Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset E45

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 1 16 Ð V INT :45 Int SMS Display i standbytilstand 2 Batteripakkens opladningstilstand = e V U (tom til helt opladet) = blinker: Batteripakken er næsten tom e V U blinker: Batteripakken oplades 3 Displaytaster (s. 9) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlisten (afhænger af basestationen) Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkant-tast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Tilslutningsstik til headsæt 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), åbn tabel med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer/telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (tryk kort), start opkald (tryk længe) 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfrifunktion Lyser: håndfri funktion er aktiveret Blinker: indgående opkald 15 Styretast (s. 8) 16 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse Bemærk: Visning af et håndsæt på en basestation, der understøtter SMS. 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet.. 1 Sikkerhedsanvisninger Gigaset E45 et håndsæt med mange ekstrafunktioner Kom godt i gang Pakkens indhold Tag håndsættet i brug Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslut en samtale Besvar opkald Håndfri funktion Slå lyden fra Interne opkald Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet Aktiver/deaktiver tastaturspærringen Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Rettelse af forkerte indtastninger Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbogen og Call-by-Call-listen.. 10 Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Anvendelse af håndsættet som babyalarm Aktivering af babyalarmfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret Indstilling af håndsættet Ændring af displaysproget Indstil displayet Indstil logo Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af talelydstyrken Ændring af ringetoner Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeuret Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Bilag Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske data Producentens Garanti Bemærkninger til betjeningsvejledningen Anvendte symboler Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skriv og rediger tekst Tilbehør Stikordsregister

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af laderen. Sæt kun det anbefalede, genopladelige batteri (s. 19) i! Dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø (f.eks. en lægepraksis). Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Laderen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 17). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner (f.eks. lakererier). ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 3

5 Gigaset E45 et håndsæt med mange ekstrafunktioner Gigaset E45 et håndsæt med mange ekstrafunktioner Din telefon giver ikke blot mulighed for at gemme op til 150 telefonnumre (s. 10) din Gigaset E45 kan mere: u Angiv vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du kende vigtige opkald på ringetonen (s. 10). u Gem årsdage (s. 12) i telefonen den minder dig om dem i rette tid. u Ring op til telefonnumre, som du ofte benytter, med ét tastetryk (s. 11). God fornøjelse med din nye Gigaset E45! Indsæt batteriet Forsigtig: Anvend kun det genopladelige batteri, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 19)! Dvs.under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri eller andre batterityper, da der ellers er risiko for person- og tingsskader. F.eks. kan batterikappen eller batteripakkens kappe blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Sæt det lille stik i hunstikket. Sæt batteriet i. Læg kablet i kabelkanalen. Kom godt i gang Pakkens indhold u et Gigaset E45 håndsæt u en lader (inkl. strømforsyning) u et batteri u et batteridæksel u en låsering u en bælteclips u en afdækning til headsæt-stikket u en betjeningsvejledning Tag håndsættet i brug Luk batteridækslet Hold batteridækslet en smule på skrå, og skub det ind med de to nederste fremspring først. Luk dækslet, til det går i indgreb. Oplysninger om, hvordan laderen tilsluttes og eventuelt monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. 4

6 Kom godt i gang Lås batteridækslet Sæt låseringen/bælteclipsen ned i hakkene i kabinettet, og sørg for, at pilemarkeringerne på kabinettet og på undersiden af ringen sidder over for hinanden. Drej låseringen/bælteclipsen så langt som muligt med uret. Låseringen er låst, når begge huller ligger vandret i forhold til overkanten af håndsættet. Åbn batteridækslet Sæt begge tommelfingre på låseringen, drej samtidig låseringen/bælteclipsen mod uret, og tag den af. Sæt en mønt i fordybningen øverst på batteridækslet, og drej, indtil det klapper op. Tilmelding Inden du kan tage din Gigaset E45 i brug, skal du tilmelde håndsættet til en basestation. Håndsættet kan tilmeldes op til fire basestationer. Tilmeldingsprocessen afhænger af basestationen. Automatisk tilmelding af Gigaset E45 til Gigaset E450 Forudsætning: Håndsættet er ikke tilmeldt en basestation. Tilmeldingen af håndsættet til basestationen Gigaset E450 foregår automatisk. (Håndsættet skal tilmeldes manuelt til basestationen E455, se s. 5). Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. Tilmeldingen varer ca. ét minut. Under tilmeldingen vises Tilmelder... på displayet, og basestationens navn blinker, f.eks. Base 1. Efter tilmeldingen vises det tildelte interne nummer på håndsættets display, f.eks. INT 2 for det interne nummer 2. Håndsættet får det laveste ledige interne nummer (1-6). Hvis alle interne numre 1-6 allerede er optaget, overskrives nummer 6, hvis håndsættet med det interne nummer 6 er i standbytilstand. Bemærkninger: En automatisk tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra den basestation, hvor du vil tilmelde håndsættet. Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt. Manuel tilmelding af Gigaset E45 Hvis håndsættet efter indsætning af batteriet ikke tændes automatisk, skal batteriet først oplades. Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet og på basestationen. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. I displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage proceduren. 5

7 Kom godt i gang 1. På håndsættet v Ð Håndsæt Tilslut apparat s Vælg basestation, f.eks. Base 1, og tryk på OK. ~ Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på OK. På displayet blinker f.eks. Base På basestationen Inden for 60 sek. skal du trykke længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (s. 1). Headsæt-stik Du kan tilslutte et headsæt af typen HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150 (med jackstik). Hvis du ikke tilslutter et headsæt, skal du sætte den medfølgende afdækning i stikket for at sikre, at telefonen er beskyttet mod vandstænk. Batteriopladning Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten. Sæt håndsættet i laderen med displayet opad. Lad håndsættet stå i laderen, så batteriet oplades. Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand (s. 1). Første opladning og afladning af batteriet Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først oplades og aflades fuldstændig. Derfor skal håndsættet stå i laderen uden afbrydelser i ti timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærkninger: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader eller basestation. Når håndsættet sidder i laderen, oplades det også, selvom det er slukket. Hvis håndsættet slukker pga. et tomt batteri og derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: v Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (6-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 1 5 for kl Gem Tryk på displaytasten. 6

8 Anvendelse af telefonen Skift basestation Hvis håndsættet er tilmeldt flere basestationer, kan du indstille det til en bestemt basestation eller til den basestation, der har den bedste modtagelse (Bedste base). v Ð Håndsæt Vælg base s Vælg en af de tilmeldte basestationer eller Bedste base, og tryk på OK. Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Med afbrydtasten a afbrydes opkaldet. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Calllisten (s. 1, s. 10) eller genopkaldslisten (s. 12 sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Afslut en samtale a Besvar opkald Tryk på afbrydtasten. Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 15), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem brug af håndsæt til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (afhænger af basestationen) kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du sætter håndsættet i basestationen. Hvis håndfri funktion-tasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, se s

9 Betjening af håndsættet Slå lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Interne opkald Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Ring til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. Eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle") u Start et internt opkald. * Tryk på stjernetasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslut samtale a Tryk på afbrydtasten. Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten. Du hører bekræftelsestonen. Aktiver/deaktiver tastaturspærringen # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Styretast I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort (f.eks. v for "tryk på højre side af styretasten"). Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Indstil håndsættes ringetoner (s. 15). I hovedmenuen og i indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. På lister og i undermenuer: t / s Bladre linje for linje op/ned. v Åbn hovedmenuen hhv. bekræft valget. u Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau. 8

10 Betjening af håndsættet Under en ekstern samtale s u t Displaytaster Åbn telefonbogen. Start intern forespørgsel. Indstilling af talelydstyrken for håndsættet hhv. håndfri funktion. Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Int SMS 1 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster Tryk på displaytasten derunder for at aktivere funktionen. De vigtigste displaysymboler: Menu Åbn hovedmenuen. Mulighed Åbner en situationsafhængig menu. W Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Î Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Ÿ På basestationer med indbygget telefonsvarer: Viderestilling af eksterne opkald til telefonsvareren. Åbn genopkaldslisten (afhænger af basestationen). 2 Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk a længe på afbrydtasten. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk i standbytilstand på v for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med symboler og navne i displayet. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Blad q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination. Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. 9

11 Anvendelse af telefonbogen og lister Rettelse af forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. u Eksempler på anvendte symboler, menuindtastninger og indtastninger på flere linjer findes i bilaget til denne betjeningsvejledning, s. 20. Anvendelse af telefonbogen og lister I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt maks. 150 opslag (antallet afhænger af de enkelte opslags størrelse). Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt eller til basestationen (s. 11). Telefonbogen og Call-by-Calllisten I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by- Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tastenc. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Gem et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer : Indtast nummer. Navn : Indtast navn. Fødselsd.: Indtast eventuelt en årsdag (s. 12). Genvej: Vælg tast til kortvalg. Gem ændringerne. Gem nummeret i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Nummer : Indtast nummer. Navn : Indtast navn. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Med s bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Indtast det første bogstav i navnet, der bladres eventuelt s til opslaget. 10

12 Anvendelse af telefonbogen og lister Vælg med telefonbogen/call-by-calllisten s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Vis opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer Rediger eller suppler et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på Mulighed. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag med VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan nu genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning:Vis nummer ( CLIP ) Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 11). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste (afhænger af modtageren) Send hele listen til et håndsæt (s. 11). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 10). Vælg via kortvalgstasten Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast. Overfør telefonbogen/call-by-calllisten til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. Yderligere oplysninger finder du i den relevante betjeningsvejledning. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste ~ Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet. Der vises Kopierer opslag. Ja / Nej Tryk på displaytasten. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. 11

13 Anvendelse af telefonbogen og lister Gem en årsdag i telefonbogen Du kan gemme en årsdag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på årsdagen. s s (vælg opslag; s. 10) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. Redigér Tryk på displaytasten. Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dag/måned (4-cifret). Kl: Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet. Signal: Vælg signaleringstype, og tryk på OK. Gem ændringerne (s. 21). Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Slet en årsdag s s (vælg opslag; s. 10) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. Redigér Slet Gem Tryk på displaytasterne efter hinanden. Påmindelsessignal på en årsdag Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet. Ring fra Tryk på displaytasten for at afslutte påmindelsessignalet. Genopkaldslisten De 10 sidst valgte telefonnumre for håndsættet står i genopkaldslisten (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c Tryk kort på tasten. s Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 11) Kopi t. tlf.bog Overførsel af opslag til telefonbogen (s. 10). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 11) Slet liste (som i telefonbogen, s. 11) Åbn lister med beskedtasten Så snart der ankommer et nyt opslag på en liste, høres en servicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet. Hvis du trykker på tasten f, åbnes de lister, der indeholder nye beskeder. 12

14 Anvendelse af håndsættet som babyalarm Anvendelse af håndsættet som babyalarm Hvis babyalarmtilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Som opkaldsnummer kan du gemme et internt eller eksternt nummer på håndsættet. Et babyalarmopkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babyalarmopkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhængigt af basestationen). Under en babyalarm er alle taster undtagen afbrydtasten spærret. Højttaleren i håndsættet er slået fra. I babyalarmtilstand signaleres indgående opkald på håndsættet uden ringetone og kun pådisplayet. Displayet og tastaturet oplyses ikke, og servicetonerne er også deaktiveret. Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarmtilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen forbliver aktiveret. Hvis du slukker håndsættet, afsluttes babyalarmtilstanden. Du skal aktivere funktionen igen, efter at håndsættet er blevet tændt igen. Forsigtig! Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller forbindelsen, hvis du viderestiller babyalarmen til et eksternt nummer. En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batteriet ikke aflades. Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet. Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en telefonsvarer. Aktivering af babyalarmfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret v í Babyalarm Ændring af indtastninger på flere linjer: Babyalarm: Vælg Til for at aktivere funktionen. Alarm til: Tryk på displaytasten Redigér, og indtast opkaldsnummeret. Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen, eller indtast nummeret direkte. Kun de sidste 4 cifre vises. Internt nummer: Slet et eventuelt lagret eksternt nummer. INT s (vælg håndsæt eller Til alle, hvis alle tilmeldte håndsæt skal ringes op) OK. Gem nummeret med Gem OK. Følsomhed: Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj). Gem ændringerne (s. 21). Funktionen er nu aktiveret. Med v kan du skifte direkte til indstillingerne. Rediger det indstillede eksterne opkaldsnummer v í Babyalarm s Redigér X Gå til linjen Alarm til:. Tryk på displaytasten. Slet det eksisterende telefonnummer. Indtast nummeret som beskrevet under Aktivering af babyalarmfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret (s. 13). Gem ændringerne (s. 21). 13

15 Indstilling af håndsættet Redigering af tidligere indstillede interne opkaldsnumre v í Babyalarm s Redigér Ja Gå til linjen Alarm til:. Tryk på displaytasten. Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. Indtast nummeret som beskrevet under Aktivering af babyalarmfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret (s. 13). Gem ændringerne (s. 21). Ekstern deaktivering af babyalarm Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer. Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten 9 ;. Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f.eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten Fra på håndsættet. Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: Slå aktivering til igen, og gem med Gem (s. 13). Indstilling af håndsættet Ændring af displaysproget Du kan få vist teksterne på displayet på forskellige sprog. v Ð Håndsæt Sprog Det aktuelle sprog er markeret med. s Vælg sprog, og tryk på OK. a Tryk længe (standbytilstand). Du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: v 5 41 Tryk på tasterne efter hinanden. s Vælg det korrekte sprog, og tryk på OK. Indstil displayet Du kan vælge mellem fire farveskemaer og flere kontrastniveauer. v Ð Skærm Farveskemaer Vælg, og tryk på OK. s Vælg farveskema, og tryk på OK ( = aktuel farve). a Tryk kort. Kontrast Vælg, og tryk på OK. r Vælg kontrast. Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Indstil logo Du kan vælge at få vist et logo (billede eller digitalur) i standbytilstand. Logoet erstatter visningen i standbytilstand. Det er muligt, at datoen, tiden og navnet dækkes. Logoet vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt. Hvis der er aktiveret et logo, er menupunktet Screensaver markeret med. v Ð Skærm Screensaver Den aktuelle indstilling vises. 14

16 Indstilling af håndsættet Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til (logoet vises) eller Fra (intet logo). Udvalg: Skift eventuelt logo (se nedenfor). Gem ændringerne (s. 21). Hvis logoet dækker visningen, kan du trykke kort på afbrydtasten for at vise standbydisplayet med klokkeslæt og dato. Ændring af logoet v Ð Skærm Screensaver s Gå til linjen Udvalg. Info Tryk på displaytasten. Det aktive logo vises. s Vælg billede/ur, og tryk på OK. Gem ændringerne. Indstilling af displaybelysning Du kan indstille, hvordan displaybelysningen skal være, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet halvt oplyst. v Ð Skærm Belysning Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: I lader Vælg Til eller Fra. Udendørs lader Vælg Til eller Fra. Gem Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Bemærk: Ved tændt displaybelysning reduceres mobiltelefonens standbytid til ca. 30 timer. Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. v Ð Håndsæt Autosvar a Vælg, og tryk på OK ( = til). Tryk længe (standbytilstand). Ændring af talelydstyrken Du kan indstille lydstyrken ved håndfri funktion i fem trin og lydstyrken i håndsættet i tre trin. Du kan kun foretage disse indstillinger under en ekstern samtale. Du kan kun ændre lydstyrken for håndfri funktion, når funktionen er aktiveret. Du er i gang med at føre en ekstern samtale. t Åbn menuen. r Vælg lydstyrke. Gem Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen permanent. Når t er tildelt en anden funktion: Mulighed Åbn menuen. Lydstyrke Vælg, og tryk på OK. Foretag indstillinger (se ovenfor). Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ) og Crescendo -lydstyrken (6; lydstyrken bliver kraftigere for hver ringetone = ). u Ringetoner: Du kan vælge mellem 15 forskellige melodier. 15

17 Indstilling af håndsættet Du kan indstille ringetoner for følgende funktioner. u Til ekst. opkald : For eksterne opkald u Til int. opk. : For interne opkald u Alle ens: Samme for alle funktioner Indstillinger for individuelle funktioner Du kan indstille lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen. v Ð Lydindstilling Til ekst. opk. q Vælg indstilling, f.eks. Til ekst. opkald, og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: r Indstil lydstyrken (1-6). s Gå til den næste linje. r Vælg melodi. Gem Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten. I standbytilstand kan du også åbne menuen Til ekst. opk. ved at trykke kort på t. Samme indstillinger for alle funktioner v Ð Lydindstilling Til ekst. opk. Alle ens Indstil lydstyrke og ringetone (se Indstillinger for individuelle funktioner ). Ja a Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. Tryk længe (standbytilstand). Deaktiver/aktiver ringetonen Inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand kan du på håndsættet deaktivere ringetonen permanent eller for det aktuelle opkald. Du kan ikke genaktivere ringetonen under en ekstern samtale. Permanent deaktivering af ringetonen * Hold stjernetasten nede, indtil ringetonen ikke kan høres længere. I displayet vises symbolet Ú. Aktiver ringetonen igen * Tryk længe på stjernetasten. Deaktiver ringetonen for det aktuelle opkald Ring fra Tryk på displaytasten. Aktivering/deaktivering af påmindelsestone I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så en kort tone ( Bip ) i stedet for ringetonen. * Tryk længe på stjernetasten, og inden 3 sek.: Bip Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med én kort påmindelsestone. º vises på displayet. Aktivering/deaktivering af servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden: u Tasteklik: Alle tastetryk bekræftes. u Kvitteringstoner: Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der modtages en SMS hhv. et nyt opslag i telefonsvarerlisten (afhænger af basestationen) eller opkaldslisten Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl Menusluttone: når du når til slutningen af en menu u Batteritone: Batteriet skal oplades. v Ð Lydindstilling Servicetoner Ændring af indtastninger på flere linjer: Tasteklik: Vælg Til eller Fra. 16

18 Bilag Bekræft: Vælg Til eller Fra. Batt lav: Til, Vælg Fra eller V.samta. Batteritonen aktiveres eller deaktiveres hhv. høres kun i samtaletilstand. Gem ændringerne (s. 21). Bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i laderen kan ikke deaktiveres. Indstilling af vækkeuret Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 6). Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur v ì Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Kl: Indtast tidspunktet for vækningen (4-cifret). Melodi: Vælg melodi. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1-6). Gem ændringerne (s. 21). Symbolet ¼ vises. En vækning signaleres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet. Vækningen høres i 60 sek. På displayet vises Alarm. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze) Forudsætning: Der høres en vækning. Fra Tryk på displaytasten. Vækningen deaktiveres. hhv. Pause Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt. Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslagene i telefonbogen, Call-by-Call-listen, opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. v Ð Håndsæt Nulstil håndsæt Ja Tryk på displaytasten. a Tryk længe (standbytilstand). Afbryd nulstillingen med a eller displaytasten Nej. Bilag Pleje Tør basestationen og håndsættet af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Kontakt med væske Håndsættet er beskyttet mod vandstænk. Ved kontakt med væske bankes vandet ud af mikrofonåbningen, og vandet på håndsættet tørres af med en sugende klud. Håndsættet er klar til brug. Hvis håndsættet skulle komme i kontakt med en stor mængde væske, skal du gøre følgende: 1. Tænd aldrig for håndsættet!! 17

19 Bilag 2. Tag straks batteriet ud. 3. Fjern headsætstikkets afdækning. 4. Hold håndsættet nedad med batterirummet åbent. 5. Hold håndsættet lodret. Vip håndsættet lidt frem og tilbage, og ryst det eventuelt en smule. 6. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med åbent batterirum og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen. Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Displayet viser intet. 1. Håndsættet er ikke aktiveret. Tryk længe på afbrydtasten a. 2. Batteriet er afladet. Oplad eller udskift batteriet (s. 4). Håndsættet reagerer ikke på tastetryk. Tastaturspærring er aktiveret. Tryk længe på firkanttasten # (s. 8). På displayet blinker Basestation x 1. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. 2. Håndsættet er blevet afmeldt. Tilmeld håndsættet (s. 5). På displayet blinker Søger base. Håndsættet er indstillet til Bedste base, og der ikke nogen basestation inden for rækkevidde. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Håndsættet ringer ikke. Ringetonen er slået fra. Aktiver ringetonen (s. 16). Din samtalepartner kan ikke høre dig. Du har trykket på tasten u (INT). Mikrofonen i håndsættet er slået fra. Slå mikrofonen til igen (s. 8). Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonesekvens). Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. Gentag proceduren. Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen. Kundeservice (Customer Care) Vi tilbyder hurtig og individuel rådgivning! Du kan altid få kontakt til vores onlinesupport via internettet, ligegyldigt hvor du er: Du kan få hjælp til vores produkter døgnet rundt. På internetadressen finder du en liste over ofte stillede spørgsmål og svar samt betjeningsvejledninger og eventuelle aktuelle softwareopdateringer til de forskellige produkter, som du frit kan downloade. Ofte stillede spørgsmål og svar findes også i appendikset til denne vejledning. Du kan få hurtig og effektiv hjælp hos vores servicecenter, hvis du skal have foretaget en reparation eller har en garantisag. Danmark Husk at have købsbeviset ved hånden. I lande, hvor vores produkt ikke forhandles gennem autoriserede forhandlere, kan vi desværre ikke tilbyde ombytning eller reparation. 18

20 Bilag Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse: Tekniske data Anbefalet batteri (på det tidspunkt, da betjeningsvejledningen gik i trykken) Nikkel-Metal-Hydrid (NiMH): V30145-K1310-X382 Håndsættet leveres med et godkendt batteri. Driftstider/opladningstider for håndsættet Kapacitet Driftstid Samtaletid Opladningstid 620 mah ca. 160 timer (6 dage) ca. 12 timer ca. 6 timer Disse drifts- og opladningstider gælder kun ved anvendelse af det anbefalede batteri. Bemærk: Ved tændt displaybelysning reduceres mobiltelefonens standbytid til ca. 30 timer. Generelle tekniske data Mål (håndsæt) Håndsættets vægt med batteri 143 x 51 x 25 mm (L B H) 133 g Producentens Garanti Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår: u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. 19

21 Bemærkninger til betjeningsvejledningen u u u u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Bemærkninger til betjeningsvejledningen I denne betjeningsvejledning anvendes symboler og skrivemåder, som forklares her. Anvendte symboler Kopiér opslag / Kopiér liste (Eksempel) Vælg en af de to anførte menufunktioner. ~ Indtast tal eller bogstaver. Gem Displaytasternes aktuelle funktioner, som vises i nederste displaylinje, vises med negativ skrift. q Tryk øverst eller nederst på styretasten: blad op eller ned. t Tryk til højre eller til venstre på styretasten. Vælg f.eks. en indstilling. c /Q /* osv. Tryk på den viste tast på håndsættet. Eksempel på menuvalg. I betjeningsvejledningen angives de trin, du skal udføre, i en forkortet form. I det følgende forklares denne skrivemåde med Kontrast som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre. v Ð Skærm Tryk på højre side af styretasten, mens håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Vælg symbolet Ð med styretasten tryk øverst eller nederst på styretasten. I displayets øverste linje vises Indstillinger. Tryk på displaytasten OK for at bekræfte funktionen Indstillinger. Undermenuen Indstillinger vises. Tryk på styretasten, indtil menufunktionen Skærm er valgt. Tryk på displaytasten OK for at bekræfte valget. Kontrast Vælg, og tryk på OK. Tryk på styretasten, indtil menufunktionen Kontrast er valgt. Tryk på displaytasten OK for at bekræfte valget. r Vælg kontrast, og tryk på OK. Tryk til højre eller til venstre på styretasten for at vælge kontrast. Tryk på displaytasten Gem for at bekræfte valget. 20

22 Bemærkninger til betjeningsvejledningen a Tryk længe (standbytilstand). Tryk længe på afbrydtasten, så håndsættet skifter til standbytilstanden. Eksempel på indtastning på flere linjer I mange situationer kan du ændre indstillinger eller indtaste datoer på flere linjer i en visning. Indtastning på flere linjer vises i denne betjeningsvejledning i en forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med Indstilling af dato og klokkeslæt som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre. Du ser den følgende visning (eksempel): Dato/tid Dato: [ ] Kl: 11:11 Ý Gem Dato: Indtast dato/måned/år (6-cifret). Den anden linje angives som aktiv med [ ]. Indtast datoen med taltasterne. Kl: Indtast timer/minutter (4-cifret). Tryk på tasten c. Den fjerde linje angives som aktiv med [ ]. Indtast klokkeslættet med taltasterne. Gem ændringerne. Tryk på displaytasten Gem. Tryk derefter længe på tasten a. Håndsættet går tilbage til standbytilstand. Skriv og rediger tekst Når du skriver tekst, gælder der følgende regler: u Du kan styre markøren (cursoren) med u v t s. u Tegn tilføjes til venstre for markøren. u Tryk på stjernetasten * for at få vist tabellen med specialtegn. u Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt. Indtastning af specialtegn Når du skriver en SMS, kan du åbne tabellen med specialtegn med tasten *, vælge det ønskede tegn og tilføje det med Indsæt. Skriv SMS/navn (uden tekstindtastningshjælp) Forudsætning: Din basestation understøtter SMS. Tryk længe på firkanttasten # for at skifte fra Abc til 123, fra 123 til abc og fra abc til Abc (store bogstaver: 1. bogstav skrives stort, de andre ikke). Tryk på firkanttasten # inden indtastningen af bogstaver. Når du skriver en SMS: u Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal. Øverst til højre på displayet står der hhv. "Abc", "abc" og "123". 21

23 Bemærkninger til betjeningsvejledningen u Hvis du trykker længe på en tast, vises tegnene for den pågældende tast på den nederste displaylinje og markeret i rækkefølge. Når du slipper tasten, tilføjes det markerede tegn i indtastningsfeltet. Skriv en SMS (med tekstindtastningshjælp) Forudsætning: Din basestation understøtter SMS. Tekstindtastningshjælpen EATONI understøtter dig ved indtastning af tekstmeddelelser. Hver af tasterne mellem Q og O er tilknyttet flere bogstaver og tegn. Disse tegn vises i valglinjen umiddelbart under tekstfeltet (oven for displaytasterne), så snart du trykker på en tast. Det mest sandsynlige bogstav vises med negativ skrift og står først på valglinjen. Det overføres til tekstfeltet (1) Ç Abc 2 Hej Peter, kan ikke komme i dag. Je 3 4 Deaktivering/aktivering af tekstindtastningshjælp Forudsætning: Du skriver en SMS. Mulighed Tryk på displaytasten. Indtastn. hjælp Vælg og tryk på OK ( = til). a Tryk kort på afbryd-tasten for at vende tilbage til tekstfeltet. Indtast teksten. Telefonbogopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Dette opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Navne med en stjerne foran står til sidst i telefonbogen. ghi X Muligheder 1EATONI er aktiveret 2 Store bogstaver, små bogstaver og tal 3SMS-tekst 4 Valglinje Hvis dette bogstav er det rigtige, kan du bekræfte det ved at trykke på den næste tast. Hvis bogstavet ikke er det rigtige, skal du trykke kort på firkanttasten #, indtil det ønskede bogstav vises inverteret på displaylinjen og dermed overføres til tekstfeltet. Hvis du trykker længe på firkanttasten #, skifter du fra Abc til 123, fra 123 til abc og fra abc til Abc. 22

24 Tilbehør Tilbehør Alt tilbehør og batterierne kan fås i specialforretninger. Her kan du også få de seneste produktoplysninger. Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du risiko for helbredsog tingsskader samtidig med, at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes. 23

25 Stikordsregister Stikordsregister A Advarselstone, se Servicetoner Afbryde (handling) Afbryd-tast , 7 Afhjælpning af fejl Afslutte, samtale Aktivere babyalarm besvarelse af opkald servicetoner tastaturspærring Automatisk besvarelse af opkald Automatisk besvarelse af opkald , 15 B Babyalarm aktivere følsomhed indtaste opkaldstelefonnummer Basestation skifte Batteri anbefalet batteri oplade sætte i Batterisymbol Batteritone Bedste base Bekræftelsestone Beskedtast åbne lister Besvarelse af opkald , 15 Brug af telefonen besvarelse af opkald eksternt internt C Call-by-Call-liste tast Call-by-Call-numre Customer Care D Dato, indstille Deaktivere tastaturspærring Digitalur Display belysning displaytaster , 9 i standbytilstand indstille kontrast logo sprog du ikke forstår ændre displaysprog E EATONI (hjælp til tekstindtastning)...22 Eksempel indtastning på flere linjer menuvalg F Fejltone Firkant-tast Firkanttast Forkerte indtastninger (rettelse) G Garanti Genopkald, manuelt Genopkaldsliste Godkendelser H Headsæt-stik Hukommelsesplads telefonbog Hurtigopkald tilknytte tast Høreapparater Håndfri funktion tast Håndsæt anvende babyalarm displaybelysning displaysprog drifts- og opladningstider kontakt med væske liste , 9 logo nulstille til standardindstilling servicetoner skifte til bedste modtagelse skifte til en anden basestation

26 Stikordsregister slå lyden fra standbytilstand talelydstyrke tilmelde tilmelde til endnu en basestation... 7 tænd/sluk Håndsæt, brug af Håndsættets driftstid ved aktiveret babyalarm I Indstille dato displaybelysning displaysprog klokkeslæt logo lydstyrke, melodi ringetonelydstyrke talelydstyrke vækkeur Indstille melodi Indstillinger, se Indstille Indtastning af specialtegn Indtastning på flere linjer Intern samtale K Klokkeslæt, indstille Kortvalg , 11 Kundeservice Kvitteringstoner L Liste Call-by-Call-liste genopkaldsliste håndsæt , 9 opkaldslisten Logo Lyd ringetone Lydstyrke højttaler håndsæt indstille ringetone tale, håndsæt Lydstyrke i håndsættet M Manuelt genopkald Medicinske apparater Menu sluttone tast åbne ét menuniveau tilbage Menuvalg Mikrofon N Netudbyder (nummerliste) Nummer gemme i telefonbogen som opkaldsnummer for babyalarm Nummerliste (netudbyder) O Opkald eksternt internt Opkald til alle Opkaldslisten Opkaldspause indtaste Opkaldstast , 7 Opladningstider for håndsæt Opladningstilstand, visning af P Pakkens indhold Pleje, telefon Påmindelse Påmindelsestone R Reset Rette forkerte indtastninger Ringetone indstille lydstyrke indstille melodi ændre R-tast Rækkefølge i telefonbogen S Samtale afslutte ekstern intern

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere