SEB s aktieopsparingsordning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEB s aktieopsparingsordning 2008"

Transkript

1 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes din nettoløn. Svar skal være os i hænde senest 22. september Hvis du beholder aktierne i tre år, får du en gratis matching-aktie for hver aktie, du har købt. Aktieopsparingen låses ikke i denne treårs periode. Du kan stoppe opsparingen eller sælge aktierne på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du beslutter dig til at deltage i SEB s aktieopsparingsordning 2008, skal du underskrive og returnere aftalen i den vedlagte svarkonvolut. SEB skal have modtaget aftalen senest den 22. september (Du kan altid finde de seneste nyheder og opdateringer på intranettet under Employee Self Service og på ekstranettet, (user-id sharesaving1, password sebshare2). Denmark R

2 Indhold SEB s aktieopsparingsordning 2008 oversigt Introduktion ved bestyrelsesformanden 5 Hvorfor en aktieopsparingsordning? 6 Oplysninger om aktieopsparingsordningen 7 Sådan fungerer ordningen 8 Administration af dine aktier 10 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Tidsforløb 10 Risici 11 Beskatning 12 Insiderstatus 12 Eksempel 13 Spørgsmål og svar 14 Om deltagelse i ordningen 14 Om aktierne 15 Om ordningen 16 Hvad er en aktie? 17 Om SEB 18 Flere oplysninger 19 SEB-medarbejdere i de nordiske og baltiske lande, Tyskland, Luxembourg og Storbritannien inviteres til at deltage i aktieopsparingsordningen Med ordningen får du mulighed for at blive aktionær i SEB. For hver aktie, som du køber inden for ordningen fra november 2008 til oktober 2009, modtager du en gratis aktie, hvis du beholder aktierne og stadig er ansat i SEB efter tre år. Du kan opspare op til fem procent af din månedsløn før skat fra november 2008 til oktober 2009 til anskaffelse af aktierne. Denne opsparing trækkes automatisk fra din månedlige nettoløn. Ordningen kræver minimal administration for dit vedkommende. Inden for to uger fra udgivelsen af kvartalsberetningerne i løbet af 2009 vil SEB købe SEB-aktier af klasse A til din opsparing til gældende aktiekurser. Der starter en treårs kvalificeringsperiode på tidspunktet for hvert aktiekøb. Ved slut ningen af hver kvalificeringsperiode modtager du gratis én matching-aktie for hver aktie, du har købt og beholdt. Du modtager den første matching-aktie i starten af 2012 og den sidste aktie i slutningen af Du kan annullere din opsparing eller sælge dine aktier på ethvert tidspunkt i løbet af ordningen. Hvis du beslutter dig til at forlade SEB før udgangen af den treårige kvalificeringsperiode, mister du retten til matching-aktier, men du beholder de aktier, du allerede har købt. Du skal normalt betale skat af matching-aktierne og af avancerne på aktierne, du har købt. Du kan finde flere oplysninger på intra- samt ekstranettet om, hvordan dette fungerer i dit land. Aktieopsparingsordningen er udviklet for at skabe en motivation til at eje aktier i SEB. Men som med alle investeringer i aktier er der et element af risiko involveret, og der er ingen garanti for, at ordningen vil medføre et afkast, eller at du får de investerede penge tilbage ved ordningens slutning. 2 3

3 Velkommen til at investere i SEB s fremtid: Introduktion til SEB s aktieopsparingsordning 2008 Kære SEB-medarbejder, Som bestyrelsesformand og repræsentant for ejerne af SEB er jeg glad for at kunne præsentere aktieopsparingsordningen for Beslutningen om at starte denne ordning blev truffet på den årlige generalforsamling den 8. april. Ejerne af SEB og bestyrelsen har en ambition om fortsat at udvikle SEB som den bedste bank i Nordeuropa. Vi ved, at denne ambition er afhængig af dig og dine kollegaers engagement. Vi vil gerne anerkende dette og give dig mulighed for at deltage i SEB s langsigtede værdiskabelse. Derfor tilbyder vi nu alle medarbejdere i de nordiske og baltiske lande, Tyskland, Luxembourg og Storbritannien at gå sammen med os og blive ejere af SEB. Vi tilbyder dig muligheden for i løbet af ét år at købe SEB-aktier for op til fem procent af din bruttoløn. Efter en treårsperiode vil vi derefter gratis give dig det samme antal aktier, som du oprindeligt købte, forudsat at du bliver hos SEB og beholder dine aktier i løbet af hele treårsperioden. Dette er vores måde at styrke relationen mellem din indsats i hverdagen og SEB s langsigtede resultater. Vi tror, at et aktieopsparingsprogram for medarbejderne er med til at forene medarbejdernes og aktionærernes interesser. Der er altid en risiko forbundet med at eje aktier, men vi mener, at der er gode muligheder for, at en subsidieret aktieopsparingsplan i det lange løb giver et flot afkast til vores medarbejdere. Min familie har været aktionær i SEB i mere end 150 år. Mange af os har også arbejdet i virksomheden, og det, tror jeg, har gjort vores engagement endnu større. Jeg håber, at denne ordning også vil tilskynde dig til at blive ejer i den virksomhed, hvor du arbejder, og jeg håber selvfølgelig, at dit forhold til SEB vil blive langt og succesrigt. Med venlig hilsen Marcus Wallenberg Bestyrelsesformand 4 5

4 Hvorfor en aktieopsparingsordning? Oplysninger om aktieopsparingsordningen Hos SEB er vi i færd med at skabe fremtidens bank. For at opnå dette skal vi ansætte de bedste medarbejdere veluddannede eksperter og mennesker med en stærk karakter og beslutsomhed for at tage det ekstra skridt for vores kunder hver dag. Som en del af vores team spiller du en vigtig rolle i vores søgen efter det optimale. Derfor vil vi gerne invitere dig til at drage fordel af SEB s langsigtede værdiskabelse. Vores virksomhed bygger på langsigtede, udbytterige relationer. Vi har oparbejdet fortrolighed og tillid hos store selskaber og krævende enkeltpersoner i mere end 150 år. Personer med visioner og ambitioner har i generationer henvendt sig til os for at få finansiel rådgivning, og årsagen til dette er tydelig: Det er på grund af de mennesker, der arbejder her. SEB ville ikke være det, som det er, uden sine medarbejdere. Dit engagement og dine evner er med til at sikre, at vores mission om at blive nummer ét for vores kunder og opnå de bedste finansielle resul tater blandt vores konkurrenter lykkes. Via aktieopsparingsordningen skaber vi en klar forbindelse mellem vores individuelle anstrengelser og SEB s overordnede udvikling. Hvis vi alle arbejder mod det samme mål og hver dag forsøger at gøre en forskel for vores kunder, får vores anstrengelser en positiv virkning på resultatet og i det lange løb på aktieprisen. Sammen med denne brochure har du modtaget vilkår og betingelser, aftaleformular samt en svarkonvolut. Læs materialet omhyggeligt, før du beslutter dig til, om du vil deltage i ordningen. Du kan også finde flere oplysninger på ekstranettet, (user-id sharesaving1, password sebshare2). Du kan endvidere finde informationerne på intranettet under Employee Self Service. Deltagelse i ordningen Du kan tilslutte dig SEB s aktieopsparingsordning 2008 ved at udfylde og underskrive vedlagte aftale. Den skal være SEB i hænde senest den 22. september Du kan også deltage i ordningen fra starten, hvis du har forældreorlov, sygeorlov eller har anden form for orlov, der er godkendt af SEB. Hvis du på et senere tidspunkt beslutter dig til at deltage, kan du enten gøre det før 15. januar 2009 (opsparingsbeløbet baseres på din løn i januar og fratrækkes den løn, der bliver udbetalt for februar 2009 og derefter) eller før 15. maj 2009 (opsparingsbeløbet baseres på din løn i maj og fratrækkes den løn, der bliver udbetalt for juni 2009 og derefter). Men opsparingsperioden slutter den 31. oktober 2009 for alle deltagere, uanset hvornår du har tilsluttet dig ordningen. På ekstranettet kan du finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter dig ordningen på et senere tidspunkt. Formålet med ordningen er at skabe et langsigtet engagement over for SEB ved at motivere alle, der arbejder i virksomheden, til at eje aktier i SEB. Ordningen sigter mod at forene medarbejderne på tværs af virksomheden og på tværs af landegrænserne. Det er en måde at støtte SEB på. Læs omhyggeligt brochuren og vilkår og betingelser, før du underskriver aftalen. 6 7

5 Sådan fungerer ordningen Opsparingsbeløb Hvis du beslutter dig til at deltage i ordningen fra Kvalificeringsperiode Efter hvert indkøb af opsparingsaktier starter en treårs Hvis du har procentdele af aktier, modtager du kontanter for værdien af disse procentdele til den gældende Ændringer i din jobsituation Hvis du skifter job inden for SEB i løbet af ordningen, starten: Du vælger at opspare op til fem procent af din kvalificeringsperiode. I løbet af dette tidsrum skal du markedspris for aktierne på tidspunktet for salget eller har det i de fleste tilfælde ingen indflydelse på din del- grundløn før skat beregnet ud fra din løn i juni fortsat være ansat i SEB for at kvalificere dig til at mod- overførslen af dine aktier. Hvis du foretager en transak- tagelse i ordningen. Men hvis du i løbet af opsparings- Opsparingsbeløbet trækkes automatisk fra din nettoløn. tage gratis matching-aktier for hver aktie, du har beholdt tion, der resulterer i en kontantudbetaling, hvor udbyt- perioden flytter for at arbejde for SEB i et land, hvor Din grundløn er din månedlige løn før eventuelle yder- indtil kvalificeringsperiodens slutning. Du bevarer tet er mindre end cirka 50 danske kroner, får du ingen SEB ikke tilbyder ordningen, kan du ikke fortsætte ligere betalinger, f.eks. feriepenge, bonus, provisioner retten til matching-aktier, hvis du går på pension eller tilbagebetaling. Hvis du sælger eller overfører aktier, der opsparingen. Du vil stadig være berettiget til at modtage og før eventuelle fradrag osv. Det mindste beløb, du kan dit ansættelsesforhold ophører på foranledning af SEB endnu ikke er blevet udlignet med matching-aktier, skal matching-aktier for de opsparingsaktier, du har købt spare op, er 100 danske kroner. (dog ikke i tilfælde af bortvisning). du være opmærksom på, at aktierne fra de forskellige før flytningen. Hvis du overvejer at flytte mellem SEB Opsparingsperiode Opsparingen fratrækkes hver nettolønudbetaling i løbet Matching-aktier Når kvalificeringsperioden slutter, giver SEB dig en aktieanskaffelser har forskellige udligningsdatoer. Du ønsker sandsynligvis at sælge de aktier, du har anskaffet for nylig, før du sælger ældre aktier, som du endnu ikke i to lande, skal du kontakte den lokale HR-afdeling for at få flere oplysninger. af opsparingsperioden fra 1. november 2008 til og gratis aktie, der kaldes en matching-aktie, for hver aktie, har modtaget matching-aktier for. Hvis du beslutter dig til at forlade SEB, skal du enten med 31. oktober Opsparingerne stoppes, hvis du du har købt og beholdt i de obligatoriske tre år. Det bety- overføre dine aktier til din egen forvaltningskonto forlader SEB eller går på pension. Du kan også ændre der, at du modtager matching-aktier ved fire lejligheder. I de fleste lande skal du betale skat, hvis du har eller sælge dem. (Du skal selv betale eventuelle dit opsparingsbeløb den 15. januar 2009 og den 15. maj Den første i starten af 2012 og den sidste ikke senere fortjeneste, når du sælger aktierne. Du kan læse mere om kostninger). Derefter er du ikke berettiget til at 2009, hvis du ønsker det. I dette tilfælde kan du ændre end november Du modtager også en procentdel om dette i afsnittet Beskatning i denne brochure og modtage matching-aktier. dit opsparingsbeløb til et maksimum på fem procent matching-aktier for samme procentdel opsparingsaktier, på ekstranettet. af din løn i henholdsvis januar og maj Det nye opsparingsbeløb trækkes fra henholdsvis februar og juni. Hvis du ønsker at stoppe din opsparing, kan du gøre det på et hvilket som helst tidspunkt, men det vil som du har. Udløbsperiode Når de sidste matching-aktier er fordelt i november 2012, Udbytter og årlige generalforsamlinger Opsparingsaktier og matching-aktier, der modtages under ordningen, er almindelige A-klasse-aktier. Hvis du går på pension, eller hvis du bliver nødt til at forlade SEB som følge af en organisationsmæssig ændring eller lignende, stopper din opsparing, men du har stadig ret til matching-aktier for de opsparings- ikke være muligt at genoptage opsparingen. slutter ordningen. Derefter har du 90 dage til at flytte Normalt overfører SEB noget af fortjenesten til aktio - aktier, du har købt. Opsparingsaktie Med det opsparede beløb minus provision indkøbes SEB-aktier af klasse A i dit navn ved fire lejligheder aktierne til en privat forvaltningskonto eller sælge dem. Salg og overførsel af aktier Du kan på et hvilket som helst tidspunkt sælge eller n ærerne som udbytte. Som alle andre aktionærer i SEB får du udbytte af dine SEB-aktier. Udbyttet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det udbytte, du modtager for dine aktier, geninvesteres automatisk i Hvis du tager forældreorlov eller lignende under opsparingsperioden, kan du fortsætte din opsparing. Måden, du gør det på, varierer fra land til land. Du mellem februar og november 2009, normalt inden for overføre dine indkøbte aktier i løbet af kvalificerings- SEB-aktier af klasse A, efter at svensk udbytteskat er kan finde flere oplysninger om dette på ekstranettet. to uger efter hver SEB-kvartalsberetning. Disse aktier perioden (du skal selv betale alle gebyrer og omkost- fratrukket. Men aktier, der er købt for udbytte, er ikke kaldes opsparingsaktier. Aktierne indkøbes til markeds- ninger ved en sådan transaktion). Du kan finde gebyrer berettiget til matching-aktier. Som alle andre aktionærer pris på Stockholms fondsbørs. Hvis det beløb, du har og omkostninger på ekstranettet. Men du modtager er du også berettiget til at deltage i og stemme på den sparet op, ikke er deleligt med en akties pris, modtager kun matching-aktier for aktier, som du har beholdt årlige generalforsamling. Den samlede skat på udbytte du en del af en aktie for det resterende beløb. Se på i hele kvalificeringsperioden, og kun hvis du stadig kan være højere end den svenske udbytteskat, og ekstranettet angående provisioner og andre gebyrer. er ansat hos SEB (eller er gået på pension med videre). denne del skal du selv betale sammen med dine øvrige Aktierne opbevares af SEB i en særlig forvaltningskonto. indkomstskatter. 8 9

6 Administration af dine aktier Risici Administrationen af ordningen foretages af SEB med hjælp fra Union Bank of Switzerland, UBS. Dine aktier opbevares for dig af SEB i hele kvalificeringsperioden. Du får mulighed for at overvåge dine aktier, se hvilken pris de blev købt til, følge udviklingen i aktiernes værdi og afgive salgs- og overførselsordrer via UBS såkaldte EquatePlus-system. Dette system fungerer ligesom en internetbank, og du modtager et separat bruger-id og en adgangskode, hvis du deltager i ordningen. Systemet findes på engelsk og tysk samt på visse andre sprog. UBS har også et callcenter, hvor du kan få hjælp. Hvis du beslutter dig til at deltage, får du tilsendt yderligere oplysninger om, hvordan du bruger EquatePlus. Aktieopsparingsordningen er udformet for at skabe en motivation til at eje aktier i SEB. Men som med alle investeringer i aktier er der et element af risiko. Der er ingen garanti for, at ordningen vil give overskud, eller at du får de investerede penge tilbage ved ordningens slutning. Aktieværdierne ændres med tiden. De kan gå op og ned, og det sker sommetider meget hurtigt. Det er også vigtigt at huske på, at du som aktionær har brug for et langsigtet perspektiv. Invester ikke penge, som du måske kan få brug for på kort sigt. Hvis SEB skal få succes, er det vigtigt, at vi arbejder hårdt for at nå vores mål. Men aktieprisen er også afhængig af visse andre faktorer, som SEB ikke har nogen kontrol over. For eksempel den generelle økonomiske udvikling, rentesatser, vekselkurser, inflation og politiske ændringer. Konkurrenternes resultater kan også få indflydelse på aktieprisen. Uanset hvilken valuta du modtager din løn i, indkøbes aktierne i svenske kroner. Alle deltagere i ordningen, der ikke får løn i svenske kroner, udsættes for en valutarisiko, da SEB-aktien er noteret i Sverige. Hvis den svenske krone er blevet svækket i forhold til din valuta, når du sælger dine aktier, berøres du negativt af dette. Hvis den svenske krone derimod er blevet styrket, får det en positiv virkning på din samlede avance fra aktieopsparingsordningen. Hvis du f.eks. modtager din løn i danske kroner, veksles din opsparing til svenske kroner af SEB, før den kan bruges til at købe SEB-aktier. Når du efter de tre år sælger dine aktier, modtager du provenuet i svenske kroner, der veksles tilbage til danske kroner. SEB s aktieopsparingsordning 2008: Tidsforløb I februar 2009 købes der opsparingsaktier for det opsparede beløb fra de første tre måneder af aktiespareprogrammet. Denne process gentages tre gange. En treårs kvalifikationsperiode begynder. Når denne er overstået, vil du modtage en vederlagsfri matchningsaktie

7 Beskatning Eksempel De skattemæssige konsekvenser af aktieopsparingsordningen 2008 afhænger af de gældende skatteregler i det land, du bor i. Nedenfor finder du en oversigt, der gælder for de fleste lande. Men det er generelle oplysninger, og de er måske ikke korrekte i din specifikke situation. Beskatning af lønindtægt Opsparingsaktierne købes på normale markedsbetingelser for de penge, du har opsparet fra din nettoløn. Generelt betyder det, at du ikke har haft nogen indtægt, og at du ikke skal svare indkomstskat. Matching-aktierne får du gratis. I nogle lande betragtes dette som en indtægt, og værdien af aktierne er derfor skattepligtig. I nogle lande trækkes værdien fra lønnen. Det kan betyde, at det udbetalte lønbeløb bliver meget lavt eller nul i de måneder, hvor du modtager matching-aktierne. Hvis lønbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække hele skattebeløbet, skal du betale den ekstra skat. Beskatningen i Danmark for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, er dog markant anderledes, da ordningen aftales gennemført i henhold til Ligningslovens 7 H. Det betyder, at matching-aktierne ikke beskattes som lønindtægt de indgår derimod i beregningen af en aktieavance, når du sælger aktierne. Se mere på ekstranettet. Insiderstatus Hvis du har adgang til insideroplysninger om SEB (ikkepublicerede oplysninger, der kan få indflydelse på prisen af SEB-aktier), har du muligvis ikke ret til at anskaffe opsparingsaktier eller sælge SEB-aktier, før oplysningerne er publiceret, eller indtil oplysninger ikke længere anses for at være insider-oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger i vilkår og betingelser og på ekstranettet. Beskatning af aktieavance Hvis værdien af dine aktier stiger, skal du højst sandsynligt betale skat af din avance, når du sælger aktierne. Hvis værdien falder, og du har et tab, har du normalt ret til at modregne dette i avancer på andre aktier for at annullere skatteeffekten. Udbyttet er også skattepligtigt. For svenske statsborgere fratrækkes 30 procent i foreløbig skat, og det resterende udbytte geninvesteres i aktier. Hvis du bor uden for Sverige, fratrækkes normalt en kildeskat på op til 15 procent af ethvert udbytte, du modtager, før udbyttet geninvesteres. I sidstnævnte tilfælde skal du sikkert også svare indkomstskat af udbytte, hvor du bor. Du er ansvarlig for at betale al skat i dit land, der overstiger den fratrukne kildeskat. Flere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om skattebestemmelserne i dit land på ekstranettet. Vi anbefaler, at du altid sørger for at kende til skattebestemmelserne i det land, hvor du bor. Hvis du er i tvivl om de skattemæssige konsekvenser af deltagelse i aktieopsparingsordningen, kan det anbefales at søge råd hos en uafhængig skatterådgiver, selvom dette sker for din egen regning. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i en fiktiv deltager i aktieopsparingsordningen. Eksemplet bygger på en forenkling. Det giver ikke det fuldstændige billede af de skatter og gebyrer, som deltageren skal betale, ligesom der heller ikke tages hensyn til udsving i aktiekursen og valutakursen. I dette eksempel anvendes en valutakurs på 9,00 for SEK/EUR i hele den periode, hvor programmet løber. Opsparingsperiode Günther har en månedsløn på EUR før skat. Han deltager i aktieopsparingsordningen med en månedlig opsparing på 225 EUR, hvilket svarer til fem procent af hans løn før skat. I løbet af opsparingsperioden (fra november 2008 til oktober 2009) trækkes der i alt EUR fra hans nettoløn. Den pålydende værdi af SEB-aktierne er i svenske kroner. Vi antager i dette eksempel, at aktiekursen holder sig stabil på 150 SEK i hele opsparingsperioden, dvs. i 2009, hvilket svarer til 16,7 EUR. I eksemplet stiger aktiekursen i løbet af ihændehaverperioden og når op på 210 SEK, eller 23,3 EUR, i I den virkelige verden svinger aktiekursen fra dag til dag og kan gå op eller ned. Fire gange i løbet af opsparingsperioden købes der 40,5 opsparingsaktier til Günther til en pris af 150 SEK pr. aktie, i alt 162 aktier. Han behøver ikke at oprette en privat forvaltningskonto, da SEB administrerer programmet og opbevarer aktierne. Kvalificeringsperiode og matching-aktier Hvis Günther bliver hos SEB og beholder sine opsparingsaktier i kvalificeringsperioden på 36 måneder, får han hvert kvartal i 2012 gratis 40,5 matching-aktier, i alt 162 aktier. Ved slutningen af matching-perioden i november 2012 kan Günthers deltagelse i aktieopsparingsordningen beskrives med følgende tabel. I tabellen tager vi ikke hensyn til de aktier, der er købt for det aktieudbytte, som Günther har modtaget (se nedenfor). Matchingaktier modtaget Værdi af matchingaktier, EUR Akkumuleret værdi af aktier, EUR Dato Opsparingsbeløb EUR Opsparingsaktier købt Dato Akkumuleret antal aktier Feb ,5 Feb , , Maj ,5 Maj , , Juli ,5 Juli , , Nov ,5 Nov , , I alt EUR ,0 162,0 EUR Beskatning af aktier I dette eksempel er aktiekursen steget i løbet af kvalificeringsperioden til 210 SEK i Det betyder, at de 162 matching-aktier, som Günther har fået, har en værdi på EUR ved en valutakurs på 9,00 for SEK/EUR. Da aktierne har været gratis, vil de i de fleste lande blive betragtet som et skattepligtigt gode og således blive beskattet med udgangspunkt i aktiernes markedsværdi. Günthers arbejdsgiver trækker derfor indkomstskat af værdien af matching-aktierne. Hvis Günther har en marginalskat på 50 procent, skal han betale EUR i skat for matching-aktierne. Udbytte Mellem 2009 og 2012 har Günther desuden modtaget aktieudbytte hvert år i april. Vi antager, at udbyttet udgør 5 SEK pr. aktie hvert år, dvs. omtrent 0,6 EUR. Det udbetalte udbytte efter skat geninvesteres i nye SEB-aktier hvert år, hvilket giver Günther i alt 10,9 aktier under forudsætning af at aktiekursen er 170 SEK i 2010, 190 SEK i 2011 og 210 SEK i Günther modtager aktieudbytter efter fradrag af svensk skat på 15 % (i Storbritannien: 5 %) på i alt SEK for alle årene. Bruttoudbyttet bliver højst sandsynligt beskattet i Günthers hjemland. Han vil dog normalt kunne trække den svenske kildeskat fra den lokale indkomstskat, der skal betales af udbyttet. Salg af aktier og samlet fortjeneste Günther har 337,3 aktier i slutningen af 2012, inklusive opsparingsaktiver, matching-aktier og de aktier, der er købt ved at geninvestere udbyttet i alt aktier til en værdi af EUR. Hvis han sælger alle aktierne i november 2012, opnår han en samlet fortjeneste på EUR af aktieopsparingsordningen. Salgsprovenu EUR Salgsprovenuet, hvis Günther sælger alle sine aktier i 2012 til en kurs på 210 SEK pr. aktie Første investering EUR Samlet beløb trukket fra Günthers løn Indkomstskat EUR Beregnet ud fra værdien af matching-aktierne og fratrukket lønnen Skat af kapitalgevinst EUR -317 Betales af værdistigningen på aktierne Samlet gevinst EUR Eksemplet bygger på en række forenklinger. Først og fremmest aktiekursen, der antages at være konstant de enkelte år og stige fra år til år, og den uændrede valutakurs. I afsnittet Om SEB til sidst i denne brochure, kan du se, hvordan aktiekursen har udviklet sig de sidste 10 år. Vær opmærksom på, at beskatningen i Danmark er anderledes end beskrevet ovenfor. Se mere på ekstranettet. Eksemplet viser én mulig udvikling af aktiespareprogrammet. Afhængig af aktiens kurs og hvornår du sælger dine aktier, kan slutresultatet blive højere eller lavere, og falder kursen meget, kan du tabe penge på ordningen

8 Spørgsmål og svar Når du overvejer dette tilbud, opstår der selvfølgelig spørgsmål. Nedenfor har vi anført nogle af de generelle spørgsmål. Du kan finde flere på ekstranettet. På ekstranettet kan du også finde flere oplysninger om ordningen, kontaktoplysninger for lokale administratorer og UBS, og der kan du også indsende dine egne spørgsmål. der kan hentes på ekstranettet. Hvis du ændrer opsparingsbeløbet, kan du stadig ikke opspare mere end fem procent af din grundløn i måneden før ændringsdatoen. Den lempelige danske beskatning af matching-aktierne som aktieavance er betinget af, at opsparingsfradraget ikke overstiger 10 procent af din løn. Det kan derfor være nødvendigt, at du sørger for at reducere opspar- 8. Jeg har ikke en kontrakt om fastansættelse. Kan jeg stadig deltage? Ja, du kan. Alle medarbejdere, der ikke er på timeløn, kan deltage. Men hvis din ansættelse udløber før slutningen af kvalificeringsperioden, har du ikke ret til at modtage matching-aktier. 9. Kan jeg deltage i overlappende 12. Hvor kan jeg følge udviklingen af prisen på SEB-aktier? På SEB s intranet og på samt i den svenske og internationale erhvervspresse og på erhvervswebsteder. 13. Hvor kan jeg se, til hvilken pris mine opsparingsaktier købes og sælges? Om deltagelse i ordningen ingen, hvis du f.eks. begynder at arbejde på deltid. motivationsordninger? Ja. Alle medarbejdere, der har base i de pågældende Du modtager en slutseddel med hvert aktiekøb og -salg. I EquatePlus vil du kunne se prisen for hvert aktiekøb 5. Jeg har i øjeblikket sygeorlov/forældreorlov/ lande, har med nogle få undtagelser ret til at deltage i og -salg. Du modtager også oplysning om omvekslingen 1. Hvad er min grundløn? sabbatorlov/er på deltid. Kan jeg stadig deltage? aktieopsparingsordningen, også selvom vedkommende mellem danske og svenske kroner. Din faste månedlige løn før skat eksklusive alle Ja, du kan. Du kan opspare op til fem procent af din også deltager i en anden kortsigtet eller langsigtet midlertidige tillæg, frynsegoder, feriepenge, grundløn i juni Den lempelige danske beskatning motivationsordning. 14. Hvilken type bekræftelse får jeg, når aktierne bonuser, provisioner osv. og før eventuelle fradrag. af aktieavancerne er dog betinget af, at din opsparing købes og sælges? 2. Kan jeg forlade ordningen på et hvilket som helst ikke overstiger 10 procent af din faktiske årlige lønindkomst. Om aktierne Du modtager en slutseddel med hvert køb og salg, tildeling af matching-aktier og overførsel af aktier. tidspunkt? Ja. Under opsparingsperioden kan du stoppe opsparingen 6. Hvad sker der, hvis jeg går på sygeorlov/ 10. Har jeg ret til udbytte for mine købte aktier, på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan også stoppe forældreorlov/sabbatorlov/deltid under ordningen? og har jeg ret til at stemme ved den årlige general- under kvalificeringsperioden ved at sælge eller overføre Selvom din løn falder som følge af ovenstående, fortsæt- forsamling? dine aktier. ter den månedlige nettoopsparing med det oprindelige Som aktionær i SEB har du ret til at stemme ved den beløb. I nogle lande skal du have tilstrækkelige midler årlige generalforsamling, og du har ret til eventuelt 3. Hvad sker der, hvis jeg skifter mit job og/eller på din lønkonto til udbetalinger. I andre lande skal du udbytte på samme måde som alle andre SEB-aktionærer. stilling inden for SEB? indbetale opsparingsbeløbet på en separat konto. Hvis Udbyttet geninvesteres automatisk efter fradrag af skat. Hvis du skifter job i dit eget land eller flytter til et land, du ønsker at reducere din opsparing, kan du gøre det hvor SEB tilbyder aktieopsparingsordningen, får det ved to lejligheder (15. januar eller 15. maj), eller stoppe 11. Hvilken indflydelse får valutakurser på min ingen indflydelse på din deltagelse i ordningen. Hvis det opsparingen, når du vil. Hvis du reducerer opsparingen, opsparing? nye job ligger i en anden juridisk enhed end dit gamle kan du ikke opspare mere end fem procent af din nye Den pålydende værdi af SEB-aktier er i svenske kro- job, skal du sikre, at den nye arbejdsgiver er informeret løn. Den lempelige danske beskatning af aktieavancerne ner. Hvis du modtager din løn i svenske kroner, har om det opsparingsbeløb, der skal trækkes fra din løn. er dog betinget af, at din opsparing ikke overstiger variationer i valutakurser ingen direkte indflydelse på Hvis du under opsparingsperioden flytter til SEB i et 10 procent af din faktiske årlige lønindkomst. aktieopsparingen. Men hvis du modtager din løn i en andet land, hvor SEB ikke tilbyder aktieopsparingsord- anden valuta, løber du risikoen for, at svenske kroner ningen, skal du stoppe opsparingen, men du beholder 7. Hvad er de skattemæssige virkninger ved svækkes i forhold til din egen valuta, så et eventuelt salg eventuelle aktier, du har købt, og du bevarer retten til deltagelse i ordningen? af dine aktier bliver mindre fordelagtigt end på et andet matching-aktier for disse aktier. Hvis noget af dette De skattemæssige virkninger afhænger af flere faktorer: tidspunkt. Men du kan også drage fordel af variationer gælder for dig, skal du bede den lokale HR-kontakt om bopælsland, anden indkomst og meget mere. Det i valutakursen, hvis svenske kroner styrkes i forhold til flere oplysninger. betyder, at det er umuligt at give råd eller oplysninger din valuta. i denne brochure, da det er forskelligt fra person til 4. Hvad sker der med opsparingsfradraget, hvis person. Du kan finde flere oplysninger på ekstranettet jeg får en lønforhøjelse, eller hvis jeg begynder om skattesituationen i dit land. Du kan også konsultere at arbejde deltids under opsparingsperioden? en skatterådgiver for egen regning for at få et bedre Der sker ikke noget automatisk. Opsparingsfradraget overblik over, hvordan ordningen vil påvirke din per- fortsætter med det oprindelige beløb. Hvis du ønsker sonlige situation. selv at ændre opsparingsbeløbet, kan du gøre det ved to forskellige lejligheder (15. januar og 15. maj) i opsparingsperioden ved at indsende en formular, 14 15

9 Hvad er en aktie? 15. Vil købet af opsparingsaktier få indflydelse på kursen for SEB-aktien? Nej. Den købte mængde inden for aktieopsparingsordningen i forhold til det gennemsnitlige antal aktier, der handles i løbet af en dag, vil være meget lille. De aktier, der købes til SEB s aktieopsparingsordning 2008, forventes derfor ikke at få nogen indflydelse på kursen. 16. Hvor kan jeg finde flere finansoplysninger om SEB for at kunne analysere aktien mere indgående? Du kan finde SEB s årsberetning og årsoversigt samt andre finansielle materialer i afsnittet Investor Relations på Du kan se eller hente oplysningerne online. Nogle af oplysningerne kan også sendes til din privatadresse via Om ordningen 17. Er ordningen indført på alle markeder? Vores ambition er, at fremtidige tilbud om aktieopsparingsordninger bliver åbne for alle medarbejdere og som følge deraf på alle markeder, hvis en sådan implementering er juridisk mulig, og hvis det administrative arbejde og omkostningerne er rimelige. I første omgang bliver ordningen indført i ti lande Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Sverige og Storbritannien. Medarbejderne i visse mindre juridiske enheder i disse lande vil muligvis ikke kunne deltage af juridiske og administrative årsager. Et eksempel kunne være en virksomhed, som SEB for nylig har købt, men som endnu ikke er komplet integreret. 18. Kan jeg købe flere SEB-aktier uden for ordningen? Ja, du kan købe flere SEB-aktier uden for ordningen. Men du skal beholde dem i dit eget private depot og modtager ikke matching-aktier for aktier, som du køber uden for ordningen. En aktie repræsenterer ejerskab i en virksomhed. En aktie giver ejeren ret til at stemme ved årlige generalforsamlinger og en del af virksomhedens afkast i form af årligt udbytte. Ejerne udøver deres kontrol over virksomheden via bestyrelsen, der vælges af ejerne ved den årlige generalforsamling. En aktie er også en investering i virksomheden. Der findes også andre former for investeringer i en virksomhed, f.eks. obligationer, hvor indehaveren kun deltager i den økonomiske udvikling af virksomheden uden at eje nogen andel af den. Aktionærer befinder sig nederst på prioritetsrangstigen for tilbagebetaling i tilfælde af likvidering eller misligholdelse af en virksomhed. I dette tilfælde har almindelige aktionærer først ret til en virksomheds aktiver, efter at obligationsindehavere og andre gældsholdere har fået fuld betaling. Dette gør almindelige aktier mere risikable end andre investeringer. Det positive er, at almindelige aktier normalt overgår obligationer i det lange løb. Aktier kan og vil gå op og ned i værdi af forskellige årsager, f.eks. forventninger til eller tro på virksomhedens resultater, men også som følge af eksterne påvirkninger, f.eks. ændringer af rentesatser eller den generelle økonomiske situation. Der er altid risiko for tab af dele af investeringen, hvis virksomheden ikke klarer sig så godt, som markedet havde forventet. Hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtelser, mister investoren normalt hele sin investering. I Sverige er det almindeligt, at en virksomhed har mere end én klasse af aktier. SEB har klasse A- og klasse C-aktier, der begge handles offentligt. SEB s klasse A- aktie giver dig ret til én stemme og SEB s klasse C-aktie til 1/10 af en stemme. Men både klasse A- og klasse C-aktier giver dig ret til samme udbytte

10 Om SEB Flere oplysninger Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB, er en offentligt noteret virksomhed på OMX Stockholms fondsbørs, hvor aktier købes og sælges til markedsværdi i svenske kroner, SEK. I perioden blev værdien af SEB-aktien mere end fordoblet. Fra 2007 skabte uro på det internationale finansmarked og bekymringer Hvem ejer SEB? SEB har mere end aktionærer. Mere end 75 procent af stemmerne indehaves af svenske investorer, hvor Investor AB er den største med omkring 20 procent af stemmerne. De ti største aktionærer og aktionærstrukturen pr. 31. marts 2008 er angivet nedenfor. Du kan finde flere oplysninger om ordningen i vilkår og betingelser, på SEB s intra- og ekstranet. Her finder du mere specifikke oplysninger om forholdene i dit land samt ofte stillede spørgsmål. Du kan også sende dine spørgsmål for at få dem besvaret, om den økonomiske udvikling i de baltiske lande et hos din lokale HR-afdeling. nedadgående tryk på prisen på SEB-aktien. Hvad sker der nu? læs denne brochure og vilkår og betingelser, indhent om nødvendigt uafhængig finansiel og skattemæssig rådgivning for egen regning for at klar- SEK Største aktionærer % aktiekapital % stemmer Investor 20,45 20,75 Trygg-Foundation 9,56 9,87 Alecta 4,22 4,26 Swedbank Robur Funds 3,13 3,24 AFA Insurance 2,53 2,50 SPP Funds 1,93 1,99 Wallenberg Foundations 1,50 0,76 Fourth Swedish National Pension Fund 1,41 1,46 SEB Funds 1,38 1,42 lægge dine personlige konsekvenser af ordningen, vurder de risici, der angår dig, beregn effekten, som den månedlige opsparing får for din økonomi, find flere oplysninger, hvis det er nødvendigt, f.eks. fra ekstranettet. Hvis du beslutter dig til at deltage: underskriv og returner aftalen i den vedlagte frankerede svarkonvolut. SEB skal have modtaget aftalen senest den 22. september Nordea Funds 1,29 1,33 10 største aktionærer total 47,40 47,58 Figur 1: Udvikling for SEB s klasse A-aktie, juli 1998 juni 2008 Aktionærstruktur % stemmer Udenlandske aktionærer 20,10 Svenske aktionærer 79,90 Deraf: Institutioner og fonde 52,60 Investeringsforeninger 12,10 Privatpersoner 15,20 På og på intranettet kan du læse mere om SEB-aktien, få finansoplysninger om SEB og se, hvordan SEB styres. Velkommen som aktionær i SEB! 18 19

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet

WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004. På vej til udlandet WWW. PAAVEJTILUDLANDET. DK J UNI 2004 På vej til udlandet Kontakt Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor, partner Leder af Ernst & Young Health Sciences, Danmark benny-lynge.soerensen@dk.ey.com

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle.

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere