Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014"

Transkript

1 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger kun er blevet underlagt skatteudligning. Hvis din tildeling ikke har været underlagt skatteudligning, henvises du til vejledningsdokumentet "Skattespørgsmål og -svar for ikke-udlignede tildelinger". Generelt vigtige oplysninger om skatteberegninger for overdragelser af tildelinger under Performance Share Plan (PSP) Alle skatter, inklusive både hypotetiske og aktuelle skatter, som er beregnet i forbindelse med overdragelsen af Performance Share Plan, er blevet udført på basis af de personlige oplysninger, som du har oplyst, de gældende skatteregler for aktieindtægter i de relevante jurisdiktioner samt den relevante Shell-politik. Shell har arbejdet sammen med Deloitte LLP ( Deloitte ) og de lokale landes skatteadministratorer for at opnå enighed om det grundlæggende for disse beregninger og har udpeget Deloitte til at udføre beregningerne. Shell International Limited har besvaret alle skattespørgsmål herunder. Bemærk venligst, at Computershare ikke har Shells tilladelse til at besvare spørgsmål angående personlig skat. Hvis du har spørgsmål angående skat, henvises du venligst til vores HR Service Desk. HR Service Desk er ikke i stand til at kontrollere de individuelle skatteberegninger udført af Deloitte. Under usædvanlige omstændigheder, hvor du kan bekræfte, at der, efter din mening, er begået en fejl i dit tilfælde, og hvordan, vil dette blive henvist til Shell Group Tax.

2 1. Hvad er skatteudligning? Skatteudligning er den politik, hvorved du effektivt får din skat behandlet, som om du var skattepligtig borger på ethvert relevant tidspunkt i dit udgangsland, selv om du faktisk har tilbragt noget tid i andre skattejurisdiktioner. Der vil blive foretaget et løntræk af den teoretiske skat og sygesikring fra din Shell-indtjente, skønsmæssige aktieindtægt (de aktuelle Performance Share Plan-tildelinger), som hvis du var blevet i dit udgangsland i hele perioden mellem starten af planperioden og overdragelsen. Dette kaldes for et hypotetisk skattetræk. Shell betaler derefter al aktuel gæld vedrørende skat og sygesikring i udgangsland og værtsland, hvor det er påkrævet. 2. Hvem vil få foretaget en skatteudligning? Skatteudligningen gælder for alle skønsmæssige aktietildelinger, der er foretaget af Shell fra maj Du vil være underlagt skatteudligning af dine tildelinger, hvis du har været langvarigt udstationeret i løbet af perioden fra 1. januar 2011 og indtil overdragelsestidspunktet. 3. Hvad giver Shell ret til at foretage det hypotetiske fradrag? Godtagelse af skatteudligningspolitikken er betingelsen af at acceptere aktieincitamenter fra 1. maj 2007 og fremover. Hvis du ikke føler, at du kan acceptere denne politik, kan du altid vælge ikke at tage imod tildelingen. Hvis du vælger ikke at tage imod din Performance Share Plan-tildeling, vil der ikke blive foretaget nogen alternativ kompensation i stedet for. 4. Til hvilket land vil jeg blive udlignet? Du vil få foretaget en udligning til hjemlandet på overdragelsesdatoen. Hvis du ændrer hjemland i løbet af en tildelings gyldighedsperiode, vil du altid blive skatteudlignet til hjemlandet på overdragelsesdatoen.

3 5. Hvordan bliver den hypotetiske skattesats for mine præstationsaktier fastsat? Hvor det er relevant, vil topmarginalsatsen af lønbeskatningen og/eller sygesikringen blive brugt til at foretage det hypotetiske løntræk på samme måde, som du normalt ville betale topsats af dine præstationsaktier i dit hjemland. Dette er også tilfældet, hvis der er flere gældende skattesatser. Hvis du i henhold til standardantagelserne for IBAS ikke er underlagt topskat i dit hjemland, vil der blive brugt en lavere skattesats, der fastsættes af løngruppen, til det hypotetiske skattetræk. Den relevante hypotetiske skattesats, der er blevet brugt i din beregningssituation, er tilgængelig under Transaction History på din Computershare-konto - (vælg Details ved siden af testtransaktionen for PSP 2011-overdragelsen). 6. Er den hypotetiske skattesats den samme som den sats, der anvendes for min bonus? For at sikre ensartetheden bliver den hypotetiske skattesats for 2011 PSP-tildelingerne (overdragelse i 2014) baseret på de skattemodeller, der er blevet brugt til at beregne det hypotetiske skattefradrag af kontantbonuser, der er udbetalt i I nogle enkelte tilfælde bliver aktier dog beskattet på en anden måde end kontanter, så dermed kan der være tilfælde, hvor der anvendes en anden behandling. De skattemodeller, der bruges til at fastlægge satsen af din PSP-tildeling, er relateret til din lønindtægt, men uden at tage eventuelle tilgængelige fradrag i betragtning, som f.eks. bidrag til velgørenhedsarbejde, boliglån og livsforsikring. Derfor er den hypotetiske skattesats for din PSPtildeling måske ikke identisk med de skattesatser, der anvendes for din bonus, eller som er gældende i dit hjemland i 2014.

4 7. Min 2011 tildeling bliver udbetalt i kontanter og ikke aktier. Gælder skatteudligningen da stadig, og hvis ja, er den hypotetiske sats da den gældende for aktietransaktioner eller den gældende for bonuser (hvis de er forskellige)? PSP-tildelinger vil kun blive foretaget i kontanter, hvis der er en skatteteknisk, juridisk eller lovmæssig grund, der forhindrer levering af tildelingen i aktier. For at sikre, at modtagelsen af tildelingen i kontanter er den samme som den aktietildeling, der skulle være fundet sted, er den hypotetiske skattesats, som anvendes ved kontante leveringer, den samme som for tildelinger leveret i aktier. 8. Hvilke skatter er inkluderet i den hypotetiske skattefradragsberegning? Lønskat (indkomstskat) samt føderale og regionale skatter (hvor det er relevant) og sygesikring vil blive inkluderet i det hypotetiske skattefradrag. Der vil ikke blive foretaget noget fradrag for kapitalskat, som f.eks. formueskat eller kapitalvindingsskat. 9. Hvilke skatter vil Shell betale på mine vegne? Shell vil sørge for lønbeskatning og indkomstskat (inklusive føderale og regionale skatter, hvor dette er relevant) og sygesikring, som har grundlag i din tildeling i dit hjemland og værtslandene for din udsendelse (underlagt normal IBAS-politik). Al kapitalskat, f.eks. formueskat eller kapitalvindingsskat, som måtte opstå, efter at du har fået ejerskab over aktierne, skal du selv afregne i overensstemmelse med IBAS-politikken. Hvis der skulle opstå en sådan gæld i dit værtsland for udsendelsen, kan en skattebeskyttelse eventuelt gælde (dette er underlagt normal IBAS-politik).

5 10. Hvad nu, hvis skat af kapitalindkomst er forfalden ved salg i det land, som jeg arbejder i nu? Lønbeskatning (indkomstskat) og føderale og regionale skatter (hvor dette er relevant) samt sygesikring vil være inkluderet i det hypotetiske skattetræk, og Shell vil betale alle de skattegebyrer, der evt. opstår ved leveringen af aktierne. Enhver skyldig kapitalvindingsskat i både hjemland og værtsland skal betales af dig, selv om de normale IBAS-politikker vil være gældende for en sådan indkomst, og det er muligt, at skattebeskyttelse kan være gældende for en sådan indkomst (underlagt normal IBAS-politik). 11. Hvor kan jeg se hvilken sats, der anvendes til at fastsætte min nettotildeling? Den relevante, hypotetiske sats, der blev anvendt til beregningen af din PSP 2011-overdragelse, er vist under Transaction History på din Computershare-konto (vælg Details ved siden af testtransaktionen for PSP 2011-overdragelsen). 12. Hvad sker der, hvis jeg ikke er enig i de hypotetiske skatter, der er blevet udregnet? Skattesatserne for hjemlandet, der gælder for din PSP-tildeling, er blevet fastsat af Deloitte og/eller AIRINC og er gennemgået og aftalt mellem Shell Group Tax og HR. Din hypotetiske skatteberegning vil ikke blive gennemgået og ændret, medmindre du kan påvise, at der er sket en fejl i det land, som Shell identificerede som dit hjemland.

6 13. Hvem får fordelene af skattefradragene/-lettelserne? Shell får generelt fordelene af skattefradrag eller skattelettelser samt eventuelle udenlandske skattekreditter, der er betalt af Shell, da du ikke ville have modtaget dem, hvis du ikke havde været på den pågældende udstationering (underlagt lokal HR-politik). 14. Gælder 30% skattereglen på min PSP? Du vil ikke få fordelene af skattereglen på 30%, hvis denne er opstået som resultat af en Shelludstationering under gyldighedsperioden af den relevante tildeling. Hvis en person vender tilbage til Nederlandene under lokale betingelser og efterfølgende modtager en tildeling, dvs. at vedkommende ikke er udstationeret under hele tildelingens gyldighedsperiode, vil vedkommende dog stadig kunne drage fordel af reglen 30% reglen (under forudsætning af, at vedkommende er underlagt denne regel på tildelingstidspunktet). Hvis personen bliver udstationeret igen, vil den hypotetiske skattesats blive anvendt på overdragelsestidspunktet men uden brug af 30% reglen. Den hypotetiske skattesats tager ikke højde for personlige omstændigheder. Hvis en person for eksempel tidligere har været udstationeret men nu arbejder i Nederlandende igen, hvor 30% reglen gælder for vedkommende, vil den hypotetiske sats ikke tage højde for dette. 15. Hvad sker der, hvis den aktuelle skattepligt for tildelingen er større eller mindre end det hypotetiske fradrag fra min tildeling? Shell vil betale balancen, hvis den aktuelle skattepligt er større end det hypotetiske skattebeløb. Hvor den aktuelle skattepligt er mindre end det hypotetiske fradrag, vil forskellen blive beholdt af Shell.

7 16. Hvordan vil den aktuelle skat af min tildeling blive betalt? Mekanismen for betaling af enhver forfalden skat vil afhænge af de skattejurisdiktioner, hvor gælden hører til. I visse lande vil tildelingen være underlagt kildeskat. I andre jurisdiktioner skal en forfalden skat afregnes via en personlig selvangivelse. Deloitte vil være ansvarlig for beregning af tilbageholdelse af forfalden skat eller det beløb, der skal indberettes ved din skattebetaling i overensstemmelse med den stedhistorik, der er angivet i Computershare. Shell vil derefter betale det skyldige beløb i overensstemmelse med de lokale regler. Du kan evt. blive bedt om at udfylde en selvangivelse for at sikre, at alle de skattemæssige implikationer af tildelingen bliver håndteret korrekt (også i lande, hvor tildelingen også er underlagt tilbageholdelse). Hvor dette er tilfældet, vil du blive kontaktet af Shells tredjepartsmyndighed til skattetilbagebetaling, og du vil forventes at overholde deres retningslinjer angående udfyldelse af dine selvangivelser. Vær venligst opmærksom på, at disse krav af og til kan opstå i lande, hvor din udstationering allerede er afsluttet. 17. Har jeg ret til ydelser med skattevejledning for at indberette min PSP skatteudligningsindtægt? Hvis skatten af dit aktieudbytte, der betales via lønningsafdelingen, er et endeligt beløb, behøver du ikke ydelser med skattevejledning (du kan tjekke med HR Service Desk om landet, du er i, hører ind under denne kategori). I situationer hvor skatten af dit aktieudbytte, der er betalt via lønningsafdelingen, ikke er det endelige beløb, vil du muligvis have brug for assistance med at udfylde din selvangivelse. Dette vil blive understøttet og ydet via selskabets udpegede skattemyndighed på det relevante tidspunkt. Bemærk venligst, at assistance med selvangivelser kun vil blive ydet i udgangslandet og værtslandet, hvis dette er påkrævet der vil ikke blive ydet

8 assistance i noget tredjeland. Hvis du har spørgsmål om ydelsen af assistance med selvangivelser skal du kontakte HR Service Desk for at få yderligere information. 18. Jeg skal give information til Shells tredjeparts skatterådgiver om overdragelse / levering af PSP. Hvor finder jeg detaljerne om dette? På din konto findes en oversigt over hver enkelt transaktion under Transaction History på Computershare websitet. 19. Hvad hvis jeg kun har været udstationeret i en del af overdragelsesperioden? Hvis du har været udstationeret på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af overdragelsesperioden, vil du være underlagt skatteudligning for den fulde værdi af din tildeling. Der vil blive trukket en hypotetisk skat fra din samlede tildeling til den passende, hypotetiske sats. Shell vil derefter betale alle forpligtelser vedrørende aktuel lønbeskatning/indkomstskat, som skulle opstå i både hjemland og værtsland. 20. Jeg er ikke statsborger i mit bopælsland vil jeg få foretaget en skatteudligning? Nej, kun enkeltpersoner, som var på en langvarig, international udstationering (dvs. på betingelser gældende for IBAS, UBAS eller EBAS) i løbet af perioden fra 1. januar 2011 og indtil overdragelsen, vil kunne blive skatteudlignet. Som ikke-statsborger i dit bopælsland er du personligt ansvarlig for alle skatteopkrævninger i enhver jurisdiktion, hvor der kunne opstå et krav herom på grund af din tildeling. Der henvises til standarddokumentet Tax Q&A for yderligere oplysninger.

9 21. Hvordan vil jeg vide, at Shell har betalt alle skyldige, aktuelle skatter på mine vegne? Den aktuelle, skyldige skat for en tildeling vil blive udregnet af Deloitte i overensstemmelse med de skatteaftaler, der er indgået mellem Shell og Deloitte. Deloitte vil forsyne Shell med en rapport over alle krav om kildeskat samt beløb, der skal indberettes i fremtiden, og som er opstået i forbindelse med din tildeling. Shell vil så være i stand til at kunne betale alle eventuelle krav. I de fleste tilfælde foretages betalinger af skat via lønudbetalingen i det relevante land. Der vil også blive ydet rådgivning om tilbagebetaling af skat alle steder, hvor det er påkrævet at indberette om tilbagebetaling af personlig skat for at sikre, at skatten for disse tildelinger er betalt korrekt. 22. Hvad nu, hvis jeg ønsker at beholde mine aktier og betale for den hypotetiske skat gennem min løn? Det er desværre ikke muligt. Trækningen af den hypotetiske skat påvirker skattebehandlingen af din tildeling. Skatteberegningerne udført af Deloitte er baseret på den antagelse, at en trækning af de hypotetiske skatter vil blive foretaget fra din aktietildeling, og for at muliggøre den nøjagtige betaling af alle forpligtelser, kan det ikke lade sig gøre at vælge at betale din hypotetiske skat ved hjælp af andre metoder. 23. Jeg har forladt Shell Group Service, så hvorfor er der blevet tilbageholdt hypotetiske skatter? Da du var udstationeret for Shell i løbet af perioden fra tildelingen af din PSP til overdragelsesdatoen, vil tildelingen være underlagt en hypotetisk skatteudligning i overensstemmelse med politikken hos Shell Group. Shell vil betale den relevante lønbeskatning/indkomstskat og obligatorisk sygesikring i både hjemland og værtsland som relevant.

10 24. Vil den samme hypotetiske sats gælde for nuværende og tidligere ansatte? Ja, den samme hypotetiske sats vil gælde for tidligere og nuværende ansatte. Hvis beløbet for faktisk forfalden skal er mindre, fordi du har forladt dit arbejde hos Shell, vil dette være til Shells fordel. 25. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål om skatteudligning? Hvis du har spørgsmål angående skatteudligningspolitikken, kan du få yderligere oplysninger ved at besøge Shells International Mobility-websitet. Linken findes herunder: Hvis du ikke kan finde svar på websitet, bedes du kontakte din sædvanlige HR Service Desk.

For information purposes only

For information purposes only For information purposes only Spørgsmål og svar om skat for tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Disse retningslinjer er beregnet for enkeltpersoner med tildelinger,

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Udstationering kpmg.dk

Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt....

Læs mere

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN...

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere