DNV-Gødstrup. Kommissorium for medarbejderinddragelsen. Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNV-Gødstrup. Kommissorium for medarbejderinddragelsen. Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret"

Transkript

1 DNV-Gødstrup Kommissorium for medarbejderinddragelsen Dokumentnummer: DNV-C-XX-05-NOT-BRU-Medarbejderinddragelse Projekt: H10159 kommissorium Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Udgave godkendt af bygherre HOS/ARK LAA/JBJ/APO SMO WBN A Rettet mhp opstart klyngegrupper HOS/ARK LAA/LS/SMJ APO B Rettet: Mødeplan og delt. abdominalklynge HOS SMJ APO C Dispositionsforslagsfasen (DF) etape 1 HOS APO/SMJ JBJ D Små tekst rettelser kap 8, opdateret mødeplan HOS APO/SMJ i kap 9 og deltageroversigt i kap 10. E Revideret arealfordeling klynger og mødtider HOS APO/LAA F Revideret arealfordeling klynger, revideret kap 7, 8, 9 og 10 HOS APO/LAA/SMJ JBJ WBN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 SAMLET GENNEMFØRELSESPLAN FOR DNV, ETAPE Medarbejderinddragelse i 1. etapes planlægningsfaser 5 3 FORMÅL MED MEDARBEJDERINDDRAGELSEN Visioner for DNV Målsætninger for DNV projektet Succeskriterier for resultatet af medarbejderinddragelsen 9 4 GRUNDLAG FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSEN Konkurrenceprojektet Tilrettet Helhedsplan Rapport vedrørende klyngearbejdsgrupperne Ekspertpanelets forudsætninger 13 5 ORGANISATIONS- OG BESLUTNINGSPLAN I MEDARBEJDERINDDRAGELSEN Regionsrådet Styregruppen HEVs ledelse Projektsekretariat Bygherrens videnskompetencer Klinisk projektleder (koordinator) Koordineringsgruppe Medarbejdergrupper Brugere og andre interessenter Totalrådgiver Bygherrerådgiver 18 6 PRINCIPPER FOR GENNEMFØRELSEN Gennemførselsprincipper i projektets faser Byggeprogramfasen Dispositionsforslagsfasen Projektforslagsfasen Øvrige projektfaser Innovationsstalden 21 7 BYGGEPROGRAM Formål Rammer Indhold og proces for medarbejdergrupperne Tværgående funktioner Klyngefunktioner Teknisk program 31 DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 2

3 8 DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN Indledning Formål med medarbejderinvolvering i dispositionsforslagsfasen Vision og proces for kliniknære administrative arbejdspladser Medarbejderinvolvering sidste halvår Område 1 Rumfunktioner Område 2 Inventar og udstyr Grænseflade inventar/løst udstyr og fast udstyr Ansvarsområder Inventar og udstyrsmøder Område 3 - Projektering/tegninger Standard sengeområder Udvidet TVG Bygninger, teknik, IT og drift TVG Arbejdsværktøjet drofus Specielt om drofus koordinering (opgaver bør detaljeres, afklares og besluttes mellem CuraVita PL og PS i august) Gennemføring af mødeserier medarbejderinddragelse i de 3 områder Forslag til mødeplan Innovationsstalden 46 9 PLAN FOR MEDARBEJDERMØDERNE I DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN Generelle gennemførselsprincipper for medarbejdermøderne Mødeplan for medarbejderinddragelse i dispositionsforslagsfasen BILAG 1. SAMMENSÆTNING AF MEDARBEJDERGRUPPERNE BILAG 2. PRAKTISK INFORMATION VEDR. BRUGEN AF BYGGEWEB Download af filer/dokumenter- via mailadvisering Adgang direkte til Byggeweb 69 DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 3

4 1 INDLEDNING CuraVita er af Region Midtjylland valgt som totalrådgiver for DNV-Gødstrup, og skal sammen med Hospitalsenheden Vests projektorganisation stå for udviklingen og udarbejdelsen af projektet. Første fase af det videre arbejde er tilretning af Helhedsplanen, som omfatter et overordnet funktionsprogram, der fastlægger kapaciteter og arealer for DNV-Gødstrup, på hvilket grundlag de overordnede faglige rammer og koncepter for den bygningsmæssige løsning er beskrevet. Det Nye hospital i Vest (DNV-Gødstrup) har et bruttoareal på ca m² inkl. psykiatri og projektet er opdelt i etaper, hvor 1. etape består af akutafdelingen samt de kliniske klynger thorax-, kredsløbs-, hormon-, bevægeapparatklyngen, abdominalklyngen og familieklyngen samt hovedparten af intensiv- og interventionsklyngen og diagnostikklyngen foruden en del af fællesfunktionerne og service- og logistikklyngen. Kræftklyngen, neuroklyngen og psykiatriklyngen er ikke indeholdt i 1. etape. Udformningen af 1. etape foreligger stadig på et meget overordnet niveau og skal viderebearbejdes og detaljeres i samarbejde med medarbejdergrupper ved DNV-Gødstrup. Dette notat beskriver kommissoriet for medarbejderinddragelsen generelt i forbindelse med planlægningen af DNV med hovedvægt på byggeprogramfase og den forestående dispositionsforslagsfase for 1. etape. Nærværende kommissorium er en opdatering af version B, dateret den , og er opdateret for at kunne danne grundlag for klyngegruppernes arbejde i dispositionsforslagsfasen, der i gangsættes med en kick-off workshop 27. juni Kommissoriet er disponeret som følger: Samlet gennemførselsplan for DNV, etape 1 Formål med medarbejderinddragelsen Grundlag for medarbejderinddragelsen Organisations- og beslutningsplan i medarbejderinddragelsen Principper for gennemførelsen Byggeprogram Dispositionsforslagsfasen Plan for medarbejdermøderne i dispositionsforslagsfasen I bilag er vist projektorganisationens sammensætning samt praktisk information vedrørende brugen af Byggeweb. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 4

5 2 SAMLET GENNEMFØRELSESPLAN FOR DNV, ETAPE 1 Den samlede gennemførelsesplan for 1. etape af DNV-Gødstrup er illustreret på figuren herunder: Figuren viser de forskellige faser i planlægning, projektering og bygning af 1. etape: Byggeprogramfasen: planlægning af funktioner og rum - funktionsprogrammet Dispositionsforslagsfase: planlægning af rumfunktioner, fast og løst udstyr og inventar, udarbejdelse af arkitekttegninger og ingeniørløsninger Projektforslagsfase, forprojekt og hovedprojekt er projekteringsfaserne Udbud og udførelse Ibrugtagning Det er i den gennemførte byggeprogramfase samt i den nærmeste forestående dispositionsforslagsfase, at den væsentligste medarbejderinvolvering finder sted. I projektforslagsfasen er medarbejderinddragelsen overvejende af godkendende karakter. 2.1 Medarbejderinddragelse i 1. etapes planlægningsfaser Medarbejderinddragelsen i 1. etape sker i faser, hvor byggeprogramfasen er den indledende planlægningsfase, hvorefter kommer dispositionsforslagsfasen og projektforslagsfasen. Hovedaktiviteterne i planlægningen er Programmering: Den funktionelle planlægning af virksomhed, funktioner og rum Udstyr og apparatur: Planlægning af udstyr og apparatur Projektering: Projektering af de bygningsmæssige løsninger Tekniske løsninger: Planlægning af teknisk standard og tekniske løsninger DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 5

6 Planlægning af medicoteknisk udstyr/apparatur og løst inventar varetages af bygherren. Aktiviteten beskrives i afsnit 8. I de øvrige hovedaktiviteter vil der være omfattende medarbejderinddragelse med bistand fra CuraVita, og denne medarbejderinddragelse er i fokus i dette kommissorium. Figuren herunder viser sammenhæng mellem projektfaserne og hovedaktiviteterne i planlægningen. Tilretning af Helhedsplan Byggeprogram fase Dispositionsforslagsfase Projektforslagsfase Programmering Overordnet funktionsprogram Tværgående funktioner & klyngefunktioner Rumfunktioner Udstyr & apparatur Program udstyr/apparatur Detailprogram udstyr/apparatur Projektering Helhedsplan Dispositionsforslag Projektforslag Tekniske løsninger Teknisk program Organisationsudvikling Organisationsudvikling Hver hovedaktivitet indeholder en række planlægningsopgaver, som gennemføres med stigende detaljeringsgrad, og som er indbyrdes sammenhængende. Projektfaserne i 1. etape er følgende: Byggeprogramfasen, som indeholder følgende planlægningsaktiviteter o Tværgående funktioner og klyngefunktioner, dvs. funktioner, opgaver og rum for enhederne i 1. etape o Teknisk program: De overordnede principper for de tekniske løsninger i 1. etape Dispositionsforslagsfasen, som indeholder følgende planlægningsaktiviteter o Rumfunktioner, dvs. indhold i det enkelte rum i etape 1 o Udstyrs- og inventar planlægning se kapitel o Dispositionsforslag, dvs. de udtegnede løsninger Projektforslagsfasen, som indeholder det endelige projektforslag Parallelt med den fysiske planlægning forløber hospitalets organisationsudviklingsproces, som skal være løbende koordineret med den fysiske planlægning. I praksis er det en interaktiv proces, hvor nogle arbejdsprocesser afprøves i forbindelse med den fysiske planlægning, f.eks. i innovationsstalden, og hvor arbejdsprocesser i andre tilfælde videreudvikles med udgangspunkt i de fysiske løsninger. I afsnit 8 er der en detaljeret beskrivelse af medarbejdergruppernes involvering i dispositionsforslagsfasen. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 6

7 3 FORMÅL MED MEDARBEJDERINDDRAGELSEN Medarbejderinddragelse i den fysiske planlægning af DNV-Gødstrup skal med udgangspunkt i vision og målsætninger for DNV give faglige og innovative indspil til de fysiske løsninger, der også er driftseffektive, samt sikre en forankring i hele medarbejderkredsen. 3.1 Visioner for DNV Hospitalsledelsen har i samarbejde med HMU og afdelingsledelseskredsen udarbejdet en vision for projektet. Denne vil være styrende i den videre planlægning. DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Denne vision kan udfoldes til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer, sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospitalt, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. Hospitalet sikrer trivsel for patienter og medarbejdere ved at være funderet på evidensbaseret design, helende arkitektur og bæredygtige løsninger. Andre styrende principper er: Det arbejde, der allerede er lavet omkring planlægning af akutafdelingen i forhold til: En høj grad af standardisering af rumstørrelser og indretning med henblik på at skabe størst mulig fleksibilitet Sammenhængende, effektive patientforløb betyder, at der hele tiden er bevægelse eller flow i det, der sker i patientens forløb. Patientforløbets logistik er optimeret og baserer sig for en række patientgrupper på standardiserede og tidsstyrede forløb Patientforløbene skal være attraktive og effektive og dermed konkurrencedygtige De lægelige specialer og den nødvendige specialisering er fortsat forudsætningen for de kvalitative patientindsatser. Den nye bygningsstruktur skal styrke samarbejdet mellem disse. Byggeriets udformning skal fremme tryghed, sikkerhed og høj brugeroplevet og faglig kvalitet. IKT-løsninger skal styrke patienten under indlæggelse og behandling og skal medvirke til, at endnu mere behandling kan foregå i patientens eget hjem med hospitalet som kompetencebasen. Dette gælder ligeledes i forhold til telemedicinske løsninger i den præhospitale indsats, internt på hospitalet, i samarbejde med andre hospitaler og i samarbejdet med privat praktiserende læger og speciallæger. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 7

8 3.2 Målsætninger for DNV projektet Ovenstående vision er operationaliseret til følgende målsætninger: Patientens hospital - hvad betyder det for bygningsstrukturen? Fokus på funktionalitet således, at patientflow kan optimeres gennem korte afstande i tid og rum Nærhed af de nødvendige diagnostiske faciliteter At de logistiske løsninger understøtter patientflow Patientsikkerhed er i højsædet Patientforløbene er tilrettelagt på en optimal måde og skal understøttes af teknologi og bygninger Overskuelighed understøttes At adkomstveje sikrer god tilgængelighed til det samlede kompleks Patienttransporter sker i behagelige og adskilte miljøer Hensigtsmæssige og logiske sammenhænge mellem akuttransporter og bygningsmassen Hensigtsmæssig og logisk adskillelse af akuttransporter, forsyninger, patienter og personale samt offentlige transportmidler. Attraktiv og effektiv - hvad betyder det for bygningsstrukturen? At de fysiske rammer er indbydende og imødekommende At bygningsmassen besidder fremsynede arbejdsmiljømæssige kvaliteter At indretningsmiljøer besidder generelle kvaliteter, der giver mulighed for individuel kreativitet, ro og fordybelse, samt understøtter faglige og sociale relationer At sammenhænge mellem funktioner i hospitalet bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcer Teknologiske kommunikationsfaciliteter skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til opgavevaretagelsen, så det understøtter nærvær og samarbejde Konkurrencedygtigt - hvad betyder det for bygningsstrukturen? At byggeriet i sin struktur skal synliggøre, at hospitalet er et lærings- og forskningshospital At de fysiske rammer skal medvirke til at give patienter og pårørende en god oplevelse Kvalitetsbevidst - hvad betyder det for bygningsstrukturen? At de rigtige materialer er valgt, under hensyn til såvel hygiejne, vedligehold, slid og design i forhold til ønsket om en helende arkitektur og en høj patientoplevet kvalitet Fokuserende på trivsel - hvad betyder det for bygningsstrukturen? At der er rart at være for patienter, pårørende og ansatte At bygningerne indbyder til aktivitet At patienter, pårørende og personale trives, og at der er mulighed for både privatliv og fællesskab Der er gode muligheder for at komme ud, og udendørsfaciliteterne er attraktive DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 8

9 3.3 Succeskriterier for resultatet af medarbejderinddragelsen Med udgangspunkt i visionen for DNV kan succeskriterierne for medarbejderinddragelsen opstilles som følger: At de fysiske løsninger er innovative og i høj grad er baseret på nytænkning At de fysiske løsninger understøtter sammenhængende og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet At de fysiske løsninger understøtter visionen om trivsel, overskuelighed og tilgængelighed At de fysiske løsninger understøtter effektive arbejdsgange At de fysiske løsninger understøtter visionen, om at forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen At de involverede medarbejdere oplever, at de har haft indflydelse på udformningen af de fysiske løsninger, og at de oplever at have deltaget i en god planproces At alle medarbejdere er begejstrede for de fysiske løsninger og glæder sig til at tage det nye hospital i brug DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 9

10 4 GRUNDLAG FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSEN 4.1 Konkurrenceprojektet Regionsrådet i Region Midtjylland valgte den 28. september 2011 efter en udbudskonkurrence CuraVita som totalrådgiver for DNV-Gødstrup. CuraVita er et konsortium, der er sammensat af i alt syv selvstændige arkitekt- og ingeniørfirmaer - alle med stor erfaring og ekspertise i byggeri. Konkurrenceprojektet redegør for de arkitektoniske og funktionelle hovedidéer, som er beskrevet i konkurrenceprogrammet. Arkitektonisk koncept Det arkitektoniske koncept i konkurrenceforslaget er skabt med inspiration i stedets markante landskabskarakter - og særligt tre stedlige forhold: Landskabets udstrakthed og horisontalitet. Den ubrudte himmels lethed. De levende hegns retninger og præcision. Med reference til det horisontale landskabs flader, dannes en tung, taktil base, hvori hospitalets ambulatorier, billeddiagnostik, operationsafsnit og kontorer placeres. Basen forankrer hospitalet til stedet og sikrer i sin hovedstruktur fleksibilitet og elasticitet for de indeholdte funktioner, der frit kan variere i grænseflader og størrelse. Ovenpå basen udlægges lette, horisontale skiver med sengeafdelinger. På samme måde, som basens taktile karakter relaterer sig til landskabet, relaterer sengeafdelingernes lette, raffinerede og varierede udtryk sig til himlens lys og skyernes lethed. Basens kant mod landskabet er fliget op i nord-sydgående fingre, der stråler ud i terrænet og herimellem tillader landskabet at trænge ind til foyeren i hele dens udstrækning. Klinisk hovedstruktur DNV-Gødstrup er overordnet set organiseret som to åbne fingerstrukturer, der - som fingrene på en hånd - rækker ud i landskabet. De to hænder spejler hinanden omkring et fælles dobbelthøjt rum; hospitalets foyer, der fungerer som hospitalets centrale fordelingsrum. Når anden fase af byggeriet er gennemført, vil den sidste del af fingerstrukturen, den der rummer psykiatrien, være placeret øst for foyeren. De to fingerstrukturer omkring foyeren rummer de medicinske klynger Thorax-, Kirurgi- og Kræftklyngen i den nordvestlige del af hospitalet. Akutmodtagelsen, Familie-, og Neuroklyngen ligger i den sydlige klyngesamling. Alle ambulatorier er placeret på terræn, i tæt tilknytning til hovedindgangen. De tunge kliniske funktioner: Operationsafsnit, intensiv og billeddiagnostik er placeret herover i tilknytning til en transportring, der strækker sig over to etager. Her ligger endvidere forskning, kliniske aktiviteter og alle kontorer. Al den tunge behandling vil foregå her, og samtidigt vil området være et naturligt mødested for klinikere og forskere. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 10

11 I tilknytning til transportringen ligger billeddiagnostik på 1. sal, og operationsområdet og intensiv på 2.sal. Syd for transportringen kobler Akutmodtagelsen sig på i 1. sals højde, hvor der en tæt forbindelse til hospitalets øvrige funktioner. Ved at samle alle disse aktiviteter på to etager i hospitalets centrum sikres en meget effektiv logistik. F.eks. kan læger bevæge sig mellem ambulatorium og kontorområdet, undervisningslokale og videre til operationsområdet eller sengeafsnit med et minimum af skridt. Over hospitalets centrale behandlings- og transportområde ligger hospitalets sengeetager. De to mindre sengebygninger rummer Akutmodtagelsens observationssenge og sengeafsnit for Kræftklyngen. I den største sengebygning er placeret sengeafsnit til patienter fra klyngerne Thorax og Kirurgi. Endelig ligger patienthotellet på øverste etage i den store sengebygning. Et af hovedformålene for den kliniske hovedstruktur har været, ud over at skabe optimale rammer for effektive og sammenhængende patientforløb, at minimere interne transportafstande på hospitalet og sikre korte afstande mellem funktioner. En del af løsningen ligger i valget af den kompakte bygningsstruktur, der i sig selv forkorter de interne transportveje. En anden central del af løsningen har været den indbyrdes placering af de enkelte afdelinger. Her har udgangspunktet dels været programgrundlaget og dels resultater af analyser af patient- og personaleflowet mellem forskellige afdelinger, gennemført som en del af konkurrencen. Transportveje En af projektets styrker er dets funktionelle som logistiske udgangspunkt, idet der er etableret et overordnet transportmønster, hvor der er et optimalt og tydelig adskillelse mellem gående, transport af sengeliggende patienter og varetransporter. Gående patienter, der ankommer til ambulant behandling, undersøgelse i billeddiagnostik eller til dagkirurgisk operation, henvises fra receptionen i det centrale og gennemgående foyérområde via gang, trappe eller elevator til det pågældende funktionsområde, uden at skulle møde sengeliggende patienter. Al transport af sengeliggende patienter foregår i transportringen på 1. og 2. sal. Transportringen sikrer, at sengeliggende patienter transporteres effektivt til operation, billeddiagnostik og det ambulante område. Hospitalets centrale transportring medfører optimal forbindelse fra Akutmodtagelsen til alle hospitalets behandlings-, undersøgelses- og sengeområder - herunder også psykiatrien. Varetransporten foregår i hospitalets tunnelsystem i kælderplan. Der er direkte forbindelse i hospitalets tunnelsystem fra servicebyen til og fra elevatorer, som har direkte forbindelse og adgang til enkelte funktionsområder. Konkurrenceprojektet er grundlaget for den overordnede udformning af helhedsplanen og af delelementerne i etape 1. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 11

12 4.2 Tilrettet Helhedsplan På baggrund af det godkendte konkurrenceprojekt og opdateret kapacitets- og arealberegning, der er foretaget i marts 2012, er helhedsplanen tilrettet i marts Den Tilrettede Helhedsplan fastlægger de overordnede faglige rammer og koncepter, som skal være gældende i DNV-Gødstrup, samt definerer de enkelte afdelingers og faglige fællesskabers behov for rum og arealer. Den Tilrettede Helhedsplan inkluderer et overordnet arealprogram for projektet. Den Tilrettede Helhedsplan har dannet grundlag for den endelige ansøgning til Ekspertpanelet, for byggeprogrammet og danner grundlag for den videre projektering af etape 1. Helhedsplanen skal tilrettes igen efter byggeprogramfasen i september Den Tilrettede Helhedsplan skal godkendes af Hospitalsledelsen og Regionsrådet. 4.3 Rapport vedrørende klyngearbejdsgrupperne DNV-Gødstrup igangsatte en proces i maj 2011, hvor klyngegrupper fik til opgave at kvalificere programgrundlaget. Formålet var, at grupperne skulle kvalificere de dimensionerings- og kapacitetsberegninger, som var foreslået i programgrundlaget, med henblik på at identificere udfordringer i forhold til rum. Der blev nedsat 11 arbejdsgrupper med baggrund i klyngesammensætningen, som havde til formål at kvalificere programgrundlaget. Afrapporteringen skulle foreligge inden den 1. oktober 2011, hvor vinderforslaget fra konkurrencen var forventet kendt. Klyngegrupperne arbejdede efter en aftalt skabelon med følgende punkter: Klyngebegrebet, Klyngesammensætning, Antal rum, Funktionalitet, Kompetencer, Relationer, Patientflow og Forsknings- og læringsfaciliteter. Klyngegruppernes resultater mundede i første omgang ud i en Rapport vedrørende klyngearbejdsgruppernes kvalificering af Programgrundlaget for DNV-Gødstrup, 1. udkast, 14. oktober DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 12

13 I det endelige udkast af den 22. november 2011, er Hospitalsledelsens opsamlinger med i rapporten. Rapporten var ligeledes suppleret med bemærkninger, opsamlinger og resumé og fremlagt for Hospitalsledelsen den Efterfølgende har klyngearbejdsgrupperne i 2. runde arbejdet med de kapacitetsmæssige forhold, med henblik på at reducere kapacitetsbehovet, som er præsenteret i en rapport af 20.februar Resultatet af dette arbejde viser, at klyngegrupperne for de flestes vedkommende ser et øget kapacitetsbehov end forudsat i helhedsplanen, en udfordring som skal adresseres i det forestående arbejde med byggeprogrammet. Eftersom der ligger en fast arealramme for projektet, har klyngegrupperne efterfølgende foretaget en del udrednings- og analysearbejde med at revurdere kapacitetsbehovet. Klyngearbejdsgruppernes rapport af samt det efterfølgende analysearbejde jf. rapport af er indarbejdet i byggeprogrammet. 4.4 Ekspertpanelets forudsætninger I Ekspertpanelets rapport af november 2010 Regionernes investerings- og sygehusplaner. Screening og vurdering II. Afgivet af regeringens ekspertpanel. November 2010 refereres til Region Midtjyllands beslutning om at samle hospitalsfunktionerne i Vestjylland. De eksisterende hospitaler i Herning,, Lemvig, Tarm og Ringkøbing skal nedlægges og funktionerne skal samles i et nyt hospital i Gødstrup. Desuden skal der etableres et akuthus i Lemvig og et sundheds- og akuthus i. Ekspertpanelet har vurderet et tilpasset bruttoareal til somatiske sygehusfunktioner i Gødstrup på m² med en brutto/nettofaktor på 2,0. Dernæst forudsætter Ekspertpanelet en tilpasning som følge af kapacitet på sygehus, der beregningsteknisk udgør m² brutto svarende til ca. 4 % af det tilpassede areal. Dermed udgør det endelige beregningsgrundlag for de somatiske funktioner i Gødstrup m² brutto. Anlægsøkonomisk forudsætter Ekspertpanelet, at budgetprisen pr. m² er kr. som totaludgift inkl. apparatur. Dette giver en nybyggeri budgetpris på ca. 3,1 mia. kr. inkl. 0,6 mia. kr. til IT/apparatur og løst inventar. Hertil lægges godt 60 mio. kr. til parkering. Samlet totalramme inkl. apparatur og regional egenfinansiering er 3,15 mia. kr. Alle beløb er angivet i prisniveau På driftssiden forudsættes, at det forudsatte konkrete effektiviseringspotentiale fastlægges i forbindelse med den endelige tilsagnsfase, hvor det konkrete projekt ligger mere detaljeret oplyst. Det forudsættes, at der foreligger et på forhånd fastlagt mål for effektivitetsgevinsten, som hospitalet skal arbejde hen imod at realisere, og at dette i sig selv er en væsentlig forudsætning for, at potentialet realiseres. Ekspertpanelet har i forbindelse med panelets indstilling til regeringen i 2010 om de første endelige tilsagn fastlagt et konkret niveau for effektiviseringskravet på 6-8 pct. af det berørte hospitals driftsudgifter, varierende særligt efter graden af nybyggeri, der skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital. For DNV er der indtil videre regnet med 8 % for Hospitalsenheden Vest, hvilket på daværende tidspunkt i 2010 androg et beløb i omegnen af 158 mio. kr. for effektiviseringer på driftssiden. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 13

14 Ovenstående er baseret på Ekspertpanelets vurdering af DNV-Gødstrup og er dermed et foreløbigt tilsagn. Dette skal ledsages af en Ansøgning om endeligt tilsagn, som er fremsendt til Ekspertpanelet den 3. maj DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 14

15 5 ORGANISATIONS- OG BESLUTNINGSPLAN I MEDARBEJDERINDDRAGELSEN Angående projektorganisationen og den tilhørende beslutningsproces for DNV-Gødstrup refereres herunder fra Styringsmanual for byggeprojektet Det Nye hospital i Gødstrup (DNV-Gødstrup) af 3. august Nedenfor fremgår projektorganisationen for DNV-Gødstrup: Efterfølgende beskrives ansvar og rollefordeling for de forskellige aktører i projektorganisationen. 5.1 Regionsrådet Regionsrådet er den øverste politiske myndighed i Region Midtjylland og dermed bygherren for DNV- Gødstrup. Regionsrådet træffer alle beslutninger, der ikke er uddelegeret til Forretningsudvalget eller Administrationen (herunder Hospitalsenheden Vest). I tilfældet med Det Nye hospital i Gødstrup er bygherrerollen uddelegeret til Hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest. Hospitalsledelsen har ansvaret for at underrette Regionsrådet om projektets status og fremdrift. Helt overordnede beslutninger vedrørende hospitalsprojektet skal behandles i Regionsrådet som f.eks. godkendelse af projektets styringsmanual, afgivelse af bevillinger og rådighedsbeløb til drift af projektorganisation og til de konkrete anlægsprojekter. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 15

16 5.2 Styregruppen I planlægningen af Det Nye hospital i Gødstrup er der nedsat en styregruppe for at sikre regional forankring. Styregruppen er den overordnede administrative ledelse for projektet. Direktøren med ansvar for sundhed i Region Midtjylland er formand for styregruppen. Den består af Hospitalsledelsen, repræsentanter for social- og psykiatriledelsen, Bygningskontoret, Sundhedsplanlægning og Projektsekretariatet. Styregruppen beslutter, godkender og udstikker retningslinjer for arbejdet indenfor de overordnede mål og rammer. Formanden er ansvarlig for forelæggelse af overordnede beslutninger vedr. projektet for regionsrådet. 5.3 HEVs ledelse Hospitalsledelsen har fået opgaven som bygherre uddelegeret af Regionsrådet og skal således sikre, at Det nye hospital i Gødstrup lever op til de regionale hospitalsplaner og Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer. Hospitalsdirektør Henning K. Vestergaard er projektets direktør. 5.4 Projektsekretariat Hospitalsledelsen HEV ved Projektsekretariatet DNV-Gødstrup er den daglige bygherrerepræsentant for projektet DNV-Gødstrup. PS er ansvarlig for gennemførsel af projektet inden for projektets rammer og refererer til hospitalsledelsen. PS bygherrerolle består under hele projektet i at varetage den overordnede projektledelse og koordinering. PS er indgangsdør til den samlede organisation og samarbejdspartnere. PS vil på baggrund af totalrådgiverens oplæg viderebringe dokumenter til den politiske behandling. PS fastlægger rammerne for de arbejds- og beslutningsprocesser, der er nødvendige for en succesfuld realisering af projektet DNV Gødstrup. 5.5 Bygherrens videnskompetencer Ved bygherrens videnskompetencer forstås de regionale videnscentre det være sig internt i Hospitalsenheden Vest eller i den øvrige regionale organisation. Eksempel herpå kan være den regionale HR-Arbejdsmiljøfunktion eller Indkøb og Medicoteknik. Kendetegnende er, at det er dele af den regionale organisation, der arbejder med afgrænsede områder på specialistniveau. I udviklings- eller kvalitetssikringsprocesser kan disse inddrages, hvis det findes relevant. Projektsekretariatet beslutter og varetager kontakten til den øvrige del af Region Midtjyllands organisation. 5.6 Klinisk projektleder (koordinator) Den kliniske projektleder leder medarbejderinddragelsen og er bindeled imellem HL, medarbejdergrupperne og totalrådgiver og varetager tværgående, koordinerende opgaver med fokus på støtte for medarbejdergrupperne. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 16

17 5.7 Koordineringsgruppe Der er etableret en koordineringsgruppe til at varetage spørgsmål og forhold på tværs af medarbejdergrupperne, og som består af hospitalsledelsen, den kliniske projektleder samt klyngeformænd for alle medarbejdergrupper. Der etableres et antal medarbejdergrupper til at sikre medarbejderinddragelsen i planlægningen. Antallet af medarbejdergrupper afhænger af den aktuelle planlægningsaktivitet. 5.8 Medarbejdergrupper Medarbejdergrupperne sammensættes af repræsentanter for den eller de funktioner, der er omfattet af planlægningen, og hvilke medarbejdergrupper, der etableres, er afhængig af den aktuelle planlægningsaktivitet. Medarbejderne skal have kompetence inden for de aktuelle områder, men også være i stand til at fastholde helheden og tilgodese forskellige holdninger for at sikre forskellige perspektiver (patient, medarbejder, fag, ejer, osv.). Repræsentanterne vil være en blanding af ledere og medarbejdere. Der er udpeget en klyngeformand for hver medarbejdergruppe til at koordinere gruppearbejdet og fungere som kontaktperson for den øvrige projektorganisation og totalrådgiver. Medarbejdergruppernes opgave er at rådgive i planlægningen af de funktioner, der berøres af udbygningen. Beslutninger træffes af Hospitalsledelsen efter indstilling fra Projektsekretariatet. Overordnede beslutninger træffes af Styregruppen. Der vil løbende blive informeret om trufne beslutninger til klyngeformændene og dermed til medarbejdergrupperne. Ud over medarbejdere vil repræsentanter for projektsekretariatet, den kliniske projektleder og klinisk koordinator indgå i medarbejdergrupperne, foruden sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsmiljøkoordinatorer og repræsentanter for patientsikkerhed og infektionshygiejne. 5.9 Brugere og andre interessenter Hospitalets brugere patienter, patientforeninger og pårørende samt borgere og andre interessenter vil også være interessenter i planlægningen af DNV-Gødstrup. Det er hospitalets kvalitets- og udviklingsafdeling, der varetager kontakten til disse Totalrådgiver Totalrådgiver er CuraVita, der er et konsortium sammensat af i alt syv selvstændige arkitekt-, sygehusplanlægnings- og ingeniørfirmaer: Arkitema K/S Narud Stokke Wiig (Norge) AART A/S Hospitalitet (Norge) Grontmij Moe & Brødsgaard Aarup DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 17

18 Totalrådgiver har ansvaret for udarbejdelse af helhedsplanen og ajourføring af denne. Totalrådgiveren skal ligeledes udarbejde byggeprogram, projektering og udføre fagtilsyn af 1. etape af byggeriet. Totalrådgiver sikrer i hele projektforløbet en ajourføring af helhedsplanen. Totalrådgiver indkalder til møderne, udsender dagsordener og mødemateriale, skriver referater, leder og styrer møderne Bygherrerådgiver Bygherrerådgiver er Niras og Friis & Moltke og tilknyttes projektet på samme tid som totalrådgiveren for etape 1. Bygherrerådgiveren skal som hovedopgave medvirke ved håndtering af økonomi og tid samt risikostyring i samarbejde med Projektsekretariatet. Bygherrerådgiveren vil deltage i medarbejdermøderne med henblik på projekt- og processtyring og skal ligeledes stå for efterfølgende udbud. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 18

19 6 PRINCIPPER FOR GENNEMFØRELSEN I dette kapitel beskrives principper for gennemførelsen af medarbejderinddragelsen i projektet forskellige faser, herunder hvordan Innovationsstalden inddrages. 6.1 Gennemførselsprincipper i projektets faser Byggeprogramfasen På grundlag af den tilrettede helhedsplan er der udarbejdet et byggeprogram for etape 1 for DNV- Gødstrup. Byggeprogrammet omfatter som beskrevet foran en beskrivelse af de tværgående funktioner, som er fælles for klyngerne, samt den konkrete rumplanlægning af klyngernes indhold og funktionsmæssige organisering. Desuden foreligger det samlede nettoareal for hele etape 1 samt et standardrumkatalog med specifikation af alle standardrum med hensyn til type og størrelse i nettoareal. Byggeprogrammet indeholder derudover det tekniske program, dvs. en beskrivelse af de tekniske standarder for etape 1 og efterfølgende etaper med hensyn til bygninger, teknik, IKT, energi, tekniske installationer, rengøring, udearealer og trafik. I udarbejdelsen af byggeprogrammet var der etableret 14 medarbejdergrupper, hvor fire udarbejdede de tværgående funktioner og ni grupper udarbejdede funktionsprogram for klyngerne. Én gruppe udarbejdede teknisk program. Arbejdet blev gennemført ved, at CuraVita udarbejdede oplæg til hver medarbejdergruppe i nogle mødeserier. Oplæg blev gennemgået på møderne, drøftet og korrektioner blev aftalt. Innovationstalden blev i denne fase udnyttet til udvikling af standardrum og afprøvning af de foreslåede rumstørrelser. Eksempler på rum som blev afprøvet: Undersøgelsesrum Sengestue Fødestue Innovationstalden blev også udnyttet til afprøvning af sammenhængen mellem samarbejdende rum, da rummets størrelse ofte er afhængig af den indbyrdes placering. Eksempler som blev afprøvet: Sengestue og toilet/bad Skyllerumsunit med skyllerum uren side, ren side, affaldsrum og rengøringsrum Til sidst blev resultaterne fra alle medarbejdergrupper samlet i et byggeprogram for etape 1. Byggeprogrammet skal godkendes af HL og af Regionsrådet den 30. august DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 19

20 6.1.2 Dispositionsforslagsfasen Dispositionsforslaget udarbejdes på grundlag af det godkendte byggeprogram for Etape 1, og indeholder en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, miljø, forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, overvejelser om drift og vedligehold, tidsplan for projektets gennemførelse samt økonomisk overslag. I dispositionsforslagsfasen forsætter medarbejderinddragelse med en mere detaljeret viderebearbejdning af byggeprogrammet. I denne fase skal de enkelte rum planlægges detaljeret; hvilke opgaver skal udføres i rummet, krav til bygnings- og installationsmæssige forhold skal fastlægges og rummet skal indrettes med medicoteknisk -, teknisk udstyr, apparatur, fast og løst inventar. I dispositionsforslagsfasen kan Innovationsstalden benyttes til afprøvning og udvikling af interiør i rummene, samt afprøvning af rummenes logistik. Eksempler på rum for afprøvning kan være: Interiør i operationsstue, placering og størrelse af døre og skabe samt placering af medicoteknisk apparatur. Udformning af receptioner og arbejdsstationer Interiør i undersøgelsesrum og placering af medico-teknisk apparatur Interiør i sengestue Prøvetagningsrum Undersøgeslsesrum Sammensætningen af medarbejdergrupperne i denne fase er omfattende og med 4 tværgående grupper og 10 klyngegrupper. Det forventes ligeledes, at der indad i hospitalet bliver etableret flere delmedarbejdergrupper eller referencegrupper for at støtte klyngegrupperne. Dispositionsforslaget skal godkendes af HL og Regionsrådet Projektforslagsfasen Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er det grundlag, hvorpå bygherren træffer beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning, drifts- og vedligeholdelsesprincipper samt fastlæggelse af et styrende budget for anlægsøkonomien. Projektforslaget indeholder endvidere oplæg til udbudsform og entrepriseopdeling. Medarbejderinddragelsen i Projektforslagsfasen er overvejende af godkendende karakter, dvs. en kvalitetssikring af, at de retningslinjer og krav, der er stillet i Byggeprogrammet og Dispositionsforslaget, er indarbejdet i projektforslaget. Innovationsstalden vil i denne fase f.eks. blive anvendt til prøvemontager af tekniske anlæg og føringsveje. Ligeledes vil afprøvning af materialer og overflader være et relevant tema. Efter projektforslaget afsluttes medarbejderinddragelsen, og totalrådgiveren færdigprojekterer projektet frem til udbud og udførelse. Projektforslaget skal godkendes af HL og Regionsrådet. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 20

21 6.1.4 Øvrige projektfaser Efterfølgende projektfaser hvor der som hovedregel ikke er medarbejderinddragelse - omfatter: Forprojekt Hovedprojekt Udbud og kontrahering Udførelse Ibrugtagning Forprojektet (myndighedsprojektet) er en viderebearbejdning af det godkendte projektforslag i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse, d.v.s. brand- planlægnings og bygningsmyndigheder. Forprojektet indeholder en redegørelse for projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse af projektets arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg og tekniske installationer. Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for udbud, kontrahering og udførelse. For- og Hovedprojekt skal godkendes af Regionsrådet. Udbud foretages på grundlag af det af Regionrådets godkendte Hovedprojekt. Udførelse Når licitationerne er afholdt, og entreprenørerne er fundet og budgettet godkendt går byggeriet i gang. Byggeriet ledes af en Byggeleder, hvis opgave primært er at lede og styre byggeprocessen med fokus på tid og økonomi. Totalrådgiverens fagtilsyn skal sikre, at kvalitet og udførelse udføres efter de intentioner, krav og retningslinjer, som er defineret i udbudsmaterialet (Hovedprojektet). Undervejs i udførelsesfasen kan der være behov for medarbejderinddragelse i forbindelse med godkendelse af prøver på materialer, farver, konstruktioner og installationer samt eventuelle mock-up (1 til 1 udsnit af rum, facader, lofter m.m.). Indflytning og ibrugtagning sker efter retningslinjerne i Udflytningsplanen, der er under udarbejdelse. Udflytningsplanen fastlægger i hvilken rækkefølge udflytningen fra de eksisterende matrikler i Hospitalsenheden Vest til DNV-Gødstrup mest hensigtsmæssigt kan foregå. Udflytningstakten koordineres i videst muligt omfang med byggetakten. 6.2 Innovationsstalden Byggeriet af DNV-Gødstrup skal udover erfaringer fra andre hospitalsbyggerier, egne erfaringer og evidensbaseret design baseres på nytænkning og brugerinvolveret innovation. Specielt erfaringer fra DNU-projektet og regionens udarbejdede designguides anvendes i DNV-projektet. Med henvisning til projektsekretariatets notat vedr. Beskrivelse af Innovationsstalden DNV- Gødstrup af har DNV-Gødstrup indrettet en Innovationsstald, som skal fungere som en afprøvnings- og udviklingslokalitet. Stalden er på 800 m2 og giver gode muligheder for at arbejde med 1:1 opstillinger af rum og grupper af rum. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 21

22 Brugere (patienter og pårørende), medarbejdergrupper, projektsekretariat og rådgivere anvender innovationsstalden til at afprøve/udvikle ideer i forhold til f.eks. rumstørrelse og indretning, aktiviteter, arbejdsgange, logistik, hygiejne, patientsikkerhed, materialevalg og inventar, således at byggeriet resulterer i maksimal arealudnyttelse, god effektiv opgaveløsning, høj kvalitet i de udførte opgaver og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. De til dels gennemførte og planlagte aktiviteter er Udvikling af standardrum Udvikling af referencerum (overflader, gulvbelægning, teknik m.m.) Optimering af arealforbrug Test af muligheder i opbyggede enkeltrum eller afsnit mht. arbejdsopgaver, arbejdsgange og patientforløb Test af produkter og systemer forud for indkøb, herunder udvikling i samarbejde med leverandører Test af processer med henblik på at sikre høj patientsikkerhed. Innovationsstalden er organiseret under Projektsekretariatet. Innovationsstaldens arbejde skal koordineres med den løbende programmering. I byggeprogramfasen blev der udviklet størrelse på standardrum, og i dispositionsforslagsfasen skal udvikles den konkrete indretning af standardrummene. I forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet i første halvdel af 2012 er der udarbejdet standardrum for de rum, der har stor grad af repetition eller betydning for hospitalets funktioner, f.eks. Undersøgelsesrum Arbejdsstation i sengeafsnit Sengestue med toilet/bad Skyllerumsunit Kontorer, herunder den kliniske arbejdsplads Der vil også være en række andre standardrum som i højere grad varetager støttefunktioner, f.eks. møderum, toiletter, depoter, etc. Gennem et studie af disse rum vil der skabes sikkerhed for, at de vigtigste rum i hospitalet programmeres med den rigtige størrelse og indretning. I dispositionsforslagsfasen videreudvikles rummene baseret på de størrelser, som er besluttet i byggeprogrammet. I denne fase udføres der tættere studier af indretningen af rummene med tanke på møblering og logistik, og forskellige forsyningsprincipper og vognstørrelser for transport studeres. Erfaringer fra gennemførte projekter viser, at især operationsområderne bør studeres nøje. (Eksempelvis hvordan sterilt gods transporteres til og pakkes ud i operationsstuen, og hvordan det urene gods transporteres ud). I denne fase vil det være fornuftigt at se på et større udsnit af planerne, med f.eks. korridor, lagerrum og AGV-station. I denne fase vil det også være aktuelt at studere lofthøjder og føringstraceer for teknik over lofter. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 22

23 For at sikre god gennemførelse og koordinering mellem innovation og projektudvikling vil Innovationsstaldens arbejde foregå parallelt med CuraVitas arbejde med medarbejdergrupperne, og der afholdes jævnlige koordineringsmøder mellem Innovationsstalden og CuraVitas rådgivere. Der vil blive udarbejdet en tid- og procesplan for arbejdet i Innovationsstalden i faserne dispositionsforslagsfasen til og med projektforslag. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 23

24 7 BYGGEPROGRAM 7.1 Formål Byggeprogrammets primære formål er at: Beskrive hospitalets fysiske løsninger baseret på den tilrettede helhedsplan og rammeforudsætningerne Danne grundlag for udformning af dispositionsforslaget Baseret på overordnet funktionsprogram og helhedsplan konkretiseres og detaljeres beskrivelserne af hospitalets virksomhed i byggeprogrammet, hvor de enkelte enheders opgaver, funktioner, rum og nærhedsbehov beskrives. Endvidere fastlægges de tekniske standarder. 7.2 Rammer Byggeprogrammet for 1. etape af DNV-Gødstrup omfatter følgende klynger: Akutafdeling Thorax-, kredsløbs-, hormon-, bevægeapparatklyngen Abdominalklyngen Familieklyngen Intensiv- og interventionsklyngen Diagnostikklyngen Fællesfunktioner Service- og logistikklyngen For fællesfunktioner vil en del af funktionerne først blive etableret efter 1. etape. Af praktiske grunde vil byggeprogrammet dog omfatte alle funktioner i ovennævnte klynger. De klynger som ikke indgår i byggeprogrammet er kræftklyngen, neuroklyngen og psykiatriklyngen. Den samlede nettoarealramme for ovennævnte klynger er fastlagt efter en opdatering af kapacitetsog arealberegningen, der er baseret på 2010 data, og som inkluderer konsekvenser af Region Midtjyllands omstillingsplan. Desuden opereres med begrebet bruttoareal, som inkluderer trafikarealer, tekniske arealer og konstruktionsarealer. Totalt regnes med en brutto/nettofaktor på 2,0 for hele hospitalet, dvs. det samlede bruttoareal er på dette grundlag dobbelt så stort som nettoarealet. 7.3 Indhold og proces for medarbejdergrupperne Byggeprogrammet indeholder tre hovedproblemstillinger: Tværgående funktioner: Funktioner fælles for hele hospitalet eller flere klynger o Logistik, forsyning og affald o Ambulatorier og dagområder o Sengeområder o Kontorområder, personaleservice, undervisning og forskning Klyngefunktioner: Funktioner specifikke for klyngerne i etape 1 Teknisk program: Tekniske standarder og løsninger fælles for hele hospitalet DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 24

25 Til udarbejdelse af byggeprogrammet blev der etableret 14 medarbejdergrupper: fire medarbejdergrupper for de tværgående funktioner, ni medarbejdergrupper for klyngefunktionerne og en medarbejdergruppe til teknisk program. Sammenhængen mellem planlægningen af de tværgående funktioner, klyngefunktionerne og de tekniske funktioner er illustreret på figuren herunder. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 25

26 Først blev tværgående funktioner udarbejdet, hvor de tværgående funktionsprincipper og standardrum for hvert område i løbet af 3 mødeserier blev fastlagt. Resultatet heraf blev indarbejdet i programmeringen af klyngerne i løbet af 4 mødeserier. Parallelt hermed forløb planlægningen af teknisk program. I det følgende er byggeprogrammets indhold beskrevet samt den proces medarbejdergrupperne har været involveret i ved udarbejdelsen af byggeprogrammet Tværgående funktioner Tværgående funktioner er fælles funktionsprincipper, løsninger og standardrum, der er fælles for hele hospitalet eller for flere klynger/enheder. Der var etableret fire medarbejdergrupper for de tværgående funktioner: 1. Tværgående gruppe 1: Logistik, forsyning og affald 2. Tværgående gruppe 2: Ambulatorier og dagområder 3. Tværgående gruppe 3: Sengeområder 4. Tværgående gruppe 4: Kontorområder, personaleservice, undervisning og forskning De fire tværgående grupper udarbejdede funktionsprincipper for hvert område. Tværgående funktionsprincipper for logistik, forsyning og affald er f.eks. principper for forsyning af forbrugsvarer, sterilvarer, medicin, linned, mad, etc. For de øvrige tværgående funktioner (ambulatorier, dagområder og sengeområder, kontorområder, etc.) blev der beskrevet koncepter for området. Endvidere blev standardrum fastlagt i form af type og størrelse i nettoareal. Rummenes detaljerede indretning sker i dispositionsforslagsfase. Der blev taget udgangspunkt i standardrum fra Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU-projektet). Dette var tænkt som et indledende grundlag til inspiration for medarbejdergruppernes viderebearbejdning i samarbejde med Innovationsstalden. Resultatet af arbejdet med de tværgående funktioner blev efterfølgende indarbejdet i programmering af klyngerne. I det efterfølgende er der en nærmere beskrivelse af indholdet i de tværgående funktioner. Tværgående gruppe 1, logistik, forsyning og affald Tværgående funktioner for logistik, forsyning og affaldshåndtering omfatter en beskrivelse af funktionsprincipperne for Forsyning af forbrugsvarer, herunder principper for varemodtagelse og distribution samt indkøb og lagerstyring Sterilvarer, medicin og linned Rengøring og sengehåndtering Køkken og kostkoncept Affald Øvrig intern transport: Blod, prøver, patienter, senge, post og mors. Desuden blev der fastlagt standardrum for området, som herunder: DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 26

27 Tværgående gruppe 1 Logistik, forsyning og affaldshåndtering Standardrum Depoter, nicher, skyllerum, rengøringsrum, affaldsrum, afsnitskøkken, opvask, medicinrum De tværgående funktionsprincipper er gældende for hele hospitalet og har betydning for arbejdstilrettelæggelsen og rumbehovet i klyngerne. Som en del af arbejdet er principperne for etablering af standardrum til logistik/forsyning/affald i sengeområder og ambulatorier/dagområder fastlagt. Dette foregik i en koordineret proces med udarbejdelsen af de tværgående funktioner for sengeområder og ambulatorier/dagområder. Tværgående funktioner, ambulatorier og dagområder Der blev beskrevet generelle funktionsprincipper i form af patientforløb, nærhedsbehov og organiseringsmodel for området. Der blev fastlagt standardrum for området, som herunder: Tværgående gruppe 2 Ambulatorier og dagområder Standardrum Undersøgelsesrum standard, undersøgelsesrum bariatrisk, samtalerum, dagplads, hvileplads, flere typer patient toiletter For dette område blev der endvidere udarbejdet et standardrumprogram for en ambulatorieenhed/dagenhed med specifikation af antal rum i enheden, rumstørrelse i nettoareal og samlet nettoareal for enheden. Her blev der koordineret med de tværgående funktioner for logistik, forsyning og affald samt tværgående funktioner for kontorområder, personaleservice, undervisning og forskning. Tværgående funktioner, sengeområde For sengeområdet blev der udformet en fælles løsning for organisering af området - en fælles løsning som gælder på tværs for alle klynger. Endvidere blev der taget hensyn til integration af rum til fysio- og ergoterapi i sengeområdet. Også løsningsmodel for sengeområde i patienthotel blev beskrevet. Der blev fastlagt standardrum for området, som herunder: Tværgående gruppe 3 Sengeområder Standardrum Sengestue (normale senge, senge med ekstra pladsbehov og hotel), bad/toilet, spise-/opholdsrum, terapi/aktivering For standardsengeområde med normale senge er der endvidere udarbejdet et standardrumprogram med specifikation af antal rum i enheden, rumstørrelse i nettoareal og samlet nettoareal for enheden. Her er der koordineret med de tværgående funktioner for logistik, forsyning og affald samt tværgående funktioner for kontorområder, personaleservice, undervisning og forskning. Tværgående funktioner, kontorområde, personaleservice, undervisning og forskning For dette område er der set på funktionsprincipper for kontorområdet (kontorer, møderum og støtterum) samt for personaleservice (omklædning, vagtrum, kantine og personalerum) samt undervisning og forskning (undervisningsrum, forskningslaboratorier/-kontorer). DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 27

28 For kontorområdet er der fastlagt et tværgående kontorkoncept for hele DNV, herunder principper for fordeling af kontorer, forhold mellem faste/ikke-faste kontorpladser, enkeltpersonkontorer kontra storrumskontorer f.eks. kombineret med stillerum/små møderum. Kontorområdet omfatter også møderum samt støtterum som f.eks. kopirum. Derudover er der fastlagt standardrum for området. Ud over arbejdet med tværgående funktioner er der igangsat et udredningsarbejde, der har fokus på den kliniknære arbejdsplads. Dette arbejde sker i KLG8, og skal ses som en viderebearbejdning af den del af det tværgående kontorkoncept, som er integreret i de kliniske funktioner. Se 8.3 Som et led i arbejdet med tværgående funktioner for kontorområdet er der fastlagt principper for fordeling af kontorer og møderum på klyngerne, samt i hvilket omfang kontorer og møderum skal integreres i sengeområder, ambulatorier og dagområder. Dette arbejde er koordineret med de tværgående funktioner for ambulatorier og dagområder samt sengeområder. For personaleservice, dvs. omklædningsrum, vagtværelser, kantine og personalerum er der på tilsvarende måde fastlagt principper for disse funktioner generelt samt fordelingen på klynger og funktionsområder. For undervisning og forskning er der dels fastlagt de fælles og tværgående principper, samt hvorledes disse funktioner fordeles på klynger. Desuden er der fastlagt standardrum for området, som herunder: Tværgående gruppe 4 Kontorområde, personaleservice, undervisning og forskning Standardrum Kontorer, teamrum, arbejdsstation, kopi/print, møde/undervisning, reception, omklædning, vagtværelse, personalerum, personaletoilet Klyngefunktioner For alle klyngerne i 1. etape er der udarbejdet et program for klyngens opgaver, funktioner, processer, nærhedsbehov og rum. 9 medarbejdergrupper deltog i udarbejdelsen af program for klyngerne: 1. Klyngegruppe 1: Akutafdeling 2. Klyngegruppe 2: Intensiv- og interventionsklynge 3. Klyngegruppe 3: Billeddiagnostik og klinisk fysiologi 4. Klyngegruppe 4: Laboratoriefunktioner 5. Klyngegruppe 5: Thorax-, kredsløbs-, hormon- og bevægeapparatklyngen 6. Klyngegruppe 6: Abdominalklyngen 7. Klyngegruppe 7: Familieklyngen 8. Klyngegruppe 8: Fællesfunktioner 9. Klyngegruppe 9: Service- og logistikklyngen For hver klynge er der beskrevet: Virksomhedsbeskrivelse og rammer ; herunder funktioner og opgaver ; rammer, resumé fra klyngearbejdsgruppernes rapporter og illustration med skitser fra Tilrettet helhedsplan Afgrænsning Patientforløbs- og arbejdsprocesperspektiv Nærhedsbehov DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 28

29 Produktionvolumen/aktivitetsgrundlag Kapacitetsbehov; herunder afvigelse i forhold til klyngearbejdsgruppernes rapport Funktionsspecifikke standardrum Rumprogram Med henvisning til ovenstående punkter: Resumé af klyngearbejdsgruppernes rapport, omfattende både de beskrevne funktionsprincipper og klyngearbejdsgruppens vurdering af kapacitetsbehovet. Funktioner og opgaver, beskrivelser der varetager det pågældende funktionsområde, herunder afgrænsninger til andre funktioner i DNV-Gødstrup samt evt. også til andre hospitaler. Patientforløb og arbejdsprocesser beskrivelser på overordnet niveau og i skitser med fokus på gode patientforløb (patientens vej) og effektive arbejdsprocesser (personalets vej og forsyningsveje). Nærhedsbehov fastlægger den indbyrdes placering af rum og funktioner, samt evt. nærhedskrav til rum/funktioner i andre afdelinger. Beskrivelser af dette punkt er understøttet af diagrammer. Patientvolumen/aktivitetsgrundlag som forventes udført i den enkelte klynger danner grundlag for en kvalitetssikring af kapacitetsbehovet. I den forbindelse er det sket en kvalitetssikring og opdatering af de grundlæggende data for flere funktioner. Kapacitetsbehov. De relevante kapaciteter er f.eks. antal senge, undersøgelsesrum i ambulatorier, dagpladser, billeddiagnostiske diagnostikrum, operationsstuer etc. Der foretages en vurdering af kapacitetsbehovet som sammenholdes med klyngearbejdsgruppens vurdering. Næste trin var at fastlægge de funktionsspecifikke standardrum, f.eks. intensiv patientstue, operationsstuer og prøvetagningsrum. Ligesom for de tværgående funktioner er der taget udgangspunkt i standardrum fra Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU-projektet). Standardrum vil derudover viderebearbejdes i samarbejde med Innovationsstalden. Klyngegruppe Klyngegruppe 1: Akut Klyngegruppe 2: intensiv- og intervention Klyngegruppe 3: Billeddiagnostik og klinisk fysiologi Klyngegruppe 4: laboratorier Eksempler på standardrum som klyngerne har drøftet Akutrum, traumerum, skadestue, konsultation lægevagt, multifunktionsrum Intensiv patientstue, operationsstue, steril udpakning, lægevask Diagnostikrum, betjeningsrum Laboratoriearbejdsplads, arbejdsplads med mikroskop, kølerum Arbejdet er afsluttet med et rumprogram, som specificerer alle rum med hensyn til art, størrelse (nettoareal) og antal. Dermed opgøres også funktionens samlede nettoareal. En stor del af rummene er standardrum, f.eks. sengestuer, ambulatorier, skyllerum, depoter, bad/toilet, kontorer, møderum osv. Disse rum er overført fra arbejdet med tværgående funktioner. Andre standardrum er funktionsspecifikke og er fastlagt af nogle af klyngegrupperne jf. beskrivelsen ovenfor. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 29

30 Endelig er der for hver enhed overført eventuelle specielle krav til bygninger, udstyr eller installation, som skal viderebehandles i dispositionsforslagsfasen. Også evt. grænsesnit til organisationsudviklingsprocessen kan være anført. Der har løbende blevet foretaget en kontrol op imod den samlede arealramme. Funktionsområder og programmeret areal for klyngegrupperne For hver klyngegruppe er det specificeret nedenfor, hvilke funktioner gruppen har programmeret, samt hvilket nettoareal der er programmeret for klyngegruppen i byggeprogrammet. Klyngegrupper Funktioner Programmeret areal, m² netto Gruppe 1: Akutklynge Akutmodtagelse, skadestue, præhospitale funktioner, m² akutpladser, billeddiagnostik, laboratorium. Decentral fysio-/ergoterapi. Kontorfunktioner. Gruppe 2: Intensiv- og interventionsklynge Operation og præ-/postoperativ for indlagte patienter, dagkirurgi og hvilepladser, intensive og intermediære senge, kliniske specialrum (anæstesi). Kontorfunktioner. Sterilcentral m² Gruppe 3: Billeddiagnostik og nuklearmedicin Gruppe 4: Laboratoriefunktioner Gruppe 5: Thorax-, kredsløbs-, hormon- og bevægeapparatklyngen Gruppe 6: Abdominalklyngen Gruppe 7: Familieklyngen Gruppe 8: Fællesfunktioner Gruppe 9: Service- og logistikklyngen Samlet programmeret nettoareal i byggeprogrammet Billeddiagnostik, nuklearmedicin. Klinisk fysiologi samt kontorfunktioner. Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, patologisk institut. Kontorfunktioner. Apotekets produktionslaboratorium Sengeafsnit, dagpladser, ambulatorier og specialrum (lunge, nefrologi, reumatologi, kardiologi, ortopædkirurgi, geriatri, endokrinologi, infektionsmedicin). Bronchoskopirum. Decentral fysio-/ergoterapi. Kontorfunktioner. Sengeafsnit, dagpladser, ambulatorier (kirurgi, urologi, gastroenterologi, gynækologi, otologi). Endoskopifunktion til klyngens specialer. Decentral fysio-/ergoterapi. Kontorfunktioner. Sengeafsnit, dagpladser, fødeafsnit, ambulatorier (gynækologi, obstetrik, børn). Decentral fysio-/ergoterapi. Kontorfunktioner. Arbejdsmedicin, ledelse og administration, patienthotel, overnatning for pårørende, undervisning og forskning. Klinisk ernæring, fysio- og ergoterapi inkl. kontorfunktioner. Personaleservice (kontorer tillidsvalgte, omklædning). Vestibulefunktioner, kirke/kapel/præst Personaleservice (kantine), patientcafé, transport og forsyning (fx køkken, varemodtagelse, affaldscentral, centrale lagre), apotek, rengøring (inkl. sengeredning), tekniske funktioner (fx drift og vedligehold, IT drift, medicoteknik) m² m² m² m² m² m² m² m² DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 30

31 7.3.3 Teknisk program Det tekniske program fastlægger krav til teknisk infrastruktur og omhandler bl.a. overordnede krav til bygninger, teknik, energi, miljøbelastning, sikkerhed, transportløsninger, tekniske systemer og trafikog udearealer. Endvidere vil fremtidige IT-løsninger være indeholdt i det tekniske program. I det tekniske program udarbejdes budget af totalrådgiver af forventede udgifter til drift og vedligehold af bygningerne. Der er etableret en medarbejdergruppe (TVG 5) som har udarbejdet teknisk program. Det tekniske program fastlægger bygherrens og medarbejdergruppens tekniske funktionskrav til byggeriet, dvs. hvilke tværgående krav der skal stilles til bygnings- og installationsteknik, miljø, energi, osv. Formålet er at få fastlagt et fornuftigt kvalitetsniveau inden for de gældende rammer, som danner grundlag for projektering i dispositionsforslagsfasen. I byggeprogramfasen er der angivet de overordnede tekniske krav. I dispositionsforslagsfasen formuleres de mere detaljerede krav på rumniveau i arbejdet med rumfunktioner. Det tekniske program angiver således bygherrens og medarbejdernes specielle krav til bygningens funktion som et hospital. Generelle krav som følge af lovgivning med forskrifter, almindelige tekniske standarder, osv., er det ikke nødvendigt at beskrive i det tekniske program. Disse krav vil blive tilgodeset i den videre projektering. Der kan dog være behov for, at det tekniske program angiver nogle kvalitetsniveauer i de tilfælde, hvor love, forskrifter og almindelige standarder indebærer valgmuligheder og fortolkningsmuligheder. Hvorledes de funktionelle krav i det tekniske program skal realiseres foregår i den videre projektering, men det vil være en fordel om det tekniske program også angiver nogle overordnede principper herfor. Dette vil forbedre og rationalisere projekteringen og medarbejderinddragelsen. Det tekniske program indeholder ikke program for medicoteknisk apparatur eller andet hospitalsudstyr, men det tekniske program beskriver de funktionskrav der skal stilles, for at apparaturet kan betjenes. De temaer, som er behandlet, er på det foreliggende grundlag anført som vist nedenfor. I løbet af processen har der foregået afklaringer på, om nogle af disse temaer kunne udgå, fordi der ikke har været behov for specielle krav, eller om andre har kommet til. Generelle og tværfaglige krav: Generalitet, fleksibilitet og elasticitet, herunder eventuelle krav til tilbygning og udvidelser og konsekvenser for teknisk infrastruktur Standardisering, standardløsninger Hvordan håndtere sammenhæng mellem investering og drift? LCC-beregninger, alternativstudier, grundlag for prioriteringer Miljøkrav internt og eksternt Brand, rømning, evakuering Lyd, vibrationer, akustik Hygiejne, rengøring Sikkerhed og adgangskontrol, sikkerhedszoner Energikrav og -beregninger DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 31

32 Risiko- og sårbarhedsanalyser for bygnings- og installationstekniske forhold, principper og metoder for dette Forvaltning, drift og vedligehold, krav til dokumentation Arbejdsmiljø og sikkerhed i byggefasen I byggetiden: bygningsrengøring, ren og tør bygning Ekstern, teknisk forsyning, kapacitet og specielle krav til: Energi. Alternative energikilder Vand og afløb El-forsyning Tele- og dataforsyning Konstruktions- og byggetekniske krav, specielle krav til: Krav til geoteknik og fundamenter Hovedkonstruktioner, moduler, bredder, højder, belastningskapacitet/bæreevne, stabilitet, vibrationer Krav til udvendige bygningselementer og materialer Krav til indvendige bygningselementer og materialer, indeklima VVS-tekniske funktioner, specielle krav til: Vand Afløb Varme Brandslukning Trykluft og gas Køling og frysning Luft, affugtning, befugtning Damp Elektrotekniske funktioner, specielle krav til: System og principper for el-forsyning og fordeling Højspænding, reservekraft, nødstrøm, UPS Lavspænding Jord og EMC Belysning Brandvarsling, nødlys Sikkerhed, indbrud, vold, adgangskontrol, overvågning Patientsignal Lyd, billede, internet, AV-teknik Informations- og kommunikationsteknologi, krav til hardware og ikke generel/speciel software: Generelle og specielle anlæg Teknologi, standarder, kapacitet Fleksibilitet System for infrastruktur Netværk Telefoni, byggeautomatik, alarm og signal DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 32

33 IKT-tekniske rum Afgrænsning til elektroteknik Afgrænsning til medicoteknik Logistik: Logistik analyseres som tværgående funktion. Konsekvenser for og sammenhæng med tekniske spørgsmål bør dokumenteres i det tekniske program, herunder: Krav til elevatorer og andre tekniske transportsystemer (AGV, rørpost, skakter, sug) Tekniske rum og føringsveje: Krav til tekniske føringer, horisontalt og vertikalt System og principper for tekniske rum Krav til tekniske rum Medicoteknisk og andet hospitalsudstyr: Specielle og overordnede krav til bygning og installationer som følge af apparatur, for eksempel: Lastkapacitet for tungt apparatur Indtransport af stort apparatur Indfæstningsmuligheder for apparatur Strålebeskyttelse Vibrationsfølsomt apparatur Afklare grænseflader mellem bygninger og apparatur. Eventuelt kan dette gøres i apparaturplanlægningen. Udendørsanlæg, specielle krav til: Bane, vej, gangvej, fortov, parkering Principper for kapacitetsberegninger Park, have, grønne områder, beplantning Ambulancetrafik, helikopter Affald og logistik DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 33

34 8 DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN 8.1 Indledning I Dispositionsforslagsfasen fortsætter medarbejderinddragelsen med en mere detaljeret videre bearbejdning af byggeprogrammet. I områderne rumprogrammering, projektering og inventar / udstyr skal projektudviklingen fortsat videreføres og detaljeres. Arbejdsgrundlaget for de kommende aktiviteter er det godkendte byggeprogram for etape 1. For rumfunktionsprogrammeringen er det de forudsætninger, der fremkommer af funktionsprogrammet i byggeprogrammet, der er arbejdsgrundlaget. Funktionsprogrammet giver oplysninger om arealrammer og antal rum. Rumfunktions- og udstyrsprogrammeringen er en uddybning af de enkelte rum og typer af udstyr, der fremkommer i funktionsprogrammet. Tegningsgrundlaget vil udvikles videre og vise arealdisponeringer ned på rumniveau. 8.2 Formål med medarbejderinvolvering i dispositionsforslagsfasen Hovedformålet for medarbejderinvolveringen i dispositionsforslagsfasen er: at sikre projektets funktionalitet og andre brugsrelaterede kvaliteter; at sikre relevant informations flow fra Hospitalsenheden vest til CuraVita; at skabe kundskab om, motivation for og ejerskab til projektet, kort sagt: at sikre et konstruktivt engagement i fagmiljøerne til fordel for projektet og derved for DNV-Gødstrup. Medarbejderinvolveringen planlægges, således at den sker på rigtigt kompetenceniveau i forhold til arten af de opgaver, der skal beskrives. Dette indebærer at hele medarbejderinvolveringsorganisationen ikke skal involveres i alt, til enhver tid. De enkelte medarbejdere bør til dels være detaljekendte indenfor de forskellige rumtyper i deres egen afdeling, og samtidig bør de have myndighed til at træffe de nødvendige afgørelser på vegne af funktionen. Tværgående medarbejdergrupper og klyngegrupper fra byggeprogramfasen sammensmeltes, fortsætter eller reetableres med hensyn til sammensætning, for at medvirke i de opgaver som kommer i dispositionsforslagsfasen og som beskrevet herunder i afsnit Vision og proces for kliniknære administrative arbejdspladser Kliniknære kontorområder videreføres i en forlængelse af TVG4. Arbejdet vil foregå i KLG8 og vil allerede starte op her i sommer med 3 møder hvor der arbejdes med vision og proces for kliniknære administrative arbejdspladser. Arbejdet vil blive viderebearbejdet i efteråret af KLG 8. Der henvises til Vision og proces for kliniknære administrative arbejdspladser, dateret den Medarbejderinvolvering sidste halvår 2012 Der er i dispositionsforslagsfasen følgende hovedområder som medarbejderne skal involveres i: Rumfunktionsplanlægning (RFP) Ansvar; CuraVita Løst inventar og medicoteknisk udstyr: Ansvar; Bygherren Fast inventar - Ansvar: CuraVita DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 34

35 Teknisk udstyr - Ansvar: CuraVita/Bygherren Projektering/arkitekttegninger/ingeniørløsninger Ansvar; CuraVita 8.5 Område 1 Rumfunktioner Rumfunktionsprogramprocessen er det første område, hvor der skal være medarbejderinvolvering. Rumfunktionsprogram (RFP) er i princippet geografisk og organisationsmæssig uafhængig. Rummet tildeles et unikt rumfunktionsnummer og der udarbejdes et RFP for alle funktionsrum. (RFP) er en systematisk og detaljeret beskrivelse af funktionen i rummet, hvor funktionelle krav til rummets bygningstekniske og installationstekniske kvaliteter beskrives. RFP er en væsentlig input til projekteringen, og kan ses som medarbejdernes kravspecifikation til rummet, samt kvalitetssikringsværktøj efter færdiggørelse af byggeriet. Den måske alle vigtigste information, der fremkommer af RFP er funktionsbeskrivelsen (Hvad gør medarbejderen i rummet?) og hvilke krav kan stilles til rummet i forbindelse med denne udøvelse. Det er vigtigt at præcisere, at RFP ikke er at beskrive løsningerne. Løsningerne fremkommer af den videre projektering i samarbejde med arkitekterne, bygherrens udstyrsrådgivere og de tekniske rådgivere. Programmeringsprocessen og medarbejderinvolveringen foregår på følgende måde; der planlægges 3 mødeserier for to tværgående medarbejdergruppe for standardrum (gruppe 1-udvidet TVG3: TVG3 + formand KLG5 og formand KLG6 og KLG9, gruppe 2-øvrige TVG: repræsentanter fra TVG1, TVG2, TVG4 og evt. klyngemedlemmer). De to tværgående medarbejdergrupper holder hver 2 dagsmøder i august og ved behov et kort møde på 1 time i september, i forbindelse med at TVG3+ fortsætter mødeaktiviteter med arkitekt om fysiske løsninger (se mødeplan afsnit 9). De 9 klyngegrupper fra byggeprogramfasen foreslås udvidet til 10 klyngegrupper, som holder 4 dags-mødeserier i september, oktober og november (se afsnit 8.9 om forslag til gennemføring). Rumfunktionsprogrammeringen foregår i en rumdatabase (drofus) og denne håndteres af CuraVita. RFP-møder ledes af programrådgiveren, som også udarbejder udkast til program, som vi samarbejder ud fra. Disse distribueres i forkant af møderne. Efter medarbejdernes gennemgang af (reviderede) programudkast modtages tilbagemeldinger i og mellem møderne, og evt. revisioner påføres af programrådgiver. Medarbejderne kan også gives læsetilgang til drofus, således at de kan følge RFP-processen. Programrådgiver skriver referat fra møderne. Referaterne skal indeholde ændringer og væsentligste beslutninger. Medarbejderne kommenterer på RFP-skemaerne, som dokumenteres ved indlæggelse af data i drofus. Medarbejderne godkender RFP-skemaerne, som de får tilsendt forud for møderne. Programmeringen er en dynamisk proces, og der må påregnes en del arbejde imellem medarbejdermøderne. I tillæg er det efter vores opfattelse hensigtsmæssigt, at klyngegrupperne etablerer en eller flere interne arbejdsgrupper i klyngerne, som kan bistå den enkelte klyngegruppes repræsentanter med forberedelser til møderne. Klyngegruppens formand drøfter programmerne i egne afdelinger, og får dem forankret der. RFP bygger på arealrammer og rumprogram / rumlister fra funktionsprogrammet. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 35

36 Hvad er standardrum? Standardrum er standardiserede rumløsninger, der forekommer ofte og som kan bruges tværgående igennem hele projektet for at sikre den samme kvalitet og konsistens. I tillæg hertil benyttes standardrum til at opdatere alle tilsvarende rum på en enkel måde. Typiske standardrum er for eksempel kontorer, toiletter, sengestuer, ambulatorierum, møderum osv. Standardrum er en skabelon og et rammeværk for en rumtype. Disse rum kan senere tilpasses til afledte standardrum, såfremt det viser sig, at der er behov for det. Den tværgående medarbejdergruppe skal arbejde med standardrummene. Hvad er unikke rum? Unikke rum med funktioner som forekommer en eller få gange i projektet. Medarbejderinvolveringen starter bredt med mange standardrum. Efterhånden som programmeringen skrider frem vil en del rum afledes af standardrum og kunne blive unikke rum. 8.6 Område 2 Inventar og udstyr Medarbejderprocessen for inventar og udstyr er et andet område, hvor der skal være medarbejderinvolvering. Inventar og udstyr er typisk delt ind i 5 kategorier; medicoteknisk udstyr, teknisk udstyr, ITudstyr, fast inventar og løst inventar Grænseflade inventar/løst udstyr og fast udstyr I programgrundlaget s.137 gives der følgende oplysninger: Medicoteknisk udstyr omfatter udstyr beregnet til diagnosticere, behandle, overvåge eller pleje patienter. Udstyret omfatter endvidere det tilbehør, som er defineret af fabrikanten, og som er nødvendigt for at muliggøre udstyrets normale brug. Medicoteknisk udstyr har stor indflydelse på alle kliniske arbejdsfunktioner og der vil derfor være mulighed for optimering af patientflow, anvendelsesgrad af udstyr m.v. via stor fokusering på og analyse af arbejdsgange. Apparatur som ikke kan defineres som medicoteknisk udstyr er at betragte som teknisk udstyr og derved en del af totalrådgiverens ydelse. Det er DNV-Gødstrup, som har den koordinerende rolle og ansvar for processen med medicoteknisk udstyr, dele af teknisk udstyr, dele af IT-udstyr og inventar og udstyr. CuraVita har dog ansvaret for det faste inventar, dele af det tekniske udstyr og dele af IT-udstyret. Medicoteknisk afdelings rolle i forhold til totalrådgiver; jf. Programgrundlagets s. 138: Generelt kan siges at MTA varetager alt både rådgivning og udførelse i forbindelse med indkøb, overflytning og implementering af medicoteknisk udstyr. Hvorimod rådgiverne forventes at varetage: Medicoteknisk udstyrs påvirkning på tværgående systemer såsom alarmer, it-net, tekniske installationer, Bygningspåvirkende effekter af udstyret indregnes Koordinering af det medicotekniske udstyrsprogram med det samlede projekt. Grænseflade til IT udstyr; jf. Programgrundlagets s. 142: IT er i dag blevet en integreret del af det medicotekniske udstyr og udstyrets funktionalitet/effektivitet er derfor betinget heraf. Snitfladerne mellem IT og medicoteknik er løbende i forandring, ligesom behovet for systemintegration og datalagring er stærkt stigende. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 36

37 Der skal i starten af dispositionsforslagsfasen etableres præcise grænseflader mellem de enkelte inventar- og udstyrsdele og disses planlægning, projektering og indkøb. Udstyrsprocessen/medicoteknisk afdelings rolle i forhold til CuraVita (jf. Programgrundlaget s. 138) må udredes nærmere med projektsekretariatet for DNV-Gødstrup Ansvarsområder Bygherrens ansvar: Medicoteknisk udstyr og øvrigt teknisk udstyr, som er knyttet til medarbejderens udøvelse af funktionen, og som traditionelt indkøbes igennem egne anskaffelsesprocesser. Inventar og udstyr planlægges i nært samarbejde med medarbejderne. Medicoteknisk udstyr, dele af teknisk udstyr, dele af IT-udstyr, løst inventar og udstyr planlægges, projekteres og indkøbes af bygherren. CuraVitas ansvar: Fast inventar og dele af teknisk udstyr, der ikke er medicoteknisk udstyr, planlægges i samarbejde med medarbejderne, indgår i byggeentrepriserne og anskaffes i regi af de projekterende (arkitekt, rådgivende ingeniører). Dette inkluderer fast inventar (for eksempel faste arbejdsborde og -skabe), VVS-udstyr (for eksempel fast indbyggede autoklaver) og fastmonteret elektrisk udstyr (inklusiv tværgående UPS-udstyr, telefoni og datanetværk); dvs. alt udstyr, der er fastmonteret til bygningen eller som indgår i bygningens infrastruktur. Ansvars- og arbejdsfordelingen med opgaver og leverancer i drofus er følgende: RFP = rumfunktionsprogram - HOS/CuraVita FI = fast inventar ARK/CuraVita LI = løst inventar PS/DNV-Gødstrup TU = teknisk udstyr DNV-Gødstrup/CuraVita Medicoteknisk udstyr = DNV-Gødstrup Inventar og udstyrsmøder Afsnittet omhandler forslag til, hvordan bygherren i samarbejde med CuraVita kan planlægge processen med inventar og udstyr. Rumfunktionsprogrammet vil referere til en udstyrsliste for det enkelte rum. Hensigten med udstyrslisten pr. rum, er bl. a. at kunne kalkulere en pris knyttet til projektet, kortlægge eksisterende udstyr, der kan overflyttes, samt at videregive vigtig information om bygnings- og installationspåvirkende udstyr til de projekterende. Arbejdet med inventar og udstyr hænger tæt sammen med RFP-processen, fordi bestykningen i rummene stiller krav til rummenes tekniske infrastruktur. Bygherren planlægger og gennemfører processen for sin del af inventar og udstyr. Vi anbefaler, at denne proces lægges ind som egne parallelle aktiviteter, der følger i kølvandet på de RFP-møder CuraVitas programrådgivere gennemfører med medarbejdergrupperne. Der vil erfaringsmæssig komme en del information i RFP-møderne som udstyrsplanlæggerne/bygherren, for processen for inventar og udstyr, har behov for at registrere, og omvendt vil der i inventar og udstyrsprocessen fremkomme en del information, som RFP-programrådgiverne har behov for at registrere. Ligeledes vil repræsentanter DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 37

38 fra medicoteknisk afdeling, arkitekter og ingeniører registrere den del i udstyrsskemaerne i drofus, som de har ansvaret for at planlægge. Udstyrsmøderne ledes af CuraVita; dvs. at programrådgiver leder arbejdet med RFP hvorefter de enkelte undergruppeledere/udstyrsansvarlige for det enkelte udstyrsområde gennemgår udstyret i det aktuelle rum. De enkelte undergruppeledere er ansvarlige for at lægge sit udstyr ind i drofus og skrive referat fra sit område. Programrådgiver distribuerer udstyrslister sammen med RFP skemaer før møderne afholdes. Efter medarbejdernes gennemgang af (reviderede) udstyrslister modtages tilbagemeldinger i og mellem møderne direkte til programrådgiver og med kopi til de ansvarlige undergruppeledere/udstyrsplanlæggere, og evt. revisioner påføres direkte i drofus af de ansvarlige udstyrsplanlæggere. Medarbejderne kan også gives læsetilgang til drofus, således at de kan følge RFP/udstyrsprocessen. Rent praktisk gennemføres møderne ved at programrådgiverne først gennemgår RFP-delen, og derefter gennemgår de forskellige undergruppeledere/udstyrsansvarlige deres område for udstyr, som er knyttet til rummet, derefter gennemgås et nyt rum osv. Der planlægges på samme måde som for RFP 3 mødeserier med de samme 2 tværgående medarbejdergruppe for standardrummene og 4 mødeserier for 10 klyngegrupper. Bygherren stiller med 1 repræsentant fra medicoteknisk afdeling i hver af de 10 klyngegrupper. Der skrives et referat fra mødet, hvor programrådgiverne skriver referat for RFP-delen og sammenskriver det endelige referat, når de enkelte undergruppeledere/udstyrsansvarlige har leveret sin del af referatet til programrådgiveren (se kap 8.5 RFP for niveau på referatet). Programrådgiver sender mødeagenda og samlet materiale (RFP skemaer med tilhørende udstyrslister) før møderne og sender et samlet referat ud efter mødet (uploades på Byggeweb). For at komme i gang med programmering af inventar og udstyr er der behov for at bygherren hurtigt får opbygget en artikeldatabase med udstyrs- og inventarartikler. I denne sammenhæng påregnes udstyrsdatabasen fra drofus på DNU at kunne benyttes som udgangspunkt for en egen artikeldatabase. I forbindelse med ovenstående overordnede ansvarsfordeling i forbindelse med opdeling af inventar og udstyr skal det præciseres, at der vil blive udarbejdet en detaljeret artikeloversigt inden for den enkelte kategori. Inden opstart af klyngegrupperne i september udarbejder CuraVita ved fagansvarlige for udstyrsplanlægning et forslag til fordeling, som oversendes til bygherren til kvalitetssikring og godkending. Denne oversigt vil i detaljer beskrive, hvorledes ansvaret for de enkelte artikler i forhold til oprettelse og vedligeholdelse i drofus, implementering i projekteringen samt anskaffelsesprocedure vil være. Ligeledes udarbejder CuraVita ved fagansvarlige for udstyrsplanlægning et forslag udkast til inddeling af budgetområder, som også skal godkendes af bygherren som har dette ansvaret. 8.7 Område 3 - Projektering/tegninger Arkitekt- og ingeniørprojekteringen er det tredje område, hvor der skal være medarbejderinvolvering. De bygningsmæssige løsninger skal projekteres. Tekniske standarder og tekniske løsninger skal planlægges. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 38

39 Arkitekter og ingeniører følger de møder, der gennemføres for RFP og for inventar- og udstyrsprocessen, for at få input til tegningsgrundlaget og tekniske løsninger, der skal produceres og gennemgås i møderne med medarbejdergrupperne. I dispositionsforslagsfasen vil der på disse møder blive fokuseret på den funktionelle sammenhæng i klyngerne/afdelingerne, ligesom der vil være fokus på det enkelte rums indretning. I dispositionsforslagsfasen har arkitekter og ingeniører et særligt behov for at få oplysninger om bygnings- og installationspåvirkende udstyr, der påvirker rumplaceringer og rumudformningen. Arkitekten leder denne del af mødet, og programrådgiver for RFP og udstyrsplanlæggerne for inventar og teknisk udstyr vil kunne deltage i disse møder efter behov. Arkitekten skriver referat fra møderne som sendes til programrådgiveren, der samler dette i et fælles referat for delområderne RFP, udstyr og inventar og tegninger og distribuerer dette til de berørte parter. Mødeindkaldelse og udsendelse af materiale til møderne sendes til programrådgiver, som distribuerer dette sammen med øvrig RFP skemaer og udstyrslister Standard sengeområder Udvidet TVG3+ Sengeafsnittene udgør en stor andel af projektet og der er behov for at standardisere sengeområderne. Dette ivaretages i den tværgående gruppe for sengeområder TVG3+. Uafhængigt af denne gruppe vil de 10 klyngegrupper fortsætte som egne delprojekter/klyngegrupper, hvor de mere specifikke områder for klyngens specialitet bliver behandlet (f. eks. Ambulatorier). Den tværgående sengegruppe TVG3+ vil, efter at de har afsluttet deltagelse i udarbejdelsen af RFP for standardrum og inventar og udstyr i standard udstyrslister, deltage i følgende opgaver: udformning af den fysiske løsning for sengeafsnittene i en mødeserie på 4 møder i september, oktober og november. Disse møder foregår dagen før heldagsmøderne i klyngerne, dvs. mandage efter frokost (se mødeplan afsnit 9). Dermed lægger TVG3+ de standardiserede løsninger for sengeafsnittene på plads og de mere specifikke delspørgsmål/-områder vil blive efterfølgende blive behandlet i klyngerne. Den eksisterende TVG3 sengeområder har allerede en god tværfaglig sammensætning, men anbefales suppleret med formand fra KLG5, formand KLG6 og formand KLG9. Møderne ledes af arkitekt, og arkitekt skriver referat før dette sendes til programrådgiver. Mødeindkaldelse og udsendelse af materiale til møderne sendes til programrådgiver, som distribuerer dette sammen med øvrige mødeindkaldelser til klyngerne. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 39

40 8.7.2 Bygninger, teknik, IT og drift TVG5 TVG5 Bygninger, Teknik, IT og drift forsætter fra Byggeprogramprocessen og vil igennem sin møderække indarbejde emner fra proces vedrørende rumfunktionsprogram, medicoteknisk udstyr/teknisk udstyr mm, samt fra principkatalog (udarbejdet i Byggeprogramfasen). Principkataloget vil danne baggrund for udarbejdelsen af dispositionsforslagets tekniske del indeholdende en beskrivelse, diagrammer og tegninger af tekniske og driftmæssige forudsætninger, funktioner, miljø, overordnet materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper, samt overvejelser om drift og vedligehold. For TVG5 foregår programmeringsprocessen og samarbejdet/relationerne til de øvrige medarbejdergrupper på følgende måde; der afholdes 6 møder i TVG5`s regi med de første møder parallelt med at TVG for standardrum starter op. På dette tidspunkt vil TVG5 planlægge sit arbejdsforløb og nedsætte undergrupper. Der forventes undergrupper relateret til drift, til udstyr og inventar, samt til bygherreleverancer. Herefter holder TVG5 sine møder nr. 3 til nr. 6 på de samme datoer, som der afholdes koordineringsgruppemøde med henblik på at TVG5 kan formulere evt. spørgsmål til de øvrige grupper, drøfte rumfunktionsprogrammets stade, samt kan samle op på sin fremdrift som helhed. TVG5 afrunder møderækken med møde 6, hvor det samlede input til dispositionsforslaget gennemgås og indarbejdes i endeligt dispositionsforslag. Der forventes deltagelse fra TVG5 (Rådgiversiden) i klyngegruppernes møderække. CuraVita ved teknisk ingeniør leder møderne, skriver referat og forestår udsendelse af referat, mødeindkaldelse med dagsorden og mødemateriale. 8.8 Arbejdsværktøjet drofus For alle tre hovedarbejdsområder (afsnit 8.5, 8.6 og 8.7), der er beskrevet herover vil der være behov for at arbejde tæt sammen med klyngegrupperne og medicoteknisk afdeling. Der skal indsamles nøjagtige og detaljerede funktionelle oplysninger på rumniveau, og oplysningerne skal registreres og bearbejdes videre i projektet. Der skal programmeres på en struktureret og hensigtsmæssig måde. Databaseværktøjet drofus er et godt hjælpemiddel til dette og bidrager i tillæg hertil med at effektivisere programmeringen. Drofus vil blive benyttet af både CuraVitas programrådgivere og ingeniører og af bygherrens udstyrsplanlæggere/medicoteknisk afdeling. Medarbejderrepræsentanterne vil kunne tildeles læseadgang for at kunne følge arbejdet i klyngerne og de tværgående grupper. Arkitekterne arbejder med databaseværktøjet Revit som kan kommunikere med drofus. Herved opnås effektive og kvalitative gode løsninger for projektet. Databaseværktøjet drofus er som udgangspunkt en tom database, der må opbygges for hvert nyt projekt. For DNV-Gødstrup er følgende forarbejder nødvendige, for at få en optimal udnyttelse af drofus i dispositionsforslagsfasen og kommende faser: 1. Databasen/dRofus bygges op, således at den varetager de retningslinier, som vi har i manualen for rum og arealer og tilfredsstiller Dansk Bygge Klassifikation. 2. Standardrumslisten kvalitetssikres med hensyn til standardisering i ordbrug af rumnavn og rumspecifikation for at minimere antal navne på enslydende rum. 3. Standardrumslisten etableres i drofus. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 40

41 4. Koordineringsgruppen for drofus vil udarbejde et forslag til niveauspecifikation for programmeringsarbejdet og for de områder, hvor de tekniske fag skal arbejde i drofus; dvs. en fordelingsnøgle med ansvarsfordeling på fagområderne. Fordelingsnøglen kvalitetssikres og godkendes af de fagansvarlige for RFP og udstyrsplanlægning. 5. Udarbejdelse af medarbejdervenlige rumfunktionsskemaer. 6. Udarbejdelse for procedurer for anvendelse af drofus. Koordineringsgruppen for drofus udarbejder en drofus procesmanual som godkendes af bygherren før den distribueres til alle de involverede parter. Procesmanualen beskriver databasens opbygning og struktur, organisation for daglig brug af systemer, programmering og brug af drofus samt ansvarsfordeling og organisation. 7. Rumprogrammet fra funktionsprogrammet i byggeprogrammet (færdig i juni) bearbejdes til en rumliste. 8. Rumlisten renses for et entydigt sprogbrug af rumnavne og rumspecifikationer af hensyn til en effektiv brug af drofus, standardisering og for let at kunne sortere rum i drofus senere i processen. Det er meget vigtigt at forberede dette godt, da det så vil være tidsbesparende i arbejdet som følger i dispositionsforslagsfasen. 9. Rumlisten lægges ind i drofus og det anbefales, at rumlisten organiseres efter de funktionsområder (klyngegrupperne) vi skal arbejde videre med i drofus. 10. Programrådgivere/CuraVita/udstyrsrådgivere gives adgang til at arbejde i drofus fra Medarbejderne gives læsetilgang til drofus. 12. Alle inddateringer i drofus logføres, således at det fremgår af databasen, hvem som har arbejdet i databasen. Ændringsloggen vedlægges som bilag til referaterne fra møderne. Tidsplanen for at bygge drofus op, gennemføre RFP-arbejdsaktiviteter, udstyrs- og inventarplanlægningen samt arkitekt- og ingeniørarbejdet og gennemførelse af mødeserier med medarbejdergrupperne: Maj; Forarbejde med udformning af RFP-skema, udstyrslisteskema, udarbejdelse af procedure for anvendelse af drofus, niveau specifikation for dokumentation og organisering af funktionsområderne i drofus. Maj; formel etablering af drofus. Maj/Juni; etablering af standardrumslisten i drofus. Maj/Juni; forberedes opstart af RFP af standardrum. Herunder gennemgås RFP-standardrum for DNU og der benyttes udtræk af dette materiale, der kan være aktuelt at genbruge for DNV-Gødstrup. CuraVita forbereder dette materiale som et arbejdsgrundlag til møde 1 i den tværgående gruppe for standardrum i august. August; møde 1 og møde 2 med de to tværgående medarbejdergruppe for RFP af standardrum. September; 3. og sidste møde med de to tværgående medarbejdergruppe for RFP af standardrum og opstart mødeserie 1 med KLG1-9 (10 grupper). Den tværgående gruppe sengeområder TVG3+ holder sit første møde om fysiske løsninger ved arkitekt Oktober; mødeserie 2 og 3 med TVG3+ og KLG1-9 (10 grupper). DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 41

42 November; mødeserie 4 med TVG3+ og KLG1-9 (10 grupper). November/December; færdiggørelse og levering den 7. december Specielt om drofus koordinering (opgaver bør detaljeres, afklares og besluttes mellem CuraVita PL og PS i august) Kvalitetssikring af om der er samsvar mellem oplysningerne i RFP skema og udstyrsliste ligger hos de fagansvarlige for programmering af RFP og udstyrsplanlæggerne. Der er behov for en drofus - styregruppe som koordinerer overordnet og hurtigt kan træde ind og være beslutningsdygtige på drofus spørgsmål, som går på tværs af tværgående grupper og klynger. Indledningsvis bør det defineres meget tydeligt og præcist hvor beslutningskompetencerne går. Det skal være helt klart hvem der gør hvad og hvornår. drofus - styregruppe kan evt. videreføres med repræsentanter fra arbejdsgruppen for drofus, men bør i tillæg suppleres med en arbejdsmiljørepræsentant fra CuraVita. I tillæg bør alle drofus fagansvarlige områder være repræsenteret i gruppen. I tillæg til den overordnede koordinering er der et behov for koordinering på klyngeniveau. Dette gælder særligt for programrådgiveren, som har opgaver med mødeledelse mødedelegering til udstyrsplanlæggere, referatskrivning indsamling af delreferater og sammensyning af referater samt indsamling af mødemateriale, som skal uploades på byggeweb. 8.9 Gennemføring af mødeserier medarbejderinddragelse i de 3 områder CuraVita har sammen med projektledelsen for DNV-Gødstrup gennemført en Kick-off den 27. juni med markering af at byggeprogrammet er færdigt, og at der i samme kick-off var lagt op til en introduktion af dispositionsforslagsfasen; herunder med en gennemgang af de opgaver, der i den videre proces kræver medarbejderinddragelse. Da Hospitalsenheden i Vest allerede i slutningen af juni er i gang med sommerferie afvikling vil en Kick-off på dette tidspunkt formodentlig ikke kunne samle alle deltagere. Projektledelsen DNV-Gødstrup har foreslået at Kick-off derfor gennemføres med en begrænset deltagelse fra Hospitalsenheden i Vest; deltagere fra hospitalsledelsen, projektsekretariatet, afdelingsledelserne, formændene fra klyngegrupperne, medicoteknisk afdeling og CuraVita`s rådgivere. Vi anbefaler, at vi forsætter med de eksisterende medarbejdergrupper/klyngegrupper, men med nogle tilpasninger og sammensmeltninger. Antal medarbejdergrupper i dispositionsforslagsfasen; Kliniknære arbejdsområder KLG8, der fortsætter fra byggeprogrammets TVG4 med beskrivelser og skitser. Dette første arbejde vil pågå fra juni august. Videreføring af gruppens arbejde vil foregå i KLG8. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 42

43 Tværgående medarbejdergrupper: En tværgående medarbejdergruppe TVG3+ til at bistå i arbejdet med RFP standardrum og processen med inventar og udstyr (udstyr standardlister); bestående af en sammensmeltning af TVG3, formand fra KLG5, formand KLG6, formand KLG9 og/eller stedfortræder, en hygiejnerepræsentant, en to personer med ikke klinisk kompetence (for eksempel kontor og/eller servicemedarbejder), repræsentant fra medicoteknisk afdeling og rådgivere. Gruppen skal holde 2 dagsmøder og et kort 3. møde før programmeringsaktiviteterne kan startes i klyngerne. TVG3 + fortsætter med en mødeserie på 4 møder med fysiske løsninger /standardisering af sengeafsnit. Disse møder lægges på mandage efter frokost og altid før klyngerne har møder tirsdage og onsdage. I RFP og udstyrsprocessen skal TVG3+ behandle følgende standardrum: Standardrum gruppe TVG3+ Standardrum Areal Værelse, patienthotel 15 m² Toilet/bad, sengestue, fleksibel 11 m² Toilet/bad, sengestue 7 m² Toilet/bad, patienthotel 5 m² Terapi/aktiveringsrum 18 m² Spiseopholdsrum, patienter 40 m² Skyllerum, samlet unit 35 m² Sengestue, fleksibel 25 m² Sengestue, en-seng 18 m² Rengøringsrum 4 m² Reception 12 m² Personalerum 20 m² Medicinrum 3 pl. 18 m² Medicinrum 2 pl. 15 m² Medicinrum 1 pl. 9 m² Depot, udstyr, stort 18 m² Depot, udstyr, lille 9 m² Depot, rent, stort 18 m² Depot, rent, lille 9 m² Depot, niche 2 m² Arbejdsstation 18 m² Afsnitskøkken 16 m² Opvask 10 m² Affaldsrum 4 m² 1. møde 14. august 2. møde 29. august 3. møde 10. september - evt rest rfp - opsummering DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 43

44 En tværgående medarbejdergruppe bestående af repræsentanter fra TVG1, TVG2, TVG4 og evt. nogle klyngemedlemmer, en hygiejnerepræsentant, en to personer med ikke klinisk kompetence (for eksempel kontor og/eller servicemedarbejder), repræsentant fra medicoteknisk afdeling og rådgivere. Gruppen bistår i arbejdet med RFP standardrum og processen med inventar og udstyr (udstyr standard lister). Gruppen skal holde 2 dagsmøder og et kort 3. møde og disse gennemføres før programmeringsaktiviteterne kan startes i klyngerne. Denne mødeserie er primært bygherrens mødeserie, men CuraVita vil deltage i møderne for at registrere deres del af teknisk udstyr og fast inventar. I RFP og udstyrsprocessen skal fælles TVG1,2,4 behandle følgende standardrum: Standardrum fælles gruppe TVG1, 2, 4 Standardrum Areal Kontor 1 pl. 10 m² Kontor 2 pl. 12 m² Kontorlandska,b klinik 8 pl. 40 m² Kontorlandskab, klinik 12 pl. 60 m² Kontorlandskab, klinik 4 pl. 20 m² Kontorlandskab, stab 12 pl. 75 m² Kontorlandskab, stab 4 pl. 25 m² Kontorlandskab, stab 8 pl. 50 m² Møderum pl. 30 m² Møderum pl. 40 m² Møderum pl. 90 m² Møderum 4-6 pl. 12 m² Møderum 5-8 pl. 15 m² Møderum 7-12 pl. 20 m² Print/kopi 2 m² Samtalerum 12 m² Stillerum 1-2 pl. 5 m² Stillerum 3-4 pl. 7 m² Toilet HC, patient/besøgende 5 m² Toilet HC, patient/besøgende med pusleplads 5 m² Toilet HC, personale 5 m² Toilet, patient/besøgende 3 m² Toilet, personale 3 m² Toilet, plejekrævende patient 12 m² Vagtværelse inkl. toilet/bad 15 m² Ambulatorium, fleksibel 24 m² Ambulatorium, standard 18 m² Dagpladser 39 m² 1. møde 15. august - her forventes der en grundig gennemgang af en en rumtype af hver type (for eksempel kontor), med dublering for 8 plasser, 12 plasser etc) 2. møde 30. august 3. møde 10. september - evt rest rfp - opsummering TVG5 Bygninger, teknik, IT og drift; den eksisterende gruppe fortsætter fra byggeprogrammet med beskrivelse og skitser af principper og hovedsystemer, principper for hovedforsyning, teknikrum og føringsveje, vurdering af kapaciteter samt udeanlæg mm. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 44

45 Klynge medarbejdergrupper (10 grupper): KLG1 Akutfunktioner (eksisterende gruppe fortsætter) KLG2-A Intensiv (KLG2 kan med fordel deles op i 2a og 2b) KLG2-B-Operation, dagkirurgi og sterilcentral (KLG2 kan med fordel deles op i 2a og 2b) KLG3 Billeddiagnostik (eksisterende gruppe fortsætter) KLG4 Laboratorier (eksisterende gruppe fortsætter) KLG5 Thorax klyngen (eksisterende gruppe fortsætter) KLG6 Abdominalklyngen (eksisterende gruppe fortsætter) KLG7 Familieklyngen (eksisterende gruppe fortsætter) KLG8 Fællesfunktioner(eksisterende gruppe fortsætter) KLG9 Service og logistik (eksisterende gruppe fortsætter) De 3 mødeemner, som klyngemedarbejdergrupperne skal involveres i, samles på èn dag, således at der benyttes en hel dag pr. klynge til at gennemføre alle 3 mødeemner. Møderne bør lægges med 3 ugers intervaller af hensyn til produktionen i drofus, produktionen af tegningsmateriale i Revit og udformning af tekniske løsninger mm. som skal foregå i mellem møderne. En typisk mødedag for en KLG vil kan se således ud i mødeserie 1: 1. Projektering/tegninger kl (Arkitekten gennemgår areal- og plandisponeringen, som ligger til grund for programmeringen i mødeserie 2-4) 2. Rumfunktionsprogrammering, inventar og udstyrsprogrammering kl Frokostpause kl Rumfunktionsprogrammering, inventar og udstyrsprogrammering kl En typisk mødedag for en KLG vil kunne se således ud fra mødeserie 2-4: 1 Rumfunktionsprogrammering, inventar og udstyrsprogrammering kl (Programmeringen gir indspil til projektering og tekniske løsninger) 2 Frokostpause kl Rumfunktionsprogrammering og inventar og udstyrsprogrammering kl Projektering/tegninger kl Hver mødeserie kan gennemføres på 2 dage ved at 5 af KLG`s møder foregår parallelt. Til mødeserien stiller CuraVita med 5 teams af 4 personer; en programrådgiver som leder programarbejdet for RFP, undergruppeledere/udstyrsplanlæggere for de enkelte udstyrsområder leder sin del af mødet, en programrådgiver skriver referat for RFP og samler delreferater ind, som er skrevet af de øvrige undergruppeledere/planlæggere, 1 arkitekt og 1 teknisk rådgiver. I møderne arbejdes der direkte i drofus og i tegningsmodellen. I drofus arbejder man igennem alle funktionsområderne i et rum før man går videre til næste rum osv. Arbejdsgruppen for kliniknære kontorarbejdspladser vil i overgangen august/september udlevere en slutrapport til klyngerne til implementering i den videre proces og udarbejdelsen af dispositionsforslaget. I forkant af de 10 klyngemedarbejdergruppers 4 mødeserier (på tirsdage og onsdage) afholdes der på mandage efter frokost kl møde mellem TVG3+ og arkitekter om fysisk udformning af sengeafsnit. Denne del af mødet ledes af arkitekt. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 45

46 Bygherren planlægger de ressourcer, der skal til for at gennemføre både mødeserier og skrivearbejde med DNV-Gødstrups udstyrslister i drofus, 1 medicoteknisk person i hver klyngegruppe. CuraVita leder møderne ved programrådgiver og ved undergruppeledere/udstyrsplanlæggere for de enkelte fagområder. CuraVita forestår referatskrivning som beskrevet i kap 8.5, 8.6 og 8.7. Som i byggeprogramfasen vil CuraVita uploade mødemateriale på Byggeweb inden de frister som foreligger. Medarbejderne må selv hente ud det materiale de har behov for til møderne samt referater. Informationen fra medarbejderne til CuraVita sendes koordineret fra KLG fra KLG formand til programrådgiveren og med kopi til de øvrige undergruppeledere/udstyrsplanlæggere/arkitekt. Efter mødeserierne for standardrum (TVG3+ og TVG1, 2, 4+) gennemføres et afklarings- /koordineringsgruppemøde mellem de tilstedeværende rådgivere, formænd og projektsekretariatet DNV-Gødstrup ved behov. Det første koordineringsgruppemøde i klyngerne, uge 37, vil omfatte en opsummering af arbejdet/resultatet fra processen med standardrum fra de tværgående grupper og en indføring til forestående mødeserie med klyngerne. Efter hver af de sidste tre mødeserier med klyngerne gennemføres der et koordineringsgruppemøde med bygherren efter samme oplæg som i byggeprogramfasen Forslag til mødeplan Komplet mødeplan foreligger i afsnit Innovationsstalden I dispositionsforslagsfasen vil Innovationsstalden blive benyttet til afprøvning og udvikling af interiør i rummene, samt afprøvning af rummenes logistik. Afprøvninger i Innovationsstalden vil foregå parallelt med aktiviteterne i dispositionsforslagsfasen. Eksempler på rum for afprøvning kan være: Interiør i operationsstue, placering og størrelse af døre og skabe samt placering af medicoteknisk udstyr Udformning af receptioner og arbejdsstationer Interiør i undersøgelsesrum og placering af medicoteknisk apparatur Interiør i sengestue Kliniknære arbejdsområder Wayfinding DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 46

47 9 PLAN FOR MEDARBEJDERMØDERNE I DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN Processen startede med en kick-off den 27. juni. I dette afsnit beskrives generelle principper for, hvordan møderne i dispositionsforslagsfasen forberedes, gennemføres og opfølges. Desuden præsenteres mødeplanen for de 14 medarbejdergrupper samt koordineringsgruppen i dispositionsforslagsfasen. I bilag 1 er alle medarbejderne i de 14 medarbejdergrupper oplistet tillige med øvrige medlemmer i projektorganisationen og tilknyttede rådgivere fra CuraVita. 9.1 Generelle gennemførselsprincipper for medarbejdermøderne Fra CuraVita deltager 2 sygehusplanlæggere, 1 arkitekt og 1 ingeniør i medarbejdergrupperne. I tillæg deltager bygherren med repræsentanter fra medicoteknisk afdeling/udstyrsplanlæggere og bygherrerådgivere. Al kommunikation forgår via byggeweb jf. bilag 2. Arbejdet som CuraVita har ansvaret for gennemføres ved, at CuraVita ved programrådgiver, undergruppeledere og arkitekt udarbejder oplæg til hver medarbejdergruppe i nogle mødeserier, og de generelle principper i gennemførslen er som følger: Programrådgiver udarbejder udkast til RFP, undergruppeledere/udstyrsplanlæggere udarbejder tilhørende udstyrslister og arkitekt udarbejder tegninger til medarbejdergruppen, som udsendes samlet fra CuraVita ved programrådgiver 3-4 hverdage før hvert møde. Før møde forbereder/gennemarbejder medarbejderne udkast til RFP med udstyrslister og tegninger som de tager med til mødet. Oplæg gennemgås på møderne, drøftes og korrektioner aftales. Evt. aftales opgaver til medarbejderne mellem møderne. Aftalte ændringer indarbejdes i næste oplæg tillige med nye indspil CuraVita skriver referat og leder møderne. Referat udsendes senest 1 uge efter mødet (jf beskrivelsen i kap 8.5, 8.6 og 8.7) Der afholdes mødeserier i følgende uger og efter følgende tidsplan: Tværgående gruppe standardrum sengeområder/tvg3+: 2 (3) mødeserier i uge 33, 35 og 37 Tværgående gruppe standardrum TVG1, TVG2, TVG4+: 2 (3) mødeserier i uge 33, 35 og 37 Tværgående gruppe sengeområder og 10 Klyngegrupper: 4 mødeserier i uge 37, 40, 43 og 46 Tværgående gruppe bygninger, teknik, IT og drift: 6 mødeserier i uge 33, 35, 37, 40, 43 og 46 Kliniknære administrative arbejdspladser KLG8: gennemfører 3 mødeserier i uge 24, 27 og 32 (Kliniknære administrative arbejdspladser KLG8 er ikke en del af dette kommissorium men mødetiderne er oplyst i kap 9.2) Koordineringsgruppemøder: Uge 35 ved behov, derefter i uge 37, 40, 43 og 46. Efter hver mødeserie har koordineringsgruppen et møde, hvor også Curavita deltager for at afklare eventuelle spørgsmål og problemstillinger, der må løses på tværs af grupperne. Efter sidste møde i hver medarbejdergruppe udarbejder Curavita et forslag til program, som udsendes til medarbejdergrupperne en uge efter sidste møde. Medarbejdergrupperne kommenter pr. mail senest en uge senere. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 47

48 Samlet dispositionsforslag udsendes til HLV/PS den 21. december HLV/PS kommenterer dispositionsforslag inden 23. januar 2013, hvorefter CuraVita udfører eventuelle rettelser inden 6. februar DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 48

49 9.2 Mødeplan for medarbejderinddragelse i dispositionsforslagsfasen Kick-off 27. juni 2012 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Kommentar CuraVita 27.jun.12 Kick-Off rbejdspladser KLG8 - medarbejderinddragelse juni, juli og august Sal 1 og Sal 2 Alle Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema CuraVita 11.jun.12 KLG Regionshus et 5-1, 5 sal 04.jul.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 2 08.aug.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 2 Medarbejderinddragelse uge 33 Maria Nørgaard Jensen, Lina Hyll Maria Nørgaard Jensen, Lina Hyll Maria Nørgaard Jensen, Lina Hyll Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema Formænd og Medicot. CuraVita 14.aug.12 TVG3+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum , inkl. frokostpause Sal 1 Udkast 1 RFP-skemaer standardrum og gennemgang af artikkellister Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Hanne Hemsen 14.aug.12 TVG Mødelokale 1 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Søren Hansen, Thomas Seemann 15.aug.12 TVG1,2,4+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum , inkl. frokostpause Sal 2 Udkast 1 RFP-skemaer standardrum og Lasse Hansen udstyrslister (Formand) standardrum Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Randi Gitte Holm, Hanne Hemsen Medarbejderinddragelse uge 35 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema Formænd og Medicot. CuraVita 29.aug.12 TVG3+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum , inkl. frokostpause Sal 2 Udkast 2 RFP-skemaer standardrum og gennemgang af udstyrslister udkast 2 Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Hanne Hemsen 30.aug.12 TVG1,2,4+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum , inkl. frokostpause Sal 1 Udkast 2 RFP-skemaer standardrum og udstyrslister standardrum Lasse Hansen (Formand) Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Randi Gitte Holm, Hanne Hemsen 30.aug.12 TVG Regionshus et 5-1, 5 sal Tema ved TVG5 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Hansen, Thomas Seemann Søren 30.aug.12 Afklaringer med PS Sal 2 Koordinering/ afklaring Rådgivere standardrumprocessen DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 49

50 Medarbejderinddragelse uge 37 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema 10.sep sep.12 TVG1,2,4+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum TVG3+ RFP og udstyr/inventa r, Standardrum Sal 1 Sal 1 Evt. Spørgsmål til forslag til RFP skemaer og udstyrslister for standardrum Evt. Spørgsmål til forslag til RFP skemaer og udstyrslister for standardrum Formænd og Medicot. Lasse Hansen (Formand) Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) CuraVita Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Randi Gitte Holm, Hanne Hemsen Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Hanne Hemsen 10.sep sep.12 Ark. Tegninger - kun TVG3+ Koordinerings møde Sal 1 Sal 2 Ved arkitekt Slutstatus TVG-arb. standardrum og orientering om klyngeprocessen Klyngemøder som omfatter de 3 områder RFP, udstyr og inventar og arkitekttegninger/ingeniørløsninger: Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) Hanne Hemsen, Allan Morsø, Mogens Ravndrup Alle 12.sep.12 KLG 2 - B Sal 1 Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Michael L. Rasmussen (Formand), S. Holmgaard (Meicot.) Jakob Duus, Ole Faafeng, Tine Fonnesberg, Randi Gitte Holm 12.sep.12 KLG Mødelokale 2 Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Jesper C. A. Mortensen (Formand), Gitte Starup (Medicot.) Carsten Dollerup, Torje Pedersen, Hanne Hemsen, Alan Morsø 12.sep.12 KLG Mødelokale 1 Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Steen Jensen (Formand), Susanne Beck (Medicot.) Hanne Kleppe Høifødt, Elin Søgnen, (Anne Lucie Poulsen), Torben Kjær, Mogens Ravndrup 12.sep.12 KLG Gødstrup Innovationss talden Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Elsebeth Borg Esmarch (Formand), Gitte Skov (Medicot.) Christina Østergaard, Stig Morten Jensen, Annichen Fische, Kaare Paaske, (Pernille Walløe) 12.sep.12 KLG Regionshus et 5-1, 5 sal. Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Ann Fogsgaard (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Rune Madsen, Jesper Grauballe 13.sep.12 KLG Sal 2 Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Tommy J.-G. Andersson (Formand),Gitte Starup (Medicot.) Christina Østergaard, Carsten Dollerup, Hanne Hemsen, Alan Morsø, Jesper Grauballe 13.sep.12 KLG 2 - A Regionshus et 5-1, 5 sal. Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Michael L. Rasmussen (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Ole Faafeng, Torje Pedersen, Thomas Seemann, Randi Gitte Holm 13.sep.12 KLG Herning Rum Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Bodil Overgaard Akselsen (Formand), Steven Brantlov (Medicot.) Jakob Duus, Stig Morten Jensen, Annichen Fische, Jakob Mariager 13.sep.12 KLG Sal 1 Udkast 1 Del 1 - Tegninger Del 2 - RFP / Udstyr Lasse Hansen (Formand) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Elisabeth A.P. Eriksen, Kaare Paaske 13.sep.12 KLG Herning Udv. 1 (fra Udkast er Del 1 - Tegninger også Udv. 2 Del 2 - RFP / Udstyr booket) Hanne Klepp Høifødt, Elin Jens Peter Søgnen, (Anne Østergaard Lucie Poulsen) (Formand), Klaus Karsten Westmark, Bergulf (Medicot.) Pernille Walløe 13.sep.12 TVG Mødelokale 2 Tema ved TVG5 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Søren Hansen, Thomas Seemann DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 50

51 Medarbejderinddragelse uge 40 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema 01.okt.12 TVG Herning Rum Ved arkitekt Formænd og Medicot. Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) CuraVita Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Bue Thøgersen Klyngemøder som omfatter de 3 områder RFP, udstyr og inventar og arkitekttegninger/ingeniørløsninger: 02.okt.12 KLG Sal 1 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Tommy J.-G. Andersson (Formand),Gitte Starup (Medicot.) Christina Østergaard, Carsten Dollerup, Hanne Hemsen, Alan Morsø, Jesper Grauballe 02.okt.12 KLG 2 A Sal 2 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Ole Faafeng, Torje Pedersen, Thomas Seemann, Randi Gitte Holm 02.okt.12 KLG Mødelokale 1 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Bodil Overgaard Akselsen (Formand), Steven Brantlov (Medicot.) Jakob Duus, Stig Morten Jensen, Maria Nørgaard Jensen, Jakob Mariager 02.okt.12 KLG Mødelokale 2 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Lasse Hansen (Formand) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Elisabeth A.P. Eriksen, Kaare Paaske 02.okt.12 KLG Herning Rum Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Hanne Klepp Høifødt, Elin Jens Peter Søgnen, (Anne Østergaard Lucie Poulsen) (Formand), Klaus Karsten Westmark, Bergulf (Medicot.) Pernille Walløe 03.okt.12 KLG 2 - B Mødelokale 2 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), S. Holmgaard (Meicot.) Jakob Duus, Ole Faafeng, Tine Fonnesberg, Randi Gitte Holm 03.okt.12 KLG Herning Rum Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Jesper C. A. Mortensen (Formand), Gitte Starup (Medicot.) Carsten Dollerup, Torje Pedersen, (Lise Aagaard) Hanne Hemsen, Alan Morsø 03.okt.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 2 Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Steen Jensen (Formand), Susanne Beck (Medicot.) Hanne Kleppe Høifødt, Elin Søgnen, (Anne Lucie Poulsen), Torben Kjær, Mogens Ravndrup 03.okt.12 KLG Regionshus et 6-1, 6 sal. Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Elsebeth Borg Esmarch (Formand), Gitte Skov (Medicot.) Christina Østergaard, Stig Morten Jensen, Annichen Fische, Kaare Paaske, (Pernille Walløe) 03.okt.12 KLG Gødstrup Innovationss talden Udkast 2 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Ann Fogsgaard (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Rune Madsen, Jesper Grauballe 04.okt.12 TVG Mødelokale 1 Tema ved TVG5 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Søren Hansen, Thomas Seemann 04.okt.12 Koordinerings gruppe Sal 2 Koordinering/ afklaring Repr. for klyngerne DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 51

52 Medarbejderinddragelse uge 43 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema 22.okt.12 TVG Regionshus et 5-1, 5 sal Ved arkitekt Formænd og Medicot. Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) CuraVita Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Bue Thøgersen 23.okt.12 KLG Sal 1 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Tommy J.-G. Andersson (Formand),Gitte Starup (Medicot.) Christina Østergaard, Carsten Dollerup, Hanne Hemsen, Alan Morsø, Jesper Grauballe 23.okt.12 KLG 2 - A Sal 2 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Ole Faafeng, Torje Pedersen, Thomas Seemann, Randi Gitte Holm 23.okt.12 KLG Mødelokale 2 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Bodil Overgaard Akselsen (Formand), Steven Brantlov (Medicot.) Jakob Duus, Stig Morten Jensen, Maria Nørgaard Jensen, Jakob Mariager 23.okt.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 1 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Lasse Hansen (Formand) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Elisabeth A.P. Eriksen, Kaare Paaske 23.okt.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 2 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Hanne Klepp Høifødt, Elin Jens Peter Søgnen, (Anne Østergaard Lucie Poulsen) (Formand), Klaus Karsten Westmark, Bergulf (Medicot.) Pernille Walløe Klyngemøder som omfatter de 3 områder RFP, udstyr og inventar og arkitekttegninger/ingeniørløsninger: 24.okt.12 KLG 2 - B Sal 1 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), S. Holmgaard (Meicot.) Jakob Duus, Ole Faafeng, Tine Fonnesberg, Randi Gitte Holm 24.okt.12 KLG Sal 2 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Jesper C. A. Mortensen (Formand), Gitte Starup (Medicot.) Carsten Dollerup, Torje Pedersen, Hanne Hemsen, Alan Morsø 24.okt.12 KLG Mødelokale 1 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Steen Jensen (Formand), Susanne Beck (Medicot.) Hanne Kleppe Høifødt, Elin Søgnen, (Anne Lucie Poulsen), Torben Kjær, Mogens Ravndrup 24.okt.12 KLG Mødelokale 2 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Elsebeth Borg Esmarch (Formand), Gitte Skov (Medicot.) Christina Østergaard, Stig Morten Jensen, Annichen Fische, Kaare Paaske, (Pernille Walløe) 24.okt.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 1 Udkast 3 Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Ann Fogsgaard (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Rune Madsen, Jesper Grauballe 25.okt.12 TVG Mødelokale 2 Tema ved TVG5 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Søren Hansen, Thomas Seemann 25.okt.12 Koordinerings gruppe Auditorium Koordinering/ afklaring Repr. for klyngerne DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 52

53 Medarbejderinddragelse uge 46 Dato Titel Uge Tidspunkt Sted Mødelokale Tema 12.nov.12 TVG Herning Udvalgsvære lse 1+2 Ved arkitekt Formænd og Medicot. Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) CuraVita Christina Østergaard, Mads Aagaard, Allan Morsø, Kaare Paaske, Bue Thøgersen 13.nov.12 KLG Sal 2 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Tommy J.-G. Andersson (Formand),Gitte Starup (Medicot.) Christina Østergaard, Carsten Dollerup, Hanne Hemsen, Alan Morsø, Jesper Grauballe 13.nov.12 KLG 2 A Herning Udvalgsvære lse 1 13.nov.12 KLG Mødelokale 1 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Bodil Overgaard Akselsen (Formand), Steven Brantlov (Medicot.) Ole Faafeng, Torje Pedersen, Thomas Seemann, Randi Gitte Holm Jakob Duus, Stig Morten Jensen, Maria Nørgaard Jensen, Jakob Mariager 13.nov.12 KLG Mødelokale 2 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Lasse Hansen (Formand) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Elisabeth A.P. Eriksen, Kaare Paaske 13.nov.12 KLG Herning Rum Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Hanne Klepp Høifødt, Elin Jens Peter Søgnen, (Anne Østergaard Lucie Poulsen) (Formand), Klaus Karsten Westmark, Bergulf (Medicot.) Pernille Walløe Klyngemøder som omfatter de 3 områder RFP, udtur og inventar og arkitekttegninger/ingeniørløsninger: 14.nov.12 KLG 2 B Sal 1 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Michael L. Rasmussen (Formand), S. Holmgaard (Meicot.) Jakob Duus, Ole Faafeng, Tine Fonnesberg, Randi Gitte Holm 14.nov.12 KLG Herning Udvalgsvære lse 1 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Jesper C. A. Mortensen (Formand), Gitte Starup (Medicot.) Carsten Dollerup, Torje Pedersen, Hanne Hemsen, Alan Morsø 14.nov.12 KLG Gødstrup Innovationss talden Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Steen Jensen (Formand), Susanne Beck (Medicot.) Hanne Kleppe Høifødt, Elin Søgnen, (Anne Lucie Poulsen), Torben Kjær, Mogens Ravndrup 14.nov.12 KLG Herning Rum Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Elsebeth Borg Esmarch (Formand), Gitte Skov (Medicot.) Christina Østergaard, Stig Morten Jensen, Annichen Fische, Kaare Paaske, (Pernille Walløe) 14.nov.12 KLG Mødelokale 2 Forslag Del 1 - RFP / Udstyr Del 2 - Tegninger Ann Fogsgaard (Formand), Kasper Dall (Medicot.) Mads Aagaard, Gro Hjorthol, (Lise Aagaard), Rune Madsen, Jesper Grauballe 15.nov.12 TVG Sal 2 Tema ved TVG5 Thorkil Vandborg (Formand) Pernille Wallø, Søren Hansen, Thomas Seemann 15.nov.12 Koordinerings gruppe Sal 2 Koordinering/ afklaring Repr. for klyngerne DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 53

54 10 BILAG 1. SAMMENSÆTNING AF MEDARBEJDERGRUPPERNE Tværgående gruppe 1, 2, 4 +, RFP og udstyr / inventar Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Lasse Hansen (Formand) LPH HR-chef Staben Anders Knudsen AKN Apoteker Hospitalsapoteket Jens Peter Østergaard JPØ Driftchef Driftsafdelingen Kurt Nielsen KNI Portør Driftsafdelingen Marianne Bjørn MBJ Sygeplejerske Sygeplejerske Martin Sundbæk Johansen MSJ Udvikl.- og kva.kons. Driftsafdelingen Social- & Sundhedsass. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Rita Staunstrup Kirkegaard RSK Thorkil Vandborg TVA Afdelingsleder Teknisk afdeling Annitta Ramsgaard ARA Fysioterapeut Ergo- og fysioterapien Overlæge, specialeansv Gynækologisk-obstetrisk afdeling Peter Grønning Olesen PGO Susanne Gammelgaard SGA Afdelingssygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Aase Thesbjerg ATH Afdelingsbioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Steen Elkjær Husted SEH Ledende overlæge Medicinsk afdeling Bente Lisbeth Vig BLV Afdelingssygeplejerske Medicinsk afdeling Agnethe Clemmensen ACL Udviklingskonsulent Regionspsykiatrien Vest Lone Langkjær Lauritsen LLL Lægesekretær Kirurgisk afdeling Kate Gahner Larsen KGL Lønmedarbejder Staben Maj-Britt Stobberup MBS Arbejdsmiljøkonsulent Staben Birgitte Egholm Jacobsen BEJ Klinisk Spl.Specialist Medicinsk afdeling DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen RNH Projektleder DNV Thora Hedeager Olsen THO Projektkoordinator DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV Finn Spicker Brødbæk FSB Byggeteknisk koordinat DNV CuraVita Cristina Østergaard CØS Rådgiver DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 54

55 Mads Aagaard MAA Rådgiver (Anne Lucie Poulsen) APO Rådgiver (Lise Aagaard) LAA Rådgiver Hanne Hemsen HHE Arkitekt (Torben Kjær) TKJ Arkitekt Allan Morsø AMO Ing. Randi Gitte Holm RGH Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 55

56 Tværgående gruppe 3 +, RFP og udstyr / inventar / tegninger Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Margrethe T Stausholm Povlsgaard (Formand) MSP Oversygeplejerske Onkologisk afdeling Bettina Hvas Busk BHB Ergoterapeut Ergo- og fysioterapien Deirdre Mary Maguire Toft DMT Ledende Terapeut Ergo- og fysioterapien Helle Hindkjær Østergaard HHØ Afdelingssygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Inger Karoline Meldgaard Pedersen IMP Overlæge Medicinsk afdeling Karsten Margon KMA Afdelingssygeplejerske Kirurgisk afdeling Kirsten Thomsen KTH Afdelingssygeplejerske Neurologisk afdeling Line Kjeldgaard LKJ Sygeplejerske Onkologisk afdeling Lone Viggers LVI Ernæringschef Ernæringsenheden Marianne Svejstrup MSV Ass. afdelingssygepl. Urologisk afd. Peter Seebach PSE Chefterapeut Ergo- og fysioterapien Sonja Hougaard SHO Afdelingssygeplejerske Afdelingssygeplejerske Tine Kaas Jepsen TKJ Sygeplejerske Onkologisk afdeling Elsebeth Borg Esmarch EBE Ledende Oversygepl. Kirurgisk afdeling Jens Peter Østergaard JPØ Driftchef Driftsafdelingen Bodil Overgaard Akselsen BOA Ledende Oversygepl. Medicinsk afdeling Lars Hansen LHA Projektchef Sundhedsplanlægning Anette Brøsted Flinker ABF Lægesekretær Kirurgisk afdeling DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Thora Hedeager Olsen THO Projektkoordinator DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV Finn Spicker Brødbæk FSB Byggeteknisk koordinat DNV CuraVita Cristina Østergaard CØS Rådgiver Mads Aagaard MAA Rådgiver (Anne Lucie Poulsen) APO Rådgiver (Lise Aagaard) LAA Rådgiver Hanne Hemsen HHE Arkitekt Bue Thøgersen BTH Arkitekt Allan Morsø AMO Ing. Kaare Paaske KPA Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 56

57 Tværgående gruppe 5: Bygninger, Teknik og IT Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Thorkil Vandborg (Formand) TVA Afdelingsleder Teknisk afdeling Anders Poulsen APO Afdelingsbioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Jens Peter Østergaard JPØ Driftchef Driftsafdelingen Jesper Bjørnholdt Andresen JBA Medicotekniker Teknisk afdeling Kenneth Guldberg Kamp KGK Leder It Lars Hansen LHA Projektchef Medico Teknisk afdeling Per Jørgensen PJØ It-Teknisk Afd.Leder It Søren Krogh Christiansen SKC Sektionsleder Teknisk afdeling DNV-G. PS Jørgen Toelberg Baadsgaard JTB Teknisk koordinator DNV Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Pernille Walløe PWA Ing. Søren Hansen SHA Ing. (Karsten Westmark) KWE Arkitekt (Jakob Mariager) JMA Ing. Thomas Seemann TSE Arkitekt DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 57

58 Klyngegruppe 1: Akutfunktioner Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Tommy Jan-Gunnar Andersson (Formand) TJA Ledende overlæge Akutafdelingen Anette Maabjerg AMA Sygeplejerske Medicinsk afdeling Birgitte Spandet Jensen BSJ Afdelingssygeplejerske Regionspsykiatrien Vest Heidi Møller Lene Møller Holm HMØ Afdelingssygeplejerske Onkologisk afdeling LMH Afdelingssygeplejerske Kirurgisk afdeling Lene Sofia Sørensen LSS Afdelingsbioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Social- & Sundhedsass. Lisbeth Jørgensen Poulsen LJP Medicinsk afdeling Lone Kasch LKA Sygeplejerske Akutafdelingen Maria Bentzen MBE Afdelingssygeplejerske Akutafdelingen Matthijs Bolder MBO Reservelæge Ortopædkirurgisk afdeling Michael Godsvig Lindvig MGL Fysioterapeut Ergo- og fysioterapien Morten Christopher Petersen MCP Overlæge Akutafdelingen Rikke Monrad Hansen RMH Overlæge Pædiatrisk afdeling Sidsel Elisabeth Bøggild Ipsen SBI Overlæge Gynækologisk-obstetrisk afdeling Steen Elkjær Husted SEH Ledende overlæge Medicinsk afdeling Sonja Hougaard SHO Afdelingssygeplejerske Pædiatrisk afdeling Tonny Hansen THA Ledende Overlæge Røntgenafdelingen Gitte Starup DNV-G. PS GST Medicoteknisk rådgiver Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Cristina Østergaard CØS Rådgiver Carsten Dollerup CDO Rådgiver Hanne Hemsen HHE Arkitekt Allan Morsø AMO Ing. Jesper Grauballe JGR Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 58

59 Klyngegruppe 2A: Intensivklyngen Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Michael Lindhardt Rasmussen (Formand) MLR Ledende overlæge Anæstesiologisk afd. Heidi Stenild Nielsen HSN Sygeplejerske Intensiv afsnittet Anne Berit Højager Nielsen AHN Sygeplejerske Intensiv afsnitte Robert Ravnholt Winding RRW Overlæge Intensiv afsnittet Henriette Larsen HLA Sygeplejerske Anæstesiologisk afd. Marianne Hald MHA Sygeplejerske Anæstesiologisk afd. Claude Bernard Kancir CBK Overlæge Anæstesiologisk afd. Kirsten Ellegaard Trankjær KET Ledende Sekretær Anæstesiologisk afd. Ann Iren Hansen (AmiR) AIH Sygeplejerske Kirurgisk afdeling Alma Katrine Jensen (FTR) AKJ Anæstesisygeplejerske Anæstesiologisk afd. Kasper Dall KDA Medicoteknisk rådgiver DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Ole Faafeng OFA Rådgiver Torje Pedersen TPE Rådgiver Tine Fonnesberg TFO Arkitekt (Thomas Seemann) TSE Arkitekt Randi Gitte Holm RGH Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 59

60 Klyngegruppe 2B - Operation, dagkirurgi og sterilcentral Navn Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Init. Michael Lindhardt Rasmussen (Formand) MLR Ledende overlæge Anæstesiologisk afd. Hans Henrik Rene Christensen HRC Overlæge Anæstesiologisk afd. Inger Østerby Mouritsen IØM Sygeplejerske Anæstesiologisk afd. Ruth Ramsing RRA Afdelingssygeplejeske Anæstesi afsnittet Kirsten Sørensen KSØ Afdelingssygeplejerske Dagkirurgisk afsnit Randi Nørum Pedersen RNP SOSA Sterilcentralen Kirsten Ellegaard Trankjær KET Ledende Sekretær Anæstesiologisk afd. Niels Hald NHA Overlæge Abdominal Kirurgisk Bjarne Gobert Jørgensen BGJ Ledende Overlæge ØNH Torben Bæk Hansen TBH Overlæge Ortopædkirurgisk Afdeling Jens Kampmann JKA Overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Else Folmer EFO Ledenede Oversygeplejerske Anæstesiologisk afd. Ann Iren Hansen (AmiR) AIH Sygeplejerske Kirurgisk afdeling Alma Katrine Jensen (FTR) AKJ Anæstesisygeplejerske Anæstesiologisk afd. Steffen Holmgaard SHO Medicoteknisk rådgiver DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Jakob Duus JDU Rådgiver Ole Faafeng OFA Rådgiver Tine Fonnesberg TFO Arkitekt Randi Gitte Holm RGH Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 60

61 Klyngegruppe 3: Billeddiagnostik og klinisk fysiologi Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Jesper Carl Aagaard Mortensen (Formand) JAM Ledende overlæge Nuklearmedicinsk afd. Claire Anne Fynbo CAF Hospitalsfysiker Nuklearmedicinsk afd. Dennis Baun Christensen DBC Overlæge Røntgenafdelingen Else Merete Ebbensgaard EME Afdelingslæge Røntgenafdelingen Erik Bøndergaard EBØ Sygeplejerske Røntgenafdelingen Hanne-Birgit Falkesgaard HBF Ledende Oversygepl. Røntgenafdelingen Helle Bang Rønnest HBR Bioanalytiker Nuklearmedicinsk afd. Helle Skøttegaard Kyrval HSK Afdelingslæge Akutafdelingen Ida Kjær Robsøe IKR Ledende Bioanalytiker Nuklearmedicinsk afd. Inge Hove Bjerregaard IHB Sygeplejerske Akutafdelingen Jacob Conradsen JCO Beskrivende Radiograf Røntgenafdelingen June Hede JHE Afdelingssygeplejerske Røntgenafdelingen Marianne Bjørn MBJ Sygeplejerske Røntgenafdelingen Stine Taudahl Søndergaard STS Bioanalytiker Nuklearmedicinsk afd. Tonny Hansen THA Ledende Overlæge Røntgenafdelingen Medicoteknisk rådgiver Gitte Starup GST DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Carsten Dollerup CDO Rådgiver Torje Pedersen TPE Rådgiver Hanne Hemsen HHE Arkitekt Allan Morsø AMO Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 61

62 Klyngegruppe 4: Laboratoriefunktioner Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Steen Jensen (Formand) SJE Ledende Overlæge Patologisk institut Annebirthe Bo Hansen ABH Ledende overlæge Klinisk biokemisk afdeling Annette Toft Jacobsen ATJ Bioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Birgit Thorkildsen Olesen BTO Bioanalytiker Patologisk institut Charlotte Lindegaard Hansen CLH Ledende Bioanalytiker Kl. immunologisk afdeling Helle Bang Rønnest HBR Bioanalytiker Nuklearmedicinsk afd. Karen Roed KRO Afd. Bioanalytiker Patologisk institut Karina Willemoes KWI Chefbioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Kirstine Marie Flæng Pedersen KFP Bioanalytikerundervise Kl. immunologisk afdeling Kirsten Rathkjen (AmiR) KRA Bioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Marianne Hedegaard Søndergård MHS Ledende Bioanalytiker Mikrobiologisk afdeling Midt-Vest, Hospitalsenhed Midt Mona Hoffmann Rosenbeck MHR Ledende bioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Philip Hojrizi PHO Farmaceut Hospitalsapoteket Tanja Maagaard Petersen TMP Bioanalytiker Medicoteknisk rådgiver Susanne Beck SBE DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV CuraVita Hanne Kleppe Høifødt HKH Rådgiver Elin Søgnen ESO Rådgiver (Anne Lucie Poulsen) APO Rådgiver Torben Kjær TKJ Arkitekt Mogens Ravndrup MRA Ing. Mikrobiologisk afdeling Midt-Vest, Hospitalsenhed Midt DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 62

63 Klyngegruppe 5: Thorax-, kredløbs-, hormon-, bevægeapparatklyngen Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Bodil Overgaard Akselsen (Formand) BOA Ledende Oversygepl. Medicinsk afdeling Anne Birgitte Langsted Pedersen ALP Overlæge Medicinsk afdeling Annette Dam ADA Fælles tillidsrepr. Medicinsk afdeling Overlæge, specialeansv Frank Jæger Johansen FJJ Medicinsk afdeling Hanne Berg Fog HBF Afdelingssygeplejerske Medicinsk afdeling Hanne Sloth HSL Ergoterapeut Ergo- og fysioterapien Henny Færge Rabjerg HFR Afdelingssygeplejerske Medicinsk afdeling Jens Juel Christiansen JJC Overlæge Medicinsk afdeling Jens Lindberg JLI Overlæge Medicinsk afdeling Jesper Nørgaard Bech JNB Overlæge Medicinsk afdeling Lone Viggers LVI Ernæringschef Ernæringsenheden Mette Cramer Jensen MCJ Sygeplejerske Medicinsk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Pernille Staal Thiesen PST Sygeplejerske Peter Seebach PSE Chefterapeut Ergo- og fysioterapien Steen Elkjær Husted SEH Ledende overlæge Medicinsk afdeling Ortopædkirurgisk afdeling Tina Andersen TAN Lægesekretær Tina Holmgaard THO Ledende lægesekretær Medicinsk afdeling Medicoteknisk rådgiver Steven Brantlov SBR DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV CuraVita Jakob Duus JDU Rådgiver Stig Morten Jensen SMJ Rådgiver Maria Nørgaard Jensen MNJ Arkitekt (Annichen Fische) AFI Arkitekt Jakob Mariager JMA Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 63

64 Klyngegruppe 6: Abdominalklyngen Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Elsebeth Borg Esmarch (Formand) EBE Ledende Oversygepl. Kirurgisk afdeling Annette Nordstrøm Jakobsen ANJ Afdelingssygeplejerske Kirurgisk afdeling Bente Lisbeth Vig BLV Afdelingssygeplejerske Medicinsk afdeling Bente Møller Pedersen BMP Oversygeplejerske Urologisk afd. Signe Kjærgaard Pedersen SKP Afdelingssygeplejerske Øre-, næse- og halsafdelingen Lisbeth Maj Dimpker Clausen LDC Afdelingssygeplejerske Gynækologisk-obstetrisk afdeling Karsten Margon Madsen KMM Afdelingssygeplejerske Kirurgisk afdeling Betina Funder Jeppesen BFJ Afdelingssygeplejerske Medicinsk afdeling Lis Marie Klostergaard Elin Randrup LMK Afdelingssygeplejerske Øre-, næse- og halsafdelingen Social- & Sundhedsass.(HMU) Anæstesiologisk ERA afd. Inger Bækgård IBÆ Sygeplejerske (AmiR) Kirurgisk afdeling Susanne Gammelgaard Helle Hindkjær Østergaard Elin Randrup ( FTR) SGA Afdelingssygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling HHØ Afdelingssygeplejerske Ortopædkirurgisk afdeling Social- & Sundhedsass. Anæstesiologisk ERA afd. Inger Bækgård (AmiR) IBÆ Sygeplejerske Kirurgisk afdeling Gitte Skov-Madsen DNV-G. PS GSM Medicoteknisk rådgiver Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard-Hansen RNH Projektleder DNV CuraVita Cristina Østergaard CØS Rådgiver Stig Morten Jensen SMJ Rådgiver Maria Nørgaard Jensen MNJ Arkitekt (Annichen Fische) AFI Arkitekt Kaare Paaske KPA Ing. (Pernille Walløe) PWA Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 64

65 Klyngegruppe 7. Familieklyngen Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Ann Fogsgaard (Formand) AFO Chefjordemoder Gynækologisk-obstetrisk afdeling Bente Hansen BHA Afdelingssygeplejerske Gynækologisk-obstetrisk afdeling Britt Hauris Akhsas BHA Jordemoder Gynækologisk-obstetrisk afdeling Dagny Solveig Kloster Pedersen DKP Oversygeplejerske Pædiatrisk afdeling Deirdre Mary Maguire Toft DMT Ledende Terapeut Ergo- og fysioterapien Dorthe Elisabeth Lejbølle DEL Sygeplejerske Pædiatrisk afdeling Jane Heidi Boris JHB Overlæge, specialeansv Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lisbeth Velling Andersen LVA Afdelingssygeplejerske Pædiatrisk afdeling Sonja Hougaard SHO Afdelingssygeplejerske Pædiatrisk afdeling Nana Thrane NTH Ledende overlæge Pædiatrisk afdeling Gurli Erikke Wolf GEW Afdelingssygeplejerske Pædiatrisk afdeling Gitte Skov Petersen GSP Ledende lægesekretær Børneafdelingen Signe Elmstrøm Lauritsen SEL Vicechefjordemoder Gynækologisk-obstetrisk afdeling Ulla Ørskov Jespersen UØJ Social- & Sundhedsass. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Kasper Dall KDA Medicoteknisk rådgiver DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Thora Hedeager Olsen THO Projektkoordinator DNV CuraVita Mads Aagaard MAA Rådgiver Gro Hjorthol GHJ Rådgiver (Lise Aagaard) LAA Rådgiver Rune Madsen RMA Arkitekt Jesper Grauballe JGR Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 65

66 Klyngegruppe 8: Fællesfunktioner Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Lasse Plougstrup Hansen LPH HR-chef Staben (Formand) Gitte Kjær Nielsen GKN Ledende oversygeplejerske Neurologisk Hans-Jørgen Bøge Frederiksen HBF Ledende overlæge Kirurgisk Berit Korsbæk BKO Ledende lægesekretær Gynækologisk-obstetrisk afdeling Nora Boni Jakobsen NBJ Ledende lægesekretær Røntgenafdelingen Birgitte Egholm Jakobsen BEJ Klinisk sygeplejerske specialist Medicinsk Afdeling Deidre M. M. Toft DMT Ledende terapeut Ergo- og fysioterapien Britt Hauris Akhsas BHA Jordemoder og tillidsrepræsentant Gynækologisk-obstetrisk afdeling Nikolai Hoffmann-Petersen NHP Reservelæge Medicinsk Afdeling Martin Sundbæk Johansen MSJ Udvikl.- og kva.kons. Driftsafdelingen Jan Ole Olesen Serviceleder Driftsafdelingen Agnethe Clemmensen ACL Udviklingskonsulent Psykiatrien Sven Hagen Madsen SHM Specialkonsulent Psykiatrien Maj-Britt Stobberup MBS Arbejdsmiljøkonsulent Staben Dorthe Niewald DIN Økonomimedarbejder Staben Kate Gahner Larsen KGL Lønmedarbejder Staben June Anita Ejlersen JAE Afdelingslæge Nuklearmedicinsk afd. Anette Kærgaard AKÆ Overlæge/Souschef Arbejdsmedicinsk klinik Lone Langkjær Lauritsen LLL Lægesekretær Kirurgisk afdeling Birthe Lund Nørgaard BLN Lægesekretær og tillidsrepræsentant Medicinsk Afdeling Anette Maabjerg AMA Sygeplejeske / Arbejdsmiljørepræsentant Medicinsk Dagafsnit DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV CuraVita Mads Aagaard MAA Rådgiver Gro Hjorthol GHJ Rådgiver DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 66

67 (Lise Aagaard) LAA Rådgiver Elisabeth Eriksen EER Arkitekt Kaare Paaske KPA Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 67

68 Klyngegruppe 9: Service- og logistikklyngen Navn Init. Titel Organisatorisk placering DNV-G. medarbejdere Jens Peter Østergaard (Formand) JPØ Driftchef Driftsafdelingen Alex Kallerup AKA Håndværker Driftsafdelingen Anders Knudsen AKN Apoteker Hospitalsapoteket Conny Grave Storgaard CGS Afdelingsøkonoma Driftsafdelingen Gitte Møller GMØ Ledende Bioanalytiker Patologisk institut Inger Engedal IEN Ledende Bioanalytiker Klinisk biokemisk afdeling Kurt Nielsen KNI Portør Driftsafdelingen Marianne Bjørn MBJ Sygeplejerske Røntgenafdelingen Martin Sundbæk Johansen MSJ Udvikl.- og kva.kons. Driftsafdelingen Social- & Sundhedsass. Rita Staunstrup Kirkegaard RSK Gynækologisk-obstetrisk afdeling Thorkil Vandborg TVA Afdelingsleder Teknisk afdeling Hanne Vennevold Sahl HVS Økonoma Driftsafdelingen Klaus Bergulf KBE Medicoteknisk rådgiver DNV-G. PS Jens Oluf Bruun Pedersen JBP Projektleder DNV Lone Geertsen LGE Klinisk koordinator DNV Jeanette Henriksen JHE Kvalitetskonsulent DNV Bente Fjordside BFJ Arb.miljøkoordinator DNV Anette Jensen AJE Hygiejnesygeplejerske DNV Ole Teglgaard OTE Chefkonsulent DNV Randi Hesselberg Nedergaard- Hansen RNH Projektleder DNV Jørn Rasmussen JRA It-konsulent, (Medico) DNV CuraVita Hanne Kleppe Høifødt HKH Rådgiver Elin Søgnen ESO Rådgiver (Anne Lucie Poulsen) APO Rådgiver Karsten Westmark KWE Arkitekt Pernille Walløe PWA Ing. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 68

69 11 BILAG 2. PRAKTISK INFORMATION VEDR. BRUGEN AF BYGGEWEB 11.1 Download af filer/dokumenter- via mailadvisering Her følger et eksempel på, hvordan man henter/downloader en fil: Som oprettet bruger på Byggeweb modtager man minimum én gang i døgnet en mail med besked om filer, der er udgivet og frigivet i sit fordelingsområdet. Åbn mailen fra Byggeweb i indbakken Tryk på filnavnet til den fil, der ønskes downloadet eller åbnet. Indtast brugernavn og password. Følgende skærmbillede fremkommer: Gem filen på egen computer eller et netværksdrev - tryk Gem filen Tryk Gem og Gem igen, når den ønskede placering til filen er fundet. Filen er nu downloadet til den ønskede placering Adgang direkte til Byggeweb Her følger et eksempel på, hvordan man henter/downloader en fil ved at logge på Byggeweb: Link: Login på DNV Gødstrup DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 69

70 Derefter markeres DNV Gødstrup Projektweb for adgang til egne fordelingslister DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 70

71 Download/åbn filer Marker Fordelingsområde Her vil de fordelingslister man har adgang til være tilgængelige. Under egne fordelingslister trykkes på alle filer og dokumentoversigten vil vise sig klar til evt. download. Såfremt materiale skal downloades markeres de filer der skal downloades og der vil blive generes en zip fil. Zip filen gemmes på egen pc og udpakkes efterfølgende. Ved visning/download af en enkelt fil trykkes på åbn og der er mulighed for både åbn/gem. DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 71

72 Ved evt. tvivlsspørgsmål kontakt Lone Sand fra Curavita mob eller Finn Brødbæk fra Region Midt mob DNV-Gødstrup Medarbejderinddragelse - kommissorium 72

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE

Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Nyt Universitetssygehus Aalborg INFORMATIONSMATERIALE Den 21. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Processen / hovedforløb...3 1.3 Den ordregivende myndighed...4 1.4 Arealet...4

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat

Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Hvad er et byggeprogram? Fase, proces og resultat Faserne 2011-2012 Brugerinvolvering Hvad er et byggeprogram? Kick off seminar for Byggeprogramfasen, Nyt OUH den 15. september 2011 1 Fokus på de dele

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f

Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f Effektivisering i forbindelse med samling af Aarhus Universitets- hospital under fælles f tag ved Birgitta Bælum, B Chefkonsulent Nyborg 28. august 2013 Disposition for oplæg Lidt om Effektiviseringskravet

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP. Merete Brun Ejlers Udfordringer og poten elle udviklingsemner. DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE

DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP. Merete Brun Ejlers Udfordringer og poten elle udviklingsemner. DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE DET NYE SUPERSYGEHUS I GØDSTRUP Merete Brun Ejlers Udfordringer og potenelle udviklingsemner DNV - Gødstrup DEN KORTESTE VEJ TIL HELBREDELSE HVEM ER ARKITEMA? Arkitema hører l blandt Nordens største arkitek-

Læs mere

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram

DNV Gødstrup. Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram DNV Gødstrup Byggeprogram Bilag 10.1 Funktionsprogram Dokumentnummer: DNV C BP 08 Byggeprogram Funktionsprogram Projekt: 1100524 Rev Dato Tekst Firma Udarbejdet 29.06.2012 Version 1 HOS APO/SMJ/ LAA Kontrolleret

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN. FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) PROCESBESKRIVELSE FOR BYGGEPROGRAM OG HELHEDSPLAN FASEHÆFTE 01 November 2013 UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE (USK) Formålet med dette hæfte er at give involverede parter og andre

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier

Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier Sundhedsinnovation på USK og afledte synergier De store drivkræfter Patient Videnskab Klinisk Oplevet Faglighed Teknologi Organisatorisk Input Innovation Output Kvalitet Bibelske triumfer De døde lever

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland

DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Klavs Bjerre Arkitekt maa Chefkonsulent i Sundhedsplanlægning/ Region Midtjylland klavs.bjerre@stab.rm.dk 1 FSTA Kolding, 23. september 2014 Den dybe

Læs mere

RKB 12 Nordfløjen Change request

RKB 12 Nordfløjen Change request konsekvens for den efterfølgende drift 1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke. 1.1 Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets

Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets N O T A T 13-01-2009 Sag nr. 07/1791 Dokumentnr. 1566/09 Christina Carlsen Tel. 3529 8221 E-mail: cca@regioner.dk Danske Regioners bemærkninger til de anvendte forudsætninger i ekspertpanelets screeningsrapport

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

DNV Gødstrup. Byggeprogram, etape 1

DNV Gødstrup. Byggeprogram, etape 1 DNV Gødstrup Byggeprogram, etape 1 Dokumentnummer: DNV C BP 08 Byggeprogram_etape_1 Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Version 1 ARK PL/FL/STAB JBJ WBN/SMO

Læs mere

Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden

Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Det politiske grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Maj 2011 Samlet politisk grundlag for byggeri i Region Hovedstaden Region Hovedstaden investerer over de næste 10 15 år mere end

Læs mere

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning

DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning DNV-Gødstrup Kapacitets- og arealberegning v/ Helle Gaub, COWI 1 Metode Kapacitetsberegningen for Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup) tager udgangspunkt i aktiviteten i 2007 for den samlede Hospitalsenheden

Læs mere

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark

Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Rygmarvsskadebehandling og rehabilitering i Vestdanmark Møde den 24.08.10 mellem RYK og Region Midtjylland Udredningen Nogle fakta 1980 2008: Historisk udvikling i antal Antal patienter pr. år stiger fra

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Bilag 2: Projektoplysninger

Bilag 2: Projektoplysninger Bilag 2: Projektoplysninger Tabel A Grund og byggeri for Nyt OUH, Odense Areal (), brutto Grundareal 820000 Bebygget areal Dimensioneres i detailprojekt Bruttoetageareal 211993 Heraf kælderareal Dimensioneres

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland.

Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Sygehus Byggeprojekter i Regionsjælland. Slagelse Sygehus NFA (Ny Fælles Akutafdeling) Oplæg Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH

Bilag 7: Risikovurdering for etablering af Nyt OUH Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 22. juni 2010 Udarbejdet af: Lars Jørgen Andersen E-mail: Lars.Jorgen.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631278

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013

Notat. Baggrund: Idegrundlag: Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse. Modtagere: Børne- og Skoleudvalget. 26. august 2013 BØRNE- OG SKOLESEKRETARIATET Helsevej 4, 1. Sal 3700 Rønne Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 00 01 E-mail: boernogskole@brk.dk Notat Ny daginstitution i Nexø - projektbeskrivelse CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk

Læs mere

DNU Projekt og gennemførelsesplan

DNU Projekt og gennemførelsesplan DNU Projekt og gennemførelsesplan Faglig chef Svend G. Hvid Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital i Aarhus Rådgivergruppen DNU I/S Konsortium bestående af: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale Hospitalsenheden Vest Herning Børneafdelingen Gl. Landevej DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.vest.rm.dk 21. september 2012 Projektbeskrivelse Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK

UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE PROJEKTCHEF SVEND G. HVID RÅDGIVERGRUPPEN USK > Region Sjælland - Sygehusplan 2010 Køge Sygehus bliver akutsygehus for en befolkning på omkring 300.000 borgere. Det vil derudover

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen

Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen Medicoteknik vedr. grund og bygninger i et fleksibelt og fremtidssikret sygehusvæsen D. 16. oktober 2008 Fremtidens medicoteknik skal indtænkes i det kommende sygehusbyggeri i Region Syddanmark. Arbejdsproces

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne.

Arbejdsmiljøarbejdet. - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i kvalitetsfondsbyggerierne www.regionmidtjylland.dk Arbejdsmiljøarbejdet - Et centralt element i Kvalitetsfondsbyggerierne Agenda Arbejdsmiljøarbejde i Region

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Netværksdagene 2015 DNV-Gødstrup

Netværksdagene 2015 DNV-Gødstrup DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Netværksdagene 2015 DNV-Gødstrup Bjarke K. Kristensen og Finn Spicker Brødbæk

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens

Hospitalsenheden Horsens. Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen Udbygning af akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens Ansøgning til låne- og deponeringsfritagelsespuljen 2012 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Planlægningsafdelingen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7842 5000 Telefax +45 7842 5199 www.regionshospitalethorsens.dk

Læs mere

Teknisk Afdelings nyhedsbrev juni 2014

Teknisk Afdelings nyhedsbrev juni 2014 Teknisk Afdelings nyhedsbrev juni 2014 Kære alle Her op til sommerferien vil Teknisk Afdelings ledelse gerne give Jer noget information og opsamling på de opgaver og processer vi har i gang. Det er vores

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14.

Til. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København. Udbetalingsanmodning vedr. DNV-Gødstrup - notat revideret den 14. Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV Ledelsessekretariatet Projektsekretariatet DNV - Gødstrup Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København Gl. Landevej 61, Bygn. 08 DK-7400

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk

SUPERSYGEHUSE. Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby. www.dnu.rm.dk SUPERSYGEHUSE Chefsygeplejerske MPH Vibeke Krøll Århus Universitetshospital Skejby www.dnu.rm.dk Et sygehus, der giver behandling i verdensklasse En mulighed der er for at lukke de små sygehuse, så vi

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning

Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g. Heraf. kvalitetsfo ndsstøttet. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital kvalitetsfo ndsstøttet Revideret ved faseovergang 1, dispositionsforsla g Revideret ved faseovergang 2, projektforslag Revideret

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Projektdirektør til byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Om hospitalerne og det kommende Ny Nordsjællands

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa

Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa Overgang mellem udbetalingsanmodning og byggeprogram for Fase 2 Baggrund Det fremgår af regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekter af 26.

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Udvidelse af Akutafdelingen KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 16. december 2011 1 Udvidelse af Akutafdelingen Region Sjælland - Køge Sygehus Udvidelse af Akutafdelingen på Køge Sygehus Der må i årene fremover og indtil 2020, hvor det nye

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbeskrivelse for Nyt Korttidscenter, Leos Plejecenter Bargumsvej 2 6270 Tønder - Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme Tønder Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland

Konference I2p Toldboden juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Konference I2p Toldboden 9.-10. juni 2011 Mette Stokholm Projektgruppen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden i dag 4 planlægningsområder 1.6 mio. borgere 14 somatiske hospitaler År 2020: 9 somatiske

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen

Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen Tid: tirsdag d. 16.06.15 kl. 09.00 Sagsnr.1143 Dato: 25.06.2015 Sted: Deltagere: CHS

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Regionshospitalet Viborg

Regionshospitalet Viborg Det nye Regionshospitalet Viborg Hospitalsenhed Midt Vi bygger for fremtiden Hospitalsenhed Midts akuthospital i Viborg står foran en større forvandling. Frem mod 2018 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet

Læs mere