Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1"

Transkript

1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1

2 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald Genopkald Gem telefonnumre i telefonbogen Overføring af telefonnumre fra opkaldslisten til telefonbogen Vælg et nummer fra telefonbogen Vælg et nummer fra opkaldslisten Indstilling af lydstyrken under samtalen Viderestilling af samtale til et andet håndsæt Q tryk og hold ca. 2 sek tryk Q H n eller n H B n C blad op; vælg opslag C Navn; valgmuligheder; tilføj nr.; OK; n ; OK; n ; OK C blad ned; valgmuligheder; C tilføj nr.; OK; n ; OK; OK Navn; C vælg opslag; H C blad ned; C vælg opslag H H ; C Indstilling af lydstyrken B n H 2

3 Inholdsfortegnelse Kort brugervejledning håndsæt... 2 Kort oversigt over håndsættet... 5 Kort oversigt over basestationen... 5 Kort oversigt over menuerne... 6 Tillykke... 7 Sikkerhedshenvisninger... 7 Menustruktur... 8 Telefonen tændes Leveringsomfang Opstilling af basestationen Tilslutning af basestation Ibrugtagning af håndsættet Opsætning...11 Indstilling af ringetonemelodi Ringe volume indstilles Håndsættets navn Indstilling af sprog for display / menu Indstilling af menuens farve Autosvar Dato og klokkeslæt Indstilling af vækketidspunkt Indstilling af ringetonen for basestationen Indstilling af basevolume Indstilling af genkalds modus Ændring af PIN- kode Registrer / slet registrering...15 Registrer håndsæt Slet registrering Telefonere...16 Ekstern opkald Internt opkald Genopkald Opkald fra opkaldslisten Opkald fra telefonbog Besvarelse af opkald Håndfri funktion Mikrofon skiftes til lydløst (Mute)

4 Komfortfunktioner...20 Banke på og skift mellem opkald Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - ekstern) Konference mellem tre deltagere (ekstern - ekstern) Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - intern) Konference mellem tre deltagere (ekstern - intern) TELEFONBOG...22 Gem kontakter Redigering af telefonbogskontakter Sletning af telefonbogskontakter Tildeling af et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen Opkaldsliste CLIP funktion...24 Vis opkaldsliste Sletning af opkaldsliste Tekstbeskeder (SMS) Forudsætning Læs SMS-besked Slet, svar og videresend modtagne SMS-beskeder Meddelelse Skriv, gem og send SMS-beskeder SMS to speech SMS to Fax SMS to Konfigurering af SMS- menuen...33 SMS- servicecenter indtastes Indstil melodien for indgående beskeder Registrere / slette registrering for serviceydelsen SMS i fastnettet34 SMS- videresendelse hvis du ikke er hjemme SMS - hukommelse fyldt op...36 Slet SMS - beskeder Bilag...36 Selvhjælp i tilfælde af forstyrrelser Garanti* Adresse for reparation* Pleje Recycling Tekniske data Index Notitser CE-erklæring Returnering af brugte apparater

5 Kort oversigt over håndsættet Grafisk farvedisplay Softkey 1 menu-tast Opkalds-tast; indtast nummer; hånd-fri modus Blad opad; Genopkald Softkey 2 telefonbog Afbryd-tast; on / off Blad nedefter; opkaldsliste Tastaturspærring til Intern forbindelse Kort oversigt over basestationen Underside Kabelkanal Hunstik for strømforsyningens ledning Hunstik for telefonledning 5

6 Paging-tast LED display, grøn: Blinker hurtigt i tilfælde af optaget telefonledning LED display, rød: Viser, at batterierne er klar til opladning, når håndsættet placeres i basestationen. Kort oversigt over menuerne SMS- menu Indstilling af klokkeslæt Opkaldsliste Registrering Opsætninghåndsæt Standbytilstand Opsætning - basestation 6

7 Tillykke med dit telefon SPIRIT 500. Læs de efterfølgende sider, så du ved, hvordan apparatet fungerer og hvordan du kan betjene apparatet. Sikkerhedshenvisninger Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder (varmeblæser o.l.), den må ikke udsættes direkte solindstråling, store mængder støv eller vibrationer. Indsæt kun de godkendte batterier af samme type! Brug aldrig normale (ikke opladelige) batterier, da dette kan være sundhedsskadeligt, hhv. kan medføre kvæstelser! De opladelige batterier skal indsættes korrekt. Tag hensyn til henvisningerne på batterierne og ved batterirummet! Brug kun de batterityper, som nævnes i denne brugervejledning! Funktionen af lægeudstyr kan blive påvirket. Tag hensyn til de tekniske betingelser i omgivelserne (lægepraksis). Håndsættet kan medføre en ubehagelig brummende tone i høreapparater. Basestationen må ikke opstilles i bad eller bruserum. Ved opstillingsstedet skal rummets temperatur være mellem +5 C und +35 C og luftfugtigheden mellem 25% og 85%. Brug kun den leverede strømforsyning, som beskrevet i brugervejledningen. Deponer batterierne og telefonen miljøvenligt! 7

8 Menustruktur MENU Send to SMS Write Message Message Save Inbox Insert Symbol Outbox User Name Delete Messages Inbox Inbox Confirm? Outbox Outbox Confirm? All Messages All Messages Confirm? Settings Service Centres Receive Centre Sending Centre Terminal Number Terminal Number 0 SMS Alert Off / On / Set Alert Morse / Discreet / Polyphonic Users Add User Calls lists Received calls Received calls User name I Delete Missed calls Missed calls Show Details Dialled calls Dialled calls Save Number Delete Calls List Received calls Missed calls Dialled calls Delete... All Calls Handset Ringtone External Calls Melody 1-5 Internal Calls Ring Volume Ring Volume 1-5 Handset Name Language Name: I English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol, Nederlands, Portugues 8

9 Menu Colour Blue/Green/Pink Auto talk On / Off PABX Access Code Set Code On / Off Set Code Base settings Base Ringtone Melody 1-5 Base Volume Base Volume Handset Priority All Handsets All handsets ring Select Handset Handset1-5 Recall Mode Recall 1 / 2 System PIN Enter old PIN Enter New PIN: Confirm New PIN: Time settings Alarm On/Off On Once/On Daily/ Off Set Alarm Tone Time Setting Time (24 Hr): 00:00 Alarm Tone 1-4 Set Date & Time Date 01/01 Time (24 Hr): 00:00 Registration Register Handset Base 1-4 Select Base Base 1-4 Automatic De-register System PIN Handset 1-5 9

10 Telefonen tændes Leveringsomfang Pakken indeholder: - en basestation - et håndsæt - to batterier, NiMH, type AAA, 750 mah - en strømforsyning - en telefonledning (TAE) - en brugervejledning Opstilling af basestationen Basestationen er tænkt til brug i rum med en temperatur mellem +5 C og +35 C. Basestationen opstilles et centralt sted i lejligheden/ huset (f.eks. i entréen). Rækkevidden er ca. 300 m i det frie terræn. I bygninger er rækkevidden ca. 50 m. Antenne-symbolet (r) på displayet viser, om håndsættet har forbindelse med basestationen. Tilslutning af basestation 1. Telefonledningens lille stik indsættes i hunstikket i basestationens bund. 2. Indsæt ledningen i kabelkanalen. 3. Strømforsyningen indsættes i stikdåsen. 4. Det lille stik af telefonkablet indsættes i hunstikket i basestationens bund. 5. Indsæt kablet i kabelkanalen. 6. Telefonstikket (TAE) indsættes i telefondåsen. Hvis du køber et andet kabel skal du give agt på, at belægningen af telefonårerne er korrekt (belægning: 3-4). 10

11 Ibrugtagning af håndsættet Displayet beskyttes af beskyttelsesfolie. Fjern beskyttelsesfolien. Batterierne indsættes - Tryk på fordybningen på dækslet, for at åbne batterirummet. - Batterierne skal indsættes korrekt! - Læg dækslet på åbningen og skub dækslet opad, indtil det går i hak. Håndsæt on / off - Tryk og hold afbryd-tasten på håndsættet, indtil displayet slukkes, for at slukke håndsættet. - Tryk på afbryd-tasten for at tænde håndsættet. Opsætning Indstilling af ringetonemelodi Eksterne opkald - Tryk menu-tasten og derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ringtone, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vælg nu undermenuen External Calls og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 ringetonemelodier. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringetonemelodien gemmes. Interne opkald - Tryk menu-tasten og derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ringtone, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vælg nu undermenuen Internal Calls og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 ringetonemelodier. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringetonemelodien gemmes. 11

12 Ringe volume indstilles - Tryk først menu-tasten og derefter styretasten nedad l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Ring Volume, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) kan lydstyrken indstilles i 5 trin, eller lyden kan slås fra. - Bekræft med menu-tasten (OK), ringe volume gemmes. Håndsættets navn Det er muligt at indtaste et navn med maks. 8 tegn for hvert tilmeldt håndsæt. - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Handset Name, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan indtaste håndsættets navn vha. nummertasterne. - Bekræft med menu-tasten (OK), håndsættets navn gemmes. Indstilling af sprog for display / menu Telefonen byder på 7 forskellige display- / menusprog (engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, nederlandsk og portugisisk). - Tryk menu-tasten, derefter trykkes styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Language, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan nu vælge det ønskede sprog med styretasterne (lm). - Bekræft med menu-tasten (OK), det ønskede sprog gemmes. 12

13 Indstilling af menuens farve Du kan i menuen vælge mellem tre forskellige farver (blå, grøn, lyserød) for baggrunden. - Tryk menu-tasten, tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Menu Colour, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - Du kan nu vælge den ønskede farve med styretasterne (lm). - Bekræft med menu-tasten (OK), menufarven gemmes. Autosvar Hvis du aktiverer autosvar, tager apparatet automatisk imod opkald, når håndsættet tages ud af basestationen. Du må derefter ikke trykke på opkalds-tasten. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Handset. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Auto talk, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du kan vælge mellem On og Off, bekræft med OK. - Tryk afbryd-tasten, for at vende tilbage til hovedmenuen. Indstillingerne gemmes. Dato og klokkeslæt Tryk menu-tasten. Vælg med styretasterne Time settings og bekræft ved at trykke OK-tasten. Vælg Set Date & Time og bekræft med OK-tasten. Indtast dato og klokkeslæt med nummer-tasterne og bekræft med OKtasten. Indstilling af vækketidspunkt Tryk menu-tasten. Vælg med styretasterne Time settings og bekræft med OK-tasten. Vælg Alarm og bekræft med OK-tasten. Vælg On / Off og bekræft med OK. Vælg mellem On Once, Daily og Off. Bekræft med OK. Indtast vækketidspunktet med nummertasterne og bekræft med OK. Med menupunktet Set Alarm Tone kan du indstille én af fire mulige vækketoner. Bekræft indstillingerne med OK. 13

14 Indstilling af ringetonen for basestationen - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vælg vha. styretasten (lm) undermenuen Base Ringtone og bekræft med menu-tast (OK). Du kan vælge mellem 5 forskellige melodier. - Bekræft med menu-tasten (OK) så ringetonen gemmes i basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Indstilling af basevolume - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med menu-tasten (OK). - Vælg vha. styretasten (lm) undermenuen Base Volume og bekræft med menu-tasten (OK). - Du kan vælge mellem 5 lydstyrker. - Bekræft med menu-tasten (OK) så ringe volume gemmes i basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Indstilling af genkalds modus Det er muligt at indstille flashtiden på Recall 1 (100ms) eller Recall 2 (300ms). Flashtiden indstilles afhængig af, hvilken tilslutning telefonen anvendes med: - ved en hovedtilslutning, med brug af komfortfunktionen eller - ved en privat bicentral, som udbyder de samme funktioner. Komfortfunktioner: - Banke på - Skift mellem opkald - Forespørgsel - tage imod endnu en samtale - Konference mellem tre deltagere skal abonneres hos netudbyderen. Hos den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG kaldes disse funktioner T-Net funktioner og kan udelukkende bruges ved hovedledningen, hvis flashtiden er indstillet på Recall 2 (300ms). Du kan ligeledes bruge disse funktioner, hvis telefonen er tilsluttet til et moderne telefonanlæg. Indstil flashtiden i henhold til telefonanlæggets brugervejledning, ofte 100 (90) ms. 14

15 Yderligere informationer findes ligeledes i telefonanlæggets brugervejledning. De efterfølgende beskrivelser af komfortfunktionerne skal derfor ikke stemme overens med informationerne i telefonanlæggets brugervejledning. - Tryk menu-tasten og tryk styretasten nedad, vælg (l) menuen Base settings. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Recall Mode, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du kan vælge mellem Recall 1 (100 ms) og Recall 2 (300 ms). - Bekræft med OK-tasten, flashtiden gemmes. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Ændring af PIN- kode PIN- koden er fra værket indstillet på Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Base settings. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen System PIN, bekræft ved at trykke OK-tasten. - I første omgang skal den aktuelle PIN- kode (0000) indtastes. Bekræft med OK -tasten. Nu kan du indtaste en ny fire-cifret PIN - kode og bekræfte koden med OK -tasten. - Nu skal du indtaste den nye PIN - kode igen og bekræfte med OK - tasten. En signaltone bekræfter ændring af PIN - koden, på displayet vises System PIN changed. Telefonen vender tilbage til menuen Base settings. Registrer / slet registrering Registrer håndsæt Du kan tilmelde op til 5 håndsæt ved en basestation og op til 4 basestationer ved et håndsæt. - Tryk og hold basestationens Paging - tast indtil der høres en dobbel og lang signaltone. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Registration. Bekræft med OK -tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Select Base, bekræft ved at trykke OK-tasten. 15

16 - Nu kan du vælge mellem basestation 1 til 4, eller automatisk. Bekræft med OK -tasten. - Håndsættet starter nu med at søge den valgte basestation (det kan tage et stykke tid). Når den ønskede basestation er blevet fundet, vises på displayet Registered to Base. Håndsættet vender tilbage til standbytilstanden. Slet registrering Slet altid registreringen af håndsæt, som ikke længere bruges ved en bestemt basestation. - Tryk menu-tasten og tryk derefter styretasten nedad (l) for at vælge menuen Registration. Bekræft med OK -tasten. - Vælg nu med styretasterne (lm) undermenuen De-register og bekræft med OK -tasten. - Derefter spørges der efter System PIN (standard 0000 ). - Indtast koden vha. nummertasterne og bekræft med OK -tasten. - Håndsættet afmeldes nu fra basestationen. Håndsættet vender tilbage til standby-tilstanden. Telefonere Du kan føre en samtale med denne telefon med håndsættet ved øret, eller ved at aktivere håndfri drift. Ved håndfri drift er der mulighed for, at andre personer kan deltage i samtalen. Håndfri drift aktiveres, ved at trykke på opkaldstasten under en samtale. På displayet vises højttalersymbolet (K) (se side 18). Tryk igen på tasten, for at afslutte hånd-fri tilstanden. 16

17 Ekstern opkald Eksterne opkald er opkald fra det offentlige telefonnet. - Indtast det ønskede nummer (enkelte cifre slettes med slette-tasten). - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. Tryk igen på opkaldstasten, for at afslutte samtalen. Du kan også trykke på opkaldstasten (j) først. Du hører ringetonen, nu kan du indtaste nummeret. Hvert nummer vælges med det samme. Opkaldet afbrydes ved at trykke afbryd-tasten. Internt opkald Interne opkald er opkald til andre håndsæt, som er tilmeldt til basestationen. Interne opkald er gratis. - Indtast med nummertasterne nummeret af det ønskede håndsæt (1 til 5). - Tryk derefter INT -tasten. På displayet vises Internal Call. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Genopkald Håndsættet gemmer automatisk de sidste 20 numre, hhv. navnene, hvis de er gemt i telefonbogen. - Tryk styretasten opad (m), listen med de sidste opkald åbnes. - Vha. styretasterne (lm) kan du vælge det ønskede nummer eller navn. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. 17

18 Opkald fra opkaldslisten I opkaldslisten gemmes de sidste 20 numre for indgåede opkald, med dato og klokkeslæt med navn, hvis navnet er blevet indtastet i telefonbogen. - Tryk styretasten nedad (l), listen med mistede opkald åbnes. - Vha. styretasterne (lm) kan du vælge det ønskede nummer eller navn. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Opkald fra telefonbog I telefonbogen i dit håndsæt gemmes op til 50 kontakter. - Tryk navn-tasten (telefonbog), listen for telefonbogskontakter åbnes. - Du kan nu vælge det ønskede navn med styretasterne (lm). Eller du indtaster begyndelsesbogstavet af det ønskede navn med nummertasterne. I telefonbogen vises automatisk det første opslag med dette bogstav. Fortsæt vha. styretasterne. - Tryk opkaldstasten (j) og apparatet starter opkaldet. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Besvarelse af opkald Dit håndsæt ringer (ringetone), displayet lyser og viser det indgående opkald (evt. navn og nummer). Tryk opkalds-tasten (j) eller tag håndsættet ud af basestationen (leveringstilstand: autosvar). 18

19 Håndfri funktion Hånd-fri funktionen har følgende fordele: 1. Før start af opkaldet, høres ringetonen, uden at man behøver at holde håndsættet ved øret. 2. Andre personer i rummet kan høre og deltage i samtalen. 3. Du bruger ikke hænderne under samtalen og kan f.eks. skrive notitser under samtalen. Hånd-fri funktion ved start af opkald - Indtast det ønskede nummer og tryk opkalds-tasten (j). - Tryk opkalds-tasten (j) igen, for at komme til hånd-fri tilstanden. - Tryk afbryd-tasten, eller læg håndsættet i basestationen, for at afslutte samtalen. Hånd-fri drift under en samtale - Tryk opkalds-tasten (j) igen under samtalen, for at komme til hånd-fri tilstanden. -Du kan nu vælge den ønskede lydstyrke med styretasterne (lm). - Tryk opkalds-tasten (j) igen, for at afslutte hånd-fri tilstanden. - Tryk afbryd-tasten for at afslutte samtalen. Mikrofon skiftes til lydløst (Mute) Ved eksterne eller interne samtaler kan mikrofonen frakobles, for at tale med en anden person. Den person, som samtalen føres med, kan ikke høre noget, men du kan stadigvæk høre noget. Tryk Mute-tasten under en samtale, for at slukke mikrofonen. På displayet vises Mute on. - Tryk igen på tasten, for at tilkoble mikrofonen igen. 19

20 Komfortfunktioner Komfortfunktionerne: - Banke på - Skift mellem opkald - Forespørgsel - tage imod endnu en samtale - Konference mellem tre deltagere skal abonneres hos netudbyderen. Hos den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG kaldes disse funktioner T-Net funktioner og kan udelukkende bruges ved hovedledningen, hvis flashtiden er indstillet på 300ms. Du kan ligeledes bruge disse funktioner, hvis telefonen er tilsluttet til et moderne telefonanlæg. Indstil flashtiden i henhold til telefonanlæggets brugervejledning, ofte 100 (90) ms. Yderligere informationer findes ligeledes i telefonanlæggets brugervejledning. De efterfølgende beskrivelser af komfortfunktionerne skal derfor ikke stemme overens med informationerne i telefonanlæggets brugervejledning. Banke på og skift mellem opkald Du har tilsluttet telefonen til en hovedledning fra Deutsche Telekom AG. Du kan høre indgående opkald under en samtale, idet banke-på tonen høres. Tryk R-tasten for at lægge den løbende samtale på hold. Du kan høre ekstraklartonen. Ved at trykke på ciffer 2 kan du tage imod opkald nr Tryk igen på R-tasten og derefter på ciffer 2, for at vende tilbage til den første samtale. - Du er nu forbundet med den anden abonnent og den første samtale lægges på hold. Du kan gentage denne fremgangsmåde så ofte du ønsker det, dvs. at du skifter mellem abonnenterne. Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - ekstern) Med funktionerne forespørgsel/ skift mellem opkald taler du skiftevis med to abonnenter, uden at en af abonnenterne kan høre med, hvad du taler om med den anden person. Du kan tage imod et opkald, der banker på", eller du kan selv ringe til en anden abonnent. Denne funktion er også grundlaget for en konference mellem tre deltagere. Du fører en samtale og vil indhente oplysninger fra en anden abonnent (ekstern). 20

21 Tryk R-tasten for at lægge den løbende samtale på hold. Du kan høre ekstraklartonen. Indtast telefonnummeret for næste opkald og start samtalen. - Samtale nr. 2 sættes på hold ved at trykke R-tasten. - Tryk nu ciffer 2, for at vende tilbage til den første abonnent. Du kan nu skifte mellem opkaldene. Hvis du vil afslutte opkald nr. 2 efter forespørgslen, skal du trykke på R- tasten og derefter på ciffer 1. Samtalen afsluttes. Samtidig forbindes du igen med den første abonnent. I tilfælde af drift med et telefonanlæg skifter du altid mellem abonnenterne ved at trykke på R-tasten to gange. Forbindelserne afsluttes ved at lægge håndsættet på. Konference mellem tre deltagere (ekstern - ekstern) Vha. denne funktion er det muligt at ringe til to deltagere samtidig, således at alle ligeledes kan tale med hinanden. Forbindelsen til begge deltagere gennemføres som beskrevet ovenfor under banke på / forespørgsel/ skift mellem opkald. Du har forbindelse med to abonnenter, f.eks. via skift mellem opkald eller forespørgsel og du vil etablere en konference mellem tre deltagere. - Tryk R-tasten. Den aktive samtale sættes på hold og du hører den specielle ringetone. Vælg nu ciffer 3. Konferencen mellem tre deltagere etableres. - Hvis en af abonnenterne afbryder samtalen, kan du fortsætte samtalen med den anden abonnent. - Tryk afbryd-tasten på håndsættet, for at afbryde konferencen mellem tre deltagere. Hvis telefonen er tilsluttet til et telefonanlæg, skal du tage hensyn til henvisningerne i telefonanlæggets brugervejledning. 21

22 Forespørgsel og skift mellem opkald (ekstern - intern) Du fører en samtale med en ekstern deltager og vil ringe til en intern deltager, for at få informationer. - Tryk INT -tasten i ca. 2 sekunder under samtalen, den eksterne samtale sættes på hold. - Indtast det interne telefonnummer og start den interne samtale. - Tryk igen INT-tasten i ca. 2 sekunder for at vende tilbage til den eksterne samtale. - Hvis den interne deltager ikke har afbrudt forbindelsen, kan du skifte mellem opkaldene (tryk INT - tasten). Konference mellem tre deltagere (ekstern - intern) Du vil, at endnu en abonnent deltager i en samtale. - Tryk INT -tasten i ca. 2 sekunder under samtalen, den eksterne samtale sættes på hold. - Indtast det interne telefonnummer, du er forbundet med den internen abonnent. - Tryk firkant-tasten (#), indtil der på displayet vises CON for konference. Bekræft med CON-tasten, konferencen mellem tre deltagere er blevet aktiveret. - Konferencen afbrydes, hvis en af deltagerne afbryder samtalen. TELEFONBOG Telefonen har en telefonbog med op til 50 kontakter, med en kapacitet på 16 tegn til navn og 20 cifre til telefonnummeret, som gemmes i alfabetisk rækkefølge. Du kan bladre i telefonbogen, indtaste nye numre og redigere/slette kontakter. Nye kontakter og ændringer foretages vha. tastaturet (indtastning af bogstaver, cifre og specialtegn) i rediger-tilstanden. Tasterne har flere funktioner. Ved hvert tryk på tasten vises et tegn. Tegnene (bogstaverne), som vises på displayet i øverste linje ved betjening af tasterne, tilføjes afhængig af, hvor mange gange tasten trykkes. Når det ønskede tegn vises, skal man vente, indtil markøren bevæger sig videre, indtil det næste tegn (bogstav) indtastes. 22

23 Gem kontakter - Tryk på navn-tasten (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Tryk på option-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Add Entry, bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - I første omgang skal navnet, som du vil gemme, indtastes vha. nummertasterne. - Bekræft med OK-tasten og du opfordres til at indtaste nummeret. - Bekræft med OK -tasten. Telefonbogsopslaget gemmes. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Redigering af telefonbogskontakter - Tryk tasten for navn (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Vælg med styretasten (lm) det ønskede telefonbogsopslag og tryk options-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Edit Entry bekræft ved at trykke menu-tasten (OK). - I første omgang kan du ændre navnet vha. slette- og nummertasterne. - Bekræft med OK-tasten og du opfordres til at ændre nummeret (vha. sletteog nummertasterne). - Bekræft ændringerne med OK-tasten, ændringerne gemmes. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Hvis du ikke vil ændre navn eller telefonnummer, skal du bekræfte opslaget med OK-tasten. 23

24 Sletning af telefonbogskontakter - Tryk på navn-tasten (telefonbog), for at åbne telefonbogen. - Vælg med styretasten (lm) det ønskede telefonbogsopslag og tryk options-tasten. - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Delete Entry, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Du bliver spurgt endnu engang, om du vil slette opslaget. - Bekræft med ja-tasten og opslaget (navn og telefonnummer) slettes i telefonbogen. Telefonen vender tilbage til telefonbogens menu. Tildeling af et nummer fra opkaldslisten til telefonbogen - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten. - Navnet, som du vil overføre til telefonbogen, vælges vha. styretasterne (lm), tryk derefter options-tasten. - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Add Entry, bekræft ved at trykke OK-tasten. - I første omgang opfordres du til at indtaste navnet. - Bekræft med OK-tasten og telefonnummeret vises endnu en gang. - Bekræft med OK-tasten og opslaget gemmes i telefonbogen. Opkaldsliste CLIP funktion Telefonens CLIP-funktion byder på følgende muligheder: 1. At identificere den opkaldene person, før du tager imod opkaldet. 2. Registrering af op til 20 indgående opkald. 3. Nye opkald vises på displayet 4. Visning af den opkaldende persons navn, hvis det er gemt i telefonbogen. 5. Bladre i opkaldshukommelsen. 6. Automatisk valg af telefonnumre fra opkaldslisten. 7. Tildeling af et telefonnummer fra opkaldslisten til telefonbogen. 8. Slette kontakter fra opkaldslisten. 24

25 For at kunne anvende CLIP-funktionen, skal netudbyderen aktivere funktionen "Vis nummer". Ved indgående opkald vises nummeret kun, hvis denne funktion tilbydes og den opkaldende person ikke skjuler sit nummer (CLIR).Hvis nummeret ikke sendes, vises på displayet privat. Vis opkaldsliste I tilfælde af nye indgåede opkald, vises på displayet You have x Missed calls (x for antal mistede opkald). - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten. - På displayet vises de sidste indgåede opkald (nummer eller navn), med dato og klokkeslæt. - Du kan bladre i opkaldslisten vha. styretasterne (lm). Sletning af opkaldsliste Du kan slette opkaldene fra opkaldslisten. Når opkaldslisten er fyldt op (20 kontakter) og du samtidig ikke sletter kontakter, slettes altid den ældste kontakt. - Tryk styretasten nedad (l) for at åbne opkaldslisten (mistede opkald). - Vælg med styretasten (lm) det ønskede opslag, som du vil slette, og tryk options-tasten. - Vælg vha. styretasterne (lm) undermenuen Delete. - Bekræft med OK-tasten og opslaget slettes i telefonbogen. 25

26 Tekstbeskeder (SMS) Bemærk! I Danmark er det for tiden ikke muligt at sende SMSbeskeder i fastnettet. Du har mulighed for at skrive, sende og modtage tekstbeskeder (SMS) med dit håndsæt. Din tekstbesked kan kun modtages af apparater med SMS-funktion (f.eks. computere, mobiltelefoner, andre telefoner med SMS- funktion, eller Fax-apparater). Hvis modtageren ikke har et apparat med SMS-funktion, modtages SMS-beskeden som Talebesked. SMS = Short Message Service Forudsætning Nummervisningen (CLIP) og overførslen af telefonnummeret skal være aktiveret for din nettilslutning! Tag hensyn til kapitlet "Konfigurering af SMSmenuerne. Spørg din telefon-netudbyder, om disse funktioner er blevet aktiveret for din nettilslutning. I givet fald skal du abonnere disse funktioner hos din netudbyder. I din telefon er indstillingerne for SMS- servicecenteret fra den tyske netudbyder Deutsche Telekom AG ( ) blevet gemt. Du kan også indstille et andet SMS- servicecenter, f.eks. Anny Way ( ). Yderligere informationer fås via teleinformation, hhv. fax: Deutsche Telekom AG eller på internettet: Anny Way eller på internettet: hhv. Læs SMS-besked Nye tekstbeskeder signaleres, idet der vises et brev-symbol øverst til højre på displayet. Ved indgående SMS-beskeder høres signaltonen, når SMS-beskeden er blevet modtaget, signaleres beskeden med en tonesekvens (kadence). Med hver SMS-besked sendes dato og klokkeslæt fra SMS-servicecenteret. SMS-beskeder sorteres (dato / klokkeslæt). 26

27 - Åbn SMS-menuen (tryk menu-tasten, vælg SMS - menuen og bekræft med OK - tasten). - Vha. styretasten (lm) vælges undermenuen Inbox, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Der vises en liste med alle modtagne SMS - beskeder. Vælg med styretasten (lm) den ønskede tekstbesked og bekræft med OK-tasten (læs). - På displayet vises nu tekstbeskeden. Vha. styretasterne (lm) kan du navigere i tekstbeskeden. - Hvis der ikke findes beskeder i indbakken, vises på displayet No messages. Telefonen vender tilbage til SMS - menuen. Slet, svar og videresend modtagne SMS-beskeder Når du har læst dine nye beskeder, kan du slette, svare eller videresende beskeden. - Du er i SMS - menuen og har læst den nye besked. Tryk på option-tasten. - Du kan nu vælge med styretasterne (lm), hvordan du ønsker at bearbejde beskeden. Bekræft dit valg med OK - tasten. Slette beskeder - Vha. styretasterne (lm) vælges undermenuen Delete Messages, bekræft ved at trykke OK-tasten. - Den valgte besked slettes. Besvar besked - Vælg undermenuen Reply og bekræft med OK - tasten. - På displayet vises menuen for oprettelse af en SMS-besked. Skriv dit svar. - Tryk option-tasten, vælg menuopslaget Send to og bekræft med OK - tasten. - På displayet vises modtagerens nummer, som SMS-beskeden sendes til. Beskeden sendes. 27

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

D 4500 / D 4500 Twin Set

D 4500 / D 4500 Twin Set D 4500 / D 4500 Twin Set Betjeningsvejledning og Sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 07/04hj Kort betjeningsvejledning til håndsæt Eksternt opkald eller Internt opkald Genopkald

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon!

Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! Kære mobilejer! Hjertelig tillykke med købet af din emporiaessence mobiltelefon! For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184)

DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) DECT-telefon med videodørtelefon MEDION LIFE P63025 (MD 84184) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 8 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1

LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 LU Illiom DA.book Page 1 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 DECT TELEPHONE ILLION A1 ILLION 1 dk LU Illiom DA.book Page 2 Vendredi, 14. septembre 2007 12:05 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 INFORMATIONER 4

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen.

Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. DK Betjeningsvejledning Håndsættet skal oplades i 24 timer før brugen. Indholdsfortegnelse DK 3 Indholdsfortegnelse 4 Vigtige informationer 6 Hvad finder du i boksen 7 Din VOIP 321 9 Symboler på håndsættets

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

FDM travel SimSwap brugermanual

FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap brugermanual FDM travel SimSwap er et sim-kort, der er meget simpelt at anvende og giver store besparelser på opkald og data på mobilen i udlandet. Følg denne manual og få maksimal glæde

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brugervejledning v. 1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 LEGAL NOTICE Teltonika 2008, GSM Bordtelefon DPH200 Brugervejledning v. 1.02 Copyright 2008 Teltonika Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere