Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune"

Transkript

1 ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for det erhvervsstrategiske arbejde. Danmarks Statistik og firmaet estatistik har i samarbejde udarbejdet profilen på initiativ fra Næstved Kommune. Hvor Danmarks Statistik har været statistikleverandør, har estatistik stået for en række viderebearbejdelser. Dette fremgår af kildehenvisningerne for de enkelte opgørelser. I rapporten præsenteres en række tabeller og figurer, som beskriver den seneste opgjorte status og for enkelte områder, også den forventede udvikling i kommunen. Rapporten blev i første omgang udarbejdet med fokus primært på forholdene i Næstved Kommune. Ved gennemgang af den endelige rapport af Næstved Kommune, Væksthus Sjælland, estatistik samt Danmarks Statistik, blev det besluttet at erhvervsprofilen for en række tabeller skulle indeholde tal for alle de kommuner i Region Sjælland, der havde besluttet sig for at få egen erhvervsprofil udarbejdet. Derfor vil der være tabeller, der afviger fra første version af rapporten, men dette skulle fremme mulighederne for at sammenligne egen kommunes resultater med de øvrige kommuner i Regionen. Figurer og tabeller i erhvervsprofilen indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil, hvor det har været muligt er der sket markering af hele landet, Region Sjælland samt den aktuelle kommune. Som tillæg til de enkelte erhvervsprofiler foretager Væksthus Sjælland i samarbejde med Danmarks Statistik og estatistik en række særkørsler og opdateringer. Tillægget vil indeholde en opdatering af eksisterende iværksætterdata, nye kvartalstal for iværksætteri frem til tredje kvartal 2009, konkursstatistikker og indvirken på de kommunale beskæftigelsestal samt en opdeling af kategorien øvrige erhverv for hver enkelt deltagende kommune. Alle data udarbejdes på kommuneniveau. Den opdaterede statistik vil indgå som et led i Væksthusets tværkommunale tillægsrapport. Danmarks Statistik estatistik

2 2 Særkørsel Erhvervsprofil Kalundborg Kalundborg Kommune er en den syvendestørste kommune i Region Sjælland målt på indbyggertal og er karakteriseret ved den næstlaveste udpendling i regionen. Andelen af beskæftigede personer i alderen år ligger en anelse under Region Sjælland og en anelse under hele Danmark. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst ligger tæt på niveauet for Region Sjælland og landsgennemsnittet. 69,4 pct. af alle beskæftigede er ansat i den private sektor. Dette er en noget højere andel end i Region Sjælland (64,5 pct.) og i hele landet (67,6 pct.). Den største gruppe af beskæftigede i den private sektor arbejder inden for området Bygge og bolig. Bygge og bolig dækker såvel fremstillings-, støtte- som serviceerhvervene i tilknytning til byggeriet og tegner sig samlet set for 27,8 pct. af den private beskæftigelse. Ligeledes beskæftiger den største del af kommunens firmaer og iværksættervirksomheder sig med Bygge- og boligområdet. Hele 43 pct. af de nye virksomheder i 2006 lå inden for området. Der er ligeledes relativt mange virksomheder inden for fødevareerhvervet. Det næststørste erhvervsområde er de såkaldte Øvrige erhverv, der dækker en bred vifte af brancher inden for handel, finansiel virksomhed, generel videnservice (fx advokatvirksomhed) og øvrige personlige serviceydelser, som eksempelvis frisørsaloner. Medico og sundhed kommer ind som det tredjestørste erhvervsområde med 18,7 pct. af den private beskæftigelse. Her placerer Kalundborg sig markant højere end resten af landet hvor under 5 pct. af den private beskæftigelse findes inden for dette ressourceområde. Medico og sundhed er med andre ord Kalundborgs mest specialiserede erhvervsområde og et af de få erhvervsområder, hvor Region Sjælland har en særlig styrkeposition. Specialiseringen udtrykkes ved, at der er relativt flere beskæftigede inden for det pågældende erhvervsområde end på landsplan. Kalundborg kommune beskæftiger ligeledes relativt mange inden for både Energi & miljø og Bygge & bolig. I forhold til resten af landet er der derimod færre beskæftigede inden for især IT & kommunikation, Oplevelsesøkonomi samt Møbler og beklædning. Beskæftigelsen og antallet af nye virksomheder er steget markant gennem højkonjunkturen fra 2003 til Den private beskæftigelse er steget med 8,3 pct. hvilket er en anelse højere end landsgennemsnittet. Antallet af nye virksomheder blev i perioden forøget med mere end 70 pct., hvilket ligger markant over landsgennemsnittet. De mange nye virksomheder har betydet at Kalundborg i 2006 havde en af landets højeste etableringsrater. Beskæftigelsesfremgangen ses inden for samtlige erhvervsområder, med undtagelse af Fødevarer og IT & Kommunikation. Den største relative beskæftigelsesfremgang findes inden for Møbler & beklædning, med en vækst på 28,1 pct., men også Transport og det specialiserede erhvervsområde Medico & sundhed har vist en væsentlig fremgang. Nye virksomheder har bidraget til den samlede private jobvækst i Kalundborg. Mere end 7 pct. af alle fuldtidsansatte i den private sektor i 2007 er beskæftiget i en virksomhed som er etableret i perioden Dette ligger under niveauet for Region Sjælland. Recessionen har kostet en del arbejdspladser i kommunens nye virksomheder. I Kalundborg er lidt over 5 pct. af de fuldtidsansatte forsvundet i det seneste år. Jobtabet i de nye virksomheder er dog blandt det laveste i landet og væsentligt lavere end i resten af Region Sjælland. 2

3 Særkørsel 3 Indhold 1. Beskæftigelse og Erhvervsstruktur... 4 Tabel 1.1. Kalundborg Kommunes befolkning fordelt på socioøkonomisk status... 4 Tabel 1.2. Kalundborg Kommunes beskæftigelse Tabel 1.3. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur Figur 1.4. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur Figur 1.5. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur Figur 1.6. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur Figur 1.7. Kalundborg Kommunes specialisering Figur 1.8. Kalundborg Kommunes udvikling i beskæftigelsen Figur 1.9. Erhvervsmæssige styrker og svagheder i Kalundborg Kommune Iværksættere Figur 2.1. Kalundborg Kommunes virksomheder fordelt på ressourceområder, Figur 2.2. Kalundborg Kommunes Iværksættere fordelt på ressourceområder, Figur 2.3. Kalundborg Kom. iværksætterrate 2006 og vækst i antal nye virksomheder Figur 2.4. Jobskabelse og overlevelse i nye virksomheder i Kalundborg kommune Figur 2.5. Nye virksomheders jobandel og samlet vækst i antal fuldtidsansatte Figur 2.6. Jobtab i nye virksomheder , for virksomheder etableret i perioden Befolkning Tabel 3.1. Kalundborg Kommunes befolkning Figur 3.2. Flytninger til/fra Kalundborg Kommune, Tabel 3.3. Kalundborg Kommunes flyttemønstre, 2006 og Figur 3.4. Befolkningsfremskrivning for Kalundborg Kommune Figur 3.5. Befolkningsfremskrivning for Kalundborg Kommune Uddannelse Figur 4.1. Kalundborg Kommunes befolkning fordelt på højeste fuldførte uddannelse...20 Figur 4.2. Andel af personer med længerevarende uddannelse, 1. januar Figur 4.3. Vækst i andel af personer med længerevarende uddannelse Figur 4.4. Uddannelse fordelt på ressourceområder, 1. januar Figur 4.5. Uddannelse fordelt på tværgående ressourceområder, 1. januar Figur 4.6. Andel beskæftigede i den private sektor med længerevarende uddannelse Figur 4.7 Vækst i antal beskæftigede i den private sektor med længerev. Udd Beskæftigelse og pendling Tabel 5.1. Overordnede pendlingsstrømme for Kalundborg Kommune, 1. januar Figur 5.2. Indpendlere til Kalundborg Kommune, 1. januar Figur 5.3. Udpendlere fra Kalundborg Kommune, 1. januar Tabel 5.4. Pendlingsafstande for personer med arbejdssted i Kalundborg Kommune, Indkomst Tabel 6.1. Erhvervsindkomst i året 2007 for personer med bopæl i Region Sjælland...29 Figur 6.2. Gennemsnitlig erhvervsindkomst i året 2007 for alle kommuner i Danmark...29 Tabel 6.3. Disponibel indkomst i året 2007 for personer med bopæl i udvalgte kommuner...30 Tabel 6.4. Indkomst i alt i året 2007 for personer med bopæl i Kalundborg Kommune...30 Figur 6.5. Indkomst i alt i året 2007 for personer med bopæl i Kalundborg...31 Bilag

4 4 Særkørsel 1. Beskæftigelse og Erhvervsstruktur Tabel 1.1. Kalundborg Kommunes befolkning fordelt på socioøkonomisk status for personer i alderen år med bopæl i kommunen. Befolkningen med bopæl i området Beskæftiget Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken I alt år Befolkningen i procent Beskæftiget Arbejdsløse Uden for arbejdsstyrken Hele landet ,6 % 1,6 % 22,7 % Region Sjælland ,7 % 1,8 % 23,5 % Lejre ,3 % 1,1 % 18,7 % Ringsted ,6 % 1,5 % 19,9 % Greve ,0 % 1,5 % 20,6 % Køge ,9 % 1,1 % 21,0 % Stevns ,3 % 1,4 % 21,3 % Sorø ,9 % 1,4 % 21,7 % Holbæk ,2 % 1,9 % 22,0 % Næstved ,3 % 2,2 % 22,5 % Kalundborg ,6 % 1,6 % 24,9 % Slagelse ,3 % 3,3 % 24,3 % Vordingborg ,1 % 1,8 % 27,0 % Guldborgsund ,2 % 1,5 % 28,4 % Odsherred ,9 % 1,6 % 28,5 % Kilde: Tabel 1.1. viser fordelingen af befolkningen i alderen år efter socioøkonomisk status. For hhv. kommuner, regionen og hele landet summer procenterne til den samlede befolkning i alderen år med bopæl i området pr. 1. januar Tabellen er sorteret efter faldende andel i beskæftigelse. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Arbejdsløse er fuldt ledige personer sidste uge i november Tabel 1.2. Kalundborg Kommunes beskæftigelse for personer med bopæl i kommunen samt personer med arbejdssted i kommunen. bopæl i området 4 Beskæftigede arbejdssted i området 2008 Udvikling Udvikling Hele landet ,3 % ,3 % Region Sjælland ,6 % ,6 % Greve ,1 % ,6 % Guldborgsund ,3 % ,6 % Holbæk ,2 % ,8 % Kalundborg ,0 % ,0 % Køge ,0 % ,2 % Lejre ,0 % ,2 % Næstved ,6 % ,1 % Odsherred ,0 % ,2 % Ringsted ,8 % ,9 % Slagelse ,8 % ,4 % Sorø ,3 % ,3 % Stevns ,0 % ,4 % Vordingborg ,7 % ,6 % Kilde: samt Tabel 1.2. viser seneste opgjorte antal beskæftigede, såvel for personer med bopæl i kommunen som for personer med arbejdssted i kommunen samt udviklingen fra 2007 til Tabellen er sorteret alfabetisk. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før.

5 Særkørsel 5 Tabel 1.3. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur beskæftigede med arbejdssted i kommunen fordelt på sektorer Beskæftigede med arbejdssted i kommunen 2008 Den offentlige sektor Privat Hele landet Region Sjælland Greve Guldborgsund Holbæk Kalundborg Køge Lejre Næstved Odsherred Ringsted Slagelse Sorø Stevns Vordingborg Kilde: samt Tabel 1.3. viser beskæftigede med arbejdssted i kommunen fordelt på sektorer. Den offentlige sektor indeholder kun lønmodtagere, mens den private sektor også indeholder selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Tabellen er sorteret alfabetisk. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Figur 1.4. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur ressourceområder for den private sektor Bygge og bolig Øvrige erhverv Medico og sundhed Fødevarer Transport Energi og miljø 685 ITK 373 Turisme 365 Møbler og beklædning 287 Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik Figur 1.4. viser antal beskæftigede i den private sektor med arbejdssted i kommunen. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før.

6 6 Særkørsel Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder. Figur 1.5. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur tværgående ressourceområder for den private sektor Handel (Engros og detail) Operationel Service 948 Oplevelsesøkonomi 855 Videnservice 609 Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik Figur 1.5. viser antal beskæftigede i den private sektor med arbejdssted i kommunen. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af tværgående ressourceområder. 6

7 Særkørsel 7 Figur 1.6. Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur andel beskæftigede i den private sektor Fødevarer 13,9% Møbler og beklædning 1,9% Turisme 2,4% Bygge og bolig 27,8% ITK Transport 2,4% 8,7% Kalundborg Region Sjælland Hele landet Energi og miljø 4,5% Medico og sundhed 18,7% Øvrige erhverv 19,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Figur 1.6. viser antal beskæftigede i den private sektor med arbejdssted i kommunen. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder.

8 8 Særkørsel Figur 1.7. Kalundborg Kommunes specialisering andel beskæftigede i den private sektor i forhold til hele landet Medico og sundhed 3,18% Energi og miljø Bygge og bolig Alle erhverv Fødevarer Operationel Service Transport Øvrige erhverv Handel (Engros/Detail) Turisme Videnservice Møbler og beklædning Oplevelsesøkonomi ITK 1,25% 0,98% 0,79% 0,79% 0,71% 0,68% 0,56% 0,53% 0,50% 0,35% 0,34% 0,32% 0,19% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Figur 1.7. viser hvilke ressourceområder i kommunen, der har relativt mange beskæftigede og relativt få beskæftigede, angivet med antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen. Det faktiske antal for hvert ressourceområde er sammenholdt med antallet af beskæftigede inden for ressourceområdet i hele landet. Opgørelsen Alle erhverv angiver Kalundborgs Kommunes andel af den samlede private beskæftigelse. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder. 8

9 Særkørsel 9 Figur 1.8. Kalundborg Kommunes udvikling i beskæftigelsen den private sektor Alle erhverv 8,3% Fødevarer -7,4% Møbler og beklædning 28,1% Turisme 4,3% Bygge og bolig ITK -16,9% 5,6% Kalundborg Region Sjælland Transport 22,6% Hele landet Energi og miljø 3,9% Medico og sundhed Øvrige erhverv 15,8% 18,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Figur 1.8. viser udviklingen i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen, fordelt på ressourceområder og alene for den private sektor. Udviklingen er angivet fra Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar året og arbejdsmarkedstilknytningen angivet pr. november måned året før. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder.

10 10 Særkørsel Figur 1.9. Erhvervsmæssige styrker og svagheder i Kalundborg Kommune den private sektor Kilde: Udarbejdet af Strategi og analyse, Region Syddanmark. Figur 1.9. viser et kombineret billede af status og udvikling i erhvervsstrukturen i den pågældende kommune. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af samtlige arbejdspladser i hele landet i den private sektor, der er placeret i den pågældende kommune. De ressourceområder, der er placeret til højre for den lodrette linje, er således områder, hvor kommunen er specialiseret og har relativt mange arbejdspladser. Det modsatte gælder for ressourceområder, der ligger til venstre for den lodrette linje. Den vandrette linje viser væksten (evt. negativ vækst) i andelen af arbejdspladser ud af samtlige private arbejdspladser i hele landet i perioden Et ressourceområde, der ligger over den vandrette linje har vundet en større andel af samtlige arbejdspladser i det pågældende ressourceområde på landsplan. Omvendt har et ressourceområder, der er placeret under den vandrette linje tabt andele af arbejdspladser til andre dele af landet inden for samme ressourceområde. Boblernes størrelse illustrerer antallet af arbejdspladser inden for det pågældende ressourceområde i kommunen, således at ressourceområder med mange ansatte har større bobler end områder med færre ansatte. Boblernes farver viser, om der er tale om ressourceområder, som er i vækst eller tilbagegang på landsplan (fra ). De røde bobler er områder, som på landsplan har oplevet en tilbagegang i antal arbejdspladser i perioden. De gule bobler er områder, som på landsplan har bibeholdt status quo i perioden. De grønne bobler er områder, som op landsplan har oplevet vækst i antal arbejdspladser i perioden. Optimalt set skulle kommunen derfor gerne have store grønne bobler, der er placeret i øverste højre hjørne. 10

11 Særkørsel Iværksættere Figur 2.1. Kalundborg Kommunes virksomheder fordelt på ressourceområder, 2007 Fødevarer 26,7% Møbler og beklædning 3,3% Turisme 3,6% Bygge og bolig 31,4% ITK Transport 2,9% 9,3% Kalundborg Region Sjælland Hele landet Energi og miljø 0,9% Medico og sundhed 5,1% Øvrige erhverv 16,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Generel firmastatistik. Figur 2.1. viser antal virksomheder i Kalundborg i 2007 fordelt på ressourceområder. Denne opgørelse på baggrund af Generel firmastatistik inkluderer landbrug, fiskeri mv., dette er placeret i ressourceområdet Fødevarer. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder.

12 12 Særkørsel Figur 2.2. Kalundborg Kommunes Iværksættere fordelt på ressourceområder, 2006 Fødevarer 1,4% Møbler og beklædning 6,5% Turisme 3,2% Bygge og bolig 43,8% ITK Transport 2,8% 7,8% Kalundborg Region Sjælland Hele landet Energi og miljø 0,5% Medico ogsundhed 4,6% Øvrige erhverv 29,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen. Figur 2.2. viser antal nye virksomheder i Kalundborg i 2006 fordelt på ressourceområder. Opgørelsen er opgjort eksklusiv landbrug, fiskeri mv., og er baseret på Danmarks Statistiks nye iværksætterdatabase. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder. 12

13 Særkørsel 13 Figur 2.3. Kalundborg Kommunes iværksætterrate 2006 og vækst i antal nye virksomheder Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Generel firmastatistik ekskl. landbrug fiskeri mv. Figur 2.3. viser etableringsraten (y-aksen), dvs. antal nyetablerede virksomheder i kommunen i året 2006 i forhold til den samlede virksomhedsbestand i X-aksen viser væksten i antal nye virksomheder i perioden Den lodrette og den vandrette linje markerer landsgennemsnittet for de to parametre. Figuren indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil, Regionen er markeret gul. Kommuner i regionen, der ikke har bestilt en erhvervsprofil, er med i figuren, men uden kommuneangivelse.

14 14 Særkørsel Figur 2.4. Jobskabelse og overlevelse i nye virksomheder i Kalundborg kommune 2007 for virksomheder etableret 2002 Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen, firmaernes køb og salg og den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik ekskl. landbrug fiskeri mv. Figur 2.4. giver en grafisk illustration af, i hvor høj grad de nyetablerede virksomheder i Kalundborg Kommune overlever efter 5 år, og i hvor høj grad de nye virksomheder formår at skabe job. Den lodrette og den vandrette linje markerer landsgennemsnittet for de to parametre. Figuren indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil, Regionen er markeret gul. Kommuner i regionen, der ikke har bestilt en erhvervsprofil, er med i figuren, men uden kommuneangivelse. 14

15 Særkørsel 15 Figur 2.5. Nye virksomheders jobandel og samlet vækst i antal fuldtidsansatte i Kalundborg kommune Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Regnskabsstatistikken - ekskl. landbrug fiskeri mv. Figur 2.5. giver en grafisk illustration af, den samlede vækst i antal fuldtidsansatte i den private sektor i Kalundborg Kommune fra 2003 til 2007, og af de nye virksomheders andel af det samlede antal fuldtidsansatte i Jobskabelsen i de nye virksomheder er den samlede jobskabelse for virksomheder etableret i perioden Den lodrette og den vandrette linje markerer landsgennemsnittet for de to parametre. Figuren indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil, Regionen er markeret gul. Kommuner i regionen, der ikke har bestilt en erhvervsprofil, er med i figuren, men uden kommuneangivelse.

16 16 Særkørsel Figur 2.6. Jobtab i nye virksomheder , for virksomheder etableret i perioden Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel hos Danmarks Statistik, Iværksætterdatabasen og Beskæftigelsesindukator på basis af ATP ekskl. landbrug fiskeri mv. Figur 2.6. viser det det seneste hele års samlede jobtab for nyetablerede virksomheder etableret i perioden Jobtabet er opgjort som det procentvise fald i det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i perioden 3. kvartal kvartal 2008 til 3. kvartal kvartal

17 Særkørsel Befolkning Tabel 3.1. Kalundborg Kommunes befolkning for regionen samt kommuner Befolkning pr. 1. januar år Andel i aldersgruppen år Hele landet ,8 Region Sjælland ,9 Greve ,9 Guldborgsund ,3 Holbæk ,5 Kalundborg ,4 Køge ,0 Lejre ,6 Næstved ,6 Odsherred ,9 Ringsted ,4 Slagelse ,2 Sorø ,2 Stevns ,8 Vordingborg ,7 Kilde: Tabel 3.1. viser fordelingen af befolkningen pr samt andelen af befolkningen i aldersgruppen år. Tabellen er sorteret efter befolkningstallet. Figur 3.2. Flytninger til/fra Kalundborg Kommune, Personer Tilflytning Fraflytning Kilde: Figur 3.2. viser antal personer der flytter til eller fra Kalundborg Kommune i perioden

18 18 Særkørsel Tabel 3.3. Kalundborg Kommunes flyttemønstre, 2006 og 2008 samt top 10 for til-/fraflytningskommuner Vækst Tilflytning ,7 Fraflytning ,8 Nettotilflytning Personer, der flytter til kommunen, hvor kommer de fra? Personer, der flytter fra kommunen, hvor flytter de til? Fra kommuner i 2008 Antal Til kommuner i 2008 Antal Slagelse 362 Slagelse 455 Holbæk 318 Holbæk 399 København 237 København 299 Odsherred 151 Sorø 124 Sorø 142 Odsherred 112 Næstved 58 Roskilde 69 Roskilde 45 Næstved 60 Frederiksberg 38 Frederiksberg 42 Høje-Taastrup 37 Køge 38 Ringsted 35 Århus 37 Kilde: Tabel 3.3. viser flyttemønstrene for Kalundborg kommune i 2006 og 2008 samt beregnet udvikling i de enkelte flyttestrømme. Kun top 10 for til-/fraflytningskommuner er medtaget, derfor vil summen af disse ikke give det samlede antal til-/fraflytninger. Nettotilflytning defineres som: Tilflytning minus Fraflytning. Figur 3.4. Befolkningsfremskrivning for Kalundborg Kommune med udvalgte kommuner, Region Sjælland og hele landet til sammenligning Indeks 2008= Næstved Ringsted Holbæk Sorø Køge Kalundborg Odsherred Slagelse Region sjælland Hele landet Vordingborg Lejre Stevns Guldborgsund Greve Kilde: Kilde: Figur 3.4. viser den forventede befolkningsudvikling i kommunen. Kommunerne er sorteret i faldende orden på 2030 værdien, og sorteringen i signaturforklaringen svarer derfor til rækkefølgen i kurverne. Hele landet er angivet med fed sort, regionen er markeret med rød og aktuel kommune er markeret med grøn. Figuren indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil. 18

19 Særkørsel 19 Figur 3.5. Befolkningsfremskrivning for Kalundborg Kommune fordelt på aldersgrupper Indeks 2008= år år år 70 år Kilde: Figur 3.5. viser den forventede befolkningsudvikling i Kalundborg fordelt på aldersgrupper.

20 20 Særkørsel 4. Uddannelse Figur 4.1. Kalundborg Kommunes befolkning fordelt på højeste fuldførte uddannelse for personer i alderen år med bopæl i kommunen Personer Kilde: Figur 4.1. viser fordelingen af befolkningen i alderen år efter højeste fuldførte uddannelse. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og højeste fuldførte uddannelse pr. oktober Figur 4.2. Andel af personer med længerevarende uddannelse, 1. januar 2008 for personer i alderen år med bopæl i kommunen. Kalundborg Odsherred Guldborgsund Slagelse Stevns Køge Ringsted Greve Vordingborg Næstved Region Sjælland Holbæk Sorø Lejre 13,5 13,5 14,8 15,0 15,3 15,7 15,7 16,5 16,5 16,8 16,8 18,1 18,2 22,3 Pct Kilde: Figur 4.2. viser andelen af befolkningen i alderen år, der mindst har en mellemlang videregående uddannelse, dvs. personer med mellemlang videregående-, bachelorer, lang videregående- samt forskeruddannelser. Udvalgte kommuner i Region Sjælland er medtaget som sammenligningsgrundlag. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og højeste fuldførte uddannelse pr. oktober

21 Særkørsel 21 Figur 4.3. Vækst i andel af personer med længerevarende uddannelse for personer i alderen år med bopæl i kommunen 23 Pct Lejre Hele landet Sorø Holbæk Næstved Region sjælland Vordingborg Greve Ringsted Køge Stevns Slagelse Guldborgsund Odsherred Kalundborg Kilde: Figur 4.3. viser væksten i andelen af befolkningen i alderen år, der mindst har en mellemlang videregående uddannelse, dvs. personer med mellemlang videregående-, bachelorer, lang videregående- samt forskeruddannelser. Kommunerne er sorteret i faldende orden på 2008 værdien, og sorteringen i signaturforklaringen svarer derfor til rækkefølgen i kurverne. Hele landet er angivet med fed sort, regionen er markeret med rød og aktuel kommune er markeret med grøn. Figuren indeholder de kommuner i Region Sjælland, der har bestilt en erhvervsprofil. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008 og højeste fuldførte uddannelse pr. oktober 2007.

22 22 Særkørsel Figur 4.4. Uddannelse fordelt på ressourceområder, 1. januar 2008 for personer i alderen år med arbejdssted i den private sektor i kommunen. Alle brancher 10,4% Fødevarer 5,2% Møbler og beklædning 2,4% Turisme 2,7% Bygge og bolig 7,0% Kalundborg ITK Transport 2,3% 12,9% Region Sjælland Hele landet Energi og miljø 15,6% Medico og sundhed 23,0% Øvrige erhverv 10,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Figur 4.4. viser andelen af personer med mindst en mellemlang videregående uddannelse, dvs. personer med mellemlang videregående-, bachelorer, lang videregående- samt forskeruddannelser. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008, tilknytning til arbejdsmarkedet pr. november 2007 og højeste fuldførte uddannelse pr. oktober Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af ressourceområder. 22

23 Særkørsel 23 Figur 4.5. Uddannelse fordelt på tværgående ressourceområder, 1. januar 2008 for personer i alderen år med arbejdssted i den private sektor i kommunen. 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 31,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 10,4% 2,9% 5,7% 10,2% 0,0% Alle brancher Handel (Engros/Detail) Operationel Service Videnservice Oplevelsesøkonomi Kilde: estatistik.dk på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik, Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik. Kalundborg Region Sjælland Hele landet Figur 4.5. viser andelen af personer med mindst en mellemlang videregående uddannelse, dvs. personer med mellemlang videregående-, bachelorer, lang videregående- samt forskeruddannelser. Opgørelsestidspunktet er befolkningen pr. 1. januar 2008, tilknytning til arbejdsmarkedet pr. november 2007 og højeste fuldførte uddannelse pr. oktober Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af tværgående ressourceområder.

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner

VækstTendens 2010. væksttendens 2010. Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 1 væksttendens 2010 Tværkommunal benchmark på de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2010 forord Strategier kræver viden; viden om den enkelte kommune og om alle 17 kommuner, om særlige kommunale, delregionale

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens 2011-2012. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2011-2012 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 VækstTendens 2011-2012 forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt hårdt, og vi har endnu ikke set alle

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 FORORD Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune

Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune Udviklingsstatistik for Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning... 2 1. Folketal... 6 1.1 Indbyggertal...6 1.2 Aldersfordeling for Silkeborg Kommune...7 1.3 Aldersfordeling i sammenligningskommunerne...8

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Nr. 3 / 2013 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg I årets sidste udgave af BEDRE Overblik tager Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling temperaturen på iværksætteri.

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere