MARTS 2013 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE. TEmA: INKLUSION. INSpIRATION TIL DIN SKOLE OG KAmpAGNE... S. 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS 2013 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE. TEmA: INKLUSION. INSpIRATION TIL DIN SKOLE OG KAmpAGNE... S. 6"

Transkript

1 2 MARTS 2013 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE TEmA: INKLUSION. INSpIRATION TIL DIN SKOLE OG KAmpAGNE... S. 6

2 leder Styrk forældrene og Skab bedre Skoler IndHold Bold for bedre trivsel 3 Bedre pauser gør børn parate til at lære 6 Giv plads til initiativer 10 Inklusionspædagog hjælper elever til at lykkes i skolen 12 Forældre fremmer fællesskabet 15 Fælles fodslag giver gennemslagskraft 17 Formænd taler med én stemme 19 Føler du dig godt klædt på? 22 Ny Nordisk Skole ja tak 24 AF mette WITh hagensen, LANDSFORmAND Finanskrisen og bankkrak har sat fokus på bestyrelserne i pengeinstitutterne: Er de kvalificerede nok til at kunne føre tilsyn med bankens drift og råbe vagt i gevær, hvis bankforretningen er ved at løbe af sporet? Der stilles nu forslag om at styrke bestyrelsesmedlemmers faglighed og om, at de skal have et kompetenceløft, så nye bankkrak kan undgås. Skoler er ikke banker, men alligevel er der paralleller til skolebestyrelser. Skolebestyrelser er sat i verden for at føre tilsyn med skolens drift og tilse, at skolen overholder lovgivning og følger kommunale bestemmelser. Det kræver viden og indsigt. Skolebestyrelsen skal kunne udføre sin opgave, nemlig at bidrage til at udvikle folkeskolen og at føre tilsyn med skolens virksomhed. Det kræver en kvalificeret indføring i rammerne for arbejdet, så derfor skal alle skolebestyrelsesmedlemmer have tilbudt et kursus, straks efter at de tiltræder. Vores undersøgelse blandt medlemmerne viser desværre, at det langt fra er tilfældet. Kun 15 procent af de skolebestyrelsesmedlemmer, som har siddet i bestyrelsen mindre end et år, har fået tilbudt et kursus. Det er blevet mere kompliceret at være skolebestyrelsesmedlem på grund af skolesammenlægninger, nye tildelingsmodeller og decentralisering af opgaver, og det stiller forøgede krav til skolebestyrelsen og de enkelte medlemmers kompetencer. Der er behov for et kompetenceløft til skolebestyrelsesmedlemmerne. LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE blev stiftet Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 85 procent af folkeskolens skolebestyrelser, og foreningens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser. SEKRETARIAT: Kvægtorvsgade København V Tlf Fax Giro TELEFONTID: Mandag-fredag 9-14 De forældrevalgtes styrke ligger i, at vi har et dybt kendskab til skolen gennem vores børn, men vi har brug for viden om den komplekse lovgivning om skolen, kommunal økonomistyring og skoledrift. Vi har brug for indsigt i, hvordan vi laver gode principper og fører tilsyn med skolens drift. Folkeskolereformen lægger op til en styrkelse af skoleledelsen sammen med et kompetenceløft. Skolebestyrelsen er en del af skoleledelsen, så derfor skal skolebestyrelsen også have løftet kompetencen, så vi kan udføre den opgave, vi er valgt til at varetage. Uddannelse vil styrke skolebestyrelsens beslutningskraft, og vi tror på, at flere forældre vil engagere sig i skolebestyrelsen, når de kan blive klædt ordentligt på til opgaven. 2 SKOLEBØRN NR

3 bold for bedre trivsel AF mona ØSTERLUND elever fik det bedre med HInanden, da de deltog I en konkurrence om at være de bedste til at SpIlle HøvdIngebold. alle lærte HInanden at kende og kan nu være Sammen på kryds og tværs. det virker godt at arbejde med trivselsøvelser Som del af et fælles projekt, mener klasselæreren Der lyder høje klask, når den bløde bold rammer en elev i gymnastiksalen. Bolden er sendt af sted med indædt koncentration af en modspiller, og når en spiller dør, jubler det andet hold. Målet er at udslette klassekammeraterne på den anden banehalvdel. Et par gange undervejs er der korte, men heftige diskussioner om, hvorvidt en spiller er død eller ej. Kan den slags skabe god trivsel og betyde, at eleverne får det bedre med hinanden? Ja, siger sjette klasse og deres klasselærer på Kollund Skole og Børnehus i Sønderjylland. For de har selv oplevet det. Fra at være en klikeopdelt klasse, hvor eleverne ikke rigtigt kendte hinanden, selv om de havde gået i skole sammen siden børnehaveklassen, blev eleverne i løbet af femte klasse til en sammentømret flok. Da fik de nemlig et fælles projekt at kæmpe for, fordi klassen var med i den landsdækkende høvdingeboldkonkurrence, som Dansk Skoleidræt er med til at arrangere. At det har haft betydning at være med i konkurrencen, er eleverne ikke i tvivl om. Det har givet et godt sammenhold, slår Mads fast. Og nu kan vi være sammen på tværs i klassen. Både drenge og piger, supplerer Elise. Det gode sammenhold og at piger og drenge kan snakke sammen, er de gevinster, eleverne først får øje på, når de skal beskrive forskellen. Det udmønter sig blandt andet i et bedre klima i klassen i både timerne og frikvartererne. Før var der tit larm i timerne, og nogle kom med dumme kommentarer, husker Fie. Eleverne kan stadig komme med kommentarer til hinanden og også godt drille, men det er for sjov, og de er sikre på, at JEG havde holdt DRENGEMøDER OG pigemøder, OG VI har haft DEN GODE STOL OG FORSKELLIGE ANDRE TRIVSELSøVELSER. MEN BøRNENE SAGDE TIL MIG, AT VI SNAKKER TIN- GENE IhJEL, SIGER KLASSELÆREREN Eleverne kan hurtigt finde både gejst og teknik frem, når de skal vise den leg, der førte dem på en hyggelig tur til hovedstaden. Siden har de faktisk været af sted igen, for klassen har lige vundet DM i historie. Foto: Karin Riggelsen SKOLEBØRN NR

4 Ikke alle elever kunne være med på holdet, der gik videre, så nogle af pigerne lavede en cheerleaderdans med egen koreografi for at støtte klassekammeraterne på banen. De syede nederdele og havde grønne horn på for at understrege, at de hørte til holdet The Green Devils. Foto: Karin Riggelsen FOKuS på FAIRpLAy I øjeblikket afvikles den landsdækkende turnering Høvdingebold i skolen for 4. og 5. klasser. Dansk Skoleidræt og DR står bag turneringen, der støttes af Nordea-fonden. Dansk Center for undervisningsmiljø, DCuM, henviser blandt andet til undervisningsmaterialet, der kan bruges af alle, der arbejder med trivsel. Det indeholder regler og tip til det, der skal foregå i gymnastiksale og haller, og også trivselsaktiviteter som at arbejde med våbenskjold og teamplayerkort. Sidste år deltog godt elever i turneringen. Reglerne er lidt anderledes, end i traditionel høvdingebold. Der er mere fokus på fairplay. Se mere på alle er klar over, at det netop bare er kærligt ment. Vi har simpelthen fundet ud af, at der er noget, der hedder at have det sjovt sammen, siger Frederik. Når det har haft så stor effekt for klassen at være med til høvdingebold, handler det ikke kun om konkurrencen. Selv peger eleverne på, at de gennem turneringen har haft mange ture ud af huset, når de skulle til stævner, og det har givet dem god tid til at være sammen. Selvfølgelig var de også fælles om ønsket om at vinde, og det bandt også de 18 elever sammen. alle Havde et fælles mål Men nok så vigtigt har det været, at der var knyttet en mængde andre aktiviteter til høvdingeboldkonkurrencen, påpeger klasselærer Melanie Weedfald. For eksempel satte hun klassen til at lave et våbenskjold til konkurrencen og finde på et holdnavn samt et kampråb. Desuden skulle hver enkelt elev lave et såkaldt teamplayerkort, hvor de blandt andet skulle have en masse positive kommentarer noteret på kortet fra klassekammeraterne om, hvad han eller hun er god til. At de skulle lave våbenskjold krævede jo, at eleverne var nødt til sammen at finde ud af, hvad der kendetegner klassen, og det var svært, men samtidig var det en god proces, siger læreren, som havde klassen både til dansk, idræt og billedkunst og derfor kunne inddrage flere fag i høvdingeboldprojektet. Klassen endte med at kalde sig The Green Devils og have kampråbet: Vi har sammenhold vi kan spille høvdingebold. Fie viser sit teamplayerkort, hvor der blandt andet står, at hun er en god veninde og flere andre rare ting, som klassekammeraterne fra hendes arbejdsgruppe har skrevet. Det var ret hyggeligt at lave teamplayerkortene, fordi man fik gode ting at vide fra de andre, synes hun. bedre end at Snakke ting IHjel Ifølge læreren fik det også nogle af elevernes øjne op for, at de måske havde interesser til fælles, fordi de på teamplayerkortene også skulle tegne sig selv i en situation, hvor de har det sjovt og fortælle om en helt eller en heltinde. Og under alle omstændigheder har de fået meget ud af at skulle finde positive egenskaber hos hinanden. Melanie Weedfald gjorde meget ud af at dele klassen ind i grupper på tværs af kliker og køn, for at de skulle lære hinanden bedre at kende og blive bedre venner. Hun er sikker på, at det gjorde en afgørende forskel, at det ikke bare var grupper på tværs om en almindelig opgave i dansk eller matematik, men at der var et mål. Ligesom eleverne også havde lettere ved at skrive positive ting til hinanden på teamplayerkortene, fordi de var en del af det 4 SKOLEBØRN NR

5 fælles projekt. I dette tilfælde var det høvdingeboldkonkurrencen, men det kunne være et hvilket som helst andet projekt med et fælles mål, mener læreren. Det var jo ikke fordi, vi ikke havde prøvet at få bedre trivsel i klassen før det her. Jeg havde holdt drengemøder og pigemøder, og vi har haft den gode stol og forskellige andre trivselsøvelser. Men børnene sagde til mig, at vi snakker tingene ihjel, siger Melanie Weedfald, der blev lærer for eleverne midt i fjerde klasse. udfordringer I Idræt GODT FOR hele SKOLEN Det har stor betydning for trivslen, at en klasse får oplevelsen af at føle sig som et team og have et fælles mål og en fælles oplevelse, mener skolebestyrelsesformand Anne-Mette Olsen, Kollund Skole og Børnehus. Bestyrelsen er derfor rigtig glad for, at en af skolens klasser deltog i et projekt som høvdingeboldturneringen. Det var faktisk heller ikke kun den deltagende klasse, som fik gevinst ud af at være med. Dels var klasselæreren god til at dele resultater og oplevelser med hele skolen via information på forældreintra, dels gav det energi til de øvrige klasser at følge høvdingeboldklassen, og de mindre elever ser op til dem og håber, de selv kan prøve det samme, siger Anne-Mette Olsen. Måske kommer nogle af dem også til det, eller de får lov at arbejde med et andet, spændende projekt. I hvert fald bakker bestyrelsen stærkt op om den slags initiativer. Det er hele tiden en balancegang mellem de gode rutiner og så projekter, der bryder hverdagen op, men vi har fuld tillid til lærernes egen vurdering af, hvad der er bedst, siger skolebestyrelsesformanden. Selvfølgelig var der også meget idræt i høvdingeboldprojektet, og også her kunne lærer og klasse arbejde for et bedre klima blandt eleverne. I starten var der en dårlig og ret ond stemning til idræt, hvor nogle skældte ud på de andre, så vi arbejdede med at få vendt holdningen. Eleverne skulle lære at acceptere, at ikke alle er lige gode til det hele, men at alle er med, og at man skal hjælpe hinanden i stedet for at skælde ud. Det er ok at sige kom igen, hvis en elev fejler, men ikke at skælde ud, forklarer Melanie Weedfald. I selve konkurrencen i høvdingebold klarede klassen sig godt og nåede til finalen. Siden har de ikke været så vilde med at spille høvdingebold de nåede at køre lidt trætte i det men den generelt idrætsivrige klasse kan fortsat bruge de gode erfaringer fra projektet, når de laver andre former for idræt. Desuden får nogle af dem, der er dygtige til idræt, lov til at være dommer i en kamp, eller de bliver udpeget til at være holdleder. Det har en god effekt, når de selv skal prøve at være dommer, for så oplever de virkelig, hvor svært det er. Og når de får rollen som holdleder, er de også pludselig nødt til at få det bedste ud af det hold, de har og må derfor lære at motivere alle til at gøre deres bedste i stedet for at skælde ud, siger Melanie Weedfald. Har det godt Sammen Fra at være en klasse præget af pigefnidder, kliker og nogle få, der styrede de andre, er klassen nu blevet til en klasse med fællesskab. For eksempel mødes alle pigerne en eftermiddag om ugen på skift hos hinanden til fælles hygge og kage eller smoothie, og eleverne peger selv på, at det nu også er ok, at drenge og piger mødes hos hinanden efter skoletid. Til sommerferien er det slut med at gå sammen på Kollund Skole og Børnehus. Eleverne skal videre på overbygningsskoler og kommer formentlig ikke til at gå i samme klasse. Det er de slet ikke glade for at tænke på, men mener samtidig, at de har fået noget med sig, som de kan få gavn af i andre sammenhænge. Det med at være positiv og ikke tale grimt om hinanden, kan man helt sikkert tage med til en ny klasse. Også at få de andre til at tale sammen på tværs, mener Frederik. Fie: Slut med larm Elise: Alle er sammen Mads: Godt sammenhold Frederik: Sjovt for alle SKOLEBØRN NR

6 tema: InkluSIon bedre pauser gør børn parate til at lære AF LIS AGERBÆK JØRGENSEN bordtennis, dans og musik I de Store frikvarterer Skaber vi-følelse på tværs af afdelinger og klasser på middelfart-skole. aktiviteterne SætteS I gang af voksne med de Store elevers Hjælp. Her må alle være med Tirsdag og torsdag glæder eleverne sig ekstra meget til skoledagens to lange pauser. For så må de danse til WII, bruge instrumenterne i musiklokalet og spille basket i gymnastiksalen. De kan også bygge med det nye Lego, spille bordtennis eller hygge sig med dukkerne i sfo en. Det seneste halve år har en håndfuld voksne med to pædagoger i spidsen tændt lys i øjnene på mange af de 520 elever på Østre Skole i Middelfart. Det begyndte med, at både personale og elevråd blev opmærksomme på, at frikvartererne ikke var særligt gode. Elever fra indskoling, mellemtrin og udskoling kom sjældent hos hinanden. Og de så endnu mindre til dem fra skolens specialklasser og modtageklassen. Det harmonerer ikke med at inddrage hinanden, mener to af skolens pædagoger, Didde Qvist og Lean Hansen. Inspireret af elevrådet og skolens arbejde med inklusion fik han ideen til styrede og inddragende pauseaktiviteter Aktiv på tværs som hun var med til at udvikle. Forskning peger på, at hvis du vælger inklusion, skal du sætte nogle rammer for børnenes aktiviteter og for fællesskabet. Så vi så på, hvad vi kan gøre for at bryde de skel ned, der er mellem afdelingerne: Hvad gør vi, hvilke rammer har vi og hvilken kultur vil vi gerne skabe? siger Didde Qvist over et krus kaffe og te i skolens personalerum. praksisfortællinger Som værktøj I Middelfart Kommune arbejder de ligesom mange andre steder med inklusion. En del af personalet har været på efteruddannelse og bruger blandt andet praksisfortællinger som et pædagogisk udviklingsværktøj, forklarer skoleleder Flemming Skaarup. Vi har skrevet praksisfortællinger to gange. I første omgang skrev alle personaler om situationer, hvor de har set eksklusion, altså hvor elever ikke blev medinddraget. Alle pegede på frikvartererne som et sted, hvor der var noget galt, siger skolelederen. En af pædagogerne uddyber: Vi fik til opgave at reflektere over egen praksis og at skrive mellem ti linjer og en A4 side. Deraf udsprang ideen om at etablere aktiviteter i pauserne, uddyber Didde Qvist. Pædagogerne greb bolden og planlagde aktiviteter syv-otte steder rundt på skolen. På en stor opslagstavle i hovedindgangen kan alle nu tjekke, hvor der er boldspil, brætspil og plads til en snak med en voksen. AKTIV på TVÆRS hver tirsdag og torsdag 2 x 25 minutter fra kl og Tilbud slås op på opslagstavle i indgangen Mandag, onsdag og fredag sætter Legepatruljen leg i gang Til foråret flytter de ud med igangsatte boldspil 520 elever i tre afdelinger + special- og modtageklasser 6 SKOLEBØRN NR

7 Aaah, det er rart at møde sin gamle pædagog i en af de store pauser. Rasmus får en krammer af Didde Qvist. Foto: Ole Friis nyhed en god Støj Lidt før 9.30 ringer klokken. Didde Qvist skyller den sidste kaffe i sig, og vi haster ud i skolens gange for at opleve så meget som muligt de næste 25 minutter. Det gør eleverne også. Et sted på gangen kan man høre trommer blandt et sammensurium af andre lyde. Døren står åben ind til skolens store musikrum, hvor børn er aktive. En stribe drenge banker rytmer på store sorte spande. Midt i rummet har nogle piger gang i håndtrommer, et par stykker spiller på tangenter, mens to står ved siden af en voksen guitarspiller og synger noget med katten om natten. Det begynder som regel med, at vi synger et par sange. Så har de fået krudtet ud. De får at vide, at de skal være gode ved instrumenterne og ikke må hamre i klaveret, for det koster , og det kan vi ikke bare erstatte, siger manden med guitaren. Det er pædagog Lean Hansen, der tilføjer: Der er meget støj, men jeg kalder det en god støj. Den kommer ud af noget godt. FORSKNING peger på, AT hvis Du VÆLGER INKLuSION, SKAL Du SÆTTE NOGLE RAMMER FOR BøRNENES AKTIVITETER OG FOR FÆLLESSKABET vilde og StIlle lege Vi går videre til sfo en, der pludselig ikke længere er lukket land om formiddagen. Et par piger leger med dukker, en flok drenge banker til bordtennisbolde i et andet rum, og i et tredje danser nogle af de mindste til WII og efterligner bevægelserne på en tv skærm. En voksen står bagest i danserummet, mens Frederikke Chrestensen og Sharanjah Saravanan Kumar fra 9. sørger for, at de små skiftes til at bruge WII en efter tur. Vi fordeler tiden. De er rigtigt gode til at stoppe, når deres tur er ovre. Det er dejligt at se, at de er glade, siger de store piger og siger til én, at hun skal give controlleren til den næste. Nogle børn har mest brug for at finde ro i pauserne. Det kan de blandt andet få i et aktuelt forældreguide faglig læsning og SkrIvnIng mellemtrinnet Dit barn er begyndt på mellemtrinnet, og det betyder, at det for alvor skal til at læse og skrive fagtekster i skolen. Du kan som forældre bidrage til, at dit barn bliver bedre til at genkende og forstå faglige tekster i skolen. Man behøver ikke have stor viden om det faglige indhold men ved at vise interesse for emnet og understøtte dit barn, bliver du som forældre en ekstra ressource i forhold til dit barns læring. Fagtekster kræver en anden måde at læse og skrive på. De ser anderledes ud end tekster, der fortæller en historie. Blandt andet fordi de er fyldt med fagudtryk, faktabokse, grafer og illustrationer. I denne folder giver vi dig nogle gode idéer til, hvordan I kan snakke om fagtekster derhjemme, og hvordan du kan støtte dit barn i at læse og skrive skolens fagtekster. Folderen er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og landsorganisationen Skole og Forældre i forlængelse af projekt Vi læser for livet. Folderen er udviklet af Nationalt Videncenter for Læsning. Minimumssalg 20 stk. medlemspris: 195,- kr. for 20 stk. Ikke-medlemspris: 295,- kr. 20 stk. Priserne er inkl. moms og ekskl. forsendelse Telefon butik SKOLEBØRN NR

8 Sejt at fyre den af med sang og musik. Sabine og Michalina synger til Lean Hansens guitarspil. Foto: Ole Friis rum på første sal, hvor drenge er fordybet i at bygge med skinnende nyt Lego, der er bredt ud over et stort bord. Det er en foræring efter en ansøgning til Lego Fonden. Samtidig ligger tre fire drenge på gulvet og kører biler hen over et kulørt gulvtæppe med motiver af veje og pladser. Tæppet er en foræring fra nogle forældre, hvis børn var vokset fra det. de Store vil Have fred STORE ELEVER OG VOKSNE SÆTTER I GANG Flere voksne får tilsyn i pauserne Voksne er ansvarlige, store elever er aktive medspillere De bruger praksisfortællinger som et pædagogisk udviklingsværktøj inspireret af Odense Kommune og university College Lillebaelt Nogle store drenge spiller bordtennis henne i en nybygget fløj, hvor udskolingen har hjemme. De går rundt om bordet og skiftes til at slå til bolden. Nu har de lært at organisere spillet efter en indkøringsperiode med meget larm og uklare regler. Det er dejligt at spille bordtennis i pauserne. Men irriterende at de små snupper vores bats, og at de må være her, siger Patrick Pannach og Sebastian Petersen fra 7. mellem to slag. De store er ikke udelt tilfredse med at skulle dele deres område med de små. Kompromiset er blevet, at de har fået lov til at bruge gymnastiksalen på andre ugedage, og at nogle af dem skal hjælpe med aktiviteterne tirsdag torsdag, forklarer Didde Qvist. Hun skal videre til andre opgaver, mens Lean Hansen er blevet færdig i musiklokalet og går med i personalerummet. vi-følelse og færre konflikter Vi kan mærke, at der er ved at opstå en vi følelse. At de tænker vi som skole og ikke vi som klasse. For eksempel på boldbanen, hvor de er blevet bedre til at invitere hinanden ind. De kommer rundt og ser hinanden i øjenhøjde og finder ud af, at Lean Hansen tænker sig lidt om, og fortsætter: Nogle af dem fra 5. og 6. ved fx ikke, hvad det er at gå i C (specialklasserne) og have de udfordringer. Nu mødes de i øjenhøjde og opdager, at ham fra 5. er en flink fyr og rigtig god til fodbold, siger NOGLE AF DEM FRA 5. OG 6. VED Fx IKKE, hvad DET ER AT Gå I C (SpECIALKLASSERNE) OG have DE udfordringer. Nu MøDES DE I øjenhøjde OG OpDAGER, AT ham FRA 5. ER EN FLINK FyR OG RIGTIG GOD TIL FODBOLD pædagogen, der blandt andet har støttetimer i klasserne. Fri leg er godt, men struktur og voksenstyring er også godt. Børnene får nye udfordringer og udvider deres horisont, mener Lean Hansen. Og så er der færre konflikter. Eleverne ønsker synlige voksne. Elevrådsformanden, Viktor, sagde det meget godt: Synlige voksne er, at vi ved, hvem der er hvor, og hvad de hedder. De vil have tryghed og synlige ansigter. Det er nødvendigt på en stor skole som vores, siger Lean Hansen. Projektet har fået lidt penge af skolen, og elevrådet er med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til. Blandt andet leg i skolegården. Vi sparrer meget med elevrådet. De lytter og er talerør for klasserne, så de skal have reel indflydelse, siger pædagogen. De store elever har bygget nogle store kasser i sløjd. Med låse på. De rummer hockeystave, bolde osv. Lean er manden med nøglen, der låser op og starter hockey, stikbold osv. i frikvartererne. Andre spil end fodbold som ellers har fyldt det meste. Og der er masser af andre planer, som måske kan blive til noget i fremtiden. 8 SKOLEBØRN NR

9 InkluSIon en del af SkolebeStyrelSenS arbejde viden- og erfaringsseminar 2013 For forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen Forårets fire seminarer afholdes regionalt på følgende dage: klusion som et samarbejdsprojekt og hvor forskellighed ses som en styrke, dels input fra alle skolens relevante partere. Lørdag den 6. april 2013 kl : Du vil også få lejlighed til at give dine erfaringer videre og Region Midtjylland i Silkeborg ikke mindst, lytte til andres. Region Sjælland i Sorø pris for medlemsskoler: Lørdag den 13. april 2013 kl : Prisen for medlemsskoler er kr. 150, pr. person og der er Region Syd i Kolding rabat: betal for to og kom tre personer (max. tre personer Region Hovedstaden i Birkerød pr. skole). Deltagerantallet er begrænset, så princippet først til mølle Inklusion er et tema som er yderst aktuelt i skolen, men som er gældende. også fremover bliver til en del af skolebestyrelsernes tilsyns- Pris for ikke medlemsskoler er kr. 300, pr. person. opgave i forhold til, at skolerne skal ekskludere færre elever. Formålet med Viden og Erfaringsseminaret er netop, at du program og tilmelding: som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem får mulighed Læs programmet m.v. og tilmeld dig på: for at få belyst temaet Inklusion fra forskellige vinkler. På seminaret vil du få input til det videre arbejde i skolebe- Seminariet i Region Nordjylland styrelsen, dels med et oplæg, som bl.a. sætter fokus på in- blev afholdt den 19. januar TJEN PENGE TIL DIN KLASSE Tjen mellem kr ,- og kr. til jeres klassekasse TE STE, BEDS KS STØR KALENDER DANMAR STE FAMILIEHELE VE R OG RABATTER TIL FAMILIEN OG TSJO VELSE MED OPLE 2013 familiekalender FYLD r se Lykkeposerne koste po Lykke Vejl. pris Navn: søn tir 8. MÅNEDENS man tir 7 FOTO 15. fre Maj måned er opkaldt efter 16. den romerske gudinde Maja, Merkurs moder. lør 8 der søn 17. værnede om naturens fremgang og vækst. man 18. tir Ældre dansk navn 19. er Majmåned eller NORMALTAL FOR FEBRUAR Blomstermåned. ons sidste måned. fre 22. lør 23. Soltimer: ons OG VIDEN, WELLNESS DIG TIL SALT PÅ HJERNEN & Ko GLÆD eller Billet til ellers kan tilbyde. Se hvor og hvornår du kan bruge din billet på OBS! Kun gyldig ved medbringelse af denne talon WELLNESS/SPA ENTRÉBILLET FOR 1 BARN Gældende i Ny Havnevej Mariager Mariager Saltcenter Se hvor og hvornår du kan bruge din billet på Entrébillet for 1 barn. Gældende i børnebillet Du har naturligvis 14 dages Billet til klik ind på VANDLAND sms-takst. Det koster 50,- kr + alm. din Beløbet bliver trukket via udbydes af mobilregning! Tjenesten 22, Børnecancerfonden, Dampfærgevej 2100 Kbh Ø, tlf Middeltemp.: 10,8 C man 25. Nedbør: 48 mm Scan koden Giver i sæson 2013 gratis Tivoli Friheden for ét barn ifølge med betalende voksen SMS BARN til NORMALTAL søn 24. FOR MAJ tir Tivoli Friheden entré til C Middeltemp.: 0,0 Nedbør: 38 mm Soltimer: 69 Maj er forårets tor og se hvad vi 1 gratis - sæson Børn år. Gyldig ifølge med en fuldt betalende voksen. Værdi kr. 100,- Ny Havnevej Mariager OBS! Kun gyldig ved medbringelse af denne talon Vejl. pris kr. fortrydelsesret. Scan koden eller klik ind på og se hvad vi ellers kan tilbyde. Billet du VANDLAND og hvornår kan bruge din billet Se hvor på til OBS! ved gyldig af Kun medbringelse talon denne BØRNEBILLET 1 GRATISI HELE 2013år) GYLDIG for børn (3-11 voksen adgang betalende Gratis en ifølge med bille kr. 50,- til hele familien Tag familien med Kør gokart og spil gratis Fodboldgolf SPIL GRATIS FODBOLDGOLF TLF: S FUN Ved Gokartkørsel får I gratis fodboldgolf! Er I ikke til gokart får I 1/2 pris på fodboldgolf. Se mere på PARK bvej Nymindega ILLE NEB BØR august T BLÅVAND VÆRDI TIS til juli 1 GRA r fra Gælde.dk FOR MERE 2013 ZOO iflg. med én Gratis børnebillet voksen. betalende END KR , TALONER T 47 I AL kr. 50,- hvoraf din klasse,selv beholder kr. 20 nemmere kan det ikke være G, FORENIN KLUB ELLER REN LOKALE KALENDE OG DIN DU KØBER HVER GANG Ældre dansk navn er Blidemåned. Forstavelsen blid betyder i dette tilfælde lys, hvid (sne). 14. tor Giver i sæson 2013 Tivoli Friheden for gratis entré til ét barn ifølge med betalende voksen Gratis med en betalende ifølge er opkaldt Februar måned efter Februus, etruskernes gud for underverdenen og for renselse. INFO ons 13. OBS! Tivoli Friheden Kun gyldig ved medbringelse af denne talon børne cance år) turbarni Zoo (3-11 for et En gratis voksen. adgang INFO 9. søn 10. tor 28. HUSK MORS DAG Billet til MINIGOLF/BOWLING bruge din billet på år). (3-11år). 2013(3-11 barni i2013 forététbarn adgangfor Fri adgang Regnskoven. kuponi iregnskoven. dennekupon Aflever Aflever denne 7. tor lør AARHUS MINIGOLF Aflevér kupon Indendørs og få gratis entré og Åboulevarden udendørs minigolf i hjertet for 1 person, (oven på Café af Aarhus. Gælder på åbningsdage dog max 1 person Spil for 2, Viggo) fra 18. maj til pr. bil. betal for 1Se hvorog på taget af Bruun s Galleri. 28. juni 2013 og hvornår du kan r fonden RandeRs Regnskov KRÆFT HÅB BØRNECANCERFONDEN STØTTER: Forskning og anden udvikling indenfor børnekræftområdet. Vores mål er at alle børn overlever en kræftsygdom bivirkninger og med få Børn med kræft uden og deres familier senfølger. af aktiviteter, direkte; økonomisk fordi vi ved og i form i en tid, der ellers at en god oplevelse kan være inspirerende går med indlæggelser Oplysning om og behandling. kræft hos børn. I samarbejde de danske børnekræftafdelinger med lægerne på informationsmateriale udgiver vi om kræft hos børn. Følg os på Facebook: facebook.com/boernecancerfonden 6. ons fre KR. HIMMELFARTSDAG SJÆLLAND GIV BØRN MED I Danmark får 200 børn og unge hvert år For 30 år siden får kræft. døde næsten I dag helbreder alle disse børn. vi børn der får kræft, tre ud af fire. Vi kæmper for at helbrede og samtidig hjælpe alle de dem tilbage til liv efter deres det normale sygdom. 6 man lør søn 5. man 6. tir ons tor fre lør søn 12. MORS DAG man 13. tir ons 15. tor 16. fre lør søn 19. PINSEDAG man PINSEDAG tir ons 22. tor 23. fre lør søn 26. man 27. tir ons 29. tor 30. fre SOMMERLAND Kreativ E AT TRÆKK - LIGE TIL DEREN AF KALEN 1. lør Kreativ & Ko ons tor fre MED EN 48 BILLETTER MERE END VÆRDI FOR 0,KR fre 2013 R VI STØTTE FEBRUAR MAJ Navn: Givskud Zoo,selv beholder kr. 40 nemmere kan det ikke være Gratis r rabatte tter og Fun Park i Lepus med gratis voksen barn de Tag et betalen Outrup tlf for hver 200 LEPU Lykkepose 90,Kalenderen koster kr. e ss hvoraf din kla , ,- Vi støtter: 2012/13 Støt Brysterne 2013 Børne Cancer Fonden Få mere information: Tlf.: mail: SKOLEBØRN NR

10 tema: InkluSIon giv plads til InItIatIver AF LIS AGERBÆK JØRGENSEN personalet Skal til at være aktive udover timerne I klasserne. aktiv pausetid ligner forslag om aktivitetstimer I regeringens folkeskolereform Josephine går i børnehaveklasse og er ivrig efter at prøve nyt i de store pauser, hvor hun har mødt børn fra 3. Hendes begejstring smitter, siger hendes far, Jørgen Færch, formand for skolebestyrelsen på Østre Skole. Foto: Ole Friis Der er blevet færre konflikter, efter at Østre Skole i Middelfart har indført aktiviteter i pauserne. Det mærker både gårdvagten og lærerne i klasserne, når en time begynder. Det konkluderede pædagogisk råd under en evaluering for nylig, så også derfor tyder alt på, at ordningen bliver udbygget med mere personale end de to pædagoger, der tog initiativet, og nogle få frivillige fra skolens ressourcecenter. Det her handler også om synet på, hvad det professionelle personale skal bidrage med, og hvordan de ser sig selv. Alle skal til at deltage mere end i timerne. De skal ikke bare være gårdvagter, men deltage aktivt sammen med børnene. Og den almindelige dansk og tysklærer skal også have det ind under huden, siger skoleleder Flemming Skaarup. vokset op nedefra Pauseaktiviteterne i Aktiv på tværs er vokset op nedefra. Skolens ledelse opfordrer til selvledelse, og to pædagoger tog den på ordet. Som ansatte i skolens ressourcecenter har de mere fleksible rammer end lærerne og kunne handle. Nu er jeg pædagog og kommer fra en kultur, hvor alt ikke er bundet op på aftaler lavet langt frem i tiden, så vi gik i gang buttom up. Lærerne kan noget, og vi kan noget andet, siger Didde Qvist, der har arbejdet på skolen i syv år. Det med at inddrage mere personales tid kan godt lade sig gøre fra næste skoleår, forsikrer viceskoleleder Bjarne Andersen. Og nikker genkendende til Diddes DET GIVER MASSER AF VÆRDI TIL SKOLEDAGEN. DET ER EN KÆMpE STyRKELSE AF hele INKLuSIONEN 10 SKOLEBØRN NR

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S.

136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 1 JANUAR 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE 136 UD AF SFO ENS CA 220 BØRN MELDTE SIG TIL VINTERBADNING...S. 3 ENERGIRENOVERING FOR 2 MILLIONER SPARER ÅRLIGT EN KVART MILLION...S. 12

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ

Dagtilbudsrapport 2012. Klubber KLUB TINGVEJ Fra: Til: Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Helle Møller [hemoe@faxekommune.dk] Dato: 05-12-2012 09:57 Vedrørende: Vedhæftninger: image001.jpg KlubTingvejDagtilbudsrapport 2012revideret.doc image002.jpg

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul

Tema: Fællesskab. MDI BLADET december 2014. I dette blad: Intet menneske er en ø. Vi gør vores verden større sammen. Fælles fodslag med nyt årshjul MDI BLADET december 2014 Tema: Fællesskab I dette blad: Intet menneske er en ø Fælles fodslag med nyt årshjul Når daginstitutionen forbinder fritids-fællesskaber Vi gør vores verden større sammen En rejse

Læs mere

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER

FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER 2012/02 FOKUS PÅ FREMTIDENS FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER Siden ildsjæle skabte de første klubber efter 2. verdenskrig som et alternativ til triste opgange og baggårde, har klubberne haft stor betydning for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx

xxxxxxxxxxxx Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. Husker du lockouten? xxxxxx 12 Alt om reformen: Tre lektioner mere. Interview med Antorini. Den målstyrede skole. side 8-13 xxxxxxxxxxxx Husker du lockouten? n r. 1 2 / 2 0. ju ni 2 0 1 3 / fo l kes ko l en.dk Husker du, da du stod

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64

s astikeren KRÆVER FOKUS I CENTRUM BORGEREN INKLUSION BENZINAFTALE ER BARE OK BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 NR.6 DECEMBER 2014 ÅRGANG 64 s astikeren BORGEREN I CENTRUM BENZINAFTALE ER BARE OK INKLUSION KRÆVER FOKUS BRUG REGLERNE OM MERUDGIFTER www.spastikerforeningen.dk 2 Spastikeren 6/2014 Hjælp os med at gøre

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12

bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12 ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 6. okt. 2011 60. årgang bladet Mød familien Bjerregaard og læs om deres liv med et handicappet barn og de vigtige netværk side 12 Annonce 4 Kort nyt

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere