Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D Bocholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt"

Transkript

1 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Ð INT 1 V :45 INT SMS Bemærk: Visning af håndsættet på en basestation, der understøtter SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tom til helt opladet) = blinker: Batterierne er næsten tomme e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 9) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk) 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Mikrofon 9 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 10 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk), Åbn tabellen med specialtegn 11 Tilslutningsstik til headsæt 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Styretast (s. 8) 16 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet... 1 Sikkerhedsanvisninger Gigaset C47H mere end blot telefoni Sådan kommer du i gang Pakkens indhold Opstilling af laderen Ibrugtagning af håndsættet Betjening af håndsættet Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger Ecological DECT Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Håndfri funktion Slå lyden fra Interne opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Brug af håndsættet som babyalarm Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstilling af logo Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeur Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Bemærkninger til betjeningsvejledningen Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Tilbehør Stikordsliste

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier (s. 23), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 20). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Siemens Service, da den kan forstyrre andre radiotjenester. 3

5 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 4

6 Gigaset C47H mere end blot telefoni Gigaset C47H mere end blot telefoni Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 150 telefonnumre (s. 12) din telefon kan mere: u Vælg telefonnumre, som du ofte benytter, med ét tastetryk (s. 12). u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 12). u Få vist mistede opkald på telefonen se (s. 14). God fornøjelse med din nye telefon! Sådan kommer du i gang Pakkens indhold u et Gigaset C47H håndsæt u en lader med strømforsyning u to batterier u et batteridæksel u en bælteclips u en betjeningsvejledning Opstilling af laderen Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig håndsættet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: indtil 300 m u Indendørs: indtil 50 m Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker. Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Oplysninger om, hvordan laderen tilsluttes og eventuelt monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Isætning af batterier Vigtigt: Anvend kun de batterier, der anbefales af Siemens (s. 23), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. 5

7 Sådan kommer du i gang Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet på batterirummet. Åbning af batteridækslet Hold i fordybningen på kabinettet, og træk batteridækslet opad. Lukning af batteridækslet Ret først batterilågets fremspring ind med hakkene på siden af kabinettets inderside. Luk derefter dækslet, til det klikker på plads. Fastgør bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Tilmelding Inden du kan tage din Gigaset C47H i brug, skal du tilmelde håndsættet til en basestation. Tilmeldingsprocessen afhænger af basestationen. Automatisk tilmelding af Gigaset C47H til Gigaset C470/C475 Forudsætning: Håndsættet er ikke tilmeldt en basestation. Tilmeldingen af håndsættet til basestationen Gigaset C470/C475 foregår automatisk. Sæt håndsættet i basestationen med displayet fremad. Tilmeldingen kan tage op til 5 minutter. Under tilmeldingen viser displayet Tilmelder..., og basestationens navn blinker. Efter tilmeldingen vises det tildelte interne nummer på håndsættets display, f.eks. Int 2 for det interne nummer 2. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1 6). Hvis alle interne numre 1 6 allerede er optaget, overskrives nummer 6, hvis håndsættet med det interne nummer 6 er i standbytilstand. 6

8 Sådan kommer du i gang Bemærkninger: En automatisk tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra den basestation, hvorpå du vil tilmelde håndsættet. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt. Manuel tilmelding af Gigaset C47H Hvis håndsættet ikke tændes automatisk efter indsætning af batterierne, skal batterierne først oplades. Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet og på basestationen. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. Int 1. Ellers skal du gentage processen. På håndsættet v Ð Håndsæt Tilslut apparat ~ Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på OK. På displayet blinker Base 1. På basestationen Inden for 60 sek. skal du trykke længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen. Headsæt-stik Du kan blandt andet tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet på adressen Opladning af batterier Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten. Sæt håndsættet i laderen med displayet opad. Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades. Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre, ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1). Første opladning og afladning af batterierne Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batterierne først oplades helt og derefter aflades helt. Derfor skal håndsættet stå i laderen uden afbrydelser i syv timer. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærkninger: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader eller basestation. Når håndsættet stilles i laderen, tændes det automatisk. Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 7

9 Betjening af håndsættet Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: v Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato, måned og år (6-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 5 for kl. 7:15. Gem Tryk på displaytasten. Display i standbytilstand Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Styretast Når håndsættet er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet afhængigt af basestationen ud på følgende måde (eksempel): Ð INT 1 V :15 INT SMS Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 21), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 21). I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for "tryk på højre side af styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Åbn menuen til indstilling af samtalelydstyrke (s. 18), ringetoner (s. 18) og servicetoner (s. 19) på håndsættet. 8

10 Betjening af håndsættet I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s v u Bladre linje for linje op/ned. Åbner undermenuen eller bekræfter valget. Gå et menuniveau tilbage, eller forlad et menuniveau. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Under en ekstern samtale s u t Displaytaster Åbn telefonbogen. Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. Indstil lydstyrken i håndsættet eller lydstyrken for håndfri funktion. Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: Åbner hovedmenuen. Mulighed W Î Ó Ÿ INT SMS Åbner en situationsafhængig menu. Slettetast: Slet tegn for tegn fra højre mod venstre. Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Kopierer nummeret til telefonbogen. 1 2 På basestationer med indbygget telefonsvarer: Viderestilling af eksterne opkald til telefonsvareren. Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk i standbytilstand på v for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Bladre q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. 9

11 Ecological DECT Visning i betjeningsvejledningen: De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel Visningen: v Ð Dato/tid betyder: v Ð Dato/tid Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen. Brug styretasten q til at bladre til undermenuen Indstillinger, og tryk på OK. Brug styretasten q til at bladre til funktionen, og tryk på OK. Flere visningstyper: c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s. 23. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Ecological DECT Ecological DECT er ensbetydende med en reduktion af strømforbruget ved anvendelse af en strømbesparende strømforsyning. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 12) eller genopkaldslisten (s. 14) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by-Call-numre"). Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. 10

12 Anvendelse af telefonen Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en indikation på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 17), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale aktiveres eller deaktiveres den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken for håndfri funktion, se s. 18. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Interne opkald Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Opkald til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. Eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Opkald til alle håndsæt på én gang ("opkald til alle") u Start et internt opkald. * Tryk på stjernetasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslutning af samtale a Tryk på afbrydtasten. 11

13 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 150 opslag. Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 13). Telefonbog/Call-by-Call-liste I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. I Call-by-Call-listen kan du gemme forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte "Call-by-Call-numre"). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten C. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Bemærk: Du kan få hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen (kortvalg) ved at tilknytte nummeret til en tast. Lagring af et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer Indtast nummer. Navn Indtast navn. Hurtig opkald: Vælg tast til kortvalg. Gem ændringerne. Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer Indtast nummer. Navn Indtast navn. Telefonbogsopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når kun fornavnet er indtastet), hhv. bladre til opslaget med s. Ring op via telefonbogen/call-by-calllisten s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. 12

14 Anvendelse af telefonbogen og lister Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Visning af opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Vis nummer. Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 13). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 13). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 12). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 12). Overførsel af telefonbogen/call-by- Call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS (afhængigt af basestationen) eller under en samtale. Hvis du har CNIP, får du også overført de første 16 tegn af det overførte navn til linjen Navn. 13

15 Anvendelse af telefonbogen og lister Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Supplering af opslaget, se s. 12. Under nummeroverførslen fra telefonsvarerlisten (afhængigt af basestationen) afbrydes afspilningen af beskeder. Overførsel af et nummer fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Åbn telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog alt afhængigt af betjeningssituationen. q Vælg opslag (s. 12). Genopkaldslisten I genopkaldslisten finder du de 20 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Calllisten, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 13) Kopi t. tlf.bog Kopier opslaget til telefonbogen (s. 12). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 13) Slet liste (som i telefonbogen, s. 13) Åbn lister med beskedtasten Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en sevicetone. Beskedtasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet. Hvis du trykker på beskedtasten f, åbnes de lister, der indeholder nye beskeder. 14

16 Brug af håndsættet som babyalarm Brug af håndsættet som babyalarm Hvis babyalarm-tilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt nummer som opkaldsnummer på håndsættet. Et babyalarm-opkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babyalarm-opkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhænger af basestationen). Under et babyalarm-opkald er alle taster undtagen afbrydtasten spærret. Højttaleren i håndsættet er slået fra. I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald på håndsættet uden ringetone og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og servicetonerne er også deaktiveret. Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen er fortsat aktiveret. Babyalarm-tilstanden opretholdes også, hvis du slukker for håndsættet og tænder for det igen. OBS! Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt nummer. En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batterierne ikke aflades. Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet. Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en aktiveret telefonsvarer. Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer v í Babyalarm Ændring af indtastninger på flere linjer: Babyalarm: Vælg Til for at aktivere funktionen. Alarm til: Tryk på displaytasten Redigér, og indtast opkaldsnummeret. Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen, eller indtast nummeret direkte. Kun de sidste 4 cifre vises. Internt nummer: INT s (vælg håndsæt eller Til alle, hvis alle tilmeldte håndsæt skal ringes op) OK. Gem nummeret med Gem. Følsomhed: Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj). Gem ændringerne. Redigering af det indstillede eksterne opkaldsnummer v í Babyalarm s Redigér X Gå til linjen Alarm til:. Tryk på displaytasten. Slet det eksisterende eksterne nummer. Indtast nummeret, som beskrevet under "Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer" (s. 15). Gem ændringerne. Redigering af det indstillede interne opkaldsnummer v í Babyalarm s Slet Redigér Gå til linjen Alarm til:. Tryk på displaytasten. Tryk på displaytasten. Indtast nummeret, som beskrevet under "Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer" (s. 15). Gem ændringerne. 15

17 Indstilling af håndsæt Deaktiver babyalarmen fra en ekstern telefon Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer. Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten 9 ;. Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f.eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten Off på håndsættet. Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: Slå aktivering til igen, og gem med Gem. Indstilling af håndsæt Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger enkeltvis. Hurtig adgang til funktioner Displaytasterne er på forhånd tilknyttet en funktion. Du kan ændre tilknytningen. Du kan aktivere funktionen ved at trykke på en tast. Ændring af en displaytasts tilknytning Tryk længe på venstre eller højre displaytast. Listen med de mulige tastetildelinger åbnes. Du kan vælge mellem følgende: Int Interne opkald (se s. 11). Tekstmeddel. Tilknyt en tast til menuen til SMS-funktioner (afhænger af basestationen). Info-tjenester Tildel en tast til menuen til bestilling af en infotjeneste (afhænger af basestationen). SMS besked Tildel en tast til menuen til aktivering af underretning via SMS (afhænger af basestationen). Skjul nr. Deaktivering af overførsel af telefonnummer ved næste opkald. Hvis den venstre displaytast er tildelt, vises den valgte funktion i den nederste displaylinje over displaytasten (eventuelt forkortet). Aktivering af funktionen Tryk kort på displaytasten, mens håndsættet er i standbytilstand. Funktionens menu åbnes. Ændring af displaysproget Du kan få vist displayteksterne på forskellige sprog. v Ð Håndsæt Sprog Det aktuelle sprog er markeret med. s Vælg sprog, og tryk på OK. a Tryk længe (i standbytilstand). Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: v 5 4 Tryk på tasterne i rækkefølge. s Vælg det korrekte sprog, og tryk på OK. 16

18 Indstilling af håndsæt Indstilling af displayet Du kan vælge mellem fire farveskemaer og flere kontrastniveauer. v Ð Skærm Farveskemaer Vælg, og tryk på OK. s Vælg farveskema, og tryk på OK ( = aktuel farve). a Trykkes kort. Kontrast Vælg, og tryk på OK. r Vælg kontrast. Gem a Tryk på displaytasten. Tryk længe (i standbytilstand). Indstilling af logo Du kan få vist et logo (billede eller digitalur) i standbytilstand. Logoet erstatter visningen i standbytilstand. På den måde bliver dato, klokkeslæt og navn muligvis skjult. Logoet vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt. Hvis der er aktiveret et logo, er menupunktet Screensaver markeret med. v Ð Skærm Screensaver Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til (logoet vises) eller Fra (intet logo). Udvalg: Skift eventuelt logo (se nedenfor). Gem ændringerne: (s. 24). Hvis logoet dækker visningen, kan du trykke kort på a for at få vist standbydisplayet med klokkeslæt og dato. Ændring af logo v Ð Skærm Screensaver s Gå til linje Udvalg. Info Tryk på displaytasten. Det aktive logo vises. s Vælg logo, og tryk på Gem. Gem ændringerne: (s. 24). Indstilling af displaybelysning Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet permanent halvt oplyst. v Ð Skærm Belysning Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: I lader Vælg Til eller Fra. Udendørs lader Vælg Til eller Fra. Bemærk: Ved indstillingen Til kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt. Gem a Tryk på displaytasten. Tryk længe (i standbytilstand). Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. v Ð Håndsæt Autosvar a Vælg, og tryk på OK ( = til). Langt tryk (standbytilstand). 17

19 Indstilling af håndsæt Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Du kan indstille lydstyrken ved håndfri funktion i fem trin og lydstyrken i håndsættet i tre trin. I standbytilstand t Håndsætlydstyrke r s r Gem Indstilling af lydstyrken i håndsættet. Gå til linje Højttaler:. Indstil lydstyrken for håndfri funktion. Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen. Indstilling af lydstyrken under en samtale: t Tryk på styretasten. r Indstil lydstyrken. Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på displaytasten Gem. Når t er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald: Mulighed Åbn menuen. Lydstyrke Vælg, og tryk på OK. Foretag indstillinger (se ovenfor). Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne og servicetonerne via menuen. Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ) samt "Crescendo"-lydstyrken (6; lydstyrken bliver kraftigere for hver ringetone = ). u Ringetoner: Du kan vælge mellem 15 forskellige ringetoner. Du kan indstille forskellige ringetoner for følgende funktioner. u Til ekst. opkald: For eksterne opkald u Til int. opk.: For interne opkald u Alle ens: Ens for alle funktioner Indstillinger for de enkelte funktioner Indstil lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen. For eksterne opkald kan du også aktivere tidsstyring for et opkalds lydstyrke (f.eks. lavere om natten end om dagen). I standbytilstand t Til ekst. opk. q Vælg indstilling, f.eks. Til ekst. opkald, og tryk på OK. r Indstil lydstyrken (1 6). s Gå til den næste linje. r Vælg melodi. Gem Tryk på displaytasten for at gemme indstillingen. Samme indstillinger for alle funktioner I standbytilstand t Til ekst. opk. Alle ens Indstil lydstyrke og ringetone (se "Indstillinger for de enkelte funktioner"). Gem a Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. Tryk længe (i standbytilstand). Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne og servicetonerne via menuen. Deaktivering/aktivering af ringetone Inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand kan du enten permanent eller kun for det aktuelle opkald deaktivere ringetonen på håndsættet. Du kan ikke aktivere ringetonen igen under en ekstern samtale. 18

20 Indstilling af håndsæt Permanent deaktivering af ringetonen * Tryk længe på stjernetasten. På displayet vises symbolet Ú. Genaktivering af ringetone * Tryk længe på stjernetasten. Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald Ring fra Tryk på displaytasten. Aktivering/deaktivering af påmindelsestone I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så en kort tone ("Bip") i stedet for ringetonen. * Tryk længe på stjernetasten, og inden 3 sekunder: Bip Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med én kort påmindelsestone. º vises på displayet. Aktivering/deaktivering af servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden: u Tasteklik: Alle tastetryk bekræftes. u Kvitteringstoner: Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der modtages en SMS (afhænger af basestationen) eller et nyt opslag i opkaldslisten Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl Menusluttone: når du når til slutningen af en menu u Batteritone: Batterierne skal oplades. I standbytilstand t Servicetoner Ændring af indtastninger på flere linjer: Tasteklik: Vælg Til eller Fra. Bekræft: Vælg Til eller Fra. Batt lav: Vælg Til, Fra eller V.samta. Batteriadvarselstonen aktiveres/deaktiveres eller høres kun i samtaletilstand. Gem ændringerne: (s. 24). Du kan ikke deaktivere bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i basestationen. Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne og servicetonerne via menuen. Indstilling af vækkeur Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 8). Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur v ì Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Kl: Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret). Melodi: Vælg melodi. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1 6). Gem ændringerne: (s. 24). Symbolet ì vises. En vækning signaleres med den valgte ringetonemelodi (s. 18) på håndsættet. Vækningen høres i 60 sek. På displayet vises ì. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. 19

21 Appendiks Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze) Forudsætning: Der høres en vækning. Off eller Pause Tryk på displaytasten. Vækningen deaktiveres. Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt. Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslagene i telefonbogen, Call-by-Call-listen, opkaldslisten, SMSlisterne (afhænger af basestationen) og tilmeldingen af håndsættet til basestationen samt indholdet i Media-Pool bevares. v Ð Håndsæt Nulstil håndsæt Ja a Tryk på displaytasten. Tryk længe (i standbytilstand). Appendiks Pleje Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Kontakt med væske Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: 1. Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. 2. Lad væsken dryppe ud af håndsættet. 3. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 4. Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.! 20

22 Appendiks Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Displayet viser ikke noget. 1. Håndsættet er ikke aktiveret. Tryk længe på afbrydtasten a. 2. Batterierne er næsten tomme. Oplad eller udskift batterierne (s. 5). Håndsættet reagerer ikke på tastetryk. Tastaturspærring er aktiveret. Tryk længe på firkanttasten # (s. 8). På displayet blinker Basestation x. 1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. 2. Håndsættet er blevet afmeldt. Tilmeld håndsæt (s. 6). 3. Basestationen er ikke tændt. Kontroller basestationens strømforsyning. På displayet blinker Søger base. Ingen basestation aktiveret eller inden for rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Kontroller basestationens strømforsyning. Håndsættet ringer ikke. Ringetonen er slået fra. Aktiver ringetonen (s. 18). Din samtalepartner kan ikke høre dig. Du har trykket på tasten u (INT). Mikrofonen i håndsættet er slået fra. Slå mikrofonen til igen (s. 11). Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonesekvens). Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen. Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er: Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade. Ofte stillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning. Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garantisag. Danmark Husk at have købsbeviset ved hånden. I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. 21

23 Appendiks Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/ EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: Producentens Garanti u u u u u Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Siemens frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Siemens har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Siemens. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Siemens kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Siemens sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. 22

24 Bemærkninger til betjeningsvejledningen Tekniske data Anbefalede batterier Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH) Størrelse: AAA (Micro, HR03) Spænding: 1,2 V Kapacitet: mah Vi anbefaler de følgende batterityper, da det kun er disse batterityper, der giver garanti for de anførte driftstider, komplet funktionalitet og lang levetid: u Sanyo Twicell 650 u Sanyo Twicell 700 u Panasonic 700mAh "for DECT" u GP 700mAh u Yuasa AAA Phone 700 u Varta Phone Power AAA 700mAh u GP 850 mah u Sanyo NiMH 800 u Yuasa AAA 800 Apparatet leveres med to godkendte batterier. Driftstider/opladningstider for håndsættet Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tider er maksimalangivelser og gælder ved slukket displaybelysning.) Kapacitet (mah) ca Standbytid (timer) Taletid (timer) Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) Opladningstid, basestation (timer) Opladningstid, lader (timer) På trykketidspunktet var batterier på op til 900 mah tilgængelige og ved at blive testet på systemet. Da batteriudviklingen hele tiden skrider fremad, opdateres listen med anbefalede batterier i FAQ-området på Gigaset-kundeservicesiderne med jævne mellemrum: Bemærkninger til betjeningsvejledningen I denne betjeningsvejledning anvendes bestemte skrivemåder, som forklares her. Eksempel på menuvalg I betjeningsvejledningen angives de trin, du skal udføre, i forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med Indstilling af displayets kontrast som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre. v Ð Skærm Tryk til højre (v) på styretasten, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Brug styretasten q til at vælge linjen Ð Indstillinger. Tryk på v, eller tryk på displaytasten OK for at bekræfte funktionen Indstillinger. Undermenuen Indstillinger vises. Tryk på styretasten q, indtil menufunktionen Skærm er valgt. Tryk på v, eller tryk på displaytasten OK for at bekræfte valget. Kontrast Vælg, og tryk på OK. Tryk på styretasten q, indtil menufunktionen Kontrast er valgt. Tryk på v, eller tryk på displaytasten OK for at bekræfte valget. 23

25 Bemærkninger til betjeningsvejledningen r Vælg kontrast, og tryk på displaytasten Gem. Tryk til højre eller til venstre på styretasten for at indstille kontrasten. Tryk på displaytasten Gem for at bekræfte valget. a Tryk længe (standbytilstand). Tryk længe på afbrydtasten, så håndsættet skifter til standbytilstand. Eksempel på indtastning på flere linjer. I mange situationer kan du ændre indstillinger eller indtaste datoer på flere linjer i en visning. Indtastning på flere linjer vises i denne betjeningsvejledning i en forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med "Indstilling af dato og klokkeslæt" som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre. Du ser den følgende visning (eksempel): Dato: [ ] Kl: 11:11 Ý Dato/tid Gem Kl: Indtast timer/minutter (4-cifret). Tryk på tasten c. Den fjerde linje angives som aktiv med [ ]. Indtast klokkeslættet med taltasterne. Gem ændringerne. Tryk på displaytasten Gem. Tryk derefter længe på tasten a. Håndsættet vender tilbage til standbytilstand. Skrivning og redigering af tekst Når du skriver tekst, gælder der følgende regler: u Du kan styre markøren med u v t s. u Tegn tilføjes til venstre for markøren. u Tryk på stjernetasten * for at få vist tabellen med specialtegn. u Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt. Når du skriver en SMS, kan du åbne tabellen med specialtegn med tasten *, vælge det ønskede tegn og tilføje det med Indsæt. Dato: Indtast dato, måned og år (6-cifret). Den anden linje angives som aktiv med [ ]. Indtast datoen med taltasterne. 24

26 Tilbehør Skrivning af SMS-beskeder/navne Tryk på den tilsvarende tast flere gange for at skrive bogstaver/tegn. Standardskrift 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 1) 2) 1 2 a b c 2 ä á à â ã ç 3 d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å Q.,?! 0 1) Mellemrum 2) Linjeskift Hvis du trykker på en tast i længere tid, vises tegnene for den pågældende tast på displayet og markeres i rækkefølge. Når du slipper tasten, indsættes det markerede tegn i indtastningsfeltet. Valg af store bogstaver, små bogstaver og tal Tryk kort på firkanttasten # for at komme fra Abc til 123, fra 123 til abc og fra abc til Abc (store bogstaver: 1. bogstav skrives med stort, alle yderligere bogstaver med lille). Tryk på firkanttasten # inden indtastningen af bogstaver. Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal. Tilbehør Alt tilbehør og batterier kan fås i specialforretninger. Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du risiko for helbreds- og tingsskader samtidig med, at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. 25

27 Stikordsliste Stikordsliste A Advarselstone, se Servicetoner Afbrydtast , 10 Afslutte, samtale Afslutte, se Deaktivere Aktivere babyalarm besvarelse af opkald håndsæt servicetoner tastaturspærring Automatisk besvarelse af opkald , 17 B Babyalarm Basestation rækkevidde tilslutte og opstille Batteri anbefalede batterier oplade symbol sætte i tone visning Bekræftelsestone Beskeder tast Beskedtast åbne lister Besvarelse af opkald Brug af telefonen eksternt Bruge telefonen besvare opkald internt C Call-by-Call-liste tast Call-by-Call-numre Customer Care D Dato, indstille Deaktivere babyalarm besvarelse af opkald håndsæt servicetoner tastaturspærring Deaktivering af lyden i håndsættet Display belysning i standbytilstand indstille kontrast screensaver sprog, du ikke forstår ændre displaysprog Displaytaster , 9 tildele Driftstid, håndsættets i babyalarm-tilstand E ECO DECT Eco-tilstand Eksempel indtastning på flere linjer menuvalg F Fejlafhjælpning Fejltone Firkanttast , 8 Forkerte indtastninger (rettelse) Følsomhed (babyalarm) G Garanti Genopkald Godkendelser H Headsæt-stik Hukommelse telefonbog/call-by-call Høreapparater Håndfri funktion tast Håndfri funktion, lydstyrke Håndsæt aktivere/deaktivere bruge babyalarm displaybelysning

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED

Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Business Mobility Trådløs DECT-telefon C124 BRUGERVEJLED Udgivet af: NEC UNIFIED SOLUTIONS HILVERSUM, HOLLAND Order number: 9600 017 69000 Brugervejledning C124 Dato: April 2010 Der er gjort meget for,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere