Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1"

Transkript

1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1

2 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald Genopkald Gem telefonnumre i telefonbogen Overføring af telefonnumre fra opkaldslisten til telefonbogen Vælg et nummer fra telefonbogen Vælg et nummer fra opkaldslisten Indstilling af lydstyrken under samtalen Viderestilling af samtale til et andet håndsæt Q tryk og hold ca. 2 sek tryk Q H n eller n H B n C blad op; vælg opslag C Navn; valgmuligheder; tilføj nr.; OK; n ; OK; n ; OK C blad ned; valgmuligheder; C tilføj nr.; OK; n ; OK; OK Navn; C vælg opslag; H C blad ned; C vælg opslag H H ; C Indstilling af lydstyrken B n H 2

3 Inholdsfortegnelse Kort brugervejledning håndsæt... 2 Kort oversigt over håndsættet... 5 Kort oversigt over basestationen... 5 Kort oversigt over menuerne... 6 Tillykke... 7 Sikkerhedshenvisninger... 7 Menustruktur... 8 Telefonen tændes Leveringsomfang Opstilling af basestationen Tilslutning af basestation Ibrugtagning af håndsættet Opsætning...11 Indstilling af ringetonemelodi Ringe volume indstilles Håndsættets navn Indstilling af sprog for display / menu Indstilling af menuens farve Autosvar Dato og klokkeslæt Indstilling af vækketidspunkt Indstilling af ringetonen for basestationen Indstilling af basevolume Indstilling af genkalds modus Ændring af PIN- kode Registrer / slet registrering...15 Registrer håndsæt Slet registrering Telefonere...16 Ekstern opkald Internt opkald Genopkald Opkald fra opkaldslisten Opkald fra telefonbog Besvarelse af opkald Håndfri funktion Mikrofon skiftes til lydløst (Mute)

4 Komfortfunktioner...20 Banke på og skift mellem opkald Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - ekstern) Konference mellem tre deltagere (ekstern - ekstern) Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - intern) Konference mellem tre deltagere (ekstern - intern) TELEFONBOG...22 Gem kontakter Redigering af telefonbogskontakter Sletning af telefonbogskontakter Tildeling af et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen Opkaldsliste CLIP funktion...24 Vis opkaldsliste Sletning af opkaldsliste Tekstbeskeder (SMS) Forudsætning Læs SMS-besked Slet, svar og videresend modtagne SMS-beskeder Meddelelse Skriv, gem og send SMS-beskeder SMS to speech SMS to Fax SMS to Konfigurering af SMS- menuen...33 SMS- servicecenter indtastes Indstil melodien for indgående beskeder Registrere / slette registrering for serviceydelsen SMS i fastnettet34 SMS- videresendelse hvis du ikke er hjemme SMS - hukommelse fyldt op...36 Slet SMS - beskeder Bilag...36 Selvhjælp i tilfælde af forstyrrelser Garanti* Adresse for reparation* Pleje Recycling Tekniske data Index Notitser CE-erklæring Returnering af brugte apparater

5 Kort oversigt over håndsættet Grafisk farvedisplay Softkey 1 menu-tast Opkalds-tast; indtast nummer; hånd-fri modus Blad opad; Genopkald Softkey 2 telefonbog Afbryd-tast; on / off Blad nedefter; opkaldsliste Tastaturspærring til Intern forbindelse Kort oversigt over basestationen Underside Kabelkanal Hunstik for strømforsyningens ledning Hunstik for telefonledning 5

6 Paging-tast LED display, grøn: Blinker hurtigt i tilfælde af optaget telefonledning LED display, rød: Viser, at batterierne er klar til opladning, når håndsættet placeres i basestationen. Kort oversigt over menuerne SMS- menu Indstilling af klokkeslæt Opkaldsliste Registrering Opsætninghåndsæt Standbytilstand Opsætning - basestation 6

7 Tillykke med dit telefon SPIRIT 500. Læs de efterfølgende sider, så du ved, hvordan apparatet fungerer og hvordan du kan betjene apparatet. Sikkerhedshenvisninger Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder (varmeblæser o.l.), den må ikke udsættes direkte solindstråling, store mængder støv eller vibrationer. Indsæt kun de godkendte batterier af samme type! Brug aldrig normale (ikke opladelige) batterier, da dette kan være sundhedsskadeligt, hhv. kan medføre kvæstelser! De opladelige batterier skal indsættes korrekt. Tag hensyn til henvisningerne på batterierne og ved batterirummet! Brug kun de batterityper, som nævnes i denne brugervejledning! Funktionen af lægeudstyr kan blive påvirket. Tag hensyn til de tekniske betingelser i omgivelserne (lægepraksis). Håndsættet kan medføre en ubehagelig brummende tone i høreapparater. Basestationen må ikke opstilles i bad eller bruserum. Ved opstillingsstedet skal rummets temperatur være mellem +5 C und +35 C og luftfugtigheden mellem 25% og 85%. Brug kun den leverede strømforsyning, som beskrevet i brugervejledningen. Deponer batterierne og telefonen miljøvenligt! 7

8 Menustruktur MENU Send to SMS Write Message Message Save Inbox Insert Symbol Outbox User Name Delete Messages Inbox Inbox Confirm? Outbox Outbox Confirm? All Messages All Messages Confirm? Settings Service Centres Receive Centre Sending Centre Terminal Number Terminal Number 0 SMS Alert Off / On / Set Alert Morse / Discreet / Polyphonic Users Add User Calls lists Received calls Received calls User name I Delete Missed calls Missed calls Show Details Dialled calls Dialled calls Save Number Delete Calls List Received calls Missed calls Dialled calls Delete... All Calls Handset Ringtone External Calls Melody 1-5 Internal Calls Ring Volume Ring Volume 1-5 Handset Name Language Name: I English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol, Nederlands, Portugues 8

9 Menu Colour Blue/Green/Pink Auto talk On / Off PABX Access Code Set Code On / Off Set Code Base settings Base Ringtone Melody 1-5 Base Volume Base Volume Handset Priority All Handsets All handsets ring Select Handset Handset1-5 Recall Mode Recall 1 / 2 System PIN Enter old PIN Enter New PIN: Confirm New PIN: Time settings Alarm On/Off On Once/On Daily/ Off Set Alarm Tone Time Setting Time (24 Hr): 00:00 Alarm Tone 1-4 Set Date & Time Date 01/01 Time (24 Hr): 00:00 Registration Register Handset Base 1-4 Select Base Base 1-4 Automatic De-register System PIN Handset 1-5 9

10 Telefonen tændes Leveringsomfang Pakken indeholder: - en basestation - et håndsæt - to batterier, NiMH, type AAA, 750 mah - en strømforsyning - en telefonledning (TAE) - en brugervejledning Opstilling af basestationen Basestationen er tænkt til brug i rum med en temperatur mellem +5 C og +35 C. Basestationen opstilles et centralt sted i lejligheden/ huset (f.eks. i entréen). Rækkevidden er ca. 300 m i det frie terræn. I bygninger er rækkevidden ca. 50 m. Antenne-symbolet (r) på displayet viser, om håndsættet har forbindelse med basestationen. Tilslutning af basestation 1. Telefonledningens lille stik indsættes i hunstikket i basestationens bund. 2. Indsæt ledningen i kabelkanalen. 3. Strømforsyningen indsættes i stikdåsen. 4. Det lille stik af telefonkablet indsættes i hunstikket i basestationens bund. 5. Indsæt kablet i kabelkanalen. 6. Telefonstikket (TAE) indsættes i telefondåsen. Hvis du køber et andet kabel skal du give agt på, at belægningen af telefonårerne er korrekt (belægning: 3-4). 10

11 Ibrugtagning af håndsættet Displayet beskyttes af beskyttelsesfolie. Fjern beskyttelsesfolien. Batterierne indsættes - Tryk på fordybningen på dækslet, for at åbne batterirummet. - Batterierne skal indsættes korrekt! - Læg dækslet på åbningen og skub dækslet opad, indtil det går i hak. Håndsæt on / off - Tryk og hold afbryd-tasten på håndsættet, indtil displayet slukkes, for at slukke håndsættet. - Tryk på afbryd-tasten for at tænde håndsættet. Opsætning Indstilling af ringetonemelodi Eksterne opkald - Tryk menu-tasten og derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ringtone, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vælg nu undermenuen External Calls og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 ringetonemelodier. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringetonemelodien gemmes. Interne opkald - Tryk menu-tasten og derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ringtone, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vælg nu undermenuen Internal Calls og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 ringetonemelodier. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringetonemelodien gemmes. 11

12 Ringe volume indstilles - Tryk først menu-tasten og derefter styretasten nedad l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ring Volume, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) kan lydstyrken indstilles i 5 trin, eller lyden kan slås fra. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringe volume gemmes. Håndsættets navn Det er muligt at indtaste et navn med maks. 8 tegn for hvert tilmeldt håndsæt. - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Handset Name, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan indtaste håndsættets navn vha. nummertasterne. - Bekræft med menu-tasten (OK), håndsættets navn gemmes. Indstilling af sprog for display / menu Telefonen byder på 7 forskellige display- / menusprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, nederlandsk og portugisisk). - Tryk menu-tasten, derefter trykkes styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Language, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan nu vælge det ønskede sprog med styretasterne (lm). - Bekræft med menu-tasten (OK), det ønskede sprog gemmes. 12

13 Indstilling af menuens farve Du kan i menuen vælge mellem tre forskellige farver (blå, grøn, lyserød) for baggrunden. - Tryk menu-tasten, tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Menu Colour, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan nu vælge den ønskede farve med styretasterne (lm). - Bekræft med menu-tasten (OK), menufarven gemmes. Autosvar Hvis du aktiverer autosvar, tager apparatet automatisk imod opkald, når håndsættet tages ud af basestationen. Du må derefter ikke trykke på opkalds-tasten. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Auto talk, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du kan vælge mellem On og Off, bekræft med OK. - Tryk afbryd-tasten, for at vende tilbage til hovedmenuen. Indstillingerne gemmes. Dato og klokkeslæt Tryk menu-tasten. Vælg med styretasterne Time settings og bekræft ved at trykke OK-tasten. Vælg Set Date & Time og bekræft med OK-tasten. Indtast dato og klokkeslæt med nummer-tasterne og bekræft med OKtasten. Indstilling af vækketidspunkt Tryk menu-tasten. Vælg med styretasterne Time settings og bekræft med OK-tasten. Vælg Alarm og bekræft med OK-tasten. Vælg On / Off og bekræft med OK. Vælg mellem On Once, Daily og Off. Bekræft med OK. Indtast vækketidspunktet med nummertasterne og bekræft med OK. Med menupunktet Set Alarm Tone kan du indstille én af fire mulige vækketoner. Bekræft indstillingerne med OK. 13

14 Indstilling af ringetonen for basestationen - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vælg vha. styretasten (lm) undermenuen Base Ringtone og bekræft med menu-tast (OK). Du kan vælge mellem 5 forskellige melodier. - Bekræft med menu-tasten (OK) så ringetonen gemmes i basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Indstilling af basevolume - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vælg vha. styretasten (lm) undermenuen Base Volume og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 lydstyrker. - Bekræft med menu-tasten (OK) så ringe volume gemmes i basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Indstilling af genkalds modus Det er muligt at indstille flashtiden på Recall 1 (100ms) eller Recall 2 (300ms). Flashtiden indstilles afhængig af, hvilken tilslutning telefonen anvendes med: - ved en hovedtilslutning, med brug af komfortfunktionen eller - ved en privat bicentral, som udbyder de samme funktioner. Komfortfunktioner: - Banke på - Skift mellem opkald - Forespørgsel - tage imod endnu en samtale - Konference mellem tre deltagere skal abonneres hos netudbyderen. Hos den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG kaldes disse funktioner T-Net funktioner og kan udelukkende bruges ved hovedledningen, hvis flashtiden er indstillet på Recall 2 (300ms). Du kan ligeledes bruge disse funktioner, hvis telefonen er tilsluttet til et moderne telefonanlæg. Indstil flashtiden i henhold til telefonanlæggets brugervejledning, ofte 100 (90) ms. 14

15 Yderligere informationer findes ligeledes i telefonanlæggets brugervejledning. De efterfølgende beskrivelser af komfortfunktionerne skal derfor ikke stemme overens med informationerne i telefonanlæggets brugervejledning. - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad, vælg (l) menuen Base settings. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Recall Mode, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du kan vælge mellem Recall 1 (100 ms) og Recall 2 (300 ms). - Bekræft med OK-tasten, flashtiden gemmes. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Ændring af PIN- kode PIN- koden er fra værket indstillet på Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen System PIN, bekræft ved at trykke OK-tasten. - I første omgang skal den aktuelle PIN- kode (0000) indtastes. Bekræft med OK -tasten. Nu kan du indtaste en ny fire-cifret PIN - kode og bekræfte koden med OK -tasten. - Nu skal du indtaste den nye PIN - kode igen og bekræfte med OK - tasten. En signaltone bekræfter ændring af PIN - koden, på displayet vises System PIN changed. Telefonen vender tilbage til menuen Base settings. Registrer / slet registrering Registrer håndsæt Du kan tilmelde op til 5 håndsæt ved en basestation og op til 4 basestationer ved et håndsæt. - Tryk og hold basestationens Paging - tast indtil der høres en dobbel og lang signaltone. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Registration. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Select Base, bekræft ved at trykke OK-tasten. 15

16 - Nu kan du vælge mellem basestation 1 til 4, eller automatisk. Bekræft med OK -tasten. - Håndsættet starter nu med at søge den valgte basestation (det kan tage et stykke tid). Når den ønskede basestation er blevet fundet, vises på displayet Registered to Base. Håndsættet vender tilbage til standbytilstanden. Slet registrering Slet altid registreringen af håndsæt, som ikke længere bruges ved en bestemt basestation. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Registration. Bekræft med OK -tasten. - Vælg nu med styretasterne (lm) undermenuen De-register og bekræft med OK -tasten. - Derefter spørges der efter System PIN (standard 0000 ). - Indtast koden vha. nummertasterne og bekræft med OK -tasten. - Håndsættet afmeldes nu fra basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Telefonere Du kan føre en samtale med denne telefon med håndsættet ved øret, eller ved at aktivere håndfri drift. Ved håndfri drift er der mulighed for, at andre personer kan deltage i samtalen. Håndfri drift aktiveres, ved at trykke på opkaldstasten under en samtale. På displayet vises højttalersymbolet (K) (se side 18). Tryk igen på tasten, for at afslutte hånd-fri tilstanden. 16

17 Ekstern opkald Eksterne opkald er opkald fra det offentlige telefonnet. - Indtast det ønskede nummer (enkelte cifre slettes med slette-tasten). - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. Tryk igen på opkaldstasten, for at afslutte samtalen. Du kan også trykke på opkaldstasten (j) først. Du hører ringetonen, nu kan du indtaste nummeret. Hvert nummer vælges med det samme. Opkaldet afbrydes ved at trykke afbryd-tasten. Internt opkald Interne opkald er opkald til andre håndsæt, som er tilmeldt til basestationen. Interne opkald er gratis. - Indtast med nummertasterne nummeret af det ønskede håndsæt (1 til 5). - Tryk derefter INT -tasten. På displayet vises Internal Call. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Genopkald Håndsættet gemmer automatisk de sidste 20 numre, hhv. navnene, hvis de er gemt i telefonbogen. - Tryk styretasten opad (m), listen med de sidste opkald åbnes. - Vha. styretasterne (lm) kan du vælge det ønskede nummer eller navn. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. 17

18 Opkald fra opkaldslisten I opkaldslisten gemmes de sidste 20 numre for indgåede opkald, med dato og klokkeslæt med navn, hvis navnet er blevet indtastet i telefonbogen. - Tryk styretasten nedad (l), listen med mistede opkald åbnes. - Vha. styretasterne (lm) kan du vælge det ønskede nummer eller navn. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Opkald fra telefonbog I telefonbogen i dit håndsæt gemmes op til 50 kontakter. - Tryk navn-tasten (telefonbog), listen for telefonbogskontakter åbnes. - Du kan nu vælge det ønskede navn med styretasterne (lm). Eller du indtaster begyndelsesbogstavet af det ønskede navn med nummertasterne. I telefonbogen vises automatisk det første opslag med dette bogstav. Fortsæt vha. styretasterne. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Besvarelse af opkald Dit håndsæt ringer (ringetone), displayet lyser og viser det indgående opkald (evt. navn og nummer). Tryk opkalds-tasten (j) eller tag håndsættet ud af basestationen (leveringstilstand: autosvar). 18

19 Håndfri funktion Hånd-fri funktionen har følgende fordele: 1. Før start af opkaldet, høres ringetonen, uden at man behøver at holde håndsættet ved øret. 2. Andre personer i rummet kan høre og deltage i samtalen. 3. Du bruger ikke hænderne under samtalen og kan f.eks. skrive notitser under samtalen. Hånd-fri funktion ved start af opkald - Indtast det ønskede nummer og tryk opkalds-tasten (j). - Tryk opkalds-tasten (j) igen, for at komme til hånd-fri tilstanden. - Tryk afbryd-tasten, eller læg håndsættet i basestationen, for at afslutte samtalen. Hånd-fri drift under en samtale - Tryk opkalds-tasten (j) igen under samtalen, for at komme til hånd-fri tilstanden. -Du kan nu vælge den ønskede lydstyrke med styretasterne (lm). - Tryk opkalds-tasten (j) igen, for at afslutte hånd-fri tilstanden. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Mikrofon skiftes til lydløst (Mute) Ved eksterne eller interne samtaler kan mikrofonen frakobles, for at tale med en anden person. Den person, som samtalen føres med, kan ikke høre noget, men du kan stadigvæk høre noget. Tryk Mute-tasten under en samtale, for at slukke mikrofonen. På displayet vises Mute on. - Tryk igen på tasten, for at tilkoble mikrofonen igen. 19

20 Komfortfunktioner Komfortfunktionerne: - Banke på - Skift mellem opkald - Forespørgsel - tage imod endnu en samtale - Konference mellem tre deltagere skal abonneres hos netudbyderen. Hos den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG kaldes disse funktioner T-Net funktioner og kan udelukkende bruges ved hovedledningen, hvis flashtiden er indstillet på 300ms. Du kan ligeledes bruge disse funktioner, hvis telefonen er tilsluttet til et moderne telefonanlæg. Indstil flashtiden i henhold til telefonanlæggets brugervejledning, ofte 100 (90) ms. Yderligere informationer findes ligeledes i telefonanlæggets brugervejledning. De efterfølgende beskrivelser af komfortfunktionerne skal derfor ikke stemme overens med informationerne i telefonanlæggets brugervejledning. Banke på og skift mellem opkald Du har tilsluttet telefonen til en hovedledning fra Deutsche Telekom AG. Du kan høre indgående opkald under en samtale, idet banke-på tonen høres. Tryk R-tasten for at lægge den løbende samtale på hold. Du kan høre ekstraklartonen. Ved at trykke på ciffer 2 kan du tage imod opkald nr Tryk igen på R-tasten og derefter på ciffer 2, for at vende tilbage til den første samtale. - Du er nu forbundet med den anden abonnent og den første samtale lægges på hold. Du kan gentage denne fremgangsmåde så ofte du ønsker det, dvs. at du skifter mellem abonnenterne. Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - ekstern) Med funktionerne forespørgsel/ skift mellem opkald taler du skiftevis med to abonnenter, uden at en af abonnenterne kan høre med, hvad du taler om med den anden person. Du kan tage imod et opkald, der banker på", eller du kan selv ringe til en anden abonnent. Denne funktion er også grundlaget for en konference mellem tre deltagere. Du fører en samtale og vil indhente oplysninger fra en anden abonnent (ekstern). 20

21 Tryk R-tasten for at lægge den løbende samtale på hold. Du kan høre ekstraklartonen. Indtast telefonnummeret for næste opkald og start samtalen. - Samtale nr. 2 sættes på hold ved at trykke R-tasten. - Tryk nu ciffer 2, for at vende tilbage til den første abonnent. Du kan nu skifte mellem opkaldene. Hvis du vil afslutte opkald nr. 2 efter forespørgslen, skal du trykke på R- tasten og derefter på ciffer 1. Samtalen afsluttes. Samtidig forbindes du igen med den første abonnent. I tilfælde af drift med et telefonanlæg skifter du altid mellem abonnenterne ved at trykke på R-tasten to gange. Forbindelserne afsluttes ved at lægge håndsættet på. Konference mellem tre deltagere (ekstern - ekstern) Vha. denne funktion er det muligt at ringe til to deltagere samtidig, således at alle ligeledes kan tale med hinanden. Forbindelsen til begge deltagere gennemføres som beskrevet ovenfor under banke på / forespørgsel/ skift mellem opkald. Du har forbindelse med to abonnenter, f.eks. via skift mellem opkald eller forespørgsel og du vil etablere en konference mellem tre deltagere. - Tryk R-tasten. Den aktive samtale sættes på hold og du hører den specielle ringetone. Vælg nu ciffer 3. Konferencen mellem tre deltagere etableres. - Hvis en af abonnenterne afbryder samtalen, kan du fortsætte samtalen med den anden abonnent. - Tryk afbryd-tasten på håndsættet, for at afbryde konferencen mellem tre deltagere. Hvis telefonen er tilsluttet til et telefonanlæg, skal du tage hensyn til henvisningerne i telefonanlæggets brugervejledning. 21

22 Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - intern) Du fører en samtale med en ekstern deltager og vil ringe til en intern deltager, for at få informationer. - Tryk INT -tasten i ca. 2 sekunder under samtalen, den eksterne samtale sættes på hold. - Indtast det interne telefonnummer og start den interne samtale. - Tryk igen INT-tasten i ca. 2 sekunder for at vende tilbage til den eksterne samtale. - Hvis den interne deltager ikke har afbrudt forbindelsen, kan du skifte mellem opkaldene (tryk INT - tasten). Konference mellem tre deltagere (ekstern - intern) Du vil, at endnu en abonnent deltager i en samtale. - Tryk INT -tasten i ca. 2 sekunder under samtalen, den eksterne samtale sættes på hold. - Indtast det interne telefonnummer, du er forbundet med den internen abonnent. - Tryk firkant-tasten (#), indtil der på displayet vises CON for konference. Bekræft med CON-tasten, konferencen mellem tre deltagere er blevet aktiveret. - Konferencen afbrydes, hvis en af deltagerne afbryder samtalen. TELEFONBOG Telefonen har en telefonbog med op til 50 kontakter, med en kapacitet på 16 tegn til navn og 20 cifre til telefonnummeret, som gemmes i alfabetisk rækkefølge. Du kan bladre i telefonbogen, indtaste nye numre og redigere/slette kontakter. Nye kontakter og ændringer foretages vha. tastaturet (indtastning af bogstaver, cifre og specialtegn) i rediger-tilstanden. Tasterne har flere funktioner. Ved hvert tryk på tasten vises et tegn. Tegnene (bogstaverne), som vises på displayet i øverste linje ved betjening af tasterne, tilføjes afhængig af, hvor mange gange tasten trykkes. Når det ønskede tegn vises, skal man vente, indtil markøren bevæger sig videre, indtil det næste tegn (bogstav) indtastes. 22

23 Gem kontakter - Tryk på navn-tasten (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Tryk på option-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Add Entry, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - I første omgang skal navnet, som du vil gemme, indtastes vha. nummertasterne. - Bekræft med OK-tasten og du opfordres til at indtaste nummeret. - Bekræft med OK -tasten. Telefonbogsopslaget gemmes. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Redigering af telefonbogskontakter - Tryk tasten for navn (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Vælg med styretasten (lm) det ønskede telefonbogsopslag og tryk options-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Edit Entry bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - I første omgang kan du ændre navnet vha. slette- og nummertasterne. - Bekræft med OK-tasten og du opfordres til at ændre nummeret (vha. sletteog nummertasterne). - Bekræft ændringerne med OK-tasten, ændringerne gemmes. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Hvis du ikke vil ændre navn eller telefonnummer, skal du bekræfte opslaget med OK-tasten. 23

24 Sletning af telefonbogskontakter - Tryk på navn-tasten (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Vælg med styretasten (lm) det ønskede telefonbogsopslag og tryk options-tasten. - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Delete Entry, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du bliver spurgt endnu engang, om du vil slette opslaget. - Bekræft med ja-tasten og opslaget (navn og telefonnummer) slettes i telefonbogen. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Tildeling af et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten. - Navnet, som du vil overføre til telefonbogen, vælges vha. styretasterne (lm), tryk derefter options-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Add Entry, bekræft ved at trykke OK-tasten. - I første omgang opfordres du til at indtaste navnet. - Bekræft med OK-tasten og telefonnummeret vises endnu en gang. - Bekræft med OK-tasten og opslaget gemmes i telefonbogen. Opkaldsliste CLIP funktion Telefonens CLIP-funktion byder på følgende muligheder: 1. At identificere den opkaldene person, før du tager imod opkaldet. 2. Registrering af op til 20 indgående opkald. 3. Nye opkald vises på displayet 4. Visning af den opkaldende persons navn, hvis det er gemt i telefonbogen. 5. Bladre i opkaldshukommelsen. 6. Automatisk valg af telefonnumre fra opkaldslisten. 7. Tildeling af et telefonnummer fra opkaldslisten til telefonbogen. 8. Slette kontakter fra opkaldslisten. 24

25 For at kunne anvende CLIP-funktionen, skal netudbyderen aktivere funktionen "Vis nummer". Ved indgående opkald vises nummeret kun, hvis denne funktion tilbydes og den opkaldende person ikke skjuler sit nummer (CLIR).Hvis nummeret ikke sendes, vises på displayet privat. Vis opkaldsliste I tilfælde af nye indgåede opkald, vises på displayet You have x Missed calls (x for antal mistede opkald). - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten. - På displayet vises de sidste indgåede opkald (nummer eller navn), med dato og klokkeslæt. - Du kan bladre i opkaldslisten vha. styretasterne (lm). Sletning af opkaldsliste Du kan slette opkaldene fra opkaldslisten. Når opkaldslisten er fyldt op (20 kontakter) og du samtidig ikke sletter kontakter, slettes altid den ældste kontakt. - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten (mistede opkald). - Vælg med styretasten (lm) det ønskede opslag, som du vil slette, og tryk options-tasten. - Vælg vha. styretasterne (lm) undermenuen Delete. - Bekræft med OK-tasten og opslaget slettes i telefonbogen. 25

26 Tekstbeskeder (SMS) Bemærk! I Danmark er det for tiden ikke muligt at sende SMSbeskeder i fastnettet. Du har mulighed for at skrive, sende og modtage tekstbeskeder (SMS) med dit håndsæt. Din tekstbesked kan kun modtages af apparater med SMS-funktion (f.eks. computere, mobiltelefoner, andre telefoner med SMS- funktion, eller Fax-apparater). Hvis modtageren ikke har et apparat med SMS-funktion, modtages SMS-beskeden som Talebesked. SMS = Short Message Service Forudsætning Nummervisningen (CLIP) og overførslen af telefonnummeret skal være aktiveret for din nettilslutning! Tag hensyn til kapitlet "Konfigurering af SMSmenuerne. Spørg din telefon-netudbyder, om disse funktioner er blevet aktiveret for din nettilslutning. I givet fald skal du abonnere disse funktioner hos din netudbyder. I din telefon er indstillingerne for SMS- servicecenteret fra den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG ( ) blevet gemt. Du kan også indstille et andet SMS- servicecenter, f.eks. Anny Way ( ). Yderligere informationer fås via teleinformation, hhv. fax: Deutsche Telekom AG eller på internettet: Anny Way eller på internettet: hhv. Læs SMS-besked Nye tekstbeskeder signaleres, idet der vises et brev-symbol øverst til højre på displayet. Ved indgående SMS-beskeder høres signaltonen, når SMS-beskeden er blevet modtaget, signaleres beskeden med en tonesekvens (kadence). Med hver SMS-besked sendes dato og klokkeslæt fra SMS-servicecenteret. SMS-beskeder sorteres (dato / klokkeslæt). 26

27 - Åbn SMS-menuen (tryk menu-tasten, vælg SMS - menuen og bekræft med OK - tasten). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Inbox, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Der vises en liste med alle modtagne SMS - beskeder. Vælg med styretasten (lm) den ønskede tekstbesked og bekræft med OK-tasten (læs). - På displayet vises nu tekstbeskeden. Vha. styretasterne (lm) kan du navigere i tekstbeskeden. - Hvis der ikke findes beskeder i indbakken, vises på displayet No messages. Telefonen vender tilbage til SMS - menuen. Slet, svar og videresend modtagne SMS-beskeder Når du har læst dine nye beskeder, kan du slette, svare eller videresende beskeden. - Du er i SMS - menuen og har læst den nye besked. Tryk på option-tasten. - Du kan nu vælge med styretasterne (lm), hvordan du ønsker at bearbejde beskeden. Bekræft dit valg med OK - tasten. Slette beskeder - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Delete Messages, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Den valgte besked slettes. Besvar besked - Vælg undermenuen Reply og bekræft med OK - tasten. - På displayet vises menuen for oprettelse af en SMS-besked. Skriv dit svar. - Tryk option-tasten, vælg menuopslaget Send to og bekræft med OK - tasten. - På displayet vises modtagerens nummer, som SMS-beskeden sendes til. Beskeden sendes. 27

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere