Om at være borger i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være borger i Danmark"

Transkript

1 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us November - December

2 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse og krydset sættes i den rigtige kasse. Tal skrives i felterne. X X X Tal rettes ved at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige tal ovenover

3 + 1 Tekst 1: Der findes forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. Hvis vi ser på din personlige opfattelse, på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder at det slet ikke er vigtigt, og 7 betyder at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det så: (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt Ved ikke 1. Altid at stemme ved offentlige valg Aldrig at forsøge at snyde i skat Altid at følge love og forordninger Altid at holde øje med hvad offentlige myndigheder foretager sig At være aktiv i sociale og politiske foreninger At prøve at forstå tankegangen hos folk med andre holdninger At vælge varer ud fra politiske, etiske eller miljømæssige grunde, også selv om de koster lidt mere At hjælpe folk i Danmark, der er dårligere stillet end én selv At hjælpe folk i resten af verden, der er dårligere stillet end én selv At være villig til at udføre militærtjeneste, hvis det blev nødvendigt

4 2 + Tekst 2: Der findes en række grupper i samfundet: 11. Skal religiøse ekstremister have lov til at holde offentlige møder? Skal helt sikkert have lov... 1 Skal muligvis have lov... 2 Skal muligvis ikke have lov... 3 Skal helt sikkert ikke have lov Skal folk, der ønsker at vælte regeringen med magt, have lov til at holde offentlige møder? Skal helt sikkert have lov... 1 Skal muligvis have lov... 2 Skal muligvis ikke have lov... 3 Skal helt sikkert ikke have lov Skal folk, der er fordømmende overfor andre racer eller etniske grupper, have lov til at holde offentlige møder? Skal helt sikkert have lov... 1 Skal muligvis have lov... 2 Skal muligvis ikke have lov... 3 Skal helt sikkert ikke have lov

5 + 3 Tekst 3: Der findes forskellige former for politiske og sociale aktiviteter. For hver af de følgende aktiviteter vil jeg bede dig om at angive, * Om du har gjort nogle af tingene inden for det seneste år, * Om du har gjort nogle af tingene på et tidligere tidspunkt, * Om du ikke har gjort nogle af tingene, men måske vil gøre det, * Eller om du ikke har gjort nogle af tingene og agter heller ikke under nogen omstændighed at gøre det. (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Har gjort det inden for det sidste år Har gjort det på et tidligere tidspunkt Har ikke gjort det, men vil måske gøre det Har ikke gjort det, og vil aldrig gøre det 14. Skrevet under på en underskriftindsamling Boykottet eller bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde Deltaget i en demonstration Deltaget i et politisk møde Kontaktet eller forsøgt at kontakte en politiker eller en embedsmand for at fremlægge mine synspunkter Givet eller indsamlet penge til støtte for sociale eller politiske aktiviteter Kontaktet eller optrådt i medierne for at udtrykke mine synspunkter Deltaget i et politisk forum eller en diskussionsgruppe via Internettet Ved ikke + 3

6 4 + Tekst 4: Folk tilhører nogen gange forskellige foreninger eller sammenslutninger. Angiv for hver af de følgende foreninger om du: * er medlem og deltager aktivt, * er medlem, men ikke deltager aktivt, * tidligere har være medlem, men er det ikke længere, * aldrig har været medlem. (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Er medlem og deltager aktivt Er medlem, men deltager ikke aktivt Har tidligere været medlem Har aldrig været medlem 22. Et politisk parti En fagforening, erhvervsorganisation eller en faglig sammenslutning En kirke, eksempelvis folkekirken, eller en anden religiøs sammenslutning En sportsklub, fritidsklub eller kulturel forening Andre frivillige foreninger og sammenslutninger Ved ikke 4 +

7 + 5 Tekst 5: Der er forskellige opfattelser af folks rettigheder i et demokrati. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder slet ikke vigtigt og 7 betyder meget vigtigt, hvor vigtigt er det: (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt 27. At alle borgere har en rimelig levestandard At de offentlige myndigheder respekterer og beskytter mindretals rettigheder At de offentlige myndigheder behandler alle lige, uanset deres position i samfundet At politikerne lytter til borgernes synspunkter, før de træffer beslutninger At borgerne får flere muligheder for at deltage, når der skal træffes politiske beslutninger At borgere har mulighed for at udøve civil ulydighed, når de er imod offentlige myndigheders handlinger Ved ikke + 5

8 6 + Tekst 6: I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn: (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 33. Folk som jeg har ingen indflydelse på, hvad regeringen foretager sig Jeg tror ikke regeringen bekymrer sig ret meget om, hvad folk som jeg mener Jeg føler, at jeg har en ret god forståelse for de vigtige politiske emner i Danmark Jeg tror, at de fleste mennesker i Danmark er bedre informeret om politik og regeringens aktiviteter, end jeg er Ved ikke Tekst 7: Forestil dig, at Folketinget overvejede et lovforslag, som du finder er uretfærdigt og skadeligt. 37. Hvis det var tilfældet hvor sandsynligt er det så, at du alene eller sammen med andre ville være i stand til at forsøge at gøre noget ved det? Meget sandsynligt... 1 Ret sandsynligt... 2 Ikke særlig sandsynligt... 3 Slet ikke sandsynligt

9 Hvis du får stablet noget på benene, hvor sandsynligt er det så, at Folketinget ville behandle dine synspunkter seriøst? Meget sandsynligt... 1 Ret sandsynligt... 2 Ikke særlig sandsynligt... 3 Slet ikke sandsynligt Hvor interesseret er du personligt i politik? Meget interesseret... 1 Noget interesseret... 2 Kun lidt interesseret... 3 Slet ikke interesseret... 4 Tekst 8: I hvilken udstrækning er du enig eller uenig i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 40. For det meste kan man godt gå ud fra, at politikerne træffer de rigtige beslutninger De fleste politikere er kun involveret i politik for deres egen personlige vindings skyld Ved ikke + 7

10 Hvor ofte tror du andre mennesker vil forsøge at udnytte dig, hvis de får muligheden for det, og hvor ofte tror du, de vil forsøge at være fair overfor dig? Vil altid forsøge at udnytte én... 1 Vil for det meste forsøge at udnytte én... 2 Vil for det meste forsøge at være fair... 3 Vil altid forsøge at være fair Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker eller synes du at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? Man kan næsten altid stole på de fleste mennesker... 1 Man kan som regel stole på de fleste mennesker... 2 Man kan som regel ikke være forsigtig nok... 3 Man kan aldrig være forsigtig nok Hvor ofte diskuterer du politik, når du er sammen med venner, familie eller kolleger? Ofte... 1 Nu og da... 2 Sjældent... 3 Aldrig

11 Hvis du har en stærk mening om et politisk emne, hvor ofte forsøger du så at overbevise dine venner, familie eller kolleger om, at de bør dele dine synspunkter? Ofte... 1 Nu og da... 2 Sjældent... 3 Aldrig... 4 Tekst 9: Nu vil vi gerne høre din mening om internationale spørgsmål. 46. Hvis du tænker på FN, hvilket af følgende synspunkter kommer så tættest på dit? FN har alt for meget magt... 1 FN har den rette mængde magt... 2 FN har for lidt magt... 3 Jeg ved ikke, hvad FN er Hvilket af følgende to udsagn kommer tættest på din holdning? I internationale organisationer bør beslutninger overlades til repræsentanter for de nationale regeringer... 1 I internationale organisationer bør borgerorganisationer inddrages direkte i beslutningsprocessen... 2 Ved ikke

12 Hvilket af følgende to udsagn kommer tættest på din holdning? Hvis et land groft overtræder menneskerettighederne, bør FN gribe ind... 1 Selvom menneskerettighederne overtrædes groft skal landets suverænitet respekteres, og FN skal ikke gribe ind... 2 Jeg ved ikke, hvad FN er... 3 Ved ikke... 8 Tekst 10: Hvis du tænker på dansk politik, hvor enig eller uenig er du så i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 49. Politiske partier tilskynder folk til at blive aktive i politik Politiske partier giver ikke vælgerne reelle politiske valgmuligheder Folkeafstemninger er en god måde at træffe politiske beslutninger på Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor ærligt var det, når det drejer sig om at optælle og indberette stemmerne? Meget ærligt... 1 Ret ærligt... 2 Hverken ærligt eller uærligt... 3 Ret uærligt... 4 Meget uærligt... 5 Ved ikke 10 +

13 Hvis du tænker på det seneste folketingsvalg i Danmark, hvor retfærdigt var det, når det drejer sig om partiernes og kandidaternes muligheder for at føre kampagne? Meget ærligt... 1 Ret ærligt... 2 Hverken ærligt eller uærligt... 3 Ret uærligt... 4 Meget uærligt Hvis du tænker på de offentlige myndigheder i Danmark, hvor engageret er de, når det drejer sig om at yde borgerne service? Meget engageret... 1 Ret engageret... 2 Kun lidt engagere... 3 Slet ikke engageret Når offentlige myndigheder i Danmark begår alvorlige fejl, hvor sandsynligt er det, at de vil blive rettet? Meget sandsynligt... 1 Ret sandsynligt... 2 Kun lidt sandsynligt... 3 Slet ikke sandsynligt

14 Hvor udbredt tror du korruption er i den offentlige sektor i Danmark? Stort set ingen er involveret... 1 Nogle få personer er involveret... 2 En del personer er involveret... 3 Mange personer er involveret... 4 Stort set alle er involveret... 5 Tekst 11: På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget dårligt og 10 betyder meget godt. (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Meget dårligt Meget godt Ved ikke 57. Hvor godt fungerer demokratiet i Danmark i dag? Og hvad med for 10 år siden? Hvor godt fungerede demokratiet i Danmark dengang? Og hvad med om 10 år? Hvor godt tror du demokratiet vil fungere i Danmark til den tid?

15 Her er nogle holdninger til det danske politiske system. Hvilket af følgende udsagn kommer tættest på dit synspunkt? Demokratiske rettigheder skal under ingen omstændigheder kunne begrænses af regeringen... 1 Når regeringen finder det nødvendigt skal den kunne begrænse demokratiske rettigheder... 2 Tekst 12: I gennemsnit, hvor ofte: (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Hver dag 3 4 dage om ugen 1 2 dage om ugen Sjældnere end 1 2 dag om ugen Aldrig 61. Læser du det politiske stof i en avis Ser du politiske nyheder på TV Lytter du til politiske nyheder i radioen Bruger du Internettet til at skaffe politiske nyheder eller information Ved ikke Tekst 13: Jeg har nu nogle spørgsmål om dit forhold til andre mennesker. På en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder at det slet ikke er vigtigt, og 7 betyder at det er meget vigtigt, hvor vigtigt er det følgende så for dig personligt. (Sæt ét kryds i hver vandret linie) Slet ikke vigtigt Meget vigtigt 65. Når du møder folk for første gang, hvor vigtigt er det at gøre eller sige noget, der viser at du respekterer dem? Når du møder folk, som du er meget uenige med, hvor vigtigt er det at gøre eller sige noget for at vise, at du tolererer dem? Ved ikke + 13

16 14 + Tekst 14: I det følgende bedes du tage stilling til en række spørgsmål vedrørende kontanthjælp, dvs. det der tidligere hed bistandshjælp. 67. Mener du, at det offentlige bruger for mange penge, passende eller for få penge på kontanthjælp til den enkelte? For mange penge... 1 Passende... 2 For få penge Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn: Det er en offentlig opgave at sørge for en rimelig levestandard for kontanthjælpsmodtagere. Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Delvis uenig... 3 Helt uenig Hvor høj en levestandard mener du, at det offentlige skal sikre kontanthjælpsmodtagere? Du bedes svare på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er en levestandard, hvor man lige kan klare sig og 7 er en levestandard på højde med en almindelig lønmodtager. Det offentlige skal sikre en levestandard, der gør, at man lige kan klare sig Det offentlige skal sikre en levestandard på højde med en almindelig lønmodtager Ved ikke

17 Hvordan vurderer du vilkårene for kontanthjælpsmodtagere i Danmark sammenlignet med vilkårene i de lande, som vi normalt sammenligner os med? De har langt bedre vilkår i Danmark... 1 De har bedre vilkår i Danmark... 2 De har nogenlunde de samme vilkår... 3 De har dårligere vilkår i Danmark... 4 De har langt dårligere vilkår i Danmark Hvordan vurderer du kontanthjælpsmodtagernes muligheder for at komme ind på det danske arbejdsmarkedet? Meget gode muligheder... 1 Gode muligheder... 2 Hverken gode eller dårlige muligheder... 3 Dårlige muligheder... 4 Meget dårlige muligheder Hvordan vurderer du kontanthjælpsmodtageres arbejdsmoral, dvs. lysten og villigheden til arbejde, i forhold til arbejdsmoralen blandt beskæftigede? Meget dårligere arbejdsmoral blandt kontanthjælpsmodtagere... 1 Noget dårligere arbejdsmoral blandt kontanthjælpsmodtagere... 2 Der er ikke den store forskel... 3 Bedre arbejdsmoral blandt kontanthjælpsmodtagere

18 Cirka hvor stor en andel tror du, at indvandrere udgør af alle kontanthjælpsmodtagerne? Under 10 pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct. eller mere Hvor enig eller uenig er du i de følgende to udsagn. Indvandrere bør have samme ret til kontanthjælp som danskere, også selvom de ikke er danske statsborgere. Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Delvis uenig... 4 Helt uenig

19 Mange indvandrere på kontanthjælp ønsker reelt ikke at arbejde. Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Hverken enig eller uenig... 3 Delvis uenig... 4 Helt uenig... 5 Tekst 15: De næste to spørgsmål handler ikke kun om kontanthjælpsmodtagere, men om indvandreres rettigheder mere generelt. 76. Hvor enig eller uenig er du i det følgende udsagn: Indvandrere, der ikke har lært sig dansk, bør ikke kunne få arbejdsløshedsunderstøttelse. Helt enig... 1 Delvis enig... 2 Delvis uenig... 3 Helt uenig Mener du, at indvandrere skal kunne modtage folkepension på lige fod med danskere? Ja, ubetinget... 1 Kun under visse betingelser... 2 Nej, ubetinget

20 18 + Tekst 16: De næste spørgsmål handler om dig selv. 78. Er du..? Mand... 1 Kvinde Hvilket år er du født? Skriv år du er født: Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du Gift... 1 Gå til spm. 81 Enke (mand)... 2 Gå til spm. 82 Fraskilt... 3 Gå til spm. 82 Separeret... 4 Gå til spm. 82 Aldrig gift... 5 Gå til spm Bor du sammen med din ægtefælle? Ja... 1 Gå til spm 83 Nej... 5 Gå til spm Bor du sammen med en fast partner? Ja... 1 Nej

21 Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer under 18 år person under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer eller flere under 18 år

22 Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm

23 Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds i firkanten med det højeste tal). Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men ikke 2. del) Lærlinge elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid... 1 Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... 2 Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMUkurser og lignende). Skriv antal år i alt: + 21

24 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 92 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 92 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 92 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 92 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til spm. 92 Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Gå til spm. 92 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til spm. 92 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til spm. 92 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til spm. 92 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 91 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 91 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 91 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 91 Nej, førtidspension Gå til spm. 91 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 91 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 91 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm

25 Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til tekst 17 Nej... 5 Gå til filter 1, side 24 Tekst 17: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 92. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: Ved ikke

26 Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: Ved ikke Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej... 5 Ved ikke Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til filter 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til filter 1 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle...3 Gå til filter 1 Selvstændig... 4 Gå til spm Har/havde du nogle ansatte? Ja... 1 Gå til spm. 97 Nej... 5 Gå til filter Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: Filter 1: Hvis du er gift eller samlevende... 1 Gå videre med spm. 98 Ellers... 2 Gå frem til spm

27 Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 100 Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til spm. 100 Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 100 Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til spm. 100 Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til spm. 100 Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Gå til spm. 100 Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til spm. 100 Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til spm. 100 Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til spm. 100 Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spm. 99 Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spm. 99 Nej, studerende (uden løn) Gå til spm. 99 Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spm. 99 Nej, førtidspension Gå til spm. 99 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spm. 99 Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spm. 99 Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spm

28 Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå til tekst 18 Nej... 5 Gå til spm. 102 Tekst 18: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samleverskes fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: Ved ikke

29 Er/var din ægtefælle/samleverske offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle...3 Selvstændig Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening... 1 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... 5 (Skriv hvilket: ) Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund... 6 Ved ikke

30 Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden...04 Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig Ved ikke I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? 10 Toppen af samfundet Bunden af samfundet

31 Er det sted du bor en En storby... 1 En forstad til en storby... 2 En by (mindre end en storby)... 3 En landsby... 4 En gård, et landsted eller lignende Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt, bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune, samt København og Frederiksborg amt) Mindre end 5000 indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere... 5 Ved ikke Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 20. november 2001, eller var der noget som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... 1 Gå til spm. 109 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget... 2 Gå til spm. 110 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget... 3 Gå til spm

32 Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier Stemte blankt Husker ikke Ved ikke Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... Nej... 1 Gå til spm Gå til spm. 112 Ved ikke... 8 Gå til spm

33 Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

34 Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover Angiv venligst hvilket postnummer du bor i. Skriv postnummer: TAK FOR HJÆLPEN. 32 +

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet

@@@@@@ Røgalarmer i hjemmet Røgalarmer i hjemmet Vi er to studerende på Katastrofe- og Risikomanager uddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, som undersøger danskernes syn på røgalarmer i hjemmet i forbindelse med vores bachelorprojekt.

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats

Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Svært at lokke seniorer til en ekstra indsats Seniorerne er upåvirkede af debatten om mangel på arbejdskraft - kun hver fjerde 55-59 årige har således planer om at arbejde, til de bliver 65. ANALYSE-BUREAU

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE)

PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) PATIENTERS VIDEN OM KNOGLESKØRHED (OSTEOPOROSE) Navn: CPR nummer: Dato: Vejledning i at udfylde spørgeskemaet Spørgeskemaet om knogleskørhed indeholder spørgsmål angående generel viden, symptomer, risikofaktorer,

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2012 - sommerstart Politrådet Socialundersøgelsen, sommer 2012 Side 2 af 18 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende sommerstart 2012 Data er baseret på svar

Læs mere

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Denmark FL 0 - e-health Literacy - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGPLEJE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA C ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: C: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til lærere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert.

Udfyld skemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Introduktion Ballerup Kommune undersøger i øjeblt hjemmeplejemodtageres tilfredshed med kvaliteten af den service, som de modtager. Formålet er at blive klogere på, om der er noget, kommunen kan gøre bedre.

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4566. European Election Study Country Specific Questionnaire Denmark ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Denmark Denmark EES 2004. Final questionnaire. BLAISE version US_nummer) Undersøgelse 57140. Spørgeskema til vælgerundersøgelse i forbindelse

Læs mere

Valget til folketinget den 15. september 2011

Valget til folketinget den 15. september 2011 Valget til folketinget Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F.

Læs mere

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe

Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Undersøgelse af livsstil, Jobcenteret i Faxe Spørgeskema omhandler dig og din livsstil. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt, og vil ikke kunne føres tilbage til dig. Spørgeskemaet tager under

Læs mere