Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2"

Transkript

1 1. udgave,

2 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer og praktiske oplysninger, som har betydning for dit arbejde i hverdagen. Campus Bornholm er kendetegnet ved at have mange forskelligartede uddannelser og mange forskellige medarbejdergrupper. Der ligger en særlig udfordring i at skabe rammer, hvor mangfoldigheden kan udfolde sig med respekt for det særegne. Denne håndbog samler procedurer og retningslinjer, som er ledelsens udmøntning af skolens politikker. Medarbejderhåndbogen beskriver Campus Bornholms forventninger, krav og forpligtelser overfor dig som medarbejder, ligesom den beskriver dine rettigheder, og hvad du kan forvente af skolen. Medarbejderhåndbogen er tænkt som et opslagsværk og indeholder information, procedurer og regler på Campus Bornholms forskellige områder og afdelinger. Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder, så vi fortsat kan udvikle medarbejderhåndbogen som et værktøj i det daglige arbejde på Campus Bornholm. Med venlig hilsen Mads Kofod Direktør 1. udgave,

3 Index adresser; 95 afdelinger; 95 afskedigelse; 65 afspadsering; 72 afspadsering eud; 70; 71 afspadsering gym; 68 afspadsering tap; 72 alkohol; 46 annoncer; 39 ansættelse; 62; 67 ansættelsesbrev; 63 arbejdsmiljøorganisation - AMO; 15 arbejdsmiljøpolitik; 56 arbejdspladsvurdering; 16 arbejdsulykke; 59 barns 1. sygedag; 51 begravelse; 55 bestyrelse; 13 bibliotek; 23 bijob; 72 bornholmerkort; 78 brochurer; 39 budget; 75 budgetprognose; 76 bygningsleder; 26 bygningspolitik; 87 censorrejser; 78 computer; 44 cphs it bornholm; 42 deltid; 63 designmanual; 37; 87 direktør; 18 dødsfald; 53 elevklager; 94 elevtilfredshedsundersøgelse - ETU; 90; 92 ; 40 faktura; 85 fakturaflow; 86 fakturahåndtering; 85 fastholdelsespolitik; 63 ferie; 52 flytning; 55 forkortelser; 95; 96 forsikring; 59 fratrædelse; 65 fratrædelsessamtale; 67 fyringssæson; 88 graviditet og fødsel; 52 grupperejser; 80 hjemmeside; 39 hovedsamarbejdsudvalg - HSU; 15; 16; 64 hærværk; 59 indkøbspolitik; 83 indkøbsvejledning; 84 indsatsområder; 32 interne nyhedsbreve; 38 it; 42 journalisering; 40 kalender; 41 kantine; 29; 46 klager; 94 kommunikation; 37 kommunikationsafdeling; 29 kommunikationspolitik; 37 kompetenceudviklingsfonden; 64 kompetenceudviklingspolitik; 64 kopicenter; 29 krisehjælp; 57 kvalitets- og kommunikationsleder; 25 kvalitetsafdeling; 28 kvalitetssystematik; 89 kørsel i egen bil; 81 kørsel i skolens biler; 82 ledelse; 14 login-konto; 43 lokallønsforhandlinger; 74 lokalt samarbejdsudvalg - LSU; 15; 64 lægebesøg; 49 løn; 74 lønafdeling; 28 låsning; 87 mail; 42 materialelager; 29 medarbejderblad; 38 medarbejdertilfredshedsundersøgelse - MTU; 56; 89; 92 medarbejderudviklingssamtale - MUS; 64 medier; 39 merarbejde; 69; 72 mission; 31 mobiltelefon; 45 motion; 46 mærkedage; 55 netværk; 42 netværksdrev; 43 nyhedsbreve; 38 nøgler; 88 omsorgsdage; 52 organisation; 12 personaleforening; udgave,

4 personalegoder; 54 personalepolitikudvalg; 36 post; 40 prescriba; 48; 57 presse; 39 prøvetid; 63 psykisk arbejdsmiljø; 47 psykolog; 57 pædagogikum; 65 pædagogisk diplomuddannelse; 65 pædagogisk råd; 18 rejseafregning; 78; 81 rejsebestilling; 78 rejsepolitik; 77 rejsetid; 80 rekruttering; 62 rusmidler; 46 rygning; 46 rådgivning; 57 rådgivning ved personlig krise; 48 samarbejdsudvalg; 17 seniorpolitik; 63 serviceleder; 26 skærmbrille; 56 sne; 72; 73 sociale medier; 39 software; 43 sps; 71 stabsenhed; 24 straffeattest; 62 strategi; 31 stress; 48 studierejser; 79 sundheds- og trivselspolitik; 46 sygdom; 51 sygefravær; 50 sygefraværsblanket; 50 sygemelding; 49 sygepolitik; 49 telefon; 41 telefoni; 44 tidsregistrering; 68 tillidsrepræsentant - TR; 17 tjenesterejse; 60; 77 tjenesterejseforsikring; 60 transport; 79 uddannelseschef; 20 uddannelsesleder; 20; 22 uddannelsesområder; 18 undervisningslokaler; 87 varemodtagelse; 86 videokonference; 37 virsomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU; 92 virtuel undervisning, sne; 73 vision; 31 værdier; 31 økonomi; 75 økonomi- og administrationschef; 24 økonomifunktion; udgave,

5 Indhold Velkommen til Campus Bornholm... 2 Index... 3 Læsevejledning...11 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser...12 Campus Bornholms adresser...12 Bestyrelsen...13 Den øverste ledelse...14 Samarbejdsstruktur...15 Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Arbejdsmiljøorganisation (AMO) LUU (De lokale uddannelsesudvalg) Tillidsrepræsentanter Pædagogisk Råd Områdemøder Direktørens ansvarsområder...18 Uddannelsesområderne...18 Uddannelseschefen for det gymnasiale områdes ansvarsområder GYM-uddannelsesledernes funktion Uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelsesområdets ansvarsområder EUD-uddannelsesledernes funktion Biblioteker Stabsenheden...24 Økonomi- og administrationschefens ansvarsområder Kvalitets- og kommunikationslederens funktion Bygningslederens funktion Servicelederens funktion Lønafdelingen Økonomifunktionen Udviklingsfunktionen Kvalitetsafdelingen Kommunikationsafdelingen Kantiner Kopicenter STRATEGI Mission Vision Værdier udgave,

6 Indsatsområder POLITIKKER Om skolens politikker...33 Personalepolitik Kommunikationspolitik Sundheds- og trivselspolitikken Rekrutterings-, fastholdelses- og fratrædelsespolitik Rejsepolitik Indkøbspolitik Lønpolitik Arbejdsmiljøpolitik Personalepolitikudvalg KOMMUNIKATION Skolens interne kommunikationskanaler Genkendelighed i formsprog og design Grøn kommunikation De interne kommunikationsplatforme Dialog og møder Intranet Interne nyhedsbreve Medarbejderblad De eksterne kommunikationsplatforme Eksternt nyhedsbrev Hjemmeside Sociale medier Presse/medier Pressemeddelelser Annoncer, brochurer, plakater Generelle procedurer for korrespondance Post Indkommende post Udgående post Journalisering Kalender Telefon IT Netværk Fysisk netværk Systemer Printere Mail Netværksdrev Login-konto Software Computere Indkøb Modeludvalg Registrering udgave,

7 Tildeling Levetid Telefoni Fastnet Mobiltelefoner Hjælp og support SUNDHED OG TRIVSEL Kantinesortimentet Motion Rygning Alkohol- og øvrige rusmidler Det psykiske arbejdsmiljø Stress Rådgivning ved personlig krise Sygepolitik Sygemelding Dokumentation Sygefraværssamtaler Barns 1. sygedag og barns 2. sygedag Alvorlig sygdom og ulykke i familien Omsorgsdage Ferie Graviditet og fødsel Dødsfald Når institutionen mister en medarbejder Når en medarbejder mister en pårørende Pasning af døende i hjemmet Personaleforeningen Personalegoder Mærkedage ARBEJDSMILJØ Skærmbrille-politik...56 Aftale med Prescriba Psykisk beredskabsplan Hvad skal du gøre? Hvad sker der, når du har bedt om hjælp? FORSIKRING Personskade af ansatte Tingskade Skolefester Hærværk Brilleskade/linser Kørsel i skolens biler/ egen bil Særligt om brug af ansattes motorkøretøjer til tjenstlige formål Tjenesterejser Ekskursioner og studieture Instruktion og tilsyn ved elevers brug af maskiner Ansvar for elevernes adfærd udgave,

8 Forsikring af elever i praktik (VFU, SKP-udlån) REKRUTTERING, FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Rekruttering og ansættelse Annoncering Straffeattest / børneattest Ansættelsesbrev Prøvetid Deltidsansættelse Fastholdelsespolitik Seniorpolitik Kompetenceudviklingspolitik Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Kompetenceudviklingsfonden (SCK) PD i erhvervspædagogik for EUD og AMU Pædagogikum for GYM Fratrædelse Ansøgt fratrædelse Afskedigelse Tjenestelig samtale Ændringer i ansættelsesforholdet Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsessamtaler Personalekort, nøgler og IT-udstyr ARBEJDSTID Merarbejde, afspadsering og tidsregistrering GYM...68 Hvorfor tidsregistrering? Hvordan tidsregistreres? Hvad skal tidsregistreres? Merarbejde Studierejser, ekskursioner og andre ture Hytteture med overnatning Øvrigt om tidsregistrering Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering EUD...70 Planlægning Merarbejde og overtid Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering AVU...71 Merarbejde og overtid SPS-arbejde...71 Merarbejde og afspadsering for administrative medarbejdere...72 Retningslinjer ved bijob...72 Procedurer ved sne...72 Virtuel undervisning ved snestorm udgave,

9 LØN Lønpolitik Ny Løn/Lokallønsforhandlinger ØKONOMISTYRING Budget Budgetopfølgning Budgetprognose Aktivitetsændringer Øvrige budgetændringer Udsendelse af budgetprognoser REJSER OG KØRSEL Hvad er en tjenesterejse? Principper for gennemførelsen af tjenesterejser Tilrettelæggelse Særligt ved censorrejser Rejser under 24 timer Rejser på 24 timer eller derover Ekskursioner og studierejser Privat overnatning Transport Anden transportform Grupperejser Forlængelse af rejsen til private formål Rejsetid Rejseafregning Rejser i udlandet Kørsel i egen bil Kørsel i skolens biler INDKØB Organisering Tilbudsindhentning Leasing Journalisering God skik ved indkøb Indkøbsvejledning Bemyndiget indkøb Håndtering af faktura Varemodtagelse Leverandørkontakt Krav til fakturaflowbrugere Nyttig info BYGNINGER Indretning og inventar Energibevidst adfærd Undervisningslokaler skik og brug Låsning Nøgler / Nøglekort Fyringssæson udgave,

10 KVALITETSSYSTEMATIK Formålet med kvalitetsarbejdet Centrale krav Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet Skole- /institutionsniveau Uddannelsesniveau Klasse- /holdniveau Organisering af kvalitetsarbejdet Benchmarking og dataindsamlingssystemer Årsrytme for kvalitetsarbejdet Procedure ved elevklager...94 Sagsflow ADRESSER, AFDELINGER OG FORKORTELSER BILAG A: LINKS TIL BEKENDTGØRELSER, GYM BILAG B: FORSIKRINGSFORHOLD VEDRØRENDE ELEVER OG KURSISTER Personskade af elever/ kursister Tingskade Hærværk Brilleskade/ linser Kørsel i skolens biler/ egen bil Ekskursioner og studieture Ansvar for elevernes adfærd udgave,

11 Læsevejledning Medarbejderhåndbogen er ledelsens udmøntning af skolens fælles politikker og beskriver de underliggende procedurer og retningslinjer på en lang række områder, som man som medarbejder kan støde på i det daglige arbejde. Du kan læse skolens politikker i deres fulde længde på Campus Bornholms hjemmeside: campusbornholm.dk/politikker Håndbogen er opbygget således: Først beskrives skolens organisationsstruktur, ledelsens ansvarsområder og skolens strategi. Herefter beskrives skolens procedurer og retningslinjer inden for områderne: kommunikation, it, sundhed og trivsel, arbejdsmiljø, forsikring, rekruttering, fastholdelse og fratrædelse, arbejdstid, løn, økonomistyring, rejser og kørsel, indkøb, bygninger og kvalitetssystematik. Skolens forsikringsforhold for elever er indsat som bilag til orientering sidst i håndbogen. Du kan bruge indekset på side 3 til at finde information om specifikke emner. Medarbejderhåndbogen opdateres løbende og revideres gennemgående hvert andet år. Alle væsentlige ændringer meddeles løbende i medarbejdernyhedsbrevet. 1. udgave,

12 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser Campus Bornholm udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Erhvervsuddannelser (EUD) Grundforløb på indgangene: Strøm, Styring & It Bygge & Anlæg Produktion & Udvikling Bil, Fly & andre Transportmidler HG-Merkantil Mad til Mennesker Bygnings- og Brugerservice Herunder kommer en række hovedforløb under de pågældende indgange. Gymnasieuddannelser (GYM) Højere forberedelseseksamen (HF) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Alement gymnasium (STX) Voksen- og efteruddannelser mv. Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning HF enkeltfag Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og VEU) Danskuddannelser (Sprogskole) Akademiuddannelser Herudover udvikler skolen efteruddannelsesforløb til virksomheder. Campus Bornholms adresser Uddannelser og administration er fordelt på skolens 8 adresser i Rønne: Krystalgade 9 VUC-uddannelserne: Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Undervisning (FVU) samt Ordblindeundervisning (OBU) Danskuddannelser (DU) Gymnasieuddannelserne: HF, 2 årig og enkeltfag 1. udgave,

13 ORGANISATION Minervavej 1 Direktion, Virksomhedsservice, Praktikcenter, CPHS IT Bornholm, Kantine, Økonomi- og administrationsledelse, Løn og bogholderi, Bygningsledelse, Kvalitet og Kommunikation, Elevadministration for EUD, HHX og HTX, Kursistadministration, Kopicenter og Lager Minervavej 2 Erhvervsuddannelserne: Bygge og Anlæg, Strøm, Styring og IT, Produktion og Udvikling samt Bil, Fly og andre Transportmidler, Bygnings- og brugerservice Voksen- og efteruddannelseskurser Derudover udlejes lokaler til BornPro (tidl. Produktionsskolen) og Jobcenteret projekt Uddannelsesporten Merkurvej 10 Gymnasieuddannelser: HHX og HTX Kursuscenter Campus Bornholm Derudover udlejes lokaler til Jobcenterets UngePorten samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordre Kystvej 32 Hoffmann Kollegium Sandemandsvej 11 Køkken og kantine, Erhvervsuddannelserne: HG-Merkantil og Mad til Mennesker. Voksen- og efteruddannelseskurser Søborgstræde 2 Gymnasieuddannelsen: STX Ved Lunden 3 Voksen- og efteruddannelseskurser (Transportkurser) Serviceassistentuddannelsen Bestyrelsen Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Campus Bornholm. Efter indstilling fra direktøren fastlægger bestyrelsen årligt skolens målsætning og strategi. Bestyrelsen godkender endvidere budget og regnskab. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål og kan inden for dette formål disponere frit over anvendelsen af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for skolens drift herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelse. 1. udgave,

14 ORGANISATION Den øverste ledelse Den øverste ledelse på Campus Bornholm består af skolens direktør og to uddannelseschefer; en uddannelseschef for erhvervs, voksen- og efteruddannelserne (EUD/VEU) og en uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser (GYM). Direktøren har dertil en stabsenhed under ledelse af økonomi- og administrationschefen. Direktøren har den daglige ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Direktør Mads Kofod Økonomi og administration + uddannelsesområde EUD/VEU, Mad til Mennesker Økonomi- og adm.chef Signe Saabye Ottosen Uddannelsesområde GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen Uddannelsesområde EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv I praksis er den daglige drift uddelegeret til chefer og ledere. Direktøren leder dermed på det strategiske og overordnede skoleniveau, mens cheferne har ansvaret for den strategiske ledelse på deres områder. Lederne refererer til cheferne og udgør skolens operative ledelse med ansvaret for den daglige drift. Direktøren er ligeledes chef for stabsfunktionen Økonomi og Administration samt Udviklingsfunktionen. Det betyder, at direktøren udstikker skolens overordnede kurs og sikrer implementeringen af bestyrelsens strategi. Direktøren indgår endvidere som en samlende figur i skolens liv, ligesom han er skolens ansigt udadtil i diverse sammenhænge. Direktøren leder gennem sine chefer, og som almindelig medarbejder på skolen vil man således ikke have nogen konkret arbejdsmæssig relation til direktøren. I direktørens fravær overgår det overordnede ansvar for skolen til økonomi- og administrationschefen. Direktøren og de to uddannelseschefer udgør tilsammen chefgruppen, som træffer de overordnede, strategiske beslutninger på skolen indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer. Chefgruppen mødes på ugebasis med deltagelse af stabschefen for økonomi- og administration. Referater fra chefmøderne kan findes på Fronter/Lectio. 1. udgave,

15 ORGANISATION Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem skolens ledelse og skolens medarbejdere diskuteres og justeres i en række formelle organer, der tilsammen udgør Campus Bornholms samarbejdsstruktur. Disse organer er: Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) De lokale samarbejdsudvalg (LSU): o LSU GYM Gymnasieområdet o LSU EUD/VEU - Erhvervsuddannelserne og Voksen-og efteruddannelsesområdet o LSU TAP & MTM - Økonomi- og administrationsområdet samt Mad til Mennesker Tillidsrepræsentantstrukturen (TR) Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Direktøren er formand for HSU. Cheferne er formænd i de respektive lokale samarbejdsudvalg og derudover er der både medarbejder- og lederrepræsentanter som medlemmer af samarbejdsudvalgene. Fra medarbejdersiden er det tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Retningslinjer for beføjelser og arbejdet i HSU & LSU følger statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Retningslinjer for TR-arbejdet følger Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten. Retningslinjer for AMO følger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) er det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalgene. Samarbejdsudvalgene skal endvidere have fokus på medarbejdernes trivsel og følge op på målinger, evalueringer, indsatsområder og handlingsplaner. For at sikre en effektiv kommunikationsvej gennem systemet lægges LSU-møderne i kalenderen umiddelbart forud for HSU-møderne, så at relevante sager fra LSU kan blive bragt hurtigt videre til HSU. Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Arbejdsmiljøorganisationen består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra uddannelses-, tekniske og administrative områder. Skolens direktør er formand for arbejdsmiljøorganisationen, og skolens daglige arbejdsmiljøleder er sekretær og forestår den daglige sparring med arbejdsmiljøorganisationen, myndigheder og skolens ledelse. AMO består af seks arbejdsmiljøgrupper med i alt ni arbejdsmiljørepræsentanter. Repræsentanter fra de seks grupper samarbejder i arbejdsmiljøudvalget. Det består af: 1. udgave,

16 ORGANISATION Formand Daglig sikkerhedsleder Ledelsesrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant TAP Arbejdsmiljørepræsentant GYM Arbejdsmiljørepræsentant VEU/ EUD Mads Kofod Lars-Ole Andersen Pia Holm Hansen Anette S. Pedersen Claus Steenberg Jimmy Hjorth AMO-struktur: MTM, Køkkener & Rengøring Administratio n, mv. EUD Håndværk, Industri og Transport Arbejdsmiljøudvalg VEU Teknisk Service GYM EUD HG Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid arbejde på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsog undervisningsmiljø gennem en forebyggende indsats og efterlevelse af gældende arbejdsmiljøregler. Formålet er, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, ved at bekæmpe de påvirkninger i arbejdet som virker fysisk eller psykisk skadelige, således at de ansattes sikkerhed og sundhed fremmes. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder efter en årsrytme som arbejdsmiljøudvalget har fastsat, og har gennem arbejdsmiljøpolitikken nye fokusområder hvert år. Campus Bornholm gennemfører regelmæssige arbejdspladsvurderinger samt medarbejdertrivselsundersøgelser med det formål at afdække eventuelle problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i disse undersøgelser drøfter ledelse og HSU generelle og konkrete muligheder for at forebygge stress og mistrivsel. Overtrædelser af virksomhedens sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du er i tvivl om en sikkerhedsprocedure eller har observeret overtrædelser af vores sikkerhedsregler, har du pligt til at henvende dig til din lokale sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder. Yderligere information om arbejdsmiljøorganisationen kan findes på Fronter/Lectio, hvor organisationens opbygning, procedurer, indsatsområder, mm., er beskrevet. Læs om skolens arbejdsmiljøpolitik andetsteds i medarbejderhåndbogen. 1. udgave,

17 ORGANISATION LUU (De lokale uddannelsesudvalg) De lokale uddannelsesudvalgs vigtigste opgave er, i samarbejde med skolen, at fastlægge undervisningens nærmere indhold for de enkelte grunduddannelser, samt følge behovet og komme med forslag til fornyelse af disse. En oversigt over de lokale uddannelsesudvalg kan til enhver tid findes på Campus Bornholms hjemmeside. Tillidsrepræsentanter Campus Bornholm lægger vægt på et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter (TR). Samarbejdet er funderet på gensidig tillid og med respekt for, at såvel ledelse som medarbejdere arbejder for skolens bedste. TR arbejder inden for aftaleområdet mellem TR og skolens ledelse. Det er f.eks. arbejdstidsaftale, aftale om Ny Løn og lønforhold. Skolens ledelse og tillidsrepræsentanter spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at udbrede en anerkendende kultur på skolen. Alle tillidsrepræsentanter er repræsenteret i ét af skolens lokale samarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentanter. Arbejdet med de ansattes trivsel er forankret i samarbejdsudvalgene. Tillidsrepræsentanterne spiller således også en vigtig rolle i arbejdet med at skabe trivsel på skolen i et tæt samarbejde med skolens ledelsesrepræsentanter. Diagram over samarbejdsudvalg: HSU Ledelse: Direktør, 3 chefer, 1 leder Medarbejdere: 1 TR STX, 1 TR HHX og HTX, 1 TR VEU, 1 TR Tekn.pers. 1 TR adm.pers. LSU GYM Ledelse: Uddannelseschef 3 udd.ledere Medarbejdere: 1 TR DJØF HHX og HTX 1 TR GL HHX og HTX 1 TR STX 1 AMR STX 1 TR HF 1 Adm. pers. LSU TAP og MTM Ledelse: Økonomi- og adm.chef 3 TAP ledere Medarbejdere: 3 TR TAP 4 AMR TAP og MTM 1 TR MTM (* midlertidig repræsentant) IT-teamleder CPHS med oberservatørstatus LSU EUD/VEU Ledelse: Uddannelseschef EUD/VEU 4 udd.ledere (*midlertidig rep. uddannelsesleder MTM) Medarbejdere: 2 TR UDF.EUD 1 TR UDF. VEU 1 Adm. pers. 3 AMR TR-Kontaktudvalg 1. udgave,

18 ORGANISATION Pædagogisk Råd På Campus Bornholm er der nedsat tre pædagogiske råd (PR), hvoraf det ene dækker STX og det andet VUC. VUC PR består af AVU og HF-undervisere, og derudover findes et HF PR. De pædagogiske råd består af relevante uddannelsesledere, relevant uddannelseschef samt samtlige undervisere på uddannelsen. Formålet med det pædagogiske råd er at være rådgivende for ledelsen i pædagogiske spørgsmål, og det er uddannelseschefen, der beslutter hvilke spørgsmål, der skal forelægges for det pædagogiske råd, samt hvilke ressourcer der skal afsættes til rådets møder og øvrige arbejde. Der nedsættes et formandskab, der varetager den praktiske afvikling af møderne. Områdemøder På HHX/HTX, AVU, Danskuddannelserne, Håndværkerafdelingen og HG afholdes områdemøder for samtlige undervisere på uddannelserne og øvrige tilknyttede medarbejdere. Formålet med områdemøderne er gensidig information mellem ledelse og ansatte samt efter behov høringer og beslutninger om fælles anliggender. Dagsorden udarbejdes af uddannelseslederen. Direktørens ansvarsområder Ansvarlig for den daglige og strategiske ledelse af skolen Ansvarlig for implementeringen af bestyrelsens strategiske indsatsområder, herunder: o Sikre kvalitet i alle uddannelser og processer o Øverste chef for økonomi, administration samt udviklingsfunktionerne o Tilvejebringe fundamentet for opfyldelse af 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen o Realiseringen af et fælles campusbyggeri o Videreudviklingen og styrkelsen af Campus Bornholms organisatoriske fællesskab o Sikre en sund økonomi o Integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i skolens uddannelsesarbejde Skal overfor bestyrelsen afgive skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år, forslag for det kommende års budget og planlægningen af skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter Ansvarlig for udvikling af kokkeuddannelsen på MTM som et særligt strategisk udviklingsområde. Uddannelsesområderne Uddannelsescheferne er strategiske ledere på deres respektive område. De har hver et antal uddannelsesledere under sig, som de mødes regelmæssigt med til ledermøder, hvor den daglige drift af uddannelserne drøftes og planlægges. 1. udgave,

19 ORGANISATION GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen HF Udd.leder Torben Rønne HHX og HTX Udd.leder Ann Due STX Udd.leder Anne Birgitte Nielsen STX Udd.leder Torben Lassen STX Udd.leder Kurt Rønne EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv Håndværkerafdelingen Udd.leder Eva Højmark Handel, Kontor og Service Udd.leder Charlotte Bjørnager Kjølbye AVU, FVU og Danskudd. Udd.leder Lene Dahn Winther Virksomhedsservice, konsulenter Henrik Juul - Pedersen, Pernille Holmberg Praktikcenter, koordinator Pauli Hjort, konsulent Maja Kozuch Direktør Mads Kofod Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen MTM uddannelsesleder Kirsten Munch Uddannelsescheferne er ansvarlige for kvaliteten og udviklingen af uddannelserne, både fagligt og pædagogisk. I praksis er driften af uddannelserne uddelegeret til de enkelte uddannelsesledere. Uddannelsescheferne kan frit disponere over deres indtægter indenfor godkendte budgetter. MTM er som særligt strategisk udviklingsområde midlertidigt placeret under direktørens ansvarsområde. 1. udgave,

20 ORGANISATION Uddannelseschefen for det gymnasiale områdes ansvarsområder Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i GYM-området oplever kvalitet i uddannelserne og at der altid er et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Overordnet ledelse af og ansvar for de gymnasiale uddannelser samt drift og udvikling af disse, herunder: Pædagogisk ansvar i forhold til gældende lovgivning. Implementering af nye love og bekendtgørelser Udvikling af uddannelserne, herunder evt. nye uddannelser, nye studieretninger, nye præsentationskurser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt indenfor det gymnasiale område Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX samt de tværgymnasiale undervisningsomkostninger. Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for GYM er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering GYM-uddannelsesledernes funktion Klasserne: Kontakt til teams, studieplaner, toning, store opgaver (som ikke er eksamensopgaver), AT. Eleverne: kontakt til studievejledere og elevkoordinator. Årgangen følges gennem de tre år. Lærerne: Opfølgning på årsplaner og tidsregistrering, MUS, efteruddannelse, elevklager. Læreren refererer til sin uddannelsesleder. 1. udgave,

21 ORGANISATION Øvrige ansvarsområder: Bibliotek og bogkælder Budget og fagkonti på afdelingen Eksamen De store opgaver: SRP, DHO, AT, SSO, DIO m.m. juleafslutning lektiecafeer optagelsesprøver Semesterplaner Studieretningsudbud Teknik og service Pædagogiske dage pædagogisk udvikling Kommende elever: o Brobygning o præsentationskurser o Informationsmøder o BUM-messe/uu-kontakt Medlem af LSU-gym Talentarbejde Elevaktiviteter afdelingsvis o Idrætsdag o Skolebal o Elevråd o Fri-aktiviteter o Fællesmøder o Fester Daglige skemaændringer Opgavefordeling Uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelsesområdets ansvarsområder Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i hhv. EUD og VEU området oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Overordnet ledelse af og ansvar for uddannelsesledelse og udvikling af uddannelse: Gældende lovgivning Pædagogik Virksomhedskontakt Nye love og bekendtgørelser Nye uddannelser, nye moduler, nye præsentationskurser Nye kurser Overordnet ledelse af og ansvar for salg af AMU enkelt kurser og kursuspakker i områderne: Gældende lovgivning Virksomhedskontakt og virksomhedssamarbejde 1. udgave,

22 ORGANISATION LOP-koordinator (Lære Og Praktikplads) og øvrige LOP-opgaver og LOP-lovgivning Samarbejde med øvrige institutioner og instanser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på EUD og VEU samt de tværgående undervisningsomkostninger for områderne: Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for EUD og VEU er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for EUD og VEU. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering EUD-uddannelsesledernes funktion Uddannelseslederne skal sikre, at alle elever og kursister oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Uddannelseslederne skal i hovedtræk: Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil herunder være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere, samarbejde med teamene om et godt arbejdsmiljø og aktivt forebygge og løse konflikter. Varetage opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) Indgå i team med skolens øvrige uddannelsesledere med henblik på deling af viden og pædagogisk udvikling, samt udnyttelse af lærerkræfter og øvrige ressourcer. Planlægge, gennemføre og justere pædagogikken, økonomien og strategien i området i samarbejde med chefgruppen. 1. udgave,

23 ORGANISATION Pædagogisk ledelse Ansvarlig for at teamene tilrettelægger undervisningen i området således at der er differentierede tilbud til alle elever og kursister Har ansvaret for at kvalitetsmålingerne i området følges op og at der udarbejdelse en handlingsplan både for den enkelte lærer, teamet og afdelingen. Ansvarlig for at studie- og ordensreglement overholdes i tæt samarbejde med teamene. Ansvarlig for afdelingens, teamets og hver enkelt lærers pædagogiske udvikling på kort og lang sigt. Ansvarlig for at al gældende lovgivning på områder er formidlet ud til alle medarbejdere i afdelingen og at det er forstået og implementeret. Administration Ansvar for grovplanlægningen af læringsaktiviteter i området. Opgøre kapacitet og aktivitet i området inden fagfordeling. Ansvar for gennemførelse af fagfordeling. Ansvarlig for områdets økonomi i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at lokalerne /faciliteterne udnyttes optimalt. Skal sikre at fraværsregistreringen virker i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at teamene har et højt informationsniveau om områdets økonomi ved et tæt samarbejde med administrationen. Udvikling Ansvarlig for at udvikle uddannelserne i området og foretage tiltag i samarbejde med Uddannelseschefen, teamene og kommunikationsafdelingen. Ansvarlig for at opfange og bearbejde signaler indenfor brancherne og udmønte dem i undervisningen. Ansvarlig for at etablere, vedligeholde et godt samarbejde samt skabe netværk med de eksterne samarbejdspartnere/virksomheder/klynger. Ansvarlig for at etablere nationale og internationale netværk for elev og lærerudveksling. Markedsføring I samarbejde med Uddannelseschefen og kommunikationsafdelingen ansvarlig for at afdelingens informationer på skolens hjemmeside altid er tidssvarende. I samarbejde med Uddannelseschefen og kommunikationsafdelingen ansvarlig for information og markedsføring af relevante tiltag i afdelingen. Biblioteker Campus Bornholm har tre uddannelsesbiblioteker, som er målrettet elever og medarbejdere. De tre biblioteker er placeret i den gymnasiale søjle med uddannelseschefen som leder. Der er ansat to bibliotekarer, hvoraf den ene varetager biblioteksbetjeningen på HHX/HTX og danskuddannelser. Den anden bibliotekar er ansvarlig for betjeningen på STX og HF. De tre biblioteker er fysisk placeret i Krystalgade 9, på Merkurvej 10 og i Søborgstræde 2. Bibliotekerne fungerer som professionelle biblioteker, der trækker på et bredt netværk af både forsknings- og folkebiblioteker. Bibliotekarerne underviser i informationssøgning og står for indkøb af bøger til de enkelte uddannelser. Derudover foretages research til opgaver og projekter. 1. udgave,

24 ORGANISATION Stabsenheden Direktøren har en stabsenhed under daglig ledelse af økonomi- og administrationschefen. Denne stabsenhed samler skolens støttefunktioner, herunder løn & bogholderi, lager & kopi, IT, direktionssekretariat, udvikling, kommunikation og kvalitet, elevadministration for erhvervsrettede uddannelser og AMU, intern og teknisk service samt bygnings- og kantinedrift. Stabsenheden Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen Direktionssekretariat Udvikling Koordinator for Løn & bogholderi Koordinator for Lager & kopi, IT Teknisk Service Bygningsled er Dennis Falk Kommunikation, kvalitet og elevadministration EUD/HHX/HTX Kvalitets- og komm.leder Pia Holm Hansen Intern Service og MTM Udd.leder & serviceleder Kirsten Munch Under økonomi- og administrationschefen er der tre ledere med budget- og personaleansvar, nemlig en bygningsleder, kommunikations- og kvalitetsleder samt en kantine- og intern serviceleder. Funktionerne lager og kopi samt bogholderi har hver især en teamkoordinator, der er ansvarlig for den daglige drift med reference til økonomi- og administrationschefen. Medarbejderne i direktionssekretariat, udviklingsfunktionen samt lønafdelingen refererer direkte til økonomi- og administrationschefen. IT-funktionen løftes i et administrativt fællesskab, som CPH West/CPH Service Center er værtsinstitution for. Økonomi- og administrationschefen deltager i chefmøderne som referent. Økonomi- og administrationschefens ansvarsområder ØA-chefen er ansvarlig for skolens tværgående funktioner: Udarbejdelse af forslag til skolens budget og regnskab i samarbejde med chef- og ledergruppen Udarbejdelse af forslag til udvikling og drift af tværgående effektiviseringer og ressourceanvendelse Udarbejdelse af forslag til skolens politikker og procedurer 1. udgave,

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave, 2015 2

Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 2. udgave, 2015 2 2. udgave, 2015 1 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14

Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Skolens organisations- og ledelsesplan pr. 1.8.14 Dette er en opdatering af skolens organisationsplan pr. 1. august 2014. Det overordnede formål med organisationsplanen er at skabe en klar opgave- og ansvarsfordeling

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern

Alt det der. - arbejdsmiljø. Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Alt det der - arbejdsmiljø Ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern 1. Indholdsfortegnelse 2. Overordnet beskrivelse af manualen 2.1 et med manualen 2.2 Hvem er hvad i arbejdsmiljøorganisationen 2.3 Arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 med evaluering og realiseringsgrader

Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 med evaluering og realiseringsgrader Opfølgningsdokument Resultatlønskontrakt 2014-2015 med evaluering og realiseringsgrader Resultatlønskontrakten for direktøren danner udgangspunkt for kontrakterne med skolens øvrige ledelse, der skal være

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018

Campus Bornholm - Strategi 2014-2018 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Campus Bornholms mission og vision... 3 3. Værdier... 4 4. Indsatsområder... 4 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser... 4 Indsatsområde 2: Organisatorisk og bygningsmæssigt

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

SOSU Nords organisationsstruktur

SOSU Nords organisationsstruktur SOSU Nords organisationsstruktur Lederteam Serviceteam Sekretariat Uddannelses aktiviteter Konsulenter Teamkoordinatorer Ungestrategi Voksenstrategi Efter- og videreuddann elsesstrategi SOSU Nord arbejder

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere