Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/ Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside.

2 Indholdsfortegnelse Takstregulativets gyldighedsområde... 5 Fritidsfartøjer... 6 Generelt... 6 Havneleje... 9 Lystbåde... 9 Joller Slæbested Betalingsperiode Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser Skure/redskabsrum Gæstesejlere Generelt Gæstetakster Rabat for gæstesejlere Havarister Erhvervsfiskere Skibsafgifter Rabat på skibsafgifter

3 El-afgifter Generelt Fastliggende lystbåde og joller Krav om elmåler Vandafgifter Generelt Slibning af båd Vejning ved havnevægt Arealleje Generelt Kajnært Havnerelateret virksomhed Små erhvervshavne Småbåds- og fritidshavne Takster... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Husbåde Husleje

4 Brug af havnens mandskab Generelt Arbejdstider Takster ved brug af havnens mandskab Regulering Moms Flere oplysninger

5 Takstregulativet er gældende for følgende havnes land- og vandarealer: Allinge Havn: Sverigesvej 13, 3770 Allinge, tlf.: Bølshavn Havn: Bølshavn 19 B, 3740 Svaneke, tlf.: Gudhjem Havn: Ejnar Mikkelsensvej 25, 3760 Gudhjem, tlf.: Hammer Havn Sænevej 15, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Hasle Havn Havnen 23, 3790 Hasle,, tlf.: Nørresand Havn Nørresand, 3760 Gudhjem, tlf.: havnen administreres fra Gudhjem Havn Rønne Lystbådehavn/Nørrekås Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne, tlf.: Sandvig Havn Strandpromenaden, Sandvig, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Svaneke Havn Peter F. Heeringsgade 7, 3740 Svaneke, tlf.: Tejn Havn Havnen 3, Tejn, 3770 Allinge, tlf.: Vang Pier Administreres fra Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf.:

6 Fritidsfartøjer Generelt 1.1 En båd betragtes kun som fastligger, når båden er registret i BRK og bådens ejer kan fremvise kvitteringsbrev. Skemaet ansøgning om bådplads kan afhentes på havnekontoret eller downloades på Ved handel af båd skal såvel bådmærke og bådskema fornyes. 1.2 De anviste faste bådpladser redskabsskure/-kasser tildeles personligt, og følger således ikke båden ved evt. handel. Bådpladsen redskabsskure/-kasser kan ikke udlejes, udlånes, ombyttes eller lignende. Partnerskab kan kun godkendes, såfremt partnerskabet er anmeldt ved oprettelsen af båd-, redskabsskur- eller kasseudlejning, eller har været opført på listen i mindst 3 år. Den i BRK registrede lejer hæfter personligt for lejen indtil skriftlig opsigelse modtages Ved salg af båden følger pladsen ikke med salget og vil ikke blive betragtet som opsigelse. Ved salg af båden hæfter sælger for alle forhold, indtil den nye ejer er registreret og godkendt af BRK 1.3 Enhver bådejer, med plads i de kommunale havne, skal betale de til enhver tid gældende takster, og skal have deres båd ansvarsforsikret Regulering af takster, varsles ikke. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. 1.4 Alle fartøjer, bådstativer og redskabskasser skal have påsat gældende mærke. Mærket skal på båden sidde synligt på styrbordsside i stævnen. Har bådejeren ikke selv afhentet og påsat bådmærket inden 1. juni, påsætter havnen mærket mod et gebyr på;. Bortkomne bådmærker erstattes mod et gebyr på 100,- kr. Fartøjer skal tydeligt have påført navn og hjemhavn på fartøjet 242,17 Kr. 6

7 Faste lystbådpladser, der er forsynet med rødt/grønt skilt, skal markeres med fri (grønt skilt) når pladsen ikke benyttes. Er man borte fra pladsen i mere end 24 timer skal skiltet vendes til grønt. Er det grønne skilt påsat hvidt skilt med angivelse af ankomsttid for bådpladslejeren skal eventuelle brugere af pladsen rømme pladsen inden den angivne dato. En rotationsplads er en bådplads på følgende vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 7

8 1.7 Faste vandpladser og rotationspladser i en bornholmsk havn, kan suppleres med et bornholmsk frihavnskort. Landpladser kan også suppleres med et bornholmsk frihavnskort, såfremt landpladsen afregnes som vandplads. Det Bornholmske Frihavnskort sælges for 1 år ad gangen: 1. april til 31. marts. Med et bornholmsk frihavnskort kan man uden yderligere betaling ligge på gæstens vilkår i alle kommunale havne og de private havne der er med i ordningen. Både med bornholmsk frihavnskort skal når de ligger i gæstehavne tilses/benyttes dagligt. Ved bestilling af det bornholmske frihavnskort efter 1. september, opkræves 50% af taksten. Det bornholmske frihavnskort giver også ret til at stå på land i de kommunale havne i perioden, i det omfang de hjemhørende både ikke udnytter pladserne Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 690, , ,00 Kr./ år Kr./ år Kr./ år Bådmærke for det bornholmske frihavnskort skal påsættes bådens stævn i styrbords side ved siden af bådmærke for fast plads. Båden vil blive betragtet som gæstesejler, såfremt bådmærke ikke er påsat. 1.8 Vinterrotationspladser for perioden 1/9 30/4 dækker samtlige kommunale havne. Vinterrotationspladser kommer ikke på venteliste til fast bådplads. Vinterrotationsplads giver ret til at stå på land i perioden. Pladserne afregnes med følgende takster: Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 690, , ,00 Kr. pr. sæson 1.9 Både fra havnene, Helligpeder, Teglkås, Bakkerne, Snogebæk og Arnager, kan uden betaling vinteropbevare fra 1. oktober til 1. april både i de kommunale have, i det omfang de hjemhørende både ikke udnytter pladserne. 8

9 Havneleje Lystbåde 1.1 Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal. Bådens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m² og udgør for lystbåde:. 240,00 kr./m 2 /år En fast bådplads er bestemt af længden fra kajkant til yderste del på pælen og bredden er fra midten af pælene. På Y-boms pladser er længden max. 33% ud over bomlængden og bredden er målt fra midten af bommene. Hvor der ikke er pæle eller Y-bomme udgøres pladsen kun af det areal båden fylder. 1.2 Vinterstandpladser i hjemhavnen eller de af havnefogeden tildelte pladser indgår i havnelejen. Ønskes båden på land for vinteren skal dette meddeles havnefogeden inden 15. august, hvorefter der udarbejdes en plan for placeringen inden 15. september. Både som er sat på land uden havnens tilladelse og som står til væsentlig ulempe for havnen, kan fjernes af havnen for ejerens regning og risiko. Bådejere som ikke ønsker at benytte sin faste vandplads, kan mod at meddele dette inden den 31/1 reducere bådpladslejen til landtakst. Står båden på land i mere end en sæson, skal der betales fuld pris, hvis fast bådeplads skal opretholdes. Vinterstandplads i anden kommunal havn end hjemhavnen, kan tildeles i det omfang der efter tildelingen til hjemhørende både er plads. 1.3 Havnen er kun forpligtet til at sikre den havnedybde, som fremgår af havnelodsen ved daglig vande. 1.4 Den årlige rabat på Tejn Havn, Svaneke Havn, Hammer Havn og Hasle Lystbådehavn for lystbåde med egen Y-bom udgør: udgør: Den samlede pris for både i egen y-bom, kan ikke blive mindre end minimumsprisen for joller i egen fortøjning ( 8 m² ) Ejere af private y-bomme i de kommunale havne, er forpligtet til for egen regning at holde y-bommene vel vedligeholdt ,00 kr./bådplads 9

10 1.5 De efter folkeoplysningens loven 3 godkendte foreningers båd(e), der i forvejen har sin naturlige aktivitet på havnen, kan uden beregning få tildelt 1 vandpladsplads pr. 50 aktive medlemmer samt landplads til de foreningsejede både. Foreningsbåde over 12 m. ligger på rotationspladsens betingelser, og skal hvis havnetilsynet finder det nødvendigt flytte til en anden kommunal havn, dog max. 10 sømil fra hjemhavnen. 1.6 Standplads/landplads er kun de pladser, som havnefogeden anviser. Flytning til disse områder betales af bådejeren, dog undtaget sygdom, dødsfald eller anden nødsituation. Standplads-/landpladsleje beregnes ud fra bådens areal. Standplads-/landpladsleje udgør:. 120,00 kr./m²/år 1.7 Umiddelbart efter søsætning/optagning er ejeren af fartøjet pligtig til at rydde pladsen og flytte bukke, vogne og stativer til de af havnefogeden anviste arealer. 1.8 Tildeles vandplads eller landplads før anskaffelse af båd afregnes der efter pladsens størrelse. Pladsen fremgår af havneplanen 1.9 Ved leje af plads for båd eller kajak i en af BRK s skuer eller bygninger afregnes der efter bådens areal 181,56 Kr./m²/år Joller 2.1 En jolle er en båd, hvor der ikke er køjer under overbygningen. 2.2 Jollens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. 2.3 Joller liggende i egen fortøjning Dog minimum 8 m² 2.4 Joller liggende i kommunal fortøjning Dog minimum 12 m² 240,00 kr./m²/år 240,00 Kr./m²/år Definitionen på pladser med kommunale fortøjningsmuligheder er; Havnen leverer mulighed for at fortøje både i stævn og i agter. Dette kan være pullerter, 10

11 ringe, pæle, y-bomme, synketov eller bundkæde. Konstruktion, eftersyn og vedligeholdelse af fortøjningsmulighederne er således havnens ansvar, således at havnen kan opretholde forsikringsdækning på fortøjningsmulighederne. Alle forbindelser mellem havnens fortøjningsmuligheder og båden er bådejerens ansvar. For joller på land betales 50 % af vandtaksten for båden Fastliggere, der også har og betaler for jolle på land, kan benytte deres ledige lystbådeplads til jollen i perioden 1/10 30/4. Kano og kajakker er at sidestille med joller på land Slæbested 1.1 Slæbested for ikke hjemmehørende både pr. isætning.. 50,00 kr./isætning 1.2 Årskort til slæbesteder i alle de kommunale havne på Bornholm ,00 kr./år/båd Ved brug af slæbested skal kvittering for årskort forevises på forlangende. Betalingsperiode 1.1 Opkrævningsåret er 1/4 til 31/3 og lejen betales 1 gang årligt 1.2 Nyankomne fastliggere eller fastliggere der har købt anden båd, der ankommer efter at havnen har udsendt fakturaer, betaler deres første afgift med 1/12 af årsafgiften pr. måned for resten af opkrævningsåret. Afviger den nye båds størrelse fra den tidligere båd kan det ikke forventes, at den oprindelige bådplads kan bibeholdes. Ved køb af større båd reguleres lejen iflg. ovennævnte. 11

12 1.3 Opsigelse / Tilbagebetaling: Skriftlig opsigelse skal sendes eller afleveres til Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller på mail til Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage Ved tilbagebetaling af bådpladsleje fratrækkes et administrationsgebyr på 300,- kr. Ved flytning af båd til anden kommunal havn følger den betalte havneleje med til den nye havn. 1.4 Manglende betaling: Ved rykning for ikke betalte regninger betales de af kommunen fastsatte rykkergebyrer. En lejer, som efter 2. rykker ikke har betalt, mister retten til bådplads/redskabsrum/- kasse. Dette meddeles skriftligt, hvorefter lejeren skal fjerne båden fra havnen - rømme redskabsrum/-kasse. Sker dette ikke efter skrivelsens anvisning, kan havnen fjerne lejerens ejendom og i henhold til inddrivelsesloven 9 stk.2 foretage udlæg heri. Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser 1.1 For at få tildelt en plads eller komme på en venteliste i de kommunale havne skal bådejeren udfylde formularen: ansøgning om bådplads, som kan afhentes på havnekontoret eller downloades på 1.2 Tildeling og omplacering af faste pladser, samt placering på gæstepladser sker under forudsætning af at båden som minimum skal udfylde pladsen med 65%, derudover tilbydes pladserne efter princippet først indskrevet på listen i følgende orden: 12

13 Intern flytning i hjemhavnen Rotationsbåde i hjemhavnen Intern flytning fra andre kommunale havne Rotationsbåde fra andre kommunale havne Ventelisten for lystsejlere uden båd i havnen. 1.3 Ønsker man ikke en anvist plads, rykker man nederst på listen. Ønsker man ikke en anvist plads tilbydes man ikke yderligere pladser samme år. En rotationsplads er en bådplads på følgende vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 1.4 Båd venteliste:.. 100,00 kr./år Skure/redskabsrum 2.1 Ledigt skur/redskabsrum tilbydes til den øverste på listen. Ønsker man ikke det anviste skur/redskabsrum rykker man nederst på listen. 2.2 Redskabsrum/-kasse venteliste: 100,00 kr./år Gæstesejlere Generelt 1.1 Ved brug af havnens faciliteter påbegyndes 1. overnatning. 13

14 1.2 En overnatning dækker fra ankomstdagen til efterfølgende dag kl Manglende brug af faciliteter fritager ikke for betaling af overnatning. Tankning og proviantering, uden brug af havnens øvrige faciliteter, er gratis i indtil 2 timer. 1.3 En overnatning dækker båden med tilhørende besætning, og dennes brug af bad,toilet, vand, el og adgang til trådløst netværk. 1.4 Betaling: Via Serviceautomat: Sker ved brug af dankort, samt udvalgte internationale betalingskort. Kontant: I DKR. eller EURO til havnefogeden 1.5 Såfremt havneafgiften, trods mulighed for indbetaling via serviceautomat, opkræves af havnefogeden kontant, tillægges et ekstra gebyr på. 20,00 kr./overnat ning 14

15 2.2 Takster: 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 310,00 395,00 470,00 695,00 980,00 Ved benyttelse af selvbetjeningsautomaterne ydes der rabat således at prisen bliver 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 290,00 375,00 450,00 675,00 960,00 kr./overnatning kr./overnatning 15

16 Rabat for gæstesejlere 5.1 Der gives rabat således at hver 6.dag er gratis. Der er ikke tilbagebetaling af ubenyttede betalte liggedage, men kan bruges i andre kommunale havne. Kvittering/label følger båden og kan ikke overføres til anden båd. Ved samlet køb af 30 dage ydes rabat på 50% 5.2 Følgende rabat-satser er gældende for gæstesejlere For 20 både og derover kan ydes 20% For 30 både og derover kan ydes 30% For 40 både og derover kan ydes 40% For 50 både og derover kan ydes 50%, afregnes dog max. for 100 både Samlet forudbestilling, afregning, ankomst og afgang er en forudsætning for opnåelse af rabatten. Rabat for 30 både og derover opnås kun uden for højsæsonen. 5.3 Lodsbåde ligger gratis første overnatning efter lodsning. 5.4 Skibe, tilhørende den danske stat betaler kun vand- og El-forbrug. 5.5 Fremmede deltagere i lokale kapsejladser ligger gratis efter følgende regler: 1/7-15/8 (Højsæson), 2 overnatninger før start og 2 overnatninger efter afslutning. 1/6-30/6 og 16/8-31/8 (lavsæson), 5 overnatninger før start og 5 overnatninger efter afslutning. Før d. 1/6 og efter d. 1/9, samme som lavsæson, derudover kan der laves aftaler om opbevaring af kapsejlere uden bemanding i op til 30 dage. Havarister 6.1 Både der søger nødhavn på grund af alvorlige fejl eller mangler, ligger gratis indtil 16

17 reparationen kunne have været udført. Hvor sygdom tvinger både til at søge havn, ligger båden gratis, så længe sygdommen forhindrer dem i videre sejlads. Dog max 7 dage uden lægeerklæring. 6.2 Både med fast plads i en bornholmsk havn, som pga. vejrlig ikke kan besejle hjemhavnen, kan indtil vejret tillader dette, uden brug af havnens faciliteter, ligge gratis i en kommunale havn. Erhvervsfartøjer 1.1 Bropenge fisk og skaldyr: 3 % 1.2 Årsafgiften min.:. Bropenge og vareafgift fratrækkes årsafgiften 240,00 kr./m²/år Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervs fartøjernes samlede areal. Skibsafgifter 1.1 Bruttotons (BT). 5,38 kr./dag 1.2 Bruttotons (BT). 31,10 kr./måned 1.3 Passagerafgift. 5,25 kr./passager 1.4 Lossehjælp 296,88 kr./time 1.5 Trossehjælp (pr. anløb og afgang) 43,29 kr./anløb 1.6 Generel vareafgift 28,37 kr./ton 17

18 1.7 Sten/granit 7,21 kr./ton Rabat på skibsafgifter 2.1 Passagerbåde i fast rutefart over flere måneder og en årlig afregning ydes 10% i administrationsrabat. 2.2 Erhvervsfartøjer i fast rutefart, som pga. vejrlig søger anden havn end sin hjemhavn, vil ved anløb i anden havn blive faktureret som om, der er anløbet i hjemhavnen. El-afgifter Generelt 1.1 Alle El-installationer i fartøjer skal være udført efter gældende lovgivning inden tilslutning til havnens strømudtag. 1.2 Et hvert forbrug afregnes efter måler med undtagelse af pkt. 2.1 og pkt. 2.2 Såfremt forbrugsmålingen ikke lykkes, afregnes der med 25 kwh pr. døgn. Ved unddragelse kan sagen overdrages til politiet. 1.3 Hvis havnen mener det nødvendigt, skal kontrolmålinger accepteres af brugeren. Fastliggende lystbåde og joller 2.1 For fastliggende lystbåde og joller er elforbruget indeholdt i taksten, så længe der er personer i båden og effekten ikke overstiger 1200 watt. Når båden forlades fjernes landtilslutningen. 2.2 Ladning på batterier kan uden om el-måler max. fortages 1 gang pr. måned og må max vare 1 døgn. Havnetilsynet skal for hver gang meddeles skriftligt og give tilladelse. 18

19 Krav om til elmåler 3.1 Elforbrug der kræver elmåler, afregnes efter forbrug: Elmåleren skal være godkendt iflg. Stærkstrømsregulativet SB2001 og må ikke kunne nulstilles eller frakobles. Båden kan låne elmåler af havnefogeden mod depositum på 400,- kr. Hvor installationen gør det muligt, kan den samlede effekt overstige 1200 watt. Når den samlede effekt overstiger 1200 watt, afregnes forbruget via elmåler. Elmåleren skal sættes til direkte i havnens el-udtag. Ved forbrug på 380 Volt installation kræves der altid el-måler, som kan stilles vederlagsfrit til rådighed af havnen. 3.2 Følgende afregnes altid med elmåler: Både med personer der har fast adresse i båden. Både hvor der overnattes i perioden 1/11 31/3 El-opvarmning, frostsikring, affugtning og elektriske apparater hvor effekten er mere end 1200 watt. 3.3 El pr. kwh. inkl. adm. gebyr: 3,00 kr./kwh. Vandafgifter Generelt 1.1 Unødigt brug af vand er ikke tilladt. 1.2 Fritidsfartøjer kan frit påfylde båden vand. 1.3 Afgift for spuling af båd med slange tilsluttet drikkevand vand, ved båd i vandet: ,00 kr./gang 1.4 Spuling af bundmaling er forbudt. 1.5 Påfyldning af vand til erhvervsfartøjer aftales forinden med havneopsynet og afregnes 19

20 efter forbrug. 1.6 Vand pr. m 3 inkl. adm. gebyr: 60,17 kr./m 3 Slibning af båd 1.1 Slibemaskine med opsamling kan lånes gratis ved henvendelse til havnefogeden. Papir betales efter forbrug.. Vejning ved havnevægt 1.1 Nedenstående priser omfatter vejninger optil 40 tons. 1.2 Enkelt vejning:. 25,00 kr./vejning 1.3 Vejning over flere måneder og en årlig afregning:. 14,14 kr./vejning 20

21 Arealleje Generelt 1.1 Alle bygninger/husbåde med køkkeninstallationer skal tilmeldes den offentlige affaldsbortskaffelse. Afgiften betales af lejer. 1.2 Erhvervsfartøjer ligestilles med fast havneplads Stadeplads udlejes for 1 år ad gangen med udløb hver den 31/12 Stadepladsen faktureres til gældende takst jf. punkt 4.1 til 5.3 dog minimum for 25 m². Hvis stadepladsholderen sælger produkter som kan nydes på stedet, faktureres den del af arealet der benyttes hertil, som udeserveringstakst ( dog min. 10 m² ) Der faktureres til udarbejdelse af kontrakten jf. Generelle bestemmelser for kontrakt om Stadepladsholder med eget CVR.Nr kræver selvstændig stadepladsaftale Ved fælles stadeplads skal alle stadepladsholdere nævnes på aftalen, og minimum 50 % af stadepladsholderne på aftalen skal deltage på de med havnen aftalte dage. Ikke-kommerciel arrangementer kan opnå stadeplads-lejeaftale uden beregning Produktion af Radio og TV programmer bliver betragtet som ikke kommercielt Arealkrævende enkeltstående arrangementer af max en uges varighed, og som ikke er i konkurrence med andre aktiviteter på eller ved havnen, kan lejes for 1/12 af taksten. 500,00 Pr. gang Definition af Kajnært 2.1 Areal/bygning, der er beliggende op til 25 m. fra nærmeste del af det lejede areal eller bygning, til kajkant eller havet. Definition af ikke kajnært 3.1 Areal/bygning, der ligger mere end 25 m. fra kajkant eller havet. 21

22 Definition af havnerelateret virksomhed 4.1 Små erhvervshavne I de små erhvervshavne; Allinge Havn, Gudhjem Havn, Hasle Havn, Sandvig Havn, Svaneke Havn, Vang Pieren og Tejn Havn er definitionen for havnerelaterede virksomhed; servicebygninger herunder klubhuse, bygninger til turistformål, dagligvarebutikker op til 350 m², butikker med udsalg af fiskeudstyr, småhåndværk, kunsthåndværk, kunstvarer og lign. 4.2 Småbåds- og fritidshavne I småbåds- og fritidshavne (Hasle Lystbådehavn, Hammer Havn, Nørrekås Lystbådehavn, Nørresand Havn) defineres havnerelateret udelukkende som service- og kioskvirksomheder, klubhuse, samt redskabshuse. Takster 4.1 Ikke kajnært ikke havnerelateret. 68,04 kr./m²/år 4.2 Kajnært ikke havnerelateret. 102,05 kr./m²/år 4.3 Ikke kajnært, men havnerelateret 17,00 kr./m²/år 4.4 Kajnært og havnerelateret. 26,29 kr./m²/år 4.5 Udeserveringstakst 203,66 kr./m²/år 5.3 Egen redskabskasse max. Én pr. bådplads pr. år Størrelse: max. bredde 1 m, højde 1 m, længde 1,5 m. Leje af redskabsrum eller redskabskasse indgås kun, hvis lejeren har fast bådplads 100,00 kr./stk./år 22

23 Garantileje 5.4 Der hvor havnerelateret takst er opnået ved at laste og losse i havnen, kan areallejere med havnerelateret virksomhed leje areal til havnerelateret takst i det omfang vareafgift, skibsafgift, bådafgift, bropenge og areallejen tilsammen svarer til ikke havnerelateret arealleje. Øvrigt areal opkræves som ikke havnerelateret, uanset virksomhedens art. 5.5 De efter folkeoplysningens loven 3 godkendte kano/kajakforeningers båd(e), kan efter godkendt ansøgning få anvist et areal på havnen, uden beregning. Husbåde 6.1 Havneafgiften udgør min pr. etage m². Hertil kommer forbrug i henhold til havnens takster. 240,00 kr./m²/år Husleje 4.1 Leje af redskabsrum Dog min 222,64 600,00 kr./m²/år kr./år Leje af bygninger som ikke kan benyttes til arbejdsrum men benyttes til havnerelaterede lagerformål 4.2 Leje af bygninger til ikke havnerelaterede formål og Leje af bygninger som kan bruges til arbejdsrum min.:. 181,56 Kr./m²/år 363,11 kr./år Brug af havnens mandskab Generelt 1.1 Havnefogeden tildeler mandskab, i den udstrækning havnefogeden skønner det muligt. 23

24 Arbejdstider 2.1 Havnenes normale arbejdstid i.fm. med udført arbejde for andre end havnefogeden: Mandag - torsdag kl. 07: Fredag kl. 07:00 12: Overtidstillæg udløses ved arbejde udover de i punkt 2.1 nævnte normale arbejdstider, samt søn- og helligdage. Takster ved brug af havnens mandskab 3.1 Mandskabstime: 484,34 kr./time 3.2 Overtidstillæg: 331,07 kr./time Regulering 1.1 Taksterne reguleres hvert år pr. 1. januar med den af Bornholms Regionskommune fastsatte fremskrivningsprocent. Moms 1.1 Alle priser er inkl. moms. Flere oplysninger 1.1 Havneportene i Allinge, Gudhjem og Svaneke åbnes og lukkes i perioden umiddelbart efter efterårsferie til umiddelbart før påskeferie kun indenfor normal åbningstid ( mandag til fredag fra 8-16 ) For erhvervet åbnes og lukkes efter behov. 1.2 Yderligere information kan fås hos Havnegruppen, Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf og

25 25

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11

Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 Bådeklubben Sjællandsbroen Vedtægter Side 2 Bådplads regulativ Side 8 Ordensregler Side 10 Praktiske oplysninger Side 11 1. Klubbens navn er: Bådeklubben Sjællandsbroen (B.K.S.) Stiftet den 14. august

Læs mere

Love for Hvidovre Sejlklub Suset

Love for Hvidovre Sejlklub Suset Love for Hvidovre Sejlklub Suset 1. Navn og formål. Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a

VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a VEDTÆGTER For Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a 1. Navn 1-1 Hjemsted 1-2 Selskabets navn er Egensedybet, Otterup Lystbådehavn, A.m.b.a. (i det følgende kaldet Havneselskabet eller

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere