SEB s aktieopsparingsordning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEB s aktieopsparingsordning 2008"

Transkript

1 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes din nettoløn. Svar skal være os i hænde senest 22. september Hvis du beholder aktierne i tre år, får du en gratis matching-aktie for hver aktie, du har købt. Aktieopsparingen låses ikke i denne treårs periode. Du kan stoppe opsparingen eller sælge aktierne på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du beslutter dig til at deltage i SEB s aktieopsparingsordning 2008, skal du underskrive og returnere aftalen i den vedlagte svarkonvolut. SEB skal have modtaget aftalen senest den 22. september (Du kan altid finde de seneste nyheder og opdateringer på intranettet under Employee Self Service og på ekstranettet, (user-id sharesaving1, password sebshare2). Denmark R

2 Indhold SEB s aktieopsparingsordning 2008 oversigt Introduktion ved bestyrelsesformanden 5 Hvorfor en aktieopsparingsordning? 6 Oplysninger om aktieopsparingsordningen 7 Sådan fungerer ordningen 8 Administration af dine aktier 10 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Tidsforløb 10 Risici 11 Beskatning 12 Insiderstatus 12 Eksempel 13 Spørgsmål og svar 14 Om deltagelse i ordningen 14 Om aktierne 15 Om ordningen 16 Hvad er en aktie? 17 Om SEB 18 Flere oplysninger 19 SEB-medarbejdere i de nordiske og baltiske lande, Tyskland, Luxembourg og Storbritannien inviteres til at deltage i aktieopsparingsordningen Med ordningen får du mulighed for at blive aktionær i SEB. For hver aktie, som du køber inden for ordningen fra november 2008 til oktober 2009, modtager du en gratis aktie, hvis du beholder aktierne og stadig er ansat i SEB efter tre år. Du kan opspare op til fem procent af din månedsløn før skat fra november 2008 til oktober 2009 til anskaffelse af aktierne. Denne opsparing trækkes automatisk fra din månedlige nettoløn. Ordningen kræver minimal administration for dit vedkommende. Inden for to uger fra udgivelsen af kvartalsberetningerne i løbet af 2009 vil SEB købe SEB-aktier af klasse A til din opsparing til gældende aktiekurser. Der starter en treårs kvalificeringsperiode på tidspunktet for hvert aktiekøb. Ved slut ningen af hver kvalificeringsperiode modtager du gratis én matching-aktie for hver aktie, du har købt og beholdt. Du modtager den første matching-aktie i starten af 2012 og den sidste aktie i slutningen af Du kan annullere din opsparing eller sælge dine aktier på ethvert tidspunkt i løbet af ordningen. Hvis du beslutter dig til at forlade SEB før udgangen af den treårige kvalificeringsperiode, mister du retten til matching-aktier, men du beholder de aktier, du allerede har købt. Du skal normalt betale skat af matching-aktierne og af avancerne på aktierne, du har købt. Du kan finde flere oplysninger på intra- samt ekstranettet om, hvordan dette fungerer i dit land. Aktieopsparingsordningen er udviklet for at skabe en motivation til at eje aktier i SEB. Men som med alle investeringer i aktier er der et element af risiko involveret, og der er ingen garanti for, at ordningen vil medføre et afkast, eller at du får de investerede penge tilbage ved ordningens slutning. 2 3

3 Velkommen til at investere i SEB s fremtid: Introduktion til SEB s aktieopsparingsordning 2008 Kære SEB-medarbejder, Som bestyrelsesformand og repræsentant for ejerne af SEB er jeg glad for at kunne præsentere aktieopsparingsordningen for Beslutningen om at starte denne ordning blev truffet på den årlige generalforsamling den 8. april. Ejerne af SEB og bestyrelsen har en ambition om fortsat at udvikle SEB som den bedste bank i Nordeuropa. Vi ved, at denne ambition er afhængig af dig og dine kollegaers engagement. Vi vil gerne anerkende dette og give dig mulighed for at deltage i SEB s langsigtede værdiskabelse. Derfor tilbyder vi nu alle medarbejdere i de nordiske og baltiske lande, Tyskland, Luxembourg og Storbritannien at gå sammen med os og blive ejere af SEB. Vi tilbyder dig muligheden for i løbet af ét år at købe SEB-aktier for op til fem procent af din bruttoløn. Efter en treårsperiode vil vi derefter gratis give dig det samme antal aktier, som du oprindeligt købte, forudsat at du bliver hos SEB og beholder dine aktier i løbet af hele treårsperioden. Dette er vores måde at styrke relationen mellem din indsats i hverdagen og SEB s langsigtede resultater. Vi tror, at et aktieopsparingsprogram for medarbejderne er med til at forene medarbejdernes og aktionærernes interesser. Der er altid en risiko forbundet med at eje aktier, men vi mener, at der er gode muligheder for, at en subsidieret aktieopsparingsplan i det lange løb giver et flot afkast til vores medarbejdere. Min familie har været aktionær i SEB i mere end 150 år. Mange af os har også arbejdet i virksomheden, og det, tror jeg, har gjort vores engagement endnu større. Jeg håber, at denne ordning også vil tilskynde dig til at blive ejer i den virksomhed, hvor du arbejder, og jeg håber selvfølgelig, at dit forhold til SEB vil blive langt og succesrigt. Med venlig hilsen Marcus Wallenberg Bestyrelsesformand 4 5

4 Hvorfor en aktieopsparingsordning? Oplysninger om aktieopsparingsordningen Hos SEB er vi i færd med at skabe fremtidens bank. For at opnå dette skal vi ansætte de bedste medarbejdere veluddannede eksperter og mennesker med en stærk karakter og beslutsomhed for at tage det ekstra skridt for vores kunder hver dag. Som en del af vores team spiller du en vigtig rolle i vores søgen efter det optimale. Derfor vil vi gerne invitere dig til at drage fordel af SEB s langsigtede værdiskabelse. Vores virksomhed bygger på langsigtede, udbytterige relationer. Vi har oparbejdet fortrolighed og tillid hos store selskaber og krævende enkeltpersoner i mere end 150 år. Personer med visioner og ambitioner har i generationer henvendt sig til os for at få finansiel rådgivning, og årsagen til dette er tydelig: Det er på grund af de mennesker, der arbejder her. SEB ville ikke være det, som det er, uden sine medarbejdere. Dit engagement og dine evner er med til at sikre, at vores mission om at blive nummer ét for vores kunder og opnå de bedste finansielle resul tater blandt vores konkurrenter lykkes. Via aktieopsparingsordningen skaber vi en klar forbindelse mellem vores individuelle anstrengelser og SEB s overordnede udvikling. Hvis vi alle arbejder mod det samme mål og hver dag forsøger at gøre en forskel for vores kunder, får vores anstrengelser en positiv virkning på resultatet og i det lange løb på aktieprisen. Sammen med denne brochure har du modtaget vilkår og betingelser, aftaleformular samt en svarkonvolut. Læs materialet omhyggeligt, før du beslutter dig til, om du vil deltage i ordningen. Du kan også finde flere oplysninger på ekstranettet, (user-id sharesaving1, password sebshare2). Du kan endvidere finde informationerne på intranettet under Employee Self Service. Deltagelse i ordningen Du kan tilslutte dig SEB s aktieopsparingsordning 2008 ved at udfylde og underskrive vedlagte aftale. Den skal være SEB i hænde senest den 22. september Du kan også deltage i ordningen fra starten, hvis du har forældreorlov, sygeorlov eller har anden form for orlov, der er godkendt af SEB. Hvis du på et senere tidspunkt beslutter dig til at deltage, kan du enten gøre det før 15. januar 2009 (opsparingsbeløbet baseres på din løn i januar og fratrækkes den løn, der bliver udbetalt for februar 2009 og derefter) eller før 15. maj 2009 (opsparingsbeløbet baseres på din løn i maj og fratrækkes den løn, der bliver udbetalt for juni 2009 og derefter). Men opsparingsperioden slutter den 31. oktober 2009 for alle deltagere, uanset hvornår du har tilsluttet dig ordningen. På ekstranettet kan du finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter dig ordningen på et senere tidspunkt. Formålet med ordningen er at skabe et langsigtet engagement over for SEB ved at motivere alle, der arbejder i virksomheden, til at eje aktier i SEB. Ordningen sigter mod at forene medarbejderne på tværs af virksomheden og på tværs af landegrænserne. Det er en måde at støtte SEB på. Læs omhyggeligt brochuren og vilkår og betingelser, før du underskriver aftalen. 6 7

5 Sådan fungerer ordningen Opsparingsbeløb Hvis du beslutter dig til at deltage i ordningen fra Kvalificeringsperiode Efter hvert indkøb af opsparingsaktier starter en treårs Hvis du har procentdele af aktier, modtager du kontanter for værdien af disse procentdele til den gældende Ændringer i din jobsituation Hvis du skifter job inden for SEB i løbet af ordningen, starten: Du vælger at opspare op til fem procent af din kvalificeringsperiode. I løbet af dette tidsrum skal du markedspris for aktierne på tidspunktet for salget eller har det i de fleste tilfælde ingen indflydelse på din del- grundløn før skat beregnet ud fra din løn i juni fortsat være ansat i SEB for at kvalificere dig til at mod- overførslen af dine aktier. Hvis du foretager en transak- tagelse i ordningen. Men hvis du i løbet af opsparings- Opsparingsbeløbet trækkes automatisk fra din nettoløn. tage gratis matching-aktier for hver aktie, du har beholdt tion, der resulterer i en kontantudbetaling, hvor udbyt- perioden flytter for at arbejde for SEB i et land, hvor Din grundløn er din månedlige løn før eventuelle yder- indtil kvalificeringsperiodens slutning. Du bevarer tet er mindre end cirka 50 danske kroner, får du ingen SEB ikke tilbyder ordningen, kan du ikke fortsætte ligere betalinger, f.eks. feriepenge, bonus, provisioner retten til matching-aktier, hvis du går på pension eller tilbagebetaling. Hvis du sælger eller overfører aktier, der opsparingen. Du vil stadig være berettiget til at modtage og før eventuelle fradrag osv. Det mindste beløb, du kan dit ansættelsesforhold ophører på foranledning af SEB endnu ikke er blevet udlignet med matching-aktier, skal matching-aktier for de opsparingsaktier, du har købt spare op, er 100 danske kroner. (dog ikke i tilfælde af bortvisning). du være opmærksom på, at aktierne fra de forskellige før flytningen. Hvis du overvejer at flytte mellem SEB Opsparingsperiode Opsparingen fratrækkes hver nettolønudbetaling i løbet Matching-aktier Når kvalificeringsperioden slutter, giver SEB dig en aktieanskaffelser har forskellige udligningsdatoer. Du ønsker sandsynligvis at sælge de aktier, du har anskaffet for nylig, før du sælger ældre aktier, som du endnu ikke i to lande, skal du kontakte den lokale HR-afdeling for at få flere oplysninger. af opsparingsperioden fra 1. november 2008 til og gratis aktie, der kaldes en matching-aktie, for hver aktie, har modtaget matching-aktier for. Hvis du beslutter dig til at forlade SEB, skal du enten med 31. oktober Opsparingerne stoppes, hvis du du har købt og beholdt i de obligatoriske tre år. Det bety- overføre dine aktier til din egen forvaltningskonto forlader SEB eller går på pension. Du kan også ændre der, at du modtager matching-aktier ved fire lejligheder. I de fleste lande skal du betale skat, hvis du har eller sælge dem. (Du skal selv betale eventuelle dit opsparingsbeløb den 15. januar 2009 og den 15. maj Den første i starten af 2012 og den sidste ikke senere fortjeneste, når du sælger aktierne. Du kan læse mere om kostninger). Derefter er du ikke berettiget til at 2009, hvis du ønsker det. I dette tilfælde kan du ændre end november Du modtager også en procentdel om dette i afsnittet Beskatning i denne brochure og modtage matching-aktier. dit opsparingsbeløb til et maksimum på fem procent matching-aktier for samme procentdel opsparingsaktier, på ekstranettet. af din løn i henholdsvis januar og maj Det nye opsparingsbeløb trækkes fra henholdsvis februar og juni. Hvis du ønsker at stoppe din opsparing, kan du gøre det på et hvilket som helst tidspunkt, men det vil som du har. Udløbsperiode Når de sidste matching-aktier er fordelt i november 2012, Udbytter og årlige generalforsamlinger Opsparingsaktier og matching-aktier, der modtages under ordningen, er almindelige A-klasse-aktier. Hvis du går på pension, eller hvis du bliver nødt til at forlade SEB som følge af en organisationsmæssig ændring eller lignende, stopper din opsparing, men du har stadig ret til matching-aktier for de opsparings- ikke være muligt at genoptage opsparingen. slutter ordningen. Derefter har du 90 dage til at flytte Normalt overfører SEB noget af fortjenesten til aktio - aktier, du har købt. Opsparingsaktie Med det opsparede beløb minus provision indkøbes SEB-aktier af klasse A i dit navn ved fire lejligheder aktierne til en privat forvaltningskonto eller sælge dem. Salg og overførsel af aktier Du kan på et hvilket som helst tidspunkt sælge eller n ærerne som udbytte. Som alle andre aktionærer i SEB får du udbytte af dine SEB-aktier. Udbyttet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det udbytte, du modtager for dine aktier, geninvesteres automatisk i Hvis du tager forældreorlov eller lignende under opsparingsperioden, kan du fortsætte din opsparing. Måden, du gør det på, varierer fra land til land. Du mellem februar og november 2009, normalt inden for overføre dine indkøbte aktier i løbet af kvalificerings- SEB-aktier af klasse A, efter at svensk udbytteskat er kan finde flere oplysninger om dette på ekstranettet. to uger efter hver SEB-kvartalsberetning. Disse aktier perioden (du skal selv betale alle gebyrer og omkost- fratrukket. Men aktier, der er købt for udbytte, er ikke kaldes opsparingsaktier. Aktierne indkøbes til markeds- ninger ved en sådan transaktion). Du kan finde gebyrer berettiget til matching-aktier. Som alle andre aktionærer pris på Stockholms fondsbørs. Hvis det beløb, du har og omkostninger på ekstranettet. Men du modtager er du også berettiget til at deltage i og stemme på den sparet op, ikke er deleligt med en akties pris, modtager kun matching-aktier for aktier, som du har beholdt årlige generalforsamling. Den samlede skat på udbytte du en del af en aktie for det resterende beløb. Se på i hele kvalificeringsperioden, og kun hvis du stadig kan være højere end den svenske udbytteskat, og ekstranettet angående provisioner og andre gebyrer. er ansat hos SEB (eller er gået på pension med videre). denne del skal du selv betale sammen med dine øvrige Aktierne opbevares af SEB i en særlig forvaltningskonto. indkomstskatter. 8 9

6 Administration af dine aktier Risici Administrationen af ordningen foretages af SEB med hjælp fra Union Bank of Switzerland, UBS. Dine aktier opbevares for dig af SEB i hele kvalificeringsperioden. Du får mulighed for at overvåge dine aktier, se hvilken pris de blev købt til, følge udviklingen i aktiernes værdi og afgive salgs- og overførselsordrer via UBS såkaldte EquatePlus-system. Dette system fungerer ligesom en internetbank, og du modtager et separat bruger-id og en adgangskode, hvis du deltager i ordningen. Systemet findes på engelsk og tysk samt på visse andre sprog. UBS har også et callcenter, hvor du kan få hjælp. Hvis du beslutter dig til at deltage, får du tilsendt yderligere oplysninger om, hvordan du bruger EquatePlus. Aktieopsparingsordningen er udformet for at skabe en motivation til at eje aktier i SEB. Men som med alle investeringer i aktier er der et element af risiko. Der er ingen garanti for, at ordningen vil give overskud, eller at du får de investerede penge tilbage ved ordningens slutning. Aktieværdierne ændres med tiden. De kan gå op og ned, og det sker sommetider meget hurtigt. Det er også vigtigt at huske på, at du som aktionær har brug for et langsigtet perspektiv. Invester ikke penge, som du måske kan få brug for på kort sigt. Hvis SEB skal få succes, er det vigtigt, at vi arbejder hårdt for at nå vores mål. Men aktieprisen er også afhængig af visse andre faktorer, som SEB ikke har nogen kontrol over. For eksempel den generelle økonomiske udvikling, rentesatser, vekselkurser, inflation og politiske ændringer. Konkurrenternes resultater kan også få indflydelse på aktieprisen. Uanset hvilken valuta du modtager din løn i, indkøbes aktierne i svenske kroner. Alle deltagere i ordningen, der ikke får løn i svenske kroner, udsættes for en valutarisiko, da SEB-aktien er noteret i Sverige. Hvis den svenske krone er blevet svækket i forhold til din valuta, når du sælger dine aktier, berøres du negativt af dette. Hvis den svenske krone derimod er blevet styrket, får det en positiv virkning på din samlede avance fra aktieopsparingsordningen. Hvis du f.eks. modtager din løn i danske kroner, veksles din opsparing til svenske kroner af SEB, før den kan bruges til at købe SEB-aktier. Når du efter de tre år sælger dine aktier, modtager du provenuet i svenske kroner, der veksles tilbage til danske kroner. SEB s aktieopsparingsordning 2008: Tidsforløb I februar 2009 købes der opsparingsaktier for det opsparede beløb fra de første tre måneder af aktiespareprogrammet. Denne process gentages tre gange. En treårs kvalifikationsperiode begynder. Når denne er overstået, vil du modtage en vederlagsfri matchningsaktie

7 Beskatning Eksempel De skattemæssige konsekvenser af aktieopsparingsordningen 2008 afhænger af de gældende skatteregler i det land, du bor i. Nedenfor finder du en oversigt, der gælder for de fleste lande. Men det er generelle oplysninger, og de er måske ikke korrekte i din specifikke situation. Beskatning af lønindtægt Opsparingsaktierne købes på normale markedsbetingelser for de penge, du har opsparet fra din nettoløn. Generelt betyder det, at du ikke har haft nogen indtægt, og at du ikke skal svare indkomstskat. Matching-aktierne får du gratis. I nogle lande betragtes dette som en indtægt, og værdien af aktierne er derfor skattepligtig. I nogle lande trækkes værdien fra lønnen. Det kan betyde, at det udbetalte lønbeløb bliver meget lavt eller nul i de måneder, hvor du modtager matching-aktierne. Hvis lønbeløbet ikke er tilstrækkeligt til at dække hele skattebeløbet, skal du betale den ekstra skat. Beskatningen i Danmark for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, er dog markant anderledes, da ordningen aftales gennemført i henhold til Ligningslovens 7 H. Det betyder, at matching-aktierne ikke beskattes som lønindtægt de indgår derimod i beregningen af en aktieavance, når du sælger aktierne. Se mere på ekstranettet. Insiderstatus Hvis du har adgang til insideroplysninger om SEB (ikkepublicerede oplysninger, der kan få indflydelse på prisen af SEB-aktier), har du muligvis ikke ret til at anskaffe opsparingsaktier eller sælge SEB-aktier, før oplysningerne er publiceret, eller indtil oplysninger ikke længere anses for at være insider-oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger i vilkår og betingelser og på ekstranettet. Beskatning af aktieavance Hvis værdien af dine aktier stiger, skal du højst sandsynligt betale skat af din avance, når du sælger aktierne. Hvis værdien falder, og du har et tab, har du normalt ret til at modregne dette i avancer på andre aktier for at annullere skatteeffekten. Udbyttet er også skattepligtigt. For svenske statsborgere fratrækkes 30 procent i foreløbig skat, og det resterende udbytte geninvesteres i aktier. Hvis du bor uden for Sverige, fratrækkes normalt en kildeskat på op til 15 procent af ethvert udbytte, du modtager, før udbyttet geninvesteres. I sidstnævnte tilfælde skal du sikkert også svare indkomstskat af udbytte, hvor du bor. Du er ansvarlig for at betale al skat i dit land, der overstiger den fratrukne kildeskat. Flere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om skattebestemmelserne i dit land på ekstranettet. Vi anbefaler, at du altid sørger for at kende til skattebestemmelserne i det land, hvor du bor. Hvis du er i tvivl om de skattemæssige konsekvenser af deltagelse i aktieopsparingsordningen, kan det anbefales at søge råd hos en uafhængig skatterådgiver, selvom dette sker for din egen regning. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i en fiktiv deltager i aktieopsparingsordningen. Eksemplet bygger på en forenkling. Det giver ikke det fuldstændige billede af de skatter og gebyrer, som deltageren skal betale, ligesom der heller ikke tages hensyn til udsving i aktiekursen og valutakursen. I dette eksempel anvendes en valutakurs på 9,00 for SEK/EUR i hele den periode, hvor programmet løber. Opsparingsperiode Günther har en månedsløn på EUR før skat. Han deltager i aktieopsparingsordningen med en månedlig opsparing på 225 EUR, hvilket svarer til fem procent af hans løn før skat. I løbet af opsparingsperioden (fra november 2008 til oktober 2009) trækkes der i alt EUR fra hans nettoløn. Den pålydende værdi af SEB-aktierne er i svenske kroner. Vi antager i dette eksempel, at aktiekursen holder sig stabil på 150 SEK i hele opsparingsperioden, dvs. i 2009, hvilket svarer til 16,7 EUR. I eksemplet stiger aktiekursen i løbet af ihændehaverperioden og når op på 210 SEK, eller 23,3 EUR, i I den virkelige verden svinger aktiekursen fra dag til dag og kan gå op eller ned. Fire gange i løbet af opsparingsperioden købes der 40,5 opsparingsaktier til Günther til en pris af 150 SEK pr. aktie, i alt 162 aktier. Han behøver ikke at oprette en privat forvaltningskonto, da SEB administrerer programmet og opbevarer aktierne. Kvalificeringsperiode og matching-aktier Hvis Günther bliver hos SEB og beholder sine opsparingsaktier i kvalificeringsperioden på 36 måneder, får han hvert kvartal i 2012 gratis 40,5 matching-aktier, i alt 162 aktier. Ved slutningen af matching-perioden i november 2012 kan Günthers deltagelse i aktieopsparingsordningen beskrives med følgende tabel. I tabellen tager vi ikke hensyn til de aktier, der er købt for det aktieudbytte, som Günther har modtaget (se nedenfor). Matchingaktier modtaget Værdi af matchingaktier, EUR Akkumuleret værdi af aktier, EUR Dato Opsparingsbeløb EUR Opsparingsaktier købt Dato Akkumuleret antal aktier Feb ,5 Feb , , Maj ,5 Maj , , Juli ,5 Juli , , Nov ,5 Nov , , I alt EUR ,0 162,0 EUR Beskatning af aktier I dette eksempel er aktiekursen steget i løbet af kvalificeringsperioden til 210 SEK i Det betyder, at de 162 matching-aktier, som Günther har fået, har en værdi på EUR ved en valutakurs på 9,00 for SEK/EUR. Da aktierne har været gratis, vil de i de fleste lande blive betragtet som et skattepligtigt gode og således blive beskattet med udgangspunkt i aktiernes markedsværdi. Günthers arbejdsgiver trækker derfor indkomstskat af værdien af matching-aktierne. Hvis Günther har en marginalskat på 50 procent, skal han betale EUR i skat for matching-aktierne. Udbytte Mellem 2009 og 2012 har Günther desuden modtaget aktieudbytte hvert år i april. Vi antager, at udbyttet udgør 5 SEK pr. aktie hvert år, dvs. omtrent 0,6 EUR. Det udbetalte udbytte efter skat geninvesteres i nye SEB-aktier hvert år, hvilket giver Günther i alt 10,9 aktier under forudsætning af at aktiekursen er 170 SEK i 2010, 190 SEK i 2011 og 210 SEK i Günther modtager aktieudbytter efter fradrag af svensk skat på 15 % (i Storbritannien: 5 %) på i alt SEK for alle årene. Bruttoudbyttet bliver højst sandsynligt beskattet i Günthers hjemland. Han vil dog normalt kunne trække den svenske kildeskat fra den lokale indkomstskat, der skal betales af udbyttet. Salg af aktier og samlet fortjeneste Günther har 337,3 aktier i slutningen af 2012, inklusive opsparingsaktiver, matching-aktier og de aktier, der er købt ved at geninvestere udbyttet i alt aktier til en værdi af EUR. Hvis han sælger alle aktierne i november 2012, opnår han en samlet fortjeneste på EUR af aktieopsparingsordningen. Salgsprovenu EUR Salgsprovenuet, hvis Günther sælger alle sine aktier i 2012 til en kurs på 210 SEK pr. aktie Første investering EUR Samlet beløb trukket fra Günthers løn Indkomstskat EUR Beregnet ud fra værdien af matching-aktierne og fratrukket lønnen Skat af kapitalgevinst EUR -317 Betales af værdistigningen på aktierne Samlet gevinst EUR Eksemplet bygger på en række forenklinger. Først og fremmest aktiekursen, der antages at være konstant de enkelte år og stige fra år til år, og den uændrede valutakurs. I afsnittet Om SEB til sidst i denne brochure, kan du se, hvordan aktiekursen har udviklet sig de sidste 10 år. Vær opmærksom på, at beskatningen i Danmark er anderledes end beskrevet ovenfor. Se mere på ekstranettet. Eksemplet viser én mulig udvikling af aktiespareprogrammet. Afhængig af aktiens kurs og hvornår du sælger dine aktier, kan slutresultatet blive højere eller lavere, og falder kursen meget, kan du tabe penge på ordningen

8 Spørgsmål og svar Når du overvejer dette tilbud, opstår der selvfølgelig spørgsmål. Nedenfor har vi anført nogle af de generelle spørgsmål. Du kan finde flere på ekstranettet. På ekstranettet kan du også finde flere oplysninger om ordningen, kontaktoplysninger for lokale administratorer og UBS, og der kan du også indsende dine egne spørgsmål. der kan hentes på ekstranettet. Hvis du ændrer opsparingsbeløbet, kan du stadig ikke opspare mere end fem procent af din grundløn i måneden før ændringsdatoen. Den lempelige danske beskatning af matching-aktierne som aktieavance er betinget af, at opsparingsfradraget ikke overstiger 10 procent af din løn. Det kan derfor være nødvendigt, at du sørger for at reducere opspar- 8. Jeg har ikke en kontrakt om fastansættelse. Kan jeg stadig deltage? Ja, du kan. Alle medarbejdere, der ikke er på timeløn, kan deltage. Men hvis din ansættelse udløber før slutningen af kvalificeringsperioden, har du ikke ret til at modtage matching-aktier. 9. Kan jeg deltage i overlappende 12. Hvor kan jeg følge udviklingen af prisen på SEB-aktier? På SEB s intranet og på samt i den svenske og internationale erhvervspresse og på erhvervswebsteder. 13. Hvor kan jeg se, til hvilken pris mine opsparingsaktier købes og sælges? Om deltagelse i ordningen ingen, hvis du f.eks. begynder at arbejde på deltid. motivationsordninger? Ja. Alle medarbejdere, der har base i de pågældende Du modtager en slutseddel med hvert aktiekøb og -salg. I EquatePlus vil du kunne se prisen for hvert aktiekøb 5. Jeg har i øjeblikket sygeorlov/forældreorlov/ lande, har med nogle få undtagelser ret til at deltage i og -salg. Du modtager også oplysning om omvekslingen 1. Hvad er min grundløn? sabbatorlov/er på deltid. Kan jeg stadig deltage? aktieopsparingsordningen, også selvom vedkommende mellem danske og svenske kroner. Din faste månedlige løn før skat eksklusive alle Ja, du kan. Du kan opspare op til fem procent af din også deltager i en anden kortsigtet eller langsigtet midlertidige tillæg, frynsegoder, feriepenge, grundløn i juni Den lempelige danske beskatning motivationsordning. 14. Hvilken type bekræftelse får jeg, når aktierne bonuser, provisioner osv. og før eventuelle fradrag. af aktieavancerne er dog betinget af, at din opsparing købes og sælges? 2. Kan jeg forlade ordningen på et hvilket som helst ikke overstiger 10 procent af din faktiske årlige lønindkomst. Om aktierne Du modtager en slutseddel med hvert køb og salg, tildeling af matching-aktier og overførsel af aktier. tidspunkt? Ja. Under opsparingsperioden kan du stoppe opsparingen 6. Hvad sker der, hvis jeg går på sygeorlov/ 10. Har jeg ret til udbytte for mine købte aktier, på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan også stoppe forældreorlov/sabbatorlov/deltid under ordningen? og har jeg ret til at stemme ved den årlige general- under kvalificeringsperioden ved at sælge eller overføre Selvom din løn falder som følge af ovenstående, fortsæt- forsamling? dine aktier. ter den månedlige nettoopsparing med det oprindelige Som aktionær i SEB har du ret til at stemme ved den beløb. I nogle lande skal du have tilstrækkelige midler årlige generalforsamling, og du har ret til eventuelt 3. Hvad sker der, hvis jeg skifter mit job og/eller på din lønkonto til udbetalinger. I andre lande skal du udbytte på samme måde som alle andre SEB-aktionærer. stilling inden for SEB? indbetale opsparingsbeløbet på en separat konto. Hvis Udbyttet geninvesteres automatisk efter fradrag af skat. Hvis du skifter job i dit eget land eller flytter til et land, du ønsker at reducere din opsparing, kan du gøre det hvor SEB tilbyder aktieopsparingsordningen, får det ved to lejligheder (15. januar eller 15. maj), eller stoppe 11. Hvilken indflydelse får valutakurser på min ingen indflydelse på din deltagelse i ordningen. Hvis det opsparingen, når du vil. Hvis du reducerer opsparingen, opsparing? nye job ligger i en anden juridisk enhed end dit gamle kan du ikke opspare mere end fem procent af din nye Den pålydende værdi af SEB-aktier er i svenske kro- job, skal du sikre, at den nye arbejdsgiver er informeret løn. Den lempelige danske beskatning af aktieavancerne ner. Hvis du modtager din løn i svenske kroner, har om det opsparingsbeløb, der skal trækkes fra din løn. er dog betinget af, at din opsparing ikke overstiger variationer i valutakurser ingen direkte indflydelse på Hvis du under opsparingsperioden flytter til SEB i et 10 procent af din faktiske årlige lønindkomst. aktieopsparingen. Men hvis du modtager din løn i en andet land, hvor SEB ikke tilbyder aktieopsparingsord- anden valuta, løber du risikoen for, at svenske kroner ningen, skal du stoppe opsparingen, men du beholder 7. Hvad er de skattemæssige virkninger ved svækkes i forhold til din egen valuta, så et eventuelt salg eventuelle aktier, du har købt, og du bevarer retten til deltagelse i ordningen? af dine aktier bliver mindre fordelagtigt end på et andet matching-aktier for disse aktier. Hvis noget af dette De skattemæssige virkninger afhænger af flere faktorer: tidspunkt. Men du kan også drage fordel af variationer gælder for dig, skal du bede den lokale HR-kontakt om bopælsland, anden indkomst og meget mere. Det i valutakursen, hvis svenske kroner styrkes i forhold til flere oplysninger. betyder, at det er umuligt at give råd eller oplysninger din valuta. i denne brochure, da det er forskelligt fra person til 4. Hvad sker der med opsparingsfradraget, hvis person. Du kan finde flere oplysninger på ekstranettet jeg får en lønforhøjelse, eller hvis jeg begynder om skattesituationen i dit land. Du kan også konsultere at arbejde deltids under opsparingsperioden? en skatterådgiver for egen regning for at få et bedre Der sker ikke noget automatisk. Opsparingsfradraget overblik over, hvordan ordningen vil påvirke din per- fortsætter med det oprindelige beløb. Hvis du ønsker sonlige situation. selv at ændre opsparingsbeløbet, kan du gøre det ved to forskellige lejligheder (15. januar og 15. maj) i opsparingsperioden ved at indsende en formular, 14 15

9 Hvad er en aktie? 15. Vil købet af opsparingsaktier få indflydelse på kursen for SEB-aktien? Nej. Den købte mængde inden for aktieopsparingsordningen i forhold til det gennemsnitlige antal aktier, der handles i løbet af en dag, vil være meget lille. De aktier, der købes til SEB s aktieopsparingsordning 2008, forventes derfor ikke at få nogen indflydelse på kursen. 16. Hvor kan jeg finde flere finansoplysninger om SEB for at kunne analysere aktien mere indgående? Du kan finde SEB s årsberetning og årsoversigt samt andre finansielle materialer i afsnittet Investor Relations på Du kan se eller hente oplysningerne online. Nogle af oplysningerne kan også sendes til din privatadresse via Om ordningen 17. Er ordningen indført på alle markeder? Vores ambition er, at fremtidige tilbud om aktieopsparingsordninger bliver åbne for alle medarbejdere og som følge deraf på alle markeder, hvis en sådan implementering er juridisk mulig, og hvis det administrative arbejde og omkostningerne er rimelige. I første omgang bliver ordningen indført i ti lande Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Luxembourg, Norge, Sverige og Storbritannien. Medarbejderne i visse mindre juridiske enheder i disse lande vil muligvis ikke kunne deltage af juridiske og administrative årsager. Et eksempel kunne være en virksomhed, som SEB for nylig har købt, men som endnu ikke er komplet integreret. 18. Kan jeg købe flere SEB-aktier uden for ordningen? Ja, du kan købe flere SEB-aktier uden for ordningen. Men du skal beholde dem i dit eget private depot og modtager ikke matching-aktier for aktier, som du køber uden for ordningen. En aktie repræsenterer ejerskab i en virksomhed. En aktie giver ejeren ret til at stemme ved årlige generalforsamlinger og en del af virksomhedens afkast i form af årligt udbytte. Ejerne udøver deres kontrol over virksomheden via bestyrelsen, der vælges af ejerne ved den årlige generalforsamling. En aktie er også en investering i virksomheden. Der findes også andre former for investeringer i en virksomhed, f.eks. obligationer, hvor indehaveren kun deltager i den økonomiske udvikling af virksomheden uden at eje nogen andel af den. Aktionærer befinder sig nederst på prioritetsrangstigen for tilbagebetaling i tilfælde af likvidering eller misligholdelse af en virksomhed. I dette tilfælde har almindelige aktionærer først ret til en virksomheds aktiver, efter at obligationsindehavere og andre gældsholdere har fået fuld betaling. Dette gør almindelige aktier mere risikable end andre investeringer. Det positive er, at almindelige aktier normalt overgår obligationer i det lange løb. Aktier kan og vil gå op og ned i værdi af forskellige årsager, f.eks. forventninger til eller tro på virksomhedens resultater, men også som følge af eksterne påvirkninger, f.eks. ændringer af rentesatser eller den generelle økonomiske situation. Der er altid risiko for tab af dele af investeringen, hvis virksomheden ikke klarer sig så godt, som markedet havde forventet. Hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtelser, mister investoren normalt hele sin investering. I Sverige er det almindeligt, at en virksomhed har mere end én klasse af aktier. SEB har klasse A- og klasse C-aktier, der begge handles offentligt. SEB s klasse A- aktie giver dig ret til én stemme og SEB s klasse C-aktie til 1/10 af en stemme. Men både klasse A- og klasse C-aktier giver dig ret til samme udbytte

10 Om SEB Flere oplysninger Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB, er en offentligt noteret virksomhed på OMX Stockholms fondsbørs, hvor aktier købes og sælges til markedsværdi i svenske kroner, SEK. I perioden blev værdien af SEB-aktien mere end fordoblet. Fra 2007 skabte uro på det internationale finansmarked og bekymringer Hvem ejer SEB? SEB har mere end aktionærer. Mere end 75 procent af stemmerne indehaves af svenske investorer, hvor Investor AB er den største med omkring 20 procent af stemmerne. De ti største aktionærer og aktionærstrukturen pr. 31. marts 2008 er angivet nedenfor. Du kan finde flere oplysninger om ordningen i vilkår og betingelser, på SEB s intra- og ekstranet. Her finder du mere specifikke oplysninger om forholdene i dit land samt ofte stillede spørgsmål. Du kan også sende dine spørgsmål for at få dem besvaret, om den økonomiske udvikling i de baltiske lande et hos din lokale HR-afdeling. nedadgående tryk på prisen på SEB-aktien. Hvad sker der nu? læs denne brochure og vilkår og betingelser, indhent om nødvendigt uafhængig finansiel og skattemæssig rådgivning for egen regning for at klar- SEK Største aktionærer % aktiekapital % stemmer Investor 20,45 20,75 Trygg-Foundation 9,56 9,87 Alecta 4,22 4,26 Swedbank Robur Funds 3,13 3,24 AFA Insurance 2,53 2,50 SPP Funds 1,93 1,99 Wallenberg Foundations 1,50 0,76 Fourth Swedish National Pension Fund 1,41 1,46 SEB Funds 1,38 1,42 lægge dine personlige konsekvenser af ordningen, vurder de risici, der angår dig, beregn effekten, som den månedlige opsparing får for din økonomi, find flere oplysninger, hvis det er nødvendigt, f.eks. fra ekstranettet. Hvis du beslutter dig til at deltage: underskriv og returner aftalen i den vedlagte frankerede svarkonvolut. SEB skal have modtaget aftalen senest den 22. september Nordea Funds 1,29 1,33 10 største aktionærer total 47,40 47,58 Figur 1: Udvikling for SEB s klasse A-aktie, juli 1998 juni 2008 Aktionærstruktur % stemmer Udenlandske aktionærer 20,10 Svenske aktionærer 79,90 Deraf: Institutioner og fonde 52,60 Investeringsforeninger 12,10 Privatpersoner 15,20 På og på intranettet kan du læse mere om SEB-aktien, få finansoplysninger om SEB og se, hvordan SEB styres. Velkommen som aktionær i SEB! 18 19

Velkommen til Attendo+

Velkommen til Attendo+ plus Ansøg senest den 31. august. Velkommen til Attendo+ Omsorg på din måde AKTIEOPSPARINGSPROGRAMMET ATTENDO+ 1 INDHOLD Adm. dir. har ordet... 3 Formålet med Attendo+... 4 Sådan fungerer det... 4 Godt

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB

Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB Aktieopsparingsprogrammet Attendo+ Attendo AB Indhold Baggrund Oplæg & betingelser Praktiske detaljer Øvrige oplysninger Baggrund Gennem sine godt 30 år som privat virksomhed har Attendo en stolt tradition

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen

Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen 1. Formålet med 2011-aktieopsparingsordningen Formålet med 2011-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen

Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen 1. Formålet med 2009-aktieopsparingsordningen Formålet med 2009-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen 1. Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Forslag. Politik for fleksible lønpakker

Forslag. Politik for fleksible lønpakker Forslag Politik for fleksible lønpakker Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion...3 2. Hvad er en fleksibel lønpakke?...3 3. Hvad kan du vælge?...3 4. Pension, bonus, overtidsbetaling, ferietillæg m.v...4

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Informationsmøde i UP. 4. november 2013

Informationsmøde i UP. 4. november 2013 Informationsmøde i UP 4. november 2013 Fra dobbeltnotering til enkelt notering Nasdaq CPH 4,6% Bursa Malaysia 95,4% Bursa Malaysia 100% UPs aktiekapital UPs aktiekapital UP vil stadig være noteret (Bursa

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere