BankNordik Markets Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af Spanien, Italien og Grækenland samt udviklingen i renterne på deres statsgæld samt regeringskonstellationer. I juli måned har stemningen overvejende været en anelse mere afslappet lige indtil uroen blussede op med fornyet kraft i denne uge. Renterne i de sydeuropæiske lande er igen faretruende høje, og fremtiden for disse lande og euroen som helhed er ikke blevet mere sikker. Det virker som om markedets frygt for, at Europa er på vej ud over afgrunden, har været i aftagende, men de seneste dage har givet markante udsving. Dette kan blandt andet ses ved, at der har været forholdsvis tydelig kapitalflugt ud af Eurozonen se figur 1 nedenfor. Måske er det sommerstemning, der huserer, og derfor kan udsvingene i finansmarkederne være overdrevent store i et marked præget af lav omsætning. Figur 1: EUR vs. USD Kilde: Bloomberg Juli 2012 Et sted som de nordlige lande kan misunde Sydeuropa er på vejrfronten. For hvad de sydlige lande mangler i sund økonomi har de i varmt vejr, og med temperaturer omkring de 40 grader er det svært at forestille sig at være demonstrant i Athen. Heden holdt dog ikke demonstranterne fra at gå på gaden i Madrid midt på måneden. Folk i 1000-tal demonstrerede mod de skrappe spareplaner, men indtil videre er den spanske regering ikke til at hugge i. Reformprogrammerne fortsætter, og befolkningen føler sig hjælpeløse. På længere sigt er det uholdbart med en sådan folkelige modstand, så hvis reformprogrammerne forværrer tingenes tilstand, er det ikke sikkert, at politikerne kan bevare køligheden længe nok. Markederne er dog tilfredse med den strenge kurs, og Bank- Nordik forventer ikke, at linjen ændres på den korte bane. Der er afgørende forskel på, hvordan befolkningen opfatter forandringen i Grækenland og i Spanien. Begge steder er det naturligvis ikke spændende at skulle stramme så meget op som tilfældet er, men viljen er anderledes udtalt i det spanske, end det der udtrykkes fra den græske befolkning. Udviklingen i Kina har ikke været særligt positiv i den seneste måned. Der meldes om afdæmpede forventninger til vækstraterne nu helt ned til»kun«7,4 % på årsbasis. Dette har betydet en noget afdæmpet udvikling i råvarepriserne. Med den seneste opdatering fra OECD omkring vækstudsigterne i Kina, er der ikke umiddelbart udsigt til at vi indenfor kort tidshorisont vil opleve væsentlige stigninger i den kinesiske økonomi. Det er dog bankens opfattelse, at situationen i verdens næststørste økonomi er stabil, og at vi således ikke vil se fortsatte fald i vækstraterne. I seneste Markets Update gjorde vi opmærksom på, at netop udviklingen i Kina kunne lægge en midlertidig dæmper på aktiemarkederne, men dette vurderes p.t. at stabiliseres, og på den baggrund gentager vi vores vurdering af, at Asien fortsat er en betydende faktor for det globale vækstbillede. I den amerikanske økonomi er der på det seneste fremkommet nye betryggende signaler. Opgørelsen over produktionen i fremstillingssektoren viste positiv fremgang i juni måned, og fra boligmarkedet er der yderligere tegn på bedring og fremgang. Udviklingen siden årets start har vist markante forøgelser af friværdierne, og udviklingen i boligbyggeriet (både byggetilladelser og påbegyndte byggerier) har været jævnt stigende siden årsskiftet. December December December December December December December Decem Det er fortsat BankNordiks vurdering at det i overvejende grad vil være den amerikanske økonomi, der vil være primus motor i forhold til at fornyet økonomisk vækst. Overordnet set har aktiemarkederne været forholdsvis stabile det meste af juli. Sommermånederne har historisk været præget af store udsving grundet en lavere likviditet, men

2 denne sommer har været forskånet for større fald. Største årsag til, at investorer køber aktier på trods af den situation den vestlige verden befinder sig i, er muligvis manglen på alternativer. Obligationer, der kan betegnes som»sikre«, giver ingen eller negative renter. Banksektoren lider stadig under en skepsis som gør at indeståender på bankkonti ikke er ønskværdigt for investorer, og ejendomsmarkedet er fortsat risikabelt. Samtidig ser aktier historisk ganske billige ud, og Bank- Nordik vurderer, at der på den strategiske horisont fortsat bør fastholdes en overvægt af aktier i porteføljerne. Anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: BankNordik vælger på baggrund af summen af ovennævnte, at fastholde den overordnede strategiske porteføljeanbefaling, med en overvægt af aktier i forhold til den langsigtede neutrale andel. Og igen er dette i overvejende grad baseret på den amerikanske økonomi og dens udvikling. Aktiemarkedet I slutningen af juni kunne EU-ledere godkende en økonomisk redningspakke til den betrængte spanske banksektor. Med denne pakke er de spanske banker sikret op til EUR 100 mia., som de kan få tildelt, så snart de har fået godkendt en restruktureringsplan. At sikre stabilitet for bankerne er et meget vigtigt skridt på vejen mod at få Spanien på ret køl og på sigt få den økonomiske vækst tilbage på sporet. I den seneste prognose fra de spanske myndigheder forudses et fald i den 1.27 økonomiske vækst på 0,5% i Det er 0,3% værre end tidligere prognoser. De spanske renter 1.26 stabiliseredes kortvarigt i forlængelse af ovennævnte. Udviklingen de seneste 1.25 dage har dog presset renterne på en 10-årig obligation i Spanien langt over 7% igen. Dette 1.24skyldes frygten for at den spanske region Valencia, samt yderligere et antal regioner, går 1.23 konkurs, og usikkerheden presser markederne ganske kraftigt på den baggrund Det spanske hovedindeks er faldet 1.21med over 10 % i juli, og år til dato er det faldet med næsten 30 %. Det franske CAC 40 er faldet de seneste dage, og ligger p.t. i et marginalt minus for året mens det tyske DAX er status quo for juli og er i plus med over ca. 9 % år til dato. Det græske aktieindeks er fortsat er præget af udsving, og indekset er 8 % nede for året Juli 2012 Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral 1.22 På den anden side af Atlanten har måneden budt på adskillige regn skaber fra de største amerikanske selskaber. I skrivende stund har ca. en fjerdedel af selskaberne i S&P 500 aflagt regn skab for andet kvartal, og her har ca. 75% af dem rapporteret om indtjening højere end forventningerne. På omsætningen er det dog kun ca. 45%, der er kommet ud bedre end ventet. Indenfor sektorer, er det Bank- og Finans der har haft den højeste indtjeningsstigning. Selskaber i Finanssektoren har haft en indtjeningsstigning på næsten 54 % for kvartalet, mens det er gået værst for Energisektoren med et fald på 22 % og for Materials med et fald på ca. 14 %. Historisk set er det en ganske høj andel af selskaberne, der slår indtjeningsforventningerne, hvor normen ligger på 68 % mod de ca. 75 %, som vi nu ser. Men at det kun er ca. 45 %, der slår omsætningsforventningerne er derimod ganske lavt. Historisk set kan man også se, at aktierne aktierne typisk ikke reagerer negativt alene pga. en skuffende omsætning, så længe indtjeningen er over forventningen. De sidste 5 gange, hvor virksomhederne rapporterede en omsætning mindre end normen på 56 %, er S&P 500 steget alligevel. Den fremtidige P/E (udtrykker hvad der reelt betales i kurs for en aktie, sammenholdt med hvad der tjenes i selskabet) for S&P 500 er stadig under det historiske gennemsnit (se figur 2, P/E for S&P 500). Det tiårige gennemsnit for P/E er på 14,4, og de rapporterede selskabers P/E ligger i gennemsnit på 12,4. Dette falder fint i tråd med holdningen om, at aktierne stadig er billige, og P/E vil først nå gennemsnittet på 14,4, når S&P 500 indekset er steget tilstrækkeligt, eller når forventningerne til den fremtidige indtjening er faldet tilstrækkeligt. Figur 2: P/E for S&P 500 December December December December December December December December December December Det er dog ikke BankNordiks forventning, at selskaberne skulle blive dårligere til at tjene penge. Tværtimod har vi set en enorm evne til, at selskaber i både Norden og USA har været dygtige til at tilpasse deres forretning og holde en stigende indtjening Kilde: Bloomberg ,

3 Regnskabssæsonen vil fortsætte i den kommende periode, og det skal her vise sig, om billedet med indtjeningsstigninger fortsætter. Presset på chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, for at sætte yderligere hjælp i søen er også et fokuspunkt. Skulle jobskabelsen for juli skuffe, er det forventet, at han vil sætte alle sejl og påbegynde QE3 (kvantitative lempelser). Finanssektoren har klaret andet kvartal godt, og det viser, at beslutningen om at stimulere og hjælpe denne sektor har båret frugt. Med den værste tørke i årtier er USA hårdt ramt på landbrugsfronten. Dette kan give lange eftervirkninger for prisen på afgrøder samt kreaturer. Olieprisen har været stigende i juli, og hvis det kølige forhold mellem USA og Iran fortsætter kan denne stigning bide sig fast. I den anden retning trækker dog den begyndende afmatning, der er observeret på kinesisk BNP ligesom Europa ikke forventes at øge efterspørgslen efter olie foreløbig. Rente- og Obligationsmarkedet Gældssituationen i EU er igen kommet i frem i rampelyset. Som gennemgået ovenfor er det i langt overvejende grad Spanien, som investorerne er blevet rigtigt bange for. Til trods for vedtagelsen af hjælpepakken til de spanske banker, gik der kun få dage, før markedet igen blev bange. Det skete efter at den spanske region Valencia måtte bede centralregeringen om økonomisk hjælp. I forhold til hjælpepakken til bankerne så er behovet for hjælp til Valencia og de øvrige spanske regioner der måtte opleve problemer - småpenge, men markedet opfatter det som endnu en sten i skoen, og så er størrelsen ikke så vigtig. Grækenland er igen/stadig under pres fra långiverne i den såkaldte Trojka. De spareplaner som var hovedkravet i låneaftalen ser ikke rigtigt ud til at være kommet på skinner, og det giver igen og igen anledning til kommentarer om, at Græken land skal stramme sig an, hvis ikke de vil forlade Euroen. Netop i disse dage er repræsentanter for Trojkaen på inspektion i Grækenland, for at kontrollere om de annoncerede reformer rent faktisk også bliver gennemført. Rentemæssigt er der sket en del siden seneste Markets Update. Der har været støt faldende renter i de såkaldt»sikre lande«de seneste uger. Således opererer vi med bund rekorden på de tyske 10-årige renter, og dette gør sig ligeledes gældende for både de amerikanske og de hjemlige danske renter. På realkreditsiden har det betydet, at den meget populære fastforrentede 3,5 % obligation til 2044 ligger og balancerer omkring kurs 100, og dermed svinger mellem at være åben for udstedelse, eller igen at være kommet over kurs 100 og dermed lukket for tilbud. De europæiske nøgletal har skuffet lidt på det seneste, men markedet spekulerer og fokuserer stort set kun på effekten af en eventuel græsk exit fra Euroen. På det seneste er Spanien blevet en del af samme fokus, dog er problemerne i Spanien ikke i samme sørgelige forfatning som Grækenland. Det er BankNordiks klare vurdering, at Spanien fortsat kan reddes selvom en spansk 10-årig rente på mellem 7,0% og 7,5% ikke tyder på det i øjeblikket. I USA har vi på det seneste fået en række blandede nøgletal. Det ser ud som om USA s boligmarked har fået det bedre (jf. ovenfor), mens arbejdsløshedskøen ikke svinder med den ønskede hastighed. Især arbejdsløshedstallene kan være ramt af noget statistisk støj grundet forårets helligdage, men den nye opblussen af Eurokrisen kan komme til at smitte af på USA. De amerikanske forbrugere er drivkraften i den amerikanske økonomi og langt hen af vejen vigtig for den globale vækst. Hvis de igen begynder at tvivle på beskæftigelsesmulighederne, så kan det hurtigt vises sig i privatforbruget, men det er ikke bankens vurdering at dette bliver tilfældet. I Europa er skuffelsen over politikerne udtalt. De europæiske politikere har ikke vist meget hvad angår forebyggelse, men har kun reageret, når det var strengt nødvendigt. Dog har de lavet en finanspagt, der er tænkt at virke i fremtiden, men det er ret beset sparsomt, hvad der bliver gjort netop nu, for de lande som potentielt er på vej ud over kanten. Der er i udpræget grad behov for at nogen af de lande, der har styr på finanserne, viser lederskab og tilbyder hjælp til de lande, der har behov, INDEN de pågældende lande tigger om det. Hvis ikke det sker, vil markedet presse de svage lande ud på randen af kaos, og dermed bliver opgaven med at få dem på sikker grund igen markant større. Det er bankens vurdering, at de korte markedsrenter vil følge udviklingen i de officielle rentesatser. Der ligger en latent mulighed/risiko for, at ECB (den europæiske centralbank) vil blive nødsaget til at sænke rente igen, for at forsøge at hjælpe den europæiske økonomi. De lange renter vil være påvirket af udviklingen i den generelle økonomi, samt den generelle risikoaversion se forventningsskemaet bagerst i Markets Update. De lange renter er i ethvert lys ultra lave. De kan dog godt blive endnu lavere, hvis risikoaversionen forsat stiger. Det er bankens vurdering, at de lange renter på længere sigt vil være stigende, først som følge af mere normal tilgang til risiko, derefter som følge af økonomisk vækst, som dog foreløbigt må forventes at være svag. 3

4 Valutamarkedet Den europæiske gældskrise er fortsat det altoverskyggende tema i valutamarkedet. Hvor der i foråret var spæde tegn på optimisme med hensyn til en snarlig løsning på krisen, er situationen nu den modsatte. Spanien er for alvor kommet i søgelyset, og på trods af en hjælpepakke til den spanske banksektor, ser flere og flere investorer en reel risiko for, at Spanien snart kaster håndklædet i ringen, og må bede EU/IMF om hjælp. Der breder sig lige nu en stemning, hvor der spås meget dystre fremtidsudsigter for de hårdt plagede lande i Sydeuropa. BankNordik tror fortsat på et overordnet scenarie, hvor de europæiske politikere vil komme med de nødvendige tiltag, for at holde sammen på hele eurosamarbejdet. Der er dog ingen tvivl om, at hele processen vil tage længere tid, end mange investorer havde håbet. Krisen vil påvirke hele økonomien i EU i lang tid fremover med store finanspolitiske opstramninger, og en nærmest ikke eksisterende økonomisk vækst i mange af eurolandene. Vi er lige nu i en ny fase af gældskrisen, hvor mange har mistet tilliden til, at de politiske ledere i EU er i stand til at komme med afgørende, og frem for alt hurtige, løsninger på problemerne. Og det er præcis hvad investorerne efterlyser handlekraft i en fart, og tiltag der kan»dræbe«gældskrisen én gang for alle. Samtidig har IMF på det seneste været ude med kraftig kritik af ECB, for at være alt for passiv i forhold til at hjælpe de hårdest ramte lande. Ikke noget som ligefrem bidrager til at løfte stemningen blandt investorerne. Resultatet er et øget omfang af kapitalflugt ud af eurozonen og over i de såkaldte sikre havne (jvf. figur 1, side 1). Den trafik ser ikke ud til at stoppe på kort sigt, såfremt der ikke snart kommer nogle mere håndgribelige tiltag til løsning af problemerne. Det er der vel ikke meget der peger hen imod, taget i betragtning at det hidtidige forløb har slæbt sig af sted. Det er svært at tro på, at der fra såvel politisk hold, som fra ECB, pludselig skulle komme noget afgørende. Konklusionen p.t. er, at investorerne har mistet tålmodigheden, og nu siger farvel og tak for denne gang til eurozonen. Endvidere bidrager de meget lave renter til, at EUR i stigende grad bliver brugt som»funding-valuta«, hvilket er med til at forstærke det nedadgående pres på valutaen. BankNordik tager konsekvensen af den tilspidsede situation, og reviderer derfor forventningerne til de valutaer, som p.t. bruges som parkeringsplads for den kapital, der flyttes ud af eurozonen. Det må dog understreges, at det er forbundet med stor usikkerhed. Skulle der mod forventning pludselig komme noget positivt fra EU/ECB, som skaber fornyet tiltro blandt investorerne, kan hele situationen meget hurtigt ændre sig igen, og føre til trafik ud af»safe haven«-valutaerne. EUR USD USD er på trods af at der også eksisterer udfordringer for amerikansk økonomi, investorernes flugtvaluta par excellence. Verdens største obligationsmarked sikrer den fornødne likviditet, hvilket ikke er en uvæsentlig faktor. Samtidig lader FED vente på sig med yderligere kvantitative lempelser, som betyder at rentespændet udvikler sig i favør af USD. Efteråret bringer dog adskillige interessante begivenheder med sig i USA (præsidentvalg, forhandlinger om gældsloft, risiko for afmatning i den indenlandske økonomi), som kan vise sig at blive en trussel for USD. På kort sigt er det dog bankens vurdering, at flugten ud af EUR vil styrke USD yderligere. GBP Pundet fortsætter med at nyde godt af en svag EUR. På trods af at Bank of England har udvidet sit opkøb af obligationer med GBP 50 mia. har det ikke haft nogen negativ effekt på valutaen. Investorerne vægter fortsat problemerne i eurozonen højere, og det sender kapital ind i GBP. Som det er tilfældet i USA, har den engelske økonomi også sine problemer at slås med, men GBP bliver i øjeblikket belønnet af investorerne, fordi der er et indtryk af, at der i England bliver gjort flere tiltag, for at bringe økonomien ud af dødvandet. På kort sigt kan GBP styrkes yderligere fra det nuværende niveau. NOK Den norske krone agerer ligeledes flugtvaluta. En stærk økonomi kombineret med udsigt til en eventuel renteforhøjelse senere på året, får investorerne til at flokkes om NOK. Fredag d. 20. juli brød den norske krone vigtige niveauer over for EUR, hvilket gjorde NOK dyrere end DKK. Med udsigt til fortsat pres på EUR, og et norsk marked med ringe likviditet, er der absolut basis for en højere NOK på kort sigt. BankNordik vurderer dog, at der er en ikke ubetydelig risiko forbundet med at købe NOK på disse høje niveauer. Når markedet vender kan det blive grimt, netop fordi det norske valutamarked er meget illikvidt. SEK Svensk økonomi har vist sig mere modstandsdygtig end ventet over for problemerne i eurozonen. Samtidig har udmeldingerne fra Riksbanken været ganske positive. Der er ikke umiddelbart udsigt til en rentesænkning, som mange ellers har ventet på, og den stærke SEK ser heller ikke ud til at give panderynker hos direktionen i centralbanken. Dermed har der været givet grønt lys til, at kapital fra eurozonen har søgt mod Sverige. Det har givet en kraftig styrkelse af SEK på det seneste, men med problemerne i eurozonen in mente, forventer banken en yderligere styrkelse af kronen på kort sigt. Her gælder det dog også, at hvis/når vendingen kommer, kan det gå stærkt den anden vej. 4

5 CHF Ikke noget nyt at berette fra Schweiz. EUR/CHF handler konstant lige i overkanten af 120, som er den bund den schweiziske centralbank SNB har fastsat, og sådan vil det være lige så længe kapitalflugten ud af eurozonen fortsætter. SNB benytter ligeledes enhver lejlighed til at udtale, at 120 vil blive forsvaret med ubegrænsede midler, samt at CHF på det nuværende niveau er kraftigt overvurderet. En betragtning BankNordik er ganske enig i. JPY Den japanske yen er sammen med USD den foretrukne flugtvaluta, idet der også her er tale om et meget likvidt marked. Japansk økonomi er godt nok i en elendig forfatning, og renteniveauet ekstremt lavt, men mangel på likvide alternativer, får investorerne til at se bort fra disse fakta. JPY kan styrkes yderligere i den kommende tid understøttet af mistilliden til EUR. På længere sigt forventer banken fortsat en markant svækkelse af JPY. 5

6 BankNordik Markets Update forventningsskema 25. juli juli 2012 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente 0,20 I-traxx (Y5) 686 ECB refinansieringsrente 0,75 VIX 19,34 US Fed Funds 0-0,25 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,26 USD/DKK 6,1209 Amerikansk 10-årig rente 1,41 EUR/DKK 7,4358 Dansk 10-årig rente 1,05 GBP/DKK 9,4774 Dansk realkredit 3,5% 44 3,51 CHF/DKK 6,1893 Aktier: SEK/DKK 0,8777 OMXC20 466,58 NOK/DKK 1,0070 Dow Jones ,05 JPY/DKK 7,8256 Nasdaq 2.854,24 EUR/CHF 1,2009 EuroStoxx ,09 EUR/USD 1,2150 DAX 6.406,52 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10%. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 6

7 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 25. juli Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. marts 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Med vedtagelsen af den seneste hjælpepakke til Grækenland, ser det langt om længe ud til, at gældskrisen i Euro-zonen

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. maj 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Gældssituationen i EU er igen kommet i investorernes søgelys. På den europæiske scene, er det igen, eller fortsat,

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 4. april 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Lad det være slået fast allerede indledningsvis: BankNordik er fortsat positiv på aktiemarkedet. De globale markeder

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. november 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder November har været præget af at det amerikanske præsidentvalg nu er overstået. Fokus er herefter i høj grad

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 29. februar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden seneste Markets Update fra BankNordik er der sket en ganske afgørende udvikling forhold til situationen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. januar 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Januar blev en måned præget af løsninger. De usikkerhedsmomenter, som indtil nu, har præget udsigterne for den

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 20. december 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder December har været præget af budgetforhandlingerne, hvor Republikanerne og Demokraterne har prøvet at finde

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 2. maj 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder April har ikke været præget af det store uvejr på de finansielle markeder, men der har dog været få skyer på forårshimlen.

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

BN Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 23. november 2011

BN Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 23. november 2011 BN Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 23. november 2011 Dette er første udgave af BN Markets Update og vil derfor indeholde lidt dybere forklaringer end de fremtidige publiceringer

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Maj måned viste sig at indfri BankNordiks forventning om øget usikkerhed og dermed større udsving på aktiemarkederne. Vi kan nu

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid

21. september Kære læser, Aktier tager det med ro i denne tid Kære læser, De finansielle markeder har taget hul på efteråret med en ganske fredelig udvikling. De overordnede temaer er uforandrede, det er fortsat centralbankerne der støtter markedet og forsøger at

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 1. august 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Sommeren har præget de finansielle markeder i juli måned. Som beskrevet i foregående Markets Update opstod der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne

Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Blød Fed overrasker: Timeout i rentestigningerne Dette er en investeringsanalyse Pengepolitisk stramning blev overraskende udskudt, men ikke aflyst i USA. Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26 24 22 20 28. februar 16 BankNordiks vurdering af 14 de finansielle markeder 12 Der har stort set været skyfrit på den finansielle himmel i det meste af februar måned. Investorerne

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Vækstfrygt har afløst krisefrygt

Vækstfrygt har afløst krisefrygt Vækstfrygt har afløst krisefrygt som rentedæmper Vi forventer, at: Renterne på 12 måneders sigt vil ligge højere end i dag, da vi forventer situationen omkring gældskrisen er mindre intens og økonomien

Læs mere