OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Scenariebeskrivelse. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0"

Transkript

1 OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Scenariepakke: COMORG S06 Version 1.1 UBL 2.0

2 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD November 2005 First Draft Version FC No WD November 2005 New template etc. FC No WD December 2005 Example files based on UBL 2.0 (draft) FC No WD January 2006 UBL 2.0 working draft 15 and general internal review FC No WD February 2006 Implementation of mysupply s revision AL No WD February 2006 Minor updates throughout the document AL No WD Marts 2006 Scenario 3 not updated AL No WD August 2006 Working Draft 5 FLB No September 2006 Changes of party class names and other consequences FC No of changes in UBL-2.0 prd2 documents. Version for OIOUBL public review April 2007 Revised due to NES harmonization (OIOUBL-2.01) FC No Forfattere Navn Initialer Organisation Peter L. Borresen PLB Danish National IT and Telecom Agency Finn Christensen FC mysupply ApS Flemming Beltoft FLB mysupply ApS Alan Lemming AL WMData A/S Status: Godkendt Side 2 af 66

3 Ophavsrettigheder Ophavsrettighederne for denne udgivelse følger reglerne i Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på Status: Godkendt Side 3 af 66

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål og målgruppe Sådan bruges dette dokument Forudsætninger Referencer OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Emneområde Anvendelsen af OIOUBL-profiler Beskrevne scenarier Indkøb af diverse kontorartikler til en offentlig styrelse Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detailed description of primary activities Identificere vare i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Interne processer og fordele ved e-handel Køber Varemodtager Sælger Eksempler Eksempel Indkøb af en computerskærm i en offentlig styrelse Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter...31 Status: Godkendt Side 4 af 66

5 4.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Interne processer og fordele ved e-handel Oprindelig kunde Køber Varemodtager Sælger RegningsLeverandørPart Eksempler Eksempel Indkøb af medicin Resumé af scenariet Scenariets karakteristika Scenariets kontekst Anvendte dokumenter Kundeparter Leverandørparter Aktivitetsdiagram for scenariet Detaljeret beskrivelse af primære aktiviteter Identificere varer i katalog Afgive ordre Modtage ordre Acceptere ordre Modtage bekræftelse Sende faktura Interne processer og fordele ved e-handel Oprindelig kunde Køber Sælger RegningsKundePart Eksempler Eksempel Status: Godkendt Side 5 af 66

6 1. Introduktion Dette dokument beskriver forretningsscenarier vedrørende scenariepakken OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer baseret på UBL 2.0-forretningsdokumenter. Dokumentet er et af seks dokumenter, der beskriver andre indkøbsprocesser. Under ref.nr. 2 kan du se en oversigt over disse dokumenter og en generel introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier. Se ref.nr. 1 for en oversigt over OIOUBL-pakken og ref.nr. 5 for UBL 2.0-specifikationen. 1.1 Formål og målgruppe Formålet med dette dokument er at fremme brugen af UBL 2.0 til indkøbsprocesser i Danmark ved at tilbyde beskrivelser af typiske OIOUBL-forretningsscenarier. En normativ specifikation af OIOUBL finder du i OIOUBL Retningslinjer (Ref. 4) og specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 (Ref. 5). Den væsentligste fokus sættes på offentlige indkøb, men specifikationerne kan også anvendes i den private sektor. Vi har fokuseret på, hvordan UBL kan bruges til at optimere indkøbsprocessen med et mindre antal elektroniske dokumenter. Målgruppen er tekniske specialister og domænespecialister, der er ansvarlige for implementering af e-indkøb, udviklere og projektledere med ansvar for implementering af ERPsystemer, workflow-systemer og andre beslægtede systemer på det danske marked. Det er vores ydmyge håb, at scenariebeskrivelserne i dette dokument kan fungere som inspiration for UBL-brugere i alle lande og på denne måde fremme brugen af UBL på verdensplan. 1.2 Sådan bruges dette dokument Scenariebeskrivelsen er inddelt i følgende logiske afsnit: Generel introduktion En definition af OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer Et antal relaterede scenariebeskrivelser (Use cases), herunder eksempler på XML-instansfiler. Beskrivelse af udvalgte interne processer og fordele ved ehandel Kapitel 2.3 indeholder en oversigt over, hvilke forretningsscenarier der beskrives i dette dokument. I forbindelse med forretningsscenarier er det vigtigt at skelne mellem eksterne og interne processer. De eksterne processer beskriver, hvordan ehandelsdokumenter udveksles mellem forskellige eksterne parter, mens interne processer beskriver, hvordan en given organisation eller virksomhed håndterer disse eksterne dokumenter. Normalt udløser de eksterne dokumenter (eller burde udløse) en eller flere interne procedurer, og indholdet af de eksterne dokumenter får vital betydning for disse procedurer. Forretningsprocesser (eller -aktiviteter) klassificeres på følgende måde gennem dokumentet: Primære aktiviteter (eksterne processer inden for det definerede emneområde) Sekundære aktiviteter (eksterne processer uden for det definerede emneområde og de interne processer) Primære aktiviteter er af natur generiske og vil blive beskrevet som sådan. Disse aktiviteter er dokumentets hovedfokus. Dog vil udvalgte interne processer blive beskrevet på basis af vore observationer. Afsnittene med eksempler er beregnet som en hjælp til at lette implementeringsprocessen for at minimere antallet af implementeringsfejl og misfortolkninger af dokumentinstanser. Status: Godkendt Side 6 af 66

7 1.3 Forudsætninger Det forudsættes, at læseren har kendskab til følgende: Begrebet UBL 2.0-parter (Ref.nr. 5) OIOUBL-profilspecifikationen (Ref.nr. 3) OIOUBL-scenarieklassifikationen (Ref.nr. 2) 1.4 Referencer Ref.nr. Dokument-id Version Titel 1 I01 V1.1 Oversigt over OIOUBL-pakker 2 S01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Indkøbsscenarier 3 G26 V1.1 OIOUBL-profilspecifikation 4 I01 V1.1 Introduktion til OIOUBL Retningslinjer 5 V1.0 Specifikationen OASIS Universal Business Language 2.0 Status: Godkendt Side 7 af 66

8 2. OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer 2.1 Emneområde I OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer beskrives de komplekse kunde- og/eller leverandørorganisationer. Kompleksiteten kan skyldes flere forskellige faktorer som f.eks.: Et stort antal ansatte Et stort antal forskellige afdelinger Et stort antal forskellige it-systemer Organisationerne er geografisk adskilte Høj kompleksitet af organisationens interne procedurer Mere end én organisation er involveret i indkøbsprocessen Fælles for disse scenarier er, at den initierende part i indkøbsprocessen ikke er samme person som kunden. Der er typisk forskellige afdelinger og systemer involveret i forskellige faser af indkøbsprocessen. En afdeling kan f.eks. tage sig af ordren, andre håndterer varemodtagelse og andre igen håndterer fakturaen. En del af ansvaret kan sågar varetages af en anden virksomhed. Dette dokument beskriver de forskellige måder hvorpå OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer kan gennemføres ved hjælp af rammeværket UBL 2.0. Følgende emner beskrives: De involverede forretningsparter De involverede forretningsprocesser og deres indbyrdes sammenhænge De forretningsdokumenter, der skal udveksles De forretningsregler, der gælder for disse forretningsdokumenters indhold og struktur For at gøre denne scenariepakke så entydig som muligt indgår der kun varer, der kan identificeres ved hjælp af et varenummer. 2.2 Anvendelsen af OIOUBL-profiler Som beskrevet i Ref , håndterer OIOUBL de forskellige kompleksitetsniveauer ved hjælp af et sæt forskellige profiler. OIOUBL-profiler gør det muligt for forretningsparter at blive enige om et givent implementeringsniveau af UBL 2.0-modellen, hvorfor det er muligt at begynde på det basale niveau og senere udbygge til en mere avanceret model. Forretningsparter der anvender OIOUBL, skal registrere de profiler de understøtter i et fælles register, for dermed at begrænse behovet for bilaterale handelsaftaler. Profilerne identificeres med et unikt id i hver instans af forretningsdokumenterne, og ved at angive et bestemt id, forpligter forretningsparten sig til at følge de regler og det dokumentforløb, der er defineret for dette profil-id. En OIOUBL-profil er sammensat af en eller flere forretningsprocesser, der genbruges (byggesten) i forskellige profiler. Forretningsprocesserne er struktureret i fire niveauer. Status: Godkendt Side 8 af 66

9 Procesniveau Beskrivelse UBL-anvendelse Basal Forretningsprocesser på basalt niveau Basal UBL-anvendelse Simpel Forretningsprocesser på startniveau Simpel UBL-anvendelse Udvidet Forretningsprocesser på næste niveau Begrænset UBL-anvendelse Avanceret Forretningsprocesser på højeste niveau Fuld UBL-anvendelse OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer anvender følgende OIOUBL-profiler: Profil Profil-id Kommentarer OrderingSimpleToBillingSimple Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 Den simple ordreproces (med kvittering) og faktureringsproces Når profilen OrderingSimpleToBillingSimple anvendes, er aktørerne begrænset til Kunde (Customer) og Leverandør (Supplier) med følgende roller 1 : Køber (Buyer Customer Party) Sælger (Seller Supplier Party) RegningsKundePart (Accounting Customer Party) RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party) Der indgår følgende forretningsdokumenter: Ordre (Order) Simpel ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Kreditnota (Credit Note) Rykker (Reminder) Applikationsmeddelelse (Application Response) Den overordnede forretningsproces vises i figur 1 nedenfor. ad Procurement-OrdSim-BilSim1.0 «document» Order «document» OrderResponse Simple «document» Inv oice «document» CreditNote «document» Reminder Ordering Simple Proces Billing Simple Process «document» Application Response 1 En rolle svarer til en UBL 2.0-partterm, se Ref for yderligere oplysninger. Status: Godkendt Side 9 af 66

10 Figur 1 Profilen OrderingSimpleToBillingSimple omfatter følgende forretningsprocesser: Forretningsproces OrderingSimpleR (med respons) BillingSimple Kommentarer OIOUBL Indkøbsproces for Organisationer kræver, at der altid returneres en OrderResponseSimple (simpel ordrebekræftelse) fra Leverandøren, hvilket betyder, at processen OrderingSimpleR anvendes. Den simple faktureringsproces Processen OrderingSimpleR (simpel ordreproces) vises i figur 2 nedenfor: act Ordering Simple With Response Proces BuyerCustomerParty Create Order Order SellerSupplierParty Process Order Start Order Process Accept or Reject Order With Response [Reject] [Accept] Create OrderResponseSimple Processing Order Process OrderResponseSimple OrderResponseSimple Accepted Order Order Accepted [Accept] [Reject] Accept or Reject Order Response Simple Cancel Order Cancelled Order Figur 2, Processen OrderingSimpleR Processen BillingSimple (simpel faktureringsproces) vises i figur 3 nedenfor: Status: Godkendt Side 10 af 66

11 act Billing Simple Process AccountingCustomerParty AccountingSupplierParty Goods Receipt Goods Delivered Process Invoice Invoice Create Invoice Process CreditNote CreditNote Create CreditNote Accept or Reject Invoicing Document [Accept] [Reject] Processing Invoicing Invoicing Processed Create Application Response Application Response Receive Application Response Application Response Received Process Reminder Reminder Create Reminder Payment Not Received Figur 3, Processen BillingSimple 2.3 Beskrevne scenarier For OIOUBL Indkøbsproces for Komplekse Organisationer er der defineret et antal scenarier (use-cases), der beskrives i detaljer. Et scenario afspejler et fast sæt karakteristika inden for det definerede emneområde. Følgende scenarier beskrives i dette dokument: Kapitel Scenariets titel Beskrivelse 3 Indkøb af diverse kontorartikler til en offentlig styrelse Happy day-scenariet 4 Indkøb af en computerskærm i en offentlig styrelse Happy day-scenariet 5 Indkøb af medicin Happy day-scenariet Status: Godkendt Side 11 af 66

12 3. Indkøb af diverse kontorartikler til en offentlig styrelse 3.1 Resumé af scenariet Dette er et Happy day-scenario for et lagerinitieret indkøb i en offentlig myndighed, der har separat indkøbsafdeling og separat varemodtagelse. Ordren er lagerinitieret, hvilket betyder, at indkøbsafdelingen automatisk modtager en påmindelse, når deres beholdning af kontorudstyr når det mindst tilladte antal. De bestilte varer er standardvarer, der findes i et katalog, og de kan identificeres ved hjælp af et unikt varenummer. Et unikt GLN-lokationsnummer identificerer den offentlige myndighed. 3.2 Scenariets karakteristika Dette specifikke scenario har følgende karakteristika: Én Ordre Én Simpel Ordrebekræftelse Én Levering Én Faktura Indkøbet er lagerinitieret Indkøbsafdelingen har rollen som Køber (Buyer Customer Party) Varemodtagelsesafdelingen har rollen som LeveringsPart (Delivery Party) Leverandøren har rollen som Sælger (Seller Supplier Party) Køber (Buyer Customer Party) identificerer varerne på grundlag af et katalog Handelsvarerne er standardvarer, der identificeres ved hjælp af varenumre Parterne understøtter udveksling af XML-dokument-instanser via deres netværksudbydere Fakturaen sendes til RegningsKundePart (Accounting Customer Party), når varerne leveres Dette er Happy day-scenariet. 3.3 Scenariets kontekst Følgende elementer indgår ikke i dette scenario: Sourcing-processen Leveringsprocessen Betalingsprocessen Anvendte dokumenter Følgende dokumenter indgår i scenariet: Ordre (Order) Simpel Ordrebekræftelse (Order Response Simple) Faktura (Invoice) Status: Godkendt Side 12 af 66

13 3.3.2 Kundeparter Køber (Buyer Customer Party) og RegningsKundePart (Accounting Customer Party): IT- og Telestyrelsen Att. Lene Procuresen Holsteinsgade København Ø GLN: I dette eksempel er indkøbsafdelingen separat. Afdelingen bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter. Køber identificeres ved hjælp af et standard-gln-lokationsnummer. Varemodtager (Delivery Customer Party): IT- og Telestyrelsen Att. Ulrik Goodsen Holsteinsgade København Ø Den offentlige myndighed har en separat varemodtagelse, der identificeres ved hjælp af den fysiske adresse Leverandørparter Sælger (Seller Supplier Party) og RegningsLeverandørPart (Accounting Supplier Party): Ordrup Kontorforsyning Att. Helene Suppliesen Ordrupvej Charlottenlund CVR: Dette er et eksempel på en leverandør af kontorartikler. Leverandøren bruger et ERP-system, der kan modtage og afsende elektroniske dokumenter, og Leverandøren identificeres ved hjælp af det unikke CVR-nummer. 3.4 Aktivitetsdiagram for scenariet Det viste scenariediagram viser aktivitetsforløbet og anvendelsen af dokument-instanser for de involverede parter. Sekundære aktiviteter vises med stiplet ramme. Status: Godkendt Side 13 af 66

14 Delivery Customer Party Customer Buyer Customer Party Accounting Customer Party Supplier Seller Supplier Party Accounting Supplier Party Identify Item from catalogue Place order Order Receive order Receive response Order response simple Accept order Check against ordered and Wait for delivery Fulfill order Check invoice against delivery Check invoice against ordered Invoice Send invoice Pay invoice Ref: COMORG01 V1.0 Figur Detailed description of primary activities Nedenfor beskrives hver af de primære aktiviteter, der vises i aktivitetsdiagrammet (figur 4). En primær aktivitet er kendetegnet ved, at den ligger inden for scenariebeskrivelsens emneområde og samtidig betragtes som ekstern (ikke en intern proces) Identificere vare i katalog Køber finder de varer, der skal bestilles, i et katalog. Dette betyder, at der kun kan bestilles standardvarer og varer, der har et varenummer. Kataloget kan enten være trykt på papir eller elektronisk Afgive ordre Køber skal oprette en instans af ordredokumentet og sende den til Sælger. Dette kan gøres direkte fra Købers ERP-system. Processen kan være mere eller mindre automatiseret. Dokument-instansen leveres til Sælger via en relevant netværksudbyder. Ordren skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber EndePunktID for Købers organisation Adresse på Varemodtager Status: Godkendt Side 14 af 66

15 Id for Sælgers organisation Et varenummer for de(n) bestilte vare(r), som kendes af Sælger Nummer på JuridiskPart (PartyLegalEntity), der skal vise, om RegningsKundePart også er JuridiskPart Modtage ordre Sælger modtager ordren elektronisk fra sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret Acceptere ordre Sælger skal bekræfte, om de kan levere ordren, hvilket altid er tilfældet for dette scenario. Når Sælger accepterer ordren, opretter han en instans af dokumentet Simpel Ordrebekræftelse og sender den retur til Køber. En Simpel Ordrebekræftelse skal indeholde et antal forretningsoplysninger: En kode for accept af hele ordren En reference til den oprindelige ordre Modtage bekræftelse Køber modtager ordrebekræftelsen elektronisk via sin netværksudbyder. Denne proces kan være mere eller mindre automatiseret. Køber skal kontrollere, om ordren er accepteret, og om der refereres til den korrekte ordre. I dette scenario vil der altid være overensstemmelse Sende faktura RegningsLeverandørPart opretter en instans af fakturadokumentet og sender det til RegningsKundePart. I dette scenario sendes Fakturaen, når varerne er leveret. Fakturaen skal indeholde et antal vigtige forretningsoplysninger: Købers ordrenummer Kontaktreference hos Køber EndePunktID for RegningsKundeParts organisation Adresse på LeveringsPart ID for RegningsKundeParts organisation Nummer på JuridiskPart SE nummer for RegningsLeverandørParts organisation 3.6 Interne processer og fordele ved e-handel Graden af de fordele der høstes ved brug af e-handel hænger direkte sammen med graden af integration mellem en organisations eksterne og interne processer. Formålet med dette kapitel er at fokusere på og beskrive de mulige fordele, der kan opnås ved at indbygge elektroniske dokumentforløb i organisationens interne processer. Status: Godkendt Side 15 af 66

16 3.6.1 Køber Sammenligne ordrebekræftelse med det bestilte Når Køber modtager ordrebekræftelsen, udløses følgende automatisk: En automatisk kontrol for en afvisningskode En automatisk sammenligning med den initierende Ordre (baseret på ordrereferencen) Automatisk oprettelse af en tilsvarende post (objekt) i de interne it-systemer for varemodtagelse hos KøberKundePart Der kan valgfrit oprettes en post til fakturamatch i det interne it-system hos Køber Sammenligne faktura med det bestilte Når fakturaen modtages hos KøberKundePart, sammmenlignes den automatisk med ordren Varemodtager Sammenligne det leverede med det bestilte Når varerne modtages, sammenlignes forsendelsen med ordren, og hvis de matcher, opdateres kundens interne it-system Sælger Generelle fordele Fordelene for Sælger ligger i det automatiske fakturamatch, der finder sted hos RegningsKundePart. Herved sikres bl.a. en hurtigere og mere sikker proces fra varerne leveres til betalingen modtages. 3.7 Eksempler Eksemplerne på XML-dokument-instanser findes som selvstændige XML-filer og er ikke indeholdt i dette dokument Eksempel 3.1 Lene Procuresen, der er ansat i indkøbsafdelingen hos IT- og Telestyrelsen, skal opfylde lageret med kontorartikler. Dette betyder, at følgende trin gennemføres: 1. Lene finder varerne i leverandørens elektroniske katalog og afgiver ordren. 2. Leverandøren kontrollerer, at de har varerne på lager, og sender omgående en accept i form af en Simpel Ordrebekræftelse. 3. Lene sammenligner ordrebekræftelsen med ordren og meddeler, at ordren er sat i gang. 4. Leverandøren sender varerne som fragt til adressen for LeveringsKundePart. 5. Ulrik Goodsen modtager varerne. Han finder den tilsvarende ordre og godkender leveringen. 6. Dagen efter modtager RegningsKundePart en elektronisk faktura med attention til Lene. 7. Lene sammenligner den med ordren og godkender den. Status: Godkendt Side 16 af 66

17 8. Fakturaen er nu klar til betaling. I de følgende tabeller finder du de forretningsobjekter, der er vigtige for dette eksempel. Ordre (Order): COMORG_01_01_00_Order_v2p1.xml Order Class Field Attribute Value Note 2 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID false 9756b a-e388fe63f399 IssueDate DocumentCurrencyCode BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party National IT and Telecom Agency PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Holsteinsgade BuildingNumber 63 City Copenhagen PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK 2 Status: Godkendt Side 17 af 66

18 PartyLegalEntity Registration CompanyID National IT and Telecom Agency DK Contact ID 7778 Lene Procuresen Telephone ElectronicMail SellerSupplierParty Party EndpointID DK PartyIdentification ID DK Party Ordrup Office Supplies PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Ordrupvej BuildingNumber 111 City Charlottenlund PostalZone 2620 Country IdentificationCode DK Contact ID Helene Suppliesen Telephone ElectronicMail Delivery RequestedDeliveryPeriod StartDate EndDate Despatch DespatchParty Party National IT and Telecom Agency PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK Status: Godkendt Side 18 af 66

19 urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Holsteinsgade BuildingNumber 300 City Copenhagen PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK Contact Ulrik Goodsen Telephone ElectronicMail TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms AnticipatedMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount OrderLine Class Field Attribute Value Note Status: Godkendt Side 19 af 66

20 LineItem ID 1 Quantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Projector bulb Projector bulb SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN ClassifiedTaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms OrderLine Class Field Attribute Value Note LineItem ID 2 Quantity 2.00 unitcode EA LineExtensionAmount Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA Status: Godkendt Side 20 af 66

21 OrderableUnitFactorRate 1 Item Description Super Pencil Super Pencil SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN ClassifiedTaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Simpel ordrebekræftelse (OrderResponseSimple): COMORG_01_01_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml OrderResponseSimple Class Field Attribute Value Note 3 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID false 9756b4ac a-e388fe63f399 IssueDate AcceptedIndicator true OrderReference ID UUID 9756b a-e388fe63f399 IssueDate SellerSupplierParty 3 Status: Godkendt Side 21 af 66

22 Party EndpointID DK PartyIdentification ID DK Party Ordrup Office Supplies PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Ordrupvej BuildingNumber 111 City Charlottenlund PostalZone 2620 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration CompanyID Ordrup Office Supplies DK Contact ID Helene Suppliesen Telephone ElectronicMail BuyerCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Party National IT and Telecom Agency PostalAddress AddressFormatCode StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Street Holsteinsgade Status: Godkendt Side 22 af 66

23 BuildingNumber 63 City Copenhagen PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration CompanyID National IT and Telecom Agency DK Contact ID 7778 Lene Procuresen Telephone ElectronicMail Faktura (Invoice): COMORG_01_01_00_Invoice_v2p1.xml Invoice Class Field Attribute Value Note 4 UBLVersionID 2.0 CustomizationID ProfileID OIOUBL-2.01 Procurement-OrdSimR-BilSim-1.0 urn:oioubl:id:profileid-1.1 ID CopyIndicator UUID A false 9756b4d a-e388fe63f399 IssueDate InvoiceTypeCode 380 urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1 DocumentCurrencyCode OrderReference ID UUID 9756b a-e388fe63f399 IssueDate AccountingSupplierParty Party 4 Status: Godkendt Side 23 af 66

24 EndpointID DK PartyIdentification ID DK Party Ordrup Office Supplies PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Ordrupvej BuildingNumber 111 City Charlottenlund PostalZone 2620 Country IdentificationCode DK PartyTaxScheme CompanyID DK DK:SE TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms PartyLegalEntity Registration CompanyID Ordrup Office Supplies DK Contact ID Helene Suppliesen Telephone ElectronicMail AccountingCustomerParty Party EndpointID schemeagencyid 9 GLN PartyIdentification ID schemeagencyid 9 GLN Status: Godkendt Side 24 af 66

25 Party National IT and Telecom Agency PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Holsteinsgade BuildingNumber 63 City Copenhagen PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK PartyLegalEntity Registration CompanyID National IT and Telecom Agency DK Contact ID 7778 Lene Procuresen Telephone ElectronicMail Delivery ActualDeliveryDate Despatch DespatchParty Party National IT and Telecom Agency PostalAddress AddressFormatCode Street StructuredDK urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1 Holsteinsgade BuildingNumber 300 City Copenhagen PostalZone 2100 Country IdentificationCode DK Contact Ulrik Goodsen Telephone ElectronicMail PaymentMeans ID 1 Status: Godkendt Side 25 af 66

26 PaymentMeansCode 42 PaymentDueDate PaymentChannelCode DK:BANK urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1 PayeeFinancialAccount ID PaymentNote A FinancialInstitutionBranch ID 1234 PaymentTerms ID 1 PaymentMeansID 1 Amount TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms LegalMonetaryTotal LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount TaxInclusiveAmount PayableAmount Status: Godkendt Side 26 af 66

27 InvoiceLine Class Field Attribute Value Note ID 1 InvoicedQuantity 1.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference LineID 1 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Projector bulb Projector bulb SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate InvoiceLine Class Field Attribute Value Note Status: Godkendt Side 27 af 66

28 ID 2 InvoicedQuantity 2.00 unitcode EA LineExtensionAmount OrderLineReference LineID 2 TaxTotal TaxAmount TaxSubtotal TaxableAmount TaxAmount TaxCategory ID StandardRated urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 Percent 25 TaxScheme ID 63 urn:oioubl:id:taxschemeid-1.1 Moms Item Description Super Pencil Super Pencil SellersItemIdentification ID schemeagencyid 9 GTIN Price PriceAmount BaseQuantity 1 unitcode EA OrderableUnitFactorRate 1 De tilsvarende eksempel filer haves som: COMORG_01_01_00_Order_v2p1.xml COMORG_01_01_00_OrderResponseSimple_v2p1.xml Status: Godkendt Side 28 af 66

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Kompleks Betalingsproces Scenariepakke: COMPAY S07 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 06. April

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group Kære Leverandør til Arp-Hansen Hotel Group, Arp-Hansen Hotel Group har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem Basware Business

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Vejledning i at implementere OIOUBL

Vejledning i at implementere OIOUBL Version 1.4 VEJLEDNING I AT IMPLEMENTERE OIOUBL v1.4 Indholdsfortegnelse 1 Ændrings-log... 3 2 Formål med vejledningen... 4 2.1 Målgrupperne... 4 2.2 Support... 4 3 Introduktion til NemHandel... 5 3.1

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Forskrift F: EDI-kommunikation

Forskrift F: EDI-kommunikation Forskrift F: EDI-kommunikation September 2009 Rev. 2 Jan. 2007 Feb. 2007 Apr. 2007 Apr. 2007 DATE CCO HEP CCO LSO NAME Aug. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 DATE CCO HEP CCO LSO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Hvorfor skal jeg NemHandel?

Hvorfor skal jeg NemHandel? Flemming Beltoft mysupply, 2007 Betalt LæsInd ophører Kommer i lovgivningen Nye dokumenter er bedre Flere muligheder for optimeringer Hvorfor skal jeg NemHandel? Gratis forsendelse fra dag 1 Del af fremtidens

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere