Pierre Bourdieu. Gitte Sommer Harrits, Ph.d., Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. AARHUS UNIVERSITET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pierre Bourdieu. Gitte Sommer Harrits, Ph.d., Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. gitte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET"

Transkript

1 Pierre Bourdieu Gitte Sommer Harrits, Ph.d., Lektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB

2 Dagens oplæg 1. Arkitekturen i Bourdieu s sociologi 2. Kapital 3. Det sociale rum 4. Fordelingen af livsstile 5. Feltanalysen 6. Habitus 7. Symbolsk magt og social reproduktion 8. Opsummering og afslutning 2

3 Liv og værk Født 1930 i Pyrenæerne i Frankrig Død : Uddannet i filosofi 1964: Professor i sociologi 1981: College de France Vigtige værker: 1970: Reproduction in Education,Society and Culture 1980: Logic of Practice 1984: Distinction. A Social Critique of the judgement of taste 1984: Homo Academicus 1989: State Nobility 1993: The Weight of the World 1998: Masculine Domination Annick Prieur & Carsten Sestoft, Pierre Bourdieu. En Introduktion, København: Hans Reitzels Forlag

4 1. Arkitekturen i Bourdieu s sociologi Det sociologiske greb: Undersøgelserne bygger på en forestilling om, at det allermest personlige i realiteten er det mest upersonlige og at mange af de mest intime og personlige konflikter, folk oplever, er affødt af objektive, interne modsigelser og tvangsforanstaltninger på arbejdsmarkedet, i boligsektoren, i skolen og helt generelt i de mekanismer, der formidler den sociale arv. (Bourdieu & Wacquant, Refleksiv Sociologi, p. 183)

5 1. Arkitekturen i Bourdieu s sociologi (II) Det er [den] dobbelte sandhed på et objektivt og et subjektivt plan, der er den egentlige sandhed om den sociale verden. (Bourdieu & Wacquant, Refleksiv Sociologi, p. 236) Metodisk: Epistemologiske brud Objektiverende analyse (relationerne, positionerne) Subjektiverende analyse (praktikkerne, positioneringerne)

6 1. Arkitekturen i Bourdieu s sociologi III Det sociale rum Praksis Felter Illusio, doxa Kapital Symbolsk kapital Positioner /Klasse Dispositioner (Livsstil) HABITUS Strukturelt niveau Symbolsk niveau 6

7 2. Kapital Capital is accumulated labour (in its materialized form or its incorporated embodied form), which, when appropriated on a private, i.e. exclusive, basis by agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in the form of reified living labour [ ] Capital, which in its objectified or embodied forms, takes time to accumulate [ ] is a force inscribed in the objectivity of things, so that everything is not equally possible or impossible. (Bourdieu, The forms of capital, in John G. Richardson, Handbook of Theory and Reserach for the Sociology of Education, 1986, )

8 2. Kapital (II) Akkumuleret arbejde Magt / Ressourcer der kan akkumuleres Og bruges senere (kapacitet til handlig) Social-fysisk energi

9 2. Kapitalformer og kapitaltyper Uendeligt mange Typiske kapitalformer Objektiveret Institutionaliseret Kropsliggjort Typiske kapitaltyper Økonomisk kapital Kulturel kapital Social kapital

10 2. Mere præcist Kapitalformer er altid relationelle (mere/mindre end) Kapitalformer skal anerkendes af andre (efterspørgsel) Kapitalformer udvikles historisk DERFOR: reale effekter af symbolske forandringer

11 2. Mere præcist: Økonomisk kapital It is important to observe [ ] that the precapitalist economy does not provide the conditions necessary for an indirect, impersonal domination secured quasi-automatically by the logic of the labour-market. In fact, wealth can function as as capital only in relationship with a specifically economic field, presupposing a set of specialized agents with specific interests and modes of thought. (Bourdieu, Logic of practice, p. 123)

12 2. Mere præcist: Kulturel kapital By detaching cutural resources from persons, literacy enables a society to move beyond anthropological limits particularly those of individual memory and liberates it from the constraints implied by mnemotechnic devices such as poetry, the conservation technique par exellence of nonliterate societies; it makes it possible to accumulate the culture previously conserved in the incorporated state and, by the same token, to perform the prinmitive accumulation of cultural capital, the total or partial monopolizing of the society s symbolic resources in religion,philosophy, art and science. (Bourdieu, Logic of practice, p. 125)

13 3. Det sociale rum Analyseredskab Undersøge de grundlæggende dimensioner i fordelingen af ressourcer/positioner fordelingen af praktikker/positioneringer Empirisk påstand: kapitalvolumen kapitalsammensætning kapitalhistorie

14 Meget kapitel Kunstnere Læger Kulturel overklasse Professorer Overklassen Virksomhedsejere Økonomisk overklasse Direktører Off. Ledere Kulturel kapital Kulturel middelklasse Pædagoger Mediefolk Lærere Sygeplejersker Middelklassen Bankansatte Kontoransatte Små selvstændige Økonomisk middelklasse Håndværkere Økonomisk kapital Ufaglærte Studerende Underklassen Msk. på offentlige overførsler Ingen / lidt kapital Kilde: Gitte Sommer Harrits, Hvad betyder klasse, Politica, 2005

15 3. Klasser i det sociale rum Klasser = områder i det sociale rum Strukturelt klassebegreb Multidimensionelt klassebegreb Empirisk udledt klassebegreb Klasser på papiret

16 4. Fordelingen af livsstile

17 Meget kapitel Internationale Designermøbler Politiken nyheder Symfoniorkester Svend Åge Madsen Miles Davis Installationskunst Køber Fedtfattig økologisk mad Afstanden til nødvendighed Mange antikviteter Jyllandsposten Køber ind på internettet Eksklusivt hjem Børsen Kulturel kapital Drengene fra Angora Moderne hjem Deadline Jazzfestival Læser bøger Ikke rent og Almindeligt hjem Karneval pænt hjem Stravinsky Robinson Den stræberiske smag Hvem vil være millionær? Går til håndbold (AAB) Pengemagasinet Tamra Rosanes Læser ikke bøger Økonomisk kapital Genbrugsmøbler Bruger internettet til chat Læser ikke avis Smagen for nødvendighed Kan ikke lide Stravinsky Nyheder om kongefamilien Ekstrabladet Traditionel mad BT Figurativ kunst Kandis Ingen / lidt kapital Kilde: Prieur, Annick, Lennart Rosenlund & Jakob Skjött-Larsen (2008), Cultural capital today. A case study from Denmark, Poetics, Vol. 36, no. 1, s

18 5. Feltanalysen Meget kapital Det sociale rum som rummet af felter Felter og subfelter Det overordnede magtfelt: Kampen om det dominerende dominansprincip Kulturel pol / autonom pol Økonomisk pol / heteronom pol Lidt kapital

19 5. Feltanalysen Kraftfelt og kampfelt Positioner og positioneringer / Kapital og praksis Illusio og Doxa Praksis = [(habitus) (kapital)] + felt Mødet mellem Generel kapital og feltspecifik kapital Habitus og feltets doxa + illusio Felter mellem autonomi og homologi

20 Mange politiske ressourcer Følger med og diskuterer Følger med og diskuterer Deltager traditionelt / i personlige netværk Især vidensressourcer Især det lille demokrati og alternative former Passive / Iagttagere Muligt handlingspotentiale Især handleog netværksressourcer De passive / ekskluderede Deltager ikke, følger ikke med Få politiske ressourcer Kilde: Gitte Sommer Harrits, Hvad betyder klasse, Politica, 2005

21 6. Habitus: En metafor for handlingsteori Ordet disposition synes særligt egnet til at udtrykke det, der indbefattes i ordet habitus (defineret som et system af dispositioner): Det udtrykker nemlig først resultatet af en organiserende handling og har her en betydning, der ligger meget tæt på meningen i ord som for eksempel struktur; dernæst betegner det en måde at være på, en normaltilstand (især for kroppen) samt frem for alt en prædisposition, en tilbøjelighed eller en tendens. Bourdieu, Pierre (2005) (2000/1972). Udkast til en praksisteori, s. 336, note 39.

22 6. Habitus Habitus er struktureret kropsliggjorte handlemåder orienteringsmåder / kognitive skemaer æstetisk smag normative forestillinger/værdier Habitus er strukturerende habitus er princippet i vores praksis / vore handlinger det generative princip håndskriften På mikro-niveau sættes symbolske grænser der reproducerer og fastholder (eller forandrer) fordelinger af kapital

23 6. Grænsen nedad: Arbejdsetikken Jeg synes, at de (veninderne, red.) stod meget stille, og jeg har haft det der med, at jeg vil noget mere. (...) De accepterer der, hvor de er, og tænker hvis der er arbejde til mig i morgen, så er det fint nok, og er der ikke, så er det også fint nok, hvor jeg er den type, at det er meget vigtigt for mig, at jeg kan gå ud og så yde noget. (...) Jeg kan ikke være tilknyttet en fagforening i to-tre år og så sidde og regne ud, hvor mange timer jeg skal have og så have det godt med det. Det kan nogle af dem der. Hvor de sådan ligesom siger Jamen jeg kan have 200 timer mere, før de sender mig ud. Det kan jeg ikke acceptere; det er ikke det, der er meningen med det. (Linnea, Social- og Sundhedshjælper) Fra Stine Thideman Faber, På jagt efter klasse, s

24 6. Grænsen opad: de rigtige prioriteter? Og der kan man godt mærke... nu kom de så op på campingpladsen og besøgte os i lørdags med tre teenagerbørn, der var simpelthen ved at: Avrd, sidder I bare heroppe i støvet, men det er jo så... er det klasseforskelle, er det interesseforskelle eller hvad er det? Det kan jeg ikke helt finde ud af, men de kom jo i hvert fald, fordi de havde lyst til at besøge os... men vi lever meget forskelligt i hverdagen - dem og os - fordi vi netop... jamen, det er deres prioriteter, ikke også? For eksempel vælger de at sige, at de bare skal væk fra matriklen, når de har fri, for ellers så vil han blive ædt op af arbejdet, og vi nyder at have en weekend hjemme, ik? (...) Men de gør det, og de skal ikke tænke på noget som helst, fordi han har det der job, hvor han nogen gange er ved at blive ædt op. Vi misunder ham ikke. Og vi har det fint nok, når vi er sammen (...), men i og med at vi lever så forskelligt så - altså vi gør jo stort set ikke de samme ting i hverdagen - så har vi heller ikke helt de samme ting at snakke om. Fra Stine Thideman Faber, På jagt efter klasse, s. 125

25 Politikopfattelse: Det abstrakte vs. det konkrete Jamen politik er det der sker, når der er nogen professionelle som udøver deres politiske observans, og som handler i forhold til det. Fuldmægtig m. ledelsesopgaver, ansat i centraladministrationen Nogen gange når man ligger noget op til, så er det ikke altid at det er en håndsoprækning, hvor man kan sige Nå, men der var ti, der stemte for, ni imod, jamen så er det for, altså der er det bedste. Så kan man måske diskutere lidt og få synspunkterne op og så prøve at se, om man ik kan rykke nogen og lade være med at lave håndsoprækning, men i stedet for sige Jamen det må være de vigtigste argumenter de her Folkeskolelærer Ja jamen fx den der 50-øres Dankort der er der nu. Det er typisk. De prøver at love og så kan de ikke komme igennem, for der er ingen der vil stå ved det alligevel. Faglært håndværker, arbejder på fabrik

26 Politiske standarder vs. almene standarder Jeg synes, der er mange politikere, der gør en fejl ved at de opstiller sig selv som værende almindelige mennesker ved siden af at være politikere, fordi det mener jeg dybest set er fuldstændig irrelevant. Det er totalt uinteressant, fordi de er politikere, og de er professionelle mennesker, og de skal stille op som det. Og dybest set mener jeg, de bør vare sig meget for at stille op som andet, fordi de slører billedet. Hvad er det her for en, hvad er det her, er det en politiker som har en bestemt politisk observans, som jeg kan stemme på eller ej, eller er det et menneske, som jeg skal forholde mig personligt til, synes er godt eller ondt, har et pænt hus eller et grimt hus, altså det... På en eller anden måde så synes jeg det slører billedet utroligt meget Fuldmægtig m. ledelsesopgaver, ansat i centraladministrationen Ja altså de skal have et stort menneskesyn, altså de skal være øhm... altså for mig behøver de ikke være enormt veltalende. Øh... altså sådan at de kan alle mulige sprog, og de kan udtale alle ting perfekt. Altså har de rigtige vendinger og sådan noget. Altså for mig er det mere med om de er menneskelige. Altså at de har et godt menneskesyn. At de har en stor forståelse og sådan noget. Altså den der, sådan meget øh, altså ligetil og nede på jorden. Pædagogmedhjælper

27 Politik som viden / Ideer Ja, jeg synes Helge Sander er en idiot. Jeg synes også Brian Mikkelsen er en idiot. Jeg synes de der, de der ministre, der ikke har forstand på deres resort-områder. [ ] Og det er jo inkompetence simpelthen, så det skriger, ik. Altså, lige som Kaj Ikast, eller på det der niveau. Der er idioterne tilsyneladende kommet langt i politik. Fordi de kender statsministeren eller hvad ved jeg. Lektor, Humaniora En jeg ikke bryder mig om, Dansk Folkeparti, altså.. Camre Int: Mogens Camre? Forfærdelig. Og hende der Dahlerup. Forfærdelig jamen det er jo Int: Hvad er det ved dem? Er det bare fordi Dumhed. Altså det simpelhen, altså det er dumhed. Det nogen, der ik gør sig umage, det nogen, der taler kun ud fra deres følelsers vold. Der ik noget refleksivt bag, der ik noget intellekt bag, altså der ik noget man kan sgu ik kun regere et land ud fra følelser. Altså hvem er vi bange for. Man må da os ha nogen idealer for, hvordan vi kan gøre det gode samfund [ ] Filmproducent

28 Politik som effektivt lederskab Og Anders Fogh, han er en fantastisk ledertype, og passer i den rolle, han er i. [ ] Nej men jeg kan godt li den resultatorienterethed, han arbejder med. Ekstremt resultatorienteret Det gider jeg ikke mere. Jeg har sådan set været der, men jeg gider ikke mere. Jeg har givet op over for det. Jeg gider ik, det gør jeg sgu ik. Jeg har været der meget, men der er jeg slet ikke længere. Jeg har givet op over for det. Nu må der nye kræfter til [ ] Men øh altså du kan tage alle elementer i en beslutningsproces. Man kan ikke blive enige om, hvad man vil, øh for det første. Og det er øh hvilke interesser, der er, øh og så er der mange, der er snævertsynede. Og når man så endelig beslutter sig for et eller andet, så er der ingenting, der bliver gennemført. Så sådan alle elementer ned vejen igennem, det Selvstændig konsulent

29 7. Symbolsk kapital og legitimering Symbolsk magt: Den (autonome) magt der ligger i at sætte kategorier, drage symbolske grænser osv. Men symbolsk magt trækker ofte på den strukturelle magt (Agenter konstruerer egen verden men med udgangspunkt i den verden de kender) Symbolsk kapital: Kapital der miskendes som kapital (og erkendes som ære ) Symbolic violence is that particular form of constraint that can only be implemented with the active complicity which does not mean that it is conscious and voluntary of those who submit to it [ ]. Pierre Bourdieu, The State Nobility, p. 4 Staten har monopol på den legitime udøvelse af fysisk og symbolsk vold

30 7. Doxa på det politiske felt 15. Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Dagtilbudsloven (2007) Et princip kan defineres som en ramme, der giver mulighed for flere forskellige handlinger. Det må således ikke indeholde konkrete handlingsanvisninger, da det er dagtilbudslederens ansvar at træffe de konkrete daglige beslutninger i dagtilbuddet. Man kan sige, at dagtilbudsbestyrelsen skal beslutte hvad (retningen), mens dagtilbudslederen i samarbejde med personalet beslutter hvordan (metoden). (Århus Kommunes Pjece om bestyrelsesarbejde i dagtilbud)

31 7. Habitus og illusio på det politiske felt Førhen synes jeg altid at det var mig der skulle, for jeg vidste jo lige hvordan. Så jo, det kan du jo også høre, jeg har jo os rakt hånden op, når der har været brug for folk til ting og sager, ik, det har jeg været glad for. Det gør jeg jo stadig, nu fungerer jeg bare andre steder end i.. altså nu er det jo så inden for mit fagområde i virkeligheden, hvor jeg bruger de samme Overlæge Det er sådan noget øhm os sådan for nok lidt for mig øh indviklet synes jeg. Sådan altså på mange måder. Det ik sådan ligetil (Sygeplejerske) Altså for en almindelig udenforstående [ ] jamen jeg kan sagtens sidde og føle at jeg er faldet ned på en forkert planet ik os altså. (Arbejdsløs, visiteret til fleksjob)

32 7. Skolen og social reproduktion Den direkte betydning af arvet kapital Strategier for veksling af kapital (-> habitus) Feltets doxa det der tages for givet En bestemt kropslig praksis? Et bestemt forhold til tid og planlægning? En bevægelse fra det konkrete til det abstrakte? Feltets illusio at spille spillet At erkende/anerkende vigtigheden af skolens kapital At være optaget af læring?

33 7. Den symbolske magts autonomi? [ ] og jeg blev så dygtig til det så jeg blev sjakbajs for det her sjak. Og begyndte at kunne lære andre op og aftale om akkorder, fik noget, jamen hvad kalder man det, magt eller indflydelse på den led ik, hvor man var et bindeled mellem kammeraterne og virksomheden. Og det er nok den måde jeg sådan let kommer ind i klublivet os, selvom jeg egentligt synes at, at det var spændende, og deltog altid i generalforsamlingerne, for der hørte man lidt mere end det man sådan til daglig hører. Men de synes så os at jeg ku bruges åbenbart, fordi at jeg bliver så foreslået til bestyrelsen og kom ind og sidde. [ ] Det er har jo gjort mig betydeligt stærkere altså mig selv, at overskride de grænser, og os at mærke folk øh altså jeg ku bruges til noget ik og ku fortælle andre noget. Og de ku bruge mig 33

34 8. Opsummering Strukturer og praktikker Praktikkernes generelle økonomi Kapital har mange former Kapital er relationel, historisk og symbolsk Homologi mellem sociale rum og livsstile Homologi mellem sociale rum og felter Habitus som metafor for handlingsteorien Symbolsk legitimering og social reproduktion

NOGET GAMMELT OG NOGET NYT? OM UNDERSØGELSEN AF KLASSERELATIONER OG KLASSEIDENTITET I DAG

NOGET GAMMELT OG NOGET NYT? OM UNDERSØGELSEN AF KLASSERELATIONER OG KLASSEIDENTITET I DAG NOGET GAMMELT OG NOGET NYT? OM UNDERSØGELSEN AF KLASSERELATIONER OG KLASSEIDENTITET I DAG Gitte Sommer Harrits Department of Political Science, Aarhus University AT FORSKE I SAMFUNDET AT FORSKE I SAMFUNDET

Læs mere

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse

Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer. Magtens former. Baggrund for bogens tilblivelse Magtens former Kaspar Villadsen og Nanna Mik-Meyer Oplæg ved Nanna Mik-Meyer, Den Sociale Højskole i Århus, d. 19. november 2007 Magtens former Introduktionskapitel (fokus på frihed, ansvar, empowerment

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Symbolsk vold i børnehaven

Symbolsk vold i børnehaven Symbolsk vold i børnehaven af Brian Højer Lorentsen og Steen Søndergård (Upubliceret uddrag af Fysisk kontakt som symbolsk vold) Ved at observere i en almindelig dansk børnehave har vi set tre indikatorer

Læs mere

Hvem er de unge, som har brug for en mentor?

Hvem er de unge, som har brug for en mentor? Hvem er de unge, som har brug for en mentor? Hvad skal barnet hedde? Restgruppe Bogligt svage unge Udsatte unge Udtrykket kan pege på flere ting: - sat ud/udenfor skubbet ud - selv sat sig ud - forsinkede

Læs mere

En teori om symbolsk vold

En teori om symbolsk vold En teori om symbolsk vold Pierre Bourdieu og Jean-Claude Passeron: Reproduction in Education, Society and Culture, 2. udg. 1990 (oversat fra fransk La reproduction. Éléments pour une théorie du système

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

AT!VÆRE!LÆRERSTUDERENDE!I!ET!FELT!! UNDER!FORANDRING!

AT!VÆRE!LÆRERSTUDERENDE!I!ET!FELT!! UNDER!FORANDRING! ATVÆRELÆRERSTUDERENDEIETFELT UNDERFORANDRING 1ENUNDERSØGELSEAFENGRUPPELÆRERSTUDERENDES PRAKSISFORMER SPECIALERAPPORT JOHANNENIELSEN AALBORGUNIVERSITET Titelblad Atværelærerstuderendeietfeltunderforandring

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør

HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør HVORDAN SKRIVER VI LÆSERBREVE I MEDIERNE? v/ Jakob Esmann Arbejdslivskonferencen 2015, Helsingør DAGENS PROGRAM 14.00-14.50: Introduktion til læserbreve 14.50-15.00: Pause 15.00-15.45: Skriveværksted I

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Empowerment. Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen.

Empowerment. Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen. Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen kj@vghf.dk Opfattelser af empowerment-begrebet Charles Dickens 1860:...I am empowered to mention that it is the intention of the person to reveal

Læs mere

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes?

MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? MAD TIL ÆLDRE I ET SOCIOLOGISK PERSPEKTIV Hvilken betydning har maden for de ældre, og hvordan opfatter vi den mad de ældre tilbydes? V. Lektor Jon Fuglsang, Ernæring og sundhedsuddannelsen Institut for

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Udsat i børnehavens hverdag

Udsat i børnehavens hverdag Udsat i børnehavens hverdag Speciale Anne Wind Temadag November 2012 Børneliv i udsatte boligområder Specialet Er en analyse af udsathed i børnehaveliv med fokus på køn, klasse og etnicitet Bygger på observationer

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes

Social Media Marketing 5 Det refleksive groundswell og dets scapes 5 Det refleksive groundswell og dets scapes det post-traditionelle samfund Modernitetens dynamik ifølge Anthony Giddens DET POST-TRADITIONELLE SAMFUND Det unikke ved moderniteten som den har udviklet sig

Læs mere

Den store grønlandske ekspedition til Danmark

Den store grønlandske ekspedition til Danmark Den store grønlandske ekspedition til Danmark - kulturel kapital og kampe for tilkommende studerende Miriam Canu, Rasmus Kjeldbjerg & Simon Bach Pedersen Cand.mag i Læring og Forandringsprocesser Institut

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011

Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv. Ida Schwartz 2011 Forældresamarbejde set fra barnets perspektiv Ida Schwartz 2011 Program 1. Grundforståelser i forældresamarbejde 2. Lovgivning Barnets Reform 3. Forældresamarbejde set ud fra børn og unges perspektiver

Læs mere

Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen

Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen Empowerment Etiske perspektiver - v. Kasper Ploug Jepsen kj@vghf.dk Opfattelser af empowerment-begrebet Charles Dickens 1860:...I am empowered to mention that it is the intention of the person to reveal

Læs mere

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE FRA SEMINARIUM TIL SKOLE - en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæreres oplevelser af lærerarbejde. phd forsvar rene b christiansen 17 01 14 Disposition Nye lærere Forskningsspørgsmål

Læs mere

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet

Helhedssyn og det tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet tværfaglige arbejde. Oplæg ved Morten Ejrnæs, lektor Ålborg Universitet Integrationsfaggruppen inviterer til konference og generalforsamling 22. marts 2010. Den tværfaglige integrationsindsats Overvejelser

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

Gruppenr. 20 Anslag 86.799. Studerende Camilla Rosenberg Amdi Sørensen Elin Djurhuus Poulsen

Gruppenr. 20 Anslag 86.799. Studerende Camilla Rosenberg Amdi Sørensen Elin Djurhuus Poulsen Bachelorprøve Prøvetermin: Sommer 2011 i Titel Integration i daginstitutionen Titel (på Integration into the daycare center engelsk) Gruppenr. 20 Anslag 86.799 Vejleder Martha Møller Studerende Camilla

Læs mere

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være

ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG. Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være ANMELDELSE AF ODENSE KATEDRALSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Dr.phil. Dorthe Jørgensen Skønhed i skolen Det fremgår af jeres værdigrundlag, at Odense Katedralskole ønsker at være en god skole. Dette udtryk stammer

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Anmeldelser. Lisanne Wilken, Pierre Bourdieu (Roskilde Universitetsforlag, 2006), 118 sider, 140,- kr. Kim Esmark

Anmeldelser. Lisanne Wilken, Pierre Bourdieu (Roskilde Universitetsforlag, 2006), 118 sider, 140,- kr. Kim Esmark Anmeldelser Hexis nyhedsbrev har tidligere bragt anmeldelser af to nyere danske introduktioner til Bourdieu. Da bøgerne fortsat er aktuelle og umiddelbart måske fremstår som konkurrenter har Praktiske

Læs mere

UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI

UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI UDKAST TIL EN PLANLÆGNINGSTEORI om hvordan en feltanalyse af livsstile i Ørestad kan bidrage til nye tilgange i byplanlægning Speciale af Johan Olivier Secher Vejledt af Troels Schultz Larsen Institut

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune et udviklingsprojekt med fokus på social relationsdannelse Specialkonsulent Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd 1 Indholdsfortegnelse BAGGRUND...

Læs mere

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer

Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse. Agnes Ringer Dilemmaer i den psykiatriske hverdag Sprog, patientidentiteter og brugerinddragelse Agnes Ringer Disposition Om projektet Teoretisk tilgang og design De tre artikler 2 temaer a) Effektivitetsidealer og

Læs mere

Livsstil og energiforbrug - analyseret med bourdieusk optik

Livsstil og energiforbrug - analyseret med bourdieusk optik Susanne Kuehn Livsstil og energiforbrug - analyseret med bourdieusk optik Livsstil er i de senere år blevet et meget anvendt begreb inden for en række samfundsområder 1. Det gælder også for miljø- og energiforskning,

Læs mere

Sundhedsfremme og empowerment. John Andersen Professor, ph.d. & mag.scient.soc. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Sundhedsfremme og empowerment. John Andersen Professor, ph.d. & mag.scient.soc. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Sundhedsfremme og empowerment John Andersen Professor, ph.d. & mag.scient.soc. Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Biologisk, psykologisk og/eller sociologisk tilgang? Sundhedstilstand: den

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1)

FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) FÆLLES VIDEN BEDRE INTEGRATION ET TILBUD OM EFTERUDDANNELSE MODUL I INTERKULTUREL KOMMUNIKATION (1) Dagens program Interkulturel kommunikation Hvad er kultur? Fordomme Dansk kultur lad os se på os selv

Læs mere

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen

Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen Æstetisk læring i sygeplejerskeuddannelsen, sygeplejerske, cand.mag. ph.d.-stipendiat,aalborg Universitet Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Oversigt Fortælling fra et konkret kursus som eksempel

Læs mere

VIDEN OG VIDENSBEGREBER

VIDEN OG VIDENSBEGREBER VIDEN OG VIDENSBEGREBER Temadag om forskning og udvikling 7. Oktober 2009 Palle Rasmussen Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet INDHOLD Al den snak om vidensamfund Videnøkonomi

Læs mere

Mænd og. daginstitutionsarbejdets. modernisering

Mænd og. daginstitutionsarbejdets. modernisering Arbejdsmarkedsudvalget, Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Uddannelsesudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 285, PØU alm. del Bilag 154, UDU alm. del Bilag 353 Offentligt Mænd og De oplagte valg daginstitutionsarbejdets

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg på workshop 19. august 2014 Forskning i skole i forandring Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik

Læs mere

Digitale medier, leg og legekultur. Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Digitale medier, leg og legekultur. Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Digitale medier, leg og legekultur Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Temaer: Digitale medier som leg Barndom og legekultur i forandring Leg,

Læs mere

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014

Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Begrundelsespapir til uformelt møde om anklage om mobning, d. 21. marts 2014 Jeg er via min TR, fredag d. 7. marts, gjort bekendt med, at IUP s ledelse har noget at udsætte på mit virke, og at det er så

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Anne Liveng, cand.comm. ph.d. Overheads til Udd. Konference i Slagelse.

Anne Liveng, cand.comm. ph.d. Overheads til Udd. Konference i Slagelse. Anne Liveng, cand.comm. ph.d. Overheads til Udd. Konference 26.03.07 i Slagelse. De livshistoriske forudsætninger for at være social- og sundhedshjælperelev: Hvilke subjektive, livshistorisk tilegenede,

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1

Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1 Børnehavebarnets trivsel v/ Anette Boye Koch 1 Design Formål: Feltstudie gennem 2 måneder i en Spørgeskemaundersøgelse enkelt børnehave med fokus på: af fbørns trivsel ti li43 børnehaver Kropskultur Børns

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, KU

Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, KU Lars Bo Kaspersen, Statskundskab, KU Temaer 1) Civilsamfund og frivillighed 2) Mellem lystens og pligtens frivillighed 3) Hvad går frivillighed ud på for de frivillige 4) Frivillighedens logik. Civilsamfund

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Oplæg ved Dorte Caswell, Lektor på Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU-CPH. KL Beskæftigelsestræf Kolding 25.februar 2015 1 Samtaler som

Læs mere

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Spørgsmål der afsøges Hvilke udfordringer og muligheder stiller digitale teknologier matematikuddannelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas

University of Copenhagen. Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas university of copenhagen University of Copenhagen Hvem læser på velfærdsprofessionsuddannelserne? Thomsen, Jens Peter; Dencker, Siri; Mørch Pedersen, Thomas Published in: Dansk Sociologi Publication date:

Læs mere

Kulturelle skel i Danmark

Kulturelle skel i Danmark Annick Prieur og Lennart Rosenlund Kulturelle skel i Danmark I denne artikel analyseres sammenhængen mellem kulturelle præferencer og social baggrund ud fra et surveymateriale om kulturelle forbrug i Aalborg,

Læs mere

Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres. Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk

Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres. Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk Gangen i oplægget Situationen Paradokser Perspektiver på uddannelsesvalget Unges brug af ungdomsuddannelserne

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Hvordan oplevede du samtalen i dag?

Hvordan oplevede du samtalen i dag? Hvordan oplevede du samtalen i dag? Vi vil meget gerne vide mere om din oplevelse af den samtale, du lige har været inde til i forbindelse med din behandling. Fik du den hjælp, du havde brug for, og blev

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

og antropologi Pierre Bourdieu

og antropologi Pierre Bourdieu Pierre Bourdieu og antropologi OleHøiris Pierre Bourdieu er de seneste år blevet en central skikkelse i den humanistiske forskning over et meget bredt felt. Det skyldes dels en lang række spændende studier

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Det team, der ser virkeligheden bedst vinder. Ledende Læring Aarhus. 9 things that successful campaigns pay attention to.

Det team, der ser virkeligheden bedst vinder. Ledende Læring Aarhus. 9 things that successful campaigns pay attention to. Ledende Læring Aarhus Det hele afhænger af, hvilken vej du kigger www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning @TheLearningPit These slides can be downloaded tonight from www.bit.ly/aarhusslides

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen

1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Indhold Forord 7 1 Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer 11 Af Bent Madsen Baggrund og begreber 11 Afklaring af begreber 13 Eksklusionsmekanismer

Læs mere

Anerkendelse eller miskendelse. Etniske minoritetsunges møde med velfærdsprofessionerne

Anerkendelse eller miskendelse. Etniske minoritetsunges møde med velfærdsprofessionerne Anerkendelse eller miskendelse Etniske minoritetsunges møde med velfærdsprofessionerne Problemformulering Hvordan beskriver etniske minoritetsunge, der er i risiko for marginalisering, at deres sproglige,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse

Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse Kendskab til karrierevalgsprocesser 7.-9. klasse UEA-forløb Formål med forløbet Forløbet skal gøre eleverne mere bevidste om de elementer, som har betydning for vores karrierevalg, herunder sociologiske

Læs mere

Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV

Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV 1 2 Internettet Reklamer Mund-til-mund Aviser Magasiner Butikker Radio/TV 3 Traditionel - accept Avanceret - accept Over kill - ikke accept Overraskelse 4 5 Individet i de mange kontekster = komplekse

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Forstå Akademia som genre og metode. Linda Greve AU Centre for Entrepreneurship and Innovation Aarhus Universitet

Forstå Akademia som genre og metode. Linda Greve AU Centre for Entrepreneurship and Innovation Aarhus Universitet Forstå Akademia som genre og metode Linda Greve AU Centre for Entrepreneurship and Innovation Aarhus Universitet Formålet med i dag At give jer indsigt i: En forskningsproces Vidensbegrebet En metode til

Læs mere

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016

Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com. 19. maj 2016 Louise Hvitved louise_hvitved@hotmail.com 19. maj 2016 Afhandlingens bærende forskningsspørgsmål Hvad anses for passende elevattituder på henholdsvis frisør-, mekaniker- og bygningsmaleruddannelserne,

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Anbragte Børns Sociale Arv

Anbragte Børns Sociale Arv Anbragte Børns Sociale Arv Bachelorprojekt i psykologi efterårssemestret 2015 Marie Holm Hansen 49889 Mille Hoffgaard 49467 Porchista Ghavami 48944 Vejleder Lars Petersen Abstract This paper examines the

Læs mere

Er klasserne blevet usynlige i politikken? Så tag nogle bedre briller på! Prieur, Annick Ingrid; Skjøtt-Larsen, Jakob

Er klasserne blevet usynlige i politikken? Så tag nogle bedre briller på! Prieur, Annick Ingrid; Skjøtt-Larsen, Jakob Aalborg Universitet Er klasserne blevet usynlige i politikken? Så tag nogle bedre briller på! Prieur, Annick Ingrid; Skjøtt-Larsen, Jakob Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Louise Hvitved Ph.d.-stipendiat på IUP/Aarhus Universitet. Er fagligheden i vinkel, når kompetencemålene er nået? 18. april 2012

Louise Hvitved Ph.d.-stipendiat på IUP/Aarhus Universitet. Er fagligheden i vinkel, når kompetencemålene er nået? 18. april 2012 Louise Hvitved Ph.d.-stipendiat på IUP/Aarhus Universitet Er fagligheden i vinkel, når kompetencemålene er nået? 18. april 2012 Disposition/Program for workshoppen Præsentation af workshopoplægsholdere,

Læs mere

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde

Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde Sundhed og sundhedsfremme - i det pædagogiske arbejde EPOS KONFERENCE FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG 26.10.2011 LEKTOR, PH.D. KAREN WISTOFT, INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU) AU Disposition I. Hvad

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Jimmy Kaas, 6-semester sociologi, Aalborg Universitet Studienr. 20042584, dato 2 juni 2010. Indledning

Jimmy Kaas, 6-semester sociologi, Aalborg Universitet Studienr. 20042584, dato 2 juni 2010. Indledning Jimmy Kaas, 6-semester sociologi, Aalborg Universitet Studienr. 20042584, dato 2 juni 2010 Indledning Dette projekt tager sit udgangspunkt i en diskussion om hvorledes den sociale differentiering finder

Læs mere

Nytænkning og udvikling

Nytænkning og udvikling Køb bøgerne i dag Nytænkning og udvikling D. 10. nov. 2014 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere