Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler."

Transkript

1 Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse heraf 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Behandling af fremsatte forslag 5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år. 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af formand 8. Valg af 1. og 2. suppleant 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 10. Eventuelt Henning Engelhardt valgt med akklamation. Han konstaterede at dato og indkaldelsestidspunkt overholder vedtægterne, således er generalforsamlingen lovligt indkaldt. Da vi sad her til generalforsamling den 15. september sidste år var det lidt af en skiftedag. En stor del af den rutinerede bestyrelse trak sig, og vi i den nye bestyrelse stod klar til at tage over. Og selvom den afgående formand havde forvisset os alle om, at det nu bare var business as usual, var der nok at tage fat på. Allerede inden de sidste deltagere var gået fra generalforsamlingen, var den nye bestyrelse i gang med det første bestyrelsesmøde, hvor den konstituerede sig. Og to dage efter var det første rigtige bestyrelsesmøde. For opgaver var der nok af. Åbent hus Første opgave var at afholde åbent hus arrangement søndag den 6. oktober. Arrangementet gav 8-10 nye medlemmer, hvilket vi var rigtig godt tilfredse med. Ikke mindst fordi både Hornbæk og Espergærde Badelaug holdt åbent hus samtidigt. Hornbæk endda med helt ny sauna også med udsigt over vandet. Ny hjemmeside Nu havde vi fået ny bestyrelse. Nu manglede vi bare at få en ny og mere moderne hjemmeside. Og det fik vi. I efteråret kunne vi gå i luften med en ny hjemmeside i et lyst og venligt design med store flotte billeder. Hjemmesiden er lavet af formanden og ikke mindst Jürgen Lindemann, som har ydet en kæmpe indsats. Tusind tak for det.

2 Gummibelægning på badetrappe Vi kunne også indvie en ny, flot badetrappe. Det viste sig dog, den var glat. Og det var der desværre nogle, der måtte sande på den hårde måde. Derfor fik vi hurtigt sat gang i ny gummibelægning. Jens Seitzberg fandt noget gummi, og Willy Poulsen, Jens Boeskov og Preben Zøllner var så venlige at montere. Inden da havde vi sendt Jørgen Andersen ud i det kolde vand og montere sikkerhedslinen. Donation fra Friluftsrådet Som en forsinket hilsen fik vi en donation fra Friluftsrådet på kr. til badebroen alt i alt blev den finansieret fuldt ud med donationer, så vi ikke skulle have penge op af lommen. Sådan kan vi godt lide det. Rengøring Willy Poulsen og Jens Boeskov har gennem hele sæsonen sørget for at holde badehuset rent. Det er en meget prisværdig indsats, som sparer badelauget for kr. om året. Tusind tak for det. Og tak til jer, der hjælper til med hovedrengøring, vask af forhæng, med videre. Det er også dejligt at se, at flere og flere er begyndt at spule gulvet og køre en tur med svaberen, når gulvet trænger. Det betyder meget for oplevelsen, at der ser pænt og i orden ud. Og her bærer vi medlemmer selv ansvaret. Manglende varme til damerne Sæsonen startede i øvrigt op med, at damerne gik hen og fik kolde fødder. Det viste sig nemlig, at der var en fejl i gulvvarmen i kvindernes omklædningsrum, så gulvet var koldt. Fejlen blev dog hurtigt rettet, og vi kunne igen give kvinderne en varm modtagelse. Vi oplevede også nogle strømafbrydelser på grund af fejl længere ude ad molen. Derfor fik vi omlagt el en, så vi nu har fået vores egen selvstændige eltavle. Siden da har vi ikke mødt ind om morgenen til en kold sauna. Hjertestarter Vi har også fået opsat en hjertestarter på siden af badehuset og de første to hold har gennemført Tryg s kurser. Kurserne var utrolig populære, og der kører en ny runde i starten af denne sæson. Normalt er kurser som disse meget dyre, men der fulgte nogle gratis kurser med hjertestarteren. Heldigvis har vi ikke haft brug for starteren endnu, men det kan vi få, før vi ved af det. Og så skal vi være forberedt. Orkanen Bodil I starten af december måned rasede orkanen Bodil ind over landet. Skaderne var store over hele landet, men heldigvis var Bodil mildt stemt overfor vores badelaug. I modsætning til bl.a. Hornbæk, hvor hun raserede i en grad, så saunaen blev omdannet til en swimmingpool med deraf følgende renovering. Her i Snekkersten tog Bodil bare sikkerhedslinen og ankeret, den var spændt fast på. Det var trods alt nådigt sluppet og noget, Jørgen Andersen og Willy Poulsen kunne fikse. Men det har givet stof til eftertanke i bestyrel-sen. Vi skal tilstræbe at få en økonomisk buffer, så vi ikke bliver slået ud af kurs af en orkan. Nytårskur Nytårskuren blev afholdt den 5. januar. Vi rammer normalt et deltagerantal på medlemmer, og det gjorde vi også denne gang. Som sædvanlig var der god stemning blandt nye og gamle medlemmer. Festudvalget havde sørget for lidt godt til ganen, og de yder vanen tro en stor indsats. Tak for det.

3 Saunagus I slutningen af sæsonen så et nyt initiativ dagens lys. Vores medlem Ditte Kjærgaard tog teten og arrangerede saunagus. Og man må sige, det har været populært. Den ene gang om ugen blev hurtigt overtegnet, og vi har forsøgt med to gange på en uge. Om vi ender på en eller to gange om ugen, må vi afgører, når nyhedens interesse har lagt sig. For god ordens skyld vil jeg nævne, at saunagus ikke går ud over den normale åbningstid. Alle gus-arrangementer ligger ud over åbningstiden. Tilmelding til saunagus foregår nu via holdsport.dk. Hvis det volder problemer for nogle, er de velkommne til at henvende sig til Willy Bergstrøm, som gerne hjælper. Udvidet sæson 2014 blev også året, hvor vi fik udvidet sæsonen med en ekstra måned i hver ende. Og vi kan se, at det er blevet taget rigtig godt imod. Saunaen har været flittigt besøgt i disse måneder. Det har også fungeret gnidningsfrit med de gæstesejlere, der stak hovedet ind i de to måneder. Undervandslys Som afslutning på en travl sæson har vi som sidste aktivitet fået installeret et undervandslys, der sidder under badetrappen. Formålet er at øge badesikkerheden i de tidlige morgentimer og de sene aftentimer. Lyset tændes på stikkontakten i skuret. Og det er vigtigt at huske at slukke igen efter badeturen. Lampen er sponseret af Henrik Holck og installeret af Willy Poulsen og altid arbejdsivrige Jan Poulsen. Tak for hjælpen. Medlemsrekord Til sidst vil jeg runde af med medlemsantallet. Det var med en vis æresfrygt jeg sad her som ny formand for et år siden. Året før var vi nået helt op på 200 medlemmer, hvilket var rekord. Og medlemskontingenterne betyder rigtig meget i forhold til vores økonomiske forpligtelser over for banken. Men ville interessen holde ved blandt de nye medlemmer? Det ville den heldigvis, sådan nogenlunde. Der forsvandt omkring 20 medlemmer, men til gengæld er der kommet mange flere til. Derfor er det en meget glad formand og bestyrelse, der kan konstatere, at vi i sæsonen nåede op på omkring 235 medlemmer. I denne sæson vi lige har taget hul på, er der gode chancer for at vi når 250 medlemmer. Og så begynder vi rent faktisk at snakke om at indføre venteliste. Men det hører vist til i kategorien af positive problemer. På bestyrelsens vegne Bo Rathsach Godkendt med akklamation. AD PKT 3 Regnskabet for udsendt til alle medlemmer som del af indkaldelsen af generalforsamlingen. Resultatet er betydeligt bedre end budgetteret grundet stor medlemstilgang og reducerede udgifter til rengøring af badehuset. Regnskabet blev godkendt med akklamation og der meddeles dermed decharge til bestyrelsen.

4 AD PKT 4 Brigitte Haase har oplevet en kraftig lugtgene i baderummet. Det henstilles at der ikke anvendes kraftigt lugtende sæbe og shampoo, medtages i næste nyhedsbrev. Hanne Daugaard har tidligere fremsat ønske om et cykelstativ, så stakittet ikke slides unødigt. Det undersøges om der kan findes en hensigtsmæssig placering, således adgangen til badehuset ikke begrænses. Medlemstilgangen er fortsat åben, men det nærmer sig formentlig en grænse. Erik foreslog et opslag om hvorledes man bliver medlem m.v. Der verserer tilsyneladende et rygte om at der er lukket for tilgang. Ove foreslog at der oprettes begrænset adgangstid for nye medemmer, således der ikke behøver at lukkes for tilgang. Det blev foreslået at forsøge at få et indlæg i Helsingør Dagblad, så det bliver bekendt at der forsat er plads. Bo foreslog det kunnew gøres i forbindelse med invitation til åbent hus arrangementet primo november. AD PKT 5 Forslag til budget blev fremlagt på generalforsamlingen. Der forudsættes uændret kontingent på 750 kr, passive medlemmer 150 kr. og indskud på 500 kr. Det giver et budgetteret overskud på kr. 70 medlemmer har betalt kontingent. 25 nye medlemmer har indmeldt sig. Budgettet, kontingentet og indskud for nye medlemmerblev godkendt. AD PKT 6 AD PKT 7 AD PKT 8 AD PKT 9 AD PKT 10 Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller og blev valgt med akklamation. Nuværende formand er villig til genvalg og blev valgt med akklamation. Suppleanter er villige til genvalg, og de blev valgt med akklamation. Nyvalg af Jørgen Andersen samt genvalg af Knud Vestergaard. Revisorsuppleant Marianne Kubiak blev genvalgt. Ove synes at laugets økonomi er sådan at det ikke er nødvendigt at rengøringen udføres af medlemmer (Jens Boeskov og Willy Poulsen). Bo fremhævede at der ved flere lejligheder er sikret at det er fuldt frivilligt. Begge har afslået at modtage betaling for indsatsen. Udflugten sidste år blev aflyst. I år vil bestyrelsen gøre en ekstra indsats for at få planlagt en billigere udflugt end de hidtidige. På nuværende tidspunkt er Havnebadet i København med i planen. Ove forespurgte om bestyrelsen har undersøgt om Havnen evt. vil frasælge badehuset. De særlige ejerforhold på havnen kan være en udfordring. Det anbefales at undersøge om der kan være andre alternative måder at sikre badelaugets adgang til badehuset. Forslaget om at fremrykke opkrævningstidspunktet blev udsat til næste år da der var tvivl om det kræver en ekstraordinær generalforsamling. Det tages med på næst kommende generalforsamling. Henning opfordrede til at det blev klarlagt hvad der generelt betales for/ modtages af støtte til faciliteter i kommunens øvrige badelaug, så der er

5 klarhed over dette forud for en forhandling om betaling for brug af badehuset. Muligheden for familiemedlemsskab foreslået til overvejelse. Dansk Blindesamfund har uden resultat været kontaktet vedr. deres mulige anvendelse af vores faciliteter. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere