Trin for trin til læreren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trin for trin til læreren"

Transkript

1 Denne Trin for trin-guide giver et grundigt indblik i den praktiske afvikling af Testpiloter. Den består af to dele: Et generelt overblik og en del, hvor de enkelte tests uddybes. 1

2 Indhold: Trin for trin - Et generelt overblik 1. Oversigt over forløbet 2. Inden du går i gang 3. Sådan bruges den digitale del 5. Sådan bruges elevarkene 6. Undervisningsdifferentiering 7. Hvad siger færdselsloven? Trin for trin - De enkelte tests Fart: Test 1: Hvor hurtigt kan du køre? Test 2: Acceleration Test 3: Acceleration med gear Test 4: Gear og pedalomdrejning Bremser: Test 5: Bremselængde Test 6: Underlag Balance: Test 7: U-vending Test 8: U-vending på tid Test 9: Balance Test 10: Slalom Uopmærksomhed: Test 11: Delt opmærksomhed Test 12: Køre sammen 2

3 Oversigt over forløbet Testpiloter består af fire emner og er designet til at vare fire til seks lektioner afhængig af antal test og beregninger. Intro Introducér emne og tests i interfacet (SmartBoard) Inddel i grupper Udlever testarkene (ét testark pr. gruppe) Gruppediskussion. Eleverne laver hypoteser til testene på testarkene Test Grupperne medbringer testarkene Eleverne tegner banen op udendørs Eleverne tester to - fire tests Lav evt. delkonklusioner ud fra resultaterne på testarket Beregning Udlevér beregningsark, der hører til testene (ét beregningsark pr. elev) Gennemgå evt. beregningsark og matematikfaglige områder Eleverne laver beregningsarkene fælles i gruppen Afslutning Plenumdiskussion om hypotese, resultater, beregninger og refleksioner Fælles afslutning i interfacet (SmartBoard) Inden du går i gang Inden du går i gang, er det en fordel at have kigget materialet igennem, så du har et overblik over strukturen og hvilke test og beregninger, du ønsker at lade eleverne arbejde med. Lav grupper med 5 elever i hver Forløbet fungerer bedst, hvis der er 5 elever i hver gruppe. Testene er konstrueret ud fra princippet om Cooperativ Learning (CL), og elevernes roller fremgår tydeligt af de enkelte testark. Eleverne skifter roller undervejs i testene, så alle får prøvet det hele. Har du mindre grupper, kan nogle af rollerne godt varetages af samme person. Det kan være en god idé at beslutte, hvordan rollerne fordeles til start. Til hver test er der en illustration på testarket, der viser, hvordan banen skal konstrueres, og hvor eleverne skal placeres på banen. 3

4 Ud fra et CL princip vil det give den bedste gruppedynamik, hvis grupperne er blandet ift. fagligt niveau og køn. Tjek desuden, at der i alle grupper er de transportmidler, som skal bruges til testen. Flere tests lægger op til, at eleverne låner hinandens transportmidler (fortrinsvis løbehjul eller cykel). Inden testen går i gang, er det godt at få afstemt i klassen, om det er i orden at låne og afprøve hinandens transportmidler. Overvej undervisningsdifferentiering Overvej, hvordan du kan undervisningsdifferentiere. Du kan hente inspiration til differentieringsmuligheder under afsnittet Undervisningsdifferentiering. Find materialer Inden du går i gang, er det godt at checke, at du har de konkrete materialer, og at elevark er printet ud (testark og beregningsark). Til Testpiloter behøves kun meget enkle materialer, som på de fleste skoler indgår som en del af matematik og natur/teknologi-samlingen. Elevarkene til hver test finder du på sitet under den respektive test. Intro Print testark ud. Til hver test hører et testark. Der gives ét ark til hver gruppe. Find projektor eller lokale med SmartBoard. Test Find det område udendørs, hvor testene skal gennemføres. Alle test skal foregå på et lukket område, hvor der ikke er nogen trafik, fx skolegården eller et idrætsområde. Den længste bane (test 12) behøver en lige strækning på 60 meter. Har man mindre plads, kan testen godt gennemføres med en mindre banelængde på fx 40 meter. Medbring testark til grupperne. Husk, at grupperne skal bruge deres udfyldte testark til deres beregninger. Hav de konkrete materialer klar se boks. Beregning Print beregningsark ud. Til hver test hører der et beregningsark. Der gives ét ark til hver elev. Sørg for, at eleverne har de konkrete materialer klar se boks. Afslutning Find projekter eller lokale med SmartBoard. Medbring testark og beregningsark. 4

5 Det skal I bruge: Materialeliste til test: Testark Gadekridt i farver Målebånd Meterhjul Snor Stopur fx elevernes mobiltelefoner Elevernes skoletasker/ pose med tungt indhold Elevernes egne transportmidler fx cykel, skateboard, rulleskøjter, løbehjul Skriveunderlag Cykelhjelm og andet sikkerhedsudstyr Materialeliste til beregning: Beregningsark Gruppens udfyldte testark Ternet papir Lommeregnere Blyanter og farveblyanter Linealer Elevcomputere, hvis du vælger at lade eleverne anvende computere i beregningsdelen 5

6 Sådan bruges den digitale del Intro og afrunding foregår lærerstyret i den digitale del (fx på SmartBoard) Intro Introen foregår i den digitale del af Testpiloter. Start med at fortælle eleverne, at de i de næste lektioner skal være testpiloter. En testpilot er en person, der tester sig selv og sine færdigheder på transportmidler fra hverdagen og tænker over, hvordan resultaterne og erfaringerne kan bruges i forhold til deres færden i trafikken. For at være testpilot skal man kunne flere ting: En testpilot skal lave mindst én test sammen med andre testpiloter i en gruppe. Sammen skal de gætte på, hvad resultatet bliver, inden de går i gang med testen. En testpilot skal kunne teste sig selv på forskellige transportmidler, tage tid, skrive testresultater ned, sætte en test i gang og hjælpe andre med at gennemføre deres test. En testpilot skal kunne lave beregninger af sine resultater og diskutere og sammenligne dem med de andre testpiloter i gruppen. En testpilot skal med sin gruppe kunne sammenligne, om deres gæt og testresultater er ens. De skal kunne tale om, hvordan deres erfaringer og resultater kan bruges, når de kører i trafikken. Hvert emne introduceres med en film og en kort tekst, der introducerer det enkelte emne samt faglige begreber som fx hastighed. Herfra vælger I den testside, som passer til de test, du på forhånd har udvalgt. På testsiderne introduceres selve testen samt relevante trafikfaglige og matematiske begreber, som senere skal bruges til beregningerne. Sidst gennemgår du testarket for hele klassen og sætter grupperne i gang med deres hypotesedannelse. Imens kan du med fordel uddele testark til grupperne. 6

7 Afslutning Afslutningen foregår igen i den digitale del. På sitet er der en afslutningsside knyttet til hvert emne. Her præsenteres eleverne for hypoteserne igen, og ved multiple choice vælger de den svarmulighed, som passer bedst for hele klassen. I de åbne teskstfelter kan I uddybe og nuancere jeres svar. Afslutningssiden skal støttes af dialog i plenum, hvor grupperne præsenterer deres hypoteser, beregninger og konklusioner for hinanden. Eleverne sidder sandsynligvis med forskellige testresultater, diagrammer og måske også forskellige konklusioner. Der er for mange variabler i spil til, at eleverne vil nå frem til de samme resultater. Kunsten bliver at få samlet trådene og uddybet, hvilke forskellige parametre, der kan have påvirket resultaterne. I skal dog blive enige om et fælles svar i klassen, som I taster ind på afslutningssiden. Testpiloter lægger ikke vægt på, at der er et rigtigt/forkert svar i konklusionerne. Formålet med forløbet er, at eleverne får testet, beregnet og sat ord på deres viden og færdigheder. Samt relaterer det til deres adfærd i trafikken. Ift. de test, I ikke har testet, krydser I blot af ved svarmuligheden har ikke testet På afslutningssiden findes også et enkelt multiple choice spørgsmål til det overordnede emne (Fart, Bremser, Balance eller Uopmærksomhed). Svaret hertil kan findes i teksten på emnesiden. Til sidst afsluttes forløbet ved at trykke på send knappen. Jeres svar sendes til Rådet for Sikker Trafik, og som tak for hjælpen, modtager I en kvittering, hvor I kan se jeres svar. I kan vælge at printe kvitteringssiden ud og evt. hænge den op i klassen. 7

8 Trin for trin til læreren Sådan bruges elevarkene Hver test har deres egen side på sitet. Her finder man de elevark, der skal bruges til netop denne test. Til hver test hører der to elevark; et testark og et beregningsark, som ligger i PDF-format klar til print. Testark Der skal bruges ét testark pr. gruppe. Testarket bruges både til introdelen og til testen udendørs. 1 Emne Testark Fart 2 Testens navn 3 Hypotese Som en del af introforløbet skal gruppen skrive sine forventninger til, hvad testen vil vise. 4 Materialeboks Oversigt over de materialer, der skal bruges til testen. 1 2 Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese 4 Det skal I bruge: Forskellige transportmidler (fx cykler, løbehjul, skateboard og rulleskøjter) 3 Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Målebånd Gadekridt Stopur (fx på mobilen) Test Lav en bane på 15 meter på asfalt. Tegn en startlinje og en målstreg En elev tester et transportmiddel En elev giver signal til start ved at lade en strakt arm falde 5 4. En elev markerer slut, når målstregen passeres. og stopper han/hun stopuret. En elev tager tid fra start til målstregen. Når der gives tegn starter 5. En elev skriver resultaterne i skemaet. 3. FART / HVOR HURTIGT KAN DU KØRE? 5 Test Tekst, der forklarer opbygning af banen, og hvordan testen skal udføres. Gruppemedlemmernes rolle er beskrevet i punkt 1-5. Det kan være en god idé at fordele de indbyrdes roller/pladser, inden I går ud. 6 Illustration Illustrationen viser banens opbygning samt hvor, eleverne skal placere sig, afhængig af den rolle de har. Lad rollehaverne have ansvaret for det materiale, der hører til rollen (fx blyant eller stopur). 7 Skemaer I skemaerne på testarket skriver gruppen deres testresultater ind. 8 Konklusion Konklusionen indeholder spørgsmål til testresultaterne, som gør det muligt hurtigt at afrunde og lave en umiddelbar konklusion på testen. Du kan som lærer vælge, om du vil bruge den eller ej afhængig af, om I skal arbejde videre med beregninger eller ej. Fx kan den bruges som en slags delkonklusion og være en hjælp, når I skal opstarte beregningsdelen. Har du valgt ikke at lave de efterfølgende beregninger, er det oplagt at lade dem svare på testarkets konklusionen og dernæst gå til afslutningsdelen på sitet. Eleven, der tester (nr. 1), skal teste to gange på samme transportmiddel. Alle i gruppen skal prøve testen. Rotér med uret mellem pladserne. 6 1 Testark Fart Hvor hurtigt kan du køre? Banelængde: Navn Transportmiddel Tid nr. 1 Tid nr. 2 7 Konklusion Hvilket transportmiddel kunne I køre hurtigst på? Hvem har den hurtigste tid? Hvilket transportmiddel var det langsomste? Hvem har den langsomste tid? sådan? er det Hvorfor tror I, 8 2 8

9 Trin for trin til læreren Beregningsark Når eleverne har gennemført deres tests, fortsætter gruppen med at beregne på deres datasæt i fællesskab. På hvert beregningsark skal eleverne regne 2-4 opgaver ved brug af lommeregnere. Beregningsarket skal støtte eleverne i at reflektere over deres testresultater, og over hvilke parametre, der har betydning for resultaterne. Hver elev skal have ét beregningsark. 1 Beregningsark Fart 2 Hvor hurtigt kan du køre? jeres testark og ternet papir. I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. 1 Emne 2 Testens navn 3 Mine resultater Alle beregningsark starter med Mine resultater, hvor eleverne hver især skal overføre egne testresultater fra det fælles testark samt vurdere eller regne på egne resultater. Hvilket transportmiddel kørte du på? Hvilke tider fik du? Hvad er gennemsnittet af dine tider? 3 4 Vores resultater Hvem har den hurtigste gennemsnitstid? Hvilket transportmiddel blev der kørt på? Nu skal I beregne jeres hastighed på de forskellige transportmidler. jeres tophastighed. Når I skal beregne I starten af testen, står I helt stille og først til sidst, når I op på jeres hastighed, finder I jeres gennemsnitshastighed. Udfyld skemaet med jeres tider og beregninger. Navn 2. tid 1. tid Transportmiddel m/s Gennemsnitstid km/t Beregningsark 4 Vores resultater Vores resultater regnes i fællesskab og understøtter den dialogiske proces i gruppen. Eleverne sættes i en situation, der lægger op til at sammenligne og diskutere deres egne resultater i forhold til gruppens. Når opgaverne er beregnet har eleverne et mere nuanceret billede af deres resultater. Måske er fejlkilder eller refleksioner over, hvilke andre parametre, der har påvirket deres resultater, kommet frem. 5 Hjælpeboks Hjælpeboksen er en faglig støtte til eleverne. Den giver eksempler på, hvordan udregningerne kan laves. Fart Hvor hurtigt kan du køre? 1 Sådan kan du beregne din gennemsnitshastighed: 60 sekunder = 1 minut 60 minutter = 1 time 1000 m = 1 km Hastighed måles i m/s eller km/t. 5 Eksempel: Kørte meter = 15 m Gennemsnitstid = 4,6 sek. Hvor mange meter kører du på et sekund? 15 m : 4,6 sek = 3,26 m/s Hvor mange meter kører du på 1 minut? 3,26 m/s 60 = 195,6 m/min Hvor mange meter kører du på 1 time? 195,6 m/min 60 = m/t Omregnet til km/t: m/t : 1000 = 11,736 km/t Dvs. min gennemsnitshastighed er ca. 12 km/t Du kan også omregne farten fra m/s til km/t ved at gange med 3,6. Eksempel: 3,26 m/s 3,6 = 11,736 km/t Nu skal I lave et søjlediagram, der viser jeres transportmidlers gennemsnitshastigheder(km/t) forskellige Km/t På hvilke transportmidler fik I en høj gennemsnithastighed? På hvilke transportmidler fik I en lav gennemsnitshastighed? Beregningsark Fart Hvor hurtigt kan du køre? Konklusion Gruppen laver en fælles konklusion ud fra deres test og beregninger. Dernæst afstemmes den med deres tidligere hypotese: Havde I gættet rigtigt?. 7 Ud i trafikken Perspektiverende spørgsmål, som lader eleverne hver især reflektere over, hvad de har lært, og hvordan de kan bruge det i trafikken. Gustav cykel Maya løbehjul Casper rulleskøjter August løbehjul Freja skateboard Konklusion 2 Hvilket transportmiddel kunne I køre hurtigst på? Læs jeres hypotese igen. Havde I gættet rigtigt? Hvorfor tror I, at resultaterne er sådan? 6 Ud i trafikken Hvad har du lært om, hvor hurtigt forskellige transportmidler kan køre? Hvordan kan du bruge denne viden ude i trafikken? 7 3 9

10 Undervisningsdifferentiering Inden forløbet kan det være godt at overveje undervisningsdifferentiering blandt eleverne. Gode differentieringsmuligheder Gruppedannelsen. Skal eleverne afprøve testene uden for meget lærerstøtte, er det mest hensigtsmæssigt, at der er et blandet fagligt niveau i grupperne. Banens opbygning. Eleverne skal selv konstruere deres baner ved hjælp af matematik, som svarer til færdigheder for klassetrin. Der er forskel i sværhedsgraderne. For at eleverne kan lave banerne selvstændigt forudsætter det, at de kender til længdemåling, simple brøker og cirklens radius. Valg af tests. Testene dækker forskellige kompetence-, videns- og færdighedsmål fra klassetrin. Se uddybning i skema om kompetencemål for matematik på sikkertrafik.dk/testpiloter/lærere. Digitale værktøjer. Beregningsarket er konstrueret, så det skal laves med lommeregner. Men det er en klar mulighed at lade eleverne lave diagrammerne på computer - fx i Excel eller GeoGebra. Til testarket skal eleverne bruge deres mobilers stopure. Du kan også vælge at supplere med apps, der kan sammenligne eller måle hastigheder eller distancer fx Endomondo. Differentiering i færdigheds- og vidensmål i matematik Målene og fagligheden i matematik er i overvejende grad for det begyndende mellemtrin. Det vil sige, at det primært dækker færdigheds- og vidensmål i fase 1 og 2 for klassetrin. Men opgaverne spænder fra klassetrin. Decimaltal I testene får eleverne ofte decimaltal som resultater. Decimaltallene forekommer både ved måling af tid, længde og vægt. Brøker og decimaltal Flere af banerne er inddelt i de simple brøkdele (1/4, ½, 1/1), som ofte introduceres i klasse. I enkelte beregningsark vil eleverne blive præsenteret for diagrammer, hvor banelængden vises med inddelingen i decimaltal (0,25, 0,50, 0,75, 1,0). Især i 4. klasse kan det derfor være en god idé at lade dem skrive både brøker og decimaltal på banen, så de herigennem erfarer sammenhængen mellem brøkdele og decimaltal. Der kan tænkes i differentiering ved eksempelvis at lade eleverne arbejde med forskellige brøker af banelængder. 10

11 Tid Mange mobiltelefoners stopure kan måle tider, der både rummer 60.-dele og tiendedele/hundrede-dele. Det kan være vanskeligt for eleverne at forstå, at der går 60 sekunder på 1 minut, men at sekundet er delt op i 10 tiendedele Det kan derfor være en god idé inden testen at gennemgå mobilens stopur fælles i klassen. Sæt stopurene i gang og lad eleverne følge tallene, så de erfarer, at der skal 10 tiendedele til et sekund, men hele 60 sekunder før man får et minut. Testene giver i overvejende grad kun resultater i sekunder (fx 8, 45 sekunder), men skulle enkelte elever få tider over et minut, er det vigtigt at være opmærksom på en korrekt omregningen til sekunder. Omskrive måleenheder Decimaltal er forholdsvis nyt stof for 4. klasse. Det kan derfor give udfordringer for mange af eleverne i 4. klasse, når de i beregningsdelen skal regne videre med decimaltallene. Især kan det blive svært at skulle omskrive fra m/s til km/t, når sekunderne står som decimaltal. I beregningsarket er omskrivning fra m/s til km/t derfor tydeligt vist med et eksempel i en hjælpeboks. Alternativt kan man springe uddybningen over og blot lade eleverne indsætte deres tider i den formel, der står nederst i boksen. Afrundede tal Hvis beregning med decimaltal generelt vurderes for svært for hele klassen, kan man vælge at lade eleverne afrunde deres data (tider og længder) til hele tal - fx direkte ved aflæsningen, eller ved at gøre det på testarket. Eleverne kan så eferfølgende lave beregningsarket med de afrundede hele tal. Bagsiden er dog, at de små nuancer mellem elevernes tider og længder forsvinder. På samme måde kan brugen af afrundede tal være en differentieringsmulighed for enkelte elever. De afrundede tider fra nogle elever kan fx sammenlignes med de ikke afrundede tider fra andre elever og lægge op til en dialog i klassen om, hvor meget decimaltallene betyder for resultaterne. Cirklen I emnet Balance er mange af banerne bygget op af cirkler. Derfor kan det være en god idé inden start at gennemgå, hvordan man tegner en cirkel ved hjælp af radius. I testene gøres det ved hjælp af snor og kridt. For eleverne i 4. klasse er cirklens radius, diameter, omkreds og areal ofte nyt stof, der skal introduceres til dem. I de tilfælde kan man bruge ekstra tid på, at eleverne tegner banerne, så de praktisk erfarer sammenhængen mellem radius, diameter og omkreds. Eleverne bliver i beregningsarkene præsenteret for formlen for cirkelens omkreds. Til elever, der har arbejdet med cirklen før, kan man præsentere dem for formlen for cirklens areal og lade dem beregne de tegnede cirklers areal. Testene U-vending U-vending på tid og Slalom er særlig gode til at lade eleverne få en praktisk erfaring med radius og diameter. 11

12 Diagrammer I beregningerne skal eleverne vise deres resultater i forskellige diagramtyper; pindediagram, søjlediagram, kurvediagram, stabeldiagram og punktdiagram. Eleverne på mellemtrinnet skal arbejde med grafisk fremstilling. Inden forløbet vil det derfor være godt at gennemgå eller repetere, hvordan koordinatsystemet er opbygget. Hvordan aflæser og tegner man et diagram? Hvad er X- og Y-akse og hvad er benævnelser? På beregningsarket er de vanskelige diagrammer illustreret med en skitse. Som lærer kan du differentiere i forhold til, hvilke typer diagrammer og hvor mange forskellige diagrammer, der skal laves i gruppen. Testpiloter er konstrueret, så diagrammerne som udgangspunkt skal tegnes på papir. Er eleverne vant til at tegne diagrammer eller arbejde med computer i matematik, kan diagrammerne sagtens laves på computer fx i Excel regneark eller GeoGebra. Hvad siger færdselsloven? Der er væsentlig forskel på færdselsreglerne for de transportmidler, som eleverne tester på. Regler for cykler Cykler skal som udgangspunkt benytte cykelsti eller vej. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti. En cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret. En cykel må ikke køre ved siden af et andet køretøj. Hvis der er tilstrækkelig plads, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. En cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af et andet køretøj. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. Regler for løbehjul og rulleskøjter Løbehjul og rulleskøjter anses som legetøj. Ifølge færdselsloven er folk på løbehjul og rulleskøjter gående. De skal derfor overholde færdselsreglerne for fodgængere og leg. De skal som udgangspunkt køre på fortovet eller være på særlige legeområder. Folk på løbehjul, rulleskøjter eller lignende må ikke trækkes af køretøj. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner. Regler for skateboard Skateboard anses som et legetøj (rullebræt), og færdselsreglerne herfor findes under afsnittet leg. De må ikke køre på veje, cykelstier eller fortove og hører kun til på lukkede områder. 12

13 Trin for trin - de enkelte tests I denne del af trin for trin-guiden gennemgås de enkelte tests mere detaljeret. Først nævnes testens hypotese og det forventede svar. I de faglige betragtninger uddybes naturfaglige begreber og didaktiske overvejelser i forhold til testen. Desuden vurderes testens samlede sværhedsgrad (for test og beregningsark) enten som let, middel eller svær. Fart (test 1-4) I dette emne skal eleverne arbejde med fart, gennemsnitshastighed, acceleration, acceleration ved hjælp af gear, samt sammenhængen mellem gear og pedalomdrejninger. Test 1: Hvor hurtigt kan du køre? Samlet sværhedsgrad: Svær Formål: I denne test skal eleverne finde ud af, hvilket transportmiddel de kan køre hurtigst på. Forventede resultater: Flere vil sandsynligvis finde ud af, at især løbehjulet er hurtigst. Man kan lettere sætte af (overføre kraft til bevægelsen), og man kan bedre holde balancen med styret end fx på skateboard. Flere vil sandsynligvis også finde ud af, at hurtighed hænger sammen med egne færdigheder. Fx at en trænet skater er meget hurtigere end en uerfaren. Cyklen vil generelt være langsommere at træde i gang. Faglige betragtninger: Eleverne accelererer over hele banen. De vil derfor køre med en støt stigende hastighed og med deres tophastighed til sidst. Gennemsnitshastigheden viser den fart de ville have kørt med, hvis de havde haft samme fart hele vejen. For at kunne lave beregningsdelen forudsætter det, at eleverne kender til gennemsnit (middeltal). Først beregner eleverne deres gennemsnit af de to tider (gennemsnitstid). Dernæst beregner de deres gennemsnitshastighed ved at bruge deres gennemsnitstid og omskrive den fra m/s til km/t. I hjælpeboksen vises et eksempel på udregning af gennemsnitshastighed. Hvis det vurderes for svært, kan man lade eleverne bruge formlen nederst i boksen. Perspektivering: Testen lægger op til, at eleverne vurderer og sammenligner deres hastigheder med andre trafikanter i trafikken? Hvad er den maksimale (lovlige) fart for en bil i byområde? På landeveje? Motorveje? Hvor hurtigt går/løber en fodgænger? Note: Banen er sat til 15 meter, men kan også testes på blot 10 meter. 13

14 Trin for trin til læreren Test 2: Acceleration Samlet sværhedsgrad: Svær Formål: I denne test skal eleverne finde ud af, hvilket transportmiddel, der er hurtigst på kort og lang afstand. Forventede resultater: Flere vil sandsynligvis finde ud af, at skateboard og løbehjul er hurtigst på en kort bane, men at cyklen vil vinde på en længere bane. Faglige betragtninger: Definitionen på acceleration er ændring af hastighed over tid (m/s²). Når man ændrer hastigheden, accelererer man. Positiv acceleration er øgning af hastighed, hvorimod negativ acceleration er sænkning af hastighed (opbremsning). Eleverne accelererer over hele banen. De vil derfor køre med en støt stigende hastighed og med deres tophastighed til sidst. Gennemsnitshastigheden viser den fart, de ville have kørt med, hvis de havde haft samme fart hele vejen. I hjælpeboksen vises et eksempel på udregning af gennemsnitshastighed. Hvis det vurderes for svært, kan man lade eleverne bruge formlen nederst i boksen. Diagrammet på beregningsarket viser tiderne for et løbehjul, en cykel og et skateboard på en 60 meter bane. Herfra kan man aflæse tiderne og udlede transportmidlernes acceleration. Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt for eleverne at læse diagrammet rigtigt. Skateboardet er hurtigt i starten, men bruger længst tid på at køre hele banen. Løbehjulet kører hurtigt på cirka halvdelen af banen, hvorimod cyklen vinder på tiden til sidst. Når der køres med en konstant hastighed, er accelerationen nul. I diagrammet på beregningsarket kører skateboardet formodentligt allerede med sin tophastighed i slutningen af banen. Cyklen har næppe nået sin tophastighed endnu. Eleverne kan overveje, hvad der vil ske på en længere bane. Ved at lade eleverne tegne tilsvarende grafer, gives der mulighed for, at de selv kan udlede deres acceleration på de forskellige transportmidler. Perspektivering: Testen lægger op til, at eleverne vurderer og sammenligner forskellige transportmidlers acceleration. Hvilket transportmiddel ville I vælge, hvis I skulle køre om kap på en 10 meter bane eller en 100 meter bane? 14

15 Test 3: Acceleration med gear Samlet sværhedsgrad: middel Formål: I denne test skal eleverne finde ud af, hvordan man bedst bruger gearene til at komme op i fart. Forventede resultater: Flere vil sandsynligvis finde ud af, at 1. gear er det nemmeste at starte i, og de høje gear er vanskeligere at starte i. Man bruger gearene bedst ved at starte i første gear (laveste gear) og så løbende at skifte til højere gear i takt med, at farten øges. Faglige betragtninger: I beregningsarket laver eleverne et kurvediagram over deres egne tider i de testede gear og et fælles diagram, hvor tiderne sammenlignes for ét gear. I diagrammerne kan deres acceleration udledes. Eleverne vil sandsynligvis kunne aflæse i deres kurvediagram, at de bruger længere tid på at starte i et højt gear end i et lavt gear. Det fælles diagram vil formodentligt vise, at de ikke accelererer ens, selvom de starter i samme gear. Elevernes egne færdigheder på cyklen kan være en årsag til resultatet. Fx deres balanceevne hvor meget de slingrer i opstarten, men også den kraft, de træder i pedalerne med. Gear og pedalomdrejninger hænger sammen på en cykel. Cyklens konstruktion kan også have indflydelse på, hvor langt man kommer på en pedalomdrejning i de forskellige gear. Perspektivering: Testen lægger op til dialog omkring hvilke transportmidler, der har gear? Hvad det betyder for accelerationen og farten om et transportmiddel har gear eller ikke har gear? Note: På banens længde (40 meter) kan det være svært at nå alle gearenes tophastigheder (køre gearene ud). Hvis skolen har adgang til en længere bane fx 100 meter, vil det give nogle bedre sammenlignelige resultater. 15

16 Test 4: Gear og pedalomdrejning Samlet sværhedsgrad: let Formål: I denne test skal eleverne finde ud af, i hvilket gear man kommer længst på én pedalomdrejning. Forventede resultater: Flere vil sandsynligvis finde ud af, at man kommer længst i det højeste gear på én pedalomdrejning. Faglige betragtninger: Eleverne vil måske selv komme frem til, at der er forskel på en hjulomdrejning og en pedalomdrejning. Gearprincippet er det samme for ind-vendige og udvendige gear, men der kan være forskel på mekanismerne bag. På udvendige gear vil man kunne se, at kæden skifter mellem flere kæde- og gearhjul, når der skiftes gear. I testdelen kan det være vanskeligt at træde en omgang i pedalen uden at køre i frihjul. Et alternativ er, at eleven stiger af cyklen, og at pedalen i stedet drejes rundt med hånden. I cykelverdenen bruger man ofte begrebet geartal. Gearing på en cykel er udtryk for, hvor mange gange baghjulet kører rundt, når pedalerne drejes én om gang. Hvor langt en cykel kommer frem ved én pedalomdrejning afhænger af cyklens geartal. Har man en cykel med udvendige gear i klassen, kan man nemt se tænderne på både gear- og kædehjul. Så kan man udregne cyklens geartal. Geartallet (G) kan udregnes ved at gange baghjulets omkreds (O) med forholdet mellem antal tænder på kædehjulet (k) og antal tænder på gearhjulet (g). Formel til at beregne cyklens geartal: G = O (k/g) Omkreds af cirkel (baghjul) O = π 2 r Perspektivering: Testen lægger op til en dialog omkring gear, pedalomdrejning og hjulomdrejning. Hvordan man bedst bruger gearene, når man cykler? 16

17 Bremser (test 5-6) I dette emne skal eleverne arbejde med bremseevne, bremselængde og underlagets betydning for bremseevnen. Test 5: Bremselængde Samlet sværhedsgrad: let Formål: I denne test skal eleverne finde ud af, hvilke transportmidler, der har den korteste og længste bremselængde. Forventede resultater: Eleverne vil sandsynligvis finde ud af, at transportmidlernes bremselængde er afhængig af flere parametre. Hastighed. Det vil være svært for den enkelte elev at opnå samme hastighed på de forskellige transportmidler. Transportmidlets bremseevne. Fx slidte bremseklodser eller flere bremseklodser (fx på cyklen). Elevernes egne færdigheder på transportmidlet. En trænet cyklist kan være mere sikker i sine bremsefærdigheder end en elev, der første gang kører på et lånt løbehjul. Faglige betragtninger: Eleverne skal sammenligne transportmidlernes bremselængder, som skal afbilledes i pindediagrammer. Cyklernes bremselængde vil måske fremstå mere ensartede i diagrammerne end for de andre transportmidler. Det kan bl.a. skyldes, at de fleste elever er trænede cyklister og bremser relativt ens (fodbremse og håndbremse). Der er større forskel på, hvor erfarne eleverne er på rulleskøjter, løbehjul og skateboard, og der er flere variationer af bremsemetoder på disse transportmidler. Perspektivering: Testen lægger op til en dialog omkring sammenhængen mellem hastighed og bremselængde, transportmidlers bremseevne, samt elevernes bremsemetoder og færdigheder på transportmidlerne. 17

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner

GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR Guide til Pædagogiske Refleksioner GPR eksempel: Guidede pædagogiske refleksioner over en elevs deltagelse i klassens arbejde I Projekt Undervisningsdifferentiering med fokus på elever med særlige

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Matematik Morgener - et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive

Læs mere

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk/faglighedforalle Forord I dag ved vi, at bevægelse og fysisk

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S

MatematikVærktøjet. Niveau 2. Brugervejledning. 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S MatematikVærktøjet Niveau 2 Brugervejledning 2002 2004 Mikro Værkstedet A/S 2 1. FORORD Endnu et nyt træningsprogram? Det må der svares både ja og nej til. Ja, fordi programmet indeholder øvelser, der

Læs mere