NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform"

Transkript

1 #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1

2 velkommen Indhold Priser på nedtur...2 Håndtering af fødevaresikkerhed...4 Nye regler for udenlandske medarbejdere...6 Digital postkasse...7 Ændring af virksomhedsordningen...8 Pas på - bordet fanger med 5-årige aftaler...9 Ejendomsvurderinger - Ekspertudvalgets rapport Betaling af aconto skat for selskaber Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? APV Miljøforhold på landbrugsbedrifterne Ny CAP-reform Passioneret producent Nyttige udskrifter i Ny Dyreregistrering i DMS Regionsmøde Fokus på flow, når fravænningsvægten skal forbedres.. 20 Styr på dit foder? Har du mere end 28 diedage? års jubilæum NYT fra LandboThy udgives af Silstruppparken Thisted Tlf Ansvarshavende bladredaktør: Bodil Errebo Nielsen, Oplag Priser på nedtur Endnu engang er vi vidne til, at prognoser og forventninger slår fejl, og at indtjeningen i samtlige produktionsgrene er kommet under pres. At Ruslandskrisen på den måde påvirker markedsmekanismerne så markant, er kommet bag på de fleste. Overskrifterne har været voldsomme og dystre omkring vores økonomi, men det er vigtigt at holde fokus på, at der jo på sigt fortsat vil være en stigende efterspørgsel efter fødevarer. Med den konsolidering, finanssektoren har været igennem, må vi appellere til, at banker og kreditforeninger bevarer det kølige overblik og forholder sig til de langsigtede muligheder i landbruget. Vi har ikke brug for yderligere nedbrydning af den spæde opdrift og motivation, der så småt har været på bagkant af finanskrisen. Sommeren og efterårets store tema omkring mere kvælstof kulminerede for LandboThys vedkommende med Dan Jørgensens besøg den 8. september. Vi fik leveret fagligt og let forståeligt til besøget med en stærk og overbevisende lokal opbakning. Desværre må vi konstatere, at regeringen og Dan Jørgensen vælger den tilbagelænede og nærmest arrogante holdning og ikke ønsker at foretage sig noget før efter et valg. Ærgerligt at vi tilsyneladende kommer til at spilde kostbar tid i det valgår, vi bevæger os ind i! Så selv om oppositionen tilkendegiver, at de er klar til lempelser, må vi erkende, at vi går endnu en dyrkningssæson i møde, hvor vi vil komme til at tære på de udpinte ressourcer. Efterår og vinter er mødetid, og vi har i LandboThy flere arrangementer og medlemsmøder i kalenderen. Derudover deltager LandboThy selvfølgelig i årets delegeretmøde i Herning den 5. og 6 november. Vi håber, at I vil deltage aktivt i vores arrangementer og give os indspark til delegeretmøde og den politiske debat i det hele taget. Morten Yde Formand LandboThy 2 NYT fra LandboThy

3 foreningsnyt Medlemsmøde Tirsdag 18. november kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted Kom og mød Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Aftenens emner er bl.a. Videncenter for Landbrug, vandplaner og aktuelle politiske emner Arrangører NYT fra LandboThy Legatuddeling Jens Ejner Vilsbølls Mindelegat uddeler legater til nyuddannede og etablerede landmænd i Thy, dog fortrinsvis fra Skinnerup sogn. Legat kan søges af personer, der påtænker at erhverve eget landbrug eller forpagte landbrug, eller dygtiggørelse/uddannelse enten i indland eller udland. Ansøgning sendes senest den 1. december 2014 til LandboThy Silstrupparken 2, 7700 Thisted Niels Smed Søndergaards Thy-Fond Fondet, hvis formål er at virke til gavn for befolkningen i Thy (fra Oddesund til Lund Fjord), vil i december 2014 kunne uddele legater til personer, foreninger eller institutioner, der ved særligt arbejde, studium, forskning eller forsøg har bidraget til udvidelse eller forbedring af produktion og metoder inden for dansk erhverv, i særdeleshed i landbruget. personer, der har hjemadresse i Thy, til videreuddannelse på landboskoler, fagskoler, teknika og højere læreanstalter til studierejser i forbindelse hermed, især efter første års studier er afsluttet. Der lægges vægt på, at uddannelsen er påbegyndt. Ansøgningsskema, som kan udskrives fra eller rekvireres ved henvendelse til LandboThy, Silstrupparken 2, 7700 Thisted, tlf , skal være fondets formand Esben Oddershede, Søgård Mark 6, Nors, 7700 Thisted, i hænde senest den 1. november

4 mors-thy familielandbrug Håndtering af fødevaresikkerhed Af Jens Ole Kristensen, formand Mors-Thy Familielandbrug Som landmand og fødevareproducent er fødevaresikkerhed en af de ting, man tænker meget på. Derfor følges mediernes håndtering omkring fødevaresikkerhed helt naturligt, ligesom den gør af mange mennesker i og uden for fødevarebranchen. Interessen har den seneste tid været rettet mod resistensproblematikken, særligt ved svineproduktionen i Danmark. Professor Hans Jørgen Kolmos har været frontfigur i angrebet og beskyldningerne mod dansk svineproduktion, hvor dansk svineproduktion bliver beskyldt for at have bevirket, at stafylokokken MRSA CC 398 er blevet multiresistent, og man bare fortsætter videre. Det er urigtige beskyldninger fra professoren. En lille håndfuld journalister forsøger at følge så godt med, som de nu kan med de evner, der er blevet til dem, men det er åbenbart værd at forsøge at lave en fjer til fem høns i H. C. Andersens hjemland. Med den fokus, der er på problemet i Danmark, har det stor betydning for vores erhverv, og derfor tager hele erhvervet problemet alvorligt. Der er skarp fokus på medicinforbrug til alle danske husdyr, og i dansk svineproduktion har vi undladt brug af særligt kritiske antibiotika. Vi har for nyligt taget imod fødevareministerens plan om hygiejne i forbindelse med en svinestald, der forlades, en plan der i forvejen følges af mange. Den implementeres hurtigst muligt. Jeg syntes godt, man kan tillade sig at sige, at vi har været imødekommende og udvist vilje. ALT MASKINSTATIONS- ARBEJDE UDFØRES Korn Foderstoffer Gødninger Kemikalier Diesel- og fyringsolie Leverandør til fremtidens landmænd Optagning af roer Altid til tjeneste - til gavn for de fleste! Tlf: Midtthy Maskinstation Niels Erik Gisselbækvej Snedsted 4 NYT fra LandboThy

5 foreningsnyt Billigt og driftsikkert telefoni og bredbånd Fullrate A/S, København, Communication/MC Via din landboforening kan du få attraktive abonnementer fra landets førende lavprisselskab Fullrate Erhverv A/S Cirka 30% under liste prisen TDC s driftssikre og brede netværk Bredbånd, Mobil, Mobilt Bredbånd, TV Se detaljer på dlbr.dk/fullrate NYT fra LandboThy Annonce, DLBR-Fullrate 200x145.indd 1 18/08/14 15:28 5

6 HR og ledelse Nye regler for udenlandske medarbejdere af nanna møller hjeresen, udviklingskonsulent For den enkelte landmand er der mange regler at holde styr på ved ansættelse af udenlandske medarbejdere samt praktikanter. Her er et kort overblik over regler gældende for ansatte inden for og uden for EU- og EØS-landene. Landbrugsmedarbejder eller praktikant fra et land inden for EU- og EØS-landene Medarbejderen skal have et opholdsdokument fra Statsforvaltningen. Lønnen kan frit aftales mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvis arbejdsgiveren ikke er omfattet af overenskomst. Medarbejderen skal dog have samme løn som en dansk ansat for samme arbejde. Hvis en udenlandsk ansat får en urimelig lav løn, risikerer arbejdsgiveren, at fagforeningen kræver, at der skal indgås overenskomst. Hvis en udenlandsk medarbejder får lavere løn end danske ansatte for samme arbejde, kan han godtgøres med op til 12 måneders løn. Det gælder også, hvis arbejdsgiveren tidligere har betalt et bestemt beløb for en bestemt type arbejde og derefter ansætter en udlænding til en lavere løn. Landbrugsmedarbejder eller praktikant fra et land uden for EU- og EØS-landene Medarbejderen skal have gyldig arbejds- og opholdstilladelse De løn- og skattemæssige krav, som fremgår af opholdstilladelsen, skal overholdes: - Hvis medarbejderen ifølge opholdstilladelsen får kr. i løn om måneden, er det dette beløb, der skal udbetales. - Huslejen må ikke trækkes fra i bruttolønnen. - Er der aftalt fri tjenestebolig som en del af lønnen, skal der indsendes en kopi af aftalen om tjenestebolig, samtidig med at der søges om opholdstilladelse. Husk at den ansatte skal beskattes af markedsleje af tjenestebolig. Medarbejder arbejder ulovligt, hvis han begynder at arbejde før den dato, som står i opholdsog arbejdstilladelsen. Den ansatte skal arbejde på fuldtid. Arbejdstiden må ikke nedsættes, heller ikke selvom den ansatte beder om det. En overtrædelse af reglerne straffes med en bøde på mellem kr. pr. måned i den tid, hvor overtrædelsen har varet. Arbejdsgiveren overtræder reglerne, hvis der f.eks. udbetales en lavere løn end aftalt. Er der tale om praktikanter kan praktikgodkendelsen fratages arbejdsgiver. Nye regler Pr. 1. januar 2015 ændres reglerne omkring udenlandske medarbejdere og praktikanter uden for EU og EØS sig igen. Hos LandboThy har vi besluttet at oprette et team, som skal sikre, at vi er opdateret på den nyeste information, regler og lovkrav omkring det at have udenlandske medarbejdere. På den måde kan vi give dig den bedste rådgivning, som passer til dine behov. Derudover vil vi i starten af det nye år holde et aftensarrangement omkring at være ejerleder med udenlandske medarbejdere. Teamet består af: Marie Krabbe Erhvervsjurist T: Kennet Rønfeldt Økonomikonsulent T: Helle Fyllgraf Kristiansen Revisorassistent T: NYT fra LandboThy

7 økonomi & jura Digital postkasse af michael lund, økonomikonsulent Din udenlandske medarbejder skal også have en digital postkasse Folketinget har bestemt, at alle over 15 år og med et cpr-nr. skal have en Digital Postkasse til at modtage post fra offentlige myndigheder. Har man ikke selv oprettet en Digital Postkasse pr. 1. november 2014, vil den blive oprettet automatisk for én. Postkassen betjenes med NemID. Man vil kunne logge på sin Digitale Postkasse både på borger.dk og e-boks.dk, og dermed få adgang til al sin post ét sted. Når postkassen er oprettet, vil al post fra det offentlige blive sendt til denne, og den enkelte har selv ansvar for at kontrollere den Digitale Postkasse, da der kan være post fra myndighederne med tidsfrister, der skal overholdes. Fritagelse fra Digital Post Hvis særlige omstændigheder taler for det, er der mulighed for at blive fritaget for Digital Post. Ud over fysisk funktionsnedsættelse eller manglende adgang til computer, kan personer med sproglige barrierer blive fritaget for at anvende Digital Post. Det har været muligt at søge om fritagelse for Digital Post siden den 1. marts i år. Ønsker man ikke at fritages fra at modtage sin post digitalt, kan man alternativt give pårørende eller andre læseadgang til udvalgte dele eller hele den Digitale Postkasse. LandboThy kan hjælpe Søger du mere viden om den Digitale Postkasse, om fritagelse eller har du ansat udenlandske medarbejdere i en kort periode, der ønsker fritagelse, kan LandboThy hjælpe med vejledning om fritagelse, herunder om muligheden for tildeling af læseadgang til andre. - Kontakt: Bente Enevoldsen Revisorassistent T: Hanne Søgaard Revisorassistent T: Kan&Vil Helle Fyllgraf Kristiansen Revisorassistent T: Hver 4. erhvervsvirksomhed i Thy er kunde hos os - vi sætter pris på din ejendom Tlf Martin T. Hedegaard Hurup Afdeling Tlf.: NYT fra LandboThy 7

8 økonomi & jura Ændring af virksomhedsordningen Af karsten knudsen, chefkonsulent skat Den 9. september blev loven om justering af virksomhedsordningen vedtaget. Fra lovforslaget blev fremsat og frem til vedtagelsen er der sket en række ændringer, som har stor betydning for dispositioner fra lovforslagets fremsættelse d. 11. juni Fremadrettet gør flg. sig gældende for selvstændige som anvender virksomhedsordning: Selvstændige kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv (dog overgangsregel med bagatelgrænse). - Der kan dog spares op alligevel, hvis summen af negativ indskudskonto og summen af sikkerhedsstillelse ikke overstiger kr. Hvis den selvstændige fra den 11. juni 2014 og fremadrettet stiller aktiver i virksomhedsordning til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses beløbet som en indkomst, som skal beskattes hos den skatte- HUSK Finansieringsmødet 23. oktober kl i Videncenter Thy-Mors. ******************** Sidste frist for omlægning af realreditlån pr. 31. december 2014 er udgangen af oktober måned. pligtige som personlig indkomst. Selvstændige, der indtil den 10. juni anvender virksomhedsordning og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen og / eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i virksomhedsordningen. Rentekorrektion forhøjes med 3% point. Eksempler på sikkerhedsstillelse 1) Pant i fast ejendom (f.eks. kreditforeningslån, ejerpantebreve) 2) Pant i helt konkrete aktiver 3) Virksomhedspant 4) Kaution 5) Osv Lovændringen har vidtrækkende konsekvenser. Hvis f.eks. ens ægtefælle har en privat kassekredit med en trækningsret på f.eks kroner, og lånet er en privat kassekredit med sikkerhed i ens ejendom, f.eks via et ejerpantebrev, vil man skulle tage kr. til indkomst, hvis ægtefællen køber f.eks. et sommerhus på kassekreditten. - Vær opmærksom på, at man bliver beskattet af en indkomst, man aldrig har haft! Undtagelse vedr. stuehusgæld Der kan uden skattemæssige konsekvenser stilles sikkerhed i erhvervsaktiver til sikkerhed for gæld i ejerboligen på blandet benyttede ejendomme, hvis boligen tjener til bolig for ejeren, og hvis det ikke overstiger boligens værdi (ejendomsværdi eller anskaffelsessum). Der er i loven åbnet et vindue for i perioden frem til 31. marts 2015 at foretage omvalg af visse dispositioner for 2013, hvis man ikke er omfattet af bagatelgrænsen nævnt ovenfor på kr. Der er heldigvis som regel en række reparations- 8 NYT fra LandboThy

9 økonomi & jura Pas på - bordet fanger med 5-årige aftaler Flere landmænd har oplevet at skrive under på en ny 5-årig landbrugsforsikring i den tro, at de kunne komme fri af den gamle uden problemer. Men det er altså ikke tilfældet. - En aftale er en aftale. Agri Nord Forsikringsmægling, der tilbyder landmænd uvildig rådgivning om forsikringsforhold, har oplevet flere tilfælde, hvor landmænd er kommet i klemme mellem to selskaber. - De har typisk skrevet under på en ny 5-årig aftale ved et nyt selskab, og assurandøren har givet udtryk for, at han nemt kunne få dem fri af deres nuværende aftale, selvom der er både 3 og 4 år tilbage. Men når det kommer til stykket, så hænger landmændene altså på aftalen indtil udløbet, fortæller forsikringsmæglerne Arne Winther og Steve Møller Madsen, der begge har oplevet dette gentagne gange fra samme assurandør. - Problemet opstår ved, at det nye selskab flytter de private forsikringer, kasko på traktorer og andet, som ikke er bundet i den 5-årige landbrugsforsikring. Dermed har man to forsikringsselskaber, og der opstår nemt forvirring omkring, hvor tingene er forsikret eksempelvis er brand- og tyveriforsikring af traktorer i ét selskab og kasko på de samme traktorer i et andet. Det er uhensigtsmæssigt at have flere forskellige forsikringsselskaber til sin landbrugsbedrift, men endnu mere uhensigtsmæssigt at lade sit nuværende selskab vide, at man flytter om for eksempel 3½ år, siger forsikringsmæglerne. Det vil altså først være muligt at samle forsikringerne ved det nye selskab, når den 5-årige aftale udløber. - Det betyder desuden, at man pludselig er bundet i for eksempel 8 år med de resterende 3 år af nuværende aftale og den nye 5-årige periode i umiddelbar forlængelse hos det nye selskab. Hvem siger, at tilbuddet er aktuelt til den tid? Og det er slet ikke sikkert, at præmien er så attraktiv til den tid. Opsigelse ved skade Forsikringsmæglerne understreger, at landmænd kun har mulighed for at skifte forsikringsselskab på landbrugsdelen i følgende situationer: Når den 5-årige aftale udløber til hovedforfald med en eller tre måneders opsigelsesfrist. Hvis selskabet forhøjer præmier, selvrisiko eller forringer vilkårene på forsikringen. Eller man kan i forbindelse med en skade vælge at betale 20 procent af præmien og skifte til et andet selskab. - Derfor må vi konstatere, at bordet fanger - uanset hvad man får fortalt af assurandøren, der ønsker at sælge en forsikring, siger forsikringsmæglerne. De råder desuden landmændene til altid at få en kopi af de papirer, de underskriver, ligesom de gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på en landbrugsforsikring, som det er tilfældet med private forsikringer. FORSIKRINGMÆGLING Kontakt forsikringsmæglerne Hobrovej Aalborg SV Steve M. Madsen Mobil: Forsikringsrådgivning med stor nytteværdi Professionel og uvildig forsikringsrådgivning til dansk landbrug der gi r bedre dækning ofte til lavere præmie. Arne Winther Mobil: NYT fra LandboThy 9

10 økonomi & jura Ejendomsvurderinger - Ekspertudvalgets rapport af svend sunesen, økonomikonsulent Ekspertudvalget om ejendomsvurderingen er nu fremkommet med deres rapport. I rapporten foreslås det at afskaffe bondegårdsreglen ved vurderingen af grundværdien for landbrugsjord. Vurderingen af landbrugsjordens grundværdi skal i stedet ske efter et gennemsigtigt handelsværdiprincip. Det vil betyde 4 5 gange så høje grundværdier. Den samlede ejendomsværdi for den enkelte ejendom vil ikke blive berørt af ændringen, da de nuværende grundværdier fastsat efter bondegårdsreglen reguleres op med en tillægsparcelværdi. På sigt kan en eventuel ændring betyde højere ejendomsskatter. I dag er der dog loft over beregningsgrundlaget for den kommunale grundskyld. Efter dette loft kan beregningsgrundlaget den afgiftspligtige grundværdi som udgangspunkt højst udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent. Reguleringsprocenten udgør for ,3 % og for ,4 %. Reguleringsprocenten opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 %. Hvis skatteloftsreglerne ændres/fjernes, kan afskaffelsen af bondegårdreglen betyde, at der lettere kan ske opkrævning af højere ejendomsskatter på landbrugsjorden. Efter fremkomsten af ekspertudvalgets rapport har skatteministeren besluttet at udskyde indførelsen af de nye vurderinger. Det betyder, at parcelhusvurderingerne for 2011 fortsætter uændret i 2013 og 2015, da der først fremkommer nye vurderinger i For landbrug og andre erhvervsejendomme er vurderingen fra efteråret 2012 herefter gældende for både 2014 og Nyvurdering af erhvervsejendomme sker først pr. 1. oktober Bliv opdateret med den nyeste viden inden for planteværn og sprøjteteknik Et sprøjtebevis eller -certifikat må ikke være mere end 4 år gammelt. Tirsdag 11. november Torsdag 4. december Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Det foregår i samarbejde med Nordjyllands Landbrugskole. Tilmelding: Tlf eller på DLG Nordjylland landmandens eget andelsselskab Din total leverandør til landbruget ligger i: Hillerslev Østerild Stagstrup Nykøbing Mors Hvidbjerg vi gør en forskel for dig DLG Nordjylland, Tlf , 10 NYT fra LandboThy

11 økonomi & jura Betaling af aconto skat for selskaber af Michael Lund, økonomikonsulent Mange ejere af små og mellemstore selskaber står selv for indbetalingen af den frivillige acontoskat her til november. Det er vigtigt at huske, at man SKAL indberette til SKAT, hvad der vil blive betalt i frivillig acontoskat, INDEN man indbetaler beløbet. Ellers vil beløbet blive udbetalt automatisk til virksomheden igen, og der vil ikke være mulighed for at reparere herpå, hvis man overskrider fristen. Det kan for mange betale sig at betale frivillig acontoskat. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis selskabet forventer en restskat, og selskabets lånerente er lavere end den rente, som SKAT kræver for restskatten. SKATs nye system Én Skattekonto medfører, at der skal ske en indberetning til SKAT af det beløb, som virksomheden ønsker at betale i frivillig acontoskat. Den frivillige acontoskat skal betales senest den 20. marts og den 20. november i indkomståret. Selskabet skal først indberette det beløb, man ønsker at betale i frivillig acontoskat til SKAT via Tast- Selv Erhverv, da SKAT ikke ellers vil vide, hvad indbetalingen på Skattekontoen vedrører. Er der ikke et krav, der forfalder inden for 5 dage efter indbetalingen (fordi man ikke har indberettet et beløb til frivillig acontoskat), vil den indbetalte acontoskat blive udbetalt igen, og SKAT vil ikke anse betalingen for sket. Da den frivillige acontoskat skal være betalt rettidigt for at være anset for gældende, vil der ikke være mulighed for at reparere på en manglende indberetning, der har medført, at beløbet er blevet udbetalt, hvis ikke man når at indberette og indbetale påny inden den 20. marts/november. Skattekontoens FIFO-princip Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på Skattekontoens FIFO-princip. Er der krav, der forfalder inden den indberettede frivillige acontoskat, vil disse krav blive dækket først, og den frivillige acontoskat vil således ikke blive anset for betalt andet end, hvad der var dækning for på kontoen. Virksomheden vil heller ikke efter fristen for indbetaling af frivillig acontoskat kunne indbetale den manglende del af det indberettede beløb. Det er med andre ord blevet ikke så lidt kompliceret at få betalt sin skat hvem skulle have troet det! Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. En god og lokal partner for landbruget i Nordvestjylland Kornhandel - Såsæd - Frø - Gødning - Planteværn Foderblandinger - Råvarer - Olie - Biobrændsel... Se også en del af vort udvalg på ALTID KLAR TIL EN GOD HANDEL! Nordvest Foder A/S N F... alt til landbrug, have og hobby... Vestervig Hvidbjerg NYT fra LandboThy 11

12 team mink Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? af michael lund, økonomikonsulent Bag den lidt kryptiske overskrift ligger en oplevelse, jeg havde for et par år siden. Jeg var af Kopenhagen Fur inviteret til skindmesse i Herning for at fortælle om de muligheder, der er for at spare skat i forbindelse med et generationsskifte. Priserne på skind var fornuftige på daværende tidspunkt, hvorfor vi havde en ide om, at man burde kunne få en god pris for farmen. Jeg kunne hurtigt konstateret, at det var i hvert fald ikke var nu, farmen skulle sælges. Mange havde den klare holdning, at når priserne igen faldt, så bestiller jeg bare en bulldozer og får hele skidtet kørt væk klar snak. Som sagt, det var for et par år siden. Priserne er nu faldet efter nogle fornuftige år, hvorfor rigtig mange farmere nu står ved en korsvej der var lidt (for) mange lys på den sidste fødselsdagslagkage, og samtidig har man udskudt skattebetalingen mest muligt med det resultat, at man står med en stor udskudt skat, som udløser en stor topskat, hvis man bestiller bulldozeren og stopper som minkavler. Stop nu og betal skatten skal, skal ikke Med hensyn til mit spørgsmål til dig Er det så NU minkfarmen skal generationsskiftes? - umiddelbart så er svaret for en stor del af jer farmerne et klart JA. Nu er der normalt ingen, som ønsker at betale mere skat end nødvendigt, og en stor udskudt skat kan også bevirke, at man skal have alt for høj en pris for farmen, hvorved den reelt bliver usælgelig. Betyder det så, at man er fuldstændig stavnsbundet? Normalt ikke der er stadig nogle regler inden for skatteretten, som hvis benyttet korrekt gør, at man kan undgå en skattebetaling, hvorved man kan afhænde farmen til en konkurrencedygtig pris og stå tilbage med en fornuftig pensionsopsparing. Forskellige løsninger Løsningen vil være forskellig fra farm til farm. En af mulighederne kunne f.eks. være overdragelse med succession. Ved en overdragelse med succession, flytter den udskudte skat videre til de næste ejere. Successionsreglerne kan kun benyttes ved overdragelse til nære familiemedlemmer eller til nære medarbejdere, som godt kunne være din kollega. En anden og meget benyttet løsning er, at den personligt drevne virksomhed overdrages skattefrit til et selskab. Dette er der flere fordele ved. For det første overdrages den udskudte skat til selskabet, og en fremtidig handel med selskabet udløser ikke tinglysningsafgift, når selskabet med farmen sælges. Hvis planlagt i tide kan selve handelen med selskabet gennemføres uden, at det udløser skat, hvorved man har mulighed for at gøre farmen yderst attraktiv for en køber. For køber kan ejerskab til en farm i selskabsform vise sig at være yderst attraktiv, eftersom finansieringsbehovet vil være væsentligt lavere, end hvis farmen skulle købes i fri handel, da skattebetalingen udskydes. Selskabsformen er også meget attraktiv, hvis flere ønsker at gå sammen om at drive en farm. Går du i tanker om at ville sælge, eller har du øje på en farm, som du godt kunne tænke dig at overtage, så kontakt os for en uforpligtende snak for at se, om ikke vi kan finde den optimale løsning for dig. 12 NYT fra LandboThy

13 planter & miljø APV Af nanna møller hjeresen, udviklingskonsulent I LandboThy har vi for nylig sat fokus på, om vores kunder og medlemmer har styr på APV en. Det gjorde vi ved at udsende et spørgeskema til alle, som fik lavet løn hos os. Derudover havde modtagerne af vores elektroniske nyhedsbrev ligeledes mulighed for at deltage. Vi har nu afsluttet undersøgelsen og siger tak til jer, som deltog. Ud af de 117, som valgte at deltage, svarede 48,7%, at de havde styr på arbejdspladsvurderingen, mens 51,3 % svarede, at de ikke havde. Få styr på papirerne Husk at det er vigtigt at få styr på papirerne. Det kan være med til at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker. Samtidig koster det, hvis Arbejdstilsynet kommer, og det ikke er på plads. Vi har taget kontakt til de af jer, som ønskede at blive kontaktet. Men vores cirkeldiagram viser os, at lidt over halvdelen af de, som deltog i undersøgelsen ikke havde styr på APV en! Hvert år kommer ca. 175 ansatte ud for alvorlige ulykker i landbruget, og der sker også dødsulykker. Men det behøver ikke gå sådan, for mange af de alvorlige ulykker og dødsulykker kan forebygges ved at fokusere på nogle enkle råd og budskaber. På eller dk kan du finde råd og vejledning i forhold til at undgå ulykker og hvilke områder, der er særdeles vigtige at have fokus på. Tre hurtige til aftjekning Alle virksomheder med ansatte skal have en APV En APV må ikke være mere end 3 år gammel Der skal afholdes en årlig miljødrøftelse på arbejdspladsen NYT fra LandboThy Der er hjælp at hente Hvis du vil forberede din virksomhed på Arbejdstilsynets besøg eller ønsker at komme godt i gang med at udarbejde arbejdspladsvurdering, er der hjælp at hente hos os. - Kontakt Anders Andersen på tlf eller Egebjerg Maskinstation Din lokale kloakmester Kontakt: Kloakering Højtryksspulebil Spuling af kloak, dræn, gyllerør og tømning af samletank Er din kloak stoppet af gamle prutter, har vi løsningen der dutter! Egebjerg Maskinstation ApS Hellerødvej Thyholm Tlf /

14 planter & miljø Miljøforhold på landbrugsbedrifterne af jørgen røhrmann, miljørådgiver, cand. agro. Biologiske udsving i produktionen kan i praksis gøre det vanskeligt præcist at overholde en miljøgodkendelses eller tilladelses vilkår. Det er dog vigtigt at tilstræbe, at udsving i forhold til det tilladte holdes på et lavt niveau, idet Overproduktion i forhold til en godkendelse kan medføre politianmeldelse og alvorlige bøder. Manglende udnyttelse kan medføre nedskrivning eller bortfald af en tilladt produktion. Dette gælder altid for nyere godkendelser givet efter 2007, mens reglerne for ældre godkendelser er lidt mere flydende, afhængig af udformning. - Regn dog med, at alle rettigheder, der ikke udnyttes overhovedet, falder bort efter 3 år med tomme stalde. For visse uregelmæssigheder, kan der opstå krav om træk i EU-støtten Godkendelser og tilladelser Generelt gælder, at man skal have kommunens tilladelse, godkendelse eller accept (som har været sædvane på ejendommen siden omkring 1990) af forholdene, for at en produktion må finde sted. Tilladelser og godkendelser gælder for den enkelte ejendom. Det er således ikke muligt at håndtere en bedrifts forskellige anlæg som en helhed. Man får således ikke rabat på en overproduktion på en ejendom, selvom en tilladelse ikke er fuldt udnyttet på en anden. Man kan således ikke uden videre ændre i omfanget af arealer i markdriften, uden det får indflydelse i relation til en ejendoms miljøgodkendelse. Vær opmærksom på, at der er forskel på, om gylle køres ud på egne arealer eller udbringes i gylleaftaler. En pludselig indskydelse om at bortforpagte alle arealer kræver kommunens vurdering og justering af miljøgodkendelsen med et tillæg. Også selvom det faktisk er de samme arealer, der fortsat anvendes, men nu som en gylleaftale. Gamle tilladelser og godkendelser fra før 2007 For bedrifter, som kun har miljøgodkendelser eller tilladelser opnået før 2007, forventes ingen foderrestriktioner, som skal efterleves, og der er ingen miljømæssige bånd mellem husdyrproduktionen og de drevne arealer. Kun i disse tilfælde kan der frit ændres i markdriften uden kommunens indblanding, og vi skal ikke redegøre for foderets sammensætning og forbrug over for kommunen. Bygningsanvendelse Bygninger skal anvendes i overensstemmelse med registreringerne ved kommunen. Man må ikke uden kommunens godkendelse/tilladelse inddrage bygningsdele til stalde, hvis de er opført til andet formål. Godkendelser og tilladelser efter 1. januar 2007 Som udgangspunkt vil der være flest krav, der skal overholdes, i nye tilladelser og godkendelser, der er givet efter 1. januar Her er der ofte krav til både fodring, staldindretning, brug af forskellig teknik og ikke mindst bortskaffelse af husdyrgødning, idet driften af ejendommens arealer indgår i godkendelsen. Enhver ændring i driften skal anmeldes til kommunen. Dette gælder både ændringer i produktionen, i staldanlægget og ændringer i markdriften. Ny stramning af reglerne Vær opmærksom på, at der skal være helt tæt bund i stalde, møddingspladser og anlagte ensilagepladser. Dette er en relativt ny stramning af reglerne. Utætheder og udsivning fra møddingspladser og ensilagepladser kan både give træk i EU-støtten og eventuelt politianmeldelse. Spørg os til råds på miljøkontoret, hvis der er forhold, hvor du er i tvivl. 14 NYT fra LandboThy

15 Ny CAP-reform 2015 af michael Riis, afdelingschef planter & Miljø planter & miljø Har du spørgsmål til, hvordan du bedst optimerer dit markbrug i forhold til den nye reform så kontakt din planteavlsrådgiver. Der kommer nye regler for arealtilskud til næste år, og navnet ændres til grundbetaling. Det væsentligste er, at ca. 30% af støtten er betinget af, at Den grønne komponent overholdes. - Den grønne komponent indeholder 3 delelementer: Flere afgrøder Miljø Fokus Områder MFO Permanent græs Flere afgrøder Krav om antal afgrøder afhænger af, hvor stort et omdriftsareal (ikke vedvarende græs), man råder over. Under 10 ha ha NYT fra LandboThy Intet krav 2 afgrøder (den mindste skal være min. 25% af omdriftsareal) O. 30 ha 3 afgrøder ( den mindste o. 5% og den største maks. 70%) Kløvergræs, frøgræs og rent græs betragtes som én afgrøde. Vår- og vinterudgave af samme art betragtes som forskellige afgrøder. Brak/udyrket er én afgrøde. Der er undtagelser det skal jo ikke være for nemt!!! Økologiske ejendomme er ikke omfattet af kravet. Hvis mere end 75% af omdriftsareal er græs dog min. 2 afgrøder hvis restareal er over 30 ha. Hvis over 50% af arealet udskiftes hvert år af hensyn til sædskifte (er aktuelt for nogle specialiserede kartoffel- og gulerodsproducenter). Miljøfokus Områder MFO Hvis man råder over mere end 15 ha omdriftsareal, skal man have 5% MFO. MFO kan opfyldes på forskellige måder: Obligatoriske randzoner Landskabselementer Lavskov Braklagte omdriftsarealer Efterafgrøder 1 ha = 1,5 ha MFO 1 ha = 1 ha MFO 1 ha = 0,3 ha MFO 1 ha = 1 ha MFO 1 ha = 0,3 ha MFO Man vil typisk bruge flere af ovennævnte elementer. Først vil man bruge sine randzoner, dernæst landskabselementer (gravhøje og små søer) og arealer, som man ønsker at braklægge. Hvis man ønsker at dyrke mest mulig vintersæd, vil det måske være aktuelt at leje noget fjernbrak. Når disse ting er afklaret, vil resten af forpligtigelsen kunne opfyldes med bestemte efterafgrøder. Permanent græs Begrænsede muligheder for omlægning af permanent græs. Tilskud til yngre jordbrugere Reformen åbner ligeledes mulighed for, at der kan gives støtte til unge landmænd, som ikke må være ældre end 40 år i ansøgningsåret. Ligeledes skal ansøger have etableret sig inden for de sidste 5 år. Det er også muligt, hvis etableringen sker som deltager i et selskab (I/S / A/S) - blot skal det være ansøger, der skal have driftledelse og faktisk og langsigtet kontrol over bedriften. Tilskuddet vil udgøre kr. 631 pr. ha for maks. 90 ha og i maks. 5 år efter første etablering. Betalingsrettigheder Systemet med betalingsrettigheder kører videre efter næsten samme princip som hidtil. Man skal dog være opmærksom på, at rettigheder, der ikke bliver anvendt i 2015, bliver inddraget. Der vil ikke være mulighed for at vælge, hvilke rettigheder der skal udnyttes i D.v.s. at der bliver inddraget både af egne og tilforpagtede rettigheder i forhold til andelen af forpagtede og ejede arealer. Der bliver måske mulighed for at afsætte rettigheder direkte til Natur- Erhverv for at undgå, at tilforpagtede rettigheder bliver inddraget, men dette er endnu ikke afklaret. Opgaven inden ansøgningsfristen bliver at få fordelt de rettigheder, der er til rådighed, så alle tilskudsberettigede arealer har tilknyttet en rettighed for på den måde at sikre, at så få rettigheder som muligt bliver inddraget. 15

16 kvæg Passioneret producent Afhelle sievertsen, projektleder Hvis man kan bruge ordet passion i forbindelse med studeproduktion og naturpleje, er det netop det, han er - Jens Chr Sørensen, på Fyrvej i Hanstholm, passioneret. Det ligger i stemmen, ordene, engagementet, det understreges af fagterne, mens han fremviser nogle af de arealer, studene afgræsser. Sidst i september/ først i oktober er de på vej hjem til Jens Christians egne marker ved Fyrvej. Der er ikke mere at hente på arealerne i Nationalpark Thy i år. Et liv som lonesome cowboy Han har ikke nogen hest, men en lettere brugt firehjulstrækker fragter ham rundt til det daglige opsyn med dyr, vandforsyning, hegn m.v. Der afgræsses 500 ha fra Frøstrup til Lodbjerg. Der er ca. 70 km fra den ene ende til den anden, og det tager 5-6 timer at komme rundt, men han kan lide det. Stude af malkekvægracer passer fantastisk sammen med, at der kun er én ansat i virksomheden, fortæller Jens Chr. De er nogle utroligt rolige dyr og nemme at håndtere. Som helt små lærer de Jens Chr. at kende som ham, der kommer med kalveblanding i en spand. Det glemmer de aldrig. Selvom der ikke er tildeling af kraftfoder eller lignende, når de er på græs, så virker spanden, hvis de af en eller anden årsag skal i den mobile fangefold. Det betyder, at Jens Chr. i langt de fleste tilfælde kan klare arbejdsopgaverne med dyrene alene. Det er en fornøjelse og en glæde at kunne færdes i naturen på den måde som studeproduktion i Nationalpark Thy giver mulighed for, fortæller Jens Chr. Helt ensomt er det heller ikke, også andre har fundet ud af, hvor dejligt der er i nationalparken. Det bliver til en del snakke i sommerens løb med besøgende, hvor mange gerne vil have noget at vide om studeproduktion Studeproduktion = kødproduktion Når studene er ca. 28 mdr., har de haft 2 afgræsningssæsoner og sendes til slagtning. De naturarealer, der afgræsses, kan på ingen måde give en tilvækst som f.eks. afgræsning på kløvergræsmarker kan. Kødet bliver magert og mørkt. Det minder i udseende om kød fra vildt. Kød af den type passer ikke til det klassificeringssystem, der anvendes på de danske slagterier. Klassificeringen og hermed afregningsprisen bliver lav. I 2013 blev de første stude leveret, og Jens Chr., der troede, han leverede et ganske særligt og unikt produkt til forbrugerne, indrømmer gerne, at han nærmest fik et chok, da han så den første afregning for kødet. De efterfølgende blev ikke bedre. Derfor var han meget interesseret i at indgå i et projekt omkring afsætning af lokale fødevarer. 16 NYT fra LandboThy

17 kvæg Projekt støttet via Fonden for økologisk Landbrug Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Videncenter for Landbrug, LandboThy og en anden af områdets studeproducenter, Nicolaj Nicolajsen fra Gyrup ved Sønderhå. Fonden for økologisk Landbrug havde fået tildelt en særbevilling via en regeringsaftale, og der blev sendt en ansøgning til fonden. Der blev bevilliget et beløb, der skal bruges til at undersøge mulighederne for afsætning af studekødet. Det skal ske ad andre kanaler end i dag, hvis kødproduktionen skal blive rentabel. Der arbejdes også med, om den vurdering af kødet, der sker på slagterierne i dag, er den rigtige. Kødet ligner ikke det kød, der kommer fra produktionen af f.eks. Dansk Kalv eller ungtyre, og som slagtere er vant til at vurdere. I projektgruppen er vi ikke i tvivl om, at kød produceret på naturarealer skal vurderes andeledes, men er kødet noget ganske særligt og unikt? Hvis vi spørger producenten siger han ja. Han har smagt naturkødet fra Nationalpark Thy. I projektet arbejder vi videre med, hvordan kød produceret i naturen og slagtebranchen kan nærme sig hinanden. Brunch for Øko Bønder Fredag 14. november kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Gyllealarm Køl & Fryse anlæg GSM kontrol El- Teknik Jordvarme Staldvarme Luft/vand anlæg Gyllekøling Hvidevaresalg & service NYT fra LandboThy thytk.dk Formiddagen byder på: Lækker økologisk brunch orte faglige oplæg v/lokale konsulenter Et møde med Kirsten Holst, økologichef VFL Hyggeligt samvær og en god snak med de andre økobønder Tilmelding NU (mens du husker det) eller senest den 31. oktober på tlf Pris for deltagelse er 100 kr. Med venlig hilsen Økoteamet i LandboThy (Michael Riis, Lars B. Skovborg, Helle Sievertsen og Morten Frøkjær) og Økologiudvalget for Nordvestjylland 17

18 kvæg Nyttige udskrifter i Ny Dyreregistrering i DMS af Anette Østergaard, kvægrådgiver Brug af det nye Dyreregistrering i DMS er af flere kvægbrugere blevet udskudt, da det ikke er muligt at udskrive alle de udskrifter, man har brug for. Den Nye Dyreregistering udvikles hele tiden, og det er nu muligt at udskrive flere forskellige lister bl.a. forventede kælvninger, som vi kender den fra det gamle dyreregistrering. Dernæst er der for nylig lavet et modul, hvorfra man kan bestille og udskrive nogle udvalgte udskrifter fra den gamle Dyreregistrering. Udskrifterne bestilles via modulet Udskrifter (gl. Dyreregistrering), og de er identiske med udskrifterne i gl. Dyreregistrering. Det betyder, at udskrifterne ikke kan tilpasses til den enkelte besætning, og at udskrifterne dannes pr. besætningsnr. og ikke for driftsenheder. Det gør listerne mere målrettede i forhold til den opgave, de skal understøtte, så listerne indeholder de dyr og den information, der skal bruges i en bestemt arbejdssituation. - Derfor er det f.eks. blevet nemmere at udpege dyr, som skal drægtigheds- og forundersøges på en bestemt ugedag, fordi man kan afgrænse listen til kun at vise de relevante dyr. Hvor er listerne? Arbejdslisterne er placeret under Faste Opgaver på uge-kalenderen på startsiden i Dagligt overblik i DMS. En anden fordel ved Arbejdslisterne i DMS Dyreregistrering er, at dyrene på den pågældende arbejdsliste kan overføres direkte til registreringsbillederne. På den måde kan man registrere mange dyr med få klik. - Er du endnu ikke rutineret bruger af det nye Dyreregistrering i DMS, så deltag i nedenstående kursus. Ny Dyreregistrering i DMS + foderregistrering og foderkontrol Hold styr på dit medicinlager Det er desuden blevet muligt at lave medicinafstemning i et ny modul. Det gør det let at afstemme og dokumentere medicinforbruget på ejendommen. Nogle lister hedder noget andet Derudover er det muligt at udskrive forskellige arbejdslister, som er erstatninger for de gamle udskrifter. For eksempel er udskriften - Ikke påbeg.-påbeg. dyr blevet erstattet af arbejslisterne: Repro.undersøgelse, køer, Reproundersøgelse, Kvier og Flyt til Kviebesætning. Målrettede lister Arbejdslisterne i DMS Dyreregistrering er fleksible, så de kan tilpasses forholdene på den enkelte bedrift. Tirsdag 2. december kl Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Demonstration af registreringsbilleder + øvelser Demonstration af arbejdslister + øvelser Pause Demonstration af smartkoen + øvelser Frokost Demonstration af KMP (KritiskeMålePunkter) og øvelser Demonstration af foderregistrering og foderkontrol + lav din egenregistrering/-kontrol Opsamling Deltagelse i kurset giver adgang til en GRATIS opgradering fra Basis til Plus eller Premium eller fra Plus til Premium. Pris: 350,00 kr. inkl. forplejning Tilmelding: Senest fredag den 21. november på tlf. nr eller 18 NYT fra LandboThy

19 kvæg Regionsmøde 2014 Den 30. oktober kl inviterer LandboThy og Landbrug & Fødevarer, Kvægs ledelse til regionsmøde. Politisk kvægpakke og turbulent mælkemarked. Mød Landbrug & Fødevarer, Kvægs ledelse på årets regionsmøde og få en status på det aktuelle politiske og faglige arbejde. På mødet er der lagt op til dialog og debat om aktuelle emner, og Kvæg orienterer om, hvilke arbejdsopgaver ledelsen aktuelt har fokus på. Du får bl.a. en status på den kvægpolitiske aftale, som fødevareministeren meldte ud i juni. Hvordan går det f.eks. med den lovede tilpasning af sundhedsrådgivningen og tolkningen af Lov om hold af Malkekvæg? Markedet for mælk og mejeriprodukter er præget af stor turbulens, og tiden uden kvoter nærmer sig med stormskridt. En tid, som mange mælkeproducenter har set frem til, men som også er forbundet med usikkerhed. På mødet kan du høre, hvilke vilkår man, udover de fluktuerende priser, skal indrette sig på og hvordan det overhovedet er muligt at skabe vækst under de betingelser. Også når egenkapitalen er lille, og gælden er stor. Smittebeskyttelse er alfa og omega i moderne mælkeproduktion. Hør derfor også, om smittebeskyttelseskampagnen, som Kvæg skyder i gang i løbet af efteråret. Dette blot et lille udpluk af de mange emner, der vil blive berørt på mødet. DMS Dyreregistrering og andre it-værktøjer demonstreres fra en time før mødestart. Mød bare op der kræves ingen tilmelding! Fire faglige formiddage plus en udflugt - for mælkeproducenter Optimal sundhed og høj ydelse er i fokus på møderne. 18. november 2014 kl Fuldfoder. - Besøg på ejendom med fokus på rigtigt fuldfoder. Kan fuldfodervognen opsamle brugbar data? 11. december 2014 kl Sundhed. Hvordan holdes smitsomme sygdomme ude af besætningen v/kvægfagdyrlæge Kaspar Krog, Afd. for Sundhed, Velfærd og Reproduktion, VFL. Intern smittebeskyttelse 13. januar 2015 kl Besøg på deltagende ejendom m. fokus på staldanlæggets produktionsbegrænsninger v/robert Pedersen, LandboThy 10. februar 2015 kl Møde på Videncenter Thy-Mors aktuelt emne. Marts/april kl Årets udflugt. Besøg på bedrift/bedrifter med fokus bl.a. på goldko- og kælvningsafdeling. DLG deltager ved møderne. - Der sluttes med sandwich og sodavand. Samlet pris kr. + moms - Enkelte møder 500 kr. + moms - Medarbejdere i følge med arbejdsgiver kommer med til ½ pris. Tilmeldingsfrist: 3. oktober på tlf eller NYT fra LandboThy 19

20 midtjysk svinerådgivning Fokus på flow, når fravænningsvægten skal forbedres Af michael frederiksen, svinerådgiver Store udsving i holdstørrelserne fra løbeafdelingen giver store udsving i fravænningsalder og dermed -vægt. Hvis farestalden skal forsøge at kompensere for dårligt flow i løbeholdene, så tæres der på fravænningsalderen i nogle uger, mens andre uger giver igen. Jo mindre spredning, der er på holdstørrelserne, desto mere ensretning er der på fravænningsvægt og -alder. Så en indsats for forbedret fravænningsvægt er en holdindsats, som kræver samarbejde og inddragelse af løbeafdelingen. Fremfor et ønsket antal til løbning kunne der arbejdes med et maks.-tal og et interval, som måltallet skal ramme. En god tommelfingerregel er at løbe op til maksimalt måltal og derefter acceptere, at 10 % af søerne forlader holdet inden faring, samt at 10 % kan accepteres som ikke opnået i måltal, da det vil give 20 % tomme pladser til ammesøer ved faring, og så er farestalden stadig fuldt udnyttet, uden at der laves store udsving i fravænningsalder og -vægt. Styr på dit foder? Mindre protein i årets høst og ændrede priser på råvarer og mineraler indebærer, at alle hjemmeblandere med fordel kan få udarbejdet nye blanderecepter og få lavet nye aftaler omkring levering af tilpassede mineraler. Midtjysk Svinerådgivning vil gerne tilbyde en uvildig gennemgang, optimering og justering af dine blanderecepter. Med udgangspunkt i din besætnings dagsform og potentiale, dit blandeanlægs muligheder, dine råvarer og dine nuværende recepter optimerer vi de blanderecepter og de mineralblandinger, der giver den bedste bundlinje i din besætning. Samtidig giver neutralt udarbejdede recepter på mineralblandinger mulighed for en fair hjemtagning og sammenligning af priser på mineralerne til din besætning. Og med en gennemgang af dit blandeanlægs muligheder følger forslag til en løbende sikring af foderkvalitet. Udbyttet er stabilitet, tilvækst, fodereffektivitet, korrekte priser og sikkerhed for optimalt afkast af dit hjemmeblanderanlæg. Kontakt: Søren Larsen T: Mail: Anders Hedegaard T: Mail: Smittebeskyttelsesplan Har du styr på den nye smittebeskyttelsesplan, der er trådt i kraft d. 1. oktober? Planen er gældende for alle landmænd, der har en sundhedsrådgivningsaftale. Du kan læse mere på som løbende opdateres med de seneste oplysninger. 20 NYT fra LandboThy

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 1 2014 på godt og ondt. Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget. Side 19 Nye udpegninger af 3-områder #6 DECEMBER 2014 #6 DECEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 1 2014 på godt og ondt Side 12 Et målbart og handlekraftigt budget Side 19 Nye udpegninger af 3-områder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold 2014 på godt og ondt

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk

Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk Udvikling af vores kvægproduktion ved samarbejde i netværk V/ mælkeproducent, gårdejer Hans Ole Jørgensen, Holsted Skovbækgård Uddannelse Grundskole Ladelund Praktik Driftlederskole Ladelund Jordomrejse

Læs mere

Beskrivelse af produkter i ReproTjek

Beskrivelse af produkter i ReproTjek Beskrivelse af produkter i ReproTjek ReproTjek består af ReproTjek - Basis plus nogle tilvalg. Tilvalgene er produkter, kvægbrugeren skal betale ekstra for, mens alle produkter under ReproTjek - Basis

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy

#3 MAJ 2014 NYT. fra LandboThy #3 MAJ 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Vækst, vækst og atter vækstplan Side 12 Kalven - i et krydsfelt mellem teori og praksis Side 16 Nye udspredningsarealer for husdyrgødning NYT fra LandboThy 1 velkommen

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Fremtidsperspektiver for dansk kalve- og oksekød Hvilke planer har EU for landmændene? Chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Agenda EU s landbrugspolitik efter 2013 Hvad er de

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Dyrskuet Thy-Mors 2016

Dyrskuet Thy-Mors 2016 Dyrskuet Thy-Mors 2016 Bedste dyr Skuets bedste DV hoppe, Stutteri Hove v. Gitte Søgård & Poul Hove Kat.nr. 9 24 p (Vandrepokal Hurup Ure-Optik + ærespr. Thybo Biler) Skuets bedste 2. års DV, Brian Bak,

Læs mere

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger?

Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Kender dine kvægbrugskunder deres produktionsomkostninger? Jacob Krog Jens Vingborg VFL Kvæg Økonomikonferencen 2013 Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæriske Landbrugsfond

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Samarbejde giver højere indtjening

Samarbejde giver højere indtjening Samarbejde giver højere indtjening V/ landskonsulent Arne Oksen, Landscentret, Økonomi og Jura Kvægbrug på andre måder - Samarbejde giver højere indtjening Hvorfor samarbejde? Former for samarbejde Omfang

Læs mere

Målrettede efterafgrøder 2017

Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 Målrettede efterafgrøder 2017 er med kompensation på 700 kr. pr. ha/år Ansøgning om kompensation foregår i tre runder efter først til mølle-princippet Hvis målet om etablering

Læs mere

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om nyheder og information fra danish agro April 2012 læs om Velbesøgt generalforsamling og områdemøder Revideret kvægfodersortiment klar Billigere afhentning af spildolie Forårsavis fra Danish Agro Shoppen

Læs mere

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER

LANDBRUGETS ØKONOMISKE RESULTATER Webinar d. 20. maj 2016 v/ Klaus Kaiser - SEGES, Ø&V Erik Maegaard - SEGES, Planter & Miljø Susanne Clausen - SEGES, Kvæg Karsten Moesgaard Pedersen SEGES, Videncenter for Svineproduktion LANDBRUGETS ØKONOMISKE

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Velkommen til Etableringsmøde

Velkommen til Etableringsmøde Velkommen til Etableringsmøde Velkomst v/morten Yde 17. Marts 2015 Arrangeret i samarbejde med Landbrugsbedrifter med bruger under 35 år - pct. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI?

Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? KvægKongres 2016 Herning 29. februar 2016 Arne Munk, SEGES Økologi OMLÆGNING TIL ØKOLOGI? ØKOLOGI? - MIN PRÆSENTATION Markedet bærer økologien frem Overvejelser økologisk kødkvægproduktion Omlægningstjek,

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015

KvægNyt. Heden&Fjorden. Kalvedødelighed. Januar 2015 rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Januar 2015 Af Dorthe Larsen, kvægrådgiver mobil 2440 0060 Kalvedødelighed Inden jul modtog alle kvægbesætninger med mere end 20 dyr, et brev fra VFL Kvæg med information

Læs mere

OKT OBER 2015 fra LandboThy Side 2 Leveringsdygtig regering Side 11 Pligtige afgrøder og MFO Side 12-17 Tilskudsmuligheder NYT fra LandboThy

OKT OBER 2015 fra LandboThy Side 2 Leveringsdygtig regering Side 11 Pligtige afgrøder og MFO Side 12-17 Tilskudsmuligheder NYT fra LandboThy #5 OKTOBER 2015 NYT fra LandboThy Side 2 Leveringsdygtig regering Side 11 Pligtige afgrøder og MFO Side 12-17 Tilskudsmuligheder NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Leveringsdygtig regering...2 Medlemsundersøgelse

Læs mere

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET

R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET R&D Specialist Eva Søndergaard AgroTech Projektleder Jaap Boes SEGES SMAG PÅ LANDSKABET UDFORDRINGEN ELLER POTENTIALET Mere end 300.000 ha natur skal plejes Naturpleje er en samfundsopgave Naturplejeren

Læs mere

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø

Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Velkommen til Årsmøde i Plante & Miljø Tirsdag den 3. februar 2015 Fokus på faglighed og bundlinje Udvalgte emner til aftenen Nyt fra udvalg og formand Nyt fra afdelingen Lidt om kvælstof Foderbyg Cup

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Skattemæssig omgørelse

Skattemæssig omgørelse - 1 Skattemæssig omgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vanskelig skattelovgivning øger risikoen for, at skatteydere mødes med uventede, store skattekrav. Har borgeren taget fejl af loven,

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER

ALLE RÅDGIVNINGS- OG SERVICEYDELSER FIND DIN RÅDGIVNING Kopenhagen Fur yder rådgivning og service til pelsdyr-avlere og fodercentraler på en lang række områder. Medarbejderne kan altid kontaktes på mail eller telefon om aktuelle emner eller

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter

Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Beslutningsreferat fra kursus/erfaringsudveksling omkring projekt Arbejdsplanlægning på store kvægbedrifter Torsdag den 11. november 2010 kl. 09.00 13.30 VFL, mødelokale 2 Formålet med mødet Deltagerne

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014

NYT. fra LandboThy. Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes #1 FEBRUAR 2014 #1 FEBRUAR 2014 NYT fra LandboThy Side 3 Mere positive udsigter Side 17 Godt for pengepungen og for miljøet Side 21 Fagligheden styrkes NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Nyt ministerhold 2 Mere positive

Læs mere

Fra selvejer til medejer

Fra selvejer til medejer Debatmøde i Landbrugsforum, torsdag den 23. maj 2013 Gersdorffslund, Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Fra selvejer til medejer Hvordan sikrer vi, at landbruget bliver en attraktiv og rentabel karrierevej

Læs mere

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods

LEAN - ledelse i praksis. Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Svinekonsulent Martin Mølgaard Pedersen, LMO & Driftsleder Kristian Vinther, Overgård Gods LEAN - ledelse i praksis Ledelse alle snakker om det, men få gør nok ved det! Ledelse

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere