Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011"

Transkript

1 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 07/12/2007. Tilbudsmaterialet skal opfattes som et oplæg til dialog om de ønsker, Syddjurs Kommune har til et kommende CMS (Content Management System). Syddjurs Kommune ønsker at erstatte den eksisterende hjemmeside syddjurs.dk, siderne jobcentersyddjurs.dk, handicap- og psykiatriportalen samt Daginstitutionsportalen med en ny fælles platform. Syddjurs Kommune har valgt Drupal som teknologi for den nye fælles løsning. Løsningen skal styrke informationerne til og kommunikation med borgere, erhvervsliv og andre interessenter, så kommunens hjemmeside bliver den centrale indgang til kommunen. Det skal bl.a. ske ved mere målgruppeorienteret information, nem adgang til den digitale borgerservice og en højere grad af interaktionsmuligheder med brugerne, som f.eks. digitale skærmmøder mellem borgeren og sagsbehandlerne, hvor borgeren befinder sig i eget hjem. Leverandører af Drupal-udviklingskompetencer inviteres derfor til at byde på opgaverne i forbindelse med projektet. Der er i udbudsmaterialet valgt en form, hvor en række indledende afsnit gør rede for rammerne og målsætningerne for den ønskede løsning. Efterfølgende gennemgås en række udvælgelses- og tildelingskriterier, som er vores overordnede krav for vores valg af leverandør og løsning. Leverandørerne bedes i besvarelserne forholde sig til opfyldelsen af disse kriterier. Dokumentet indeholder ligeledes formalia om vores forventninger til svarmateriale og den videre dialog med jer som leverandører samt tidsfrister og kontaktoplysninger Tidsfrister Svarmateriale til prækvalifikationen skal være Syddjurs Kommune i hænde senest torsdag 1. december 2011 kl. 12:00 for at komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit 5. Side 1 af 16 Hovedgaden Rønde Tlf.:

2 De prækvalificerede leverandørers løsningsforslag og tilbud skal være Syddjurs Kommune i hænde senest fredag 16. december 2011 kl. 12:00 for at komme i betragtning. Den detaljerede tidsplan er beskrevet i afsnit Kontaktoplysninger Svarmateriale og løsningsforslag sendes pr. mail til: Projektleder Jon Badstue Pedersen Bemærk, at det er muligt at fremsende spørgsmål til tilbudsmaterialet. Spørgsmål kan fremsendes til Jon Badstue Pedersen løbende, dog senest d. 14. december 2011 kl. 12:00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Syddjurs kommunes hjemmeside: dog senest 14. december 2011 kl. 15: Om Syddjurs.dk Syddjurs Kommunes nuværende hjemmeside indeholder en stor del information og dokumentfiler. Der er flere hundrede billeder og nogle videoer. Indholdet på Syddjurs.dk er delt op i 3 emneindgange med over sider (objekter). Hjemmesiden består af hovedsite Syddjurs.dk og ca. 3 subsites; daginstitutionsområdet, det psykiatriske område og jobcenteret. Desuden en række kampagnesites af mere midlertidig karakter. Syddjurs.dk har en database bestående af sider, dokumentfiler og multimedia filer. Der er mulighed for debat og interaktiv kommunikation, men disse funktioner anvendes ikke meget pga. manglende brugervenlighed og kvalitet. Til gengæld er der en del eksterne interaktive løsninger og selvbetjeningsløsninger, der er integreret visuelt på Syddjurs.dk. I øjeblikket er der ca. 20 webredaktører på systemet, som er fordelt i de 4 administrationsbygninger og på decentrale enheder. Spørgsmål om strukturen kan skriftligt rettes til kommunikationskonsulent Ole Bjarke Nielsen på løbende, dog senest d. 14. december 2011 kl. 12:00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Syddjurs kommunes hjemmeside: dog senest 14. december 2011 kl. 15:00. Side 2 af 16

3 3. Målsætning Syddjurs Kommune ønsker at modernisere webløsningen bag Syddjurs.dk ved at skifte til et nyt CMS og derved opnå følgende: Effektivisering af webredaktions arbejde med en mere brugervenlig backend, At spare borgerne tid via en højere performance og stabilitet på front-end At tilbyde borgerne flere funktionaliteter af højere kvalitet. Mere intuitiv navigation og søgning for borgerne At spare nogle af kommunens udgifter til vedligeholdelse, udvikling og drift af hjemmesiden, At indgå i og understøtte et offentlige open source og open content fællesskab indenfor CMS-området. At implementere SOA og eje kildekoden. At følge Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Kommunernes Digitaliseringsstrategi samt vælge fællesoffentlige initiativer frem for lokale løsninger. Ballerup Kommune, København Kommune og en stor del af landets biblioteker (TING-samarbejdet) har valgt Drupal som teknologisk platform for deres CMS er. Blandt andet på baggrund af ovenstående har Syddjurs Kommune valgt at implementere et nyt CMS med Drupal som teknologisk platform. 4. Givne rammer Syddjurs Kommune ønsker på hele projektet, som består af 1. version, som går i luften 1. juni 2012 og 2. version, som implementeres 3Q 2012 samt udvikling og support i 2013, 2014, 2015 og 1. halvdel af Tilbudspriser, som ligger højere end EU-udbudsgrænsen, vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsevalueringen. Løsningen skal være baseret på Drupal 7 Hvis der udvikles specialmoduler eller udføres tilpasninger og udvidelser skal GPL-licensen respekteres og Syddjurs Kommune skal have udleveret en kopi af kildekode samt dokumentation. Den udvalgte leverandør udarbejder oplæg til kontrakt, som efterfølgende gennemgås af Syddjurs Kommunes juridiske afdeling, Indkøbsafdelingen og IT-afdelingen. Syddjurs Kommune vil være projektleder på projektet og vil træffe de endelige valg om udvikling af CMS-funktionaliteter. Side 3 af 16

4 5. Formalia og tidsplan Syddjurs Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som leverandøren måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer leverandøren at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Syddjurs Kommune forbeholder sig retten til at gå videre med dele af de foreslåede løsninger, medmindre det modsatte er stipuleret i svarmaterialet. Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Syddjurs Kommune. Det skal af tilbuddet fremgår, med hvilken leverandør Syddjurs Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandører(er). Ved sammenslutninger af leverandører (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 6.1 og afsnit 6.2 gives for hver deltager i konsortiet Aflysning Indtil tilbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil Syddjurs Kommune kunne aflyse tilbuddet eller dele heraf hvis Syddjurs Kommune har saglig grund hertil Projektets overordnede tidsplan År Uge Dato Klokken Aktivitet nov Annoncering dec Deadline for aflevering af svarmateriale (prækval) dec. Leverandører får svar og de prækvalificerede bedes udarbejde et løsningsforslag der afleveres den 16. dec. kl og præsenteres i uge dec Spørgemøde for leverandører. Hvis det ønskes vil vi streame sceancen live og give mulighed for at stille spørgsmål online dec Deadline for aflevering af spørgsmål dec Seneste publicering af svar på spørgsmål på Syddjurs.dk dec Deadline for aflevering af løsningsforslag inkl. økonomi fra leverandører dec. 20. dec. Demonstration af løsningen/ tilbudspræsentation. Her vil de udvalgte leverandører blive bedt om at vise hvorledes udvalgte funktionaliteter, anvendel- Side 4 af 16

5 21. dec. sesmuligheder løses i den foreslåede løsning. (ca. 3 timer pr. leverandør) dec. Dialog med leverandører og valg af leverandør & 2 Indgåelse af kontrakt med leverandør Forventet opstart af projekt juni Forventet idriftsættelse af Syddjurs.dk på nyt Drupal CMS. 6. Prækvalifikation Vi forventer at jeres svarmateriale til prækvalifikationen indeholder en forretningspræsentation af leverandøren og forholder sig til mindstekravene afsnit 6.1. Evt. med konkrete eksempler på hvordan samme krav er opfyldt andre steder Prækvalifikation: Mindstekrav Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45: Leverandøren skal udfylde og underskrive Erklæring om forfalden gæld til det offentlige og artikel 45. Det er et ufravigeligt krav og manglende udfyldelse og underskrift vil medføre, at leverandøren fravælges i prækvalifikationen. Samarbejde med andre leverandører: Leverandøren skal, hvis Syddjurs Kommune beslutter det, kunne acceptere at samarbejde med andre leverandører på projektet. Agil projektform: Leverandøren skal kunne arbejde agilt og dele samarbejdsværktøjer og taskhåndteringssystem med Syddjurs Kommune og eventuelt andre leverandører. Support: Leverandøren skal kunne yde support i løbet af få timer i krisesituationer. Udviklingskompetencer: Leverandøren skal have egne udviklere ansat, som har adgang og kompetencer til at ændre i løsningens kildekode. Faste kontaktpersoner: Leverandøren skal kunne udpege faste kontaktpersoner for Syddjurs Kommune, som kan indgå i et tæt samarbejde med Syddjurs Kommunes projektleder om implementeringen af løsningen Prækvalifikation: Skriftlig redegørelse for leverandøren Leverandøren skal være en implementeringspartner for Syddjurs Kommune. Leverandøren skal kunne dokumentere en rimelig økonomisk soliditet og udbredelse i markedet. At ovenstående krav er opfyldt skal dokumenteres gennem en skriftlig redegørelse med følgende indhold: Side 5 af 16

6 Kort redegørelse for leverandørens historie, herunder baggrund, antal ansatte, udviklingskompetencer etc. Hvis der er en underleverandør eller samarbejdspartner, så ønskes også en kort redegørelse for dennes historie, herunder baggrund, antal ansatte etc. Hvilke versioner af Drupal arbejder leverandøren med og hvilke moduler? Hvilke typer service- og supportaftaler tilbyder leverandøren? Referencer til andre danske institutioner eller virksomheder, som leverandøren, og eventuelle samarbejdspartnere, har leveret en løsning til. Evt. med en kort beskrivelse. Oplysninger om jeres samarbejdsværktøjer og produktdokumentationsform, da vi sammen med løsningen ønsker en udførlig dokumentation. Oplysninger om jeres forretningskoncept, f.eks. om der er tale om et out of the box -koncept eller et modulært koncept med en lille kerne og mange tillægsmoduler. Oplysning om evt. fast samarbejde med øvrige leverandører af Drupalkompetencer. Oplysninger om jeres koncept for kvalitetssikring af det færdige produkt. 6.3 Prækvalifikation: Evalueringskriterier Svarmaterialet består af bilag 1 (underskrevet), bilag 2 (udfyldt) og en skriftlig redegørelse for virksomheden som beskrevet ovenfor. Efter deadline for aflevering af svarmateriale (1. december 2011) vurderer Syddjurs Kommune, hvilke leverandører, der bedst opfylder krav og kriterier under afsnit 6. Der udvælges på denne baggrund et antal leverandører, som indbydes til at give et tilbud samt en præsentation hos Syddjurs Kommune. Kommunen vil prækvalificere mellem 3 og 5 leverandører baseret på samlet set mest attraktive samarbejdspartnere. Følgende parametre indgår i denne vurdering: 1. Leverandørens dokumenterede erfaringer og referencer 2. Leverandørens interne udviklingsressourcer 3. Service- og supportaftale 4. Kvalitetssikring og dokumentation De prækvalificerede leverandører får besked senest d. 2. december 2011 med henblik på udarbejdelse af en detaljeret tilbudsgivning samt klargøring af målrettet præsentation og demonstration af foreslået løsning den 19., 20. eller 21. december Det skriftlige materiale vedr. tilbuddet skal afleveres senest den 16. dec kl Side 6 af 16

7 7. Projektets omfang og CMS-løsningen Det understreges, at det i sidste ende ikke er mængden af funktionaliteter, der er afgørende for valg af løsningen, men derimod Syddjurs Kommunes vurdering af kvaliteten af disse Projektets omfang Umiddelbart efter udvælgelse af leverandøren mødes denne med Syddjurs Kommune, hvor man i samarbejde specificerer de forskellige ønsker i detaljer. Det afklares, hvad der skal med i 1. version, som går i luften 1. juni 2012 og i 2. version, som implementeres 3Q Specificeringsfasen bruges til at afstemme, planlægge og specificere, således at projektet kan holdes inden for økonmiske ramme, og at der kan udarbejdes en mere velunderbygget projektplan. Projektet har følgende delelementer: Design, informationsarkitektur og wireframes Prototype og web-design Teknisk implementering af standardmoduler Integration til systemer (eks. til ESDH) Specialudvikling af moduler (eks. Borger.dk-integration, KMD Kontaktcenter-integratiob og FORM) Test, kvalitetssikring, idriftsættelse og optimering Kurser: 30 medarbejdere på "Begynder" Drupalkursus og 10 medarbejdere på "Avanceret" Drupalkursus Dokumentation: Udarbejdelse af dokumentation/manual for brug og udvikling af løsningen. Support og vedligehold Mindstekrav: Leverandøren skal levere en beskrivelse af, hvordan hvert af de ovenstående delelementer løses samt overslag over antal timer og omkostninger Lokal udvikling og kompetenceudvikling Syddjurs Kommune kræver en proces hvor vores egne tekniker-, web- og udviklerkompetencer inddrages i udviklings- og implementeringsopgaverne på Drupals tekniske platform og herigennem løftet kompetencemæssigt af leverandøren Vi har et krav om der bliver arbejdet og udviklet lokalt, altså på Syddjurs Kommunes fysiske lokaliteter. Det forventer vi at lære mest af og så kan Syddjurs Kommune og leverandøren også undgå detaljerede kravspecifikationer, da vi kan specificerer og udvikler sammen. Det kan eks. være to gange om ugen eller mere intense iterationer. Der ønskes mulighed for at løsningen kan spejles på webservere, således at nedetid minimeres. Mindstekrav: Løsningen hostes internt og Syddjurs Kommune skal selv have adgang til at udvikle på CMS-løsningen. Side 7 af 16

8 Mindstekrav: Der skal til dels arbejdes og udvikles lokalt, altså på Syddjurs Kommunes fysiske lokaliteter Brugervenlighed Det skal være let for alle brugergrupper at anvende kommunens hjemmeside. Siden skal opbygges efter princippet fra borgeren-og-ind, så brugerne kan finde den ønskede information på en let og intuitiv måde. Dette opnås blandt andet ved at sikre, at der er flere indgange til indholdet på siden, og ved at sørge for, at information, selvbetjeningsløsninger og dialogmuligheder præsenteres i samme kontekst (layout og design). Alle oplysninger på hjemmesiden skal så vidt muligt kunne findes via de væsentligste søgemaskiner. Syddjurs Kommune vil evt. afholde brugertests og evt. inddrage eksterne konsulenter for at få andre øjne på opbygning af navigation og søgning. Mindstekrav: Der skal afholdes workshops om navigation og tilgængelighed med leverandørens deltagelse Standarder og tilgængelighed Syddjurs Kommunes hjemmeside skal kunne bruges af alle, herunder også handicappede og brugere, der benytter andre browsere end de gængse. Dette sikres bedst ved at sørge for, at hjemmesiden så vidt muligt lever op til de generelle tilgængelighedskrav. Foruden den mere tekniske tilgængelighed er det også vigtigt, at der arbejdes bevidst med den sproglige og grafiske formidling af indholdet. Løsningen skal leve op til de valideringskrav, som bliver stillet af validator.w3.org og IT- og Telestyrelsen. Desuden ønskes løsningen på front-end og back-end optimeres til alle operativsystemer f.eks. Windows, Mac og alle kendte browse f.eks. Internet Explorer, Safari, Firefox og Google Chrome. Det skal påpeges hvis dette ikke er tilfældet. Konkrete mindstekrav: Hjemmesiden skal som minimum leve op til de obligatoriske standarder for tilgængelighed for offentlige hjemmesider. Det vil sige, at hjemmesiden skal leve op til WCAG 2.0 på niveau AA. Bedst på nettets screeningsgrundlag til vurdering af offentlige hjemmesider skal opfyldes. Mulighed for oplæsning af tekst og billeder samt forstørrelse af skrift Mulighed for at bruge video 7.6. Brugerinddragelse Der lægges vægt på muligheden for at anvende interaktive kommunikationsværktøjer, f.eks. debat, communities, kommentar, weblog og wikis. Derudover skal de globale funktioner fungere optimalt f.eks. nyhedsformidling, RSS feeds, nyhedsbrev, abonnementsservice, aktivitetskalender, statistik, linkvalidering og intelligent søgning Side 8 af 16

9 7.7. Design og funktionalitet Syddjurs Kommune skal have et nyt design til hjemmesiden. Leverandøren bedes inkludere følgende i sit tilbud: Beskrive proces for udvikling af design og IA, samt dokumentere deres erfaring med design via referencer og tidligere projekter. Beskrivelse af hvordan en modtagerorienteret informationsarkitektur kan udarbejdes i samarbejde med Syddjurs Kommune og vores målgrupper. CMS-løsningen skal have mulighed for fleksibel brug af iframing (f.es. KMD selvbetjeningsløsninger) og integration af xml fra 3. part (stillingsopslag fra OFIR). Leverandørens oplæg bliver en del af vurderingen af tilbuddet og ses som et udtryk for jeres generelle forståelse for vores strategi og mål. Mindstekrav: Leverandøren skal lave konkrete visuelle oplæg til forside inkl. navigationsstruktur Udvikling af kampagnesites og subsites Det skal være let at udvikle nye kampagnesites af både midlertidig og mere blivende karakter i løsningen. Disse sites kan have anderledes design, indhold, funktionalitet og domæne end selve Syddjurs.dk De skal dog nemt kunne tilgås af redaktører af syddjurs.dk Der opstår løbende behov for nye faste sider, det kunne være en ny fælles kommunal erhvervsportal, en nyt site til et fælles kommunalt udviklingsråd eller andet. Det vil være en stor fordel hvis indhold kunne deles med hovedsitet. Nye portaler eller subsites skal kunne tilføjes moduler med funktionaliteter efter behov. Det kunne være et ungdomssite eller kulturudviklingssite med fokus på et community som en integreret del af den samlede webløsning. Her skal man kunne kommentere nyheder, oprette jobbeskrivelser, arrangementer og lign. Af mere midlertidige tilbud med fokus på flot grafisk flade er sider med kultur eller fritidsindhold for børn og unge såsom børnekulturnat, uge 42 aktiviteter, sommerferieaktiviteter. Mindstekrav: Kampagnesites skal kunne udvikles på egen hånd ud fra 3-4 forudviklede grafiske designs som nemt kan tilpasses med billeder og farvevalg. Side 9 af 16

10 7.9. Driftsomkostninger Syddjurs Kommunes nuværende løsning driftes på en Microsoft platform. Krav til drift af løsningen skal fremgå af tilbuddet. Det er dog på ingen måde et krav at løsningen driftes på en Microsoft platform. Det er vigtigt for valg af løsning at driftsomkostningerne (herunder licensudgifter både til servere og lign.) er så lave som muligt Sikkerhed Mindstekrav: Leverandøren skal beskrive en model for tilgang til data ii den sikre del af Syddjurs-kommunens it-platform. Mindstekrav: Man skal kunne logge på back-end via Medarbejdercerfikat/NemID Erhverv og Active Directory Administration Der ønskes et system, som er nemt at vedligeholde og administrere for administratorer og redaktører. Så vidt muligt ønskes et testmiljø, hvor administrator kan teste nye templates og previewe deres muligheder med forskelligt tilføjet indhold, uden at det publiceres eller påvirker den egentlige hjemmeside. Administratorer skal have adgang til hele sitet. Løsningen skal være nem at bruge til webredaktion, både af høj- og lavfrekvente redaktører. Løsningen skal have en overskuelig skabelon / modul struktur og redaktørerne skal nemt kunne kombinere og opsætte layout på siderne og lige så nemt oprette og bruge eksisterende moduler og funktioner Løsningen skal indeholde de nødvendige moduler, der skal til for at kommunen kan drive et stort kommunalt site med mange redaktører via et moderne CMSløsning Måling og opfølgning Der skal være adgang til en besøgsstatistik enten via CMS eller tredjepartsprodukt som leverandøren assisterer med implementering af. Syddjurs Kommune anvender pt. SiteImprove Relateret projekt: Virtuelle servere og Tynde Klienter Syddjurs Kommune har siden 2007 kørt servervirtualisering af en stor del af server parken. I 2012 gennemfører vi total virtualisering på serversiden samt virtualiseret SAN. Det vil derfor være et krav at serveren til CMS-delen skal være virtuel. På klient-siden kører vi Citrix og har udskiftet stort set alle stationære pcinstallationer med tynde klienter. Det vil derfor være et krav, at redigering af sider i CMS et sker ved brug af en browser, uden installation af klient-software. Mindstekrav: Serverne til CMS-løsningen skal være virtuelle. Mindstekrav: Redigering af sider i CMS et sker ved brug af en browser, uden installation af klient-software. Side 10 af 16

11 8. Teknisk arkitektur, standarder og integrationer 8.1. Teknisk arkitektur og standarder Løsningen skal være så åben og tilgængelig, at det bliver muligt at udvikle øvrige af Syddjurs Kommunes webløsninger i CMS ets kerne. Løsningen skal have en åben it-arkitektur, således at det sikres at komponenter fra løsningen kan genbruges i andre af kommunens webløsninger, f.eks. kunne der være tale om indberetningsmoduler, kalender m.m. Løsningen skal understøtte de it-arkitekturprincipper og standarder, der er defineret af ITST (IT- og Telestyrelsen). Der må kun bruges proprietære standarder, såfremt dette er forhåndsgodkendt af Syddjurs Kommune. Integrationer til 3. parts produkter skal foregå via åbne internationale standarder og ske via understøttelse af åbne OIO standarder. Det skal være let at implementere nye integrationer i CMS et og det skal sikres, at det sker på baggrund af fællesoffentlige standarder. Data skal i videst muligt omfang opdateres og vedligeholdes ved kilden. Syddjurs Kommune har fået udviklet en lang række webportaler, der ikke er udviklet i det nuværende CMS. Det er et ønske, at der ved fremtidige behov for webportaler tages udgangspunkt i det nye CMS og de funktioner dette indeholder Integration En vigtig forudsætning for at opnå rationelle arbejdsgange er, at både de interne og de eksterne it-systemer kan tale sammen. Det er målet at opnå den bedst mulige integration såvel internt som eksternt. Som eksempel på intern integration kan nævnes sammenhæng mellem hjemmesiden og kommunens ESDH-system Acadre CM, kommende intranet og GIS-system. Ekstern integration kunne eksempelvis være sammenhæng mellem hjemmesiden og borger.dk, virk.dk, sundhed.dk og UNI-C. Af hensyn til overholdelse af arkivlovens bestemmelser ønskes en tæt integration mellem ESDH-systemet, hjemmesiden og det kommende intranet, således at dokumenter principielt altid lagres i ESDH-systemet Integration til dokumentproducerende systemer Det er et krav, at der er integration til Syddjurs Kommunes ESDH-system. Integrationen skal baseres på åbne standarder for sag og dokument. Integrationen skal udelukkende ske ved udtræk af dokumenter og metadata fra ESDHsystemet. Side 11 af 16

12 Integrationen skal både kunne publicere politiske dagsordner fra Acadre MM, samt håndtere push- og pull-publicering fra Acadre CM. Traen A/S, som er leverandør af Acadre CM og MM, stiller dokumenterede API er til rådighed. I visning af byrådsdagsordner fra Acadre MM på hjemmesiden, ønskes desuden integration til video fra byrådsmøderne fra Qbrick. Bemærk at Ballerup Kommune har fået udviklet en løsning der kan publicere fra deres ESDH-system. Mindstekrav: Der skal være et bud på pull- og push-visning af dokumenter og dagsordner fra Acadre CM og Acadre MM på hjemmesiden Integration: Genbrug af tekster Løsningen skal kunne importere tekster fra andre løsninger, der stiller disse til rådighed og indlejre dem i sider med indhold, der vedligeholdes af egne webedaktører. I Borger.dk findes en række standard tekster. Disse ønskes indlejret på forskellige sider i CMS et, således at dele af hjemmesidens tekster vedligeholdes fra Borger.dk. Til dette formål kan anvendes funktionen Artikeleksport fra Borger.dk med mulighed for at tilføje lokalt indhold for Syddjurs Kommune. KMD Kontaktcenter er en vidensdatabase, der indeholder lovmedholdig information. Løsningen kan både tilgås af borgere via kommunens hjemmeside og af kommunens medarbejdere. Teksterne ønskes indlejret på forskellige sider i CMS et, således at dele af hjemmesidens tekster vedligeholdes fra KMD Kontaktcenter. Til dette formål vil der i løbet af 1Q 2012 blive udviklet en dokumenteret API af KMD. Når der indlejres tekst f.eks. fra Borger.dk og KMD Kontaktcenter skal der anvendes den samme formatering af tekst osv., som på den øvrige del af hjemmesiden. Teksten skal også være søgbar. Bemærk at Ballerup Kommune har fået udviklet en løsning der kan integrere tekst fra Borger.dk. Mindstekrav: Der skal være et bud integration af tekst fra Borger.dk på hjemmesiden. Side 12 af 16

13 Integration: Stillingsannoncer Der ønskes at kommunens stillingsannoncer ligger på hjemmesiden. En arbejdssøgende går ind på hjemmesiden, for at lede efter arbejde. Han ønsker at joblisten er let at finde, og at den er hurtig at bladre igennem. OFIR-integration kan være via OFIRs API, så man kan undgå iframe-løsning Integration: Stedfæstelse af data Syddjurs Kommune lægger stor vægt på stedet som indgang til information. Det er derfor et krav, at vores fremtidige CMS-løsning skal indgå i denne målsætning. Syddjurs Kommune forventer derfor at CMS-løsningen understøtter forskellige offentlige geodataservices, herunder f.eks. opslag i Geokeys V4 services hos KMS: Det forventes også, at f.eks. Rejseplanen kan kaldes som service fra CMS: Al kortintegration skal foregå mod Syddjurs Kommunes Webgis-system Spatial- Map, der kan integreres på forskellige måder, bl.a. ved brug af det tilhørende API: og Tilbudsgiver bedes beskrive moduler, funktionalitet m.m. hvor stedfæstelse af data inddrages i den tilbudte CMS-løsning. Mindstekrav: Der skal være integration til Syddjurs Kommunes Webgis-system SpatialMap Taksonomi: Løsningen skal muliggøre automatisk opmærkning med FORM-taksonomien. Dette kunne f.eks. være ved brug af applikationen Formmaker: ved brug af FORM-widget værktøjet: eller andre løsninger. Bemærk at Ballerup Kommune har fået udviklet en løsning der kan integrere FORM-taksonomien i deres Drupal CMS. Mindstekrav: CMS-løsningen skal muliggøre automatisk opmærkning med FORM-taksonomien Kommunikationskanaler Nye webbaserede kommunikationskanaler giver mulighed for at supplere de traditionelle kanaler på en ny og spændende måde, og ligger desuden i tråd med Side 13 af 16

14 nationale anbefalinger på området. Med afsæt i konkrete projekter afprøves de nye kommunikationskanalers evne til at understøtte organisationens budskaber. Kommunen vil i stigende grad arbejde med lyd, video, digitale dialogværktøjer og elektroniske abonnementsordninger, ligesom det er vigtigt at sikre adgang til informationer via mobile enheder. Syddjurs Kommune ønsker i version 1 at afprøve de nye kommunikationskanaler. Det er derfor vigtigt, at den tilbudte løsning er fleksibel og giver mulighed for at understøtte forskellige digitale medier og mobil adgang. Ønsker kunne være tilmeldingsmodul, billetmodul og nyhedsbrevsmodul koblet til ændringer på specifikke sider eller dagsordner (evt. via rss) Tilpasning til mobile platforme CMS-løsningen skal kunne afgøre om den besøgende kommer via en mobil platform, eller en traditionel platform. Kommer vedkommende via den mobile platform, skal brugeren dirigeres hen til en anden side på websitet, der i størrelse og layout er tilpasset den mobile platform. Der ønskes fokus på mobile handlinger, simpel navigation og simpelt design. Det ønskes at CMS-løsningen understøtter brug af QR-koder. Mindstekrav: Hjemmesiden skal kunne tilpasses til mobile platforme Sprog Relevante sider skal være oversat til engelsk af hensyn til de udenlandske brugere, der søger oplysninger om kommunen og egnen på hjemmesiden. Der skal være mulighed for sprogversionering Personalisering På dette område ønske Syddjurs Kommune at læne sig op ad borger.dk. På den nationale Min side på borger.dk vil borgerne frem mod 2015 i stigende omfang kunne finde oplysninger, der er relevante for den enkelte borger. Det skal dog være muligt at oprette lukkede fora på kommunens hjemmeside efter behov. Dette kunne eksempelvis være forældrefora på børnehavernes sider. Mindstekrav: NEM-login skal kunne bruges på hjemmesiden til diverse fora. 9. Tilbud på CMS-løsning samt præsentation Vi forventer at jeres tilbud indeholder følgende: 9.1. Mindstekrav og ønsker Gennemgang i prosa af løsningens muligheder for at opfylde kravene og ønsker- Side 14 af 16

15 ne i afsnit 7 og 8. Det er en fordel at vise konkrete eksempler på hvordan lignende opgaver er løst ved andre kunder. Besvarelsen må gerne indeholde URL er og screendumps. Vi forventer, at I ligeledes redegør for følgende i jeres svarmateriale: Hvordan lever jeres løsningsforslag op til de nævnte krav og ønsker? Er der bedre måder at opfylde nogle af kravene på? Hvilke målsætninger og krav kan opfyldes i eksisterende Drupal-moduler, og hvilke kræver udvikling? Vil opfyldelsen af målsætninger og krav kræve, at der tages ekstraordinære hensyn i forbindelse med implementeringen? En beskrivelse af, hvordan leverandøren vil løse hver af delelementerne i afsnit 7.1. samt overslag over antal timer per delelement og omkostninger. Beskrivelse af krav til hardware og software for server og klient, herunder licenser til tredjeparts-produkter. Forslag til projekt- og tidsplan. Forslag til lokal udvikling og kompetenceudvikling af Syddjurs Kommunes interne web-kompetencer. Det bedes oplyst, om leverandøren selv kan/vil stå for implementeringen af løsningen, herunder udarbejdelse af skabeloner, den tekniske konfigurering samt eventuelle tilretninger, eller om denne opgave normalt varetages af en anden leverandør Prisscenarier Leverandøren skal udarbejde prisscenarier for teknisk implementering af løsningen hos Syddjurs Kommune. Hvis implementeringen skal foretages med en samarbejdspartner, skal dette oplyses. Vedlæg detaljeret prisinformation om: Fast pris, eller overslag over antal timer og omkostninger, for det samlede projekt. Fast pris, eller overslag over antal timer og omkostninger, for de enkelte delelementer listet i afsnit 7.1. Realistisk estimat på implementeringen baseret på tilbudsmaterialet. Realistisk estimat på specialudviklede moduler. Support og vedligehold. 10. Tilbudsafgivning og tildeling Det skriftlige materiale skal består af løsningsbeskrivelse som beskrevet i afsnit 9.1, prisscenarier som beskrevet i afsnit 9.2 og Bilag 3 vedr. mindstekrav (udfyldt),. Tilbuddet skal afleveres senest den 16. dec kl Præsentation og demonstration af foreslået løsning er den 19., 20. eller 21. december Side 15 af 16

16 Syddjurs Kommune vil vælge leverandør og løsning baseret på samlet set økonomiske mest fordelagtige tilbud. I vores udvælgelse af leverandør lægger vi vægt på følgende parametre (i prioriteret rækkefølge): Funktionaliteter og kvaliteten af disse Generel kvalitet af besvarelsen og forståelse for målet med Syddjurs Kommunes nye hjemmeside Oplæg til navigation og mock ups Oplæg til lokal udvikling og kompetenceudvikling af Syddjurs Kommunes interne web-kompetencer. Oplæg til integration til dokumentproducerende systemer, dagsordenssystem og Borger.dk. Pris Brugervenlighed for administratorer og webradaktører Den udvalgte leverandør kan forvente at få besked senest d. 22. december Side 16 af 16

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen.

Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Nyt intranet til Region Syddanmark 1. Introduktion Region Syddanmark ønsker at anskaffe og implementere et nyt intranet for alle medarbejdere i organisationen. Dette dokument er et oplæg til dialog om

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Spørgsmål og svar af 14. marts 2013 udbud af CMS og responsive web design til Roskilde Kommunes hjemmeside II

Spørgsmål og svar af 14. marts 2013 udbud af CMS og responsive web design til Roskilde Kommunes hjemmeside II Spørgsmål og svar af 14. marts 2013 udbud af CMS og responsive web design til Roskilde Kommunes hjemmeside II Spørgsmål 1: Vedr. bilaget "Snitflader fagsystemer" Her indgår følgende sætning: Derudover

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt www.udbud.dk,

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune.

Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Annoncering Dialogbaseret platform til rehabilitering Aalborg kommune. Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper

Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud på levering af ESDH-løsning til Arbejdernes Andels Boligforening i Aarhus omhandlende: Lejemålsmapper og Boligafdelingsmapper Projekt ESDH Emne Lejemåls- og Boligafdelingsmapper

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

Åben indsigt på www.syddjurs.dk

Åben indsigt på www.syddjurs.dk Åben indsigt på www.syddjurs.dk Rigsarkivets konference 4. november 2015 Jon Badstue Pedersen Afdelingsleder Digitalisering Syddjurs Kommune jbp@syddjurs.dk Agenda Manuel publicering Åben indsigt Åben

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning... 10 Søgemaskineoptimering... 12 Nyhedsformidling og brugerinddragelse...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 18.07.2013 fået 31 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 19.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: A N N ONCE IT-løsning til digital mødeforberedelse til KL I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15a 15d annonceres følgende: KL ønsker

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbeti ngelser «ed ocaddressci vilcode» Udbudsbetingelser Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning 1 Indledning... 3 1.1 Om Aalborg Kommune...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter

Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Spørgsmål & svar Rammeaftale vedr. IT-konsulenter Sags nr. 2012033406 Spørgsmål & svar udgives i anonymiseret form, på baggrund af spørgsmål fra tilbudsgiverne. Spørgsmål og svar skal i forhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern

Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Notat 14. december 2017 J.nr. 2017-7596 Kontor: Koncernkommunikation og Kanaler Spørgsmål/Svar Udbud af Kontrakt om udvikling af koncernintranet til Skatteministeriets koncern Initialer: AK Nr. Dato for

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt.

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt. specifikation - blanketsystem DATO 2. januar 2014 SAGS NR. 326-2013-59774 januar 2014 Kon takt Sagsansvarlig: Digitalisering og IKT E-mail: Team.digitalisering@kalundborg.dk Kalundborg Kommune Holbækvej

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk

OS2 Opgavefordeler. Løsningsbeskrivelse Version 2. Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk OS2 Opgavefordeler Løsningsbeskrivelse Version 2 Udarbejdet af Miracle A/S Simon Møgelvang Bang smb@miracle.dk 15/2/2015 Løsningsbeskrivelse for OS2 Opgavefordeler 1. Introduktion... 3 2. Kontekst... 3

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Tilbud på Min Landsby App og Website.

Tilbud på Min Landsby App og Website. Sammen gør vi forskellen 1 Tilbud på Min Landsby App og Website. Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Tilbud udarbejdet d. 12. juli 2016 af Min Landsby I/S Version 2. Baggrund for tilbud.

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Google Tag Manager tracking

Google Tag Manager tracking Google Tag Manager tracking IDA Universe København, januar 2015 INDHOLD 1. INTRODUKTION... 3 2. TEST AF IMPLEMENTERING... 3 2.1. WASP Web Analytics Solution Profiler... 3 2.2. Firebug... 3 2.3. Tamper

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag

Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Udbud af udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren den nemme vej til en grøn hverdag Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2015/S 077-136306 Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål til

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6 2.4 Fysiske

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

Kontraktbilag B KRAVSPECIFIKATION. Side 1 af 8

Kontraktbilag B KRAVSPECIFIKATION. Side 1 af 8 Kontraktbilag B KRAVSPECIFIKATION Side 1 af 8 1. Hjemmeside 1.0 Standard og platform (generelle tekniske krav til løsningen) Løsningen skal til hver en tid være responsiv således, at den optimeres til

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere