TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande"

Transkript

1 TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012

2 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig hermed medejerskab i et økonomisk interessant vindmølleprojekt. Et projekt der udbydes til kostpris, således at ingen personer/selskaber stopper store fortjenester i lommen. Hvis der bliver et lille overskud på anlægsbudgettet, er det jer som interessenter, der ejer dette overskud. Projektet har opnået fritagelse for køberetsordningen, fordi det er møller, der skal bruges til videreudvikling/test m.v. Vi valgte dog alligevel, at naboer inden for 1,5 km fra møllerne kunne forhåndstegne i projektet før alle andre. Der tages forbehold for fejl og mangler i materialet. Projektet består af 4 stk. SIEMENS 3 MW vindmøller på 89,5 m tårn. Møllelauget vil komme til at eje de 2 af møllerne, som er af typen SWT ,5-113 (mølle 1+2) - de 2 sydligste. De andre 2 møller, SWT ,5-108 (mølle 3+4) bliver lodsejernes møller. Alle 4 møller opstilles samtidigt. De opstilles på Fløvej i Brande ca. 1,2 km nord for Siemens. Forhåndstegning Status på godkendelsen Forsøgsmøller Garanti og service Bestyrelsen Forhåndstegningen af andelene blev foretaget ultimo Naboer, nuværende interessenter samt interesserede på vores interesseportal blev tilbudt at forhåndstegne mellem 7 og 100 andele. 306 personer/virksomheder forhåndstegnede de andele, som var sat til salg. Interesseportalen viser i dag, at der er interesse for køb af mere end andele i kommende projekter. Lokalplan og kommuneplantillæg blev godkendt af Ikast-Brande Kommune den 19. marts De har været i den sidste høring, som sluttede den 26. april Nu er vi så langt, at vi kan gå i gang. Vi forventer at få byggetilladelsen sidst i juni Mølleområdet i Flø er udlagt til forsøgsmøller. Det betyder, at Siemens kan lave forskellige forsøg, såsom udskiftninger af forskellige dele eller evt. hele møller. Vi skal overholde en totalhøjde på max. 150 m samt overholde de gældende støjgrænser. På alle 4 møller er der lavet en testaftale med Siemens. De skal anvende møllerne til forsøg og videreudvikling. Siemens betaler for produktionstabet, i den periode de har lejet møllerne. Foreløbig er der lavet aftale for 2 år. Denne aftale kan forlænges. Laugets møller er købt med 5 års garanti og 2 års service, hvilket var inkluderet i mølleprisen. Vi har dog forhandlet en aftale på plads med Siemens om indgåelse af servicekontrakt med 15 års garanti og 15 års service i alt. Den første bestyrelse i UHRE WINDPOWER 2 I/S består af; Allan Toft Kristensen, Bjarne Møller, Kai Vium, Jan Madsbjerg og Flemming Andersen. Disse personer er alle kendt fra bestyrelser i de andre møllelaug i Uhre. Allan og Kai var på valg i år og blev begge genvalgt. Projektleder Per Bjerke Hansen, Uhre er projektleder på Flø-projektet. Der er indgået kontrakt vedrørende projektets gennemførelse og efterfølgende administration. Side 2 af 14 Budget

3 Nedlæggelse af Fløvej 37 Naboerstatninger Produktion Endelig tegning Lånefinansiering I projektet er der indregnet, at ejendommen beliggende Fløvej 37, 7330 Brande nedlægges. Møllelauget har købt ejendommen for at kunne nedrive denne. Hvis ikke vi havde købt denne ejendom, ville der kun have været plads til 2 møller. Den 19. juni 2012 var der besigtigelse af de naboejendomme, hvis ejere har søgt om at få vurderet, om der er værdiforringelse af deres ejendom som følge af mølleprojektet. Taksationsmyndigheden vil i løbet af ca. 2 måneder afgøre disse 5 sager. Bestyrelsen mener, at der er afsat et tilstrækkeligt beløb til erstatninger, set i forhold til de beløb der er givet i lignende afgørelser. Der er lavet vindvurderinger for området, som estimerer en forventet årsproduktion for vores 2 møller på kwh. pr. år ved et normalt vindår. Efter forsigtighedsprincippet regner vi kun med 90 % af denne produktion i vore budgetter. Derfor er der indregnet andele á kwh i budgetterne. Der laves endelig tegning ved at udfylde tegningsaftalen her. Ønsker man at låne til køb af andele, kan man henvende sig i sit pengeinstitut. Møllelauget har haft møde med nedenstående pengeinstitutter, så de er godt orienterede om projektet, ligesom flere af dem har et godt kendskab til vore tidligere projekter i Uhre Vindmøllelaug I/S og Uhre Windpower I/S. Nordea, Storegade 30, 7330 Brande. Kontakt Søren Schnedler på Handelsbanken, Storegade 36, 7330 Brande. Kontakt Henrik Overgaard på Sydbank, Torvet 1, 7330 Brande. Kontakt Søren Brandt Andersen på Danske Bank, Jernbanegade 5, 7330 Brande. Kontakt Lars Andreasen på Den Jyske Sparekasse, Storegade 5, 7330 Brande. Kontakt Erik Rene Pedersen på Ringkøbing Landbobank, Torvet 1, 6950 Ringkøbing. Kontakt Klaus Østergård på Forudsætninger i budgettet Der er udarbejdet et anlægsbudget og et driftsbudget med baggrund i mølleprisen som tilbudt af Siemens. Salgskontrakten og Testaftalen er bleven godkendt af Siemens. De andre entrepriser har vi enten overslag eller tilbud på. Baseret på ovennævnte produktionstal og anlægsbudgettet vil prisen pr. andel blive kr. Der er udarbejdet alternative driftsbudgetter ved en afregningspris for el på henholdsvis 39, 36 og 33 øre pr. kwh. Ved en afregningspris på 36 øre pr. kwh. udgør den simple tilbagebetalingstid knap 7 år. Simpel tilbagebetalingstid er det antal år, møllerne er om at tjene det beløb ind, som projektet har kostet. Det vil sige uden hensyntagen til investorenes individuelle finansiering og skattemæssige situation. I driftsbudgetterne på side 5 og 6 er vist det budgetterede driftsoverskud pr. andel over budgetperioden. Afhængig af afregningsprisens svingning mellem 33 og 39 øre pr. kwh., vil den simple forrentning variere mellem 13 og 15 % i de første ca. 8 år, hvor der modtages tilskud på 25 øre pr. kwh. Herefter udgør den simple forrentning mellem 8 og 11 % afhængig af afregningsprisen. Simpel forrentning beregnes som driftsoverskud pr. andel i forhold til andelsprisen på kr. Afregningsprisen på strøm på det frie marked ligger i dag lavt, blandt andet på grund af den økonomiske situation i Europa. Lige nu er afregningsprisen omkring 33 øre pr. kwh. De seneste 4 år har prisen svinget mellem 30 og 54 øre pr. kwh. Side 3 af 14

4 Bestyrelsen tror på, at markedsprisen vil rette sig og stige til et noget højere niveau. I fremtiden forventes der at blive større efterspørgsel efter el. Der bliver rejst mange vindmøller i verden for at mindske CO2 udslippet. På det sidste er olie, kul og gaspriser steget og det vil også få afregningspriserne på strøm til at stige. I 2008 kunne vi lave en kontrakt på salg af el på over 50 øre pr. kwh. Bestyrelsen tror på, at afregningsprisen igen kommer på det højeste alternativ, der er indregnet i budgettet, altså de 39 øre, men det er svært at spå om hvornår - om det tager 2 eller 3 år eller endnu længere tid. Forventet levetid på møllerne er år. I budgettet regnes med 20 år. En fortsættelse af mølledriften efter år 20 kan forbedre økonomien i projektet. Lodsejeraftalerne indebærer, at møllernes placering kan opretholdes i 30 år. I de 20-årige driftsbudgetter er der regnet med en elpris på 39, 36, og 33 øre. Der er indregnet fuldlasttimer á 25 øre pr. mølle. Der er indregnet årligt kr. til administration m.v. Til service, forsikring, garanti og henlæggelse er der afsat 8 øre pr. kwh., lig med kr. Alle indtægter og udgifter pristalsreguleres med 2 %. Fælles administration Anlægsbudget UHRE WINDPOWER 2 I/S har indgået aftale med Uhre Windpower I/S og Uhre Vindmøllelaug I/S om fælles administration. De 3 møllelaug vælger i alt 3 personer til et fælles forretningsudvalg. Forretningsudvalget udpeger en forretningsfører. Per Bjerke Hansen, Uhre har siddet på den post de sidste mange år. Anlægsbudget for møllelaugets 2 møller kr. excl. moms Vindmølleanlæg indkørt Fundament Vej og kranplads Ejendom inkl. nedrivning og jordkøb Afsat til erstatninger Kabler mellem møllerne Kassebeholdning/uforudsete udgifter Diverse* pr. andel ved andele *Diverse Jording, VVM, lokalplan, koblingsstation, projektstyring, advokat, geoteknisk/undersøgelse og kontrol, salgsomkostninger, landinspktør, revisor økonomisk rådgivning, uforudsete udgifter, lodsejererstatninger, garantiprovision og fibernet. Side 4 af 14

5 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 39 øre pr. kwh Budget for laugets 2 møller med 39 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 36 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 36 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Side 5 af 14

6 Driftsbudget for hele lauget i t.kr., samt overskud pr. andel i kr. ved 33 øre pr. kwh. Budget for laugets 2 møller med 33 øre pr. kwh i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % i kr. År Årstal Indtægter elsalg Service/garanti og forsikring Henlæggelse Administration Driftsudgifter Driftsoverskud Driftsoverskud/andel i kr Simpel forrentning i % Driftsoverskud akk. pr. andel i 20 år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Simpel forrentning i % år Første udbetaling Andelsbeviser Skatteregler Vi forventer, at første udbetaling vil ske ultimo juli Hvis det går rigtig godt med installationen af møllerne, kan vi måske lave første udbetaling sidst i april. I så fald vil der kun blive tale om en deludbetaling. Der vil ikke blive trykt andelsbeviser som i tidligere projekter. I stedet for vil der blive udsendt brev/mail omkring hvilke andelsnumre, man er blevet tildelt. Der er meget administration med de trykte beviser. I tidligere projekter har mange slet ikke fået hentet beviserne, så møllelauget har rigtig mange beviser stående helt tilbage fra 1986, hvor de første møller kom op. Det har principielt ingen betydning, om der er fysiske andelsbeviser eller ej. Skatteregler for vindmølleandele: Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtige på linje med andre indtægter MEN: Privatpersoner Skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for beskatning: 60 %-ordning/skematisk ordning (Almindelig indkomstbeskatning af elsalget efter bundfradrag på kr.) De 40 % af indtægten skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Anpartsregel (Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning) Side 6 af 14

7 Andele og solcelleanlæg Har man andele i andre møllelaug eller andre VE-anlæg f.eks. solcelleanlæg, skal man bruge samme skattemetode alle steder. Hvis man er gift, vælger hver ægtefælle individuelt hvilken ordning, der ønskes anvendt. Således kan den ene ægtefælle f.eks. anvende 60 % - ordning/skematiske ordning på vindmølleandele og den anden ægtefælle kan anvende den erhvervsmæssige ordning på et solcelleanlæg. Selskaber: Overskud fra vindmølleandele der er ejet af et selskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. Læs mere om skatteregler Valg af skattemetode m.v. Du kan læse meget mere om skattereglerne på vores hjemmeside ved at klikke her. Valg af skattemetode m.v. På siderne er vist vejledende retningslinjer for valg af optimal skattemetode. Valget afhænger af dels hvor mange andele man køber og dels investors indkomstforhold. Det kan have betydning, om den personlige indkomst i investeringsperioden er over eller under grænsen på 390 t.kr. for betaling af topskat. Det kan også have betydning, om kapitalindkomsten er positiv eller negativ i forskellige intervaller. De vejledende retningslinjer er opstillet på grundlag af tilnærmede beregninger ud fra nugældende skatteregler/skatteberegningsregler. Der er taget hensyn til den netop vedtagne regel om forhøjet afskrivningsgrundlag (115 % af købsprisen) for fabriksnye driftsmidler. Uafhængig af investors individuelle indkomstforhold kan generelt siges, at for køb af op til ca. 19 andele bør man altid vælge 60 % ordningen og for køb over ca. 37 andele bør man altid vælge erhvervsmæssig beskatning. I intervallet mellem ca. 19 og ca. 37 andele kan man pejle sig frem i oversigten ud fra individuelle indkomstforhold. Såfremt man i forvejen ejer vindmølleandele, er man bundet af allerede foretaget valg af skatteordning. Ægtefæller kan anvende hver sin ordning. For de forskellige indkomstgrupper er vist akkumuleret likviditet efter 20 år og nutidsværdi heraf ved køb og lånefinansiering af udvalgte antal mellem 7 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold. Skattemodel med størst akkumuleret likviditet bør vælges. Der er regnet med en lånerente på 5 % p.a. og tilbagediskonteringsrente på 2,5 % p.a. Det er endvidere forudsat, at lånet afvikles med de budgetterede driftsoverskud (v/36 øre pr. kwh) fra projektet. Det bemærkes, at vedtagne udlodninger, under kontinuerlig hensyntagen til det nødvendige finansielle beredskab i vindmøllelauget, kan afvige fra realiserede driftsoverskud. Endvidere er det forudsat, at eventuelle skattemæssige konsekvenser løbende afregnes til/fra lånet. Efter afvikling af lån er ikke indregnet eventuel forrentning af positiv likviditet. Endelig er vist forventet tilbagebetalingstid for lån ved en lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. ved lånefinansiering af henholdsvis 30 og 100 andele. Under forudsætning af at man vælger den optimale skattemetode, udgør tilbagebetalingstiden mellem 8,5 og 10,5 år afhængig af lånerente, antal andele og indkomstforhold. Servicebrev til brug for selvangivelsen Møllelauget udsender hvert år omkring den 1. marts et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilken rubrik på selvangivelsen. Side 7 af 14

8 Forsikring Siemens rejser møllerne, udfører slutinstallationen og indkører møllerne på nettet. Alt dette sker i løbet af nogle få uger, forventeligt i løbet af januar Så skulle møl- Produktionsforsikring Hæftelse Særlige risici ved mølledriften Møllelauget tegner hos Codan en forsikring, der har bredest mulig dækningsvilkår. Forsikringen dækker brand, storm, kortslutning/overspænding, hærværk, driftstab og ansvar. Forsikringen dækker fuld- og nyværdi. Der er tegnet en rådighedsgaranti med Siemens. Hvis ikke møllerne producerer strøm i 97 % af tiden, betaler Siemens differencen. Denne aftale gælder i hele garantiperioden på 15 år. Interessenterne hæfter direkte, solidarisk, personligt og ubegrænset for interessentskabets forpligtelser. Imellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse. Der henvises til vedtægternes 8 for en nærmere gennemgang. Ved vurdering af hæftelse, skal det tages i betragtning, at den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes ved kontant indskud fra interessenterne. Det endelige anlægsregnskab og de fremtidige driftsresultater kan afvige fra de budgetterede prognoser. Anlægsbudgettet er baseret på indgåede aftaler med Siemens samt tilbud og prisoverslag på øvrige anlægsarbejder. Den største usikkerhed i driftsbudgettet knytter sig til udviklingen i markedsprisen på el over de næste 20 år. Projektet er efter ansøgning til Energistyrelsen fritaget for VE-lovens køberetsordning. Fritagelsen er meddelt på grundlag af oplysninger fra Siemens om møllernes status som forsøgsmøller. Møllernes status som forsøgsmøller skal endelig godkendes af Energistyrelsen inden møllerne rejses. Individuelle forhold På baggrund af de beskrevne risici ved vindmølledriften kan den enkelte investor vurdere, om projektet er attraktivt under hensyntagen til individuelle finansierings og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Tekniske data for møllen Møllernes tekniske specifikationer Vindmøllerne er fra Siemens, typebetegnelsen er SWT Møllerne har en maksimaleffekt på 3 MW pr. time, en navhøjde på 89,5 m og en rotordiameter på 113 m. Det bliver nogle af de første møller med den nye store rotor på 113 m. For at undgå, at Siemens forsøg og justeringer kommer til at belaste møllelaugets økonomi er det aftalt, at Siemens kompenserer for tabet. Service, drift og opsyn i dagligdagen Serviceafdeling Serviceafdelingen er en meget væsentlig del af Siemens Wind Power A/S. Den har eksisteret i ca. 32 år og har opbygget et meget stort erfaringsgrundlag, som vi kunder kan have stor glæde af. Side 8 af 14

9 Møllelevering Overvågning lerne gerne begynde at levere strøm til nettet. Der er en indkøringsperiode på ca. 3 måneder - her kan vi kun forvente 90 % af den budgetterede produktion. Møllelauget får etableret fjernovervågning på møllerne. Hermed har møllelauget mulighed for selv at foretage opkald til møllerne og overvåge deres driftstilstand døgnet rundt. Vedtægter Du kan hente vedtægterne ved at klikke her. Side 9 af 14

10 VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR VALG AF METODE (BESKATNINGSREGLER) Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 23 andele: Over ca. 23 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 19 andele: Over ca. 19 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 24 andele: Over ca. 24 andele: Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 30 andele: Over ca. 30 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 25 andele: Over ca. 25 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst. 40/80 t.kr. (ugift/gift) Under ca. 37 andele: Over ca. 37 andele: Forudsætninger Foreløbige budgetter år 1-20 for vindmøllelauget er lagt til grund (36 øre pr. kwh). Lånerente 5 %. Diskonteringsrente 2,5 %. Skattemæssigt afskrivningsgrundlag 115 % af anslået afskrivningsgrundlag på 90 % af investering. Uændrede skatteregler/skatteberegningsregler. På efterfølgende sider er vist sammendrag af overskud (akkumuleret likviditet) og nutidsværdi ved lånefinansiering af henholdsvis 7, 10, 15, 20, 25, 30 og 100 andele ved forskellige indkomstforhold for den enkelte laugsdeltager. Skattemodel med størst afkast bør vælges. Endvidere er vist forventet tilbagebetalingstid på lån ved køb af henholdsvis 30 og 100 andele ved lånerente på henholdsvis 4, 5 og 6 % p.a. Side 10 af 14

11 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,02 8, % 12,79 9, % 13,67 9, % 15,67 8, % 16,91 9, % 18,37 9,89 Personlig indkomst over 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 12,24 8, % 13,11 9, % 14,13 9, % 16,06 8, % 17,48 9, % 19,24 9,68 Side 11 af 14

12 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,86 8, % 12,57 9, % 13,37 9, % 15,43 8, % 16,55 9, % 17,86 9,91 Personlig indkomst over 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst mindst 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 11,49 9, % 12,06 9, % 12,68 9, % 14,86 9, % 15,73 9, % 16,72 10,47 Side 12 af 14

13 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst max. 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,59 8, % 11,30 9, % 12,11 9, % 12,60 8, % 13,55 9, % 14,65 9,89 Personlig indkomst under 390 t.kr. og negativ nettokapitalindkomst mindst 50/100 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal Likvider med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,42 8, % 11,06 9, % 11,76 9, % 12,36 8, % 13,20 9, % 14,15 9,68 Side 13 af 14

14 Personlig indkomst under 390 t.kr. og positiv nettokapitalindkomst max. 40/80 t.kr. (ugift/gift) 60 %-ordning Anpartsregel (Alm. indkomstbeskatning efter (Erhvervsmæssig beskatning Tilbagebetalingstid (år) ved køb af det angivne antal andele Antal bundfradrag på kr.) med afskrivning) til alternative lånerenter andele Likvider Nutid Likvider Nutid Andele Rente 60 %-ordning Anpartsregel % 10,29 8, % 10,88 9, % 11,52 9, % 12,19 8, % 12,96 9, % 13,83 9,91 Side 14 af 14

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge til og af hvem Fast

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet

Vindmølle-ordninger. Køge Bugt området. 5. September 2011. Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet Vindmølle-ordninger Køge Bugt området 5. September 2011 Joachim Holten Palvig Vindmøllesekretariatet VE-lovens 4 ordninger Garantifond Værditabsordning Køberetsordning Grøn ordning Garantifond Der kan

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S

VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S Sagsnr. 039989 VEDTÆGTER for Krogstrup Vindkraft I/S 1 Interessentskabets navn er Krogstrup Vindkraft I/S 2 Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring

Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Projektudvikling Projektsalg Projektstyring Wind 1 er i sin nuværende form stiftet i 2004, som et 100 procent dansk ejet selskab. Forretningsideen er at udvikle, opføre og sælge nøglefærdige vindmølleanlæg.

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013

VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 VE-loven Lov nr. 641 af 12/06/2013 De fire ordninger: Værditabsordning Køberetsordning (forkøbsret for lokale) Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Værditabsordning Hvad kan der søge

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2011 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov

Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering. v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov Temamøder - Nyt vindmølleprojekt: Jura, kontrakter og organisering v/ advokat Thomas Bjørn Roldskov LandboNord mandag d. 30. september 2013 Om Thomas Bjørn Roldskov Partner i Sauer Roldskov Advokatfirma

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere