«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi"

Transkript

1 Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

2 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring q Økonomien q Terrorisme q Fattigdom q Andet 1b. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det næstvigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring q Økonomien q Terrorisme q Fattigdom q Andet 2. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Det private initiativ er den bedste måde at løse Danmarks økonomiske problemer på b. Det er regeringens ansvar at reducere indkomstforskellene mellem dem med høje og dem med lave indtægter Ved ikke

3 2 3a. Se på listen nedenfor. Du bedes afkrydse én boks ud for det, som du mener, bør have højeste prioritet for Danmark, dvs. det, der er vigtigst for Danmark. q Opretholde lov og orden i landet q Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger q Bekæmpe prisstigninger q Beskytte ytringsfriheden 3b. Se på listen nedenfor. Du bedes afkrydse én boks ud for det, som du mener, bør have næsthøjeste prioritet for Danmark, dvs. det, der er næstvigtigste for Danmark. q Opretholde lov og orden i landet q Lade folk bestemme mere i vigtige politiske beslutninger q Bekæmpe prisstigninger q Beskytte ytringsfriheden 4a. Synes du i almindelighed, at man kan stole på de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok, når man har med andre at gøre? Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at man ikke kan være forsigtig nok, og 5 betyder, at man kan stole på de fleste mennesker. Man kan ikke være forsigtig nok Man kan stole på de fleste mennesker 5 Ved ikke

4 3 4b. Tror du i almindelighed, at de fleste mennesker vil forsøge at udnytte dig, hvis de fik muligheden for det, eller tror du, at de vil forsøge at være fair overfor dig? Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at de fleste vil forsøge at udnytte én, og 5 betyder, at de vil forsøge at være fair. De fleste vil forsøge at udnytte én De fleste vil forsøge at være fair Ved ikke 5. I hvilken udstrækning er du enig eller i følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. For det meste kan man godt gå ud fra, at politikerne træffer de rigtige beslutninger b. De fleste politikere er kun involveret i politik for deres egen personlige vindings skyld Ved ikke 6. Hvor optaget er du generelt af miljøpolitiske spørgsmål? Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at du slet ikke er optaget, og 5 betyder, at du er meget optaget Slet ikke optaget Meget optaget Ved ikke

5 4 7a. Her er en liste over forskellige miljøproblemer Hvilket problem, synes du, er det vigtigste for Danmark? q Luftforurening q Kemikalier og pesticider q Vandmangel q Vandforurening q Atomaffald q Bortskaffelse af husholdningsaffald q Klimaforandringer q Genmanipulerede fødevarer q Udtømning af naturens ressourcer q Andet 7b. Hvilket problem påvirker dig og din familie mest? q Luftforurening q Kemikalier og pesticider q Vandmangel q Vandforurening q Atomaffald q Bortskaffelse af husholdningsaffald q Klimaforandringer q Genmanipulerede fødevarer q Udtømning af naturens ressourcer q Andet

6 5 8a. Hvis du selv skal vurdere det, hvor meget ved du så om årsager til disse miljøproblemer? Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at du vurderer, at du ikke ved noget, og 5 betyder, at du vurderer, at du ved meget. Ved ikke noget Ved meget Ved ikke 8b. Hvis du selv skal vurdere det, hvor meget ved du så om løsninger til disse miljøproblemer? Du bedes sætte et kryds nedenfor, hvor 1 betyder, at du vurderer, at du ikke ved noget, og 5 betyder, at du vurderer, at du ved meget. Ved ikke noget Ved meget Ved ikke 9. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Vi stoler for meget på videnskaben, og for lidt på følelser og tro b. Alt i alt gør moderne videnskab mere skade end gavn c. Moderne videnskab vil løse vore miljøproblemer, uden at det ændrer ret meget på vores måde at leve på Ved ikke

7 6 10. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke a. Vi bekymrer os for meget om miljøets fremtid, og for lidt om nutidens priser og arbejdspladser b. Næsten alt det, vi foretager os i det moderne liv, skader miljøet c. Folk bekymrer sig for meget om, hvorvidt menneskelige fremskridt skader miljøet 11. Hvor enig eller er du i følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. For at kunne beskytte miljøet behøver Danmark økonomisk vækst b. Økonomisk vækst skader altid miljøet Ved ikke c. Jorden kan simpelthen ikke blive ved med at bære en befolkningstilvækst af samme omfang som i dag 12a. Hvor villig ville du selv være til at betale meget højere priser for at beskytte miljøet? q Meget villig q Ret villig q Hverken villig eller uvillig q Ret uvillig q Meget uvillig

8 7 12b. Hvor villig ville du selv være til at betale meget højere skatter for at beskytte miljøet? q Meget villig q Ret villig q Hverken villig eller uvillig q Ret uvillig q Meget uvillig 12c. Hvor villig ville du selv være til at gå ned i levestandard for at beskytte miljøet? q Meget villig q Ret villig q Hverken villig eller uvillig q Ret uvillig q Meget uvillig 13. Hvor enig eller er du i hvert af de følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Det er simpelthen for svært for sådan en som mig at gøre ret meget for miljøet b. Jeg gør det, der er rigtigt for miljøet, også selvom det koster flere penge eller tager mere tid Ved ikke c. Der er vigtigere ting at gøre her i livet end at beskytte miljøet d. Der er ingen mening i, at jeg selv gør meget for miljøet, hvis andre ikke gør det samme e. Mange af påstandene om trusler mod miljøet er overdrevne f. Jeg synes, det er svært at vurdere, om den måde jeg lever på, gavner eller skader miljøet g. Miljøproblemer påvirker min dagligdag direkte

9 8 14a. Tror du i almindelighed, at luftforurening forårsaget af biler er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet 14b. Tror du i almindelighed, at luftforurening forårsaget af industrien er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet 14c. Tror du, at pesticider og kemikalier, der bruges i landbruget er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet

10 9 14d. Og tror du, at forurening af Danmarks åer, søer og vandløb er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet 14e. Tror du i almindelighed, at en stigning i klodens temperatur forårsaget af klimaforandringer er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet 14f. Tror du at genmanipulation af bestemte afgrøder er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet

11 10 14g. Og tror du, at et atomkraftværk er... q Ekstremt farligt for miljøet q Meget farligt for miljøet q Ret farligt for miljøet q Ikke særlig farligt for miljøet q Overhovedet ikke farligt for miljøet 15a. Hvis du skulle vælge mellem de følgende udsagn, hvilket ville så være tættest på din holdning? q Myndighederne bør lade almindelige mennesker selv bestemme, hvordan miljøet skal beskyttes, selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige ELLER q Myndighederne bør gennemføre love for at få almindelige mennesker til at beskytte miljøet, også selv om det indskrænker folks ret til selv at bestemme 15b. Hvis du skulle vælge mellem de følgende udsagn, hvilket ville så være tættest på din holdning? q Myndighederne bør lade virksomhederne selv bestemme, hvordan miljøet skal beskyttes, selv om det kan betyde, at de ikke altid gør det rigtige ELLER q Myndighederne bør gennemføre love for at få virksomhederne til at beskytte miljøet, også selv om det indskrænker deres ret til selv at bestemme 16. Nogle lande gør mere end andre for at beskytte miljøet på Jorden. Synes du, at Danmark gør... q Mere end nok q En passende indsats q For lidt

12 11 17a. Hvilket af disse tiltag mener du vil være det bedste for at få virksomheder og industri i Danmark til at beskytte miljøet? q Store bøder til virksomheder, der skader miljøet q Bruge skattesystemet til at belønne de virksomheder, der beskytter miljøet Mere information og uddannelse rettet mod virksomheder, om fordelene ved at beskytte q miljøet 17b. Hvilket af disse tiltag, mener du, vil være det bedste for at få folk og deres familier i Danmark til at beskytte miljøet? q Store bøder til personer, der skader miljøet q Bruge skattesystemet til at belønne de personer, der beskytter miljøet q Mere information og uddannelse af befolkningen om fordelene ved at beskytte miljøet 18. Hvilke af følgende muligheder, mener du, Danmark bør prioritere, for at imødekomme fremtidens energibehov? q Kul, olie og naturgas q Atomkraft q Sol-, vind- og vandenergi q Brændsel fremstillet af afgrøder q Andet 19. Hvor enig eller er du i hvert af de følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt Ved ikke a. Når det gælder miljøproblemer, burde der være internationale aftaler, som Danmark og andre lande var tvunget til at følge b. Fattige lande må forventes at gøre mindre for at beskytte miljøet end de rige lande c. Den økonomiske fremgang i Danmark vil aftage, hvis ikke vi passer bedre på miljøet

13 12 20a. Hvor ofte tager du dig tid til at sortere glas, dåser, plastic, aviser m.m. til genbrug? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig q (Man kan ikke aflevere affald til genbrug, der hvor jeg bor) 20b. Hvor ofte gør du en ekstra indsats for at købe frugt og grøntsager, der er dyrket uden brug af pesticider og kemikalier? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig q (Ikke muligt, der hvor jeg bor) 20c. Og hvor ofte vælger du ikke at køre i bil af hensyn til miljøet? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig q (Jeg har ikke bil eller jeg har ikke kørekort) 20d. Hvor ofte begrænser du forbruget af den energi eller brændsel, du bruger derhjemme, af hensyn til miljøet? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig

14 13 20e. Hvor ofte vælger du at spare på eller genanvende vand af hensyn til miljøet? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig 20f. Hvor ofte undlader du at købe bestemte produkter af hensyn til miljøet? q Altid q Ofte q Af og til q Aldrig 21. Er du medlem af en forening eller en gruppe, hvis hovedformål er at beskytte eller bevare miljøet? q Ja q Nej 22. Har du inden for de sidste fem år SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Ja Nej Ved ikke a. skrevet under på en underskriftindsamling om miljøspørgsmål? q q q b. givet penge til en miljøorganisation eller miljøgruppe? q q q c. protesteret eller deltaget i en demonstration i forbindelse med et miljøspørgsmål? q q q

15 For hvert af udsagnene nedenfor bedes du sætte kryds ved den svarmulighed, der er mest dækkende for din egen opfattelse. Efter din mening, hvor sandt er dette? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Uden tvivl sandt Sandsynligvis sandt Sandsynligvis ikke sandt Uden tvivl ikke sandt Ved ikke a. Klimaforandringer er forårsaget af et hul i jordens atmosfære b. Hver gang vi bruger kul, olie eller gas, bidrager vi til klimaforandringer q q q q q q q q q q 24. Hvor ofte køber du økologiske varer? q Ofte q Af og til q Sjældent q Aldrig Gå til spørgsmål 28 Gå til spørgsmål 28

16 Der er ofte mange grunde til at købe ét produkt frem for et andet. Når du køber økologiske varer, hvor vigtig er følgende begrundelser for dig? Slet ikke vigtigt Meget vigtigt 7 Ved ikke a. Økologiske varer er generelt af bedre kvalitet q q b. Økologiske varer er bedre for mit helbred q q c. Økologiske varer er bedre for miljøet q q d. Økologisk mad smager generelt bedre q q e. Det sender et bedre signal til andre at købe økologisk f. Det er en effektiv måde at påvirke samfundet til at bevæge sig i en mere miljøvenlig retning g. Økologiske varer er produceret under vilkår, der er bedre for dyrene h. Økologiske varer er produceret under bedre arbejdsforhold i. Du føler, at du gør noget godt for naturen og for samfundet q q q q q q q q q q j. Produkterne er produceret i Danmark q q k. Mine venner køber ofte lignende produkter q q l. Jeg er vant til at spise økologisk fra mit barndomshjem q q

17 Hvor ofte køber du dine økologiske varer følgende steder? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Ofte Af og til Sjældent Aldrig Ved ikke a. Supermarked q q q q q b. Nethandel q q q q q c. Gårdbutik q q q q q d. Specialbutik q q q q q e. Torvehandel q q q q q 27. Hvor enig eller er du i hvert af de følgende udsagn? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Helt enig Delvis enig Hverken enig eller Delvis Helt a. Det giver et godt indtryk at servere økologisk mad for gæster b. Jeg køber sjældent økologisk, hvis det bare er til mig selv c. Jeg gør, hvad jeg vil, uanset hvad andre mener d. Det er vigtigt for mig at blive respekteret af andre e. Jeg overdriver nok lidt, når jeg fortæller andre, hvor meget jeg køber økologisk f. Jeg køber økologisk, fordi det bedre udtrykker, hvem jeg er Ved ikke 28. Der er mange måder, hvorpå man kan forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet. Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende... SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Ja Nej Ved ikke a. Boykottet bestemte varer? q q q b. Bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde? q q q

18 Hvor stor en del af de daglige indkøb står du for? q Stort set det hele q Over halvdelen, men ikke det hele q Omtrent halvdelen q Under halvdelen q Stort set ingenting De næste spørgsmål handler om dig selv 30. Er du..? q Mand q Kvinde 31a. Hvilket år er du født? Skriv hvilket år du er født: 19 31b. Hvor er du og dine forældre født? SÆT ÉT KRYDS I HVER RÆKKE Danmark Udlandet (skriv hvilket) Dig selv q q Din mor q q Din far q q 32. Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du... q Gift Gå til spørgsmål 33 q Enke(mand) Gå til spørgsmål 34 q Fraskilt Gå til spørgsmål 34 q Separeret Gå til spørgsmål 34 q Aldrig gift Gå til spørgsmål 34

19 Bor du sammen med din ægtefælle? q Ja Gå til spørgsmål 35 q Nej Gå til spørgsmål Bor du sammen med en fast partner? q Ja q Nej 35. Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? q 1 person q 2 personer q 3 personer q 4 personer q 5 personer q 6 personer q 7 personer q 8 personer q 9 personer q 10 personer q 11 personer q 12 personer q 13 personer eller flere

20 Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? q Ingen personer q 1 person under 18 år q 2 personer under 18 år q 3 personer under 18 år q 4 personer under 18 år q 5 personer under 18 år q 6 eller flere personer under 18 år 37. Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). q 7. klasse eller kortere q 8. klasse q 9. klasse, mellemskoleeksamen q 10. klasse, realeksamen q Studentereksamen eller HF q Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX) q Andet 38. Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? q Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spørgsmål 37 Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spørgsmål q 37

21 Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds ved den længst opnåede uddannelse). q Specialarbejderuddannelse q EFG basis år (men ikke 2.del) q Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse q Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed q Kort videregående uddannelse (under 3 år) q Mellemlang videregående uddannelse (3-4år) q Lang videregående uddannelse (over 4 år) q Anden erhvervsuddannelse q Ingen erhvervsuddannelse 40. Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? q Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid q Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse q Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse 41. Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende). Skriv antal år i alt

22 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. q Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 1, side 22 q Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 1, side 22 q Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 22 q Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 22 q Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til tekst 1, side 22 q Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til tekst 1, side 22 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller q uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 1, side 22 q Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til tekst 1, side 22 q Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til tekst 1, side 22 q Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spørgsmål 43 q Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spørgsmål 43 q Nej, studerende (uden løn) Gå til spørgsmål 43 q Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spørgsmål 43 q Nej, førtidspension Gå til spørgsmål 43 q Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spørgsmål 43 q Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spørgsmål 43 q Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spørgsmål Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? q Ja Gå til tekst 1, side 22 q Nej Gå til filter 1, side 24

23 22 Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 44. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: 45. Hvor mange timer arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen:

24 Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? q Ja q Nej 47. Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). q Ansat i den offentlige sektor (stat, region/amt eller Gå til Filter 1, side 23 kommune) q Ansat i en offentlig ejet virksomhed Gå til Filter 1, side 23 q Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende Gå til Filter 1, side 23 ægtefælle q Selvstændig Gå til spørgsmål Har/havde du nogle ansatte q Ja Gå til spørgsmål 49 q Nej Gå til Filter 1, side Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: Filter 1: Hvis du er gift eller samlevende Gå til spørgsmål 50, på side 24 Ellers Gå til spørgsmål 55 på side 26

25 Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. q Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 2, side 25 q Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Gå til tekst 2, side 25 q Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side 25 q Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side 25 q Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Gå til tekst 2, side 25 q Ja, men midlertidig fraværende pga. sygdom og lignende Gå til tekst 2, side 25 Ja, men midlertidigt fraværende pga. barsels, forældre eller q uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 2, side 25 q Ja, medhjælpende ægtefælle Gå til tekst 2, side 25 q Ja, som lærling eller elev (med løn) Gå til tekst 2, side 25 q Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Gå til spørgsmål 55 q Nej, skoleelev (uden løn) Gå til spørgsmål 55 q Nej, studerende (uden løn) Gå til spørgsmål 55 q Nej, på efterløn eller overgangsydelse Gå til spørgsmål 55 q Nej, førtidspension Gå til spørgsmål 55 q Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Gå til spørgsmål 55 q Nej, husmoder/hjemmegående Gå til spørgsmål 55 q Nej, andet uden for arbejdsstyrken Gå til spørgsmål Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? q Ja Gå til tekst 2, side 25 q Nej Gå til spørgsmål 55

26 25 Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 52. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælle/samlevers stilling branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælle/samlevers fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: 53. Leder/ledte din ægtefælle/samlever eller er/var han/hun ansvarlig for andres arbejde? q Ja q Nej

27 Er/var din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). q Ansat i den offentlige sektor (stat, region/amt eller kommune) q Ansat i en offentlig ejet virksomhed q Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle q Selvstændig 55. Er/har du tidligere været medlem af en fagforening? q Ja, er medlem af en fagforening q Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening q Nej, har aldrig været medlem af en fagforening 56. Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? q Ja, medlem af Folkekirken q Ja, medlem af et katolsk trossamfund q Ja, medlem af et jødisk trossamfund q Ja, medlem af et muslimsk trossamfund q Ja, medlem af et andet trossamfund. Hvis ja skriv hvilket: q Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund

28 Hvor ofte går du til gudstjeneste? q Flere gange om ugen q En gang om ugen q 2-3 gange om måneden q En gang om måneden q Flere gange om året q En gang om året q Mindre end en gang om året q Aldrig 58. I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden af samfundet og 10 er toppen af samfundet, hvor skulle det så være? q 10 Toppen af samfundet q 9 q 8 q 7 q 6 q 5 q 4 q 3 q 2 q 1 Bunden af samfundet

29 Er det sted, du bor q En storby q En forstad til en storby q En by (mindre end en storby) q En landsby q En gård, et landsted eller lignende 60. Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Region Hovedstaden (Det tidligere København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt) bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). q Bor i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden) q Mindre end 5000 indbyggere q En by med indbyggere q En by med indbyggere q En by med indbyggere 61. Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 13. november 2007, eller var der noget, som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? q Ja, jeg stemte Gå til spørgsmål 62 q Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget Gå til spørgsmål 63 q Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget Gå til spørgsmål 63

30 Hvilket parti stemte du på? q A. Socialdemokratiet q B. Det Radikale Venstre q C. Det konservative Folkeparti q F. SF - Socialistisk Folkeparti q K. Kristendemokraterne q O. Dansk Folkeparti q V. Venstre q Y. Ny (Liberal) Alliance q Ø. Enhedslisten q Stemte blankt q Husker ikke parti 63. Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? q Ja Gå til spørgsmål 64 q Nej Gå til spørgsmål 65 Gå til spørgsmål 65

31 Hvilket parti er der tale om? q A. Socialdemokratiet q B. Det Radikale Venstre q C. Det konservative Folkeparti q F. SF - Socialistisk Folkeparti q K. Kristendemokraterne q O. Dansk Folkeparti q V. Venstre q Y. Ny (Liberal) Alliance q Ø. Enhedslisten q Kandidat uden for partierne q Andre partier 65. Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). q Under kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. eller derover

32 Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). q Under kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q kr. q 1 million kr. eller derover 67. Angiv venligst hvilket postnummer du bor i. Skriv postnummer: 68. Tak for din deltagelse i undersøgelsen. Må vi have lov at kontakte dig på et senere tidspunkt for et nærmere interview? q Nej q Ja, hvis ja: angiv telefonnummer/ adresse:

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University

Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Working Paper - Department of Economics, Politics and Public Administration, Aalborg University Technical report ISSP 2001 Social Networks Mette Tobiasen ISSN 1396-3503 2005:2 IP.nr.: Int.nr.: Sociale

Læs mere

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig?

Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad mener danskerne egentlig? Velkommen til ISSP 2015-16 - Om danskernes forhold til det offentlige og danskernes arbejdsliv Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men hvad

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr. 5780 Maj-juni 2006 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om

Læs mere

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Denmark ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Denmark [16345info1] De næste spørgsmål handler om Deres holdninger til nogle forskellige ting i tilværelsen. For en del af spørgsmålene vil vi vise Dem et kort,

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 2 Til studerende, arbejdsløse, pensionister og øvrige uden beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema

Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse. Spørgeskema Motivationsundersøgelsen 2006 Undersøgelse blandt unge under uddannelse Spørgeskema Om dig 1. Hvor gammel er du? (1) 2. Er du? (1) Kvinde (2) Mand 3. Hvad er din sidst afsluttede grunduddannelse? (Har

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4.

Er du mand eller kvinde? Mand ,9. Kvinde ,1. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,4. Er du mand eller kvinde? Mand 557 50,9 Kvinde 549 49,1 Hvad er din alder? 16-29 år 105 23,4 30-59 år 590 52,9 60 år eller derover 411 23,7 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 337 29,7

Læs mere

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460

460 responses. Holdninger til integration. Demogra. Dit køn (udfyld selv uden at spørge) Hvor gammel er du? QUESTIONS RESPONSES 460 Holdninger til integration QUESTIONS RESPONSES 460 SUMMARY INDIVIDUAL Accepting responses Demogra Dit køn (udfyld selv uden at spørge) 53.3% Mand Kvinde 46.7% Hvor gammel er du? https://docs.google.com/forms/d/16fzw8q1ff7zqaluroer-gx5nbbjnhvd_abpgmach4r0/edit#responses

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429

TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni Public 56429 TNS Gallup - Public Tema: Unge 18. juni 2009 Public 56429 Metode Feltperiode: 12. juni 18. juni 2009 Målgruppe: Unge på 15-25 år Repræsentativ på køn, alder og region. Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Eurostat ad hoc modul

Eurostat ad hoc modul Eurostat ad hoc modul BXPARHAT_. Har en af dine forældre en videregående uddannelse? Fx universitet, handelshøjskole, folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog eller andre kortere videregående uddannelser:

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011

Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn. Dato: 3. januar 2011 Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Lars Løkke Rasmussen og efterløn Dato: 3. januar 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Modul 4 Spørgeskema og svarkort Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284

Gallup om vælgernes dagsorden. Juli Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juli 2014 Projekt: 61284 Juli 2014 Feltperiode: Den 4.-9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.005 personer Stikprøven er

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt

Førtidspensionister kan arbejde få timer Førtidspensionister føler sig glemt kan arbejde få timer føler sig glemt 369 førtidspensionister medvirker i denne undersøgelse, som danner baggrund for to artikler: - Hver anden førtidspensionist mener selv at være i stand til at arbejde

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der netop er begyndt på. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der netop er begyndt på Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Sådan udfyldes skemaet Vi håber, at du vil besvare nedenstående

Læs mere

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk]

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk] [Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg med @name? (Når relevante person er i røret) Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent.

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106

Forevisningskort til hovedskema. ESS 4. runde, 2008 US NR.: 4106 ESS DOCUMENT DATE: 25.08.08 Forevisningskort til hovedskema ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: 2008 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid... 00 Mindre

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618

Gallup om KV13. National prognose. Gallup om KV13. TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 National prognose TNS Dato: 18. november 2013 Projekt: 59618 KV13 national prognose Feltperiode: Den 15. 18. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907

Gallup om vælgernes dagsorden. Juni Gallup om vælgernes dagsorden. TNS Dato: 10. juni 2015 Projekt: 61907 Juni 2015 2 Feltperiode: Den 8. juni 10. juni 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.062 personer Stikprøven

Læs mere

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012

Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Lyngallup profil af partier til BT Dato: 13. juni 2012 Metode Feltperiode: 7. juni 13. juni 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011

Forevisningskort til hovedskema. ESS 5. runde, 2010 US NR.: 4252. Indsamlingsperiode: 2010-2011 ESS DOCUMENT DATE: 15.09.2010 Forevisningskort til hovedskema ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: 2010-2011 Spørgsmål: A1, A2, A3, A4, A5, A6 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011

Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om de to økonomiske planer 2011 Dato: 28. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27

Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Levevilkår og beskæftigelse 2005 - uge 27 Skema 1 Til lønmodtagere, selvstændige og øvrige med beskæftigelse eller bibeskæftigelse Udfyld venligst Skemaet tilhører 1-Mand Fødselsår 19 2-Kvinde HvilkendatoharDeudfyldt

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd

Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af rygevaner, 2003 Krydstabeller - mænd Monitorering af danskernes rygevaner, 2003 - Mænd Side 1 5. Ryger du? 5. Ryger du? Ja, hver dag Ja, mindst en gang om ugen Ja, men sjældnere end hver

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende

Feltperiode: januar Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: personer. TNS Gallup for Berlingske Tidende Lyngallup om skat Metode Feltperiode: 19.-20. januar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.056 personer

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011

Lyngallup om folketingsvalg. Dato: 30. marts 2011 Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om folketingsvalg Dato: 30. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere