillinger for faxfunktioner ". Hvis kassette 2 er monteret, kan du vælge, hvilken kassette der skal tilføres papir fra [Vælg kassette] under faxfunktionsindstillinger. Hvis du indstiller maskinen til automatisk at skifte mellem kassette 1 og 2 i denne indstilling, kan du også angive den kassette, maskinen bruger først, i [Papirkassetteprioritet] under kassetteindstillinger. For yderligere oplysninger om [Vælg kassette], se s. 202 "Indstillinger for faxfunktioner " og for [Papirkassetteprioritet], se s. 215 "Indstillinger for papirkassetter". Hvis indikatoren Fax modtaget blinker, er der en modtaget fax i maskinens hukommelse, der ikke kunne udskrives på grund af maskinfejl såsom en tom kassette eller et papirstop. Udskrivningen vil starte, så snart problemet er udbedret. Modtagelse eller afvisning af faxer fra specielle afsendere Du kan indstille maskinen til udelukkende at modtage (eller afvise) faxer fra de registrerede specielle afsendere. Dette hjælper dig, så uønskede dokumenter, f.eks. junkfaxer, sorteres fra, og unødig brug af faxpapir undgås. 185

188 6. Afsendelse og modtagelse af en fax For at bruge denne funktion skal du først registrere specielle afsendere ved hjælp af Web Image Monitor og derefter vælge, om faxer fra dem skal accepteres eller afvises. Denne funktion er ikke tilgængelig med internetfax. Registrering de specielle afsendere Dette afsnit forklarer, hvordan du registrerer specielle afsendere. Der kan registreres op til 30 specielle afsendere. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Speciel afsender]. 3. Fra listen [Destinationstype] skal du vælge [Speciel afsender]. 4. Vælg den specielle afsenders nummer fra listen (1 til 30). 5. Indtast den specielle afsenders faxnummer (op til 20 tegn). 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Klik på [OK]. 8. Luk webbrowseren. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, og mellemrum. 186

189 Modtagelse af en fax Begrænsning af indgående faxer Dette afsnit forklarer, hvordan du indstiller maskinen til udelukkende at modtage (eller afvise) faxer fra de programmerede specielle afsendere. 1. Start webbrowseren, og få adgang til maskinen ved at indtaste IP-adressen. 2. Klik på [Systemindstillinger]. 3. Klik på fanen [Fax]. 4. For [Autoriseret modtagelse] skal du klikke på [Aktiv]. 5. For [Modtagelsesbetingelser] skal du klikke på [Speciel afsender] eller [Andre end speciel afsender]. Speciel afsender Vælg dette for at modtage faxer fra de specielle afsendere og afvise faxer fra alle andre afsendere. Andre end speciel afsender Vælg dette for at afvise faxer fra de specielle afsendere og modtage faxer fra alle andre afsendere. 6. Indtast om nødvendigt et administratorpassword. 7. Klik på [OK]. 8. Luk webbrowseren. 187

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning DX-C200 Betjeningsvejledning Brugervejledning 1 Vejledning til maskinen 2 Kom godt i gang 3 Brug af printerfunktionen 4 Brug af kopifunktionen 5 Brug af scannerfunktionen 6 Brug af faxfunktionen 7 Konfiguration

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Brugervejledning Kom godt i gang Udskrivning Problemløsning Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Problemløsning Tillæg Husk først

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...7 Introduktion... 7 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...3

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel...

Indholdsfortegnelse. Produktets dele Set forfra... 3 Set bagfra... 3 Inde i produktet... 4 Scannerens dele... 4 Betjeningspanel... Indholdsfortegnelse Produktets dele Set forfra................................................................... 3 Set bagfra.................................................................. 3 Inde i

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placeringer af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...6 Vejledninger til denne printer...8 Sådan læses denne vejledning...9 Symboler...9 Beskrivelse

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere