BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af Spanien, Italien og Grækenland samt udviklingen i renterne på deres statsgæld samt regeringskonstellationer. I juli måned har stemningen overvejende været en anelse mere afslappet lige indtil uroen blussede op med fornyet kraft i denne uge. Renterne i de sydeuropæiske lande er igen faretruende høje, og fremtiden for disse lande og euroen som helhed er ikke blevet mere sikker. Det virker som om markedets frygt for, at Europa er på vej ud over afgrunden, har været i aftagende, men de seneste dage har givet markante udsving. Dette kan blandt andet ses ved, at der har været forholdsvis tydelig kapitalflugt ud af Eurozonen se figur 1 nedenfor. Måske er det sommerstemning, der huserer, og derfor kan udsvingene i finansmarkederne være overdrevent store i et marked præget af lav omsætning. Figur 1: EUR vs. USD Kilde: Bloomberg Juli 2012 Et sted som de nordlige lande kan misunde Sydeuropa er på vejrfronten. For hvad de sydlige lande mangler i sund økonomi har de i varmt vejr, og med temperaturer omkring de 40 grader er det svært at forestille sig at være demonstrant i Athen. Heden holdt dog ikke demonstranterne fra at gå på gaden i Madrid midt på måneden. Folk i 1000-tal demonstrerede mod de skrappe spareplaner, men indtil videre er den spanske regering ikke til at hugge i. Reformprogrammerne fortsætter, og befolkningen føler sig hjælpeløse. På længere sigt er det uholdbart med en sådan folkelige modstand, så hvis reformprogrammerne forværrer tingenes tilstand, er det ikke sikkert, at politikerne kan bevare køligheden længe nok. Markederne er dog tilfredse med den strenge kurs, og Bank- Nordik forventer ikke, at linjen ændres på den korte bane. Der er afgørende forskel på, hvordan befolkningen opfatter forandringen i Grækenland og i Spanien. Begge steder er det naturligvis ikke spændende at skulle stramme så meget op som tilfældet er, men viljen er anderledes udtalt i det spanske, end det der udtrykkes fra den græske befolkning. Udviklingen i Kina har ikke været særligt positiv i den seneste måned. Der meldes om afdæmpede forventninger til vækstraterne nu helt ned til»kun«7,4 % på årsbasis. Dette har betydet en noget afdæmpet udvikling i råvarepriserne. Med den seneste opdatering fra OECD omkring vækstudsigterne i Kina, er der ikke umiddelbart udsigt til at vi indenfor kort tidshorisont vil opleve væsentlige stigninger i den kinesiske økonomi. Det er dog bankens opfattelse, at situationen i verdens næststørste økonomi er stabil, og at vi således ikke vil se fortsatte fald i vækstraterne. I seneste Markets Update gjorde vi opmærksom på, at netop udviklingen i Kina kunne lægge en midlertidig dæmper på aktiemarkederne, men dette vurderes p.t. at stabiliseres, og på den baggrund gentager vi vores vurdering af, at Asien fortsat er en betydende faktor for det globale vækstbillede. I den amerikanske økonomi er der på det seneste fremkommet nye betryggende signaler. Opgørelsen over produktionen i fremstillingssektoren viste positiv fremgang i juni måned, og fra boligmarkedet er der yderligere tegn på bedring og fremgang. Udviklingen siden årets start har vist markante forøgelser af friværdierne, og udviklingen i boligbyggeriet (både byggetilladelser og påbegyndte byggerier) har været jævnt stigende siden årsskiftet. December December December December December December December Decem Det er fortsat BankNordiks vurdering at det i overvejende grad vil være den amerikanske økonomi, der vil være primus motor i forhold til at fornyet økonomisk vækst. Overordnet set har aktiemarkederne været forholdsvis stabile det meste af juli. Sommermånederne har historisk været præget af store udsving grundet en lavere likviditet, men

2 denne sommer har været forskånet for større fald. Største årsag til, at investorer køber aktier på trods af den situation den vestlige verden befinder sig i, er muligvis manglen på alternativer. Obligationer, der kan betegnes som»sikre«, giver ingen eller negative renter. Banksektoren lider stadig under en skepsis som gør at indeståender på bankkonti ikke er ønskværdigt for investorer, og ejendomsmarkedet er fortsat risikabelt. Samtidig ser aktier historisk ganske billige ud, og Bank- Nordik vurderer, at der på den strategiske horisont fortsat bør fastholdes en overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: BankNordik vælger på baggrund af summen af ovennævnte, at fastholde den overordnede strategiske porteføljeanbefaling, med en overvægt af aktier i forhold til den langsigtede neutrale andel. Og igen er dette i overvejende grad baseret på den amerikanske økonomi og dens udvikling. Aktiemarkedet I slutningen af juni kunne EU-ledere godkende en økonomisk redningspakke til den betrængte spanske banksektor. Med denne pakke er de spanske banker sikret op til EUR 100 mia., som de kan få tildelt, så snart de har fået godkendt en restruktureringsplan. At sikre stabilitet for bankerne er et meget vigtigt skridt på vejen mod at få Spanien på ret køl og på sigt få den økonomiske vækst tilbage på sporet. I den seneste prognose fra de spanske myndigheder forudses et fald i den 1.27 økonomiske vækst på 0,5% i Det er 0,3% værre end tidligere prognoser. De spanske renter 1.26 stabiliseredes kortvarigt i forlængelse af ovennævnte. Udviklingen de seneste 1.25 dage har dog presset renterne på en 10-årig obligation i Spanien langt over 7% igen. Dette 1.24skyldes frygten for at den spanske region Valencia, samt yderligere et antal regioner, går 1.23 konkurs, og usikkerheden presser markederne ganske kraftigt på den baggrund Det spanske hovedindeks er faldet 1.21med over 10 % i juli, og år til dato er det faldet med næsten 30 %. Det franske CAC 40 er faldet de seneste dage, og ligger p.t. i et marginalt minus for året mens det tyske DAX er status quo for juli og er i plus med over ca. 9 % år til dato. Det græske aktieindeks er fortsat er præget af udsving, og indekset er 8 % nede for året Juli 2012 Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral 1.22 På den anden side af Atlanten har måneden budt på adskillige regn skaber fra de største amerikanske selskaber. I skrivende stund har ca. en fjerdedel af selskaberne i S&P 500 aflagt regn skab for andet kvartal, og her har ca. 75% af dem rapporteret om indtjening højere end forventningerne. På omsætningen er det dog kun ca. 45%, der er kommet ud bedre end ventet. Indenfor sektorer, er det Bank- og Finans der har haft den højeste indtjeningsstigning. Selskaber i Finanssektoren har haft en indtjeningsstigning på næsten 54 % for kvartalet, mens det er gået værst for Energisektoren med et fald på 22 % og for Materials med et fald på ca. 14 %. Historisk set er det en ganske høj andel af selskaberne, der slår indtjeningsforventningerne, hvor normen ligger på 68 % mod de ca. 75 %, som vi nu ser. Men at det kun er ca. 45 %, der slår omsætningsforventningerne er derimod ganske lavt. Historisk set kan man også se, at aktierne aktierne typisk ikke reagerer negativt alene pga. en skuffende omsætning, så længe indtjeningen er over forventningen. De sidste 5 gange, hvor virksomhederne rapporterede en omsætning mindre end normen på 56 %, er S&P 500 steget alligevel. Den fremtidige P/E (udtrykker hvad der reelt betales i kurs for en aktie, sammenholdt med hvad der tjenes i selskabet) for S&P 500 er stadig under det historiske gennemsnit (se figur 2, P/E for S&P 500). Det tiårige gennemsnit for P/E er på 14,4, og de rapporterede selskabers P/E ligger i gennemsnit på 12,4. Dette falder fint i tråd med holdningen om, at aktierne stadig er billige, og P/E vil først nå gennemsnittet på 14,4, når S&P 500 indekset er steget tilstrækkeligt, eller når forventningerne til den fremtidige indtjening er faldet tilstrækkeligt. Figur 2: P/E for S&P 500 December December December December December December December December December December Det er dog ikke BankNordiks forventning, at selskaberne skulle blive dårligere til at tjene penge. Tværtimod har vi set en enorm evne til, at selskaber i både Norden og USA har været dygtige til at tilpasse deres forretning og holde en stigende indtjening Kilde: Bloomberg ,

3 Regnskabssæsonen vil fortsætte i den kommende periode, og det skal her vise sig, om billedet med indtjeningsstigninger fortsætter. Presset på chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, for at sætte yderligere hjælp i søen er også et fokuspunkt. Skulle jobskabelsen for juli skuffe, er det forventet, at han vil sætte alle sejl og påbegynde QE3 (kvantitative lempelser). Finanssektoren har klaret andet kvartal godt, og det viser, at beslutningen om at stimulere og hjælpe denne sektor har båret frugt. Med den værste tørke i årtier er USA hårdt ramt på landbrugsfronten. Dette kan give lange eftervirkninger for prisen på afgrøder samt kreaturer. Olieprisen har været stigende i juli, og hvis det kølige forhold mellem USA og Iran fortsætter kan denne stigning bide sig fast. I den anden retning trækker dog den begyndende afmatning, der er observeret på kinesisk BNP ligesom Europa ikke forventes at øge efterspørgslen efter olie foreløbig. Rente- og Obligationsmarkedet Gældssituationen i EU er igen kommet i frem i rampelyset. Som gennemgået ovenfor er det i langt overvejende grad Spanien, som investorerne er blevet rigtigt bange for. Til trods for vedtagelsen af hjælpepakken til de spanske banker, gik der kun få dage, før markedet igen blev bange. Det skete efter at den spanske region Valencia måtte bede centralregeringen om økonomisk hjælp. I forhold til hjælpepakken til bankerne så er behovet for hjælp til Valencia og de øvrige spanske regioner der måtte opleve problemer - småpenge, men markedet opfatter det som endnu en sten i skoen, og så er størrelsen ikke så vigtig. Grækenland er igen/stadig under pres fra långiverne i den såkaldte Trojka. De spareplaner som var hovedkravet i låneaftalen ser ikke rigtigt ud til at være kommet på skinner, og det giver igen og igen anledning til kommentarer om, at Græken land skal stramme sig an, hvis ikke de vil forlade Euroen. Netop i disse dage er repræsentanter for Trojkaen på inspektion i Grækenland, for at kontrollere om de annoncerede reformer rent faktisk også bliver gennemført. Rentemæssigt er der sket en del siden seneste Markets Update. Der har været støt faldende renter i de såkaldt»sikre lande«de seneste uger. Således opererer vi med bund rekorden på de tyske 10-årige renter, og dette gør sig ligeledes gældende for både de amerikanske og de hjemlige danske renter. På realkreditsiden har det betydet, at den meget populære fastforrentede 3,5 % obligation til 2044 ligger og balancerer omkring kurs 100, og dermed svinger mellem at være åben for udstedelse, eller igen at være kommet over kurs 100 og dermed lukket for tilbud. De europæiske nøgletal har skuffet lidt på det seneste, men markedet spekulerer og fokuserer stort set kun på effekten af en eventuel græsk exit fra Euroen. På det seneste er Spanien blevet en del af samme fokus, dog er problemerne i Spanien ikke i samme sørgelige forfatning som Grækenland. Det er BankNordiks klare vurdering, at Spanien fortsat kan reddes selvom en spansk 10-årig rente på mellem 7,0% og 7,5% ikke tyder på det i øjeblikket. I USA har vi på det seneste fået en række blandede nøgletal. Det ser ud som om USA s boligmarked har fået det bedre (jf. ovenfor), mens arbejdsløshedskøen ikke svinder med den ønskede hastighed. Især arbejdsløshedstallene kan være ramt af noget statistisk støj grundet forårets helligdage, men den nye opblussen af Eurokrisen kan komme til at smitte af på USA. De amerikanske forbrugere er drivkraften i den amerikanske økonomi og langt hen af vejen vigtig for den globale vækst. Hvis de igen begynder at tvivle på beskæftigelsesmulighederne, så kan det hurtigt vises sig i privatforbruget, men det er ikke bankens vurdering at dette bliver tilfældet. I Europa er skuffelsen over politikerne udtalt. De europæiske politikere har ikke vist meget hvad angår forebyggelse, men har kun reageret, når det var strengt nødvendigt. Dog har de lavet en finanspagt, der er tænkt at virke i fremtiden, men det er ret beset sparsomt, hvad der bliver gjort netop nu, for de lande som potentielt er på vej ud over kanten. Der er i udpræget grad behov for at nogen af de lande, der har styr på finanserne, viser lederskab og tilbyder hjælp til de lande, der har behov, INDEN de pågældende lande tigger om det. Hvis ikke det sker, vil markedet presse de svage lande ud på randen af kaos, og dermed bliver opgaven med at få dem på sikker grund igen markant større. Det er bankens vurdering, at de korte markedsrenter vil følge udviklingen i de officielle rentesatser. Der ligger en latent mulighed/risiko for, at ECB (den europæiske centralbank) vil blive nødsaget til at sænke rente igen, for at forsøge at hjælpe den europæiske økonomi. De lange renter vil være påvirket af udviklingen i den generelle økonomi, samt den generelle risikoaversion se forventningsskemaet bagerst i Markets Update. De lange renter er i ethvert lys ultra lave. De kan dog godt blive endnu lavere, hvis risikoaversionen forsat stiger. Det er bankens vurdering, at de lange renter på længere sigt vil være stigende, først som følge af mere normal tilgang til risiko, derefter som følge af økonomisk vækst, som dog foreløbigt må forventes at være svag. 3

4 Valutamarkedet Den europæiske gældskrise er fortsat det altoverskyggende tema i valutamarkedet. Hvor der i foråret var spæde tegn på optimisme med hensyn til en snarlig løsning på krisen, er situationen nu den modsatte. Spanien er for alvor kommet i søgelyset, og på trods af en hjælpepakke til den spanske banksektor, ser flere og flere investorer en reel risiko for, at Spanien snart kaster håndklædet i ringen, og må bede EU/IMF om hjælp. Der breder sig lige nu en stemning, hvor der spås meget dystre fremtidsudsigter for de hårdt plagede lande i Sydeuropa. BankNordik tror fortsat på et overordnet scenarie, hvor de europæiske politikere vil komme med de nødvendige tiltag, for at holde sammen på hele eurosamarbejdet. Der er dog ingen tvivl om, at hele processen vil tage længere tid, end mange investorer havde håbet. Krisen vil påvirke hele økonomien i EU i lang tid fremover med store finanspolitiske opstramninger, og en nærmest ikke eksisterende økonomisk vækst i mange af eurolandene. Vi er lige nu i en ny fase af gældskrisen, hvor mange har mistet tilliden til, at de politiske ledere i EU er i stand til at komme med afgørende, og frem for alt hurtige, løsninger på problemerne. Og det er præcis hvad investorerne efterlyser handlekraft i en fart, og tiltag der kan»dræbe«gældskrisen én gang for alle. Samtidig har IMF på det seneste været ude med kraftig kritik af ECB, for at være alt for passiv i forhold til at hjælpe de hårdest ramte lande. Ikke noget som ligefrem bidrager til at løfte stemningen blandt investorerne. Resultatet er et øget omfang af kapitalflugt ud af eurozonen og over i de såkaldte sikre havne (jvf. figur 1, side 1). Den trafik ser ikke ud til at stoppe på kort sigt, såfremt der ikke snart kommer nogle mere håndgribelige tiltag til løsning af problemerne. Det er der vel ikke meget der peger hen imod, taget i betragtning at det hidtidige forløb har slæbt sig af sted. Det er svært at tro på, at der fra såvel politisk hold, som fra ECB, pludselig skulle komme noget afgørende. Konklusionen p.t. er, at investorerne har mistet tålmodigheden, og nu siger farvel og tak for denne gang til eurozonen. Endvidere bidrager de meget lave renter til, at EUR i stigende grad bliver brugt som»funding-valuta«, hvilket er med til at forstærke det nedadgående pres på valutaen. BankNordik tager konsekvensen af den tilspidsede situation, og reviderer derfor forventningerne til de valutaer, som p.t. bruges som parkeringsplads for den kapital, der flyttes ud af eurozonen. Det må dog understreges, at det er forbundet med stor usikkerhed. Skulle der mod forventning pludselig komme noget positivt fra EU/ECB, som skaber fornyet tiltro blandt investorerne, kan hele situationen meget hurtigt ændre sig igen, og føre til trafik ud af»safe haven«-valutaerne. EUR USD USD er på trods af at der også eksisterer udfordringer for amerikansk økonomi, investorernes flugtvaluta par excellence. Verdens største obligationsmarked sikrer den fornødne likviditet, hvilket ikke er en uvæsentlig faktor. Samtidig lader FED vente på sig med yderligere kvantitative lempelser, som betyder at rentespændet udvikler sig i favør af USD. Efteråret bringer dog adskillige interessante begivenheder med sig i USA (præsidentvalg, forhandlinger om gældsloft, risiko for afmatning i den indenlandske økonomi), som kan vise sig at blive en trussel for USD. På kort sigt er det dog bankens vurdering, at flugten ud af EUR vil styrke USD yderligere. GBP Pundet fortsætter med at nyde godt af en svag EUR. På trods af at Bank of England har udvidet sit opkøb af obligationer med GBP 50 mia. har det ikke haft nogen negativ effekt på valutaen. Investorerne vægter fortsat problemerne i eurozonen højere, og det sender kapital ind i GBP. Som det er tilfældet i USA, har den engelske økonomi også sine problemer at slås med, men GBP bliver i øjeblikket belønnet af investorerne, fordi der er et indtryk af, at der i England bliver gjort flere tiltag, for at bringe økonomien ud af dødvandet. På kort sigt kan GBP styrkes yderligere fra det nuværende niveau. NOK Den norske krone agerer ligeledes flugtvaluta. En stærk økonomi kombineret med udsigt til en eventuel renteforhøjelse senere på året, får investorerne til at flokkes om NOK. Fredag d. 20. juli brød den norske krone vigtige niveauer over for EUR, hvilket gjorde NOK dyrere end DKK. Med udsigt til fortsat pres på EUR, og et norsk marked med ringe likviditet, er der absolut basis for en højere NOK på kort sigt. BankNordik vurderer dog, at der er en ikke ubetydelig risiko forbundet med at købe NOK på disse høje niveauer. Når markedet vender kan det blive grimt, netop fordi det norske valutamarked er meget illikvidt. SEK Svensk økonomi har vist sig mere modstandsdygtig end ventet over for problemerne i eurozonen. Samtidig har udmeldingerne fra Riksbanken været ganske positive. Der er ikke umiddelbart udsigt til en rentesænkning, som mange ellers har ventet på, og den stærke SEK ser heller ikke ud til at give panderynker hos direktionen i centralbanken. Dermed har der været givet grønt lys til, at kapital fra eurozonen har søgt mod Sverige. Det har givet en kraftig styrkelse af SEK på det seneste, men med problemerne i eurozonen in mente, forventer banken en yderligere styrkelse af kronen på kort sigt. Her gælder det dog også, at hvis/når vendingen kommer, kan det gå stærkt den anden vej. 4

5 CHF Ikke noget nyt at berette fra Schweiz. EUR/CHF handler konstant lige i overkanten af 120, som er den bund den schweiziske centralbank SNB har fastsat, og sådan vil det være lige så længe kapitalflugten ud af eurozonen fortsætter. SNB benytter ligeledes enhver lejlighed til at udtale, at 120 vil blive forsvaret med ubegrænsede midler, samt at CHF på det nuværende niveau er kraftigt overvurderet. En betragtning BankNordik er ganske enig i. JPY Den japanske yen er sammen med USD den foretrukne flugtvaluta, idet der også her er tale om et meget likvidt marked. Japansk økonomi er godt nok i en elendig forfatning, og renteniveauet ekstremt lavt, men mangel på likvide alternativer, får investorerne til at se bort fra disse fakta. JPY kan styrkes yderligere i den kommende tid understøttet af mistilliden til EUR. På længere sigt forventer banken fortsat en markant svækkelse af JPY. 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 25. juli juli 2012 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 686 ECB refinansieringsrente 0,75 VIX 19,34 US Fed Funds 0-0,25 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,26 USD/DKK 6,1209 Amerikansk 10-årig rente 1,41 EUR/DKK 7,4358 Dansk 10-årig rente 1,05 GBP/DKK 9,4774 Dansk realkredit 3,5% 44 3,51 CHF/DKK 6,1893 Aktier: SEK/DKK 0,8777 OMXC20 466,58 NOK/DKK 1,0070 Dow Jones ,05 JPY/DKK 7,8256 Nasdaq 2.854,24 EUR/CHF 1,2009 EuroStoxx ,09 EUR/USD 1,2150 DAX 6.406,52 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10%. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 25. juli Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt

Investeringsstrategi. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale. 5. maj 2011. Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Investeringsstrategi Aktivallokering: 3-6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 5. maj 211 Forøget risiko: Aktier på neutral vægt Ændret forhold mellem afkastmuligheder og risici

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

vores vurdering skyldes den barske markedsreaktion i juni måned,

vores vurdering skyldes den barske markedsreaktion i juni måned, fondsmæglerselskabet investering & tryghed Der er tryk på hos minibooster virksomhedsskatteordning med årlige vækstrater på 20% og et overskud på et tocifret millionbeløb. går det godt for den lille eksportorienterede

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere