Hoteller - Markedsnyt 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoteller - Markedsnyt 2013"

Transkript

1 Hoteller - Markedsnyt 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark Økonomisk status Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse Indtjening Afkast investorer/långivere Faresignaler for seneste regnskabsår 10 4 Analysens forudsætninger 12 5 Anvendte hoved- og nøgletal 12

3 1 Indledning og resumé Deloitte præsenterer hermed endnu en analyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i den danske hotelbranche. Analysen bygger på regnskaber for 203 virksomheder i branchen, fordelt på følgende virksomhedsstørrelser: Antal ansatte I alt 0-3 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 14 Antal virksomheder 203 Clients & Markets Analysen er baseret på selskabsregnskaber offentliggjort frem til august Analysen omfatter herudover nogle af de makroøkonomiske tendenser samt udvalgte udfordringer for hotelbranchen. Resumé Årets analyse viser en positiv udvikling for branchen som helhed. På en række nøgletal ses en om end forsigtig positiv tendens, som indikerer, at bunden er nået, og at branchen nu igen viser fornuftig udvikling og indtjening. Branchen synes at have stabiliseret sig på det aktuelle aktivitets- og indtjeningsniveau, hvilket på kort sigt forekommer acceptabelt - men som på længere sigt kalder på yderligere optimeringer og/eller tilpasninger i branchen. Er krisetiderne forbi? Den betydelige kapacitetsudbygning over de seneste 3-4 år er sket i en vanskelig tid. Det er derfor glædeligt, at den økonomiske udvikling har vist, at markedet har absorberet den øgede kapacitet og faktisk vist, at man med det rigtige fokus og et stærkt koncept fortsat kan tiltrække gæsterne. Der vil dog utvivlsomt fortsat være brug for en stærk profilering af Danmark som turistland og ikke mindst konferenceland. Også i 2012 (for tredje år i træk) steg antallet af hotelovernatninger i Danmark. På trods af branchens ofte udmeldte udfordringer og vanskelige rammebetingelser (eksempelvis i form af afgifter og høj momssats) kan det altså konstateres, at søgningen mod hotellerne er øget. Årsagen hertil skal dels findes i form af de faktiske prisreduktioner på hotelværelser, der er sket, og dels i lyset af en generel øgning af turismen i Danmark. Branchen har i 2013 fået yderligere politisk hjælp, idet regeringen har øget erhvervslivets momsafløftning i forbindelse med hotelbesøg. Dette i sig selv giver formodning om øget aktivitet på blandt andet konferencemarkedet, som trods begrænset samfundsvækst giver branchen en tro på øget vækstrate. 1

4 Trods de spirende indikationer på øget aktivitet i branchen, så er hotelbranchen fortsat kendetegnet ved, at der ligger mange virksomheder i den såkaldte farezone, hvor indtjeningen er minimal og soliditeten samtidig er kritisk. Det er dog glædeligt at se, at andelen af virksomheder i farezonen er faldet med godt 6 procent-point i forhold til sidste års analyse, svarende til at ¼ af analysens hoteller har lav indtjening og lav soliditet. Udfordringen for disse er at øge indtjeningen i et vanskeligt marked samt sikre fortsat finansiering af driften. Den nye virkelighed Vi tror, at branchen vil se en endnu større koncentration i kapitalkæder, kontingentbaseret kædesamarbejde, franchisebaseret samarbejde o.l. En koncentration, som vil have til formål at skabe stordriftsfordele for branchens spillere. Men der vil uden tvivl fortsat være individuelle hoteller, som ved et ekstremt stærkt og nichepræget koncept kan præstere rigtig godt i et presset marked. Vi håber, at du finder analysen interessant. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til analysen. God læselyst! Anders Rosendahl Poulsen Helle Simonsen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Tlf Tlf

5 2 Hotelbranchens situation i Danmark 2.1 Økonomisk status Den helt korte konklusion på vores analyse af branchens regnskaber for 2012 er, at branchen har oplevet en økonomisk forbedring på de fleste områder. Der spores en bedring i vigtige nøgletal som afkast af investereret kapital, omsætning pr. ansat og soliditetsgraden. Samtidigt er antallet af hoteller i farezonen (lav indtjening og lav soliditet) faldende. Skal man forstå hotelmarkedet i Danmark, så er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at kigge på regnskabstallene - med til historien hører udviklingen i aktivitet og priser. Udvikling i belægning For tredje år i træk spores en positiv trend i belægningsprocenterne. Nedenfor er de månedlige belægningsprocenter for de seneste år vist, og tendensen er tydelig: øget belægning. De øgede belægningsprocenter skal ses i lyset af en vis kapacitetsudbygning over de seneste år. Udviklingen har vist, at markedet fuldt ud og mere til har absorberet denne kapacitetsudbygning. Figur 1: Udvikling i belægningsprocent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Eurostat og Deloitte Antallet af overnatninger i Danmark steg fra 2011 til 2012 med ca overnatninger 1, svarende til en stigning på ca. 4,3%. Stigningen udgjorde forrige år knap 9%. Den betydelige vækst i antallet af overnatninger er årsagen til stigning i belægningsprocenten selv i en periode med øget kapacitet. Udviklingen for 2013 ser fortsat positiv ud. I nedenstående tabel har vi set på, hvor gæsterne kommer fra. Her ses blandt andet, at vi danskere selv står for godt halvdelen af overnatningerne. 1 Kilde Eurostat 3

6 Top 5 nationaliteter (vækst)* Top 5 nationaliteter (størrelse) Tabel 1: Udvikling i hotelovernatninger i Danmark Fokus Hotelovernatninger i Danmark Udvikling Danmark ,6% Sverige ,5% Norge ,7% Tyskland ,8% Storbritannien ,9% Bulgarien ,4% Rumænien ,4% Europa i øvrigt ,9% Letland ,0% Slovakiet ,6% Rusland ,2% Kina ,3% Total for top 5 nationaliteter ,5% Total ,3% Top 5 nationaliteter af totalen 83% 82% 80% 80% 79% 78% Danskere af totalen 58% 58% 57% 55% 55% 54% Kilde: Danmarks Statistik og Deloitte Selv om væksten på top 5 nationaliteterne kan synes beskedne, står de 5 lande for næsten halvdelen af væksten i hotelovernatninger. Udvikling i priser Belægningsprocenten er jo kun det ene ben i omsætningen, og vi har derfor også kigget på, hvordan det andet ben - priserne - har udviklet sig. Vi har ikke adgang til oplysninger om faktiske værelsespriser for hoteller, men ud fra branchens egne meldinger tyder det på, at det faktisk lykkes at øge priserne en smule om end konkurrencen på prisen fortsat er en vigtig parameter på markedet. En udvikling, som underbygges med forventningerne til det københavnske hotelmarked for 2013 som opstillet af STR Global på baggrund af oplysninger om realiserede værelsespriser pr. august. Figur 2: Udvikling i værelsespriser i København Kilde: Sadolin & Albæk, Copenhagen Hotel Market Report 2013 og STR Global 2.2 Moms og afgifter Moms og afgifter er fortsat et fokus- og indsatsområde for de fleste hoteller. Gennem de seneste år er der gennemført en række ændringer på moms- og afgiftsområdet, som har direkte betydning for hotelbranchen. Eksempelvis kan nævnes følgende ændringer: 4

7 Kommunesammenlægningen har medført, at visse hoteller er blevet pålagt at betale ejendomsskat Afgiftsgodtgørelse vedrørende komfortkøling er strammet Øget momsfradrag for erhvervslivet ved hotelovernatninger har medført skærpede krav til fakturaoplysninger fra hotellerne Ændringerne stiller øgede krav til administrative rutiner på hotellerne. Dels skal afgiftsafregningen håndteres korrekt, og dels skal rutiner og formalia håndteres optimalt med henblik på at reducere afgifter mv. til lavest mulige niveau. I en konkurrence- og indtjeningspresset situation er det naturligvis vigtigt at sikre, at betaling af moms- og afgifter minimeres inden for lovgivningens rammer. Også i forhold til betjening af kunderne er det vigtigt at være opdateret på regler og krav. Eksempelvis kan nævnes de skærpede fakturakrav, hvor indholdet af oplysninger på hotelfakturaen er afgørende for, hvorvidt (erhvervs-)kunden kan afløfte momsen og med hvor stor en andel. Her kan det altså blive en konkurrenceparameter at have optimeret fakturalayout og informationer og naturligvis leve op til de fakturakrav, myndighederne har fastlagt. 3 Nøgletalsanalyse 3.1 Indtjening Vores tidligere analyser har vist, at indtjeningen i branchen var dalet betydeligt siden de gyldne dage i perioden Positiv indtjening er fortsat en forudsætning for hotellets forretningsgrundlag på den længere bane, og vi har derfor igen i år kigget på, hvor stor en del af analysens virksomheder der genererer overskud. Indtjeningen forbedres Andelen af virksomheder med overskud er øget væsentligt i forhold til sidste år (figur 3). Det er glædeligt at se, at antallet af hoteller med overskud i årets analyse ligger over andelen i vores 2008-analyse (55% med overskud), hvor vi for første gang så effekten af finanskrisen. Der er dog et godt stykke til de rigtigt gyldne dage, hvor andelen af hoteller med overskud på driften lå tæt på 70%. Andelen af hoteller med overskud i alle 3 år udgør 34% mod en andel på 24% forrige år. Igen et tegn på positive udviklingstakter, om end der stadig er et stykke vej til tidligere niveauer for perioden udgjorde andelen således 43%. 5

8 Figur 3: Antal virksomheder med hhv. overskud og underskud 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51% 51% 59% 49% 49% 41% 34% Overskud alle 3 år Underskud Overskud At en større andel af branchens aktører har overskud, er dels en effekt af de senere års forbedring i belægning og værelsespriser, men vurderes også at være et resultat af, at flere og flere har fået tilpasset omkostningsniveauet over de sidste år. Fra en periode, hvor den ofte sete antagelse var det går nok over, har de fleste gennemført tiltag, som optimerer driften og øger effektiviteten. Og dette afspejles så nu i den positive udvikling. En ting er at have overskud en anden ting er, at det naturligvis også er vigtigt, at overskuddet har en størrelse, som giver mulighed for nye investeringer og/eller udbetale afkast til ejerne. Overskudsgraden udtrykker indtjeningen pr. omsætningskrone altså hvor meget der efter betaling af alle omkostninger er til deling mellem ejer og eksterne långivere. Figur 4: Overskudsgrad Overskudsgrad 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel 6

9 Vores analyse viser, at den gennemsnitlige overskudsgrad i hotelbranchen ligger lige under 0 i de tre år, som er med i analysen. En gennemsnitlig overskudsgrad på knap 0 må siges at være kritisk. Branchens ønske om til alle tider at have et tidssvarende koncept og det generelt store slid på hotellernes lokaler og inventar kræver en indtjening, som kan finansiere den løbende renovering/vedligeholdelse. Trenden for 2012 er naturligvis positiv, men det ændrer ikke på behovet for fortsat fokus på driftsoptimering hvor hovedsigtet må ligge på kraftig styring af alle variable omkostninger samt løbende revurdering af faste omkostninger (husleje, forsikringer mv.). Det skal oplyses, at kun omkring hvert femte af hotellerne i analysen oplyser omsætningen, hvorfor figur 3 ikke giver et fuldstændigt billede af branchen. Baseret på vores erfaringer er det dog vores vurdering, at den giver et korrekt billede af trenden i branchen. De små hoteller har det ikke længere sværest I sidste års analyse konstaterede vi, at andelen af overskudsgivende hoteller var størst blandt de mellemstore hoteller (10-50 ansatte). Årets analyse viser imidlertid et ændret billede (figur 5), idet andelen af overskudsgivende hoteller blandt branchens mellemstore spillere kun er 56%. Blandt de mindre hoteller (0-9 ansatte) udgør andelen af overskudsgivende hoteller hele 69%, hvilket er en markant udvikling i forhold til tidligere år. En del af forklaringen på dette er givet, at der som tidligere nævnt er sket en del hotellukninger i løbet af Dette har primært været blandt de mindre hoteller, hvorfor der er sket en vis udrensning blandt disse. Og de tilbageværende består så af et stærkere felt af overskudsgivende hoteller. Figur 5: Antal virksomheder med underskud i seneste regnskabsår (opdelt på virksomhedsstørrelser) 41% År % 44% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte 7

10 3.2 Afkast investorer/långivere Det kan være acceptabelt for virksomhedsejere i enkelte år at få et begrænset eller endog negativt afkast af den investerede kapital. For ejerne gælder det dog, at der på sigt skal være en tilfredsstillende forrentning af den investerede kapital, for at det - ud fra en økonomisk betragtning - er attraktivt at forblive i branchen. Også for långivere er det relevant at forholde sig til indtjeningen, idet en positiv indtjening på sigt er et krav for at kunne honorere långivere. Vi har i dette afsnit kigget på afkast af den indskudte kapital i de sidste to år 2. Afkast på uacceptabelt niveau Hvor vi i de sidste 3 års analyser har konstateret et gennemsnitligt faldende afkast i branchen, så viser tallene nu en svag forbedring i afkastene (figur 6). Ved vurdering heraf skal det tages med i billedet, at de dårlige resultater i 2011 og 2012 har reduceret den investerede kapital betydeligt. Figur 6: Afkast af investeret kapital Afkast af investeret kapital 30% 25% 24% 20% 10% 0% -10% -20% -13% -12% -30% -40% -50% -60% -51% -48% Gennemsnit Gennemsnit nederste halvdel Gennemsnit øverste halvdel Gennemsnitligt for branchen er der i de to år dog tale om et afkast af den investerede kapital, som ligger på et utilfredsstillende niveau. Skal branchen på længere sigt kunne opretholde moderne og velholdte hoteller, er det helt afgørende, at afkastet øges. Igen i år må det konstateres, at de økonomisk dårligst stillede hoteller (nedre kvartil) opnår et helt uacceptabelt afkast af den investerede kapital med -48%. Godt nok oplever denne gruppe en forbedring i afkastet, men der er stadig meget langt igen, førend ejere og investorer kan være tilfredse. 40% har tilfredsstillende afkast Pengebindingen/investeringen i hoteldrift er, når der ses bort fra ejendoms- og inventarinvesteringerne, relativt begrænset. Der skal naturligvis opretholdes et vist varelager (særligt i re- 2 For definition af investeret kapital og afkast henvises til afsnit 5. 8

11 lation til en eventuel restaurantdrift), ligesom der vil være pengebinding i debitorer mv. I det lys kan der stilles forventning om et fornuftigt afkast, men det er altså ikke tilfældet for branchen som helhed i 2011 eller 2012 selv om der også på dette nøgletal er fremgang at spore. Figur 7: Fordeling af afkast af investeret kapital Fordeling af afkast af investeret kapital 100% 90% 19% 23% 80% 70% 8% 8% 60% 50% 32% 34% 40% 30% 20% 41% 36% 10% 0% < 0% 0-10% 10-15% > 15% På den positive side kan fremhæves, at 31% af hotellerne i årets analyse har en forrentning af den investerede kapital på mere end 10% (figur 8). Det må siges at være tilfredsstillende med de nuværende økonomiske konjunkturer og en indikation af, at nogle hoteller stadig formår at give ejerne/långiverne et pænt afkast. Omvendt er det igen i år bekymrende at konstatere, at godt en tredjedel (36%) af hotellerne realiserer et negativt afkast af den investerede kapital i Dette hænger naturligvis sammen med, at omkring halvdelen af hotellerne i årets analyse har underskud på driften. Det gode budskab er dog, at der er et pænt fald i hoteller med negativt afkast af egenkapitalen fra 41% i 2011 til 36%. Underskud på driften tærer som bekendt på selskabets likviditet, hvilket påvirker selskabets soliditet. I nedenstående figur 8 er vist udviklingen i soliditetsgraden de seneste tre år. Soliditetsgraden siger noget om, hvor godt polstret hotellerne er i forhold til at modstå underskud i fremtiden, idet nøgletallet viser forholdet mellem egenkapital og den totale balancesum. 9

12 Figur 8: Soliditetsgrad Soliditetsgrad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil Som grafen indikerer, spores der en svag forbedring i 2012, om end niveauet fortsat må siges at være i underkanten af et normalt acceptabelt niveau. Branchen har historisk set opereret med lav soliditetsgrad, hvorfor forholdet måske er blevet almindeligt anerkendt. Vores analyse viser imidlertid også, at 22% af virksomhederne havde en negativ soliditet ved udgangen af Det vil sige, at ca. ¼ af hotellerne i analysen havde negativ egenkapital på dette tidspunkt. 3.3 Faresignaler for seneste regnskabsår Det er nu godt 5 år siden, at finanskrisen ramte Danmark, og det har for hotellerne som for de fleste andre brancher betydet et andet økonomisk billede end før krisen - den nye virkelighed. Årets analyse har vist, at situationen for hotellerne i 2012 er i bedring i forhold til Omkring hvert fjerde hotel i analysen har dog grund til at være særligt opmærksomme på regnskabstallene, da disse hoteller både har en lav soliditet (mindre end 15%) og et lavt afkast af den investerede kapital (under 10%). Vi er overbeviste om, at disse hoteller kæmper for at finde tiltag, som kan bringe dem væk fra risikoområdet, for på kort sigt få forbedret indtjeningen og dermed på længere sigt også få forbedret soliditeten. En kamp, som aktualiseres af, at lav vækst ser ud til at blive virkeligheden for Danmark nogle år endnu, og at det derfor gælder om at finde holdbare økonomiske løsninger i den nye virkelighed. Med en relativt svag egenkapitalandel i mange af disse hoteller kan der komme krav om fremskaffelse af yderligere finansiering. En sådan finansiering kan måske være vanskelig, hvis der tænkes i retning af sædvanlig fremmed finansiering. Derfor vil en kombination af yderligere indskud fra ejeren og alternative finansieringsformer måske være nødvendig. 10

13 Figur 9: Afkast af investeret kapital/soliditet Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 42,9% 24,1% Lavere end 15% 25,6% 7,4% Det er fortsat ca. 33% af hotellerne, som har en soliditet (egenkapital målt i forhold til samlet balancesum) under 15%, og disse hoteller er derfor særligt sårbare over for fortsat økonomisk afmatning. Det bør bemærkes, at andelen af virksomheder i øverste højre kvadrant har været stigende over de sidste år og nu omfatter næsten en fjerdedel af analysens virksomheder. Hotellerne i den øverste højre kvadrant er dem med den bedste indtjening og samtidig de økonomisk mest velfunderede. Figur 10: Virksomheder i farezonen fordelt på størrelse Andel af virksomheder i farezonen (afkast af inv. kapital lavere end 10 % og soliditet lavere end 15 %) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 21% 33% 22% 28% 0-3 ansatte 4-9 ansatte ansatte ansatte ansatte 21% ansatte Andel i farezonen Gennemsnit Af den fjerdedel af hotellerne, som har lavest soliditet (mindre end 15%) og lavest afkast af den investerede kapital (under 10%), er det virksomheder med ansatte, som er hårdest ramt. At denne gruppe er hårdest ramt skyldes formentlig, at der er tale om mellemstore hoteller, som oplever hård konkurrence på de forskellige booking-kanaler, og som ikke har mulighed for at skære omkostningsniveauet yderligere til i forhold til deres stjerne-klassifikation. Vejen til en bedre økonomi på de mellemstore hoteller må fortsat gå gennem indkøbssamarbejder og yderligere omkostningseffektiviseringer. 11

14 4 Analysens forudsætninger Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. De er aktie- eller anpartsselskaber 2. De er registreret med branchekode hoteller eller konferencecentre og kursusejendomme 3. De oplyser: Balance, årets resultat, primært resultat og egenkapital. Alle har oplyst disse regnskabstal for de seneste 3 år uden huller i oplysningerne. Når disse forudsætninger er opfyldt, vil populationen i undersøgelsen løbende afspejle sammensætningen af virksomheder, og støj fra virksomheder, der ikke giver de nødvendige regnskabsoplysninger for alle årene, er elimineret. Men det betyder også, at nogle nøgletal fra sidste års analyse kan se anderledes ud nu grundet en ændret population. Analysen er derfor mest egnet som et overbliksbillede af branchesituationen her og nu. Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber. 5 Anvendte hoved- og nøgletal Primært resultat Resultat føre finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger Årets resultat Årets resultat efter skat Egenkapitalforrentning Årets resultat / egenkapital primo x 100 Investeret kapital Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Afkast af investeret kapital Primært resultat / investeret kapital primo x 100 Soliditet Egenkapital / samlet balance Overskudsgrad Primært resultat / omsætning x 100 Likviditetsgrad 1 Omsætningsaktiver / kortfristet gæld Øvre/nedre kvartil Øvre og nedre kvartil anvendes som udtryk for spredningen mellem de højeste henholdsvis de laveste observationer 12

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og Sikring September 2012 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 7 13 17 23 25 32 34 36 37 38 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000

Totalt Jan-Aug 2010-2015 200.000 Overnatninger Jan - August 215 Total Camping Hotel Sejlere Total 21 176.537 116.964 25.763 319.264 211 171.31 12.31 21.362 312.973 212 153.615 124.333 21.832 299.78 213 156.975 122.313 18.677 297.965 214

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tøjbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tøjbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stigende Juli 2012, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for beklædningsbranchen viser, at de større selskaber

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet JUNI 2011 Dansk detailhandel Analyse fra Soliditet 1 Indledning Soliditets seneste analyse viser, at den danske detailhandel er så hårdt ramt, at 25 % af butikkerne er på vej mod konkurs. Det er især de

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen

Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. - Før, under og efter finanskrisen Små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder - Før, under og efter finanskrisen Færre små og mellemstore virksomheder søger lånefinansiering nu end de gjorde før og under finanskrisen Andel

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume I sammenligning med ultimo 2010 har der, over sommeren, været en tydelig bedring i dansk erhvervslivs kreditværdighed. Den

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2017 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche. Denne analyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere