TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande"

Transkript

1 TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012

2 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig hermed medejerskab i et økonomisk interessant vindmølleprojekt. Et projekt der udbydes til kostpris, således at ingen personer/selskaber stopper store fortjenester i lommen. Hvis der bliver et lille overskud på anlægsbudgettet, er det jer som interessenter, der ejer dette overskud. Projektet har opnået fritagelse for køberetsordningen, fordi det er møller, der skal bruges til videreudvikling/test m.v. Vi valgte dog alligevel, at naboer inden for 1,5 km fra møllerne kunne forhåndstegne i projektet før alle andre. Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet. Projektet består af 4 stk. SIEMENS 3 MW vindmøller på 89,5 m tårn. Møllelauget vil komme til at eje de 2 af møllerne, som er af typen SWT ,5-113 (mølle 1+2) - de 2 sydligste. De andre 2 møller, SWT ,5-108 (mølle 3+4) bliver lodsejernes møller. Alle 4 møller opstilles samtidigt. De opstilles på Fløvej i Brande ca. 1,2 km nord for Siemens. Forhåndstegning Status på godkendelsen Forsøgsmøller Garanti og service Bestyrelsen Forhåndstegningen af andelene blev foretaget ultimo Naboer, nuværende interessenter samt interesserede på vores interesseportal blev tilbudt at forhåndstegne mellem 7 og 100 andele. 306 personer/virksomheder forhåndstegnede de andele, som var sat til salg. Interesseportalen viser i dag, at der er interesse for køb af mere end andele i kommende projekter. Lokalplan og kommuneplantillæg blev godkendt af Ikast-Brande Kommune den 19. marts De har været i den sidste høring, som sluttede den 26. april Nu er vi så langt, at vi kan gå i gang. Vi forventer at få byggetilladelsen sidst i juni Mølleområdet i Flø er udlagt til forsøgsmøller. Det betyder, at Siemens kan lave forskellige forsøg, såsom udskiftninger af forskellige dele eller evt. hele møller. Vi skal overholde en totalhøjde på max. 150 m samt overholde de gældende støjgrænser. På alle 4 møller er der lavet en testaftale med Siemens. De skal anvende møllerne til forsøg og videreudvikling. Siemens betaler for produktionstabet, i den periode de har lejet møllerne. Foreløbig er der lavet aftale for 2 år. Denne aftale kan forlænges. Laugets møller er købt med 5 års garanti og 2 års service, hvilket var inkluderet i mølleprisen. Vi har dog forhandlet en aftale på plads med Siemens om indgåelse af servicekontrakt med 15 års garanti og 15 års service i alt. Den første bestyrelse i UHRE WINDPOWER 2 I/S består af; Allan Toft Kristensen, Bjarne Møller, Kai Vium, Jan Madsbjerg og Flemming Andersen. Disse personer er alle kendt fra bestyrelser i de andre møllelaug i Uhre. Allan og Kai var på valg i år og blev begge genvalgt. Projektleder Per Bjerke Hansen, Uhre er projektleder på Flø-projektet. Der er indgået kontrakt vedrørende projektets gennemførelse og efterfølgende administration. Side 2 af 14 Budget

3 Nedlæggelse af Fløvej 37 Naboerstatninger Produktion Endelig tegning Lånefinansiering I projektet er der indregnet, at ejendommen beliggende Fløvej 37, 7330 Brande nedlægges. Møllelauget har købt ejendommen for at kunne nedrive denne. Hvis ikke vi havde købt denne ejendom, ville der kun have været plads til 2 møller. Den 19. juni 2012 var der besigtigelse af de naboejendomme, hvis ejere har søgt om at få vurderet, om der er værdiforringelse af deres ejendom som følge af mølleprojektet. Taksationsmyndigheden vil i løbet af ca. 2 måneder afgøre disse 5 sager. Bestyrelsen mener, at der er afsat et tilstrækkeligt beløb til erstatninger, set i forhold til de beløb der er givet i lignende afgørelser. Der er lavet vindvurderinger for området, som estimerer en forventet årsproduktion for vores 2 møller på kwh. pr. år ved et normalt vindår. Efter forsigtighedsprincippet regner vi kun med 90 % af denne produktion i vore budgetter. Derfor er der indregnet andele á kwh i budgetterne. Der laves endelig tegning ved at udfylde tegningsaftalen her. Ønsker man at låne til køb af andele, kan man henvende sig i sit pengeinstitut. Møllelauget har haft møde med nedenstående pengeinstitutter, så de er godt orienterede om projektet, ligesom flere af dem har et godt kendskab til vore tidligere projekter i Uhre Vindmøllelaug I/S og Uhre Windpower I/S. Nordea, Storegade 30, 7330 Brande. Kontakt Søren Schnedler på Handelsbanken, Storegade 36, 7330 Brande. Kontakt Henrik Overgaard på Sydbank, Torvet 1, 7330 Brande. Kontakt Søren Brandt Andersen på Danske Bank, Jernbanegade 5, 7330 Brande. Kontakt Lars Andreasen på Den Jyske Sparekasse, Storegade 5, 7330 Brande. Kontakt Erik Rene Pedersen på Ringkøbing Landbobank, Torvet 1, 6950 Ringkøbing. Kontakt Klaus Østergård på Forudsætninger i budgettet Der er udarbejdet et anlægsbudget og et driftsbudget med baggrund i mølleprisen som tilbudt af Siemens. Salgskontrakten og Testaftalen er bleven godkendt af Siemens. De andre entrepriser har vi enten overslag eller tilbud på. Baseret på ovennævnte produktionstal og anlægsbudgettet vil prisen pr. andel blive kr. Der er udarbejdet alternative driftsbudgetter ved en afregningspris for el på henholdsvis 39, 36 og 33 øre pr. kwh. Ved en afregningspris på 36 øre pr. kwh. udgør den simple tilbagebetalingstid knap 7 år. Simpel tilbagebetalingstid er det antal år, møllerne er om at tjene det beløb ind, som projektet har kostet. Det vil sige uden hensyntagen til investorenes individuelle finansiering og skattemæssige situation. I driftsbudgetterne på side 5 og 6 er vist det budgetterede driftsoverskud pr. andel over budgetperioden. Afhængig af afregningsprisens svingning mellem 33 og 39 øre pr. kwh., vil den simple forrentning variere mellem 13 og 15 % i de første ca. 8 år, hvor der modtages tilskud på 25 øre pr. kwh. Herefter udgør den simple forrentning mellem 8 og 11 % afhængig af afregningsprisen. Simpel forrentning beregnes som driftsoverskud pr. andel i forhold til andelsprisen på kr. Afregningsprisen på strøm på det frie marked ligger i dag lavt, blandt andet på grund af den økonomiske situation i Europa. Lige nu er afregningsprisen omkring 33 øre pr. kwh. De seneste 4 år har prisen svinget mellem 30 og 54 øre pr. kwh. Side 3 af 14

4 Bestyrelsen tror på, at markedsprisen vil rette sig og stige til et noget højere niveau. I fremtiden forventes der at blive større efterspørgsel efter el. Der bliver rejst mange vindmøller i verden for at mindske CO2 udslippet. På det sidste er olie, kul og gaspriser steget og det vil også få afregningspriserne på strøm til at stige. I 2008 kunne vi lave en kontrakt på salg af el på over 50 øre pr. kwh. Bestyrelsen tror på, at afregningsprisen igen kommer på det højeste alternativ, der er indregnet i budgettet, altså de 39 øre, men det er svært at spå om hvornår - om det tager 2 eller 3 år eller endnu længere tid. Forventet levetid på møllerne er år. I budgettet regnes med 20 år. En fortsættelse af mølledriften efter år 20 kan forbedre økonomien i projektet. Lodsejeraftalerne indebærer, at møllernes placering kan opretholdes i 30 år. I de 20-årige driftsbudgetter er der regnet med en elpris på 39, 36, og 33 øre. Der er indregnet fuldlasttimer á 25 øre pr. mølle. Der er indregnet årligt kr. til administration m.v. Til service, forsikring, garanti og henlæggelse er der afsat 8 øre pr. kwh., lig med kr. Alle indtægter og udgifter pristalsreguleres med 2 %. Fælles administration Anlægsbudget UHRE WINDPOWER 2 I/S har indgået aftale med Uhre Windpower I/S og Uhre Vindmøllelaug I/S om fælles administration. De 3 møllelaug vælger i alt 3 personer til et fælles forretningsudvalg. Forretningsudvalget udpeger en forretningsfører. Per Bjerke Hansen, Uhre har siddet på den post de sidste mange år. Anlægsbudget for møllelaugets 2 møller kr. excl. moms Vindmølleanlæg indkørt Fundament Vej og kranplads Ejendom inkl. nedrivning og jordkøb Afsat til erstatninger Kabler mellem møllerne Kassebeholdning/uforudsete udgifter Diverse* pr. andel ved andele *Diverse Jording, VVM, lokalplan, koblingsstation, projektstyring, advokat, geoteknisk/undersøgelse og kontrol, salgsomkostninger, landinspktør, revisor økonomisk rådgivning, uforudsete udgifter, lodsejererstatninger, garantiprovision og fibernet. Side 4 af 14

5 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 39 øre pr. kwh Budget for laugets 2 møller med 39 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 36 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 36 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Side 5 af 14

6 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 33 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 33 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Første udbetaling Andelsbeviser Skatteregler Vi forventer, at første udbetaling vil ske ultimo juli Hvis det går rigtig godt med installationen af møllerne, kan vi måske lave første udbetaling sidst i april. I så fald vil der kun blive tale om en deludbetaling. Der vil ikke blive trykt andelsbeviser som i tidligere projekter. I stedet for vil der blive udsendt brev/mail omkring hvilke andelsnumre, man er blevet tildelt. Der er meget administration med de trykte beviser. I tidligere projekter har mange slet ikke fået hentet beviserne, så møllelauget har rigtig mange beviser stående helt tilbage fra 1986, hvor de første møller kom op. Det har principielt ingen betydning, om der er fysiske andelsbeviser eller ej. Skatteregler for vindmølleandele: Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtige på linje med andre indtægter MEN: Privatpersoner Skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for beskatning: 60 %-ordning/skematisk ordning (Almindelig indkomstbeskatning af elsalget efter bundfradrag på kr.) De 40 % af indtægten skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Anpartsregel (Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning) Side 6 af 14

7 Andele og solcelleanlæg Har man andele i andre møllelaug eller andre VE-anlæg f.eks. solcelleanlæg, skal man bruge samme skattemetode alle steder. Hvis man er gift, vælger hver ægtefælle individuelt hvilken ordning, der ønskes anvendt. Således kan den ene ægtefælle f.eks. anvende 60 % - ordning/skematiske ordning på vindmølleandele og den anden ægtefælle kan anvende den erhvervsmæssige ordning på et solcelleanlæg. Selskaber: Overskud fra vindmølleandele der er ejet af et selskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. Læs mere om skatteregler Valg af skattemetode m.v. Du kan læse meget mere om skattereglerne på vores hjemmeside ved at klikke her. Valg af skattemetode m.v. På siderne er vist vejledende retningslinjer for valg af optimal skattemetode. Valget afhænger af dels hvor mange andele man køber og dels investors indkomstforhold. Det kan have betydning, om den personlige indkomst i investeringsperioden er over eller under grænsen på 390 t.kr. for betaling af topskat. Det kan også have betydning, om kapitalindkomsten er positiv eller negativ i forskellige intervaller. De vejledende retningslinjer er opstillet på grundlag af tilnærmede beregninger ud fra nugældende skatteregler/skatteberegningsregler. Der er taget hensyn til den netop vedtagne regel om forhøjet afskrivningsgrundlag (115 % af købsprisen) for fabriksnye driftsmidler. Uafhængig af investors individuelle indkomstforhold kan generelt siges, at for køb af op til ca. 19 andele bør man altid vælge 60 % ordningen og for køb over ca. 37 andele bør man altid vælge erhvervsmæssig beskatning. I intervallet mellem ca. 19 og ca. 37 andele kan man pejle sig frem i oversigten ud fra individuelle indkomstforhold. Såfremt man i forvejen ejer vindmølleandele, er man bundet af allerede foretaget valg af skatteordning. Ægtefæller kan anvende hver sin ordning. For de forskellige indkomstgrupper er vist akkumuleret likviditet efter 20 år og nutidsværdi heraf ved køb og lånefinansiering af udvalgte antal mellem 7 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold. Skattemodel med størst akkumuleret likviditet bør vælges. Der er regnet med en lånerente på 5 % p.a. og tilbagediskonteringsrente på 2,5 % p.a. Det er endvidere forudsat, at lånet afvikles med de budgetterede driftsoverskud (v/36 øre pr. kwh) fra projektet. Det bemærkes, at vedtagne udlodninger, under kontinuerlig hensyntagen til det nødvendige finansielle beredskab i vindmøllelauget, kan afvige fra realiserede driftsoverskud. Endvidere er det forudsat, at eventuelle skattemæssige konsekvenser løbende afregnes til/fra lånet. Efter afvikling af lån er ikke indregnet eventuel forrentning af positiv likviditet. Endelig er vist forventet tilbagebetalingstid for lån ved en lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. ved lånefinansiering af henholdsvis 30 og 100 andele. Under forudsætning af at man vælger den optimale skattemetode, udgør tilbagebetalingstiden mellem 8,5 og 10,5 år afhængig af lånerente, antal andele og indkomstforhold. Servicebrev til brug for selvangivelsen Møllelauget udsender hvert år omkring den 1. marts et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilken rubrik på selvangivelsen. Side 7 af 14

8 Forsikring Siemens rejser møllerne, udfører slutinstallationen og indkører møllerne på nettet. Alt dette sker i løbet af nogle få uger, forventeligt i løbet af januar Så skulle møl- Produktionsforsikring Hæftelse Særlige risici ved mølledriften Møllelauget tegner hos Codan en forsikring, der har bredest mulig dækningsvilkår. Forsikringen dækker brand, storm, kortslutning/overspænding, hærværk, driftstab og ansvar. Forsikringen dækker fuld- og nyværdi. Der er tegnet en rådighedsgaranti med Siemens. Hvis ikke møllerne producerer strøm i 97 % af tiden, betaler Siemens differencen. Denne aftale gælder i hele garantiperioden på 15 år. Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse. Der henvises til vedtægternes 8 for en nærmere gennemgang. Ved vurdering af hæftelse, skal det tages i betragtning, at den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontant indskud fra interessenterne. Det endelige anlægsregnskab og de fremtidige driftsresultater kan afvige fra de budgetterede prognoser. Anlægsbudgettet er baseret på indgåede aftaler med Siemens samt tilbud og prisoverslag på øvrige anlægsarbejder. Den største usikkerhed i driftsbudgettet knytter sig til udviklingen i markedsprisen på el over de næste 20 år. Projektet er efter ansøgning til Energistyrelsen fritaget for VE-lovens køberetsordning. Fritagelsen er meddelt på grundlag af oplysninger fra Siemens om møllernes status som forsøgsmøller. Møllernes status som forsøgsmøller skal endelig godkendes af Energistyrelsen inden møllerne rejses. Individuelle forhold På baggrund af de beskrevne risici ved vindmølledriften kan den enkelte investor vurdere, om projektet er attraktivt under hensyntagen til individuelle finansierings og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Tekniske data for møllen Møllernes tekniske specifikationer Vindmøllerne er fra Siemens, typebetegnelsen er SWT Møllerne har en maksimaleffekt på 3 MW pr. time, en navhøjde på 89,5 m og en rotordiameter på 113 m. Det bliver nogle af de første møller med den nye store rotor på 113 m. For at undgå, at Siemens forsøg og justeringer kommer til at belaste møllelaugets økonomi er det aftalt, at Siemens kompenserer for tabet. Service, drift og opsyn i dagligdagen Serviceafdeling Serviceafdelingen er en meget væsentlig del af Siemens Wind Power A/S. Den har eksisteret i ca. 32 år og har opbygget et meget stort erfaringsgrundlag, som vi kunder kan have stor glæde af. Side 8 af 14

9 Møllelevering Overvågning lerne gerne begynde at levere strøm til nettet. Der er en indkøringsperiode på ca. 3 måneder - her kan vi kun forvente 90 % af den budgetterede produktion. Møllelauget får etableret fjernovervågning på møllerne. Hermed har møllelauget mulighed for selv at foretage opkald til møllerne og overvåge deres driftstilstand døgnet rundt. Vedtægter Du kan hente vedtægterne ved at klikke her. Side 9 af 14

10 VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR VALG AF METODE (BESKATNINGSREGLER) Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 23 andele: Over ca. 23 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 19 andele: Over ca. 19 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 24 andele: Over ca. 24 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 30 andele: Over ca. 30 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 25 andele: Over ca. 25 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Forudsætninger Foreløbige budgetter år 1-20 for vindmøllelauget er lagt til grund (36 øre pr. kwh). Lånerente 5 %. Diskonteringsrente 2,5 %. Skattemæssigt afskrivningsgrundlag 115 % af anslået afskrivningsgrundlag på 90 % af investering. Uændrede skatteregler/skatteberegningsregler. På efterfølgende sider er vist sammendrag af overskud (akkumuleret likviditet) og nutidsværdi ved lånefinansiering af henholdsvis 7, 10, 15, 20, 25, 30 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold for den enkelte laugsdeltager. Skattemodel med størst afkast bør vælges. Endvidere er vist forventet tilbagebetalingstid på lån ved køb af henholdsvis 30 og 100 andele ved lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. Side 10 af 14

11 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,02 8, % 12,79 9, % 13,67 9, % 15,67 8, % 16,91 9, % 18,37 9,89 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,24 8, % 13,11 9, % 14,13 9, % 16,06 8, % 17,48 9, % 19,24 9,68 Side 11 af 14

12 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,86 8, % 12,57 9, % 13,37 9, % 15,43 8, % 16,55 9, % 17,86 9,91 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,49 9, % 12,06 9, % 12,68 9, % 14,86 9, % 15,73 9, % 16,72 10,47 Side 12 af 14

13 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,59 8, % 11,30 9, % 12,11 9, % 12,60 8, % 13,55 9, % 14,65 9,89 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal Likvider med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,42 8, % 11,06 9, % 11,76 9, % 12,36 8, % 13,20 9, % 14,15 9,68 Side 13 af 14

14 Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,29 8, % 10,88 9, % 11,52 9, % 12,19 8, % 12,96 9, % 13,83 9,91 Side 14 af 14

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet

Produktion beregnet - 10%...MWh Anlægspris pr KWh eller 1 anpart Antal anparter i projektet 1 Foreløbigt anlægsbudget: 1 stk. N60/1300 KW... 6.750.000 Fundament... 650.000 Nettilslutning... 350.000 Nettilslutning Østkraft kniv og måler... 40.000 Andel af fællesomkostninger, gamle møller m.m....

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Hunseby Vindmøllelaug I/S

Hunseby Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af nyt vindmølleprojekt på Knuthenborg Allé. Indledning Borgere, virksomheder og foreninger i Lolland og Guldborgsund Kommune indbydes

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S

Østkystvejen Vindkraft 2 I/S Østkystvejen Vindkraft 2 I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Kragelund II. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S

Sædding Hede Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter i vindmøllerne ved Faster Astrup. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet, Faster Astrup. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale:

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Nees Vest Vindmøllelaug I/S

Nees Vest Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne vest for Nees. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lemvig og Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i Nees

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Møgelvang Vindmøllelaug I/S

Møgelvang Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne i Møgelvang. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Holstebro Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget bliver

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Lokalt engagement i vindmølleprojekter

Lokalt engagement i vindmølleprojekter Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Lokalt engagement i vindmølleprojekter Agenda Hvad sagde man før Hvad gør JKP Hvad siger man nu Konklusion, herunder forslag

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2016 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015

CVR-nr Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 CVR-nr. 36 04 39 70 Morsø Vind I/S Skattemæssige opgørelser for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse Side Revisors erklæring om opstilling af skattemæssige opgørelser 1 Regnskabspraksis 2 Specifikationer

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Thorsminde Vindmøllelaug I/S

Thorsminde Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i Thorsminde vindmøllerne vest for Låsby. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Silkeborg og Skanderborg Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S

Nejst Vindmøllelaug. Udbudsmateriale -1 1. Udbudsmateriale - Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Nejst Vindmøllelaug Udbudsmateriale 2 l/s Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Nejst Vindmøllelaug 2 l/s i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale -1 1

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

KorsnakkeVindmøllelaug I/S

KorsnakkeVindmøllelaug I/S KorsnakkeVindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne nord for Tårs. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. 2 Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov

Energiaftalen - Vind. Nye højere pristillæg til bl.a. vind. Den nye VE-lov Energiaftalen - Vind Den nye VE-lov Nye højere pristillæg til bl.a. vind - 25 øre oven i markedsprisen i 22.000 fuldlasttimer+ 2,3 øre i ballanceomkostninger Fire nye ordninger til fremme af udbygningen

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Gilbjerg Vindmøllelav I/S

Gilbjerg Vindmøllelav I/S Gilbjerg Vindmøllelav I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Gilbjerg Vindmøllelav I/S i henhold til bestemmelserne i VE-loven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Gilbjerg

Læs mere

Klink Vindkraft I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet. Udbudt af Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug I/S

Klink Vindkraft I/S. Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet. Udbudt af Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Grønbjerg-Langelund Vindmøllelaug I/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen

Læs mere

Vindmøller Blaksmark Nord

Vindmøller Blaksmark Nord Vindmøller Blaksmark Nord Præsentation Niels Mejlholm Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15 9382 Tylstrup Dansk Vindenergi ApS ejer og driver vindmøller i Danmark og har p.t. 39 vindmøller i drift. Vores

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Temamøde Nyt vindmølleprojekt

Temamøde Nyt vindmølleprojekt Temamøde Nyt vindmølleprojekt Daniel Vang Søndergaard Økonomirådgiver Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf.: 9629 6662 E-mail: dvs@hflc.dk 3. marts 2014 Indkomst andele i vindmøller (I/S og K/S) - Skematisk

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale

Heimdal Vind I/S. Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Udbudsmateriale Nærværende udbudsmateriale omhandler andele i Heimdal Vind I/S i henhold til bestemmelserne i VEloven omkring Køberetsordningen Udbudsmateriale Heimdal Vind I/S Side 1

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S

Rødby Fjord III Vindmøllelaug I/S 1 Indbydelse til køb af vindmølleandele i vindmøllerne syd for Askø. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Borgere i Lolland Kommune indbydes hermed til at tegne andele i. Vindmøllelauget ejerskab

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmateriale Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S Bekræftelse af tegning af andele i. 4 stk. Siemens 7,0 MW

Informationsmateriale Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S Bekræftelse af tegning af andele i. 4 stk. Siemens 7,0 MW Informationsmateriale Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S Bekræftelse af tegning af andele i 4 stk. Siemens 7,0 MW 154 97 Indholdsfortegnelse Side Forhistorie 2 Ejerforhold 2 Projektet Forsøgsmøller ny

Læs mere

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 46. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 46 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 10 % kræver

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR

Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR Københavns Solcellelaug I/S ÅRSRAPPORT 2015 CVR NR. 28 63 71 36 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling den 17 /3 2016. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Brønderslev Udviklingspark - etape 2

Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Stakroge Vindkraft I/S

Stakroge Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE loven om køberet Udbudt af Stakroge Vindpark K/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst

Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst Ørnhøj - Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 15 32 07 96 Specifikationer for regnskabsåret 2015/16 samt opgørelse af skattepligtig indkomst (27. regnskabsår) Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab

Læs mere