TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande"

Transkript

1 TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012

2 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig hermed medejerskab i et økonomisk interessant vindmølleprojekt. Et projekt der udbydes til kostpris, således at ingen personer/selskaber stopper store fortjenester i lommen. Hvis der bliver et lille overskud på anlægsbudgettet, er det jer som interessenter, der ejer dette overskud. Projektet har opnået fritagelse for køberetsordningen, fordi det er møller, der skal bruges til videreudvikling/test m.v. Vi valgte dog alligevel, at naboer inden for 1,5 km fra møllerne kunne forhåndstegne i projektet før alle andre. Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet. Projektet består af 4 stk. SIEMENS 3 MW vindmøller på 89,5 m tårn. Møllelauget vil komme til at eje de 2 af møllerne, som er af typen SWT ,5-113 (mølle 1+2) - de 2 sydligste. De andre 2 møller, SWT ,5-108 (mølle 3+4) bliver lodsejernes møller. Alle 4 møller opstilles samtidigt. De opstilles på Fløvej i Brande ca. 1,2 km nord for Siemens. Forhåndstegning Status på godkendelsen Forsøgsmøller Garanti og service Bestyrelsen Forhåndstegningen af andelene blev foretaget ultimo Naboer, nuværende interessenter samt interesserede på vores interesseportal blev tilbudt at forhåndstegne mellem 7 og 100 andele. 306 personer/virksomheder forhåndstegnede de andele, som var sat til salg. Interesseportalen viser i dag, at der er interesse for køb af mere end andele i kommende projekter. Lokalplan og kommuneplantillæg blev godkendt af Ikast-Brande Kommune den 19. marts De har været i den sidste høring, som sluttede den 26. april Nu er vi så langt, at vi kan gå i gang. Vi forventer at få byggetilladelsen sidst i juni Mølleområdet i Flø er udlagt til forsøgsmøller. Det betyder, at Siemens kan lave forskellige forsøg, såsom udskiftninger af forskellige dele eller evt. hele møller. Vi skal overholde en totalhøjde på max. 150 m samt overholde de gældende støjgrænser. På alle 4 møller er der lavet en testaftale med Siemens. De skal anvende møllerne til forsøg og videreudvikling. Siemens betaler for produktionstabet, i den periode de har lejet møllerne. Foreløbig er der lavet aftale for 2 år. Denne aftale kan forlænges. Laugets møller er købt med 5 års garanti og 2 års service, hvilket var inkluderet i mølleprisen. Vi har dog forhandlet en aftale på plads med Siemens om indgåelse af servicekontrakt med 15 års garanti og 15 års service i alt. Den første bestyrelse i UHRE WINDPOWER 2 I/S består af; Allan Toft Kristensen, Bjarne Møller, Kai Vium, Jan Madsbjerg og Flemming Andersen. Disse personer er alle kendt fra bestyrelser i de andre møllelaug i Uhre. Allan og Kai var på valg i år og blev begge genvalgt. Projektleder Per Bjerke Hansen, Uhre er projektleder på Flø-projektet. Der er indgået kontrakt vedrørende projektets gennemførelse og efterfølgende administration. Side 2 af 14 Budget

3 Nedlæggelse af Fløvej 37 Naboerstatninger Produktion Endelig tegning Lånefinansiering I projektet er der indregnet, at ejendommen beliggende Fløvej 37, 7330 Brande nedlægges. Møllelauget har købt ejendommen for at kunne nedrive denne. Hvis ikke vi havde købt denne ejendom, ville der kun have været plads til 2 møller. Den 19. juni 2012 var der besigtigelse af de naboejendomme, hvis ejere har søgt om at få vurderet, om der er værdiforringelse af deres ejendom som følge af mølleprojektet. Taksationsmyndigheden vil i løbet af ca. 2 måneder afgøre disse 5 sager. Bestyrelsen mener, at der er afsat et tilstrækkeligt beløb til erstatninger, set i forhold til de beløb der er givet i lignende afgørelser. Der er lavet vindvurderinger for området, som estimerer en forventet årsproduktion for vores 2 møller på kwh. pr. år ved et normalt vindår. Efter forsigtighedsprincippet regner vi kun med 90 % af denne produktion i vore budgetter. Derfor er der indregnet andele á kwh i budgetterne. Der laves endelig tegning ved at udfylde tegningsaftalen her. Ønsker man at låne til køb af andele, kan man henvende sig i sit pengeinstitut. Møllelauget har haft møde med nedenstående pengeinstitutter, så de er godt orienterede om projektet, ligesom flere af dem har et godt kendskab til vore tidligere projekter i Uhre Vindmøllelaug I/S og Uhre Windpower I/S. Nordea, Storegade 30, 7330 Brande. Kontakt Søren Schnedler på Handelsbanken, Storegade 36, 7330 Brande. Kontakt Henrik Overgaard på Sydbank, Torvet 1, 7330 Brande. Kontakt Søren Brandt Andersen på Danske Bank, Jernbanegade 5, 7330 Brande. Kontakt Lars Andreasen på Den Jyske Sparekasse, Storegade 5, 7330 Brande. Kontakt Erik Rene Pedersen på Ringkøbing Landbobank, Torvet 1, 6950 Ringkøbing. Kontakt Klaus Østergård på Forudsætninger i budgettet Der er udarbejdet et anlægsbudget og et driftsbudget med baggrund i mølleprisen som tilbudt af Siemens. Salgskontrakten og Testaftalen er bleven godkendt af Siemens. De andre entrepriser har vi enten overslag eller tilbud på. Baseret på ovennævnte produktionstal og anlægsbudgettet vil prisen pr. andel blive kr. Der er udarbejdet alternative driftsbudgetter ved en afregningspris for el på henholdsvis 39, 36 og 33 øre pr. kwh. Ved en afregningspris på 36 øre pr. kwh. udgør den simple tilbagebetalingstid knap 7 år. Simpel tilbagebetalingstid er det antal år, møllerne er om at tjene det beløb ind, som projektet har kostet. Det vil sige uden hensyntagen til investorenes individuelle finansiering og skattemæssige situation. I driftsbudgetterne på side 5 og 6 er vist det budgetterede driftsoverskud pr. andel over budgetperioden. Afhængig af afregningsprisens svingning mellem 33 og 39 øre pr. kwh., vil den simple forrentning variere mellem 13 og 15 % i de første ca. 8 år, hvor der modtages tilskud på 25 øre pr. kwh. Herefter udgør den simple forrentning mellem 8 og 11 % afhængig af afregningsprisen. Simpel forrentning beregnes som driftsoverskud pr. andel i forhold til andelsprisen på kr. Afregningsprisen på strøm på det frie marked ligger i dag lavt, blandt andet på grund af den økonomiske situation i Europa. Lige nu er afregningsprisen omkring 33 øre pr. kwh. De seneste 4 år har prisen svinget mellem 30 og 54 øre pr. kwh. Side 3 af 14

4 Bestyrelsen tror på, at markedsprisen vil rette sig og stige til et noget højere niveau. I fremtiden forventes der at blive større efterspørgsel efter el. Der bliver rejst mange vindmøller i verden for at mindske CO2 udslippet. På det sidste er olie, kul og gaspriser steget og det vil også få afregningspriserne på strøm til at stige. I 2008 kunne vi lave en kontrakt på salg af el på over 50 øre pr. kwh. Bestyrelsen tror på, at afregningsprisen igen kommer på det højeste alternativ, der er indregnet i budgettet, altså de 39 øre, men det er svært at spå om hvornår - om det tager 2 eller 3 år eller endnu længere tid. Forventet levetid på møllerne er år. I budgettet regnes med 20 år. En fortsættelse af mølledriften efter år 20 kan forbedre økonomien i projektet. Lodsejeraftalerne indebærer, at møllernes placering kan opretholdes i 30 år. I de 20-årige driftsbudgetter er der regnet med en elpris på 39, 36, og 33 øre. Der er indregnet fuldlasttimer á 25 øre pr. mølle. Der er indregnet årligt kr. til administration m.v. Til service, forsikring, garanti og henlæggelse er der afsat 8 øre pr. kwh., lig med kr. Alle indtægter og udgifter pristalsreguleres med 2 %. Fælles administration Anlægsbudget UHRE WINDPOWER 2 I/S har indgået aftale med Uhre Windpower I/S og Uhre Vindmøllelaug I/S om fælles administration. De 3 møllelaug vælger i alt 3 personer til et fælles forretningsudvalg. Forretningsudvalget udpeger en forretningsfører. Per Bjerke Hansen, Uhre har siddet på den post de sidste mange år. Anlægsbudget for møllelaugets 2 møller kr. excl. moms Vindmølleanlæg indkørt Fundament Vej og kranplads Ejendom inkl. nedrivning og jordkøb Afsat til erstatninger Kabler mellem møllerne Kassebeholdning/uforudsete udgifter Diverse* pr. andel ved andele *Diverse Jording, VVM, lokalplan, koblingsstation, projektstyring, advokat, geoteknisk/undersøgelse og kontrol, salgsomkostninger, landinspktør, revisor økonomisk rådgivning, uforudsete udgifter, lodsejererstatninger, garantiprovision og fibernet. Side 4 af 14

5 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 39 øre pr. kwh Budget for laugets 2 møller med 39 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 36 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 36 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Side 5 af 14

6 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 33 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 33 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Første udbetaling Andelsbeviser Skatteregler Vi forventer, at første udbetaling vil ske ultimo juli Hvis det går rigtig godt med installationen af møllerne, kan vi måske lave første udbetaling sidst i april. I så fald vil der kun blive tale om en deludbetaling. Der vil ikke blive trykt andelsbeviser som i tidligere projekter. I stedet for vil der blive udsendt brev/mail omkring hvilke andelsnumre, man er blevet tildelt. Der er meget administration med de trykte beviser. I tidligere projekter har mange slet ikke fået hentet beviserne, så møllelauget har rigtig mange beviser stående helt tilbage fra 1986, hvor de første møller kom op. Det har principielt ingen betydning, om der er fysiske andelsbeviser eller ej. Skatteregler for vindmølleandele: Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtige på linje med andre indtægter MEN: Privatpersoner Skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for beskatning: 60 %-ordning/skematisk ordning (Almindelig indkomstbeskatning af elsalget efter bundfradrag på kr.) De 40 % af indtægten skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Anpartsregel (Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning) Side 6 af 14

7 Andele og solcelleanlæg Har man andele i andre møllelaug eller andre VE-anlæg f.eks. solcelleanlæg, skal man bruge samme skattemetode alle steder. Hvis man er gift, vælger hver ægtefælle individuelt hvilken ordning, der ønskes anvendt. Således kan den ene ægtefælle f.eks. anvende 60 % - ordning/skematiske ordning på vindmølleandele og den anden ægtefælle kan anvende den erhvervsmæssige ordning på et solcelleanlæg. Selskaber: Overskud fra vindmølleandele der er ejet af et selskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. Læs mere om skatteregler Valg af skattemetode m.v. Du kan læse meget mere om skattereglerne på vores hjemmeside ved at klikke her. Valg af skattemetode m.v. På siderne er vist vejledende retningslinjer for valg af optimal skattemetode. Valget afhænger af dels hvor mange andele man køber og dels investors indkomstforhold. Det kan have betydning, om den personlige indkomst i investeringsperioden er over eller under grænsen på 390 t.kr. for betaling af topskat. Det kan også have betydning, om kapitalindkomsten er positiv eller negativ i forskellige intervaller. De vejledende retningslinjer er opstillet på grundlag af tilnærmede beregninger ud fra nugældende skatteregler/skatteberegningsregler. Der er taget hensyn til den netop vedtagne regel om forhøjet afskrivningsgrundlag (115 % af købsprisen) for fabriksnye driftsmidler. Uafhængig af investors individuelle indkomstforhold kan generelt siges, at for køb af op til ca. 19 andele bør man altid vælge 60 % ordningen og for køb over ca. 37 andele bør man altid vælge erhvervsmæssig beskatning. I intervallet mellem ca. 19 og ca. 37 andele kan man pejle sig frem i oversigten ud fra individuelle indkomstforhold. Såfremt man i forvejen ejer vindmølleandele, er man bundet af allerede foretaget valg af skatteordning. Ægtefæller kan anvende hver sin ordning. For de forskellige indkomstgrupper er vist akkumuleret likviditet efter 20 år og nutidsværdi heraf ved køb og lånefinansiering af udvalgte antal mellem 7 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold. Skattemodel med størst akkumuleret likviditet bør vælges. Der er regnet med en lånerente på 5 % p.a. og tilbagediskonteringsrente på 2,5 % p.a. Det er endvidere forudsat, at lånet afvikles med de budgetterede driftsoverskud (v/36 øre pr. kwh) fra projektet. Det bemærkes, at vedtagne udlodninger, under kontinuerlig hensyntagen til det nødvendige finansielle beredskab i vindmøllelauget, kan afvige fra realiserede driftsoverskud. Endvidere er det forudsat, at eventuelle skattemæssige konsekvenser løbende afregnes til/fra lånet. Efter afvikling af lån er ikke indregnet eventuel forrentning af positiv likviditet. Endelig er vist forventet tilbagebetalingstid for lån ved en lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. ved lånefinansiering af henholdsvis 30 og 100 andele. Under forudsætning af at man vælger den optimale skattemetode, udgør tilbagebetalingstiden mellem 8,5 og 10,5 år afhængig af lånerente, antal andele og indkomstforhold. Servicebrev til brug for selvangivelsen Møllelauget udsender hvert år omkring den 1. marts et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilken rubrik på selvangivelsen. Side 7 af 14

8 Forsikring Siemens rejser møllerne, udfører slutinstallationen og indkører møllerne på nettet. Alt dette sker i løbet af nogle få uger, forventeligt i løbet af januar Så skulle møl- Produktionsforsikring Hæftelse Særlige risici ved mølledriften Møllelauget tegner hos Codan en forsikring, der har bredest mulig dækningsvilkår. Forsikringen dækker brand, storm, kortslutning/overspænding, hærværk, driftstab og ansvar. Forsikringen dækker fuld- og nyværdi. Der er tegnet en rådighedsgaranti med Siemens. Hvis ikke møllerne producerer strøm i 97 % af tiden, betaler Siemens differencen. Denne aftale gælder i hele garantiperioden på 15 år. Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse. Der henvises til vedtægternes 8 for en nærmere gennemgang. Ved vurdering af hæftelse, skal det tages i betragtning, at den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontant indskud fra interessenterne. Det endelige anlægsregnskab og de fremtidige driftsresultater kan afvige fra de budgetterede prognoser. Anlægsbudgettet er baseret på indgåede aftaler med Siemens samt tilbud og prisoverslag på øvrige anlægsarbejder. Den største usikkerhed i driftsbudgettet knytter sig til udviklingen i markedsprisen på el over de næste 20 år. Projektet er efter ansøgning til Energistyrelsen fritaget for VE-lovens køberetsordning. Fritagelsen er meddelt på grundlag af oplysninger fra Siemens om møllernes status som forsøgsmøller. Møllernes status som forsøgsmøller skal endelig godkendes af Energistyrelsen inden møllerne rejses. Individuelle forhold På baggrund af de beskrevne risici ved vindmølledriften kan den enkelte investor vurdere, om projektet er attraktivt under hensyntagen til individuelle finansierings og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Tekniske data for møllen Møllernes tekniske specifikationer Vindmøllerne er fra Siemens, typebetegnelsen er SWT Møllerne har en maksimaleffekt på 3 MW pr. time, en navhøjde på 89,5 m og en rotordiameter på 113 m. Det bliver nogle af de første møller med den nye store rotor på 113 m. For at undgå, at Siemens forsøg og justeringer kommer til at belaste møllelaugets økonomi er det aftalt, at Siemens kompenserer for tabet. Service, drift og opsyn i dagligdagen Serviceafdeling Serviceafdelingen er en meget væsentlig del af Siemens Wind Power A/S. Den har eksisteret i ca. 32 år og har opbygget et meget stort erfaringsgrundlag, som vi kunder kan have stor glæde af. Side 8 af 14

9 Møllelevering Overvågning lerne gerne begynde at levere strøm til nettet. Der er en indkøringsperiode på ca. 3 måneder - her kan vi kun forvente 90 % af den budgetterede produktion. Møllelauget får etableret fjernovervågning på møllerne. Hermed har møllelauget mulighed for selv at foretage opkald til møllerne og overvåge deres driftstilstand døgnet rundt. Vedtægter Du kan hente vedtægterne ved at klikke her. Side 9 af 14

10 VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR VALG AF METODE (BESKATNINGSREGLER) Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 23 andele: Over ca. 23 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 19 andele: Over ca. 19 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 24 andele: Over ca. 24 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 30 andele: Over ca. 30 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 25 andele: Over ca. 25 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Forudsætninger Foreløbige budgetter år 1-20 for vindmøllelauget er lagt til grund (36 øre pr. kwh). Lånerente 5 %. Diskonteringsrente 2,5 %. Skattemæssigt afskrivningsgrundlag 115 % af anslået afskrivningsgrundlag på 90 % af investering. Uændrede skatteregler/skatteberegningsregler. På efterfølgende sider er vist sammendrag af overskud (akkumuleret likviditet) og nutidsværdi ved lånefinansiering af henholdsvis 7, 10, 15, 20, 25, 30 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold for den enkelte laugsdeltager. Skattemodel med størst afkast bør vælges. Endvidere er vist forventet tilbagebetalingstid på lån ved køb af henholdsvis 30 og 100 andele ved lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. Side 10 af 14

11 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,02 8, % 12,79 9, % 13,67 9, % 15,67 8, % 16,91 9, % 18,37 9,89 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,24 8, % 13,11 9, % 14,13 9, % 16,06 8, % 17,48 9, % 19,24 9,68 Side 11 af 14

12 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,86 8, % 12,57 9, % 13,37 9, % 15,43 8, % 16,55 9, % 17,86 9,91 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,49 9, % 12,06 9, % 12,68 9, % 14,86 9, % 15,73 9, % 16,72 10,47 Side 12 af 14

13 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,59 8, % 11,30 9, % 12,11 9, % 12,60 8, % 13,55 9, % 14,65 9,89 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal Likvider med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,42 8, % 11,06 9, % 11,76 9, % 12,36 8, % 13,20 9, % 14,15 9,68 Side 13 af 14

14 Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,29 8, % 10,88 9, % 11,52 9, % 12,19 8, % 12,96 9, % 13,83 9,91 Side 14 af 14

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren

Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest. Udbudsdato: 3. juni 2008. Advokaterklæring Rønne og Lundgren EJENDOMSINVEST 1 Prospektudarbejdelse Økonomiske beregninger og tekst EjendomsInvest Udbudsdato: 3. juni 2008 Rådgivere og samarbejdspartnere Revisorerklæring Theill Andersen Revisionsaktieselskab Advokaterklæring

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Egen lille mølle eller andele i en stor?

Egen lille mølle eller andele i en stor? TEMA HUSSTANDSMØLLER privatøkonomi Egen lille mølle eller andele i en stor? Af Torgny Møller Er sparepengene bedre placeret i andele i en stor mølle end i køb af en lille husstandsmølle? Svaret blæser

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 1. Indledning. Med udgangspunkt i ansøgningen fra 2008 om midler til bioforgasningsprojektet skal der i dette notat redegøres for projektets

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere