Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen. Mads Kofod Direktør. 1. udgave, 2013 2"

Transkript

1 1. udgave,

2 Velkommen til Campus Bornholm Med denne håndbog vil vi byde dig velkommen som ny eller nuværende medarbejder på Campus Bornholm og gøre det let og overskueligt for dig at finde retningslinjer og praktiske oplysninger, som har betydning for dit arbejde i hverdagen. Campus Bornholm er kendetegnet ved at have mange forskelligartede uddannelser og mange forskellige medarbejdergrupper. Der ligger en særlig udfordring i at skabe rammer, hvor mangfoldigheden kan udfolde sig med respekt for det særegne. Denne håndbog samler procedurer og retningslinjer, som er ledelsens udmøntning af skolens politikker. Medarbejderhåndbogen beskriver Campus Bornholms forventninger, krav og forpligtelser overfor dig som medarbejder, ligesom den beskriver dine rettigheder, og hvad du kan forvente af skolen. Medarbejderhåndbogen er tænkt som et opslagsværk og indeholder information, procedurer og regler på Campus Bornholms forskellige områder og afdelinger. Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du altid velkommen til at kontakte din nærmeste leder, så vi fortsat kan udvikle medarbejderhåndbogen som et værktøj i det daglige arbejde på Campus Bornholm. Med venlig hilsen Mads Kofod Direktør 1. udgave,

3 Index adresser; 95 afdelinger; 95 afskedigelse; 65 afspadsering; 72 afspadsering eud; 70; 71 afspadsering gym; 68 afspadsering tap; 72 alkohol; 46 annoncer; 39 ansættelse; 62; 67 ansættelsesbrev; 63 arbejdsmiljøorganisation - AMO; 15 arbejdsmiljøpolitik; 56 arbejdspladsvurdering; 16 arbejdsulykke; 59 barns 1. sygedag; 51 begravelse; 55 bestyrelse; 13 bibliotek; 23 bijob; 72 bornholmerkort; 78 brochurer; 39 budget; 75 budgetprognose; 76 bygningsleder; 26 bygningspolitik; 87 censorrejser; 78 computer; 44 cphs it bornholm; 42 deltid; 63 designmanual; 37; 87 direktør; 18 dødsfald; 53 elevklager; 94 elevtilfredshedsundersøgelse - ETU; 90; 92 ; 40 faktura; 85 fakturaflow; 86 fakturahåndtering; 85 fastholdelsespolitik; 63 ferie; 52 flytning; 55 forkortelser; 95; 96 forsikring; 59 fratrædelse; 65 fratrædelsessamtale; 67 fyringssæson; 88 graviditet og fødsel; 52 grupperejser; 80 hjemmeside; 39 hovedsamarbejdsudvalg - HSU; 15; 16; 64 hærværk; 59 indkøbspolitik; 83 indkøbsvejledning; 84 indsatsområder; 32 interne nyhedsbreve; 38 it; 42 journalisering; 40 kalender; 41 kantine; 29; 46 klager; 94 kommunikation; 37 kommunikationsafdeling; 29 kommunikationspolitik; 37 kompetenceudviklingsfonden; 64 kompetenceudviklingspolitik; 64 kopicenter; 29 krisehjælp; 57 kvalitets- og kommunikationsleder; 25 kvalitetsafdeling; 28 kvalitetssystematik; 89 kørsel i egen bil; 81 kørsel i skolens biler; 82 ledelse; 14 login-konto; 43 lokallønsforhandlinger; 74 lokalt samarbejdsudvalg - LSU; 15; 64 lægebesøg; 49 løn; 74 lønafdeling; 28 låsning; 87 mail; 42 materialelager; 29 medarbejderblad; 38 medarbejdertilfredshedsundersøgelse - MTU; 56; 89; 92 medarbejderudviklingssamtale - MUS; 64 medier; 39 merarbejde; 69; 72 mission; 31 mobiltelefon; 45 motion; 46 mærkedage; 55 netværk; 42 netværksdrev; 43 nyhedsbreve; 38 nøgler; 88 omsorgsdage; 52 organisation; 12 personaleforening; udgave,

4 personalegoder; 54 personalepolitikudvalg; 36 post; 40 prescriba; 48; 57 presse; 39 prøvetid; 63 psykisk arbejdsmiljø; 47 psykolog; 57 pædagogikum; 65 pædagogisk diplomuddannelse; 65 pædagogisk råd; 18 rejseafregning; 78; 81 rejsebestilling; 78 rejsepolitik; 77 rejsetid; 80 rekruttering; 62 rusmidler; 46 rygning; 46 rådgivning; 57 rådgivning ved personlig krise; 48 samarbejdsudvalg; 17 seniorpolitik; 63 serviceleder; 26 skærmbrille; 56 sne; 72; 73 sociale medier; 39 software; 43 sps; 71 stabsenhed; 24 straffeattest; 62 strategi; 31 stress; 48 studierejser; 79 sundheds- og trivselspolitik; 46 sygdom; 51 sygefravær; 50 sygefraværsblanket; 50 sygemelding; 49 sygepolitik; 49 telefon; 41 telefoni; 44 tidsregistrering; 68 tillidsrepræsentant - TR; 17 tjenesterejse; 60; 77 tjenesterejseforsikring; 60 transport; 79 uddannelseschef; 20 uddannelsesleder; 20; 22 uddannelsesområder; 18 undervisningslokaler; 87 varemodtagelse; 86 videokonference; 37 virsomhedstilfredshedsundersøgelse - VTU; 92 virtuel undervisning, sne; 73 vision; 31 værdier; 31 økonomi; 75 økonomi- og administrationschef; 24 økonomifunktion; udgave,

5 Indhold Velkommen til Campus Bornholm... 2 Index... 3 Læsevejledning...11 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser...12 Campus Bornholms adresser...12 Bestyrelsen...13 Den øverste ledelse...14 Samarbejdsstruktur...15 Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Arbejdsmiljøorganisation (AMO) LUU (De lokale uddannelsesudvalg) Tillidsrepræsentanter Pædagogisk Råd Områdemøder Direktørens ansvarsområder...18 Uddannelsesområderne...18 Uddannelseschefen for det gymnasiale områdes ansvarsområder GYM-uddannelsesledernes funktion Uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelsesområdets ansvarsområder EUD-uddannelsesledernes funktion Biblioteker Stabsenheden...24 Økonomi- og administrationschefens ansvarsområder Kvalitets- og kommunikationslederens funktion Bygningslederens funktion Servicelederens funktion Lønafdelingen Økonomifunktionen Udviklingsfunktionen Kvalitetsafdelingen Kommunikationsafdelingen Kantiner Kopicenter STRATEGI Mission Vision Værdier udgave,

6 Indsatsområder POLITIKKER Om skolens politikker...33 Personalepolitik Kommunikationspolitik Sundheds- og trivselspolitikken Rekrutterings-, fastholdelses- og fratrædelsespolitik Rejsepolitik Indkøbspolitik Lønpolitik Arbejdsmiljøpolitik Personalepolitikudvalg KOMMUNIKATION Skolens interne kommunikationskanaler Genkendelighed i formsprog og design Grøn kommunikation De interne kommunikationsplatforme Dialog og møder Intranet Interne nyhedsbreve Medarbejderblad De eksterne kommunikationsplatforme Eksternt nyhedsbrev Hjemmeside Sociale medier Presse/medier Pressemeddelelser Annoncer, brochurer, plakater Generelle procedurer for korrespondance Post Indkommende post Udgående post Journalisering Kalender Telefon IT Netværk Fysisk netværk Systemer Printere Mail Netværksdrev Login-konto Software Computere Indkøb Modeludvalg Registrering udgave,

7 Tildeling Levetid Telefoni Fastnet Mobiltelefoner Hjælp og support SUNDHED OG TRIVSEL Kantinesortimentet Motion Rygning Alkohol- og øvrige rusmidler Det psykiske arbejdsmiljø Stress Rådgivning ved personlig krise Sygepolitik Sygemelding Dokumentation Sygefraværssamtaler Barns 1. sygedag og barns 2. sygedag Alvorlig sygdom og ulykke i familien Omsorgsdage Ferie Graviditet og fødsel Dødsfald Når institutionen mister en medarbejder Når en medarbejder mister en pårørende Pasning af døende i hjemmet Personaleforeningen Personalegoder Mærkedage ARBEJDSMILJØ Skærmbrille-politik...56 Aftale med Prescriba Psykisk beredskabsplan Hvad skal du gøre? Hvad sker der, når du har bedt om hjælp? FORSIKRING Personskade af ansatte Tingskade Skolefester Hærværk Brilleskade/linser Kørsel i skolens biler/ egen bil Særligt om brug af ansattes motorkøretøjer til tjenstlige formål Tjenesterejser Ekskursioner og studieture Instruktion og tilsyn ved elevers brug af maskiner Ansvar for elevernes adfærd udgave,

8 Forsikring af elever i praktik (VFU, SKP-udlån) REKRUTTERING, FASTHOLDELSE OG FRATRÆDELSE Rekruttering og ansættelse Annoncering Straffeattest / børneattest Ansættelsesbrev Prøvetid Deltidsansættelse Fastholdelsespolitik Seniorpolitik Kompetenceudviklingspolitik Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Kompetenceudviklingsfonden (SCK) PD i erhvervspædagogik for EUD og AMU Pædagogikum for GYM Fratrædelse Ansøgt fratrædelse Afskedigelse Tjenestelig samtale Ændringer i ansættelsesforholdet Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsessamtaler Personalekort, nøgler og IT-udstyr ARBEJDSTID Merarbejde, afspadsering og tidsregistrering GYM...68 Hvorfor tidsregistrering? Hvordan tidsregistreres? Hvad skal tidsregistreres? Merarbejde Studierejser, ekskursioner og andre ture Hytteture med overnatning Øvrigt om tidsregistrering Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering EUD...70 Planlægning Merarbejde og overtid Merarbejde, overtid, afspadsering og tidsregistrering AVU...71 Merarbejde og overtid SPS-arbejde...71 Merarbejde og afspadsering for administrative medarbejdere...72 Retningslinjer ved bijob...72 Procedurer ved sne...72 Virtuel undervisning ved snestorm udgave,

9 LØN Lønpolitik Ny Løn/Lokallønsforhandlinger ØKONOMISTYRING Budget Budgetopfølgning Budgetprognose Aktivitetsændringer Øvrige budgetændringer Udsendelse af budgetprognoser REJSER OG KØRSEL Hvad er en tjenesterejse? Principper for gennemførelsen af tjenesterejser Tilrettelæggelse Særligt ved censorrejser Rejser under 24 timer Rejser på 24 timer eller derover Ekskursioner og studierejser Privat overnatning Transport Anden transportform Grupperejser Forlængelse af rejsen til private formål Rejsetid Rejseafregning Rejser i udlandet Kørsel i egen bil Kørsel i skolens biler INDKØB Organisering Tilbudsindhentning Leasing Journalisering God skik ved indkøb Indkøbsvejledning Bemyndiget indkøb Håndtering af faktura Varemodtagelse Leverandørkontakt Krav til fakturaflowbrugere Nyttig info BYGNINGER Indretning og inventar Energibevidst adfærd Undervisningslokaler skik og brug Låsning Nøgler / Nøglekort Fyringssæson udgave,

10 KVALITETSSYSTEMATIK Formålet med kvalitetsarbejdet Centrale krav Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet Skole- /institutionsniveau Uddannelsesniveau Klasse- /holdniveau Organisering af kvalitetsarbejdet Benchmarking og dataindsamlingssystemer Årsrytme for kvalitetsarbejdet Procedure ved elevklager...94 Sagsflow ADRESSER, AFDELINGER OG FORKORTELSER BILAG A: LINKS TIL BEKENDTGØRELSER, GYM BILAG B: FORSIKRINGSFORHOLD VEDRØRENDE ELEVER OG KURSISTER Personskade af elever/ kursister Tingskade Hærværk Brilleskade/ linser Kørsel i skolens biler/ egen bil Ekskursioner og studieture Ansvar for elevernes adfærd udgave,

11 Læsevejledning Medarbejderhåndbogen er ledelsens udmøntning af skolens fælles politikker og beskriver de underliggende procedurer og retningslinjer på en lang række områder, som man som medarbejder kan støde på i det daglige arbejde. Du kan læse skolens politikker i deres fulde længde på Campus Bornholms hjemmeside: campusbornholm.dk/politikker Håndbogen er opbygget således: Først beskrives skolens organisationsstruktur, ledelsens ansvarsområder og skolens strategi. Herefter beskrives skolens procedurer og retningslinjer inden for områderne: kommunikation, it, sundhed og trivsel, arbejdsmiljø, forsikring, rekruttering, fastholdelse og fratrædelse, arbejdstid, løn, økonomistyring, rejser og kørsel, indkøb, bygninger og kvalitetssystematik. Skolens forsikringsforhold for elever er indsat som bilag til orientering sidst i håndbogen. Du kan bruge indekset på side 3 til at finde information om specifikke emner. Medarbejderhåndbogen opdateres løbende og revideres gennemgående hvert andet år. Alle væsentlige ændringer meddeles løbende i medarbejdernyhedsbrevet. 1. udgave,

12 ORGANISATION Campus Bornholms uddannelser Campus Bornholm udbyder gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser samt voksen- og efteruddannelser. Erhvervsuddannelser (EUD) Grundforløb på indgangene: Strøm, Styring & It Bygge & Anlæg Produktion & Udvikling Bil, Fly & andre Transportmidler HG-Merkantil Mad til Mennesker Bygnings- og Brugerservice Herunder kommer en række hovedforløb under de pågældende indgange. Gymnasieuddannelser (GYM) Højere forberedelseseksamen (HF) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk gymnasium (HTX) Alement gymnasium (STX) Voksen- og efteruddannelser mv. Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning HF enkeltfag Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU og VEU) Danskuddannelser (Sprogskole) Akademiuddannelser Herudover udvikler skolen efteruddannelsesforløb til virksomheder. Campus Bornholms adresser Uddannelser og administration er fordelt på skolens 8 adresser i Rønne: Krystalgade 9 VUC-uddannelserne: Almen Voksen Uddannelse (AVU), Forberedende Voksen Undervisning (FVU) samt Ordblindeundervisning (OBU) Danskuddannelser (DU) Gymnasieuddannelserne: HF, 2 årig og enkeltfag 1. udgave,

13 ORGANISATION Minervavej 1 Direktion, Virksomhedsservice, Praktikcenter, CPHS IT Bornholm, Kantine, Økonomi- og administrationsledelse, Løn og bogholderi, Bygningsledelse, Kvalitet og Kommunikation, Elevadministration for EUD, HHX og HTX, Kursistadministration, Kopicenter og Lager Minervavej 2 Erhvervsuddannelserne: Bygge og Anlæg, Strøm, Styring og IT, Produktion og Udvikling samt Bil, Fly og andre Transportmidler, Bygnings- og brugerservice Voksen- og efteruddannelseskurser Derudover udlejes lokaler til BornPro (tidl. Produktionsskolen) og Jobcenteret projekt Uddannelsesporten Merkurvej 10 Gymnasieuddannelser: HHX og HTX Kursuscenter Campus Bornholm Derudover udlejes lokaler til Jobcenterets UngePorten samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordre Kystvej 32 Hoffmann Kollegium Sandemandsvej 11 Køkken og kantine, Erhvervsuddannelserne: HG-Merkantil og Mad til Mennesker. Voksen- og efteruddannelseskurser Søborgstræde 2 Gymnasieuddannelsen: STX Ved Lunden 3 Voksen- og efteruddannelseskurser (Transportkurser) Serviceassistentuddannelsen Bestyrelsen Campus Bornholm er en selvejende uddannelsesinstitution, der ledes af en bestyrelse udpeget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets "bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse". Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Campus Bornholm. Efter indstilling fra direktøren fastlægger bestyrelsen årligt skolens målsætning og strategi. Bestyrelsen godkender endvidere budget og regnskab. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolens formål og kan inden for dette formål disponere frit over anvendelsen af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Bestyrelsen er overfor undervisningsministeren ansvarlig for skolens drift herunder forvaltningen af de statslige tilskud. Campus Bornholms bestyrelse består af medlemmer udpeget af organisationer med interesse i skolens arbejde samt medlemmer valgt blandt ansatte og elever. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelse. 1. udgave,

14 ORGANISATION Den øverste ledelse Den øverste ledelse på Campus Bornholm består af skolens direktør og to uddannelseschefer; en uddannelseschef for erhvervs, voksen- og efteruddannelserne (EUD/VEU) og en uddannelseschef for de gymnasiale uddannelser (GYM). Direktøren har dertil en stabsenhed under ledelse af økonomi- og administrationschefen. Direktøren har den daglige ledelse af skolen og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Direktør Mads Kofod Økonomi og administration + uddannelsesområde EUD/VEU, Mad til Mennesker Økonomi- og adm.chef Signe Saabye Ottosen Uddannelsesområde GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen Uddannelsesområde EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv I praksis er den daglige drift uddelegeret til chefer og ledere. Direktøren leder dermed på det strategiske og overordnede skoleniveau, mens cheferne har ansvaret for den strategiske ledelse på deres områder. Lederne refererer til cheferne og udgør skolens operative ledelse med ansvaret for den daglige drift. Direktøren er ligeledes chef for stabsfunktionen Økonomi og Administration samt Udviklingsfunktionen. Det betyder, at direktøren udstikker skolens overordnede kurs og sikrer implementeringen af bestyrelsens strategi. Direktøren indgår endvidere som en samlende figur i skolens liv, ligesom han er skolens ansigt udadtil i diverse sammenhænge. Direktøren leder gennem sine chefer, og som almindelig medarbejder på skolen vil man således ikke have nogen konkret arbejdsmæssig relation til direktøren. I direktørens fravær overgår det overordnede ansvar for skolen til økonomi- og administrationschefen. Direktøren og de to uddannelseschefer udgør tilsammen chefgruppen, som træffer de overordnede, strategiske beslutninger på skolen indenfor de af bestyrelsen udstukne rammer. Chefgruppen mødes på ugebasis med deltagelse af stabschefen for økonomi- og administration. Referater fra chefmøderne kan findes på Fronter/Lectio. 1. udgave,

15 ORGANISATION Samarbejdsstruktur Samarbejdet mellem skolens ledelse og skolens medarbejdere diskuteres og justeres i en række formelle organer, der tilsammen udgør Campus Bornholms samarbejdsstruktur. Disse organer er: Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) De lokale samarbejdsudvalg (LSU): o LSU GYM Gymnasieområdet o LSU EUD/VEU - Erhvervsuddannelserne og Voksen-og efteruddannelsesområdet o LSU TAP & MTM - Økonomi- og administrationsområdet samt Mad til Mennesker Tillidsrepræsentantstrukturen (TR) Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) Direktøren er formand for HSU. Cheferne er formænd i de respektive lokale samarbejdsudvalg og derudover er der både medarbejder- og lederrepræsentanter som medlemmer af samarbejdsudvalgene. Fra medarbejdersiden er det tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Retningslinjer for beføjelser og arbejdet i HSU & LSU følger statens Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Retningslinjer for TR-arbejdet følger Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten. Retningslinjer for AMO følger Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Hovedsamarbejdsudvalg/Lokalt samarbejdsudvalg Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) er det naturlige forum for drøftelser mellem ledelse og medarbejdere om Campus Bornholms udvikling og fremtid. En lang række af de problemstillinger og spørgsmål, der vedrører organisering, arbejdsforhold og personalepolitik, er formelt henlagt til Lokale Samarbejdsudvalg (LSU) og Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Skolens målsætning, strategier, kompetenceudvikling og sammenhængen til personalepolitikken er kernen i de drøftelser, som skal føres i samarbejdsudvalgene. Samarbejdsudvalgene skal endvidere have fokus på medarbejdernes trivsel og følge op på målinger, evalueringer, indsatsområder og handlingsplaner. For at sikre en effektiv kommunikationsvej gennem systemet lægges LSU-møderne i kalenderen umiddelbart forud for HSU-møderne, så at relevante sager fra LSU kan blive bragt hurtigt videre til HSU. Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Arbejdsmiljøorganisationen består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra uddannelses-, tekniske og administrative områder. Skolens direktør er formand for arbejdsmiljøorganisationen, og skolens daglige arbejdsmiljøleder er sekretær og forestår den daglige sparring med arbejdsmiljøorganisationen, myndigheder og skolens ledelse. AMO består af seks arbejdsmiljøgrupper med i alt ni arbejdsmiljørepræsentanter. Repræsentanter fra de seks grupper samarbejder i arbejdsmiljøudvalget. Det består af: 1. udgave,

16 ORGANISATION Formand Daglig sikkerhedsleder Ledelsesrepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant TAP Arbejdsmiljørepræsentant GYM Arbejdsmiljørepræsentant VEU/ EUD Mads Kofod Lars-Ole Andersen Pia Holm Hansen Anette S. Pedersen Claus Steenberg Jimmy Hjorth AMO-struktur: MTM, Køkkener & Rengøring Administratio n, mv. EUD Håndværk, Industri og Transport Arbejdsmiljøudvalg VEU Teknisk Service GYM EUD HG Arbejdsmiljøorganisationen skal til enhver tid arbejde på at opretholde et sikkert og sundt arbejdsog undervisningsmiljø gennem en forebyggende indsats og efterlevelse af gældende arbejdsmiljøregler. Formålet er, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning, ved at bekæmpe de påvirkninger i arbejdet som virker fysisk eller psykisk skadelige, således at de ansattes sikkerhed og sundhed fremmes. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder efter en årsrytme som arbejdsmiljøudvalget har fastsat, og har gennem arbejdsmiljøpolitikken nye fokusområder hvert år. Campus Bornholm gennemfører regelmæssige arbejdspladsvurderinger samt medarbejdertrivselsundersøgelser med det formål at afdække eventuelle problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i disse undersøgelser drøfter ledelse og HSU generelle og konkrete muligheder for at forebygge stress og mistrivsel. Overtrædelser af virksomhedens sikkerhedsregler og sikkerhedsprocedurer betragtes som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Hvis du er i tvivl om en sikkerhedsprocedure eller har observeret overtrædelser af vores sikkerhedsregler, har du pligt til at henvende dig til din lokale sikkerhedsrepræsentant eller nærmeste leder. Yderligere information om arbejdsmiljøorganisationen kan findes på Fronter/Lectio, hvor organisationens opbygning, procedurer, indsatsområder, mm., er beskrevet. Læs om skolens arbejdsmiljøpolitik andetsteds i medarbejderhåndbogen. 1. udgave,

17 ORGANISATION LUU (De lokale uddannelsesudvalg) De lokale uddannelsesudvalgs vigtigste opgave er, i samarbejde med skolen, at fastlægge undervisningens nærmere indhold for de enkelte grunduddannelser, samt følge behovet og komme med forslag til fornyelse af disse. En oversigt over de lokale uddannelsesudvalg kan til enhver tid findes på Campus Bornholms hjemmeside. Tillidsrepræsentanter Campus Bornholm lægger vægt på et godt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter (TR). Samarbejdet er funderet på gensidig tillid og med respekt for, at såvel ledelse som medarbejdere arbejder for skolens bedste. TR arbejder inden for aftaleområdet mellem TR og skolens ledelse. Det er f.eks. arbejdstidsaftale, aftale om Ny Løn og lønforhold. Skolens ledelse og tillidsrepræsentanter spiller en meget vigtig rolle i arbejdet med at udbrede en anerkendende kultur på skolen. Alle tillidsrepræsentanter er repræsenteret i ét af skolens lokale samarbejdsudvalg som medarbejderrepræsentanter. Arbejdet med de ansattes trivsel er forankret i samarbejdsudvalgene. Tillidsrepræsentanterne spiller således også en vigtig rolle i arbejdet med at skabe trivsel på skolen i et tæt samarbejde med skolens ledelsesrepræsentanter. Diagram over samarbejdsudvalg: HSU Ledelse: Direktør, 3 chefer, 1 leder Medarbejdere: 1 TR STX, 1 TR HHX og HTX, 1 TR VEU, 1 TR Tekn.pers. 1 TR adm.pers. LSU GYM Ledelse: Uddannelseschef 3 udd.ledere Medarbejdere: 1 TR DJØF HHX og HTX 1 TR GL HHX og HTX 1 TR STX 1 AMR STX 1 TR HF 1 Adm. pers. LSU TAP og MTM Ledelse: Økonomi- og adm.chef 3 TAP ledere Medarbejdere: 3 TR TAP 4 AMR TAP og MTM 1 TR MTM (* midlertidig repræsentant) IT-teamleder CPHS med oberservatørstatus LSU EUD/VEU Ledelse: Uddannelseschef EUD/VEU 4 udd.ledere (*midlertidig rep. uddannelsesleder MTM) Medarbejdere: 2 TR UDF.EUD 1 TR UDF. VEU 1 Adm. pers. 3 AMR TR-Kontaktudvalg 1. udgave,

18 ORGANISATION Pædagogisk Råd På Campus Bornholm er der nedsat tre pædagogiske råd (PR), hvoraf det ene dækker STX og det andet VUC. VUC PR består af AVU og HF-undervisere, og derudover findes et HF PR. De pædagogiske råd består af relevante uddannelsesledere, relevant uddannelseschef samt samtlige undervisere på uddannelsen. Formålet med det pædagogiske råd er at være rådgivende for ledelsen i pædagogiske spørgsmål, og det er uddannelseschefen, der beslutter hvilke spørgsmål, der skal forelægges for det pædagogiske råd, samt hvilke ressourcer der skal afsættes til rådets møder og øvrige arbejde. Der nedsættes et formandskab, der varetager den praktiske afvikling af møderne. Områdemøder På HHX/HTX, AVU, Danskuddannelserne, Håndværkerafdelingen og HG afholdes områdemøder for samtlige undervisere på uddannelserne og øvrige tilknyttede medarbejdere. Formålet med områdemøderne er gensidig information mellem ledelse og ansatte samt efter behov høringer og beslutninger om fælles anliggender. Dagsorden udarbejdes af uddannelseslederen. Direktørens ansvarsområder Ansvarlig for den daglige og strategiske ledelse af skolen Ansvarlig for implementeringen af bestyrelsens strategiske indsatsområder, herunder: o Sikre kvalitet i alle uddannelser og processer o Øverste chef for økonomi, administration samt udviklingsfunktionerne o Tilvejebringe fundamentet for opfyldelse af 95 %, 60 % og 25 % -målsætningen o Realiseringen af et fælles campusbyggeri o Videreudviklingen og styrkelsen af Campus Bornholms organisatoriske fællesskab o Sikre en sund økonomi o Integrere, understøtte og videreudvikle visionen om Bright Green Island i skolens uddannelsesarbejde Skal overfor bestyrelsen afgive skriftlig beretning om skolens virksomhed i det forløbne år, forslag for det kommende års budget og planlægningen af skolens uddannelser og tilknyttede aktiviteter Ansvarlig for udvikling af kokkeuddannelsen på MTM som et særligt strategisk udviklingsområde. Uddannelsesområderne Uddannelsescheferne er strategiske ledere på deres respektive område. De har hver et antal uddannelsesledere under sig, som de mødes regelmæssigt med til ledermøder, hvor den daglige drift af uddannelserne drøftes og planlægges. 1. udgave,

19 ORGANISATION GYM Uddannelseschef Klaus Kristiansen HF Udd.leder Torben Rønne HHX og HTX Udd.leder Ann Due STX Udd.leder Anne Birgitte Nielsen STX Udd.leder Torben Lassen STX Udd.leder Kurt Rønne EUD/VEU Uddannelseschef Lars Vesløv Håndværkerafdelingen Udd.leder Eva Højmark Handel, Kontor og Service Udd.leder Charlotte Bjørnager Kjølbye AVU, FVU og Danskudd. Udd.leder Lene Dahn Winther Virksomhedsservice, konsulenter Henrik Juul - Pedersen, Pernille Holmberg Praktikcenter, koordinator Pauli Hjort, konsulent Maja Kozuch Direktør Mads Kofod Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen MTM uddannelsesleder Kirsten Munch Uddannelsescheferne er ansvarlige for kvaliteten og udviklingen af uddannelserne, både fagligt og pædagogisk. I praksis er driften af uddannelserne uddelegeret til de enkelte uddannelsesledere. Uddannelsescheferne kan frit disponere over deres indtægter indenfor godkendte budgetter. MTM er som særligt strategisk udviklingsområde midlertidigt placeret under direktørens ansvarsområde. 1. udgave,

20 ORGANISATION Uddannelseschefen for det gymnasiale områdes ansvarsområder Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i GYM-området oplever kvalitet i uddannelserne og at der altid er et undervisningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Overordnet ledelse af og ansvar for de gymnasiale uddannelser samt drift og udvikling af disse, herunder: Pædagogisk ansvar i forhold til gældende lovgivning. Implementering af nye love og bekendtgørelser Udvikling af uddannelserne, herunder evt. nye uddannelser, nye studieretninger, nye præsentationskurser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt indenfor det gymnasiale område Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX samt de tværgymnasiale undervisningsomkostninger. Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for GYM er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for de tre afdelinger: HF, HHX/HTX og STX. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering GYM-uddannelsesledernes funktion Klasserne: Kontakt til teams, studieplaner, toning, store opgaver (som ikke er eksamensopgaver), AT. Eleverne: kontakt til studievejledere og elevkoordinator. Årgangen følges gennem de tre år. Lærerne: Opfølgning på årsplaner og tidsregistrering, MUS, efteruddannelse, elevklager. Læreren refererer til sin uddannelsesleder. 1. udgave,

21 ORGANISATION Øvrige ansvarsområder: Bibliotek og bogkælder Budget og fagkonti på afdelingen Eksamen De store opgaver: SRP, DHO, AT, SSO, DIO m.m. juleafslutning lektiecafeer optagelsesprøver Semesterplaner Studieretningsudbud Teknik og service Pædagogiske dage pædagogisk udvikling Kommende elever: o Brobygning o præsentationskurser o Informationsmøder o BUM-messe/uu-kontakt Medlem af LSU-gym Talentarbejde Elevaktiviteter afdelingsvis o Idrætsdag o Skolebal o Elevråd o Fri-aktiviteter o Fællesmøder o Fester Daglige skemaændringer Opgavefordeling Uddannelseschef for erhvervs-, voksen- og efteruddannelsesområdets ansvarsområder Uddannelseschefen skal sikre, at alle elever og kursister i hhv. EUD og VEU området oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Overordnet ledelse af og ansvar for uddannelsesledelse og udvikling af uddannelse: Gældende lovgivning Pædagogik Virksomhedskontakt Nye love og bekendtgørelser Nye uddannelser, nye moduler, nye præsentationskurser Nye kurser Overordnet ledelse af og ansvar for salg af AMU enkelt kurser og kursuspakker i områderne: Gældende lovgivning Virksomhedskontakt og virksomhedssamarbejde 1. udgave,

22 ORGANISATION LOP-koordinator (Lære Og Praktikplads) og øvrige LOP-opgaver og LOP-lovgivning Samarbejde med øvrige institutioner og instanser Samarbejde: Overordnet ansvar for samarbejde med alle eksterne partnere lokalt, nationalt og internationalt Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med skoler og institutioner Økonomi: Overordnet ansvar for økonomien på EUD og VEU samt de tværgående undervisningsomkostninger for områderne: Sikre at der sker en økonomistyring i uddannelsesområdet og at de enkelte organisatoriske enheder har fokus på tid og ressourceudnyttelse samt deres løbende målopfyldelse Sikre at det samlede driftsområde for EUD og VEU er balanceret under hensyntagen til grundlag, økonomi og helhed således at udsving i de enkelte uddannelser kan justeres internt Sikre at der sker en løbende opfølgning af lønsomheden på de enkelte uddannelser Sikre honorering af bestyrelsens resultatkrav Personale: Overordnet personaleansvarlig for EUD og VEU. Overordnet ansvarlig for rekruttering på områderne Overordnet ansvarlig for kompetenceudvikling på områderne Overordnet ansvarlig for fratrædelse på områderne Overordnet ansvarlig for medarbejderudvikling og -trivsel på områderne Uddannelsesprojekter: Overvågning af puljer Udarbejdelse af ansøgninger Projektledelse på uddannelsesprojekter Ansvarlig for projektopfølgning i fht. donor Ansvarlig for evaluering af projekter og endelig projektafrapportering EUD-uddannelsesledernes funktion Uddannelseslederne skal sikre, at alle elever og kursister oplever kvalitet i uddannelserne, og at der altid er et tilbud om differentieret undervisning, der er rettet mod den enkelte. Uddannelseslederne skal i hovedtræk: Motivere den enkelte underviser således at kompetencerne hos underviseren kommer bedst muligt i spil herunder være opmærksom på og understøtte mulige ressourcer og talenter. Sikre en god dialog mellem alle medarbejdere, samarbejde med teamene om et godt arbejdsmiljø og aktivt forebygge og løse konflikter. Varetage opfølgning på personale (MUS, undervisere i virksomhedspraktik, prøvetidsopfølgning, opfølgning på adfærd m.v.) Indgå i team med skolens øvrige uddannelsesledere med henblik på deling af viden og pædagogisk udvikling, samt udnyttelse af lærerkræfter og øvrige ressourcer. Planlægge, gennemføre og justere pædagogikken, økonomien og strategien i området i samarbejde med chefgruppen. 1. udgave,

23 ORGANISATION Pædagogisk ledelse Ansvarlig for at teamene tilrettelægger undervisningen i området således at der er differentierede tilbud til alle elever og kursister Har ansvaret for at kvalitetsmålingerne i området følges op og at der udarbejdelse en handlingsplan både for den enkelte lærer, teamet og afdelingen. Ansvarlig for at studie- og ordensreglement overholdes i tæt samarbejde med teamene. Ansvarlig for afdelingens, teamets og hver enkelt lærers pædagogiske udvikling på kort og lang sigt. Ansvarlig for at al gældende lovgivning på områder er formidlet ud til alle medarbejdere i afdelingen og at det er forstået og implementeret. Administration Ansvar for grovplanlægningen af læringsaktiviteter i området. Opgøre kapacitet og aktivitet i området inden fagfordeling. Ansvar for gennemførelse af fagfordeling. Ansvarlig for områdets økonomi i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at lokalerne /faciliteterne udnyttes optimalt. Skal sikre at fraværsregistreringen virker i tæt samarbejde med teamene og administrationen. Skal sikre at teamene har et højt informationsniveau om områdets økonomi ved et tæt samarbejde med administrationen. Udvikling Ansvarlig for at udvikle uddannelserne i området og foretage tiltag i samarbejde med Uddannelseschefen, teamene og kommunikationsafdelingen. Ansvarlig for at opfange og bearbejde signaler indenfor brancherne og udmønte dem i undervisningen. Ansvarlig for at etablere, vedligeholde et godt samarbejde samt skabe netværk med de eksterne samarbejdspartnere/virksomheder/klynger. Ansvarlig for at etablere nationale og internationale netværk for elev og lærerudveksling. Markedsføring I samarbejde med Uddannelseschefen og kommunikationsafdelingen ansvarlig for at afdelingens informationer på skolens hjemmeside altid er tidssvarende. I samarbejde med Uddannelseschefen og kommunikationsafdelingen ansvarlig for information og markedsføring af relevante tiltag i afdelingen. Biblioteker Campus Bornholm har tre uddannelsesbiblioteker, som er målrettet elever og medarbejdere. De tre biblioteker er placeret i den gymnasiale søjle med uddannelseschefen som leder. Der er ansat to bibliotekarer, hvoraf den ene varetager biblioteksbetjeningen på HHX/HTX og danskuddannelser. Den anden bibliotekar er ansvarlig for betjeningen på STX og HF. De tre biblioteker er fysisk placeret i Krystalgade 9, på Merkurvej 10 og i Søborgstræde 2. Bibliotekerne fungerer som professionelle biblioteker, der trækker på et bredt netværk af både forsknings- og folkebiblioteker. Bibliotekarerne underviser i informationssøgning og står for indkøb af bøger til de enkelte uddannelser. Derudover foretages research til opgaver og projekter. 1. udgave,

24 ORGANISATION Stabsenheden Direktøren har en stabsenhed under daglig ledelse af økonomi- og administrationschefen. Denne stabsenhed samler skolens støttefunktioner, herunder løn & bogholderi, lager & kopi, IT, direktionssekretariat, udvikling, kommunikation og kvalitet, elevadministration for erhvervsrettede uddannelser og AMU, intern og teknisk service samt bygnings- og kantinedrift. Stabsenheden Økonomi- og administrationschef Signe Saabye Ottosen Direktionssekretariat Udvikling Koordinator for Løn & bogholderi Koordinator for Lager & kopi, IT Teknisk Service Bygningsled er Dennis Falk Kommunikation, kvalitet og elevadministration EUD/HHX/HTX Kvalitets- og komm.leder Pia Holm Hansen Intern Service og MTM Udd.leder & serviceleder Kirsten Munch Under økonomi- og administrationschefen er der tre ledere med budget- og personaleansvar, nemlig en bygningsleder, kommunikations- og kvalitetsleder samt en kantine- og intern serviceleder. Funktionerne lager og kopi samt bogholderi har hver især en teamkoordinator, der er ansvarlig for den daglige drift med reference til økonomi- og administrationschefen. Medarbejderne i direktionssekretariat, udviklingsfunktionen samt lønafdelingen refererer direkte til økonomi- og administrationschefen. IT-funktionen løftes i et administrativt fællesskab, som CPH West/CPH Service Center er værtsinstitution for. Økonomi- og administrationschefen deltager i chefmøderne som referent. Økonomi- og administrationschefens ansvarsområder ØA-chefen er ansvarlig for skolens tværgående funktioner: Udarbejdelse af forslag til skolens budget og regnskab i samarbejde med chef- og ledergruppen Udarbejdelse af forslag til udvikling og drift af tværgående effektiviseringer og ressourceanvendelse Udarbejdelse af forslag til skolens politikker og procedurer 1. udgave,

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014

Departementets personalepolitik. Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Revideret den 25. juni 2014 Departementets personalepolitik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland:

MIDTJYLLAND. Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: PERSONALEHÅNDBOG AOF CENTER MIDTJYLLAND Personalehåndbogen er gældende for følgende foreninger/afdelinger under AOF Center Midtjylland: AOF MIDT AOF TrivselsGruppen A/S AOF Daghøjskolen i Aarhus AOF Silkeborg-Viborg

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3

Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Ledelsesgrundlag for Faaborg-Midtfyn Produktionsskole 2015... 3 Lovgrundlag...3 Målsætning...3 Målgruppe...3 Værdigrundlag...3 Pædagogisk arbejdsgrundlag på Faaborg-Midtfyn Produktionsskole:...4 Forventninger...4

Læs mere