Rapport. Kød og kræft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Kød og kræft"

Transkript

1 Rapport Kød og kræft Spisekvalitet af grillet svinekød i relation til grill-type og tilberedningsmetode samt indhold af HCA og PAH målt i udvalgte svine- og oksekødsprøver Lene Meinert 3. juli 2012 Proj.nr LME/MT Baggrund Danskerne er det folkefærd i verden, der har flest antal grill pr. indbygger. Det kan ses som et tegn på, at vi danskere griller rigtig meget. Men samtidig er grillet kød mistænkt for at bidrage væsentligt til danskernes indtag af kræftfremkaldende stoffer i form af stegemutagener (Heterocykliske aminer, HCA) og røgmutagener (PAH). HCA-dannelsen er temperaturafhængig, således kan stofferne også dannes ved tilberedning på en stegepande. Men grillet kød er i søgelyset, da grilning ofte foregår ved en langt højere temperatur - især direkte over kul - sammenlignet med pandestegning, og risikoen for at branke kødet er dermed større. Et tidligere gennemført screeningsforsøg viste dog, at forbrugerne i Roskilde-området var gode til ikke at branke kødet, når de grillede. Kuglegrillen fra Weber er næsten blevet hvermandseje, og samtidig får flere og flere også en gasgrill til udekøkkenet. Da grill-forsøget gerne skulle afspejle danskernes adfærd, blev Weber-Stephen Nordic kontaktet, og firmaet udlånte venligst grillerne og grill-tilbehør til forsøget samt bidrog med god sparring. Formål Med udgangspunkt i danskernes grillvaner var det forsøgets formål at undersøge sammenhængen mellem tilberedning af svinekød på grill og følgende faktorer: Grilltype (kuglegrill og gasgrill) Tilberedning o Varmekilde (direkte over kul, indirekte varme og gasgrill) o Centrumstemperatur (65 C og 72 C) o Indpakning i folie (kun steg, 72 C) Kødstørrelse (kotelet og steg) Desuden var det formålet af få valideret den udviklede farveskala mod panelets bedømmelse. Afvigelse fra plan Der opstod desværre gentagne problemer med analyse af indholdet af stegemutagener (HCA). Det har derfor efterfølgende været nødvendigt kun at udvælge få kødprøver til en ny analyse af HCA-indholdet. Analysen blev udført af Eurofins. 1

2 Konklusion I relation til spisekvalitet af kotelet og steg opnås den største grad af saftighed ved tilberedning til 65 C uanset grill-type, dog synes intensiteten af saftighed generelt at være højest ved tilberedning ved indirekte varme sammenlignet med gasgrill og direkte over kul. Den mest intense stegte kødsmag (ikke branket) blev opnået for koteletter ved tilberedning til 72 C uanset grill-type. Tilberedning af stege til 72 C gav anledning til branket lugt og smag, dog blev intensiteten af de brankede engeskaber tydeligt mindsket, når stegen var pakket ind i folie, men dette gav så anledning til en højere intensitet af uønsket grisesmag. Der kunne påvises PhiP i 5 ud af 9 undersøgte tilberedningsmetoder og MelQx i 2 metoder. Der var en tydelig tendens til, at flere kødprøver tilberedt på gasgrill (til 72 C) havde et målbart indhold af PhiP sammenlignet med de øvrige undersøgte tilberedningsmetoder. Indholdet af PAH, angivet som sum PAH 4, var lavt max. 0,1 µg/kg og dermed markant lavere end grænseværdien på 30 µg/kg (EFSA). 2

3 Gennemførelse Design Forsøgets design kan ses i bilag 1. Kød Der blev anvendt finpudsede svinekamme (med sølvhinde). Kammene blev enten delt i 2 stege eller udskåret til 15 koteletter. De i alt 72 kamme blev udtaget tilfældigt på slagteriet for at afspejle den naturligt forekommende dyrevariation. Tilberedning I bilag 2 (kotelet) og bilag 3 (steg) er alle tilberedninger beskrevet med angivelse af vendefrekvens, grilltemperatur og stegetider. Bedømmelse Trænede dommere bedømte det grillede kød (7 dommere til bedømmelse af kotelet og 8 dommere til bedømmelse af steg) med en sensorisk beskrivende analyse baseret på ASTM-MNL 13, ISO 1421 og ISO Bedømmelserne på hhv. steg og kotelet blev gennemført som to separate seancer, med en træning forud for hver seance på hhv. kotelet og steg tilberedt ved udvalgte kombinationer af behandlingerne (forventede yderpunkter). Dommerne fik hver serveret en halv kotelet eller en hel skive steg (1 cm i tykkelse, ikke endestykker). Kødet blev placeret på forvarmede tallerkener og blev dækket med folielåg for at holde på varmen under servering. Alle prøver var kodet med individuelle 3-cifrede koder. Se bilag 4 og bilag 5, der indeholder beskrivelse af de bedømte egenskaber for hhv. kotelet og steg. Overfladefarve Der blev desuden bedømt overfladefarve på det grillede kød (se skala i bilag 6) udført af 2 personer i det sensoriske laboratorium. Den anvendte farveskala til vurdering af koteletter blev tidligere udviklet til en forbrugerundersøgelse for at undersøge, om der var en sammenhæng mellem kødets farve og indholdet af stegemutagener. Der blev til nærværende forsøg udviklet en skala til vurdering af overfladefarven af stege (bilag 6). Kemiske analyser DTU PAH-analyserne blev udført på følgende udvalgte behandlinger: Kotelet, direkte over kul: 1 stk. medium og 1 stk. well-done Kotelet, lukket kuglegrill: 1 stk. medium og 1 stk. well-done Kotelet, gasgrill: 1 stk. medium og 1 stk. well-done Steg, lukket kuglegrill: 1 stk. medium og 2 stk. well-done (med og uden stanniol) Steg, direkte over kul: 1 stk. medium og 2 stk. well-done (med og uden stanniol) 3

4 Koder Åben = tilberedning direkte over kul i åben kuglegrill Lukket = tilberedning med indirekte varme i lukket kuglegrill Gas = tilberedning på gasgrill (kødet blev tilberedt uden gas i den midterste brænder, kotelet blev tilberedt med åbent låg, mens steg blev tilberedt med lukket låg) Centrumstemperatur var hhv. 65 C og 72 C Stege blev tilberedt (kun ved 72 C) med (+) og uden (-) indpakning i stanniol Således skal koden lukket 72+ læses som: Tilberedning ved indirekte varme i lukket kuglegrill indpakket i stanniol og tilberedt til en centrumstemperatur på 72 C. Resultater og diskussion Det vides fra en tidligere screeningsundersøgelse om tilberedning på grill, at danskerne (indbyggere i Roskilde) er gode til ikke at branke kødet, når de griller. I nærværende forsøg er der således taget udgangspunkt i, at danskerne ikke branker kødet ved stegning, som det siges, at f.eks. amerikanere oftere gør. Derfor er det valgt at tilberede kødet dels til 65 C, som vides at være optimalt for spisekvaliteten i relation til saftighed og mørhed (pande- og ovnstegningsforsøg), og dels til 72 C, som svarer til well-done, dog uden at kødet er ødelagt. Fra tidligere forbrugerundersøgelser vides det desuden, at forbrugerne foretrækker saftigt og mørt kød med en tydelig stegt kødsmag. Sensorik_Kotelet Koteletterne blev bedømt af 7 trænede dommere, og korrelationen mellem behandling og egenskaber kan ses i PCA-bi-plottet i figur 1. Værdier for de enkelte egenskaber ses i bilag 7. Figur 1. PCA-bi-plot for den samlede bedømmelse af koteletter (gennemsnit over 7 dommere og 6 gentag). 4

5 Det kan umiddelbart ses af figur 1, at PC1 adskiller behandlingerne baseret på temperatur (65 C mod venstre og 72 C mod højre). PC1 forklarer 60 % og dermed størstedelen af variationen. PC2 forklarer 29 % af variationen, men det er ikke helt så tydeligt, hvilke egenskaber PC2 primært adskiller behandlingerne i henhold til. Det kan endvidere ses, at Åben 65 og Gas 65 kan beskrives med egenskaberne saftig og mør konsistens, Åben 72 korrelerer med gennemstegt udseende og Gas 72 med brun overflade (udseende) og stegt lugt. Det kan endvidere ses i figur 1, at en del af egenskaberne ligger omkring 0,0, hvilket vil sige, at disse egenskaber ikke har kunnet forklare forskellene mellem behandlinger. Figur 2 viser et spider plot af de signifikante egenskaber. Det kan ses af plottet, at saftighed er afhængig af centrumstemperatur, således at stegning til en centrumstemperatur på 65 C giver mere saftigt kød sammenlignet med stegning til 72 C. Dette er i overensstemmelse med eksisterende viden. Graden af brun overflade er afhængig af både temperatur og behandling, således fås den mindst brune overflade ved at grille koteletter i lukket kuglegrill med indirekte varme, og mest brun overflade ved tilberedning på gasgrill til 72 C. Figur 2. Spider plot af de signifikante egenskaber (0,1 %) for kotelet (gennemsnit af 7 dommere og 6 gentag). De signifikante egenskaber er: brun overflade (udseende), mørhed (konsistens), saftighed (konsistens), hårdhed (konsistens) og gennemstegthed (udseende). Opsummering på koteletter er således, at centrumstemperatur havde større betydning for spisekvaliteten mht. saftighed og mørhed end grill-type. Sensorik_steg De tilberedte stege blev bedømt af 8 trænede dommere, og korrelationen mellem behandling og egenskaber kan ses i PCA-bi-plottet i figur 3. Værdier for de enkelte egenskaber ses i bilag 8. 5

6 Figur 3. PCA-bi-plot for den samlede bedømmelse af koteletter (gennemsnit over 8 dommere og 6 gentag). Det kan ses af figur 3, at PC1 forklarer langt hovedparten af variationen med ca. 90 %, og at behandlingerne er adskilt på tilberedningstype, således at Åben 65 og 72 og Gas 65 og 72 er placeret mod venstre og beskrevet med egenskaberne farve kant, branket skorpe og branket lugt. Modsat er behandlingerne lukket 65 og 72 samt folie placeret mod højre og delvist beskrevet med egenskaberne saftighed (især stege tilberedt med indirekte varme), hård konsistens samt grisesmag. De signifikante egenskaber er vist med spider plot i figur 4. 6

7 Figur 4. Spider plot af de signifikante (0,1 %) egenskaber for steg (gennemsnit over 8 dommere og 6 gentag). De signifikante egenskaber er: farve kant (udseende), mørhed (konsistens), smuldrende (konsistens), saftighed (konsistens), hårdhed (konsistens), gris (smag), branket_skorpe (smag), branket (lugt) og gennemstegthed (udseende). Stegens overfladefarve er tydelig afhængig af behandling, således at tilberedning på gasgrill og direkte over kul gav en markant mørkere farve sammenlignet med tilberedning med indirekte varme eller indpakning i folie, hvilket også er umiddelbart forventeligt. Den mest intensive branket smag fås ved stegning direkte over kul efterfulgt af tilberedning på gasgrill, hvorimod der ikke er branket smag i stegene tilberedt over indirekte varme eller pakket ind i folie. Denne sammenhæng ses også for branket lugt. Som ved koteletter er saftigheden størst ved tilberedninger til en centrumstemperatur på 65 C, efterfulgt af tilberedning ved indirekte varme i lukket gasgrill (både 65 C og 72 C). Opsummering sensorik Alene ud fra et sensorisk synspunkt og med baggrund i forbrugernes præferencer kan nogle af tilberedningsmetoderne (behandlingerne) fremhæves. Både for steg og kotelet fås størst intensitet af saftighed ved tilberedning til 65 C uanset grill-type, dog synes intensiteten af saftighed at være højest ved tilberedning ved indirekte varme i lukket kuglegrill sammenlignet med gasgrill og direkte varme. Mørhed var i dette forsøg rimelig korreleret med saftighed, således at det mest møre kød fås ved tilberedning til 65 C i centrum, dog er sammenhængen med tilberedning ikke så tydelig for mørhed, som det var tilfældet med saftighed. Forbrugerne kan ud over mørt og saftigt kød også godt lide stegt kødsmag. Denne egenskab stiger med stigende centrumstemperatur og dermed også med stigende tilberedningstid, samtidig må der ikke forekomme branket smag eller lugt. For koteletter gav ingen af behandlingerne anledning til nævneværdig grad 7

8 af branket lugt eller smag, mens tilberedning til 72 C (alle grill-typer) gav mest intens stegt kødsmag. Så et bud på de tilberedningsmetoder, der bedst kombinerer disse modsatrettede præferencer, er stegning af koteletter til 65 C over direkte varme eller på gasgrill. Ved tilberedning af steg gav nogle af behandlingerne anledning til uønsket branket smag og lugt, hvilket formentlig er en direkte konsekvens af længere tilberedningstid. Samtidig gav en indpakning i folie en højere intensitet af grisesmag, som er uønsket. Så en samtidig opnåelse af saftighed, mørhed og stegt kødlugt (korrelerer med stegt smag) fås ved tilberedning til 65 C på gasgrill efterfulgt af stegning ved indirekte varme i lukket kuglegrill uden folie. Det skal bemærkes, at kødet i forsøget ikke var marineret eller på anden måde tilsat krydderier og urter. Det kan derfor godt tænkes, at intensiteten af grisesmag vil kunne reduceres ved fx marinering. Overfladefarve Der blev bedømt overfladefarve på det grillede kød (se skala i bilag 6). Den anvendte farveskala til vurdering af kotelet blev udviklet ved en forbrugerundersøgelse for at undersøge, om der var en sammenhæng mellem kødets farve og indholdet af stegemutagener. Overordnet set blev der i det tidligere forsøg fundet en sammenhæng mellem farve og indhold af stegemutagener, således at jo mørkere overfladefarve desto højere indhold af stegemutagener. Der blev endvidere udviklet en farveskala til vurdering af overfladefarve af stege (bilag 6). Det var også et formål med dette forsøg at få valideret farveskalen op mod panelets bedømmelse af både farve og smag. Farve_kotelet Figur 5. Sensorisk farvevurdering af koteletter tilberedt på grill (gennemsnit af 6 gentag) gennemført i sensorisk laboratorium af 2 personer. Det kan ses af figur 5, at der ikke var væsentlig forskel i overfladefarven af grillede koteletter afhængig af tilberedningsmetode, således var ingen af koteletterne brankede på overfladen (karakter 4-5 blev ikke benyttet). 8

9 Tilberedning til 72 C på gasgrill tog længst tid (op mod 18 min.), mens de øvrige tilberedninger tog ca min. Resultatet i figur 5 er i overensstemmelse med panelets bedømmelse med hensyn til intensitet af overfladefarve (se bilag 7). Farve_steg Figur 6. Sensorisk farvevurdering af stege tilberedt på grill (gennemsnit af 6 gentag pr. behandling) gennemført i sensorisk laboratorium af 2 personer. 9

10 Det kan af figur 6 ses, at indpakning i stanniol giver den lyseste overfladefarve, som forventet. Efterfølgende ses en stigning i overfladefarve for stegene relateret til grilltype: Tilberedning i lukket kuglegrill (begge centrumstemperaturer), efterfulgt af gasgrill (begge centrumstemperaturer) og endelig tilberedning direkte over kul (begge centrumstemperaturer), hvor stegene havde den mørkeste overfladefarve. Tilberedning over kul gav anledning til en mørk og branket overfladefarve (karaktererne 4-5). Der var således en væsentlig variation i overfladefarve for stegene afhængig af tilberedningsmetode, hvilket var direkte korreleret med tilberedningstid (dette blev dog desværre ikke noteret). Resultatet i figur 6 er i overensstemmelse med panelets bedømmelse (jf. bilag 8). Farve_oksebøffer Der blev ligeledes udført farvemåling på grill-stegte oksebøffer i det sensoriske laboratorium, dog blev der ikke udført yderligere sensoriske bedømmelser. Farveskala for oksebøffer blev udviklet til tidligere gennemført forbrugerundersøgelse og kan ses i bilag 6. 10

11 Figur 7. Sensorisk farvevurdering af oksebøffer tilberedt på grill (gennemsnit af 6 gentag) gennemført i sensorisk laboratorium af 2 personer. Udvælgelse til HCA Med baggrund i resultater fra de sensoriske bedømmelser blev der udvalgt kødprøver til analyse for HCA. Der blev ved udvælgelsen lagt vægt på at sikre inkludering af alle grill-typer samt variation i kødets overfladefarve mod forventning om forskelle i HCA-koncentrationer. Endelig er udvælgelsen også udført i henhold til de behandlinger, der er udført PAH-analyser på. Koteletter - 4 gentag pr. behandling, følgende behandlinger blev analyseret: Lukket 65 C, gas 72 C Stege - 4 gentag pr. behandling, følgende behandlinger blev analyseret: Åben 72 C med stanniol, åben 72 C uden stanniol, lukket 72 C, gas 72 C Oksebøffer - 4 gentag pr. behandling, følgende behandlinger blev analyseret: Åben 72 C, lukket 72 C, gas 72 C 11

12 Resultat HCA Kødets grillskorpe blev analyseret for indholdet af fem forskellige HCA: 2-amino- 3,4,8-trimethyl-imidazo[4,5-f]quinoxaline, MelQ, MelQx, IQ og 2-Amino-1- methyl-6-phenylimidazo[ 4,5-b]pyridin. I mange af prøverne kunne ingen af de fem HCA detekteres (se alle værdier i bilag 9), og det var udelukkende MelQx samt 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[ 4,5-b]pyridin, der blev detekteret. Tabel 1 indeholder de behandlinger (5 ud af 9 undersøgte), hvor der blev fundet et indhold af HCA. Tabel 1. Indholdet af HCA er angivet i µg/g kød. De angivne koncentrationer er et gennemsnit af 4 bestemmelser (koncentration under detektionsgrænsen (< 10) er i beregningen sat til 0). MelQx PhiP Steg, åben 72 - stanniol 0,0004 0,0024 Steg, åben 72 + stanniol - 0,0003 Steg, gas 72 - stanniol 0,0001 0,0018 Kotelet, gas 72-0,0008 Oksebøf, gas 72-0,0020 Det kan umiddelbart ses af tabel 1, at tilberedning af steg direkte over kul medførte et af de højeste indhold af PhiP samt MelQx, som den eneste tilberedningsmetode. Indholdet af HCA mindskes markant ved at pakke stegen ind i stanniol under tilberedning direkte over kul. Det kan endvidere ses, at tilberedning på gasgrill til 72 C i centrum var den tilberedningsmetode, der gav målbart indhold af HCA for alle 3 kødtyper. De undersøgte behandlinger blev udvalgt på baggrund af kødets overfladefarve, og der ses en (forventet) sammenhæng mellem mørk overfladefarve og målbart indhold af HCA. Hvorvidt de fundne koncentrationer er sundhedsskadelige, vides ikke, idet der ikke er fastlagt grænseværdier for indtagelse af HCA. Der var et målbart indhold af HCA i alle tre kødtyper tilberedt på gasgrill. Det tyder derfor på, at der er grund til særlig omhyggelighed ved tilberedning på gasgrill. I oksebøffer tilberedt direkte over kul (72 C) blev der ikke påvist HCA, mens der i samtlige fire bøffer tilberedt på gasgrill (72 C) blev påvist PhiP. Det kan eventuelt tænkes, at varmekildens placering tættere på kødet i gasgrillen sammenlignet med kullenes placering til kødet i kuglegrillen kan være en mulig forklaring på denne observation. Det er tidligere vist i litteraturen, at dannelsen af især PhiP øges med stigende temperatur. Der var ikke et målbart indhold af HCA i steg, koteletter eller oksebøffer tilberedt ved indirekte varme i lukket kuglegrill. Så for at undgå HCA i kødet synes tilberedning ved indirekte varme i lukket kuglegrill at være en fornuftig løsning. 12

13 Udvælgelse_PAH Der blev analyseret for PAH på 18 kødprøver, der var udvalgt til at dække de forskellige tilberedningsmetoder. Der blev analyseret på en prøve pr. tilberedning. De udvalgte tilberedninger var: Svinekam: Åben 65 C, lukket 65 C, åben 72 C +/- stanniol, lukket 72 C +/- stanniol Svinekotelet: Åben 65 C, lukket 65 C, gas 65 C, åben 72 C, lukket 72 C, gas 72 C Oksebøf: Åben 65 C, lukket 65 C, gas 65 C, åben 72 C, lukket 72 C, gas 72 C Resultat_PAH De målte koncentrationer af PAH i kødprøverne er vist i tabel 2. PAH angives ofte som summer, hvor PAH 4 er den oftest anvendte, idet denne sum anvendes i forhold til grænseværdier for humant indtag. Fra september 2012 er grænseværdien for sum PAH 4 i røgede kød- og fiskeprodukter sat til 30 µg/kg (EFSA, European Food Safety Authority). Sum PAH 9 inkluderer de ni PAHforbindelser, der er vuderet til at være kræftfremkaldende, dog findes der ikke en grænseværdi for humant indtag i relation til sum PAH 9. Bilag 10 indeholder alle PAH-resultater. Tabel 2. Koncentrationer af Sum PAH 4 og Sum PAH 9 i de analyserede kødprøver. I bilag 10 er det angivet, hvilke PAH-forbindelser der indgår i de to summer. Tilberedning Sum PAH 4 µg/kg Sum PAH 9 µg/kg Svinekam 65 C åben 0,1 0,8 Svinekam 65 C lukket <0,1 3,3 Svinekam 72 C åben + stanniol <0,1 <0,1 Svinekam 72 C lukket + stanniol Prøven gik tabt Svinekam 72 C åben - stanniol <0,1 0,1 Svinekam 72 C lukket - stanniol <0,1 0,2 Oksefilet 65 C gas <0,1 1,1 Oksefilet 65 C åben <0,1 <0,1 Oksefilet 65 C lukket <0,1 <0,1 Oksefilet 72 C gas <0,1 <0,1 Oksefilet 72 C åben <0,1 0,6 Oksefilet 72 C lukket <0,1 0,3 Svinekotelet 65 C gas <0,1 0,5 Svinekotelet 65 C åben <0,1 0,5 Svinekotelet 65 C lukket <0,1 0,5 Svinekotelet 72 C gas <0,1 0,2 Svinekotelet 72 C åben <0,1 1,7 Svinekotelet 72 C lukket <0,1 1,1 13

14 Som det ses af tabel 2, var indholdet af sum PAH 4 meget lavt i samtlige prøver. Det grillede kød i dette forsøg var således langt under grænseværdien på 30 µg/kg. Med hensyn til sum PAH 9 ses det, at der for svinekam tilberedt ved indirekte varme i lukket kuglegrill blev målt en koncentration på 3,3 µg/kg. Det var det højest målte niveau i de analyserede kødprøver. Dette kan muligvis relateres til den længere tilberedningstid for kam sammenlignet med kotelet og bøf. For tilberedning af kotelet og bøf ses en tendens til stigning i sum PAH 9 med stigende centrumstemperatur ved tilberedning med kul (åben og indirekte varme), dog er der kun analyseret en prøve fra hver behandling, hvorfor dette blot er en tendens. Opsamling HCA og PAH Dannelsen af HCA var relateret til tid og temperatur, og det var således i kød tilberedt til 72 C i centrum, der var målbart indhold af HCA. Dette niveau var højest i steg, som også havde den længste tilberedningstid. Det højeste indhold af PAH (sum PAH 9) blev ligeledes fundet i en steg. Dette niveau var dog markant lavere end de kendte grænseværdier for indtaget af PAH (sum PAH 4). Tilberedning af kotelet og bøf på gasgrill til 72 C gav anledning til målbare koncentrationer af HCA (PhiP), hvilket ikke var tilfældet for de tilsvarende tilberedninger med kul (direkte og indirekte). Dette er formentlig en konsekvens af længere tilberedningstid, idet koteletter blev stegt 5-8 min længere på gasgrill for at opnå en centrumstemperatur på 72 C sammenlignet med tilberedning direkte over kul og ved indirekte varme (se bilag 2). Det er bemærkelsesværdigt, at koncentrationen af PhiP i oksebøffer var højere ved tilberedning på gasgrill sammenlignet med svinekoteletter. Det tyder således på, at der er grund til at være mere opmærksom under tilberedning af oksekød, især hvis kødet gennemsteges (72 C). Dog skal det understreges, at oberservationen er baseret på 4 prøver. Der var ingen forskel mellem okse- og svinekød med hensyn til indholdet af PAH. Grill-råd Baseret på resultaterne fra dette forsøg kan det generelt tilrådes at: 1. tilberede kødet til 65 C i centrum og vende det ofte. Derved opnås det mest saftige og samtidig mest sikre kød mht. indhold af kræftfremkaldende stoffer 2. pakke større stykker kød, som f.eks. stege, ind i stanniol, hvis kødet skal tilberedes direkte over kul, det mindsker indholdet af HCA 14

15 Konklusion I relation til spisekvalitet af kotelet og steg opnås den største grad af saftighed ved tilberedning til 65 C uanset grill-type, dog synes intensiteten af saftighed generelt at være højest ved tilberedning ved indirekte varme sammenlignet med gasgrill og direkte over kul. Den mest intense stegte kødsmag (ikke branket) blev opnået for koteletter ved tilberedning til 72 C uanset grill-type. Tilberedning af stege til 72 C gav anledning til branket lugt og smag, dog blev intensiteten af de brankede engeskaber tydeligt mindsket, når stegen var pakket ind i folie, men dette gav så anledning til en højere intensitet af uønsket grisesmag. Der kunne påvises PhiP i 5 ud af 9 undersøgte tilberedningsmetoder og MelQx i to metoder. Der var en tydelig tendens til, at flere kødprøver tilberedt på gasgrill (til 72 C) havde et målbart indhold af PhiP sammenlignet med de øvrige undersøgte tilberedningsmetoder. Indholdet af PAH, angivet som sum PAH 4, var lavt max. 0,1 µg/kg og dermed markant lavere end grænseværdien på 30 µg/kg (EFSA). 15

16 Bilag 1 Forsøgsdesign 16

17 Bilag 2 Forbehandling af svinekoteletter Modtagelse og opbevaring Hele vakuumpakkede svinekamme modtages 10. juni 2011, vakuumpakkes og lægges på køl ved 0 C indtil tilberedning og bedømmelse. Forbehandling De hele kamme finpudses, så kun sølvhinden sidder tilbage. Af hver kam slices 3 x 5 koteletter efter randomiseret udskæringsplan. Behandling 1: Åben grill tilberedt til 65 C, ca. tilberedningstid = 8 min Behandling 2: Åben grill tilberedt til 72 C, ca. tilberedningstid = 10 min Behandling 3: Lukket grill, tilberedt til 65 C, ca. tilberedningstid = 7 min Behandling 4: Lukket grill, tilberedt til 72 C, ca. tilberedningstid = 8-9 min Behandling 5: Gasgrill tilberedt til 65 C, ca. tilberedningstid = 10 min Behandling 6: Gasgrill tilberedt til 72 C, ca. tilberedningstid = min Alle koteletter er vendt hvert minut. Grillbriketterne er bredt ud på kulristen ved både åben og lukket grillmetode. Varmen på åben og lukket grill er mest intens ved opstart og bliver så "mindre varm", når briketterne begynder at brænde ud. Gasgrill - koteletter stegt med låget åbent. Alle koteletter vejes samlet før og efter grilning for hver behandling. Koteletterne deles i to stykker, og endeskiverne skæres fra. Hver dommer får en halv kotelet. 17

18 Bilag 3 Forbehandling af svinekam (steg) Modtagelse og opbevaring Hele vakuumpakkede svinekamme modtages 10. og 24. juni 2011, vakuumpakkes og lægges på køl ved 0 C indtil tilberedning og bedømmelse. Forbehandling De hele kamme finpudses, så kun sølvhinden sidder tilbage. Hver kam deles i to stykker efter udskæringsplanen. Alle stege vejes før og efter grilning for hver behandling. Behandling 1: Åben grill tilberedt til 65 C, vendt hvert 2. minut Behandling 2: Åben grill tilberedt til 72 C (- indpakning) vendt hvert 2. minut Behandling 3: Åben grill tilberedt til 72 C (+ indpakning) vendt hvert 15. minut Behandling 4: Lukket grill, tilberedt til 65 C vendt hvert 15. minut Behandling 5: Lukket grill, tilberedt til 72 C (- indpakning) vendt hvert 15. minut Behandling 6: Lukket grill, tilberedt til 72 C (+ indpakning) vendt hvert 15. minut Behandling 7: Gasgrill tilberedt til 65 C vendt hvert 2. minut Behandling 8: Gasgrill tilberedt til 72 C (- indpakning) vendt hvert 2. minut Behandling 9: Gasgrill tilberedt til 72 C (+ indpakning) vendt hvert 15. minut Åben grill: Her har stegene ligget direkte på risten over kullene, som har været fordelt på kulristen i et lag, men der er meget varmt i grillen den første time efter opstart. Lukket grill: Temperaturen har varieret mellem 160 og 230 C med et gennemsnit på 180 C. Kullene har været placeret i siderne, så stegene fik indirekte varme. Gasgrill: Temperaturen har typisk varieret mellem 150 og 200 C med et gennemsnit på 170 C. Der er stegt med lukket låg og uden gas i den midterste brænder. Stegetiden var afhængig af centrumstemperatur, og om stegene var pakket ind i stanniol. Generelt var stegetiderne mellem 40 og 60 min. 18

19 Bilag 4 19

20 Bilag 5 20

21 Bilag 6 Farveskala til vurdering af overfladefarve på koteletter Farveskala til vurdering af overfladefarve på oksebøffer

22 Bilag 6 Farveskala anvendt til bedømmelse af stege 22

23 Bilag 7 Sensorisk profilanalyse: Intensitet af alle egenskaber bedømt for kotelet (gennemsnit over 7 dommere og 6 gentag). Bogstaver inden for række angiver signifikante forskelle på 5 % niveau med Bonferroni LSD. Udseende Åben 65 Åben 72 Lukket 65 Lukket 72 Gas 65 Gas 72 Brun_overflade 8,7 a 8,6 b 4,5 d 6,7 c 9,1 ab 10,5 a Gennemstegthed 7,3 b 10,7 a 6,5 b 9,3 a 6,0 b 9,3 a Lugt Stegt_L 6,6 ab 7,3 a 5,5 b 6,0 ab 6,9 ab 7,6 a Branket_L 3,7 ab 2,1 b 3,4 ab 4,6 a 2,5 b 2,5 b Smag Branket_ Skorp_S 3,4 3,9 3,1 4,6 3,1 3,6 Branket_S 2,0 1,6 1,6 2,8 1,9 2,0 Stegt_kod_S 6,1 ab 7,1 a 5,4 b 6,3 ab 6,5 ab 6,8 a Syrlig_S 6,2 ab 5,9 ab 6,6 a 5,7 b 6,3 a 5,4 b Sodlig_S 2,3 2,3 2,1 2,5 2,5 2,6 Grise_S 2,0 2,1 2,6 1,4 1,3 1,8 Bitter_S 3,1 2,8 3,1 3,2 3,0 3,4 Metal_S 2,8 2,1 2,8 2,2 2,2 2,1 Konsistens Haardhed_K 5,8 b 7,8 a 5,6 b 6,2 b 5,3 b 6,5 b Knasende_K 6,1 6,3 6,3 6,2 5,9 6,1 Trevlet_K 2,3 2,7 2,2 2,5 2,1 2,8 Saftighed_K 9,0 a 5,6 c 9,1 a 7,0 b 9,0 a 6,6 bc Smuldrende_K 4,1 4,3 3,9 5,0 4,1 4,2 Morhed_K 8,5 ab 6,5 c 8,5 ab 8,3 b 9,5 a 8,0 b 23

24 Bilag 8 Sensorisk profilanalyse: Intensitet af alle egenskaber bedømt for steg (gennemsnit over 8 dommere og 6 gentag). Bogstaver inden for række angiver signifikante forskelle på 5 % niveau med Bonferroni LSD. Udseende Åben 65 Åben 72 Åben 72 folie Lukket 65 Lukket 72 Lukket 72 folie Gas 65 Gas 72 Gas 72 Folie Farve_kant 12,1 ab 13,1 a 3,0 e 5,2 cd 5,9 c 0,8 f 10,8 b 11,1 b 4,0 de Gennemstegthed 11,6 ab 12,7 a 10,7 b 8,0 c 8,6 c 10,5 b 10,8 b 12,0 ab 10,7 b Lugt Branket_L 7,2 a 7,2 a 0,4 c 0,3 c 0,6 c 0,1 c 3,9 b 4,9 b 0,3 c Stegt_L 6,5 ab 6,1 ab 5,2 ab 5,7 ab 6,3 ab 4,2 b 7,7 a 7,2 ab 5,8 ab Smag Branket_ skorp_s 9,0 ab 10,5 a 0,3 d 1,2 d 1,7 d 0,1 d 6,1 c 7,3 bc 0,58 d Branket_S 0,6 0,6 0,1 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,10 Svinekod_S 7,8 7,4 7,0 7,5 7,3 7,6 7,5 7,5 7,2 Syrlig_S 6,4 abc 6,1 cb 6,8 abc 7,2 a 6,6 abc 7,0 ab 5,9 c 6,4 abc 6,5 abc Sodlig_S 2,9 3,0 2,5 2,5 2,8 2,6 2,8 2,9 2,5 Grise_S 1,8 d 2,7 abcd 4,1 a 2,3 cd 2,2 cd 2, 9 abcd 2,2 cd 2,3 cd 2,5 bcd Bitter_S 3,2 3,4 3,5 2,7 2,9 2,9 3,0 3,2 3,0 Metal_S 2,8 2,8 3,1 3,2 2,9 2,9 2,6 2,7 2,5 Konsistens Haardhed_K 4,7 b 5,1 a 5,9 a 4,5 b 5,7 a 5,7 a 5,1 ab 5,1 ab 5,8 a Knasende_K 4,7 4,6 5,1 4,4 4,3 4,6 5,0 4,5 4,6 Trevlet_K 1,0 1,2 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,5 Saftighed_K 7,9 ab 5,4 d 6,3 cd 9,1 a 7,0 bc 6,6 c 6,8 bc 5,6 d 6,1 cd Smuldrende_K 6,4 a 7,2 a 6,9 a 5,3 b 6,4 ab 7,0 a 6,5 a 7,3 a 6,7 a Morhed_K 10,8 a 9,7 b 8,5 c 9,8 b 9,2 bc 8,9 bc 9,8 b 9,7 b 9,0 bc 24

25 Bilag 9 Indhold af HCA i udvalgte kødprøver Kamsteg fra svin. Koncentrationerne af HCA er angivet som µg/g kød. Der er for hver udvalgt behandling (tilberedning) udført 4 gentag (4 prøver er tilfældigt udvalgt blandt de 6 prøver, der blev tilberedt). Notationen - og + henviser til, om stegen var pakket ind i stanniol (+) eller ikke (-). Koden åben 72,1 - skal læses som Tilberedt direkte over kul til en centrumstemperatur på 72 C uden stanniol, prøve 1 2-amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline MelQ MelQx IQ PhiP 2-Amino-1-methyl-6- phenylimidazo[ 4,5- b]pyridin Åben 72,1 - < 10 < 10 0,0005 < 10 0,0008 Åben 72,3 - < 10 < 10 0,0004 < 10 0,0042 Åben 72,3 - < 10 < 10 < 10 < 10 0,0014 Åben 72,5 - < 10 < 10 0,0007 < 10 0,0030 Åben 72,1 + < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,3 + < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,4 + < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,5 + < 10 < 10 < 10 < 10 0,0010 Lukket 72,1 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,3 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,4 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,5 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,1 - < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,3 - < 10 < 10 0,0005 < 10 0,0040 Gas 72,4 - < 10 < 10 < 10 < 10 0,0019 Gas 72,5 - < 10 < 10 < 10 < 10 0,

26 Bilag 9 Svinekotelet. Koncentrationerne af HCA er angivet som µg/g kød. Der er for hver udvalgt behandling (tilberedning) udført 4 gentag (4 prøver er tilfældigt udvalgt blandt de 6 prøver, der blev tilberedt). Koden Lukket 65,1 skal læses som Tilberedt i lukket kuglegrill ved indirekte varme til en centrumstemperatur på 65 C, prøve 1 2-amino-3,4,8- trimethyl-imidazo[4,5- f]quinoxaline MelQ MelQx IQ PhiP 2-Amino-1-methyl- 6-phenylimidazo[ 4,5-b]pyridin Lukket 65,1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 65,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 65,4 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 65,6 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,1 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0014 Gas 72,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,4 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,6 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0019 Oksebøffer (steaks) Koncentrationerne af HCA er angivet som µg/g kød. Der er for hver udvalgt behandling (tilberedning) udført 4 gentag (4 prøver er tilfældigt udvalgt blandt de 6 prøver, der blev tilberedt). Koden Gas 72,1 skal læses som Tilberedt på gasgrill til en centrumstemperatur på 72 C, prøve 1 2-amino-3,4,8- trimethyl-imidazo[4,5- f]quinoxaline MelQ MelQx IQ PhiP 2-Amino-1-methyl- 6-phenylimidazo[ 4,5-b]pyridin Åben 72,1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Åben 72,4 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Gas 72,1 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0018 Gas 72,2 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0021 Gas 72,3 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0034 Gas 72,4 < 10 < 10 < 10 < 10 0,0022 Lukket 72,1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Lukket 72,4 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 26

27 Bilag 10 Indhold af PAH i udvalgte kødprøver BaP = Benzo[a]pyren; Chr = Chrysen; BaA = Benz[a]anthracen; BbF = Benzo[b]fluoranthen Sum PAH 4 = BaP + Chr + BaA + BbF (EFSA grænseværdi for røget og varmebehandlet fisk og kød = 30 µg/kg) Sum PAH 9 = PAH4 +BbF+BkF+DBahA+BghiP+IcP+BjF (De stoffer der er vurderet som kræftfremkaldende) Sum PAH 17 = PAH9+ Pyren+BeP+Acy+Acn+Ant+Flu+Phe+FLA 27

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning af svinekød. Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener. Margit Dall Aaslyng

Rapport. Sund tilberedning af svinekød. Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener. Margit Dall Aaslyng Rapport Sund tilberedning af svinekød Velsmagende marinader med antioxidanter, som reducerer dannelsen af stegemutagener Margit Dall Aaslyng 17. august 2015 Proj.nr. 2002283-15 Version 1 MDAG/MT Formål

Læs mere

Test rapport: Test af hele kyllinger

Test rapport: Test af hele kyllinger Test rapport: Test af hele kyllinger Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Introduktion Helstegt kylling er

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD VIDeN VæKsT BaLaNce KøD& SMaG MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD KøD & smag 1/10 Kød & Smag Kød er dyrenes muskler. Kød er bygget op af muskelfibre, der er sat sammen i bundter og omgivet af hinder, som

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød)

Tabel 1. Økologiske foodservice-produkter testet i forsøg 1 og forsøg 2. 5. Kamsteg med sprød svær 2. Krebinetter (hakket kød) Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Svinekam, krebinetter, culotte og schnitzler (Forsøg 1) 9. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version

Læs mere

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD ViDen VÆKST BaLanCe STeG KøD Rigtigt MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD STeG KøD rigtigt 1/5 Steg kød rigtigt Kød bliver tilberedt, så kødet: Bliver sikkert at spise Bliver nemmere at tygge Bliver lettere

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Rapport Undersøgelse af grillvaner hos danske forbrugere og vanernes betydning for dannelse af stegemutagener (HCA) og røgmutagener (PAH)

Rapport Undersøgelse af grillvaner hos danske forbrugere og vanernes betydning for dannelse af stegemutagener (HCA) og røgmutagener (PAH) Rapport Undersøgelse af grillvaner hos danske forbrugere og vanernes betydning for dannelse af stegemutagener (HCA) og røgmutagener (PAH) 22. januar 21 1378961-3 MDAG/AA Sammendrag Grillning af kød anklages

Læs mere

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel.

blev saltet, røget og tørret til ca. 40 % tørresvind. Kvaliteten af produkterne blev bedømt af et trænet sensorisk panel. Rapport Spisegrisen, alternative racer Sensorisk kvalitet af tørret mørbrad Margit Dall Aaslyng 12. september 2011 Proj.nr. 2000219 Version 1 MDAG/MT Sammendrag Formålet med forsøget var at sammenligne

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sundere. Sådan griller du. sider

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sundere. Sådan griller du. sider Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan griller du 18 sundere Masser af tips og tricks til grillsæsonen sider Grillmad INDHOLD I DETTE HÆFTE: Sådan griller du sundere...

Læs mere

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til:

Forsøgets overordnede formål var at teste udvalgte hydrolysater i kødpølse med hensyn til: Rapport Bioaktive komponenter Applikation af hydrolysater med ACE-aktivitet Lene Meinert & Kirsten Jensen 31. marts 2014 Proj. 2000221-13 Version 1 LME/KIJ/MT Baggrund Formål Aktiviteterne i projektet

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG

MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG TILBUDENE GÆLDER FRA D. 25/08 TIL D. 06/09-2014 CÔTE DE BOEUF 2 stk Côte de boeuf Salt og peber. Dup kødet tørt og krydr det godt

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Til sidst har du mistet overblikket over, hvad der er hvor, og hvor mange gange det har været pakket ud og ned igen. Og så smider du det måske ud.

Til sidst har du mistet overblikket over, hvad der er hvor, og hvor mange gange det har været pakket ud og ned igen. Og så smider du det måske ud. Du kender helt sikkert synet af køleskabet lige efter juledagene masser af plastikbøtter med resten af flæskestegen og risengrøden, en flok fiskefileter pakket ind i stanniol og en gang kogte kartofler.

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader

Rapport. Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Rapport Sund tilberedning Delopgave 1b. Potentielle naturlige antioxidanter Screeningsforsøg med udvalgte råvarer i modelsystemer for marinader Kirsten Jensen 3. marts 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version

Læs mere

nyhedsbrev 21 spisekvalitet af dansk svinekød Spisekvalitet

nyhedsbrev 21 spisekvalitet af dansk svinekød Spisekvalitet DANSKE SLAGTERIER JANUAR 2006 TELEFON 3373 2629 FAX 33116814 EMAIL GA@DANSKESLAGTERIER.DK nyhedsbrev 21 AF MÅLTIDS- OG ERNÆRINGSCHEF GRETHE ANDERSEN ISSN 1395-6175 spisekvalitet af dansk svinekød Spisekvalitet

Læs mere

N.A.C. Smagfuld og fyldt med smag. Danish Design Forever

N.A.C. Smagfuld og fyldt med smag. Danish Design Forever N.A.C Smagfuld og fyldt med smag Danish Design Forever N.A.C Fadkoteletter i går, ny nordisk i dag, Morsø for altid Den nye køkkentøjsserie fra Morsø har fået navnet N.A.C efter N.A Christensen, som i

Læs mere

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen...

Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... Inspiration fra Royal Greenland Smag forskellen... 2 Inspiration til mere fisk på menuen fra Royal Greenland... Hvordan kan vi hjælpe dig med at få mere fisk på menuen? Vi har et meget spændende sortiment

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen.

Rapport. Sund tilberedning. Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet. Kirsten Jensen. Rapport Sund tilberedning 29. april 2014 Proj.nr. 2002283-14 Version 2 KIJ/MT Delopgave 1a. Potentielle naturlige antioxidanter Screening af antioxidant aktivitet Kirsten Jensen Sammendrag Når kød tilberedes

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

Økologisk kød på menuen

Økologisk kød på menuen Fremtid Vækst Balance Økologisk kød på menuen Muligheder med økologisk kød i dit storkøkken. Landbrug & Fødevarer 131014_økokødfolder_8sider.indd 1 21/10/13 15.49 God appetit og arbejdslyst 131014_økokødfolder_8sider.indd

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern.

Vask porrerne og skær top og bund af. Skær dem i ringe rist dem i lidt olie på en pande sammen med de kogte kartofler i tern. Mandag Omelet med ost, kartofler, porrer og salat af rødkål 8 æg 60 gram mælk 20 gram smør 100 gram reven parmesan eller cheddar ost 2 store håndfulde frisk persille 100 g kartofler 1-2 stk. porrer Vask

Læs mere

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt

UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD. God mad med svinekød - ganske enkelt UDSKÆRING OG TILBEREDNING AF SVINEKØD God mad med svinekød - ganske enkelt FORORD DANSKE SLAGTERIER udgiver her en ny udgave af opslagsværket Udskæring og tilberedning af svinekød med fotos af de optimale

Læs mere

Alt til grillsæsonen. Slagter Jensen. Man.-tors. kl. 9.30-17.30 fredag kl. 9.30-19.00 lørdag kl. 8.30-14.00

Alt til grillsæsonen. Slagter Jensen. Man.-tors. kl. 9.30-17.30 fredag kl. 9.30-19.00 lørdag kl. 8.30-14.00 Slagter Jensen S ø n d e r g a d e 2 5 7 1 0 0 Ve j l e t l f. 7 6 7 7 7 8 7 9 Man.-tors. kl. 9.30-17.30 fredag kl. 9.30-19.00 lørdag kl. 8.30-14.00 Alt til grillsæsonen Tykstegsbøffer alm./marinerede

Læs mere

Skal trække i et døgn,men det er ventetiden værd. Puls man kan forberede kødet dagen før, hvis man får gæster, eller blot vil forkæle sig selv.

Skal trække i et døgn,men det er ventetiden værd. Puls man kan forberede kødet dagen før, hvis man får gæster, eller blot vil forkæle sig selv. Steak med smag 2 stk entrecote 4 spsk mørk øleddike 1 revet fed hvidløg 1 spsk agave sirup 1 spsk olivenolie Skal trække i et døgn,men det er ventetiden værd. Puls man kan forberede kødet dagen før, hvis

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g

Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Fedt i 100 g råt kød: Filet Royal 2 g Sauté skiver af svinefilet 2 g Medaljon af svinefilet 2 g Skinkeschnitzel af inderlår 2 g Wok strimler af inderlår 2 g Kalkun uden skind 2 g Kalveschnitzel af inderlår

Læs mere

VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. lærervejledning 1/17

VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD. lærervejledning 1/17 VIdEn VæKST BalanCE LÆRER- VEJLEDNING MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD lærervejledning 1/17 Lærervejledning Indhold Formål med materialet 3 Fagrelatering 3 Materialets anvendelse i hjemkundskab 3 Materialets

Læs mere

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder:

Tjek at du selv har: JuleMåltidsKassen indeholder: Sanne Venlov, Søren Ejlersen og Thomas Hess er kokkene bag JuleMåltidsKassen. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul! Skriv til info@aarstiderne.com, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til kassen.

Læs mere

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007

Sensorisk profilering af kylling (QEMP) Sensorisk Videnskab 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 FORSØGSBESKRIVELSE... 3 TILBEREDNING AF KYLLINGER SAMT UDSKÆRING... 3 PILOT... 6 PROFILERING... 7 Træning 1... 7 Træning 2... 7 Træning 3... 8

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Madens betydning for mig Mad ud fra grundopskrift

Madens betydning for mig Mad ud fra grundopskrift 8. MØDEGANG Mad Madens betydning for mig Mad ud fra grundopskrift At deltagerne overvejer, hvad der påvirker deres madvaner At deltagerne mindsker dårlig samvittighed i forhold til deres madvaner og oplever

Læs mere

Hold 5 08.02.06 Mandeklubbens Madklub. Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P. Aftenens Menu. Forret: Løgsuppe med blåskimmel

Hold 5 08.02.06 Mandeklubbens Madklub. Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P. Aftenens Menu. Forret: Løgsuppe med blåskimmel Madlavning ved Hold 5 08.02.2006 Dam, Søren og Niels P Aftenens Menu Forret: Løgsuppe med blåskimmel Hovedret: Pipfugl på dåse med Chilikrydret kartoffel fad Dessert: Fastelavnsboller og kaffe Løgsuppe

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter

Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter 2. januar 2015 Rapport Proj.nr. 2001474 Version 1 Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion EHBR/EVO/LRK/MT Betydning af jodtal for udbytter, kvalitet og holdbarhed af baconprodukter Eva Honnens

Læs mere

Meget mere smag til din hverdag

Meget mere smag til din hverdag lynhurtig stegefolie TIBON grillfolie kan også med stor fordel anvendes på grillen Meget mere smag til din hverdag Opskriftshæfte lynhurtig stegefolie enkle trin Ovn-i-ovn princippet Placer fødevaren.

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Juliopskrifter 2014. Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs

Juliopskrifter 2014. Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs Juliopskrifter 2014 Skøn sommersimremad med nye, sprøde grøntsager i lækker sovs 1 lammebov eller 1 kylling eller 4 hele kyllingelår eller 8 over-/underlår 3 tsk salt Suppevisk: 10 cm porre (brug evt.

Læs mere

Madlavning for finere mænd. Grill retter

Madlavning for finere mænd. Grill retter Grill retter Grill Ananas a la Cuba... 3 Baby spareribs med krydret æblecider marinade... 4 Choy Bau finger-steaks... 5 Fyldte tomater med ratatouille... 6 Grillet ananas med vaniljeis... 7 Grillet Laks...

Læs mere

Fars, burgere & toasts

Fars, burgere & toasts Fars, burgere & toasts Fars 1 portion 50 g hvedemel 2-3 dl mælk røres sammen i en skål, hvorefter der tilsættes 500 g hakket kød 2 tsk salt ⅛ tsk peber - det hele røres godt sammen. Til fx forloren hare

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Som fisk i vandet v/kurt Larsen

Som fisk i vandet v/kurt Larsen 23. Oktober 2014 Som fisk i vandet v/kurt Larsen Tilberedning under kyndig vejlednig af Bronzemedalje vinder Niels Chr. Madsen Holms Restaurant, Middelfart Menu Forret Hummer, Spidskål, Hvidløg, Aioli

Læs mere

Kostplan - uge 13. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 13. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 13 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød

Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød Madplan for uge 26 Mandag; Omelet med danske ærter, squash og feta ost. Tomatsalat med friske krydderurter og ristet rugbrød 8 stk. æg 0,5 dl mælk 10 gram smør ½ kilo dansk ærter 1 stk. frisk Squash Kom

Læs mere

Kyllingebryst og grillede courgetter med hvidløgsolie. Hakkebøffer med BBQ-kartofler. Opskrift 1 Opskrift 2. 4 stk.

Kyllingebryst og grillede courgetter med hvidløgsolie. Hakkebøffer med BBQ-kartofler. Opskrift 1 Opskrift 2. 4 stk. Hakkebøffer med BBQ-kartofler Opskrift 1 Opskrift 2 Kyllingebryst og grillede courgetter med hvidløgsolie 4 stk. hakkebøffer med krydderkant 800 g kogte kartofler 1-2 dl barbecuesauce Vend kartoflerne

Læs mere

sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med

sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med sommersalat bør indeholde spor af nødder Salatopskrifter i samarbejde med Lad indeholde spor af nødder Salat og grøntsager kan både være det sunde, det sjove og det farverige indslag på middagsbordet.

Læs mere

K v a l i t e t s s t r ø e l s e

K v a l i t e t s s t r ø e l s e K v a l i t e t s s t r ø e l s e Hvad er SPANVALL Spanvall er landskendt for sine kvalitetsspåner og -strøelse til ethvert dyrehold samt for sine træpiller og træbriketter. Alle produkter er fremstillet

Læs mere

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton

Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton Mikkel Marschall er kok på Restaurant Herman Sprød sommer salat med Grillet Bornholmerhane, æggecreme og crouton 4 Bornholmerhane bryster 1 stk. romaine salat 2 stk. hjertesalat 2 skalotteløg 1 dl mayonnaise

Læs mere

80,- Fødselsdagstilbud. Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk. for KUN. Friskhakket oksekød. Spicy vikingekøller.

80,- Fødselsdagstilbud. Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk. for KUN. Friskhakket oksekød. Spicy vikingekøller. Fødselsdagstilbud Kød, troværdighed og godt slagterhåndværk Spicy vikingekøller Se side 2 Oksesteg "Royal" Se side 4 Friskhakket oksekød Se side 7 Fedtfattigt nordisk farsbrød Pr. stk. kr. 45,- Ta 2 stk.

Læs mere

Opskrifter - langtidsstegning

Opskrifter - langtidsstegning Opskrifter - langtidsstegning Smag og måltider Maj 2014 Opskrifter langtidsstegning I denne pjece får du opskrifter og tips til langtidsstegning. Derudover finder du også forskellige opskrifter på tilbehør.

Læs mere

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET

DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET DEN ENESTE DETALJE, VI IKKE HAR TAGET HØJDE FOR, ER VEJRET Kvalitet über alles Kvalitet über alles INGEN KOMPROMISER. KUN DET BEDSTE. I HVER DETALJE. RÖSLE NO.1 KUGLEGRILL er solid tysk kvalitet, når den

Læs mere

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer

Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Mandag: Panerede oksekødsboller i Polenta, hurtig humus, tomattjums og chips af kartofler 4 personer Oksekødsboller 800 g økologisk hakket oksekød 2 skalotteløg fint hakket 1 stykker frisk chili frisk

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Vurdering af frossen og paneret fisk

Vurdering af frossen og paneret fisk Vurdering af frossen og fisk Go Morgen Danmark, torsdag d. 28. januar 2010 Jacob Damgaard Pedersen og Gitte Gross, Nationalt Videncenter for Fødevarer og Sundhed Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

pak maden ind Uhm, Madpakker til aften

pak maden ind Uhm, Madpakker til aften Af Camilla Zarah Lawes. Foto: Columbus Leth. Regi: Bolig & Brocante og privateje Uhm, Madpakker til aften pak maden ind Hvad har butterdej, filodej, serranoskinke, bacon og en stegeso til fælles? De egner

Læs mere

Formålet var at undersøge dannelsen af stegemutagener i marinerede svinekoteletter tilberedt på åben grill.

Formålet var at undersøge dannelsen af stegemutagener i marinerede svinekoteletter tilberedt på åben grill. Rapport Sund tilberedning af svinekød Dannelse af stegemutagener i koteletter marineret i kommercielle marinader Somaya Abdalas 18. december 2015 Sammendrag Formål Gennemførelse Resultater Konklusion Formålet

Læs mere

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST?

FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? FORBRUG AF SVINEKØD, OKSEKØD OG FJERKRÆ TIL RÅDIGHED, INDKØBT ELLER SPIST? Hvor meget kød og fjerkræ spiser danskerne? Det er nemt at finde tal hos Danmarks Statistik, og derfor er det deres tal, som ofte

Læs mere

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering

Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering Procedure Test og træning af lugtdommere til hangrisesortering 20. September 2011 Proj.nr. 2000666 LME/CB/MT 1. Generelt Denne protokol omhandler test og træning af lugtdommere til påvisning af hangriselugt

Læs mere

Karatekokken freckleandpunch

Karatekokken freckleandpunch Japansk filmaften Karatekokken freckleandpunch med & Lørdag d.14 maj inviterede Nanettes køkken i samarbejde med kimono firmaet Freckleandpunch til en japansk filmaften, hvor vi tilberedte et skønt måltid

Læs mere

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm

Rapport. Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) Camilla Bejerholm Rapport Standardprocedure for lugttest af hangrise (human-nose test) 9. november 2010 Proj.nr.: 1379429 Version: 2 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund og formål Som led i diskussion af brancheregler, herunder

Læs mere

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15

viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 viden vækst balance Æggelab Æggets madtekniske egenskaber Æggelab 1/15 Fakta Inden for madlavning taler man om en fødevare og dens madtekniske egenskaber. Det vil sige, at en fødevare reagerer på en bestemt

Læs mere

Men nå hun protesterer heldigvis ikke når den har været i gang

Men nå hun protesterer heldigvis ikke når den har været i gang Grillnørd... I april 2009 faldt jeg over en reklame for en Røgegrill. En Weber Smokey Mountain Cooker. Grillens specielle funktion er at ovnrummet kan holdes nede omkring 100 grader. Derved kan man grille

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren

Rapport. Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport. Baggrund. Mari Ann Tørngren Rapport Sikkerhed og gastronomisk kvalitet af LTLT-tilberedt kød Slutrapport Mari Ann Tørngren 27. februar 2012 Proj.nr. 2000232 Version 1 MATN/MT Baggrund Sous-vide betyder under vakuum og blev opfundet

Læs mere

Chili-/kakaomarineret kæmpesteak til grill eller pande med marineret sommerkål. Hakkebøffer med krydderkant og barbeque-kartofler

Chili-/kakaomarineret kæmpesteak til grill eller pande med marineret sommerkål. Hakkebøffer med krydderkant og barbeque-kartofler Chili-/kakaomarineret kæmpesteak til grill eller pande med marineret sommerkål Opskrift 1 Opskrift 2 Hakkebøffer med krydderkant og barbeque-kartofler 1 chili kakao marineret kæmpesteak ½ sommerkål Saften

Læs mere

Screening af økologiske hangrise

Screening af økologiske hangrise Screening af økologiske hangrise MEDDELELSE NR. 955 Der er en høj frasortering af økologiske hangrise, og stor variation mellem besætningerne. Hvis der sorteres efter skatoltallet skulle der frasorteres

Læs mere

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER FORÅRSRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA ASPARGESSALAT 4 KUVERTER

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER FORÅRSRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA ASPARGESSALAT 4 KUVERTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED ASPARGESSALAT OG FRITERET MOZZARELLA 2 COTÉ DE BOUEF PENSL GODT MED OLIE OG KRYDR MED SALT OG PEBER. KOM DEM PÅ EN VARM GRILL OG VEND ET PAR GANGE. LAD DEM STEGE I CA. 12-14 MIN.

Læs mere

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland.

Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Bygninger & Service Alléen 15 4180 Sorø Att. Ole Hansen Roskilde den 30. december 2008 Statusnotat: Kulinarisk madkvalitet på sygehuse i Region Sjælland. Regionsrådet besluttede den 6. marts 2008 at bevilge

Læs mere

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER SOMMERRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED KARTOFLER OG GRÆSKARKERNEPESTO NOTER 4 KUVERTER.

SÆSONPAKKEN GOURMET OPSKRIFTER SOMMERRETTER GRILLET COTÉ DE BOUEF MED KARTOFLER OG GRÆSKARKERNEPESTO NOTER 4 KUVERTER. GRILLET COTÉ DE BOUEF MED KARTOFLER OG GRÆSKARKERNEPESTO 2 coté de bouef Pensl godt med olie og krydr med salt og peber. Kom dem på en varm grill og vend et par gange. Lad dem stege i ca. 12-14 min. og

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Kostplan - uge 19. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson

Kostplan - uge 19. 7 dage - 7 måltider. Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson Kostplan - uge 19 7 dage - 7 måltider Opskrifter, indkøbsplan, hygge til weekenden Af Lene Hansson BASISVARER DU ALTID HAR I DIT KØKKEN Agavesirup Brune ris eller fuldkornsris Chili (frisk og tørret) Citroner

Læs mere

Forbrugerne og fersk kød. Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk)

Forbrugerne og fersk kød. Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk) Forbrugerne og fersk kød Fokus på unge V/Marianne Gregersen (mgr@lf.dk) og Charlotte Clausen (ccl@lf.dk) 1 Indhold Kvalitativ analyse af de unge s. 5 Kvantitativ analyse af de unge s. 8 Unge og madlavning

Læs mere

Oksekød - hvad er hvad

Oksekød - hvad er hvad Oksekød - hvad er hvad Tykkam Mellemskært Tværreb Bryst Short rib Bov Højreb Tyndsteg Striploin Culotte Cuvette Filet Mørbrad T-bone steak Entrecôte Farmerbøf Côte de Boeuf Engelsk bøf Tournedos Inderlår

Læs mere

KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD

KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD VIDen VÆKSt BaLanCe SunD MeD KØD MØRT OG IKKE TØRT - STEGNING AF KØD SunD MeD KøD 1/9 Sund med kød Mad indeholder de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som du og din krop skal bruge for at kunne fungere

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØD TIL GRILL SAFTIGT OG SMAGFULDT FRA DIN MESTERSLAGTER

KØD TIL GRILL SAFTIGT OG SMAGFULDT FRA DIN MESTERSLAGTER KØD TIL GRILL SAFTIGT OG SMAGFULDT FRA DIN MESTERSLAGTER HØJREBSSTEG 1,2 kg højrebssteg. Frisk timian hakket. Salt og peber. Rids fedtet i tern og gnid det godt med salt, peber og timian. Tilberedning:

Læs mere