Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/ Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside.

2 Indholdsfortegnelse Takstregulativets gyldighedsområde... 5 Fritidsfartøjer... 6 Generelt... 6 Havneleje... 9 Lystbåde... 9 Joller Slæbested Betalingsperiode Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser Skure/redskabsrum Gæstesejlere Generelt Gæstetakster Rabat for gæstesejlere Havarister Erhvervsfiskere Skibsafgifter Rabat på skibsafgifter

3 El-afgifter Generelt Fastliggende lystbåde og joller Krav om elmåler Vandafgifter Generelt Slibning af båd Vejning ved havnevægt Arealleje Generelt Kajnært Havnerelateret virksomhed Små erhvervshavne Småbåds- og fritidshavne Takster... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Husbåde Husleje

4 Brug af havnens mandskab Generelt Arbejdstider Takster ved brug af havnens mandskab Regulering Moms Flere oplysninger

5 Takstregulativet er gældende for følgende havnes land- og vandarealer: Allinge Havn: Sverigesvej 13, 3770 Allinge, tlf.: Bølshavn Havn: Bølshavn 19 B, 3740 Svaneke, tlf.: Gudhjem Havn: Ejnar Mikkelsensvej 25, 3760 Gudhjem, tlf.: Hammer Havn Sænevej 15, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Hasle Havn Havnen 23, 3790 Hasle,, tlf.: Nørresand Havn Nørresand, 3760 Gudhjem, tlf.: havnen administreres fra Gudhjem Havn Rønne Lystbådehavn/Nørrekås Bådehavnsvej 13, 3700 Rønne, tlf.: Sandvig Havn Strandpromenaden, Sandvig, 3770 Allinge, tlf.: havnen administreres fra Allinge Havn Svaneke Havn Peter F. Heeringsgade 7, 3740 Svaneke, tlf.: Tejn Havn Havnen 3, Tejn, 3770 Allinge, tlf.: Vang Pier Administreres fra Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf.:

6 Fritidsfartøjer Generelt 1.1 En båd betragtes kun som fastligger, når båden er registret i BRK og bådens ejer kan fremvise kvitteringsbrev. Skemaet ansøgning om bådplads kan afhentes på havnekontoret eller downloades på Ved handel af båd skal såvel bådmærke og bådskema fornyes. 1.2 De anviste faste bådpladser redskabsskure/-kasser tildeles personligt, og følger således ikke båden ved evt. handel. Bådpladsen redskabsskure/-kasser kan ikke udlejes, udlånes, ombyttes eller lignende. Partnerskab kan kun godkendes, såfremt partnerskabet er anmeldt ved oprettelsen af båd-, redskabsskur- eller kasseudlejning, eller har været opført på listen i mindst 3 år. Den i BRK registrede lejer hæfter personligt for lejen indtil skriftlig opsigelse modtages Ved salg af båden følger pladsen ikke med salget og vil ikke blive betragtet som opsigelse. Ved salg af båden hæfter sælger for alle forhold, indtil den nye ejer er registreret og godkendt af BRK 1.3 Enhver bådejer, med plads i de kommunale havne, skal betale de til enhver tid gældende takster, og skal have deres båd ansvarsforsikret Regulering af takster, varsles ikke. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. 1.4 Alle fartøjer, bådstativer og redskabskasser skal have påsat gældende mærke. Mærket skal på båden sidde synligt på styrbordsside i stævnen. Har bådejeren ikke selv afhentet og påsat bådmærket inden 1. juni, påsætter havnen mærket mod et gebyr på;. Bortkomne bådmærker erstattes mod et gebyr på 100,- kr. Fartøjer skal tydeligt have påført navn og hjemhavn på fartøjet 242,17 Kr. 6

7 Faste lystbådpladser, der er forsynet med rødt/grønt skilt, skal markeres med fri (grønt skilt) når pladsen ikke benyttes. Er man borte fra pladsen i mere end 24 timer skal skiltet vendes til grønt. Er det grønne skilt påsat hvidt skilt med angivelse af ankomsttid for bådpladslejeren skal eventuelle brugere af pladsen rømme pladsen inden den angivne dato. En rotationsplads er en bådplads på følgende vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 7

8 1.7 Faste vandpladser og rotationspladser i en bornholmsk havn, kan suppleres med et bornholmsk frihavnskort. Landpladser kan også suppleres med et bornholmsk frihavnskort, såfremt landpladsen afregnes som vandplads. Det Bornholmske Frihavnskort sælges for 1 år ad gangen: 1. april til 31. marts. Med et bornholmsk frihavnskort kan man uden yderligere betaling ligge på gæstens vilkår i alle kommunale havne og de private havne der er med i ordningen. Både med bornholmsk frihavnskort skal når de ligger i gæstehavne tilses/benyttes dagligt. Ved bestilling af det bornholmske frihavnskort efter 1. september, opkræves 50% af taksten. Det bornholmske frihavnskort giver også ret til at stå på land i de kommunale havne i perioden, i det omfang de hjemhørende både ikke udnytter pladserne Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 690, , ,00 Kr./ år Kr./ år Kr./ år Bådmærke for det bornholmske frihavnskort skal påsættes bådens stævn i styrbords side ved siden af bådmærke for fast plads. Båden vil blive betragtet som gæstesejler, såfremt bådmærke ikke er påsat. 1.8 Vinterrotationspladser for perioden 1/9 30/4 dækker samtlige kommunale havne. Vinterrotationspladser kommer ikke på venteliste til fast bådplads. Vinterrotationsplads giver ret til at stå på land i perioden. Pladserne afregnes med følgende takster: Joller Lystbåde op til 10 m. Lystbåde over 10 m. 690, , ,00 Kr. pr. sæson 1.9 Både fra havnene, Helligpeder, Teglkås, Bakkerne, Snogebæk og Arnager, kan uden betaling vinteropbevare fra 1. oktober til 1. april både i de kommunale have, i det omfang de hjemhørende både ikke udnytter pladserne. 8

9 Havneleje Lystbåde 1.1 Havneafgiften beregnes ud fra bådens areal. Bådens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m² og udgør for lystbåde:. 240,00 kr./m 2 /år En fast bådplads er bestemt af længden fra kajkant til yderste del på pælen og bredden er fra midten af pælene. På Y-boms pladser er længden max. 33% ud over bomlængden og bredden er målt fra midten af bommene. Hvor der ikke er pæle eller Y-bomme udgøres pladsen kun af det areal båden fylder. 1.2 Vinterstandpladser i hjemhavnen eller de af havnefogeden tildelte pladser indgår i havnelejen. Ønskes båden på land for vinteren skal dette meddeles havnefogeden inden 15. august, hvorefter der udarbejdes en plan for placeringen inden 15. september. Både som er sat på land uden havnens tilladelse og som står til væsentlig ulempe for havnen, kan fjernes af havnen for ejerens regning og risiko. Bådejere som ikke ønsker at benytte sin faste vandplads, kan mod at meddele dette inden den 31/1 reducere bådpladslejen til landtakst. Står båden på land i mere end en sæson, skal der betales fuld pris, hvis fast bådeplads skal opretholdes. Vinterstandplads i anden kommunal havn end hjemhavnen, kan tildeles i det omfang der efter tildelingen til hjemhørende både er plads. 1.3 Havnen er kun forpligtet til at sikre den havnedybde, som fremgår af havnelodsen ved daglig vande. 1.4 Den årlige rabat på Tejn Havn, Svaneke Havn, Hammer Havn og Hasle Lystbådehavn for lystbåde med egen Y-bom udgør: udgør: Den samlede pris for både i egen y-bom, kan ikke blive mindre end minimumsprisen for joller i egen fortøjning ( 8 m² ) Ejere af private y-bomme i de kommunale havne, er forpligtet til for egen regning at holde y-bommene vel vedligeholdt ,00 kr./bådplads 9

10 1.5 De efter folkeoplysningens loven 3 godkendte foreningers båd(e), der i forvejen har sin naturlige aktivitet på havnen, kan uden beregning få tildelt 1 vandpladsplads pr. 50 aktive medlemmer samt landplads til de foreningsejede både. Foreningsbåde over 12 m. ligger på rotationspladsens betingelser, og skal hvis havnetilsynet finder det nødvendigt flytte til en anden kommunal havn, dog max. 10 sømil fra hjemhavnen. 1.6 Standplads/landplads er kun de pladser, som havnefogeden anviser. Flytning til disse områder betales af bådejeren, dog undtaget sygdom, dødsfald eller anden nødsituation. Standplads-/landpladsleje beregnes ud fra bådens areal. Standplads-/landpladsleje udgør:. 120,00 kr./m²/år 1.7 Umiddelbart efter søsætning/optagning er ejeren af fartøjet pligtig til at rydde pladsen og flytte bukke, vogne og stativer til de af havnefogeden anviste arealer. 1.8 Tildeles vandplads eller landplads før anskaffelse af båd afregnes der efter pladsens størrelse. Pladsen fremgår af havneplanen 1.9 Ved leje af plads for båd eller kajak i en af BRK s skuer eller bygninger afregnes der efter bådens areal 181,56 Kr./m²/år Joller 2.1 En jolle er en båd, hvor der ikke er køjer under overbygningen. 2.2 Jollens areal er den største længde gange den største bredde, målt på skroget. 2.3 Joller liggende i egen fortøjning Dog minimum 8 m² 2.4 Joller liggende i kommunal fortøjning Dog minimum 12 m² 240,00 kr./m²/år 240,00 Kr./m²/år Definitionen på pladser med kommunale fortøjningsmuligheder er; Havnen leverer mulighed for at fortøje både i stævn og i agter. Dette kan være pullerter, 10

11 ringe, pæle, y-bomme, synketov eller bundkæde. Konstruktion, eftersyn og vedligeholdelse af fortøjningsmulighederne er således havnens ansvar, således at havnen kan opretholde forsikringsdækning på fortøjningsmulighederne. Alle forbindelser mellem havnens fortøjningsmuligheder og båden er bådejerens ansvar. For joller på land betales 50 % af vandtaksten for båden Fastliggere, der også har og betaler for jolle på land, kan benytte deres ledige lystbådeplads til jollen i perioden 1/10 30/4. Kano og kajakker er at sidestille med joller på land Slæbested 1.1 Slæbested for ikke hjemmehørende både pr. isætning.. 50,00 kr./isætning 1.2 Årskort til slæbesteder i alle de kommunale havne på Bornholm ,00 kr./år/båd Ved brug af slæbested skal kvittering for årskort forevises på forlangende. Betalingsperiode 1.1 Opkrævningsåret er 1/4 til 31/3 og lejen betales 1 gang årligt 1.2 Nyankomne fastliggere eller fastliggere der har købt anden båd, der ankommer efter at havnen har udsendt fakturaer, betaler deres første afgift med 1/12 af årsafgiften pr. måned for resten af opkrævningsåret. Afviger den nye båds størrelse fra den tidligere båd kan det ikke forventes, at den oprindelige bådplads kan bibeholdes. Ved køb af større båd reguleres lejen iflg. ovennævnte. 11

12 1.3 Opsigelse / Tilbagebetaling: Skriftlig opsigelse skal sendes eller afleveres til Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller på mail til Opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage Ved tilbagebetaling af bådpladsleje fratrækkes et administrationsgebyr på 300,- kr. Ved flytning af båd til anden kommunal havn følger den betalte havneleje med til den nye havn. 1.4 Manglende betaling: Ved rykning for ikke betalte regninger betales de af kommunen fastsatte rykkergebyrer. En lejer, som efter 2. rykker ikke har betalt, mister retten til bådplads/redskabsrum/- kasse. Dette meddeles skriftligt, hvorefter lejeren skal fjerne båden fra havnen - rømme redskabsrum/-kasse. Sker dette ikke efter skrivelsens anvisning, kan havnen fjerne lejerens ejendom og i henhold til inddrivelsesloven 9 stk.2 foretage udlæg heri. Administration af bådpladser, skure og redskabsrum Bådpladser 1.1 For at få tildelt en plads eller komme på en venteliste i de kommunale havne skal bådejeren udfylde formularen: ansøgning om bådplads, som kan afhentes på havnekontoret eller downloades på 1.2 Tildeling og omplacering af faste pladser, samt placering på gæstepladser sker under forudsætning af at båden som minimum skal udfylde pladsen med 65%, derudover tilbydes pladserne efter princippet først indskrevet på listen i følgende orden: 12

13 Intern flytning i hjemhavnen Rotationsbåde i hjemhavnen Intern flytning fra andre kommunale havne Rotationsbåde fra andre kommunale havne Ventelisten for lystsejlere uden båd i havnen. 1.3 Ønsker man ikke en anvist plads, rykker man nederst på listen. Ønsker man ikke en anvist plads tilbydes man ikke yderligere pladser samme år. En rotationsplads er en bådplads på følgende vilkår. Ingen fast plads Der må ligge andre både udenpå, og man må acceptere at ligge uden på andre både Føre tilsyn med båden på gæstesejleres vilkår Øvrige ydelser og krav er som en fast bådplads. I havne, hvor vejrforholdene gør det umuligt at ligge hele året, kan en plads ved skriftlig tilladelse fra havneadministrationen dække flere havne. 1.4 Båd venteliste:.. 100,00 kr./år Skure/redskabsrum 2.1 Ledigt skur/redskabsrum tilbydes til den øverste på listen. Ønsker man ikke det anviste skur/redskabsrum rykker man nederst på listen. 2.2 Redskabsrum/-kasse venteliste: 100,00 kr./år Gæstesejlere Generelt 1.1 Ved brug af havnens faciliteter påbegyndes 1. overnatning. 13

14 1.2 En overnatning dækker fra ankomstdagen til efterfølgende dag kl Manglende brug af faciliteter fritager ikke for betaling af overnatning. Tankning og proviantering, uden brug af havnens øvrige faciliteter, er gratis i indtil 2 timer. 1.3 En overnatning dækker båden med tilhørende besætning, og dennes brug af bad,toilet, vand, el og adgang til trådløst netværk. 1.4 Betaling: Via Serviceautomat: Sker ved brug af dankort, samt udvalgte internationale betalingskort. Kontant: I DKR. eller EURO til havnefogeden 1.5 Såfremt havneafgiften, trods mulighed for indbetaling via serviceautomat, opkræves af havnefogeden kontant, tillægges et ekstra gebyr på. 20,00 kr./overnat ning 14

15 2.2 Takster: 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 310,00 395,00 470,00 695,00 980,00 Ved benyttelse af selvbetjeningsautomaterne ydes der rabat således at prisen bliver 0 9,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,99 m ,00 290,00 375,00 450,00 675,00 960,00 kr./overnatning kr./overnatning 15

16 Rabat for gæstesejlere 5.1 Der gives rabat således at hver 6.dag er gratis. Der er ikke tilbagebetaling af ubenyttede betalte liggedage, men kan bruges i andre kommunale havne. Kvittering/label følger båden og kan ikke overføres til anden båd. Ved samlet køb af 30 dage ydes rabat på 50% 5.2 Følgende rabat-satser er gældende for gæstesejlere For 20 både og derover kan ydes 20% For 30 både og derover kan ydes 30% For 40 både og derover kan ydes 40% For 50 både og derover kan ydes 50%, afregnes dog max. for 100 både Samlet forudbestilling, afregning, ankomst og afgang er en forudsætning for opnåelse af rabatten. Rabat for 30 både og derover opnås kun uden for højsæsonen. 5.3 Lodsbåde ligger gratis første overnatning efter lodsning. 5.4 Skibe, tilhørende den danske stat betaler kun vand- og El-forbrug. 5.5 Fremmede deltagere i lokale kapsejladser ligger gratis efter følgende regler: 1/7-15/8 (Højsæson), 2 overnatninger før start og 2 overnatninger efter afslutning. 1/6-30/6 og 16/8-31/8 (lavsæson), 5 overnatninger før start og 5 overnatninger efter afslutning. Før d. 1/6 og efter d. 1/9, samme som lavsæson, derudover kan der laves aftaler om opbevaring af kapsejlere uden bemanding i op til 30 dage. Havarister 6.1 Både der søger nødhavn på grund af alvorlige fejl eller mangler, ligger gratis indtil 16

17 reparationen kunne have været udført. Hvor sygdom tvinger både til at søge havn, ligger båden gratis, så længe sygdommen forhindrer dem i videre sejlads. Dog max 7 dage uden lægeerklæring. 6.2 Både med fast plads i en bornholmsk havn, som pga. vejrlig ikke kan besejle hjemhavnen, kan indtil vejret tillader dette, uden brug af havnens faciliteter, ligge gratis i en kommunale havn. Erhvervsfartøjer 1.1 Bropenge fisk og skaldyr: 3 % 1.2 Årsafgiften min.:. Bropenge og vareafgift fratrækkes årsafgiften 240,00 kr./m²/år Erhvervsfiskers evt. ekstra erhvervsfartøj/er ligger gratis hvis de er registret til erhvervsfiskeri og bropengene udgør mere end mindsteprisen for erhvervs fartøjernes samlede areal. Skibsafgifter 1.1 Bruttotons (BT). 5,38 kr./dag 1.2 Bruttotons (BT). 31,10 kr./måned 1.3 Passagerafgift. 5,25 kr./passager 1.4 Lossehjælp 296,88 kr./time 1.5 Trossehjælp (pr. anløb og afgang) 43,29 kr./anløb 1.6 Generel vareafgift 28,37 kr./ton 17

18 1.7 Sten/granit 7,21 kr./ton Rabat på skibsafgifter 2.1 Passagerbåde i fast rutefart over flere måneder og en årlig afregning ydes 10% i administrationsrabat. 2.2 Erhvervsfartøjer i fast rutefart, som pga. vejrlig søger anden havn end sin hjemhavn, vil ved anløb i anden havn blive faktureret som om, der er anløbet i hjemhavnen. El-afgifter Generelt 1.1 Alle El-installationer i fartøjer skal være udført efter gældende lovgivning inden tilslutning til havnens strømudtag. 1.2 Et hvert forbrug afregnes efter måler med undtagelse af pkt. 2.1 og pkt. 2.2 Såfremt forbrugsmålingen ikke lykkes, afregnes der med 25 kwh pr. døgn. Ved unddragelse kan sagen overdrages til politiet. 1.3 Hvis havnen mener det nødvendigt, skal kontrolmålinger accepteres af brugeren. Fastliggende lystbåde og joller 2.1 For fastliggende lystbåde og joller er elforbruget indeholdt i taksten, så længe der er personer i båden og effekten ikke overstiger 1200 watt. Når båden forlades fjernes landtilslutningen. 2.2 Ladning på batterier kan uden om el-måler max. fortages 1 gang pr. måned og må max vare 1 døgn. Havnetilsynet skal for hver gang meddeles skriftligt og give tilladelse. 18

19 Krav om til elmåler 3.1 Elforbrug der kræver elmåler, afregnes efter forbrug: Elmåleren skal være godkendt iflg. Stærkstrømsregulativet SB2001 og må ikke kunne nulstilles eller frakobles. Båden kan låne elmåler af havnefogeden mod depositum på 400,- kr. Hvor installationen gør det muligt, kan den samlede effekt overstige 1200 watt. Når den samlede effekt overstiger 1200 watt, afregnes forbruget via elmåler. Elmåleren skal sættes til direkte i havnens el-udtag. Ved forbrug på 380 Volt installation kræves der altid el-måler, som kan stilles vederlagsfrit til rådighed af havnen. 3.2 Følgende afregnes altid med elmåler: Både med personer der har fast adresse i båden. Både hvor der overnattes i perioden 1/11 31/3 El-opvarmning, frostsikring, affugtning og elektriske apparater hvor effekten er mere end 1200 watt. 3.3 El pr. kwh. inkl. adm. gebyr: 3,00 kr./kwh. Vandafgifter Generelt 1.1 Unødigt brug af vand er ikke tilladt. 1.2 Fritidsfartøjer kan frit påfylde båden vand. 1.3 Afgift for spuling af båd med slange tilsluttet drikkevand vand, ved båd i vandet: ,00 kr./gang 1.4 Spuling af bundmaling er forbudt. 1.5 Påfyldning af vand til erhvervsfartøjer aftales forinden med havneopsynet og afregnes 19

20 efter forbrug. 1.6 Vand pr. m 3 inkl. adm. gebyr: 60,17 kr./m 3 Slibning af båd 1.1 Slibemaskine med opsamling kan lånes gratis ved henvendelse til havnefogeden. Papir betales efter forbrug.. Vejning ved havnevægt 1.1 Nedenstående priser omfatter vejninger optil 40 tons. 1.2 Enkelt vejning:. 25,00 kr./vejning 1.3 Vejning over flere måneder og en årlig afregning:. 14,14 kr./vejning 20

21 Arealleje Generelt 1.1 Alle bygninger/husbåde med køkkeninstallationer skal tilmeldes den offentlige affaldsbortskaffelse. Afgiften betales af lejer. 1.2 Erhvervsfartøjer ligestilles med fast havneplads Stadeplads udlejes for 1 år ad gangen med udløb hver den 31/12 Stadepladsen faktureres til gældende takst jf. punkt 4.1 til 5.3 dog minimum for 25 m². Hvis stadepladsholderen sælger produkter som kan nydes på stedet, faktureres den del af arealet der benyttes hertil, som udeserveringstakst ( dog min. 10 m² ) Der faktureres til udarbejdelse af kontrakten jf. Generelle bestemmelser for kontrakt om Stadepladsholder med eget CVR.Nr kræver selvstændig stadepladsaftale Ved fælles stadeplads skal alle stadepladsholdere nævnes på aftalen, og minimum 50 % af stadepladsholderne på aftalen skal deltage på de med havnen aftalte dage. Ikke-kommerciel arrangementer kan opnå stadeplads-lejeaftale uden beregning Produktion af Radio og TV programmer bliver betragtet som ikke kommercielt Arealkrævende enkeltstående arrangementer af max en uges varighed, og som ikke er i konkurrence med andre aktiviteter på eller ved havnen, kan lejes for 1/12 af taksten. 500,00 Pr. gang Definition af Kajnært 2.1 Areal/bygning, der er beliggende op til 25 m. fra nærmeste del af det lejede areal eller bygning, til kajkant eller havet. Definition af ikke kajnært 3.1 Areal/bygning, der ligger mere end 25 m. fra kajkant eller havet. 21

22 Definition af havnerelateret virksomhed 4.1 Små erhvervshavne I de små erhvervshavne; Allinge Havn, Gudhjem Havn, Hasle Havn, Sandvig Havn, Svaneke Havn, Vang Pieren og Tejn Havn er definitionen for havnerelaterede virksomhed; servicebygninger herunder klubhuse, bygninger til turistformål, dagligvarebutikker op til 350 m², butikker med udsalg af fiskeudstyr, småhåndværk, kunsthåndværk, kunstvarer og lign. 4.2 Småbåds- og fritidshavne I småbåds- og fritidshavne (Hasle Lystbådehavn, Hammer Havn, Nørrekås Lystbådehavn, Nørresand Havn) defineres havnerelateret udelukkende som service- og kioskvirksomheder, klubhuse, samt redskabshuse. Takster 4.1 Ikke kajnært ikke havnerelateret. 68,04 kr./m²/år 4.2 Kajnært ikke havnerelateret. 102,05 kr./m²/år 4.3 Ikke kajnært, men havnerelateret 17,00 kr./m²/år 4.4 Kajnært og havnerelateret. 26,29 kr./m²/år 4.5 Udeserveringstakst 203,66 kr./m²/år 5.3 Egen redskabskasse max. Én pr. bådplads pr. år Størrelse: max. bredde 1 m, højde 1 m, længde 1,5 m. Leje af redskabsrum eller redskabskasse indgås kun, hvis lejeren har fast bådplads 100,00 kr./stk./år 22

23 Garantileje 5.4 Der hvor havnerelateret takst er opnået ved at laste og losse i havnen, kan areallejere med havnerelateret virksomhed leje areal til havnerelateret takst i det omfang vareafgift, skibsafgift, bådafgift, bropenge og areallejen tilsammen svarer til ikke havnerelateret arealleje. Øvrigt areal opkræves som ikke havnerelateret, uanset virksomhedens art. 5.5 De efter folkeoplysningens loven 3 godkendte kano/kajakforeningers båd(e), kan efter godkendt ansøgning få anvist et areal på havnen, uden beregning. Husbåde 6.1 Havneafgiften udgør min pr. etage m². Hertil kommer forbrug i henhold til havnens takster. 240,00 kr./m²/år Husleje 4.1 Leje af redskabsrum Dog min 222,64 600,00 kr./m²/år kr./år Leje af bygninger som ikke kan benyttes til arbejdsrum men benyttes til havnerelaterede lagerformål 4.2 Leje af bygninger til ikke havnerelaterede formål og Leje af bygninger som kan bruges til arbejdsrum min.:. 181,56 Kr./m²/år 363,11 kr./år Brug af havnens mandskab Generelt 1.1 Havnefogeden tildeler mandskab, i den udstrækning havnefogeden skønner det muligt. 23

24 Arbejdstider 2.1 Havnenes normale arbejdstid i.fm. med udført arbejde for andre end havnefogeden: Mandag - torsdag kl. 07: Fredag kl. 07:00 12: Overtidstillæg udløses ved arbejde udover de i punkt 2.1 nævnte normale arbejdstider, samt søn- og helligdage. Takster ved brug af havnens mandskab 3.1 Mandskabstime: 484,34 kr./time 3.2 Overtidstillæg: 331,07 kr./time Regulering 1.1 Taksterne reguleres hvert år pr. 1. januar med den af Bornholms Regionskommune fastsatte fremskrivningsprocent. Moms 1.1 Alle priser er inkl. moms. Flere oplysninger 1.1 Havneportene i Allinge, Gudhjem og Svaneke åbnes og lukkes i perioden umiddelbart efter efterårsferie til umiddelbart før påskeferie kun indenfor normal åbningstid ( mandag til fredag fra 8-16 ) For erhvervet åbnes og lukkes efter behov. 1.2 Yderligere information kan fås hos Havnegruppen, Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge, tlf og

25 25

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 1/1-2014 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm

Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 8/2 2011 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Opdateringerne kan også ses

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt.

29. marts 2012. Referat, tilføjelser og eventuelle ændringer står med blåt. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 29. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer

Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed 2014 2015 +/- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.344 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser udgives årligt, og der henvises i øvrigt til Ordensreglement

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

REGLEMENT FOR NYBORG

REGLEMENT FOR NYBORG REGLEMENT FOR NYBORG - Lystbådehavn, Fiskerihavn, Vester- og Østerhavn samt Kanalen og Tyrmolen. 2 1. Formål Nyborg Havn består af lystbådehavnen, fiskerihavnen, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M.

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN S VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår og takstbestemmelser er et supplement til - og præcisering af Ordensreglement

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

HAVNEREGLEMENT. Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. HAVNEREGLEMENT Ramløse Lystbådehavn ejes af Gribskov Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Til at forestå den daglige drift og udøvelse af havnemyndighed, er en havnefoged og bestyrelse valgt jf. Arresø

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen

Endeligt referat. Leder for veje og havne Hardy Pedersen Havnefoged Jan-Ole Elleby Administrativ medarbejder Camilla Lauridsen TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Endeligt referat Endeligt referat fra brugerrådsmøde vedr. Bølshavn den 22. oktober 2015 kl. 18.30 Deltagende: Erhvervsfartøjerne v/ Morten

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter og butikker.

Læs mere

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014

Referat fra brugerrådsmøde om Svaneke Havn den 19. november 2014 TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge flere brugere Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 13. februar 2015 J.

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Takster og gebyrer i 2016

Takster og gebyrer i 2016 Takster og gebyrer i 2016 For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, fremlægges et takstbilag i budgetmaterialet og til 1. behandlingen i Økonomi-

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk

«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders

Læs mere

Takstregulativ. Udgivet september 2010

Takstregulativ. Udgivet september 2010 Takstregulativ F Udgivet september 2010 Tak str egulativ Gyldig fra 1. november 2010 Godkendt af Statens Luftfartsvæsen, november 2000 Approved by the Civil Aviation Administration, November 2000 Den særlige

Læs mere

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014

Frederikssund Lystbådehavn. Tilfredshedsundersøgelse 2014 Frederikssund Lystbådehavn Tilfredshedsundersøgelse 2014 Bestyrelsens tolkning af undersøgelsen Fremgang Fortsat tilfredshed med havnes drift og vedligehold Forsat tilfredshed med den service der ydes

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Bilag C1 Kravspecifikation

Bilag C1 Kravspecifikation Bilag C1 Kravspecifikation Følgende er som udgangspunkt at betragte som mindstekrav (MK) til den tilbudte løsningsbeskrivelse, med mindre andet er angivet. Økonomiske og kontraktuelle vilkår forbundet

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 Tejn, d. 09.07.2015 VEDRØRENDE 2013 Udgangspunkt: Der er i 2013 bogført følgende beløb for oliesalg og olieindkøb på Nørrekås

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn

Regulativ for Glyngøre Lystbådehavn Lystbådehavnen og arealerne omkring denne ejes af Sallingsund Kommune, og er stillet til rådighed for Sallingsund Sejlklub. Lystbådehavnens søområde, der omfatter et havnebassin, er mod nord og øst begrænset

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF!

Øvrige takster Reglement for gadearealer i Svendborg 25,00 #REF! UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED 2010 2011 2010-2011 LOV Stadepladser: Mindre stade ca. 9 m² pr. stade / kvartal 233,00 0 #REF! Mellemstort stade ca. 18

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Takster og gebyrer i 2015

Takster og gebyrer i 2015 11 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer i 2015 Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.352 0,3 1, 2 Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456 2.492 1,5 1 Børnehave, fuldtid 3-5

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK

28. maj Godkendelse af dagsorden. 2. Ajourføring af adresser, telefonnumre og  adresser. Herunder hvem de fremmødte repræsenterer OK TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 28. maj 2013 Referat af Brugerrådsmøde, Gudhjem og Nørresand havne.

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup December 2013 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmødet den 15. november 2007

Referat af Brugerbestyrelsesmødet den 15. november 2007 Referat af Brugerbestyrelsesmødet den 15. november 2007 Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Arne Holten (AH), Jess Brønden (JB), Theis Wieder (TW), Carl Larsen (CL) og Richard

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

Takster og gebyrer i 2013

Takster og gebyrer i 2013 Takster og gebyrer i 2013 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.284 2.306 +1,0 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.426 2.416-0,4 % 1. Børnehave, fuldtid

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere